Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 6. juli 2011 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Det polske rådsformandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 3.Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (fortsat forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Liste over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum (A7-0237/2011 - Tanja Fajon) (afstemning)
  6.2.Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst (A7-0221/2011 - Niki Tzavela) (afstemning)
  6.3.Beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union (A7-0244/2011 - Axel Voss) (afstemning)
  6.4.Forbrugeroplysning om fødevarer (A7-0177/2011 - Renate Sommer) (afstemning)
  6.5.Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselsforseelser (A7-0208/2011 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  6.6.Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 (A7-0253/2011 - Reimer Böge) (afstemning)
  6.7.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram 2012 (B7-0381/2011) (afstemning)
  6.8.Lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil (A7-0195/2011 - Dagmar Roth-Behrendt) (afstemning)
  6.9.Luftfartssikkerhed med særlig fokus på securityscannere (A7-0216/2011 - Luis de Grandes Pascual) (afstemning)
  6.10.Kvinder og virksomhedsledelse (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (afstemning)
  6.11.Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (A7-0228/2011 - Pervenche Berès) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Situationen i den arabiske verden og Nordafrika - Situationen i Yemen - Situationen i Syrien (forhandling)
 11.Velkomstord
 12.Situationen i den arabiske verden og Nordafrika - Situationen i Yemen - Situationen i Syrien (fortsat forhandling)
 13.EU’s eksterne politikker til støtte for demokratisering (forhandling)
 14.Situationen i Nagorno-Karabakh (forhandling)
 15.Forberedelse af valget til den russiske Duma i december (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Ændringer af Schengen (forhandling)
 18.Europa-Parlamentets tilgang til gennemførelsen af artikel 9 og 10 i Lissabontraktatens protokol nr. 1 om interparlamentarisk samarbejde inden for området FUSP/FSFP (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1646 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (6008 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik