Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 6. júla 2011 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program činnosti poľského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (pokračovanie rozpravy)
 6.Hlasovanie
  6.1.Zoznam cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum (A7-0237/2011 - Tanja Fajon) (hlasovanie)
  6.2.Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (A7-0221/2011 - Niki Tzavela) (hlasovanie)
  6.3.Ochrana osobných údajov v Európskej únii (A7-0244/2011 - Axel Voss) (hlasovanie)
  6.4.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom (A7-0177/2011 - Renate Sommer) (hlasovanie)
  6.5.Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (A7-0208/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  6.6.Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (A7-0253/2011 - Reimer Böge) (hlasovanie)
  6.7.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2012 (B7-0381/2011) (hlasovanie)
  6.8.Právne predpisy o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacej kontrole výživy a potravín (A7-0195/2011 - Dagmar Roth-Behrendt) (hlasovanie)
  6.9.Bezpečnosť letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery (A7-0216/2011 - Luis de Grandes Pascual) (hlasovanie)
  6.10.Ženy a riadenie podnikov (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasovanie)
  6.11.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (A7-0228/2011 - Pervenche Berès) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike - Situácia v Jemene - Situácia v Sýrii (rozprava)
 11.Oficiálne privítanie
 12.Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike - Situácia v Jemene - Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)
 13.Vonkajšie politiky EÚ na podporu demokratizácie (rozprava)
 14.Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)
 15.Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 17.Zmeny schengenského systému (rozprava)
 18.Prístup Európskeho parlamentu k vykonávaniu článkov 9 a 10 protokolu č. 1 Lisabonskej zmluvy o parlamentnej spolupráci v oblasti SZBP/SBOP (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1646 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (6008 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia