Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 12 септември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
 7.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 10.Поправка на приет текст: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протоколи
 12.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 13.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 14.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 15.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 16.Петиции: вж. протоколи
 17.Трансфер на бюджетни средства
 18.Ред на работа
 19.10-та годишнина от събитията на 11 септември 2011 г.
 20.Текущите преговори в Доха (разискване)
 21.Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините (разискване)
 22.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 23.Политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства (кратко представяне)
 24.Одитна политика - поуки от кризата (кратко представяне)
 25.Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море (кратко представяне)
 26.Безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони (кратко представяне)
 27.Жените на ръководни длъжности в малките и средните предприятия (кратко представяне)
 28.Положението на жените, наближаващи пенсионна възраст (кратко представяне)
 29.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 30.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (502 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1903 kb)
Правна информация - Политика за поверителност