Indeks 
Pełne sprawozdanie z obrad
PDF 6008k
Środa, 6 lipca 2011 r. - Strasburg Wersja poprawiona
1. Otwarcie posiedzenia
 2. Program prac polskiego przewodnictwa w Radzie (debata)
 3. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (debata)
 4. Powitanie
 5. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (ciąg dalszy debat)
 6. Głosowanie
  6.1. Wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane (A7-0237/2011 - Tanja Fajon) (głosowanie)
  6.2. Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych (A7-0221/2011 - Niki Tzavela) (głosowanie)
  6.3. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej (A7-0244/2011 - Axel Voss) (głosowanie)
  6.4. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności (A7-0177/2011 - Renate Sommer) (głosowanie)
  6.5. Transgraniczne stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa drogowego (A7-0208/2011 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  6.6. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (A7-0253/2011 - Reimer Böge) (głosowanie)
  6.7. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2012 (B7-0381/2011) (głosowanie)
  6.8. Przepisy UE dotyczące przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) oraz związanych z nimi kontroli pasz i żywności – wdrażanie i perspektywy (A7-0195/2011 - Dagmar Roth-Behrendt) (głosowanie)
  6.9. Bezpieczeństwo lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń prześwietlających (A7-0216/2011 - Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
  6.10. Kobiety i kierownictwo przedsiębiorstw (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (głosowanie)
  6.11. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (A7-0228/2011 - Pervenche Berès) (głosowanie)
 7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10. Sytuacja w krajach arabskich i w Afryce Północnej - Sytuacja w Jemenie - Sytuacja w Syrii (debata)
 11. Powitanie
 12. Sytuacja w krajach arabskich i w Afryce Północnej - Sytuacja w Jemenie - Sytuacja w Syrii (ciąg dalszy debat)
 13. Polityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji (debata)
 14. Sytuacja w Górskim Karabachu (debata)
 15. Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (debata)
 16. Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 17. Zmiany w systemie Schengen (debata)
 18. Podejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO (debata)
 19. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20. Zamknięcie posiedzenia


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
1. Otwarcie posiedzenia
zapis wideo wystąpień
  

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05)

 

2. Program prac polskiego przewodnictwa w Radzie (debata)
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Pierwszym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji na temat programu prac polskiego przewodnictwa w Radzie.

Zaczynamy więc kolejną prezydencję Unii Europejskiej. Dla Parlamentu Europejskiego prezydencja dzisiaj jest jeszcze ważniejsza niż na mocy traktatu z Nicei, dlatego że jesteśmy odpowiedzialni za współdecydowanie o ustawodawstwie europejskim. To nakłada dodatkowe obowiązki na nas, Parlament, a także na Radę – wynegocjowanie wszystkich rozwiązań legislacyjnych dla Europy. Równocześnie prezydencja rozpoczyna się w trudnym okresie dla Europy – mamy tego świadomość. Dlatego z wielką uwagą będziemy się wsłuchiwali w propozycję prezydencji polskiej, którą przedstawi pan premier Donald Tusk.

Witam Pana Premiera na sali obrad plenarnych!

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Szanowni Szefowie frakcji, Drodzy Przyjaciele, Eurodeputowani ze wszystkich państw Unii Europejskiej, ze wszystkich politycznych środowisk! Zdaję sobie sprawę, że jestem w miejscu, które dla Unii Europejskiej i dla wszystkich Europejczyków, którzy poważnie traktują ideę Europy, jest czymś szczególnym, jest gwarancją naszej aktywnej pamięci o źródłach Europy, jest przede wszystkim, tak oceniam te wszystkie lata działalności Parlamentu Europejskiego, instytucją i miejscem, gdzie nigdy nie zabrakło wiary w sens zjednoczonej Europy. Mówię o tym nie dlatego, że tak wypada, mówię o tym, bo przede wszystkim tak mi podpowiada moje osobiste doświadczenie. To Parlament Europejski w sposób nadzwyczaj konsekwentny pracował na rzecz jednoczenia Europy, pracuje także dziś. Jednoczenie to polega nie tylko na akcesji poszczególnych krajów, ale ma też głębszy wymiar, dzięki któremu obywatele Unii Europejskiej z tak różną historią, z tak ciężkim czasami bagażem historii i własnego doświadczenia, czują się w Europie i w Unii Europejskiej jak w swoim politycznym domu. To decyzja Parlamentu Europejskiego o tym, aby powierzyć funkcję Przewodniczącego Parlamentu Polakowi spowodowała m.in., że podział na tzw. starą i nową Europę w ramach Unii Europejskiej stracił ostatecznie swoje znaczenie i przestał być aktualny.

Mam też w swojej pamięci coś, co już pewnie przeszło do historii, ale dla mnie jest to pamięć żywa. Mam na myśli takie decyzje Parlamentu Europejskiego, które dawały wiarę w Europę, dawały poczucie sensu Europy tym wszystkim, którzy przez wiele lat o Europie mogli tylko marzyć. Pamiętam jak dziś, kiedy to wielkie marzenie Polaków także o Europie, jakim była solidarność, zostało złamane przez wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i to Parlament Europejski kilkadziesiąt godzin później dał bardzo wyraźny znak, że pamięta o tych, którzy nie mieli szansy na życie w wolności. Pamiętam też, iż kiedy wiele lat później odzyskiwaliśmy wraz z połową Europy niepodległość naszych państw, wolność naszych obywateli, ale byliśmy w absolutnej zapaści gospodarczej, związanej m.in. z gigantycznym zadłużeniem, to właśnie od Parlamentu Europejskiego wyszedł taki najmocniejszy sygnał na rzecz radykalnego zredukowania długów, które pozwoliło stanąć na nogi Polsce i wielu innym krajom. Była to decyzja, która stanowiła świadectwo solidarności europejskiej najwyższej próby. Była to decyzja, która pozwoliła dziesiątkom milionów Europejczyków wyjść z kryzysu gospodarczego i cywilizacyjnego w ciągu kilkunastu lat, kryzysu, który był bez porównania głebszy, niż te zjawiska, które my dzisiaj nazywamy kryzysem. To, co zdarzyło się wówczas, także dzięki Parlamentowi Europejskiemu, dzięki wszystkim, którzy wierzyli w sens solidarności jako fundamentu zjednoczonej Europy, dzisiaj, jak sądzę, jest znakomitą lekcją dla tych, którzy nie wierzą, że zjednoczona Europa, że Europa wierząca we własne siły znajdzie lekarstwo także na kryzys w dobie obecnej. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć tym, którzy tego nie pamiętają: dzisiejszy kryzys dla tych wszystkich Europejczyków, którzy kilkadziesiąt lat swojego życia musieli przeżyć w biedzie, w zniewoleniu, ten dzisiejszy kryzys wydaje się wyzwaniem ważnym, ale nie ostatecznym i nieporównywalnym z tamtym, z którego wyszliśmy dzięki solidarnej postawie całej Europy. Chciałbym w związku z tym przejść od razu do rzeczy w opisywaniu tego, co moim zdaniem jest najważniejsze nie tylko na najbliższe 6 miesięcy, a więc na czas polskiej prezydencji, ale co także jest zadaniem permanentnym, jest wyzwaniem permanentnym dla całej Europy.

To jest to najprostsze pytanie, nie żadna skomplikowana filozofia: czy odpowiedzią na kryzys, zarówno ten doraźny, związany z kryzysem finansów, sytuacją niektórych państw Europy, szczególnie na południu Europy, odpowiedzią na również ten głębszy kryzys, kryzys zaufania w Europę, kryzys o wymiarze globalnym, czy odpowiedzią ma być odchodzenie od Europy, redukcja tego, co jest europejskie i wspólne, czy też odpowiedzią będzie to, co sprawdziliśmy na przestrzeni kilkudziesięciu lat i co dobrze działało.

(brawa)

Zarówno doświadczenie Europy jako wspólnoty, ale też osobiste doświadczenie każdego z nas mówi nam, że najlepszą odpowiedzią Europejczyków, najlepszym wynalazkiem Europejczyków jest zjednoczona Europa. Chciałbym podkreślić z całą mocą, mówiłem o tym przecież wiele razy w obecności wielu tu obecnych na sali, gdyż to nie jest wystąpienie tylko na użytek dzisiejszej inauguracji prezydencji: Europa zjednoczona, jej instytucje, jej budżet, jej cele to nie są źródła kryzysu. Przecież dobrze wiemy, gdzie są źródła dzisiejszego kryzysu finansowego i byłoby odpowiedzią fałszywą, najgorszą z możliwych, gdybyśmy uwierzyli tym, którzy mówią: zredukujemy Europę i to będzie nasza odpowiedź na kryzys. Historia pokazuje, że wtedy, kiedy Europejczycy wierzyli, że odpowiedzią na zagrożenia jest wzrost nacjonalizmów, etatyzmów, protekcjonizmów, niezmiennie kończyło się to katastrofą.

Dzisiaj nie mamy przed sobą tak wielkich zagrożeń jak w przeszłości, ale świadomość historyczna, wiedza o tym, jak wygląda historia Europy od zarania każe nam wierzyć w tę receptę, jaką jest solidarność między narodami, solidarność między ludźmi, gotowość do niesienia sobie pomocy wtedy, kiedy inni tego potrzebują, solidarność rozumiana nie jako jałmużna, tylko jako współdziałanie na rzecz wspólnego interesu, gdzie czasami ktoś musi dać więcej, po to żeby ten, kto potrzebuje pomocy kiedyś w przyszłości mógł oddać z nawiązką, to co otrzymał.

(brawa)

Dzisiaj słyszymy czasami, że najlepszą odpowiedzią na kryzys finansowy albo kryzys wywołany zdarzeniami w północnej Afryce i ze wzrostem nielegalnej imigracji jest mnożenie barier wewnątrz Europy. Chciałbym powiedzieć, że dyskusja na temat Schengen jest podstawową, niezwykle wyrazistą ilustracją tego, przed jakim dylematem Europa dzisiaj stoi. Z naszego punktu widzenia w interesie Europy jest ochrona tych podstawowych – jak sądzę – uprawnień obywateli Europy, do jakich należy przemieszczanie się bez granic w obrębie Unii Europejskiej (brawa) i tej wartości powinniśmy bezwzględnie strzec. Ona nie stoi przecież w konflikcie z naszym przekonaniem, że granice zewnętrzne Unii Europejskiej powinny być dobrze strzeżone. Po to budujemy Wspólnotę, także wtedy, kiedy ją poszerzamy, żeby równocześnie umożliwić w ramach Wspólnoty maksimum wolności dla każdego członka tej Wspólnoty. Wspólnota ta będzie ona bezpieczna, jeśli dobrze będziemy strzec jej granic zewnętrznych. Te granice możemy poszerzać i powinniśmy je poszerzać, ale nie jest metodą ochrony naszej Wspólnoty tworzenie barier wewnątrz Wspólnoty. Jest to fałszywa odpowiedź i dlatego (brawa) tak ważnym zadaniem będzie wzmocnienie FRONTEX-u nie tylko w czasie tych 6 miesięcy. Rozumiem bowiem tych wszystkich, którzy niepokoją się o sytuację emigracyjną, jednak oni szukają właśnie tej fałszywej recepty. Musimy ich zrozumieć, ale jednocześnie podjąć musimy takie działania, które uchronią Europę przed odtworzeniem wewnętrznych barier.

W kontekście kryzysu czasami rozmawiamy także o tym, co zrobić z jednym z najważniejszych narzędzi Wspólnoty Europejskiej, jakim bez wątpienia jest budżet Europy. Czasami wątpimy w sens wzmacniania instytucji europejskich. Wydaje się dzisiaj rzeczą niezwykle ważną, abyśmy wobec tego dylematu przyjęli postawę otwartą, pozbawioną hipokryzji. Jestem przekonany, że odpowiedzią na kryzys jest więcej Europy, jest więcej integracji europejskiej (brawa), a to wymaga mocnych instytucji europejskich. Głęboko w to wierzę, ale ta wiara podbudowana jest także doświadczeniem całej generacji milionów Europejczyków kiedyś z tamtej strony dawnej żelaznej kurtyny. Całe nasze doświadczenie mówi nam, że więcej Europy – co nie znaczy więcej ideologii, więcej jakiejś zakłamanej filozofii – więcej Europy to są bardzo praktyczne decyzje. Więcej Europy to jest mądre wydawanie europejskich pieniędzy, instytucje europejskie zdolne do podejmowania decyzji, więcej polityki europejskiej, więcej przywództwa europejskiego. Bez podjęcia takiego wyzwania będziemy coraz bardziej bezradni wobec globalnych wymiarów kryzysu. Nasze doświadczenie mówi nam też, że więcej Europy to w wymiarze indywidualnego doświadczenia, tak najzwyczajniej w świecie, to jest więcej wolności, więcej dobrobytu, więcej praktycznej solidarności, więcej bezpieczeństwa. Czyż nie jest zjednoczona Europa odpowiedzią na nasze doświadczenie pierwszej i drugiej wojny światowej? Czy zjednoczona Europa nie jest tu w Europie najlepszym wynalazkiem, który chroni nas przed samymi sobą? W naszej historii tworzyliśmy także zagrożenia wobec samych siebie. Zintegrowana Europa wolnych obywateli to także Europa bezpieczna wewnątrz ale także wobec zewnętrznych zagrożeń. (brawa) Wiem, że nie wszyscy podzielają ten pogląd, chociaż jestem przekonany, że wszyscy, niezależnie od tego, czy są głęboko wierzącymi Europejczykami, czy sceptykami, podzielają wspólnie ten system wartości, na którym zjednoczona Europa jest ufundowana. Można krytykować ten, czy inny aspekt Europy jako instytucji, ale nikt na tej sali nie kwestionuje sensu wolności, praw człowieka, demokracji, wolności słowa, wyznania. Zauważmy, że to jest to miejsce na ziemi, gdzie nawet, jeżeli nie wszystko nam dobrze wychodzi, to te podstawowe wartości, co do których zgadzamy się wszyscy, są najlepiej chronione na świecie. Nie może być tak, i to jest moje głębokie przekonanie, że tu wewnątrz Europy narasta zwątpienie w jej sens, a na zewnątrz Europy, tak jak 10, 20 lat temu, miliony ludzi tęsknią do tego, aby móc żyć w takich warunkach politycznych, cywilizacyjnych, społecznych, gospodarczych, w jakich żyjemy my – Europejczycy. Czasami przestajemy wierzyć w to, że jest to najlepsze miejsce na Ziemi, ale wszyscy poza Unią Europejską wiedzą, że to jest najlepsze miejsce na Ziemi.(brawa) Nie jest to ideologia. Tak dużo miejsca w naszych debatach zajmuje problem nielegalnej imigracji, z którym musimy się oczywiście jakoś uporać, ale przy okazji zauważmy, że kierunek tej imigracji od dziesiątek lat jest zawsze ten sam. Nigdy z Unii Europejskiej na zewnątrz, zawsze z zewnątrz do Unii Europejskiej. Ludzie swoimi decyzjami, swoimi ucieczkami z miejsc, gdzie czeka ich albo niewola, albo bieda, albo nieszczęście, pokazują nam sami każdego dnia, że Europa to naprawdę najlepsze miejsce na Ziemi, nikt niczego lepszego do tej pory nie wymyślił. I przecież jest tak nie dlatego, że Pan Bóg się uparł, żeby ludziom tutaj żyło się lepiej, niż w innych miejscach świata. Manna z nieba tutaj nie spada, jest tutaj lepiej, ponieważ wytrzymaliśmy w tej zasadniczej wierności wobec fundamentalnych wartości, na których zjednoczona Europa jest oparta.

Także pamięć o tym, gdzie są korzenie Europy, to bardzo ważny fundament naszego dzisiejszego myślenia o kryzysie. Często mówimy o Grecji. Grecja kojarzy się niektórym wyłącznie z kłopotami finansowymi, naruszaniem zasad ładu finansowego.

Po pierwsze: nie szukajmy kozła ofiarnego. Zapytajmy siebie: czy na pewno wszyscy pozostali byli wierni zasadom, jakie sobie sami wyznaczyli szukając sposobów na walkę z kryzysem?

Po drugie: pamiętajmy też o tym, że Grecja w naszej europejskiej świadomości to nie bolesne, ale w rzeczy samej dość banalne problemy finansowe. Nie lekceważę ich, ale są one banalne co do charakteru. Grecja to także to doświadczenie, które uczyło dwa i pół tysiąca lat temu ludzi i polityków, zwaśnione miasta-państwa, czym jest solidarność w obliczu zagrożenia globalnego. My przecież wszyscy jesteśmy stamtąd, nie byłoby nas na tej sali, nie byłoby Europy, gdyby kiedyś ludzie skłóceni drobnymi interesami nie spotkali się któregoś dnia i nie powiedzieli: możemy i musimy być razem wtedy, kiedy pojawia się takie wyzwanie. A więc dla mnie Grecja to o wiele bardziej Perykles niż dzisiejsze demonstracje z powodu cięć finansowych. Mówię o tym dlatego, ponieważ skuteczna walka z kryzysem musi być wyposażona w taką historyczną pamięć, żebyśmy wiedzieli, czego tak naprawdę bronimy.

Polskie priorytety, a raczej europejskie priorytety na czas polskiej prezydencji, wpisują się w to nasze przekonanie, że im więcej Europy, tym mniej kryzysu (Europy rozumianej jako gwarancja tych wartości, o których wspominałem). I dlatego szukamy Europy bezpiecznej w kilku wymiarach. Dlatego naszym priorytetem będzie Europa bezpieczna także w tym oczywistym wymiarze, jakim jest bezpieczeństwo militarne Europy. Czas najwyższy zacząć debatę o tym, jak w skoordynowany sposób Europa będzie mogła działać w przyszłości w sytuacji zagrożenia. Mówimy o Europie bezpiecznej energetycznie, żywnościowo, surowcowo. Bezpieczeństwo jest kluczem do zrozumienia fenomenu Europy.

Jest drugi priorytet, w którego sens bardzo wierzę, wyraźny postęp, który chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o jednolity rynek, w tym rozwijający się rynek w Internecie. Wolność, w tym także znoszenie kolejnych barier, które ograniczają rozwój wolnego rynku, może być, tak jak było w przeszłości, źródłem wzrostu Europy. Jeśli Europa to nie tylko bezpieczeństwo, ale także dobrobyt, to musimy na nowo uwierzyć, że źródła dobrobytu zawsze były te same: swobodna przedsiębiorczość ludzi, minimum barier, odwaga w podejmowaniu decyzji, pierwszeństwo człowieka przed instytucją, pierwszeństwo rynku przed państwem, równe reguły gry dla każdego w obrocie gospodarczym. I dlatego jednolity rynek i jego rozwój będzie naszym drugim priorytetem.

Jest trzecia sprawa, której chcemy poświęcić dużo energii – Europa otwarta. Jeśli potrafimy – a wierzę, że tak – budować Europę bezpieczną, dobrze chronioną, bez wewnętrznych barier, to nie będziemy musieli się obawiać otwierania tej Europy na innych.

Następne sześć miesięcy to także postęp w negocjacjach z tymi, którzy aspirują do bycia w Europie. To Europa otwarta także na tych, którzy być może nigdy w naszej Wspólnocie się nie znajdą, ale którzy podzielają istotne wartości naszej Wspólnoty i pokazali to w ostatnich miesiącach. Mówię o południowych sąsiadach Europy.

Partnerstwo Wschodnie, zakończenie procesu akcesyjnego Chorwacji poprzez podpisanie Traktatu, Umowa Stowarzyszeniowa z Ukrainą, mądra, przemyślana pomoc dla tych, którzy chcą demokracji i wolności w północnej Afryce, to są zadania, które jeśli je dobrze wykonamy, mogą wzmocnić także samą Unię Europejską. Wizja, którą będziemy chcieli proponować, to wizja bardzo praktyczna. Chcemy więcej Europy nie tylko w samej Europie, ale także na jej obrzeżach, jeśli przez Europę rozumiemy ten system wartości, co do którego zgodziliśmy się w chwili zakładania Unii Europejskiej. Zdaję sobie sprawę, że prezydencja to tylko 6 miesięcy, nie mam przesadnych wyobrażeń o narzędziach, jakie prezydencja ma do swojej dyspozycji, znam traktat lizboński, nie przeceniam roli jednostek w historii, chociaż nie są te role do zlekceważenia. Mimo skromnych narzędzi, jakie ma do swojej dyspozycji prezydencja, mimo czasu kryzysu, który tak dotkliwie odczuwamy, jestem przekonany, że dołożymy dużo polskiego entuzjazmu, polskiej energii, polskiego optymizmu, który pozwolił nam przejść przez kryzys dość bezpiecznie, bo naprawdę wierzymy w Europę i chcemy wspólnie z Wami (brawa), wykonując te praktyczne zadania, doprowadzić do tego, abyśmy otworzyli na nowo rozdział inwestycji w Europę, abyśmy na nowo wszyscy uwierzyli w Europę. Wiem, że jest to możliwe i będę w tym dziele to Państwa dyspozycji, wszystkich bez wyjątku, przez całe 6 miesięcy. Liczę na dobrą współpracę. Dziękuje.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję Panie Premierze za wygłoszone przemówienie przedstawiające najważniejsze zadania, które stoją przed nami w najbliższym półroczu, ale także za wizję i koncepcję Europy, tak jak jest ona widziana z perspektywy Polski. Bardzo Panu dziękujemy za tę prezentację.

Teraz poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, którego witam wśród nas bardzo serdecznie, o wygłoszenie przemówienia.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, please allow me to start by thanking Prime Minister Tusk for not only outlining his vision for the first Polish Presidency of the Council, but also his vision on Europe. Your words, Prime Minister, were very inspiring. I know they come from a sincere commitment to and belief in the importance of our European project, a project based on values. As Poland embarks upon its historic journey at the helm of the Council of the European Union, let me tell you that I have every confidence that Poland will uphold this vision, your vision, with rigour, and will execute the strategy with the same authority that it has shown in preparing this Presidency. In doing so, Poland will have the full support of the European Commission. For we too have a similar vision of Europe, the Europe we want to see in ten years from now.

This is a vision of – and a plan for – a strong, confident and innovative Europe. A Europe with high employment, quality jobs for its citizens and competitive, knowledge-based industries. A Europe with a fully exploited internal market. A Europe that is open – open inside, but also open to the world. A Europe whose citizens feel secure and confident in their futures. The plan to execute this vision is detailed in the Europe 2020 strategy for sustainable, inclusive and smart growth.

To allow this plan to flourish, we need stable macroeconomic foundations with the financial backstop stability mechanisms, tighter financial regulation and enhanced budgetary coordination. Here, I would like to once again express how urgent it is for the European Parliament and Member States to come to an agreement sooner rather than later on the final points on the economic governance package.

I am glad that the Polish Presidency has seamlessly continued the efforts of the Hungarian Presidency to find a solution, together with the European Parliament. With all these elements in place, we will need the right tools to make this vision a reality and put Europe back on a track to prosperity. The Commission believes that the proposals we presented last week for the 2014-2020 Multi-annual Financial Framework will be a crucial instrument in delivering this vision.

As I explained yesterday in this Parliament, the fundamental guiding principle in the Commission’s budgetary proposals is to ensure European added value. Poland is indeed a strong advocate of the added value of the European Union. We just heard in very clear terms this commitment of Prime Minister Tusk. Therefore I look to the Presidency to shape the debate on the EU’s future budget over the second half of this year in rational and constructive terms. Let me tell you that I am very encouraged by the positive reactions of this Parliament, and also by the early reaction in Council considering the proposal a credible and solid basis for negotiations. The important work to be done in the coming months will not only have a fundamental impact on the discussions next year, but it will also lay the ground for Europe’s future prosperity.

The overarching priority of our proposals is to boost European growth and jobs. This means strengthening the backbone of our internal market by funding better connections for energy, transport and IT between Member States. It means increased and targeted spending on research, innovation and education to boost competitiveness; believing in our future by investing in our young people. Together with the forthcoming initiatives to deepen the Single Market, these proposals will, I hope, be strengthened by the positive vision of the Polish Presidency on ‘European integration as the source of growth’.

The budget proposals aim to enhance our security, which is also one of the three pillars of the Polish Presidency agenda. Security means improving our environment and climate. It means guaranteeing our energy supply. It means helping Europeans to feel safe by investing in the fight against crime and terrorism, as well as dedicating resources to migration and asylum policies. Security and freedom of circulation are not incompatible. In this context I refer to recent news coming from Denmark. As you know, I expressed directly to the Prime Minister of Denmark, in May, my grave concerns relating to respect of Treaty freedoms – free movement of goods, services and persons – and of the Schengen acquis. Since then, intensive and constructive contacts between the Commission services and Denmark are taking place on a daily basis at different levels. Denmark assures the Commission that it has no intention of infringing EU law and is ready to cooperate with the Commission.

We will assess in detail the recent measures introduced by the Danish authorities. Free movement of people, goods and services is a central piece of the European construction and guaranteed by the Treaties that all Member States have ratified.

(Applause)

Undermining free movement is jeopardising the internal market, solidarity among Europeans and the very European project. The Commission, as guardian of the Treaties, will do its utmost to ensure this is respected all over Europe. We have done it in the past, we will do it in the future.

The third pillar of the Presidency’s agenda is Europe’s openness to the world. The Commission has also sought, throughout the budget proposals, to guarantee an open Europe. We believe that Europe must invest in the stability and prosperity of its neighbourhood to the East and South, both because it is morally right and because it makes sense economically. In this regard, I welcome the Presidency’s commitment to our Eastern neighbourhood, which will culminate in the Eastern Partnership summit in September.

I also pay tribute to the Polish Presidency’s commitment to build on the support Europe has shown in the first half of the year to the democratic movements in our southern neighbourhood. I moreover look to Poland to advance with the preparations for Croatia’s accession treaty with the same dedication as demonstrated by the Hungarian Presidency.

Securing our future is also about securing our values, not letting them be threatened by short-term concerns. Solidarity is a concept so perfectly espoused by the Poles (I will venture to say that the Polish word that is most known outside Poland is solidarność). Solidarity is an integral part of the entire financial perspective proposal: solidarity with our poorer regions, solidarity also with neighbouring countries that need our support, but above all solidarity with our children and grandchildren, to do our best to ensure they inherit a sustainable and strong Europe, a Europe we can be proud of.

Poland is indeed a European success story. It has not only escaped recent recession but has become one of our Union’s drivers of growth. This puts Poland in a strong position to pursue the financial perspective discussions in the Council and the European Parliament in a spirit of responsibility and ambition.

In a time of widespread uncertainty in Europe, Poland will need to show strong leadership to steer a course through turbulent events while maintaining its ambitious agenda. Historic times such as the ones we are living through demand historic leadership. I believe that you, Prime Minister Tusk, and Poland, can provide this kind of leadership in the Council. The Commission will fully support the Polish Presidency’s vision of a more strong, secure and open Europe. I am confident in Poland’s ability not only to lead the Council of the Union but also to breathe new enthusiasm and optimism into the European project.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil en exercice, cher Donald Tusk, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, en préambule, je voudrais dire, mon cher Président, que si, pendant ces six mois – et je n'en doute pas – vous appliquez la méthode européenne que vous nous avez décrite ce matin, nous réfléchirons au moyen de prolonger la présidence polonaise de l'Europe.

(Applaudissements)

L'intégration européenne sera au cœur des priorités de la nouvelle présidence du Conseil, et cela à la grande satisfaction de notre groupe. Cette intégration, et surtout cette méthode communautaire, doit, en effet, être présente dans tous les grands débats des mois et des années à venir. Je pense aux ressources financières de l'Europe. C'est un grand dossier dont nous allons discuter ensemble pour la période 2014-2020. Je pense aussi au marché intérieur. Monsieur Tusk, vous êtes inquiet de la montée de l'euroscepticisme dans de nombreux pays. Je partage cette inquiétude, tout comme mon groupe. L'euroscepticisme, le repli sur soi, sont autant de symptômes d'un cancer de notre société. Vous répondez à ce "chacun pour soi" par un sursaut d'intégration, ce qui fait écho au mot d'ordre du groupe du PPE. L'Europe n'est pas le problème, mais le "plus d'Europe" est la solution.

Votre présidence sera dominée par le nécessaire assainissement des comptes publics au sein des États membres, par la stabilisation de l'euro et par l'ouverture du débat sur les perspectives financières. L'euro ne sera stabilisé que si les pays en difficulté mettent réellement en œuvre les réformes qui s'imposent pour redresser les finances publiques et pour créer les conditions d'un retour à une croissance durable. Ce ne sont pas des demi-mesures à moitié appliquées qui résoudront les problèmes de fond.

Si je prends le cas de la Pologne, qui affiche une croissance de près de 4 %, qui a su utiliser, avec une rare efficacité, les fonds communautaires depuis son adhésion, je constate que la solidarité européenne, combinée à la volonté politique, permet de construire une économie réelle, et solide.

Monsieur le Président du Conseil, vous êtes l'un des rares chefs d'État et de gouvernement en Europe à accepter de débattre avec les parlements nationaux, avec ce Parlement et avec les autres institutions européennes, de la question des ressources nécessaires pour faire fonctionner l'Europe. Vous êtes, même, le seul à vouloir débattre d'une question qui est chère à une grande majorité de ce Parlement, à savoir la mise en place de ressources propres pour le financement des missions de l'Europe. Vous nous trouverez donc à vos côtés pour traiter sérieusement de cette question et nous savons que la partie sera difficile.

La Présidence du Conseil estime que toutes nos politiques économiques et sociales doivent être fondées sur la stratégie Europe 2020, que tous les États membres ont déjà acceptée. Elle a raison, car la crise économique ne sera surmontée durablement que si les États membres comprennent qu'agir à Vingt-sept coûte moins cher et est beaucoup plus productif qu'agir isolément.

La solidarité, Mesdames et Messieurs les députés, c'est non seulement vertueux, c'est en outre rentable. Cela vaut pour les finances de l'Europe, comme cela vaut pour le marché intérieur; je suis heureux que la présidence polonaise ait fait de ce sujet et, spécialement, des services électroniques, de l'amélioration des conditions de travail des petites et moyennes entreprises, de la création – tant attendue – d'un système européen des brevets, ou encore de l'acte sur le marché intérieur, ses préoccupations centrales.

Cher Président Tusk, tout comme le Parlement européen, vous avez mal vécu les récentes discordances sur la question de Schengen. Mon groupe vous soutient dans votre volonté de renforcer nos moyens et notre action commune aux frontières externes. À cet égard, je demande à la Commission et au Conseil de se prononcer clairement sur la décision unilatérale du Danemark de déroger aux règles de libre circulation. Mon groupe exprime de vives préoccupations. J'aimerais connaître votre position, tout comme celle du Président de la Commission.

(Applaudissements)

Monsieur le Président de la Commission, il y a quelques commissaires qui ne pourront pas prendre de vacances en juillet et en août, puisqu'il faudra, là aussi, surveiller de très près les frontières danoises. J'ai annoncé hier qu'il fallait peut-être penser à instaurer des visas pour les Danois pour les envoyer en Europe afin qu'ils soient mieux protégés!

Tout comme le Parlement européen, vous avez identifié les défis, majeurs pour l'Europe, que constituent la sécurité alimentaire et la dépendance énergétique. Ce n'est certes pas en six mois que vous pourrez répondre à toutes ces questions. Vous aurez au moins le mérite de les poser et, comme je vous l'ai dit, lorsque nous nous sommes vus à Varsovie, c'est vous qui allez bétonner les fondations, et je suis sûr qu'elles seront solides.

Je terminerai en approuvant votre détermination dans la gestion des relations avec votre voisinage. Nous avons, récemment, beaucoup traité du soutien à nos voisins du sud, et les politiques engagées sur ce front doivent être développées. Les relations avec l'est de l'Europe, avec les Balkans, mais aussi avec des pays comme l'Ukraine et la Biélorussie, en particulier, méritent tout autant notre attention et nos efforts.

Cher Président du Conseil, mon groupe attend beaucoup de votre volonté politique et de votre leadership.

Je terminerai en m'inspirant d'une phrase d'un grand Polonais, que vous connaissez bien, le pape Jean-paul II: "N'ayez pas peur, Président Tusk, allez-y, nous sommes à vos côtés.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Am 22. Juni jährte sich zum 70. Mal der Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion. Polen war zu diesem Zeitpunkt bereits ein zerstörtes Land. Das Europa, das aus diesem verbrecherischen Krieg hervorging, in dem Nazi-Deutschland Polen zerstörte; das Europa, in dem der Stalinismus das Land 40 Jahre und länger knechtete, ist ein anderes Europa als das, das wir heute haben. Die Rede, die Donald Tusk gerade hier gehalten hat, zeigt: Das Bewusstsein um den Wert dieses Europas prägt die polnische Präsidentschaft. Schon alleine dafür, Herr Premierminister, sind wir Ihnen dankbar.

(Beifall)

Europa leidet unter der Haltung von Regierungen, die parteiübergreifend vor Verzweiflung und Ideenlosigkeit die Position vertreten, man könne in diesem globalen Dorf, in dem ein Ereignis an irgendeiner Ecke der Welt in Sekunden zum Gegenstand der hiesigen Debatte wird, die Probleme mit nationalen Maßnahmen lösen. Schengen – die Debatte, die wir gerade führen – ist ein beredtes Beispiel dafür. Dieses Missverhältnis zwischen der Realität und der politischen Rhetorik – darunter leidet Europa. Das ist eine große Gefahr für unser Projekt.

Polen hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Polen hat heute morgen durch seinen Premierminister als Ratspräsident hier erklärt: „Der beste Schutz unserer nationalen Interessen ist der europäische Verband, der europäische Geleitzug.“ Das ist ein anderes Konzept. Europa leidet unter Regierungen, die – aktiv teilnehmend oder schweigend dabeisitzen – alles beschließen, um anschließend nach Hause zu fahren und im Moment der ersten negativen Kommentierung in einer Zeitung die europäischen Institutionen für das verantwortlich zu machen, was sie selbst beschlossen haben. Polen hingegen steht für ein anderes Konzept.

Wir haben heute morgen einen Ratspräsidenten gehört, der uns das Konzept vorgetragen hat, dass seine Präsidentschaft die Partnerschaft zwischen den nationalen Regierungen und den europäischen Institutionen will, weil das Zusammenwirken der nationalen Ebene und der europäischen Institutionen und nicht das Gegeneinanderausspielen das Erfolgsrezept Europas ist. Das ist der Regierungschef eines Landes, das auch zum Warschauer Pakt gehörte. Das ist der Regierungschef eines Landes, das auch von der Sowjetunion unterdrückt wurde. Aber es ist der Ministerpräsident eines Landes, der nicht hingeht – wie sein Vorgänger im Amte des Ratsvorsitzenden – und Brüssel mit Moskau vergleicht, sondern sagt: „Europa ist nicht Teil der Krise, sondern ein Instrument zur Überwindung der Probleme, die wir haben.“

(Beifall)

Als Jean-Claude Juncker die letzte Finanzielle Vorausschau kommentierte, hat er gesagt: „Ich schäme mich, weil diese Finanzielle Vorausschau kein europäisches Gemeinschaftswerk, sondern ein Appell an nationalen Eigennutz ist.“ Das war die letzte Finanzielle Vorausschau. Jetzt haben wir Regierungen, die dabei sind, den nationalen Eigennutz zu ihrem politischen Credo zu erheben. Die polnische Regierung hat ein anderes Konzept. Wir haben gehört: Ausgabendisziplin, ja. Aber wir haben auch gehört: Intelligente Investitionspolitik in Europa zur Wachstumsförderung, ja, denn ohne Wachstum keine Jobs und ohne Jobs keine soziale Sicherheit.

Solidarität in Europa, Solidarität der Starken mit den Schwachen innerhalb der Länder und der starken mit den schwachen Ländern – das ist das Konzept der polnischen Präsidentschaft, und nicht das Ausspielen der nationalen Haushalte gegen die europäischen Haushalte! Wir haben – ich glaube, das kann man sagen – eine große Rede gehört. Die polnische Nationalhymne enthält den schönen Satz, dass Polen noch nicht verloren sei. Ich will Ihnen, Herr Premierminister, in Anlehnung an diesen Satz sagen:

Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy!

Noch ist unsere Idee vom einigen, vom solidarischen Europa, das durch transnationale Lösungen Wohlfahrt für alle schafft und den Frieden in Europa und durch Europa in der Welt sichert, nicht besiegt, schon gar nicht, wenn wir solche Ratspräsidentschaften haben!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I think it is an understatement when we say that the Polish Presidency comes at a crucial moment for Europe. I think this has already been said three or four times this morning. We normally always say it. Every six months we say that it comes at a crucial moment, but this time I think it is true to say that.

There is a crisis in Greece and a crisis for the euro, as well as a disintegration through the reintroduction of border controls in a number of Member States. More generally, I think that the crisis in Europe is more the revival of nationalism and of populism which we see in a number of Member States – even in Member States in the north of Europe who thought in the past that it was impossible for them to be attacked by this kind of nationalism and populism.

I would like to congratulate Mr Tusk because we have heard this morning from one of the only political leaders in Europe who is not going in the direction of nationalism and populism, as most of his colleagues for the moment are doing. He knows that, in order to really solve our problems, we need not less integration in Europe but more integration in Europe. I think that is also the tradition of Bronislaw Geremek, a great Polish political leader. I also think, Mr Tusk, that this is partly a consequence of the fact that you are a historian. We are all lawyers and economists here – I do not know what we all are, but I do not think that there many historians. Maybe it is because you are a historian and because you know about what happened in the past that you have such a message for us. Let us face the reality: without the European Union, this continent is a continent of disputes, war and even of genocide. That was the past. You as a historian can remind us of that.

Let us face the reality today. That is in fact the big issue for your presidency. We are at a crossroads. Either we are becoming the UN of Europe or we are becoming the US of Europe. Either we are becoming a loose confederation – as the Eurosceptics want – with once again nation states in the driving seat and without any real European integration, coordination and solidarity, or we really do become this federation and this political and economic union that we absolutely need in order to create wealth for our citizens and to create peace and stability in this difficult, multipolar world. That is the choice we are facing today, the real choice. I know some people are afraid of a United States, but that is the real choice to be made. Either we go in the direction of political and economic union and we can solve our problems relating to the euro, Greece, Portugal and Ireland and so on and we do not disintegrate; or we say that we want to be the UN of Europe, a loose confederation where from time to time we make speeches about solidarity but in reality do not show this solidarity and this union.

On the substance I think you have to have three priorities, and I do not think that you can escape them. First, regarding the Greek crisis, you have to find a solution for the discussion on economic governance. I am very sure that you can explain to the Heads of State and Government, your colleagues, that they have to make a move in the next days and weeks because you believe in the position of the Parliament.

Secondly, we are very pleased that you support the idea of this Parliament launching a conference on the future financing of Europe because I think that is the best way forward. Bring the national parliaments into the debate and I am very sure that in the end they can agree on Commission proposals that have been launched.

Finally, regarding Schengen, I do not think we should agree with every colleague in the European Union who says that these are exceptional circumstances and that we should go back to national borders and national border controls. Together with the Commission say ‘no’ to the attempts to reinstate these national border controls inside the Union. Mr Tusk, you are not from our group – we all thought that a civic platform by its nature has to be, but that is a little detail – but I can tell you that we will be your best allies in your fight for more Europe.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Premierze! W imieniu grupy ECR chciałem powiedzieć, że bardzo nam zależy na sukcesie polskiej prezydencji, ponieważ wierzymy, że może ona wnieść świeżą energię w nieco duszną atmosferę instytucji europejskich. Jest jednak w tym pewien problem. Na okres polskiej prezydencji Pański rząd zdecydował o przeprowadzeniu w Polsce wyborów parlamentarnych. To oznacza, że Pański gabinet nie zakończy prezydencji. Spotkamy się w grudniu na jej podsumowaniu z innym rządem. Niezależnie od tego, kto będzie premierem, tak czy inaczej będzie to inny rząd. Wiemy skądinąd, że wszystkie gabinety w czasie kampanii wyborczej pracują na zwolnionych obrotach. Obawiam się, że w przypadku polskiej prezydencji ta prawidłowość może się powtórzyć. Mam też nadzieję Panie Premierze, że nie ulegnie Pan pokusie, choć takie głosy są słyszalne w Polsce z obozu rządzącego, aby ograniczyć demokratyczną debatę posługując się argumentem, że kto krytykuje rząd w czasie prezydencji, ten szkodzi krajowi i Europie. Panie Premierze! Chciałem przypomnieć, że zamykanie ust konkurentom politycznym nie jest w Europie akceptowane.

Jeszcze jedno, Pańscy ministrowie mówią, że polska prezydencja ma mieć charakter integrujący i wspólnotowy. To dobrze, ale co to w praktyce oznacza? W Europie widzimy dwie formy politycznej arogancji. Jedną z nich jest dążenie do federalnej, postnarodowej Europy i arogancja ta wywołuje gniew milionów mieszkańców naszego kontynentu, którzy mają dość inżynierii społecznej. Drugą formą arogancji jest przekonanie najsilniejszych krajów, przede wszystkim Niemiec i Francji, że władza w Europie należy do nich. Ta arogancja wywołuje gniew wielu moich kolegów z tego Parlamentu, z lewicy jak i z prawicy.

My w ECR jesteśmy eurorealistami i wierzymy, że siła Europy to siła wolności, przedsiębiorczości i kultury europejskich narodów i państw. Dlatego też wyrażamy przekonanie, że Pan przyczyni się w jakiś sposób do osłabienia tych arogancji, że przyczyni się Pan do tego, że nie będziemy już straszeni likwidacją państw i odgórnym tworzeniem europejskiego demosu, a z drugiej strony, że sprawi Pan, że zmniejszy się w Europie poczucie różnicy między równymi a równiejszymi. I to będzie, Panie Premierze, prawdziwy europejski test przywództwa. Czy podejmie Pan wyzwanie jako silna prezydencja Unii, czy zadowoli się Pan tym, co łatwe, miłe, bezbolesne, ale też i bez znaczenia. Czy będzie Pan długo pamiętany jako przywódca zdecydowany, czy też zapomniany jako polityk bezpiecznego konformizmu.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Herren Präsidenten, sehr geehrter Herr Tusk! Gerade nach der letzten Rede möchte ich doch noch einmal auf etwas zurückkommen, das meine Kollegen schon gesagt haben. Es war schon bei unserem Besuch in Warschau so, dass im Unterschied zu anderen Starts von Ratspräsidentschaften eine besondere Freude und Feierlichkeit über den Gesprächen zur Ratspräsidentschaft der Polen gelegen hat. Und was Ihnen jetzt mit Ihrer Rede darüber hinaus geglückt ist, das halte ich wirklich für etwas sehr Ungewöhnliches. Ich bin noch nicht ewig in diesem Europäischen Parlament, aber ich habe es sehr selten erlebt, dass ein Staatschef es schafft, die Idee von Europa so zu definieren, wie Sie das jetzt getan haben, ...

(Beifall)

... nämlich nicht einfach nur die Europäische Union als ein politisches Instrument darzustellen, sondern die Idee der Europäischen Union als eine Idee von erweiterter Heimat – ja, Heimat von Nationalstaaten und Bürgern in diesen Nationalstaaten –, und dafür möchte ich mich bedanken! Das ist ausgesprochen wohltuend in dieser harten Zeit der Auseinandersetzung, besonders nachdem sich Ihr Vorgänger in der Ratspräsidentschaft mit verbalen Kopfnüssen gegen das Europäische Parlament von uns verabschiedet hat und wir uns schon fast daran gewöhnt haben, dass ein Mann, der Ungarn hier auch vertritt, eben Wien, Moskau und Brüssel gleichgesetzt hat. Wenn das jetzt vorbei ist, Herr Tusk – und ich glaube, dafür steht diese Rede –, dann haben wir viel bessere Voraussetzungen für alle Probleme, die wir lösen müssen.

(Beifall)

Zu der Krise: Herr Verhofstadt hat gesagt, dass wir mit jeder Ratspräsidentschaft über die besondere Herausforderung nicht nur der doppelten, sondern auch der dreifachen Krise gesprochen haben. Ich möchte Sie ermutigen, das zu tun, worüber wir in Warschau geredet haben: Trennen Sie die Probleme der Defizitländer und die Lösung dieser Probleme in Griechenland, Portugal und anderen Ländern von den Aufgaben, die uns in der Auseinandersetzung um die globale Finanzkrise erwachsen sind! Sorgen Sie dafür, dass es fair zugeht! Solidarität gegenüber den Defizitländern ist das eine, Fairness bei der Verwirklichung dieser Austeritätsprogramme, Gerechtigkeit in diesen Ländern ist wirklich etwas, was noch offen ist.

Vielleicht gelingt es Ihnen auch, wirklich den weiteren Schritt zu gehen und neben den Austeritätsmaßnahmen und Solidaritätsmitteln den „New Deal“ in Angriff zu nehmen, von dem einige Kollegen jetzt in der Presse wieder gesprochen haben. Griechenland und andere Schuldenländer brauchen Perspektiven in dieser Krise, und das wird nicht ohne Investitionsprogramme gehen. Aber vergessen Sie über all dem auch nicht die Notwendigkeit, dass die Europäer den globalen Finanzmärkten anders begegnen müssen, als wir das bisher geschafft haben. Die eigentlichen Konsequenzen aus dieser globalen Finanzkrise haben wir noch nicht gezogen, da ist noch viel zu tun.

Zu diesem New Deal: Als Grüne muss ich natürlich sagen, ich wünsche mir einen „Green New Deal“, wenn wir jetzt solche Investitionsprogramme erarbeiten. Die Herausforderungen, die wir oft formuliert haben, aus den ökologischen Krisen, aus der Klimakrise, müssen in dieser Wirtschaftskrise angenommen werden. Das Rad zurückzudrehen und die Herausforderungen der globalen Erderwärmung zu vergessen, Fukushima z. B. zu verdrängen, auch als Menetekel der letzten Monate – jetzt ist es ja schon verdrängt –, ergibt keinen Sinn! Und was Polen gerade in dieser Auseinandersetzung um den Green New Deal gewinnen könnte, das wäre, eben auch für Polen eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung anzusteuern – gerade im Energiebereich. Da müssen Sie viel investieren und jetzt europäische Verantwortung übernehmen und können nur gewinnen. Ich hoffe, dass wir uns im Hinblick auf einen Innovationsschub nicht nur für die Defizitländer, sondern für die gesamte Europäische Union rund um die Idee von Klimaschutz und Nachhaltigkeit, einigen können.

Der Bundesumweltminister Röttgen, den ich nicht immer zitiere, an dieser Stelle jedoch gerne, hat gesagt: 6 Millionen neue Jobs können durch eine ehrgeizige Nachhaltigkeitspolitik geschaffen werden. Herr Tusk, lassen Sie uns auch dazu einen proeuropäischen Pakt schließen!

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Ratspräsident! In einer Krisenzeit, in der wenig Europa-Begeisterung zu spüren ist, könnte die polnische Ratspräsidentschaft doch einige Lichtblicke setzen. Eine deutliche Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist EU-freundlich eingestellt, EU-freundlicher als in vielen anderen Ländern. Wo das Arbeitsprogramm der Ratspräsidentschaft Offenheit ankündigt und darunter mehr und bessere Verständigung mit unseren Nachbarstaaten Ukraine, Republik Moldau, Belarus und Russland versteht, begrüße ich das ausdrücklich. Deutschland hat als westlicher Nachbar Polens gute Erfahrungen in der grenznahen Zusammenarbeit der Regionen gemacht. Wir stehen gemeinsam vor den vielfältigen politischen Herausforderungen.

Im Hinblick auf die Entscheidungen zur Economic Governance benötigen wir eine offenere und respektvolle Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen, besonders zwischen Rat und Parlament. Inhaltlich kann ich nur wiederholen: Wir müssen anfangen, die Menschen zu retten, und nicht nur an die Banken denken. Eine Bemerkung zur Reform des EU-Haushalts will ich dennoch machen. Eine Quasi-Einfrierung des mittelfristigen Haushalts halte ich für unrealistisch. Populistische Parolen wie: „Jetzt müssen wir an der EU sparen“ greifen eindeutig zu kurz. In der Krise muss und kann die EU ihren Mehrwert beweisen, indem sie als handlungsfähige, solidarische Gemeinschaft auftritt. So habe ich auch Ihre Rede verstanden.

Im Hinblick auf die Energie- und Klimapolitik scheint das Arbeitsprogramm verbesserungsfähig. In den kommenden Monaten muss ein neues globales Klimaschutzabkommen, das an Kyoto anschließt, erreicht werden. Die Europäische Union darf dabei nicht als Bremser auftreten.

Ich wünsche dem polnischen Ratsvorsitz ein gutes Gelingen!

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Mr President, in replying to Mr Tusk, having listened to his words this morning, I have to ask him this. In an age when the gap between ordinary voters and the European political class grows wider by the day, just what planet are you on? Why the pretence that everything is going incredibly well?

The EU is mired in deep structural crisis. Greece, Portugal and Ireland cannot survive inside the euro. The Danes have torn up the Schengen agreement, and good for them, because the total free movement of peoples is a completely irresponsible thing to have done. Public opinion is saying that, whilst they want a European cooperation – yes, of course I agree with that – what they do not want is this Europe, run by unelected bureaucrats like Mr Barroso.

You say the EU is fantastic in a recent comment. You are supporting the destruction of national democracy. But it is with reference to Greece that I am most concerned about you because, when faced with their recent enslavement, you said: ‘we lived for many years as a non-sovereign country, under Soviet occupation. For us European integration is not a threat to sovereignty because we experienced not long ago a serious threat to our sovereignty.’

So what are you saying? That this is not quite as bad as the USSR? Is that really good enough for your people? And today you describe Greece’s problems as trivial.

I am sorry, there are hundreds of thousands of people out there on the streets of Greece fighting to get their democracy back. It beggars belief that you and our President, Mr Buzek, can talk about the Solidarity movement, about Poland getting its democracy back 20 years ago. Yet here you are, surrendering the democracy and sovereignty of Poland to a failed European Union.

Yes, sir. We all want a shared European cooperation for the future, but this most definitely is not the model.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). - Monsieur le Président, M. Farage me rappelle toujours un coq sans basse–cour, qui crie les pattes sur un tas de fumier. Mais de sa part, je n'ai entendu que des critiques; jamais il n'a émis la moindre suggestion sur la façon dont on pourrait changer cette Europe, ni indiqué quelle perspective il envisageait pour ce continent.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD). - Mr Goebbels, post-1945 there were some very sensible ideas put together, namely the Council of Europe.

Let us have a Europe where we sit down together, where we have a free trade agreement and where we agree minimum standards on work and on the environment. We can do all of these things without a European Commission, without a European Parliament and without a European Court of Justice. We have done it in security terms with NATO.

Yes, it will mean you will lose your job, Mr Barroso. But, apart from that, why can we not do things as mature democracies? Yes, Mr Schulz, I want you sacked as well – I want you all fired! We can do these things, and that is a positive way forward.

By taking away from people their ability to govern themselves and transferring that power to the European Commission, we are headed for a Europe of rebellion and violence. Let us take the democratic route.

(Mixed reactions)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, het Poolse voorzitterschap komt misschien niet op een historisch moment, maar wel op een merkwaardig ogenblik van de Europese Unie. Het Griekse debacle, het Portugese debacle, al die toestanden drukken ons eindelijk met de neus op de feiten. Die feiten zijn dat men de Europese burgers brutaal en schaamteloos gedurende zeer vele jaren heeft voorgelogen. Men heeft manifest vervalste financiële statistieken laten passeren, enkel en alleen maar om zogenaamd stappen voorwaarts te zetten op weg naar de Europese eenheidsstaat.

Dat is wraakroepend. Het is vooral wraakroepend omdat, zoals steeds, niet de echte schuldigen het gelag moeten betalen maar in de eerste plaats alle Europese belastingbetalers. Dat manifest liegen en voorliegen wordt trouwens een soort wezenskenmerk van de Europese Unie. Ook inzake de toetredingsvoorwaarden van Bulgarije en Roemenië werden we belogen, inzake de gevolgen van Schengen werden we belogen, inzake het totaal gebrek aan efficiënte bescherming van onze buitengrenzen werden we belogen en vandaag worden we zeer actief schaamteloos bedrogen inzake de onderhandelingen met Turkije.

Nu wordt opnieuw een zogenaamd ei van Columbus voorgespiegeld, een plan waarbij massale euroleningen op de markt zouden worden gegooid, alsof die leningen niet eens opnieuw door diezelfde belastingbetalers zouden moeten worden terugbetaald. Men gaat overheidsschuld door wanbeheer oplossen door wanbeheer met nog meer overheidsschuld! Het mag toch niemand meer verbazen dat steeds meer mensen zich misprijzend en met het gevoel bedrogen te zijn, van dit officiële Europa afwenden.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Dziękuję bardzo za to przesłanie solidarności europejskiej. Kryzysów, o których tu mowa, wystarczyłoby na pięć kolejnych prezydencji. Z każdym z osobna Unia radziłaby sobie łatwo. Natomiast szczególność tej sytuacji polega na tym, że one się kumulują. Ale – jak uczy historia – Polska jest dobra w trudnych czasach. Te pięć wyzwań to kryzys zadłużenia, demontaż Schengen, kryzys europejskiej polityki sąsiedztwa, brak zdolności militarnych Unii i wreszcie kryzys solidarności finansowej.

Ale na dłuższą metę, jeśli spojrzymy lata wprzód, najważniejsza jest europejska polityka sąsiedztwa. Bez sukcesu w tej polityce Europa nie będzie ani bezpieczna, ani nie będzie cieszyła się dobrobytem. Jesteśmy zaskoczeni tym, co dzieje się na południu. Jesteśmy w impasie w związku z tym, co dzieje się na wschodzie i potrzebna jest zasadnicza zmiana paradygmatu. Trawestując przywódcę amerykańskiego, trzeba by powiedzieć: „demokracja głupcze”. Trzeba wzmocnić aktorów demokracji, dlatego życzę dobrze temu okrętowi flagowemu polskiej prezydencji, jakim jest europejska fundacja na rzecz demokracji. Transformacja ku demokracji i gospodarce rynkowej to nasza specjalność. Życzę powodzenia, Panie Premierze!

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze Przewodniczący Rady! Panie Przewodniczący Barroso! Muszę przyznać, że z dużą przyjemnością wysłuchałem Pańskiego wystąpienia, Panie Premierze. Sprawił Pan autentycznie nam wszystkim satysfakcję. Oczekiwaliśmy tego, o czym Pan mówił, czyli wiary, sensu, zjednoczonej Europy, pamięć, tudzież zasługa Parlamentu w kreowaniu tych wszystkich zjawisk.

Panie Premierze! Odpowiedział Pan na potrzeby tej Sali, które dodatkowo wynikały z postawy, pozycji i sposobu rozmowy Pańskiego poprzednika. Chcę tylko bardzo wyraźnie podkreślić – i Pan, Panie Premierze, i Pański poprzednik należycie do tej samej grupy politycznej. Musimy założyć, że w ramach grupy politycznej możemy mieć bardzo różne prezydencje. Pamięć, o której Pan mówił, każe podkreślić bardzo wyraźnie: społeczeństwa mają wspólne aspiracje, cele, natomiast różne formacje, różne rządy. W naszym polskim przypadku to również lewica, lewicowy prezydent, rząd wprowadziły Polskę do Unii Europejskiej. Teraz możemy bardzo wyraźnie sobie powiedzieć, że często to jest sprawa nie celów, o których Pan mówił. Pan przewodniczący Schulz wyraził pełny entuzjazm. Nie różnimy się tutaj co do celów. Natomiast nasze istotne różnice mogą polegać na sposobie osiągania tych celów. W naszym przypadku – na sposobie, drogach wyjścia z kryzysu.

Tak, każdy kryzys jest inny. Ale Panie Premierze, dwa tygodnie temu nie doszliśmy do konkluzji w sprawie całego pakietu dotyczącego nowego ładu ekonomicznego. Różnimy się tutaj w kwestii określenia, kto ma głównie ponosić wyrzeczenia. Propozycje, które większość, w tym Pańska grupa polityczna, przygotowała, sprowadzają się do tego. To obywatele mają zapłacić, to ludzie mają ponosić wyrzeczenia. My sprzeciwiamy się temu. Domagamy się solidarności społecznej. Wyrzeczenia mają być ponoszone proporcjonalnie w stosunku do możliwości. A zatem ważne jest, żeby rzeczywiście zwiększyć dochody budżetowe. Poprzyjcie financial transaction tax, poprzyjcie także – jako Rada pod Pańskim przewodnictwem, za Pańską sprawą – euroobligacje. Bardzo nam odpowiada sprawa inwestycji. Tylko chcielibyśmy, żeby słowa i czyny poszły w parze.

Panie Premierze! We własnym kraju ogranicza Pan inwestycje. Niech nie dzieje się to na forum europejskim. Słowa i czyny będą musiały pójść w parze, bo od dzisiejszego wielkiego entuzjazmu dla Pańskiego wystąpienia do rozczarowania droga może być krótka.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident, Herr Premierminister, Herr Präsident! Herr Premierminister, Sie sind zitiert worden mit den Worten: Die polnische Ratspräsidentschaft werde in erster Linie geprägt sein durch die Reaktionen auf Krisen. Ich glaube, mit Ihrer Rede heute haben Sie gezeigt, dass Sie mehr vorhaben als reines Krisenmanagement. Sie wollen Europa eine Richtung geben. Ich finde das sehr gut, die Kollegen haben das hier fraktionsübergreifend unterstrichen. Es war eine große Rede. Herzlichen Dank dafür!

Sie haben über die Schuldenkrise Europas gesprochen und europäische Solidarität eingefordert. Wir als liberale Fraktion sagen emphatisch ja zu dieser Solidarität. Ich bitte Sie aber, auch die andere Seite der Medaille nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das ist für uns ganz klar Solidität. Es war unsolides Schuldenmachen über viele Jahre, das uns in diese Krise geführt hat. Wir wollen deswegen – und das ist wirklich zentral – einen Stabilitätspakt mit Zähnen. Es ist ja geradezu ironisch, dass 2003 der deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident diesen Stabilitätspakt aufgeweicht haben, und es heute die Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident sind, die bei einem Strandspaziergang in Deauville beschließen, dass der Stabilitätspakt für die Zukunft auch wieder keine Zähne haben soll. Herr Tusk, lassen Sie sich nicht entmutigen! Bewegen Sie sich – Herr Verhofstadt hat das ja gesagt –, die Richtung ist klar!

Ein zweiter Punkt, bei dem ich Sie auffordern möchte, mutig vorwärts zu schreiten, ist ein Schwerpunkt Ihrer Präsidentschaft: die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik voranzubringen. Sie hören dazu aus den Hauptstädten skeptische, zögerliche Reaktionen. Lassen Sie sich nicht entmutigen! Die Amerikaner ziehen sich zurück. Wir haben Libyen, wir haben Syrien, im Osten Moldau und Georgien – wir haben als Europäer gemeinsam so viel zu tun. Stärken Sie den Europäischen Auswärtigen Dienst, fördern Sie Demokratie und Menschenrechte, entwickeln Sie die sicherheitspolitischen Instrumente und die Europäische Verteidigungsagentur weiter. Machen Sie da Fortschritte im Sinne Europas! Sie haben viel zu tun. Viel Glück dabei!

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - Panie Premierze! Kiedy na tej sali jest premier Polski, to nawet jak się jest do niego w opozycji, to rodzi to nadzieję. Tej sali potrzeba nadziei i bardzo mi zależy, żeby Pan nie dał się zwieść komplementami, które Pan usłyszał. Dobrze, że je Pan usłyszał, każdy je lubi. Ale na tej sali w ostatnich miesiącach panował pesymizm. Mówiono tu o kryzysie, o zamykaniu granic, o ograniczaniu integracji. Od Pana oczekujemy nowych wielkich idei, mówienia o sprawach ważnych: o kryzysie demograficznym, o kryzysie wartości, o kryzysie rodziny, o tym, że powinniśmy inaczej podejść do sąsiedztwa, zaproponować jakąś nową ideę, może uniwersytetu partnerstwa wschodniego. Niech Pan o tym mówi!

Proszę skorzystać z tych komplementów i przekuć te komplementy na dobre, nowe idee, tak by naprawdę ta wizja Europy wypełniła się treścią, i wtedy będziemy wszyscy zadowoleni. Życzę Panu wszystkiego dobrego, życzę Panu samemu, i życzę tego by Polska, niezależnie od tego, kto zaczyna, a kto kończy tę prezydencję, jak najlepiej wykorzystała swoje 5 minut. Jeżeli się spotkamy na tej sali za pół roku, byśmy mogli sobie powiedzieć, że nie skończyło się tylko na komplementach, i że chociaż w części przełamał Pan pesymizm panujący na tej sali.

 
  
MPphoto
 

  José Bové (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je voulais intervenir puisque nous nous étions rencontrés chez vous, à Varsovie, avec la délégation du groupe des Verts, et nous avions décidé, à ce moment–là, d'intervenir sur un certain nombre de problèmes très concrets.

On a remarqué, que par rapport au climat, la présidence polonaise était plutôt frileuse et n'avait pas envie d'en faire une priorité, alors qu'il va y avoir Durban à la fin de l'année. Le Parlement européen a dit de manière très claire qu'il fallait réduire de 25 % et même 30 % les émissions de CO2. Or, malheureusement, je ne sens pas chez vous, par rapport à la sécurité écologique, la même volonté que celle que vous avez affirmée ce matin, et que j'ai appréciée, par rapport à la sécurité énergétique et à la sécurité alimentaire. La sécurité écologique me paraît, elle aussi, fondamentale et on n'aura pas l'une sans l'autre. Je crois que c'est là un point central.

Sur la sécurité alimentaire, je voudrais que votre présidence soit plus active. Hier, le Parlement européen a dit de manière très claire que les pays devaient avoir le droit de ne pas cultiver d'OGM. Or, malheureusement, pendant que nous votions cela, vous avez changé la loi en Pologne le 1er juillet pour laisser entrer les OGM sous la pression de M. Barroso. Je voudrais que vous permettiez d'activer ce processus pour que les pays aient le droit de résister, comme vous l'avez fait pendant beaucoup d'années.

Un autre point, maintenant, à la fin de l'année,

(Le Président interrompt l'orateur)

il va y avoir la réunion des ministres de l'énergie; je voudrais que vous preniez en compte l'obligation d'avoir une politique pour un moratoire sur le gaz de schiste.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Καλωσορίζω την πολωνική Προεδρία και της εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της. Η πολωνική Προεδρία θα συμπέσει με την ολοκλήρωση ενός δεύτερου πακέτου δανεισμού προς την Ελλάδα. Είναι ευκαιρία να επισημάνω το εξής: Αν είναι να δούμε βιωσιμότητα στο ελληνικό χρέος, αυτό το δεύτερο πακέτο δανεισμού θα πρέπει να έχει μειωμένο επιτόκιο.

Δράττομαι της ευκαιρίας, κύριε Πρωθυπουργέ, να ενημερώσω και όσους είναι εδώ σήμερα ότι ό,τι έχουμε περικόψει ως ελληνικός λαός και ό,τι θυσίες υφιστάμεθα, πάει στα τοκοχρεολύσια τα οποία πληρώνουμε στους δανειστές μας. Το επιτόκιο με το οποίο η χώρα σας δανείζει τη χώρα μου είναι τεράστιο. Δεν πρόκειται να είναι βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας, αν δεν μειώσετε το επιτόκιο.

Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι πάρα πολύ που η Πολωνία θα συμμετάσχει στην Ευρωομάδα. Θα είστε ένας αντικειμενικός κριτής για να διαπιστώσετε ότι επί 18 μήνες η Ελλάδα υπήρξε και είναι το θύμα των χρηματοπιστωτικών αγορών και των δανειστών της. Είμαστε ευγνώμονες για ό,τι κάνετε για μας και εμείς από πλευράς μας δεν θα μείνουμε αδρανείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει η αλληλεγγύη την οποία συζητούμε εδώ να είναι έμπρακτη και ρεαλιστική.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, given its history of fighting Soviet totalitarism, Poland certainly has a good track record. I know that the Polish Presidency of the Council is opposed to an EU financial transaction tax, and, while the EU political elite may not agree with that line, I suspect the citizens of Europe will breathe a collective sigh of relief.

Poland will understand the dangers of entering into an asymmetrical relationship where Russia holds the whip – and that is precisely the situation in which the EU finds itself at present. To use a football analogy, watching Russia manoeuvring against the EU is like watching Liverpool playing Tranmere Rovers: we all know what the result will be.

Poland understands the need to engage with Moldova and Ukraine, two countries that Moscow pulled back into its orbit with ease. Vladimir Putin was once afraid that history would remember him as the man who lost Ukraine. That accolade now goes to President Barroso.

On one hand, Poland’s record might give us reason for optimism but, on the other hand, I am sorry to say that the Presidency of the Council is now diminished since Herman Van Rompuy and Catherine Ashton took charge of EU foreign policy.

On a final note, the gift you gave us, Mr President of the Council, is very nice but you do not need to give gifts to massively overpaid politicians. Use the money, instead, to give to the poor people in your own country.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). - Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf mich dem Dank für das große Bekenntnis anschließen, das Sie, Herr Ministerpräsident, zum Thema Europa abgelegt haben. Ich glaube, auch im 21. Jahrhundert und gerade im 21. Jahrhundert ist es sinnvoll, Probleme, die ein Staat alleine nicht mehr lösen kann, gemeinsam anzupacken und einer guten Lösung im Interesse der Menschen zuzuführen. Und dass Sie sich dazu klar verpflichtet haben, dafür ein herzliches Dankeschön!

Die Aufgaben, die im zweiten Halbjahr 2011 vor Ihnen liegen, sind groß. Stichworte sind ja schon genannt worden: Griechenland-Rettung. Ich glaube, hier ist es richtig und wichtig, dass wir von innen heraus als Europäische Union die Akteure sind, und nicht die Ratingagenturen Tempo und Richtung der Reise vorschreiben. Und da werden wir auch unsere Instrumente nach innen anpassen müssen, wenn es darum geht, handlungsfähig zu sein, um eine entsprechende Stabilisierung bewirken zu können. Leider ist der Kollege Farage nicht mehr da: Ich würde mich freuen, wenn aus der Europäischen Union heraus nicht permanent Angriffe gegen unsere Gemeinschaftswährung gemacht würden, auch wenn man nicht der Währung angehört.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). - Mr Ferber, you used the expression ‘commitment to Europe’ in your speech. Do you accept that there is a clear distinction and fundamental difference between Europe as a continent, which is a geographical entity, and the European Union, which is a purely political construction? Do you accept and understand that there is a difference?

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). - Ich beantworte die Frage sehr gern: Wenn wir diese Diskussion hier die nächsten Jahre hindurch führen, dann werden die Amerikaner den Umweltschutz in der Welt festlegen, die Chinesen den Verbraucherschutz, und die europäischen Menschen werden von niemandem geschützt werden. Unsere Aufgaben ist es, für die Menschen zu arbeiten.

(Beifall)

Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass wir auch im Bereich der Finanzmarktregulierung einige Probleme miteinander zu lösen haben, sowohl beim governance package als auch in Bezug auf die Finanzdienstleistungen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffe, dass wir als Europäer auch hier einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzmärkte leisten können. Wir haben hier eine besondere Verpflichtung, und ich bin optimistisch, dass dies unter der polnischen Ratspräsidentschaft hervorragend gelingen wird.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). - Herr talman! Som ni redan har hört, herr premiärminister, har vi i den socialdemokratiska partigruppen mycket stora förhoppningar om det polska ordförandeskapet. Ni representerar en stark och viktig stat i den Östersjöregion som kan spela en mycket större roll i det europeiska samarbetet. Men jag vill gå rakt på sak: det finns en fråga som oroar, och det är klimatpolitiken. Om sex månader löper Kyotoavtalet ut. Det är Polen som i egenskap av EU-ordförande bär ansvaret för om detta klimatavtal följs av något nytt eller om det rinner ut i sanden, och det är ingen petitess.

EU står för ambitiösa och realistiska klimatmål. Ytterst handlar det naturligtvis om att förhindra katastrofer, men det handlar också om att knyta ihop krispolitiken och jobbpolitiken med klimatpolitiken. Det handlar om människors förtroende, som ni själv sa i er inledning. Det måste finnas långsiktighet i politiken. Stafettpinnen måste föras vidare. Uppmaningen till er, herr premiärminister, är att driva EU:s klimatpolitik vidare och inte begrava den, för så allvarlig är frågan.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, c'est peu de dire que nous avons tout à fait apprécié votre discours. C'est un discours très volontariste, un discours de solidarité, un discours sur le "plus d'Europe" et donc, nous attendons beaucoup – pas trop, j'espère, mais beaucoup – de votre présidence pour les mois à venir. Nous attendons beaucoup de votre présidence dans au moins trois directions, pour moi, essentielles.

La première, c'est évidemment la crise de la dette, la crise de l'euro et, en particulier, la crise de pays comme la Grèce. Votre ministre des finances a parlé d'améliorer les plans de soutien que nous apportons à la Grèce en en changeant un petit peu la philosophie, et je crois, que de ce point de vue là, il a absolument raison. Il faut donner davantage de temps aux Grecs. Imaginer qu'ils reviendront à 3 % de déficit en deux ans, c'est évidemment irréaliste et c'est, de surcroît, contre–productif. Il faut des plans de soutien qui, non seulement, demandent de la rigueur, du sérieux. Il faut les aider à réformer leur économie, il faut les aider à préparer les investissements de demain et il faut leur laisser un peu de temps.

Deuxième point: le budget. Dans ce combat sur les ressources propres, je sais que vous serez de notre côté; à propos de la conférence interparlementaire – que je trouve absolument nécessaire – rassemblant États, Parlement européen et parlements nationaux, j'aimerais vous entendre davantage.

Et enfin, sur la question de la défense européenne, vous voulez avancer, vous voulez mettre en œuvre une coopération. Je pense que vous avez raison. Le moment est venu d'améliorer et peut–être de mettre en commun nos objectifs de défense pour avoir plus d'efficacité. De ce point de vue là, nous attendons aussi beaucoup de votre présidence.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR). - Panie Premierze! Pięknie Pan dzisiaj mówił o wartościach europejskich. Chciałbym sukcesu polskiej prezydencji. Będzie to jednak możliwe, jeśli Pan i Pański rząd będzie tych wartości, takich jak wolność słowa, wolność mediów, prawa opozycji, przestrzegał w praktyce, a nie tylko o nich pięknie mówił.

To za Pana rządów w Polsce masowo z mediów publicznych zwalniano dziennikarzy tylko dlatego, że byli krytyczni wobec rządu. To Pana rząd wystąpił do sądu o likwidację de facto najbardziej prestiżowego i najczęściej cytowanego w Polsce dziennika – Rzeczpospolitej. Dlaczego? Bo był krytyczny wobec rządu. Niedawno brytyjski współwłaściciel poczuł się zmuszony odsprzedać udziały w tej gazecie z tego właśnie powodu. Niedawno również w Polsce funkcjonariusze służb specjalnych uzbrojeni w broń ostrą wkroczyli do mieszkania internauty studenta tylko dlatego, że prowadził krytyczną wobec władzy stronę internetową, by go zastraszyć i zarekwirować komputer. Sukces polskiej prezydencji jest możliwy, ale wówczas, kiedy Pan i Pana rząd będzie realnie przestrzegał tych wartości, o których dziś Pan tak pięknie mówił, Panie Premierze! Od słów do czynów!

(Mówca zgodził się udzielić odpowiedzi na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D). - Czy dobrze pamiętam, że Pan był ministrem sprawiedliwości, gdy uzbrojone bandy atakowały ludzi w Polsce, o 6 rano zamykano ludzi w więzieniach, a jedna z pań, którą chcieliście zamknąć popełniła samobójstwo? Czy dobrze pamiętam, że Pan był ministrem sprawiedliwości, czy się pomyliłem?

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR). - Dobrze Pan pamięta i Pan Przewodniczący Schulz powinien też o tym wiedzieć, że za naszych rządów rzeczywiście o 6 rano zdarzało się, że policja wkraczała i służby specjalne wkraczały do osób podejrzanych o korupcję i poważne przestępstwa, do ludzi władzy, którzy wykorzystując tę władzę, okradali społeczeństwo. My walczyliśmy z korupcja, a Wy z kim walczycie? – walczycie z internautami, którzy krytykują władzę. Za naszych czasów służby nie wchodziły o 6 rano do mieszkań tych, którzy krytykują władzę. Wkraczały wtedy, gdy prokuratura i sąd podejmowały decyzję, gdyż było podejrzenie korupcji i przestępstw. Na tym polega różnica, Panie Pośle, i na tym polega różnica, Panie Premierze. To by Pana usprawiedliwiało, dlaczego o 6 rano wkroczyli funkcjonariusze, gdy byłoby podejrzenie przestępstwa, korupcji ludzi władzy. A za Waszych czasów afery hazardowe są umarzane.

(Przewodniczący przerwał wypowiedź mówiącego)

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - Signor Primo ministro e Presidente di turno dell'Unione europea, se non sbaglio Lei è un polacco che appartiene alla minoranza della Kashubia e forse per questa doppia ragione può capire che io Le parli in italiano, perché non mi è concesso parlare in catalano che è la lingua di oltre dieci milioni di cittadini europei.

Polacchi e catalani sono in qualche modo fratelli, perché nel 1939, l'esercito fascista spagnolo chiamava "polacchi" i "catalani". Perché anche noi eravamo stati sconfitti da Franco, come voi eravate stati sconfitti da Hitler e Stalin. E così come siamo stati fratelli nella più grave sconfitta del XX secolo, speriamo di poterlo essere anche nella democrazia e nella libertà del XXI secolo. E in questo senso possiamo lavorare insieme per i diritti delle minoranze e perché la Catalogna, la Scozia o le Fiandre, come la Polonia e tanti altri, diventino nuovi Stati dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, wij hebben zojuist de allerslechtste toespraak ooit gehoord van een nieuwe voorzitter. Die mijnheer Tusk lijkt helemaal niets te begrijpen van wat er onder de Europeanen en onder de Nederlanders leeft.

Nederland wil helemaal geen Poolse werklozen onderhouden, mijnheer Tusk, en wij willen ook geen Griekse pensioenen betalen, mijnheer Tusk. Wat we ook niet willen, zijn Roemeense bedelaars en oplichters die onze straten onveilig maken, mijnheer Tusk. Wij willen geen Noord-Afrikaanse gelukzoekers die Europa islamiseren, mijnheer Tusk, en we willen ook geen Europese belastingen, mijnheer Tusk. Wat we ook niet willen, is een Turks lidmaatschap.

Wat wij wel willen, is minder Europa. Wat u heeft gedaan de afgelopen dagen, mijnheer Tusk, is Nederland bekritiseren en mijn partij, de PVV, bekritiseren om een eurosceptische houding. Dat is helemaal niet slim van u, mijnheer Tusk, want Polen ontving de afgelopen zeven jaar maar liefst 67 miljard euro aan Europese subsidies. 67 Miljard. En de Nederlanders betalen dat voor u, mijnheer Tusk. Bovendien zijn er meer dan 100.000 Polen aan het werk in Nederland en die sturen hun geld op naar uw land, terwijl wij de Poolse werklozen kunnen onderhouden. U zou Nederland niet moeten bekritiseren, mijnheer Tusk, maar moeten bedanken.

(De spreker stemt ermee in een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 149, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Panie Przewodniczący! Mam pytanie do poprzedniego mówcy: czy zdaje Pan sobie sprawę, ile firmy holenderskie zarobiły na tym, że Polska jest w Unii Europejskiej i że polski rynek jest otwarty na produkcję, którą Holendrzy dobrze produkują i sprzedają do Polski? Czy mój przedmówca nie widzi korzyści dla starych krajów Unii Europejskiej płynących z tego, że polscy konsumenci kupują ich dobra?

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, daar klopt helemaal niets van, want de Nederlanders zijn werkloos, terwijl de Polen onder de markt werken en Nederlanders werkloos maken. Wij betalen die uitkeringen, dus het is niet zo dat wij alleen maar baat hebben hierbij. Daarbij willen wij de werkloze Polen en de Polen die overlast veroorzaken, terugsturen naar Polen en Europa houdt dat tegen.

Ik word hier zojuist racist genoemd door mijnheer Schulz. Ik geloof dat dat al de tweede keer is dit jaar, want mijn collega is dat ook al een keer genoemd. Ik wil dat niet accepteren, dus ik wil hier een klacht indienen tegen mijnheer Schulz.

 
  
MPphoto
 

  President. − It is necessary to explain what you said, Mr Schulz.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D). - Herr Präsident! Es ist nicht meine Aufgabe, es ist Ihre Aufgabe, die Sitzung in diesem Hause zu führen. Aber eine Rede, wie sie der Kollege gerade gehalten hat, in der ein Volk als das Volk dargestellt wird, das für alle anderen und die schlechteren, die Rumänen, die Polen, die Ungarn, bezahlen muss – das ist eine Phraseologie, die hat Europa schon einmal gehört. Ich finde, das ist offener Rassismus. Ich habe mir erlaubt, das so zu nennen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Panie Przewodniczący Schulz, ja jestem rzeczywiście odpowiedzialny za prowadzenie obrad i uważam, że każdy ma prawo wypowiedzieć się, a potem reagujemy. Nasz kolega – pan Kamiński – wyraźnie zareagował i to była bardzo mocna reakcja. Uważam, że nie należy podsycać płomienia na tej sali. Dlatego nie reagowałem. Uważam, że teraz powinniśmy przejść do następnego punktu dyskusji.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in linea con quanto annunciato pochi giorni fa dalla Commissione europea, la Presidenza polacca ha dichiarato di voler scommettere sulla crescita economica come strumento che ci possa portare fuori dalla crisi. Questo è possibile però soltanto sfruttando all'ennesima potenza le opportunità del mercato unico.

Dobbiamo superare in fretta le incertezze relative all'integrazione economica. Più questa integrazione sarà profonda, più aumenteranno le probabilità di uscire dalla crisi. L'integrazione cioè non è una condizione ideologica, come qualcuno dice del progetto europeo, ma è il fattore indispensabile di una convivenza che ambisca a pace e sviluppo.

Credo però che il contributo più importante al progetto europeo, la Presidenza polacca ce lo porti in dono. È il contributo dei valori della dignità della persona e della dignità del lavoro scritto sui cancelli di Danzica dai militanti di Solidarność; è il contributo dei valori della libertà religiosa e della democrazia e di amore per il popolo e per la sua fede, testimoniata ogni anno per cinquant'anni dai milioni di polacchi che, recandosi sotto la dittatura al santuario della Madonna nera di Częstochowa, hanno reso possibile all'Europa e al mondo intero di comprendere le parole del filosofo Tischner: "Dio nasce, il potere trema"; è il contributo di Karol Wojtyła; il contributo di http://it.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa" \o "Lech Wa³êsa" , di Popiełuszko, di Bronisław Geremek in quest'Aula, dei martiri di Katin e il contributo della vostra storia, che oggi per molti versi è la nostra speranza e che fa dire a tutti noi, a tutta l'Europa con le parole del popolo: "Maria królowa Polski" "Maria salvi la Polonia!".

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D). - Doresc să vă felicit pentru mesajul puternic pe care, astăzi, l-aţi transmis întregii Uniuni Europene, să vă felicit pentru atitudinea dvs. pro-europeană, pentru că astăzi avem nevoie mai mult ca oricând de mai multă Europă, avem nevoie să ridicăm orice restricţii de pe piaţa internă, avem nevoie de solidaritate, şi am să mă refer la Schengen, ştiu şi am înţeles care este poziţia dvs. faţă de Schengen, dar nu numai restricţiile impuse la graniţele Danemarcei, ci şi amânarea aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen reprezintă o barieră, şi doresc să vă rog să precizaţi clar care este poziţia dvs. privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. Mă bazez mult pe capacitatea dvs. de dialog, pe energia pozitivă pe care o degajaţi şi sunt convinsă că, la rândul dvs., veţi transmite un mesaj clar în cadrul Consiliului că accesul României şi Bulgariei la spaţiul Schengen nu este în beneficiul celor două ţări, ci al întregii Uniuni Europene. Mult succes!

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Dzień dobry Panie Premierze! Myślę, że dzisiaj zaprezentował Pan taką twarz Polski, jaką chcemy my Polacy w Parlamencie Europejskim widzieć: Polski optymistycznej, Polski, która widzi swoje miejsce w Europie, Polski, która nie zamyka oczu na problemy, ale ma pozytywną wizję rozwiązywania tych problemów.

Myślę, że dzisiaj zabrzmiał w tej sali głos nie ideologiczny a ideowy, i myślę, że takiego głosu Europa potrzebuje, i jestem przekonany, że mówił Pan dzisiaj nie tylko w imieniu swojej partii i rządu, ale wszystkich Polaków, także tych, którzy Pana rządu nie popierają, ale popierają miejsce Polski w Europie, popierają sukces Polski i życzą Panu sukcesu tej prezydencji. Dla nas oczywiście bardzo ważne będzie to, o czym Pan mówił, ta europejska solidarność. I bardzo dobrze, że to zostało podkreślone. Naszą rolą jest przekonywanie tych krajów, które – do czego musimy odnosić się z szacunkiem – płacą do budżetu Unii Europejskiej, ale musimy je przekonywać, że te pieniądze, które są inwestowane w kraje biedniejsze, to nie są pieniądze stracone. Inwestycja w Polskę, inwestycja w nasz region, to jest inwestycja w dobrobyt całej Unii Europejskiej. I ta solidarność ma bardzo pragmatyczny wymiar, także dla tych, od których oczywiście tych pieniędzy oczekujemy, bo są bogatsi.

(Mówca zgodził się udzielić odpowiedzi na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR). - Panie Przewodniczący! Chciałem spytać mojego kolegę, którego szanuję, pana Michała Kamińskiego, czy uważa, że wyrazem zaangażowania polskiego rządu i premiera w kwestię solidarności europejskiej jest to, że rząd niedawno przyjął raport Dessa, który zakłada dalsze nierównouprawnienie rolników w Europie, odrzuca jednolitą stawkę i możliwość takiego samego traktowania rolników za ich tak samo ciężką pracę.

Jednocześnie chciałem wyrazić zdziwienie, że Pan Premier nie zareagował na obelżywe słowa pana posła Siwca wobec funkcjonariuszy polskiego państwa, które teraz Pan nadzoruje, którzy to funkcjonariusze narażają swoje życie i zdrowie w walce o uczciwą Polskę, w walce z korupcją.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że popieram polski eksport, ale nie popieram eksportu obciachu z naszego kraju. To pierwsza sprawa. Ale, odpowiadając na pytanie dotyczące rolników, chciałbym powiedzieć, że już od prawie roku nie jestem w partii politycznej, której lider postulował zniesienie dopłat dla polskich rolników.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, au nom de la délégation française du groupe du PPE, je voulais vous féliciter pour la présentation de ce programme très ambitieux.

Vous avez évoqué, à juste titre, les crises extérieures et la nécessité de la sécurité et de la défense de l'Union européenne, et vous avez bien fait. Alors que la crise libyenne a, malheureusement, rappelé une nouvelle fois et illustré les difficultés pour l'Union européenne d'exister en tant que telle, sur la scène internationale, nous nous félicitons que la présidence polonaise ait le courage de porter ce débat.

Il faut rappeler avec force que la politique de sécurité et de défense commune n'est pas une option secondaire, mais bien une nécessité. Il s'agit, d'abord, d'une ambition qui est inscrite dans le traité et qui s'impose ainsi aux États et aux institutions européennes. Il s'agit, aussi, d'une nécessité stratégique; tous les jours, face à toutes les crises et à toutes les menaces qui nous entourent, nous constatons que nos amis et alliés américains ne peuvent pas et ne veulent pas tout faire à notre place. Il s'agit, enfin, d'un impératif économique dans une période de rigueur budgétaire. La défense a un coût qui est exorbitant pour nombre de nos concitoyens. Pour préserver nos capacités de défense, mais aussi nos industries, nos savoir-faire et nos emplois, il faut rationaliser collectivement les budgets de défense. Les États membres doivent assumer leurs responsabilités, mais les institutions de l'Union européenne – et je pense, ici, à la haute représentante et à son service pour l'action extérieure – doivent être, aussi beaucoup plus à l'origine des initiatives, et nous comptons sur la présidence polonaise pour stimuler ces initiatives.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). - Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, Senhor Primeiro-Ministro, gostaria de felicitar a Polónia por assumir a Presidência do Conselho da União Europeia e desejar-lhe os maiores sucessos. Congratulo-me pela forma como é referenciada a agricultura no programa definido para as três presidências dos próximos 18 meses. Será dentro do próximo semestre que serão reveladas as propostas legislativas que regulamentarão a PAC durante o período de Programação Financeira que se segue e será ainda sob presidência polaca que se encetarão as negociações para o quadro financeiro plurianual, cuja proposta da Comissão Europeia é já conhecida, tal como é conhecida a posição do Parlamento Europeu relativamente ao financiamento da agricultura, infelizmente não totalmente coincidente com o que a Comissão nos acaba de propor.

O Parlamento Europeu quer uma PAC que sirva não só os agricultores, mas também a expectativa dos cidadãos em termos do ambiente, de qualidade e de segurança alimentar, e que seja também mais equitativa e plenamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Gostaria, assim, de saber até que ponto pode o Parlamento Europeu contar com a Presidência polaca como uma aliada para que a nova PAC possa manter um nível de financiamento adequado a estes objectivos ambiciosos.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, Senhor Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, queria naturalmente felicitar a Presidência polaca pelo ambicioso programa que aqui trouxe e, em particular, felicitar pela política de vizinhança, não apenas a leste mas também na fronteira sul, onde eu acho que se passa neste momento um desafio porventura mais exigente do que aquele que temos a leste, que é mais de longo prazo e menos de curto prazo. Mas, dito isto, queria pedir ao Sr. Primeiro-Ministro e à Presidência polaca que tivessem em especial atenção as políticas de integração económica, o governo económico e a supervisão dos mercados financeiros.

Eu julgo que, neste momento, por muito ambiciosas que sejam as nossas metas no plano, digamos, da defesa, da energia, da segurança alimentar, do ambiente, da agricultura, dos quadros financeiros multianuais, se nós não resolvermos de uma forma clara e sólida perante os mercados globais o problema da crise da dívida no contexto europeu, nós não teremos Europa suficientemente forte para lidar com esses desafios a que a Presidência polaca se propôs.

E, por isso, eu chamava a atenção para o facto de ser fundamental convencer os restantes Chefes de Estados e Chefes de Governo de que é preciso dar mais integração económica, mais governo económico à União Europeia. Sem isso, aquilo que acontecerá é que nós, em vez de sermos os condutores do interesse europeu ou, pelo menos, os representantes dos nossos povos, seja no Conselho, seja no Parlamento, seja na Comissão, seremos apenas puros reactores aos movimentos das agências de rating.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин (S&D). - Уважаеми г-н министър-председател, Вие казахте, че изходът от икономическата криза в Европа е свързан с повече европейска интеграция и с повече Европа. И аз напълно подкрепям това, което Вие казахте.

Телекомуникациите са една от областите, които доказано досега в Европейския съюз носят допълнителна добавена стойност и конкретни измерения за гражданите. Напълно подкрепям заявения от Полша приоритет през следващите месеци: Вие да се занимаете с въпроса за ограничаване на цените на роуминга и на телекомуникационните услуги. Изтичащата след месеци регулация за максималните цени на роуминга трябва да бъде променена и това ще стане по време на полското председателство.

Аз изключително много бих искал да Ви насърча в тези усилия, така че ползването на интернет, ползването на телекомуникационни услуги да бъде не само привлекателно за инвестиции, но и достъпно за хората, да създава нови технологични работни места, да създава възможности за повече ползване на интернет и да води до по-висок стандарт на живота и по-добро образование.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). - Panie Premierze, Panie Przewodniczący! Są momenty, w których posłowie są dumni ze swojego państwa, są dumni ze swojego premiera, i te wrażenia nie zostaną zakłócone wtedy, kiedy – wszyscy na tej sali, są politykami i rozumieją, co to znaczy – przenosi się kampanię wyborczą na poziom europejski. To wrażenie nie zostanie tym zakłócone i jesteśmy bardzo zadowoleni z Pana wystąpienia, dlatego również, że akcentujemy sprawy najważniejsze dziś dla Unii Europejskiej. Jako posłowie z Polski bardzo liczymy na to, że rząd polski będzie silnie akcentował, i polityka spójności nie jest czasową, przejściową polityką dla biednych, ale jest polityką inwestycyjną, polityką elastyczną, która może odpowiadać na nowe wyzwania, których nawet dzisiaj się nie spodziewamy.

Panie Premierze! Zobowiązujemy się wykonać naszą pracę, ale bardzo liczymy na mocne wsparcie w Radzie Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D). - Panie Przewodniczący! Jak Państwo widzicie, coś się dzieje na tej sali. To nie jest tak, że tylko miód i jest wszystko fajnie. Chcę powiedzieć o polityce wschodniej, o nowej polityce partnerstwa, którą próbujemy na nowo definiować.

Kilka dat, które adresuję do Pana Premiera i całej delegacji. Jeżeli w tym półroczu zostanie parafowana handlowa umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą, to jest szansa, że zostanie przetłumaczona w przyszłym roku i po przetłumaczeniu podpisana przez kraje partnerskie. Jeżeli zostanie podpisana, może zostać ratyfikowana przed wyborami na Ukrainie w 2012 r. Jeżeli zostanie podpisana, może być ratyfikowana w 2013 r. w Parlamencie Europejskim i wtedy stać się faktem. Jeżeli w tym półroczu na szczycie Unia Europejska-Ukraina ta umowa nie zostanie parafowana, ona po prostu ulatuje w powietrze. To nie jest tylko opóźnienie o 2 czy 3 miesiące. Więc powiem, że ma Pan wyjątkową szansę, aby na szczycie partnerstwa wschodniego w Warszawie wskazać na nową siłę napędową dla polityki sąsiedztwa, dla polityki wschodniej. Kiedyś jeden w klasyków mówił – do tej pory są kłótnie, kto to był – „Jeśli nie my, to kto i jeśli nie teraz, to kiedy?”. Dedykuję to Panu.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - Panie Premierze! Drodzy Koledzy! Ja również ubolewam nad tym, że nie udało się nam, trzem instytucjom europejskim, zakończyć negocjacji nad pakietem obejmującym zarządzanie gospodarcze. To jest taki pakiet regulacyjny, który ma szansę wypełnić niesłychanie ważną lukę w obecnym systemie funkcjonowania Unii. Jego brak wzmacnia siły ryzyka, wzmacnia siły spekulacji na rynkach europejskich, i także w takich sytuacjach jak Grecji uświadamia nam, jak pilne jest zakończenie prac nad tymi regulacjami.

Porozumienie to jest potrzebne także dla zdrowia i perspektywy wzrostu gospodarki europejskiej w dłuższym okresie, dla powrotu do normalnych warunków rynkowych o mniejszym stopniu niepewności, sprzyjających tak bardzo potrzebnym Europie inwestycjom. I wreszcie dobre ramy zarządzania gospodarczego, to także konieczny warunek dla dalszego rozszerzania strefy euro. Bez tego porozumienia zahamujemy procesy konwergencji, osłabimy perspektywy akcesji nowych państw członkowskich i do tego nie możemy dopuścić. Dlatego, Panie Premierze, liczymy ogromnie na zaangażowanie świetnego polskiego ministra finansów, ale także Pana osobiście, w znalezienie kompromisu. To jest ten przypadek, kiedy czas działa przeciwko nam.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Tusk, il suo intervento ci fa ben sperare, la speranza è che la Presidenza polacca sia un contributo alla battaglia contro l'Europa degli egoismi nazionali, senza sguardo sul futuro, che sia un contributo a favore dell'Europa che pensa a se stessa davvero come a una realtà, integrata e con un destino comune.

Ma come ha detto giustamente Lei nel suo intervento, una Presidenza ha problemi concreti da affrontare e da risolvere. Io in questo breve tempo Le voglio indicare due questioni cruciali sul fronte della crisi economico finanziaria.

Prima questione: la riforma dei mercati finanziari. Non è un problema tecnico, è una grande questione democratica del nostro tempo, i tempi sono troppo lunghi, bisogna chiudere questioni come quella relativa alla riforma dello short selling e degli OTC. Secondo punto: abbiamo di fronte il tema della tassazione delle transazioni finanziarie, bisogna entrare nel merito, ci aspettiamo dalla Presidenza polacca un contributo concreto in questo senso.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! W przyszłym roku będziemy obchodzić pięćdziesięciolecie funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Polityka, która zgodnie z zapisami Traktatów Rzymskich miała zapewnić powszechną dostępność do żywności, po odpowiednich cenach i odpowiednie dochody dla rolników. Dwa pierwsze cele zostały zrealizowane, trzeci – nie.

Dochody rolników w Europie wynoszą 55% dochodów innych grup zawodowych. Przywiązujemy ogromne znaczenie do polityki spójności, ale wymaga ona także spójności obszarów wiejskich i miejskich, wyrównywania poziomu życia, zmniejszania dystansu rozwojowego. Młodzi nie mogą uciekać od rolnictwa. Wspólna polityka rolna służy środowisku, produkuje dobra publiczne, za które nikt rolnikom nie płaci.

W ramach negocjacji na szczeblu WTO Unia czyni zbyt dużo ustępstw kosztem rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga silnych służb kontroli na szczeblu państw, a nie rozproszonych, mało skutecznych w regionach. Rolnicy europejscy, w tym polscy, oczekują większych dochodów, które im się należą za ich ciężką pracę. Należy inwestować w Europę. Potrzebujemy silnego budżety na politykę spójności, WPR i innowację. Musimy zarządzać Europą mądrze i rozsądnie. Jestem przekonany, że Polska jest na to przygotowana.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE). - Pozwólcie Drodzy Deputowani, że zacznę od słów przeprosin za to, że europosłowie polscy z Prawa i Sprawiedliwości wykorzystują Parlament Europejski do naszej wewnętrznej debaty i przeprowadzają tutaj nasze polsko-polskie spory, kampanię wyborczą. Chciałbym się zwrócić do pana posła Ziobro, ale akurat widzę, że go nie ma na sali, zresztą jak zwykle. Człowieku, nie wypada! A teraz przechodzę do priorytetów prezydencji: Panie Premierze! Mówię nie tylko w imieniu Polaków, ale wielu obywateli Unii Europejskiej. Dokładnie tak, chcemy Pana wspierać w tym celu, którym jest otwarta Europa, Europa bez wewnętrznych granic, ale z silnie strzeżonymi granicami zewnętrznymi. Te cele można osiągnąć wzmacniając agencję FRONTEX, te cele można osiągnąć, zatrzymując niebezpieczne tendencje do rewizji traktatu z Schengen. Życzymy Panu powodzenia i może Pan na nas, zasiadających w tej Izbie, w tym gmachu – nie tylko na Polaków – liczyć.

(Mówca zgodził się udzielić odpowiedzi na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Ja przyłączam się do tego ubolewania, które wyraził zarówno poseł Olbrych, jak i poseł Protasiewicz, na temat tego, że niestety prowadzimy w tej Izbie kampanię wyborczą. Mówię „my” jako europosłowie i nad tym bardzo ubolewam. Pytanie do mojego szanownego kolegi: czy nie uważa Pan, że praprzyczyną tego jest decyzja pana premiera Tuska, który wiele, wiele miesięcy temu, na wyraźne prośby opozycji żeby wybory zrobić przed dniem 1 lipca, zdecydował, że wybory odbędą się w czasie naszej prezydencji? Czy nie uważa Pan, że jest to przynajmniej po części wina Pana ugrupowania politycznego? Nie jestem ani z PiS-u, ani z Platformy, wobec tego wydaje mi się, że jest to zasadne pytanie.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE). - Mandat poselski, ale też i europoselski, zobowiązuje do znajomości konstytucji, Panie Pośle Migalski! Jak Pan dobrze wie, wybory w Polsce ogłasza prezydent a nie premier, i proszę się dokształcić! I tylko chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że pana Legutki, który też brał udział w tej dyskusji już w tej debacie nie ma. Was interesuje tylko wewnętrzna polityka, macie w „głębokim poważaniu” przyszłość Europy, a Wasz aplauz dla wystąpienia największego eurosceptyka, pana Faragea, który wzywał do rozwiązania Unii Europejskiej, jest tego dobitnym przykładem. Niech Polacy to zobaczą!

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Państwa, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego mamy obowiązek brać odpowiedzialność za to, co mówimy i jak dyskutujemy na sali Parlamentu Europejskiego.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). - Tisztelt miniszterelnök úr, kedves képviselő kollégatársaim! Soha nem volt ennyire középpontban az EU politikájában Közép-Európa. Be kell bizonyítanunk, hogy az Európai Unió bővítése sikeres volt, és az új tagállamok is sikerre tudják vinni az Európai Unió politikáját. 2011-ben Magyarországra és most Lengyelországra hárul a feladat, hogy ezt bebizonyítsa. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a fogyatékosságügyet is kiemelten kezeljük. A korábbi hármas elnökségnél ennek kiemelt szerepe volt. Az elmúlt egy évben a fogyatékosságügy magas színvonalon volt, hiszen elfogadták a 10 éves fogyatékosságügyi stratégiát, és ugyanúgy az Európai Tanács ezzel kapcsolatos következtetéseit is elfogadták, és az általam készített jelentést szeptemberben fogják elfogadni.

Úgy gondolom, hogy 80 millió fogyatékkal élő ember megérdemli azt, hogy a lengyel elnökség továbbvigye ezt a jó szerepet és kiemelten kezelje. Ehhez kívánok a lengyel elnökségnek sok sikert, és a hatalmas munkát végezzék el!

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny, że jestem Europejczykiem. Jestem szczęśliwy, że dzisiaj Polska ma prezydencję. Chcę pogratulować Panu Premierowi, że z tak wielkim powodzeniem pomnaża ogromny dorobek swoich poprzedników, europejski dorobek, który bez wątpienia Polska posiada. I za to chcę bardzo serdecznie Panu Premierowi podziękować.

Przed nami dwie bardzo ważne debaty związane z przyszłością polityki, zarówno spójności, jak i rolnej. Oczekiwałbym od Pana Premiera, że polska prezydencja tymi tematami będzie mogła się zajmować. Dlatego też z niepokojem obserwujemy opieszałość Komisji Europejskiej i zwlekanie z przekazaniem pakietów legislacyjnych. Oczekiwałbym, że Pan Premier w rozmowie z panem Barroso uzgodni, że ten pakiet legislacyjny zostanie jak najszybciej przedstawiony, a polska prezydencja z powodzeniem doprowadzi go do końca. Jak również oczekiwałbym, Panie Premierze, że powrócimy do bardzo oczekiwanej tutaj kwestii – Karta Praw Podstawowych. Polska jako jedyny kraj nie przystąpiła do Karty Praw Podstawowych. Jest wielkie oczekiwanie w Unii Europejskiej, że naprawi Pan błąd Pańskiego poprzednika.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). - Panie Premierze! Jako Polak pragnę sukcesu polskiej prezydencji, ale skuteczna prezydencja to umiejętne wpisanie interesu narodowego w rozwiązania ogólnoeuropejskie. Prezydencja niemiecka domknęła traktat lizboński, ale tak się dziwnie składa, że to Niemcy jako kraj najbardziej ludny są największym beneficjentem przejścia od Nicei do systemu podwójnej większości. Prezydencja francuska domykała pakiet klimatyczny, ale tak się składa, że to Francja najwięcej zarobi na sprzedaży alternatywnych technologii energetycznych, kiedy pakiet wejdzie w życie.

Panie Premierze! Niech Pan słucha tego koncertu mocarstw i wyciąga z niego wnioski. Ma Pan dzisiaj „złoty róg”. Ma Pan prezydencję, ma Pan przewodniczącego Parlamentu. Dlaczego brakuje Panu odwagi do poruszenia spraw, których trwanie w obecnym kształcie zrujnuje część Europy, w tym Polskę? Dlaczego polski rolnik ma mieć przez kolejne lata o 150 euro dopłat mniej do hektara niż rolnik niemiecki, a polska wieś ma przez to stracić dziesiątki miliardów euro? Dlaczego nie zainicjuje Pan odejścia od pakietu klimatycznego, który zrujnuje polską gospodarkę i sprawi, że w krótkim czasie ceny prądu wzrosną o 100%? Panie Premierze! Ma Pan „złoty róg”. Historia oceni Pana nie za piękne słowa, ale za to, co zrobi Pan dla ludzi.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Úvodom mi dovoľte, zaželať Vám osobne, ako aj Vašej vláde, ako aj krajine, veľa úspechov pri plnení vážnej a zodpovednej úlohy predsedníctva Európskej únie. Z množstva vystúpení mojich kolegov ste sa už dozvedeli, čo všetko od Vás očakáva Európsky parlament. A iste nebude jednoduché vyhovieť všetkým týmto želaniam. Ja si len dovolím upriamiť Vašu pozornosť na dve oblasti, pri riešení ktorých má Poľsko lepšie kompetencie a predpoklady na úspešný postup ako iné členské štáty.

Prvou oblasťou sú vzťahy Európskej únie s Ukrajinou. Tradične dobré vzťahy Poľska s jeho susedmi môžu napomôcť priblíženiu Ukrajiny k európskej politickej kultúre, a tým aj zlepšiť partnerskú spoluprácu s týmto významným susedom Európskej únie. Som presvedčený, že zo zlepšených hospodárskych a politických vzťahov budú môcť potom profitovať tak občania Ukrajiny, ako aj Európskej únie.

Druhou oblasťou je európska poľnohospodárska politika, v ktorej sa novým členským štátom stále akosi nedarí dosiahnuť rovnaké práva, ako majú staré členské štáty. Bohaté skúsenosti Vašej krajiny z manažovania v tejto oblasti môžu byť užitočné aj pre celú Európsku úniu. Slovensko Vám bude pri tom napomáhať.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Herr Premierminister, das Programm Ihrer Ratspräsidentschaft als erster des Trios kann durchaus als sehr engagiert bezeichnet werden. Einer der Punkte auf Ihrer Agenda ist ein sicheres Europa. Das heißt für mich einerseits, die Außengrenzen zu stärken, andererseits aber, die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit zu gewährleisten. Letzteres bedeutet zum einen Unabhängigkeit, zum anderen sollten wir aber auch die Chance ergreifen, in erneuerbare Energien zu investieren, dabei die Arbeitslosigkeit zu reduzieren und Jugendliche verstärkt auszubilden. So können wir einen Weg aus der Krise finden und dabei langfristig zu einem in mehrfacher Hinsicht sicheren Europa beitragen.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Som veľmi rada, že ďalšia krajina strednej Európy preberá predsedníctvo Európskej únie a musím povedať, že program, ktorý ste prezentovali, je skutočne proeurópskym programom a my Vám zaň ďakujeme. Ďakujeme vám ako jedna z najdôležitejších európskych inštitúcií, pretože už dlho sme tu takéto pozitívne proeurópske slová nepočuli, a práve v čase, keď sa Európa zmieta v rôznych krízach, napríklad aj v takzvanej dlhovej, je veľmi dôležité, aby sme skutočne prijímali európske riešenia.

Pán predseda, nebudete to mať ľahké, pretože narazíte na mnohé národné egoizmy u svojich kolegýň a kolegov v Rade, ale ak sa skutočne budete snažiť plniť ten program, ktorý ste nám tu dnes predstavili, tak Európsky parlament, tí zodpovední politici v Európskom parlamente budú stáť za vami a budú sa snažiť pomôcť vám presadiť všetky dobré body, ktoré ste vo svojom programe presadili. Za Slovenskú republiku držím všetkým Poliakom a Poľkám palce a fandíme vám.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Mr President, on behalf of Estonia, let me offer Poland best wishes for the success of its Presidency of the Council. I thank Prime Minister Tusk for the morale boost he gave to Europe this morning and I hope that it will help us to overcome the current crisis of confidence. Poland, like Estonia, has proved from its experience that such crises can be overcome, provided we can concentrate on added European values and on solidarity, and a bit less dramatically on short-term national interest.

I want to make two points, Prime Minister. Your Presidency of the Council will be considered successful for your achievement in laying foundations for the common external energy policy. Such a policy of energy solidarity was initiated in this Chamber four years ago by our colleague Jacek Saryusz-Wolski.

Secondly, the autumn review of the Baltic Sea strategy will be crucial for the long-term success of this first European macroregional strategy – and we need better coordination in this regard.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, I will make some brief remarks, summarising a debate that I believe was very interesting.

First of all, Prime Minister Tusk, you have seen a remarkable consensus from the main political forces of this Parliament – what I consider to be the pro-European, responsible forces – supporting your speech and your vision. At the same time, it is interesting that we heard more than usually aggressive remarks from the Eurosceptic or Europhobe fringes. Remarks were made here today which were very close to racism; we also heard xenophobic messages and some expressions of naked, shameless nationalism.

Why should this be? I think the reason is the following. Some of those Eurosceptics and Europhobes were expecting the enlargement of the European Union to mean disintegration, and now they are very disappointed to see Poland, a new member of the Union, saying not only that we need to enlarge but also that we need to deepen Europe, and to listen to your commitment to, and your conviction in, the European project.

So, Prime Minister Tusk, congratulations. Today you have disappointed the Eurosceptics and Europhobes – that is one of the outcomes of this debate.

(Applause)

What basically is their message, if they have one, apart from ‘no’? For simply saying ‘no’ to anything constructive is the simplest demagogic message of all populism. Their message is that, although they are not necessarily against Europe and they believe in European cooperation, they do not need the European institutions, the Commission or the European Parliament. What they say we need is an internal market: we need a single market. So they say ‘yes’ to the freedom of circulation of goods but ‘no’ to the circulation of people – as if it were possible in Europe to have a market without these indispensable principles of freedom.

We know well, from the experience we now have – and you know well, Prime Minister, because we have worked very closely on some difficult issues – that without strong institutions in Europe, without a strong Commission, a strong European Court of Justice and a strong European Parliament, even the single market will be at risk. The temptation will be present to break the single market, to have internal protectionism, and to return to the naked nationalism that made a disaster of Europe’s past. That is why it is important today to reaffirm, as you have reaffirmed, our values. Those values are, of course, about an internal single market and about opening our borders, but they are also about solidarity and cohesion, because without solidarity a union cannot exist.

Some of the Eurosceptics say that they are for Europe but that they are against the European Union. What an interesting nuance! If you go to Washington, Moscow or Beijing, you will find they do not make that distinction: it is Europe or it is the European Union. It is basically the same thing. If the European Union fails, all of Europe will be put at risk. That is why we need a strong European Union to protect our interests and to protect our values.

Prime Minister Tusk, the message you conveyed to this Parliament today was a message of confidence in our common future in Europe and in the world. We are grateful to you for that and we want to encourage you to have a successful Presidency of the Council. The Commission will support your work because I know that is the way we can build a better future for all Europeans.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Drodzy Państwo! Przede wszystkim muszę oczywiście zacząć od podziękowań za Wasze słowa, zarówno za te słowa, które były jednoznacznym wsparciem dla sposobu widzenia naszych spraw, jakie zaprezentowałem, ale też za wszystkie inne wystąpienia, które wyrażały trochę mniej entuzjazmu, ale potwierdzały sens tej debaty, potwierdzały sens istnienia Parlamentu Europejskiego, potwierdzały wiarę nawet najbardziej sceptycznych na tej Sali w to, że po to budowaliśmy ten gmach, żeby właśnie w nim wymieniać nasze poglądy, także na temat przyszłości Europy. Bardzo dziękuję również za te – jak ktoś tu słusznie zauważył – komplementy. Komplementy bardziej, jak sądzę, pod adresem mojego kraju niż moim osobistym.

Rzeczywiście, nawet jeśli czasami tutaj słychać sceptyczne głosy Polaków, dzisiaj w moim kraju wskaźnik jednoznacznego wsparcia dla Europy jest imponujący. Wiele razy się tym chwaliliśmy, ale jest to fenomen, o którym warto często mówić. Po tych kilku latach, które były dobrymi, ale wcale nie łatwymi latami, ponad 80% Polaków jest bardzo zadowolonych z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Tę energię i wiarę w sens naszych działań chciałem tutaj przekazać. Nie jestem jej źródłem. Jestem dzisiaj tylko przekazicielem informacji, że jest taki naród w Europie, który prawie w całości wierzy w naszą wspólną Europę.

Być może nie do końca precyzyjnie mówiłem o pewnej inicjatywie, o której tutaj przypomnieliście mi Państwo, inicjatywie, która w sposób praktyczny ma też potwierdzić moje przekonanie, że współpraca z Parlamentem to nie tylko kokieteria. Mówimy o współpracy nie dlatego, że tak wypada mówić w Parlamencie. Naprawdę naszym przekonaniem jest, że skoro chcemy więcej integracji, a nie chcemy biurokratyzacji czy złej rutyny, to musimy angażować Parlament Europejski i parlamenty narodowe w najważniejsze debaty. Stąd nasza propozycja, żeby jesienią zorganizować konferencję o przyszłości finansów europejskich, otwartą debatę z Parlamentem i przedstawicielami parlamentów narodowych w roli głównej. Oczywiście w debacie tej wezmą też udział inne instytucje: Komisja i Rada Europejska.

Jesteśmy przekonani, że mówiąc z odwagą i bez hipokryzji o przyszłości Europy, trzeba także mówić o przyszłości europejskich pieniędzy. Niech to będzie potwierdzenie. Jest to także tylko znak, bo chcielibyśmy, aby w przyszłości ta otwarta debata miała charakter permanentny. Chcielibyśmy także intensywnie pracować na rzecz spokojnej i konstruktywnej debaty budżetowej. Nie ukrywałem tej intencji, chcemy uchronić budżet europejski przed działaniami, które mogłyby zredukować możliwości działania Europy jako całości.

Rozmawialiśmy dużo o Schengen w kontekście dwóch spraw, które doszły do głosu: są to duńskie decyzje i marzenia czy oczekiwania Rumunii i Bułgarii związane z jak najszybszym przystąpienia do strefy Schengen. Jeśli chodzi o działania Danii, ale także o niektóre wypowiedzi w czasie ostatniej Rady Europejskiej, jestem zdecydowanie przeciwnikiem jakiegokolwiek ograniczania ruchu wewnętrznego pod pretekstem problemów migracyjnych, a opowiadam się bardziej za wzmacnianiem granic zewnętrznych. Ostanie działania duńskie mogą niepokoić jako kolejny sygnał, że pełna swoboda przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej może być w przyszłości zagrożona. Jak słyszeliśmy również na tej Sali, swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej jest traktowana jako przekleństwo, a nie jako dobrodziejstwo. Dlatego moim zdaniem wspólnie z Komisją powinniśmy szukać takich środków, które zagwarantują swobodę przemieszczania się ludzi, a jednocześnie uchronią Europę przed negatywnymi skutkami nielegalnych migracji lub innych zdarzeń o podobnym charakterze. Co do Rumunii i Bułgarii, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, które tak jak Rumunia i Bułgaria wypełnia – także w ocenie Komisji – techniczne i organizacyjne wymagania, aby być w strefie Schengen powinno znaleźć się w strefie Schengen. Formułujemy wymagania, warunki i kryteria po to, żeby spełniające je państwa mogły skorzystać z tej podstawowej zasady.

Padło tu pytanie, czy prezydencja będzie działała na rzecz polityki wspólnotowej, a więc w taki sposób, aby w momencie podejmowania wspólnych decyzji nie dochodziło do dyktatu największych państw. Ale równocześnie pojawiały się głosy kwestionujące potrzebę wzmacniania instytucji europejskich. Musimy się na coś zdecydować. Nikt, jak sądzę, nie chce, aby w Unii Europejskiej 1, 2 czy 3 państwa ze względu na swój potencjał narzucały komukolwiek swój egoistyczny punkt widzenia. Po to budowaliśmy instytucje europejskie, po to także nawet po Lizbonie jest rotacyjna prezydencja, aby różnice potencjałów pomiędzy państwami Unii niwelować polityką wspólnotową, ale do tego potrzebne są mocne instytucje. Naszą ambicją będzie takie współkierowanie pracami Unii Europejskiej, aby wszyscy czuli się jej równoprawnymi uczestnikami, ale możliwe to jest wtedy, kiedy nie kwestionujemy takich instytucji, jak Komisja Europejska, tylko wręcz przeciwnie, wierzymy w sens ich wzmacniania. Wtedy mamy narzędzia do realizowania polityki wspólnotowej. Jeśli naprawdę chcemy mieć politykę wspólnotową, musimy mieć mocne instytucje wspólnotowe: Komisję, Parlament i inne. Inaczej oszukujemy samych siebie.

Chcę uspokoić też wszystkich odnośnie do kilku głosów eurodeputowanych z Polski, które pojawiły się w trakcie dyskusji. Termin wyborów u nas rzeczywiście wyznacza konstytucja. Rząd nie ma nic wspólnego z wyborem terminu wyborów. Wybory w Polsce odbędą się w terminie konstytucyjnym. Niedobrze, że wypadnie to w trakcie prezydencji, ale zadbamy o to, aby oba te procesy nie kolidowały ze sobą. Nie było w polskim parlamencie żadnego wniosku na rzecz wcześniejszego rozwiązania parlamentu. Wydaje się, że lepiej jest mieć władzę demokratyczną, która przestrzega terminów konstytucyjnych, niż władzę wykonawczą, która wykorzystuje dowolny pretekst, aby skrócić lub wydłużyć kadencję. Tak było na przykład w Polsce w przypadku moich poprzedników, którzy skrócili swoją kadencję. To oni de facto zadecydowali, że nasza prezydencja wypada jednocześnie z wyborami, a nie ja.

Naszą ambicją jest wesprzeć negocjacje z Ukrainą na rzecz stowarzyszenia i pogłębionego handlu. Byłem kilka miesięcy temu w Kijowie i bardzo precyzyjnie, jak sądzę, przekazałem moją intencję jako premiera rządu sprawującego przyszłą prezydencję, aby wykorzystać ten obecnie najlepszy z możliwych klimatów dla Ukrainy i Unii Europejskiej z myślą o umowie stowarzyszeniowej. Wymaga to od Ukrainy wielkiego wysiłku, ponieważ to ona, przystępując do umowy stowarzyszeniowej, musi respektować nasze wspólne zasady. Wydaje się, że wszystko jest na jak najlepszej drodze. Zgadzam się, że jest to właśnie ten moment, kiedy szanując wszystkie reguły i nie dając nikomu ułatwień, powinniśmy w przypadku Ukrainy, ale także i innych państw, tę kolejną kropkę nad „i” postawić. Jestem przekonany, że w czasie 6 miesięcy postępy rozmaitych negocjacji będą zadowalające. Zrobię wszystko, żeby tak było.

Wiem, że dla istotnej części tej Sali priorytetem i to stałym są kwestie ekologiczne, w tym przede wszystkim klimat. Ale spotykając się z Państwem w różnych miejscach, nigdy Państwa nie oszukiwałem. Mój czy polski punkt widzenia nie jest być może wystarczająco entuzjastyczny, żeby uzyskać pełną akceptację ze strony awangardy proklimatycznej czy proekologicznej. Chcę wszystkich zapewnić, że dokładnie rozumiem, na czym polega różnica między forsowaniem narodowego interesu w czasie różnych negocjacji w ramach Unii Europejskiej, a na czym polega prezydencja i będę z najlepszą wolą i przy pomocy wszystkich dostępnych narzędzi i moich osobistych umiejętności pracował w imieniu Europy, także jeżeli chodzi o przygotowanie do Durbanu. Jestem przekonany, że znajdziemy takie wyjście, które nie zaszkodzi Europie w jej ambicjach wzrostowych, rozwojowych i równocześnie będzie respektowało nasze dotychczasowe wzajemne zobowiązania i ustalenia.

Kończąc, wiem, że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania ani nie zareagowałem na wszystkie wypowiedzi. Chociaż nie jest to moją rolą, Panie Przewodniczący, przyznaję, że nikogo tutaj nie pouczałem i na pewno nie będę tego robił. Nie jestem samobójcą! Ale na niektóre pytania czy wypowiedzi moim zdaniem nie należy reagować w sposób emocjonalny, ponieważ nawet poniżające dla każdego prawdziwego Europejczyka wypowiedzi godzące w fundamentalne zasady równości każdego człowieka, niezależnie od rasy, narodowości, miejsca urodzenia, odbieram jako kompromitujące ich autorów, a nie nacje w nich wymieniane.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję bardzo, Panie Premierze, za wypowiedź. Przyjęcie przez salę było widoczne, ale ja jeszcze mam sprawę proceduralną i bardzo bym prosił jeszcze o dwie, trzy minuty.

Mr Barry Madlener wishes to make a personal statement under Rule 151.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, ik ben hier openlijk voor racist uitgemaakt vandaag door mijnheer Schulz. Mijnheer Schulz heeft al eerder mijn collega openlijk voor fascist uitgemaakt. Racisme en fascisme is iets wat wij verachten en waar ik ten sterkste afstand van wil nemen. Ik vind dan ook de opmerking van mijnheer Schulz totaal ontoelaatbaar en ik wil u dan ook vragen om passende maatregelen tegen mijnheer Schulz te nemen.

Mijnheer Schulz is duidelijk ongeschikt als voorzitter van dit Parlement en Godfrey Bloom heeft u al eerder gestraft voor dit soort gedrag. Ik vraag dan ook van u om hetzelfde te doen ten aanzien van mijnheer Schulz en ik wil u ook vragen om mijnheer Schulz in de gelegenheid te stellen om zijn excuses aan te bieden aan mij persoonlijk en openlijk afstand te nemen van zijn uitlating aan mijn adres.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Państwa! Ja nie słyszałem tej wypowiedzi wygłoszonej przez mikrofon, ale to nie znaczy, że pominiemy tę sprawę. Chciałem prosić Pana Przewodniczącego Schulza o wyjaśnienie tej sprawy.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D). - Herr Präsident! Ich will zwei Dinge klarstellen. Erstens habe ich diesen Mann nicht Faschist genannt. Deshalb muss ich mich dafür nicht entschuldigen. Zweitens will ich ein- für allemal feststellen – und das gilt für Herrn Madlener wie für Herrn Farage und eine Reihe anderer Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Reden permanent unsere demokratische Legitimiertheit in Frage stellen, ihre demokratische Legitimiertheit aber reklamieren: Sie sind gewählte Abgeordnete, das haben wir zu akzeptieren, so, wie wir gewählte Abgeordnete sind mit unseren Meinungen, das haben Sie zu akzeptieren.

Aber eines will ich Ihnen ganz klar sagen, Herr Madlener: Ich muss – und tue das – zur Kenntnis nehmen, dass Sie hier sitzen, dass Sie gewählt sind, dass Sie Ihre Wählerinnen und Wähler hier vertreten. Aber Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass ich alles tun werde, was ich tun kann – und viele andere hier auch –, um dafür zu sorgen, dass Leute wie Sie in Europa keinen Platz haben!

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Państwa! To była zgodnie z regulaminem wymiana zdań. Chciałem jeszcze raz podziękować za debatę wszystkim Koleżankom i Kolegom. To była bardzo gorąca debata, ale właśnie takich debat chcieliśmy na naszej sali głównej. Dlatego dziękuję jeszcze raz Panu Premierowi.

Tym samym zamykamy punkt porządku obrad.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Sveikinu kaimynę Lenkiją pradėjus savo pirmąjį pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Lenkijai, perėmusiai pirmininkavimo vairą iš Vengrijos, teks nemenkas uždavinys rasti sprendimą dėl ambicingo susitarimo dėl naujos finansinės perspektyvos 2014-2020 metams. Šiandieninė Europa yra kupina iššūkių ir galimybių, įskaitant energetikos ateitį, laisvo žmonių judėjimo Šengeno erdvėje gynimą ir Rytų Europos kaimynystės politikos vystymą, todėl pritariu pagrindiniams Lenkijos prioritetams energetinio saugumo srityje bei skiriamam didžiuliam dėmesiui Europos Sąjungos Rytų partnerystei. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pats laikas iš mirties taško pajudinti Motinystės atostogų direktyvą, kuriai nepritaria dauguma valstybių narių. Taip pat neaiškios Kovos su diskriminacija direktyvos perspektyvos, kuri vis dar užblokuota Taryboje. Šie teisės aktai yra labai aktualūs visiems Europos žmonėms, todėl jų ateitis turi būti sprendžiama kuo įmanoma greičiau. Be to, raginčiau pirmininkaujančią šalį skirti daugiau dėmesio aukštojo mokslo modernizavimui, kuris daro įtaką jaunimo užimtumui. Džiaugiuosi, kad Lenkija savo programoje numato rengti diskusijas dėl didelio nedarbo lygio Europoje, ypač dėl vyresnio amžiaus žmonių nedarbo. Bet tuo pačiu norėčiau paraginti pirmininkaujančią šalį ne tik rengti seminarus ir konferencijas šiais svarbiais klausimais, bet ir imtis konkrečių priemonių tiek dėl vyresnio amžiaus žmonių, tiek dėl jaunimo įdarbinimo galimybių. Taigi, linkiu Lenkijai sėkmingo pirmininkavimo per ateinantį pusmetį gerinant Europos žmonių padėtį bei užtikrinant jų teises ir laisves.

 
  
MPphoto
 
 

  Ismail Ertug (S&D), schriftlich. – Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor sieben Jahren und zwei Monaten ist Polen der EU beigetreten und wir freuen uns über die Übernahme des Vorsitzes im Rat der Europäischen Union. Polen übernimmt das Ruder zu einem Zeitpunkt zu dem finanzielle, energiepolitische und innenpolitische Aspekte Europa vor große Herausforderungen stellen. Umso mehr schätzen wir es, dass Polen auch in der Verkehrspolitik weiterhin ehrgeizige Ziele verfolgt.

Wir Sozialdemokraten begrüßen, dass Sie die Verbesserung der sozialen Bedingungen von Arbeitnehmern im Verkehrswesen vorantreiben wollen. Und auch wenn es um den Ausbau der transeuropäischen Netze für Verkehr geht, planen Sie nicht nur den wirtschaftlichen und territorialen, sondern auch den sozialen Zusammenhalt der Regionen der EU fest im Auge zu behalten.

Als Verfechter einer nachhaltigen Verkehrspolitik freue ich mich besonders darüber, dass sich Ihre Prioritäten an denen des Weißbuchs Verkehr orientieren und Sie mit dem Parlament bei der Neufassung des ersten Eisenbahnpakets eine schnelle Lösung anstreben.

In diesem Sinne, auf gute Zusammenarbeit!

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – A UE vive momentos de tensão e de incerteza, agravados pelo facto de termos líderes europeus receosos e uma onda de populismo e nacionalismo que cresce. A crise do euro e o regresso das fronteiras na Dinamarca são provas deste momento. A Presidência da Polónia tem um papel crucial, esperando-se que contribua para o regresso ao crescimento económico, à solidariedade de facto e à estabilidade do euro. Tenho a convicção de que, ou saltamos este momento com mais Europa, avançando na integração europeia, ou retrocedemos e afundamo-nos.

O papel da Presidência polaca é ainda fundamental para o sucesso do próximo Quadro Financeiro Plurianual de 2014 a 2020. Neste domínio, a questão dos novos recursos próprios é fundamental. O Parlamento tem uma posição favorável e maioritária nesta matéria. Dada a necessidade de unanimidade, por parte do Conselho, para a aprovação do Quadro Financeiro Plurianual e para os novos recursos, e dado o actual momento, a tarefa não é fácil. Precisamos que os objectivos definidos na Estratégia UE 2020 sejam atingidos, sendo necessário para tal um orçamento à altura e uma governação económica forte e convergente. Deposito, no entanto, confiança na competência da Presidência Polaca, tendo esperança no seu sucesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Słuchając dotychczasowych wypowiedzi czołowych polskich polityków, stwierdzam, że podeście do polskiej prezydencji jest zgodne z tradycją „romantyczną”, bardzo silnie zakorzenioną w naszej mentalności. Nadszedł czas, kiedy coraz bardziej pewna siebie Polska, ma „odnowić” starą, wątpiącą w siebie Europę. W przeciwieństwie do romantycznych poetów, nie chodzi nam jednak odnowę duchową, ale przede wszystkim gospodarczą. Wyzwania stojące przed Polską są bardzo trudne: kryzys strefy euro, konieczność udzielenia wsparcia Grecji, czy kwestia Schengen, mogą one także doprowadzić do korekty wielu z priorytetów polskiej prezydencji. Europejskie media nie piszą dzisiaj o partnerstwie wschodnim, czy instrumencie na rzecz demokracji, ale o Grecji, Libii i strefie Schengen. To jasno wyznacza kierunek prac na następne 6 miesięcy. Jednocześnie uważam, że Polska jest wiarygodnym przewodniczącym Unii na czas kryzysu: sami poznaliśmy na własnej skórze reformy gospodarcze wiążące się z koniecznością „zaciskania pasa”. Udowodniliśmy też, że takie reformy się opłacają. Dlatego uważam, że polskie przewodnictwo Unii, może przyczynić się do zwiększenia jej wiarygodności na arenie międzynawowej, a więc również do zażegania kryzysu gospodarczego. Mam nadzieje, że Polsce przyniesie ono satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a także przyczyni się stworzenia nowego wizerunku naszego kraju, jako wiarygodnego partnera na trudne czasy!

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), írásban. – Magyarország nem pusztán egy másik tagállamnak, hanem egy baráti országnak adta át a stafétabotot az EU élén. Lengyelország olyan becsvágyó elnökségi programmal vág neki az előttünk álló, kihívásokkal teli félévnek, amely méltán megérdemli a támogatásunkat. Egyetértek a lengyel kormányfővel, aki első nyilatkozataiban az „új euroszkepszis” veszélyeire figyelmeztetett. Ismerünk vezető politikusokat, akik Brüsszelben az integráció elkötelezett hívének mondják magukat, odahaza pedig ezzel gyökeresen ellentétes döntéseket hoznak, nyilatkozatokat tesznek. Donald Tuskhoz hasonlóan, magam is aggasztónak tartom a kettős beszédet, a nemzeti érdekek agresszív érvényesítésének szándékát a közösségiek kárára. Nagyra értékelem, hogy kudarcba fulladt kezdeményezéseket követően a lengyel kormány végre lendületet kíván adni a keleti szomszédainkkal fenntartott kapcsolatok szorosabbra fűzésének, kiemelt céljának tekinti a bővítési folyamat továbbvitelét és az energiabiztonság megteremtését. Elődjétől eltérően, Lengyelországnak sikerült kiharcolnia, hogy pénzügyminisztere megfigyelőként részt vegyen az eurócsoport ülésein, amit különösen fontosnak tartok a monetáris unióban részt vevő és abból kimaradó tagállamok közötti koordináció erősítése miatt. Ugyancsak üdvözlöm, hogy a lengyel kormány valamennyi érintett – így az Európai Parlament – bevonásával konferenciát rendez a hosszú távú uniós költségvetésről. Remélem, hogy az őszi lengyelországi parlamenti választások nem okoznak fennakadást a soros elnökség tevékenységében. Tapasztalatból tudjuk, mennyi hátránnyal jár, ha belpolitikai események árnyékolják be az elnökségi munkát.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), írásban. – Nehéz időszakban veszik át a lengyelek az Unió elnökségét. A Lisszabon utáni intézményrendszer még formálódik és a válság hatásainak kezelésére is megnyugtató megoldást kell találni. Örvendetes, hogy a lengyel–dán–ciprusi trió elnökségi program kiemelt figyelmet fordít a nemek közötti esélyegyenlőségre ezen nehezítő körülmények között is. A program megállapítja, hogy a gazdasági növekedést és jólétet célzó stratégiákban elengedhetetlen az esélyegyenlőség alapelvének érvényesülése, és megnevez olyan konkrét ügyeket is (pl. munka és családi élet összeegyeztetése, nők foglalkoztatási és oktatási helyzete, szülési szabadság, nők elleni erőszak), ahol az elnökségek előrelépést kívánnak elérni. Fontos azonban, hogy a fentieken túl az esélyegyenlőségi szemlélet horizontális, valamennyi szakpolitikára kiterjedő érvényesítésére is gondot kell fordítania az elnökségnek. A trió-elnökség programjának szegénységgel kapcsolatos fejezetével kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy az elszegényedés veszélyének leginkább kitett női nyugdíjasok helyzetével kíván-e az elnökség kiemelten foglalkozni. Remélem továbbá, hogy az elnökség megteszi a szükséges erőfeszítéseket a szülési szabadságról szóló irányelvről folytatott tárgyalások sikeres lezárásáért, hiszen a javaslatot eddig a tagállamok ellenkezése miatt nem sikerült elfogadni. Nagyon örülök, hogy a lengyel elnökség integráló elnökségként kíván működni. Ez olyasmi, amire ma Európában nagy szükség van. Bízom benne, hogy a nők érdekeinek integrálása sem csak elhatározás szintjén fog maradni.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), na piśmie. – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Program polskiej prezydencji w Radzie to ambitny plan dla Europy. Cieszę się, że spotyka się on z tak szerokim poparciem w Parlamencie Europejskim. To poparcie nie jest jednocześnie żadnym zaskoczeniem. Wynika bowiem z faktu, że program polskiej prezydencji jest programem wybitnie proeuropejskim. Zdecydowana większość posłów popiera solidarność, wspólny rynek, swobodny przepływ osób, otwartość, bezpieczeństwo militarne, żywnościowe i energetyczne Europy. Poparcie dla polskiej prezydencji nie wynika zatem tylko z sympatii, ale również ze wspólnoty poglądów. Szokujące jest tylko zachowanie ksenofobów czy eurofobów. Do tej egzotycznej koalicji dołączyli posłowie PiS. Przykro mi też, że posłowie PiS-u wykorzystali dzisiejszą debatę do kolportowania swych kłamliwych tez i uprawiania kampanii wyborczej. Wstyd, Panowie, wstyd! Przy okazji okazało się, że posłowie PiS-u nie znają polskiej Konstytucji. Otóż to nie obecny rząd ani premier zdecydowali o terminie tegorocznych wyborów parlamentarnych. Termin wyborów wynika z zapisów Konstytucji. Jeżeli zatem ktoś odpowiada za to, że wybory wypadną w połowie polskiej prezydencji, to osobą tą jest ... Jarosław Kaczyński. To Kaczyński doprowadził do skrócenia kadencji Sejmu RP w roku 2007. Nie było żadnego wniosku o skrócenie obecnej kadencji. Na szczęście Europa wie, kto w tej kwestii kłamie. Szkoda tylko, że tracimy czas na sprawy mało ważne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), na piśmie. – Obawialiśmy się też, że niesprawność polskich instytucji spowoduje, że pieniądze unijne będą źle wydawane. Z kolei „stare” kraje UE obawiały się, że „nowi” członkowie, którzy posiadają niesprawną administrację i kłótliwe partie polityczne, zdezorganizują pracę Unii, a Polacy zaleją europejskie rynki pracy. Większość obaw nie sprawdziła się. A negatywne stereotypy zmieniają się w nowe wyobrażenie. Polski biznes dostosował się do nowych reguł gry, a nasza gospodarka rozwija się szybko na tle ogarniętych kryzysem krajów Europy. Było to możliwe również dzięki funduszom europejskim, które wydawaliśmy, rozwijając poszczególne regiony. Jest to dużą zasługą samorządów lokalnych, które stały się silną instytucją stabilizującą demokrację. Polska jest dziś ważnym członkiem UE, której głos liczy się. Dla Unii jest to kraj ważny również dlatego, że Polacy należą do najbardziej proeuropejskich społeczeństw. Rząd polski powinien wyrażać w czasie prezydencji te nastroje. Unia, wstrząsana różnego rodzaju kryzysami, potrzebuje przewodnictwa, które będzie przypominało o wartościach europejskich i działało na rzecz spójnej i silnej Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. – Szanowny Panie Przewodniczący! Prezydencja Polska w Radzie UE przypada na trudne europejskie czasy i musi zmierzyć się z wielkimi problemami i z wielkimi oczekiwaniami mieszkańców Europy. Na tej sali słyszeliśmy głosy pozytywne i negatywne, głosy optymizmu i głosy pełne sceptycyzmu. Ale ci którzy znają historię Polski wiedzą, że Polacy zawsze byli pełni nadziei i wiary i dzięki tym cechom udało nam się przezwyciężyć tak wiele problemów. Dzisiaj Polska jest w szczególnym miejscu, dzisiaj Polska osiąga sukcesy. Jestem dumna z rządów Donalda Tuska, jestem dumna z osiągnięć Polaków i z osiągnięć polskich samorządowców. Nie mam wątpliwości, że Polska będzie tym krajem, który w przyszłości będzie wskazywany jako wzór Prezydencji. Panie Premierze życzę sukcesu i owocnej pracy. Dziękuję

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. – Z olbrzymią przyjemnością witam polską prezydencję. Jako Polka, socjalistka i posłanka do Parlamentu Europejskiego wspieram nasze przewodnictwo w Radzie UE. Polska prezydencja rozpocznie negocjacje nad ramami finansowymi po 2013 roku. W tym kontekście, jako członkini komisji parlamentarnej Kultury, Edukacji i Sportu zwracam uwagę prezydencji zwłaszcza na programy dla młodzieży oraz program w dziedzinie sportu. Istotne jest, aby kryzysowe cięcia budżetowe nie odbiły się na strategii UE na rzecz młodzieży. Konieczne są odpowiednie dotacje na programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci oraz na jeszcze nie w pełni wdrożony Erasmus Mundus. Polska, jako pierwszy kraj sprawujący prezydencję, będzie miała wpływ na kształt europejskiego programu w dziedzinie sportu. Proszę o uwzględnienie opracowanego przez mnie i przyjętego przez Parlament Europejski oświadczenia pisemnego w sprawie zwiększonego wsparcia dla sportu na poziomie podstawowym. Natomiast, jako członkini Komisji ds. Kobiet i Równouprawnienia ubolewam, że prezydencja, mimo moich monitów, nie zamierza kontynuować prac w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet ani w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Takie postulaty są zawarte w osiemnastomiesięcznym programie prac trzech prezydencji (polskiej, duńskiej i cypryjskiej), a prace nad nimi zostały już rozpoczęte przez prezydencję hiszpańską.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. – Tisztelt miniszterelnök úr! Gratulálok a gazdasági válság ellenére elért otthoni eredményeihez, de a most elhangzott pragmatikus, optimista beszédhez is. A múltat említette, melynek ismerete nélkül nem lehet távlatokban gondolkodni. Lengyelország – csakúgy, mint a mostani gazdasági válság idején – a történelem folyamán többször is példát mutatott arra, a nehéz helyzeteken hogyan kell úrrá lenni. Erdélyi magyarként szeretném kiemelni közös uralkodónk, Báthory István szerepét a térség stabilizálásában. Örömmel olvastam a lengyel prioritások között, hogy „nyitott európai szellemben” folytatni szeretnék a bővítési folyamatot; az észak-afrikai államokkal kapcsolatban segíteni szeretne a demokratikus átmenet véghezvitelében; hangsúlyozza a gazdasági növekedés gyorsítását; fontosnak tartja az alapjogok érvényesülésének biztosítását és a kisebbségek védelmét, illetve az emberek szabad mozgásának lehetővé tételét. Meggyőződésem, hogy Európának ezt a nyitott arcát kell mutatni, nem pedig a bezárkózó, elutasító, schengeni határok mögül félve kitekintő Európáét. Kisebbségiként ne feledkezzen meg a litvániai lengyelekről, de a többi európai kisebbségekről sem. Sok sikert Lengyelországnak az elnökség feladatai eléréséhez!

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πολωνία, που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για πρώτη φορά από την ένταξη της και να καλωσορίσω τη δέσμευση που επιδεικνύει η πολωνική κυβέρνηση στο ευρωπαϊκό όραμα. Αναμφισβήτητα, η πολωνική Προεδρία έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις στην εξάμηνη θητεία της, με εξέχουσα την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε σχηματίσει είναι θετικές όσον αφόρα τη σημασία που δίνει η πολωνική Προεδρία στον ρόλο της Πολιτική Συνοχής στο επερχόμενο ΠΔΠ. Είναι σημαντικό το ότι η Προεδρία αναγνωρίζει ότι η Πολιτική Συνοχής πρέπει να παραμείνει η αιχμή του δόρατος της ΕΕ για περισσότερες και πιο στοχευόμενες επενδύσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Επίσης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, μια σημαντική παράμετρος είναι η υιοθέτηση του νομοθετικού πακέτου για τη Πολιτική Συνοχής για μετά το 2013. Αισιοδοξούμε ότι επί πολωνικής Προεδρίας θα υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η πολωνική Προεδρία υποστηρίζει τη πρόταση για τη σύγκλιση διακοινοβουλευτικής διάσκεψης με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – A Presidência polaca tem início num momento importante da União Europeia e fá-lo através da apresentação de um programa ambicioso. No seu plano estratégico, a Presidência que assume agora funções, destaca as novas áreas do Tratado de Lisboa, os objectivos da UE2020 e as recentes propostas do Quadro Financeiro Plurianual de 2014 a 2020. Saúdo a referência à política de coesão como uma das mais importantes políticas europeias e da sua ligação às orientações da UE2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O programa refere a integração europeia como fonte de crescimento, congratulando-me com as propostas de aprofundar o mercado interno em alinhamento com as propostas da Comissão Europeia no Acto para o Mercado Único, em que as pequenas e médias empresas, a formação e a investigação não são esquecidas.

No contexto das negociações do pacote legislativo da política de coesão após 2013, a Presidência polaca terá de demonstrar o seu sério compromisso com um bom resultado a atingir no final de 2012. Conto que a iniciativa de organizar um Conselho de Assuntos Gerais, em Dezembro de 2011, possa contribuir para promover o debate sobre as principais questões que vierem a ser identificadas no decorrer das negociações dos regulamentos financeiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. – Polska prezydencja przypada w wyjątkowo trudnym czasie. Po pierwsze, prerogatywy tego urzędu zostały mocno ograniczone i nie wszystkie wątpliwości w tym względzie zostały już wyjaśnione. Po drugie i co jest znacznie ważniejsze, polska prezydencja przypada w okresie jednego z najcięższych kryzysów integracji europejskiej. W tym niesprzyjającym klimacie polski rząd za priorytet obrał sobie zorganizowanie swoistej ucieczki do przodu, poprzez realizację kroków, mających na celu poprawę konkurencyjności unijnej gospodarki i zażegnanie kryzysu. Taki plan jest na obecne czasy optymalny. Prezydencja będzie też dla Polski jako nowego członka UE swoistym egzaminem dojrzałości. Trzymam kciuki byśmy zdali go celująco.

 
  
MPphoto
 
 

  Кристиан Вигенин (S&D), в писмена форма. – Често казваме, че бъдещото председателство идва в решаващ за Европейския съюз момент. В случая на Полша, която ще води Евросъюза през втората половина на годината, не очакваме решаващи събития, които да дават основание за такава оценка. Но в същото време Полша може да обърне една негативна тенденция, която твърде дълго подкопава основите на Евросъюза, разяжда тъканта на общия европейски проект. Полша има смелостта да каже, че проблемите на Европа могат да бъдат решавани с по-силна интеграция, а не с ренационализация на политиките; с повече солидарност, а не с национален егоизъм. Затова полското председателство ще има силен съюзник в лицето на Европарламента. В качеството си на председател на Парламентарната асамблея на Източното партньорство ЕВРОНЕСТ изразявам увереност, че Полша ще бъде в състояние да даде нов тласък на взаимоотношенията на Европейския съюз със съседите - както в Южното Средиземноморие, така и на Изток. Предстои среща на високо равнище на Източното партньорство във Варшава и аз разчитам там да бъдат набелязани изпълними, но и достатъчно амбициозни цели. В средата на септември Парламентарната асамблея ЕВРОНЕСТ ще се събере на своето първо работно заседание в Страсбург, което ще приеме ясни и конкретни препоръки и аз се надявам те да бъдат взети предвид в заключенията на срещата.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. – Maďarské predsedníctvo bolo veľmi úspešné. Určilo si realistické priority a dokázalo ich dosiahnuť. Aj preto sú dnes očakávania v prípade Poľska vysoké. Som rada, že zahájenie poľského predsedníctva bolo energické a plné optimizmu, pretože Poľsko bude musieť prichádzať s ďalšími návrhmi na dosiahnutie ekonomického rastu. Mrzí ma, že som medzi prioritami nového predsedníctva zatiaľ nenašla politiku podpory rodiny, ktorej sa maďarské predsedníctvo veľmi energicky venovalo. O to viac dúfam, že sa táto téma objaví pri rozpracovaní ekonomických priorít poľského predsedníctva. Dôležitou témou nadchádzajúceho obdobia bude aj bezpečnosť – nielen ekonomická, ale aj energetická a vojenská vrátane zlepšenia ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru. Na to nadväzuje pokračovanie rokovaní o rozšírení EÚ smerom na Balkán. Poľsko tiež vyjadrilo vôľu riešiť ako jednu zo svojich priorít aj Východné partnerstvo so zameraním sa na vytvorenie zón voľného obchodu, liberalizáciu vízovej politiky a zlepšenie demokracie v Bielorusku. Želám poľskému predsedníctvu, aby sa mu tieto ambiciózne plány podarilo naplniť.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 

3. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (debata)
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Pervenche Berès, a nome della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare [2010/2242(INI)] (A7-0228/2011).

Siamo in grave ritardo su tutti i tempi, quindi vi raccomando di attenervi ai minuti che vi sono concessi. Do subito la parola alla relatrice, pregando i colleghi che stanno qui davanti a me di defluire verso l'uscita.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, après vingt mois de travaux, la commission CRIS va mettre fin à son travail, et pourtant la crise n'est pas terminée. À cette occasion, je tiens vraiment à remercier les collègues et à saluer le travail collectif que nous avons pu mener et la confiance que vous m'avez accordée.

Nous concluons nos travaux à un moment où le paquet de gouvernance économique est bloqué, à un moment où les marchés financiers ont repris trop de leurs mauvaises habitudes, y compris en termes de distribution de bonus, et à un moment où les États membres voient leur sort suspendu à la notation que leur octroieront les agences de notation. C'est un contexte difficile, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons, Monsieur le Commissaire, de lancer un audit de la dette publique.

Dans ce rapport, je crois que nous avons rempli notre mandat. Nous disons qu'il nous faut plus d'Europe. Ce message peut paraître bizarre dans certaines capitales tant on a, aujourd'hui, l'impression que les capitales se méfient de l'Europe, justement parce que, parfois, elle a donné l'impression d'agir trop peu et trop tard.

Nous, nous disons que cette intégration, nous en avons besoin. Monsieur le Commissaire, il y a huit mois, en octobre 2010, nous vous proposions ici une taxation des transactions financières à l'échelle européenne. Huit mois plus tard, vous l'avez mise en œuvre. Il y a huit mois, nous vous proposions aussi la création d'un "Monsieur Euro" et, aujourd'hui, M. Jean–Claude Trichet propose un ministre des finances, même si le mandat qu'il définit pour celui–ci n'est pas ce que nous souhaiterions.

Alors, écoutez–nous et n'attendez plus; mettez en œuvre les autres propositions que nous formulons, comme celle d'une mutualisation de la dette. Dans le cas grec, on nous avait dit "pas d'aide à la Grèce", et puis on a aidé la Grèce. On nous avait dit "pas de mécanisme permanent", et le mécanisme va devenir permanent. Alors aujourd'hui, nous vous disons "Allez plus loin, mutualisez la dette. Mettez en place une agence publique de notation, mettez en place un Trésor européen".

À l'échelle internationale, nous avons besoin que l'Europe, bien sûr, parle d'une seule voix. Nous avons besoin de mettre en place une vraie gouvernance économique européenne. Cela suppose d'intégrer les institutions de Bretton Wood et le G20 dans le système des Nations unies; cela implique de se battre aussi pour qu'à l'échelle du commerce international, nous ayons un échange juste, basé sur la réciprocité. Cela suppose aussi que, pour l'Union européenne, nous menions des politiques en cohérence et pas, comme ici, en adoptant des objectifs ambitieux sans cadre pour la stratégie Europe 2020 et, par ailleurs, en élaborant des plans d'austérité qui interdisent la réalisation de ce que nous définissons comme notre stratégie de sortie de crise.

Pour cela, avec ce rapport, nous vous proposons, oui, la règle d'or pour les dépenses d'éducation; nous vous proposons de mettre en place, enfin, cette Communauté européenne de l'énergie qui fera vivre le concept de solidarité parmi nous. Nous vous proposons aussi de vous pencher, enfin, sur la question de la gouvernance des entreprises. Qu'attendez–vous pour imposer que nos entreprises, qui se disent socialement responsables, rendent des comptes sur ces responsabilités sociales et environnementales?

Dans le domaine de la gouvernance économique, nous le savons, il faudra aller plus loin en matière de supervision, et nous vous invitons à regarder ce qu'est une allocation optimum de capitaux. Aujourd'hui, vous voulez revenir à la stabilité des marchés financiers. Ce n'est pas assez, car la stabilité des marchés financiers, c'était la situation, soi–disant, que nous avions avant août 2007, et on a vu où cela nous a menés.

Derrière la stabilité, il faut aussi regarder où vont les capitaux, en quoi ils sont utiles, car ce n'est pas une industrie. C'est un service au service de l'industrie; c'est justement le paradoxe que vous devez résoudre.

Nous vous demandons aussi de regarder les modèles d'entreprise dans le secteur bancaire, car peut–être y a–t–il là un sujet à creuser.

Pour tout cela, nous aurons besoin de davantage de budget, et nous vous disons que, si nous ne parvenons pas, ensemble, à une révision des traités qu'il faudra engager, alors au sein de la zone euro, chacun devra prendre ses responsabilités et aller de l'avant par la voie de la coopération renforcée.

Nous espérons que nous pourrons progresser, ensemble, sur cette voie que nous vous proposons et qui ressemble à une nouvelle donne pour l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Jan Vincent-Rostowski, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Gratuluję Pani Pervenche Berès za znakomity raport, za bardzo ważny raport, za raport, który jest naprawdę w tym momencie na miejscu. Dziś walka z kryzysem finansowym, który przerodził się w kryzys finansów publicznych, to jest to, co jest dla Europy najważniejsze. I dlatego z wielkim zadowoleniem przyjmuję ten raport, i dlatego mówię, że ten raport jest taki ważny.

Dziś przed nami najważniejsze krótkoterminowe wezwanie, to uzgodnienie stanowisk jeśli chodzi o pakiet sześciu aktów prawnych dotyczących zarządzania gospodarczego. Myślę, że między stanowiskiem Rady i stanowiskiem Parlamentu pozostają dwie albo trzy sporne sprawy. Jestem przekonany, że będziemy mogli ten kompromis szybko osiągnąć. Mam nadzieję – nie jestem pewny – ale uważam, że jest szalenie ważne, ażebyśmy ten kompromis mogli szybko osiągnąć.

Ten pakiet jest naprawdę przełomowy. Większy nacisk, większe znaczenie, które będziemy przypisywali długowi publicznemu, a nie tylko deficytom, wprowadzenie narodowych reguł dotyczących długu publicznego albo deficytu, albo wzrostu wydatków publicznych. To jest coś, co mamy w Polsce już od jakiegoś czasu, i co będzie teraz na zasadzie tego pakietu wymagane we wszystkich krajach. Jest to bardzo znaczące wzmocnienie ramienia prewencyjnego, może najważniejsze wzmocnienie tego ramienia prewencyjnego naszego systemy zarządzania gospodarczego i także unijna reguła wydatkowa.

W tym pakiecie sześciu ustaw oczywiście te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, ale musimy także zapewnić – czego tego pakiet oczywiście nie przewiduje – wzrost gospodarczy. Bo, tak jak mówił premier Tusk z tego miejsca parę minut temu, solidarność to nie jałmużna. Oczywiście ten wzrost gospodarczy musimy zapewnić głównie dzięki reformom strukturalnym i prywatyzacji, ale musimy mieć programy pomocy, które zapewniają nie tylko konsolidację finansów publicznych, ale także umożliwiają wzrost gospodarczy. A solidarność, która nie jest jałmużną, jest dobrze pojętym interesem własnym krajów, które grają w jednej drużynie. To właśnie jest to, co musimy odzyskać – to zrozumienie, że stabilność strefy euro jest także kluczowa dla krajów, które udzielają innym pomocy, a nie tylko dla tych, którzy tę pomoc dostają, oraz że programy reformy strukturalnej i konsolidacji finansów publicznych, ale także prywatyzacji, są w dobrze pojętym interesie tych krajów, które podejmują te programy.

Wobec tego na takiej zasadzie, na zasadzie słusznie zrozumianego pojęcia solidarności – jestem przekonany – będziemy mogli, także dzięki temu raportowi, który dzisiaj będziemy dyskutowali, przezwyciężyć rosnąca przepaść między północą i południem Europy, między bardziej stabilnymi krajami, które pomagają innym, a tymi, które otrzymują pomoc. Musimy jednak pamiętać, tak jak premier powiedział parę minut temu, że solidarność opłaca się, bo ci, którzy otrzymują wyrazy solidarności od innych, w danym momencie silniejszych, potem mogą tę solidarność odpłacić z nawiązką.

Chciałbym skończyć jeszcze tylko wyrażając wielkie zadowolenie z tego, że pani Christine Lagarde, była minister finansów Francji, została prezesem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Myślę, że będzie ona odgrywała kluczową rolę także na forum G20 jeśli chodzi o dalsze procedowanie z europejskimi propozycjami na tym forum, i będę jako przedstawiciel prezydencji z wielką uwagą wsłuchiwał się w uwagi Parlamentu Europejskiego. Jeszcze raz również gratuluję pani Pervenche Berès za raport tej komisji.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Mr President, I want to thank Ms Berès and the shadow rapporteurs for this very comprehensive report. I would also like to thank the Chair of the Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis, Wolf Klinz, who has so effectively guided the work of this special committee since its establishment in October 2009. The scope of your work has been enormous, but your method of tackling it has been similarly impressive, resulting in a thorough analysis and a broad set of conclusions.

Although this final report represents the completion of the committee’s mandate, it will be important to ensure that its work receives the appropriate follow-up. From the Commission’s side, I can assure you that we will pay very close attention to this.

Obviously, I cannot comment here in detail on every one of the 108 paragraphs, but let me make some general remarks. First of all, we continue to be primarily preoccupied with the urgent measures to tackle the sovereign debt crisis because we are, of course, not out of the woods yet. We are working to put public finances back on a sound footing and to address the extraordinary challenges presented by the situation in Greece.

At the same time, we need to put in place an institutional and legislative framework which will prevent a repetition of the events of the last three years. In this context, let me thank all those who have worked intelligently and hard on the economic governance package over the past year. I can only regret that the Council and Parliament have not yet been able to reach a final agreement on it. The conclusion of the governance reform is badly needed to show that Europe has the capacity to act, and thus to restore confidence in our economic prospects.

The adoption of the package is fundamental to our response to the crisis: to strengthening and giving teeth to our economic policy coordination, in terms of both prevention and correction; to achieving sound public finances; and to avoiding harmful macroeconomic imbalances.

I firmly believe that 99% of this package has been agreed. The Council and Parliament have both made important improvements to our original proposals. Parliament has, for instance, codified the European Semester and set up a structured economic dialogue, providing for a prominent role for Parliament throughout the European Semester. It has created the opportunity for detailed discussion of country-specific situations at every stage of decision-making, and it has obtained a commitment from the Commission to carry out a study on eurosecurities within six months of the entry into force of the legislation. The Commission will also commit itself, in the declaration accompanying the study, to reviewing the intergovernmental nature of the European Stabilisation Mechanism by mid-2014.

Honourable Members, you have won an equal role for Parliament in determining the scoreboard for detecting possible macroeconomic imbalances. You have inserted firm guarantees on social dialogue, respect for national traditions in relation to collective agreements, wage formation and the role of social partners.

Yet it seems that this is not sufficient, and therefore it is not possible to conclude the legislative process before the summer break. That is very disappointing. I hope that the Council and Parliament will pull out all the stops to reach an acceptable compromise on the issues that still divide them, so that this package can enter into force as soon as possible.

Looking beyond the vote, I welcome the ambition and scope of the vision outlined in the report. I share the view that we must look further ahead and focus on the long-term implications of the crisis for the European project. I assume that a clear majority of all of us here agree that deeper economic integration will have to be part of the answer, despite current trends that appear to go in the opposite direction.

Regarding your call for the Commission to present a report on Eurobonds, in the context of the economic governance package, the Commission has agreed to table such a report on the feasibility of eurosecurities towards the end of the year. These eurosecurities would aim to strengthen fiscal discipline and increase stability, as well as ensuring, by taking advantage of the increase in liquidity, that Member States enjoying the highest credit standards would not suffer from higher interest rates. This issue really has to be seen as part of the overall governance reform that will materialise through the adoption of the package.

I appreciate your support for improving the European Union’s role as a global player in the context of the G20, the IMF and other elements of global governance. I am also glad that you have paid particular attention in your report to the issues of competitiveness and convergence, and sustainable growth and jobs. The paramount importance of growth policies cannot be overstated in relation to tackling the crisis.

To conclude, I trust the Commission and Parliament share the view that a convincing response to this crisis and the effective prevention of future crises will require stronger, broader and earlier coordination at European level. This is at the heart of the economic governance package. In my view, the first concrete reaction to the final report of the Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis, as prepared by Ms Berès, must be the speediest possible adoption of the package. It does not yet mean completion of the economic and monetary union but it is certainly a very big step in that direction – and it is essential to restore confidence in the European project of deeper integration and an ever-closer union.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Bericht wird diskutiert und beschlossen, die Staatsschuldenkrise wird uns noch Jahre beschäftigen und die Aufarbeitung der Ursachen der Krise ebenfalls. Wir haben mit diesem Bericht unseren Auftrag erfüllt, über den Tellerrand zu blicken, langfristige Perspektiven zu entwickeln, die parteipolitischen, tagespolitischen, populistischen Grenzen zu überwinden, aber auch die day by day-Politik. Diesem Auftrag haben wir entsprochen, diesen Auftrag haben wir erfüllt.

Wenn Sie beide – Rat und Kommission – jetzt sagen, wofür Sie alle sind, dann kann ich nur sagen: Das Parlament wird diesen Bericht beschließen. Wir können morgen mit der Arbeit bei der Umsetzung beginnen. Je schneller wir diese Ziele zur Realität werden lassen, desto schneller können wir die Lehren aus der Krise ziehen. Ich bin auch froh, dass dieser Bericht nach der Präsentation von Premierminister Tusk diskutiert wird. Denn ist der Bericht ist die Umsetzung seines Plädoyers für mehr Europa.

Ja, wir benötigen mehr Europa, weil wir zuwenig Europa in der Wirtschafts-, in der Steuer-, in der Budget-, in der Sozial-, in der Bildungs-, in der Forschungs-, in der Außen-, in der Energie- und in der Verteidigungspolitik haben. Ja, wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Wettbewerbs- und Sozialpolitik, zwischen Binnenmarkt und Steuerpolitik, zwischen Euroraum und Wirtschaftspolitik. Die Tatsache, dass wir in vielen Fragen, die den Binnenmarkt, die Rolle Europas in der Welt und den Euroraum betreffen, nur auf einem Bein stehen und vergessen haben, das zweite Bein dazuzustellen, ist eine der Ursachen der Krisen und die größte Problematik für die Krisenbewältigung. Ja, wir benötigen mehr UE und mehr Europa und mehr Europa in der Welt. Wir sagen es deutlich: Wir benötigen den nächsten Integrationsschritt. Wir benötigen einen Wirtschafts- und Sozialkonvent. Wir benötigen eine Wirtschafts- und Sozialunion als Zwischenschritt zur Verteidigungs- und außenpolitischen Union und als Zwischenschritt zur politischen Union.

Ja, wir benötigen eine Stimme für Europa in der Welt. Wir befinden uns am Scheideweg, weil es darum geht, welche Rolle wir in Zukunft spielen wollen. Wollen wir ein key player in der Globalisierung werden und unsere Stimme erheben oder wollen wir zum Zulieferer für die dynamischen Kontinente außerhalb Europas werden? Wollen wir Krisenmanager sein oder wollen wir zum Museum werden? Um diesen Scheideweg geht es. Dieser Bericht ist richtungsweisend, er ist eine Handlungsanleitung, und wir sollten rasch mit der Umsetzung beginnen und die Lehren aus der Krise ziehen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione che ha preso questo Parlamento due anni orsono, di istituire una commissione sulla crisi finanziaria economica e sociale, si è dimostrata coraggiosa e lungimirante, alla luce dei risultati che sono stati indicati nella relazione di metà mandato e in quella che verrà approvata oggi, la relazione conclusiva.

Non era semplice fare quella scelta e soprattutto tenere insieme i temi che riguardavono la crisi finanziaria con quella economica e con gli effetti sociali che si sono rivelati pericolosissimi in gran parte del mondo e soprattutto, per quanto ci riguarda, in Europa. Dunque abbiamo fatto un lavoro importante, che arriva ad una conclusione ancor più importante.

Ogni ipotesi che viene affacciata nella relazione prefigura, per uscire dalla crisi stabilmente, un rafforzamento degli assetti istituzionali, di quelli politici e di quelli economici dell'Europa. Anche questo era tutt'altro che scontato e credo che debba essere apprezzato, proprio in una fase di grande difficoltà, come quella che l'Europa sta attraversando.

Le indicazioni contenute riguardano: la creazione della figura di un Ministro del tesoro; le risorse proprie per il bilancio dell'Unione; gli Eurobond e la tassa sulle transazioni finanziarie; le ipotesi di coordinamento fiscale, che sono lì indicate; la considerazione che il sapere è fondamentale per la creazione di occupazione di qualità nel futuro per i giovani europei; le politiche di coesione che vengono riproposte, confermando il modello sociale europeo.

Ci sono tratti di novità che prefigurano però un rafforzamento dell'Unione europea, di quell'Unione che si è un po' appannata e che addirittura subisce i colpi pesantissimi della stessa crisi. Ci sono difficoltà odierne dunque che non possiamo sottovalutare né ignorare, ma da queste si può uscire, applicando correttamente e coerentemente le indicazioni che sono contenute nella relazione.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, för ALDE-gruppen. – Herr talman! Herr minister! Herr kommissonär! Krisen är inte över, det vet vi. Men CRIS-utskottets arbete är i och med dagens debatt och omröstning slutfört. Jag vill rikta ett särskilt tack till Pervenche Berès. Ni är en sann visionär i ordets rätta mening, och alltid lika stimulerande att arbeta med; en kompromissernas mästare. Jag vill också tacka min kollega här bakom, ordförande Wolf Klinz, för hans utmärkta arbete och hans sätt att leda utskottet.

Vi behöver mer Europa, som vi har hört, inte mindre. Nationalismen får inte tillåtas att åter få fotfäste i Europa. Det var därför gott att höra premiärminister Tusk. Vi måste bejaka frihandel, globalisering och rörlighet över gränserna. Vi måste få ett tydligare och starkare Europa. Betänkandet är visionärt och framåtblickande, och vi vet att världen idag förändras med en enorm hastighet. Det som var tabu bara för några år sedan är idag i var mans mun. Se på förslagen i Economic governance, som kommissionären nämner.

Jag har dock en viktig invändning. Utskottet vill öka EU:s budget till mellan 2,5 och 10 procent av medlemsländernas samlade BNI. Detta är med förlov sagt helt orealistiskt. Visionärt måhända, men orealistiskt. Att hänvisa till en rapport från 1977 gör inte saken bättre. Det Europa vi har i dag är helt annorlunda. Medborgarna vill ha en fungerande union som löser gemensamma gränsöverskridande problem. Visst kan EU behöva mer medel i framtiden för gemensamma åtaganden, men en sådan förändring måste ske i dialog och samklang med medborgarna. Låt oss därför i dag inte riskera helhetsintrycket av betänkandet. Visioner är bra och nödvändiga, men de måste vara väl förankrade. Det europeiska projektet behöver i dag mer än någonsin demokratisk legitimitet.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the first report of the Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis clearly identified the many causes of the financial crisis and their subsequent consequences for the EU and the global economy. I was confident that the second report would concentrate on what measures we would propose to ensure long-term growth and competitiveness in order to ensure the EU’s future prosperity.

I am disappointed, therefore, that we cannot support the final result. The very idea that ‘more Europe’ – the central thesis of the final report – is the EU solution to a global economic crisis is one that my constituents in Wales are unable to relate to. It is not obvious how the EU speaking with one voice at the IMF or having one single European commissioner to deal with financial services legislation could somehow have prevented the worst financial crisis since the Great Depression or indeed how these measures will fuel the economic growth necessary for Europe to recover from the ongoing crisis.

Yet, the most sinister part of the report – there seems to be a use of the crisis as an excuse to renegotiate membership of the EU – is the idea that the EU budget should be increased to 5% – 10% of the EU’s GDP. To put this in perspective, at the moment certain Member States, including my own, are quite rightly refusing to allow a 5% increase in the EU budget. Yet this report proposes up to a 900% increase. I think more than five Member States will be happy to sign a letter protesting against this suggestion of a 900% increase.

My group fundamentally disagrees with many of the other issues raised in this report, like tax-raising powers for the EU and a common immigration policy. Therefore, I urge others to vote against this report today.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Commissaire, vous êtes intervenus dans ce débat en focalisant votre intervention sur la gouvernance économique, c'est-à-dire sur le paquet de six directives qui sont en cours de négociation. Précisément, l'objet de ce rapport est d'intégrer ce travail mais c'est, aussi, d'aller au-delà. C'est, aussi, de montrer un chemin, une vision qui aille au-delà des discussions à très court terme dans lesquelles vous êtes légitimement impliqués. Mais prenez le temps de lire ce rapport parce qu'il ébauche une vision majoritaire. Ce n'est pas uniquement la vision des socialistes, des Verts, des libéraux ou du groupe du PPE. C'est une vision qui a fait l'objet d'un compromis, d'un compromis majoritaire.

Regardez ce qu'il contient et vous prendrez un bol d'air par rapport à la situation actuelle. Quel est l'enjeu aujourd'hui? L'enjeu est de savoir qui va payer la facture de la crise, qui va payer ces vingt points de dette publique, accumulés en trois ans, pour sauver les marchés, les banques et l'Europe d'une récession très importante. En continuant à vous focaliser sur la question des finances publiques, vous ciblez le pompier plutôt que le pyromane. Si les États ont dépensé vingt points de PIB en dette publique supplémentaire, ce n'est pas pour le plaisir de les dépenser, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix.

En considérant uniquement les conséquences et en vous limitant à une politique européenne centrée sur la gestion des conséquences de cette crise, et non sur les causes, je pense que vous passez à côté de l'essentiel et que vous affaiblissez, très nettement, le sentiment pro-européen dans les opinions publiques européennes. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes menacés par cette tendance et ce repli sur soi.

La deuxième grande question à laquelle s'efforce de répondre ce rapport concerne le rapport de force entre les États et les marchés. On a construit l'euro, en partie, pour empêcher les marchés de spéculer sur nos monnaies. C'est ce que l'on voyait dans les années 90. Actuellement, nous sommes au point de devoir empêcher les marchés de spéculer sur nos dettes publiques et, pour ce faire, nous disposons de deux outils. Le premier réside dans les eurobonds; cela consiste à mutualiser nos dettes pour garantir un marché liquide, profond, tel qu'on ne puisse plus spéculer contre ce marché unique de la dette publique. La fonction du deuxième outil est de limiter les capacités des marchés financiers à spéculer sur les dettes publiques au travers d'un certain nombre d'instruments. Voilà le chemin qu'une majorité du Parlement est prête à vous proposer. Prenez la balle au bond, Monsieur le Président, au nom du Conseil, et, Monsieur le Commissaire, au nom de la Commission.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, πριν ένα χρόνο στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής, δυστυχώς, παρά τις αρχικές προθέσεις της εισηγήτριας, με ευθύνη της πλειοψηφίας της Επιτροπής, δεν εξηγήθηκαν και δεν αναλύθηκαν οι πραγματικές αιτίες της οικονομικής κρίσης και της κρίσης χρέους. Η σημερινή τελική έκθεση, βασισμένη δυστυχώς σ’ αυτές τις λανθασμένες παραδοχές, στην ουσία προτείνει τη συνέχιση του ίδιου οικονομικού μοντέλου, των ίδιων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που μας οδήγησαν στην κρίση.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση κινείται μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνει το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης με την αυστηροποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας, κινείται μέσα στο πλαίσιο του συμφώνου για το ευρώ που ξηλώνει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και κινείται μέσα στο μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας. Μα αυτή η πολιτική ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία, με αποτέλεσμα να βαθαίνει η ύφεση, να μεγαλώνει η ανεργία, να αυξάνει το χρέος και οι κερδοσκόποι να κερδίζουν και να εκβιάζουν όλο και περισσότερο.

Η έκθεση, στην ουσία, αποτελεί συμβιβασμό των δύο μεγάλων ομάδων και ουσιαστικά θεωρεί την πολιτική του κ. Rehn, του παρόντος, του κ. Barroso, του κ. Rompuy, της κ. Merkel, του κ. Sarkozy ως μονόδρομο. Για μας δεν υπάρχει μονόδρομος. Για μας εναλλακτική πρόταση είναι η πρόταση της Ευρώπης της αλληλεγγύης, της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Είναι η εναλλακτική πρόταση που χτίζεται στους δρόμους και στις πλατείες, όπως στην Πλατεία Συντάγματος, την οποία η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα έπνιξε στα γερμανικά δακρυγόνα και στο αίμα, στις πλατείες της Ισπανίας, στις πλατείες της Βαστίλης και στους δρόμους του Λονδίνου, όπου αγωνίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Γι’ αυτό το λόγο θα την καταψηφίσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rapporto Angelides della commissione d'inchiesta del Congresso americano ha ben dimostrato che la crisi era evitabile ed ha indicato le responsabilità dei gestori pubblici e del sistema finanziario, chiamando i responsabili per nome e cognome: FED, agenzie di rating, banche d'investimenti, le cinque grandi banche responsabili americane, quali responsabili di una crisi che dura tutt'ora.

E questo avviene anche oggi. Ciò è stato preceduto dall'allarme inascoltato anche dalla commissione crisi del premio Nobel per l'economia Maurice Allais, il che è stato molto grave. Purtroppo la relazione non dice molto di tutto ciò e, obbedendo alla vulgata di quegli economisti, quasi tutti, che non hanno saputo prevedere la crisi, chiude oggi gli occhi di fronte a una proposta chiave, per chi voglia andare al cuore del problema: ripristino dei principi della legge Glass-Steagall, finalizzata a separare l'attività delle banche tradizionali da quelle d'investimento e di affari, quindi di speculazione, e divieto dello scambio e della creazione di derivati finanziari

È stato inoltre disatteso uno dei punti cardine di quella cura da cavallo che è necessaria per il risanamento finanziario e la lotta effettiva alla corruzione con provvedimenti drastici e infine come ignorare l'impatto negativo della crisi su un problema grave come quello dell'immigrazione?

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Zunächst ist dem Vorsitzenden des Ausschusses zu danken, der die Arbeit mit großem Engagement durchgetragen hat. Es ist schade, dass dieser Ausschuss nicht mehr öffentliche Beachtung gefunden hat. In ganz vielen Punkten ist auch dem, was Othmar Karas und Olle Schmidt gesagt haben, zuzustimmen: Ja, wir brauchen mehr Europa in ganz zentralen Bereichen. Äußerst unglücklich ist es aber, auf der Suche nach etwas Besonderem zu sagen, wir brauchen zunächst einmal 5 % mehr Budget. Das kann und wird nicht verstanden werden, weil damit das Pferd vom Schwanz aufgezäumt wird.

Zuerst brauchen wir diese Reformen, die, die eigentlich schon in Maastricht, spätestens in Nizza vorangebracht hätten werden sollen, und die es bis heute nicht gibt. Erst dann kann man über andere Formen von Einnahmen und vor allen Dingen von erhöhten Einnahmen sprechen. Ich denke, der wirkliche Mut hätte darin bestanden, wenn wir gesagt hätten: Zerschlagen wir die Großbanken. Setzen wir dort an, wo die Krisenursachen wirklich liegen, und suchen wir nicht einfach nur nach Mitteln für die Europäische Union.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Mr President, short-term decisions can be made correctly only if the long-term calls are right in the first place and if there is a compass to guide us. This is the approach the committee has tried to take, pursuing the maximum common understanding, rather than minimalist, short-termist interest serving. I would like to thank our rapporteur, Ms Berès, and our Chair, Wolf Klinz, for doing excellent work, as well as all our colleagues who were involved.

The main message from the committee is that we need steps towards economic and monetary union, including a European treasury, to tackle the global and European imbalances of sovereign debt and to create the prerequisites for growth. We need a common tax base. We need better own resources. We need to make more effective use of our own money by increasing the EU budget in the long term and by making strategically crucial investments. And we need stronger social cohesion in order to implement the EU 2020 goals.

We need unified representation of the euro area and the EU as a whole in international forums. We need Europe to prioritise stronger, more efficient tackling of global economic governance, including better structures for financial regulation, with a stronger role for the IMF.

The committee’s work is at an end but the work of the EU towards achieving these goals is just beginning, and this is what we hope for our citizens. I invite the Commission and the Council to join Parliament in defending our citizens’ future and their well-being in these politically difficult times.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Herr Präsident! Premierminister Tusk hat heute gesagt, wir brauchen mehr Europa. Aber wie und wo? Darauf gibt der Bericht der Kollegin Berès eine Antwort. Dafür möchte ich Ihnen und auch dem Kollegen Klinz und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken.

Ja, die Ziele sind visionär. Sie können nicht alle umgesetzt werden, aber wir müssen die Richtung kennen, in die wir gehen wollen. Darum – verzeihen Sie, Herr Minister und Herr Kommissar – waren Ihre Antworten etwas deplatziert, weil Sie auf ein economic governance package hinweisen, das zwar sicherlich viele richtige und wichtige Dinge beinhaltet, aber von dem der Bericht ja gerade sagt, dass es ungenügend ist, was da gemacht wird. Wir müssen darüber hinausgehen. Und Sie sagen: Beschließt das economic governance package! Da ist missverstanden worden, was in diesem Bericht gesagt wird. Und nicht nur in diesem Bericht. Sie können Artikel lesen von Helmut Schmidt bis zum Nobelpreisträger Amartya Sen und vielen anderen, die Ihnen heute klar sagen: Das reicht nicht aus! Mit Hilfe dessen, was Sie machen und was wir vorschlagen, können wir nicht aus der Krise herauskommen. Es wird nichts über Wachstum gesagt. Zu glauben, das Wachstum kommt automatisch, hat sich ja schon in den vergangenen Jahren als Irrtum erwiesen. Darüber ist nichts wirklich in dem Bericht enthalten.

Und zur Beschäftigung: Die polnische Präsidentschaft hat versprochen, sie wird etwas zur Beschäftigung sagen und dafür ein Konzept vorlegen. Wir haben heute nichts davon gehört. Wir warten. Hoffentlich kommt etwas. Zur ungerechten Einkommensverteilung: Es ist nachgewiesen, dass auch die ungerechte Einkommensverteilung dazu geführt hat, dass viele Menschen Kredite aufgenommen, sich verschuldet und damit zu dieser Blase beigetragen haben, die dann die Krise herbeigeführt hat. Ich will Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie den Bericht noch nicht gelesen haben. Ich darf Sie aufgrund all dessen aber bitten: Lesen Sie den Bericht. Nehmen Sie ehrlich dazu Stellung. Er enthält viele gute Dinge. Wir brauchen mehr zu Wachstum und Beschäftigung und zu einer gerechten Einkommensverteilung, sonst kommen wir aus der Krise nicht heraus.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als der Krisenausschuss im Herbst 2009 gegründet wurde, hat mancher Beobachter gesagt, er kommt zu spät. Er hätte ein Jahr vorher einsetzen müssen, die Krise sei so gut wie vorbei. Wir sind aber heute nicht im Jahr 1 oder 2 nach der Krise, wir sind im Jahr 4 der Krise. Nach wie vor. Fukushima hat gezeigt, dass alles, was schiefgehen kann, eines Tages tatsächlich schiefgeht. Ähnlich war es bei der globalen Finanzkrise. Sehr viele Negativfaktoren kamen zusammen, und wenn es nicht das entschlossene Handeln der Europäischen Union und auch der USA gegeben hätte, wäre es möglicherweise zum Allerschlimmsten gekommen, zum Supergau und damit zu einer Wiederholung der großen Rezession des letzten Jahrhunderts. Das ist zum Glück nicht passiert. Aber wir haben in Europa jetzt die so genannte Schuldenkrise oder die Euro-Krise. Und seit eineinhalb Jahren hält sie uns fest im Griff.

Ich habe den Eindruck, dass die europäischen Entscheidungsträger seit eineinhalb Jahren nicht aktiv führen. Sie reagieren auf Verwerfungen der Märkte, auf Turbulenzen in den Märkten, aber sie agieren nicht vorausschauend auf der Basis einer klaren Vorstellung, wohin sie dieses Europa führen wollen. Das ist, was fehlt. Diese Vision fehlt, und unsere Bürger haben den Eindruck, dass die Verantwortlichen im Prinzip schon wieder Business as usual betreiben: Die Profite werden privatisiert, die Verluste werden sozialisiert und die eigentlichen Probleme werden nicht angepackt. Hier greift unser Bericht ein. Er macht Vorschläge, wie die große Orientierung der zukünftigen Entwicklung der Europäischen Union und der Euro-Zone aussehen soll. Pervenche Berès hat es im Einzelnen dargestellt, und auch Othmar Karas ist darauf eingegangen. Ich kann mir hier die Vertiefung sparen.

Wichtig ist allerdings eines: Europa ist an einer ausgesprochen kritischen Wegmarke. Wenn wir jetzt nicht den richtigen Weg einschlagen, dann werden wir noch nicht einmal den Status quo der erreichten Integration verteidigen können, sondern uns in der Regression wiederfinden. Es ist wichtig, dass wir alle, die wir an Europa glauben und die Zukunft Europas gestalten wollen, uns tatsächlich auch nach außen hin als Vertreter dieser Ideen zeigen, dass wir mit den Bürgern sprechen, mit den Abgeordneten der nationalen Parlamente, und dass wir versuchen, sie für unsere Sache zu gewinnen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). - Vispirms gribu pateikties Wolf Klinz un pārējiem kolēģiem par darbu komitejā. Ziņojuma kompromisa kopsavilkums ir īss: vairāk Eiropas mūs visus izārstēs. Bet vai izārstēs? Ja mēs domājam, ka lielāks Eiropas Savienības budžets, bet mazāki nacionālie budžeti, vienota imigrācijas politika vai Eiropas nodokļi būs šīs „zāles”, tad mēs maldāmies. Lūk, trīs glābjamo eiro zonas valstu piemērs, kurā viss šo trīs valstu slogs tiek uzlikts šo valstu tautām un valdībām, pilnīgi neaiztiekot Eiropas Savienības aizdevēju valstu komercbanku, pensiju fondu, apdrošināšanas sabiedrību intereses, lai gan arī tām būtu jācieš daļa no šo investīciju zaudējumiem. Ar ko tas viss beigsies šajās trijās valstīs? Ar to pašu, ar ko beidzās Latvijā, jo laikā, kad Latvijā bija vislielākais IKP kritums, valstī, kas visvairāk aizdeva Latvijas investīcijās, bija vislielākais IKP pieaugums Eiropas Savienībā. Mācīsimies no pieredzes.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, les peuples européens ne sortiront pas de leurs souffrances et de leurs difficultés tant que nous n'aurons pas l'audace d'inventer du neuf, d'inverser les logiques actuelles.

Je soutiens, de ce point de vue, la proposition qu'a faite Pervenche Berès d'un audit sur les finances et les dettes publiques. Cela nécessite d'avoir le courage de s'attaquer frontalement à la question d'une nouvelle répartition des richesses, et, partant, d'augmenter le pouvoir d'achat, de maintenir les systèmes publics de protection sociale, de défendre et d'inventer de nouveaux services publics; c'est exactement le contraire de ce que vous faites.

Il faut avoir le courage de confier un rôle tout à fait nouveau à la Banque centrale européenne, consistant à restructurer les dettes des États, et à assurer le rachat de tout ou partie de celles–ci par création monétaire, et de remplacer le fonds de stabilité financière par un fonds de développement social, humain et écologique.

Il faut avoir le courage de désarmer les marchés financiers au profit d'un crédit bancaire sélectif pour l'emploi, avec des banques publiques coopérant entre elles en Europe, et de taxer la spéculation boursière et financière.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFD). - Pripažindami, kad finansų krizė sukėlė ekonominę ir socialinę krizę, kuri gali sukelti ir labai rimtą politinę krizę, turėtume imtis gerokai ryžtingesnių priemonių šalinti nedarbui ir mažinti socialinę atskirtį šalyse narėse.

Pritariu rezoliucijoje siūlomai nuostatai paraginti Komisiją atlikti griežtą visų valstybių narių finansinį auditą siekiant nustatyti jų faktinę finansinę būklę ir tai turėtų būti atlikta per kuo trumpesnį laiką, o ne po metų ar dviejų, nes situacija keičiasi gerokai greičiau, negu ją spėja apibendrinti Eurostatas.

Jeigu iš tiesų norime, kad visuomenė pasitikėtų ir patikėtų programos „Europa 2020“ galimybėmis, turėtume sukurti ne tik itin palankias skatinimo priemones ir mechanizmus, bet ir gerokai sumažinti biurokratinį administravimą supaprastinant daugelį procedūrų.

Ir dar vienas dalykas – manau, kad Komisija per kuo trumpesnį laiką turėtų parengti teisės aktų paketą, apribojantį monopolijų galimybes nepagrįstai didinti žaliavų, maisto produktų ir paslaugų kainas.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). - Monsieur le Président, le point de vue de Madame Berès, est le suivant: "si l'Europe a échoué, c'est qu'il n'y avait pas assez d'Europe". Comme à l'époque du communisme, on expliquait que, si le communisme échouait, c'était qu'il n'y avait pas assez de communisme.

Votre solution est donc "plus d'Europe", que l'Europe devienne un véritable État et qu'on en finisse avec les souverainetés nationales. Et cela doit passer par le contrôle étroit des budgets des États membres, avec le semestre européen, la répression de tout écart avec le paquet "gouvernance économique", et la création d'un ministre des finances européen levant l'impôt et émettant des euro–obligations.

Bref, le but de ce rapport n'est pas de nous sortir de la crise; c'est un alibi pour une mise sous tutelle des nations, d'abord au niveau européen, puis, in fine au niveau mondial. Le sauvetage de l'euro sert avant tout ce but et les intérêts des spéculateurs, auxquels vous offrez une aire de jeux sans précédent.

Aujourd'hui, les Grecs sont sous la férule européenne. Demain, les autres peuples la subiront, avec les résultats que l'on connaît. Votre Europe s'inspire de plus en plus de l'ex-Union soviétique, avec sa petite oligarchie de fonctionnaires non élus. Vous ne pourrez imposer vos politiques aux peuples européens que par une mise entre parenthèses de la démocratie. C'est pis encore de le constater, lorsque l'on sait que la démocratie est née à Athènes avec l'abolition par Solon de l'esclavage pour dettes que, 2600 ans après, vous rétablissez!

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE). - Monsieur le Président, c'est après des tirades comme celle que vient de nous servir Mme Le Pen que nous nous rendons compte à quel point nous avons besoin de rapports comme celui que nous nous apprêtons à voter.

Ce rapport, contrairement à ce que soutiennent un certain nombre de collègues, n'est pas irréaliste. Ce n'est pas parce que nous disons que nous avons besoin de plus de moyens en Europe que nous devenons irréalistes. Nous le serions si nous disions que, dès à présent, nous avons les moyens de toutes nos ambitions et qu'il n'y a pas d'érosion de souveraineté nationale. L'érosion des souverainetés nationales existe et elle sert à combler les défaillances de souveraineté nationale; c'est l'Europe qui a besoin de moyens. Et si ce rapport se fait fort de procurer à l'Europe les moyens dont elle a besoin, il n'en est que plus réaliste. D'ailleurs, il faut avoir le courage de dire la vérité: le problème, ce n'est pas les citoyens de l'Europe, qui ne voudraient pas plus d'Europe; le problème, c'est l'ensemble de ces acteurs politiques, qui continuent de faire croire aux Européens qu'on pourrait faire tout cela sans l'Europe, et que c'est l'État-nation qui sera capable de résoudre tous les problèmes.

Je vous demande: Où est l'État-nation face à la pression qu'exercent aujourd'hui les agences de notation? Où est l'État-nation capable de faire reculer le rouleau compresseur de cette crise multiforme, qui est en train de mettre à mal les efforts de redressement de millions d'Européens? C'est l'Europe qui saura résoudre ces problèmes, ce n'est pas l'État-nation qui saura le faire. Il n'est plus en mesure de le faire en 2011, il ne le sera pas davantage en 2014. Nous aurons besoin de plus d'Europe, et ce rapport montre le chemin dans ce sens et nous dit comment y arriver.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è tempo di scelte coraggiose in quest'Europa se non si vuole solo sopravvivere. La crisi ha segnato profondamente la vita reale dei cittadini europei e delle imprese e rischia, se non reagiamo, di abbassare in modo irreversibile la qualità sociale e culturale, il benessere, il futuro dei giovani e degli europei.

Altro che valori di coesione e di prosperità, uscire dalla crisi significa creare rimedi alle cause identificate: rimedi contro la speculazione, cui se necessario bisogna tagliare anche le unghie, dando regole severe ai mercati finanziari; rimedi contro la recessione; rimedi contro il modello di sviluppo squilibrato che ha posto la persona un gradino sotto il profitto; rimedi contro il rinascente nazionalismo che impedisce che l'Europa possa fare le scelte che oggi le competono.

Soprattutto è tempo di definire strumenti e risorse anche nuove per andare avanti, per accendere i motori alla crescita, con la ricerca, l'innovazione, la formazione, il sostegno agli investimenti produttivi, alle infrastrutture e al lavoro, perché senza lavoro le persone sono senza dignità e senza diritti.

Questa relazione, grazie all'on. Berès ed ai colleghi, indica una strategia possibile per un'Europa orgogliosa e consapevole del suo ruolo. Alle leadership europee, se ci sono, ora tocca la responsabilità di attuarla.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, je voulais remercier Pervenche Berès pour le très gros travail qu'elle a accompli avec Wolf Klinz et tous les collègues de cette commission.

Je crois que nous avons besoin d'une vision à long terme, et comme cela vient d'être très bien rappelé par M. Engel, les partisans de l'État-nation – dont certains, d'ailleurs, ne sont pas gênés d'être payés par le Parlement européen pour cracher sur l'Europe – n'ont rien à offrir. Je leur rappellerai que même l'empire romain a disparu. Mais plus concrètement, nous avons besoin de cette vision, et nous avons besoin de lois immédiatement.

Je voudrais juste rebondir sur deux points, puisque la gouvernance économique a été rappelée ici par plusieurs orateurs. Chère Pervenche, la négociation n'est pas bloquée, elle suit son cours. Nous avons un Parlement démocratiquement élu, qui essaie de jouer son rôle dans la codécision, pour la première fois face au Conseil, et avec l'aide de la Commission. Nous comptons donc beaucoup sur la présidence polonaise, comme nous savons pouvoir compter sur la Commission – et je veux rendre hommage à tout le travail qui a été fait par Olli Rehn et ses équipes pour trouver des solutions. Nous sommes dans le débat, pas dans le blocage. Il n'est pas question de décider à la hâte sur de tels sujets.

Deuxièmement, je crois que, de temps en temps, il faut être conscient du travail que nous accomplissons. Je prends deux exemples: aussi bien sur les eurobonds que sur la taxe sur les transactions financières, qui ont été évoqués par Mme Berès, les choses progressent, et je tiens à souligner que la Commission a beaucoup de courage sur ces deux sujets, M. Rehn étant prêt à s'engager, si nous arrivons à trouver un accord sur la gouvernance pour les eurobonds, et le commissaire Lewandowski et le collège ayant fait le lien entre les ressources propres et la taxe sur les transactions financières. Nous travaillons; ne nous soucions pas trop des eurosceptiques, qui n'ont rien à offrir!

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, num momento em que discutimos este relatório sobre a crise financeira, económica e social, queremos aqui deixar o nosso mais vivo protesto contra os chamados pacotes de resgate liderados pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional que estão a ser aplicados na Grécia, na Irlanda e em Portugal.

De facto, trata-se de uma grave ingerência e submissão destes países, cujos pobres estão sujeitos a políticas de austeridade e de rapina dos trabalhadores, reformados e de outras camadas populares, apenas para favorecer o sector financeiro internacional e grupos económicos, que pretendem apoderar-se de empresas estratégicas a baixo custo através da sua privatização. Tais pacotes, alicerçados nas políticas neoliberais, no reforçado Pacto de Estabilidade e Pacto para o Euro+, na chamada governação económica e na Estratégia 2020, acompanhadas das liberalizações e ataques a direitos sociais e laborais, estão a provocar a recessão nestes países, mais desemprego, mais desigualdades sociais e mais pobreza, pelo que se impõe uma urgente ruptura e mudança de políticas. Por isso, aqui manifestamos a nossa solidariedade aos povos e trabalhadores destes países que estão em luta contra estas políticas.

 
  
MPphoto
 

  Илиaна Ивaнова (PPE). - Уважаеми колеги, почти две години след създаването си Специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза представя своя окончателен доклад, който според мен е един от най-важните документи с дългосрочна визия, които Европейският парламент постигна благодарение на усилената работа, много търпение и сътрудничеството между политическите групи. За мен са важни няколко акцента в този дебат.

Първо, решаване на въпроса с високите нива на публична задлъжнялост, които имаме днес в някои страни членки. Всеки от нас добре знае, че няма безплатен обяд и рано или късно някой трябва да плати сметката. Затова не само някои, но всички държави-членки трябва да поемат отговорност и да намалят държавните си разходи, за да достигнат приемливи равнища на дефицити. Разбира се, това не е решение само по себе си, водещо до икономически растеж, но то е важна предпоставка към осигуряване на финансова стабилност за бизнеса и европейските граждани.

Второ, въпросът за конкурентоспособността. Усилията ни към увеличаване конкурентоспособността на европейската икономика трябва да са насочени към завършване на единния пазар, отключване на потенциала за растеж и създаване на работни места. За да стане това, според мен един от начините е да запазим данъчната конкуренция в Съюза, защото така можем да гарантираме оптимална среда за бизнеса, което ще доведе и до повече инвестиции.

Не на последно място, новите страни членки, които не са част от еврозоната, трябва да участват наравно с останалите страни във вземането на решения за бъдещето на Съюза. Аз също като повечето мои колеги вярвам, че отговорът за изход от кризата е повече Европа и интеграция. Благодаря на всички колеги за тяхната работа през тези две години. Радвам се, че бях част от тази комисия.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, με την τελική έκθεση για την κρίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύει ότι σε μία εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Και θέλω με την ευκαιρία να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της.

Η έκθεσή της αναλύει σε βάθος τα αίτια της κρίσης και προτείνει συγκεκριμένες, φιλόδοξες και περιεκτικές προτάσεις για την έξοδο από την κρίση. Εάν αυτή η προσέγγιση, αυτές οι προτάσεις, υιοθετούνταν από το Συμβούλιο, είναι βέβαιο ότι όχι μόνο να διαχειριζόμασταν την κρίση αποτελεσματικά αλλά θα θωρακίζαμε την Ένωση και την Ευρωζώνη από μελλοντικές κρίσεις, θα την ενισχύαμε θεσμικά και πολιτικά και, το κυριότερο, θα ήμασταν σε θέση να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της στα μάτια των Eυρωπαίων πολιτών και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους στο κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.

Μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι η ενίσχυση, με συγκεκριμένα μέτρα, της απασχόλησης, η έκδοση ενός συστήματος ευρωομολόγων, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η έκθεση αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και ισχυρότερη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE). - Herr Präsident! Nach zwei Jahren haben wir nun endlich den Bericht des CRIS-Ausschusses vorliegen, und ich möchte mich sehr herzlich bei der Berichterstatterin Berès und dem Ausschussvorsitzenden Klinz für die Arbeit bedanken. Aber ich muss auch sagen: Nicht zuletzt durch den Einsatz unseres Koordinators der EVP-Fraktion, Othmar Karas, von Frank Engel und auch unserer Schattenberichterstatterin Sirpa Pietikäinen haben wir einen guten Text erreichen können.

Der Krisenausschuss war ursprünglich für die Ursachenanalyse gedacht und dafür, langfristige Empfehlungen abzugeben. Wir haben nun fünf konkrete Empfehlungen zu fünf Hauptthemen formuliert. Darüber hinaus analysiert der Bericht notwendige Schritte in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Energiepolitik, EU-Binnenmarkt, Migration und Forschung, bei der Unterstützung für die kleinen und mittleren Unternehmen und bei den Themen Besteuerung, Beschäftigung und Ausbildung. Aus meiner Sicht ist es deswegen jetzt entscheidend, was wir aus diesen guten Empfehlungen machen. Es reicht nicht aus, notwendige Schritte zu formulieren – nein, wir müssen jetzt auch etwas tun.

Die EU-Institutionen müssen eine stärkere Rolle bei der Gestaltung und Realisierung gemeinsamer Maßnahmen haben. Die EU ist aus meiner Sicht an einem Scheideweg. Entweder wir entscheiden uns, den nächsten Schritt der Integration zu machen, oder die EU driftet aufgrund der bestehenden wirtschaftspolitischen Divergenzen auseinander. Denn auch wenn der CRIS-Ausschuss seine Tätigkeit nun beenden muss, ist die Krise noch nicht vorbei. Die Schuldenkrise stellt aktuell eine massive Herausforderung für uns dar. Dieser Herausforderung müssen wir uns jetzt stellen. Das werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Parlaments tun.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa puhemies, eräs huomattava taloustieteen professori sanoi kerran, että mitä kauemmin nuoret opiskelevat taloustieteitä, sitä röyhkeämmäksi he tulevat. Eli kysymys on se, mistä tulevat nämä röyhkeät pankkiirit, ahneet sijoittajat, epäoikeudenmukaiset luottoluokittajat jne. He tulevat yliopistoista, oppilaitoksista, täältä meidän keskuudestamme, ja sen takia juuri tarvitaan pelisääntöjä ja sääntöjä, joilla tätä ahneutta hillitään. Ja niitä tarvitaan nyt Kreikassa, niitä tarvitaan Euroopassa, ja jopa Yhdysvalloissa tarvitaan uusia pelisääntöjä. Minusta tämä mietintö on erittäin hyvä asia, samoin komission sitoutuminen siihen, että luodaan sekä pitkän että lyhyen tähtäimen uusia pelisääntöjä.

Mutta korostan sitä, että Eurooppaa haittaa yksimielisyyden puute, koska nyt pitää tehdä päätöksiä, jotta kansalaiset ja markkinat vakuutetaan siitä, että homma on hanskassa. Korostan myös paitsi tämän yksimielisyyden puutetta myös tietyllä tavalla hyveen vajetta. Aivan kuten Berès sanoi, niin onhan se kummallista, että mitään ei ole opittu. Esimerkiksi pankinjohtajien bonukset, jotka johtivat vääriin päätöksiin, vain kasvavat tällä hetkellä, eli mitään ei ole opittu.

Minusta tämä on erittäin tärkeä mietintö, ja siitä löytyvät nämä globaalit ratkaisut, eurobondit, uusi talouspolitiikan turvaneuvosto ja tämän hetken ratkaisut. Onnittelut Berèsille ja puheenjohtaja Klinzille!

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Senhor Presidente, começo por felicitar a relatora e todos que contribuíram para alcançar este trabalho. Não há dúvidas de que este relatório constitui e constituirá uma referência no que diz respeito às recomendações e às respostas sólidas e coordenadas aos desafios da crise. Se há conclusão que se pode tirar, é de que a crise que vivemos só será ultrapassada com o aprofundamento da integração europeia.

Num tempo de graves dificuldades financeiras, económicas e sociais e de dolorosas medidas de austeridade em alguns Estados-Membros, como no meu país, Portugal, é uma tentação o refúgio numa atitude proteccionista e nacionalista. Mas isso é um erro. A resposta europeia à crise passa por um verdadeiro governo económico europeu que persiga o crescimento sustentável, promova a criação do emprego e desenvolva a economia social de mercado, dando respostas a longo prazo com objectivos definidos com os quais os Estados-Membros se identifiquem.

A estratégia de saída da crise precisa de ser financiada com um orçamento comunitário suficientemente ambicioso. Para se evitar uma nova crise da dívida soberana e do euro, é necessária uma coordenação mais estreita em matéria de políticas orçamentais, bem como a criação de um sistema de emissão de títulos da dívida pública e de euro-obrigações.

Termino sublinhando que, neste período difícil, é também necessário manter os níveis de protecção social, sobretudo para os cidadãos mais vulneráveis.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Az utóbbi időszak egyik legfontosabb jelentését tárgyaljuk, és az Európai Parlament az első olyan intézmény, amely részletes véleményt fogalmaz meg a válság okairól, a kivezető utakról és arról, hogy hogyan tudjuk elkerülni egy következő válság bekövetkeztét, és arról is, hogy mit jelent a több Európa, amit többször említünk az utóbbi időben. Lassan, nehézkesen születnek meg a döntések az eurózóna megerősítésére vonatkozóan és jó, hogy a Parlament letette az elképzeléseit is ezzel kapcsolatban. Nem engedhetjük meg, hogy a belső egyensúlytalanságok aláássák az európai projektet. Ragaszkodnunk kell az együttműködést, szolidaritást hangsúlyozó alapelveinkhez az eurózónán belül és az eurózónán kívül is. A Berès-jelentés fontosnak ítéli a jóléti vívmányok és a szociális támogatások rendszerének megőrzését, amelyek gazdasági stabilizátorok is. A 2020-as stratégiában lefektetett célokat csak megfelelő pénzügyi források megtámogatásával tudjuk elérni, ezért fontos, hogy a jelentés felszólít az uniós költségvetési források hosszú távú jelentős emelésére.

 
  
MPphoto
 

  Iuliu Winkler (PPE). - Mr President, I would like to join the line of those welcoming this report, especially its practical recommendations. With this report, our Parliament shows vision and provides concrete policy tools to address challenges to come. It provides a focus for the EU 2020 Strategy by addressing the new job creation objectives. This is just one of the many important contributions of the EPP Group to this report. It calls for a new generation of EU funding programmes to support innovative and job-creating SMEs.

Education and youth are core elements of the EU 2020 Strategy. They will remain a foundation of our efforts to promote innovation, growth and sustainability. Without the implementation of the educational policy tools, the EU 2020 Strategy will fail. This report paves the way for a new EU internship programme involving both the private sector and SMEs, and proposes the introduction of a European innovation scholarship, which should contribute to the fostering of the knowledge and skills of those employed in innovative sectors.

I am confident that this House will support the crisis report with a large majority. Therefore, I urge the European Commission and the Member States to consider the rapid implementation of the specific programmes in the field of SMEs and education strategy.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). - Señor Presidente, la crisis actual es la más grave desde que existe la Unión Europea y la primera desde la creación del euro.

Su complejidad y profundidad obligan a replantear las bases de una economía y de una globalización sin control ni responsabilidad. Además, tensiona el modelo social europeo y se suma a los desafíos de competitividad, envejecimiento y cambio climático.

No se resolverá espontáneamente, ni a escala nacional. Exige una respuesta política y proseguir una acción decidida y sostenida a escala europea e internacional.

La creación de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social demuestra el compromiso del Parlamento, con una respuesta democrática, para superar una crisis que todavía no ha terminado.

El informe Berès aborda los problemas de la deuda soberana, los desequilibrios globales y la construcción de una gobernanza global, los pasos hacia un nuevo sistema monetario internacional, las acciones necesarias para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y criterios para repensar el futuro de la Unión Europea.

El hilo conductor es que «la unión hace la fuerza». La Unión Europea no puede desaparecer cuando más se la necesita, ni resignarse a la irrelevancia. Los ciudadanos deben saber que la Unión Europea aportará valor para su futuro y los Estados miembros han de saber que apoyará sus procesos de reforma.

La Unión Europea debe contar para ello no con retórica, sino con un tesoro: un presupuesto potente basado en recursos propios, la lucha contra la evasión fiscal y la emisión de eurobonos. Por eso apoyo el informe, para que la Unión Europea cuente en el mundo.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'obiettivo che ci eravamo posti non è stato del tutto raggiunto, a mio giudizio.

Questa relazione non ha completamente assolto allo scopo della Commissione: analizzare le cause della crisi e proporre strumenti utili al rilancio dell'economia. La connotazione e l'evolversi di questa crisi, che è stata dapprima finanziaria, poi economica e ora anche drammaticamente sociale, ci ha imposto e ci impone una cautela chirurgica nelle proposte. Il nostro compito è sostenere misure che evitino il ripetersi di nuove crisi economiche e siano uno stimolo effettivo di crescita.

Nel testo in esame sono contemplate talune misure che potrebbero soddisfare questi compiti, ma solo se attuate nell'immeditato e con le necessarie risorse. Mi riferisco alla cosiddetta Tobin tax, alle obbligazioni per le infrastrutture, ad azioni a sostegno delle piccole e medie imprese o ancora alla necessità di ampliare le reti europee di trasporto e di realizzare il mercato unico.

La macchina europea continua ad essere troppo lenta nella sua attività, molto spesso si adotta una politica in forte ritardo. C'è bisogno di più Europa, c'è bisogno di un'Europa più aderente alle reali necessità. Un'Europa timida, divisa e pervasa da iniqui nazionalismi ci rende troppo deboli nell'era della globalizzazione e continua a favorire gli speculatori, che in questi anni hanno trovato nel nostro continente terreno fertile per i loro interessi. Un ringraziamento alla relatrice e all'on. Karas.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, Presidência em exercício, é habitual dizer-se que as crises ajudam a reforçar a Europa. Historicamente assim foi, mas hoje não estou tão certa de que isto continue a ser verdade. O modo lento, improvisado e reactivo como a União está a reagir à crise grega agrava a situação todos os dias e alastra o contágio e a falta de confiança na União e na sua moeda de modo assustador. Isto apesar de os problemas na zona euro resultarem de falhas óbvias na construção da moeda única, que hoje se concentram nos seus elos mais frágeis.

Para que a actual crise resulte no fortalecimento da União, é necessária uma visão estratégica, como houve no passado, e que, infelizmente, nem a Comissão nem o Conselho, têm sabido imprimir ao programa e ao projecto europeu.

Este relatório do Parlamento dá-nos, no entanto, esta visão: mais Europa e não menos é a solução. O Parlamento relembra que o mercado e a moeda única geram divergências insuportáveis entre as economias, que têm de ser contrariadas por políticas específicas. Reconhece que o funcionamento do euro requer um orçamento europeu reforçado por recursos próprios, requer uma agência europeia de emissão solidária de dívida, capaz de proteger os Estados da especulação dos mercados e de lhes fornecer crédito a preços e prazos razoáveis, reconhece ainda que os diplomas e a transferibilidade dos trabalhadores entre países requer um reconhecimento mútuo dos direitos sociais e das pensões. O Parlamento uniu-se para mandar mensagens claras, esperemos que a Comissão e o Conselho as ouçam.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Bērnībā es reiz sacentos ar diviem draugiem skriešanā un uzvarēju. Pirmais draugs atrada visādus iemeslus, kāpēc viņš zaudēja — saulē acīs, kājas slīdēja utt. Otrais draugs atzina, ka viņš zaudēja vienkārši tādēļ, ka viņš lēni skrien. Šis ziņojums no CRIS komitejas ir nedaudz kā mans pirmais draugs, kas mūsu nelaimēs atrod visādus vainīgos — reitinga aģentūras, federālā budžeta trūkums utt. Bet īstenībā mūsu problēmas ir diezgan vienkāršas un tikai divas — konkurences trūkums Eiropas līmenī un pārmērīgi lieli budžeta deficīti. Ja mēs pārvarēsim konkurences trūkumu, stiprinot vienotu kopējo tirgu, un atrisināsim dalībvalstu pārmērīgi lielo budžeta trūkumu, tad mēs varēsim atrisināt Eiropas problēmas.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei der Berichterstatterin und auch bei Herrn Klinz und im besonderen bei unserem Koordinator Othmar Karas bedanken, der dafür Sorge getragen hat, dass dies nicht nur ein ausgewogener Bericht ist, sondern auch viele Bereiche darin stehen, die wirklich lesenswert und für die Zukunft der Europäischen Union der 27 Mitgliedstaaten notwendig und richtig sind. Es ist nämlich in einem globalen Wettbewerb nicht mehr möglich, dass jeder Mitgliedstaat für sich nur noch auf Wettbewerb setzt. Ich halte Wettbewerb für wichtig und für ein notwendiges Instrument. Ich halte es aber auch für wichtig, dass wir 27 gemeinsame Strategien auf den globalisierten Finanzmärkten und gegenüber unseren großen Konkurrenten von den anderen Kontinenten haben.

Ich bin nicht pauschal für mehr Europa, aber ich bin für ein Mehr an Europa dort, wo letztendlich nur die 27 miteinander erfolgreich sein können. In diesem Zusammenhang haben wir wesentliche Punkte im Bereich der Finanzmärkte angesprochen und darauf hingewiesen, dass wir im Besonderen nicht mit bloßem Geldhandel mehr Wirtschaftswachstum erreichen, sondern nur durch koordiniertes und nachhaltiges Wirtschaften. In diesem Sinne halte ich diesen Bericht für sehr gut.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. formand! Betænkningen giver en realistisk nutidsanalyse af faldende produktion, højere arbejdsløshed, stor offentlig gæld og behov for gennemgribende reformer, der skal genskabe Europas konkurrenceevne. Den lægger mere vægt på et integreret indre marked, bedre finanspolitiske koordineringer og på at udrydde virkningsløse tilskud og bekæmpe ineffektiv pengestøtte.

Jeg er yderst tilfreds med et kapitel om de små og mellemstore virksomheder, der betyder meget for væksten i Europa. Det er jo ikke noget, vi kan blive uenige om. Desværre er der meget få borgere i medlemslandene, der ønsker det superføderalistiske tiltag, som betænkningen desværre også lægger op til. Her tænker jeg selvfølgelig på paragraf 99 og ændringsforslag med henvisninger til behovet for et EU-budget svarende til 5-10 % af Unionens budget. Det er et utrolig dårligt og useriøst forslag, som skygger voldsomt over det gode – det er ude af trit med hovedparten af borgerne i medlemslandenes ønsker.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). - Herr Präsident! Mit dem heutigen Dokument endet das zweite Mandat unseres Sonderausschusses. Während wir im ersten Bericht aktuelle Lösungen entwickelt haben – Bankenabgabe, Zertifizierung von Hedgefonds, Finanztransaktionssteuer –, geht es jetzt um Visionen über 2013 hinaus: Regeln für effektives Krisenmanagement, vertiefte Integration zwischen den Staaten, Nachhaltigkeit in der Beschäftigungs- und Wachstumspolitik. Haushaltsdisziplin muss zum neuen Volkssport werden, von der regionalen bis zur europäischen Ebene. Die jahrelange Aushöhlung des Stabilitäts- und Wachstumspakts muss abgelöst werden von einem robusten Überwachungssystem, dem sich kein Euroland mehr entziehen kann.

Entscheidungen sind gefragt. Ist ein europäisches Finanzministerium, wie es EZB-Präsident Trichet empfiehlt, nötig? Kommen die Eurobonds, bei strikter Einhaltung von Vorgaben? Wird sich der ESM zur europäischen Schuldenagentur entwickeln? Wie kann die Dominanz der oft völlig falsch liegenden Ratingagenturen gebrochen werden? Wie sieht eine stabilere Beteiligung der Banken an der Krise aus? Wir brauchen keine durch Ängste entstandene Renationalisierung, wir brauchen mehr Europa!

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Počas hospodárskej a sociálnej krízy pociťujeme vo všetkých oblastiach silnejúcu potrebu lepšieho využitia finančných prostriedkov, prepojenia a synergie medzi jednotlivými oblasťami politiky Únie a v neposlednom rade aj lepšie zosúladenie lokálnych, regionálnych a národných rozpočtov s rozpočtom Európskej únie.

V tomto kontexte zohráva významnú rolu aj politika súdržnosti, ktorá musí byť podľa môjho názoru bližšia občanom Európskej únie, keďže v súčasnosti až dve tretiny verejných investícií v Európe zostáva na nižšej ako celoštátnej úrovni.

Silnejúce právomoci a s nimi ruka v ruke idúce zodpovednosti, teda regionálnych a miestnych orgánov, otvárajú možnosti vykonávaní verejných investícií na tej úrovni správy, ktorá je najúčinnejšia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bola posilnená vertikálna spolupráca medzi jednotlivými zložkami verejnej správy za účelom dosiahnutia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

 
  
MPphoto
 

  Robert Atkins (ECR). - Mr President, the way that we are running this Parliament is becoming increasingly shambolic. That is no reflection on you, Mr President, because I know you try very hard to move us along.

We were told that votes would be at 12.30; we now cannot predict when the votes will be. Can we not come to a conclusion at the Conference of Presidents that there will be a fixed voting time every day there is a sitting, so that we all know where we stand, the President in the chair can cut people off at the right time, and if necessary the debate can be adjourned so Members can come back after the votes? Otherwise, we are looking increasingly pathetic.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Trasmetteremo la sua richiesta alla Conferenza dei presidenti.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Se a Comissão e o Conselho continuam a medicar as metástases, como o défice e a dívida pública, ignorando o cancro que é o desemprego e a divergência macroeconómica na zona euro, vão deixar que a doença mate o paciente se ele não morrer antes da cura, porque a vossa receita de austeridade e juros punitivos só alimenta os especuladores e nunca permitirá por si só à Grécia e a outros Estados-Membros voltarem a crescer e a criar riqueza sequer para pagar as dívidas.

Os países mais fortes e maiores, beneficiários da zona euro e do mercado interno, como a Alemanha, podiam e deviam ser solidários, mas só têm desajudado, a começar por declarações pateticamente provocatórias dos especuladores. O relatório Béres aponta o caminho para o New Deal que salve a Europa: eurobonds, mais governação económica e mais recursos próprios para a União Europeia e, sobretudo, boa governação política para regular o sector financeiro e disciplinar e controlar os paraísos fiscais. O que espera o Conselho e a Comissão para obrigar os bancos europeus a reportar os valores que os bancos ajudaram a desviar, nos últimos três anos, para paraísos fiscais da Grécia, de Portugal e da Irlanda?

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL). - Ziņojumā pareizi minēts, ka vieni no finanšu un ekonomikas krīzes vaininiekiem ir bankas un finanšu spekulanti. Nepieciešams stingrāk veikt finanšu darījumu kontroli un banku uzraudzību. Valdošās elites arī manā Latvijā redz izeju no krīzes, uz iedzīvotāju rēķina palielinot nodokļus un pasliktinot sociālo stāvokli dalībvalstīs, savukārt krīzes vaininieki — bankas un spekulanti — turpina saņemt ienākumus no spekulatīviem darījumiem, kurus vajadzētu aplikt ar lielāko progresīvo nodokli. Eiropas sociālais modelis ir jābalsta uz sociālo garantiju principiem, nepieļaujot algu, pensiju un pabalstu samazināšanu vai pat atņemšanu, kā arī darbinieku atlaišanu.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Mr President, thank you for the very substantive and responsible debate facilitated by the excellent report by Ms Berès.

I fully agree with those such as Ms Jaakonsaari who say that we need to express unity in our policy-making at this critical juncture. We need unity to overcome the current crisis and we need creativity and courage in pursuing a substantive debate on Europe in the day after tomorrow.

One of the issues is Eurobonds, and that is very much linked to the overall reform of economic governance.

(Noise)

Mr President, I suggest we come back to the issue later, because it is is impossible to hear or even talk. I cannot hear my own voice. We will return to the subject later.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Un attimo signor Commissario. Volevo chiedere all'Aula di ascoltare con attenzione la replica del Commissario.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Mr President, I want to say a few words about Eurobonds and the governance reform in relation to the growth policies referred to in Ms Berès’ report. I want to underline one important point about Eurobonds, namely that this House will get a very meaty and substantial response from the Commission about the way forward on Eurobonds, at the latest six months after the Council and Parliament reach agreement on the economic package.

We have already promised – and I can assure you again – that, as soon as we have agreement on the package, the brightest and best minds of the Commission’s Directorate-General for Economic and Monetary Affairs will be put to work on a very substantive report for this House, which you will have on your desks within six months. This sequence is simply a matter of common sense. If we do not have stronger economic governance and greater discipline in the euro area in particular, what real hope is there that Eurobonds will take off and will deliver the benefits your report anticipates?

Without prior serious reform of economic governance, and real discipline and economic coordination, Eurobonds would quickly turn to junk bonds.

Next, on the reform package, I am sorry some of you do not share the Commission’s view that the package should be one of our key priorities at this critical juncture. However, I am encouraged by those of you who do share that view. I make no apology for returning to this issue from a different angle.

Any programme of reform needs to be prioritised and sequenced. If you are addressing a problem, you need, as the first priority, to tackle its root cause. Therefore, we have to ask whether we are in the mess we are in because we did not have a different arrangement for external representation of the euro area. The answer is ‘no’. Are we in this mess because Germany and Italy issued their own debt instruments? No. Are we in this mess because of inadequate investment in tertiary education? No. These are all important issues, but let us recall that we are in this mess mainly because of fiscal indiscipline, even in good times, and because we failed to identify and act on important macroeconomic imbalances. We are where we are because we did not have sufficient commitment from the Member States to meeting their European obligations, and because the economic leg of economic and monetary union has always been too weak.

(Applause)

If we cannot see this, and if we cannot act decisively to remedy it, then all of the rest is just rearranging the deckchairs on the Titanic. The legislative package is all about putting the ‘economic’ back in economic and monetary union. Assuming that we get through this current crisis, which is not a foregone conclusion, it is all about preventing the next crisis. It is really fundamental. It is about the Community method; it is about economic stability, the foundations of sustainable growth and improving employment; and it is about European coordination and solidarity.

In short, it is about keeping the European project alive and kicking.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ludwik Kotecki, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący, Panie Posłanki, Panowie Posłowie! To jest początek polskiej prezydencji, sześciomiesięcznej prezydencji – i z tego punktu widzenia sześć miesięcy może wydawać się okresem dosyć krótkim – ale wszyscy widzimy, jakie jest tempo zmian, jakie jest tempo wydarzeń w chwili obecnej, szczególnie w sferze ekonomicznej i finansowej.

Stąd mamy przed sobą te poważne wyzwania i chciałbym podkreślić, że odnośnie do głównych punktów agendy Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej są one takie same. Priorytety są takie same, wspólne. Oczywiście każda ze stron powinna – i na pewno będzie to robić – pokazywać swój punkt widzenia na poszczególne kwestie, ale jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom Unia Europejska poradzi sobie z trudną sytuacją, której doświadczamy obecnie. Jesteśmy – działając jako polska prezydencja, jako bezstronny uczestnik – zdeterminowani do pomocy i ułatwienia wzajemnego zrozumienia racji i osiągnięcia porozumienia. I w tym kontekście w szczególności na pierwszy plan wysuwa się kwestia tzw. sześciopaku, który jest w szczególności tym elementem, który ma zapobiec w przyszłości powtórzeniu się sytuacji takiej, którą mamy obecnie.

Jeszcze raz chciałbym podziękować za sprawozdanie, za debatę oraz za wszelkie uwagi i komentarze.

 

4. Powitanie
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevoli colleghi, permettetemi di porgere il benvenuto di questo Parlamento al Professor Muhammad Yunus, Premio Nobel per la pace 2006 e inventore del microcredito sociale, presente in tribuna.

 

5. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (ciąg dalszy debat)
MPphoto
 

  Presidente. − Riprendiamo la discussione sulla relazione della onorevole Pervenche Berès (A7-0228/2011).

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure. − Monsieur le Président, à cette heure très tardive, je tiens à dire un grand merci. Merci à l'ensemble de mes collègues – je ne vais pas tous les citer, mais je mentionnerai tout de même le président, les coordinateurs, les rapporteurs fictifs et tous ceux qui ont contribué à ce travail.

Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, la balle est maintenant dans votre camp – nous vous faisons des propositions –, saisissez-la! Monsieur le Commissaire, je me réjouis que vous mettiez en œuvre certaines des propositions que nous avons déjà formulées. Aujourd'hui, je vous demande un engagement, le premier sur la longue liste de cette feuille de route que nous avons définie: mettez en place l'audit de la dette publique des États membres de l'Union européenne. Nous en avons besoin pour savoir comment agir demain.

Puis, je tiens à rappeler l'objectif de ce rapport que nous avons élaboré ensemble: c'est que ceux qui sont victimes de cette crise ne soient pas ceux qui la paient. Notre objectif est de rétablir la souveraineté du politique, la souveraineté des citoyens face aux marchés. Cela s'appelle la démocratie!

(Applaudissements)

Certains s'interrogent: ne faudrait-il pas mettre en œuvre des groupes de Sages? On a même essayé de le faire. Je vous le dis: la sagesse vient de ceux qui voteront, je l'espère, massivement, ce rapport et qui, ensuite porteront les propositions qu'il contient pour qu'elles deviennent réalité.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà al termine della discussione.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Voorzitter, Collegae, Met dit rapport steekt het Parlement zijn nek uit met gedurfde en innovatieve beleidskeuzes. In tijden van economische turbulentie, Euro-pessimisme en Eurorealistische anti-stemmen, moet de politiek tegen de stroom durven inroeien. De beleidsopties die vandaag de steun genieten van een grote meerderheid van de Europarlementsleden, zijn geen toekomstmuziek. Ze zijn het resultaat zijn van een jaar intens overleg en onderhandelingen. Een duidelijke meerderheid van het Parlement is gewonnen voor de oprichting van een Europese Energiegemeenschap. Dat is in mijn ogen één van de belangrijkste punten. Europa moet zelf werk maken van een écht Europees energiebeleid. Concreet: een gezamenlijke strategie uittekenen voor hernieuwbare energiebronnen én grensoverschrijdende infrastructuur. Dit moet core business zijn voor de EU, omdat het de enige manier is om de klimaatdoelstellingen te halen en om onze kwetsbare positie als groot-importeur van energie om te turnen in maximale zelfvoorziening. Voorts ook super belangrijk: de ontwikkeling van een Europees ministerie van Financiën. Het concept ligt op tafel en het heeft alvast een brede steun in het Parlement. En de uitgifte van Euro-obligaties. Kortom: concrete stappen waarmee Europa versterkt uit de actuele financiële crisis moet komen en die rechtstreeks van aard zijn om de welvaart van de Europeanen te verzekeren.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. – Recent, un al treilea stat membru s-a văzut nevoit să ceară ajutor Uniunii Europene, aflându-se în imposibilitatea obținerii de finanțare. În contextul actual al crizei datoriei publice și al fragilității economiei europene, avem nevoie de o mai mare integrare la nivel politic și economic. În acest sens, salut redactarea Raportului privind criza financiară, economică și socială, raport prin care este subliniată importanța relansării proiectului european.

Pentru a ieși din impasul în care se află, Uniunea Europeană trebuie să realizeze investiții pe termen lung în domenii cheie, precum educația, cercetarea și infrastructura rutieră și informațională. Acestea ar permite atât o creștere a competitivității, cât și contracararea pierderii locurilor de muncă. Avem nevoie de o politică de taxare unitară la nivel european, pentru a încuraja realizarea acestor investiții. De asemenea, crearea de obligațiuni pentru emiterea în comun a unei părți a datoriei publice europene ar scădea automat costul finanțării în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. – Najprv by som chcela vyjadriť veľkú vďaku za absolútne kľúčovú správu. Dovolím si tvrdiť, že môže byť historicky prelomovou, ak bude dostatok politickej vôle na presadenie odporúčaní. Na druhej strane si hovorím, či bolo ozaj nutné, aby tento impulz na prehlbovanie európskeho projektu prišiel až s globálnou krízou. Všetky opatrenia by sa lepšie aplikovali v pokojnejších časoch. Ale tak to býva, že krízy otvárajú príležitosti – a dúfam, že to bude aj v tomto prípade. V dnešnej situácii je najakútnejšou otázka udržania spoločnej meny. V tejto súvislosti sa nevyhneme zásadnej reforme rozpočtu EÚ. Ešte pred viac než troma desaťročiami bolo jasné, že menová únia potrebuje väčší rozpočet, než má aktuálne EÚ. Takýto rozpočet potrebuje vlastné zdroje a z dlhodobého hľadiska treba na úrovni Únie rátať so serióznym uplatňovaním rozpočtových politík. Správa, samozrejme, obsahuje celý rad ďalších kľúčových krokov, ktoré by z dlhodobého hľadiska zabránili vzniku kríz, ako je tá súčasná. Dôležité sú opatrenia na obmedzenie kapitálových tokov a dôraz na podporu reálnej ekonomiky. Za pozitívne považujem zvýraznenie úlohy OSN – EÚ môže byť platnou súčasťou multilaterálnaho sveta. Spoločné ministerstvo financií, európske dlhopisy, európska dlhová agentúra – to všetko sú dôležité návrhy. Jednoducho – práve teraz najviac potrebujeme politickú úniu, hospodársku integráciu. Potrebujeme viac Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. – Zpráva kolegyně Pervenche Berès vysílá jasný signál pro trvalé řešení současné krize a stanovuje celou řadu ambiciózních doporučení. Mohu vyjádřit souhlas s tvrzením paní zpravodajky, že právě krize zapříčiněná vysokým státním dluhem v různých členských státech odhalila rizika vnitroevropské nerovnováhy. EU musí jednat a reagovat jednotně prostřednictvím vytvoření silnějšího tlaku na užší koordinaci a harmonizaci fiskální politiky. S tímto názorem se ztotožňuji a souhlasím také s myšlenkou paní zpravodajky, že právě hlubší evropská integrace může fungovat jako ochranný štít proti další krizi. Souhlasím s postojem zpravodajky, že v budoucnosti nesmí dojít k dalšímu prohloubení asymetrie vývoje v jednotlivých členských zemích eurozóny. Velmi odvážně paní zpravodajka ale volá po vytvoření jednotného evropského ministerstva financí, do jehož kompetence by patřila i společná správa dluhu. Toto evropské superministerstvo by mohlo přispět ke zlepšení koordinace hospodářské politiky nejen v eurozóně. Takový převrat by sice znamenal revoluční změnu, ovšem v tuto chvíli není vůbec jasné, zda je Unie nebo eurozóna schopna tak zásadního myšlenkového a organizačního převratu. Zároveň však už je zřejmé, že po současné krizi eurozóna nemůže nadále fungovat ve své stávající podobě a bude potřebovat hlubší reformu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. – Viele Bürger sind enttäuscht und angewidert von der EU-Politik. Sie haben zu Recht das Gefühl, die einzigen zu sein, die unter den Folgen der Krise leiden. Die Hochfinanz, die mit Steuergeldern gerettet wurde, schreibt schon wieder enorme Profite. Obwohl sie die Krise maßgeblich verursacht hat, trägt sie nicht die Kosten. Zur Verhinderung künftiger Krisen müssen die Profiteure von Spekulationen einen Solidarbeitrag leisten. Die EU sollte bei der Einführung einer Finanztransaktionssteuer eine Vorreiterrolle spielen, - auch wenn man sich beim letzten G20 Gipfel in Toronto nicht einigen konnte. Allerdings muss die Steuerhoheit bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Brüssel darf die Situation nicht nutzen, um Steuerkompetenzen an sich zu ziehen, - und den Weg für einen zentralistischen Bundesstaat zu ebnen. Was wir brauchen ist ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten zu einer Finanztransaktionssteuer!

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. – La crisi ha mantenuto i confini politici ma non ha mantenuto i confini economici e ci ha dimostrato che il rischio è senza confini. In ragione di ciò è necessario un approccio non puntuale, caso per caso, ma complessivo, globale. L'unica soluzione da portare avanti con convinzione, quindi, è quella di un sistema di governance globale che stabilisca regole comuni, per tutti. Possiamo creare competitività, aprire i nostri mercati e renderli più efficienti, ma ciò non metterà al riparo da future crisi. Nessuno Stato, nessun istituto finanziario può considerarsi al sicuro anche se fondato su basi solide, data l'interconnessione delle nostre economie. Abbiamo mercati sempre più aperti e comuni ma abbiamo regole diverse da Stati a Stati che impediscono quel controllo e quella sorveglianza che i mercati e i cittadini chiedono. Regole comuni e globali non porteranno un freno ai mercati, anzi daranno maggiore certezza e sicurezza agli operatori e agli investitori. L'Europa deve tornare ad attrarre investimenti e produzione, accreditandosi come un modello a livello mondiale per l'innovazione e la crescita. Le istituzioni finanziarie, pubbliche e private, devono adoperarsi perché i mercati lavorino a beneficio dell'economia reale e delle Piccole e Medie Imprese. L’unione e la solidarietà sono fondamentali affinché l’Europa riesca a vincere la sfida mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση της κ. Beres είναι ισορροπημένη και πλήρης προσφέροντας πραγματικές λύσεις και εργαλεία για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Οι δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη και η ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις και ανάπτυξη απαιτούν νέα μοντέλα χρηματοδότησης με συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Χαιρετίζω την πρόταση που γίνεται στην έκθεση για χρήση ομολόγων έργου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και την σύσταση για περαιτέρω μελέτη των ευρωομολόγων εις τρόπον ώστε να είναι επωφελή για τα όλα κράτη μέλη. Θεωρώ ότι, πέραν του κοινού νομίσματος, οι χώρες της ευρωζώνης πρέπει να κάνουν ένα πρόσθετο βήμα προχωρώντας στις κατάλληλες διευθετήσεις για την από κοινού έκδοση ομολόγων και διαχείριση μέρους του δημόσιου χρέους των κρατών μελών, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια πιο συντονισμένη πολυμερή εποπτεία, που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ελκυστικότητα της αγοράς της ευρωζώνης στο σύνολό της.

 

6. Głosowanie
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati dettagliati della votazione: vedasi processo verbale)

***

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR). - Madam President, I will be brief. I have been prevented from being present in this Chamber for the past two days due to the actions of racist, violent extremists who, as a mob of around 40 or so, targeted my family home whilst we were present and carried out a spree of violent activity in my original home town. Were it not for the swift action of Lancashire police in carrying out arrests and bringing charges, and their provision of security for my family, I would not be able to be present here now.

Today I send a clear message to all violent extremists that we will not cower in the face of their intimidation and violence. Our vision for our countries and this Union is very different to their divisiveness and hate. Collectively we will face them.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevole Karim, ha tutta la solidarietà di quest'Aula.

 

6.1. Wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane (A7-0237/2011 - Tanja Fajon) (głosowanie)

6.2. Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych (A7-0221/2011 - Niki Tzavela) (głosowanie)

6.3. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej (A7-0244/2011 - Axel Voss) (głosowanie)
 

- Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte sehr darum, hier zuzustimmen, damit wir eine breite Grundlage für zukünftige Verhandlungen mit den anderen Institutionen bekommen. Vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank für die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und den anderen Berichterstattern. Vielen Dank für Ihre Geduld.

(Beifall)

 

6.4. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności (A7-0177/2011 - Renate Sommer) (głosowanie)
 

- Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer, Berichterstatterin. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte etwas klarstellen: Es wird ein Plenarsitzungsdokument verteilt, auf das ich angesprochen worden bin, die Empfehlung für die zweite Lesung. Das ist nicht das Kompromisspaket, sondern das Ergebnis der Abstimmung der zweiten Lesung im zuständigen ENVI-Ausschuss.

Es wird noch ein zweites Dokument verteilt: Die Änderungsanträge 137 und 136 revidiert. Dieser Änderungsantrag 136 ist das Kompromisspaket, das alle Fraktionen gemeinsam mit dem Ministerrat ausgehandelt haben. Darüber wird zuerst abgestimmt. Wenn dieses Paket angenommen wird, wird natürlich alles andere hinfällig.

Ich bitte Sie inständig: Unterstützen Sie diesen Kompromiss! Jeder in diesem Hause muss sich darüber klar sein, dass wir, wenn dieser Kompromiss nicht von einer breiten Mehrheit dieses Hauses getragen wird, ein Vermittlungsverfahren riskieren, in dem die neue Lebensmittelkennzeichnung – an der wir nun drei Jahre gearbeitet haben – scheitern würde. Lassen Sie es nicht soweit kommen! Tun Sie etwas für den Verbraucher!

(Beifall)

 

6.5. Transgraniczne stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa drogowego (A7-0208/2011 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
 

- Dopo la votazione

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, Ponente. − Señora Presidenta, seré muy breve. Deseo agradecer a sus Señorías que hayan accedido a mi ruego, por esta vez, sobre la urgencia de adoptar este acuerdo en segunda lectura, pero, sobre todo, quiero transmitirles el agradecimiento de las asociaciones de víctimas y familiares de víctimas de los accidentes de tráfico en las carreteras europeas, que hace más de tres años esperan este primer paso, crucial para evitar centenares de muertos más cada año.

Soy consciente de la generosidad institucional que el Parlamento Europeo demuestra con este gesto, excepcional y único, en un asunto —la inclusión de las tablas de correlación— de importancia esencial para la buena aplicación del Derecho europeo, en el que, hasta ahora, el Consejo no ha demostrado ni la diligencia ni el compromiso necesarios.

De ahí que me vuelva ahora hacia la Presidencia en ejercicio del Consejo para declarar que, habiendo recibido con satisfacción las indicaciones positivas de la recién estrenada Presidencia polaca en relación con nuestra justa demanda de incluir las tablas de correlación, deseamos y contamos con que se consiga una rápida solución horizontal, tanto en el Consejo como en la Comisión. En este sentido, espero que los Estados miembros garanticen una transposición y aplicación adecuadas de esta norma, en el mayor interés de la seguridad vial y de todos los ciudadanos europeos.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Madam President, I would like to make a declaration on behalf of the Commission.

The Commission recalls its commitment towards ensuring that Member States establish correlation tables linking the transposition measures they adopt with the EU Directive and communicate them to the Commission in the framework of transposing EU legislation, in the interest of citizens, better law-making and increasing legal transparency and to assist the examination of the conformity of national rules with EU provisions.

The Commission regrets the lack of support for the provision included in the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a Directive facilitating cross-border enforcement in the field of road safety, which aimed to render the establishment of correlation tables obligatory.

The Commission, in a spirit of compromise and in order to ensure the immediate adoption of that proposal, can accept the substitution of the obligatory provision on correlation tables included in the text with a relevant recital encouraging Member States to follow this practice.

However, the position taken by the Commission in this case shall not be considered as a precedent. The Commission will continue its efforts with a view to finding, together with the European Parliament and the Council, an appropriate solution to this horizontal institutional issue.

 

6.6. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (A7-0253/2011 - Reimer Böge) (głosowanie)
 

- Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist wichtig, und ich mache es ganz kurz: Artikel 3 der bestehenden Haushaltsvereinbarung macht es erforderlich, dass im Falle von Vertragsänderungen mit budgetären Konsequenzen der Haushaltsrahmen und die politischen Vereinbarungen entsprechend anzupassen sind. Wir haben in langen Gesprächen mit der belgischen und der ungarischen Präsidentschaft versucht, diese notwendigen Anpassungen zu erreichen. Leider hatten diese Präsidentschaften trotz Bemühungen kein ausreichendes Mandat durch den Rat erhalten.

Das vorliegende Angebot des Rates liegt unter dem, was das Parlament heute in der bestehenden Interinstitutionellen Vereinbarung hat. Und der Vertrag von Lissabon ist nicht dazu gedacht gewesen, die Vorrechte und die Entscheidungsmöglichkeiten des Europäischen Parlaments zu begrenzen. Es hat de facto keine ernsthaften Verhandlungen gegeben. Die Möglichkeiten der Haushaltsflexibilität werden durch dieses Angebot de facto gegenüber dem Ist-Zustand reduziert. Aus diesem Grunde schlägt Ihnen der Haushaltsausschuss vor, das Zustimmungsverfahren negativ abzuschließen, die Zustimmung zu verweigern und direkt in die Verhandlungen zum nächsten Finanzrahmen hineinzugehen.

(Beifall)

 

6.7. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2012 (B7-0381/2011) (głosowanie)

6.8. Przepisy UE dotyczące przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) oraz związanych z nimi kontroli pasz i żywności – wdrażanie i perspektywy (A7-0195/2011 - Dagmar Roth-Behrendt) (głosowanie)
 

- Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Jag vill påpeka att i den svenska versionen punkt 7, sjunde strecksatsen, punkt 8 och punkt 21 finns det ett flertal översättningsfel som gör att den svenska versionen inte överensstämmer med de övriga politiskt och innehållsmässigt. Jag röstar enligt den engelska versionen och hoppas att översättningen till svenska blir korrekt när det här når offentligheten.

 

6.9. Bezpieczeństwo lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń prześwietlających (A7-0216/2011 - Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
 

- Prima della votazione sul paragrafo 4

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Frau Präsidentin! Bei diesem mündlichen Änderungsantrag handelt es sich nicht um eine epochale Änderung des ganzen Berichts, aber es ist trotzdem nicht unwichtig, dass in Absatz 4 nach dem Wort „effectiveness“ angeführt werden sollte:

and in full compliance with Article 21 of the EU Charter of Fundamental Rights on non-discrimination and in line with EU Legislation on data protection.

Ich ersuche, diesen Änderungsantrag zu unterstützen.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 

6.10. Kobiety i kierownictwo przedsiębiorstw (A7-0210/2011 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (głosowanie)

6.11. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: środki i inicjatywy do podjęcia (A7-0228/2011 - Pervenche Berès) (głosowanie)
 

- Fine del turno di votazioni

 

7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Ich muss mich jetzt zu Wort melden, da ich leider Gottes nicht – wie ein Vorgänger, den ich ja sonst sehr schätze – die Möglichkeit hatte, zu Wort zu kommen. Offensichtlich gibt es Gleiche und Gleichere in diesem Haus. Ich verstehe schon, der Herr Kommissar hatte es sehr eilig, und somit konnte ich nicht aufgerufen werden, um meinen point of order einzubringen.

Bei einer Diskussion des letzten Tagesordnungspunktes wäre es sehr notwendig gewesen, die Zeit effizient auszunutzen. Ich stelle mit Bedauern fest, dass der Präsident in der Diskussion beim Ausnutzen der Zeiten etwas zu gutmütig war. Es ist nicht einzusehen, dass sehr viele Leute während der ganzen Prozessführung auf die Möglichkeit von Catch the eye warten. Aber Frau Präsidentin, Sie hören mir auch nicht zu, es scheint offensichtlich ein System in diesem Haus zu sein, dass es offensichtlich nicht üblich ist, genau auf die Zeit zu achten.

Wenn vor allem Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel von Solidarität sprechen und sie bei jedem zweiten Satz gerne einbringen, aber dann selber mindestens eine halbe Minute oder zwanzig Sekunden überziehen, dann ist das auch nicht unbedingt ein Ausdruck der Solidarität. Ich würde Sie ersuchen, mein Ersuchen bei der Konferenz der Präsidenten einzubringen, und den ansonsten sehr geschätzten Herrn Vorgänger, darauf zu achten, dass Redezeiten zukünftig auch tatsächlich eingehalten werden. Dann verlieren wir nicht so viele Minuten. Man kann dann auch bei Catch the eye dem ein oder anderen Kollegen das Wort erteilen und muss sich nicht nur auf eine minimale Redemöglichkeit begrenzen.

***

 
  
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
  

Raccomandazione per la seconda lettura: Renate Sommer (A7-0177/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione Sommer perché sono convinto che i cittadini europei debbano essere messi nella condizione di effettuare una libera e consapevole scelta per quanto attiene alla loro alimentazione.

Con l'approvazione della relazione, il Parlamento da il suo via libera a regole più chiare sull'etichettatura dei prodotti alimentari, tanto sul contenuto energetico che sulla percentuale di grassi presenti nei prodotti alimentari etichettati, ma anche sull'obbligo di indicare l'origine delle carni utilizzate.

Si tratta di regole di buon senso che hanno il merito di consegnare ai cittadini la facoltà di scelta, al fine di assicurarsi un'alimentazione sana, equilibrata e consapevole. Questo regolamento è lo strumento attraverso cui i cittadini potranno far valere le loro specifiche esigenze nella scelta dei generi alimentari.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Fru formand! Efter to års tovtrækkeri er vi endelig nået til enighed om nye regler for fødevareinformation til forbrugerne. Venstre havde gerne set, at vi havde fået nogle mere ambitiøse regler. Det skal vi ikke lægge skjul på. Det er ikke, fordi vi fra politisk hånd skal diktere, hvad folk spiser, men i en fortravlet hverdag kan det faktisk være svært at gennemskue, hvad de enkelte fødevarer indeholder. Vi skal derfor gøre det let og enkelt at se, hvor sund eller usund maden er. Den obligatoriske 100 g næringsdeklaration er stadig i centrum. Venstre havde også gerne set et fælles system for en fødevares andel af det daglige kalorieindtag. Vi nåede ikke helt i mål. Der kommer mere realistiske og retvisende regler for GDA’en, så det er trods alt et skridt fremad, og derfor har vi i dag sagt ja til kompromiset med Rådet.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie al compromesso raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio europeo, i consumatori europei potranno d'ora in poi sapere da dove provengono le carni che giungono sulle loro tavole.

Certo l'emendamento da me presentato, ripreso nel compromesso istituzionale, era più ambizioso e richiedeva una marcatura maggiore per quanto riguarda l'origine, la provenienza anche di altri prodotti, non solo per le carni, ma anche per il latte, i prodotti caseari in genere e la carne usata come ingrediente negli alimenti. Però è soddisfacente sapere che è stato individuato un percorso a tappe che porterà entro due anni ed entro tre anni la Commissione a presentare una relazione specifica sul tema, che porterà quindi delle proposte che in tempi brevi consentiranno ai cittadini europei nel loro complesso di avere una maggiore e totale tutela.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente la relazione Sommer rappresenta un traguardo, ma direi solo un traguardo di tappa, non un traguardo finale, come ricordava l'on. Uggias.

Ci sono degli appuntamenti a due e a tre anni, che la Commissione si è impegnata a rispettare, appuntamenti nei quali sicuramente si potranno mettere a punto le regole approvate, anche se faticosamente, con un laborioso e apprezzabile negoziato durato molti anni, perché qualcosa forse è sfuggito.

Colgo l'occasione di questo intervento per dire che complessivamente ritengo positiva questa relazione e quindi ho espresso un voto a favore, ma credo che la Commissione debba impegnarsi per rivalutare alcune mancanze, come ad esempio la mancanza relativa all'inclusione delle carni di coniglio, che sono riconosciute tra le migliori carni bianche a livello nutrizionale e dietetico e che potrebbero essere tra quelle da ricomprendere nella valutazione che la Commissione si è impegnata a fare nell'arco dei prossimi tre anni, con una valutazione di compatibilità che spero possa sviluppare nel più breve tempo possibile.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señora Presidenta, he apoyado este informe porque va a mejorar la calidad de los productos alimenticios y también va a contribuir al consumo informado y responsable.

Los consumidores europeos vamos a saber de dónde proceden los alimentos que comemos, lo cual es especialmente importante para la carne y, más aún, para el pescado. Además, era obligatorio informar sobre las propiedades nutricionales de los alimentos.

El precio de los artículos alimenticios no es lo único importante a la hora de comprar. Gastar bien el dinero disponible es comprar alimentos cosechados, criados o pescados de modo sostenible y con arreglo a normas conocidas, y es ser consciente de que gastar un poco más en alimentos con menos grasas saturadas, con bajo contenido en sal o moderadamente azucarados contribuye a nuestra salud.

Por eso, cerrar el círculo que abre este Reglamento requiere que profundicemos en la formación que necesitan los consumidores para aprovechar toda la información de que van a disponer.

Lamento, por último, la poca sensibilidad con la diversidad lingüística en el informe. El euskera, el catalán, el gallego y otras lenguas también existen y son oficiales en las tiendas en que van a leerse estas nuevas etiquetas.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Fru talman! Äntligen ska vi ha gemensamma enkla EU-regler för matmärkning. De har klubbats igenom och träder i kraft 2014. Jag är glad att den linje som jag har drivit från början gick igenom. Vi ska ha korrekt, tydlig och begriplig information på paketen, men inte mer obligatorisk information. Vi ska stärka konsumenternas möjlighet att göra medvetna val av vilken hälsosam mat de vill ha på sina tallrikar, och inte använda pekpinnar och toppstyra vad människor ska äta. Jag är särskilt glad att ursprungsmärkning för allt kött gick igenom, som jag föreslog från början. Kommissionen ska se till att det genomförs på ett rimligt sätt. Allergener ska särskilt märkas ut i listan över ingredienser! Vi ska ha regler för läsbarhet med tydliga minimumtypsnitt och kontraster. Reglerna för imitationer är också väldigt bra, vi ska ta krafttag för att förbjuda all vilseledande information. Jag beklagar dock att transfetter inte blir tydligt märkta. Jag tror att denna balanserade och bra kompromiss ger konsumenterna mer valfrihet utan att skapa mer onödig byråkrati för småföretagare.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ka mina hääletasin raporti poolt. Vaatamata sellele, et dokument lugemise käigus lahjenes, pean ma selle määruse vastuvõtmist ja vajalike muudatuste tegemist olemasolevates väga oluliseks sammuks Euroopa tarbijate huvide kaitsmisel. Euroopa tarbija peab teadma, mida ta sööb ning kust on tooraine tegelikult pärit. Info toodete etiketil peab olema informatiivne ja arusaadav. Ilusad sildid – Made in EU või näiteks Estonia – võivad saada müüdiks ning tarbijate petmine muutub raskemaks. Mis ennekõike on loomulikult hea uudis tarbijatele, kuid mitte mõnele ebaeetilisele ettevõtjale, kes on seniajani tarbijatega manipuleerinud ning me ju teame ka vastu töötanud antud määruse valmimisele.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, il voto di oggi chiude un ciclo di lavoro incredibile che in tre anni ha visto la presentazione di oltre 3 000 emendamenti.

Grazie infatti all'accordo politico raggiunto la scorsa settimana con il Consiglio, il testo approvato consentirà ai consumatori europei di avere etichette alimentari più chiare con informazioni più dettagliate sui prodotti che ogni giorno troviamo sulle nostre tavole. Valuto positivamente le nuove indicazioni specifiche sul contenuto degli allergeni, per esempio, la cui presenza da oggi verrà evidenziata in maniera opportuna e riconoscibile a colpo d'occhio.

E infine, da italiana, non posso che compiacermi del definitivo abbandono delle cosiddette indicazioni semaforiche. Nessun alimento potrà mai più essere bollato come dannoso se non lo è veramente, spingendo il consumatore ad escluderlo completamente dalla propria dieta. In questo modo sarà invece possibile integrarlo con consapevolezza in un'alimentazione varia ed equilibrata, che mi auguro possa seguire le linee guida della nostra amata e invidiata dieta mediterranea.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on oleellinen osa toimivia sisämarkkinoita, ja siksi kannatinkin tätä mietintöä. Euroopan unionin tulee jatkossakin edesauttaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä heidän sosiaalisia ja taloudellisia etujaan.

Selkeät, ymmärrettävät ja helposti luettavat elintarvikemerkinnät ovat tällainen toimi, jolla Euroopan unioni voi todella yhdessä lisätä kansalaistensa hyvinvointia. Ravintoarvomerkinnät ovat tärkeä keino tiedottaa kuluttajille elintarvikkeiden koostumuksesta ja auttaa heitä myös tekemään tietoon perustuvia valintoja. Valistus- ja tiedotuskampanjat ovat myös tärkeä väline, jolla voidaan parantaa kuluttajien ymmärrystä elintarviketiedoista.

Kaikkeen ei kuitenkaan tule puuttua, ja siksi onkin tärkeää, ettei elintarvikkeiden myynti esimerkiksi hyväntekeväisyystapahtumissa ja markkinoilla kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Auch ich habe dem Kompromissantrag der Berichterstatterin Frau Dr. Sommer zugestimmt, weil wir damit einen wesentlichen Grundstein für eine Verbesserung des Verbraucherschutzes gelegt haben. Ich denke, jeder Verbraucher hat das Recht zu erfahren, was sich in den Nahrungsmitteln befindet, die er kauft. Und wir haben einen gemeinsamen europäischen Markt. Also brauchen wir auch eine Vereinheitlichung der Informationen, damit sich der Verbraucher ganz einfach zurecht findet.

Wir haben eine ganze Reihe Erfolge und Kompromisse erzielt. Ich gehe fest davon aus, dass dies ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Ich gehe außerdem fest davon aus, dass wir dadurch die Situation weiterhin beobachten werden und dass wir zu gegebener Zeit auch weitere Fortschritte im Interesse des Verbrauchers erzielen können.

Zum anderen möchte ich noch feststellen, dass wir immer wieder betonen müssen, dass die Verbraucherinformationen das eine sind, das andere aber natürlich nach wie vor die Lebensweise des Verbrauchers. Wir müssen selbstverständlich grundsätzlich unser Augenmerk auch weiterhin auf diesen Gesichtspunkt richten.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, I support the compromises reached in this report, in particular the country-of-origin labelling, because we are extending country-of-origin labelling to meat from pigs, poultry and sheep.

I think it is really important. Citizens want this information and they want it presented in a clear and unambiguous way. We have strict rules in the European Union regarding traceability from farm to fork. We have strict rules regarding protection of the environment and we have strict rules on ensuring animal welfare. Consumers demand this from their producers and I think it is essential that they are easily able to identify country of origin in order to make informed choices when they spend their money. Also, we have committed to examining within two years the possible extension of compulsory country-of-origin labelling to meat that is used as an ingredient.

I believe it is an important step in ensuring clear and unambiguous information to consumers when they are purchasing processed foods.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, elintarvikkeissa ja ruoassa käytetään nykyisin paljon lisäaineita, jotka aiheuttavat allergioita tai ovat haitallisia tai jopa vaarallisia, kun niitä syö. Tämän vuoksi on todella tärkeää, että nämä ainesosat ilmoitetaan selkeästi ja sitä kautta kuluttaja voi välttää niiden ostamisen.

On itse asiassa häpeäksi EU:lle, että tällaista yksinkertaista asiaa on pitänyt käsitellä vuosikausia. Toivon, että asia etenee nyt nopeasti ja että ruoan alkuperä ja myös tuotantotapa merkitään selkeästi. Se kuuluu nykyaikaan. Jos EU haluaa olla ja elää tässä päivässä, se etenee tässä asiassa nopeasti ja ruoan alkuperämerkinnät kirjoitetaan selkeästi ja niin, että ne ovat luettavissa.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Nariadenie a označovanie potravín je pokrokom, ale aj veľkým zásahom do života spotrebiteľov, výrobcov i distribútorov. Preto rokovania boli dlhé a zložité a chcem poďakovať spravodajkyni pani Sommer i tieňovým spravodajcom za trpezlivosť a ústretovosť pri hľadaní definitívneho textu. Som rada, že sa našiel kompromis v označovaní energetickej hodnoty: na 100 ml alebo 100 g a na jednu porciu na prednej strane obalu. Spotrebiteľovi by sme mali poskytnúť nevyhnutné informácie, ale na škodu spotrebiteľov by boli zložité a neprehľadné etikety.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Madam President, I wish to speak in favour of the Sommer report on food labelling. This is a good step forward in providing full information to the consumer. It will improve the nutritional information that consumers receive and it will also clarify where food has come from, in particular meat.

We need to end the scandal whereby an animal reared in country X and slaughtered in country Y is then imported into Britain, processed, and sold as British meat. That is a scandal that must end because consumers must have confidence that, when something is labelled as British, it really is British.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una relazione molto delicata che ha già innescato polemiche in prima lettura e che ha un impatto immediato per i consumatori europei.

Non bisogna scomodare Feuerbach, secondo cui l'uomo è ciò che mangia, o i fondamenti della teoria microeconomica, per poter affermare con certezza che i consumatori hanno il diritto di avere accesso a informazioni complete e veritiere su ciò che acquistano.

Tuttavia il vero nocciolo della questione riguarda quali informazioni bisogna riportare e come. Su questo ritengo che la relatrice abbia svolto veramente un ottimo lavoro nel trovare i compromessi con il Consiglio. Ritengo che puntare alla tracciabilità totale di alcuni alimenti quali carne, pesce, olio, miele sia una grande conquista anche in linea con la politica agricola comune. Da italiana spero che in futuro si possa avere la tracciabilità anche per pasta, pizza e mozzarella. Questo è un augurio per noi e per tutti gli europei e i consumatori.

 
  
  

Raccomandazione per la seconda lettura: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - A Uachtaráin, vótáil mé ar son na tuarascála seo mar feictear domsa go bhfuil sé ríthábhachtach an mhinicíocht de dhíobhálacha marfacha agus tromchúiseacha a laghdú go mór, agus feabhas a chur le sábháilteacht ar bhóithre. Tá mé buíoch de Bhean Uí Ayala Sender as an tsár-obair atá déanta aici maidir leis an tuarascáil seo.

Caithfimid, mar Eorpaigh, oibriú as lámha a chéile agus líon na mbásanna ar an mbóthar a laghdú. Is gné mhór in imbhuailtí tráchta ar bhóithre na hEorpa é an róluas nó luas, a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil agus ag tiomáint gan chrios sábhála. Tá fadhb mhór againne freisin le tiománaithe nach ngéilleann do shoilse dearga nó nach bhfuil meas acu orthu.

Cé nach bhfuil Éire ag glacadh páirte sa treoir seo, tá mé dóchasach agus muiníneach go mbeidh sí páirteach nuair a bheas an treoir seo curtha i bhfeidhm. Tá mé i dteagmháil leis an Aire Iompair in Éirinn faoi seo, agus tá mé muiníneach go mbeimid in ann é a ghlacadh.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - Arvoisa puhemies, itsekin äänestin tämän mietinnön puolesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä direktiiviehdotus, jossa me menemme eteenpäin yhteisten liikennesääntöjen ja -valvonnan osalta. Me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä ja myös yhteistä valvontaa. Tämä on ennen kaikkea liikenneturvallisuuskysymys. Jos eurooppalaiset tietävät, että toisista maista ei sakkoa lähetetä perässä eikä tieto liiku, se helposti yllyttää ihmisiä tekemään rikkomuksia, jotka lisäävät turvattomuutta liikenteessä. Sitä me emme voi hyväksyä.

Tässä äänestyksessä oli esillä myös vastaavuustaulukko. Sen osalta alun perin ongelma oli vain se, että se saattaisi viivästyttää tämän hyvän asian eteenpäin viemistä, ja sen takia se oli alun perin ongelmallinen.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ka mina hääletasin raporti vastuvõtmise poolt, sest on selge, et me vajame harmooniat, vajame kontrolli, vajame selles nii olulises lõigus ühtsust. Piiriülese teabevahetuse hõlbustamine liiklusnõuete rikkumise tuvastamiseks on ju väga oluline ja vajalik vähendamaks surmaga lõppevate juhtumite arvu. Aga vajalik ka selleks, et liiklejatel ei tekiks teises liikmesriigis karistamatuse tunnet. Sõites näiteks Brüssel–Strasbourgi maanteel võime samuti näha ohtralt juhtumeid, kuidas kaugemalt pärit registreerimismärgiga autod ületavad uljalt kiirust teadmisega, et neid niikuinii ei karistata. Mõistagi ei olegi eesmärgiks kedagi pelgalt karistada ja trahvida. Ennekõike on meie kõigi huvides liiklusohutus ning eesmärk vähendada oluliselt liiklussurmade arvu, nii nagu ma alguses ka mainisin. Ma loodan, et kõik liikmesriigid ja kõik liiklejad võidavad sellest dokumendist.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, liikenneturvallisuuden parantamisen tulee olla yksi Euroopan unionin liikennepolitiikan keskeisempiä tavoitteita, ja siksi Ayala Senderin mietintö on paikallaan. EU:n tulee politiikallaan pyrkiä parantamaan liikenneturvallisuutta ja vähentämään liikennekuolemia, loukkaantumisia ja aineellisia vahinkoja.

Pidän hyvänä ajatuksena sitä, että eri jäsenvaltioiden valvontatoimenpiteiden sekä liikenneturvallisuuden valvontaan käytettävien teknisten laitteiden yhtenevyyttä voitaisiin lisätä. Lisäksi kansalaisten tietämystä eri maissa voimassa olevista liikenneturvallisuussäännöistä tulisi lisätä. Tieliikennerikkomusten valvonta ja seuraamukset ovat yksi tehokkaimmista keinoista vähentää onnettomuuksien ja tieliikenteen uhrien määrää.

Mutta vaikka valvonnalla on ennaltaehkäisevä vaikutus, koostuu turvallisuus kuitenkin monista eri asioista. Ei ainoastaan siitä, mitä on kahden tai neljän pyörän ja renkaan välissä, vaan ennen kaikkea siitä, mitä on kuljettajan omien korvien välissä.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Auch ich habe diesem wichtigen Bericht zugestimmt. Reisefreiheit wünschen wir uns alle, aber Reisefreiheit heißt natürlich nicht Narrenfreiheit. Es geht ganz einfach darum, dass man auch die Gesetze und Bestimmungen im Straßenverkehr in anderen Mitgliedstaaten beachtet. Dabei bin ich auf der Seite derer, die der Meinung sind, dass auch hier mehr Harmonisierung stattfinden muss. Aber wenn man das Gesetz bricht, wenn man gegen die Regeln verstößt, dann muss man natürlich auch bestraft werden können. Straffreiheit darf nicht dazu führen, dass man sich in den Mitgliedstaaten als Verkehrsrowdy outet. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass dieser Beschluss des Europäischen Parlaments nicht nur vom Europäischen Rat und von den Mitgliedstaaten beachtet wird, sondern auch wirklich umgesetzt wird und dass wir nicht wieder zwei Jahre warten müssen, um den nächsten Beschluss zu fassen.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). - Paní předsedající, výsledný kompromis trialogu jsem podpořil, protože je rozumným právním předpisem, který může vést k posílení bezpečnosti silničního provozu. Považuji za správné, že na základě této směrnice bude docházet pouze k výměně informací, a nikoliv k harmonizaci sankcí a vymáhání pokut, protože to by podle mého názoru nadměrně zatížilo administrativu jednotlivých států.

Rád bych nicméně upozornil na skutečnost, že z pohledu práva vykazuje výsledný text určité problémy. Podle článku 9 by Komise měla vypracovat na unijní úrovni pokyny pro bezpečnost silničního provozu v rámci společné dopravní politiky. Tato směrnice je však založena na policejním právním základu, a z tohoto důvodu není možné navrhovat v oblasti vymáhání práva, kde existuje výlučná pravomoc členských států, harmonizační opatření v podobě navrhovaných pokynů.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mio paese, l'Italia, accoglie ogni anno un flusso di turisti in costante aumento e, visto che si avvicina il periodo vacanziero, sta per ripetersi quello che accade ogni anno: le infrazioni degli stranieri rimarranno per lo più impunite, salvo per coloro che vengono fermati in fragranza di reato. Ma non più per molto, poiché salutiamo questo provvedimento che mira finalmente ad omogeneizzare la procedura d'identificazione dei dati del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione.

Alcuni dati: ben il 15 per cento delle infrazioni per eccesso di velocità negli Stati membri è commesso da stranieri e la percentuale di quelli venuti in visita in Italia in auto l'anno scorso sono il 67 per cento. Potete quindi rendervi conto come questa direttiva rappresenti per il mio paese una prerogativa importante per l'identificazione e il recupero di molti crediti per lo Stato, che gravano a tutt'oggi sui conti delle amministrazioni locali.

Mi congratulo anche del fatto che nei reati, oltre al classico limite di velocità, venga previsto anche il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, il transito con il semaforo rosso, l'elevato tasso alcolemico del conducente, l'effetto di stupefacenti, per citare i più frequenti. Condivido dunque l'approccio della direttiva che non mira a incidere sui regimi nazionali circa la natura penale o amministrativa delle infrazioni e per la quale ho dunque espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Madame la Présidente, je me suis déjà exprimé sur ce rapport en première lecture, et hier dans le débat. Je ne voudrais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit.

Il y a simplement une chose qui me frappe dans toute cette affaire. Je ne méconnais pas les impératifs de la sécurité routière mais, tout de même, la plupart des orateurs qui se sont exprimés hier dans le débat venaient des mouvances de gauche, d'extrême gauche, écologiste, et ils découvraient tout à coup les vertus de la répression: la répression comme moyen de rétablir l'ordre, la répression comme moyen d'assurer le respect des lois et la répression comme moyen de protéger les victimes.

Or, la plupart du temps, nous entendons, de la part de ces mêmes personnes et de ces mêmes courants politiques, un discours exactement inverse: qu'il s'agisse du trafic de drogue, qu'il s'agisse des violences urbaines, qu'il s'agisse des atteintes aux biens et qu'il s'agisse, même, des atteintes aux personnes. Là, il s'agit des gens qui n'auront pas mis leur ceinture de sécurité, qui auront éventuellement été flashés, comme dans mon pays, en roulant à 70 km/heure alors que la vitesse était limitée à 60, et pour ceux–là, la répression doit être implacable; c'est tout de même un paradoxe!

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, the stealthy harmonisation of social security across Europe has been one of the great unreported stories of recent months. It has happened not as the result of a decision of this House or of any of the national legislatures. It has been driven, rather, by creative interpretation on the Commission’s part and judicial activism by the European Court of Justice.

The European Treaties provide for free movement and settlement where the person moving is able to support himself, either from a pension or by working in the host country, but a series of recent cases has undermined the basis of that agreement. We have had the case of a Portuguese national who worked in Germany and is claiming German benefits on his return to Portugal, and we have Dutch nationals who are denied Dutch benefits when they move abroad, whereas foreign nationals continue to claim them if they have been in Holland. We have a similar case in Britain: a pensioner from one of the Baltic States who is claiming supplementary benefits because her Baltic pension is not enough to support her.

The point is not just that this attacks the basis of national statehood, which is discrimination on the basis of nationality. I do not expect much sympathy when I say that in this House, but surely those on the Left will also understand that it breaks the social compact on which the whole post-war welfare system is based, because you cannot ask people to pay into a system if anyone else is then able to arrive and claim from it without having paid a penny into it.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, negli anni è progressivamente cresciuto il numero di automobilisti che hanno compiuto infrazioni stradali in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza.

Uno scenario preoccupante che non ci deve lasciare indifferenti. Sono convinto che un quadro giuridico più chiaro in merito allo scambio di informazioni tra autorità competenti per un'identificazione più rapida e omogenea dei dati del proprietario di un veicolo che ha commesso un'infrazione in un altro Stato membro sia indispensabile e non più rinviabile. Quando l'iter sarà concluso, verrà meno un'impunità ingiustificata, dovuta all'impossibilità di mettere in atto procedure sanzionatorie efficaci.

Sono lieto che il tema pure importante delle tabelle di correlazione non abbia compromesso la possibilità del Parlamento di esprimere una posizione forte al tavolo con il Consiglio. Sarebbe stato originale che un'argomentazione simile, respinta addirittura come risibile quando è stata sollevata nel caso di Eurovignette – un dossier certamente più dibattuto di questo a livello parlamentare – venisse invece considerata decisiva oggi in questo caso.

Per il futuro dovremo comunque affrontare in modo definitivo questo tema e dobbiamo normare una volta per tutte e non dobbiamo lasciare la valutazione di merito su ogni singolo dossier, che ne condiziona l'importanza a seconda del peso politico e numerico di chi impugna le stesse tavole di correlazione.

 
  
  

Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2012 - RC-B7-0381/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR). - Madam President, as we look ahead to 2012 I would like to offer the following advice to the Commission. The first piece of advice is to stop asking for more money. You have plenty of money. At a time of austerity, when national governments are cutting budgets, it is absurd that you are asking for more. Mr Barroso, you have more than one thousand officials who currently earn more than the British Prime Minister. We have two seats for the Parliament. There is plenty of waste; use your resources more wisely.

The second piece of advice is: account for the money you are given. Our accounts have not been signed off for sixteen years, so aim to have the Court of Auditors approve them in 2012. Seventeenth time lucky, perhaps.

Thirdly, concentrate on what you do best. Complete the single market and strive for free trade around the world. Free markets will do more to improve the conditions of our citizens and those in developing nations than any number of European regulations, initiatives and agencies could ever achieve.

 
  
  

Relazione: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che abbiamo votato oggi sulla legislazione dell'Unione europea sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, la cosiddetta "mucca pazza", testimonia la bontà delle politiche europee adottate riguardo alla tutela della salute umana e animale.

Certamente il numero dei casi è fortemente diminuito negli ultimi anni e ciò ci permette di applicare contromisure meno allarmanti; come ad esempio nel caso di un capo presente all'interno di una mandria è possibile non abbattere più l'intera mandria, ma sfruttarne la produzione di latte fino ad esaurimento. Ricordiamo tutti con grande preoccupazione le immagini di intere mandrie abbattute nel caso di un capo che avesse riscontrato la malattia e questa sarà una cosa che eviteremo.

Però dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia, Presidente, perché il testo approvato oggi presenta un grande limite alla salute e consente il via libera all'uso delle farine animali, e questo è un limite sul quale dobbiamo continuare a vigilare.

 
  
  

Relazione: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa importante relazione d'iniziativa dell'on. de Grandes, che non solo copre la questione dei "security scanner", ma rappresenta un passo in avanti per una strategia integrata e coerente sulla sicurezza dell'aviazione in generale.

Oggi la prevenzione di possibili attacchi terroristici rappresenta ancora una priorità nel trasporto aereo e su questo terreno dobbiamo fare di più. Per questo è importante che i "security scanner" possano essere inseriti nella lista dei metodi per i controlli, con appropriate regole per il loro uso e con la garanzia per la protezione della salute, della privacy e dei diritti dei passeggeri in generale.

Avrei preferito passi avanti più coraggiosi verso una maggiore uniformità e obbligatorietà delle dotazioni e delle procedure dei 27 paesi membri, in coerenza con lo spazio di sicurezza comune che stiamo costruendo, ma mi rendo conto che ci sono ancora forti resistenze in seno al Consiglio e per queste ragioni ringrazio ancora l'on. de Grandes per l'ottimo lavoro di sintesi che ha svolto su questo dossier.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, we are still living with the legacy of the 9/11 attack on the twin towers in New York. We can never, ever compromise security because of the fact that we are only one day away from the next atrocity.

One of the problems faced by the travelling public is the delays that are incurred at airports – every airport – in going through security. Mr de Grandes Pascual’s report addresses this by virtue of the fact that it gets the balance right. Firstly, it will speed up the passage of passengers through security – because it is only a matter of seconds – and, secondly, it will ensure personal integrity, because the moment that the actual image has been taken, the image will be destroyed.

Also, from the point of view of the danger to public health, it deals with the issue of ionising radiation. The radiation exposure represents merely 2% of that of radiation treatment or an x-ray.

So it is a good report, but the important thing is that it is not left lying on a Commission desk gathering dust. We should implement this.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - Arvoisa puhemies, skannerit ovat erittäin hyvä idea. Itse olen Yhdysvalloissa aikoinaan mennyt tällaisen skannerin läpi, ja totesin, että tämähän on erittäin miellyttävä tapa. Se oli paljon nopeampi tapa, ja kyllähän se on hiukan erilaista, kun saa kävellä skanneriin eikä tarvitse niin kuin nykyään riisuuntua lähes puolialasti, kun pitää ottaa kengät, takit, vyöt ja kaikki pois. Itse kannatan siis skannereita.

Toki meidän täytyy pitää huolta, ettei niillä ole terveysvaikutteita, ja täytyy aina olla se toinen vaihtoehto, jos joku ei halua mennä skannerin läpi. Mutta monet pelot, jotka liittyvät siihen, miten tietoja käytetään väärin, ovat varmasti voimakkaasti liioiteltuja, ja toivon, että skannerit saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Toinen asia on tietysti nesteiden vieminen lentokoneeseen. Tässä on jääty ajassa jälkeen ja vaikeutetaan tavallisten ihmisten elämää valtavan paljon, kun sitä ei ole ja toivoisin, että mahdollisimman nopeasti myös tästä kiellosta luovutaan.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Arvestades maailmas valitsevat terrorismiohtu ning varasemaid kurbi kogemusi, on lennujulgestuse taseme tõstmine äärmiselt oluline. Loomulikult ka turvaskannerite kasutamise kaudu. Skannerid on ju võimsaks relvaks terrorismivastases võitluses. Raportis on seda teemat väga hästi kirjeldatud, kuid kahjuks on lahendamata jäänud kulude küsimus. Kahetsusväärne on asjaolu, et lennureisijate turvalisuse tõstmise ja lennujulgestuse arendamisega hakatakse tegelema alles siis, kui on toimunud mingi terrorismirünnak või on olnud selle katse. Me vajame korralikku riskianalüüsi, mis suudaks varakult ette näha erinevaid riskitegureid ning vastavate ohtudega ennetavalt ka tegeleda. See tähendab me vajame ka strateegiat. Toetades turvalisust, olen aga vastu meetmetele, mis oleksid ohuks inimese tervisele või privaatsusele ehk alandaksid inimest.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, in the aftermath of the 9/11 attacks and other terrorist attacks, clearly all countries have had to face a difficult debate on getting the right balance between security and liberty. The issue has always been one of great difficulty for authorities. But what concerns me about the use of these scanners is where there is no alternative. Fortunately, an alternative is called for in this report, but there are still a number of countries around the world where you are refused the right to travel if you refuse to use a scanner.

There are genuine concerns. There are still people who are medically trained who are frequent travellers and who complain about the health hazards of travelling. But in particular I would like to point out one problem which some of my constituents have written to me about: the problem that arises for people who carry colostomy bags or ileostomy bags. If people who carry those refuse to be scanned, they are either refused travel or what happens in the end is that they are subjected to the most amazing humiliation in front of fellow-travellers. It is about time staff were trained better and made to be more sensitive to members of the travelling public who suffer from these problems.

 
  
  

Relazione: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ma toetasin nimetatud raporti vastuvõtmist. Tegemist ei olnud küll õigusloomelise dokumendiga, kuid kahtlemata oli tegemist raportiga, mida võib käsitleda sõnumiandjana. Eriti hea meel on, et neli viiendikku saalisviibijatest selle raporti vastuvõtmist toetasid. Peaks ütlema, et minu seitsmeaastase Euroopa Parlamendis viibimise jooksul on selleteemalise raporti nii suur toetus ehk isegi esmakordne. Sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidus põhiõigus. Ja nüüd ma küsiksin, kas me Euroopa Liidu eksisteerimise ajal oleme selles vallas saavutatuga rahul? Ei ole. Kas meie naistel on meestega võrdsed võimalused? Süüvimata faktidesse, esitamata neid siinjuures, võib väita, et ei ole. Raport käsitles küll selle teema ainult ühte tahku, naiste osaluse tõstmist ärijuhtimises, kuid siin tuleb öelda, et raporti puhul ei ole tegemist sekkumisega vabasse turgu või kõlvatu konkurentsi loomisega. Tegemist on diskrimineerimise ühe külje elimineerimisega.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, è con grande orgoglio che sottolineo come il mio paese martedì scorso abbia finalmente approvato una legge che introduce le "quote rosa" nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e a partecipazione pubblica.

Ad oggi, purtroppo, l'Italia raggiunge a malapena il 4 per cento di donne all'interno dei CDA. Altri paesi hanno già adottato legislazioni simili e molti altri auspico le approveranno nei prossimi mesi. Le donne competenti e qualificate devono poter crescere lavorativamente al pari dei colleghi uomini, dimostrando e facendo valere le proprie competenze. Sapete, occupare un posto in nome esclusivamente del merito e della professionalità è sicuramente più gratificante e meno umiliante, ma sono convinta sia necessario portare avanti una vera e propria "rivoluzione rosa" che ha come obiettivo finale quello di avere una sempre maggiore presenza femminile, senza dover necessariamente ricorrere alle quote.

In futuro, grazie al nostro impegno quotidiano, le pari opportunità non dovranno essere riconosciute solo per legge, ma dovranno essere un irrinunciabile valore della società, basata non solo sull'uguaglianza di genere, ma su una vera e propria parità culturale.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señora Presidenta, nuestro lema debe ser: «De los discursos a los hechos».

El programa 2020 aboga por la igualdad para superar la crisis. Las empresas europeas apenas cuentan con mujeres en sus consejos de administración, aunque diferentes estudios demuestran que su presencia aporta innovación, mejora en la gestión y beneficios a estas empresas. Las mujeres se forman más que los hombres y con mejores resultados académicos. Sin embargo, los hombres ocupan el 90 % de los puestos en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa y ocupan el 90 % de las presidencias de los consejos.

Para equilibrar estas cuotas, necesitamos medidas que han dado resultado donde se han aplicado, y la Resolución aprobada hoy va a contribuir a ello. No comparto la referencia del informe a mujeres competentes y cualificadas, porque el pequeño porcentaje de mujeres que accede a puestos de responsabilidad lo es. Y porque ¿conocen algún texto en el mundo con esta exigencia para los hombres, que ocupan el 90 y el 97 % de las cuotas? ¿Son todos competentes y cualificados?

Cambiemos el lenguaje y el paradigma si queremos conseguir la igualdad.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Fru talman! Jag välkomnar att kommissionen och Europaparlamentet har tagit krafttag för att främja kvinnliga företagare. Som kvinnlig entrepenör har jag själv varit väldigt engagerad för flera kvinnor i ledarskapspositioner i business. Men jag röstade tyvärr mot det här betänkandet, för jag tror inte på en lösning på Europanivå. Vi ska inte lagstifta om kvotering, vi ska inte be kommissionen att vidta tvångsåtgärder för att hantera löneskillnader eller att kvotera in kvinnor i företagen. Europaparlamentet och kommissionen har en viktig roll för att stimulera debatt, skapa opinion och sätta press på företagare, men ska inte toppstyra. Styrningen sköter vi bättre på nationell nivå, hemma. Jag tror också att frivilliga åtgärder kan ge bättre resultat i Sverige, men situationen är annorlunda i andra länder i Europa när det gäller att sätta press på företagare att ha flera kvinnor i styrelserna.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Paní předsedající, já a naše frakce pozitivně hodnotíme a podporujeme vůli zvýšit zastoupení žen ve vedoucích pozicích a ve správních radách podniků, jež je v současné době stále velice slabé. Nicméně jsme nemohli podpořit tuto zprávu, jelikož byly přijaty takové návrhy, které podporují a vyzývají k závazným cílům a k legislativním opatřením na evropské úrovni.

Princip konkurenceschopnosti na trhu práce je naší hlavní zásadou. Výběr žen do vedoucích pozic a jejich jmenování do správních rad nelze provádět na základě pohlaví, nýbrž na základě kvalifikace a odpovídajících zkušeností. Jsme proti zavedení závazných legislativních opatření a kvót pro ženy na evropské úrovni a věříme, že národní vlády a zaměstnavatelé jsou činitelé, kteří lépe rozhodnou, kdy a jakým způsobem budou podporovat ženy při zvýšení účasti v těchto pozicích.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). - Vždy budem bojovať proti diskriminácii žien v zamestnaní na akejkoľvek pozícii. Preto som podporila správu pani Kratsa. Ale jediné, čo dosiahneme kvótami, bude vytvorenie takzvaných ženských miest v manažmente. Úlohou vedenia firmy je vytvoriť zisk, z ktorého platí dane a zamestnáva ľudí. Pýtam sa: naozaj si niekto myslí, že ziskovosť závisí od pohlavia manažmentu? Zažila som, keď sa kvótami chcela emancipovať robotnícka trieda. Som presvedčená, že kvóty sú pozitívnou diskrimináciou žien a ženy si nezaslúžia žiadnu diskrimináciu. Možno proces zmeny myslenia v spoločnosti bude trvať dlhšie, ale bude prirodzený. Preto som paragrafy 1, 2 a 16 nepodporila.

 
  
  

Relazione: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ma toetasin selle raporti vastuvõtmist. See raport oli tasakaalustatud ja konkreetne. Ja kuna kriis ei ole kaugeltki veel läbi, kuigi paljudele poliitikutele meeldib seda juba väita, olen ma veendunud ja toetan, et komisjon, see tähendab Euroopa Parlamendi finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon, mis moodustati ju ajutise komisjonina, peaks oma tööd jätkama. Komisjoni senist tööd tuleb ainult tunnustada. Tunnustada tema tööd Euroopa Liidu kestliku kasvumudeli soovituste väljatöötamisel ning vastavate mehhanismide ja koordineeritud poliitika loomisele kaasa aitamisel. Pean vajalikuks komisjoni töö jätkamist, et keskenduda Euroopa riikide suurte võlakohustuste ja eurokriisi probleemide lahendamisele.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Správa pani Berès potvrdzuje, že sa blížime ku križovatke. Ak pôjdeme cestou, ktorú naznačuje aj táto správa, už o pár rokov sa Únia zmení na federáciu so všetkým, čo k tomu patrí: vládou, ministerstvom financií a federálnou daňou. Nemáme dnes mandát na vytvorenie takejto Európy od našich voličov, ale obávam sa, že druhá cesta prinesie pád eura a začiatok konca európskej integrácie. Musíme sa rozhodnúť. Správu som nepodporila, lebo takéto rozhodnutie musia urobiť voliči. Ale tí, ktorí chcú federáciu a spoločný rozpočet, by mali konečne začať hovoriť aj o rovnakej úrovni platov, zdravotnej starostlivosti a rovnakých dôchodkoch a o ochote solidárne vyrovnať rozdiely, ktoré tu existujú.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, cé go bhfuil a lán moltaí maithe i dTuarascáil Berès caithfidh mé a rá go raibh orainne, feisirí Fhine Gael, san EPP staonadh ag an vóta deireanach agus míneoidh mé an chúis anois.

Taxation is a matter of subsidiarity and we feel that talk of tax harmonisation at this stage, while it may be idealistic, is premature, especially as we in Ireland are in the midst of an IMF-EU bail-out, and for the EU part of that bail-out we are paying what we consider to be draconian interest rates. This is recognised by the European Parliament and by the Commission, including Commissioner Rehn and President Barroso. But we cannot get a reduction because at Council level some Member States want to have a quid pro quo – a reduction of interest rates if we give up our right to set our own corporation tax rate. This is contrary to the spirit of subsidiarity and it is also contrary to the spirit of solidarity which is supposed to exist in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, when I was a teenager I travelled in what we still thought of as Eastern Europe and I remember being struck, even then, by the paradox that here was a system that nobody believed in. Even the people running it no longer professed, if ever they had, the principles of Marxism-Leninism. Yet one could not see how it was going to end because so many people had a vested interest in the maintenance of the status quo.

I had an eerie sense of nostalgia as I listened to the debate this morning. One by one, the pillars that sustained the European ideal have been kicked away and yet we continue to tell ourselves that the answer is more integration, more Europe, monetary and fiscal union, common economic governance, and so on. The Schengen Treaty is collapsing as governments begin to reimpose border controls, and now the euro is also showing itself to be unsustainable. Yet the apparat of Europe in this House and in the palaces and chancelleries of the continent continues to trot out the same slogans about ever-closer union, not to convince the voters, not even really to convince themselves – not any more – but simply because they do not know what else to do.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, as I listened to the debate this morning on the financial crisis, I was struck by how much we have not really learnt from the crisis. Why have we not learnt the lessons that governments should not print money too cheaply, and that when you print money cheaply the citizens think they have more money than they have and they make what Ludwig von Mises called ‘malinvestments’. And when the market corrects itself the whole bubble bursts and the market crashes. That is what we saw with Credit First.

Why have we not learnt the lessons that individuals and governments and families should not spend more money than they earn? Surely, of all the countries, Greece should have learnt that, and other countries around the EU. They simply got themselves into trouble because they spent money they did not have. Why have we not tackled the real problem in the financial system, which is the fact that banks are deemed too big to fail? In which other industry do we really now believe that if you get into trouble you should have taxpayers’ money to bail yourself out? If you actually leave it to the market then other competitors will come forward. Worst of all, we think that governments can spend money better than the private sector and create jobs. The last country to do that was the USSR. Let us not go that way.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - A pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó különbizottság jelentése kiemeli, hogy mind a mezőgazdasági, mind pedig a kohéziós politikának kulcsszerepet kell játszania az Európa 2020-as stratégiában. A közös agrárpolitika reformját a globális kihívásoknak való megfelelés, a kohéziós politikát pedig a versenyképesség elősegítésére irányuló világos céloknak megfelelően kell megtervezni. A legtöbb új tagállamban a mezőgazdasági termelők számítanak a közös mezőgazdasági politika eddigi rendszerére, a kohéziós politikából pedig elsősorban az alap infrastrukturális beruházások megvalósítását várják, hiszen e téren óriási lemaradásban vagyunk a régi tagállamokhoz képest. Az EU 2020 stratégiának az egész EU fejlődését kell szolgálnia, ez pedig elképzelhetetlen a lemaradott térségek fejlesztése, a mezőgazdasági politika és a kohéziós politika eredeti céljainak megtartása nélkül.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Fru formand! Jeg har desværre været nødt til at stemme nej til Berès-betænkningen i dag. Betænkningen tager ikke grundigt nok fat på det, det egentlig drejer sig om – dels det, at vi har skabt for stor statsgæld i de enkelte lande i Europa, og dels den manglende konkurrencekraft. Det er årsagen til, at vi i Europa har svært ved at klare os. Det er ikke nok bare at skabe mere likviditet – vi er nødt til at genskabe konkurrencekraften. Punkt 99 om et EU-budget svarende til 5-10 % af Unionens BNP er et dårligt og useriøst forslag, der er fuldstændigt ude af trit med hovedparten af borgernes ønsker i medlemslandene. Det er et akademisk forslag uden hold i virkeligheden. Vi sidder her for at repræsentere befolkningerne ude i medlemslandene, og tankerne om at overflytte op til 10 % af landenes BNP har ingen gang på jord, heller ikke i dette parlament.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

Relazione: Tanja Fajon (A7-0237/011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta, alicerçada no artigo 77.º, n.º 2, do TFUE (questões referentes às fronteiras), pois deve representar uma mais-valia enquanto acto legislativo da União, nomeadamente ao garantir segurança aos guardas de fronteira, a quem assiste o direito de controlar os documentos de viagem nas fronteiras externas. Concordo com o relator ao sustentar que o texto proposto respeitaria a competência dos Estados-Membros para efeitos de reconhecimento dos documentos de viagem. Em conformidade com a Convenção de aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 1985, as Decisões SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99)14 reportam-se à criação de um manual relativo aos documentos de viagem que autorizam o respectivo titular a atravessar as fronteiras externas e nos quais podem ser apostos vistos. Não obstante, estas decisões remontam ao período da cooperação intergovernamental Schengen e necessitam de ser adaptadas ao actual quadro institucional e jurídico da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi šio Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo tikslas yra užtikrinti teisinį kelionės dokumentų sąrašo konkretumą. Šis sprendimas taip pat turėtų turėti pridėtinę vertę, t.y. remiantis juo turėtų būti užtikrintas sienų pareigūnų, kurie įgalioti tikrinti kelionės dokumentus prie išorės sienų, saugumas. Priešingu atveju pasiūlymo projekto tikslas netektų prasmės, todėl kelionės dokumentų sąrašas turėtų būti teisiškai įpareigojantis. Sutinku su pranešėjos nuomone, kad remiantis siūloma formuluote būtų ne tik paisoma valstybių narių kompetencijos pripažinti kelionės dokumentus, bet ir kartu užtikrinamas teisinis konkretumas pasibaigus nustatytam laikotarpiui, kuris išties galėtų būti ilgesnis negu siūlo Komisija. Be to, pritariu, kad ilgainiui turėtų būti sukurta interneto duomenų bazė, kurioje būtų saugomi visi kelionės dokumentų pavyzdžiai, kad sienų kontrolės tarnybų ir konsulatų darbuotojams būtų lengviau patikrinti konkretų kelionės dokumentą. Svarbu pažymėti, kad kelionės dokumentų sąrašo tikslas – dvejopas. Tai reiškia, kad, remdamosi šiuo sąrašu, sienų kontrolės tarnybos gali nustatyti, ar tam tikras kelionės dokumentas laikomas tinkamu norint kirsti išorės sieną, arba remdamiesi juo, konsulatų darbuotojai gali patikrinti, ar valstybės narės pripažįsta konkretų kelionės dokumentą ir ar į jį galima klijuoti vizą.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione dell'on. Fajon, poiché ritengo che sia importante riuscire a coordinare i paesi che rientrano nella cosiddetta area Schengen sotto il profilo della validità dei documenti di viaggio, utili ad attraversare le frontiere esterne.

Ritengo corretto l'approccio della relatrice su tale problematica, poiché gli Stati membri devono conservare il loro diritto di riconoscere, o meno, quali siano i documenti validi per varcare le frontiere; allo stesso tempo, però, vedo solo dei vantaggi nel consentire alla Commissione europea di stilare, con l'aiuto degli Stati, un elenco provvisto di tutti i documenti idonei a tale scopo. Grazie a tale lista sarà agevolato il lavoro alle frontiere, e inoltre sarà più semplice individuare i documenti falsi.

L'Europa rappresenta una risorsa per il presente ed ancor più per il futuro, quindi lavorare tutti insieme per coordinare le nostre attività, anche nell'importante ambito della circolazione delle persone, rappresenta un'altro passo in avanti per una vera Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as it aims to establish a harmonised list of acceptable travel documents which may be endorsed with a visa upon entry into an EU Member State. It is another step towards the creation of a pan-European immigration policy when it is essential that individual nations are able to control their own borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório por concordar que, em conformidade com a Convenção de aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 1985, as Decisões SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99)14 reportam-se à criação de um manual relativo aos documentos de viagem que autorizam o respectivo titular a atravessar as fronteiras externas e nos quais podem ser apostos vistos. Não obstante, estas decisões remontam ao período da cooperação intergovernamental Schengen e necessitam de ser adaptadas ao actual quadro institucional e jurídico da União Europeia.

Dado que o propósito da Decisão consiste em criar certeza jurídica no respeitante à lista de documentos, esta declaração propõe o esclarecimento das consequências da não notificação da posição de um Estado-Membro no período estabelecido. Esta disposição é coerente com a competência exclusiva dos Estados-Membros para efeitos de reconhecimento dos documentos de viagem, porquanto aqueles terão sempre o direito de notificar o seu não reconhecimento desses documentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O quadro dos documentos de viagem permite, por um lado, que as autoridades de controlo nas fronteiras possam verificar se um determinado documento é reconhecido para efeitos de transposição das fronteiras externas e, por outro lado, que o pessoal consular possa verificar se todos os Estados-Membros que aplicam a política comum de vistos reconhecem um dado documento para efeitos de aposição da vinheta de visto.

É necessário adaptar o quadro actual ao novo quadro institucional e jurídico da UE. O facto de os Estados-Membros não serem obrigados a indicar se reconhecem ou não cada um dos documentos constantes da lista cria uma incerteza jurídica, pois os titulares desses documentos de viagem correm o risco de lhes ser recusada a entrada ou de terem um visto limitado territorialmente. A harmonização do reconhecimento dos documentos de viagem não é possível, pois insere-se no âmbito das competências exclusivas dos Estados-Membros, porém há que assegurar uma actualização contínua da lista.

Apoio a criação de um mecanismo que assegure a actualização constante da lista de documentos de viagem emitidos pelos países e a introdução de um mecanismo centralizado para a avaliação técnica desses documentos. Paralelamente, deverá ser assegurado que todos os Estados-Membros expressem a sua posição relativamente ao reconhecimento ou não dos documentos de viagem enumerados.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Se bem que a União não deseje ser uma Europa Fortaleza é obviamente necessário acautelar a entrada nas suas fronteiras externas e estabelecer que documentos emitidos por Estados terceiros sejam aptos a permitir aos seus nacionais essa entrada no espaço europeu. A União deve, por isso, elencar quais dispõem de tal aptidão e os Estados-Membros terão de actualizar permanentemente a lista dos mesmos de modo e dar conta aos demais acerca da sua aceitação ou recusa, de modo a que os serviços fronteiriços possam conhecê-los e aqueles que procuram entrar no espaço Schengen possam saber com que documentos se têm de munir. As decisões anteriormente tomadas a este respeito carecem de adaptação ao presente quadro institucional e jurídico europeu. A segurança jurídica, mas também o respeito pelos funcionários fronteiriços e por todos aqueles que rumam ao nosso território, exige semelhante informação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório representa um esforço do Parlamento Europeu para a harmonização de procedimentos e normas regulamentares por parte dos Estados-Membros da União Europeia, com vista à adequação ao novo quadro institucional e jurídico da UE. A lista dos documentos de viagem permite às autoridades de controlo nas fronteiras verificar se um determinado documento de viagem é reconhecido para efeitos de transposição das fronteiras externas, em conformidade com a legislação em vigor, e permite também ao pessoal consular verificar se todos os Estados-Membros reconhecem um dado documento de viagem para efeitos de aposição da vinheta de visto.

Considero que é necessário garantir a actualização contínua da lista dos documentos de viagem, obrigando os Estados-Membros a notificar a sua posição em matéria de reconhecimento ou não desses documentos para efeitos de simplificação e de eficácia. Destaco ainda a preocupação para garantir segurança aos guardas de fronteira, assim como o facto desta decisão não prejudicar a competência dos Estados-Membros em matéria de reconhecimento dos documentos de viagem.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório trata de uma proposta de decisão relativa à lista de documentos de viagem que permitem a passagem de fronteiras externas e nos quais podem ser apostos vistos e à criação de um mecanismo para elaborar essa lista. Com o pretexto de garantir condições uniformes de recolha e a actualização da lista de documentos de viagem, pretende-se que sejam delegadas competências à Comissão Europeia. Caberá a esta a confirmação se um determinado documento é reconhecido para efeitos de transposição transfronteiriça.

Estamos perante uma proposta que não está isenta de contradições. Por um lado, pode facilitar a verificação de um dado documento de viagem pelas autoridades de controlo. Mas, por outro lado, a proposta é centralizadora, dá demasiados poderes à Comissão neste âmbito, o que pode ser feito à custa dos direitos dos Estados-Membros relativamente a aspectos importantes para a sua soberania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório trata de uma proposta de decisão relativa à lista de documentos de viagem que permitem a passagem de fronteiras externas e nos quais podem ser apostos vistos e à criação de um mecanismo para elaborar essa lista. Entretanto, com o pretexto de garantir condições uniformes de recolha e a actualização da lista de documentos de viagem, pretendem que sejam delegadas competências à Comissão. Caberá a esta a confirmação se um determinado documento é reconhecido para efeitos de transposição transfronteiriça.

Assim, estamos perante uma proposta com algumas contradições. Por um lado, pode facilitar a verificação de um dado documento de viagem pelas autoridades de controlo. Mas, por outro lado, dá demasiados poderes à Comissão Europeia neste âmbito, o que pode ser feito à custa dos direitos dos Estados-Membros, em aspectos importantes para a sua soberania.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V súlade s Dohovorom, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985, bola upravená príručka týkajúca sa cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum. Tieto rozhodnutia sa však vzťahujú na obdobie schengenskej spolupráce na medzivládnej úrovni a treba ich prispôsobiť súčasnému inštitucionálnemu a právnemu rámcu EÚ. Účel zoznamu cestovných dokladov je dvojaký: na jednej strane umožňuje hraničnej kontrole overiť, či bol určitý cestovný doklad uznaný na účely prekročenia vonkajších hraníc, na druhej strane umožňuje konzulárnym pracovníkom overiť, či členské štáty uznávajú určitý cestovný doklad na účely pripojenia vízovej nálepky. V tejto súvislosti sa zdá, že je nevyhnutné opatrenie, ktoré zaručí neustálu aktualizáciu zoznamu cestovných dokladov a zároveň zaistí, aby členské štáty mali k dispozícii čo najúplnejšie informácie. Od členských štátov by sa v záujme jednoduchosti a efektívnosti vyžadovalo, aby oznamovali svoje stanovisko o uznaní alebo neuznaní týchto dokumentov. Návrh ako taký by mal teda predstavovať pridanú hodnotu ako jeden z právnych predpisov Únie, a to tým, že ponúkne istotu pohraničnej stráži, ktorá má právo kontrolovať cestovné doklady na vonkajších hraniciach. Zoznam cestovných dokladov by mal byť preto právne záväzný, rovnako ako by bolo v súlade s právomocou členských štátov uznávať cestovné doklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – S'il est une chose dont on ne peut m'accuser, c'est bien de méconnaître l'importance des contrôles aux frontières. Au contraire, il est de notoriété publique que je milite pour le rétablissement total des droits souverains des États membres à définir les conditions d'entrée et de séjour sur leur territoire, et à organiser le respect de ces conditions. Mais nous sommes, hélas, dans l'espace Schengen, et les États sont censés assurer à leurs propres frontières extérieures les contrôles bénéficiant à tous. Aussi, la proposition de décision établissant une liste des documents de voyage susceptibles d'être revêtus d'un visa, n'est pas, en soi, dans ce contexte, absurde.

Ce qui l'est en revanche, en termes de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale, c'est de laisser à la Commission la tâche d'élaborer cette liste et de considérer, si les États membres ne s'étaient pas prononcés sur ladite liste dans un délai restreint, qu'ils la reconnaissaient comme valable, sur le mode "qui ne dit mot consent". Il aurait fallu au contraire présumer que ce silence équivalait automatiquement au refus de reconnaître tel ou tel document comme légal. On appelle cela une décision implicite de rejet, notion courante en droit public. C'est pourquoi je me suis abstenu sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi kaip nustatyta 1985 m. Konvencijoje dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, parengtas kelionės dokumentų, pagal kuriuos jų turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovas. Tačiau šie sprendimai yra pasenę ir turi būti suderinti atsižvelgiant į dabartinę ES institucinę ir teisinę sistemą. Kelionės dokumentų sąrašo tikslas – dvejopas. Viena vertus, remdamosi šiuo sąrašu, sienų kontrolės tarnybos gali nustatyti, ar tam tikras kelionės dokumentas laikomas tinkamu norint kirsti išorės sieną. Antra vertus, remdamiesi juo, konsulatų darbuotojai gali patikrinti, ar valstybės narės pripažįsta konkretų kelionės dokumentą ir ar į jį galima klijuoti vizą. Šiuo sprendimu nustatomas kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašas ir tokio sąrašo sudarymo mechanizmas. Šis sprendimas taikomas kelionės dokumentams, pavyzdžiui, nacionaliniams pasams (paprastiems, diplomatiniams arba tarnybiniams ir pareiginiams arba specialiems pasams), laikiniesiems kelionės dokumentams, pabėgėlių ir asmenų be pilietybės kelionės dokumentams, tarptautinių organizacijų išduodamiems kelionės dokumentams arba laissez-passer. Šis sprendimas neturi įtakos valstybių narių kompetencijai pripažinti kelionės dokumentus.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report, the purpose of which is to create legal certainty with regard to the list of travel documents, therefore the rapporteur proposes to clarify the consequences of a failure to notify a Member State’s position in the given time period. This provision is consistent with the exclusive competence of Member States for the recognition of travel documents since they would always have the right to notify that they do not recognise the travel document concerned.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Per poter attraversare le frontiere esterne tra gli Stati dell'Unione Europea, al tempo della cooperazione intergovernativa su Schengen, era necessaria la compilazione di alcuni documenti di viaggio.

L'elenco dei documenti di viaggio, infatti, da un lato permetteva alle autorità di controllo delle frontiere di verificare se un determinato documento di viaggio era riconosciuto dal Codice Schengen, dall'altro consentiva al personale consolare di verificare se gli Stati membri ritenevano necessaria l'apposizione della vignetta del visto.

Con l'attuale quadro istituzionale e giuridico, riteniamo siano necessari un continuo aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio ed una comunicazione da parte degli Stati membri della loro posizione in merito al riconoscimento o non riconoscimento di tali documenti, a fini di semplificazione e di efficienza, garantendo cosi un'informazione il più completa possibile a tale riguardo.

Siamo dell'idea, infine, che l'elenco dei documenti di viaggio dovrebbe essere giuridicamente vincolante. La formulazione proposta rispetta doverosamente la competenza degli Stati membri di riconoscere o meno le documentazioni di viaggio e, al tempo stesso, garantisce la certezza del diritto dopo il periodo dato, che potrebbe in effetti essere più lungo di quanto proposto dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O controlo das fronteiras externas é essencial para a segurança da UE, daí considerarmos ser necessária uma definição rigorosa da lista dos documentos de viagem que permitam tal controlo. Esta lista deverá ser comum a todos os Estados-Membros, apesar da competência exclusiva destes para o reconhecimento dos documentos de viagem.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Cette liste devrait d'une part, permettre aux autorités chargées du contrôle des frontières de vérifier si un document de voyage déterminé est reconnu aux fins du franchissement des frontières extérieures, conformément au code frontières Schengen, et d'autre part, permettre aux autorités consulaires de s'assurer que les États membres reconnaissent un document de travail donné aux fins d'y apposer le visa.

Il faudra mettre en place un mécanisme imposant aux États membres l'obligation de prendre position sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance des documents. Afin de garantir une bonne information du public et des États membres et de rendre le système efficace, une publication électronique, actualisée en permanence, de la liste des documents de voyage devrait être mise sur pied. Cette liste de documents devrait apporter une plus-value en matière de sécurité des contrôles aux frontières et la sécurité juridique pour ce qui concerne la liste des documents de voyage.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The purpose of the list of travel documents is twofold: on the one hand it allows border control authorities to verify whether a given travel document is recognised for the purpose of crossing the external borders as set out in Article 5(1)(a) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). On the other hand it allows consular staff to verify whether Member States recognise a given travel document for the purpose of affixing the visa sticker.

The purpose of this decision is to create legal certainty with regard to the list of travel documents. Lastly, I would like to address a question to the Member States. Why do Latvia and Lithuania not allow people holding Italian or French visas to cross their borders? Such cases have been known to take place. I voted ‘in favour’, but the report should be improved.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. 1985 wurde mit dem Schengener Übereinkommen eine Liste visierfähiger Reisedokumente geschaffen, die zum Überschreiten der Außengrenzen berechtigen. Diese Liste soll nun dem veränderten institutionellen und rechtlichen Rahmen der Europäischen Union angeglichen werden. Die Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, ihren Standpunkt zur Anerkennung bzw. Nichtanerkennung der betreffenden Dokumente mitzuteilen. Die Liste der Reisedokumente im vorliegenden Bericht soll rechtsverbindlich sein. Ich habe mich der Stimme enthalten, da ich von den Vorschlägen im Bericht nicht ganz überzeugt bin.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. 1985 wurde im Rahmen des Schengener Abkommens ein Handbuch visierfähiger Reisedokumente geschaffen, die den Inhaber zum Überschreiten der Außengrenzen berechtigen. Da sich mittlerweile die Rahmenbedingungen der EU massiv geändert haben, scheint eine Adaption sinnvoll zu sein. Da ich aber bei den im Bericht angeführten Mitteln zweifle, ob sie die ideale Lösung sind, habe ich mich der Stimme enthalten!

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kurioje nustatomas kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašas ir šio sąrašo sudarymo mechanizmas. Tam, kad sienų kontrolės tarnybos ir konsulatai galėtų tinkamai įgyvendinti savo funkcijas, kelionės dokumento vadovas turi būti atnaujintas ir suderintas su dabartine ES institucine ir teisine sistema. Labai svarbu, kad kelionės dokumentų pripažinimas išliktų kiekvienos valstybės narės kompetencijoje ir šis sprendimas nedarytų jokios įtakos. Manau, kad trijų mėnesių terminas, per kurį valstybės turi pranešti apie savo poziciją dėl kelionės dokumentų pripažinimą yra tinkamas ir pakankamas. Siekiant efektyviau kovoti prieš padirbtų asmens dokumentų naudojimą, Komisija turėtų parengti žinomų netikrų ir maskuojamųjų pasų sąrašą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Aprovei o presente relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à lista dos documentos de viagem que permitem a passagem das fronteiras externas e nos quais podem ser apostos vistos e à criação de um mecanismo para elaborar essa lista. Saúdo a relatora pelo relatório bem estruturado da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. A harmonização do reconhecimento dos documentos de viagem não é possível, pois insere-se no âmbito das competências exclusivas dos Estados-Membros. Porém, há que assegurar uma actualização contínua da lista. Dou igualmente o meu apoio à criação de um mecanismo que assegure a actualização constante da lista de documentos de viagem emitidos pelos países e a introdução de um mecanismo centralizado para a avaliação técnica desses documentos. Creio que deve ser assegurado que todos os Estados-Membros possam expressar a sua posição relativamente ao reconhecimento ou não dos documentos de viagem enumerados, uma vez que se insere no âmbito das suas competências exclusivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. As normas relativas aos documentos de viagem que autorizam o seu titular a atravessar as fronteiras externas, previstas na Convenção de aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 1985, carecem de uma harmonização à luz do novo quadro jurídico comunitário. Nesta matéria, deve primar a defesa da certeza e segurança jurídicas: os Estados devem ter ao seu dispor elementos que permitam aferir a conformidade de dados documentos com o exigido para a transposição das fronteiras, bem como saber se dado documento é reconhecido em todos os Estados-Membros. Daí que seja razoável exigir uma lista de documentos vinculativa que assuma a forma de acto legislativo comunitário. Numa matéria de alto relevo para a segurança do espaço comum, deve valer, em primeira linha, a certeza na aplicação do Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In accordance with the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985, the Decisions SCH/Com-ex (98) 56 and SCH/Com-ex (99) 14 concerning the compilation of a manual of travel documents enabling the crossing of external borders which may be endorsed with a visa. However, these decisions go back to the time of intergovernmental cooperation on Schengen and need to be adapted to the EU’s current institutional and legal framework.

The purpose of the list of travel documents is twofold: on the one hand it allows border control authorities to verify whether a given travel document is recognised for the purpose of crossing the external borders as set out in Article 5 (1)(a) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code); on the other hand it allows consular staff to verify whether Member States recognise a given travel document for the purpose of affixing the visa sticker.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo documento perché ritengo fondamentale creare certezza del diritto per quanto riguarda l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto.

L'elenco dei documenti di viaggio permetterebbe, da una parte, alle autorità di controllo delle frontiere di verificare se un determinato documento è riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne; dall'altra invece consentirebbe al personale consolare di verificare se gli Stati membri riconoscono un dato documento di viaggio ai fini dell'apposizione della vignetta del visto.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του κ.Fajon, διότι ο σκοπός της είναι να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου σχετικά με τον κατάλογο ταξιδιωτικών εγγράφων και, κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η πρόταση της εισηγήτριας να αποσαφηνισθούν οι συνέπειες σχετικά με την παράλειψη κοινοποίησης της θέσης ενός κράτους μέλους στη δεδομένη χρονική περίοδο είναι απόλυτα σωστή. Αυτή η διάταξη πρέπει να είναι συνεπής με την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών για την αναγνώριση ταξιδιωτικών εγγράφων, εφόσον θα έχουν πάντοτε το δικαίωμα να κοινοποιούν ότι δεν αναγνωρίζουν το σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In una logica di aumento del flusso di attraversamento delle frontiere sia da parte dei cittadini europei che dei cittadini di paesi terzi, come ci dimostrano i dati degli ultimi anni (per questioni di studio, lavorative o ricongiungimento famigliare, ecc.) ritengo tempestivo e quando più calzante che l'Unione europea riveda le norme da attuare in merito ai documenti di viaggio necessari a vacare le frontiere.

Due sono i punti di forza del testo: da un lato la semplificazione e l'aumento dell'efficacia burocratica per le autorità di controllo alle frontiere che verificano l'accettabilità di un determinato documento di viaggio, e dall'altro la redazione di un elenco dei documenti di viaggio che consenta al personale consolare di verificare se gli Stati membri riconoscono o meno un dato documento ai fini dell'apposizione della vignetta del visto.

Considero, dunque, che la relazione che abbiamo votato oggi in aula, e per cui ho espresso il mio voto favorevole, rappresenti di per sé un passo avanti verso l'unificazione dei riconoscimenti della documentazione all'interno dell'Unione europea, in particolare fornendo certezza nel diritto e appianamento delle difficoltà burocratiche nell'applicazione della libertà di circolazione dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Hintergrund des vorliegenden Berichtes ist die Notwendigkeit, die Beschlüsse gemäß dem Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Übereinkommens mit dem inzwischen bestehenden rechtlichen Rahmen der EU in Einklang zu bringen. Wie die Berichterstatterin richtig darlegt, würde durch die Rechtsvorschrift nur dann einen Mehrwert entstehen, wenn diese wesentlich zur Rechtssicherheit für die Arbeit der Grenzschutzbeamten beitrüge. Ich habe daher zugestimmt.

 
  
  

Relazione: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta, pois salienta a importância da banda larga na Europa enquanto elemento de coesão territorial, o que também oferece oportunidades para regiões remotas e isoladas geograficamente. As tecnologias digitais são essenciais para a coesão territorial, na medida em que conferem um maior protagonismo às regiões mais afastadas da União Europeia. Impõe-se, por conseguinte, ultrapassar as dificuldades que as regiões enfrentam no domínio das tecnologias e dos serviços, em termos de disponibilidade, qualidade e tarifas.

Concordo que, para além das medidas destinadas a apoiar o fornecimento de redes de banda larga e de outras tecnologias em rede, é particularmente importante velar por que os investimentos sejam igualmente canalizados para o desenvolvimento de aplicações e programas para utilização das infra-estruturas informáticas, que contribuirão para melhorar a vida dos cidadãos, promover o fornecimento de serviços públicos em linha e aumentar a qualidade da administração pública.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl plačiajuosčio ryšio Europoje: investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą. Šiuo dokumentu mes, Europos Parlamento nariai, raginame mažinti skaitmeninį atotrūkį ir užtikrinti prieigą prie plačiajuosčio ryšio visoje ES siekiant suteikti pridėtinę europinę vertę, ypač atokiose ir kaimo vietovėse, siekiant užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą. Tam, kad būtų įgyvendinti strategijos „ES 2020“ tikslai, nepaprastai svarbu užtikrinti veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimą visoje ES, kad būtų skatinamas greitas, tvarus, integracinis ir teritorinę sanglaudą užtikrinantis ekonomikos augimas, kuris pagerintų užimtumo padėtį, būtų stiprinamas Europos konkurencingumas, sukuriamos palankesnės sąlygos moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Labai svarbu tai, kad plačiajuostis ryšys sudarytų galimybes visiems regionams, miestams, savivaldybėms ir visuomenės grupėms naudotis skaitmenine erdve, joms suteikiant galimybę pasinaudoti naujomis viešųjų paslaugų skaitmeninėmis technologijomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O acesso por parte de todos os cidadãos europeus a redes eficientes de banda larga é um factor determinante para a concretização dos objectivos da Estratégia Europa 2020 para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A banda larga é essencial para a competitividade da indústria da UE contribuindo fortemente para o crescimento económico e o emprego, assim como para a participação de todos as regiões e grupos sociais na vida digital da UE.

Apesar da evolução e das melhorias registadas neste domínio, o presente relatório, que apoiei, sugere um conjunto de iniciativas para a concretização dos objectivos europeus, nomeadamente: sublinha a necessidade de uma melhor utilização de todas as tecnologias complementares disponíveis, incluindo as móveis e as de satélite, de forma a conseguir a cobertura da banda larga das zonas rurais, montanhosas e insulares. Solicita à Comissão que apresente, com carácter de urgência, uma proposta adequada de plano estratégico que contenha um quadro único aplicável a todos os aspectos da cibersegurança. Finalmente reclama medidas específicas para garantir que as PME possam gozar plenamente do potencial da banda larga nos domínios do comércio electrónico e da contratação pública por via electrónica.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Internet to dzisiaj podstawowe narzędzie pracy. Liczba stałych i mobilnych abonentów Internetu szerokopasmowego w Europie osiąga obecnie poziom stu pięćdziesięciu milionów. Zapotrzebowanie na łącza wciąż systematycznie rośnie. Niestety nadal powszechne jest zjawisko społecznego wykluczenia cyfrowego, szczególnie w odniesieniu do osób o niskich dochodach czy niepełnosprawnych.

Zgadzam się więc z postulatem, by Komisja i państwa członkowskie dążyły do jak najszybszego zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu wszystkim Europejczykom, również poprzez pomoc finansową. Wspieranie inwestycji opartych na technologiach szerokopasmowych oraz obniżanie ich kosztów, przy zapewnieniu uczciwej konkurencji między sieciami, wzmacnia pozycję małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwiając im korzystanie z pełni potencjału w dziedzinie handlu elektronicznego oraz z elektronicznych zamówień publicznych wpływamy na zwiększenie popytu. Popieram zatem apel o przyspieszenie procedur udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem zasobów on-line i elektronicznego fakturowania. Głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de esta iniciativa porque el suministro en toda la UE de la banda ancha de alto rendimiento va a contribuir a cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020, impulsando de esta forma un crecimiento económico sostenible, inclusivo y cohesionado para el territorio, la creación de empleo y potencias de competitividad en Europa. Asimismo va a favorecer la investigación y la innovación, de forma que todas las regiones, ciudades, municipios, grupos sociales y personas puedan beneficiarse de ellas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso un voto favorevole alla relazione dell'on. Tzavela perché si sottolinea il ruolo fondamentale che l'accesso veloce a Internet può avere nella ripresa economica, in quanto grande supporto all'innovazione e alla produttività in tutti i settori economici.

La banda larga permetterà lo sviluppo di nuovi settori, come la sanità online, che contribuirà alla riduzione della burocrazia e porterà notevoli risparmi. Inoltre, condivido l'invito della relatrice agli Stati membri a istituire piani nazionali per la banda larga e ad intraprendere misure per promuovere nuove capacità e competenze per offrire servizi sempre più innovativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato positivamente la relazione presentata dall'on. Tzavela.

La rapidità della diffusione delle informazioni, degli scambi commerciali, delle interconnessioni sociali impone la previsione di efficaci politiche sulle infrastrutture tecnologiche, ormai essenziali per la vita comune dei nostri cittadini. L’UE deve arrivare velocemente a un mercato competitivo della banda larga in grado di facilitare i servizi, creando al contempo nuovi posti di lavoro e nuove possibilità commerciali.

È necessario sostenere e implementare gli investimenti nel settore tecnologico, in modo da raggiungere gli ambiziosi obiettivi posti dall’agenda digitale e i traguardi fissati dalla strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva, grazie anche ad un coinvolgimento attivo del settore privato, parte fondamentale di questa strategia.

Condivido la necessità che gli Stati membri adottino politiche condivise e coordinate nel settore della banda larga e politiche pubbliche incisive volte ad una capillare diffusione, anche nelle zone più remote, di questo fondamentale strumento. Un’Europa leader in questo settore offrirà notevoli possibilità di crescita garantendo competitività, libera concorrenza e maggiore scelta per i consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Podporuji rozšíření širokopásmového pokrytí, neboť podle mého názoru povede k usnadnění komunikace, obzvláště pro osoby se sníženou mobilitou nebo žijící v izolaci, a ve venkovských oblastech zlepší přístup ke službám a podpoří rozvoj malých a středních podniků. Proto jsem zklamán, že finanční prostředky v hodnotě 1 miliardy EUR, které byly přislíbeny v roce 2008 v plánu evropské hospodářské obnovy v souvislosti se 100% širokopásmovým pokrytím do roku 2010, nebyly přiděleny, a tohoto cíle tak nebylo dosud dosaženo. Nepochybuji o tom, že širokopásmové služby jsou klíčem ke konkurenceschopnosti průmyslu EU a velkou měrou přispívají k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti, vytváření nových pracovních míst a a zvyšování účasti všech sociálních skupin na digitálním životě v EU.

Domnívám se, že úspěšné provedení balíčku opatření pro širokopásmové sítě má zásadní význam pro řešení nezaměstnanosti zejména mezi mladými lidmi v kontextu strategie Evropa 2020. Proto v tomto směru podporuji spolupráci Komise s EIB na zlepšování financování rychlých a ultrarychlých sítí s tím, že je třeba, aby toto financování bylo orientováno na projekty otevřených infrastruktur, které podporují rozmanitost služeb. Podporuji rovněž Komisi v její snaze prozkoumat možnosti nových finančních zdrojů a inovačních finančních nástrojů.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório por concordar que o fornecimento de redes eficientes de banda larga à escala da UE é de importância vital para a consecução dos objectivos da Estratégia Europa 2020, a fim de fomentar um crescimento económico inteligente, sustentável, inclusivo e indutor de coesão territorial, melhorar a situação do emprego, reforçar a competitividade da Europa, facilitar a investigação e a inovação científicas e permitir que, desse modo, todas as regiões, cidades, municípios e sectores da sociedade beneficiem do ambiente digital, propiciando-lhes a oportunidade de explorarem novas tecnologias digitais destinadas aos serviços públicos.

Considero que o acesso dos estabelecimentos de ensino e dos centros de investigação às infra-estruturas de banda larga é essencial para assegurar a livre circulação dos conhecimentos, preparar as novas gerações e tornar a União Europeia competitiva. O relatório solicita à Comissão e aos Estados-Membros que desenvolvam programas europeus e nacionais capazes de garantir e financiar o acesso de todos os estabelecimentos de ensino e de investigação às infra-estruturas de banda larga até 2015; considera ainda que, até 2015, todas as instituições académicas e de investigação da Europa devem estar ligadas por redes de altíssima velocidade, que possuam débitos na ordem de gigabytes por segundo, criando uma Intranet para o espaço único europeu de investigação.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. − It is crucially important that Europe invests in high quality broadband, and maintains our position at the upper ends of the technology and infrastructure markets. For this reason I supported this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender o alargamento do livre acesso à Internet de alta velocidade para escolas, hospitais e outras instituições públicas, como meio de melhorar a qualidade e acessibilidade dos serviços públicos e de fortalecer a conectividade em zonas periféricas ou mais desfavorecidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. No quadro da Estratégia UE 2020, a agenda digital assume especial importância e relevância pelos ganhos que pode significar não apenas em termos de inovação e conhecimento, mas também pelos benefícios trazidos aos consumidores e às empresas, nomeadamente às PME. Tendo em conta a actual dificuldade dos Estados e das empresas em cumprir as metas da Estratégia UE 2020 no que respeita aos objectivos da banda larga e a pouca disponibilidade de recursos financeiros, considero pertinente a recomendação da Comissão do Mercado Interno para que possam ser disponibilizados fundos estruturais para a implantação da banda larga e de reforço do acesso a internet de alta velocidade, com todos os benefícios que tal pode representar para consumidores e empresas, e para o reforço da competitividade.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Com vista à concretização dos objectivos da Estratégia Europa 2020 e considerando a importância estratégica da agenda digital em favor dos cidadãos, das empresas e da aposta na inovação e no conhecimento, o acesso universal a redes eficientes de banda larga reveste-se de uma importância extrema, nomeadamente para a competitividade global, o crescimento económico e o emprego, envolvendo a participação de todos as regiões e grupos sociais. Por isso, apoio este relatório, de onde saliento ainda a defesa do incentivo ao investimento e à concorrência, a fim evitar a distorção do mercado ou mesmo a criação de encargos indevidos para as empresas que o compõem.

Do conjunto de iniciativas proposto, destacam-se também a protecção dos interesses e a promoção de vantagens para os consumidores. Em contraponto com este esforço europeu e este reconhecimento da importância da agenda digital, não posso deixar de lamentar o desperdício de fundos por parte de Portugal, destinados a desenvolver a infra-estrutura para a Internet de banda larga nas zonas rurais e a consolidar as operações relacionadas com os Novos Desafios.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O acesso geral à banda larga constitui actualmente uma condição indispensável do desenvolvimento social e da melhoria dos serviços públicos. Apesar do relatório ser globalmente positivo e de até propor que os Estados-Membros sejam instados a pôr em prática políticas públicas de apoio à introdução de novas tecnologias, deveria, ainda assim, insistir na melhoria e promoção dos serviços públicos enquanto garante que todos os cidadãos tenham acesso à banda larga, permitindo alargar os seus benefícios a todos os sectores da população, nomeadamente nas regiões menos desenvolvidas da União.

São exemplo as regiões ultraperiféricas que conhecem nos seus territórios situações de elevada dispersão geográfica, nas quais ainda não existe acesso a infra-estruturas TIC essenciais, como a Internet de banda larga, representando desta forma uma dupla penalização a adicionar aos constrangimentos decorrentes da ultraperificidade. Expressamos a nossa preocupação a tendências desmesuradas de incremento de medidas securitárias de controlo e vigilância da rede, sob o argumento do ciberterrorismo, e onde a garantia de uma protecção dos dados pessoais é apenas mais uma ilusão, podendo pôr em causa os direitos, as liberdades e as garantias das pessoas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Do roku 2020 by všetci Európania mali mať prístup k internetu s rýchlosťou väčšou ako 30 megabitov za sekundu (Mbps) a minimálne 50 % domácností v Európe by malo mať internet s rýchlosťou vyše 100 Mbps. Tento cieľ je súčasťou Digitálnej agendy pre Európu, prioritnej iniciatívy stratégie Európa 2020 zameranej na inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo. Rovnako sa v Digitálnej agende potvrdil cieľ, ktorý si vytýčila Európska rada, poskytnúť všetkým Európanom základné široké pásmo do roku 2013. Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov treba vypracovať komplexnú politiku, založenú na celej škále technológií, a dôkladne monitorovať dosiahnutý pokrok. Cieľ zabezpečiť rýchly a ultrarýchly internet sa vytýčil preto, lebo bude zohrávať ústrednú úlohu pri oživovaní hospodárstva a bude predstavovať platformu na podporu inovácie v celom hospodárstve, rovnako ako to bolo v prípade elektrickej energie a dopravy v minulosti. Zavádzanie ultrarýchlych otvorených a konkurencieschopných sietí bude stimulovať pozitívny kolobeh pri vývoji digitálneho hospodárstva, pretože umožní vznik a rozšírenie nových služieb, ktoré si vyžadujú široké pásmo a po ktorých bude stúpať dopyt občanov, v dôsledku čoho bude aj väčší dopyt po širokom pásme.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signora presidente, onorevoli colleghi, la banda larga rappresenta un'innovazione che può aiutarci ad uscire dalla crisi. E' uno stimolo importante per la modernizzazione dell'Europa. L'Unione europea valuta come una priorità il consentire a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale. L'obiettivo che si deve sostenere è quello di poter garantire entro il 2013 a tutti i cittadini europei una copertura della banda larga del 100%. L'obiettivo di migliorare il dialogo e dare un impulso allo sviluppo è assolutamente condivisibile. Per questo confermo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − The provision of high-speed broadband coverage for all by 2013 is an integral part of the European Commission’s digital agenda strategy. It is critical that the most remote and disadvantaged regions in Europe are not ignored by the European Commission as they pursue this objective. The European Commission must ensure that all Member States reach this important target, which is vital for growth and jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi siekiant įgyvendinti strategijos „ES 2020“ tikslus nepaprastai svarbu užtikrinti veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimą visoje ES, kad būtų skatinamas greitas, tvarus, integracinis ir teritorinę sanglaudą užtikrinantis ekonomikos augimas, kuris pagerintų užimtumo padėtį, būtų stiprinamas Europos konkurencingumas, sukuriamos palankesnės sąlygos moksliniams tyrimams ir inovacijoms, ir sudaromos galimybės visiems regionams, miestams, savivaldybėms ir visuomenės grupėms naudotis skaitmenine erdve, joms suteikiant galimybę pasinaudoti naujomis viešųjų paslaugų skaitmeninėmis technologijomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), in writing. − The European Union should invest more in the creation of a common broadband area in order to clear obstacles to free movement in the European area. The European Union should be an example for the world in terms of digital development. One of the main problems in this area for the citizens of the Union is pricing, especially the lack of harmonisation in pricing on the territory of the European Union. A citizen should know that the price of using broadband services in different member countries is always the same, just like with mobile phone calls.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which asks the Commission, in order to create a coherent, consistent and effective EU structure marshalling all resources, to urgently present an appropriate proposal for a strategic plan containing a single framework for all aspects of EU cyber security, to ensure full protection and resilience of network and critical information infrastructures, including minimum safety standards and certifications, a common terminology, cyber incident management and a road map on cyber security. It takes the view that such a plan should define the contributions required from each actor, including the Commission, Member States, ENISA, Europol, Eurojust, EU and national computer emergency response teams and other relevant EU and national bodies and authorities, as well as the private sector, and also address the EU’s role and representation internationally.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Benché tutti gli Stati membri dispongano di una strategia nazionale in materia di banda larga, solo pochi di essi hanno programmi pienamente operativi che includono gli obiettivi prefissi dalla strategia Europa 2020, quali: assicurare la non discriminazione, promuovere le tecnologie disponibili ed evitare misure che implichino oneri iniqui per i consumatori e le imprese.

Riteniamo che i servizi a banda larga siano un fattore essenziale per la competitività dell'economia e siano necessari per permettere a tutte le regioni ed a tutte le fasce della società di poter beneficiare della tecnologia digitale nell'Unione europea. Pertanto, invitiamo gli Stati membri ad aprire integralmente la concorrenza tra le reti, onde evitare tanto le sovvenzioni che distorcono il mercato, quanto l'insorgenza e l'abuso di posizioni di mercato dominanti.

Essi devono promuovere ed estendere il libero accesso alla connettività ad alta velocità alle infrastrutture pubbliche importanti situate in zone remote, come mezzo per migliorare il servizio pubblico. Sosteniamo, infine, che l'Unione europea debba investire maggiormente nella ricerca sulle future tecnologie della comunicazione, sia fisse che mobili, e debba sviluppare iniziative tecnologiche congiunte in tali settori, interessando le università, gli istituti di ricerca, i fabbricanti di dispositivi e i fornitori di servizi e contenuti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A evolução crescente das tecnologias de informação tem que ser acompanhada por investimentos importantes no desenvolvimento da banda larga europeia. Assim, o fornecimento de redes eficientes de banda larga à escala da UE é de importância vital para a consecução dos objectivos da Estratégia Europa 2020, a fim de fomentar um crescimento económico inteligente, sustentável, inclusivo e indutor de coesão territorial, melhorar a situação do emprego, reforçar a competitividade da Europa, facilitar a investigação e a inovação científicas e permitir que, desse modo, todas as regiões, cidades, municípios e sectores da sociedade beneficiem do ambiente digital, propiciando-lhes a oportunidade de explorarem novas tecnologias digitais destinadas aos serviços públicos. É, no entanto, importante continuar a investir nesta área para que a banda larga consiga chegar a todos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Taking into account the inequality of the broadband market throughout Europe and the disappointing absorption capacity in this area, Mrs Tzavela pointed out that ‘basic broadband’ of at least 2 Mbps by 2013 in all 27 Member States, including 100% coverage, is a realistic goal. The ultimate goal for 2020 is 30 Mbps with 100% European coverage, and for 50% or more of European households to have subscriptions above 100 Mbps.

Another important point of this paper includes providing incentives to investors for rural and remote areas, as well as islands. Furthermore, while fibre optics will be the main platform capable of providing 100 Mbps, the document welcomes and promotes the use of complementary technologies such as fixed and mobile wireless, as well as satellite.

Unfortunately, the rapporteur is lobbying only one direction – the Internet. Providers are interested in that. Such a project is necessary but with some stipulations and red lines. In case of European investments, radio, TV and the press will lose the ability to compete, and that will result in the loss of hundreds of thousands of jobs and bankruptcies within the mass media. Therefore, during the transitional period, the EU should draft a plan of investments in traditional mass media, prohibit use of the Internet for piracy and prevent dishonest competition. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In Zeiten großer Mobilität und des freien Personenverkehrs ist es unumgänglich, den Menschen uneingeschränkten Zugang zu den „neuen“ Kommunikationsmitteln wie den E-Mail-Verkehr zu bieten. Schnelle Internetverbindungen sind unerlässlich, auch für verschiedenste Unternehmen, die ausschließlich via Web kommunizieren und sich in weiterer Folge auch dadurch vernetzen. Doch handelt es sich nicht nur um einen großen Markt für Nutzer, auch Investoren und Firmen sind an einem Ausbau der Breitband-Zugangs interessiert, da hier ein breites, sich geschäftlich durchaus lohnendes Feld entsteht und die Europäische Union das ambitionierte Ziel verfolgt, Weltmarktführer zu werden. Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da zu wenig auf die Finanzierbarkeit der Maßnahmen eingegangen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Wir schreiben das Jahr 2011, die Menschen werden immer mobiler - nicht zuletzt aufgrund des freien Personenverkehrs. In einer hochentwickelten Informationsgesellschaft ist es notwendig, angesichts solcher Entwicklungen in Infrastruktur, speziell die Informationstechnologie zu setzen. Die Europäische Union hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, im Bereich der Breitband-Verfügbarkeit Weltmarktführer zu werden. Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da zu wenig auf die Finanzierbarkeit der Maßnahmen eingegangen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi visoje Europoje turi būti užtikrintas veiksmingas plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas. Be to, labai svarbu, kad būtų skiriamos pakankamos investicijos į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą. Komisija ir valstybės nares turi parengti Europos ir nacionalines programas siekiant sudaryti sąlygas ir suteikti finansavimą, kad visi ES piliečiai turėtų prieigą prie plačiajuosčio bent 30 Mb/s spartos ryšio, o visos mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigos iki 2015 m. turėtų prieigą prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros Šių priemonių įgyvendinimas prisidėtų prie greito, tvaraus, integracinio ir teritorinę sanglaudą užtikrinančio ekonomikos augimo. Turime dėti visas pastangas, kad ES pasaulyje užimtų vyraujančią padėtį IRT infrastruktūros atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας. Η έκθεση δίνει το πολιτικό στίγμα σχετικά με τις δράσεις που χρειάζεται να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να στηριχθούν οι επενδύσεις στα δίκτυα ευρυζωνικότητας. Για χώρες με γεωγραφικό ανάγλυφο σαν την Ελλάδα, όπου πολλές περιοχές είναι γεωγραφικά απομονωμένες, η εν λόγω έκθεση αποκτά ακόμα περισσότερη αξία. Αυτό συμβαίνει γιατί η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων μπορεί να αμβλύνει την όποια απομόνωση ή απόσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Um dos pilares da Estratégia Europa 2020 é a Agenda Digital. Conseguir, para a União Europeia, um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, está, nos dias de hoje, associado ao acesso por parte de todos os cidadãos europeus a redes eficientes de banda larga. O presente relatório, que votei favoravelmente, sugere um conjunto de iniciativas para a concretização dos objectivos europeus, sublinhando, nomeadamente, a necessidade de uma melhor utilização de todas as tecnologias complementares disponíveis, incluindo as móveis e as de satélite, de forma a conseguir a cobertura da banda larga das zonas rurais, montanhosas e insulares. Tendo em atenção o desígnio em causa e as vantagens para todos os cidadãos europeus, designadamente para consumidores e empresas, e também para o reforço da competitividade, creio ser de extrema importância a recomendação da Comissão do Mercado Interno para que possam ser disponibilizados fundos estruturais para a implementação da banda larga e de reforço do acesso à Internet de alta velocidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I welcome this report on broadband in Europe, as widespread coverage of high-quality, high-speed broadband networks across the EU is essential to build up Europe’s competitiveness, research and innovation potential and to foster social and territorial cohesion. Broadband underpins new information and communication technologies, such as cloud computing or the Internet of Things, which will help determine the future of industrial innovation.

We need consistent research investment in fixed and mobile ICTs in Europe. The European territory should be fully covered by 2013 and, in order to ensure that the Digital Agenda target of universal access at speeds of no less than 30 Mbps by 2020 is met, intermediate benchmarks should be set for earlier dates. The radio spectrum has to be managed in such a way as to allow low frequency bands to provide wide wireless coverage in rural areas, islands and mountains. Those with reduced mobility, disabilities and those living and doing business in isolated areas would enjoy new opportunities which only a combination of public and private investment strategies can bring about.

The Digital Agenda has immense potential for growth, enhanced productivity and inclusion, as well as more integrated information in fields such as education, health and public administration.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Sostengo pienamente questa relazione dell'on. Tzavela.

Lo sviluppo della banda larga può infatti essere utile alla ripresa economica, per il sostegno che garantisce all'innovazione e alla possibilità di rendere più veloci e semplici le transazioni. La realizzazione in Europa di reti a banda larga veloci è molto importante per gli obiettivi della strategia Europa 2020. Lo sviluppo della banda larga è particolarmente importante per i territori svantaggiati, come quelli di montagna, nei quali le nuove tecnologie possono sostenere la creazione e facilitare le attività di nuove PMI, con la conseguente possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Para o espaço comunitário se afirmar como uma verdadeira economia do conhecimento, é necessário que seja dotado de estruturas técnicas que suportem o desenvolvimento em rede da economia. A banda larga configura uma das grandes oportunidades que, no período mais próximo, se apresenta aos diversos Estados: trata-se de adoptar, num espaço sem paralelo a nível global, uma rede que cubra todo o espaço comunitário, com inegáveis vantagens para as empresas, cidadãos e desenvolvimento tecnológico.

Assim, o desafio que se coloca de modo mais premente é o de conseguir instalar, de modo universal ou quase universal, uma estrutura desta natureza, propiciando, concomitantemente, as condições necessárias para um cabal aproveitamento por parte dos diversos actores comunitários, em respeito do quadro normativo da União, nomeadamente, mediante uma distribuição equitativa de custos e benefícios, a protecção dos consumidores e a garantia de um mercado concorrencial livre.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Si è votato, oggi, durante la sessione plenaria di Strasburgo, sulla relazione dal titolo "Banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale".

La fornitura a livello europeo di reti a banda larga veloci è importante per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, per poter stimolare una crescita economica intelligente e sostenibile, migliorare la situazione occupazionale, rafforzare la competitività dell'Europa, favorire la ricerca scientifica e l'innovazione e permettere così a tutte le regioni, città, comuni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale e offrire loro l'opportunità di avvalersi delle nuove tecnologie digitali per i servizi pubblici.

A tal proposito la relazione dell'on. Tzavela sottolinea che l'Europa dovrebbe arrivare a un mercato competitivo per le infrastrutture per la banda larga ed i servizi in modo da facilitare gli investimenti. La relazione insiste sull'importanza dell'uso di tutte le tecnologie a disposizione per aumentare l'accesso alla banda larga, anche nelle zone più remote. Tutto ciò favorirà innovazione, competitività e possibilità di scelta dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE), in writing. − The provision of broadband and high-speed broadband for all citizens by 2020 is a key criterion in securing the future growth and competitiveness of our economy. The internet and ICT services account for 55% of all productivity growth; they generate new business opportunities and expand the field for existing businesses and promote social inclusion and cohesion.

But we are still a long way from this. It demands strong political decisions, a leap in investment levels and innovation. It will not be easy. We need to show the political will, which is what we have done today. Secondly, we need to take some tough political decisions that allow the development of the different technologies. We need them all: copper, fibre, cable, satellite and mobile. We need to stay technology-neutral and let the market decide. But we also need to create the framework conditions that give each of these technologies a level playing field. The goal is set – now let us get to work.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Very comprehensive (maybe overly so: it counts 77 paragraphs and it covers all aspects and all technologies) – even the impact of wireless technologies on health is included in para. 65.

Supports the Commission – the core issue is the funding of the NGAs (suggest an EU Broadband deployment act to coordinate all the funds; funds can be equity funds, structural and cohesion funds, regional funds, state and private investments, EIB), see part 3 ‘Incentivising investment and competition’.

Sets ambitious targets for broadband coverage: 100% coverage delivered to all Europeans by 2013 – at least 2 Mbps in rural areas and much higher speed in other areas (para. 4) – note that the target in EU 2020 is 30 Megabits by 2020.

Public funds are mentioned: broadband state aid framework, the NGA recommendation, and the public-sector investments (para. H); the balance between private and public investments is well covered.

The issue of net neutrality is included in para. 53. For information, stakeholders involved in the discussions include ETNO members (in particular AT&T), ECTA, BEUC, and SES.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che lo sviluppo di un'opportuna dorsale informatica europea sia un elemento insostituibile per lo sviluppo dell'economia e il rilancio delle nostre aziende.

Una connessione digitale di almeno 2 Mb/s accessibile a tutti i cittadini europei entro il 2013 permetterebbe di avere vantaggi in tutti i principali settori economici e sociali, con risvolti positivi per le PMI, l'e-government, la sanità elettronica e l'e-learning. Per realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale bisogna continuare sulla strada già intrapresa, aumentando la concorrenza nel settore e proseguendo con le politiche contro il divario informatico fra aree centrali e periferiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Sono favorevole a questa relazione sulla banda larga in Europa, che si pone come obiettivo di garantire a tutti gli europei una copertura di base della banda larga al cento per cento entro il 2013.

La fornitura a livello europeo di reti a banda larga veloci è di importanza fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della strategia 2020, al fine di stimolare una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e coesa sul piano territoriale, migliorando la situazione occupazionale e rafforzando la competitività in Europa.

Il raggiungimento di servizi veloci è fondamentale anche per gli istituti di ricerca, onde garantire la libera circolazione della conoscenza, migliorando il servizio anche per le zone remote. Lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la comunicazione tra i cittadini e le istituzioni dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Τζαβέλα, καθώς θεωρώ ότι είναι πλήρης και ισορροπημένη, οι στόχοι που θέτει είναι ρεαλιστικοί και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην έκθεση ότι στόχος πρέπει να είναι η εδραίωση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την υποδομή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας αλλά και η 100% κάλυψη για όλους τους Ευρωπαίους με ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps για όλους τους χρήστες στην ύπαιθρο. Η υλοποίηση αυτών των στόχων είναι καθοριστικής σημασίας για την ώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Per favorire l'innovazione, lo sviluppo aziendale, la crescita civile della società europea e la libertà di scelta dei consumatori è necessario far arrivare le infrastrutture per la banda larga, anche e soprattutto nelle zone più remote dove si registrano spesso i più alti livelli di rinuncia degli investimenti in materia di tecnologia digitale.

I dati rilasciati dal direttore della DG REGIO, sig. Rudolf Niessler, durante l’evento "Every European Digital", non sono confortanti in questo senso: solo 418 milioni, dei 2,3 miliardi complessivi stanziati per favorire la diffusione della banda larga nei paesi comunitari, sono stati effettivamente usati. Questi fondi non hanno trovato però i giusti canali di ascolto. Questo perché talvolta i progetti non sono convincenti per gli investitori oppure vanno contro le priorità dei singoli Stati, i cui governi si vedono obbligati a ristrettezze economiche sacrificando un ampio sguardo comune verso il futuro, come auspica l'UE.

La percentuale di abitazioni connesse alla banda larga in Italia è inferiore al 50 per cento, a fronte di una media europea del 61 per cento. Senza la banda larga però l’Italia, come altri paesi, rischia ben presto di retrocedere in serie B rispetto ad altre realtà che hanno fatto largo uso dei fondi stanziati e a perderci saranno il livello di investimenti e la competitività.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Estratégia Europa 2020 tem como principal desiderato estratégico tornar a UE uma economia inteligente, sustentável e inclusiva. A Agenda Digital é uma das sete iniciativas emblemáticas da referida estratégia europeia, apresentando objectivos ambiciosos e precisos para o período temporal em causa. Voto favoravelmente o presente relatório por considerar positiva a criação de um sistema de apoio mútuo, que vise reforçar o investimento na investigação e inovação como meio para desenvolver melhores tecnologias de comunicação e facilitar ainda a novos utilizadores o acesso às redes fixas e móveis terrestres.

Num momento em que o tráfego de dados está a aumentar exponencialmente, é urgente apostar na dinamização das infra-estruturas das TIC, aumentar a eficácia e a implementação rápida das Redes de Nova Geração, partilhar as boas práticas tecnológicas e promover um plano estratégico que salvaguarde os aspectos da cibersegurança na UE, em conjunto com os países europeus, a ENISA, a EUROPOL, o EUROJUST e os mais diversos órgãos e instâncias competentes, assim como entidades do sector privado. Defendo ainda que deve ser salvaguardada a especificidade das zonas rurais, montanhosas, insulares e ultraperiféricas, dado que a banda larga contribuirá de forma decisiva para a redução das assimetrias regionais e reforçará a coesão territorial.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This report outlines the EU’s intention to provide fast broadband to homes and businesses across the EU.  Broadband is of vital importance if the objectives of the EU 2020 Strategy are to be achieved, if and we are to contribute to smart, sustainable and inclusive growth. The EU’s objectives should include enabling all regions and sectors of society to benefit from the digital environment, and this report – along with its complementary initiatives – takes important steps to achieving this.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur ce rapport sur le développement du haut débit dans l'Union qui, tout en contenant de nombreuses références à la concurrence et à la libéralisation des services du haut débit (un secteur qui est déjà trop libéralisé), contient aussi un certain nombre de propositions positives.

Parmi celles-ci, l'engagement de fournir, en renforçant les investissements publics dans les infrastructures, au plus grand nombre des citoyens une couverture totale en haut débit d'ici 2013, ce qui est indispensable notamment pour les citoyens des zones éloignées, et cela tout en maintenant la qualité d'accès et sans charges excessives pour les utilisateurs.

On peut aussi relever la proposition d'assurer un accès ouvert aux institutions publiques afin de garantir la libre circulation des connaissances et d'améliorer les services publics en ligne, la volonté de garantir la neutralité du net, l'utilisation des standards ouverts, la protection des données et le respect à la vie privée des citoyens, et, enfin, la nécessité de lutter contre la fracture numérique avec une attention particulière aux populations les plus vulnérables, comme les personnes handicapées, les personnes issues de l'immigration ou les personnes ayant des revenus modestes.

Mais une nouvelle fois, au delà des mots, nous attendons des actes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus le lot quotidien d'une majorité d'Européens, 30% n'ont jamais pu utiliser Internet. Le vote de notre Assemblée vise justement à mettre fin à cette fracture numérique: l'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire européen en haut débit d'ici à 2013. Cette stratégie est d'autant plus importante que l'Internet conditionne désormais l'ensemble de la société. La mise en œuvre réussie de ce plan répondrait à des objectifs divers, tels que la cohésion sociale, la lutte contre le chômage, le droit à l'information et le droit à l'accès à la culture. Initialement conçu comme un réseau créé à l'usage des militaires, cet outil est également devenu, en décuplant l'efficacité et les économies d'échelle de nos entreprises, un vecteur incontournable pour la croissance économique. Il s'agit là d'un avantage compétitif sur lequel nous devons nous appuyer d'avantage, à l'image des entreprises américaines. Pour transformer cette stratégie en une croissance intelligente, durable et inclusive, il nous faudra consentir des investissements à la hauteur des enjeux, mettre en place un cadre légale permettant de sécuriser les internautes (lutte contre la cybercriminalité, protection des données privées) et de rémunérer justement l'ensemble des acteurs du net.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania. Uważam, że rozwój i inwestycje w dziedzinie technologii szerokopasmowej mogą mieć niebagatelne znaczenie dla realizacji strategii konkurencyjności w ramach inicjatywy Europa 2020. Zwiększenie dostępu do szybkiego Internetu oraz jego mobilności i przepustowości stanowi wartość kluczową dla ok. 500 milionów europejskich konsumentów. Jest to wyjątkowa w skali światowej liczba uczestników wszelkiego rodzaju: konsumentów, przedsiębiorstw, organów administracji, organizacji pożytku publicznego, którzy wykorzystują dobrodziejstwa Internetu zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Warto pamiętać, że szybkie wdrażanie sieci szerokopasmowych ma strategiczne znaczenie dla rozwoju innowacji i wydajności w UE, a także dla stymulowania nowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i tworzenia miejsc pracy w UE. Korzyści z rozbudowy infrastruktury w tym zakresie mają bardzo pozytywny wydźwięk w kontekście zwiększania dostępności do edukacji, zwłaszcza nauczania na odległość w obszarach peryferyjnych. Uważam, że istnieje potrzeba publikacji dotyczących inwestycji w sieci szerokopasmowe, zwłaszcza dla partnerstw publiczno-prywatnych oraz organów lokalnych i regionalnych, aby zapewnić jak najlepsze oddolne wykorzystanie środków na ten cel. Dalszy rozwój może także stanowić dużą szansę dla projektów promujących dialog między obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Mit der Digitalen Agenda der Europäischen Union hat man sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Ich sehe den Mehrwert der Umsetzung dieser Zielvorgaben – neben dem territorialen Zusammenhalt – vor allem hinsichtlich künftiger Arbeitsmöglichkeiten und neuer Arbeitsmodalitäten.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso un voto favorevole al testo presentato dall'on. Tzavela.

La futura competitività dell'Europa è legata anche allo sviluppo delle infrastrutture per la banda larga: è dunque importante utilizzare tutte le tecnologie a disposizione per migliorare l'accesso alla banda larga, anche nelle zone più remote e meno facilmente raggiungibili. Ritengo che lo sviluppo della banda larga, oltre a favorire l'innovazione, migliorerà le possibilità di scelta dei consumatori europei e, credo, faciliterà gli investimenti nel nostro continente.

 
  
  

Relazione: Axel Voss (A7-0244/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – En mai 2009, la Commission européenne a lancé une évaluation de la directive de 1995 sur la protection des données personnelles. D'ici la fin de l'année, elle doit présenter une proposition législative destinée à modifier cette directive, sans exclure d'adapter d'autres instruments juridiques au nouveau cadre général de la protection des données.

Les quinze dernières années ont été marquées par la révolution de l'internet et plus globalement par l'utilisation croissante des nouvelles technologies. La collecte et le traitement des données personnelles qui en découlent ont une ampleur inédite, renforcée par la mondialisation des échanges. Le présent rapport met en exergue certains fils conducteurs de la future réforme: élévation du droit à l'information, amélioration des transferts de données, notamment dans le cadre de coopérations judiciaire ou policière, harmonisation du statut et des pouvoirs des autorités nationales en charge de la protection des données… En fervent défenseur du droit à l'oubli et de la sécurisation des échanges sur l'internet, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta. É de importância vital o aumento do intercâmbio de dados pessoais, conjugado com os novos desenvolvimentos tecnológicos, que conduzam a um aumento da recolha, armazenagem e utilização desses dados pessoais. Deve-se defender a inclusão, na revisão da Directiva 95/46/CE relativa à protecção de dados, de uma reforma abrangente do quadro da UE para a legislação nesta matéria, estabelecendo regras mais rigorosas no que respeita à recolha de dados, nomeadamente informando as pessoas do motivo pelo qual os seus dados serão recolhidos e utilizados, por quem e por quanto tempo. Os efeitos de uma segurança acrescida na protecção de dados pode ter consequências positivas económicas, tendo em conta que os cidadãos não fazem compras em linha com a mesma segurança com que o fazem fora de linha, devido aos receios de roubo de identidade e à falta de transparência sobre o modo como as suas informações pessoais serão tratadas e utilizadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl visapusiško požiūrio į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje. Tai svarbus dokumentas, kuriuo Europos Parlamentas pasisako už galiojančios tvarkos asmens duomenų apsaugos srityje griežtinimą, naujų principų ir priemonių įvedimą ir duomenų apsaugos darnos bei aukštų standartų užtikrinimą, taikant privalomą Pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 8 straipsnį. Svarbu tai, kad kiekvienas asmuo bet kuriuo metu turi žinoti, kas, kokius, kada, kokiam tikslui ir kiek ilgai saugo duomenis ir kaip jie tvarkomi bei turi turėti galimybę duomenis ištrinti, ištaisyti arba užblokuoti nebiurokratišku būdu ir turi būti informuojami apie bet kokį neteisėtą duomenų naudojimą ar duomenų saugumo pažeidimą. Pritariu pranešėjui, kad reikia ypač apsaugoti vaikus ir nepilnamečius, atsižvelgiant, inter alia, į padidėjusį vaikų naudojimąsi internetu ir skaitmeniniu turiniu. Gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis turėtų būti svarbi oficialiojo švietimo dalis siekiant mokyti vaikus ir nepilnamečius atsakingai elgtis interneto aplinkoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de esta iniciativa por el contenido que describe el título, el del pleno compromiso con un enfoque global de las protección de los datos personales en la Unión Europea, así como por el fortalecimiento de las disposiciones ya vigentes, como la Directiva 95/46/CE, los nuevos principios y mecanismos que establecen que se pueda disponer de normas más coherentes y fuertes en materia de protección de datos en la nueva realidad tras el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales. En definitiva, se va a fortalecer la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi pažeidžiant duomenų apsaugos nuostatas gali kilti didelė grėsmė asmenų pagrindinėms teisėms ir valstybių narių vertybėms, todėl Europos Sąjunga ir valstybės narės privalo imtis veiksmingų priemonių kovodamos su tokiais pažeidimais. Be to, dėl tokių pažeidimų kyla žmonių nepasitikėjimas, o tai mažina galimybes tinkamai taikyti naujas technologijas, o už netinkamą asmens duomenų naudojimą ir piktnaudžiavimą jais turėtų būti baudžiama taikant tinkamas, griežtas ir atgrasančias sankcijas, įskaitant baudžiamąsias sankcijas. Europos Komisija turėtų nustatyti privalomų pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus sistemą ir išplėsti ją kitiems nei telekomunikacijų sektoriams bei užtikrinti, kad ji netaptų eiline perspėjimo apie įvairius pažeidimus sistema, o perspėtų apie pažeidimus, kurie gali padaryti neigiamą įtaką asmeniui. Taip pat reikia užtikrinti, kad visi pažeidimai be išimties būtų užregistruoti ir su jais galėtų susipažinti duomenų apsaugos ar kitos atitinkamos valdžios institucijos bei juos išnagrinėti ir įvertinti, taip užtikrinant vienodas sąlygas ir apsaugą visiems asmenims. Labai svarbu suprasti, kad reikia ypatingai saugoti pažeidžiamus asmenis, ypač vaikus, visų pirma nustatant privalomą reikalavimą vykdyti aukšto lygio duomenų apsaugą ir įgyvendinant tinkamas specifines tokių asmenų duomenų apsaugos priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Sono fermamente convinto che il diritto alla privacy costituisca uno dei cardini della democrazia.

La continua evoluzione tecnologica può mettere a repentaglio tale diritto e per questo ritengo che occorra modellare le vecchie norme, seppur sostanzialmente ancora attuali, alle nuove esigenze. La relazione dell'on. Voss, che ho sostenuto con il mio voto favorevole, evidenzia le modifiche da apportare affinché ad ogni cittadino europeo possa essere garantita, anche nel caso in cui intrattenga rapporti con cittadini di paesi terzi, quella privacy da tutelare quale garanzia della nostra libertà.

Condivido, inoltre, quanto stabilito nel documento, vale a dire l'emanazione di norme con un alto livello di protezione dei dati sensibili, che assicurino il giusto equilibrio tra diritto alla privacy e diritto all'informazione e all'espressione ed infine di norme che non ostacolino inutilmente il trattamento quotidiano di tali dati. Ciò significa che, in linea generale, i dati sensibili devono rimanere segreti, eccezion fatta nel caso in cui sia lo stesso soggetto interessato a derogare, tramite espressa volontà, a tale regola.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I have voted against the creation of the new EU tool which would create a harmonised system of data protection legislation. It represents yet another approach towards creation of one-size-fits-all EU-wide legislation. I cannot support any calls to harmonise Member States’ legislation, especially in the area of the protection of the citizens, when each country should have sovereignty over all of the competences involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório porque considero que a recolha, análise, troca e utilização abusiva de dados e o risco da criação de perfis, estimulados pelos desenvolvimentos técnicos, atingiram proporções sem precedentes. Por conseguinte, são necessárias normas rigorosas de protecção de dados, como a legislação aplicável e a definição das responsabilidades de todas as partes interessadas no que se refere à aplicação da legislação da UE nesta matéria, tendo em conta que as empresas e o comércio utilizam com cada vez maior frequência cartões de fidelidade (por exemplo, cartões clube, cartões desconto, cartões vantagem, etc.), que são, ou podem ser, usados para criar perfis de clientes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. − Personal data is a crucial area and one which must be scrutinised closely. While security concerns exist, the privacy of European citizens is also of paramount importance and it is important that both the European Parliament and European Commission keep this in mind at all times.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Os princípios fundamentais da Directiva da Protecção de Dados que, apesar de ter mais de 15 anos, mantêm-se válidos, consagrando dois aspectos fundamentais da integração europeia: a protecção dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas e a realização do mercado interno, com a livre circulação de dados pessoais. A sua revisão afigura-se necessária para dar resposta aos novos desafios com que a protecção de dados pessoais se depara, causados pela globalização e pela evolução tecnológica que tem, especialmente, estimulado a recolha, análise, troca e utilização abusiva de dados e o risco da criação de perfis. Também a sua implementação e aplicação foi alvo de abordagens diferentes em cada Estado-Membro, da mesma forma que foi consagrado um estatuto, recursos e competências divergentes para as respectivas autoridades nacionais de controlo.

É fundamental dotar a UE de um quadro global, coerente, moderno e de alto nível, capaz de proteger de forma eficaz os direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente o direito à privacidade dentro e fora da UE, e de garantir uma maior segurança jurídica e a igualdade de condições para os operadores económicos, reforçar a confiança dos cidadãos e promover o mercado único digital. Apoio esta iniciativa e aguardo que a Comissão proponha as iniciativas legislativas necessárias, com base nos meios adicionais que o Tratado de Lisboa proporciona.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de rezoluţie referitoare la o abordare globală a protecţiei datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. UE trebuie să se înzestreze, după un studiu de impact aprofundat, cu un cadru cuprinzător, coerent, modern şi de înalt nivel, care să fie capabil să protejeze în mod eficace drepturile fundamentale ale persoanelor, îndeosebi dreptul la viaţa privată, în ceea ce priveşte tratarea datelor personale, pentru a putea face faţă numeroaselor provocări cauzate de globalizare, dezvoltarea tehnologică, intensificarea activităţilor online și lupta împotriva terorismului. Un astfel de cadru privind protecţia datelor poate spori securitatea juridică, reduce la minimum sarcinile administrative, asigura condiţii de concurenţă echitabile pentru toţi agenţii economici, stimula piaţa unică digitală şi stimula încrederea în comportamentul controlorilor de date şi al autorităţilor de aplicare a legii.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le droit à la protection des données à caractère personnel est reconnu par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Début novembre 2010, la Commission européenne a publié sa "Stratégie globale sur la protection des données dans l'Union européenne" en vue de réviser la directive relative à la protection des données. Le Parlement européen, qui souhaite prendre part à ce débat et influencer la révision de la directive sur la protection des données, a rédigé un rapport.

Ce document qui a été voté quasiment à l'unanimité en commission LIBE correspond à mes préoccupations. En effet, je considère que le citoyen doit pouvoir contrôler ses informations, avoir accès à ses données, les modifier et les effacer. Ce sont là, à mes yeux, des droits essentiels qui doivent être garantis dans notre société du numérique. Le droit à l'oubli doit exister pour chaque citoyen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Quinze anos após a adopção da directiva sobre este tema é forçoso reconhecer que a rapidez do desenvolvimento tecnológico e a globalização mudaram significativamente o mundo e deram azo a novos desafios no que respeita à protecção de dados. Simultaneamente, multiplicam-se os meios e métodos de recolha de dados que desafiam constantemente a capacidade de controlo e a monitorização quer dos titulares dos dados recolhidos quer das autoridades responsáveis pela sua legalidade e pela defesa da identidade e privacidade pessoais.

A circunstância de boa parte da comunicação de muitos cidadãos dos Estados-Membros ser já realizada através da internet constitui um exemplo elucidativo da importância e sensibilidade de que se reveste esta matéria. Considero que a União não pode descurar as suas responsabilidades neste tocante e deve assegurar a máxima transparência dos procedimentos e o maior acesso e controlo possível dos dados pelos seus titulares e velar incessantemente para que os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos não sejam postos em causa enquanto se assegura que as empresas não são desmesuradamente oneradas com burocracia e obrigações excessivas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A globalização e a evolução tecnológica trouxeram novos desafios à União Europeia ao nível da protecção de dados pessoais no seu território, sendo mesmo apontadas como estimulantes da recolha, análise, troca e utilização abusiva de dados e agravantes do risco da criação de perfis. Valorizando o princípio fundamental relativo à protecção de dados que permanece absolutamente válido, esta é uma matéria de grande relevância para a integração europeia e que merece a atenção dos Estados-Membros e da Comissão para a uniformização legislativa, normativa e de intervenção, eliminando as diferentes abordagens na sua implementação e aplicação pelos Estados-Membros. Apoio ainda o apelo presente neste relatório para que a UE possa dotar-se de um quadro global, coerente, moderno e de alto nível, capaz de proteger de forma eficaz os direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente o direito à privacidade, no que diz respeito a qualquer tipo de tratamento de dados pessoais de cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório aborda a questão da protecção de dados pessoais na UE. A abordagem global que é feita acarreta, na nossa opinião, um conjunto de riscos para os direitos fundamentais das pessoas. O próprio relator reconhece os riscos de existirem ataques e violações aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, uma vez que existe o perigo de uma utilização abusiva dos dados pelos Estados-Membros ou por outras entidades, designadamente privadas. Mas fazendo-o, acaba por, não obstante, prever, ao mesmo tempo, a utilização de dados sempre que necessário, deixando uma ideia vaga e pouco clara dos seus reais objectivos. A falta de protecção adequada de dados pessoais, a possibilidade de utilização abusiva destes dados e a forma como se transferem ou, mesmo, se coordenam tais serviços, são razões para o nosso voto contra este relatório. Em nome da segurança, não aceitamos que se violem direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Consideramos que o presente relatório sobre a abordagem global da protecção de dados pessoais na União Europeia implica riscos para os direitos fundamentais das pessoas. É certo que o relator reconhece o perigo de existirem ataques e violações às liberdades e garantias das pessoas, uma vez que existe o perigo de uma utilização abusiva dos dados pelo próprio Estado-Membro ou por outras entidades, designadamente privadas.

Mas, simultaneamente, o próprio relatório prevê a utilização de dados sempre que necessário, deixando uma ideia vaga e pouco clara dos seus reais objectivos.

Nesse sentido, votamos contra este relatório, por considerarmos que é preciso uma grande atenção à protecção de dados pessoais, à sua utilização abusiva e à forma como se transferem ou, mesmo, se coordenam tais serviços. Em nome da segurança, não aceitamos que se violem os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Svet okolo nás sa vďaka rýchlemu technickému rozvoju a globalizácii úplne zmenil a v oblasti ochrany osobných údajov sa objavili nové výzvy. Jednotlivcom dnes technika umožňuje zdieľať informácie o svojom správaní a preferenciách a v doteraz nevídanom rozsahu umožňuje ich zverejňovanie a globálnu dostupnosť. Webové stránky zamerané na sociálne siete, ktorých stovky miliónov členov sú roztrúsené po celom svete, patria k tým najzjavnejším. Nedávna štúdia potvrdila, že orgány na ochranu údajov, podnikateľské združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa zhodujú v tom, že online činnosti so sebou prinášajú zvýšené riziká z hľadiska ochrany súkromia a osobných údajov. Zároveň sú spôsoby zberu osobných údajov čoraz komplikovanejšie a čoraz ťažšie ich možno odhaliť. Je teda namieste otázka, či existujúce právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov ešte stále dokážu v plnej miere a účinne na potenciálne hrozby reagovať. Napriek existencii spoločného právneho rámca EÚ v oblasti ochrany údajov je jednou z hlavných pretrvávajúcich obáv zainteresovaných strán nedostatočná harmonizácia právnych predpisov členských štátov. Som presvedčená, že je žiaduce, aby EÚ vypracovala komplexný a koherentný prístup, ktorý by zabezpečoval úplné dodržiavanie základného práva jednotlivcov na ochranu údajov, a to tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. − In the age of the Internet, the question of the protection of personal data is one of the most crucial. Consumers expect to know who is using their data and how, and sometimes wish to enjoy ‘the right to be forgotten’ if they do not allow companies to take advantage of their personal data.

This is the purpose of the Commission’s Communication on a ‘comprehensive approach to personal data protection in the EU’, which was followed by an own-initiative report in the Parliament. The Commission is proposing to revise current legislation on data protection and adjust it to the fast-moving technological and globalised environment created by the use of the Internet.

Against this background, the Voss report identifies challenges in the Commission revision and calls to the establishment of a harmonized law on data protection that consolidates the diverse rules across the Member States.

Another scoop of this report relates to the geographical coverage on the data protection legislation. Accordingly, European companies who operate within and outside Europe, as well as international companies who process European citizens’ data, will apply European data protection law. I believe the Voss report is a desirable step in guaranteeing further protection of the personal data of EU citizens, therefore I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Accès des citoyens européens à leurs données, droit d'information sur l'utilisation faite de nos données, consentement explicite pour le traitement de nos données, droit de modification, droit de suppression, droit à l'oubli, verrouillage des données, etc. Autant de garanties auxquelles chaque citoyen a droit dans le cadre de la protection de ses données personnelles et que l'Union Européenne doit respecter et au delà, promouvoir et protéger. Amélioration des transferts de données, harmonisation du statut et des pouvoirs des autorités nationales en charge de la protection des données, sécurisation des échanges sur internet, protection des personnes vulnérables et notamment des mineurs en particulier sur internet et les réseaux, sensibilisation des citoyens et des jeunes aux problématiques de protection des données, sanctions européennes sévères en cas d'utilisation abusive des données etc. Autant d'éléments, de mesures et de règles claires que l'Union Européenne doit mettre en place et encourager afin de garantir ces droits aux citoyens. J'ai donc soutenu ce rapport qui répond à mes inquiétudes et contient un message fort pour la Commission Européenne dans le cadre de ses travaux pour réviser la directive de 1995 sur la protection des données personnelles qui doit aujourd'hui être mise à jour, face à l'essor des nouvelles technologies et à la mondialisation des échanges de données.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai soutenu l'envoi d'un message fort à la Commission européenne dans la perspective de la révision de la directive sur la protection des données personnelles. Plusieurs points sont pour moi plus particulièrement importants. Il s'agit tout d'abord de la protection des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, dont on sait qu'ils sont sans cesse plus nombreux à surfer sur la toile, en particulier sur les réseaux sociaux, où ils diffusent facilement leurs données personnelles. Face à cela, exigeons une sensibilisation des jeunes à un comportement responsable est indispensable!

En outre, je soutiens fortement le droit des citoyens de pouvoir effacer, corriger ou bloquer facilement leurs données, et d'être informés de toute utilisation abusive ou de toute erreur qui pourrait être faite en matière de protection des données. Cela semble une évidence, mais des obstacles existent pourtant et doivent être levés. Enfin, la prochaine législation devra prévoir des sanctions européennes sévères en cas d'utilisation abusive des données et rassurer ainsi les consommateurs en leur garantissant qu'ils n'ont pas de crainte à avoir lorsqu'ils ont recours au commerce électronique.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), per iscritto. − Le nuove minacce alla protezione dei dati personali determinate dagli sviluppi tecnologici devono trovare un'adeguata risposta da parte dell'Unione europea. Mi riferisco ad esempio al massiccio uso dei social network come facebook e twitter, che comportano la creazione di veri e propri profili digitali, contenenti informazioni personali che necessitano di una tutela fino ad oggi non adeguatamente garantita.

Pertanto la relazione dell'on. Voss trova il mio pieno appoggio, in quanto cerca di garantire un livello uniforme di protezione per gli individui, nonché il rafforzamento di principi quali la trasparenza, la limitazione delle finalità, il consenso informato, preliminare ed esplicito. La persona interessata deve poter far cancellare, correggere o bloccare i dati e deve essere informata in merito a qualsiasi uso improprio, senza comunque sottovalutare aspetti di grande importanza come la necessità di proteggere in maniera specifica i minori.

Per tali motivi, azioni quali l'introduzione del principio di responsabilità tramite la nomina obbligatoria di responsabili della protezione dei dati e l'applicazione di sanzioni severe e dissuasive, comprese sanzioni penali, per l’uso improprio e l’abuso dei dati personali trovano il mio pieno appoggio, nella convinzione che il Parlamento europeo abbia intrapreso la giusta direzione per garantire ai cittadini un livello di protezione adeguato.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi EP labai palankai vertina ir remia Komisijos komunikatą „Visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje“ ir tai, kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas galiojančios tvarkos griežtinimui, naujų principų ir priemonių siūlymui ir duomenų apsaugos darnos bei aukštų standartų užtikrinimui, taikant naują sistemą, pasiūlytą taikyti, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Direktyvoje 95/46/EB numatyti principai ir standartai yra puiki pradžia ir turėtų būti toliau vystomi, plečiami ir įgyvendinami. EP pripažįsta, kad technologijų plėtra, viena vertus, sukėlė naujo pobūdžio grėsmę asmens duomenų apsaugai ir, kita vertus, dėl jos labai suintensyvėjo naudojimasis informacinėmis technologijomis kasdieniais ir paprastai nepavojingais tikslais, ir kad vykdant minėtąją plėtrą reikalaujama išsamiai įvertinti esamas duomenų apsaugos taisykles, siekiant užtikrinti, kad: taisyklėmis ir toliau būtų užtikrinamas aukštas apsaugos lygis; taisyklėmis pasiekiama tinkama teisės į asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos bei informacijos teisės pusiausvyra, ir taikant šias taisykles bereikalingai nesukeliama kliūčių kasdieniam asmens duomenų apdorojimui, kuris paprastai yra nepavojingas.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Această propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la o abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană este importantă, deoarece protecția datelor în UE este garantată ca drept fundamental al omului prin articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. O abordare globală a protecției datelor se cere şi datorită evoluțiilor tehnologice, care au creat noi amenințări la adresa protecției datelor cu caracter personal şi care au condus la o creştere amplă a utilizării tehnologiilor informaționale în scopuri normale, de zi cu zi. Așadar, se cere o deplină armonizare la cel mai înalt nivel, care să garanteze certitudinea juridică și un nivel uniform ridicat de protecție a persoanelor în orice situație. Nu în ultimul rând, această propunere de rezoluție asigură clarificări suplimentare ale normelor privind legislaţia aplicabilă, pentru a oferi acelaşi grad de protecţie pentru persoane, indiferent de amplasamentul geografic al controlorului de date, inclusiv în cazul aplicării legii privind protecţia datelor de către autorităţi sau în instanţă.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which calls on the Commission to streamline and strengthen current procedures for international data transfers – legally binding agreements and binding corporate rules – and to define the ambitious core EU data protection aspects to be used in international agreements; it stresses that the provisions of EU personal data protection agreements with third countries should give European citizens the same level of personal data protection as that provided within the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − La rapidità dello sviluppo tecnologico nella società dell'informazione globale richiede una normativa completa e coerente in materia di protezione dei dati.

L'attuale carenza di armonizzazione tra le legislazioni nazionali degli Stati membri rende necessaria l'adozione di uno strumento giuridico complessivo a livello europeo. Ogni cittadino deve aver diritto non soltanto ad essere pienamente informato sul trattamento dei dati che lo riguardano, ivi incluse le fonti e i destinatari, ma anche ad ottenere informazioni comprensibili sulla logica alla base di ogni trattamento automatizzato dei dati stessi.

Sosteniamo, quindi, la necessità di introdurre un principio generale di trasparenza per il trattamento dei dati personali, di prevedere forme specifiche di protezione per le persone vulnerabili, di mantenere le deroghe consentite per alcune finalità giornalistiche al fine di tutelare la libertà di stampa.

Invitiamo, infine, la Commissione europea a studiare le modalità per l'introduzione di un obbligo generale di notifica delle violazioni dei dati personali (obbligo attualmente limitato al solo settore delle telecomunicazioni), ad istituire un sistema di notifica delle violazioni dei dati personali sul modello di quello introdotto dalla direttiva "ePrivacy" ed a prevedere per i "dati sensibili" uno speciale regime restrittivo, il che richiederà, di conseguenza, una chiara definizione di questi ultimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Directiva 1995/46/CE relativa à protecção de dados permanece válida. No entanto, não tem sido aplicada de forma coerente por todos os Estados-Membros. Assim, a UE deve dotar-se – após uma avaliação de impacto exaustiva – de um quadro global, coerente, moderno e de alto nível, capaz de proteger de forma eficaz os direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente o direito à privacidade, no que diz respeito a qualquer tipo de tratamento de dados pessoais de cidadãos na UE e em países terceiros em todas as circunstâncias, com vista a fazer face aos inúmeros desafios que se colocam à protecção de dados, como os causados pela globalização, pela evolução tecnológica, por uma actividade em linha acrescida, por utilizações associadas a um número crescente de actividades e por questões de segurança (a luta contra o terrorismo, por exemplo).

É minha convicção de que um quadro relativo à protecção de dados como o que foi agora aprovado pode aumentar a segurança jurídica, reduzir ao mínimo os encargos administrativos, garantir a igualdade de condições para os operadores económicos, promover o mercado único digital e levar as pessoas a confiar nos responsáveis pelo tratamento de dados e nas autoridades de execução.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – À l'ère numérique, la technologie nous permet de créer, de stocker et d'envoyer des quantités énormes de données. Stopper cette révolution technologique est illusoire. Le risque d'une violation des dispositions relatives à la protection des données est dès lors réel et peut faire peser de graves risques sur les droits fondamentaux des personnes.

Il est tout d'abord essentiel de sensibiliser et d'éduquer les citoyens, et plus particulièrement les jeunes, à une utilisation raisonnable des technologies. L'accent doit être mis sur le renforcement des mesures existantes et nous devons nous engager dans une approche globale. Il convient de consolider et de renforcer davantage le niveau élevé de protection des personnes concernées et de protéger de manière spécifique les personnes vulnérables, et en particulier les enfants.

Il faudra également veiller à améliorer les modalités et la sensibilisation à l'exercice des droits d'accès, de rectification, de suppression et de verrouillage des données, et faire en sorte que les citoyens soient en mesure d'exercer leurs droits. Il faut néanmoins souligner que le régime de protection des données, sans être un frein à la protection de la vie privée et des données, doit maintenir les charges administratives et financières au minimum notamment pour les PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Grundrechte des Einzelnen, insbesondere die Privatsphäre, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Einzelpersonen innerhalb und außerhalb der EU müssen unter allen Umständen wirksam geschützt werden. Gerade die Tendenzen, die sich durch Globalisierung, technologische Entwicklung, verstärkte Online-Aktivitäten und die Grundrechtsbeschneidungen im Namen der Terrorismusbekämpfung ergeben, sind bedenklich Die EU redet davon, dass es hinsichtlich des Datenschutzes gilt, die Rechtssicherheit zu erhöhen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren etc. Die bedenklichen Entwicklungen im Rahmen des Passagierdatenabkommens mit den USA und die Pläne einer künftigen Datensammlung bei innereuropäischen Flügen wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Hier wurde versäumt, klare Worte zu finden. Aus diesem Grund habe ich mich bei der Abstimmung zum vorliegenden Bericht der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die grundlegenden Freiheitsrechte des Einzelnen gehören ohne Zweifel zu den wertvollsten Gütern einer entwickelten Gesellschaft. Gerade die Tendenzen, die sich durch Globalisierung, technologische Entwicklung, verstärkte Online-Aktivitäten und die Grundrechtsbeschneidungen im Namen der Terrorismusbekämpfung ergeben, sind bedenklich. Es ist also richtig, in diesem Bereich zu prüfen, ob die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Freiheitsrechte ausreichend sind. In diesem Bericht wird aber leider versäumt, die Pläne einer künftigen Datensammlung bei innereuropäischen Flügen zu verurteilen. Daher habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Asmens duomenų apsauga – vienas iš žmogaus teisės į privatų gyvenimą, įtvirtintos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad technologijų plėtra sukelia naujo pobūdžio grėsmę asmens duomenų apsaugai. Turime dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas aukščiausias duomenų apsaugos lygis ir tinkamai įgyvendinta teisė į asmens duomenų apsaugą. Be to, peržiūrėta duomenų tvarka turėtų sumažinti biurokratinę ir finansinę naštą. Duomenų valdytojams turi būti didinamos pareigos, susijusios su nuostatomis dėl informacijos apie duomenų subjektus, tam kad tinkamai būtų laikomasi teisės aktų dėl duomenų apsaugos reikalavimų. Taipogi reikia griežčiau reglamentuoti neskelbtinų duomenų tvarkymą ir stiprinti su juo susijusias garantijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται να αναθεωρηθεί για να καλύψει τις νέες ανάγκες που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είναι ευχής έργο που έστω και με καθυστέρηση εγκρίθηκε από το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο η πρωτοβουλία αυτή προκειμένου να θέσει τη βάση για τη δημιουργία ενιαίας κατεύθυνσης ζητημάτων που τέθηκαν στο παρελθόν, όπως η συμφωνία SWIFT για τη διαβίβαση χρηματοπιστωτικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ με στόχο την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι συμφωνίες PNR για την ανταλλαγή δεδομένων των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em Maio de 2009, a Comissão Europeia lançou uma avaliação da Directiva de 1995 relativa à protecção dos dados pessoais. Até o final do ano, deve ainda apresentar uma proposta legislativa para a alterar, sem excluir outros instrumentos de adaptação ao novo quadro jurídico em matéria de protecção de dados. Os últimos 15 anos foram testemunha de uma revolução na Internet e de um aumento exponencial da utilização de novas tecnologias. A recolha e o tratamento de dados pessoais em grande escala são consequência da globalização do comércio. Este relatório destaca alguns pontos da futura reforma: aumento do direito à informação, melhoria da transferência de dados, particularmente no contexto da cooperação judiciária e policial, harmonização do estatuto e competências das autoridades nacionais responsáveis pela protecção de dados e segurança na Internet. Por todos estes motivos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A protecção de dados pessoais configura um dos maiores desafios que se colocam às sociedades modernas. Se a sociedade em rede permitiu, sem paralelo com nenhum outro meio, partilha de informação, ao mesmo tempo, colocou os dados pessoais numa posição de vulnerabilidade nunca antes percepcionada. Assim como, por exemplo, com a criação de perfis dos clientes por parte das empresas que disponibilizam cartões de fidelização. O mesmo pode ocorrer com os motores de busca electrónicos ou com os sistemas de meios de pagamento. Neste sentido, a protecção da inviolabilidade da pessoa e dos seus dados é essencial para a confiança no bom funcionamento destas estruturas de informação e, consequentemente, para aproveitar as virtualidades de uma sociedade em ligação. É o que visa o presente relatório, que mereceu o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Si è votato, oggi, durante la sessione plenaria di Strasburgo, sulla relazione dal titolo "Protezione dei dati personali nell´Unione europea".

La relazione approva misure sulla protezione dei dati personali nell'Unione europea previste dalla comunicazione della Commissione, attira inoltre l'attenzione sui principi enunciati nella direttiva del 1995 sulla protezione dei dati, che non hanno trovato una completa applicazione negli Stati membri, come ad esempio il principio di trasparenza, il principio di limitazione delle finalità, e le altre disposizioni in materia di consenso.

Il nuovo regime di protezione dei dati dovrebbe ridurre gli oneri burocratici e finanziari e valutare attentamente l'applicazione di alcune norme da parte delle piccole imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – L'utilisation accrue d'Internet et le développement des réseaux sociaux, des pratiques de profilage et de "l'informatique en nuage" font naître de nouveaux défis en matière de protection des données personnelles. C'est pourquoi je soutiens les efforts en faveur d'un renforcement de la protection des données personnelles et d'une harmonisation de l'application des règles européennes en la matière. La libre circulation des données personnelles doit en effet s'accompagner de garanties pour les citoyens qui doivent pouvoir connaître gratuitement les modalités d'accès, d'utilisation, de rectification et de suppression de leurs données, bénéficier d'un niveau de protection élevé dans leurs activités en ligne et hors ligne tant dans l'Union européenne que dans les pays tiers et avoir la possibilité de défendre leurs droits par des actions de groupe en justice. Il faut en particulier protéger les jeunes utilisateurs des menaces que peut présenter une utilisation non maîtrisée des nouvelles technologies, par exemple en intégrant l'éducation aux médias dans les programmes scolaires ou en imposant un haut niveau de protection des données comme paramètre par défaut. Le "droit à l'oubli" me semble également être une notion clé à développer pour la protection des données personnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE), skriftlig. − Jeg er glad for, at vi har vedtaget denne initiativbetænkning af to grunde. For det første er det helt afgørende for at sikre individets grundlæggende rettighed til privatlivets fred, at vi stiller krav om beskyttelse mod overvågning og misbrug af personoplysninger. For det andet er vi for den grænseoverskridende handels skyld nødt til at have et ensartet beskyttelsesniveau af personoplysninger på EU-plan. Det er nødvendigt for at skabe lige vilkår for de økonomiske aktører og for at undgå forvridninger af markedet. Risikoen for misbrug af personoplysninger har på grund af den tekniske udvikling nået hidtil ukendte dimensioner. Det sammenholdt med forskellene i datalovgivninger på tværs af landene gør det helt nødvendigt, at vi får en effektiv global ramme for databeskyttelse. Jeg håber derfor, at Kommissionen og Rådet vil tage denne betænkning med i deres videre arbejde om beskyttelse af personoplysninger i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This resolution: 1. Strongly welcomes and supports the Commission communication entitled ‘A comprehensive approach on personal data protection in the European Union’ and its focus on strengthening existing arrangements, putting forward new principles and mechanisms and ensuring coherence and high standards of data protection in the new setting offered by the entry into force of the Lisbon Treaty (Article 16 TFEU) and the now binding Charter of Fundamental Rights, particularly its Article 8.

2. Emphasises that the standards and principles set out in Directive 95/46/EC represent an ideal starting point and should be further elaborated, extended and enforced, as part of a modern data protection law.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché ritengo importante impegnarsi pienamente con un approccio globale alla protezione dei dati personali in Europa.

Questa tutela deve prevedere una serie di legislazioni coordinate che siano equilibrate, in grado cioè di tutelare il cittadino senza appesantire eccessivamente gli adempimenti burocratici delle aziende. In particolare simili norme non devono pregiudicare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, ostacolando inutilmente il trattamento quotidiano dei dati personali, che normalmente è inoffensivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la protection des données car il est nécessaire que l'Europe établisse des règles claires et communes pour tous les Etats Membres en matière d'accès, de conservation et de suppression des données personnelles des citoyens européens. La législation actuelle (qui date de 1995) doit être mise à jour et modernisée face à l'essor des nouvelles technologies de l'information et de communication. Je veillerai également à ce que la future proposition législative de la Commission instaure un véritable "droit à l'oubli", c'est-à-dire le droit en vertu duquel les personnes peuvent, sous certaines conditions, obtenir que les données les concernant ne soient plus collectées, analysées, traitées ni utilisées d'une quelconque manière, et qu'elles peuvent être supprimées, en particulier dans l'univers des réseaux sociaux sur internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, privatumas ir saugumas yra itin svarbūs visiems žmonėms. Negalima piliečių versti rinktis tarp laisvės ir saugumo. Aš sutinku su pranešėju, jog mums reikia modernizuoti duomenų apsaugos įstatymus dėl naujų technologijų keliamų privatumo iššūkių. Tačiau problema yra daug didesnė nei pateikta pranešime. Kai kuriose ES valstybėse, įskaitant Lietuvą, problema kelia ne vien tik pasenę teisės aktai, bet ir vykdymas. Lietuvos Respublikos 22 straipsnis draudžia kištis į žmogaus asmeninį susirašinėjimą ar gyvenimą. Remiantis prieš keletą mėnesių žurnalo „American“ publikuota ataskaita, 2010 m. Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ištyrė 270 pareiškimų dėl savavališko vyriausybės pareigūnų ar įmonių kišimosi į privatumą. Daugumoje skundų asmenys teigė, jog vyriausybės agentūros rinko arba naudojo jų asmeninius duomenys, kaip antai asmens kodas, be teisinio pagrindo ar paaiškinimo. Pasitikėjimas turi būti atgautas. Svarbu, kad piliečiai žinotų, kas atsitinka su jų duomenimis. Europos lyderiai turi imtis atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų apsaugą nuo duomenų praradimo ar neteisėtos prieigos. Tai – garbės ir orumo klausimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur l'approche européenne en matière de protection des données, car il contient de nombreux points positifs: renforcement de certains droits des individus sur leurs données, protection des personnes, quelle que soit leur localisation géographique, renforcement des pouvoirs des autorités nationales de protection des données, nomination d'agents de protection des données dans les entreprises, référence au "droit à l'oubli", notion du consentement explicite pour le traitement des données, élargissement de la liste des données sensibles, etc.

Néanmoins, des lacunes demeurent, dont certaines ont même de quoi inquiéter. Tel est le cas du "cloud computing" (stockage de données sur des plateformes extérieures aux ordinateurs personnels), de l'espace laissé à l'autoréglementation des entreprises, ainsi qu'aux accords concernant le transfert international de données. Ces accords doivent refléter le niveau de protection de l'Union en matière de protection des données personnelles. Or nous savons que tel n'est pas le cas notamment pour les États-Unis. Je regrette donc que ce rapport ait été adopté sans débat en séance plénière alors qu'il indique le cadre de la révision à venir de la directive sur la protection des données. Espérons que les débats à venir nous permettront de combler ces lacunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le développement des nouvelles technologies est l'un des objectifs majeurs de la Stratégie Europe 2020 et a un impact grandissant sur le quotidien des citoyens européens. L'importance prise par ces outils dans nos vies privées et professionnelles représente une formidable opportunité de développer le partage des connaissances et des savoirs. Ce phénomène doit néanmoins s'accompagner d'une protection adéquate des données afin que les Européens puissent s'exprimer librement, dans le respect des informations à caractère personnel. Je salue l'adoption de ce rapport définissant un cadre législatif clair, qui considère qu'une utilisation optimale des technologies de demain ne doit pas porter atteinte aux libertés individuelles. Rendre accessible l'information au plus grand nombre est un défi que l'Europe doit relever. Cet objectif ambitieux doit s'accompagner d'une harmonisation et d'une sécurité juridiques pour offrir à nos concitoyens un niveau de protection maximal.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe dem Bericht über ein Gesamtkonzept für den Datenschutz in der EU zugestimmt. Während weltweit die allgemeine Tendenz in den vergangenen zehn Jahren sich dahingehend entwickelte, dass Sicherheitskonzepte Überbegriffe wurden, hat sich die Europäische Union in die entgegengesetzte Richtung gewandt, indem im Vertrag von Lissabon die Charta der Grundrechte auf EU-Ebene verbindlich wurde. Wir sollten diesen Weg unbedingt weitergehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso un voto favorevole al testo presentato dall'on. Voss sulle misure di protezione dei dati personali all'interno dell'area UE.

Considero importante il richiamo contenuto nel testo approvato alle misure enunciate nella direttiva del 1995 sulla protezione dei dati, le quali, per vari motivi, aspettano ancora di trovare completa applicazione negli Stati membri: mi riferisco in particolar modo al principio di trasparenza e al principio di limitazione delle finalità.

Grazie al testo votato quest'oggi, il nuovo regime di protezione dei dati dovrebbe comportare, oltre ad una riduzione degli oneri burocratici e finanziari, anche una più attenta valutazione dell'applicazione di alcune norme relative alle piccole imprese.

 
  
  

Raccomandazione per la seconda lettura: Renate Sommer (A7-0177/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – Selon la législation actuelle, tous les ingrédients, y compris les substances allergènes, doivent être mentionnés sur l'étiquette des denrées alimentaires préemballées. Désormais, les consommateurs pourront vérifier plus aisément si un produit contient des substances allergènes, étant donné qu'elles apparaîtront clairement dans la liste des ingrédients. Les consommateurs pourront prendre connaissance instantanément des informations nécessaires.

J'ai voté en faveur de ce rapport, car je pense que le consommateur ne doit plus être induit en erreur par la présentation du produit sur l'emballage, la description et/ou le graphisme. Nous avons décidé que les entreprises du secteur alimentaire disposeront de trois ans pour se conformer aux nouvelles dispositions. Elles disposeront ensuite de deux années supplémentaires, soit cinq ans au total, pour appliquer les règles concernant la déclaration nutritionnelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Não votei favoravelmente esta proposta, não por não concordar, mas por achar que o PE devia ter tomado uma posição mais forte relativamente à proposta do Conselho. Ainda assim, foram introduzidas melhorias no que concerne à informação alimentar, através da simplificação e actualização das regras aplicáveis à rotulagem, fundindo num único diploma legislativo as directivas comunitárias.

Importante também destacar a indicação obrigatória do país de origem para um conjunto importante de produtos, como os hortícolas, o peixe, a carne de bovino, o mel, as frutas e o azeite, bem como a introdução de regras específicas na rotulagem da imitação de alimentos e a derrogação da obrigatoriedade de declaração nutricional para os produtos artesanais, que são da máxima importância para muitas regiões, como os Açores.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl vartotojų informavimo apie maisto produktus. Laisvas saugių maisto produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei ekonominiams interesams. Šia rezoliucija mes, Europos Parlamento nariai, siekiame, kad būtų atsižvelgiama ir į vidaus rinkos interesus, sumažinama biurokratinė našta, ir į piliečių interesus, nes nustatomas reikalavimas aiškiai, suprantamai ir įskaitomai ženklinti maisto produktus. Gyventojai turi žinoti, kokius produktus, jie valgo, kur jie pagaminti ir kokia yra jų sudėtis. Maisto produktų ženklinimas vartotojui turi būti lengvai atpažįstamas, suprantamas ir įskaitomas. Manau, kad tikslinga ir teisinga užtikrinti, kad vartotojai, norėdami išsiaiškinti individualius mitybos klausimus, turėtų galimybę valstybėse narėse pasinaudoti nešališko informacijos tiekėjo paslaugomis. Todėl valstybės narės turėtų įrengti atitinkamas pagalbos telefonu linijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Introducerea noilor reguli pentru informarea consumatorilor privind produsele alimentare comercializate în spaţiul comunitar urmărește în primul rând să ofere posibilitatea consumatorilor de a face alegeri mai sănătoase și în cunoștință de cauză atunci când cumpără alimente. Nu este suficient, însă, ca cetăţeanul european să poată alege liber între diversele produse. Este esenţial ca acesta să aleagă conştient în funcție de avantajele sau dezavantajele pe care un produs alimentar le poate avea asupra sănătăţii. De aceea, cred că lupta, în viitor, trebuie dusă în direcţia informării cetăţenilor europeni cu privire la importanţa pe care consultarea tuturor elementelor informative de pe etichetele alimentelor le poate avea pentru menţinerea şi garantarea unui stil de viaţă sănătos. În același timp, noile reglementări vor ușura și situația producătorilor de alimente prin oferirea de certitudine juridică, mai puțină birocrație și o legislație mult îmbunătățită.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il est pour moi essentiel que les consommateurs européens disposent sur les emballages des informations nécessaires à un choix éclairé... Ainsi, je me réjouis du compromis trouvé par le rapporteur car les indications seront plus lisibles et plus détaillées, les produits allergènes seront mentionnés sur les emballages afin de protéger les publics allergiques, les imitations seront identifiées comme telles (car il est par exemple inacceptable de tromper le consommateur en lui vendant du fromage à base de graisse végétale au lieu de lait), etc. Enfin, je suis très satisfaite du fait que le pays d'origine des pièces de porc, de mouton, de chèvre et de volaille sera désormais obligatoirement indiqué sur les emballages. De tels affichages permettront de mieux informer les consommateurs et de lutter plus efficacement contre les éventuelles contaminations. Par ailleurs, je tiens à vous rassurer : mon groupe politique a eu raison de l'idée saugrenue des socialistes qui voulaient que tous nos produits soient catégorisés en fonction de leur dangerosité théorique et reçoivent ainsi un feu vert, orange ou rouge sur leur emballage... Ainsi, vous pouvez compter sur nous pour l'information et la responsabilisation des consommateurs !

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Ní mór go mbeadh tomhaltóirí ar an eolas maidir le réigiún táirgthe agus fáis an bhia atá á cheannach acu, agus go mbeadh eolas soiléir ar fáil faoin mbia sin.

Vótáil mé i bhfabhar na tuarascála, agus fearaim fáilte roimh a bhfuil ann maidir leis an lipéadú éigeantach maidir le tír thionscnaimh táirgí a leathnú chun go mbeadh muiceoil, caoireoil agus sicín úr san áireamh. Faoi láthair, tá sé éigeantach lipéadú maidir le tír thionscnaimh a bheith ar mhairteoil úr, ar thorthaí agus glasraí, ar mhill agus ar ola olóige, agus cuirtear tomhaltóirí ar strae go minic nuair nach bhfuil eolas soiléir ann maidir le tír thionscnaimh earra.

Tá bia atá ar ardchaighdeán, atá slán le hithe agus a chloíonn le reachtaíocht maidir le caomhnú an chomhshaoil agus le leas ainmhithe á tháirgeadh ag feirmeoirí na hEorpa. Cabhraíonn lipéadú maidir le tír thionscnaimh na n-earraí atá á ndíol ar mhargadh an AE le tomhaltóirí rogha eolasach a dhéanamh agus feoil úr agus táirgí eile á gceannach acu.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A presente proposta tem por objectivo reformular as normas comunitárias relativas à rotulagem dos produtos alimentares, melhorando a legislação comunitária, substituindo e coligindo num único diploma sete directivas e um regulamento. A fim de contribuir para uma maior transparência para o consumidor, uma maior clareza do acervo comunitário e uma maior segurança para as empresas do sector alimentar, a uniformização a nível comunitário da rotulagem dos géneros alimentícios é uma necessidade.

Este novo regulamento acabará com a fragmentação legislativa que tem gerado entraves ao comércio e problemas de concorrência reduzindo-se deste modo os custos para os produtores e distribuidores de produtos alimentares ajudando, igualmente, os consumidores a decidir que alimentos comprar, de forma autónoma, consciente e com conhecimento de causa. Destaco as novas disposições relativas à obrigatoriedade de incluir, na lista de ingredientes, as substâncias que provoquem alergias – a referência às substâncias alergénicas terá igualmente de ser fornecida relativamente a alimentos não embalados. A indicação do país de origem passa a ser obrigatória para a carne fresca de suínos, caprinos, ovinos e das aves. Os consumidores deverão, igualmente, ser informados sobre a fonte específica de óleos vegetais usados nos produtos, como por exemplo, óleo de palma. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Améliorer l'information des consommateurs sur ce qu'ils mangent tous les jours est d'une importance cruciale. Même s'il a été difficile de trouver un compromis entre les groupes politiques au Parlement et avec le Conseil, j'ai tout de même voté ce rapport car celui-ci va dans la bonne direction. En effet, en préconisant un étiquetage plus clair et plus visible, notamment sur la valeur énergétique, cela va permettre aux consommateurs d'être mieux informés instantanément sur les produits qu'ils achètent. Ensuite, alors que le secteur alimentaire européen compte plus de 80% de petites et moyennes entreprises, ces nouvelles règles vont permettre à ces PME d'être mieux protégées juridiquement tout en réduisant la bureaucratie. Alors que la crise sanitaire liée à la bactérie E.Coli souligne une nouvelle fois l'importance de la sécurité alimentaire en Europe, il m'était donc crucial de voter ce rapport afin de renforcer la protection des consommateurs. Néanmoins, je resterais attentif à la bonne transposition par les Etats membres et les entreprises du secteur afin que ces nouvelles règles soient efficaces et bénéfiques pour l'ensemble des consommateurs européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento, oggi in discussione, sull’informazione al consumatore nei prodotti alimentari è tra gli argomenti di maggiore spessore attualmente dibattuti a livello comunitario nel settore alimentare e, a mio avviso, nella misura in cui potrà garantire l'uniformità delle norme a livello di Unione, potrà contribuire in maniera decisiva al rilancio della competitività delle imprese agroalimentari europee.

In particolare, ritengo che il compromesso raggiunto e risultante dai triloghi interistituzionali risponda sia all'esigenza di corretta informazione del consumatore sia di tutela del ruolo chiave che l’industria alimentare riveste nel trasformare le materie prime per produrre il "Made in Italy", riconosciuto ed affermato in tutto il mondo.

Pur ritenendo che si sia raggiunto un giusto compromesso nella disciplina delle sostanze allergeniche, attraverso la previsione di una evidenziazione delle stesse nella lista degli ingredienti senza necessità di ripetizione altrove in etichetta, esprimo delle riserve sulla prevista facoltà per gli Stati membri di introdurre, su scala nazionale, informazioni obbligatorie ulteriori rispetto al sistema di regole comuni.

Infatti, a mio avviso, permane il rischio di doversi confrontare con 27 diversi sistemi di regole e di affrontare maggiori costi legati al periodico aggiornamento delle consulenze in ogni paese e alla revisione delle etichette.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Consumatorii vor putea alege în mai bună cunoștință de cauză și mai sănătos atunci când cumpără alimente ca urmare a implementării noilor reguli privind etichetarea alimentelor. Într-un moment în care bolile asociate consumului de alimente sunt una dintre cele mai importante cauze de mortalitate, este important ca cumpărăturile să se facă informat, iar consumatorul să ştie exact cantităţile de lipide, acizi graşi, carbohidraţi, glucide, proteine şi sare. În plus, consumatorul va şti exact provenienţa anumitor alimente la care, acum, nu este obligatoriu să fie specificată. Este un demers important, în condiţiile în care, de multe ori, etichetele produselor te pot induce în eroare. Noile reguli privind etichetarea alimentelor vor contribui la educarea consumatorului european care, deşi va petrece mai mult timp în faţa rafturilor, va învăţa ce este sănătos şi ce nu este sănătos şi ar trebui consumat doar ocazional. Probabil că, în timp, se va petrece şi un fenomen de descurajare a acelor producători de produse profund nesănătoase, ale căror vânzări ar putea scădea ca urmare a afişării detaliate a ingredientelor. Este drept că mai sunt cel puţin 5 ani până ce piaţa europeană se va uniformiza, iar noile reguli vor fi implementate. Nu este, însă, niciodată prea târziu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Považuji za pozitivní posun, že nutriční údaje nemusí být uváděny na přední straně obalu. Výrobcům tak zůstane větší prostor na umístění názvu, loga a různých marketingových sdělení nezbytných pro zajištění konkurenceschopnosti výrobku na trhu. Spotřebitel také nově z obalu získá informaci o původu drůbežího, vepřového, skopového a jehněčího masa, což je zejména v kontextu nedávné epidemie ptačí chřipky důležitý předpoklad možnosti kvalifikovaně se rozhodnout o koupi výrobků obsahujících maso. Celkově vzato jsem přesvědčen, že dohodnutý kompromis vyvažuje zájmy spotřebitelů a výrobců, což je u evropských předpisů spíše výjimkou než pravidlem. Slabou stránkou nových pravidel označování potravin je podle mého názoru nedostatečná reakce na problém obezity, ze které se klube epidemie třetího tisíciletí. Jedná se o citlivé téma zvlášť pro obyvatele ČR, kteří z více než dvou třetin trpí obezitou a aktuálně se nachází na druhém místě žebříčku nejtlustších národů EU. Uměl bych si v této souvislosti představit třeba zavedení povinnosti výstražného upozornění na obalech výrobků s nadměrným obsahem tuku nebo cukru. Nová pravidla označování potravin však bohužel tak daleko nejdou.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório por considerar que a livre circulação de géneros alimentícios seguros e sãos constitui um aspecto essencial do mercado interno e contribui significativamente para a saúde e o bem-estar dos cidadãos e para os seus interesses sociais e económicos. Voto ainda neste relatório por acreditar que o presente regulamento serve, por um lado, os interesses do mercado interno, ao simplificar a legislação, garantir a segurança jurídica e reduzir a carga administrativa e, por outro, os interesses dos cidadãos, ao prever a obrigatoriedade de rótulos claros, compreensíveis e legíveis para os alimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. − This issue is one which is of central importance to me and many of my colleagues on the ENVI Committee. While this report does not include all of the provisions which I would have liked, such as traffic light labels on food, the measures which will be implemented will be a definite improvement on that which currently exists in many Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Σόμερ για τέσσερεις κυρίως λόγους:

Γιατί δεν προβλέπει υποχρεωτική αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών, όπως λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι, στο πρόσθιο μέρος της ετικέτας μιας συσκευασίας, κάτι που πολεμήθηκε από τα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων.

Γιατί δεν ζητεί να υπάρχουν στη συσκευασία οι "χρωματικοί κώδικες" ή "σηματοδότες" που προβλέπουν τη χρήση σήματος σε χρώμα κόκκινο, πορτοκαλί ή πράσινο ανάλογα με την περιεκτικότητα (υψηλή, μέση ή χαμηλή) των τροφίμων σε θερμίδες, λίπη, ζάχαρη, άλατα και άλλα συστατικά.

Γιατί δεν θα αναγράφονται στην ετικέτα τα φυσικά trans-λιπαρά οξέα.

Γιατί θα αναγράφεται στην ετικέτα η χώρα προέλευσης μόνο για φρέσκα κρέατα και ψάρια. Αυτό αποδυναμώνει τη θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία είχε ψηφίσει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα η αναγραφή της χώρας προέλευσης και για τα κατεψυγμένα ή επεξεργασμένα κρέατα αλλά και τα προϊόντα κρέατος και τα γαλακτοκομικά.

Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων ευνοεί τη βιομηχανία και όχι τους καταναλωτές. Είναι μεγάλοι οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για την υγεία (παχυσαρκία, διαβήτης, καρδιοαγγειακές νόσοι και ορισμένοι τύποι καρκίνου) από την ελλειμματική πληροφόρηση ή παραπλάνηση. Παρ’ όλα αυτά, η βιομηχανία τροφίμων ξοδεύει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να επηρεάσει τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Deşi obiectivele originale şi componentele principale ale legislaţiei actuale privind etichetarea sunt încă valabile, se impune raţionalizarea acesteia în scopul de a asigura faptul că părţile interesate o vor respecta mai uşor şi vor beneficia de o mai mare claritate, pentru a ţine cont de noile evoluţii în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare. Prezentul regulament va servi atât intereselor pieţei interne, prin simplificarea legislaţiei, asigurarea securităţii juridice şi reducerea birocraţiei, cât şi celor ale cetăţenilor prin impunerea etichetării obligatorii a produselor alimentare într-o manieră clară, lizibilă şi pe înţelesul cetăţeanului.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I supported this report, which seeks to improve the food information available to consumers. It will now soon be mandatory throughout the EU to include information on how much sugar, salt, fat and other key nutrients a product contains. This report also introduces country-of-origin labelling for fresh lamb, pork, goat and poultry, just as we have already for beef, fish, fruit and vegetables. It also obliges the Commission to produce a report and possible legislation on the origin of meat in processed food within two years.

However, we must continue to fight for more transparency and for an EU-wide ban on added trans fats, similar to that currently on the statute books in Denmark and Austria. Trans fats are often added unnecessarily to processed foods even though they can increase the risk of a whole range of problems including obesity, heart disease, infertility and Alzheimer’s disease.

This report ensures that the Commission will investigate the problem and report back within three years. Disappointingly, however, nutritional labelling will only be mandatory on the back of the pack and not on the front. If we are serious about tackling some of our major health issues we should give consumers the information they need to quickly identify healthy choices.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'accord trouvé entre le Parlement et le Conseil sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Ce règlement permettra la mise en œuvre de règles plus claires pour les nombreux acteurs du secteur de l'agro-alimentaire et de la restauration et bénéficiera directement aux consommateurs, qui pourront, grâce à une information plus complète et plus simple, opérer un vrai choix parmi les denrées alimentaires qu'ils consomment au quotidien.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − Consumers have the right to expect the information given on food labels to be correct and not misleading. Nutritional information is important to the consumer, and the quality standard to which the food complies is important for consumer choice and safety. In relation to country of origin, I agree with the concept but I have some reservations in relation to the potential impact on trade.

In Northern Ireland local business has seen how country of origin labelling can be used as a protectionist measure. This has had a negative impact on trade and Northern Ireland producers and processors have suffered as a result. I do know this is a matter which many Member States who are reliant on exports have voiced concern over. It is imperative that the Commission carry out an impact assessment to investigate the potential effect of new food labelling legislation. I am concerned about the Commission’s ability to adopt common-sense measures in the implementation of this regulation, in particular the manner of indicating the country of origin or place of provenance and, therefore, am unwilling to lend my support to this report in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à informação sobre géneros alimentícios prestada aos consumidores porque considero que o acordo alcançado com o Conselho inclui disposições importantes, que correspondem aos interesses dos consumidores europeus, tal como a obrigatoriedade de informação relativa aos principais nutrientes e à origem dos alimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), in writing. − 1. We have previously voted against the following legislation, which removes our right to control our own food labelling. We do not support this existing legislation and do not confirm it in this vote: Council Regulation (EC) No 509/2006 – which prevents us labelling our own products as, for example, ‘Welsh beef’ and ‘Cheddar cheese’, without EU permission.

2. Further, it also gives the Commission unspecified powers to apply delegated acts in the future, thus changing the legislation in a manner which they choose, without reference to the EP members or any voting process in the EP.

3. We also have previously voted against the following legislation, which removes our right to control our own food labelling, we do not support this existing legislation and do not confirm it in this vote: Council Regulation (EC) No 510/2006 on protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, which even removes our power to freely designate a product as ‘English’ or ‘Welsh’ or ‘Scottish’: Article 2, section b: “ ‘geographical indication’ means the name of a region, a specific place or, in exceptional cases, a country...”

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como na votação em primeira leitura, reforço, uma vez mais, a ideia de que é fundamental garantir aos consumidores a informação necessária para que saibam, exactamente, que géneros alimentícios estão a consumir, fazendo uma escolha consciente e informada. O compromisso conseguido com o Conselho consegue um equilíbrio adequado dos interesses dos produtores de géneros alimentícios e dos consumidores, salvaguardando a saúde pública, e mereceu o apoio de todos os Estados-Membros. Considero, por isso, que esta é uma vitória dos consumidores e faço votos para que as novas regras aplicáveis à rotulagem dos géneros alimentícios lhes permitam escolhas mais informadas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em prol da qualidade de vida e das garantias de liberdade e segurança alimentar dos cidadãos, votei favoravelmente este relatório e enalteço o trabalho apresentado pela colega Renate Sommer, fruto de intensivos e longos esforços.

Conforme tenho defendido, relativamente aos produtos alimentares, é fundamental assegurar a livre escolha dos cidadãos, garantindo mecanismos seguros e credíveis para uma prestação de informação cabal sobre os produtos, a fim de permitir uma decisão devidamente avalizada, e apresentando nomeadamente dados sobre o valor energético e a quantidade de lípidos, ácidos gordos saturados, hidratos de carbono, açúcares, proteínas e sal, bem como uma listagem obrigatória das substâncias alergénicas.

Este regulamento contribui para o melhor funcionamento do mercado interno, simplificando legislação, reduzindo carga administrativa e garantindo segurança jurídica, privilegiando a livre escolha e os interesses dos cidadãos, com acesso a rótulos informativos claros, compreensíveis e legíveis nos alimentos. Imperou o bom senso e a racionalidade para assegurar legislação equilibrada e ter em conta determinadas especificidades deste sector. Destaco o reconhecimento da especificidade dos produtos do sector alimentar artesanal, dos produtos elaborados directamente no local de venda e no comércio a retalho.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Apoiámos a posição do Parlamento em primeira leitura por considerarmos que representava um avanço no domínio da informação sobre géneros alimentícios prestada aos consumidores. Isto apesar de, já então, à última hora, terem sido efectuadas algumas cedências que empobreceram o conteúdo do relatório. Como então salientámos, o conhecimento, tão completo quanto possível e justificável, da composição dos géneros alimentícios constitui um direito fundamental dos consumidores. Constitui, além disso, uma condição necessária, embora não suficiente, para escolhas informadas e conscientes no plano da alimentação e, nessa medida, um factor de promoção da saúde e bem-estar da população.

Nesta segunda leitura, e na sequência das negociações com o Conselho, apesar de a proposta manter aspectos positivos, o Parlamento acabou por recuar noutros, tendo em vista a obtenção de um acordo. Valorizamos, entre outros, os pontos relativos à necessidade de informação sobre aditivos alimentares com efeitos alergénicos e a obrigatoriedade de indicação da origem de certas qualidades de carne. Mas consideramos que era necessário ter ido mais além neste domínio da indicação de origem, estendendo-a a todos os tipos de carne, incluindo a processada, ao leite e seus derivados e produtos de um único ingrediente, incluindo as frutas e legumes. Reiteramos as críticas à inexistência de obrigatoriedade de informação relativa aos OGM.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione della collega Sommer in quanto ritengo molto importante aver adottato questo regolamento che stabilisce le basi per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sui prodotti alimentari, definendo in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e al contempo riduce le distorsioni nel commercio, gli oneri e la burocrazia. Apprezzo la scelta del gruppo PPE di aver mediato con gli altri gruppi affinché si votasse la relazione: andare in conciliazione avrebbe, infatti, significato perdere molti dei vantaggi ottenuti durante i negoziati con il Consiglio. Rendere più comprensibili gli imballaggi alimentari consentirà di distinguere i prodotti orginali dai cosidetti "simil-prodotti": ciò è ancora più importante per l'Italia, da sempre patria di prodotti di eccellenza, spesso oggetto di pirateria agroalimentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Apoiámos a posição do Parlamento em primeira leitura por considerarmos que representava um avanço no domínio da informação sobre géneros alimentícios prestada aos consumidores. Isto apesar de, já então, à última hora, terem sido efectuadas algumas cedências que empobreceram o conteúdo do relatório. Como então salientámos, o conhecimento, tão completo quanto possível e justificável, da composição dos géneros alimentícios constitui um direito fundamental dos consumidores. Constitui, além disso, uma condição necessária, embora não suficiente, para escolhas informadas e conscientes no plano da alimentação e, nessa medida, um factor de promoção da saúde e do bem-estar da população.

Nesta segunda leitura, e na sequência das negociações com o Conselho, apesar de a proposta manter aspectos positivos, o Parlamento acabou por recuar noutros, tendo em vista a obtenção de um acordo. Valorizamos, entre outros, os pontos relativos à necessidade de informação sobre aditivos alimentares com efeitos alergénicos e a obrigatoriedade de indicação da origem de certas qualidades de carne. Mas consideramos que era necessário ter ido mais além neste domínio da indicação de origem, estendendo-a a todos os tipos de carne, incluindo a processada, ao leite e seus derivados e a produtos de um único ingrediente, incluindo as frutas e legumes. Reiteramos as críticas à inexistência de obrigatoriedade de informação relativa aos OGM.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Nutričné označovanie – Nedávna biela kniha o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe zdôraznila potrebu spotrebiteľov mať prístup k jasným, konzistentným a dokázaným informáciám. Nutričné označovanie je ustanovený spôsob poskytovania informácií spotrebiteľom, ktorý má podporovať zdravotne uvedomelý výber potravín. Existuje rozsiahly konsenzus, že účinnosť nutričného označovania možno posilniť ako prostriedok na podporu schopnosti spotrebiteľov vyberať si vyváženú stravu. Zainteresované strany predložili niekoľko podnetov na podporu zaraďovania informácií o výživovej hodnote na prednej časti obalov. Používané systémy označovania sa rozchádzajú v tom, čo môže vytvárať prekážky pre obchodovanie. Predkladaný návrh zavádza určité všeobecné zásady týkajúce sa poskytovania informácií o potravinách a rozvíja mechanizmus riadenia so zreteľom na vývoj, ktorý má spotrebiteľom umožniť rozhodovať sa o výbere potravín na základe informácií. Povinné požiadavky zostávajú približne rovnaké, ale Komisia má možnosť navrhovať nové požiadavky pre osobitné otázky. V snahe zohľadniť zmeny a vývoj v oblasti informácií o potravinách treba vypracovať ustanovenia s cieľom splnomocniť Komisiu, aby zmenila a doplnila zoznam povinných informácií pridaním alebo odstránením údajov, a na sprístupnenie určitých údajov alternatívnymi prostriedkami. Konzultácia so zainteresovanými stranami by mala umožniť včasné a dobre cielené zmeny požiadaviek na informácie o potravinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je souscris à la philosophie générale du rapport pour une meilleure information du consommateur sur les denrées alimentaires qu'il achète, notamment quant à la présence d'ingrédients allergènes ou aux indications d'origine de toutes les catégories de viande. Cette dernière disposition est tout à fait cohérente avec ma conviction qu'il faut permettre aux consommateurs de choisir les produits de terroir produits le plus près possible de chez eux. C'est une de leurs aspirations légitimes: produire et consommer local. Ce qui en plus évite les émissions de CO2 dues aux transports longue distance. Bizarre que vous n'y songiez jamais!

J'ai plus de réserves sur les indications nutritionnelles, tentative européenne pour contrôler nos assiettes, nos comportements et nos traditions culinaires. Je regrette enfin que l'obligation d'indiquer le mode d'abattage rituel, amendement miraculeusement adopté en commission il y a quelques semaines, se soit transformée en possibilité de commencer à réfléchir à l'éventualité d'une étude sur le sujet dans plusieurs années. Les défenseurs des animaux, laïcs, agnostiques, chrétiens et indifférents continueront donc de consommer en toute opacité de la viande produite de manière ultra-excédentaire selon des pratiques qu'ils réprouvent, récusent, ou, tout simplement, ne veulent pas soutenir. C'est pourquoi je me suis abstenu sur l'amendement de compromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Alors que les scandales sanitaires liés à l'alimentation se sont multipliés au cours des dernières années, nous souhaitons améliorer l'information des consommateurs sur ce qu'ils mangent au quotidien et d'où leur nourriture provient. En effet, à l'heure de la mondialisation et alors que les échanges sont toujours plus développés, ce rapport demande à ce que l'étiquetage soit clarifié. Origine donc, mais aussi valeur nutritionnelle des aliments, substances allergènes etc. Désormais la valeur énergétique, la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de glucides et autres protéines seront clairement visibles sur l'emballage. J'ai par ailleurs voté pour l'amendement 61 qui concerne l'indication obligatoire du pays ou du lieu de provenance pour les viandes et les volailles. Il s'agit ici d'une avancée importante pour les consommateurs, car bien souvent les étiquetages manquaient de précisions, laissant le consommateur sans information. Dorénavant ceux-ci connaitront avec exactitude ce qui se trouve dans leurs aliments et leur pays d'origine: une grande avancée dans le quotidien des Européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Einheitliche Informationen für Verbraucher sind auf EU-Ebene zu unterstützen, und dies erfolgt über diesen Bericht. Besonders in Grenzgebieten ist es zum Schutz der Verbraucher wichtig, dass diese Information nach gleichartigen Kriterien erfolgt. Diese wünschenswerte Harmonisierung soll jedoch nicht verbergen, dass die Information der Verbraucher bei weitem noch nicht perfekt ist und dieses Thema auch in Zukunft regelmäßige Verbesserungen und Anpassungen erfordert.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Grâce à l'adoption de ce rapport, les consommateurs pourront disposer à l'avenir d'un étiquetage plus clair, plus lisible et plus complet sur les aliments. L'étiquetage obligatoire de l'origine pour la viande de bœuf a été étendu à la viande fraîche de porc, de mouton, et de chèvre, ainsi qu'à la volaille; c'est là une réelle avancée que l'on doit au Parlement européen. Il faudra à l'avenir aller plus loin encore pour imposer l'origine obligatoire, par exemple pour la viande présente dans les produits transformés et pour certains aliments "mono-ingrédient", sans bien sûr imposer de contraintes excessives aux opérateurs.

À l'heure où nos concitoyens s'interrogent de plus en plus sur la qualité des produits qu'ils consomment, l'Europe se devait d'améliorer l'information et de répondre aux exigences des consommateurs. Au–delà des progrès réalisés sur l'origine, la lisibilité des étiquettes a été améliorée et l'information nutritionnelle permettra plus facilement de comparer les différents aliments et de faire des choix plus éclairés.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), per iscritto. − Con l'approvazione della relazione Sommer, il Parlamento Europeo si dimostra attento alla trasparenza delle informazioni sui valori nutrizionali e sulla provenienza degli alimenti, in linea con le esigenze dei consumatori europei per una maggiore sicurezza sui prodotti acquistati.

Confermando l'accordo di seconda lettura con il Consiglio, il Parlamento introduce l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sulla composizione e sul valore energetico degli alimenti, nonché l'estensione dell'etichettatura di origine anche alla carne fresca di origine suina, ovina, caprina e da pollame.

Il gruppo S&D ha giocato un ruolo propulsivo nel negoziato, convincendo Consiglio e Commissione a riflettere sull'ulteriore adozione di norme sull'origine per la carne utilizzata negli alimenti confezionati, nonché sugli effetti del ricorso a grassi idrogenati, che diventano da oggi oggetto di applicazione della normativa.

Il testo approvato segna un riconoscimento alla linea italiana, che già in passato aveva indicato come proteggere e promuovere le eccellenze italiane ed europee, ed è quindi motivo di soddisfazione sia per l'Italia che per gli operatori del settore. Tuttavia, sebbene il passo compiuto sia importante, il nostro impegno affinché i cittadini europei possano fare scelte sempre più consapevoli e informate sui prodotti che portano sulle loro tavole proseguirà ulteriormente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Permettre aux citoyens européens de faire des choix éclairés, en bénéficiant d'une information précise et transparente sur les aliments qu'ils consomment, va devenir une réalité fin 2014, et ce sont ces efforts que j'ai soutenus par mon vote aujourd'hui. Cela me paraît aller dans le bon sens, alors même que l'obésité et le surpoids ne cessent de progresser, avec leurs effets délétères en termes de santé publique. Il sera ainsi obligatoire de mentionner sur les étiquettes l'origine des viandes, la lisibilité des étiquettes sera améliorée, avec des caractères plus gros, précisant notamment la valeur énergétique, et la présence de substances allergènes sera également indiquée.

Ce dossier a fait l'objet d'une bataille intense de la part des socialistes européens, qui a permis d'engranger d'excellents résultats, face à une droite très prompte à servir les intérêts de l'industrie agroalimentaire. Cela mérite d'autant plus d'être souligné quand on connaît les moyens que ces lobbies peuvent déployer, face aux maigres ressources dont disposent les associations de consommateurs!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Przyjęte rozporządzenie o przekazywaniu konsumentom informacji na temat żywności to niezwykle ważny instrument dla konsumentów, którzy dzięki nowym przepisom uzyskają możliwość bardziej świadomego podejmowania decyzji przy zakupie żywności. Za sprawą nowych przepisów etykiety naklejane przez producentów będą bardziej czytelne. Bez wątpienia ułatwi to konsumentom dobór produktów żywnościowych, jakich potrzebują w swojej diecie. Zgodnie z nowymi przepisami zawartość energii, ilość tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli musi być podana na opakowaniu w formie czytelniej tabelki. Zawartość wymienionych składników musi być podana w przeliczeniu na 100 gr. lub 100 ml. Dodatkowo zawartość tych składników może być przeliczona na jedną porcję produktu. Etykiety będą musiały zawierać także informacje nt. substancji alergicznych. Jest to niezwykle ważne ze względu na coraz powszechniejsze alergie.

Mam nadzieję, iż wraz z wprowadzeniem w życie nowych przepisów konsumenci będą zwracali coraz większą uwagę na to, co kupują. Uważam jednak, iż konsumenci potrzebują także kampanii informacyjnych nt. nowych przepisów, a w szczególności jak odczytywać niektóre z motywów graficznych, które często pojawiają się na produktach spożywczych.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption à une très forte majorité du rapport concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Avec l'adoption de ce rapport, nous marquons, une nouvelle fois, la volonté du Parlement européen et des Etats membres, réunis au sein du Conseil de l'UE, de parvenir à une meilleure information des citoyens sur les sujets qui les préoccupent au quotidien, et cela, par des mesures concrètes.

Ce texte a vocation à simplifier et clarifier les règles existantes sur l'étiquetage des denrées alimentaires dans l'Union européenne mais également à les étendre à de nouvelles catégories d'aliments (viande fraîche de porc, de volaille, de mouton, de chèvre...).

Désormais, la mention de la date limite de consommation mais aussi de la déclaration nutritionnelle et de la valeur énergétique de l'aliment sélectionné est rendue obligatoire, ce qui est une innovation majeure. Par ailleurs, les informations relatives aux allergènes devront être mises en valeur sur les paquets d'emballage et les mesures contre les informations trompeuses seront renforcées.

Grâce à l'adoption de cette recommandation et du règlement subséquent, nous encourageons l'information la plus transparente possible à destination du consommateur pour favoriser des choix éclairés.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi yra siekiama dar labiau reglamentuoti ant maisto produktų etikečių pateikiama informaciją vartotojui. Pagal šį reglamentą maisto verslo operatoriaus pavadinimo, įmonės pavadinimo ar adreso nurodymas etiketėje nelaikomas maisto produkto kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymu. Maisto produkto etiketės turėtų būti aiškios ir suprantamos, kad padėtų vartotojams, kurie nori rinktis maisto produktus ir mitybą turėdami daugiau informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, kad geras įskaitomumas turi didelę reikšmę siekiant padidinti galimybę, kad ženklinimo informacija darytų poveikį ją skaitantiems asmenims, ir kad neįskaitoma informacija apie produktą – viena pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo maisto produktų etiketėmis priežasčių. Taigi turėtų būti nustatytas visapusiškas požiūris siekiant atsižvelgti į visus su įskaitomumu susijusius aspektus, įskaitant šriftą, spalvą ir kontrastą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Bezpieczeństwo żywności jest priorytetem polityki unijnej. Dlatego wszystkie działania zmierzające do pogłębienia wiedzy konsumentów na temat spożywanej przez nich żywności są pożądane. Doskonale rozumiemy, że w czasach, kiedy z powodu otyłości i chorób krążenia spowodowanych niewłaściwą dietą umiera ogromna liczba Europejczyków, umieszczeniu na opakowaniu informacji o wartości energetycznej i odżywczej ułatwia przeciętnemu człowiekowi samodzielne komponowanie zbilansowanej diety.

Takie informacje, aby służyć konsumentowi, muszą być jednak czytelne i zrozumiałe. Podawanie danych o związkach chemicznych, które nie mają wpływu na zdrowie człowieka, albo umieszczanie ich na bardzo małych opakowaniach, mijają się z celem. Podobną sytuację mamy w przypadku podawania miejsca pochodzenia żywności. Takie szczegóły powinny być dobrowolne. Ostatnia sytuacja z hiszpańskimi warzywami pokazuje, iż nie zawsze ma to dobry skutek. Nieprawdziwe oskarżenia dotyczące zakażenia bakterią E.coli doprowadziły hiszpański rynek żywnościowy do milionowych strat.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Dopo un percorso quasi triennale nel corso del quale il dibattito sul diritto ad una completa ed esaustiva informazione al consumatore ha visto posizioni contrastanti tra i diversi attori, finalmente siamo giunti ad un buon risultato che rispecchia la maggior parte delle aspettative dei consumatori.

Attraverso questo regolamento, che ho sostenuto con il mio voto, manifestiamo testimonianza della grande attenzione non solo verso i consumatori, ma anche verso i produttori di beni agroalimentari. Abbiamo voluto porre al centro dell'opinione pubblica il notevole ruolo che un'etichetta assume nella fase finale di acquisto del prodotto. Si tratta di garantire ai consumatori la riconoscibilità dello stesso e di offrire loro le informazioni nutrizionali necessarie per una scelta consapevole. Aggiungerei anche una scelta salutare considerando, pertanto, un'etichetta agroalimentare un valido strumento nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nella lotta all'obesità.

La lotta all'agropirateria diventa adesso più serrata e la tutela delle produzioni agroalimentari dispone adesso di una marcia in più.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption des nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires, grâce au nouveau règlement en la matière, qui a emporté ma voix. Cette législation améliore significativement l'information aux consommateurs dans leur choix de nourriture. Une "déclaration nutritionnelle" standardisée viendra désormais les aider à reconnaître les qualités respectives des différents produits qui leurs sont proposés dans le commerce. Les industriels devront faire figurer la valeur énergétique et les quantités de six nutriments (lipides, acides gras saturés, glucide, protéines, sucres et sels). Cette information devra figurer dans une taille minimale de caractères et sur le même champ visuel, afin d'en assurer la lisibilité. Le choix de l'emplacement est en revanche laissé aux industriels. La mention de l'origine obligatoire pour la viande bovine est désormais étendue aux porcs, moutons, chèvres et volailles. La Commission est chargée de proposer une réglementation visant à étendre cette mention d'origine à la viande utilisée comme ingrédient lorsque celle-ci compte pour 50 % du produit fini.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Textul votat de Parlament reprezintă un compromis foarte bun, întrucât consumatorii sunt cei care vor avea de câştigat, prin alegerea unor alimente mai sănătoase. Astfel, pe viitor, consumatorii vor putea identifica mult mai repede pe ambalajele alimentelor detalii precum valoarea energetică, cantitățile de lipide, acizi grași saturați, carbohidrați, glucide, proteine și sare. De asemenea, ca un element de noutate, pe viitor consumatorii vor putea observa mult mai uşor dacă un produs conține substanțe alergene, întrucât acestea vor fi obligatoriu subliniate în lista de ingrediente.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), schriftlich. Die heute vom Parlament abgesegnete Verordnung soll dem Verbraucher mehr und bessere Informationen über Lebensmittel geben, damit er eine gezielte Kaufentscheidung treffen kann. Auch die europäische Lebensmittelwirtschaft, insbesondere die KMU, die für 80 % der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung in der EU verantwortlich sind, werden durch mehr Rechtssicherheit, Entbürokratisierung und bessere Rechtsetzung von dieser Neureglung profitieren.

Ich beglückwünsche die Berichterstatterin dazu, dass sie sich erfolgreich gegen eine in die Irre leitende Ampelkennzeichnung durchsetzen konnte. Eine solche Kennzeichnung hätte eine Reihe von Lebensmitteln, wie zum Beispiel Olivenöl oder einige Milchprodukte, verteufelt und andere mit Aspartam gesüßte „Light“-Getränke fälschlicherweise in den Himmel gehoben.

Nicht vorverpackte Frischprodukte, wie zum Beispiel Back- oder Fleischwaren, müssen die Allergeninformation liefern, nicht aber die durch teure Analysen ermittelten Nährwerte, wie die Kommission dies in ihrem ursprünglichen Vorschlag vorgesehen hatte.

Ich habe für den Bericht gestimmt – Politik ist die Kunst des Erreichbaren –, obwohl der Bericht der Kommission zur eventuellen Nährwertkennzeichnung von alkoholischen Getränken schon in 3 und nicht, wie ursprüngliche geplant, erst in 5 Jahren fällig wird.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Thanks to today’s vote food shoppers will be able to make better informed, healthier choices as the result of new EU food labelling rules. Labels will have to spell out a food’s energy content as well as fat, saturated fat, carbohydrate, sugar, protein and salt levels, in a way that makes them easy for consumers to read.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du règlement sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Bien que le texte aurait pu aller plus loin sur la visibilité des informations, les modifications adoptées par le Parlement sont une avancée pour les consommateurs. En effet, il est important que les citoyens disposent d'un maximum d'information sur ce qu'ils consomment pour éclairer leur choix sur une alimentation équilibrée. Figurera ainsi sur l'emballage la valeur énergétique, ainsi que la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, de sucre, de protéines et de sel. Ces éléments contribuent à la stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité. Par ailleurs, les substances allergènes devront apparaître clairement dans la liste des ingrédients et les règles seront renforcées concernant le marketing, pour éviter la confusion sur des produits dont la composition diffère de la présentation du produit sur l'emballage.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose notamment un étiquetage obligatoire mentionnant le lieu de provenance des aliments. Je suis favorable à cette mesure. La mention de l'empreinte écologique de chaque denrée alimentaire et de son emballage devrait également être obligatoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com a aprovação deste regulamento, passa a estar garantido que a rotulagem dos alimentos na UE é mais clara e legível, criando condições para que os consumidores possam fazer escolhas mais saudáveis quando fazem as suas compras. Este novo regulamento visa também reduzir a burocracia para os produtores e operadores do sector alimentar e reforçar o mercado interno. O regulamento actualiza as regras da UE aplicáveis à rotulagem dos alimentos, fundindo num único diploma legislativo as directivas sobre a rotulagem em geral e a rotulagem nutricional. Com as alterações verificadas, os interesses dos consumidores ficam melhor salvaguardados, contribuindo para um mercado interno cada vez mais reforçado.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Ce rapport est un bon compromis dans la mesure où il assure au consommateur une information claire, lisible et compréhensible des produits achetés, tout en ne faisant pas peser trop de nouvelles charges sur l'industrie, notamment les PME. Ce rapport va améliorer la qualité des produits. Il met au centre des préoccupations les propriétés nutritionnelles des aliments, ainsi que les acides gras trans, ce afin que la santé des consommateurs soit mieux protégée.

Tous les consommateurs, notamment ceux qui souffrent d'allergies ont le droit de connaître la composition des aliments et surtout l'origine des viandes et des volailles, des fruits et légumes frais, et des poissons. Cela leur permettra de mieux répondre à leurs besoins ou à leur régime alimentaire. Cela répond également à un besoin d'harmonisation des informations et à la nécessité de garantir les conditions de concurrence au sein du marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Bewusstsein für Nahrungsmittel und vor allem deren Inhaltsstoffen hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Die Menschen achten vermehrt darauf, was sie zu sich nehmen, aber der Trend am Lebensmittelsektor geht auch deutlich in die Richtung, heimische Produkte zu konsumieren. Saisonales Essen boomt. Gerade dann, wenn im Lebensmittelbereich wieder Krankheiten oder Erreger, wie unlängst EHEC, auftauchen, setzt die Bevölkerung vermehrt auf heimische und ihnen vertraute Produkte. Um dem Verbraucher deutlich zu machen, was er tatsächlich isst, muss es zu mehr Transparenz bei der Lebensmittelkennzeichnung kommen. Inhaltsstoffe sollten sich nicht hinter unverständlichen Kürzeln verstecken können, die den Konsumenten entweder verwirren oder ihn in Sicherheit wiegen. Dasselbe gilt für die Kennzeichnung des Herkunftslandes. Aus diesen Gründen möchte die EU nun eine einheitliche und EU-weit geltende Kennzeichnungspflicht auf Lebensmittelverpackungen einführen. Die Angaben müssen überall gleich sein und so angebracht, formuliert und gut lesbar sein, dass für den Konsumenten absolute Transparenz gewährleistet ist. Meines Erachtens ist dies ein wichtiger Schritt, um der Bevölkerung eine gute Ernährung zu ermöglichen und damit auch die Volksgesundheit dauerhaft zu verbessern. Allerdings ist, da ja die Lebensmittelindustrie die Kosten für das neue Procedere der Kennzeichnung tragen soll, ein Preisanstieg am Lebensmittelsektor nicht ausgeschlossen. Dies habe ich bei meinem Abstimmungsverhalten durchaus beachtet.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Неделчева (PPE), в писмена форма. − По време на гласуването на доклада за предоставянето на информация за храните на потребителите аз подкрепих една балансирана позиция, която защитава едновременно интересите на потребителите и на производителите. Гласувах в подкрепа на предоставянето на възможност на потребителите да направят информиран избор при покупка на хранителни продукти и избиране на определен хранителен режим. С моя глас подкрепих подобряването на четливостта на етикетите и забраната на практики, които заблуждават потребителите. Подкрепям регламентирането на етикетирането на произхода на прясното месо и се надявам в бъдеще то да бъде разширено. Европейските потребители имат право да знаят произхода на хранителните стоки, за да направят своя избор. Вярвам, че тези разпоредби могат да допринесат за здравето на потребителите чрез информация за алергените и за състава на даден продукт. Важно е обаче да се избегне затрупването с информация, което може да доведе до обратния ефект за потребителите и до финансови и бюрократични тежести за хранителната индустрия, и най-вече малките и средните предприятия. Не бива да забравяме, че освен големите предприятия, в хранителната индустрия съществуват и дребни производители на местно ниво. С моя глас се опитах да взема този факт предвид, така че те да не бъдат финансово и бюрократично затруднени от новото законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rekomendaciją, kadangi turi būti griežčiau reglamentuojami reikalavimai, taikomi maisto produkto etiketėms. Visų pirma, bus pagerintas vidaus rinkos veikimas ir sudarytos sąlygas laisvam prekių judėjimui. Be to, vartotojams bus pateikiama aiški, suprantama ir įskaitoma informacija. Labai svarbu, kad maisto produkto etiketėje būtų pateikiama tokia informacija, kuri reikalinga žinoti, kad jis galėtų priimti pagrįstus sprendimus pirkti Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nustatant griežtus etikečių žymėjimo reikalavimus, turi būti taikomos išimtys mikroįmonėms, ypač toms kurios gamina rankų darbo produktus. Manau, kad tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kai įsigalioja nauji žymėjimo etiketėmis reikalavimai. Tokiu būdu bus užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas bei sumažintas pakuočių atliekų skaičius.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, l'etichettatura dei generi alimentari tutela e informa i consumatori, permette una classificazione dettagliata del prodotto rendendo la scelta di chi acquista consapevole e sicura. Finalmente a livello europeo, con la relazione della collega Sommer è stato definito un quadro normativo armonizzato che faciliterà anche quelle aziende che non dovranno più adeguarsi alle regole dei Paesi membri dove esportano i loro prodotti ma che potranno far riferimento a un'unica regolamentazione che seppur non perfetta è comunque un enorme sviluppo per il mercato dei prodotti alimentari europei. Nello specifico, alla luce degli ultimi avvenimenti relativi a virus e batteri trasmessi da carni animali infette, ritengo sia importante l'etichettatura d'origine obbligatoria per le carni fresche.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Esta proposta de informação aos consumidores nos produtos alimentares é um dos temas de maior importância, actualmente em debate a nível da UE no sector dos alimentos. Creio que a garantia de padrões uniformes ao nível da União pode ser um contributo decisivo para o reforço da competitividade das empresas agro-alimentares. Creio ainda que os acordos alcançados satisfazem tanto as necessidades de informação adequada aos consumidores, como a protecção do papel fundamental que os alimentos desempenham. Destaco os compromissos alcançados na regulamentação das substâncias alergénicas, através do fornecimento de uma lista de ingredientes sem a necessidade de repetição em outros pontos do rótulo. Considero também ser fundamental garantir aos consumidores a informação necessária para que saibam, exactamente, que géneros alimentícios estão a consumir, fazendo uma escolha consciente e informada. O compromisso obtido com o Conselho consegue um equilíbrio adequado dos interesses dos produtores de géneros alimentícios e dos consumidores, salvaguardando a saúde pública, e mereceu o apoio de todos os Estados-Membros. Votei favoravelmente por considerar que este relatório representa uma vitória para os consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Potrivit noilor reguli de etichetare, valoarea energetică, cantitățile de lipide, acizi grași saturați, carbohidrați, glucide, proteine și sare, va trebui să fie ușor de observat pe ambalajele alimentare. Alergenii va trebui să fie evidențiați în lista de ingrediente. Specificarea țării de origine va deveni obligatorie pentru carnea proaspătă provenită de la porci, oi, capre și păsări, și nu numai pentru carnea de vită, așa cum era cazul până acum. Consumatorii vor fi informați în legătură cu sursa de proveniență specifică a uleiurilor vegetale folosite în diverse produse, cum este cazul uleiului de palmier. Suplimentar, vor exista reguli stricte pentru a preveni inducerea în eroare a consumatorilor prin modul de ambalare a alimentelor și reguli pentru etichetarea „alimentelor contrafăcute”, cum ar fi brânza sau jambonul. Compromisul la care s-a ajuns între PE și Consiliu consider că va asigura o mai bună lizibilitate a etichetelor, permițând astfel consumatorilor să găsească mai ușor informațiile de care au nevoie atunci când merg la cumpărături, permițându-le astfel să facă alegeri în cunoștință de cauză și mai sănătoase atunci când achiziționează alimente. Noile reguli vor moderniza, simplifica și clarifica etichetarea alimentelor în cadrul UE. Noua lege va reduce totodată birocrația pentru producătorii și operatorii din sectorul alimentar și va întări piața unică.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I welcome this regulation, which supports consumers’ entitlement to accurate information about the food they eat and where it comes from. I especially welcome the provisions relating to the country of origin. While the origin of certain foods such as beef, honey, olive oil and fresh fruit and vegetables must already be shown on labels, these new rules will extend them to other foods.

This regulation is also good news for allergy sufferers, as all ingredients – including allergenic substances – must be indicated on the labels of pre-packed foods. Without proper labelling, allergy sufferers may buy a product containing harmful ingredients without realising it. I also welcome the proposal for information on allergens to be given on food sold in restaurants or canteens. This information must be provided in a clear and consistent manner and must be easily understood by people. The provision of such information will allow consumers to make better-informed and healthier choices.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Nous avons enfin abouti à un accord sur les nouvelles règles européennes d'information des consommateurs sur les produits alimentaires dans l'UE. Cette directive apportera des améliorations tangibles aux consommateurs européens au quotidien, et je l'ai donc soutenue. En effet, dorénavant, ceux qui le souhaitent pourront acheter plus sain et en connaissance de cause, grâce à une véritable lisibilité des étiquettes, assortie d'une taille de caractère minimum et des règles sur la clarté et le contraste. Par ailleurs et pour la première fois, une déclaration nutritionnelle sur la valeur énergétique, ainsi que les quantités de protéines, graisses, graisses saturées, hydrate de carbone, sucre et sel sera obligatoire. Cette information nutritionnelle devra être donnée par 100g/100ml, permettant dès lors une comparaison rapide et facile entre produits. A noter également : la liste des ingrédients devra attirer l'attention sur la présence éventuelle d'allergènes, ceci étant un élément non négligeable vu la demande claire des consommateurs à ce sujet. Ceci vaudra aussi pour les denrées alimentaires non emballées, et notamment pour les plats des restaurants et des cantines. Enfin, le consommateur sera informé de la présence et de l'origine précise des huiles végétales utilisées dans les produits, telle que l'huile de palme.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písemně. − Vážení kolegové, chci vyjádřit uspokojení, že kompromisní znění nařízení o značení potravin bylo přijato Parlamentem. Tento kompromis se přiblížil stanovisku, které doporučil můj Výbor pro vnitřní trh již před dvěma roky. Konečně tedy bude zavedena minimální velikost písma (1,2 mm) pro povinné informace o nutričním složení, varování před alergeny, upozornění na použití náhražek či lisovaného nebo kouskovaného masa a další informace, které pomohou spotřebitelům lépe si vybrat v obchodech s potravinami. Mezi tyto informace patří i označování země původu pro všechny druhy masa a ryby či informace o tom, kdy byly potraviny poprvé zmrazeny. Oceňuji, že se kolegyni Sommerové podařilo vyjednat kompromis s Radou pro druhé čtení. Jeho předností je i to, že Komise do dvou let ověří přínos i náklady na případné rozšíření o další povinné nutriční informace.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The purpose of the proposal is to recast the rules on general food labelling provisions. It consolidates and updates two areas of labelling legislation: the area of general food law covered by Directive 2000/13/EC, and that of nutrition labelling covered by Directive 90/496/EEC. The dossier was affected by the extensive tabling of amendments at each stage of the process (up to 800) and two major groups within Parliament: the rapporteur (partly supported by ECR) and the ‘opposition’ in form of S&D, Greens/EFA, GUE and partly ALDE.

Ms Sommer’s draft report was substantially improved by Parliament. We supported the report both in plenary first reading and in ENVI second reading, as several of our key demands had been incorporated. The Council common position partly showed steps towards the Parliament position (e.g. country of origin), and, from a Green perspective, was better than the Parliament position on some issues (e.g. alcohol). The only ‘but’ is the inclusion of a text that says that Member States may stipulate that the particulars shall be given in one or more languages from among the official languages of the Union, which puts the non-official languages at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση καθώς σκοπός της είναι η καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και συνάμα η προστασία του από πιθανή παραπλάνηση. Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των πολιτών καθώς και στην διασφάλιση των κοινωνικών και οικονομικών τους συμφερόντων. Πιστεύω πως η θεμελιώδης αυτή πτυχή καλύπτεται από την παρούσα έκθεση, καθώς προστατεύει τα δικαιώματα του καταναλωτή και έχει σκοπό την εξασφάλιση της άρτιας ενημέρωσης του για τα τρόφιμα που επιλέγει να καταναλώσει, την υγιή άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − I consumatori si trovano al centro della politica d'informazione dell'UE, e come tali devono essere tutelati al meglio. Ho votato a favore della relazione sulla fornitura d'informazioni ai consumatori sugli alimenti, poiché ritengo che il nuovo regolamento così redatto permetta agli utenti di verificare direttamente la composizione dei prodotti che acquistano. In quanto non solo devono essere d'ora in avanti indicati il contenuto energetico e le percentuali dei vari ingredienti, ma l'etichettatura relativa al paese d'origine è stata estesa ad ulteriori prodotti rispetto alla passata direttiva. La nuova legge, oltre che garantire una migliore protezione dei consumatori, vede anche snellita la burocrazia, agevolando quindi le PMI, che costituiscono più dell'80% del settore alimentare europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Sono convinto che questa raccomandazione contribuirà al rilancio della competitività delle imprese agroalimentari, nei limiti in cui garantirà la completa uniformità delle norme.

Mi rammarico a questo proposito che sia prevista nel testo la facoltà per gli Stati membri di introdurre su scala nazionale informazioni obbligatorie ulteriori rispetto al sistema di regole comuni. Il compromesso sembra tuttavia rispondere sia alle esigenze di informazione del consumatore sia alla tutela dell’importante ruolo che l’industria alimentare riveste nel trasformare le materie prime a vantaggio del concetto del "made in".

Con riferimento all'etichettatura nutrizionale, accolgo con soddisfazione la previsione dell'espressione, sul fronte etichetta, del fabbisogno medio giornaliero (GDA) in termini percentuali con riferimento anche alla porzione dell'alimento. Penso, infatti, che una chiara informazione al cittadino in termini di consumi quotidiani raccomandati possa prevenire e ridurre notevolmente il problema incalzante dell'obesità, oltre che aiutare il consumatore a fare scelte più consapevoli e salutari nell'acquisto dei cibi.

Nello stesso senso va il mio appoggio al criterio obbligatorio per una certa dimensione del font a vantaggio della chiara leggibilità dell'etichetta. Ritengo positivo, infine, che si sia scelto di procedere con cautela nell'introdurre l’indicazione obbligatoria degli acidi grassi trans, i quali possono riscontrarsi negli alimenti non solo a seguito di un processo produttivo, ma anche in quanto naturalmente presenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – A l'heure où nos concitoyens s'interrogent de plus en plus sur la qualité des produits qu'ils consomment, l'Europe se devait d'améliorer les informations sur le contenu des denrées alimentaires et de répondre aux exigences des consommateurs. Au delà des progrès réalisés sur l'origine, la lisibilité des étiquettes a été améliorée et l'information nutritionnelle permettra plus facilement de comparer les différents aliments et de faire des choix plus éclairés. C'est la raison pour laquelle, j'ai voté en faveur du rapport sur "l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires".

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − My vote against this report is due to one reason: that my language, Catalan, which is spoken by 8 million Europeans, is not well protected and will not be able to be used exclusively in food labelling if Spain decides so under Article 15(2).

Taking into account that Spain has not defended the status of Catalan in the EU institutions and the main parties of Spain have repeatedly voted against the inclusion of amendments allowing the normal use of Catalan in food labelling, there is little hope that Catalan will be ever become a fully fledged official EU language. I understand that this is a very important report, but for me and my constituency there are some red lines that cannot be crossed.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of the new rules that will introduce clearer nutritional labelling and a country-of-origin labelling on products and make information on allergens easier to read on packaging. It is vitally important that customers are provided with clear information about the produce that they are buying in order to ensure that they make informed choices when shopping. Shoppers have the right to know where the food they are buying comes from and what exactly is in the products and these changes will bring clarity to the traceability of foods in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement européen a adopté un rapport sur l'étiquetage des produits alimentaires. Le rapport prévoit l'inscription, visible, sur les produits alimentaires, de la valeur énergétique, ainsi que de la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

Si l'on prend en compte la longueur de la procédure qui a amené à ce texte, et les batailles législatives et politiques qui l'ont entouré, c'est la montagne qui accouche d'une souris.

Le Parlement européen a fait l'objet d'un lobbying acharné à différentes étapes du vote de ce texte, et ce, notamment sur la question d'un système de feux vert, orange, rouge, visant à rendre visibles très rapidement les produits comportant une dose importante de sels, de sucre ou de gras. Ce procédé avait été rejeté par le Parlement européen en première lecture.

L'adoption de ce texte aujourd'hui marque le point final de cette procédure, qui ne mérite pas d'être qualifiée de victoire. Je me suis abstenue sur ce texte qui aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'information et la protection des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE), schriftlich. Vielen Dank an die Berichterstatterin Renate Sommer für die hervorragende Arbeit über die fast vier letzten Jahre. Die heutige Abstimmung des Europäischen Parlaments ist wegweisend. Mit ihr bekommen wir mehr Klarheit und Wahrheit für die Verbraucher. Mein Leitbild ist der mündige Verbraucher, der weiß, was er kauft. Er kann das aber nur, wenn er auch weiß, was in einem Produkt enthalten ist. Mit der heutigen Entscheidung bekommen wir eine einheitliche verpflichtende Nährwertkennzeichnung, die sich auf 100 Gramm bzw. Milliliter bezieht und somit für Vergleichbarkeit bereits im Supermarkt sorgt. Alles, was wir bislang auf Lebensmitteln gefunden haben, war freiwillig, teilweise irreführend und nicht vergleichbar. Mit den verpflichtenden Nährwertangaben wird der Verbraucher informiert und kann eine gezielte Kaufentscheidung treffen. Irreführung und Täuschung im Lebensmittelbereich haben immer mehr zugenommen. Käseimitat auf Pizza, Klebeschinken, Eis ohne Milch oder Schokoladenkekse ohne Schokolade. Oft werden nur billigere Ersatzstoffe bzw. Aromen verwendet. All diese Imitate müssen künftig entsprechend gekennzeichnet werden! Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung ist ein großer Erfolg für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher. Dafür habe ich mich eingesetzt.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), schriftlich. Ich danke der Kollegin Frau Dr. Sommer für ihren großen Einsatz insbesondere für die kleinen und mittleren Betriebe der Lebensmittelbranche, von denen es allein in Sachsen 2 300 gibt. Nach dreijährigen Verhandlungen hat sie es geschafft, dass die Lebensmittelkennzeichungspflichten der EU aus Sicht der KMU handhabbar bleiben. Zwar muss der Kunde künftig auch informiert werden, welche Allergene sich in loser, also nicht vorverpackter Ware befinden könnten. Aber es bleibt den Mitgliedstaaten überlassen, wie dies zu tun ist. Somit kann also jedes Land die Lösung finden, die für seine Betriebe und Verbraucher die beste ist, beispielsweise Aushänge oder das Verkaufsgespräch. Deutsche Bäcker und Fleischer haben hier bereits recht hohe Standards. Für alle anderen Nährwertangaben bei loser Ware erhebt die EU nun keine Verpflichtungen. Für handwerklich hergestellte Lebensmittel ist explizit eine Ausnahmeregelung festgelegt worden, wenn die Abgabe direkt in kleinen Mengen durch Hersteller an Endverbraucher oder lokale Einzelhändler erfolgt, welche wiederum die Erzeugnisse unmittelbar an den Endverbraucher abgeben. Meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, hat es somit geschafft, Verbraucherinteressen und Interessen der Hersteller in einen guten Einklang zu bringen. Ich freue mich, dass die kleinen und mittleren Betriebe somit von praxisuntauglichen Forderungen seitens der EU verschont bleiben.