Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (Selected)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Debatten
Maandag 12 september 2011 - Straatsburg Herziene uitgave

Een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa (debat)
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). - Voorzitter, er is al heel veel gezegd over het belang van een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa. Ik wil het graag wat concreter maken, dus ik pik er één grondstof uit: fosfaat. Dat is belangrijk voor de groei van gewassen. Over 50 tot 90 jaar zijn echter wereldwijd de voorraden aan fosfaat volledig uitgeput. En dat terwijl in dezelfde periode de wereldbevolking groeit tot negen miljard mensen, die ook te eten willen.

Beste commissaris, we kunnen daar woorden aan blijven wijden, maar we kunnen ook overgaan tot actie, bijvoorbeeld door het stimuleren, hier in de Europese Unie, van mestvergisting. Dat levert in de eerste plaats hernieuwbare energie op, in de tweede plaats verlaagt het de milieubelasting en ten derde levert het als eindproduct een waardevol mineralenconcentraat op, ook wel bekend als digestaat, dat kunstmest, en dus fosfaat, kan vervangen. Dat is volgens mij een win-win-winsituatie.

U kunt deze innovatie stimuleren door dergelijke projecten een steuntje in de rug te geven via bijvoorbeeld structuurfondsen, het plattelandsbeleid of de eventuele vergroeningscomponent van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. En ook door het mineralenconcentraat te definiëren als kunstmestvervanger en niet meer, zoals nu het geval is, als primaire meststof. Dit is een technisch verhaal, maar dit voorbeeld van fosfaat laat zien dat een doeltreffende grondstoffenstrategie pas een kans maakt als woorden omgezet worden in concrete daden, hoe technisch ze soms ook zijn. Ik hoop dat de commissaris bereid is om ook zo concreet te worden en ik hoor van hem graag of hij in de toekomst deze stappen zal ondernemen.

 
Legal notice - Privacy policy