Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2011. gada 6. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes Polijas prezidentūras darba programma (debates)
 3.Finanšu, ekonomikas un sociālā krīze — veicamie pasākumi un iniciatīvas (debates)
 4.Apsveikšana
 5.Finanšu, ekonomikas un sociālā krīze — veicamie pasākumi un iniciatīvas (debašu turpināšana)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.To ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un mehānisma ieviešana šāda saraksta izveidei (A7-0237/2011 - Tanja Fajon) (balsošana)
  6.2.Platjosla Eiropā — ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē (A7-0221/2011 - Niki Tzavela) (balsošana)
  6.3.Vispusīga pieeja personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā (A7-0244/2011 - Axel Voss) (balsošana)
  6.4.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem (A7-0177/2011 - Renate Sommer) (balsošana)
  6.5.Informācijas pārrobežu apmaiņa par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem saistībā ar ceļu satiksmes drošību (A7-0208/2011 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  6.6.Daudzgadu finanšu shēma 2007.–2013. gadam (A7-0253/2011 - Reimer Böge) (balsošana)
  6.7.Komisijas darba programmas sagatavošana 2012. gadam (B7-0381/2011) (balsošana)
  6.8.Tiesību akti par transmisīvām sūkļveida encefalopātijām (TSE) un ar tām saistīto pārtikas un dzīvnieku barības kontroli (A7-0195/2011 - Dagmar Roth-Behrendt) (balsošana)
  6.9.Aviācijas drošība, īpaši drošības skeneru izmantošana (A7-0216/2011 - Luis de Grandes Pascual) (balsošana)
  6.10.Sievietes un uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadība (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsošana)
  6.11.Finanšu, ekonomikas un sociālā krīze — veicamie pasākumi un iniciatīvas (A7-0228/2011 - Pervenche Berès) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Stāvoklis arābu valstīs un Ziemeļāfrikā - Stāvoklis Jemenā - Stāvoklis Sīrijā (debates)
 11.Oficiāla sveikšana
 12.Stāvoklis arābu valstīs un Ziemeļāfrikā - Stāvoklis Jemenā - Stāvoklis Sīrijā (debašu turpināšana)
 13.ES ārpolitika demokratizācijas atbalstam (debates)
 14.Stāvoklis Kalnu Karabahā (debates)
 15.Gatavošanās decembrī gaidāmajām Krievijas Valsts Domes vēlēšanām (debates)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 17.Izmaiņas Šengenas sistēmā (debates)
 18.Eiropas Parlamenta pieeja Lisabonas līguma 1. protokola 9. un 10. panta īstenošanai attiecībā uz parlamentu sadarbību KĀDP/KDAP jomā (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1646 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (6008 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika