Index 
Fullständigt förhandlingsreferat
PDF 1903k
Måndagen den 12 september 2011 - Strasbourg Reviderad upplaga
1. Återupptagande av sessionen
 2. Uttalande av talmannen
 3. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4. Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 5. Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 7. Valprövning: se protokollet
 8. Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 10. Rättelse till en antagen text : se protokollet
 11. Inkomna dokument: se protokollet
 12. Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 13. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 14. Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 16. Framställningar: se protokollet
 17. Anslagsöverföringar: se protokollet
 18. Arbetsplan
 19. Högtidlighållande av den 11 september
 20. Pågående Doha-förhandlingar (debatt)
 21. En effektiv råvarustrategi för Europa (debatt)
 22. Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 23. EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar (kortfattad redogörelse)
 24. Revisionspolitik: lärdomar av krisen (kortfattad redogörelse)
 25. Fiske i Svarta havet (kortfattad redogörelse)
 26. En säker olje- och gasverksamhet till havs (kortfattad redogörelse)
 27. Kvinnors företagande i små och medelstora företag (kortfattad redogörelse)
 28. Situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern (kortfattad redogörelse)
 29. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 30. Avslutande av sammanträdet


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05)

 
1. Återupptagande av sessionen
Anföranden på video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 7 lipca 2011 r.

 

2. Uttalande av talmannen
Anföranden på video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Koleżanki i Koledzy! Panie i Panowie! Witam Wszystkich Państwa po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że odpoczęliśmy, chociaż te wakacje były inne niż te poprzednie. Śledziliśmy podczas wakacyjnej przerwy rozwój wypadków w Unii i na świecie. Były one dla nas ważne, także w czasie wakacji.

W sprawie działań związanych z kryzysem gospodarczym byłem w stałym kontakcie z polską prezydencją. Omawialiśmy na bieżąco sytuację i ewentualność reagowania. Dnia 29 sierpnia – jak Państwo wiecie – odbyło się specjalne posiedzenie komisji ECON z udziałem komisarza Rehna, prezesa Tricheta, premiera Junckera i ministra Rostowskiego. Za dwa dni, w środę, omawiać będziemy sprawozdanie z działań antykryzysowych Komisji, które przedstawi przewodniczący Barroso, a pod koniec września, na następnej sesji, będzie gościł w Parlamencie przewodniczący Eurogrupy – premier Juncker.

Ostanie tygodnie przybliżyły nas także do pomyślnego zakończenia walk w Libii. Możemy z pewnością powiedzieć, że od samego początku wydarzeń Parlament Europejski stał po właściwej stronie. Nasze jednoznaczne wezwanie do obrony ludności cywilnej, wyrażone w przyjętej w marcu rezolucji, zostało zrealizowane. Teraz musimy zrobić wszystko, by Unia Europejska skutecznie pomogła Libijczykom odbudować swój kraj, wprowadzając go na drogę demokracji. Chciałbym również przypomnieć, że przewidziana jest dyskusja na ten temat podczas sesji Parlamentu, w czasie której będziemy mogli rozwinąć ten temat.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, on a point of order, because you have mentioned everything that has happened concerning the euro crisis.

I want to put a question to you and also to ask what initiative we should take. Is it true that tomorrow we will see the Italian Prime Minister, Mr Berlusconi, here in Parliament? On what issue, I do not know and I shall not discuss the reasons for that, but my question is: is it true? And if it is true that you will see him, do you not think that it is necessary to ask that he also meet the competent committee about his austerity plan – that is the ECON Committee – as Mr Papandreou did? Mr Papandreou also came to Parliament about his austerity plan and then he came directly to the Crisis Committee to explain his plan. It was a very positive meeting.

I do not know why Mr Berlusconi is coming tomorrow, but if he is coming to see you concerning his austerity plan, my request to you is that he appear before the competent ECON Committee to explain his measures and the way Italy will apply the Stability Plan.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte die Intervention des Kollegen Verhofstadt im Namen meiner Fraktion unterstützen. Ich möchte aber die Frage stellen, ob sich die europäischen Institutionen einen Gefallen damit tun, Herrn Berlusconi an einem Tag zu treffen, an dem er eigentlich wegen des Vorwurfs im Zusammenhang mit der Prostitution von Minderjährigen in Italien vor Gericht erscheinen sollte.

(Beifall)

Wenn wir Wert darauf legen, dass die europäischen Institutionen in Italien ernst genommen werden – und das ist jetzt wirklich dringend notwendig –, dann sollten wir mit Herrn Berlusconi nicht ein Vorgehen wählen, das es ihm ermöglicht, wieder einmal einen Gerichtstermin in Italien ausfallen zu lassen. Ich würde Sie bitten, Herr Buzek und Herr Barroso, wirklich zu überlegen, ob Herr Berlusconi sich ausgerechnet an diesem Tag, an dem in Italien ein Gerichtstermin für ihn angesetzt ist, mit Ihnen hier treffen muss. Diese Gespräche, auch mit den genannten Ausschüssen, könnten durchaus auch an anderen Tagen in dieser Woche stattfinden.

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto innanzitutto della proposta del presidente Verhofstadt, che mi sembra profondamente ragionevole, e sono sicuro che se il Parlamento vorrà invitare il presidente del Consiglio italiano in una qualsiasi circostanza che possa essere concordata, credo che il governo italiano faccia bene, come infatti testimonia la visita di domani del presidente Berlusconi alle istituzioni europee, a rendere conto di quanto sta facendo.

Sono invece sorpreso, lo devo ammettere, del tono intimidatorio della collega Harms: vorrei che ci ricordassimo che Silvio Berlusconi, ancorché essere simpatico o antipatico a qualcuno, è il presidente del Consiglio di un paese che è in Europa ed è in Europa in ragione della sua storia e dell'amore per la democrazia! e vorrei che ricordassimo che non è il gruppo dei Verdi che stabilisce chi deve incontrare il Presidente del Parlamento europeo! e non è il gruppo dei Verdi che dà le patenti di democrazia in quest'Aula!

Per cui inviterei la collega Harms a essere più misurata e a ricordare che, nell'ambito della visita che domani il presidente Berlusconi rende alle istituzioni europee, è più che legittimo che chieda di incontrare anche il Presidente del Parlamento europeo.

(Applausi)

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident! Könnte es vielleicht sein, dass Herr Berlusconi morgen auch kommt? Ich habe eben erst von Herrn Mauro erfahren, dass er morgen kommt – weil er der Erste sein will, der Herrn Schulz zu seiner morgigen Nominierung gratuliert. Könnte das der Fall sein?

(Heiterkeit)

Ich habe ein anderes Anliegen, Herr Präsident. Am Mittwoch findet von 14.00 bis 15.30 Uhr hier im Plenarsaal eine so genannte für alle offene Sitzung der Konferenz der Präsidenten statt. Wir werden unsere Plenarsitzung verkürzen, um einen internationalen Beamten anzuhören. Bisher war es der Fall, dass der Plenarsaal Staats- und Regierungschefs, Ratsvorsitzenden etc. vorbehalten war. Ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, dass wir unsere Plenarsitzung verkürzen, weil irgendjemand in diesem Haus vorgeschlagen hat, anstelle der Plenarsitzung einen Beamten anzuhören. Ich bitte Sie sehr nachdrücklich, dass Sie die Plenarsitzung um 15.00 Uhr beginnen lassen und die Debatte über die Verschuldungskrise den ganzen Vormittag geführt werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − To będzie decyzja Konferencji Przewodniczących. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę. Odnośnie pierwszej sprawy, którą poruszali Państwo: z informacji, które posiadam wynika, że premier Berlusconi nie przyjeżdża z oficjalną wizytą do Parlamentu Europejskiego. Ja nie mam żadnej informacji o oficjalnej wizycie premiera Berlusconiego w Parlamencie Europejskim. Mogę Państwa o tym z całą powagą zapewnić.

Proszę Państwa! Chciałem przejść do kolejnej informacji. Jutro w Parlamencie Europejskim powitamy prezydenta sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego, który wygłosi przemówienie podczas uroczystego posiedzenia o godz. 12.00.

Dnia 15 września przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Demokracji. Aby demokracja nie była zagrożona, należy jej stale strzec, pielęgnować i promować ją w świecie. To jeden z głównych celów działalności Parlamentu Europejskiego, najbardziej demokratycznej z Instytucji unijnych.

I will read the following information in English. I strongly condemn the violence organised on 2 July against our colleague, Sajjad Karim MEP, in the United Kingdom. His private house was attacked by around 30 protestors from an extremist organisation. They entered his property carrying anti-Islamic placards, while shouting at him and filming his house. Mr Karim was at home with his wife and children when this happened.

We must at all times be very clear and always strongly condemn such incidents, especially when they are hate crimes. Such threats to the freedom of speech of individual Members of Parliament are unacceptable. Mr Karim has been given a mandate in a democratic election by British citizens. Any attack on him and on his family is an attack on democracy and against his electorate. All necessary steps should be taken in order to protect Mr Karim in exercising his duties and enable him to enjoy freedom of speech and freedom of expression without being threatened, and to do his political work as a democratically elected representative.

Having expressed my support for our colleague in a letter I wrote to Prime Minister Cameron, today I publicly reaffirm my full support for you, Mr Karim, and for all victims of discrimination. This Parliament stands beside you in defence of our common values.

(Applause)

I met our colleague Mr Karim personally a few weeks ago, before the holidays.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tornare sul punto precedente, la visita del presidente Berlusconi a questa Istituzione, perché, come abbiamo capito, è già oggetto di qualche battuta e qualche caricatura.

Vorrei soltanto capire, signor Presidente – alla luce delle sue delucidazioni che non esiste una richiesta ufficiale di incontro e che non esiste una visita ufficiale del presidente del Consiglio della Repubblica italiana al Parlamento europeo – se lei lo incontrerà e quale sarebbe lo status di un tale incontro, domani, nell'ambito di una visita che, le posso assicurare, da gran parte dell'opinione pubblica del nostro paese è considerata una sorta di burla, tenendo conto che il presidente del Consiglio doveva presentarsi domani ai magistrati di Napoli.

(Applausi)

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia del tutto legittimo che lei informi l'Aula dei termini di questa visita, così la potremo fare finita con questa farsa, perché il tentativo di attaccare in questo momento il governo italiano in sede europea nulla ha a che fare con quello che è l'oggetto della visita di Berlusconi domani alle istituzioni europee. Peraltro, vorrei ricordare che è un problema che non capisco perché venga sollevato, visto che i giudici hanno già detto che confermeranno al presidente Berlusconi un'altra data per quell'incontro.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Wyjaśniam Państwu precyzyjnie tę sprawę. W odpowiedzi na zadane przed chwilą przez posła Rinaldiego pytanie, nie otrzymałem żadnego wniosku, ani żadnej prośby dotyczącej oficjalnej wizyty premiera Berlusconiego w Parlamencie Europejskim. Nie jest wykluczone, że skoro premier będzie jutro w Parlamencie, jeśli będzie, to być może dojdzie do parominutowego kurtuazyjnego spotkania. Tego nie mogę wykluczyć, ale żadnego wniosku o spotkanie, o spotkanie oficjalne, nie ma. Powtarzam to Państwu bardzo wyraźnie.

Równocześnie chciałem powiedzieć, że jutro przyjmujemy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja jestem zajęty po południu przyjmowaniem naszego gościa i w ogóle nie mam możliwości w tej chwili ujęcia w programie jakiejkolwiek dłuższej wizyty premiera Włoch. Taka jest sytuacja bieżąca. Chciałam Państwa bardzo prosić o zakończenie tej dyskusji. Powiedziałem Państwu wszystko, co wiem na ten temat. Bardzo proszę o zakończenie dyskusji. Rozumiem, że możemy na tym zakończyć dyskusję.

 

3. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
Anföranden på video

4. Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
Anföranden på video

5. Parlamentets sammansättning: se protokollet
Anföranden på video

6. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
Anföranden på video

7. Valprövning: se protokollet
Anföranden på video

8. Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
Anföranden på video

9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
Anföranden på video

10. Rättelse till en antagen text : se protokollet
Anföranden på video

11. Inkomna dokument: se protokollet

12. Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet

13. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet

14. Avtalstexter översända av rådet: se protokollet

15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet

16. Framställningar: se protokollet

17. Anslagsöverföringar: se protokollet

18. Arbetsplan
Anföranden på video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 137 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w środę, 7 września 2011 r. Zaproponowano następujące zmiany:

[czwartek]:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej przedstawiła wniosek o poddanie pod głosowanie już podczas bieżącej sesji miesięcznej wniosku w sprawie rezolucji dotyczących sytuacji w Libii, przewidzianych w porządku obrad drugiej wrześniowej sesji miesięcznej. Chodzi o to, aby przesunąć głosowanie z następnej sesji na bieżącą. Przypominam, że debata odbędzie się w środę. Chciałbym prosić, aby ktoś z grupy PPE przedstawił szerzej ten wniosek.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, în numele grupului PPE. – Argumentul pe care vrem să îl prezentăm e foarte simplu. E important, desigur, să dezbatem şi o vom face miercuri după-amiază. De asemenea, vreau să remarc în acest context că e important să dezbatem separat de cazul sirian.

Pe de altă parte, dincolo de dezbatere, credem că e nevoie de un vot. Nu e bine să amânăm un vot care să arate o poziţie consensuală a Parlamentului nostru. Dimpotrivă, credem că este necesar un vot urgent. E bine să votăm înainte ca Gaddafi să fie capturat sau să plece şi nimeni nu poate să garanteze că asta nu se va întâmpla până la viitoarea sesiune. Pe scurt, votul e la fel de important ca şi dezbaterea.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Chciałbym najpierw poprosić kogoś z posłów, aby poparł ten wniosek. Kto chciałby poprzeć ten wniosek?

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dell'Alleanza dei democratici e dei liberali è a favore di questa richiesta, ci sono state tante cose che sono accadute quest'anno nel Mediterraneo, ciò che è avvenuto in Libia nelle ultime settimane credo meriti la nostra attenzione.

Non si può aspettare il voto a quando Gheddafi sarà catturato, se sarà catturato – perché questo potrebbe prendere forse poco tempo, forse molto tempo – è chiaro che la situazione libica è una crisi che continua. L'Europa non ha sempre parlato con una voce unita in questi mesi sulla Libia, a volte è stata anche debole, e credo che con un voto, un pronunciamento formale del Parlamento, possiamo dare un contributo di determinazione da parte nostra.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Wir haben in der Konferenz der Präsidenten darüber diskutiert, was ein vernünftiges Vorgehen ist. Ich finde, wir haben uns richtig entschieden, nämlich in dieser Woche die Debatte zu führen, aber die entsprechende Entschließung dann auf den Informationen aufzubauen, die unsere eigene Delegation, die nach Libyen reist, dort zusammenträgt. Ich halte es nicht für sinnvoll, immer schon Entschließungen zu formulieren, unmittelbar bevor die Delegation in das betreffende Land reist. Ich bin der Meinung, wir sollten beim Vorschlag der Konferenz der Präsidenten bleiben und den Antrag der EVP-Fraktion ablehnen.

 
  
 

(Parlament przyjął wniosek)

(Ustalony został porządek prac z zaproponowanymi zmianami)

 

19. Högtidlighållande av den 11 september
Anföranden på video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Pierwszym punktem porządku dziennego jest oświadczenie przewodniczącego na temat 10. rocznicy 11 września 2001 r.

11 września dziesięć lat temu zatrząsł się świat. Bezwzględni terroryści sięgnęli po życie blisko 3000 niewinnych ludzi: matek, ojców, żon, mężów i dzieci, którzy zginęli w płonących wieżach World Trade Center, w budynku Pentagonu i w samolotach przejętych przez zamachowców. Zginęli wtedy Amerykanie, zgięli też Europejczycy. Jak mówiliśmy wtedy, wszyscy byliśmy Amerykanami. Zginęli po prosu niewinni ludzie z ponad 70 krajów świata. Ci, którzy wtedy zaatakowali nie odnieśli zwycięstwa.

Demokratyczny świat nie pozwolił się zastraszyć. Tamtego dnia rozpoczęła się nowa era w walce ze światowym terroryzmem, który sięgnął naszych miast i domów. Nowy Jork, a później Madryt, Londyn i Bali stały się celami w tej nowej wojnie. Walka z terroryzmem wciąż trwa. Liczba udaremnionych zamachów to znak, że powoli, ale skutecznie ją wygrywamy. Ale pełen sukces odniesiemy wtedy, kiedy uda nam się zmienić mentalność tych, którzy nawet własnym życiem pogardzają tak samo, jak życiem swoich ofiar. Nie tylko Europejczycy, ale cała społeczność wolnego świata ma prawo żyć i budować swoją przyszłość w wolności od strachu.

Nie pozwólmy, by terroryzm stał się nowym totalitaryzmem XXI wieku! Naszym, polityków, obowiązkiem jest pozostawić przyszłym pokoleniom Europę i świat w pokoju i bezpieczeństwie. Dla tych, którym wiara każe zabijać myślących inaczej nie ma miejsca w społeczeństwach cywilizowanego świata. Zwracamy także uwagę, że dzisiaj ruchy wyzwoleńcze na terenie północnej Afryki, na Bliskim Wschodzie opierają się na tych samych fundamentalnych prawach i wolnościach, o których mówimy tutaj, w Europie. Pod tym względem w ciągu ostatnich dziesięciu lat zaszła ogromna zmiana i to jest nasz wspólny sukces nas Europejczyków i tych wszystkich, którzy w wielu krajach świata dzisiaj pod tymi samymi sztandarami wartości walczą o wolność.

Dziś Parlament Europejski łączy się w zadumie i wspomnieniu z narodem amerykańskim, pamiętając szczególnie, albo zwłaszcza dzisiaj o setkach strażaków i policjantów, którzy zginęli niosąc pomoc ofiarom zamachów. Cześć ich pamięci.

Koleżanki i Koledzy! Chciałem, abyśmy powstali i uczcili minutą ciszy ofiary terroryzmu na świecie.

(Posłowie wstali i zachowali minutę ciszy.)

 

20. Pågående Doha-förhandlingar (debatt)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji na temat toczących się negocjacji w Ad-Dausze.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, thank you for giving us the opportunity to make a declaration on the state of play of the multilateral trade negotiations. Allow me first to briefly recall the present state of the Doha Development Agenda negotiations within the World Trade Organisation.

As you know, the negotiations were revitalised in early 2011 following strong political guidance by the leaders of the G20. The objective was to reach outlines of a comprehensive package by the summer, and to finalise the agreement by the end of the year.

However, in the spring it became clear that a full Doha outcome could not be reached in 2011 due to a political impasse in the negotiations on industrial tariffs. The cause for this is fundamentally divergent expectations regarding the reciprocity of commitments that developed and emerging countries should make in opening their markets: one side asked for almost full harmonisation of commitments, while others insisted on far-reaching special and differential treatment.

The EU’s position has been somewhere between the two extremes, asking the emerging countries to make ambitious commitments, while recognising that a certain degree of flexibility is still justified. Although the EU compromise proposal got large support from the industries concerned, there was unfortunately not enough traction around the negotiating table to negotiate further on the basis of this – I believe – good proposal.

WTO members then tried to agree on a narrower set of results by year-end. The idea was that this interim package would address particularly the specific needs of the Least Developed Countries, complemented with other components, such as an agreement on Trade Facilitation.

But progress proved very elusive, and at the Trade Negotiations Committee at the end of July, the WTO Director General had to conclude that the package was not taking shape. Mr Lamy then suggested that the membership shift its focus to preparing discussions at the December WTO Ministerial Conference regarding regular WTO work, as well as the negotiating agenda beyond 2011. Prospects for reaching concrete negotiating results in the short term look rather bleak.

For the Commission, this state of affairs is deeply disappointing. The EU has played a proactive and constructive role in the negotiations throughout 2011, including by developing a solid compromise proposal in the key area of tariffs on industrial goods, and by consistently calling for deliverables to Least Developed Countries without payment. But in the absence of political will and flexibility in WTO members’ positions, it has not been possible to reach tangible progress in the negotiations.

The EU has always been a staunch defender of multilateralism. All institutions see eye-to-eye on this. Therefore, the Commission welcomes the strong support that the motion for a resolution expresses for the WTO as the guarantor of a rules-based trade system and as a key instrument of global economic governance. The Commission fully shares this view, and considers that the EU has a strong interest in a process of multilateral trade liberalisation which advances and remains relevant.

The Commission will therefore participate in a proactive manner in the consultation process that the WTO Director General is leading regarding the next steps in the multilateral negotiating agenda. The Commission’s approach to these consultations will be guided by three basic principles: first, the WTO needs to have an ambitious negotiating agenda that contributes to the recovery and rebalancing of the global economy; second, WTO members must not throw out the baby with the bathwater, but build on what is already on the table; third, particular attention should be put on addressing the legitimate needs of the Least Developed Countries.

Mr President, Honourable Members of Parliament, I thank you for your attention, and look forward to hearing your views.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich danke für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung der vorliegenden Entschließung, und ich hoffe auf einen positiven und gewinnbringenden Austausch in den letzten Gesprächen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der internationale Handel eine starke und schlagkräftige Welthandelsorganisation benötigt. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat gezeigt, dass das bereits bestehende Handelsrecht die allermeisten Mitgliedstaaten vor protektionistischen Maßnahmen bewahrt hat. Das ist wirklich ein Erfolg, auch wenn man manche Tendenzen in die umgekehrte Richtung sieht. Die WTO und mit ihr das gesamte Handelsrecht ist ein großer Gewinn. Es ist unumgänglich, den bisherigen Weg einer intensiven globalen Kooperation fortzusetzen und weitere Integrationsschritte in diesem Bereich zu gehen.

Mit großem Bedauern blicke ich auf den Stillstand, eventuell sogar das Nichtzustandekommen der DDA. Allerdings müssen wir auch Folgendes einsehen: Die Staaten, die verhandeln, sind nicht mehr die gleichen wie zu Anfang der Doha-Runde vor zehn Jahren. Wir haben uns alle verändert in dieser Zeit, und deshalb ist auch die Diskussion sektorspezifisch fortzuführen.

Persönlich halte ich es eigentlich für unrealistisch, an einem großen Entwurf festzuhalten. Aber wir können die verfahrene Situation überwinden und dadurch mehr Schaden verhindern. Wir brauchen eine starke WTO – gerade wir als Europäische Union brauchen sie. Wir müssen sie stärken, denn wir werden sie noch mehr brauchen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira, em nome do Grupo S&D. – O próximo encontro ministerial da Organização Mundial do Comércio em Genebra, no próximo mês de Dezembro, vai assinalar o 10.º aniversário do lançamento das negociações da ronda de Doha. Infelizmente não vai assinalar o seu sucesso. Ao contrário, estamos agora, evidentemente, perante o facto de que a janela de oportunidade que no ano passado se esperava para este ano para um acordo abrangente, equitativo e equilibrado para um acordo global de comércio está a fechar-se cada vez mais, tal como Pascal Lamy declarou, no dia 26 de Julho passado, num encontro informal do Comité de Negociações Comerciais da OMC, cito:

What we are seeing today is the paralysis in the negotiating function of the WTO (...) What we are facing is the inability of the WTO to adapt and adjust to emerging global trade priorities, those you cannot solve through bilateral deals’

Fim da citação.

Na verdade, o que está em causa na ronda de Doha é a necessidade de uma abertura geral e harmoniosa do comércio internacional e a sua colocação ao serviço do desenvolvimento, em especial dos países menos desenvolvidos. Neste contexto, o grupo dos socialistas e democratas apoia amplamente a resolução adoptada na Comissão do Comércio Internacional deste Parlamento sobre as negociações em curso da Agenda de Desenvolvimento de Doha. Todavia, decidimos apresentar algumas alterações de modo a sublinhar justamente o nosso empenho no sistema multilateral e nos objectivos de desenvolvimento da ronda de Doha.

Os socialistas e democratas lamentam profundamente que as negociações de Doha pareçam ter chegado a um impasse inultrapassável. Contudo devemos, por isso mesmo, pressionar a Comissão da União Europeia a continuar a dar prioridade a um sistema multilateral de comércio baseado em normas, estabelecido através da Organização Mundial do Comércio. Mesmo que a ronda de Doha soçobre, a União deve continuar a lutar por uma ordem global de comércio internacional que realize os objectivos de Doha, trabalhando sobre aquilo que foi sendo conseguido ao longo de 10 anos, em vez de o deitar borda fora.

Embora a economia global tenha mudado muito desde os últimos 10 anos, nós, os socialistas, acreditamos que os países em desenvolvimento, e especialmente os países menos desenvolvidos, permanecem, mais do que nunca, a questão essencial das negociações. Por isso apoiamos a proposta do Director-Geral da OMC para uma chamada early harvest, uma colheita prematura, prevista para Dezembro deste ano na referida reunião ministerial. No entanto, continuaremos a dar um forte apoio depois da reunião ministerial à conclusão de um acordo geral multilateral de comércio.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, questo è un dibattito che non agita più di tanto. La questione dei negoziati di Doha è lontana dalla maggior parte dei cittadini, dai media, perfino da molti governi, ormai impelagati in priorità finanziarie ed economiche ben più stringenti.

Non è un dibattito che anima più di tanto Bruxelles, ma mi pare nemmeno Ginevra, almeno da quanto ho potuto constatare quest'anno, sia all'Assemblea parlamentare dell'OMC che al suo steering committee, di cui sono membro. C'è un'aria di rassegnazione che ormai niente accada, che niente debba accadere, che niente possa accadere, che le sfide per un mercato globale meglio regolamentato e più generoso siano troppo complicate, e che gli stessi perimetri dei blocchi che si contrappongono siano sempre in movimento e vaghi, tra paesi emergenti che si sentono ormai delle potenze, tra vecchi primi attori di una volta che si trovano in difficoltà, paesi in transizione perenne, complessi di identità.

Così, la nave dell'organizzazione mondiale del commercio, che poi è la nostra stessa nave, non sa dove andare a parare, perché, come scrisse Seneca, "nessun vento è favorevole per un marinaio che non sa in quale porto possa approdare".

Nel frattempo chi ci rimette, signor Commissario, sono i paesi più poveri: sono stati incoraggiati ad accettare le regole del commercio internazionale e, su 48, ben 32 di loro sono entrati a far parte dell'OMC, ma cosa ci hanno guadagnato a tutt'oggi? La loro situazione è paradossale: costituiscono meno dell'1% degli scambi commerciali, ma hanno il 12% della popolazione del pianeta, spesso costretta a vivere priva di accesso ai servizi essenziali. La prossima ottava conferenza interministeriale dell'OMC ha il dovere di adottare almeno, almeno, un pacchetto di misure a loro beneficio, eppure non abbiamo nessuna certezza in proposito, anzi, e a lei chiediamo signor Commissario una valutazione in proposito.

Mentre l'impatto sugli equilibri del commercio internazionale non sarebbe significativo, per i paesi più poveri sarebbe assai utile ottenere misure quali quote di accesso duty free per i loro prodotti, semplificazione delle regole di origine, misure per correggere distorsioni di mercato per settori quali ad esempio il cotone, assistenza tecnica per internazionalizzare la loro economia e, importantissimo per noi membri dell'ALDE, l'estensione del waiver trips oltre il 2016 per prodotti farmaceutici e protezione dei dati.

Da quanto capiamo, niente di tutto ciò è ancora condiviso, capisco la sua delusione signor Commissario, è anche la nostra, siamo al suo fianco per gli sforzi lodevoli della Commissione. Se non c'è prospettiva per venire incontro ai bisogni dei paesi più poveri, figuriamoci lo stato dell'arte per questioni ben più complesse, come l'equilibrio tra paesi emergenti, Unione europea, Stati Uniti d'America.

Se non sbaglio, oggi Pascal Lamy inaugura i lavori per la costruzione della nuova sede dell'Organizzazione mondiale del commercio a Ginevra: sarà una prima pietra e, devo dire, mai come in questa occasione, lo spirito volonteroso e operaio di un cantiere è necessario per rilanciare programma di lavoro, obiettivi, e la stessa identità del commercio internazionale.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, earlier in this session we heard a moving statement about the tenth anniversary of the terrible attack on the World Trade Centre.

The other anniversary is that of the start of the Doha Round of negotiations towards a trade agreement. I would say that this in fact has killed millions of people – the people in the greatest poverty – or shortened their lives. I think that if we look at the responsibility for that, we see that the WTO has not fulfilled its aspirations to meet the Millennium Development Goals. It has failed the less developed countries in its belief in free trade.

What we have in this resolution today is recognition that the Doha Round is dead in the water. It needs to be concluded as swiftly as possible with a package for the less developed countries. We need to concentrate on multilateral agreements because every single bilateral or plurilateral agreement tends to put trade into smaller regional or subregional blocks, and this undermines the multilateral direction which this Parliament believes is the right way to go.

Furthermore, I am very pleased to see that the resolution calls for a reform of the WTO, because it is simply no longer fit for purpose. It needs to be revised around the principles of democracy and – bearing in mind that the WTO has never taken a single vote on anything, as it is all done by consensus – it needs to have transparency and accountability.

Our Group believes that the wholesale enthusiasm for free trade has ultimately not delivered the promised benefits. We believe that we should be basing WTO reform around trade justice and sustainable development, which should be the watchwords as we develop a new trade body for the planet.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kommissar De Gucht, das Europäische Parlament gibt Ihnen mit seiner Entschließung in dieser kritischen Phase der Doha-Verhandlungen einen klaren Auftrag mit auf den Weg: Kämpfen Sie in Genf für ein positives Zwischenergebnis auf multilateraler Ebene, welches zur Reduzierung der Armut in der Welt beiträgt!

Wir konstatieren hier heute gemeinsam den Status quo und deshalb mit Blick auf die Zukunft – auch wie Herr Taylor gerade gesagt hat: Erinnern Sie sich noch an den Beginn dieser Verhandlungen? Unter dem Eindruck der Attentate von New York wurde vor zehn Jahren die Doha-Runde ins Leben gerufen: Eine Weiterentwicklung der WTO sollte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Entwicklungsländern beitragen und so auch Hasspropaganda die Grundlage nehmen. Doch gerade Ihre Unterhändler und die Ihrer Wettbewerber konzentrieren sich vor allem auf die Öffnung der globalen Märkte für Dienstleistungen und das Eindringen in bislang geschützte Sektoren der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Entwicklungsländer konnten sich in der WTO gemeinsam gegen das Erzwingen dieser Öffnung wehren.

Ihre Reaktion bestand wiederum in der Verlagerung der Schwerpunkte auf den Abschluss bilateraler Abkommen, in denen Sie Ihre Hauptinteressen besser durchsetzen können. Dieser Weg hat nachweislich nicht zur Verringerung der Armut beigetragen. Er gefährdet sogar die Errichtung eines Systems von fairen und weltweit gültigen Handelsregeln unter dem Dach der WTO.

Meine Fraktion fordert Sie daher nachdrücklich auf, zum Primat der multilateralen Einigung zurückzukehren. Erwirken Sie in Genf wenigstens den Abschluss des so genannten LDC-Pakets mit Verbesserungen für die Ärmsten der Welt! Wir fordern Sie zudem auf, die aus der Kommission verlautete Drohung, sich im Fall eines Scheiterns der Doha-Runde auch nicht mehr an die zugesagte Abschaffung der EU-Exportsubventionen für Agrargüter zu halten, hier und heute zurückzunehmen! Angesichts der aktuellen Hungerkatastrophe in Ostafrika und der immer schwieriger werdenden Lage der Bauern – nicht nur in den Entwicklungsländern, aber gerade dort – muss die Abschaffung der Exportsubventionen sogar beschleunigt erfolgen.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, on behalf of the EFD Group. – Madam President, there is a rather famous book called ‘Alice in Wonderland’. This book has a slightly less well-known sequel, ‘Alice through the Looking Glass’. In that book there is a passage where the Red Queen tells Alice ‘the rule is jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today’. Alice objects that it must happen sometimes that there is ‘jam today’. To which the Red Queen says – and here I paraphrase – no, there is never jam today.

Well, that is rather like the EU Trade Commissioner and the successive Doha rounds. We never do get the jam today. There is at least one reason for this. Parliament’s own Library briefing states that the focus of the Doha Round was to be on development.

For most developing countries, the critical aspect of the Doha Round is agriculture. Around three quarters of the population of most developing countries reside in rural areas and, in consequence, a majority depend on the agricultural sector.

The European Union’s common agricultural policy, or CAP, is equivalent to about USD 80 billion a year, and this huge subsidy is a distorting factor in world food markets. It erodes the fair operation of the market in food, generates export dumping and damages the ability of farmers in the developing world to earn a living. I think that some colleagues who do not agree with me about everything will agree with this.

I must further point out that a disproportionate amount of the CAP goes on subsidising the growing of sugar beet. This crop, grown in the developed world, can never be fully competitive – without subsidy – with sugar cane. It is the continuance of the CAP in its present form which sabotages a proper result from the Doha Round.

What, then, are the prospects for meaningful reform? The answer is that there are too many politicians here in the European Parliament who oppose the reform of the CAP. It is just not going to happen. No meaningful reform of the CAP means no meaningful outcome to the Doha Round.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, the Commission states that one of its priorities is cutting tariffs in order to create new trade flows, but what about non-tariff barriers to trade? Quotas are barriers to free trade. The Commission sets quotas on fishing, for example. However, when certain Member States ignore these quotas, they become barriers to trade for law-abiding communities.

Import licensing requirements can be barriers to trade. European companies seeking to import from outside the EU may have to comply with licensing requirements as well as pay tariffs set by the Commission. Some of those imports may be from a third country with which a nation has strong historic and cultural ties. I am sure that many developing nations would benefit from the chance to trade more freely with the United Kingdom without being hampered by EU red tape and tariffs.

The anti-dumping policies so beloved by the Commission can themselves be barriers to free trade where they are cynically used to protect inefficient domestic producers from foreign competitors at the expense of the general public. Anti-dumping laws can stifle consumer choice and violate the rights of producers to enter into contracts freely.

Laws and regulations are necessary. However, I have just given you three examples of how EU legislation actually stifles free trade within our own borders. Should a political union that regularly has to bail out its own uncompetitive and bankrupt States really be advising the WTO how to stimulate trade in developing nations?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Doha-Verhandlungen laufen jetzt seit zehn Jahren. Damals war die Welt eine völlig andere. Wie haben sich beispielsweise die BRICS-Staaten in den letzten zehn Jahren entwickelt? Die Voraussetzungen haben sich wirklich grundlegend geändert. Aber grundsätzlich gelten die Ziele, die sich die Partner gegeben haben, aus meiner Sicht nach wie vor: Wir müssen dringend den Ärmsten der Armen helfen, und wir müssen das multilaterale Handelssystem stärken. Das alles wird nur gelingen, wenn wir auch in Zukunft eine starke Welthandelsorganisation haben.

Wie wichtig die WTO ist, sieht man dann, wenn man sich überlegt, wie denn die Welt aussehen würde, wenn es die WTO nicht gäbe. Gerade bei aller Kritik, die geäußert wurde: Was ist denn die Alternative? Die Europäische Union heute mit rund 500 Millionen Einwohnern? Wir stellen in einigen Jahren vielleicht noch 5 oder 6 Prozent der Weltbevölkerung. Wer kümmert sich um die Ärmsten der Armen, wenn wir es nicht schaffen, im Rahmen der WTO voranzukommen? Was ist mit den aufstrebenden Ländern wie China, Indien, Russland, Brasilien? Wer wird diese Länder dazu anhalten, sich an einen Tisch zu setzen, an einem gemeinsamen Regelsystem mitzuarbeiten und sich dann auch an die Regeln zu halten? Wir brauchen also dringend eine starke WTO.

Was ich mir von der Kommission mehr gewünscht hätte – ich wäre sehr dankbar, Herr Kommissar, wenn Sie darauf noch eingehen könnten –, ist eine Antwort darauf, wie es denn jetzt weitergeht. Wie gehen wir als Europäische Union denn auf die dramatisch veränderte Welt der letzten zehn Jahre ein? Ich habe den Eindruck, dass wir im Rahmen der Handelsstrategie, die Sie vorgelegt haben, in den meisten Bereichen eigentlich ein „Weiter so“ haben. Das macht kurzfristig sicherlich auch Sinn. Aber wann investieren wir denn wirklich einmal Zeit, um uns Gedanken zu machen, was unsere Antworten auf die veränderte Welt sind? Wie muss eine Handelsstrategie der Europäischen Union aussehen, die auf eine Welt in zehn oder fünfzehn Jahren passt? Ich wäre sehr dankbar, wenn wir zum einen dazu vielleicht heute noch einiges hören könnten, wir uns aber zum anderen auch die Zeit nehmen und uns als Parlament gemeinsam mit der Kommission in einem Workshop vielleicht einen halben oder einen ganzen Tag lang im zuständigen Ausschuss wirklich Gedanken darüber machen, welche Folgen das voraussichtliche Scheitern der WTO-Runde nach sich zieht.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Iniţiativa lăudabilă de a promova dezvoltarea ca pilon central al sistemului comercial multilateral prin intermediul Rundei de la Doha se dovedeşte astăzi o himeră. Demararea negocierilor din cadrul Rundei de la Doha era necesară pentru aplanarea inegalităţilor produse de către Runda de la Uruguay, care s-a concentrat în jurul intereselor statelor bogate, în detrimentul statelor în curs de dezvoltare şi al celor mai puţin dezvoltate.

Cu toate acestea, nici în cadrul actualelor negocieri nu s-a ţinut tot timpul cont de nivelul de dezvoltare al ţărilor participante. Astfel, pentru acordarea unor concesii cu privire la subvenţiile pentru agricultură, ţările industrializate au cerut statelor în curs de dezvoltare reciprocitate pentru alte domenii.

Pentru ca dezvoltarea să constituie mai mult decât un principiu ornamental al Rundei de la Doha, este nevoie de un acces pe piaţă fără taxe vamale şi contingente pentru produsele care provin din ţările mai puţin dezvoltate, după cum a fost decis în cadrul conferinţei din 2005 de la Hong Kong, de asigurarea unui tratament special şi diferenţiat pentru ţările în curs de dezvoltare, de eliminarea de către statele dezvoltate a subvenţiilor la export pentru bumbac, de ameliorarea certificatelor de provenienţă preferenţiale aplicate importurilor din statele cel mai puţin dezvoltate, precum şi de un efort financiar mai mare din partea Statelor Unite şi a Uniunii Europene în domeniul ajutorului pentru comerţ.

De reuşita Rundei de la Doha depinde însăşi credibilitatea Organizaţiei Mondiale a Comerţului în gestionarea guvernanţei globale. OMC riscă să fie redusă la nivelul unui simplu for de discuţii caracterizat prin ineficienţă. Provocările cu care ne confruntăm, criza datoriilor suverane, rata îngrijorătoare a şomajului, volatilitatea preţurilor la alimente, comerţul ilicit, schimbările climatice necesită un management la nivel global.

De aceea, consider necesară o regândire a sistemului comercial multilateral, care să permită realizarea obiectivelor de dezvoltare propuse de către programul de la Doha prin intermediul OMC şi o abordare într-o manieră mai eficientă a conexiunilor dintre comerţ şi provocările globale.

De asemenea, o intensificare a cooperării între OMC şi alte organizaţii şi organisme internaţionale, precum Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, Organizaţia Internaţională a Muncii sau programele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare ar putea conduce la crearea de standarde internaţionale care ar aborda atât preocupările din domeniul comercial, cât şi pe cele sociale, de dezvoltare şi de mediu.

Nu în ultimul rând, aş vrea să atrag atenţia asupra nevoii de mai multă democraţie şi transparenţă în activitatea OMC. Dacă dorim cu adevărat comerţ liber şi globalizare economică în condiţii echitabile, atunci trebuie să ţinem cont mai mult de câţiva factori esenţiali pentru echilibrul economic, cum ar fi necesitatea încurajării schimbului, mai ales al celui de tehnologie şi inovaţie, şi evitarea cauzelor dăunătoare calităţii vieţii cetăţenilor şi mediului înconjurător.

(Vorbitorul a acceptat să răspundă la o întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru” (articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură).)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! Ich habe mich mit der blauen Karte zu Wort gemeldet, als Sie von der Gefahr einer „Schwatzbude“ der WTO gesprochen haben. Dann haben Sie auch begonnen, auszuführen, was sich bei der WTO ändern müsste. Das wissen wir seit zehn Jahren. Aber meine Frage an Sie wäre jetzt: Wo setzen Sie mit Ihrer Hoffnung an, dass es in der WTO tatsächlich zu Reformen kommen kann, und welche Rolle sollte dabei konkret die Europäische Union spielen?

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Sigur că putem vorbi. Eu am prezentat un punct de vedere în care mi-am spus părerea, având în vedere ceea ce se întâmplă după zece ani în cadrul programului Doha.

Eu cred că suntem în faza în care trebuie să luăm măsuri urgente şi trebuie să luăm o atitudine cât se poate de corectă în a sprijini Organizaţia Mondială a Comerţului. Nu vreau să aveţi această impresie. Eu am spus doar că cred că, dacă vom continua în aceeaşi măsură, OMC va ajunge doar un for de discuţii, un for în care nu se ia nicio decizie în favoarea dezvoltării comerţului multilateral.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, certains d'entre nous étaient à Doha quand nous avons lancé le cycle de Doha. Nous savons bien que, d'une certaine façon, ce cycle était mort-né: il portait dans ses gènes tellement de contradictions qu'il ne pouvait pas aboutir, mais c'est finalement la situation internationale – nous étions juste après le 11 septembre – qui a imposé à tous les pays de signer à Doha.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une crise de confiance de la communauté internationale, mais d'abord d'une crise de la mondialisation, et l'enjeu est bien de ne plus se poser la question du "toujours plus de libéralisation", mais évidemment de se poser celle de la régulation, dans un monde où nous constatons tous aujourd'hui les dégâts de la mondialisation des échanges, que ce soit du point de vue environnemental ou du point de vue social.

De quelle économie l'Europe veut-elle se doter? Comment mettons-nous fin au dumping environnemental, social, fiscal ou monétaire? Comment garantissons-nous le libre exercice de la liberté syndicale partout dans le monde? Comment l'Europe peut-elle conditionner ces échanges à la reconnaissance et à l'exercice de la liberté syndicale? Ce sont là les questions qu'il faut aujourd'hui se poser, que l'Europe doit se poser quand elle s'inscrit dans un cadre multilatéral.

Prenons acte de la fin du cycle Doha, adoptons un paquet limité, réservé, restreint aux pays les moins avancés mais lançons surtout un processus ambitieux et transparent de réforme de l'Organisation mondiale du commerce, processus qui garantit la participation équitable de toutes les parties prenantes et les intérêts, notamment des pays les plus faibles qui, enfin, subordonne le droit commercial au droit social, au droit environnemental et, évidemment, au droit humain et qui, de fait, affiche bien un agenda multilatéral de régulation qui remet la mondialisation à sa juste place.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - A crise de rentabilidade do capital, o seu inaudito grau de centralização e concentração e a associada baixa tendencial da taxa de lucro correspondem a dinâmicas próprias do desenvolvimento do capitalismo há muito estudadas e descritas.

O livre comércio constituiu, nas últimas duas décadas, um dos pilares da resposta neo-liberal à crise sistémica do capitalismo. Uma resposta à medida dos interesses dos grandes grupos económicos, das grandes potências, procurando garantir-lhes o acesso a novos mercados, maior disponibilidade de mão-de-obra, uma redução dos custos unitários do trabalho, o acesso facilitado a matérias-primas, ou seja, melhores condições para explorar os trabalhadores e a natureza.

Tal significou e significa mais lucros para estes grandes grupos económicos, sem dúvida, mas para os trabalhadores e os povos as prometidas maravilhas do livre comércio apregoadas pelos seus arautos bem representados na Comissão e neste Parlamento nunca se materializam, bem ao contrário, o que enfrentamos é a destruição e deslocalização de actividades produtivas e de postos de trabalho, o ataque a direitos sociais e laborais, a ruína de milhões de pequenos produtores e de muitas pequenas e médias empresas, mas também a degradação do ambiente e dos recursos naturais. É este o caminho de Doha. É um caminho que urge inflectir no interesse dos trabalhadores e dos povos da Europa e do mundo.

O comércio internacional deve ser orientado para o estabelecimento de relações económicas justas e equitativas mutuamente vantajosas, deve ser baseado em relações de complementaridade e não na competição entre países produtores e força de trabalho. Deve estar ao serviço do desenvolvimento dos povos e dos países e não apenas de alguns grupos económicos e financeiros.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Voorzitter, het schiet niet op met de Doha-onderhandelingen. De commissaris heeft dit al heel duidelijk verwoord. Eerst werd 2010 als doorbraakjaar aangewezen, toen werd het dit jaar, 2011. Maar ook nu lukt het niet om de Doha-ronde werkelijk te realiseren. Zelfs een minimumpakket voor de minst ontwikkelde landen lijkt niet haalbaar. Het mislukken van Doha zou de internationale handel schaden en protectionisme bevorderen. Iedereen zal dus concessies moeten doen om deze ronde alsnog te laten lukken.

Een vraag die ik bijna twee jaar geleden gesteld heb tijdens het debat, is of het onderhandelingssysteem van de WTO wel voldoende is meegegroeid met de globalisering. Die vraag blijft volgens mij actueel. Natuurlijk is de WTO meer dan Doha, maar het uitblijven van resultaten zet de geloofwaardigheid van de WTO op het spel.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! „Fairer Handel statt Freihandel mit doppeltem Boden“ ist doch ein Kernsatz vieler nachdenklicher Europäer aus verschiedensten politischen Bereichen gewesen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die vor zehn Jahren, im Industrieausschuss, am Doha-Prozess beteiligt waren. Es ist sehr bitter, wo wir heute stehen, weil sich herausgestellt hat, dass wir ohne klare europäische Vorgaben für Nachhaltigkeit – mittlerweile sprechen wir eher von resilience, also sogar dem Zurückfahren – ohne Einbeziehen von Menschenrechten und Offenheit, was das Handeln betrifft, zu gar keinen Ergebnissen kommen können. Da sind viele Punkte angesprochen worden. GAP – es ist heuchlerisch von Seiten der Europäischen Union, wenn wir in die Verhandlungen gehen. Es ist bitter, dass da nicht etwas entsprechend passiert.

Wenn der Kollege Caspary jetzt sagt: „Wir brauchen eine starke WTO“, stellt sich nicht immer die Frage, was eine starke WTO ist und wie sie aussieht. Ich denke, dass wir uns da viel intensiver mit der chinesischen Position beschäftigen und dort sehr klar die Machtfrage stellen müssen.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, στηρίζουμε τον ΠΟΕ ως θεματοφύλακα του διεθνούς εμπορικού συστήματος που ερείδεται σε κανόνες, καθώς και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για την διαφανή και βέλτιστη διαχείριση της παγκοσμιοποίησης. Όσο ατελείς και να είναι οι ρυθμίσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου είναι προτιμότερες από την ανυπαρξία ρυθμίσεων· είναι προτιμότερες από ένα άναρχο εμπορικό σύστημα.

Ως εκ τούτου, συνηγορούμε υπέρ της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα μέσω μιας φιλόδοξης, ευρείας, συνεκτικής και ισορροπημένης συμφωνίας. Βεβαίως, έχει καταστεί σαφές ότι είναι αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας εντός του 2011. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε κόστος για την Ένωση, η οποία έχει προβεί σε φιλόδοξες παραχωρήσεις και σε φιλόδοξες προσφορές (offers).

Οι χώρες που σχηματοποιούνται ως αναδυόμενες οικονομίες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί ως παγκόσμιοι δρώντες και να προβούν σε παραχωρήσεις ανάλογες προς το επίπεδο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητάς τους. Είναι ασφαλώς απαραίτητη η διαφοροποίηση μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών προς όφελος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των LDC's, υπέρ των οποίων θα πρέπει να συμφωνηθεί μια ευρεία δέσμη μέτρων άμεσης - ει δυνατόν - εφαρμογής.

Ως προς τις γεωργικές διαπραγματεύσεις θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η γεωργία δεν είναι απλώς μία οικονομική δραστηριότητα, αλλά συμβάλλει στην επίτευξη θεμελιωδών δημοσίων αγαθών, όπως, παραδείγματος χάριν, είναι η διατροφική επάρκεια και η διατροφική ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της έκβασης του Γύρου της Ντόχα, ο ΠΟΕ καλείται, ενδεχομένως επί τη βάσει της μεταρρύθμισής του, - και ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή επιχειρήματα υπέρ της αναγκαιότητας μεταρρύθμισης του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου -, να ανταποκριθεί στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις και οφείλουμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). - Consider că avem nevoie de o poziţie stimulativă referitoare la Agenda de Dezvoltare de la Doha, care reprezintă până acum doar o încercare la nivel global de a situa procesul de dezvoltare în centrul sistemului comercial multilateral. Drept urmare, cred că trebuie ca ţările dezvoltate să ia mai mult în considerare nevoile şi dezechilibrele din statele în curs de dezvoltare şi să le asigure acestora un tratament special şi diferenţiat, în conformitate cu acordurile anterioare, inclusiv o derogare privind serviciile şi un mecanism diferit de monitorizare. Se impun noi investiţii pentru a impulsiona relansarea economică şi stabilitatea ţărilor în curs de dezvoltare, multe din ele afectate de crize interne şi conflicte dezastruoase.

De aceea, solicit Comisiei Europene să susţină în continuare îndeplinirea obiectivelor ambiţioase prevăzute în Declaraţia ministerială de la Doha din 2001, precum şi a angajamentelor asumate la Conferinţa ministerială a Organizaţiei Mondiale a Comerţului de la Hong Kong din 2005, prin promovarea dezvoltării ca obiectiv central al Agendei de la Doha.

De asemenea, consider că, în actualul context, Uniunea Europeană poate şi trebuie să joace un rol mai activ, de mediator, între diferitele poziţii ale membrilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului. În acest sens, doresc să reamintesc că articolul 208 din Tratatul de la Lisabona referitor la coerenţa politicilor de dezvoltare obligă Uniunea Europeană să ia în considerare impactul comerţului şi al altor politici asupra ţărilor în curs de dezvoltare.

În perspectiva celei de-a 8-a reuniuni a Organizaţiei Mondiale a Comerţului de la Geneva, trebuie identificate cele mai adecvate soluţii pentru a răspunde principalelor provocări cu care se confruntă aceste state, astfel încât comerţul să stimuleze dezvoltarea durabilă. În special în privinţa restricţiilor asupra exporturilor de resurse naturale e necesară o reglementare cuprinzătoare la nivelul normelor comerciale internaţionale. Aceste bogăţii sunt principala sursă de venit pentru multe din statele în curs de dezvoltare.

Ţin să atrag atenţia, de asemenea, asupra impactului economiilor emergente şi cred că e cazul să reiterăm apelul asupra acestor state să îşi asume responsabilitatea ce le revine ca actori semnificativi la nivel global şi să îşi raporteze concesiile la nivelul propriu de dezvoltare şi de competitivitate sectorială.

Schimbările din ultimul deceniu, stimulate şi influenţate de criza economică, pot avea efecte negative asupra Rundei Doha, care trebuie adaptată într-o manieră mai dinamică la noile circumstanţe globale. Insecuritatea alimentară, provocată de creşterile masive de preţuri şi de schimbările climatice, este unul din elementele esenţiale care trebuie avute în vedere în acest sens. La rândul lor, subvenţiile pentru agricultură ale ţărilor în curs de dezvoltare şi subvenţiile pentru export pentru ţările dezvoltate au efecte negative, care impun găsirea unor remedii care să nu afecteze echilibrele economice din aceste state şi dintre ele.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). - Voorzitter, laat ik één positief punt noemen van de Doha-onderhandelingen. De ontwikkelingslanden konden nu aan tafel gaan zitten, ze wisten wat ze wilden hebben en ze hielden hun poot stijf. Dat is dan ook het énige positieve punt, want ze kregen niet waar ze recht op hadden.

En omdat we al tien jaar met zijn allen te weinig doen, zijn er ondertussen een heleboel bilaterale overeenkomsten gesloten. Bilaterale overeenkomsten van westerse landen, waaronder dus ook de Europese Unie, met ontwikkelingslanden leiden ertoe dat die landen tegen elkaar worden uitgespeeld. Het is zaak dat we werken aan multilaterale overeenkomsten, maar ik ben bang dat we dat in Genève niet gaan zien. En waarom niet? Omdat de spelers aan tafel, Europa met de heer De Gucht en de WTO met de heer Lamy, tien jaar lang hebben laten zien dat we niet bereid zijn om ontwikkelingslanden te geven waarop ze recht op hebben. Daarom hoop ik dat wij ons hier uitspreken voor het afronden van de Doha-onderhandelingen en het veranderen van de WTO.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). - Fru talman! Kommissionär De Gucht, jag skulle vilja passa på att önska dig lycka till i Genève och med de förhandlingar som nu återstår. Du bekräftar Europas engagemang för de multilaterala handelsförhandlingarna, för Världshandelsorganisationen och för Doha-rundan. För även om vi må ha ett ambitiöst program för frihandelsförhandlingar bilateralt, så vet vi ju alla att det bara är de multilaterala, globala avtalen som kan leverera den tillväxt och den frihandel som vi vet att vi behöver.

Det är lite tröttsamt att ha dessa debatter om Doha-rundan gång efter annan. Jag har varit här i sju år i Europaparlamentet, och debatt och diskussion om Doha-rundan har varit ständigt återkommande. Nya förhoppningar, nya besvikelser – det vore lätt att ge upp, men Doha-rundan är för viktig för att vi ska lämna den bakom oss.

Doha-rundan lanserades ju strax efter de hemska terrorattentaten den 11 september för tio år sedan. Jag måste påstå att det är ett av få riktigt bra svar på de hemskheter som skedde då, ett svar som handlar om globalt samarbete och välstånd till världens fattiga. Det är inte mindre viktigt nu än vad det var då.

Å ena sidan kan man nog påstå att Doha-rundan är viktigare nu än någonsin, när skuldkris präglar både Europa och USA. Vi kan förvänta oss lägre tillväxt, kanske till och med lågkonjunktur, i stora delar av världen. Vi vet att det kommer att drabba Europa. Allra hårdast kommer det emellertid att drabba de fattiga i världen. Att därför se till att göra någonting för att ge ekonomin globalt sett en rejäl injektion är viktigare än någonsin.

Å andra sidan är Doha-rundan lite föråldrad. Det handlar om tullar, det handlar om jordbruk, jordbruk, jordbruk och lite industrivaror. Samtidigt som vi alla vet att ekonomin i dag präglas av tjänster, av digital ekonomi, och icke perifera handelshinder. Därför är det viktigt att komma till ett avslut. Det är viktigt för tilltron till det globala handelssystemet, till WTO och ett globalt regelverk, men det är också viktigt för att vi ska kunna ta oss an framtidens utmaningar – nya handelsregler för en ny ekonomi, en ekonomi som är digital och en ekonomi som präglas av tjänster. Alla vinner på ett avtal. Det vore den enskilt viktigaste och bästa injektionen för en ny tillväxt i världen. Men det kräver ledarskap, det kräver ett modigt politiskt ledarskap. Vi här i Europaparlamentet förväntar oss inte någonting annat av kommissionen och kommissionär De Gucht än att just våga visa det ledarskapet i förhandlingarna. Vi behöver mer frihandel i världen, inte mindre, i kristid.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE). - (A felszólalás első része technikai probléma miatt nem került rögzítésre.) …határozati javaslat egy nagyon érdekes dokumentum, hiszen sokkal őszintébbnek és éppen ezért borúlátóbbnak tűnik, mint sok korábbi hasonló dokumentumunk. De mégsem annyira borúlátó, mint az Amerikai Egyesült Államok egykori főtárgyalója, Susan Swab, aki nemrégiben egy nemzetközi folyóiratban cikket tett közzé azzal a címmel, miszerint a dohai forduló halott. Az egykori főtárgyaló úgy véli, hogy a dohai forduló halott, mert az elmúlt tíz évben a világ nagyon sokat változott, és ezeket a változásokat a WTO nem volt képes követni. Nem volt képes követni azokat a változásokat, amelyek például Kína és Brazília felemelkedéséhez kapcsolódnak. A szerző szerint Kínának és Brazíliának és mindazoknak, akik sokat profitáltak már eddig is a WTO-ból, sokkal több áldozatot kellene vállalniuk a legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében.

Nem vette figyelembe a WTO az elmúlt tíz évben a klímapolitikában bekövetkezett változásokat sem. Nagyon nehezen elképzelhető bármilyen új kereskedelmi szabályrendszer, amelyik nem foglalkozik a klímavédelem kérdéseivel. És miközben a világban egyre szűkösebbé válnak a nyersanyagok, aközben a WTO nem képes hatékonyan föllépni azokkal szemben, akik a nyersanyagpiacokhoz való hozzáférést exportkorlátozásokkal szűkítik. És még egy fontos kérdés, amiről már többen beszéltek ma: az élelmiszerbiztonság kérdése is egyre fontosabb a világban, hiszen nő az éhezők száma. Ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell a WTO keretein belül. Lehetséges, hogy a dohai fordulót nem sikerül lezárni, de ez nem jelenti a WTO végét.

Ez nem jelenti azt, hogy megszűnik a WTO. A WTO ma is hatályos szabályrendszerei tovább fognak működni. Ezeket a szabályokat kell sokkal következetesebben betartani, hiszen nagyon sokan, akik egyébkén profitáltak a WTO-ból általában, maguk voltak a legnagyobb szabálysértői a WTO-nak. Koncentráljunk most a meglévő szabályok betartására, különösképpen ami az exportkorlátozásokat illeti. Nem fogadható el, hogy egyesek, például a ritkaföldfémekhez való hozzáférést korlátozzák. És hogyha nem is sikerül lezárni a WTO tárgyalásokat, nem sikerül lezárni a dohai fordulót, az Európai Unió számára még mindig számos lehetőség van arra, hogy bilaterális megállapodásokkal, kétoldalú, kiegyensúlyozott megállapodásokkal bővítse a kereskedelmi forgalmat.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Die Verhandlungen für eine Reform der Welthandelsorganisation können als wirklich ermüdend bezeichnet werden. Ein baldiger Abschluss der Verhandlungen ist wieder einmal nicht absehbar. Unser Haus wird sich am Mittwoch fraktionsübergreifend in einer Entschließung klar für ein multilaterales Handelssystem aussprechen und somit gegen ein Mehr von bilateralen Abkommen. Die Europäische Union hat im Laufe der Doha-Verhandlungen Zugeständnisse in vielen Bereichen gemacht und somit deutliche Schritte in Richtung der Verhandlungspartner gesetzt.

Ich hoffe wirklich – Herr Kommissar, das liegt vor allem in Ihrer Verantwortung –, dass sich die Europäische Union vehement für eine schlag- und tatkräftige Welthandelsorganisation einsetzt! Wir müssen durch ein globales Handelssystem mit klaren Regeln vor allem den wenig entwickelten Ländern lebensnotwendige Unterstützung zukommen lassen. Das weitere Abgleiten in bilaterale Abkommen ist der falsche Weg.

Ich betrachte diese Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund der europäischen Landwirtschaft skeptisch. Es darf nicht vergessen werden, dass viele europäische Länder durch eine Kleinstrukturiertheit in der Landwirtschaft geprägt sind. Marktstützende Maßnahmen waren und sind hier ein wichtiger Bestandteil, um Regionalität und ländliches Leben zu erhalten. Lebensmittelsicherheit ist ein zentrales Thema, vor allem auch in Europa. Unbestritten ist aber auch die Bedeutung der SPS-Standards sowie des TRIPS-Abkommens für die europäische Wirtschaft. Ähnliches gilt für die Preisschwankungen im Rohstoff- und Lebensmittelsektor. Diese Probleme können nicht regional oder bilateral, sondern müssen global gelöst werden. Wir brauchen ein solides, nachhaltiges und ausgewogenes Handelssystem und kein Flickwerk an Handelsabkommen.

Ich hoffe auf gute Entwicklungen während der nächsten Verhandlungsrunde und darauf, dass Sie auch weiterhin auf einen Abschluss drängen. Viel Erfolg!

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, la Commissione manterrà il suo impegno inderogabile al fine di avere un esito positivo dei negoziati di Doha e siamo lieti anche delle manifestazioni di appoggio raccolte nell'Aula del Parlamento.

Evidentemente avremmo preferito un impegno multilaterale molto più forte di quello attuale e concludere comunque questi negoziati in modo positivo è certamente un'ottima notizia, non soltanto per noi in Europa ma anche per il resto dell'economia mondiale.

Vi posso assicurare che nelle prossime dieci settimane il Commissario De Gucht e il suo staff moltiplicheranno gli sforzi e i contatti e il Commissario mi ha incaricato di dirvi che sarà lieto di avere ulteriori discussioni sul futuro di Doha nella commissione per il commercio internazionale. Purtroppo, come ha detto la Presidenza, il Commissario De Gucht ha dovuto lasciare l'Aula suo malgrado perché doveva prendere un volo per recarsi in Sud Africa per il vertice e le discussioni commerciali bilaterali.

Non possiamo che ribadire l'importanza di Doha per mantenere aperti i mercati mondiali, per migliorare il funzionamento dei mercati già aperti e per aprire ancora di più il mercato in conformità con le esigenze di un'economia mondiale nell'era della globalizzazione, con un numero di attori sempre in crescita, e dove non tutti quanti hanno lo stesso peso economico; ma, ripeto, la Commissione farà di tutto perché l'economia possa trarre beneficio dalla conclusione degli accordi di Doha.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN LIBOR ROUČEK
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  President. − I have received one motion for resolution(1) tabled in accordance with Rule 110(2) of the Rules of Procedure.

The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 14 September 2011.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Medzinárodný obchod sám osebe nemožno hodnotiť pozitívne ani negatívne. Je to nástroj, ktorého výsledky sú závislé od použitia. Ja zastávam názor, že medzinárodný obchod by nemal byť iba nástrojom dosahovania ziskov a platformou pre konkurenčný súboj štátov, kde často vyhráva ten silnejší. Mal by byť aj nástrojom rozvoja. Preto budem dúfať, že na decembrovej ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie budú toto stanovisko presadzovať nielen zástupcovia tzv. rozvojových ekonomík, ale aj predstavitelia z EÚ. Rozvoj sa musí dostať do centra rozvojového programu z Dauhy (DDA). Z tohto hľadiska oceňujem, že do návrhu uznesenia EP z dielne Výboru pre medzinárodný obchod sa dostali podobné požiadavky. Okrem toho, že sa rozvoj má dostať do centra pozornosti rozvojového programu z Dauhy, uznesenie formuluje aj požiadavku udržateľného rozvoja. Súhlasím, že je dôležité zlepšiť prístup k ekologickému tovaru a technológiám, a preto treba znížiť resp. odstrániť colné a necolné prekážky pre ekologický tovar a služby. Ak sa medzinárodný obchod bude rozvíjať týmto smerom – teda smerom k spravodlivému a udržateľnému rozvoju – bude mať istotne aj menej kritikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. Doresc să reamintesc Comisiei faptul că Parlamentul European a solicitat, încă de anul trecut, respectarea strictă a mandatului de negociere încredinţat de Consiliu în cadrul Agendei de Dezvoltare de la Doha. De asemenea, reamintesc Comisiei că este necesară finalizarea dezbaterilor cu privire la viitorul Politicii Agricole Comune post 2013, înainte de a face noi propuneri partenerilor noştri comerciali. Consider că Uniunea Europeană a făcut deja concesii suficiente în domeniul agriculturii, inclusiv în ceea ce priveşte reducerea sprijinului pentru agricultori; din păcate aceleaşi concesii nu au fost adoptate de alte state participante la negocieri, situaţia fiind similară şi în ceea ce priveşte regulile de calitate şi de siguranţă alimentară aplicabile - ceea ce îi pune pe producătorii europeni într-o postură defavorizată pe plan mondial. Negocierile de la Doha constituie o responsabilitate serioasă pentru Comisie, pe care o invit încă o dată să acorde domeniului agriculturii atenţia de care are nevoie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. – Seit 9 Jahren feilschen Industrie-, Schwellen und Entwicklungsländer in der DOHA-Runde um eine weitere Liberalisierung des Welthandels. Am meisten Kompromissbereitschaft zeigt die EU bei den laufenden Verhandlungen: so kamen 64 % der Zugeständnisse im Agrarbereich aus Brüssel! Dagegen kann die EU mit nur 8% der Gewinne rechnen! Die USA wird bloß 6% beitragen, kann aber mit Gewinnen um die 13% rechnen. Großer Gewinner ist Brasilien – Zugeständnisse gleich 0 - dafür profitiert das Schwellenland umso mehr von der Marktöffnung der übrigen WTO-Staaten. Hier herrscht ein klares Ungleichgewicht! Die EU darf bei ihren großzügigen Zugeständnissen nicht die heimischen Bauern vergessen. Die Unterstützung und der Schutz der europäischen Landwirte sind überlebenswichtig. Es wäre besser auf regionale Selbstversorgung zu setzen als indirekt Großfarmen in Brasilien zu unterstützen!

 
  

(1)See Minutes.


21. En effektiv råvarustrategi för Europa (debatt)
Anföranden på video
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Reinhard Bütikofer, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on an effective raw materials strategy for Europe (2011/2056(INI)) (A7-0288/2011).

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, Berichterstatter. − Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich mich bei allen Schattenberichterstattern im Industrieausschuss, den Kollegen aus vielen anderen Ausschüssen, die mitgewirkt haben, insbesondere vom Umweltausschuss, der Kommission und vielen aus der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und Wirtschaft, die beigetragen haben, für die Zusammenarbeit bedanken.

In der Tat ist die Rohstoffpolitik eine unserer großen industriepolitischen Herausforderungen. Sie ist aber zugleich eine unserer großen Chancen. Mir ist das Thema in den letzten eineinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich bin überzeugt, dass wir mit einer sehr umsichtigen, aber genauso ehrgeizigen Innovationsstrategie – wenn wir sie ins Zentrum unserer Anstrengungen rücken – einen großen Erfolg erzielen können. Ressourceneffizienz, Wiederverwertung, Recycling oder auch Substitution – das sind die wesentlichen Strategien, um die es geht, und die künftige Wettbewerbsfähigkeit sollten wir genau auf diese Innovationsstrategie gründen.

Zweitens: Wenn man sich Ziele setzt, aber nicht über die Instrumente nachdenkt, kommt man selten ans Ziel. Deswegen ist es besonders wichtig, über die Frage nachzudenken und auch konkrete Verabredungen untereinander zu treffen, wie wir zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission unsere Kooperation gut organisieren und wirklich Verantwortung übernehmen. Eine effektive Governance ist der Schlüssel zu diesem Thema.

Die mineralischen Rohstoffe sind mindestens so wichtig wie Öl oder Gas oder andere Energierohstoffe, aber das spielt in unserer europäischen Zusammenarbeit noch nicht dieselbe Rolle; da müssen wir etwas ändern.

Wir haben in diesem Bericht nun eine ganze Reihe von Instrumenten benannt, mit denen wir die Governance stärken können. Ein Risikoradar schlagen wir vor. Wir wollen, dass die Kommission ihre Liste kritischer Rohstoffe fortschreibt und die Versorgungsketten analysiert. Wir wollen, dass eine Studie über kritische Rohstoffe, wie Lithium, durchgeführt wird, die nicht auf der bisherigen Liste stehen, aber trotzdem von strategischer Bedeutung sind. Wir schlagen vor, ein Kompetenznetzwerk für Seltene Erden zu schaffen. Wir sind sehr dafür, dass die Initiative der Kommission für eine Innovationspartnerschaft für Rohstoffeffizienz, die von einigen Mitgliedstaaten blockiert wird, endlich zum Zuge kommt. Wir wollen, dass eine hochrangige Taskforce geschaffen wird, um die verschiedenen Akteure – die Generaldirektionen, die Gemeinsame Forschungsstelle, die Europäische Umweltagentur, den Europäischen Auswärtigen Dienst und andere – zu einer strategischen Kohärenz zusammenzubringen. Wir wollen eine Rohstoff-Roadmap bis 2050 und einen jährlichen Fortschrittsbericht für das Europäische Parlament, und wir treten hier dafür ein, dass die Gesetze, die wir haben, im Recyclingbereich etwa bezüglich Elektroschrott, auch tatsächlich durchgesetzt werden.

Drittens geht es in diesem Bericht auch um die auswärtige Dimension der Rohstoffpolitik. Mein Grundsatz ist, dass wir nach außen eine verlässliche Kooperationsstrategie verfolgen, und zwar sowohl gegenüber den ressourcenreichen armen Ländern – in Afrika zum Beispiel – als auch gegenüber ressourcenreichen starken Ländern. Es geht darum, dass Europa, das pro Kopf der Bevölkerung mehr Rohstoffe importiert als irgendeine andere Region der Welt, auf der Grundlage einer solchen auf Kooperation beruhenden Rohstoffstrategie Verantwortung übernimmt. Das heißt z. B., dass die Europäische Investitionsbank und die Kommission bei Investitionen in die Gewinnung von Ressourcen in Drittländern prüfen, ob derartige Projekte in eine Strategie gegen Armut und für Entwicklung eingebettet werden. Das heißt z. B., dass man Gesetze zur Transparenz entsprechend dem amerikanischen Vorbild des Dodd-Frank-Act oder entsprechend dem Publish-What-You-Pay-Prinzip macht. Das heißt, dass man die Entwicklungspolitik nicht zur Dienerin von Rohstoffinteressen erniedrigt, sondern die Rohstoffsouveränität unserer Partner akzeptiert, sich zugleich gegen Verzerrungen wendet und die Kooperation im gemeinsamen Interesse vorantreibt.

Ich bin sicher: Die EU kann in den vielen internationalen Gremien, die es bereits gibt, zu einer internationalen Rohstoff-Governance auf dieser Grundlage sehr viel Positives beitragen.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzitutto voglio ringraziare, non soltanto formalmente, l'onorevole Bütikofer per il testo che ha elaborato e voglio ringraziare anche tutti i parlamentari che hanno presentato pareri sulla relazione, perché il risultato che è stato raggiunto mi pare un risultato estremamente positivo e in sintonia con l'azione della Commissione europea per affrontare da un punto di vista strategico il problema importantissimo delle materie prime.

Perché dico che questa relazione mi ha convinto e perché dico che è in sintonia con la strategia della commissione europea e quindi rafforza politicamente l'azione comune e la collaborazione tra commissione e Parlamento in questo importantissimo settore? Intanto perché la relazione affronta a 360° i problemi e le opportunità che noi possiamo avere; in secondo luogo, perché raggiunge il giusto equilibrio tra le diverse opzioni politiche e in terzo luogo perché contiene suggerimenti e raccomandazioni concrete ed estremamente interessanti, che contribuiscono all'elaborazione e al miglioramento di una strategia.

Ho detto all'inizio del mio intervento che considero fondamentale la collaborazione tra Parlamento e Commissione e sono ormai mesi e mesi che lavoriamo con l'onorevole Bütikofer, ma con altri tanti parlamentari, penso al "raw material club" che, su iniziativa di deputati di diverse famiglie politiche, Rübig, Florenz, Merkies, Bütikofer, e la recente proposta anche da parte della commissione ITRE per l'avvio di un progetto pilota nel 2012 per la costituzione di una rete di competenza sulle terre rare che ritengo possa apportare un ottimo contributo anche questa proposta alla futura partnership sulle materie prime.

Il motivo per cui diventa fondamentale il coinvolgimento a livello politico di tutte le istituzioni è evidente, la vostra relazione lo descrive benissimo. Un dato che ritengo particolarmente significativo e che mi ha colpito questa mattina mentre, in viaggio tra Monaco di Baviera e Strasburgo, leggevo il testo della relazione, è la parte che contribuisce a darci un'idea concreta di come l'approvvigionamento di materie prime stia diventando un ostacolo per la competitività delle nostre imprese; mi ha colpito quando l'onorevole Bütikofer scrive che la quota delle spese delicata alle materie prime nell'ambito delle spese di produzione totali è di gran lunga superiore alla quota correlata alla retribuzione dei lavoratori e sul medio termine la tendenza è al rialzo per tutti i settori.

Vorrei soffermarmi ora su alcuni aspetti fondamentali di questa strategia che nei suoi tre diversi pilastri, approvvigionamento fuori dell'Unione, approvvigionamento all'interno dell'Unione, efficacia delle risorse, riciclaggio e sostituzione sono a mio avviso elementi indispensabili e sono convinto e sono contento che il Parlamento ne convenga.

L'innovazione è essenziale per realizzare progressi nell'ambito di ciascuno dei settori contemplati dalla strategia dell'unione sulle materie prime che per essere completata deve comprendere l'intera catena del valore, dalla prospezione, all'estrazione, alla trasformazione, al riciclaggio, fino alla sostituzione.

Il lancio di un partenariato per l'innovazione nel settore delle materie prime quindi potrà costituire anche uno stimolo importante per contribuire a realizzare concreti passi in avanti, sono anche più ottimista dell'onorevole Bütikofer, mi pare che più che resistenze, le riserve di qualche paese membro, le perplessità di qualche paese membro siano ormai superate, anche perché il Consiglio "competitività" ha dato via libera a questa nostra iniziativa, e quindi credo che sia importante ora soffermarci su come poter lavorare insieme su questa innovation partnership.

L'altro argomento che è stato affrontato nella relazione, ma anche nell'intervento di Bütikofer, riguarda la diplomazia delle materie prime: è essenziale che queste materie diventino una preoccupazione costante nei nostri rapporti internazionali, sia in termini commerciali che per altri aspetti. Con gli Stati Uniti e il Giappone abbiamo compiuto i primi passi verso una più stretta cooperazione in questo settore, l'Unione africana e l'Unione europea, tanto nella strategia Africa-Unione europea che nel piano d'azione congiunto, si sono impegnate a lavorare per una visione coerente dello sviluppo delle attività estrattive delle materie prime intesa a sostenere le capacità africane a livello nazionale e subregionale o continentale.

La conferenza ad alto livello Africa-Unione europea sulle materie prime che si svolgerà il prossimo 1º dicembre imprimerà lo slancio politico necessario a portare avanti questo partenariato. Anche la Russia, sarò a Mosca a fine ottobre, e l'America Latina, sono stato in Cile lo scorso giugno, sono fronti sui quali stiamo lavorando. Abbiamo sottoscritto un accordo con il Cile, sto lavorando per sottoscriverlo nei prossimi mesi, prima della fine dell'anno, con l'Argentina e con il Brasile. Ricordiamo che il Cile è uno dei principali produttori di litio e anche di litio di altissima qualità, forse il migliore che c'è al mondo, e il rapporto con l'Unione europea è stato accolto con grande entusiasmo, sottolineato anche da un incontro con il presidente della Repubblica e tutto il governo, proprio a voler sottolineare l'importanza dell'accordo strategico sul tema delle materie prime con l'Unione.

Per quanto riguarda la sostenibilità, occorre proseguire lo sforzo volto a conciliare le attività estrattive con requisiti elevati di tutela ambientale. Ovviamente per conciliare questi elementi occorre da un lato basarsi sulla politica di ricerca e innovazione, ma la riuscita in questo campo dipende anche da come si impostano le politiche di accesso all'uso delle terre e dell'agevolazione dell'attività di estrazione di minerali nel rispetto dell'ambiente. Sto per questo lavorando in perfetta sintonia anche con il commissario Potočnik. Si tratta di un ambito che rientra in grande misura nella competenza degli Stati membri, ma la Commissione potrà fungere da facilitatore e la responsabilità finale naturalmente spetta, ripeto, agli Stati.

Infine, noi adotteremo la prossima settimana l'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse, dove verranno fornite diverse risposte concrete, in particolar modo per quanto riguarda il riciclaggio.

Gli esempi che ho citato costituiscono soltanto alcuni casi e voglio dire al Parlamento che sto lavorando intensamente anche con il governo svedese – che ha organizzato proprio in questa sede qualche mese fa, prima della pausa estiva, un importante incontro sull'attività estrattiva in materia di materie prime nel Mare di Barents – e sarò in Svezia, sono in contatto con il ministro Carl Bildt, per lavorare insieme e voglio informare altresì il Parlamento che ha incontrato anche il nuovo presidente del Consiglio della Groenlandia e stiamo già lavorando per una mia visita in Groenlandia per affrontare il tema delle materie prime. Da parte della Groenlandia c'è disponibilità positiva ad affrontare con noi un percorso per affrontare e studiare una strategia anche a lungo termine sul tema delle materie prime.

Questo è tutto quello che stiamo facendo e, ripeto, considero di straordinaria importanza – mi scuso se sono stato più lungo del previsto, ma l'argomento è di tale importanza che merita un dibattito approfondito – questo rapporto forte con il Parlamento sarà determinante proprio per disegnare una strategia solida che permetta di dare risposte concrete all'industria senza provocare danni ambientali.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Schnieber-Jastram, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Entwicklungsausschusses. − Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zuallererst – wie man das hier im Parlament so tut – Herrn Bütikofer ganz herzlich für diesen Bericht danken. Als ständige Berichterstatterin für Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung bin ich dem ITRE-Ausschuss an dieser Stelle sehr, sehr dankbar, dass viele Anregungen des Entwicklungsausschusses aufgenommen wurden. Denn es handelt sich ja, wie Herr Bütikofer auch schon sagte, bei der Frage der Rohstoffe um ein Thema von großer Bedeutung: Bis 2050 rechnen die Vereinten Nationen bei der Nachfrage nach Rohstoffen mit einem Anstieg um 300 %.

Wichtig ist diese Diskussion natürlich auch im Zusammenhang mit einer kohärenten Entwicklungspolitik. Ich will hier ein Beispiel nennen: Entwicklungsländer verlieren durch fragwürdige Abrechnungspraktiken von internationalen Rohstofffirmen und durch mangelhafte Verträge mit diesen Firmen jährlich – so Schätzungen – eine Summe zwischen 80 und 160 Mrd. Dollar. Wenn man sich im Vergleich dazu die Entwicklungshilfe der Europäischen Union ansieht, dann liegen wir bei 8 Mrd. pro Jahr. Das heißt, was wir leisten, ist im Vergleich zu der großen Summe doch eher ein Tropfen auf den heißen Stein.

Es ist deshalb ganz wichtig, dass im Bericht deutlich auf Transparenzinitiativen wie die EITI hingewiesen wird. Da diese Initiativen leider erst langfristig greifen können, begrüße ich konkrete Hilfsangebote im Rahmen des Joint Africa EU Strategy Action Plan 2011-2013, etwa bei der Aushandlung von Verträgen mit Rohstoffunternehmen. Jeder einzelne Euro, der für solche Zwecke eingesetzt wird, bringt den Entwicklungsländern nach Schätzungen einen Mehrwert von zehn Euro, und ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, das ist effiziente Hilfe im Gegensatz zu manch einer Flickschusterei im Nachhinein!

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für internationalen Handel. − Herr Präsident! Herr Berichterstatter, auch von meiner Seite herzlichen Dank für den anspruchsvollen Bericht und die viele Arbeit.

Herr Kommissar, Rohstoffpolitik ist essenziell für die Entwicklung der europäischen Industrie. Auch die Dimension des Handels ist eine ganz entscheidende, und insofern finde ich es richtig und gut, dass man Rohstoffpolitik im internationalen Kontext unter dem Gesichtspunkt der industriellen Politik in Europa verankert. Dazu sind einige Punkte ganz entscheidend: Wenn wir unsere Rohstoffsicherung in der Welt durch Partnerschaftsabkommen sicherstellen wollen, dann können wir das nur tun, indem die Unternehmen, die diese Rohstoffe abbauen, sich auch vernünftig verhalten. Es kann nicht sein, dass europäische Unternehmen Steuern hinterziehen oder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu menschenunwürdigen Bedingungen dort arbeiten. Deshalb ist klar: Wenn wir Rohstoffe gewinnen wollen, dann müssen die Unternehmen klare Sozial- und Umweltstandards einhalten.

Zweitens müssen wir auch sicherstellen, dass die Rohstoffe, die wir verwenden, nicht aus Krisenregionen kommen und nicht dazu dienen, Gruppierungen zu finanzieren, die mit Rohstoffen Geld verdienen und Bürgerkriege führen. Wir brauchen ein internationales Zertifizierungssystem für die Gewinnung von Rohstoffen und für die Handelsketten, damit wir nachvollziehen können, woher Rohstoffe kommen. Übrigens gibt es in der Tat gute footprints für Rohstoffe überall.

Drittens müssen wir sicherstellen, dass wir Rohstoffe nicht illegal exportieren. Zu unserem Nutzen müssen wir Schlupflöcher in unserer Gesetzgebung beseitigen, Karl-Heinz Florenz! Wir müssen aber auch die Kontrollen verbessern. Wenn in einem großen europäischen Hafen nur ein Mann die ganze Kontrolle sicherstellen soll, dann haut das nicht hin. Insofern muss der Export besser überwacht werden und auch sichergestellt werden, dass die Monopolstrukturen und Oligopolstrukturen im Rohstoffhandel beseitigt werden. Herr Kommissar, hier setzt die Kommission ja glücklicherweise die richtigen Schritte!

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies, Rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. − Voorzitter, commissaris, rapporteur, dank voor het voorliggende stuk en uw strategieën. Ook de andere collega's, dank voor alle input. Ik geloof dat we hier een heel bruikbaar stuk hebben. Ik denk, eerlijk gezegd, dat het nog veel verder kan gaan. Het is een heel belangrijk thema.

Wat niet wordt gezien als we naar de huidige economische en financiële crisis kijken, is dat daarachter de volgende crisis al opdoemt die we met een goede strategie op dit moment al kunnen voorkomen. Het gaat over het gebrek aan grondstoffen, die alle opkomende economieën natuurlijk ook graag willen hebben en die onze toekomstige groei ná deze crisis nu al onder druk zet.

Wat ik heel goed vind, is dat er veel aandacht is voor deze kwetsbaarheid van de EU, voor onze afhankelijkheid. En het is ook goed dat we ons concentreren op eigen kracht. Hoe gaan wij om met ons eigen afval? Wat kunnen wij intern in Europa nog doen? De roep om innovatie, die essentieel is om de grondstoffen die we hebben weten te behouden op onze eigen bodem, te herverwerken.

Het is alleen zo dat de innovatie nog wel handen en voeten moet krijgen. Die is nog niet concreet genoeg. Wat bedoelen we daar precies mee? Waar zit nu de echte paradigmaverandering waar Europa om schreeuwt, zeker ook als antwoord op deze financieel-economische crisis en als antwoord op de afhankelijkheid die we in zoveel opzichten hebben? We hebben een gedragsverandering nodig, in de industrie en bij de burger. Hoe kunnen we dat doen? We hebben een compleet ander economisch model nodig. En dan heb ik het helemaal niet over alleen de governance-structuren bij de banken of bij de regering. Nee, dan heb ik het echt over diep ingrijpen in deze economie: bijvoorbeeld een lease-samenleving, waarbij alle producten automatisch terugkomen; toch echt een verschuiving van belasting; het stimuleren van bijvoorbeeld net dat kleine beetje wat nodig is om een kwalitatiever, langduriger, milieuvriendelijker product te kopen; veel scherpere ecodesign-richtlijnen.

Ik waardeer uw woorden bijzonder, als u zegt dat we toch alles moeten doen met respect voor de natuur. Want dat is heel erg belangrijk. We laten heel vaak ons oog té snel vallen op juist die lege gebieden, die natuurgebieden die nog wellicht mogelijk voor mijnbouw zouden kunnen worden gebruikt. Maar wie zegt dat wij in de stad niet op een goudmijn wonen? Ja, we wonen al op een goudmijn in verband met vuilnis, onze urban mining. Maar wellicht wonen we wel écht op een of andere bron van iets wat we kunnen gebruiken. Dus laten we vooral ook kijken naar die gebieden, en niet alleen maar naar dat wat leeg is.

Alle collega's komen met goede voorstellen, en ik hoop inderdaad dat deze zullen worden uitgevoerd, zoals het keurmerk, de chain of custody, de ketenaansprakelijkheid, het goede sociale keurmerk, de aandacht voor illegale verschepingen uit Europa en vooral heel veel innovatie.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, raportoare pentru aviz, Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. − În primul rând, aş dori să salut Comunicarea Comisiei referitoare la materiile prime şi propunerea de creare a unei strategii a Uniunii Europene în acest domeniu.

Vreau să subliniez faptul că mărfurilor agricole trebuie să li se acorde o atenţie specială, având în vedere nevoia asigurării securităţii la nivel mondial. Ne confruntăm cu o serie de probleme în ceea ce priveşte materiile prime agricole, fie că vorbim despre volatilitatea extremă a pieţelor şi preţurilor, cât şi despre rezervele mondiale de hrană în scădere, dar şi de disfuncţionalităţile în lanţul alimentar. Trebuie avut în vedere şi faptul că strategia Uniunii Europene trebuie să ia în calcul factori precum barierele întâmpinate la export şi, în acest sens, e nevoie ca aceste chestiuni să fie clarificate în prealabil în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Îmi exprim speranţa că viitoarea strategie a Uniunii Europene va ţine cont de toate particularităţile materiilor prime agricole şi ale pieţelor agricole şi va fi o strategie eficientă, care să asigure securitatea aprovizionării.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, estamos discutiendo un informe que la Comisión presentó en su día sobre la estrategia para hacer frente a un asunto de especial importancia, que no es otro que la volatilidad de los precios de las materias primas y el aumento de su demanda por parte de los países en vías de desarrollo, especialmente China.

Por parte de mi Grupo queremos agradecer el informe Bütikofer y decir que coincidimos muy sustantivamente con él, porque consideramos que desarrolla, que utiliza una aproximación, un enfoque realmente satisfactorio sobre las materias primas y la estrategia para su uso, su acceso y su desarrollo. En ese sentido, creemos que en el informe que estamos debatiendo hay un equilibrio con respecto al acceso a las materias primas —que son fundamentales, que son críticas— tanto dentro como fuera de la Unión Europea; que se subraya de manera adecuada la importancia del uso eficiente de las fuentes de materias primas; y que se presenta un número de propuestas que son muy interesantes para la mejora de las prácticas de reciclaje en la Unión Europea.

Junto a esto, quiero señalar, en nombre de mi Grupo, que consideramos que no se debe afrontar el tema desde la reducción del consumo, teniendo en cuenta que es fundamental mantener el crecimiento; el crecimiento económico se tiene que mantener e impulsar y, por tanto, lo que se tiene que plantear son políticas de uso eficiente de estas materias primas y políticas que realmente incentiven un uso racional de las mismas. Igualmente creemos que el impacto sobre la especulación va a ser positivo, porque las medidas de transparencia que ha propuesto la Comisión van a redundar en que estemos efectivamente ante un mercado más transparente que aquel en que hoy nos encontramos y, por tanto, con menores niveles de posibilidad de especulación.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, för S&D-gruppen. – Herr talman! Jag vill först instämma till fullo med kollegerna Judith Merkies, Bernd Lange och med föredraganden Reinhard Bütikofer. De har redan sagt det, nämligen att resurseffektivisering, återvinning, urban mining är oerhört viktiga investeringar i jobb, i tillväxt och i ett värnande och hushållande med vår miljö, men med innovationer, med ett modernt tänkande, med ett modernt handlande som redskap. Jag vill samtidigt lyfta fram ett helt annat perspektiv som är avgörande för de väljare som jag representerar i detta parlament.

Det första jag gjorde när parlamentet började arbeta med råvarufrågorna var att resa till ett av Europas råvarucentra, nämligen norra Sverige, Norrbotten. Där träffade jag de verkliga experterna som vet vad råvaror betyder för tillväxt, för arbete och för industriell utveckling. Jag talade med forskare, med näringslivsföreträdare och med de fackliga organisationerna. Det de beskrev var hur denna urgamla sektor nu blomstrar igen, hur man öppnar nya gruvor, hur gamla gruvor återuppväcks, hur man prospekterar, hur man utvecklar tekniken och hur man höjer kvaliteten. Detta till följd av att den globala efterfrågan ökar igen. Globaliseringen har helt enkelt vänt tillbaka till Europa. Efterfrågan kommer från världen utanför Europa, samtidigt som vi ska klara att försörja vår egen industri. Detta är oerhört spännande. Jag får väl säga till kommissionär Tajani att man inte behöver åka till Grönland. Vi har hela norra Europa, där det finns mängder av kvalificerad teknik, forskning, högkvalitativa råvaror och en arbetsmiljö som också är mycket bra för dem som arbetar i denna del av industrin. Jag tror vi kan göra mycket mer av detta utan att behöva kasta blickarna längre uppåt till att börja med.

Jag ser också råvarustrategin som ett erkännande från EU:s sida för den avgörande roll som norra Europa har när det gäller industriell utveckling och välstånd. Det är viktigt.

En av de främsta hemläxorna från mitt besök i norra Sverige var dock betydelsen av fungerande infrastruktur, både för råvarurika regioner och för industriella centrum. Det är avgörande för en effektiv och värdeburen tillväxt.

I och med detta betänkande kräver parlamentet att de nya riktlinjerna för EU:s program för infrastruktur TEN-T tar hänsyn till behovet av att länka råvarutillgångarna till industriella centrum. Kommissionen måste lyssna på detta och komma med konkreta förslag.

En annan viktig fråga är naturligtvis utvecklingsperspektivet, vilket flera andra talare redan har varit inne på. En central utgångspunkt är att utvinning av råmaterial och handel med länder utanför EU självfallet måste bygga på jämlika partnerskap. Vi ska inte bidra till en utveckling som innebär att vi backar bandet tillbaka till den nykoloniala tiden, till den gamla koloniala tiden. Där ska vi inte hamna. Det behöver vi inte, det finns enorma rikedomar, och det finns många goda partnerskap att nå fram till.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, Europe is facing one of its most testing times yet. As we Europeans find ourselves in an increasingly globalised world, we face the dual challenge of securing European prosperity and fighting climate change. Over the coming decades we need to restructure the European economy in order to achieve smart, sustainable and inclusive growth for the whole continent. These are challenges acknowledged in the EU's jobs and growth strategy, the 2020 Strategy, and they should also be at the forefront of a successful raw materials strategy.

The challenges should not be underestimated. According to some estimates, investment needs for transport, energy, ICT and other sectors will amount to EUR 4 000 billion up to 2050. To achieve this, a secure supply of raw materials is the key to a future where Europe leads the world in green technology. As economies go greener they also increasingly compete for the same key raw materials, many of which we must import from competing world powers.

The raw materials strategy needs to be connected – or more connected – to other important European policies, for example on industry, research, trade, transport and sustainable economic growth. Especially at this time of crisis, we need real growth- orientated reforms based on encouraging free trade. Tying a raw materials strategy based on free trade closer to other EU policies will enhance access to raw materials for European companies as well.

Apart from being green and trade-oriented, the EU raw materials strategy must also ensure that both developed and developing countries can benefit from the sustainable supply of materials. It is crucial that the capacity of developing countries is strengthened using the ‘Aid for Trade’ mechanism. Special attention must be paid to fragile states and post-conflict situations in order to ensure that raw materials are not used to escalate or finance conflict.

Europe needs actions aimed at innovation and eliminating trade barriers in third countries, not a policy of stockpiling rare and critical raw materials while undermining democracy abroad.

Europe should also take advantage of the materials that we have here. Contrary to frequent assertions, Europe is still rich in natural resources and, with its minerals, metals and forests, Northern Europe in particular has the potential to meet many of the EU’s raw material needs in a sustainable way, provided there is transport.

If sound and strategic management of our own resources can be coupled with real reform of the internal market, we will be well on our way to being a competitive player in tomorrow’s global green economy.

Finally, I would like to congratulate the rapporteur on a very good report.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, dank u, rapporteur, voor dit verslag. En ook dank u, commissaris Tajani, voor uw woorden over dit verslag. Het lijkt alsof iedereen eensgezind is. Een mooie strategie om grondstoffen te veilig te stellen. Misschien moet ik toch even wat scherper zijn, want als ik dit verslag vergelijk met het originele verslag van de Commissie, dan zitten er wel degelijk hele grote verschillen in. Ik ben erover verheugd dat de heer Tajani nu blij is met het verslag van het Europees Parlement, maar het gaat hier wel echt om een andere strategie.

Als ik het verslag van de Commissie lees, dan gaat het vooral om een strijd met China om zo snel mogelijk grondstoffen naar Europa te halen. Als dat niet lukt, dan snel in Europa ontginnen. En dan deel drie: o ja, we zouden ook wat efficiënter moeten omgaan met grondstoffen. Dat is precies de verkeerde volgorde, en dat laat dit verslag ook zien.

We moeten zelf eerst vooral efficiënter omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, met onze grondstoffen. Een heel eenvoudig voorbeeld is recycling. Als we één ton ontginnen, vinden we daar gemiddeld waarschijnlijk vijf gram goud in. Als we naar één ton elektronisch afval kijken, zit daar 150 gram goud in. Dat is een veel slimmere, goedkopere, efficiëntere manier om aan onze grondstoffen te komen. Het is ook - en u bent commissaris van industrie - een Europese industrietak die gestimuleerd moet worden, juist hier in Europa, het hergebruik van onze eigen grondstoffen die hier al in de markt zitten. Dàt is slim beleid.

Als we dan gaan ontginnen, dan absoluut niet in Natura 2000-gebieden. Dat laat dit verslag ook heel duidelijk zien. U zegt dat we natuurlijk rekening moeten houden met het milieu. Dat wil ik scherper zien. We willen dus niet raken aan Natura 2000-gebieden. Maar ik wil bijvoorbeeld ook niet dat Europa in de Noordpool gaat. Dan hebben we het tenminste over concreet beleid in plaats van vage woorden.

Ten derde: als we dan inderdaad grondstoffen van buiten Europa moeten binnenhalen, dan is het contact met ontwikkelingslanden aan de orde. Dan hebben we het over diplomatie. Maar dit beleid wil ik dan wel terugzien in de gehele Commissie, ook bij de commissaris voor handel, De Gucht. Want de consistentie van het buitenlands beleid van Europa is helaas vaak nog ver te zoeken.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, on behalf of the ECR Group. – Mr President, may I give my thanks to the rapporteur for the report which I read with great interest. I followed this report as shadow rapporteur for the opinion in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and the debate there quite rightly centred around some very specific areas in the report.

It is absolutely clear that we need to consider strategies for reducing the use of, and increasing the recycling of, these scarce raw materials, but we also need to make sure that we do not over-complicate the issue. A strategy is a strategy and the title of this report is ‘an effective strategy’. We need to be aware that we could become too prescriptive at this stage. We need to leave our options open whilst agreeing our broad strategy.

Take, for example, urban mining. This is a great concept. I come from a country with a very long history of landfill, and I am sure there is a great deal in there that we could very usefully use, but we need to be careful. Landfill creates greenhouse gases, we all know that; that is why we are trying to avoid it. Old landfills are sealed, they can create noxious gases, sometimes poisonous gases, so we must be very careful before we move forward with this strategy, and we must have good and careful impact assessments in place.

Likewise, the issue of stockpiling, referred to here, must be approached with caution. Much of the debate around this subject has centred on the distortions of supply in the market and on speculation – market manipulation. This is all open to debate, but I believe that the last thing we need to do in response to that concern is to talk about stockpiling, because that is a manipulation of the market, and there is absolutely no guarantee – without much further thought and much further examination – that this will take us any further forward .

Broadly, I welcome the report. I thank the rapporteur once again and I look forward to working together on a raw material strategy as the years go by because this is clearly just the beginning of a long road.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Também eu gostaria de começar por dar os parabéns ao relator pelo trabalho que fez na descrição das necessidades actuais da indústria europeia em matéria de matérias-primas, passo a redundância, e também na ênfase que coloca nos riscos ambientais que lhe estão associados e nas estratégias de reciclagem. Acho que todos estes são pontos positivos, de entre outros, do relatório que aqui é apresentado. Mas eu penso que devemos ter em atenção aquilo que é a proposta da Comissão e eu não posso concordar, de forma nenhuma, com este modelo que é apresentado, a chamada diplomacia das matérias-primas.

Esta proposta, juntamente com a proposta de estabelecer um dispositivo de monitorização ao nível do G8 ou do G20 reforça, naquilo que é a minha perspectiva, uma divisão, uma nova divisão, ou reforça a divisão do mundo entre os países industrializados com necessidades de matérias-primas, como todos nós sabemos e essas são legítimas, e esses estão de um lado, e, do outro lado, os países pobres que são ricos em matérias-primas mas que não podem sequer aceder a elas. Nós sabemos que, no contexto industrial europeu, existem forças que querem garantir o abastecimento dessas matérias-primas por todos os meios necessários. Esta visão do mundo é um retrocesso ao passado, um pensamento do passado e a Europa já devia ter aprendido porque, pelo menos, temos uns quinhentos anos de experiência neste domínio. Portanto, não há garantias de que o modelo da diplomacia das matérias-primas não se traduza numa chantagem diplomática. Os países em desenvolvimento e as suas populações devem ter direito aos seus recursos e eu penso que é do novo modelo de desenvolvimento que devemos falar, como já foi referido, mais inovador, e penso que o centro do serviço de acção externa deve ser a cooperação e não a diplomacia dos negócios.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, tak, ako sa v správe pána poslanca Bütikofera uvádza, európsky priemysel sa dostáva do stále väčších ťažkostí pri získavaní surovín potrebných pre inovatívnu produkciu.

Prudký priemyselný rast v krajinách tretieho sveta najmä v Ázii a v Južnej Amerike zvyšuje dopyt po surovinách, vzácnych kovoch či prvkoch vzácnych zemín, zvyšuje ich ceny a zhoršuje dostupnosť pre európsky priemysel.

V Európe sa však už dlhodobo koncentrujú veľké množstvá opotrebovaných priemyselných výrobkov považované za odpad, ktoré neraz obsahujú vzácne kovy či materiály ťažko získavané zo zahraničia. Preto sa popri hľadaní nových možností získavania surovín, či už prostredníctvom obchodnej diplomacie alebo kooperácie pri odkrývaní nových ťažobných kapacít, musíme, myslím si, viac orientovať aj na využitie potenciálu recyklácie odpadu.

Recyklovateľný priemyselný odpad by sme už skutočne nemali považovať len za bezcenné znečistenie. Ale naopak, za nový potenciálny zdroj surovín umožňujúci aspoň čiastočne znížiť závislosť Európskej únie od krajín dodávajúcich jej chýbajúce suroviny.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Α. Τσουκαλάς (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ' αρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκβαση της συζήτησης σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες, αλλά και για την υψηλή ποιότητα της τελικής έκθεσης που τίθεται σε ψηφοφορία ενώπιον της Ολομέλειας. Πιστεύω ότι το τελικό κείμενο εμπεριέχει πραγματικά εκείνες τις παραμέτρους, αναπτυξιακές, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές, καινοτομικές, που οφείλουν να διέπουν μια δυναμική ευρωπαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες.

Ζητούμενο είναι μια στρατηγική η οποία θα ενισχύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θα στηρίζει αλλά και θα στηρίζεται από την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή θα αξιοποιεί τις εγχώριες πρώτες ύλες υπό συνθήκες απολύτου σεβασμού του περιβάλλοντος· θα συνδέεται με την ερευνητική και καινοτομική προσπάθεια, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού· θα ισχυροποιεί τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός για την πρόσβαση στους φθίνοντες φυσικούς πόρους αναμένεται να είναι όλο και σκληρότερος.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα των σπανίων γαιών στο οποίο επανειλημμένα έχω αναφερθεί από αυτό το βήμα. Προσωπικά αισθάνομαι δικαιωμένος για την επιμονή μου στην ανάδειξη αυτού του θέματος και τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σπάνιες γαίες από παραμελημένο εξωτικό θέμα για λίγους ειδικούς κατέληξαν να βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και σε άρθρα περιοδικών. Λειτούργησαν σαν ένα χρήσιμο σύμβολο αναδεικνύοντας τις στρατηγικές εξαρτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτες ύλες και την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη αποφασιστική πολιτική όπου η βιομηχανική, η ερευνητική και η καινοτομική προσπάθεια θα συνεπικουρούνται από ξεκάθαρες και ισορροπημένες διεθνείς σχέσεις.

Αισθάνομαι δικαιωμένος και για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την πρότασή μας για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σπανίων γαιών, όπως πρόσφατα τουλάχιστον ανακοίνωσε, προκειμένου να υποβοηθήσει τη σταθερότητα των τιμών και την ομαλή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πράσινης και υψηλής τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 

  Adam Gierek (S&D). - Panie Przewodniczący! Polityka surowcowa – w związku z nierównomiernym rozkładem zasobów na świecie – jest podatna na monopolizację. Może to pociągać za sobą nieuprawnione żądania gospodarcze lub polityczne. Niezbędne jest zatem suwerenne zarządzanie zasobami surowcowymi Unii przez państwa członkowskie i ich efektywna eksploatacja.

Pozyskanie surowców pierwotnych wymaga nakładu energii: innymi słowy, można wyznaczyć ekwiwalent energetyczny surowców, będący jedną z miar efektywności ich stosowania. Fiskalne stymulowanie produkcji surowców powinno być domeną władz lokalnych, odpowiedzialnych za wodę, grunty oraz struktury geologiczne. Ich efektywną eksploatację umożliwia pełne stosowanie zasady pomocniczości oraz lepsze wykorzystanie środków publicznych.

Polityka strategicznego partnerstwa Unii z Federacją Rosyjską staje się ważnym elementem poprawy bilansu nie tylko surowców energetycznych. Pozyskiwanie surowców wtórnych metodą recyclingu oraz substytucja materiałowa to wielka rezerwa, która wymaga racjonalnych nakładów na badania i innowacje. Trend rozwojowy unijnej inżynierii materiałowej to szersza substytucja energochłonnych surowców i materiałów przez te, które spełniają kryteria użytkowania przy niższym nakładzie energii. Przykładem jest tu stosowanie konstrukcji drewnianych w budownictwie indywidualnym oraz ceramika szlachetna o dużej odporności na kruche pękanie, zastępująca metale w budowie maszyn.

Realizacja ambitnej polityki energetyczno-klimatycznej jest niemożliwa bez dostępu do surowców służących wytwarzaniu materiałów o specjalnych własnościach fizyko-chemicznych, jak na przykład metale ziem rzadkich na supermagnesy, czy też miedź, dobrze przewodząca ciepło i prąd.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). - Herr Präsident! Zunächst ein herzliches Dankeschön an den Berichterstatter Reinhard Bütikofer für den sehr guten Bericht! Sehr geehrter Herr Kommissar Tajani, heute Abend haben Sie ein deutliches Signal gegeben, und das ist für uns ein Zeichen der Hoffnung, denn am Anfang, bei der Vorstellung der Strategie der Kommission, waren unsere Erwartungen nicht erfüllt. Es geht bei der Rohstoffstrategie aber um einen Lebensnerv für Wirtschaft, Beschäftigung und Arbeitsplätze hier in der Europäischen Union. Deshalb ist eine kohärente Strategie unbedingt erforderlich.

Natürlich brauchen wir die drei Säulen: Sicherung unserer eigenen Rohstoffquellen, Recycling-Strategie einschließlich Effizienzsteigerung, aber auch ein gemeinsames Vorgehen, um mit den Hauptrohstofflieferanten dieser Welt Partnerschaften aufzubauen. Die Änderungsanträge der liberalen Fraktion konzentrieren sich darauf, dass wir auch Wissenschaftler verstärkt in diese Strategie einbeziehen, denn es gibt viele moderne Techniken, etwa um Rohstoffe am Meeresgrund, in den Ozeanen zu nutzen, die erst noch erforscht und weiterentwickelt werden müssen. Genau hier können die Europäer auch den Rohstofflieferanten in den Drittwelt- und Schwellenländern etwas anbieten im Rahmen einer gemeinsamen Rohstoffstrategie. Wir als Liberale glauben, dass dabei auch berücksichtigt werden muss, dass kleine und mittlere Unternehmen unsere besondere Hilfe brauchen. Großkonzerne können sich Rohstoffe selber sichern, kleine und mittlere Unternehmen aber brauchen eine gemeinsame Strategie.

Deshalb rufen wir Sie auf: Lassen Sie uns gemeinsam vorangehen, die Mitgliedstaaten unter dem Dach der EU vereinen und langfristige Partnerschaften mit den Rohstoffländern aufbauen! Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik und internationaler Handel gemeinsam mit Entwicklungspolitik aus einer Hand – das muss das Ziel der Rohstoffstrategie sein!

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Estamos de acordo de que é preciso uma estratégia eficaz no domínio das matérias-primas. É preciso evitar situações como a de 2007-2008, em que muitas matérias-primas atingiram preços exorbitantes ou não ficaram mesmo disponíveis, devido, fundamentalmente, à especulação que atingiu o mercado das matérias-primas. É necessário criar todas as condições para que o mercado físico não seja obscurecido pelo mercado financeiro de instrumentos derivados, cujo volume tem crescido desproporcionadamente ao longo dos anos. Mas, para que fique protegido da especulação que pode tornar as matérias-primas inacessíveis, não basta falar em transparência em geral, é preciso ir muito mais longe.

Desde logo assegurar uma disponibilidade fiável de informação oficial sobre os fluxos e stocks físicos de matérias-primas para que não haja risco de interrupção de fornecimentos, o que repõe a necessidade de um melhor conhecimento dos recursos geológicos na Europa e da sua exploração, incluindo nos territórios subaquáticos, no fundo marinho, mas também se impõe que a sua exploração se faça cumprindo regras sociais e ambientais, além do respeito pelas soberanias e interesses dos Estados e povos onde esses recursos existem, incluindo o desenvolvimento da cooperação com países produtores terceiros, designadamente África, evitando quaisquer novas formas de colonialismo.

Por último, sublinhamos ainda a importância do desenvolvimento, da boa utilização e da reciclagem de materiais, o mais completa possível, quer pela escassez de numerosas matérias-primas primárias, quer por gerar fontes secundárias, quer por reduzir impactos negativos em fim de vida e evitar resíduos poluentes, quer por criar oportunidades industriais autóctones.

Esperemos que a Comissão tenha em conta estes variados aspectos para uma estratégia eficaz.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Voorzitter, de toegang tot grondstoffen is van cruciaal belang voor het welzijn van de Europese burgers en de situatie op de grondstoffenmarkten verdient daarom de hoogste prioriteit. Hierbij moet de EU zorgen voor transparantie, stabiliteit en een zekere mate van marktregulering, waarbij steeds de vraag moet worden gesteld hoever regulering kan gaan.

Daarnaast moet het potentieel van recycling en het diversifiëren van bronnen goed worden benut. Duurzaamheid is hier het sleutelwoord. Europese bedrijven dienen een verantwoord aankoopbeleid te voeren, maar de Europese Unie moet zorgen voor goede kadervoorwaarden. Wanneer de EU wetgeving inzake conflictmineralen voorstelt, moet absoluut voorkomen worden dat de gewone bevolking, die betrokken is bij mineraalwinning, hiervan de dupe wordt. De behoefte aan grondstoffen moet worden ingevuld op een wijze die de landen van oorsprong recht doet met het oog op mensenrechten, milieu, eerlijke en open handel en stabiele markten. Het spreekt vanzelf dat ik veel respect en waardering heb voor onze rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Panie Przewodniczący! Dziękuję naszemu komisarzowi Tajaniemu oraz sprawozdawcy, który poświęcił bardzo dużo czasu na przygotowanie tego naprawdę niezwykle dobrego sprawozdania.

Dzisiaj zajmujemy się niezwykle ważnym tematem – zasobami, których potrzebuje Europa i świat. W tej chwili mówimy o skutecznej strategii, która będzie wyznaczała nowe kierunki działań zarówno konsumpcji, jak i zrównoważonego wykorzystania naszych surowców i materiałów. Zasoby naturalne są w tej chwili podstawą funkcjonowania wszystkich gospodarek, zarówno światowej, jak i europejskiej, wpływają na jakość naszego życia. Dlatego musimy spowodować, żeby model konsumpcji i produkcji, który w tej chwili obowiązuje, był jakością też dla przyszłych pokoleń, żeby nie było tak, że my tylko wykorzystamy, a naszym następcom dajemy niewiele. Wysokie zużycie surowców blokuje też gospodarki europejskie jako konkurencyjne, jako niskoemisyjne i nowoczesne. Dlatego tak ważne jest zajęcie się odpadami, które w dużej ilości zawierają bardzo cenne surowce. Przestawienie się na zieloną gospodarkę będzie wymagać znacznych nakładów, ale będzie również wymagać zmian na poziomie społeczno-gospodarczym. Konieczne są też zintegrowane działania w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Polityki i strategie muszą być w najbliższym czasie ukierunkowane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego ważne jest, żebyśmy przygotowali taką strategię, która jest spuścizną przejętą od naszych ojców i która przekazuje tę spuściznę naszym następnym pokoleniom.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, aivan aluksi haluan kiittää mietinnön laatijaa tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä. Eurooppa ja koko maailma tarvitsevat tehokasta raaka-ainestrategiaa, mikä useaan kertaan täällä on todettu, jotta meidän luonnonvaramme ja erityisesti kriittiset raaka-aineet riittävät myös tuleville sukupolville.

Aivan ensiksi haluan todeta, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että valiokunta on huomioinut tässä mietinnössä myös hyvin vahvasti pohjoisen Euroopan, josta löytyy merkittäviä malmi- ja mineraaliesiintymiä sekä suuria metsäalueita. Pohjois-Euroopalla ja erityisesti arktisilla alueilla on hyvin paljon potentiaalia ja suuri rooli raaka-aineiden saatavuudessa myös tulevaisuudessa.

Olisi hyvä, että komissio selvittäisi entistä paremmin, missä määrin me pystymme hyödyntämään näitä eurooppalaisia mineraaliesiintymiä, sekä huomioisi, että niiden hyödyntäminen kestävällä tavalla vähentäisi raaka-aineidemme tuontitarvetta kolmansista maista. Onkin huomioitava, että erityisesti arktisten alueiden suuri potentiaali muun muassa mahdollisten harvinaisten maametallien tarjoajana voi tulevaisuudessa vähentää riippuvuuttamme tuontimineraaleista.

Tässä mietinnössä käsitellään myös mineraaliverotusta, ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että valiokunta on ottanut kielteisen kannan mineraalivarojen verotukseen. Kuten valiokunta mietinnössä on todennut, vero ei ole tässä tapauksessa asianmukainen väline resurssitehokkuuden lisäämiseen.

Haluaisin vielä lopuksi korostaa erityisesti metsien merkitystä tulevaisuuden raaka-aine- ja energialähteinä. Olen hieman pettynyt, ettei metsiä ole tässä mietinnössä huomioitu tarpeeksi kattavasti, sillä metsissä on hyvin paljon potentiaalia ja metsäsektori on keskeisessä asemassa myös tulevaisuuden vihreässä taloudessa.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). - Voorzitter, er is al heel veel gezegd over het belang van een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa. Ik wil het graag wat concreter maken, dus ik pik er één grondstof uit: fosfaat. Dat is belangrijk voor de groei van gewassen. Over 50 tot 90 jaar zijn echter wereldwijd de voorraden aan fosfaat volledig uitgeput. En dat terwijl in dezelfde periode de wereldbevolking groeit tot negen miljard mensen, die ook te eten willen.

Beste commissaris, we kunnen daar woorden aan blijven wijden, maar we kunnen ook overgaan tot actie, bijvoorbeeld door het stimuleren, hier in de Europese Unie, van mestvergisting. Dat levert in de eerste plaats hernieuwbare energie op, in de tweede plaats verlaagt het de milieubelasting en ten derde levert het als eindproduct een waardevol mineralenconcentraat op, ook wel bekend als digestaat, dat kunstmest, en dus fosfaat, kan vervangen. Dat is volgens mij een win-win-winsituatie.

U kunt deze innovatie stimuleren door dergelijke projecten een steuntje in de rug te geven via bijvoorbeeld structuurfondsen, het plattelandsbeleid of de eventuele vergroeningscomponent van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. En ook door het mineralenconcentraat te definiëren als kunstmestvervanger en niet meer, zoals nu het geval is, als primaire meststof. Dit is een technisch verhaal, maar dit voorbeeld van fosfaat laat zien dat een doeltreffende grondstoffenstrategie pas een kans maakt als woorden omgezet worden in concrete daden, hoe technisch ze soms ook zijn. Ik hoop dat de commissaris bereid is om ook zo concreet te worden en ik hoor van hem graag of hij in de toekomst deze stappen zal ondernemen.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Mulţumesc domnului raportor pentru colaborare şi pentru preluarea amendamentelor depuse în textul final al raportului.

Uniunea Europeană depinde în totalitate de importurile de materii prime, iar cererea de materii prime va fi determinată de evoluţiile viitoare din economiile emergente şi de răspândirea rapidă a tehnologiilor aferente.

Materiile prime şi pământurile rare sunt tranzacţionate la nivel mondial, pieţele pentru anumite materii prime şi pământuri rare fiind mai puţin transparente şi volumele tranzacţionate foarte reduse, în comparaţie cu cele aferente altor materiale. Pământurile rare sunt utilizate în producţia de monitoare, telefoane mobile şi alte aparate de uz cotidian. Acestea sunt esenţiale pentru fabricarea magneţilor permanenţi folosiţi la turbinele eoliene, sunt esenţiale pentru vehiculele electrice, pentru convertoarele catalitice pentru autoturisme, pentru circuitele electronice, fibra optică şi superconductorii pentru temperaturi înalte. Deci, pământurile rare sunt esenţiale pentru ca economia Uniunii Europene să devină o economie eco-eficientă.

Solicit Comisiei şi statelor membre ca în cadrul viitorului program-cadru de cercetare să dezvolte un program pentru cercetare şi inovare în domeniul noilor materii şi materiale, care ar putea înlocui pe viitor actualele materii prime ale căror resurse sunt deficitare. Totodată, subliniez necesitatea investiţiilor în reciclarea materiilor prime şi a pământurilor rare, întrucât mineritul, rafinarea şi reciclarea acestora au consecinţe grave asupra mediului, dacă nu sunt gestionate corespunzător.

De asemenea, este important ca Uniunea Europeană să stabilească parteneriate avantajoase cu ţările bogate în resurse, precum cele din America de Nord, Australia, Asia şi din regiunea Mercosur. Solicit Uniunii Europene să susţină ţările în curs de dezvoltare, precum India şi Brazilia, bogate în resurse. Ca membru al Delegaţiei UE-Mercosur, atrag atenţia asupra celui de-al 5-lea summit UE-Brazilia, ce va avea loc în data de 4 octombrie la Bruxelles.

Disponibilitatea materiilor prime şi a pământurilor rare este esenţială pentru dezvoltarea industrială a Uniunii Europene. De aceea, solicităm Comisiei ca recomandările acestui raport să fie transpuse prin acţiuni concrete ale Comisiei şi ale statelor membre. În final, solicităm Comisiei să actualizeze periodic lista materiilor prime pentru a fi la curent cu evoluţiile pieţei şi tehnologiei.

 
  
MPphoto
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE). - Herr Präsident! Lieber Reinhard Bütikofer, herzlichen Dank von dieser Stelle aus für Deinen guten und ausgewogenen Bericht! Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ich glaube, dass dieser Bericht dazu beitragen wird, dass das Bewusstseinsproblem, das wir in Europa haben, auch in der Kommission aufgegriffen wird. Wir wissen, wie lange wir auf diesen Bericht gewartet haben. Das hat sicherlich nicht an Kommissar Tajani gelegen, sondern an allen anderen, die rund um ihn mitwirken.

Wir haben auch Informationen aus der letzten Tagung des Rates (Umwelt), wonach der Kommissar die Rohstoffstrategie vorstellte und dieser Bericht verbal einhellige Unterstützung fand. Beim Tagesordnungspunkt 2, Electronic-Waste-Richtlinie, war allerdings jegliche Solidarität verschwunden, als es darum ging, Standards festzulegen sowie die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und dies in dieser Richtlinie festzuschreiben. Es war eine reine Katastrophe, es war ein Jammertal! Der Rat hat sich nicht mit der Kommission einigen können, was relativ selten ist, und ich bin sehr froh, dass Kommissar Potočnik dagegengehalten hat.

Ich glaube also, dass dieser Bericht Bewegung in unser Thema bringen kann. Denn wenn das Klimaproblem nur halb so groß ist, wie wir hören, dann brauchen wir hochinnovative Kontinente wie Europa, die hochmoderne Technologien entwickeln. Dazu müssen wertvolle Rohstoffe verarbeitet werden, die wir dann übrigens auch weltweit verkaufen können. Ich glaube also, dass die drei Säulen, die die Kommission vorgeschlagen hat, nicht eine nach der anderen umgesetzt werden können – da unterscheide ich mich von dem einen oder anderen grünen Kollegen –, sondern dass wir sie alle drei gemeinsam umsetzen müssen. Wer die Rohstoffdiplomatie bösartig auslegen will, der soll es tun. Mir geht es darum, dass wir auch mit Drittweltländern anständig umgehen, wie wir es leider in den letzten 20, 30 Jahren nicht getan haben. Wir sollten uns da Verbündete holen, damit unsere Export- und Importmöglichkeiten ausgebaut werden, damit wir gemeinsam reagieren können, damit wir eine Umgangsform finden, damit die Regionen, in denen wir z. B. Erze abbauen, auch einen Vorteil und einen Profit davon haben und beispielsweise Schulen gebaut werden.

Der zweite Punkt ist die innergemeinschaftliche Frage. Da gibt es für die europäische Industrie große Chancen, denn es geht um die Substituierung von Rohstoffen, die wir heute als natürlich ansehen, wie etwa Kupfer. Ich bin ganz sicher, dass es in der Zukunft keine Kupferwasserleitungen mehr geben wird und wir über die Chemie neue Leitungen bekommen. Hier liegen große Potenziale für die Industrie.

Als Landwirt kann ich dem Thema FFH natürlich nicht ausweichen. FFH ist gut, FFH ist geboren, aber man soll es bitte nicht übertreiben! Man muss die FFH-Richtlinie durchaus als Instrument zum Schutz der Umwelt ansehen. Meine Familie betreibt seit 300 Jahren Umweltschutz, wir brauchen solche Regelungen gar nicht. Aber wenn die FFH-Richtlinie zu einer Waffe gegen Rohstoffpolitik wird, dann wird es ernst und dann müssen wir gemeinsam mit Augenmaß dagegenhalten.

Die dritte Säule, sie wurde schon von vielen hier angesprochen, ist die Frage: Was machen wir in Europa? Recyclingpolitik, Effizienzpolitik ist das alleroberste Gebot – lassen Sie uns auf der Stelle damit anfangen!

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Az Európai Parlamentben működő STOA-panel ebben az évben a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást választotta az évi közgyűlése témájául – kezdeményezésemre. Nagyon örülök Bütikofer úr kiváló jelentésének, mert a XXI. század Európájának tényleg ez az egyik legnagyobb kihívása: mi lesz a természeti erőforrásokkal, köztük a nyersanyaggal. A Bütikofer-jelentés a lényeget érinti, hogy nagyon is koncentrálnunk kell a hulladék újrahasznosítására. Ezt megnézhetjük nemcsak a nyersanyagok esetében, hanem a víz esetében is. Izraelben ez 75%-os, Európában, Spanyolországban a legmagasabb: 25%-os. De szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ne legyen illúziónk, ami a hulladék újrahasznosítását illeti.

Amikor Magyarországon a vörösiszap ömlés történt, ez a tragédia. Ezt követően a tudósok összejöttek, hogyan lehetne a vörösiszap-tárolókat hulladékként újrahasznosítani. Hiába vannak jó technológiák, mégis olyan drága az újrahasznosítás, hogy nem akadt olyan üzleti vállalkozó, aki az újrahasznosítást vállalta volna. Az irány jó, de érdekeltté kell tennünk a gazdasági szférát is.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Firmele europene se confruntă cu intensificarea competiţiei în ceea ce priveşte resursele, materiile prime. Această competiţie va deveni tot mai agresivă deoarece, pe o parte, asistăm la creşterea demografică, concentrată în special în ţările emergente şi, pe de altă parte, la creşterea economică în ritmuri susţinute care are loc în aceste ţări emergente şi care intensifică cererea globală pentru resurse.

În plus, localizarea geografică a resurselor în anumite ţări creează şi complică această competiţie, deoarece unele ţări sunt înclinate să folosească politic aceste resurse pe care le deţin. De aceea, nu întâmplător, guvernele din unele ţări intervin prin politici industriale pentru a susţine, a crea avantaje firmelor în această competiţie globală. Nu putem să nu vedem că unele ţări folosesc fonduri publice pentru a crea asemenea avantaje.

Uniunea Europeană nu poate rămâne inactivă şi eu apreciez direcţia dată în această strategie. Evident, principalul efort trebuie depus pentru decuplarea creşterii economice în ţările europene de consumul de resurse prin inovaţie, prin economisire. În acelaşi timp, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să susţinem mai mult firmele europene prin politici care, pe de o parte, să încurajeze alianţele strategice, ca şi investiţiile private în ţările bogate în resurse şi, sigur, respectarea la nivelul pieţelor materiilor prime, a unor condiţii corecte de comerţ.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Viele haben davon geredet, wie bedeutsam die Rohstoffe für die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sind. Viele haben darauf hingewiesen, wie stark wir mittlerweile auch in Unternehmen – was Arbeitsplätze angeht – von mineralischen Rohstoffen abhängig sind. Das jüngste Beispiel, wo der Verbraucher gemerkt hat, was das heißt, war der Hinweis einer kleinen Lampenfirma, dass bei Energiesparlampen jetzt teurere Preise zu zahlen sind, weil man Schwierigkeiten mit den Seltenen Erden hat. Es handelt sich um riesige Preissteigerungen! Das heißt, es ist allerhöchste Eisenbahn, sich um das Thema zu kümmern!

Ich bin dem Kollegen Bütikofer sehr dankbar, dass es gelungen ist, in einer möglichst ausgewogenen Form Antworten zu finden. Ich glaube nämlich, dass es für die Frage, ob man eine Wirkung erzielt, nicht wichtig ist, dass jeder seinen Kopf durchsetzt und seine Meinung als die einzig richtige darstellt, sondern dass man Zusammenhänge darstellt. Deswegen ist auch der Ansatz der Kommission mit den drei Säulen ein richtiger, wonach wir uns einmal darum kümmern müssen, neue Rohstoffquellen auch in Europa zu erschließen. Eben hat eine Kollegin darauf hingewiesen, dass wir auch gefordert sind, über Technologien nachzudenken. Kollege Florenz hat darauf hingewiesen, dass wir dann auch Widersprüche mit anderer Gesetzgebung haben werden und uns entscheiden müssen, wo die Grenzen sind und was uns das eine oder andere wert ist oder wie wir neue Rohstoffe erschließen können.

Und es gehört zweitens natürlich zwingend dazu, auch im Zusammenhang mit Recycling höhere Potenziale zu erschließen, als wir es heute können. Das ist überhaupt keine Frage. Aber nicht nach dem Motto „Um jeden Preis“, sondern klug, vernünftig, auch differenziert betrachtet.

Genauso ist die Frage der internationalen Beziehungen ein Element. Rohstoffdiplomatie – eine Kollegin hat das eben vorgetragen – als ein Instrument der Unterdrückung zu betrachten: Wer das behauptet, hat den Text nicht gelesen! Dass internationale Absprachen und Zusammenarbeit notwendig sind, damit auch wir in Europa in dieser Verteilung von Rohstoffen unsere Potenziale stärker nutzen können, halte ich für zwingend, natürlich in einer anständigen Form im Umgang mit anderen Ländern. Aber Wachstumsbegrenzung oder Vorgaben der Kommission, wie Rohstoffe zu verwenden sind, oder schärfere Vorschriften – das ist der falsche Weg!

Ich bin dankbar, dass wir auch beim komplizierten Thema der Besteuerung eine Formulierung gefunden haben, die es allen möglich macht, zuzustimmen. Ich bitte die Kollegen darum, sicherzustellen, dass diese Formulierung erhalten bleibt, damit wir alle dem auch nachher zustimmen können. Die große Mehrheit des Parlaments ist wichtiger als seinen eigenen Kopf durchzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Europa se confruntă atât cu provocări, cât şi cu oportunităţi în ceea ce priveşte materiile prime. Provocarea trebuie transformată într-o oportunitate care să revigoreze puterea industrială a Europei. Este nevoie de o strategie europeană de inovare industrială care să vizeze utilizarea eficientă a materiilor prime în Europa. Intensificarea inovării în domeniul mijloacelor de utilizare a materiilor prime de către industriile europene va contribui semnificativ la competitivitate europeană, la sustenabilitate şi la securizarea aprovizionării.

Uniunea trebuie să dezvolte parteneriate cu ţările terţe, să consolideze negocierile în ceea ce priveşte materiile prime. Se poate astfel institui o platformă internaţională de reglementare, care să asigure aprovizionarea Uniunii cu materiile prime necesare din ţările terţe.

Comisia trebuie să elaboreze un studiu care să identifice dependenţa de import a industriilor europene şi ameninţările aprovizionării cu materii prime şi să evalueze preţurile actuale şi viitoare. Studiul va permite industriilor şi instituţiilor de cercetare să se angajeze în proiecte şi investiţii pe termen lung.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I would like to thank the rapporteur for his report, with which we can all concur in the broader sense.

I think this debate gets really interesting when we speak about specific raw materials. I would like to endorse Mrs de Lange’s comments on the use of phosphorus: how it is in decline and is finite in supply, and how we need to look again at how we will produce food – not just within the European Union but globally – given the circumstances of that single raw material which is crucial to food production.

But there are many others. Your report did take on board some of the comments of the Committee on Agriculture, and I thank you for that, but I do think that when it comes to the three-pillar approach it does not mention agriculture and food. It talks specifically about other acquis and industries, and I think that is a mistake. One of the most crucial areas, in my view, for the world and also for the European Union, is food security. We need raw materials to produce food, and many of those that go into food production, into the land, are scarce and in short supply. We need a strategy to ensure that we can continue to have agriculture within the EU.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) - Prudko rastúci celosvetový dopyt po surovinách nesie so sebou rôzne ekonomické riziká. Od nepredvídateľných cien až po konkurencieschopnosť. Preto práve tu treba zdôrazniť ekologickú i ekonomickú efektívnosť manipulácie a využitia európskej surovinovej základne. Celý ekonomický reťazec musí smerovať k efektívnemu využívaniu surovinovej základne, pretože žiadna surovina tu nie je naveky. Práve preto tu treba zdôrazniť vysokú ekologickú efektívnosť tak, aby sa zdroje recykláciou niekoľkokrát využívali. Zvlášť chcem zdôrazniť dôležitosť recyklácie. Preto podporujem výzvu Komisii, aby premenila výzvu na príležitosť a vytvorila dlhodobý európsky plán v oblasti surovín do roku 2050.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Wir alle wissen, dass beispielsweise in einem Handy bekannte Metalle wie Kupfer und Eisen stecken, aber auch weniger bekannte, nämlich die für die Zukunftstechnologie so wichtigen und unverzichtbaren Seltenen Erden. Diese sind, wie wir wissen, nicht nur knapp, sie bieten auch politischen Konfliktstoff. Angesichts der Ankündigung Chinas, das 97 % der Technologiemetalle liefert, die Förderung zu drosseln, wäre die Union gut beraten, im Rahmen der Rohstoffstrategie über Rohstofflagerstätten nachzudenken. Die Pläne, nachhaltige Rohstoffförderungen in der EU zu unterstützen, bedürfen aber einer ausgereiften Strategie. Gerade ob der langen Vorlaufzeit von fünf bis zehn Jahren gilt es jetzt genau zu überlegen, welchen Rohstoffbedarf wir langfristig abdecken müssen. In diese Überlegungen muss zudem einfließen, dass China sich in Afrika, der Mongolei oder Afghanistan Rohstoffquellen auf Jahre gesichert hat.

Recycling wird angesichts der Müllberge von Elektroschrott und steigender Rohstoffpreise langsam wirtschaftlich interessant, das wissen wir. In diesem Zusammenhang darf es jedoch keine Radikallösung mit Schildbürgerstreichcharakter – ähnlich wie beim Glühbirnenverbot – geben.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, is maith an rud é go bhfuilimid ag díriú ar an ábhar seo, mar gan dabht ar bith gan straitéis chiallmhar maidir le bunábhair ní féidir linn mórán a dhéanamh. Fiú amháin dá mbeadh an bainisteoir peile is fearr ar domhan agat, ní bhuafadh sé mórán gan an bunábhar – is é sin peileadóirí maithe – a bheith aige. Is é an rud céanna é le tionscail agus mar sin de.

Therefore the rapporteur is to be complimented on a very practical and necessary report, because if Europe is to remain competitive in the world, then it is absolutely vital that we have a constant source of raw materials.

Firstly, we must look at the raw materials sources within our own boundaries and certainly not inhibit their development by being over-restrictive. Sometimes I think we have been somewhat restrictive in the past.

Secondly, we obviously want to be environmentally friendly and so forth – everybody agrees with that – but also we can do an awful lot in terms of recycling. Recycling is something that is in many respects in its infancy, and any material that is recycled can of course be used over and over again and this means that less basic raw materials are required.

Thirdly, something which has been mentioned by a number of people, rare earths are absolutely vital. It is said that China controls 97% of rare earths and, as previous speakers pointed out, they are so essential now for so many appliances we use in everyday life that this situation certainly needs to be addressed.

Therefore we have not much time to waste. We have to be competitive and remain competitive, and this is a strategy to do so. My compliments to the rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Ştim cu toţii că Europa se confruntă atât cu provocări, cât şi cu oportunităţi importante în ceea ce priveşte materiile prime. De asemenea, politicile privind materiile prime sunt de o importanţă deosebită pentru Uniunea Europeană, atât în ceea ce priveşte politica industrială şi comerţul internaţional, cât şi în ceea ce priveşte politicile transversale în raport cu diferite domenii ale politicii interne, precum şi ale politicii externe şi de securitate.

În acest context, cred că o monitorizare eficientă a politicilor privind materiile prime agricole este esenţială pentru o strategie eficientă.

Consider că este nevoie de o coordonare mai strânsă între Comisia Europeană şi statele membre şi de o informare periodică a Parlamentului European cu privire la evoluţia iniţiativei privind materiile prime agricole, prin intermediul unui raport anual de activitate.

Nu în ultimul rând, vreau să îl felicit pe raportor pentru munca depusă în cadrul acestui raport.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, è evidente che ridurre il consumo di materie prime comporta molti benefici, prima di tutto dal punto di vista ambientale: più recupero, meno rifiuti e minori interventi invasivi sulla natura. Dall'altra parte, una logica industriale seria deve lavorare a livello globale, non solo europeo, quindi l'intervento è importante che sia portato ai massimi livelli internazionali, perché deve essere un impegno del mondo intero.

Per ultimo, caro Commissario, le chiedo di spingere – si è un po' fermata questa iniziativa partita dal presidente del Parlamento Buzek di creare un mercato unico dell'energia – perché solo così potremo avere certezza dell'approvvigionamento, certezza dei costi, sia per le imprese, sia per i cittadini; e anche qui si andrebbe a un risparmio importante di materie prime e di risorse fondamentali per l'economia, per l'industria, per la nostra civiltà.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Consider că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie eficientă în domeniul materiilor prime dacă vrea să rămână competitivă în domeniul industrial. Printre factorii esenţiali pentru realizarea acesteia se numără şi o diplomaţie a resurselor, coerentă şi eficace. Aceasta este cu atât mai importantă, cu cât aprovizionarea cu materii prime are efecte asupra unei game largi a politicilor Uniunii.

Salut faptul că raportul subliniază importanţa instrumentelor diplomatice şi formulează sugestii concrete pentru cooperarea cu parteneri externi, de exemplu sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare, inclusiv prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi juridice.

Reamintesc, totodată, importanţa coordonării între politica externă a UE în domeniu şi cea a statelor membre. Îmi exprim astfel speranţa că SEAE se va dovedi un instrument suplimentar important în dialogul UE cu alţi actori privind problematica materiilor prime.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Voorzitter, ik had toch nog even een paar nabranders. Ik wil graag wat meer weten over het verschil tussen het Commissievoorstel en het voorstel van het EP, dat u zegt te verwelkomen. Dat is heel erg fijn. Alleen, wat worden de concrete maatregelen?

We hebben het gehad over stockpiling, dat lijkt me eerlijk gezegd inderdaad niet de oplossing. Ik hoop dat u niet daarin het voortouw zult nemen, maar misschien dat u daar concreet op kunt antwoorden. Er is sterk gefocust op uitsluitend industrieel materiaal, en is al heel veel gesproken over fosfaat. Daar sta ik helemaal achter. Dat is heel erg belangrijk. Op welke manier gaat u garanderen dat daar aandacht naartoe gaat en ook naar innovatie?

Er waren oorspronkelijk efficiëntiedoelstellingen gesteld. Die zijn er allemaal uitgehaald. Ik zou toch graag een efficiëntiedoelstelling naar analogie van de energiedoelstellingen zien. We hadden gepleit voor een stortverbod; dat is inmiddels gematigd. Alleen zou ik ook graag zien dat wat het afval betreft - wat u ook heel erg belangrijk vindt - dat we inderdaad boven op dat afval blijven zitten om het te kunnen verwerken. Er moet dus een stortverbod komen, zodat al dat materiaal direct ook de recyclinglijn in kan.

Hoe gaat het met het keurmerk? En, last but not least, die fiscale maatregelen waar we het al over hebben gehad. Wie gaat daarvoor het initiatief nemen? Gaat de EIB een rol spelen? En bovendien: wie gaat het allemaal coördineren? U of ook de heer Potočnik met zijn resource efficiency flagship?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, ribadisco quale è la posizione della Commissione, che mi pare in assoluta sintonia con il testo presentato dall'onorevole Bütikofer: noi puntiamo su una strategia, per quanto riguarda il tema delle materie prime, equilibrata, che punti sui tre pilastri, quello della strategia interna all'Unione europea, quella della strategia all'esterno dell'Unione europea e quella che punta sull'azione a favore dell'innovazione; e comincio da quest'ultima, ripeto, una posizione equilibrata, una strategia equilibrata.

La Commissione europea, in uno dei primi documenti che ha presentato sull'innovazione, ha insistito sulla innovation partnership, e la seconda innovation partnership è quella che riguarda proprio il tema delle materie prime. Ha ottenuto il consenso del Consiglio e su questa scelta intendiamo andare avanti con il coinvolgimento del Parlamento europeo. Innovation partnership che punta sul riciclaggio e la sostituzione, quindi non si tratta né di una scelta di ripiego, né di una scelta secondaria ma, addirittura, la innovation partnership è arrivata prima del documento sulle materie prime, quindi è inesatto dire che la Commissione europea ha pensato prima alle altre cose e poi alla innovation partnership e all'azione a favore del riciclaggio e mi spiace che molti dei parlamentari che hanno posto delle questioni siano assenti in questo momento, ma la nostra scelta a favore dell'azione di riciclaggio e di sostituzione è arrivata addirittura prima della presentazione del documento sulle materie prime.

Per quanto riguarda la strategia all'interno dell'Unione europea, forse ho parlato in italiano e sono stato troppo veloce e l'onorevole Ulvskog non ha potuto ascoltare quello che ho detto per quanto riguarda la Svezia: ho detto la Groenlandia è una delle terre dove noi andremo a lavorare per vedere cosa si può fare in tema di materie prime; ho detto di aver partecipato e di aver condiviso con il governo svedese a una riunione organizzata nella sede del Parlamento europeo presieduta dal ministro degli Esteri del Regno di Svezia, dove si parlava delle iniziative in tema di materie prime nel Mar di Barents; ho già programmato con il ministro degli Esteri del Regno di Svezia una visita in Svezia per andare a vedere in loco che cosa si può fare per quanto riguarda le materie prime, lo ripeto – perché può essere che avendo parlato in italiano la traduzione possa non essere stata precisa e quindi volevo tranquillizzare l'onorevole Ulvskog – che non ho dimenticato la Svezia, ma la Groenlandia peraltro faceva parte della Danimarca fino a poco tempo fa e ora c'è un'unione con la corona di Danimarca e mi pare che non sia poi così lontana dalla nostra Europa.

Per quanto riguarda la politica internazionale, non è mia intenzione, voglio rassicurare, e mi spiace che siano assenti dall'Aula in questo momento l'onorevole Matias e l'onorevole Figueiredo, non ho alcuna intenzione di perseguire politiche neocoloniali in Africa, vengo da un paese che è stato il primo a chiedere scusa all'Africa per gli errori e gli orrori commessi durante l'epoca coloniale, non credo che l'Europa debba avere una politica coloniale in quel continente, anzi, la mia azione per accordi sul tema delle materie prime vede il coinvolgimento e la forte partecipazione dei paesi africani: tutta l'azione è stata studiata nel corso degli incontri con l'Unione africana in stretto rapporto con molti paesi dell'Unione africana, proprio perché l'Africa non deve essere considerata vittima di un nuovo colonialismo e non credo che sia l'Europa in questo momento che stia puntando ad un'azione neocoloniale.

Per quanto riguarda un tema che è stato sottoposto nel corso della presentazione del loro parere dall'onorevole Schnieber-Jastram e dall'onorevole Lange, e poi è stato sottolineato dall'onorevole Ek, vorrei dire che la Commissione è seriamente impegnata a sostenere l'iniziativa per la trasparenza delle industri estrattive, e che rappresenta una norma emergente a livello mondiale ai fini della trasparenza dei proventi e della responsabilità del settore.

Abbiamo intensificato recentemente il sostegno a questa iniziativa contribuendo al fondo fiduciario multidonatori e cofinanziando un'unione di esperti, sostenendo progetti a livello nazionale e partecipando maggiormente al Consiglio. Tuttavia, l'iniziativa rivela ancora carenze, a cominciare dal fatto che degli oltre 50 paesi considerati dal Fondo monetario ricchi di idrocarburi e di risorse minerarie soltanto nove si attengono finora alle norme dell'extractive industries transparency iniziative.

Per quanto riguarda una proposta formale da presentare in merito all'obbligo di rendiconto del paese in seguito alla discussione con gli Stati membri dell'Unione con il Parlamento, la Commissione sta esaminando la possibilità di introdurre un obbligo di rendiconto finanziario per paese per le imprese quotate nell'Unione e che questo autunno, a seconda dell'esito della valutazione in corso, potremo presentare una proposta legislativa in materia. La proposta andrà a integrare e rafforzare l'iniziativa dell'EITI sulla trasparenza e sarà recepita con lo stesso spirito della legge statunitense Dodd-Frank cui faceva riferimento l'onorevole Bütikofer. La consultazione pubblica sull'argomento si è svolta da ottobre 2010 a 2011 ed è attualmente in corso di valutazione.

Per quanto riguarda l'ultimo tema, quello posto sul tema dello stoccaggio, noi riteniamo che garantire l'approvvigionamento di materie prime spetta essenzialmente alle imprese e il ruolo delle autorità politiche e istituzionali è quello di assicurare le condizioni di lavoro più idonee. Tuttavia, la Commissione è pronta a discutere in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'auspicabilità di un programma di stoccaggio di materie prime, della modalità della sua realizzazione e del valore aggiunto di tale programma che potrebbe tra l'altro ispirarsi a quello esistente per lo stoccaggio del petrolio. L'esame di questa eventualità è stato avviato con un'indagine esplorativa che è ancora in corso.

Non ho risposto a tutti i temi posti nel corso del dibattito ma dovrei parlare per un'altra mezz'ora e credo invece che sia importante ascoltare l'onorevole Bütikofer. Rimango comunque a disposizione di tutti i parlamentari per affrontare anche individualmente tutti i temi che riguardano la strategia comunitaria sul tema delle materie prime.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, Berichterstatter. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte allen für ihre Beiträge ausdrücklich danken. Ich danke auch dem Vizepräsidenten der Kommission, Herrn Tajani, für seine Bemerkungen, insbesondere auch für seine Unterstützung für die Einrichtung eines Kompetenznetzwerks für Seltene Erden und die anderen praktischen Vorschläge, die er gemacht hat; vielen Dank, Herr Tajani!

Zu Recht ist viel über heimische Förderung von Rohstoffen gesprochen worden. Ich glaube, dass hier einiges zu tun ist. Wir müssen dabei aber gerade in ökologisch sensiblen Gebieten auch sensibel vorgehen. Es ist wichtig – das steht jedenfalls auch im Bericht –, dass wir keine falsche Entgegensetzung von Industriepolitik und Naturschutz machen. Deswegen war ich froh, dass die Generaldirektion Umwelt und die Generaldirektion Unternehmen sich einigen konnten. Urban mining ist wichtig. Unsere Bergwerke sind sozusagen auch die alten Laptops und Handys in den Schubladen. Aber wir müssen Recycling zu einer ökonomischen Lösung machen. Das sage ich gerade, weil ich letzte Woche bei der Eröffnung der weltweit modernsten Recyclinganlage für Lithium-Batterien war. Das muss auch eine ökonomische Lösung werden. Cradle to Cradle ist eine großartige Perspektive. Abfall soll ein altmodisches Wort werden.

Wir müssen bei der Vorratshaltung weiter diskutieren. Ich höre von einigen aus der Kommission unterschiedliche Stimmen. Ich weiß, dass z. B. Herr De Gucht das sehr kritisch sieht. Ich bin noch nicht überzeugt, wie wir Vorratshaltung bei Seltenen Erden z. B. zustande bringen sollen, wenn China gerade die Produktion weiter reduziert. Aber lassen Sie uns das diskutieren. Ich möchte in Richtung von Frau Girling, die nicht mehr da ist, ausdrücklich sagen: Wir müssen bei all diesen Fragen umsichtig und auch mit impact assessment vorgehen.

Zum Schluss noch einmal zum Externen: Für mich ist Rohstoffpolitik nicht Neokolonialismus. Sonst hätten die Kommission und das Parlament den Grundsatz der Rohstoffsouveränität nicht anerkannt. Für mich ist es wichtig, dass wir keine Zeit verlieren. Wir müssen mit den USA und Japan zusammenarbeiten, aber wir müssen auch sehen, dass Japan z. B. mit enormem Forschungsaufwand gerade dabei ist, Substitutionsstrategien zu entwickeln.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag um 11.30 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – A escassez de recursos tem agravado a situação internacional, tendo culminado numa corrida aos recursos e no alargamento das divisões entre países com recursos e países sem recursos. Ninguém beneficiou com isso. Assim, é necessário desenvolver novas abordagens que tratem da questão das matérias-primas (MP), sobretudo das essenciais, de uma forma inovadora e que promova a inovação para, em última análise, evitar as situações de desvantagem para todas as partes. É preciso desenvolver uma estratégia coerente e orientada, com acções prioritárias, relativas às MP. Uma estratégia de inovação industrial para garantir MP e a nossa competitividade. Qualquer estratégia relativa às MP deverá, em última análise, concentrar-se em aumentar a inovação no modo como as indústrias europeias utilizam as MP, porque tal contribuirá significativamente para a nossa competitividade, sustentabilidade e segurança do aprovisionamento. O desafio das MP deve ser transformado numa oportunidade de fortalecer o poder industrial da UE, aproveitando a nossa inovação e potencial de I&D. Para além de uma estratégia de inovação industrial que visa reduzir o consumo dos recursos e aumentar a reciclagem, a somar ao potencial interno sustentável que possui, a UE terá, naturalmente, de continuar a contar com países terceiros para as suas MP.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. Industria europeană se confruntă cu o situaţie delicată privind aprovizionarea cu materii prime. La ora actuală depindem într-o mare măsură de importuri, în special cu privire la pământurile rare. Aceste resurse sunt extrem de importante pentru tranziţia UE către o economie sustenabilă, cu emisii reduse de carbon.

Consider că propunerea de creare a unui grup de lucru european privind materiile prime, care să cuprindă toate direcţiile generale interesate, poate avea un impact pozitiv şi este o măsură eficientă. Acest grup de lucru ar trebui să elaboreze acţiuni prioritare privind gestionarea elementelor esenţiale şi să asigure coeziunea strategică. Totodată, cred că o atenţie deosebită trebuie acordată procesului de recuperare a materiilor utile din deşeurile existente în zonele urbane.

Provocarea cu care ne confruntăm în prezent trebuie transformată într-o oportunitate pentru revigorarea puterii industriale a Europei prin valorificarea potenţialului nostru de cercetare, dezvoltare şi inovare. Trebuie să ne menţinem într-o poziţie de frunte la nivel mondial din punct de vedere al competitivităţii şi să adoptăm o strategie de inovare industrială, prin care să eficientizăm utilizarea resurselor şi procesele de reciclare. Nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeana dezvoltă parteneriate durabile şi reciproc avantajoase cu ţările bogate în resurse, cat şi strategii pe baza acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. – Egregio Presidente, onorevoli colleghi, di fronte alla continua volatilità dei prezzi e al rischio di possibili carenze nella fornitura di materie prime, è importante che l'Unione europea proponga una strategia forte ed efficace che garantisca un utilizzo più sostenibile e un migliore approvvigionamento di queste preziose risorse naturali. Ritengo che in un contesto globale di forte incertezza economica sia necessario garantire alle imprese europee una politica industriale che riconosca il ruolo prioritario dell'accesso alle materie prime. Troppo spesso, infatti, l'Europa cade vittima delle speculazioni finanziarie dei paesi esportatori che, detenendo il monopolio di elementi essenziali per settori come quello aerospaziale, automobilistico, chimico o edilizio, ne determinano l'estrema volatilità dei prezzi. Da alcune stime emerge che la domanda di una serie di materie prime fondamentali per l'UE potrebbe addirittura triplicare entro il 2030, causando un aggravarsi della situazione attuale. Dobbiamo quindi agire subito, rafforzare la nostra strategia commerciale e proporre misure concrete e realizzabili, quali ad esempio il rilancio dell'attività estrattiva sul territorio europeo e il riciclaggio. Mi preme a tal proposito sottolineare che spesso nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche si nasconde una vera e propria miniera di tesori metallici che dovrebbero essere resi accessibili attraverso il riciclaggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), in writing. – Raw materials policy is a vital part of the EU’s industrial policy, ensuring competitiveness of European companies, sustainability of raw materials’ use and security of supply. The Commission had included biotic resources in its communication and thus the raw materials strategy contributes to facing the challenges of Europe, and can be anchored into the other EU policies to tackle them. This report, focusing only on minerals, takes a narrow and short-term approach to tackling the availability of specific raw materials and particularly rare earths. It fails to fulfil the task given and some measures are disproportionate. Article 15 calls for a study on the effects of a tax on water and land use, which would hurt our sustainable forest industries. This would make wood-based products more expensive than metals and minerals, and at times when substituting high-carbon products with low-carbon wood products forms a partial answer in the fight against climate change. I hope the Commission, while taking up proposals from the report, keeps its broad approach including biotic resources (e.g. wood), pushes for the Innovation Partnership on Raw Materials, with all raw materials addressed, and recognises the positive contribution to meeting the challenges of forests, forestry and forest-based industries.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladko Todorov Panayotov (ALDE), in writing. Today, Europe is certainly facing the challenge of an unprecedented shortage of critical and key raw materials to sustain its technological innovation and production in the near future.

This is very much due to the very high level of reliance on external supplies, coupled with the recent restrictions on Chinese exports. Indeed, the European Commission estimates that the EU is 97% dependent on rare earth supplies from China, and China on its own produces some 90% of these valuable materials.

This tendency is likely to continue with the EU’s shift to a low-carbon economy, with renewable technologies requiring more raw materials, and especially rare earths, inputs.

In fact, as to Europe's supply of raw materials, most certainly the resources exist and the dependency on external supply can be reduced.

The question is, how can the EU secure a stable supply for our industry, and at what cost? The report that we have prepared offers some elements of a reply. Certainly, today the EU needs a complex, multidimensional common strategy, combining internal and external dimensions, for the supply in raw materials.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. Dostupnost neenergetických a nezemědělských surovin je klíčovou podmínkou pro přechod na udržitelnou ekonomiku. V současné době například Čína ovládá 97 % světové produkce prvků vzácných zemin a od roku 2005 systematicky snižuje jejich vývoz a zároveň růst světové poptávky zvyšuje jejich ceny. Čína pravděpodobně plánuje zastavení exportu některých strategických surovin již v roce 2015. Je tedy zjevné, že strategie efektivního využití surovin bude definovat konkurenceschopnost evropského průmyslu. Musíme se zaměřit především na opětovné využití a recyklaci již dostupného materiálu. Například získávání hliníku recyklací je o 95 % úspornější než jeho výroba z nového materiálu. Na evropských skládkách leží miliony tun potenciálně využitelného materiálu. Účinná odpadová politika není pouhým ekologickým symbolem, ale především základní podmínkou zajištění surovinové nezávislosti. Nelze dnes zaručit, že se rozvojová politika nestane diplomatickým nástrojem pro získávání surovin z rozvojových zemí, které disponují rozsáhlými zásobami. Takzvaná surovinová diplomacie hrozí vznikem skrytého neokolonialismu, který chápe země disponující rozsáhlými zásobami jako pouhé vývozce surovin. Evropa v tuto chvíli zaspala a je nutné přijmout co nejrychleji taková opatření, která zajistí dostatek strategických surovin pro IT technologie a zařízení obnovitelné energie a další klíčová odvětví. Nejde již jen o ekologický problém, jde také o ekonomickou svobodu Evropy.

 

22. Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Ausführungen von einer Minute zu wichtigen politischen Fragen.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, el día 29 de junio del año en curso, el piloto mallorquín Antonio Planas, de 49 años, perdía la vida víctima de un atentado terrorista talibán junto a otras veinte personas en Kabul. Antonio estaba casado y era padre de una niña de ocho años, trabajaba para una línea aérea turca y su muerte se produjo fuera de la Unión Europea.

Empleo este minuto para señalar que todos aquellos europeos que son víctimas de un atentado terrorista fuera de la Unión Europea no tienen las indemnizaciones que tendrían si el atentado se hubiera producido dentro de un Estado miembro. Imagínense la situación de su hija y de la viuda: siendo víctimas del terrorismo, no pueden tener los mismos derechos que si el atentado se hubiera producido en España.

Por eso, quisiera solicitar la protección de todos aquellos europeos víctimas del terrorismo cuando la muerte se produce fuera de nuestro territorio de la Unión Europea. En España está en curso una ley, la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que parece que puede corregir ese grave error y reivindicar y proteger a todas las víctimas del terrorismo por igual, en pro de la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad, que son sin duda las ideas que subyacen en la misma.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Doresc să atrag atenţia asupra unor abuzuri grave ale guvernului de la Bucureşti împotriva aleşilor locali ai opoziţiei, cu efecte dureroase asupra cetăţenilor pe care îi reprezintă în Parlamentul European.

Mă refer la situaţia fără precedent din judeţul meu, Teleorman, unde prefectul abuzează de controlul administrativ pentru blocarea activităţii autorităţilor locale, în pofida unor hotărâri judecătoreşti deja exprimate în cauzele respective.

Un grav exemplu este atacarea repetată în justiţie a hotărârilor pentru aprobarea bugetelor la Consiliul Judeţean şi în 34 de localităţi, deşi legea nu îi conferă prefectului atribuţii de control asupra oportunităţii, ci doar asupra legalităţii actelor administrative. Consecinţa directă este suspendarea până la pronunţarea instanţei a oricărei finanţări la nivel local. De asemenea, mai multe proiecte europene riscă să fie compromise ireversibil, pe fondul acumulării penalităţilor şi depăşirii termenelor de execuţie.

Solicit Comisiei să interpeleze Guvernul României pentru încălcarea repetată şi deliberată a Cartei europene a autonomiei locale şi blocarea proiectelor europene, cu consecinţe deosebit de grave asupra unor cetăţeni europeni.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Mr President, Andrew Makinson, a Liberal Democrat councillor in Liverpool, recently used freedom-of-information procedures to reveal details of expenditure incurred by Mark Dowd, the Labour chairman of Merseytravel, using that public transport authority’s credit card.

Now this may have embarrassed Mark Dowd, but embarrassment is one way of holding office-holders to account. In any case, the Labour Party is committed to the principle of financial transparency. Now, however, Councillor Dowd has Merseytravel taking legal proceedings against Andrew Makinson, demanding an apology and payment of potentially huge legal expenses.

A public body with massive resources is trying to crush one individual who lifted a stone to discover what might lie beneath. This is an abuse of power by Councillor Dowd. It is the action of a bully. It suggests a desire to cover up the truth and keep the public in the dark. It should be condemned utterly.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Caros Colegas, em Angola, recentemente, uma manifestação pacífica e autorizada foi violentamente atacada pela polícia e vários manifestantes foram presos. Estes manifestantes ainda estão presos e não têm tido contacto com as famílias e com os seus advogados. Queria daqui sugerir à nossa Vice-Presidente/Alta Representante Ashton que entre em contacto com as autoridades angolanas e lhes faça ver que, sendo signatários dos acordos de Cotonou, não podem continuar com este seu triste registo em termos de violações dos direitos humanos.

Senhor Presidente, recentemente o Comissário Oettinger fez declarações segundo as quais os países europeus endividados deveriam ter as bandeiras a meia haste, dizendo que isso seria um símbolo com grande poder dissuasor. Seria de facto um símbolo, mas de uma Europa que tivesse perdido os seus valores e ideais, onde todos os Estados-Membros devem ter direito a exactamente a mesma dignidade nas suas bandeiras – nem mais nem menos. Deveríamos dizer ao Sr. Oettinger que ele não entendeu o ideal europeu e que, portanto, deveria ou retirar as suas palavras ou demitir-se. E peço ao Presidente que faça chegar esta preocupação do Parlamento à Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Panie Przewodniczący! Chciałbym zająć państwa uwagę sprawą trochę podobną do tego, o czym mówił kolega Tavares. W Kazachstanie od wielu miesięcy prowadzony jest strajk pracowników branży naftowej. Prowadzą oni głodówkę, ich demonstracje są rozbijane, strajkujący są aresztowani, na ich rodziny wywierany jest nacisk. Aresztowano i skazano na 6 lat więzienia prawniczkę związku Natalię Sokołową. Skazany został również Akzhanat Aminov. Dzieją się tam jednak jeszcze gorsze rzeczy: dochodzi do zabójstw ludzi związanych z ruchem związkowym. Zabity został Zhaksylyk Turbaev. Została również zamordowana 18-letnia Zhansaule Karabalaeva, córka jednego ze znanych działaczy związkowych. Nie ingerując w sprawy ekonomiczne, myślę, że wszystkie instytucje Unii Europejskiej powinny kierować się w sprawach czy w kontaktach z państwem kazachskim prawami człowieka. Powinny uzależniać od tego nasze decyzje, a  także nasze wsparcie dla tego państwa.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, εδώ και χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία ασκώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα εξερευνά τις φυσικές πηγές πλούτου της χώρας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι επανειλημμένα η τουρκική κυβέρνηση παρενόχλησε και επιχείρησε να παρεμποδίσει την εξερεύνηση αυτή, γεγονός που σημειώθηκε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα, και ενώ πλησιάζει η στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει με βάση διεθνείς προσφορές στην όλη διαδικασία των γεωτρήσεων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης, η τουρκική κυβέρνηση κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου απειλεί ανοικτά ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Κύπρος.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει ένα κράτος μέλος της στην άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων, τα οφέλη του οποίου, εφόσον επιλυθεί το κυπριακό πρόβλημα, θα εξυπηρετήσουν τις δύο Κοινότητες και τον λαό της, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, come possiamo parlare di Europa unita quando in Svezia un cittadino italiano in vacanza con la propria famiglia è stato arrestato per aver dato uno schiaffo al figlio? Come possiamo giustificare tale arresto, a cui è seguito un processo con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo la quale l'Italia non può arrestare un extracomunitario clandestino stabilendo che la clandestinità non è di per sé un reato penale? Perché la Corte di giustizia dell'Unione europea interviene a favore dei clandestini contro una legge italiana e non interviene contro una legge svedese che prevede l'arresto per un padre italiano reo di aver dato uno schiaffo a suo figlio in pubblico? Due pesi e due misure differenti, che dimostrano quanto le istituzioni europee siano lontane dai cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (NI). - Шестима български моряци са заплашени от съд в Република Гърция. Причината е, че на 23 юни тази година, в териториалните води на Република Гърция те са арестувани по обвинение в контрабанда на цигари. Интересното е, че според нормите на морското право, за плаването и съдържанието на товара отговорност носят корабособственикът и капитанът на кораба, а не екипажът.

Недоумение и дори съмнение буди у мен фактът, че на моряците не им е била оказана никаква помощ от представители на българските власти в Гърция. Частни лица са поели разноските за адвокат. Бих искал да запозная многоуважаемите колеги с този сериозен проблем, надявайки се да им осигурим справедлив процес, както за екипажа, особено като се има в предвид, че задържаните са на възраст около 60 години, а единият е в болница за операция на сърцето, а друг е диабетик на инсулин.

Трябва да се изясни защо гръцките власти действат по неправомерен начин и вече трети месец на задържаните се отказва правосъдие. Призовавам за подробно разследване на този проблем. Върховенството на закона не трябва да се подкопава по никакъв начин.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). - Tavaly május 5-én az Európai Parlament elsöprő szótöbbséggel állást foglalt a cianidos bányászati technológiáknak az egész Unió területén való teljes betiltásáról. Az Európai Bizottság mindmáig elmulasztotta és elhalogatja, hogy eleget tegyen az EP erre vonatkozó felszólításának. Ezenközben Romániában egy környezeti és természeti katasztrófa veszélyével fenyegető korrupciógyanús bányaprojekt politikai áterőszakolása van folyamatban. A fukusimai atomszerencsétlenség intő figyelmeztetés, hogy ne játsszunk a tűzzel. Kérem a román és a magyar kollegákat, hogy egymással összefogva védjük meg közös kárpát-medencei környezetünket. Kérem Jerzy Buzek elnök urat, hogy segítsen érvényre juttatni az Európai Parlament cianidos bányászatra vonatkozó tilalmát az Európai Bizottságnál, valamint a romániai verespataki bányaterv vonatkozásában.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). - Aşa cum s-a mai spus, domnule preşedinte, pe 5 mai 2010 Parlamentul European a adoptat o rezoluţie cu o majoritate covârşitoare de 488 de voturi pentru interzicerea cianurilor în minerit. Am trimis mai multe mesaje Comisiei, prin care am cerut o propunere legislativă care să reflecte la modul concret dorinţa cetăţenilor europeni, aceea de a proteja mediul înconjurător.

Săptămâna trecută, Comisia a găsit de cuviinţă să transmită că „în ceea ce priveşte introducerea unei interdicţii generale privind mineritul cu tehnologii pe bază de cianuri, Comisia consideră că aceasta nu este justificată de acţiuni legate de protecţia mediului sau de sănătate.”

Domnilor comisari, sfidând hotărârea Parlamentului European, veţi fi automat complici la ceea ce înseamnă distrugerea unei întregi regiuni din România, la un dezastru nu numai economic, dar şi cultural şi social, la un dezastru de mediu într-o ţară a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, το παλαιστινιακό πρόβλημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή . Η Παλαιστινιακή Αρχή ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 πρόκειται να θέσει το ζήτημα της άμεσης αναγνώρισης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, επεκτείνει τους απαράδεκτους εποικισμούς και το τείχος του αίσχους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη, διατηρεί αποκλεισμένη τη Λωρίδα της Γάζας.

Καταδικάζουμε τις πιέσεις και τον οικονομικό στραγγαλισμό που ασκείται στην Παλαιστινιακή Αρχή για να μην προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τις πιέσεις για την επιβολή λύσης που θα είναι σε αντίθεση με τη θέληση, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Καλούμε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το σχετικό ψήφισμα για την αναγνώριση ανεξάρτητου, βιώσιμου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δίπλα στο Ισραήλ, ως κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, the Commission has recently replied to my written question, confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St Moritz in June.

The Commission cannot give me details of what was discussed, but assures me that the Bilderberg meetings do not take decisions.

If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the British Chancellor of the Exchequer, bother to attend?

And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media.

It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government.

It is a disgrace that the European Commission is colluding in that.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, it has been well demonstrated that the whole idea of the euro zone – a single currency value for 17 very different economies – is flawed economically. Its purpose, of course, has been to facilitate political integration.

When the euro zone shows signs of unravelling, the logical remedy would be to unravel it completely. However, the chosen remedy is not less Europe, but more Europe. The German Finance Minister, Wolfgang Schäuble, has said that a new constitutional treaty is required. This has been described by Herman Van Rompuy as the establishment of a United States of Europe.

The British Conservative leader fantasises about having some sovereignty returned to the United Kingdom as the price for agreeing to federalism being foisted on the euro zone. Such a deal would not only be immoral, it would also be self-defeating in the long term. We would have helped to create a monstrosity to which a future British Government could feed the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, ten years ago yesterday, 2 983 innocent people died in the horrific attack on the New York World Trade Center. This led to a huge outpouring of sympathy for the United States throughout the world.

The attack was motivated by a fanatical hatred of everything western by the Muslims. Muslim leader Osama Bin Laden saw the attack as the stark holy war, the destruction of the West and worldwide Islamic domination throughout.

The response by President Bush was a crusade: a crusade, a war on terrorism, the invasion of Afghanistan in search of Bin Laden, the invasion of Iraq in search of non-existent weapons of mass destruction. The atrocities carried out, the number of killings, turned the world, which was pro-America, and pro-American sentiment into anti-United States condemnation.

Let us hope that yesterday’s ceremonies will renew all our determination to move forward, to build bridges, hope that peoples’ uprisings across North Africa will change the outcome and hope, last but by no means least, that any change that happens will come from within and not from the outside.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Luna septembrie marchează în fiecare an începutul anului şcolar. Competitivitatea Uniunii Europene pe plan internaţional se bazează în primul rând pe calitatea resurselor umane, iar Uniunea este recunoscută ca fiind un centru de excelenţă în domeniul educaţiei.

Statele membre se confruntă cu efectele crizei economice şi financiare. Unele state membre, aflate într-un proces de consolidare fiscală, au diminuat bugetele alocate educaţiei. Regret că în România, în ultimii doi ani, multe şcoli, în special din zonele rurale, şi mii de posturi din învăţământ au fost desfiinţate. Principalul efect al acestor măsuri este creşterea abandonului şcolar, în special în zonele rurale, ceea ce pune în pericol viitorul noilor generaţii.

Viitorul statelor membre şi competitivitatea Uniunii depind de calitatea şi, mai ales, de accesul universal la educaţie. Educaţia este un drept şi nu trebuie să devină un lux. De aceea, solicit Comisiei să se asigure că accesul la educaţie este garantat în toate statele membre, iar investiţiile în educaţie devin prioritare.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, em muitas zonas de Portugal os vitivinicultores estão a viver uma situação de crise, que pode atingir graves proporções devido à brutal quebra dos seus rendimentos, a que se juntam este ano prejuízos enormes na produção por causa dos prejuízos das intempéries e de doenças da vinha.

Depois, há também medidas e propostas legislativas que estão a contribuir para o descalabro financeiro, sobretudo dos pequenos vitivinicultores. Por isso, na região demarcada do Douro, classificada há mais de 250 anos, onde se produz o famoso vinho do Porto, vivem-se momentos de angústia e de indignação, como já foi visível nas duas manifestações que recentemente se realizaram nesta região. O mesmo está a acontecer noutros lados, como ainda na semana passada, numa manifestação dos agricultores em Palmela.

E assim aqui deixamos este grito de alerta e apelamos ao apoio e solidariedade com medidas de emergência para os vitivinicultores portugueses.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Európában az EU tagállamok állampolgárai a maastrichti szerződés óta plusz uniós jogokat élveznek. Éppen ezért volt megdöbbentő, amikor tavaly Szlovákia olyan jogszabályt fogadott el, amelynek értelmében, ha más, akár uniós ország állampolgárságát veszi fel valaki, elveszíti szlovák állampolgárságát. Nem is próbálják titkolni, hogy ez elsősorban a szlovákiai magyarság ellen irányul, hogy ezzel megakadályozzák a magyar állampolgárság felvételét, amelyre törvényes lehetőség van. A nacionalista érzelmektől vezérelt politikai erők figyelmen kívül hagyják, hogy ez az EU-n belül közösségi jogokat sérthet, és nehezíti az európai mobilitás érvényesítését. Az EU-ban az uniós polgárság biztosította jogok mellett egy másik tagállamhoz fűződő viszony állampolgársággal történő kifejezése természetesnek tűnhet.

Gyakran a puszta jogviszonyon kívül jelentős az erkölcsi indíttatás. Érzelmileg kívánhat egyszerre két tagállamhoz kapcsolódni egy kisebbséghez tartozó uniós polgár, hogy így beteljesülhessenek az identitásának megőrzéséhez fűzött igényei. Véleményem szerint az EU nem nézheti tétlenül az európai integrációs folyamat ilyen jellegű csorbítását.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, χρόνια τώρα η Σοσιαλιστική Ομάδα αλλά και οι Έλληνες Σοσιαλιστές στηρίξαμε σταθερά την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα όμως, ο κύριος Ερντογάν καλείται να απαντήσει αν τελικά η ίδια η Τουρκία επιθυμεί την ένταξη. Μια Τουρκία που απειλεί με χρήση βίας την Κύπρο, κυρίαρχο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που ασκήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα για εξόρυξη φυσικού αερίου εντός της οριοθετημένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Μια Τουρκία που λέει ότι θα παγώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το 2012. Μία Τουρκία που κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο σε μία περίοδο μεγάλης ρευστότητας και υψηλών κινδύνων. Αυτή η Τουρκία οφείλει να δώσει απαντήσεις και να αποφασίσει τι επιδιώκει.

Καλώ την Επιτροπή να καταδικάσει αυτές τις δηλώσεις και στην ετήσια έκθεσή της και να τονίσει ότι είναι απαράδεκτο για υποψήφια χώρα να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους και να παραβλέπει διεθνείς συνθήκες.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer (GUE/NGL). - Señor Presidente, la ciudadanía de la Unión Europea debería tener la oportunidad de opinar sobre el ajuste económico y todo el ajuste presupuestario que se está haciendo en la Unión Europea, un ajuste depredador en el modelo social y en la propia democracia.

España es el primer país que ha realizado una reforma constitucional exprés, sin someter a referéndum esa reforma y rompiendo el consenso constitucional que tanto trabajo costó realizar en 1977, después de la dictadura de Franco.

Creo que ha llegado el momento de dar la palabra al pueblo de la Unión Europea y someter a referéndum consultivo y vinculante todo este ajuste económico, que se lleva por delante muchas cosas: el modelo social europeo y la democracia directa que están reclamando los ciudadanos y ciudadanas en la calle, ocupando plazas y pidiendo que se les dé la oportunidad de opinar y de decidir. No se puede construir la Unión Europea al margen de la ciudadanía europea.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, το 20,7% των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι. Οι αριθμοί είναι ακόμη πιο απογοητευτικοί σε χώρες όπως η Ισπανία, όπου το ποσοστό ανεργίας στις μικρές ηλικιακές ομάδες αγγίζει το 46,2%, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 38,5%. Σε αυτή την ομολογουμένως πρωτοφανή συγκυρία, η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή στρατηγική ανάσχεσης της ανεργίας των νέων, ίσως μάλιστα ένα νέο πανευρωπαϊκό σύμφωνο για την απασχόληση. Καλά παραδείγματα υπάρχουν, χρήσιμες πρακτικές έχουν εφαρμοσθεί τόσο σε επιμέρους κράτη μέλη αλλά και σε τρίτα κράτη. Θυμίζω τις περιπτώσεις της Αυστρίας και της Ολλανδίας θυμίζω επίσης την εκστρατεία κατά της ανεργίας ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προωθεί σήμερα η κυβέρνηση Ομπάμα στην Αμερική.

Τι περιμένει ακόμη η Ευρώπη για να αναλάβει μια ανάλογη συντονισμένη πρωτοβουλία στα πλαίσια βεβαίως των αρμοδιοτήτων της; Σε τελική ανάλυση, είναι ηθικά αλλά και οικονομικά άδικο τα χρέη των γονέων, οι αμαρτίες των γονέων, να βαραίνουν τα παιδιά. Είναι ηθικά αλλά και οικονομικά καταστροφικό να επιτρέπεται η δημιουργία μιας χαμένης γενιάς.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). - Mr President, I would like to draw your attention to the events that shocked Cyprus on 11 July; that is to say, the explosion that took place at the Evangelos Florakis naval base, which caused 13 deaths and injured 61 people as well as destroying the island’s biggest power station at Vasilikos. In the aftermath of the explosion, the total damage to the economy of Cyprus is estimated to be more than EUR 3 billion.

This situation becomes much more serious – not only for Cyprus, but for the whole EU – given the generally fragile economy across Europe. Under the circumstances, and in the light of the Cypriot Presidency of the EU, in my capacity as MEP for Cyprus I would like to ask the EU to express its active solidarity with my country by providing sufficient funds for the restitution and reparation of the losses. I have already tabled a relevant question to the responsible (....)

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω και εγώ για τις πολεμικές απειλές της Τουρκίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την προσβλητική και υβριστική της στάση που δεν είναι μόνο ύβρις ενάντια στην Κύπρο, την οποία δεν αναγνωρίζει, αλλά και ενάντια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δε και απειλή για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ασφάλεια στην περιοχή. Για αυτό και έχει επισύρει τις αυστηρές δηλώσεις τόσο του κυρίου Füle όσο και της βαρόνης Ashton.

Ας μην περιμένει κανείς ότι η Κύπρος μπορεί να ανοίξει το κεφάλαιο της ενέργειας σε μία τέτοια συμπεριφορά από μία χώρα που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ας μην περιμένει κανείς ότι η Κύπρος θα ανοίξει οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο. Και εμείς ζητάμε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ανακοπεί αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας. Εάν δεν συμμορφωθεί η Τουρκία, θα πρέπει να μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενταξιακές διαδικασίες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Conform ultimului raport anual publicat de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie, 41 de substanţe psihoactive noi au devenit disponibile în cursul anului 2010. O proporţie semnificativă dintre acestea au fost identificate ca droguri legale. Proliferarea drogurilor legale demonstrează viteza şi complexitatea cu care piaţa drogurilor răspunde măsurilor actuale de control.

Cu toate că numeroase spitalizări şi morţi au fost atribuite acestor substanţe în statele membre ale Uniunii Europene, efectele lor asupra sănătăţii nu au fost de multe ori testate, dovedind nevoia unei abordări mai complete pentru a răspunde acestui fenomen îngrijorător.

Consider că multiplicarea rapidă a drogurilor legale constituie o problemă de sănătate publică pentru Uniunea Europeană şi că este necesară acţionarea la nivel european pentru a le analiza, a le controla şi a informa cetăţenii asupra pericolelor pe care folosirea lor le implică.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Z przykrością i ubolewaniem chcę stwierdzić, że na obszarze Unii Europejskiej dochodzi do ewidentnych przypadków łamania podstawowych praw obywatelskich zawartych w traktacie lizbońskim, a dotyczy to w szczególności praw mniejszości narodowych. Państwo litewskie łamie standardy unijne w tym zakresie.

Na Litwie od prawie dwóch lat nie ma ustawy regulującej prawa mniejszości. Nie ma też instytucji, do której mniejszości mogłyby się odwoływać, gdy są dyskryminowane. Administracyjne usuwanie dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości i ulic w rejonach, gdzie mniejszość stanowi zdecydowaną większość, dotyczy to akurat Polaków, i nakładanie na te osoby kar jest tego ewidentnym przykładem. W ostatnich dniach wchodzi w życie nowa ustawa oświatowa, która doprowadzi do zlikwidowania prawie połowy polskich szkół. Jak długo Unia będzie to tolerować?

 
  
MPphoto
 

  Boris Zala (S&D) - Vývoj v EÚ zdanlivo nahráva euroskeptikom. Som však presvedčený, že hospodárske problémy a stabilita eura sú skôr výzvou. Výzvou pre nás všetkých, aby sme nabrali odvahu urobiť výrazné kroky k európskej integrácii. Nedajme sa zastrašovať výrokmi o superštáte či o diktáte Bruselu. Úzka integrácia EÚ je odpoveďou na vnútroeurópsku vojnu, ktorá trvala celú prvú polovicu 20. storočia. Balkánske vojny v 90. rokoch ukázali, kde by bola Európa bez EÚ. Lisabonská zmluva je významným krokom vpred. Dynamika svetovej politiky a hospodárskej globalizácie je tak prudká, že kladie na EÚ nové nároky. Občania od nás očakávajú, že dáme svetu racionálne impulzy, stabilný hospodársky vývoj a podporu demokracii a oslobodzovacím hnutiam. Európska únia musí byť vybavená všetkými nástrojmi výkonnej moci, schopná konať operatívne a účinne.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I want to raise a case that has been brought to my attention: that of an Irish citizen detained in Sri Lanka, a Mr Jayasundaram. He was arrested there in September 2007 and, although no warrant was issued or charges brought against him, he was accused of providing support to the militant liberalisation group LTTE. It is a matter of grave concern that no evidence of this charge was ever provided. He has been moved from prison to prison and has suffered from several medical complaints throughout his detention.

In 2008, the Working Group on Arbitrary Detention found that his detention was arbitrary and in direct violation of both the International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights. They also advised that any laws or measures taken to combat terrorism must comply with all obligations under international law. Despite the best efforts of the Honorary Consul of the Republic of Ireland in Sri Lanka and our Department of Foreign Affairs and various human rights organisations, he still remains in detention. I believe this House should be aware of that.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - A União está a tornar-se numa desilusão que já nada consegue disfarçar. Esqueceu-se dos seus princípios, ignora as suas instituições, desrespeita os seus Estados e, apesar de todos os Tratados, é inacreditavelmente governada de cimeira em cimeira por Merkel e Sarkozy.

Secundarizam-se os Estados, a Comissão e, sobretudo, este Parlamento. Nós que aqui estamos, eleitos pelos europeus, incumbidos de co-decidir sobre as melhores políticas e o melhor rumo para a Europa, não podemos continuar a comer e a calar esta forma de fazer as coisas que não é a nossa. Começa a fazer escola esta maneira de tratar os países, desrespeitando nações cuja História exige inclinação e respeito. Não posso deixar de me indignar com as afirmações do Comissário Oettinger, propondo colocar a meia haste, ao lado das outras, as bandeiras dos países com défice excessivo. Simplesmente deplorável! Não é ferindo a dignidade das nações e dos seus povos que a Europa tem saída. A Europa tem saída pela solidariedade e pela união. Precisa-se de líderes que o façam.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I have listened here for the past two years to much controversy about the Canadian oil sands, with many people advocating that we should not import any oil from Canada. This is something that I think has aggrieved Canadians because they feel they are misrepresented.

During the summer I had the privilege of visiting Alberta, where the oil sands are mainly located, as part of the European Energy Forum. There we could see at first hand the working of the mines, both open-cast mines and in-situ mines. We also had access to all sides of the industry, including environmentalists. That openness is something that you would maybe not find in other regimes from whom we are very pleased to import oil, some of them totalitarian and totally undemocratic and who use the money to bolster their own regimes.

So all I am saying is that we should look at it with an open mind and then make a decision subsequently.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). - Senhor Presidente, para dizer que as recentes declarações do Comissário Günther Oettinger, defendendo que as bandeiras dos países com défice orçamental excessivo devem ficar a meia haste nos edifícios das instituições europeias, são desproporcionadas, injustificadas – para não dizer aviltantes. A Europa é um espaço de coesão e é um espaço de solidariedade. Não é um espaço de exclusão. Muito menos um espaço de estigmatização.

Portugal está a fazer um esforço tremendo para resolver os seus problemas à custa de um sacrifício equivalente do seu povo e, aqui chegados, aquilo de que precisamos das instituições europeias, como os outros países que passam dificuldades, é coesão, apoio e solidariedade. Portugal é uma nação antiga que teve crises. Superou-as sempre. Vai superar estas.

De resto, Sr. Presidente – terminando –, se a violação das regras do acordo de estabilização para a Zona Euro fosse motivo para colocar bandeiras a meia haste, nenhum país escaparia. Seguramente que nem sequer a Alemanha escaparia.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist dieser Tagesordnungspunkt geschlossen.

 

23. EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt der Bericht von Sophia in't Veld im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über die Politik der EU zur Terrorismusbekämpfung: wichtigste Errungenschaften und künftige Herausforderungen (2010/2311(INI)) (A7-0286/2011).

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, rapporteur. − Mr President, I had actually prepared a rather different intervention for today, but things seem to be developing very rapidly.

First of all, I think it is regrettable that we are not having a full debate. This is a very important topic. I think this is underlined by the controversy about the report, and therefore I think it would have merited the presence of the responsible Commissioner, the Council and many colleagues, including the shadows.

I am rather unpleasantly surprised by the extreme reluctance – both within the European Parliament and the European Commission – to evaluate the EU counter-terrorism policies. As a Democrat, I think evaluation is an essential part of democracy. It is about transparency, accountability to our citizens and making our policies better and more efficient. I think that a democracy that is unable and unwilling to take a critical look at its own policies is not worth the term ‘democracy’. If we are convinced that we have got it right in our policies, I think we can be confident that they will stand the test.

We do not only have a duty to our own citizens, we also have to be a moral compass in the world. Frankly, colleagues, I feel that if we are unable to carry out a thorough evaluation of the measures we have taken over the last ten years, we lose all credibility and moral authority, and that is particularly important at the time of the Arab Spring. How can we look the young people in North Africa in the eye and say to them – with credibility – you have to create democracy and the rule of law, respect human rights and live by the principles of accountability and transparency, if we do not live up to that and are unwilling to do it ourselves?

I have to say that there is a great deal of controversy around this report; I think this is very regrettable and disappointing. I did expect a controversial debate, but I did not expect it to be quite this acrimonious. We voted in July, but ever since the vote, several Members and Groups have changed their positions, in some cases by 180 degrees. Texts that were agreed unanimously are now being put forward for deletion by several Groups. I find that surprising.

Now let us have a look at the texts that are so incredibly shocking and radical that they have to be taken out. First there is a paragraph – paragraph 26 – that was agreed unanimously (I underline unanimously) by all the political groups, referring to Article 70 of the Treaty – very shocking, very radical – calling for an evaluation on the basis of that same Treaty. There is, for example, a paragraph saying that we should not only address the consequences of terrorism but also the causes; very radical. There is a paragraph calling for impact assessments and proportionality tests; very radical – except it is already compulsory. There is another paragraph referring to proper access to documents: that is the official position of this House!

So I have to say I am very surprised by some of the requests for separate votes. However, I do think that in this case – and I will conclude on that, Chair – it is much more important that we achieve a result. I will try until the very last moment to bring people together and see if we can arrive at some sort of agreement, because we owe it not to this House, but to our citizens and to the rest of the world.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, rechazo este informe por improcedente, equivocado, desinformado, extemporáneo y subjetivo. La lucha contra el terror es muy necesaria y debe ser eficaz, disuasoria y también preventiva. Aunque se debe valorar, nunca se deben evaluar sus costes en términos económicos. ¿Cuántos euros cuesta una vida? ¿Y cuántos cuestan tres mil vidas?

Apoyo a los jueces y policías democráticos y confío en ellos, y creo en nuestra vitalidad democrática para corregir los abusos de poder que se pudieran producir. También cito el salmo 46 en términos solidarios: «Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar». Y la ausencia reflejada también la comparto; está presente en mi corazón y en mis oraciones como lo están las víctimas, todas: las de Madrid, las de Londres, las de Marrakech, las de Casablanca, las de Bali: todas.

No, señor Presidente, este informe de iniciativa es una mala iniciativa.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, el debate de este informe de iniciativa tiene lugar en el momento en que conmemoramos diez años de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que nos ponen de manifiesto que la amenaza del terrorismo es una amenaza real, no un producto de nuestra imaginación, y además está aquí para quedarse, de modo que el mundo en el que se vivió, en el que la Humanidad vivió a mediados del siglo XX, no va a volver.

Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que este es el momento en que una competencia tradicional de los Estados —proveer seguridad— es también una responsabilidad de la Unión Europea, y lo es de todas sus instituciones. Lo es de las agencias especializadas —Europol, Eurojust—, pero lo es también del Parlamento Europeo, que ciertamente tiene un compromiso con la transparencia, con el escrutinio político y, por tanto, con la evaluación de las políticas en materia de seguridad que el Tratado de Lisboa confía ahora, a partir de este momento y en lo sucesivo, a la Unión Europea y también al Parlamento. Pero este también tiene un compromiso con la seguridad: no solamente debe velar por los derechos de libertad, sino por los derechos de seguridad, y emitir un mensaje de solidaridad con las víctimas del terrorismo, con los países que luchan contra el terrorismo en Europa...

(El Presidente interrumpe al orador)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Gracias, Sophia, por tu trabajo, porque necesitamos una asistencia específica para las víctimas, porque tenemos que saber lo que gastamos en luchar contra el terrorismo, qué impacto tiene ese trabajo en las libertades de todos y cuánto cuesta en términos humanos, sociales, económicos y políticos. Debemos esa transparencia a la ciudadanía si queremos generar confianza y consenso.

En mi país el terrorismo ha matado a casi novecientas personas, y ese es un coste injustificable, en vidas, en dolor. Algunos creyeron, además, que mataban en nuestro nombre, y vivimos escoltados mientras nos acusaban de colaborar con ETA. Los prejuicios políticos han impedido que la policía vasca participe en Schengen, y eso ha costado vidas. Hasta cerraron un periódico injustamente, y nuestro Parlamento ha perdido legitimidad porque algunas sentencias facilitaron mayorías absolutas a quienes no las tienen en las urnas.

El independentismo y la defensa del derecho de autodeterminación son ideas legítimas; lo que es peligroso es ETA, que afortunadamente acaba. Es una expresión de extremismo violento como otras; reprimirla obliga a detenerles, pero además hay que fortalecer la democracia con debate, transparencia y más respeto a la ciudadanía.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). - Herr Präsident! Vielen Dank an die Berichterstatterin Sophia in't Veld für die Vorlage dieses Berichts, der im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres eine breite Mehrheit erhalten hat! Ich wundere mich ein wenig, dass das hier von einigen Fraktionen wieder aufgemacht werden soll. Ich wundere mich auch über die Reaktion von Herrn Díaz de Mera.

Ich halte es für absolut notwendig, dass wir die Antiterrorismuspolitik der EU evaluieren, und zwar vor allen Dingen, um eine bessere Terrorismuspolitik zu gewährleisten. Das heißt also, wer wie ich absolut dafür eintritt, dass wir Terroristen verfolgen und dass wir Terroranschläge verhindern, der muss dafür eintreten, dass wir auch die zehn Jahre Bemühungen, die wir hinter uns haben, effektiv evaluieren, und zwar sowohl was die Prioritätensetzung angeht, was die Kosten angeht, als auch was das Verhältnis der Eingriffe z. B. in Bürgerrechte und in rechtsstaatliche Normen angeht, und dass wir auf der anderen Seite die Maßnahmen evaluieren, die wir ergriffen haben. Ich denke, dass das der Bevölkerung und auch diesem Parlament wichtig ist, und dass es richtig wäre, das jetzt zu tun. Ich halte es für absolut gefährlich, jetzt hier sozusagen wieder in die Lager zurückzufallen.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Úvodom považujem za potrebné potvrdiť konštatovanie uvedené v bode 12 správy, že v Európskej únii má hrozba terorizmu viac rozmerov a že mnohé nebezpečenstvá pramenia aj zo separatistických nálad podnecovaných separatistickými hnutiami. Preto musíme v budúcej stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie rozlišovať medzi medzinárodným, nábožensky motivovaným terorizmom a teritoriálnym, separatisticky orientovaným terorizmom s viacerými tlejúcimi ohniskami aj vo vnútri Európskej únie. Lepšou koordináciou vnútroštátnych politík v oblasti boja proti terorizmu s politikou Únie musíme dosiahnuť to, aby opatrenia a nástroje v oblasti boja proti terorizmu sa zbytočne nezdvojovali, ale aby v systéme ani nezostávali možné prázdne medzery. Vzhľadom na to, že terorizmus je dynamicky sa vyvíjajúcim javom, musí byť aj Európska politika na jeho potieranie kreatívna tak, aby dokázala eliminovať všetky jeho hrozby.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Der britisch-österreichische Philosoph Karl Popper hat einmal gesagt: „Wir müssen für die Freiheit planen und nicht für die Sicherheit, wenn auch vielleicht aus keinem anderen Grund als dem, dass nur die Freiheit die Sicherheit sichern kann.“ Meiner Ansicht nach sind die Europäische Union und auch ihre Mitgliedstaaten von einer gegenteiligen Erkenntnis geleitet und bauen sukzessive den liberalen Rechtsstaat zu einem Präventionsstaat um. Ein Beispiel: Im Siebten Rahmenforschungsprogramm werden insgesamt 1,4 Mrd. Euro für den Bereich Sicherheit ausgegeben. Von den zirka 120 Projekten beschäftigen sich lediglich zwei mit Datenschutz oder mit den juristischen und den sozialen Fragen. Genau aus diesem Grund ist es wichtig – und das ist genau, was Frau Kollegin in't Veld gemacht hat –, dass man immer wieder sehr kritisch die Grundrechte hinterfragt und auch mit Blick auf die Privatsphäre den Datenschutz in den Bericht aufnimmt. Es ist auch wichtig, dass man die letzten zehn Jahre evaluiert. Aus diesem Grund werde ich den Bericht selbstverständlich unterstützen und in den nächsten Stunden auch für weitere Unterstützung werben.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). - Señor Presidente, quisiera decir a todos que existe solo un tipo de terrorismo: existe solo aquel terrorismo que destroza la vida de inocentes, no importa de donde venga.

Las víctimas del terrorismo, a las que represento –porque la organización terrorista ETA asesinó a mi hermano y a su mujer–, tienen un hilo conductor y, en nombre de ellas, quiero decir que este informe, con este título tan largo, podría haber sido una cosa ambiciosa y no lo es. El resultado es decepcionante. Este informe no nos representa, no representa las aspiraciones de justicia ni ese equilibrio, del que tanto hablamos aquí, entre libertad y seguridad. No nos representa, y creo que un informe que habla de terrorismo tendrían que agradecerlo las víctimas del terrorismo, que no lo agradecen. Por lo tanto, pido un voto contrario a este informe.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). - Herr talman! Jag vill tacka Sophia in 't Veld för ett bra jobb. Jag beklagar verkligen de problem som har uppstått under vägens gång. Det är skamligt.

Denna fråga är högst aktuell, inte bara med anledning av 10-årsdagen av 11 september utan också på grund av terroristattacken på Utøya i Norge i somras. Trots att medlemsländerna har olika erfarenheter av terrorism och att hotbilderna ser olika ut, måste vi samarbeta så att terroristerna inte utnyttjar de olikheter som finns i EU med avseende på lagstiftning, kapacitet att bekämpa terrorism och avskaffandet av gränskontroller.

Syftet med strategin mot terrorism bör vara att bekämpa terrorismens mål som är att försöka störa våra fria, öppna och demokratiska samhällen. Det säkraste sättet att bekämpa terrorism är att satsa på förebyggande åtgärder mot våldsam extremism och upptrappning av våld. Därför är jag glad över det nätverk som kommissionär Malmström presenterade häromdagen. Jag vill att kommissionen ska göra en ordentlig utvärdering av de uppställda mål som strategin för terroristbekämpning ...

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Salut dezbaterea acestui raport la împlinirea a zece ani de la atentatele care au schimbat politica antiteroristă la nivel global. În amendamentele pe care le-am propus, am susţinut cooperarea internaţională în combaterea terorismului, însă cu respectarea drepturilor omului. Noul Serviciu European de Acţiune Externă are un rol esenţial în acest demers. Prin coordonarea cu structurile Consiliului şi cu agenţiile europene se asigură un răspuns unic la provocările de securitate actuale.

În raport cu celelalte organizaţii internaţionale, tratatele relevante ale ONU îndeplinesc funcţia de reper legal. Atrag atenţia asupra articolului 23. În contextul ultimelor evoluţii din Africa de Est, este importantă includerea Somaliei pe lista statelor vizate de politica antiteroristă a UE.

Consider că UE are datoria de a prezenta o strategie proprie, clară şi concentrată pe rezultate în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Politika boja proti terorizmu sa dostáva alarmujúco do popredia a s tým stúpa aj nevyhnutnosť vytvorenia jednoznačných pravidiel na jej využívanie, a to najmä tak, ako uviedla spravodajkyňa s ohľadom na dodržiavanie základných práv a ochranu údajov občanov Európskej únie.

Chcela by som vyzdvihnúť najmä potrebu zosilnenia justičnej a policajnej spolupráce v rámci Európskej únie ako nevyhnutný a potrebný nástroj dosiahnutia všetkých atribútov demokracie. Takáto spolupráca by však podľa môjho názoru mala prebiehať pod dohľadom Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov, a to najmä v rozsahu transparentnosti a prístupu k dokumentom, ako aj celej Európskej protiteroristickej politike. Navrhujem preto, aby došlo k posilneniu justičnej spolupráce, najmä v oblasti obžaloby a vyšetrovania s možnosťou zmraziť majetok, ochranu svedkov a obetí takýchto trestných činov, mieru kompenzácie pre obete terorizmu a podobne. Apelujem preto na všetky inštitúcie Európskej únie, aby pri ich činnosti aplikovali chartu a dodržiavali všetky základné práva a slobody práve v takejto citlivej oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, je tiens à remercier, de la part de ma collègue, Cecilia Malmström, que je représente ici ce soir, madame la rapporteure et les autres députés de ce Parlement pour leur contribution à l'élaboration de ce rapport. Il s'agit assurément d'une précieuse contribution au débat sur la politique antiterroriste.

Dans le prolongement de la communication récapitulative de la Commission du mois de juillet 2010, des rapports prévoient un programme très ambitieux pour accroître le niveau des connaissances sur les efforts des politiques antiterroristes en Europe. La Commission soutient les mesures visant à l'amélioration des évaluations et, partant, de l'élaboration des politiques. Il est indéniable que l'imposition de lourdes charges économiques ou une limitation superflue des droits fondamentaux et des libertés civiles profiteraient exclusivement à ceux que nous tentons de contrer.

Seules des politiques mesurées pourront être légitimes, crédibles et bien comprises. Il convient de les superviser, de les évaluer et de les appliquer sans relâche. Toutefois, une simple approche économique, fondée sur une analyse coûts/bénéfices, ne suffit pas pour apprécier le caractère complexe des questions de sécurité, qui répondent à une préoccupation essentielle des citoyens et constituent un bien public fondamental de nos sociétés. En outre, plusieurs des mesures proposées pourraient s'avérer inapplicables, le champ d'application de certaines d'entre elles n'étant pas clairement défini. Ainsi, il semble irréaliste, à court terme, d'envisager une évaluation approfondie et détaillée de dix années de politique antiterroriste dans l'Union européenne, notamment en raison de la multitude des politiques et mesures de lutte contre le terrorisme proprement dites ou qui s'y rattachent. Qui plus est, la Commission ne dispose pas pour l'instant de ressources suffisantes pour accomplir pareille tâche.

Par ailleurs, un recensement de toutes les politiques antiterroristes des États membres devrait permettre d'y voir plus clair. Les coordinateurs de l'Union pour la lutte contre le terrorisme pourraient jouer un rôle important à cet égard en contribuant à cet inventaire et en assurant un travail de coordination grâce à ce lien privilégié avec les administrations des États membres.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani martedì 13 settembre, alle 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. En lisant le rapport de Mme In't Veld j'ai été surpris par la candeur de certaines de ses affirmations ou propositions. A coup sûr, Mme In't Veld n'est pas une spécialiste du terrorisme, ni même de la lutte anti-terroriste telle qu'elle est menée dans les Etats membres. Et elle a la mémoire courte ! Adversaire du profilage, elle laisse cependant entendre qu'une part du terrorisme qu'elle qualifie de "religieux" viendrait de minorités défavorisées insuffisamment intégrées. Or, la plupart des auteurs des attentats de cette dernière décennie étaient parfaitement intégrés, avaient un diplôme d'études supérieures, un emploi et la nationalité d'un pays de l'Union.... Adepte de la transparence tous azimuts, du calcul coût-avantage et du débat démocratique sur la politique menée, elle préfère ruiner tous les efforts de services de police ou de renseignement dont le succès dépend justement de la discrétion. Et ce qu'elle propose revient exactement à informer les terroristes potentiels de nos faiblesses et des meilleures cibles possibles. Si j'avais eu besoin que l'on me convainque que la lutte anti-terroriste est un domaine que l'on doit préserver au maximum de l'action néfaste de l'Union et de ses institutions, le rapport de Mme In't Veld y aurait sans aucun doute réussi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), in writing. During the year-long preparations the EPP Group presented a unanimously firm position by expressing its discontent over the tone and subject matter of the report. I had a negative opinion about the report. Reservations were twofold: a matter of both principle and the practical approach. I was critical of the tone determined by prejudices, an assumption that counter-terrorism keeps violating human rights, operates with excessive budgets and exaggerates threats. These propagandistic assumptions were based on hypotheses for which no evidence was provided by the rapporteur. The goals laid down in the report are hardly feasible in practice but the rapporteur showed no intention of reflecting on this. As data is classified for security reasons, to what extent and on which benchmarks should the proportionality between the cost of a preventive counter-terrorism operation and the threat level be assessed? As supporters of transparency and accountability, the EPP Group stands for overseeing counter-terrorism policies; however, within the established competence of designated authorities, not bodies made up of ambitious civilians or self-declared politicians. Undermining the morale of counter-terrorism, especially nowadays, is proof of irresponsible behaviour, thus the EPP is not in a position to support a report reflecting any political campaign jeopardising security.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. La 10 ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001, ameninţările teroriste continuă să pună serioase probleme Uniunii Europene şi cetăţenilor săi, cu 249 de atacuri înregistrate în 2010 numai pe teritoriul european. Comisia Europeana trebuie să aibă în vedere o creştere a fondurilor destinate măsurilor de asistenţă pentru combaterea terorismului în cadrul viitorului Instrument pentru stabilitate.

Conform unor declaraţii ale Directorului Europol făcute anul acesta în cadrul Parlamentului European, grupările teroriste devin din ce în ce mai diverse şi flexibile în modul de operare, existând dovezi ale intensificării colaborării internaţionale dintre grupări. Tocmai de aceea, este necesară extinderea şi consolidarea parteneriatelor strategice existente privind combaterea terorismului şi încheierea altora noi cu ţări din exteriorul Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Russen und Amerikaner haben während des Kalten Krieges die Saat für Terroristen wie Bin Laden gestreut. Bin Laden mag mittlerweile Geschichte sein. Aber er hat eine Radikalisierung der Terrorismusbekämpfung bewirkt. Als erstes fielen rechtsstaatliche Prinzipien dem „Krieg gegen den Terrorismus“ zum Opfer. Sogar in der EU wurden im Namen der „Terrorismusbekämpfung“ Menschenrechtsverletzungen begangen und vertuscht. Den USA ging es doch oft mehr darum, ihre Führungsrolle auszubauen, als dem Terrorismus die Wurzeln zu entziehen. Und diese sind nun einmal nationale, ethnische und religiöse Konflikte. Noch bevor Menschen Straftaten begehen, geraten sie nun schon ins Visier der Fahnder, müssen etwa unbescholtene Fluggäste alle Daten offenlegen – Belege für Fahndungserfolge des Daten-Striptease gibt es keine. Und jetzt will man nach dem Norwegen-Attentat gar ein eigenes Netz „zur frühzeitigen Erkennung möglicher Gewalttäter“ aufbauen. Das ist grotesk! Wird dann jeder, der „radikale Gedanken“ hat, jeder, der nicht den Vorgaben der Political Correctness entspricht, gleich als potenzieller Terrorist überwacht? Eine solche Entwicklung ist aufs Schärfste abzulehnen. Überdies muss auch beim Behördenmix aus Polizei und Geheimdienst endlich eine klare Trennung eingeführt werden. Schlussendlich ist auch die Rolle der EU-Staaten bei den CIA-Operationen restlos aufzuarbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. Antud raport analüüsib hästi praegust ELi terrorismivastase võitluse poliitikat ning vajakajäämisi. Olen päri, et terrorismivastane võitlus vajab ühist lähenemisviisi, hoolimata sellest, et liikmesriigiti võib olukord antud valdkonnas tunduda väga erinev. Piisab sellest, kui üks ELi liikmesriik on alahinnanud terroriohtu, ning tagajärjed võivad olla katastroofilised. Terrorismivastane võitlus ei tähenda mõistagi seda, et tegeleme vaid tagajärgedega. Senisest enam tuleb investeerida rassismi ja diskrimineerimise vastasesse poliitikase. Kahtlemata peab ühiskond olema tähelepanelik, et terrorismivastase võitluse sildi all ei rikutaks meie kodanikuühiskonna liikmete põhiõigusi. Samuti pean ohtlikuks paljude nende suurriikide võimude käitumist, kes tembeldavad liiga kergekäeliselt „ebamugavaid inimesi” terroristideks, kuna nad julgevad seista väikerahvaste inimõiguste eest ning ei ole päri kõikide keskvõimu otsustega. Mõistagi tuleks konkreetselt defineerida terrorismi ja terroristi mõiste Euroopa tasandil, et iga inimõiguste aktivisti, kes on poliitiliselt vastuolus võimuesindajatega, ei hakataks alusetult terroristiks nimetama või terrorismis süüdistama, nii nagu oli see kahjuks kombeks endises Nõukogude Liidus.

 

24. Revisionspolitik: lärdomar av krisen (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Antonio Masip Hidalgo, a nome della commissione giuridica, sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (2011/2037(INI)) (A7-0200/2011).

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo, Ponente. − Señora Presidenta, lo que necesitan la economía y las empresas europeas es confianza. Las auditorías de cuentas están hoy en día lastradas por la concentración y la falta de independencia de los auditores y no contribuyen a generar esa tan deseada confianza que relance nuestra economía.

No sería descartable plantearse eliminar la obligación legal de las auditorías de cuentas. ¿Por qué no? Si queremos recuperar la confianza de los mercados y en los mercados, debemos realizar una profunda reforma de las auditorías para que estas supongan un auténtico valor añadido y no una mera carga legal.

Las grandes auditoras se sirven de los servicios de auditoría como tarjeta de presentación para sus futuros clientes. Una vez familiarizados con la empresa, ofrecen servicios complementarios más onerosos con los que compensar a menudo los bajos precios de la auditoría estricta.

Tenemos un problema de distorsión de los precios en el sector. Estos servicios complementarios suponen ya casi el 50 % de la facturación, por lo que los grandes auditores no quieren perder los servicios de auditoría, pero no por la auditoría en sí, sino por mantener y aumentar los servicios complementarios.

El segundo gran obstáculo para la libre competencia en el sector es el oligopolio de los cuatro grandes, que dominan los mercados europeos por encima del 90 %. Como tal oligopolio, controlan precios y establecen barreras de entrada a nuevos competidores, valiéndose de intangibles como la imagen internacional de marca.

Es verdad que esta imagen de marca puede fundarse en ventajas ciertas, pero no siempre supone una mayor eficiencia, dada la diversidad legislativa en los estados contables susceptibles de tratamiento particular en cada Estado miembro.

Comparto los fines del Libro Verde, la independencia y la desconcentración del sector, y los medios a utilizar: rotación, auditorías conjuntas, licitación, reforzamiento del escepticismo profesional, prevalencia de las sustancias sobre la forma, separación de los servicios de auditoría de los de no auditoría. Los he intentado trasladar a mi informe en la medida en que me lo han permitido las mayorías parlamentarias y el modesto alcance del mismo.

Señorías, este no es más que un pequeño paso hasta conseguir una nueva legislación que sane, en este terreno de las auditorías, los yerros que nos han conducido a esta terrible crisis económica.

Courage, Monsieur Barnier! Puissiez-vous continuer sur ce chemin et aboutir à un bon résultat!

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Je naozaj paradoxom, že v celej diskusii o kríze a protikrízových opatreniach absentuje rozmer zodpovednosti bánk a rozmer netransparentnosti, ktorá zvyšuje systematické riziko.

V období pred krízou dostali banky od audítorov výborné vysvedčenia a zrazu počúvame, že mnohé z nich majú v bilancii toľko bezcenných aktív, že aj pri menších výkyvoch im hrozí krach. Skutočne sa nad tým treba zamyslieť a treba účinne zabezpečiť, aby sa takáto situácia už v budúcnosti neopakovala. Jednou z príčin nedôslednosti audítorských posudkov a ich nekvality je najmä koncentrácia veľkých firiem v tomto druhu biznisu. Štyri veľké firmy záviseli na príjmoch od hodnotených finančných inštitúcií, a preto im dávali dobré známky bez ohľadu na to, aká bola reálna situácia. Preto podporujem návrh kolegu spravodajcu, aby sa tento monopol rozbil a aby sa zaviedla skutočná konkurencia na trhu audítorských spoločností, aby aj menšie firmy dostali šancu. Chcela by som preto vyzvať Komisiu, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, aby uskutočnilo podrobný prieskum audítorského trhu a aby vypracovali celoeurópsky režim profesionálnej zodpovednosti pre audítorov.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Zahlreiche Banken haben zwischen 2007 und 2009 bilanzielle und außerbilanzielle Verluste verzeichnet, aber trotzdem einen so genannten sauberen Vermerk von den Abschlussprüfern erhalten. Die Prüfer werden von den zu prüfenden Unternehmen selbst bestellt und bezahlt, was ihre Unabhängigkeit natürlich beeinträchtigt. Dazu kommen auch noch Haftungsprivilegien, wie sie in vielen europäischen Ländern existieren. Deshalb vorweg: Die Kommission hat mit ihrem Grünbuch einen engagierten Schritt in eine Richtung gesetzt, die absolut notwendig ist, wenn wir eben nicht nur von Rating-Agenturen sprechen, die zu kritisieren sind, sondern auch von der Rolle der Abschlussprüfer, der Wirtschaftsprüfer, die ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß wahrgenommen haben.

Ich möchte einen Aspekt einbringen, der mir besonders wichtig ist, nämlich die externe Rotation. Immer wieder stellt sich heraus, wie wichtig es ist, dass keine Gefälligkeitsprüfungen vorgenommen werden. Dazu ist es auch notwendig, in regelmäßigen Abständen eine externe Rotation vorzunehmen.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Caros Colegas, é sintomático que, na crise económica para que fomos empurrados precisamente pelo sistema de auditoria ou em que ele desempenhou um papel tão central, este oligopólio das quatro agências de notação ainda não tenha sido alvo de legislação a sério por parte das instituições europeias. E, portanto, mérito seja feito ao meu colega Masip Hidalgo por ter desenvolvido, neste seu relatório, reflexão sobre o assunto e ter tentado empurrar este tema que, de facto, não é tabu. Estar eternamente à espera que as empresas correspondam a padrões éticos que lhes caiam do céu e que elas decidam seguir sozinhas não é um caminho e não é um futuro para as nossas economias e para a credibilidade dos nossos sistemas bancários ou dos mercados europeus.

Não podemos deixar de querer que o sistema público se torne o pólo verificador da credibilidade destas agências de auditoria. Mas eu acho que devemos levar isto a um passo ainda mais lato: é preciso que o próprio sistema de auditoria seja ele mesmo plural, que as empresas de auditoria não estejam todas elas sujeitas aos mesmos estímulos e motivações, sendo pagas basicamente pelos seus clientes e especuladores, e que depois não sejam substituídas por um mero sistema público que seja também ele próprio alvo de pouca credibilidade. É preciso temperá-las com um verdadeiro pluralismo que emerja, por exemplo, do sistema académico e universitário, dos institutos de estatísticas, de agências de auditoria europeias, e que sejam calibrados todos esses pólos de auditoria para criar um verdadeiro sistema plural e credível de auditoria.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I would like to congratulate Mr Masip Hidalgo on guiding this report through the Legal Affairs Committee and on the excellent and productive collaboration with the ECON Committee, particularly on matters of competition in the audit sector.

We have worked collaboratively to recognise the specificities of audit in financial services, including communication between auditors and financial supervisors and regulators and the role of audit in systemically important financial institutions (SIFIs). We have raised the importance of audit committees in corporate governance matters and the conflicts of interest which may occur.

The report calls for further analysis of the costs and benefits to the companies who use audit, of compulsory tendering on a regular basis, and of the impact on competition, and costs, of introducing any form of compulsory joint audit. Increasing competition in the audit sector and improving audit quality had been the central themes of both committees, and I hope the Commission will take this on board when they produce the legislative text.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Chcel by som podporiť viaceré návrhy obsiahnuté v predloženej správe pána poslanca Hidalga. Predovšetkým prijatie medzinárodných audítorských štandardov Európskou komisiou by nám umožnilo harmonizovať audity na európskej úrovni, čím by sa iste zjednodušila práca orgánov dohľadu. Pri auditoch finančných inštitúcii by mali správy zahŕňať aj rozšírené požiadavky na zverejňovanie informácií o hodnotení menej likvidných aktív. Audítori by tiež mali mať povinnosť upozorniť orgány dohľadu na zistené problémy, ktoré môžu ohroziť pokračovanie činností subjektu, v ktorom vykonávajú audit. Rozdelenie audítorského trhu môže tiež napomôcť zlepšeniu konkurenčného prostredia a skvalitneniu práce audítorov. Som presvedčený, že sústavným zlepšovaním a skvalitňovaním práce audítorov môžme zlepšiť aj správne posudzovanie a správanie majetku, a preto je dobré, že sa Európsky parlament touto problematikou opäť zaoberá.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, j'ai le souvenir très précis de ce que j'ai déclaré lors de mon audition devant le Parlement européen, en janvier 2010. À cette occasion, Madame Flašíková, j'ai pris l'engagement, conformément à la feuille de route du G20 et à l'engagement des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, qu'aucun secteur, aucun produit, aucun marché financier ne resterait à l'écart d'une régulation intelligente et d'une supervision efficace.

Depuis ce moment-là, Madame Flašíková, je suis engagé, avec toutes mes équipes, à marche forcée, dans la préparation de textes législatifs pour mettre des règles – ou en remettre –, assurer la transparence, la responsabilité. J'allais dire remettre de la morale là où elle avait disparu, dans les marchés financiers, pour que ces marchés dont nous avons besoin travaillent bien au service de l'économie réelle. Ne doutez pas, Madame la députée, que pour tous les autres secteurs, au-delà de l'audit dont nous parlons aujourd'hui, nous faisons ce travail. Nous en avons déjà fait une partie avec vous et vous avez sur votre table de législateur beaucoup de textes déjà en discussion, qui vont arriver d'ici à la fin de l'année.

Nous parlons aujourd'hui d'un de ces secteurs, de certains de ses acteurs que sont les auditeurs externes, dont nous savons bien qu'ils n'ont pas tous joué leur rôle et n'ont pas tous su tirer la sonnette d'alarme en temps voulu, dans la crise financière – qui n'est d'ailleurs pas terminée. Nous avons pris le temps de la réflexion, parce que, dans ce domaine comme dans d'autres, je veux que nous travaillions ensemble, de manière sérieuse, sans improvisation. Nous avons beaucoup consulté, beaucoup écouté sur ce sujet complexe, et le Parlement européen a pris sa part dans ce travail de consultation. Je suis très heureux – je le dis à mon tour – que le Parlement, grâce au rapport de très grande qualité de M. Antonio Masip Hidalgo, partage très largement cette idée que j'ai moi-même d'une action résolue au niveau européen pour pallier les défaillances du passé.

Je vous remercie, Monsieur le député Masip Hidalgo, pour votre engagement personnel. Je salue également le travail de plusieurs de vos collègues: Mme Kay Swinburne, de la commission ECON, qui vient de s'exprimer, et d'autres parlementaires qui ont contribué à cette réflexion, M. Gauzès, M. Bodu, M. López-Istúriz ou Mme Berès.

Ce rapport – je le dis très franchement –, est pour moi une très bonne base de travail pour les propositions que nous allons présenter au mois de novembre prochain. Il y a sans doute des divergences sur certains points et je compte beaucoup – comme Mme Swinburne l'a d'ailleurs dit tout à l'heure – sur la détermination et la contribution des deux commissions JURI et ECON pour élaborer, ensemble et rapidement, dans les mois qui suivront, les nouveaux outils de régulation dont nous avons besoin. Je ne vais pas répondre à toutes les recommandations du rapport de M. Masip Hidalgo. Je voudrais simplement évoquer télégraphiquement trois axes de nos propositions: l'indépendance de cette profession, l'ouverture de ce marché de l'audit, et la création d'un grand marché européen, plus intégré, avec le renforcement de la supervision.

D'abord, l'indépendance. Notre premier souci, qui est aussi le vôtre, c'est la qualité et la crédibilité de l'audit. Nous devons restaurer la confiance dans les comptes des sociétés. Cela veut dire que les auditeurs doivent être indépendants des entités qu'ils auditent. Or, nous constatons trop souvent que de nombreuses sociétés conservent le même cabinet d'audit pendant de longues périodes, des décennies même, voire pendant un siècle – c'est déjà arrivé. La conséquence, c'est moins de confiance dans les comptes des sociétés concernées, ce qui nuit à la profession comme aux entreprises auditées.

Je n'exclus donc pas de proposer, en novembre, la rotation obligatoire du cabinet d'audit, une rotation bien encadrée, après un laps de temps bien choisi. Un autre facteur de familiarité excessive entre les auditeurs et les audités consiste en la fourniture, par les auditeurs, de trop nombreux services qualifiés de services annexes ou "non-audit". Pour la plupart des réseaux, ces services génèrent plus de revenus que l'audit lui-même. Dans de telles circonstances, sommes-nous bien certains qu'il est possible de juger objectivement et d'auditer en toute indépendance l'entreprise que l'on conseille par ailleurs sur sa stratégie de développement? Madame Regner, vous avez très clairement souligné ce point tout à l'heure.

Je suis donc décidé à limiter, voire même à interdire dans certains cas, les prestations "non-audit" aux clients audit. Je crois en des règles uniformes pour toute l'Europe dans ce domaine. Je me demande d'ailleurs si nous ne devrions pas aller jusqu'à proposer des firmes d'audit pur, qui ne pourraient donc pas fournir d'autres services que celui de l'audit. Cela présenterait, en outre, l'avantage d'ouvrir ces marchés "non-audit" à des petites et moyennes entreprises qui n'ont, sans cela, aucune chance face à la prédominance des grands cabinets, comme on le voit aujourd'hui. Nous réfléchissons encore à la faisabilité pratique de cette option – j'ai besoin de quelques semaines pour y travailler –, à sa proportionnalité au regard des enjeux de cette proposition.

Deuxième chantier: le marché de l'audit doit être plus ouvert. Il y a à peine une génération, ce marché se partageait entre huit grands cabinets d'audit. Aujourd'hui, il s'est concentré et il est d'autant plus concentré que les sociétés auditées sont plus importantes – Monsieur Tavares, vous l'avez dit très clairement. Quatre cabinets contrôlent environ 80 % du marché des sociétés cotées. Cette situation est encore plus concentrée dans certains pays, où on ne parle plus de "Big Four" mais de "Big Three" ou de "Big Two". En Allemagne, deux cabinets seulement détiennent 90 % des mandats du principal indice boursier, le Dax 30. En Espagne, on peut même parler de "Big One", puisqu'un seul cabinet certifie les comptes des plus grandes banques et détient 58 % des grandes sociétés cotées.

Je n'ai pas d'idéologie sur ce sujet, pas plus que sur d'autres d'ailleurs. Je veux être déterminé et pragmatique. Je ne suis pas non plus dans une croisade contre les "Big Four", mais je n'accepte pas que le marché de l'audit des grandes entreprises soit à ce point dominé par quatre grands réseaux seulement, alors qu'il y a au moins autant de cabinets qui voudraient accéder à ce marché en Europe.

Nous voulons plus d'acteurs, plus de concurrence, plus de dynamisme, surtout dans ce segment du marché. Plusieurs pistes peuvent être retenues et nous y travaillons pour dynamiser ce marché: l'une est la formule du cocommissariat. Je suis heureux de constater, à cet égard, que votre rapport, Monsieur le député, partage notre analyse et que, s'il est bien équilibré, le cocommissariat pourrait procurer un dynamisme sur le marché. Nous analysons l'extension possible de cette formule en Europe. Je pense aussi à des mises en concurrence obligatoires, régulières, transparentes et plus équitables. Dans ce contexte, je souhaite aussi une interdiction des clauses contractuelles restrictives en faveur des "Big Four". Cette pratique actuelle me semble inacceptable dans un marché européen où la concurrence doit être libre, équitable et authentique.

Enfin, avec mon collègue, le commissaire chargé de la concurrence, Joaquín Almunia, nous suivons avec intérêt les démarches des autorités nationales de la concurrence et nous ne manquerons pas d'étudier également ce qui peut être fait en plus au niveau européen pour favoriser l'émergence de nouveaux cabinets d'audit internationaux.

Troisième et dernier chantier: la création – évoquée par Monsieur Paška – d'un grand marché européen et le renforcement de la supervision. Paradoxalement, ce marché, qui est si concentré dans quelques mains, demeure néanmoins très fragmenté au niveau de chacun de nos pays. L'intégration européenne est une solution pour cela. Des règles communes européennes favoriseraient la libre circulation des professionnels et amélioreraient la qualité de l'audit et son contrôle par les autorités de surveillance.

Pour rendre le marché de l'audit plus européen, je compte défendre l'idée d'un passeport européen pour les auditeurs. Nous nous inspirerons, notamment, de certaines solutions qui ont été trouvées dans le domaine des qualifications professionnelles. Je ne trouve pas acceptable qu'un auditeur doive passer des examens dans chaque pays dans lequel il veut travailler.

Je proposerai également la reconnaissance automatique des cabinets déjà approuvés dans d'autres États et l'attribution d'un label de qualité européen qui démontrerait la capacité de tous les cabinets concernés pour auditer des entreprises de plus grande taille.

Puis, enfin, il y a un autre levier pour contribuer à l'harmonisation des règles applicables à l'audit dans l'Union européenne et assurer la mobilité professionnelle: c'est – vous l'avez dit, Madame Flašíková – l'introduction de normes internationales d'audit, les ISA (International Standards on Auditing). Nous sommes en train d'étudier la meilleure façon de le faire, et je suis d'accord avec le rapport du Parlement pour dire qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions adaptées aux petites et moyennes entreprises. C'est d'ailleurs un souci quotidien de mon collègue, Antonio Tajani.

Trois derniers points très importants: ils concernent la surveillance des cabinets d'audit et la transparence de leur travail. Premièrement, nous souhaitons que les autorités de surveillance des auditeurs coopèrent davantage. Je suis heureux que vous partagiez notre idée que cette coopération doit s'effectuer au sein de l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers – AEMF). Les temps ne sont pas propices à la création de nouvelles structures à l'échelle européenne. Utilisons celles qui existent, veillons à ce qu'elles fonctionnent bien, et ainsi les superviseurs nationaux – les auditeurs – pourront eux aussi bénéficier de l'expérience de l'ESMA.

Deuxièmement, je souhaite aussi renforcer l'indépendance des autorités de surveillance au niveau national. Elles doivent être totalement indépendantes des auditeurs et de leurs organisations professionnelles.

Troisièmement, enfin – comme vous le dites très bien dans votre rapport, Monsieur Masip Hidalgo –, nous proposerons que les rapports d'audit soient plus détaillés, contiennent plus d'informations. À l'occasion de son contrôle, l'auditeur acquiert une connaissance approfondie de l'entreprise qu'il audite, de ses métiers, de son organisation, de ses risques. Il dispose d'un accès privilégié à beaucoup d'informations. Malheureusement, elles ne sont pas toujours restituées de manière structurée dans son rapport. Cela vaut aussi vis-à-vis des régulateurs, des dirigeants, des comités d'audit et des actionnaires. Voilà également un point qui peut être changé et amélioré, comme Monsieur Masip Hidalgo l'a proposé.

Je remercie beaucoup le Parlement de son intérêt et de son engagement sur cette question. J'ai voulu vous apporter moi-même le point 13 actualisé de mes réflexions, à quelques semaines du moment où la Commission – éclairée et encouragée par votre rapport – présentera ses propositions législatives.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani martedì 13 settembre alle 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE), por escrito. – El presente informe sobre la política de auditoría, tal y como se manifiesta en su propio título, tiene como objetivo analizar las lecciones de la crisis. Puesto que una de las causas fundamentales de la misma fue la pérdida del principal valor de las economías desarrollas, la confianza, con esta resolución el Parlamento Europeo propone afianzar esa confianza a través de las empresas de Auditoría.

Este informe es el fruto de una convergencia de opiniones, que si al principio fueron divergentes, han conseguido llegar a establecer unas normas claras para reforzar el papel de las auditoras. No obstante, en lugar de cambiar la estructura del mercado penalizando a alguna de las grandes sociedades, se ha optado por velar por la libre competencia y dar un mayor apoyo a las PYMES para establecerse en este mercado.

Felicito en este aspecto a su señoría, Sr Masip por el trabajo realizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es un informe ambicioso que va a necesitar un amplio desarrollo para dar cabida a todo lo aquí sugerido. Han sido muchas las lecciones de la crisis y éste es un claro ejemplo de la voluntad europea para sacar de una crisis el impulso necesario para poner en marcha los mecanismos que aporten confianza a la economía global. Y la política de auditoría es uno de ellos.

 

25. Fiske i Svarta havet (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Iliana Malinova Iotova, a nome della commissione per la pesca, sulla gestione attuale e futura della pesca nel Mar Nero (2010/2113(INI)) (A7-0236/2011).

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova, rapporteur. − Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Tajani, chers collègues, je veux tout d'abord remercier mes collègues de la commission de la pêche, qui m'ont soutenue dans mon travail sur la résolution dont on discute aujourd'hui. Je voudrais, en particulier, exprimer mes sentiments de gratitude à Madame le commissaire Damanaki et la direction générale MARE de la Commission européenne avec lesquelles, pendant les derniers mois, nous avons collaboré.

La résolution est déterminée par plusieurs facteurs. Elle est très actuelle dans le contexte du début du débat sur la réforme de la politique commune de la pêche et, pour la première fois, le bassin de la mer Noire, avec ses particularités et ses spécificités, y sera inclus.

Nous avons déjà, l'année dernière, adopté une résolution sur le livre vert de la commission concernant ces réformes ainsi qu'une résolution sur la politique maritime intégrée. Nous sommes aussi actuellement en pleine discussion sur la prochaine période budgétaire, pour laquelle nous devrons déterminer les mesures financières les plus adéquates pour la mer Noire.

Depuis l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne en 2007, les eaux de la mer Noire font partie de l'espace maritime européen. Les quatre autres pays – Turquie, Ukraine, Fédération de Russie et Géorgie – ne font pas partie de cette politique. Malheureusement, la coopération entre ces six pays dans le domaine de la pêche avait toujours été très faible dans son ampleur, voire inexistante. De plus, il manque de documents juridiques pour réglementer cette activité.

Dans la préparation du rapport, j'ai participé à des réunions à Ankara et à Moscou avec les institutions responsables dans le domaine de la pêche. Les représentants de ces deux pays m'ont assuré qu'ils allaient participer et coopérer au développement d'un accord commun. Ces deux pays détiennent la partie principale de la pêche et l'industrie de la pêche dans la mer Noire.

Les données dans le rapport sur l'état écologique de la mer Noire sont très inquiétantes: graves problèmes environnementaux, écosystèmes endommagés, flore et faune altérées, espèces menacées. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, le risque est d'avoir une mer morte.

Nous avons un besoin urgent de travaux de recherche scientifique, qui est désormais insuffisante en raison du manque de coordination entre les pays aussi bien que du manque de financement. Deuxièmement, les problèmes de quotas actuels qui ne reflètent pas la situation réelle des stocks de poisson et créent donc les conditions de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

C'est un problème commun et difficile à résoudre. Grâce à l'excellent rapport de ma collègue, Madame Lövin, qui sera voté dans la commission de la pêche, nous allons adopter une forte position contre la pêche INN. De plus, jusqu'à présent, il n'y a pas de structure institutionnelle adéquate pour coordonner et gérer la pêche dans la mer Noire, et les discussions et les débats sur sa création durent déjà depuis dix ans, sans aucun résultat concret.

La compétence de la commission générale des pêches pour la Méditerranée n'est manifestement pas suffisante. La création d'une organisation distincte de gestion de la pêche régionale dans la mer Noire – comme il en existe pour la mer Baltique par exemple – peut aider à gérer et à résoudre la majorité de ces problèmes. Cette organisation devrait inclure tous les pays du bassin de la mer Noire, surveiller l'état des stocks et déterminer la base d'une recherche scientifique profonde.

La mer Noire doit prendre sa place dans la nouvelle politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée. Elle doit également assurer la subsistance des pêcheurs, l'industrie, la production et la transformation des poissons, qui doivent être envisagés dans le nouveau cadre financier du Fonds européen pour la pêche après 2013.

En conclusion, je veux souligner le fait que le rapport vise à établir le cadre à long terme pour le développement de la pêche dans la mer Noire. C'est une région qui revêt une importance économique, sociale et politique. Une gestion coordonnée de la pêche est une partie importante de la stratégie mondiale pour la mer Noire et de la coopération au sein du partenariat oriental.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per sostenere questa relazione e sottolineare due aspetti in particolare, uno perché si inserisce nel dibattito attualmente in corso sulla revisione della politica comune della pesca e sull'opzione di fondo, legata alla regionalizzazione di una politica che in questi anni, centralizzata, ha dimostrato tutta la sua debolezza.

Questa fase di regionalizzazione trova nel Mar Nero una particolare sua applicazione. Credo che gli elementi contenuti nella relazione della collega Iotova descrivano una situazione particolare, ma ripetibile anche nel resto d'Europa, non sono diverse le situazioni del Mar Adriatico, del Tirreno o del Mar Egeo, cioè le interazioni soprattutto tra la pesca europea e la pesca extraeuropea sono interazioni spesso molto dannose per i mercati europei e per i consumatori europei.

La seconda questione che vorrei sottolineare velocemente è quella del richiamo a una Guardia costiera comune. Non c'è politica se non c'è un esercizio del controllo. I controlli oggi avvengono attraverso forze disparate in Europa, credo che sia giunto il momento di capire come una delle prime forze dell'ordine europee, cioè le guardie costiere, possano avere una gestione comune, una correlazione maggiore e, perché no, un corpo unico europeo. Con questo auspicio sono a sostenere totalmente i contenuti della relazione della collega Iotova.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - În primul rând, vreau să o felicit pe raportoare pentru acest raport deosebit de important pentru pescuitul în Marea Neagră.

Consider că este important pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene cu ieşire la mare, să participe activ la dezvoltarea politicii comune de pescuit, aceasta fiind o componentă importantă, în condiţiile în care Uniunea Europeană este a doua putere mondială în materie de pescuit, după China. Astfel, România este direct interesată ca principiile şi liniile directoare de acţiune ale acestei politici să fie aplicate şi Mării Negre şi, mai ales, ca acestea să fie în concordanţă cu specificul regional al statelor Uniunii Europene cu ieşire la Marea Neagră.

În acest context, în ceea ce priveşte viitoarea finanţare, consider că, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate, România este interesată în menţinerea unui instrument financiar consistent în domeniul pescuitului şi acvaculturii. Pentru aceasta, este necesară o abordare diferenţiată a sprijinului, în funcţie de criteriul convergenţei şi ţinând cont într-o mai mare măsură de specificul regional.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señora Presidenta, le agradezco a la señora Iotova que, a través de la Comisión de Pesca, haya presentado este informe de iniciativa, porque pone un punto, un ejemplo necesario de organización y armonización de la política pesquera.

Es necesaria una política específica para el mar Negro que armonice y organice a todos los países ribereños —tanto de la Unión Europea como de fuera de la Unión Europea—, que aplique criterios científicos para determinar la capacidad de pesca y utilice la diplomacia como instrumento de armonización de los distintos países, que defienda la pesca artesanal —porque de ella dependen muchas familiar y muchos pueblos— y que favorezca la recuperación del medio ambiente; y es necesario establecer una organización regional de pesca, una administración más cercana a la zona y que solucione los problemas. Todo ello, acompañado de un presupuesto, para que aquel mar sea un mar menos negro y bastante más hospitalario.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Recunoscând importanţa Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, a Sinergiei la Marea Neagră, a Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării şi având în vedere importanţa geostrategică a Mării Negre pentru Uniunea Europeană, solicităm Comisiei elaborarea unei strategii a Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre, care să fie integrată cu strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.

Pescuitul marin este un sector economic important în ţările din regiunea Mării Negre. România şi Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene în 2007, ceea ce a extins în Marea Neagră politica comună în domeniul pescuitului. Provocările cu care se confruntă pescuitul în Marea Neagră sunt: lipsa unei gestionări regionale cooperative a pescuitului, utilizarea unor tehnici destructive de recoltare, eutrofizarea şi poluarea, poluarea din surse terestre şi din evacuări directe, pierderea unor habitate valoroase de depunere a icrelor şi de creştere, şi pescuitul.

Consider că Marea Neagră ar trebui să beneficieze de un statut adecvat în politicile comunitare şi, în acest scop, ar trebui să se depună eforturi suficiente la nivel diplomatic şi ştiinţific şi să se pună la dispoziţie resurse financiare adecvate pentru un pescuit durabil în acest bazin.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (S&D). - Madam President, I would like to congratulate Mrs Iotova on this very good – and very important – report, which aims to establish a frame for the long-term development of the fisheries in the Black Sea region. It is important to underline that with this report, for the first time, the Black Sea basin will take its rightful place among the rest of the EU waters. Until now, the Black Sea has lacked coordinated action between all actors in the field of fisheries, and the focus on this important economic branch will encourage even further Black Sea cooperation.

The EU should make all the necessary diplomatic efforts to attract the Black Sea States outside the EU as closely as possible to the principles of the common fisheries policy. One of the most significant points of the report, therefore, is the creation of a separate regional organisation for the management of fisheries, which would contribute to better policy coordination between the six States bordering the Black Sea. Thanks to the report, the specificities of the Black Sea were also taken into consideration, and improved management of fisheries will lead to further restriction of the illegal, unreported and unregulated fishing from which Bulgarian fishermen suffer greatly.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, a relatora refere-se – e bem – às especificidades ecológicas da região do Mar Negro, para além das naturais especificidades socioeconómicas também existentes. Sempre defendemos que é através de uma gestão de proximidade que tenha em conta estas especificidades, que envolva as populações e as comunidades locais, que melhor se alcançam aqueles que devem ser os objectivos de uma política de pescas: a garantia do abastecimento público de pescados às populações, promovendo o desenvolvimento das comunidades costeiras, o emprego e a melhoria das condições de vida dos pescadores num quadro de sustentabilidade dos recursos.

Pelo contrário, o tipo de gestão centralizadora que a actual Política Comum das Pescas tem vindo a promover, e que o Tratado de Lisboa acentua, afasta-nos destes objectivos, como a prática o vem demonstrando.

Acompanhamos várias das preocupações expressas pela relatora no seu relatório. Acompanhamos também várias das sugestões, desde o incremento da cooperação entre os Estados ribeirinhos à importância dos planos de gestão plurianuais e do incremento do conhecimento científico que apoie a necessária abordagem ecossistémica da gestão das pescas.

Mas existem também aspectos com os quais não podemos concordar, e destaco aqui a insistência na chamada guarda costeira europeia. Não é este o quadro adequado ao necessário desenvolvimento da cooperação entre Estados-Membros nos domínios abordados neste relatório, e não compreendemos a razão pela qual este assunto é aqui retomado.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vice-président de la Commission. − La Commission partage l'analyse globale de la situation qui figure dans le rapport Iotova: la mer Noire a besoin d'une approche améliorée et coordonnée de la gestion régionale de la pêche, de la recherche scientifique et de la surveillance de la pêche.

La Commission élabore actuellement un pilier, dans le cadre de la politique maritime intégrée, pour le processus régional de la mer Noire afin d'adapter les outils développés au niveau de l'Union européenne aux défis régionaux et aux possibilités de ce bassin. Cette stratégie sera intégrée dans la Stratégie européenne pour la mer Noire élaborée par le Service européen pour l'action extérieure.

Nous sommes heureux de voir que les efforts déployés pour établir des groupes de travail avec la Russie et la Turquie pour discuter d'une coopération sur la pêche d'une manière plus détaillée sont salués par le Parlement.

Concernant l'avenir de la gouvernance régionale, nous sommes ouverts pour explorer l'opportunité d'une nouvelle convention multilatérale pour la gestion de la pêche si c'est vers cela que mène le dialogue avec la région.

Néanmoins, conformément aux conclusions du Parlement, nous avons œuvré à renforcer à court terme le rôle de la commission générale de la pêche pour la Méditerranée en fonction de ses compétences existantes pour la région.

Nous partageons la conclusion du rapport sur la nécessité d'établir un système stable à long terme qui fournira régulièrement des avis scientifiques. À court terme, la Commission a agi afin d'assurer une implication plus grande et actualisée du Comité scientifique consultatif de la CGPM, et une première réunion sur la mer Noire est prévue pour janvier 2012.

En attendant, la Commission a travaillé sur la fourniture d'avis scientifiques réguliers à travers le groupe de travail de son comité scientifique, technique et économique de la pêche. Des scientifiques d'Ukraine, de Turquie et de la Fédération de Russie participeront à la réunion de ce comité en octobre.

La Commission partage le point de vue du rapport sur la nécessité de mener des recherches et des études coordonnées. Elle a l'intention de contribuer financièrement au projet "Black Sea-Fish", qui sera lancé par la FAO prochainement. La Turquie est également l'un des plus fervents partisans de ce projet.

Concernant les mesures de gestion les plus adéquates, je pense qu'il est nécessaire de regarder plus en détail les conseils sur les TAC et les quotas ainsi que les plans de gestion. Nous considérons important de souligner qu'ils ne doivent pas être considérés comme des mesures mutuellement exclusives.

La coopération est une exigence clé dans l'amélioration de la gestion de la pêche dans la mer Noire. La Commission est prête à unir ses forces et à travailler avec le Parlement européen et toutes les parties prenantes.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani martedì 13 settembre alle 11.30.

 

26. En säker olje- och gasverksamhet till havs (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Vicky Ford, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI)) (A7-0290/2011).

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, rapporteur. − Madam President, thank you to everyone who has contributed to this report, including colleagues from many committees and industry regulator and environmental organisations. Offshore sources account for over 90% of the oil and 60% of the gas produced in the EU and Norway. This is the world’s fourth largest production area. Offshore is crucial to meeting Europe’s energy needs and its energy security.

Following last year’s tragedy in the Gulf of Mexico, it has been right to reassess safety regimes. However, much offshore oil development in European seas is off the coast of non-EU countries and it would be unwise if EU legislation pushed exploration out of EU waters into neighbouring areas - especially if a spill could still affect our seas and shores.

Our approach to safety in EU Member States must enable inclusion of neighbouring countries and also recognise that issuing licences is a Member State – and not an EU – prerogative. As with many Parliament reports, this one contains some clear messages, but some of the statements are contradictory and a couple are factually incorrect. Hopefully, we can clarify this in tomorrow’s votes.

All sites are different; not all deep water is dangerous and not all shallow water is safe. A ‘tick-box’ approach to safety allowed the Gulf of Mexico disaster to happen and we must not have the same in Europe. The report recommends a site-specific approach, with authorities and operators working together to address the individual risks of each installation, not only before drilling but at every stage of its working life. This must be backed up by rigorous independent oversight and inspections.

Legislation must not compromise this goal-setting approach or sharing of good practice. Safety is not proprietary, and rapid sharing of information and good practices between operators and regulators is vital, especially in the case of significant incidents or near misses. A true safety culture is one that encourages every worker to put safety first in applying, improving and testing safety procedures. Whistle-blowers must be protected. Inspectors must be qualified and experienced and also understand the specific conditions of each site.

I welcome regional fora that bring together regulators from individual sea areas as well as intra-fora and global coordination, as well as the recent work to build more qualified inspection networks across all seas. However, the report points out that creating a new EU super-regulator would not add value. Indeed, if it drained experienced resources from national inspectorates it could be damaging.

The Gulf of Mexico disaster was compounded by the length of time it took to cap, contain and clean up. Recently there has been substantial investment in capping and cleaning equipment. The European Maritime Safety Agency has experience in monitoring and detecting spills and in the supply of clean-up equipment, so should maintain a log of all public and private equipment enabling its rapid deployment. However, EMSA does not have experience in spill prevention nor the expertise to regulate offshore installations.

If negligence occurs, those responsible should be held accountable, and operators must be financially liable for costs and damage. They could meet this financial obligation in a number of different ways including, for example, mutual insurance funds which work best in individual sea areas. We know that there is currently not an active market for operators to purchase external insurance. Future legislation regarding financial liability should not exclude smaller operators, especially during the exploratory phases.

Finally, a moratorium on new exploration or a ban in the Arctic is not appropriate. Arctic exploration started in the 1920s. I repeat my earlier message: every site, every operation, should be assessed for its specific risks, and informed regulators should only allow drilling if they are comfortable that the risks of that site can be, and are being, managed. This should be the case in the Arctic, and indeed in every sea area.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Szeretném először is megköszönni Ford asszonynak a jelentést, amely nagyon jó, és szeretném elmondani, hogy a Deepwater Horizon, a mélytengeri platformon történt baleset az Európai Uniót is arra késztette, hogy vizsgálja felül a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek hatályos szabályozását. Újra le kell szögeznünk, hogy a környezeti és vagyoni károkért a kitermelést végzőt terheli a felelősség. A szennyezés elkerülésének költségét minden esetben az üzemeltetőnek és nem a közösségnek kell állnia. A hangsúlyt mindig a megelőzésre kell majd fektetnünk. Az elővigyázatosság elvének a gyakorlatban is érvényesülni kell, ehhez azonban hatástanulmányokat kell integrálnunk a katasztrófavédelmi cselekvéstervekhez.

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség feladatai közé fel kell vennünk a műszaki segélynyújtást és tanácsadást a kulcsfontosságú tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kérdésköreiben. A koncentrált szabályozás és ellenőrzés nem jelentheti azt, hogy a biztonsági előírásokkal iparági szereplők között előnyösebb helyzetet teremtünk. Gondolnunk kell a kis- és közepes méretű szereplőkre, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D) - Domáce dodávky ropy a plynu majú významný prínos, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a spotrebu energie v Únii. Viac ako 90 % ropy a 60 % plynu získavame práve prostredníctvom ťažby na mori, ktorá však neprebieha v celej Európskej únii rovnomerne. A rovnako nie každá činnosť na mori, ktorá sa týka ťažby ropy a plynu v európskych vodách, prebieha vo vodách pod kontrolou Európskej únie.

Katastrofa už spomínaná v súvislosti s plošinou v Deepwater Horizon bola podnetom na to, aby všetky subjekty zapojené do prieskumu ložísk a ťažby plynu a ropy na mori opätovne prehodnotili bezpečnosť v ich priemyselných odvetviach. A aj keď ropný a plynárenský priemysel sa môže pochváliť zlepšujúcimi sa výsledkami v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, zameranie na bezpečnosť personálu by nemalo odvádzať pozornosť od bezpečnosti postupov, najmä v oblasti prevencie havárií a ich riadenia. Som presvedčená, že je na mieste monitorovať prísnu kontrolu a nepretržité testovanie a posudzovanie environmentálnych vplyvov látok s cieľom ubezpečiť sa, že sú neškodné aj v prípade ich úniku, a tým aj zamedziť vplyvom na verejné zdravie a životné prostredie.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Subliniez faptul că activităţile de foraj în largul coastelor unui stat pot avea un impact semnificativ asupra altor state membre şi, de aceea, consider necesar să se impună criterii de performanţă în materie de siguranţă a exploatării. Cetăţenii europeni, mediul şi industria europeană trebuie să beneficieze de un nivel ridicat de securitate, iar industria de profil să beneficieze de un cadru legislativ simplificat şi de condiţii egale de concurenţă.

Solicit Comisiei şi statelor membre să analizeze practicile cele mai avansate pentru activităţile de prospectare şi producţie offshore şi să propună îmbunătăţirea cadrului legislativ. De asemenea, solicit statelor membre şi Comisiei să se asigure că regimul de autorizare prevede instrumente financiare adecvate astfel încât, în caz de incidente majore, să poată fi mobilizate urgent sursele financiare necesare acoperirii daunelor economice, sociale şi de mediu cauzate de o scurgere de petrol sau gaze.

Înainte de acordarea licenţelor pentru exploataţiile offshore, consider necesar să se efectueze studii de impact asupra mediului.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, a experiência e os inúmeros acidentes já demonstraram que a actividade da exploração offshore de petróleo e gás não pode continuar a fazer-se tendo como objectivo central apenas o máximo lucro para os grupos económicos que se dedicam a tais actividades, pondo em causa a segurança dos seus trabalhadores e das populações.

É essencial que haja regras muito claras na defesa do ambiente, do interesse público, dos trabalhadores envolvidos, das populações vizinhas, e que o seu cumprimento seja garantido. É preciso que haja fiscalização eficaz, que haja um acompanhamento rigoroso do que se está a passar e que acima do interesse privado se valorize e se sobreponha o interesse público.

É isso que esperamos da Comissão Europeia nas propostas que nos deve apresentar.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE). - Madame la Présidente, je remercie madame Ford pour le travail qu'elle a effectué, mais je voudrais souligner que le groupe Verts a déposé une résolution alternative dont un élément-clé consiste à protéger les aires naturelles sensibles, et notamment l'Arctique.

En effet, si l'on accorde des permis d'exploration ou d'exploitation, on se rendra coupable, en cas d'accident – comme on l'a vu dans le golfe du Mexique et aussi en Écosse – de pertes irréversibles ou très destructrices de ce milieu unique au monde.

D'autre part, on peut se demander qui nettoiera ce site en cas d'accident, puisqu'il ne s'agit pas d'une zone économique exclusive, qui en définit les frontières, et donc les responsabilités: c'est un lieu universel.

Je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur plusieurs points: d'abord, le contrôle. Il faut effectivement renforcer le contrôle, mais il serait bon que celui-ci s'effectue à l'échelle européenne et que ce soit l'Agence pour la sécurité maritime qui l'assume.

Ensuite, il faut bien définir les responsabilités. L'amendement 76 établit la responsabilité complète des pétroliers, sans plafond. Parallèlement, l'amendement 47 définit la responsabilité civile, capable de couvrir non seulement les dommages environnementaux, mais aussi les préjudices sociaux et économiques, avec la capacité financière garantie pour une assurance obligatoire.

C'est bien de penser aux petites exploitations pétrolières, mais si elles n'ont pas d'assurance, il n'y a pas de raison de leur donner une licence. Ces points-là sont donc très importants.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, à la suite de l'accident de la plate-forme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, la Commission a présenté un plan d'action afin de maintenir et d'assurer un plus haut niveau de sécurité et de protection de l'environnement dans les activités offshore du gaz et pétrole.

Le Parlement européen a largement soutenu les objectifs de la Commission. Le rapport précis et très documenté du Parlement que nous discutons ce soir confirme la complexité des questions offshore. Je suis particulièrement heureux de voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre vos conclusions et celles de la Commission.

Je peux vous assurer que la Commission partage pleinement vos inquiétudes sur les besoins d'éviter de déstabiliser le secteur offshore par une réglementation inappropriée. Ainsi, nous nous basons sur les meilleures pratiques existantes en Europe et maintenons des contacts avec les parties prenantes afin d'assurer que nos propositions à venir seront fondées sur des éléments concrets et réalistes.

La production de gaz et de pétrole offshore a été – et sera – une source importante d'énergie pour l'Europe, et est une structure industrielle d'envergure dont les normes de sûreté sont largement reconnues comme un exemple d'excellence. Mais pour rester au plus haut niveau de sécurité globale, nous devons continuer à progresser. L'expérience montre qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers.

Malheureusement, la fuite récente de pétrole dans un oléoduc de la mer du Nord a encore confirmé le besoin de mesures. Il n'y a pas de recette simple pour améliorer la sécurité des opérations offshore. Nous pensons que la responsabilité des opérations offshore de gaz et pétrole doit rester entre les mains de l'industrie et des administrations nationales.

Cependant, notre analyse confirme également que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans divers secteurs. Nous devons veiller à ce que les meilleures pratiques soient étendues à toute l'Union européenne, nous devons renforcer la transparence de l'industrie et promouvoir le partage d'expériences. Nous devons aussi améliorer nos plans d'urgence en cas de manquement en matière de prévention.

Nous voyons le rôle que l'Union européenne peut jouer afin de dégager des orientations et des motivations dans le travail permanent sur de telles améliorations. Un important travail a déjà été effectué depuis le plan en cinq points sur la sécurité offshore. La Commission est actuellement en train de finaliser cette proposition sur la sécurité offshore, accompagnée par l'analyse d'étude d'impact, qui devrait être adoptée vers octobre.

Ces propositions doivent être tournées vers l'avenir et constituer une solution complète afin de répondre aux manquements et à la complexité du système actuel et, surtout, de prévoir des instruments pour son amélioration permanente. Ces efforts doivent être partagés par toutes les parties prenantes et la Commission accueille chaleureusement la réponse positive de l'industrie à certains de ses appels à progrès.

Ni la sécurité, ni les fuites du pétrole ne connaissent de frontières. C'est pourquoi la Commission est également impliquée dans le partage de l'expérience européenne sur la sécurité offshore avec ses partenaires internationaux, notamment au sein du G20.

En conclusion, je souhaiterais vous remercier pour votre contribution aux débats sur la façon d'améliorer la sécurité de nos eaux, et souligner que la Commission attend avec impatience de coopérer étroitement avec le Parlement sur la proposition législative à venir cet automne.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani martedì 13 settembre alle 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – O desastre ambiental ocorrido no Golfo do México, consequência de um colossal derramamento de petróleo para o mar, trouxe para a ordem do dia a preocupação com os riscos, as responsabilidades e a legislação que regula a exploração e a extracção de petróleo. O relatório sobre a acção da UE no domínio da exploração e extracção de petróleo na Europa reflecte a responsabilidade da UE em assegurar a protecção das suas costas e a capacidade de resposta a este tipo de desastres ambientais. Regozijo-me com a introdução das sugestões por mim apresentadas, nomeadamente no que respeita à coordenação europeia e ao papel da EMSA. Em termos de coordenação à escala da UE e com os países vizinhos, é necessário garantir as melhores práticas e a harmonização das várias abordagens nas várias regiões da UE, quer ao nível da prevenção de acidentes quer ao nível da resposta. Destaco o papel da Agência Europeia de Segurança Marítima, situada em Lisboa, que presta apoio e assistência técnica em matéria de segurança e de protecção marítima na área da poluição causada por navios. Este relatório propõe a extensão das competências da Agência Marítima Europeia,que serão alargadas ao nível da monitorização, partilha de informação e coordenação da prevenção e resposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. – The committee’s rejection of calls for a moratorium on deep-sea oil and gas exploration was welcomed in the north-east of Scotland. The spectre of such a ban first emerged in the aftermath of last year’s disaster in the Gulf of Mexico; I hope that an overwhelming majority of MEPs will agree that such a move would be a ‘disproportionate reaction’. None of this is to say that MEPs – or people in the north-east of Scotland – should not take safety matters seriously. This summer’s leak from Shell’s Gannet installation shows that accidents can happen and that complacency is not an option. As well as oil, the North Sea provides thousands of jobs in the fishing and tourism sectors – sectors which are heavily dependent upon a clean environment. Scotland’s oil industry remains a vital industry – not solely in terms of Scottish jobs but in terms of European energy security too. An estimated 40% of oil and gas reserves remain to be extracted and the North Sea sector has a good few decades to go – if policy makers allow it to thrive. Political control of the resource must remain at national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. Awaria na platformie wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej była groźnym memento. Okazało się, że wielkie ekologiczne zagrożenia na szelfach rosną nieproporcjonalnie wraz ze wzrostem trudności pozyskiwania węglowodorów z odwiertów na głębszych akwenach morskich. Wymaga to nowych rozwiązań dla lepszego monitorowania warunków wiercenia gwarantujących natychmiastowe odcięcie jeszcze pod dnem morskim niekontrolowanego wycieku ropy w momencie skoku ciśnienia. Firmy prowadzące wiercenia winny uzyskiwać każdorazowo licencję krajów, na terenie których podejmują pracę. Warunkiem winny być przedstawione każdorazowo techniczne możliwości „odcięcia” w przypadku gwałtownego skoku ciśnienia w odwiercie oraz pełne monitorowanie ekologiczne i pogodowe pracy platformy. Niezbędne są zabezpieczenia przeciwpożarowe, a także zabezpieczenie techniczne oraz finansowe na wypadek awarii. Unia Europejska winna wspierać badania naukowe, które umożliwią innowacyjne rozwiązania techniczne zwiększające niezawodność pracy platform wiertniczych na morzu.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Tisztelt Képviselőtársaim! Az amerikai olajfúró torony katasztrófája hatására Európa is szigorítani és egységesíteni kívánja a tengeri olaj- és gáztermelés biztonsági előírásait. A kitermelés zavartalan és biztonságos működésének szavatolása az európai vizeken is ellátásbiztonsági prioritás. Az északi-tengeri lelőhely biztosítja ugyanis az európai kőolaj- és földgáztermelés oroszlánrészét. A jelentéssel kapcsolatban négy kulcsfontosságú szempontra szeretném felhívni a figyelmüket. Elsőként elengedhetetlennek tartom, hogy a harmadik országokat proaktívan bevonjuk a biztonsági előírások szigorításába. Mivel az északi-tengeri lelőhelyek jelentős hányadát Unión kívüli tagállamok kontrollálják, csak így érhetünk el megnyugtató megoldást. Másodikként egyetértek azzal, hogy hisztérikus reakciók helyett inkább higgadt cselekvésre van szükség: a felelősségi körök egyértelmű meghatározására és megfelelő megelőző intézkedések betartatására. Az európai vizeken történő szénhidrogén termelés betiltása azonban felesleges túlreagálása lenne a történteknek. Harmadikként jó irányba mutató kezdeményezésnek tartom, hogy a károk utólagos kezelése helyett a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Az engedélyeztetési eljárás szigorítása, a licenszkiadási feltételek egységesítése, a független auditok kötelezővé tétele és az alkalmazottak képzése egytől egyik hozzájárul egy esetleges baleset megelőzéséhez. Végezetül pedig támogatom az alapelvet, hogy a termelővállalatok vállaljanak felelősséget az általuk okozott károkért. Csak a pénzügyi felelősségvállalás ösztönzi megfelelően a piaci szereplőket a megelőző intézkedések betartására és a legmagasabb fokú biztonság szavatolására.

 

27. Kvinnors företagande i små och medelstora företag (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Marina Yannakoudakis, a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sull'imprenditorialità femminile nelle piccole e medie imprese (2010/2275(INI)) (A7-0207/2011).

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, rapporteur. − Madam President, as governments face economic turmoil it is vital we harness existing resources to the maximum, and one of the best resources we possess are companies and businesses which can help create the wealth that is needed in a successful and vibrant economy. However, when we look at small and medium-sized enterprises today, we find they are still mainly run by men, which means that much of the population fails to reach its potential.

This report recognises the value of women entrepreneurs in SMEs and acknowledges that women face many different problems in different Member States in attaining their objectives. The report also recognises the contribution women in employment can make both to the local community and to the economy of the EU, and points out clearly that women have the right to choose the role they play within the home or the community they live in. Many women have to juggle their own aspirations to succeed alongside their commitment to their family. The aim of the report is to make this choice a reality through practical guidelines and best practice recommendations which Member States could adopt if they so wish.

EU Member States differ in their approach to women looking to run their own businesses and in the support they give these women. Whilst researching my report, I found that the difficulties women faced in setting up SMEs within Member States were more or less the same. Often they were unaware of the mechanics needed to start a business, they lacked the confidence or were unsure where to seek advice, and found financial institutions unsympathetic to their specific needs.

To address these difficulties I proposed a few amendments such as: firstly, to make better use of funding opportunities that are available to female entrepreneurs which allow fair and equal access to finance; secondly, we need to embrace national education concepts for young entrepreneurship in schools, for example, or to encourage female one-year entrepreneurship or apprenticeship programmes in universities; thirdly, we could recognise the importance of female ambassadors as they help promote competitiveness by inspiring women and young girls to set up their own businesses.

I would like to thank the shadow rapporteurs for their contribution to drafting the report, which I felt strengthened it.

We are going to be holding separate votes on paragraphs 34, 44 and 46, which relate to Romani women, migrant women and balanced representation on boards. All these topics are very important in their own right, but they are not really relevant in a report that specialises in women and SMEs, so for this reason I am not going to be supporting these separate votes.

As a woman who has been running my own company for 25 years, I know first hand the problems women can encounter when trying to establish a viable SME. I hope that this report will be adopted by the European Parliament, and that ultimately Member States will be able to use it as a basis for supporting women who wish to move forward in this field, for in spite of all the constraints and restrictions upon them, women have proved to be more than capable in the workplace when starting a business.

Recognising women’s ability in the workplace, and assisting them through media such as an EU report to strengthen their position, is vital. This will not only encourage women to move into the world of business, but will ensure when they move into it there is an even playing field and there is no room for gender discrimination.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Senhora Presidente, começo por felicitar a relatora pelo seu trabalho e agradecer a abertura e colaboração que dispensou na obtenção de compromissos que obtiveram um largo consenso. Hoje, falar de pequenas e médias empresas e de empreendedorismo, quer de homens quer de mulheres, é um imperativo. Na verdade, e apesar das grandes dificuldades que as pequenas e médias empresas têm vindo a sofrer nestes últimos anos, elas continuam a ser uma importante fonte de criação de emprego e um motor para o crescimento da economia europeia. O empreendedorismo feminino deverá ser incentivado, pois tem um enorme potencial a ser explorado e é uma forma de aumentar a taxa de emprego.

Neste relatório, a relatora apela e recomenda aos Estados-Membros que adoptem medidas de conciliação da vida familiar com a vida profissional para favorecer a criação de empresas por mulheres. Partilhamos também as recomendações sobre a necessidade de aconselhamento sobre os modos de financiamento e de gestão financeira disponíveis, bem como a importância do acesso ao financiamento e em particular o acesso ao microfinanciamento, destacando para isso o programa de financiamento europeu Progress.

Para terminar, gostaria de clarificar a posição sobre o conteúdo do parágrafo 46, dizendo que, por uma questão jurídica e de coerência e rigor, votaremos este parágrafo separadamente, não tendo nada contra – pelo contrário – a participação equilibrada dos homens e mulheres nos conselhos de administração das grandes empresas e das empresas cotadas na bolsa, que não é esse o caso.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Samostatná zárobková činnosť v porovnaní s klasickým zamestnaneckým pomerom prináša väčšiu pružnosť vo vzťahu k pracovnému času a k miestu pracoviska, a tak flexibilne umožňuje skĺbiť pracovné úlohy a starostlivosť o deti a rodinu, ktorá je základom zdravého fungovania spoločnosti.

Považujem za smutné, že v Európskej únii podniká len jedna z desiatich žien v porovnaní s pomerom 1:4 u mužov, a to napriek tomu, že ženy tvoria približne 60 % všetkých absolventov univerzít. Potenciál žien by preto mali Komisia, členské štáty a regionálne i miestne orgány lepšie využiť pomocou vytvorenia nových možností financovania určených špeciálne pre ženy, akými sú napríklad osobitné dotácie, úprava predpisov o sociálnom zabezpečení a zlepšenie poskytovania mikroúverov ženám, ktoré si chcú založiť vlastný malý podnik. V tomto smere treba jednoznačne apelovať na členské štáty, aby podnecovali banky k tomu, aby vytvárali služby na podporu podnikania orientované na ženy.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Actuala criză economică şi financiară din statele Uniunii Europene a determinat multiplicarea problemelor deja existente pentru femeile antreprenoare, cu precădere în primele etape de după demararea unei activităţi economice. Ştim cu toţii cât de important este rolul microîntreprinderilor în economia europeană. Circa 90% dintre întreprinderile europene au sub 10 salariaţi, mai mult de un sfert fiind înfiinţate de persoane şomere.

Consider esenţial ca Uniunea să păstreze şi în viitorul buget sprijinul financiar pentru femeile întreprinzătoare, iar avantajele fiscale prevăzute pentru IMM-uri să fie accesibile tuturor antreprenorilor, fără discriminare. Totodată, este important ca implicarea femeilor în activităţi de antreprenoriat să fie promovată mai mult pe piaţa forţei de muncă europene, inclusiv pentru realizarea de schimburi de experienţă şi de bune practici şi pentru raţionalizarea resurselor.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D) - S poľutovaním musíme ešte aj v súčasnosti skonštatovať, že ženy sú v oblasti pracovného trhu stále diskriminované aj v rámci Európskej únie.

Najčastejšie sa hovorí o rozdieloch v platových podmienkach. Avšak v praxi majú ženy menšiu šancu aj pri zakladaní, respektíve prevádzke malých a stredných podnikov. Ženy tiež narážajú na prekážky pri prístupe k informačnej podpore a finančným a technologickým nástrojom a službám, ktoré často obmedzujú ich možnosti rozširovať svoje podnikanie a uchádzať sa napríklad aj o vládne, či samosprávne objednávky. Je dôležité uznať, že pracovné a podnikateľské schopnosti žien sú pre nás dôležité a sú dôležité pre celú spoločnosť, a tým by sme posilňovali aj ich postavenie. Nielen, že to ženy povzbudí prenikať do sveta podnikania, ale vhodne realizovanými krokmi by sme mohli zabezpečiť pre ženy skutočne rovnoprávne podmienky a odstrániť rodovú diskrimináciu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Statisticile arată că din cauza crizei financiare şi economice s-au agravat problemele în cazul multor femei antreprenoare, în special în primii trei ani de activitate. De aceea încurajăm Comisia, statele membre şi autorităţile regionale şi locale să valorifice mai mult oportunităţile de finanţare disponibile, precum instrumentul european de microfinanţare Progres, care furnizează microcredite de până la 25 000 EUR microîntreprinderilor şi persoanelor care doresc să îşi înfiinţeze propria microîntreprindere.

Pentru ca femeile să devină antreprenori, este important accesul egal la oportunităţi de creare de reţele de afaceri tradiţionale, la tehnologia informaţiei şi la comunicaţii. De asemenea, pentru femeile active, disponibilitatea şi calitatea serviciilor de îngrijire a copilului sub trei ani sunt esenţiale.

Solicit Comisiei şi statelor membre să acorde o atenţie deosebită situaţiei femeilor în vârstă de peste 50 de ani, să le ajute să îşi înfiinţeze propriile societăţi şi să ia în considerare crearea de programe de îndrumare şi sprijin pentru acestea.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, a crise actual está a atingir de forma particularmente intensa as mulheres, sobretudo as que têm mais baixos rendimentos. O desemprego crescente das mulheres e a proliferação do trabalho precário e mal pago estão a contribuir para o aumento da pobreza das mulheres e a criar as condições para uma maior discriminação e exploração. E é neste contexto que muitas mulheres são atiradas para o falso trabalho independente, para um tipo de emprego pseudo-independente que apenas serve para contornar a protecção social e privar estas trabalhadoras dos seus direitos fundamentais, na base fundamental de redução de custos laborais. É uma prática inadmissível que deve ser combatida. É certo que há mulheres empresárias de micro e pequenas empresas, que naturalmente devem ser apoiadas, impedindo que também aqui haja qualquer tipo de discriminação, e nesse aspecto sublinhamos a necessidade de medidas, de algumas medidas que também aqui foram já enunciadas.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - IMM-urile joacă un rol fundamental în creşterea economică, în coeziunea socială şi în crearea locurilor de muncă. Mediul de afaceri din Europa este însă caracterizat de inegalitatea dintre bărbaţi şi femei. Acestea din urmă reprezintă doar 30% din totalul întreprinzătorilor europeni. Această discriminare prejudiciază atât femeile, cât şi economia.

Europa trebuie să dispună de programe care să încurajeze şi să susţină femeile în domeniul afacerilor. Sprijin crearea unei agenţii pentru dezvoltarea întreprinderilor înfiinţate şi conduse de femei. Consider necesară şi alcătuirea unei baze de date europene pentru implementarea unei politici reale referitoare la femeile întreprinzătoare. Potenţialul femeilor în mediul de afaceri trebuie utilizat mai eficient, atât la nivel local, regional şi naţional, cât şi european.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Úvodom chcem povedať, že si vážim úsilie Európskeho parlamentu o cielené postupné zlepšovanie postavenia žien v európskej spoločnosti.

V rozličných správach, odporúčaniach, nariadeniach vplývame na členské krajiny, aby vo svojich právnych systémoch vytvárali lepšie podmienky pre uplatňovanie žien vo verejnej správe, podnikateľskom prostredí, v riadiacich pozíciách, ale aj pri vykonávaní bežnej práce v zamestnaní či v domácnosti. Aj keď je nesporné, že toto úsilie Európskeho parlamentu prináša isté výsledky, myslím si, že popri ďalších námetoch na zlepšenie postavenia našich žien, ako v tomto prípade pri uplatňovaní sa v podnikateľskom prostredí, by sme mali vynaložiť väčšie úsilie aj na vyhodnotenie spätnej väzby navrhovaných opatrení, aby sme videli, ktoré z opatrení sú účinné a pomáhajú nám plniť očakávané ciele a ktoré zatiaľ z nejakých dôvodov nefungujú. Potom by sme možno vedeli efektívnejšie navrhovať ďalšie kroky na zlepšenie postavenia našich žien a možno aj v podnikateľskom prostredí.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - A pénzügyi és gazdasági válság tovább mélyítette a vállalkozók, köztük sok lehetséges női vállalkozó problémáit. Különösen a 25 év alatti és 50 év feletti nőket érintette erőteljesebben a pénzügyi válság, ezért kiemelt figyelmet kell ennek a korosztálynak szentelni. Annak ellenére, hogy a női vállalkozók és a női kis- és középvállalatok jelentős forrást képeznek a nők foglalkoztatási arányának emeléséhez, ez a potenciál nincs kihasználva teljes mértékben az Európai Unióban. Fontos, hogy arra ösztönözzük a nőket, hogy kezdjenek el vállalkozni, és olyan támogatási lehetőségeket kell kínálni számukra, amelyek lehetővé teszik az uniós finanszírozás hatékonyabb felhasználását. A tagállamoknak továbbá olyan politikát kell végrehajtaniuk, amely elősegíti a nők számára a munka és a magánélet közötti megfelelő egyensúly kialakítását.

Fontos, hogy a női vállalkozók képességét, értékét a kis- és középvállalkozásokban elismerjék. Helyzetük megerősítésére és munkahelyi érvényesülésük fokozására a jelenlegi gazdasági helyzetben is – úgy EU-s, mint tagállami szinten – meg kell találni az őket célzó pénzügyi támogatásokat.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D) - My ženy máme sťaženú situáciu na trhu práce z dôvodu pretrvávajúcej diskriminácie voči pohlaviu, veku, stále výrazným platovým rozdielom, starostlivosti o rodinu a tak ďalej. Tiež má nežnejšie pohlavie menej ambícií v čase krízy púšťať sa do vlastného podnikania. Preto vítam iniciatívnu správu spravodajkyne, keďže v dnešnej dobe je nevyhnutné podporiť ženy v podnikaní, aby nestrácali motiváciu a cítili, že majú pre svoju kvalifikáciu, schopnosti, zručnosti a talent podporu. Osobne vítam veľmi iniciatívu v rámci vzdelávacieho programu Erazmus, ktorá má byť venovaná práve podpore mladých žien – budúcich podnikateliek. Tiež podporujem apel našej spravodajkyne na členské štáty, aby hľadali nové zdroje financovania alebo príspevkov pre ženy – podnikateľky, aby mali hlavne ženy rovnaké príležitosti a možnosti prístupu k finančným zdrojom a grantom ako muži. Ženy musia cítiť podporu aj v poradenstve a asistencii aj v prípade neúspechu v podnikaní. Bolo by preto užitočné zamerať sa aj na budovanie platforiem na nadnárodnej úrovni, na výmenu poznatkov a skúseností pri riešení konkrétnych problémov.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτώντας με μικροπιστώσεις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι η ώρα να ανεβάσει ταχύτητα. Πέραν από την ανάγκη καταπολέμησης των έμφυλων ανισοτήτων και συμφιλίωσης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικονομική και εκπαιδευτική στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών με προγράμματα επιχειρηματικής καθοδήγησης στην αφετηρία αλλά και στη διάρκεια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών - γιατί ανοίγουν νέους ορίζοντες και ευκαιρίες στην καινοτόμο απασχόληση - και τέλος, συμπερίληψη ειδικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σε σχολικά και πανεπιστημιακά προγράμματα και ανάδειξη θετικών προτύπων για τόνωση της αυτοπεποίθησης και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin! Ich möchte Frau Yannakoudakis für diesen wichtigen Bericht sehr danken. In der EU sind nach wie vor mehr Männer als Frauen unternehmerisch tätig. Eine Einrichtung wie das Office of Women's Business Ownership in den Staaten wäre daher von absoluter Notwendigkeit für die EU, um Unternehmerinnen EU-weit zur Seite zu stehen. Frauen sind fähig zu Multitasking und lassen mehr Vorsicht und Umsicht walten. Es ist für die heutige Gesellschaftsentwicklung von absoluter Wichtigkeit, dass sich mehr Frauen in die Geschäftswelt wagen.

Förderungen auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene müssen aufgebaut und – so vorhanden – ausgebaut werden!

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, la Commission a proposé des mesures concrètes pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans le cadre du Small Business Act pour l'Europe.

La première mesure est la création du réseau européen des ambassadeurs de l'entrepreneuriat féminin en 2009. Nous avons réussi à mobiliser les entrepreneurs pour qu'ils fassent campagne sur le terrain pour inciter les femmes de tous les âges à créer leur propre entreprise et à devenir des entrepreneurs.

Les modèles sont très importants pour motiver quelqu'un à démarrer une nouvelle entreprise. Nous disposons aujourd'hui de 320 ambassadeurs dans 22 pays européens. Ce réseau a été une réussite, dépassant déjà, dans sa première année d'exploitation, ses objectifs en termes de manifestations organisées et d'attentes du public: plus de 7 500 femmes potentiellement entrepreneurs dans dix pays.

Par ailleurs, de nombreux ambassadeurs sont allés au-delà de leur tâche, qui était de faire uniquement campagne pour l'entrepreneuriat féminin. Ils ont activement contribué à soutenir la création de nouvelles entreprises. Grâce à leur travail, dans les six pays participants – nous ne disposons pas de données sur d'autres pays –, plus de 110 nouvelles entreprises dirigées par des femmes ont été créées.

La Commission prépare, pour le 15 novembre, le lancement du réseau européen de mentors pour les femmes entrepreneurs. L'action s'adresse aux femmes qui ont déjà démarré leur entreprise. Nous allons mobiliser les femmes entrepreneurs afin qu'elles agissent comme mentors auprès de nouvelles femmes entrepreneurs.

Ces mentors aideront les femmes entrepreneurs en leur fournissant des conseils et un soutien quant aux start-ups, à la gestion et au développement de leur entreprise. Elles seront sélectionnées, au niveau national, par les contractants participant à l'action, et ce parmi les entrepreneurs prospères et bien connus.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani martedì 13 settembre alle 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. - Gli imprenditori, di entrambi i sessi, sono per definizione incentrati sulla propria impresa e si impegnano per conseguire il successo della loro attività. Nell'UE, nonostante le donne rappresentino una quota significativa della forza lavoro degli Stati membri, gli imprenditori sono tuttora più numerosi rispetto alle donne imprenditrici. Allo stato attuale, infatti, ciascuno Stato membro dell'Unione ha adottato approcci diversi per sostenere e promuovere le donne nel processo decisionale e nei consigli di amministrazione delle imprese. I diversi sistemi di sostegno che, con il tempo, si sono sviluppati negli Stati membri sono adeguati alle esigenze culturali e individuali del paese di appartenenza. A fronte di questa situazione, la Commissione gestisce un gruppo volontario di ambasciatrici negli Stati membri che forniscono un prezioso supporto tecnico alle donne imprenditrici. Condivido il parere della relatrice sull'opportunità di dare un maggiore sostegno a questa iniziativa ed alla condivisione delle best practices. E' innegabile il prezioso contributo che le donne lavoratrici possono dare sia alla comunità che all’economia dell’Unione europea. Molte di esse si destreggiano abilmente, non senza difficoltà, tra l’impegno della famiglia e la propria aspirazione professionale. Incoraggio, pertanto, tutte le iniziative degli Stati membri volte a sostenere ed incentivare progetti destinati alle donne imprenditrici.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. Egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă un principiu fundamental al UE, dar există în continuare inegalități în ceea ce privește antreprenoriatul sau puterea decizională, în majoritatea statelor europene. Statisticile arată că numărul antreprenorilor femei este semnificativ mai mic decât al bărbaților, situându-se în jurul valorii de 30%.

Având în vedere rolul major pe care îl joacă întreprinderile mici și mijlocii în dezvoltarea economică, este importantă stimularea comportamentului investițional al femeilor încă de pe băncile școlii. Concomitent, trebuie să luptăm pentru înlăturarea stereotipurilor de gen care se perpetuează de la o generație la alta. Consider că ar fi util și schimbul de bune practici între regiunile mai dezvoltate economic și regiunile mai sărace din UE, inclusiv prin programe gen Erasmus pentru tinerii întreprinzători.

Tot în acest context, cred că este esențială valorificarea mai bună a oportunităților de finanțare disponibile pentru femeile întreprinzătoare, spre exemplu Instrumentul european de micro-finanțare Progress. Nu în ultimul rând, o atenție specială trebuie acordată asigurării facilităților pentru îngrijirea copiilor, pentru a permite femeilor să-și continue cariera la scurt timp după ce au adus pe lume un copil.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. În Uniunea Europeană, numărul femeilor antreprenoare este net inferior numărului de bărbați din mediul de afaceri. Acestea însă aduc un aport economic important în cadrul societății. Sunt de opinia că, pentru a le consolida poziția, este esențială recunoașterea aptitudinilor femeilor la locul de muncă și asistarea acestora prin mijloace de comunicare în masă. Acest fapt nu numai că le va încuraja să avanseze în mediul de afaceri, dar va asigura, de asemenea, un mediu echitabil în care nu există loc pentru discriminarea de gen. In aceeași ordine de idei, ar trebui să se stimuleze încheierea de acorduri între guvernele naționale și bănci, pentru acordarea de credite avantajoase care să impulsioneze intrarea femeilor în mediul de afaceri.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Ze swojego doświadczenia wiem jak to jest być kobietą-przedsiębiorcą, ponieważ prowadziłam własną działalność zanim zajęłam się polityką. Dlatego z dużym entuzjazmem zagłosuję za sprawozdaniem promującym przedsiębiorczość wśród kobiet. Potrzeba nam pań w biznesie, a w małych i średnich przedsiębiorstwach szczególnie. Jest wiele młodych, dobrze wykształconych kobiet, które pozostają niestety bezrobotne na rynku pracy. Wydaje się, że własna działalność dla części z nich byłaby bardo dobrą alternatywą. Musimy zachęcać i pomagać kobietom w stawianiu pierwszych kroków. Potrzebna jest im przede wszystkim pomoc w postaci informacji o potencjalnych źródłach finansowania dla małych i średnich firm, dotacjach, preferencyjnych kredytach, możliwościach korzystania z europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress. Nie mniej ważne są szkolenia i poradnictwo zawodowe dla kobiet, którym brak wiedzy praktycznej jak odnaleźć się w przepisach prawnych, jak znaleźć inwestorów, tworzyć rentowne biznesplany. Aby naturalnie zwiększać zainteresowanie kobiet działalnością na własny rachunek, należy uczyć przedsiębiorczości już we wczesnych latach szkolnych, co nie tylko zwiększy udział kobiet-przedsiębiorców na rynku, ale przysłuży się walce ze stereotypami, które skutkują dyskryminującym postrzeganiem kobiet jako niezdolnych do prowadzenia własnego biznesu.

 

28. Situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Edit Bauer; a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile (2011/2091(INI)) (A7-0291/2011).

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, előadó. − Feltűnt Önöknek, hogy a televízió képernyőjén gyakorlatilag nem lehet 50 év fölötti bemondókat látni? Ha mégis, akkor csaknem biztosan férfi. Feltűnt Önöknek, hogy a munkahelyeken sokkal kevesebb ötvenes nő van, mint férfi? A statisztikai adatok azt mutatják, hogy míg az 55 év feletti férfiak 55%-a van jelen a munkaerőpiacon, az azonos korú nőknek csupán 37%-a. Erről a korcsoportról nem sok statisztika létezik, ha mégis, ha ilyet keresnek az Interneten, akkor először amerikai vagy ausztrál adatokat fognak találni, európai adatokat sokkal kevesebbet. Miközben a kormányok és parlamentek sorra hozzák a nyugdíjkorhatár meghosszabbítására vonatkozó intézkedéseket – épp ma hallottam egy ilyen angol kormányelképzelésről – addig az elemzések azt mutatják, hogy a munka világából való kilépés sokkal hamarabb következik be.

A 2020-as stratégia azt a célt tűzte ki, hogy a foglalkoztatási ráta érje el a 75%-ot a férfiak és a nők esetében egyaránt. Jogos tehát a kérdés: mit lehet, és mit kell tenni azért, hogy a munkaerő ne hagyja el idő előtt a munkaerőpiacot? Ehhez persze azt is tudni kéne, hogy mik a korai kilépés okai. Annak, hogy a nők hamarabb hagyják el a munka világát, mint a férfiak, sok oka lehet, vegyünk sorra néhányat. Sok pályán a diszkrimináció, amivel a nők szembesülnek. Sőt, gyakran nem egyszerű, hanem összetett diszkriminációval néznek szembe. A kor szerinti diszkrimináció, az úgynevezett „ageing” számlájára írható, hogy a TV képernyőjén nem lehet őket látni. Nyilván nem ez az egyedüli olyan pálya, ahol ez eklatánsan megnyilvánul.

Sokszor a szociális kényszer, ami kiszorítja őket a munkaerőpiacról, vagy az önkéntes vállalás, amikor a gondoskodásra szoruló családtag helyzete ezt megkívánja. Az okok sorában ott vannak a betegségek, melyeknek egy része megfelelő megelőzéssel elkerülhető lenne. Gondoljunk csak a mellrákra vagy az oszteoporózisra. A munkahely kialakítása, a munkakörülmények, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölése nyilván ugyanebbe a kategóriába tartozik. Az aktív idősödés éve 2012-ben nyilván teret nyit az olyan aktivitásoknak, melyek javíthatnak a helyzeten. Az 50 feletti nők aktuális helyzete ugyanis komoly következményekkel jár, az életük során szétnyíló bérolló erre a korra éri el maximumát, ebben a korban a legnagyobbak a férfiak és nők közti bérkülönbségek.

Ez a többszörösen megszakított munkaerőpiaci jelenlét a gyakoribb részmunkaidős foglalkoztatással, a lassúbb karierrel együtt azt eredményezi, hogy a nők nyugdíja átlagosan sokkal alacsonyabb. Ezért az idős nők közt aránytalanul magas a szegénység kockázatával élők aránya. A jelentés célja világos: megfogalmazni azokat a lépéseket, melyek ezen a helyzeten javíthatnak. Nemcsak a diszkrimináció területén, habár az is reális probléma. Hisz a kor szerinti diszkriminációt a megkérdezettek többsége tartja annak, konkrét tapasztalat alapján. A jelentés több tanulságot is megfogalmaz: a megelőzés olcsóbb, mint a következmények kezelése és ez érvényes a munkaerő-piaci jelenlétre is.

Az egyik legfontosabb konklúzió, hogy a nyugdíjreform, a várva várt fehér könyv figyelembe kell, hogy vegye a női életpályák specifikumait. Nem maradhat megfelelő szociális biztosítás nélkül az a szakasz, azok a szakaszok, melyek a gyerekneveléssel vagy a családtagok gondozásával telnek el. Mindkettő olyan tevékenység, melynek társadalmi jelentősége az idővel, a demográfiai változásokkal csak növekedni fog. A megfelelő munka és szélesebb társadalmi feltételek nélkül nem fog sikerülni azon célok elérése, melyeket a 2020-as stratégia a foglalkoztatás területén vagy a szegénység leküzdésére vonatkozóan kitűzött.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Frau Präsidentin! Ich begrüße den Bericht von Frau Edit Bauer. Er beschreibt ganz konkret die Lage: Mit dem fortschreitenden demografischen Wandel verschlechtert sich gerade die Situation der älteren Frauen dramatisch. Die Zukunft ist alt, sie ist arm, und sie ist dazu auch noch weiblich. Frauen haben eine kürzere berufliche Laufbahn, mit Unterbrechungen durch Kindererziehung und Pflege. Und sie verdienen im Durchschnitt weniger als Männer. Die Arbeitslosenrate liegt bei Frauen höher als bei Männern, und Frauen sind viermal öfter teilzeitbeschäftigt. Sie arbeiten sehr wohl, aber nicht immer werden sie bezahlt. Das niedrige Lebenseinkommen von Frauen wirkt sich auch auf ihre Rente aus und erhöht das Risiko der Altersarmut.

Der Bericht zeigt aber auch die positiven Aspekte. Ältere Menschen stellen eine enorme kulturelle, gesellschaftliche und berufliche Bereicherung dar. Ihr Beitrag zur Gesellschaft wird allzu oft übersehen, und das umfassende Engagement wird nicht genug in Anspruch genommen. Die gesellschaftliche Herausforderung besteht heute darin, die Menschen entsprechend ihrer Möglichkeiten zu würdigen, sie länger auf dem Arbeitsmarkt zu halten und dafür zu sorgen, dass sie noch lange, nachdem sie in Rente gegangen sind, gesund, aktiv und unabhängig bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Hospodárska konkurencieschopnosť a prosperita Európy čoraz viac závisí od efektívneho využívania pracovnej sily. Nevyhnutné predĺženie pracovného života však musí byť vykonávané citlivo a spoločne s vytváraním dôstojných pracovných podmienok primeraných veku, ako aj systémov sociálneho zabezpečenia. V rámci solidarity medzi generáciami by mali členské štáty, predovšetkým regionálne a miestne orgány, vytvárať programy podpory žien – podnikateliek v synergii s programami aktívneho starnutia, ktoré by priamo zapájali odborníčky z radov podnikateliek práve v preddôchodkovom a dôchodkovom veku do vytvárania nových pracovných miest a príležitostí. Rád by som vyzdvihol obdivuhodnú a záslužnú činnosť opatrovateliek a ošetrovateliek, ktoré napriek často nepriaznivému právnemu rámcu a finančnému ohodnoteniu poskytujú pomoc najzraniteľnejším členom našej spoločnosti a bojujú tak proti sociálnemu vylúčeniu ľudí so zdravotným postihnutím a umožňujú im tak viesť dôstojný život.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Într-o lume a globalizării, solidaritatea dintre generaţii, mai ales folosirea potenţialului senioarelor, este importantă pentru formarea profesională a tinerelor generaţii. Exemplul şi experienţa femeilor în vârstă reprezintă o valoroasă resursă economică şi constituie un adevărat rezervor de experienţă care poate deveni un real sprijin pentru comunitate. Consider necesară încurajarea tuturor măsurilor care contribuie la îmbunătăţirea politicilor de egalitate de şanse, astfel încât să fie evitată, pe cât posibil, existenţa unor atitudini discriminatorii faţă de femeile care se apropie de vârsta pensionării.

Cred, de asemenea, că trebuie încurajată reluarea activităţii profesionale după concediul de creştere a copilului, precum şi reconversia profesională, pentru a evita sincopele în procesul de promovare şi evoluţie în carieră şi pentru a evita lipsa unei pensii adecvate la final de carieră.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, a discriminação das mulheres idosas é um dos maiores problemas sociais que temos e uma das causas fundamentais da pobreza e da exclusão social. Muitas vezes, essas mulheres foram vítimas dos salários baixos, do desemprego, do trabalho a tempo parcial e precário, o que se reflecte em pensões e reformas muito baixas que as colocam em situação de grande fragilidade social e em risco de pobreza.

Ora, numa fase de agravamento do desemprego como a actual, a situação das mulheres que se aproximam da idade da reforma deve merecer particular atenção. Desde logo, não aumentando a idade para ter acesso à reforma, garantindo que as mulheres não são discriminadas por causa da maternidade e da idade. Depois, valorizando o trabalho das mulheres, combatendo a discriminação salarial e revendo o processo de cálculo das reformas e pensões para garantir que o envelhecimento se faz de forma digna, sem humilhações, sem discriminações ou qualquer forma de violência contra as mulheres idosas. O que também exige serviços públicos de qualidade e a preços acessíveis, designadamente nas áreas da saúde, da protecção social e condições dignas de alojamento.

São estas propostas, e algumas que estão no relatório, que achamos que a Comissão deve ter em conta.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D) - Predkladaná správa sa zameriava na ženy dosahujúce tzv. preddôchodkový vek, čo je vek medzi 55. a 64. rokom života. Alarmujúcim je fakt, že v 21 členských štátoch Európskej únie je zamestnanosť žien v preddôchodkovom veku v porovnaní so zamestnanosťou mužov v takom istom veku až o 20% nižšia. Existencia takejto rodovej nerovnosti v neprospech žien práve na sklonku ich profesionálnej kariéry je možnou príčinou viacerých negatívnych sociálnych dopadov. Potlačenie rodovej diskriminácie najmä po 50. roku života by preto malo byť prioritou členských štátov v oblasti sociálno-právnej ochrany svojho obyvateľstva tak, aby nedochádzalo k oslabovaniu úlohy žien v oblasti trhu práce. Preto chcem apelovať na Komisiu, aby zabezpečila vytvorenie pravidiel pre členské štáty, ktoré pomôžu ženám zotrvať na pracovnom trhu a rovnako dôsledne pozmenia sociálne systémy odstránením rodovej diskriminácie najmä v oblasti penzijných systémov.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D) - Jednou z oblastí, kde sa vyskytuje diskriminácia voči ženám, je určite trh práce. Ženy nemajú primerane zaručené právo na prácu a percento nezamestnaných žien v Európe stúpa. Diskriminované sú hlavne mladé ženy, ktoré vstupujú na trh práce, a ženy v preddôchodkovom veku, ktoré sú tlačené do práce na polovičný úväzok. Práve ženy po päťdesiatke sú najviac diskriminované práve vďaka svojmu veku, pohlaviu a zdravotnému stavu. Ale nezabúdajme, že práve staršie ženy sú obrovským prínosom pre spoločnosť. Starajú sa o svoje rodiny, deti a vnúčatá a často sa venujú aj dobrovoľníckym aktivitám. Väčšina európskych žien celý život pracovala a je preto nespravodlivé, že im je toto právo upierané, keď im v tom nebráni ich zdravotný stav v pokročilom veku a majú desiatky rokov dlhé skúsenosti. Presne u tejto skupiny obyvateľov narastá ohrozenie chudobou a sociálnou exklúziou. Preto vyzývam Komisiu, aby aj v duchu nasledujúceho roka aktívneho starnutia urobila potrebné opatrenia na ich udržanie sa na pracovnom trhu vrátane sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός πως τα ηλικιωμένα άτομα, ηλικίας 55 έως 64 ετών, υφίστανται τον ηλικιακό ρατσισμό, τις ηλικιακές διακρίσεις. Οι γυναίκες, ιδιαίτερα, βιώνουν αυτές τις διακρίσεις, αλλά αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα και τις άλλες έμφυλες διακρίσεις λόγω φύλου, στερεότυπων αντιλήψεων, επισφαλούς υγείας ή αναπηρίας. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι το 2012 θα είναι έτος ενεργού στήριξης γιατί δίνει μια μοναδική ευκαιρία περαιτέρω ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ηλικίας σε όλες τις πολιτικές, για να αποφευχθεί ακριβώς ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο κάθε λογής ρατσισμός ενάντια στα άτομα τρίτης ηλικίας.

Σε μια Ευρώπη που γερνά δεν έχουμε την πολυτέλεια να θεωρούμε τη γήρανση του πληθυσμού ως κοινωνικοοικονομικό βάρος. Αντίθετα, έχουμε υποχρέωση να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις, να στηρίξουμε την ενεργό γήρανση με προγράμματα και δραστηριότητες και να διασφαλίσουμε την ίση πρόσβαση όλων στην υγειονομική περίθαλψη και στην μακροχρόνια φροντίδα.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, je voudrais d'abord remercier les députés européens, et tout particulièrement Madame Bauer, pour l'élaboration de ce rapport.

Une indépendance économique égale pour les femmes et les hommes constitue un des volets prioritaires de notre stratégie 2010-2015 pour l'égalité femmes-hommes. Nous n'atteindrons l'objectif d'emploi de 75 % pour les femmes et les hommes que si nous nous dotons des politiques nationales visant spécifiquement à accroître les taux d'activité des femmes et à réduire les disparités femmes-hommes, notamment chez les femmes de plus de cinquante ans.

La Commission mesure combien les femmes qui approchent de l'âge de la retraite se trouvent dans une situation particulière, puisqu'il arrive qu'elles aident leurs enfants adultes à élever leur famille ou qu'elles s'occupent de leurs parents âgés. Une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée est fondamentale si nous voulons voir augmenter le nombre de femmes actives et étendre leurs droits à la pension.

La Commission reconnaît le rôle considérable que jouent dans la poursuite de ces objectifs les congés de paternité et les congés pour soins à un proche dépendant, parallèlement aux autres instruments disponibles. Elle a dès lors commandé des études afin d'évaluer les coûts et les avantages de ces deux types de congé. Les résultats sont attendus pour la fin de l'année. Sur la base de ces deux études, la Commission décidera de la suite à réserver à ces mesures.

Le rapport souligne, à juste titre, que les femmes de plus de 75 ans sont davantage exposées au risque de pauvreté que les hommes dans la même tranche d'âge. La pauvreté, chez les femmes, peut certes être la conséquence d'une couverture de retraite insuffisante, mais, bien souvent, elle résulte aussi de la brièveté de la carrière professionnelle de ces dernières.

Il est donc essentiel que le parcours professionnel effectif des femmes soit aussi long que celui des hommes. Fixer un âge de la retraite identique pour les femmes et les hommes constitue un des moyens d'y parvenir. Il convient de prendre des mesures, dans le cadre du régime des pensions, afin de compenser les interruptions d'activité professionnelle. La législation actuelle garantit l'acquisition des droits à pension pendant la période des congés de maternité.

Notre livre blanc sur les pensions est toujours en cours d'élaboration et la Commission envisagera les possibilités d'améliorer les dispositions en matière de pension pour les femmes. L'année prochaine, nous devrons examiner, avec les États membres, l'adéquation du régime de pension et nous publierons un rapport à ce sujet parallèlement au rapport sur le vieillissement. Ce rapport portera sur la situation des femmes retraitées qui sont victimes de pauvreté et d'exclusion sociale.

Nous continuerons, au cours des prochains mois, à travailler en étroite coopération avec les parties prenantes dans le cadre de la rédaction du livre blanc et nous comptons sur votre engagement actif, qui permettra de fonder les mesures que nous envisagerons sur les meilleurs éléments probants et les meilleures contributions possibles.

L'Union européenne est confrontée à un vieillissement important de sa population en raison de la faiblesse des taux de fécondité, de l'augmentation de l'expérience de la vie et du départ prochain à la retraite de la génération du baby-boom. L'année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations sera une occasion importante de battre en brèche le discours sur la population vieillissante, présentée comme un fardeau social et économique, et de montrer les richesses qu'ont à offrir les femmes et les hommes de ce groupe d'âge.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani martedì 13 settembre alle 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. I would like to warmly congratulate Ms Bauer for her excellent report on the situation of women approaching retirement age. Our continent has the highest proportion of elderly women in the world, who frequently face double discrimination in the labour market, based both on age and gender. As a consequence of the rising divorce rates and the shorter life-expectancy of men, women are often and increasingly over-represented among the isolated elderly. Widows and lone elderly women in general are at a higher risk of poverty, isolation and social exclusion. Yet elderly women approaching retirement age represent a significant resource for tackling the ingravescent demographic challenges the EU must face, so we must ensure that they can stay healthy and active as well as remain in the labour market if they wish. Member States need to adequately address the multiple discrimination that older women are facing in seeking access to employment, also by exchanging best practices in improving the quality of working conditions of older women in order to create for them a sustainable and healthy workplace.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), na piśmie. – Grupę kobiet, którą w oficjalnych dokumentach dyplomatycznie nazywamy „zbliżającymi się do wieku emerytalnego”, lub bardziej medialnie „50+”, polska pisarka Olga Tokarczuk nazwała kiedyś „niewidocznymi w społeczeństwie”. Dlatego bardzo cieszę się, że w przyszłym roku „niewidoczne” staną się widzialne za sprawą Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej. Zatrudnienie kobiet po 55 roku życia jest dziś w Europie zbyt niskie, by Unia mogła osiągnąć cel 75% zatrudnienia kobiet i mężczyzn, co założyliśmy w strategii „Europa 2020”. Nie uda nam się to, jeżeli zatrudnienie kobiet nie wzrośnie. W Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje program „Solidarność pokoleń” – jest to rządowy pakiet zwiększający w naszym kraju zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia. To szokujące, że na rynku pracy kobiety o wiele lat młodsze od mężczyzn często uważane są za „stare”.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. Panie Przewodniczący! Zapoznałam się z projektem rezolucji w sprawie sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym i na wstępie pragnę pogratulować sprawozdawczyni. Jest to istotny, bardzo ważny temat, gdyż coraz większą liczbę kobiet w wieku powyżej 50. roku życia dotyka podwójny problem dyskryminacji ze względu na wiek i płeć. Coraz częściej trafiają one do grupy izolowanych osób starszych. W świetle przytoczonych przez sprawozdawczynię faktów i statystyk należy tym bardziej docenić fakt ustanowienia roku 2012 europejskim rokiem aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Także w Polsce podejmowane są działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet i umożliwienie im rozpoczęcia aktywnego życia w podeszłym wieku. W wielu miastach odbywają się szkolenia dla kobiet dojrzałych, m.in. szkolenia komputerowe, szkolenia z zakresu księgowości, doradztwo zawodowe. Biorąc pod uwagę fakt, że odsetek osób w grupie wiekowej ponad 65 lat wzrośnie z 17,4% w 2010 roku do 30% w 2060 roku, należy działania takie jeszcze bardziej zintensyfikować, umożliwiając w ten sposób każdej kobiecie podniesienie kwalifikacji zawodowych i prowadzenie aktywnego trybu życia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Ältere Frauen werden auf dem Arbeitsmarkt doppelt diskriminiert: einerseits aufgrund des Geschlechts und andererseits aufgrund des Alters. Die Folge für Frauen ab 65 ist die Altersarmut. Besonders die zunehmende Zahl atypischer und prekärer Arbeitsverhältnisse, in denen größtenteils Frauen beschäftigt sind, ist ein wachsendes Problem in Europa. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen zwischen 55 und 64 Jahren auf dem Arbeitsmarkt bleiben und nicht abgeschoben werden. Wir müssen aber auch die Bedingungen schaffen, dass sie dahin zurückkehren können. Insbesondere 2012 sollte die Europäische Kommission im Rahmen des Jahres zum „Aktiven Altern“ ihre Anstrengungen verstärken, um die Situation älterer Frauen zu verbessern und die Teilhabe älterer Frauen am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Verbesserung der Gleichstellungspolitik und Verbesserung der Fortbildungsmöglichkeiten sind nur zwei Stichworte im Hinblick auf eine langfristige Verbesserung der Situation älterer Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist entscheidend. Unterschiedliche Lebensphasen gehen mit unterschiedlichen Anforderungen von Frauen in Familie und Beruf einher, was nicht mit Rentenabschlägen bestraft werden darf.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. – Zgodnie z podejściem zawartym w strategii Europa 2020 jednym z najważniejszych celów społecznych staje się walka z ubóstwem, dyskryminacją, starzeniem się społeczeństw, przy jednoczesnym unikaniu lub łagodzeniu napięć między pokoleniami. Dlatego tak istotne jest wprowadzanie konkretnych, długofalowych rozwiązań w dziedzinie rynku pracy i w systemie emerytur. W wielu krajach UE będzie się to wiązało ze sporymi zmianami. Powszechnie stosowana dyskryminacja ze względu na wiek i płeć sprawiła, że tylko co trzecia kobieta będąca w wieku przedemerytalnym może liczyć na pracę, nierzadko w niepełnym wymiarze godzin i za niższą pensję. Często jej dobry stan zdrowia, chęci, a szczególnie kwalifikacje i umiejętności pozwoliłyby na pełne zatrudnienie przez wiele kolejnych lat.

Posłanka sprawozdawczymi słusznie zwraca uwagę na potrzebę kształcenia ustawicznego i stwarzanie możliwości zdobycia nowych kwalifikacji, aby móc pozostać na rynku pracy. Konieczne są działania na rzecz rozpowszechnienia elastycznych form zatrudnienia, co pozwoli kobietom pogodzić życie zawodowe z osobistym. Największym wyzwaniem staje się praca nad zmianą postaw pracodawców wobec osób starszych oraz zniesienie przymusu odchodzenia na emeryturę w określonym wieku. Pamiętajmy, że osoby starsze są pełnowartościowymi, i co wykazują badania, najbardziej lojalnymi pracownikami. Szczególnie w obliczu problemów z wypłacaniem świadczeń gwarantowanych obywatelom w wielu krajach UE, powinniśmy zauważyć potencjał pokolenia 50+.

 

29. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
Anföranden på video

30. Avslutande av sammanträdet
Anföranden på video
 

(La seduta è tolta alle 22.50)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy