Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 6 lipca 2011 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Program prac polskiego przewodnictwa w Radzie (debata)
 3.Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (debata)
 4.Powitanie
 5.Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (ciąg dalszy debat)
 6.Głosowanie
  6.1.Wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane (A7-0237/2011 - Tanja Fajon) (głosowanie)
  6.2.Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych (A7-0221/2011 - Niki Tzavela) (głosowanie)
  6.3.Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej (A7-0244/2011 - Axel Voss) (głosowanie)
  6.4.Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności (A7-0177/2011 - Renate Sommer) (głosowanie)
  6.5.Transgraniczne stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa drogowego (A7-0208/2011 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  6.6.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (A7-0253/2011 - Reimer Böge) (głosowanie)
  6.7.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2012 (B7-0381/2011) (głosowanie)
  6.8.Przepisy UE dotyczące przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) oraz związanych z nimi kontroli pasz i żywności – wdrażanie i perspektywy (A7-0195/2011 - Dagmar Roth-Behrendt) (głosowanie)
  6.9.Bezpieczeństwo lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń prześwietlających (A7-0216/2011 - Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
  6.10.Kobiety i kierownictwo przedsiębiorstw (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (głosowanie)
  6.11.Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (A7-0228/2011 - Pervenche Berès) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Sytuacja w krajach arabskich i w Afryce Północnej - Sytuacja w Jemenie - Sytuacja w Syrii (debata)
 11.Powitanie
 12.Sytuacja w krajach arabskich i w Afryce Północnej - Sytuacja w Jemenie - Sytuacja w Syrii (ciąg dalszy debat)
 13.Polityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji (debata)
 14.Sytuacja w Górskim Karabachu (debata)
 15.Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (debata)
 16.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 17.Zmiany w systemie Schengen (debata)
 18.Podejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1646 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (6008 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności