Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 12 september 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 10.Rectificatie op een aangenomen tekst: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 13.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 15.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 16.Verzoekschriften: zie notulen
 17.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.De tiende verjaardag van 11 september 2001
 20.Lopende Doha-onderhandelingen (debat)
 21.Een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa (debat)
 22.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 23.Het terrorismebestrijdingsbeleid van de EU: belangrijkste resultaten en nieuwe uitdagingen (korte presentatie)
 24.Beleid inzake controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis (korte presentatie)
 25.Visserijbeheer in de Zwarte Zee (korte presentatie)
 26.De veiligheid van offshore-olie- en -gasactiviteiten beter waarborgen (korte presentatie)
 27.Ondernemerschap voor vrouwen in het midden- en kleinbedrijf (korte presentatie)
 28.Situatie van vrouwen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen (korte presentatie)
 29.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 30.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (502 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1903 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid