Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0039(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0278/2011

Ingediende teksten :

A7-0278/2011

Debatten :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Stemmingen :

PV 13/09/2011 - 5.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0344

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg Herziene uitgave

4. Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (debat)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του Simon Busuttil, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) (A7-0278/2011)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, rapporteur. − Madam President, this is the most important overhaul of the law which established FRONTEX in 2004, and Parliament greatly welcomes it.

The establishment of the Agency in 2004 coincided with the start of a massive flow of migration towards Europe via different routes. First via Spain, and in particular the Canary Islands; then via Italy, and the Italian island of Lampedusa, and Malta; later via Greece, and so on and so forth. So, in a way, this Agency was asked to start running before it could walk. Therefore, all in all, our assessment of the first six years of experience of the Agency is that it needs to be strengthened and made more effective because, despite all good intentions, it has not lived up to expectations so far.

This proposal to change the law was presented by the Commission, and already in the Commission proposal we had extremely good ideas which were certainly good steps forward. I hope that Parliament has improved on this proposal with the help of the Hungarian Presidency, in particular, and the Council of Ministers continues to build on these good points.

If had to synthesise the contribution of Parliament I would divide it into four points; I will say something about each.

The first point is that we tried to increase the visibility of the Agency. We did this, in particular, by giving the border guards engaged in FRONTEX missions the name they really deserve. They should be called ‘European Border Guards’, and therefore we have given this new name to people who, fair enough, will be national border guards coming from national services, but will be participating in European missions under FRONTEX. For that reason they should be called European border guards, rather than unintelligible phrases such as ‘FRONTEX joint support teams’ or, worse, ‘rapid border intervention teams’: ‘RABITS’!

Within one year, the Commission has promised to look at the feasibility of actually going that one step further along the path towards the establishment of European border guards proper.

The second area where we have made a contribution relates to strengthening the effectiveness of the Agency; here, we focused on compulsory solidarity. This means that once a Member State decides – and commits itself – to pool a number of border guards or make some equipment, such as vessels, planes or helicopters, available to the Agency, it will now be legally obliged to honour its promises. That was not previously the case, which explains to a large extent why the Agency was not deemed to be effective in its missions, because when it turned to the Member States they did not deliver.

The Agency will also be able to purchase, lease, own or even co-own its own equipment from now on. Of course, we do not expect it to have an army of sorts by any means, but we want the Agency to have basic equipment which will enable it to engage in missions, especially in emergencies. We will also give the Agency the power to process personal data – under strict conditions – if this can help it in the fight against crime.


On human rights – which was a key point for this Parliament – we have agreed on important improvements to the Commission proposal. For instance, any FRONTEX mission where a violation of human rights occurs will now be suspended or terminated. We will also appoint a fundamental rights officer in the Agency and a consultative forum on human rights, and we will monitor return operations in terms of human rights.


Finally, we will also increase the democratic scrutiny of the Agency, which will therefore be held increasingly accountable to Parliament. Madam President, that is already a mouthful, and I will stop my introduction at this point. I very much look forward to this debate and, hopefully, I will come back to some points later.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Miller, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Szanowna Pani Komisarz! Rada z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte porozumienie w sprawie zmiany rozporządzenia Rady nr 2007/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w skrócie nazywaną Frontex.

Rada Europejska i Rada kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat wzywały do wzmocnienia agencji Frontex. Niedawne wydarzenia w Afryce Północnej i wynikający z nich wzmożony napływ imigrantów przez południowe morskie granice Unii Europejskiej dodatkowo pokazały duże znaczenie wzmocnienia zdolności operacyjnych agencji. W swojej deklaracji przyjętej 11 marca br. Rada Europejska wezwała do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie wzmocnienia zdolności agencji Frontex, a w konkluzjach z 25 marca wezwała do osiągnięcia porozumienia do czerwca br. To, że udało się dotrzymać wyznaczonego terminu zakończenia prac, jest wynikiem intensywnych prac zarówno w Radzie jak i w Parlamencie, a także negocjacji między naszymi dwiema instytucjami. Obie instytucje musiały pójść na kompromis w wielu kwestiach, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik. Chciałbym szczególnie podkreślić i podziękować za wysiłki prezydencji węgierskiej i zespołu negocjacyjnego po stronie Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem posła sprawozdawcy Simona Busuttila.

Od początku swej działalności w październiku 2005 r. Frontex w szybkim tempie rozpoczął działalność operacyjną i obecnie odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu współpracy operacyjnej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Agencja koordynuje szereg wspólnych operacji i projektów pilotażowych na granicach zewnętrznych, koncentrując się w szczególności na kilku obszarach wysokiego ryzyka, takich jak południowe granice morskie Unii Europejskiej.

Zmiana rozporządzenia jest ważnym krokiem. W znacznym stopniu rozszerza zadania agencji. W szeregu obszarów lepiej wyposaża agencję do lepszego realizowania zarówno obecnych, jak i nowych zadań. Obejmuje powołanie europejskich zespołów straży granicznej jako wspólnego zasobu do dyspozycji w trakcie wszystkich operacji Frontex, wcześniej określanych jako wspólne zespoły wsparcia i zespoły Rabit, tj. zespoły szybkiej interwencji na granicy. Zawiera także wzmocnione postanowienia w sprawie finansowania oraz zapewnienia dostępności odpowiednich zespołów technicznych i kadrowych. Frontex zostaje również zobowiązany do zwracania szczególnej uwagi na państwa członkowskie doświadczające szczególnej i nieproporcjonalnej presji na swoje systemy azylowe. Zmienione rozporządzenie zawiera wzmocnione postanowienia w zakresie ochrony praw podstawowych, włącznie z ustanowieniem forum konsultacyjnego ds. praw podstawowych i mianowaniem urzędnika ds. praw podstawowych. Kodeks postępowania zagwarantuje przestrzeganie praw podstawowych, a w przypadkach naruszeń praw człowieka operacje Frontexu będą musiały zostać przerwane lub zakończone.

Dodatkowo zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące przetwarzania przez agencję danych osobowych zbieranych w trakcie działań operacyjnych. Zdolność agencji Frontex do przeprowadzania analizy ryzyka ulega wzmocnieniu, aby umożliwić szybszą reakcję na pojawiające się nowe sytuacje. Zostają ponadto wprowadzone nowe postanowienia w sprawie szkoleń i działań badawczych. Wzmocniono rolę koordynacyjną w odniesieniu do wspólnych operacji w zakresie powrotów i możliwości uruchomienia projektów pomocy technicznej i oddelegowania urzędników łącznikowych do krajów trzecich.

Prezydencja nie ma wątpliwości, że zmiana mandatu agencji Frontex znacząco wzmocni jej zdolności operacyjne. Wyrażam głębokie zadowolenie ze wzmocnienia skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Cieszę się również ze zobowiązania Komisji do przeprowadzenia studium wykonalności w sprawie utworzenia europejskiego systemu straży granicznej. Pozwoli to na rozwój procesu wzmacniania polityki Unii Europejskiej w obszarze zarządzania granicami w najbliższych latach. Proszę pozwolić, Pani Przewodnicząca, że konkluduję ponownie, dziękując Parlamentowi za konstruktywne podejście do tego rozporządzenia. Liczę na zatwierdzenie wyników naszych negocjacji w trakcie dzisiejszego głosowania. Serdecznie dziękuję!

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, I would like to start by thanking the rapporteur, Mr Busuttil, for his work, as well as the shadow rapporteurs, and also the last troika – the Spanish, Belgian and Hungarian Presidencies – for the efforts made so that we can come to a vote today on this very important matter.

Without effective border management, the Schengen system cannot function effectively and the security of the EU may be put at risk. We have seen increasing challenges in recent years. Some Member States have been exposed to considerable migratory pressures at their external borders, and this must be dealt with in a spirit of solidarity and common responsibility. At the same time, of course, we must make sure that people who turn to Europe seeking protection are dealt with in a way that is in compliance with our values and with international laws and standards.

The effective management of Member States’ external borders must be continuously improved to respond to the new challenges. Weaknesses at some sections of the border must be tackled. Our citizens need to be reassured that external border controls are working properly. This is, of course, primarily the Member States’ responsibility, but FRONTEX and the European Union can contribute substantially to achieving these goals, and we have seen increased demand by Member States for the services of FRONTEX since its establishment in 2005. FRONTEX has also been involved in many very important projects and operations lately in Greece and also, with the Hermes operation, in Italy, where FRONTEX is helping to assist the authorities as well as actually saving lives at sea.

Based on a number of evaluations, but also on the desire of the European Council and the European Parliament to improve and strengthen the legal framework of the Agency, we at the Commission identify proposals, and submitted one almost 18 months ago now. It was also important for the Commission to be very clear on the human rights responsibilities of FRONTEX to ensure its continued legitimacy.

The strengthening of FRONTEX had different connotations for different stakeholders. Member States are looking to increase financial resources, while Parliament wanted to improve the availability of technical resources and strengthen respect for fundamental rights, so it took us some time to negotiate this. But now we have reached a high-quality compromise that, I think, stresses the correct balance between the different interests in play. I am confident that the new regulation will enhance the work of the Agency, especially through the European Border Guard teams, which will consolidate the EU character of this work.

The requirement for Member States to honour their promises regarding human rights is being strengthened. I would like to thank the rapporteur and Parliament for their support in ensuring that FRONTEX should only carry out joint operations if the necessary guarantees are provided regarding absolute respect for fundamental rights and freedoms and the right to international protection of those in need. I think the requirement for Member States to honour their promises regarding the human and technical resources they put at the disposal of the Agency will also enable the Agency to better plan and conduct joint operations.

In addition, FRONTEX-funded return operations will be monitored to ensure objective and transparent criteria. To that end, the Commission is providing today, for inclusion in the minutes, a Commission declaration on the monitoring of return operations. The monitoring of returns, the clauses allowing the Agency to suspend or terminate joint operations, and the creation of a consultative forum and a fundamental rights officer are all major steps forward.

The strengthening of the operation and capability of the Agency, including the possibility for the Agency to acquire its own equipment, will put it in a position to cope in a cost-effective manner with the ever-increasing demands of Member States for it to coordinate border control activities and return operations. Furthermore, the changes mean FRONTEX will also have a mandate to process personal data obtained during operations coordinated by the Agency to use in the fight against crime and human trafficking.

Controlling external borders is only one aspect of border management. Cooperation with countries of origin or transit is another. This regulation will enhance cooperation with the relevant authorities in third countries, and the Agency will have the possibility of providing technical assistance to relevant third countries to increase the level of cooperation.

If a decision is taken today, I think all three institutions can be proud. We have achieved a framework and laid the ground for a more effective, more operational, more visible and more legitimate FRONTEX Agency. I would like to thank everybody involved.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. − Frau Präsidentin! Auch wir im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, insbesondere im Menschenrechtsausschuss, haben uns intensiv mit dem Bericht und der Verbesserung von FRONTEX beschäftigt. Wir haben einen sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, wie die menschenrechtskonforme Arbeit von FRONTEX gestaltet und verbessert werden kann.

Wie Frau Kommissarin Malmström ausgeführt hat, konnte es so wie bisher auch nicht weitergehen. Denn es war zu wenig bekannt, wie FRONTEX arbeitet, und in den Medien und in den einzelnen Mitgliedstaaten hatte FRONTEX kein gutes Standing. Es wurde doch sehr oft nachgefragt, wie es sein kann, dass Tausende von Menschen ertrinken und niemand ihnen zur Rettung kommt. Einzelne Journalisten und Flüchtlingsorganisationen haben auch dokumentiert, dass sogar Hilfeleistungen unterlassen wurden.

Ich denke, es ist positiv zu werten, dass es jetzt mit dem Vorschlag des Parlaments doch geschafft wurde, dass die FRONTEX-Mitarbeiter eine menschenrechtspolitische Ausbildung erhalten, dass man einen Grundrechtsbeauftragten geschaffen hat, dass es ein Abkommen mit der Grundrechteagentur in Wien gibt, und dass es bei Fehlverhalten und bestimmten Vorkommnissen eine Berichtslegung geben muss. Das sind alles positive Dinge.

Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir es nicht geschafft haben, uns mehrheitlich dafür auszusprechen, dass es unabhängige Beobachter von FRONTEX gibt, die diese neuen Regeln auch überwachen und die z. B. an einzelnen Missionen teilnehmen können. Deshalb wird die Frage bleiben, ob das, was wir geschaffen haben, auch wirklich angewandt wird. Und ich denke, wir brauchen nach wie vor die unabhängige Beobachtung durch nichtstaatliche Akteure.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo PPE. – Señora Presidenta, felicito sinceramente al señor Busuttil, a la Comisión y al Consejo.

La creación del espacio de libertad, seguridad y justicia es uno de los mayores logros de la Unión, permitiendo a casi 500 millones de personas desplazarse libremente por su territorio.

La supresión de las fronteras interiores ha supuesto que los Estados periféricos se vieran obligados a reforzar sus controles fronterizos, función que, como recordarán, forma parte del ámbito competencial exclusivo de los países concernidos. Los Estados interiores disfrutan de los beneficios derivados del espacio de libertad, pero en ocasiones olvidan que tal situación se debe, en buena medida, al esfuerzo asumido por los Estados con fronteras exteriores, esfuerzo que debe potenciarse en situaciones de crisis migratorias.

Esas situaciones exigen, cada vez con más frecuencia, la intervención de Frontex. Sin embargo, la capacidad de reacción de la Agencia es limitada, ya que no cuenta con medios suficientes para ello. Esta falta de medios se debe, en buena medida, a la ausencia de un compromiso real por parte de algunos Estados.

Por ello, era necesario y preciso reforzar el Reglamento Frontex, definiendo claramente la misión de la Agencia y disponiendo los instrumentos legales que permitan dotarla de los recursos y medios necesarios para cumplir sus objetivos en plena consonancia con el respeto a los derechos fundamentales. La puesta a disposición de medios económicos, materiales y humanos no puede depender de la buena voluntad solo de una parte de los Estados, siendo preciso que la solidaridad pase a tener carácter vinculante y general.

Frontex deberá, además, coordinar su acción con Europol y Eurojust para luchar contra la delincuencia organizada.

La cooperación con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo es un elemento imprescindible para garantizar el acceso a la protección internacional. La creación de un sistema de guardia de fronteras es una propuesta interesante que podrá llevarse a cabo si la misma se instrumenta a través de la llamada cláusula de solidaridad obligatoria.

En definitiva, la aprobación de la propuesta de Reglamento permitirá una mejor gestión de los flujos, combatir más eficazmente a las mafias y mejorar el sistema común de asilo.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, je souhaite tout d'abord, moi aussi, féliciter le rapporteur pour les résultats qu'il a – non sans peine – réussi à engranger dans un dossier particulièrement délicat et épineux dans la négociation avec les États membres.

Il faut retenir à l'évidence un certain nombre de points positifs que l'on peut qualifier d'avancées certaines, même si je ne vous cache pas que mon groupe et moi-même aurions apprécié de pouvoir aller un peu plus loin dans cette réforme. Ainsi avons-nous obtenu que l'Agence se préoccupe davantage du respect des droits fondamentaux dans le cadre de ses missions. Cela paraît une évidence mais il fallait pourtant que cela soit clairement formalisé. Un officier spécialisé aura donc accès à toutes les informations relatives aux droits fondamentaux et exercera ses fonctions de façon indépendante. L'Agence devra prêter assistance aux États membres dans les situations d'urgence humanitaire et de sauvetage en mer – et nous avons vu combien cela était important ces derniers mois. Les opérations seront suspendues en cas de violation des droits fondamentaux. Les accords passés par Frontex avec les pays tiers devront répondre aux normes européennes en matière de droits fondamentaux. Le principe du non-refoulement des migrants sera respecté en toutes circonstances. Tout ceci va dans le bon sens.

Le nouveau règlement vise également à rendre Frontex plus opérationnelle. Dans cet objectif, les États membres devront s'engager de façon ferme à mettre du personnel et des moyens à la disposition de l'Agence.

Troisième avancée notoire: Frontex fera l'objet d'une transparence démocratique accrue, ce qui implique très directement le Parlement européen, encore que, dans ce domaine, les évolutions futures – je l'espère – de ce règlement devront accroître le droit de regard des parlementaires. Trois thèmes, trois types d'avancées qui sonnent comme des évidences mais qu'il a été, pourtant, bien compliqué d'obtenir.

Deux dernières idées pour terminer. Frontex est et doit continuer d'être considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil au service de la stratégie de l'Union européenne en matière de surveillance des frontières extérieures. Frontex n'est pas l'alibi parfait ni le repoussoir des États membres au service de leur propre politique migratoire, ce qui continuera de mon point de vue – et nous devrons travailler sur ce sujet – à poser un certain nombre de questions en matière de responsabilités respectives.

D'autre part, en plein débat sur Schengen, nous devons tous avoir en tête que la politique européenne en matière de migration a bien d'autres défis à relever que celui de Frontex dans les domaines, par exemple, de l'intégration ou de la réinstallation, ou de l'accès à une protection juste et équitable. Sur ces sujets aussi, nous souhaitons que l'Union, dans toutes ses composantes, arbore la même volonté politique. Ainsi pourrons-nous parler – je crois – d'avancées dans le domaine d'une Europe de l'asile et des migrations.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Denna sammanträdesperiod ska parlamentet rösta om ett förnyat och förstärkt mandat för Frontex. Jag är stolt och mycket glad över att ha fått vara en del i det team som på ett utmärkt sätt har letts av kollegan Simon Busuttil. Jag vill tacka för ett mycket gott samarbete.

Frontex är som bekant ingen gammal myndighet utan har bara varit operativ under sex år. Och med det som är nytt finns det anledning att man ser över verksamheten för att ytterligare kunna förbättra den inför framtiden. I det betänkande som vi nu har här visar vi hur vi ytterligare kan förbättra Frontex kvalitativa arbete.

Jag välkomnar att myndigheten nu får ett tydligare mandat och ser det positiva i att medlemsstater nu kommer att bidra med både personal och utrustning för att ge Frontex de förutsättningar som myndigheten behöver för att bedriva ett riktigt gott arbete. Det är mycket positivt att vi har lyckats säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna i Frontex arbete. Det innebär bland annat att man nu kan avbryta eller avsluta operationer där misstanke om brott mot de mänskliga rättigheterna föreligger. Vi upprättar också en instans inom myndigheterna som särskilt ska övervaka att mänskliga rättigheter efterlevs. Jag vill med stor glädje berätta att det uteslutande är parlamentets förtjänst att detta har tillkommit. Jag är stolt över det.

Jag välkomnar också att parlamentet i en deklaration gör en mycket viktig politisk markering genom att vi väljer att tala om irreguljära migranter i stället för illegala migranter. Ingen människa är någonsin olaglig. Jag ser fram emot den dag då begreppet ändras också i våra fördrag. Det kommer att dröja, men man måste alltid våga tro att den dagen kommer. I ett EU där vi har utplånat de inre gränserna är det viktigt att de yttre gränserna efterlevs och kontrolleras på ett riktigt och fungerande sätt. Detta betänkande bidrar till att vi kommer att se en sådan utveckling, och vi kan ha en välfungerande gränsbevakning utan att för den skull bygga en ”fästning Europa”. Ännu en gång vill jag tacka föredraganden för hans utmärkta arbete och alla andra också. Min grupp kommer att stödja betänkandet i sin helhet.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, l'agence Frontex est une agence qui ne connaît pas la crise puisque, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, son budget est passé d'un peu plus de 6 millions à plus de 80 millions d'euros. C'est dire que l'agence Frontex a grandi à l'abri des questions gênantes pendant de nombreuses années.

Finalement, les États membres y trouvaient un intérêt: c'était, d'abord, de disposer des ressources disponibles pour leurs propres œuvres internes, c'était ensuite la possibilité de recourir à Frontex face à des États considérés comme défaillants dans le contrôle de leurs frontières, et c'était enfin des pouvoirs et des moyens renforcés pour l'Agence, que tout le monde demandait. Cela a d'ailleurs permis, il y a deux ans encore, au directeur de l'agence Frontex de dire en commission LIBE aux parlementaires qui s'inquiétaient des violations des droits de l'homme: "Ce n'est pas le travail de l'agence Frontex, c'est la responsabilité des États membres!"

L'agence Frontex a finalement grandi dans cette forme d'irresponsabilité par rapport aux droits de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'honneur du Parlement et de son rapporteur, M. Busuttil, que d'avoir mis très haut à l'ordre du jour des négociations la question de la protection des droits fondamentaux. Bien sûr parce que le traité de Lisbonne entre en vigueur et que l'agence est désormais comptable de ses actes devant la Cour de justice – ce n'est pas rien –, et puis également parce que beaucoup de rapports montrent que le principe du non-refoulement a été plusieurs fois violé lors des opérations Frontex, que l'accès aux procédures de demandes d'asile – droit inviolable et international – a plutôt été maltraité. On attend aussi un rapport de Human Rights Watch qui montrera que l'agence Frontex a quelques responsabilités dans la détention abusive de migrants.

Nous avions donc bien un problème de respect des droits de l'homme et je crois que la négociation a permis d'avancer sérieusement dans ce domaine, ce qui ne va néanmoins pas conduire mon groupe à voter en faveur de ce mandat, parce que nous considérons que l'indépendance – comme l'a dit notamment Mme Lochbihler –, la question de l'observation indépendante, la fiabilité, l'impartialité et l'indépendance des procédures qui permettent de contrer les violations des droits de l'homme ne sont pas établies. C'est ce qui motivera in fine l'abstention de mon groupe.

Je profite d'ailleurs de ce débat pour interpeller la Commission et le Conseil sur le bilan ou l'état de l'opération Hermes, la dernière en date de l'agence Frontex: des bateaux, des hélicoptères, 2 000 noyés dans la Méditerranée depuis l'intervention de l'OTAN en Libye. Qu'a fait Frontex durant cette période? Je ne le sais pas.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es dürfte wohl kaum eine von der EU geschaffene Institution geben, die menschenrechtlich so umstritten ist wie FRONTEX. Mit dieser Agentur verbinden sich beschämende Bilder auf hoher See, wo Tausende Menschen ihr Leben verloren haben, von Landgrenzen, wo Menschen festsitzen und jetzt tiefe Gräben gebaut werden. FRONTEX verkörpert im Kern eine falsche Politik gegenüber Flüchtlingen in Europa, die nicht nur wegen politischer Verfolgung, sondern auch aus wirtschaftlichen Erwägungen, des Überlebens wegen, aus Gründen von Hunger, Bürgerkriegen, Klimakatastrophen ihr Land verlassen.

Das neue FRONTEX-Mandat enthält zwar echte substanzielle Verbesserungen – und dafür gilt mein besonderer Dank dem Berichterstatter, Herrn Busuttil – wie die Pflicht zur Wahrung der Menschenwürde, das Recht auf Nichtzurückweisung, Nichtdiskriminierung, Folterverbot, die Beachtung minderjähriger Flüchtlinge und die Wahrung des Datenschutzes; Seenotrettung soll nun tatsächlich endlich auch Bestand haben, und es soll einen Verhaltenskodex für Grenzbeamte geben – aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es keinen grundsätzlichen Verzicht auf die Anwendung von Gewalt gibt. Und wer soll Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit eigentlich kontrollieren?

FRONTEX erhält einen deutlichen Kompetenzzuwachs als leitende Instanz bei Grenzpatrouillen, als die Stelle, die Risikoanalysen erstellt, auf deren Grundlage die Einsätze und die Rückführungen von weiterhin Tausenden und Tausenden Migrantinnen und Migranten erfolgen werden.

Auch die vom Parlament weiß Gott erstrittenen Verbesserungen ändern nichts daran, dass der Wolf auch dann ein Wolf ist, wenn er im Schafspelz erscheint. FRONTEX ist weder als Grenzbehörde notwendig – dafür gibt es nationale Verteidigungsorgane –, noch zur Migrationsabwehr, weil nämlich Migration nicht abgewehrt, sondern nur territorial verschoben wird. Am allerwenigsten ist FRONTEX als Sachwalter der Menschenrechte geeignet, weil Menschen letztlich als legale und als illegale Menschen eingestuft werden. Aber es gibt keine illegalen Menschen! Ich verstehe nicht, dass das nicht akzeptiert werden kann.

Statt FRONTEX brauchen wir die Humanisierung der Flüchtlingssituation, z. B. in Afrika, wo fast eine Million Flüchtlinge in unwürdigen Situationen leben. Das interessiert uns kaum oder nur bedingt; vielmehr kümmern wir uns um uns selbst.

Wir brauchen ein solidarisches Asylsystem, natürlich auch in Europa, und wir brauchen unbedingt eine neue Nachbarschaftspolitik auf Augenhöhe. Auch das steht noch bevor.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Madam President, there is indeed a massive problem with illegal immigration into Europe. The effects of this problem are especially felt in England and in particular in my constituency of London. England attracts immigration – illegal and legal – because of the possibilities for work and our generous benefits and housing sytems.

The UK Independence Party would not be opposed to genuine cooperation between European nation states to counter the problems of illegal immigration – but this proposal is not about genuine cooperation. It seeks to change the legal basis on which FRONTEX operates and gives it more so-called competences. It will, for example, give FRONTEX the ability to cooperate with third-party countries on behalf of the EU. This proposal is yet another way of increasing the power and dominion of the European Union over its Member States.

The proposal is another step in introducing the European Union’s common immigration and asylum policy as enshrined in the Lisbon Treaty. As I will never tire of saying, the Lisbon Treaty was undemocratically imposed on the peoples of Europe without their consent. The Lisbon Treaty was illegal under existing English constitutional law, and everything that stems from it is therefore illegal in England.

There is another problem here, which is the European Convention on Human Rights. British courts are obligated to protect the human rights of foreign nationals in the UK. Once in the UK, they only have to claim that their human rights are likely to be at risk in their own country and the courts will not send them home. As a result of this we have given refuge to all kinds of criminals.

If I heard him correctly, Mr Busuttil said that all operations would be suspended while a human rights issue was being considered. This is like baling out a boat with a bucket that has an enormous hole in the bottom. The UK Independence Party will vote against this proposal.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, FRONTEX is a border control agency that has been prevented from controlling borders. In the explanatory statement from the rapporteur, its function of preventing illegal migration is so understated as to become almost invisible. The need to ‘keep borders open for people who need protection’ and to work hand-in-hand with the European Asylum Office is stated boldly and confidently, placing that need at the centre of its concerns. This means that those who describe themselves as asylum seekers must be welcomed with open arms regardless of the reality of their status. Quite rightly, there is coverage of the need to cut cross-border crime, in which case why have a border-free Schengen area? Illegal migration, however, is mentioned only in hushed terms.

We are told that FRONTEX must respect fundamental rights. If that means that migrants must not be ill-treated, then that is absolutely right. However, what it means in practice is the principle of so-called ‘non-refoulement’, which means that illegal migrants from dangerous countries must not be returned to those countries even if they are not at any particular risk compared with other residents. The logic of that principle is that all of the populations of dangerous countries should be brought to Europe.

FRONTEX is quite rightly told to rescue illegal migrants in danger. However, once they have been saved they gain asylum status and cannot be returned to the countries from which they come. The words ‘moral’ and ‘blackmail’ come to mind.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhora Presidente, Senhor Ministro Miller, Senhora Comissária Malmström, o meu ponto de partida é que, para termos liberdade de circulação e um espaço de liberdade, segurança e justiça, precisamos de uma gestão integrada e uniforme das fronteiras externas, com um nível elevado e uniforme de controlo e vigilância. Essa é uma condição sine qua non. Para que tenhamos um sistema integrado de gestão de fronteiras, temos que ter uma agência FRONTEX e nela um papel fundamental.

Tendo em atenção o aumento das pressões migratórias que envolvem novas ameaças e risco, creio que é fácil de compreender que havia necessidade de reforçar o papel da FRONTEX, facultando-lhe mais recursos e ferramentas de modo a aumentar a sua eficácia. E, no quadro do novo sistema de avaliação de Schengen que estamos a discutir, é também previsível que a FRONTEX venha a exercer mais competências e que, portanto, tenha mais responsabilidades.

Dito isto, creio que é justo saudar o nosso colega Simon Busuttil pelo trabalho fantástico que fez ao chegar a este acordo. Gostaria de sublinhar cinco pontos: primeiro, o reforço das disposições em matéria de direitos fundamentais, a que já vários oradores fizeram referência e que é um marco notável neste acordo; segundo, o reforço da eficácia, com a possibilidade de enviar peritos da FRONTEX por períodos de tempo mais longos; terceiro, a criação das equipas de guardas de fronteiras; quarto, o processamento de dados pessoais que, como Simon Busuttil recordou, é essencial à análise de risco, mas que tem que ser regulamentado e ter condições precisas, e essas cautelas estão previstas, designadamente em termos de retenção de dados e na exigência de esses dados serem despersonalizados; e finalmente a criação de meios operacionais, ou seja, a FRONTEX poder proceder à aquisição de meios e não estar directamente dependente dos Estados-Membros.

Sra. Presidente, creio que é justo dizer que esperamos que agora na acção da FRONTEX ela se mostre à altura da confiança que em recursos humanos e em meios legislativos as instituições europeias lhe estão a conceder.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι η βελτίωση του FRONTEX ήταν ένα σημαντικό θέμα. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση η οποία επιτυγχάνεται συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του FRONTEX. Θα ήταν επιθυμητό, όμως, να είχαμε επιτύχει μια καλύτερη και πιο αντικειμενική μεταρρύθμιση, πολύ περισσότερο δε μια μεταρρύθμιση η οποία να έδινε προοπτικές λύσης στα μεγάλα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σήμερα.

Εν πάση περιπτώσει, η παρουσία των ειδικών ομάδων που ελέγχουν τα σύνορα μέχρι το 2011, αλλά κυρίως η θέση του επιθεωρητή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πραγματικά ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα που θέλει να διεκδικήσει κάθε άνθρωπος με την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ρυθμίσεις οι οποίες είναι σημαντικές και επιτυγχάνονται μέσα από αυτή την έκθεση.

Τέλος, θα ήθελα να πιστεύω ότι για τις χώρες οι οποίες δέχονται μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, όπως είναι η Κύπρος, και αντιμετωπίζουν σήμερα δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα, θα ληφθούν πιθανώς, μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, και κάποιες αποφάσεις οι οποίες να είναι ενισχυτικές των προσπαθειών που γίνονται στην Κύπρο.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - Madame le Président, Madame le Commissaire, l'accord enfin trouvé après des mois de bataille constitue une amélioration incontestable à apporter au fonctionnement de Frontex.

Renforcer cette capacité de l'Agence est surtout, pour nous, un moyen de renforcer les droits fondamentaux. Ici, comme dans les autres questions très graves qui secouent l'Union européenne en ce moment, il est temps de donner une expression à la responsabilité européenne et à la solidarité entre les États. Pendant trop longtemps, Frontex est resté trop opaque pour ce qui est de l'information, des conditions et critères appliqués aux citoyens récupérés en mer, et donc, en fait, du sort réservé à ces personnes.

Bien sûr, les États seront désormais responsables. C'est une des avancées majeures du règlement. Mais il n'en demeure pas moins que des milliers de personnes sont mortes en mer cet été en Méditerranée, avec des batailles souvent d'une hypocrisie sans nom entre les États et en matière d'eaux territoriales.

Pour ma part, après ma visite sur l'île de Lampedusa et ma rencontre avec les garde-frontières de ce secteur et les personnes du centre d'accueil, ce souvenir restera à jamais gravé dans mon esprit. Il est temps de prendre en compte cette situation aux frontières de l'Union, et qui concerne les pays membres de notre Union.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Madam President, much has been said about improvements in the human rights field, and it is true that there have been a number of improvements, such as the human rights officer, the consultative forum, the termination of operations in cases of human rights violations, more reports to the EP, and a few others.

Then again, the human rights officer will not be independent and the termination of operations will only happen in cases of severe human rights violations. Can somebody tell me where one draws the line between acceptable and unacceptable human rights violations? A few more reports to the European Parliament – which will not, by the way, be made public – will not give us greater control of FRONTEX.

Additionally, there are also agreements and cooperation with third countries, with the possibility for FRONTEX to process data. All those things open new windows of opportunity for combating human rights violations. Much will depend on how things are implemented and on how the human rights officer will be employed. Will it be somebody with lots of knowledge and experience in the field and somebody with a strong will, or somebody who does not want to harm his employer? What rights will she/he have? What rights will the consultative forum have and what rights to information? How detailed will the Commission’s reports on monitoring the fate of returnees be?

Much depends on how all this is done and on the consequences of all this reporting, etc., but you can be sure that we will continue to look very closely at how FRONTEX operates and at what the future developments will be. This new mandate solves nothing, and I would stress that I am deeply disappointed by the Council’s complete lack of commitment to human rights, which we witnessed during the negotiations. I really hope that there will be an improvement soon, and that these new small steps towards more human rights protection will be properly and fully implemented.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Madam President, the Arab Spring has once again highlighted the ineffectiveness and the weaknesses of current immigration arrangements across the EU.

Our response needs to be two-pronged. Firstly, we need to radically reform the Schengen Agreement, not to prevent EU citizens from having free movement across the bloc – something that has generally proven very successful – but so that national governments are able to manage major specific migratory pressures on their borders, if and when necessary.

However, we must also realise that, even if we do reform the Schengen Agreement, the EU’s borders will still not become hermetically sealed. That is why we must also tackle the issue at its source, which means giving FRONTEX the tools and resources that it needs to intercept migrants as they attempt to cross into the EU, and to deal with them appropriately. Political pressure should also be put on some of the countries which are particularly responsible – or should I say irresponsible – with regard to migratory flows to the EU.

Getting this right is in all our interests. My country, the UK, has of course not fully signed up to the Schengen Agreement yet. Many migrants who enter the EU will ultimately want to enter the United Kingdom, placing considerable pressures on humanitarian and local public services there and posing a threat to hauliers who pass through.

This is an issue that affects all of us, and we should all make an effort to tackle it, but we should do it jointly in a spirit of mutual cooperation, rather than effecting a spirit of confrontation, which we have unfortunately seen develop between Member States, and between Member States and the Commission, in recent months. That must be the way forward: reform, but also full understanding of the pressures which exist presently on our Member States.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Madame la Présidente, Frontex est un symbole: celui que l'Union européenne veut donner de la façon dont elle gère et elle contrôle ses frontières.

Le Parlement européen a, une fois de plus, tenté de faire pression pour que les droits fondamentaux de celles et de ceux qui cherchent à rejoindre l'Union européenne, pour des raisons économiques ou humanitaires, soient mieux pris en compte. Quelques-uns de nos amendements, et notamment ceux concernant le sauvetage en mer, ont été intégrés et je tiens à en remercier notre rapporteur.

Nous sommes cependant loin du compte par rapport au discours que nous prônons à la face du monde. Je ne prendrai qu'un exemple: celui du sauvetage en mer. Selon les ONG, depuis le début de l'année, plus de 2 000 migrants ont disparu en mer. Cet été, des bateaux de l'OTAN ont enfin réagi et recueilli des naufragés, mais ils ont en vain cherché un pays d'accueil au sein des États membres. Ils les ont, une fois de plus, ramenés en Tunisie, pays sur lequel a reposé l'essentiel de l'effort de solidarité à l'égard de ceux qui ont fui la guerre de Libye, pourtant cautionnée par l'Union européenne.

Nous ne voulons pas de cette Europe-là, de cette "Europe forteresse", qui donne des leçons en matière de droits de l'homme et de démocratie et qui est incapable de tendre la main à quelques milliers de réfugiés. Le contrôle des frontières, le refoulement vers des pays tiers sans réelle garantie sur le respect des droits les plus élémentaires demeurent les maîtres-mots. Pire, on autorise explicitement les renvois collectifs par charters. La question de la protection des données n'est pas réglée.

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe mène actuellement une enquête sur ces morts de la Méditerranée et l'Union européenne devra rendre des comptes sur ses manquements. Les garanties en matière de droits de l'homme restent évasives. Nous ne voterons donc pas le mandat en l'état.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho (EFD). - Arvoisa puhemies, kannatan esitettyjä ehdotuksia rajavalvontaviraston toimivaltuuksien ja toimikyvyn kasvattamiseksi. Rajavalvonnan tukeminen on EU:n keskeisimpiä tehtäviä, joissa epäonnistuminen ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto.

Mikään maa ei yksin ole syyllinen omaan maantieteelliseen asemaansa tai sitä kautta kohtaamaansa siirtolaispaineeseen. Siksi on perusteltua jakaa tätä taakkaa, ja meidän tulee tehdä rajavalvonnassa yhteistyötä ja avustaa toisiamme, ja näin myös vaikeina aikoina, ja erityisesti silloin. Esimerkiksi Kreikassa arvioidaan olevan yli miljoona laitonta siirtolaista, mikä vaikeuttaa maan tukalaa taloustilannetta entisestään.

Rajavalvonnan tehostaminen saattaa kuulostaa ikävältä, mutta meidän tulee muistaa, että tehokas valvonta ulkorajoilla on EU:n sisäisen vapaan liikkuvuuden elinehto ja siten koko eurooppalaisen projektin ydinkysymyksiä. Jos unionin ulkorajat vuotavat, kasvaa jäsenvaltioiden paine sisäisten rajatarkastusten lisäämiseen, emmekä voi silloin syyttää kansallisia hallituksia niiden mahdollisista toimenpiteistä.

Lyhyesti sanottuna: rajoja ei valvota vapauden vähentämiseksi, vaan vapauden turvaamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, mevrouw Malmström faalt en laat de buitengrenzen van de Europese Unie wijd openstaan. Ik vraag mevrouw Malmström daarom ook: wanneer gaat u eindelijk eens doen wat u moet doen? Waarmee begint u daar eens mee? Zorgen voor een deugdelijke bewaking van de buitengrenzen van de EU! De burgers vragen zich af waar Frontex is, nu al tienduizenden gelukszoekers uit Noord-Afrika via de EU zijn binnengekomen. Zonder problemen passeren zij deze buitengrenzen en gaan de asielprocedure of de illegaliteit in.

Ik vraag mevrouw Malmström ook: wanneer gaat u het corrupte Bulgarije aanpakken? Aan de Bulgaarse grens kan iedereen zonder papieren een enkeltje EU kopen. Ja, kópen zeg ik, mevrouw Malmström. De Nederlandse ambassadeur in Bulgarije heeft gezegd dat je voor slechts 500 euro binnen gelaten wordt door corruptie douanebeambten. Grensbewaking heeft natuurlijk geen enkele zin als corruptie haar omzeilt. Wat vindt mevrouw Malmström daarvan? Wat gaat mevrouw Malmström daaraan doen?

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, non vi è dubbio che questo risultato, quello relativo a FRONTEX, che è un'agenzia che maggiormente esprime la solidarietà e il sentimento di responsabilità del popolo europeo, rappresenti più di ogni altro una conquista vera, una conquista di civiltà giuridica.

Avevamo bisogno di un FRONTEX rafforzato, sig.ra Malmström, abbiamo bisogno anche di un nuovo piano operativo per Lampedusa, per Pantelleria, che continuano a rimanere isolate quando ancora i diritti inderogabili che vanno tutelati nei confronti degli immigrati regolari vengono tutelati e garantiti.

Nel contempo, vi è una nuova governance di Schengen che prevede una gestione integrata delle frontiere che non può non tenere in debito conto che la sicurezza dei cittadini passa anche da una buona qualità di vita nei confronti degli stessi, che non sempre può essere garantita, così come in alcune circostanze continua a non esserlo.

Lampedusa e Pantelleria hanno avuto fin qui circa 63 000 persone provenienti dal Nord Africa, è giusta e va rafforzata la cooperazione con i paesi terzi, mi auguro che gli accordi bilaterali, quello con la Libia in particolare, sul quale la sig.ra Malmström stava proficuamente lavorando, possa finalmente essere definito, così come una serie di accordi bilaterali che soltanto in questo modo potranno fronteggiare al meglio la migrazione irregolare, tutelando invece quella legale.

FRONTEX dovrà essere verificata, misurata nei propri sforzi, più risorse, ma anche una certificazione della qualità dei risultati ottenuti, un nuovo piano operativo; FRONTEX rinnovata, più risorse umane, strumentali e tecniche, un nuovo piano operativo, è quello che chiediamo, così come chiediamo nel contempo che un obiettivo fondamentale da raggiungere sia quello previsto nel primo capoverso di questo dossier importante, che nei confronti dei paesi rispetto ai quali l'ondata immigratoria è eccessiva e sproporzionata, in questi paesi deve scattare da parte dell'Europa quella solidarietà obbligatoria, e non soltanto come è stata fin qui di facciata, quando qualche volta l'Europa ha dimenticato.

Con questa indicazione mi auguro che sia la Presidenza che la Commissione possano lavorare alacremente con il Parlamento europeo e ringrazio Busuttil per l'attività importante prestata su questo dossier.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señora Presidenta, me sumo al reconocimiento al trabajo de nuestro ponente por el Parlamento Europeo, Simon Busuttil, y a la iniciativa de modificación del Reglamento Frontex, avalada por el trabajo de la Comisión y de la Presidencia polaca en un momento en el que estamos hablando de una agencia que tiene su sede, precisamente, en Varsovia, y que es crucial para comprender la importancia que tiene el espacio de libertad, justicia y seguridad para una Europa globalmente relevante en un momento en el que están teniendo lugar tantos acontecimientos -especialmente en el Mediterráneo- que ponen en valor la importancia, no de restablecer las fronteras interiores, pero sí de defender y gestionar en común la frontera exterior. Y lo hacemos reforzando la dimensión operativa de Frontex, sus medios materiales, sus medios humanos y el mandato de que los Estados contribuyan, en una implementación de la cláusula de solidaridad; pero, sobre todo, reforzando su dimensión humanitaria, para saber quién es responsable de las operaciones en alta mar, subrayar la importancia del salvamento de las vidas y de las responsabilidades en el desembarco y en la atención primaria a las personas rescatadas.

Por tanto, es un mensaje positivo de compromiso con la dimensión humanitaria de Frontex, la protección de las personas vulnerables y de los menores no acompañados y el respeto a las reglas del Derecho internacional humanitario, especialmente a la Convención de Ginebra y al principio de no devolución.

De manera que estamos ante una oportunidad de subrayar la dimensión exterior de la Unión Europea, su carácter humanitario, pero también la dimensión interior de la Unión Europea, el mandato de solidaridad que es derecho positivo y vinculante para todos los Estados miembros desde el artículo 70 del Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la modifica del regolamento FRONTEX che votiamo oggi mira al potenziamento dell'Agenzia europea, conferendo maggiori capacità operative e rafforzando il rispetto dei diritti fondamentali dei rifugiati e dei richiedenti asilo ma, soprattutto, il divieto di respingimento.

L'istituzione di un responsabile dei diritti fondamentali nel management board di FRONTEX e l'obbligo di solidarietà tra Stati membri vanno in questa direzione. La riforma di FRONTEX deve permetterci di affrontare le reali urgenze migratorie in Europa. Proprio oggi il Financial Times ci ricorda che su 104 000 migranti giunti illegalmente nell'UE nel 2010, circa l'85% arriva attraverso la Grecia, e non tramite l'Italia o Malta, e così purtroppo sarà anche per il 2012.

Solo se FRONTEX rispetterà pienamente i diritti umani dei migranti e permetterà di evitare l'ecatombe di morti nel Mediterraneo, diventato ormai cimitero dove si spengono le vite e le speranze delle persone che fuggono dalla miseria, dall'oppressione e dalla disperazione, potremo dire di essere sulla giusta strada. Questa deve essere la missione di FRONTEX e il Parlamento europeo dovrà monitorare i progressi in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wir haben in der Vergangenheit ganz schreckliche Bilder von Flüchtlingen gesehen, die im Mittelmeer auf grauenhafte Weise ums Leben gekommen sind: Frauen, Kinder, junge Männer, die versucht haben, zu uns zu kommen, um hier ein besseres Leben zu führen, aber vor allem auch Schutz vor Menschenrechtsverletzungen in ihren Heimatorten zu finden.

Was hier vor uns liegt, ist ein besseres Mandat für FRONTEX als das bisherige. Aber es ist leider halbherzig, es ist lückenhaft, es ist nicht das, was wir Grüne uns vorgestellt hätten, nämlich mit einem starken Flüchtlings- und Menschenrechtsschutz. Da ist z. B. die Frage der Verantwortung: Wer ist im Endeffekt verantwortlich? Ist es der Mitgliedstaat, oder ist es FRONTEX? Das ist nicht genau geklärt. Hier befürchten wir, dass es in Zukunft weiterhin heißen wird: Wir sind nicht schuld, es waren die anderen. Diese Schuldzuweisungen werden, befürchte ich, weitergehen.

Wie sieht die Kooperation mit Drittstaaten genau aus? Was heißt das, was wir durchsetzen konnten, wonach die Gesetzeslage in jenen Staaten in Einklang mit EU-Recht sein muss? Also keine Kooperation mit Diktaturen, aber wie das dann im Detail aussieht, auch das ist noch nicht klar.

Und schließlich hätten wir auch noch gerne eine viel stärkere demokratische Kontrolle. Gerade für das Europäische Parlament fehlt hier noch viel. Aber ich hoffe, dass dieses Mandat dennoch dazu beitragen wird, einige Menschen vor einem grausamen Tod im Mittelmeer zu schützen.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin! Die EU-Außengrenzen obliegen der gemeinsamen Verantwortung der Mitgliedstaaten. Gleichzeitig steht auch jeder Mitgliedstaat in der Verantwortung, Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen nachzukommen. Im Bericht wird auf den engen Handlungsspielraum verwiesen, den die EU-Agentur seit ihrer Gründung hatte, und es werden notwendige Änderungen vorgeschlagen, die das effektive Arbeiten der Agentur als Instrument, um der grenzüberschreitenden Kriminalität wirksam entgegentreten zu können, ermöglichen sollen.

Wir diskutieren heute über die Überarbeitung der Grundlage für FRONTEX. Ist dies opportun, um auf wesentliche Mängel einzugehen, z. B. den Vorwurf der Menschenrechtsverletzungen? Der Berichterstatter hat bereits Änderungsanträge vorgelegt, die auf die Stärkung der Bestimmungen hinsichtlich der Menschenrechte und der demokratischen Kontrollrechte des EP abzielen. Allerdings wäre es an der Zeit, auch die inhaltliche Rechenschaftspflicht der Agentur im Detail zu klären.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, αναφερόμαστε διαρκώς στην ανάγκη για πραγματική αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη τόσο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές μας για τη μετανάστευση, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφερόμαστε στην ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για το κεκτημένο Schengen, και κάθε φορά επικαλούμαστε ξανά και ξανά την έννοια της αλληλεγγύης. Κορυφαίο όργανο για την πραγμάτωση αυτής της αλληλεγγύης είναι ο FRONTEX, για τον οποία σήμερα συζητούμε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο - και βεβαίως να συγχαρώ και τον εισηγητή μας - για το γεγονός ότι, μετά από τη διαπραγμάτευση που προηγήθηκε, καταλήξαμε σε μία εποικοδομητική συμφωνία. Με αυτές τις αποφάσεις μας στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, ενισχύουμε τον FRONTEX, όπως, πραγματικά, το έχουμε μεγάλη ανάγκη.

Επιτρέψτε μου δύο επιπρόσθετες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξέλιξη και προώθηση του FRONTEX. Η μία αφορά τις τεχνικές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Κυρία Επίτροπε, επανειλημμένως έχουμε συζητήσει, και εδώ στην Ολομέλεια, για το θέμα της τεχνικής συμφωνίας με την Τουρκία, η οποία έχει κολλήσει και δεν προχωρά για θέματα που δεν είναι τεχνικά. Τι πρόκειται να συμβεί με αυτές τις συμφωνίες και τι θα συμβεί τώρα μετά τις αλλαγές στον αραβικό κόσμο και στη Βόρειο Αφρική;

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τα τοπικά παραρτήματα για τα οποία ο FRONTEX έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Το πρώτο παράρτημα δημιουργήθηκε στον Πειραιά. Με βάση τις αναφορές που εμείς έχουμε στην Ελλάδα αναδεικνύεται ότι η παρουσία του FRONTEX στον Πειραιά είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την παρακολούθηση των επιχειρήσεων και την εποπτεία της κατάστασης εκεί και, ως εκ τούτου, είναι σημαντική η παραμονή μετά την αξιολόγηση που θα ακολουθήσει. Θυμίζω ότι, μέχρι τώρα, λειτουργεί το παράρτημα στον Πειραιά με τη μορφή πιλοτικού σχεδίου. Άρα λοιπόν, να παραμείνει το παράρτημα, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο και από τις αξιολογήσεις; Πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν χρειαζόμαστε και άλλα παραρτήματα σε άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López (S&D). - Señora Presidenta, los acontecimientos en el norte de África se han producido mucho más rápidamente que nuestros debates y que las respuestas que hemos aportado. Por eso, este instrumento, Frontex, no ha servido para dar respuesta a esta crisis humanitaria, a pesar de que la situación dura ya muchos meses y todavía va a durar.

Es evidente que reforzar la dimensión operativa, reforzar la dimensión humanitaria y establecer un mayor índice de comunitarización para este instrumento puede ser bienintencionado. Pero no va a ser suficiente, desgraciadamente, para todos los acontecimientos que estamos viviendo. Y no voy a poner sobre la mesa, en este debate, lo que está ocurriendo y estamos viendo todos los días en televisión.

Esta tragedia tiene una respuesta, necesita una respuesta más fuerte por parte de la Unión Europea y no habrá un buen sistema mientras estos países no consoliden su democracia y no se establezca un clima de cooperación con estos terceros países.

Generar confianza es mucho más eficaz que continuar con nuestra Europa-fortaleza, pero es evidente que esto va a tardar. Mientras tanto, durante ese período, tenemos que buscar respuestas que sean más eficaces y que estén mucho más a la altura de lo que son nuestros valores.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, avant toute chose, je tiens à remercier notre collègue, Simon Busuttil, pour le travail formidable qu'il a accompli. Ses réflexions ont enrichi la proposition initiale et nous ne pouvons que l'en féliciter.

Son rapport nous esquisse une agence aux moyens décuplés, plus en adéquation avec les missions qui lui sont attribuées. Les événements récents nous ont démontré la nécessité d'une coopération plus étroite entre l'Union européenne, les États membres et le soutien d'une agence forte. Frontex obtient enfin les moyens de remplir ses missions. En pouvant acquérir ou louer son propre équipement et en bénéficiant des services de ses propres garde-frontières, elle devient plus indépendante et très efficace. De nouvelles tâches lui sont également confiées, telles que l'organisation des retours volontaires ou encore le traitement des données personnelles, afin que nous puissions lutter contre la criminalité transfrontalière tout en protégeant les droits fondamentaux.

Cette extension du champ des compétences de Frontex nous donne les moyens d'envisager et de traiter les questions de migration par une approche globale, sans se confiner à une simple gestion mécanique des frontières. J'approuve la possibilité d'échanger les données personnelles avec d'autres agences européennes, notamment Europol.

Enfin, la dimension humaine a pris toute sa place dans ce rapport. Une forte reconnaissance des droits de l'homme est garantie par la proposition d'instauration d'un conseil consultatif au sein de l'agence. Je ne peux que saluer cette proposition complète, qui permet de faire un pas en avant vers une gestion de nos frontières extérieures saine et responsable, dans un contexte où les pressions migratoires sont particulièrement fortes et continues.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). - Frau Präsidentin! Das neue FRONTEX-Mandat ist ein Beitrag, um dahin zu kommen, dass beim notwendigen Schutz der Grenzen die Menschenrechte beachtet werden und Schutzsuchende tatsächlich Schutz bekommen. Manches hätte ich mir dabei besser gewünscht, etwa bei der Frage der unabhängigen Beobachter. Doch egal wie man dieses neue Mandat bewertet – es bleibt Flickwerk!

Bei aller – auch berechtigten – Kritik an FRONTEX bleibt ein Punkt häufig unerwähnt, nämlich die Beteiligung, die Verantwortung der Mitgliedstaaten, mit denen FRONTEX zusammenarbeitet. Diese können wir leider nicht reformieren. Es wäre aber schon ein wichtiger zusätzlicher Schritt, wenn wir endlich z. B. ein einheitliches, ein verbessertes europäisches Asylsystem hätten.

Das neue FRONTEX-Mandat kann ein richtiger Schritt sein, doch kritische Begleitung bleibt zwingend notwendig. Die Diskussionen um Grenzschutz und um die Rechte von Flüchtlingen werden allein mit diesem neuen Mandat nicht beendet sein.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, the strengthening of FRONTEX is very welcome in ensuring human treatment for the migrants coming to our external borders and, at the same time, in helping us fight irregular migration. I welcome in particular the improvements on fundamental rights, especially for unaccompanied minors, and better protection of data.

On joint European border guard teams, it is very clear that we are not creating a European police force. Subsidiarity stands and, Madam Commissioner, I can never underline enough how important it will be to have a very clear command and control structure.

On the special focus on Member States under special and disproportionate pressure, it is very important to clarify what this means if we really want to employ European solidarity. I hope, Madam Commissioner, that you will, in the implementing rules, give a clear definition that will help us avoid confrontation and conflicts. Co-financing is to be preferred to financing for joint operations as it remains the primary responsibility of Member States to deal with external borders. Finally, I would like to say that FRONTEX has an important, supportive, operational and technical role to play, but it is a step towards the common asylum policy which we need to continue to work for in 2012.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Evropske vlade so doslej pokazale premalo solidarnosti s sredozemskimi državami za reševanje begunske krize.

V zadnjih mesecih se je utopilo na stotine, na tisoče ljudi, ki so skušali doseči obale Evrope. Bežali so pred vojno in bedo in umrli zaradi evropske brezbrižnosti.

Evropa je zaradi množičnega navala afriških beguncev že dolgo razdeljena, zato je nujen vsak korak, ki bo pomagal prebežnikom, ki razočarani, bolni in prazni prispejo na cilj.

Krepitev delovanja in učinkovitosti agencije Frontex je nujna, da ne bomo priča novim tragedijam, ko nihče beguncem na odprtem morju ne priskoči na pomoč.

Upam, da bo s skupnimi evropskimi mejnimi patruljami dejansko drugače. Vse države morajo prevzeti odgovornost in izpolniti obljube glede finančne in tehnične podpore.

Pozdravljam tudi imenovanje posebnega uradnika, ki bo zagotavljal spoštovanje človekovih pravic, saj gre za najhujše žrtve vojne, revščine in človeške zlobe.

Prebežniki so izziv za celotno Evropsko unijo, vsi imamo moralno dolžnost, da priskočimo na pomoč, ko nepričakovan val priseljencev preseže zmogljivosti držav na zunanjih mejah Unije, da resničnim prosilcem azila ponudimo varno zatočišče.

Evropa ne sme biti prispodoba brezbrižnosti.

(Govornica je dejala, da bo odgovorila na vprašanje, ki je bilo postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 149(8) poslovnika).

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). - Madam President, the speaker referred to refugees several times in her speech. In the opinion of the speaker, are any of these refugees economic refugees?

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Najlepša hvala za vprašanje.

Na vsak način gre za begunsko krizo, gre za ljudi, ki so v Evropo prignani zaradi vojne in tudi revščine, bede. To je pogosto posledica, da iščejo zatočišče v Evropi, in jaz mislim, da morajo naše države dejansko pomagati.

Gre za begunce vojne, gre za begunce revščine in gre za begunce, ki so dejansko žrtev človeške zlobe.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Simon Busuttil kollegám jelentése az Európai Bizottság javaslatával összhangban a Frontex működésének fejlesztése irányába mutat. Külön üdvözlöm az alapvető emberi jogokra vonatkozó rendelkezések megerősítésének szándékát, hiszen egyetlen európai intézkedés, még a külső határok védelmének megerősítése sem tekinthet el ettől a szemponttól. Egyetértek kollegámmal abban is, hogy az ügynökségnek külön figyelmet kell fordítania a sajátos és aránytalan terhekkel szembenéző tagállamokra. Nemcsak azért, mert a közelmúlt eseményei minden eddiginél erőteljesebben rámutattak az ilyen helyzetnek kitett tagállamok nehézségeire, hanem azért is, mert ezt kívánja meg az európai szolidaritás eszméje. Ezt kívánja meg annak a tervnek a sikere, amely egy közös, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakítását célozza.

Itt szeretném leszögezni, hogy a belső határok felszámolása és a közös külső határok védelme az európai polgárok összességének javát szolgálja. Ezért remélem, hogy a román és bolgár állampolgárok is mihamarabb élvezhetik a schengeni térség előnyeit.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Evenimentele din ultima perioadă ne-au demonstrat că avem nevoie urgentă de o abordare europeană în ceea ce priveşte gestionarea frontierelor Schengen. Din acest punct de vedere, reformarea Frontex este fundamentală şi trebuie susţinută. Unul din aspectele în care Frontex suferea cel mai mult este protecţia drepturilor fundamentale, garanţiile de securitate şi de protecţie a emigranţilor. Cred că textul de compromis aduce îmbunătăţiri substanţiale în acest domeniu. Cel mai important este ca aceste noi reguli să fie corect aplicate şi, de aici, nevoia de transparenţă din partea Frontex în faţa Parlamentului European.

Consider important şi faptul că Frontex va fi însărcinată cu realizarea de analize de risc la frontierele externe. Practic, prin aceste analize de risc vom putea avea date obiective şi corecte despre problemele reale care există în spaţiul Schengen. În acest fel, vom evita evaluările strict politice şi subiective, aşa cum se întâmplă în prezent în cazul aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Επίτροπε, στα έξι χρόνια ζωής του ο FRONTEX αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις λόγω παράνομων μεταναστευτικών ροών από τη Βόρειο Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία προς τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που δέχονται δυσανάλογες πιέσεις και αιτήσεις ασύλου και χρήζουν έμπρακτης βοήθειας. Ωστόσο, ο FRONTEX χρειάζεται σήμερα μια ανανεωμένη εντολή, περισσότερους πόρους και μέσα καθώς και ένα καλύτερο σύστημα φρούρησης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού και, ειδικά, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Ιταλία με την αξιοποίηση συνοριοφυλάκων, σύμφωνα με τη ρήτρα αλληλεγγύης.

Με το νέο κανονισμό στηρίζουμε τον FRONTEX για να φρουρεί καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εποπτεύει τις συμφωνίες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, να συμβάλλει στον εθελούσιο επαναπατρισμό λαθρομεταναστών πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, πέραν από την ενίσχυση του FRONTEX, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, αφενός, να πιέσει την Τουρκία να πάψει να διοχετεύει λαθρομετανάστες μέσω της Ελλάδας και της κατεχόμενης χώρας μου, της Κύπρου, και, αφετέρου, να στηρίξει έμπρακτα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Panie Ministrze! Podzielam opinię sprawozdawcy oraz Komisji Europejskiej, wzywającą do oparcia działań agencji FRONTEX na zasadzie solidarności, choćby i obowiązkowej. Mam tu na myśli między innymi organizację europejskich strażników granicznych oraz przekazywanie zasobów technicznych z różnych państw członkowskich. Niezbędne jest również współdziałanie z Europolem czy Eurojustem oraz innymi agencjami, jak również zwiększenie aktywności w państwach z niewłaściwie funkcjonującymi systemami azylowymi.

Podsumowując dotychczasową działalność agencji oraz programując jej aktywność w przyszłości, należy mieć na uwadze jej odpowiedzialność za ochronę na granicach zewnętrznych Unii, ale i przestrzeganie praw podstawowych. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić agencji odpowiednie wypełnianie swoich zadań.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, signor ministro, voglio ringraziare il collega Busuttil per l'ottimo lavoro che ha svolto in questa relazione. Finalmente, dopo lunghi negoziati il Consiglio ha raggiunto una posizione comune sul rafforzamento di FRONTEX, un segnale politico finalmente positivo dopo un periodo troppo lungo di egoismi nazionali e di incertezze operative.

La creazione di un corpo di guardie di frontiera europee coordinate dall'Agenzia, una migliore definizione delle regole di ingaggio per il pattugliamento congiunto e il soccorso degli immigrati in mare, il rafforzamento dei rapporti di FRONTEX con le altre agenzie, sono alcune delle azioni più importanti previste da questo accordo, ma rimane ancora molto da fare: dobbiamo innanzitutto arrivare a fare in modo che sia in capo all'Unione europea, e non più ai singoli paesi rivieraschi, la responsabilità di sottoscrivere accordi bilaterali con i paesi di provenienza per il pattugliamento congiunto delle coste e il freno dei flussi, già nei porti di partenza.

Dobbiamo poi svolgere un'azione congiunta con questi paesi e con le Nazioni Unite per i rifugiati, per insediare sul posto uffici che valutino effettivamente se hanno o meno diritto all'asilo e quindi diritto all'ingresso nei nostri confini. C'è ancora molto da fare, ma siamo sulla buona strada.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D) - Schengenský priestor voľného pohybu a zrušenie vnútorných hraníc uľahčilo slobodu pohybu občanov nebývalým spôsobom. Zároveň však vytvára tlak na lepšiu ochranu našich vonkajších hraníc.

Malo by byť samozrejmé, že Únia privíta legálnych prisťahovalcov a takisto bude chrániť ľudí utekajúcich pred útlakom. Zároveň však rovnako dôležité bude brániť prenikaniu zločinu na naše územie. Agentúra Frontex má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. No napriek parciálnym úspechom sa jej nepodarilo v priebehu uplynulých piatich rokov od jej zriadenia dosiahnuť požadovanú účinnosť. V oblasti základných práv sa podarilo presadiť povinnosť dodržiavať základné práva podľa charty a povinnosť dodržiavať medzinárodné dohody vrátane Ženevských konvencií a záväzkov týkajúcich sa dostupnosti medzinárodnej ochrany. A aj keď v inštitucionálnej architektúre Frontexu sa objavili funkcie a personál pre oblasť základných práv a ochrany údajov, napriek tomu je ešte celý rad nedostatkov, ktorých odstránenie musíme čo najskôr zabezpečiť.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). - Madam President, one merit of the report is that it underlines the need for solidarity with the frontier countries of the EU. Better management is provided by strengthening the external borders of the EU through solidarity and trust, rather than by carving into those borders by denying access to Schengen.

The main handicap of this instrument seems to be its total dependence on the means provided by the Member States when needed, making it a prisoner to their scarcity, political calculus or simply goodwill. Rather, to be fully operational, FRONTEX would need a minimal permanent capacity to intervene, like a rapid reaction force supplied by the Member States through rotation.

Finally, with regard to involving FRONTEX in the processing of personal data, while linking FRONTEX up with other relevant institutions is inevitable, its role should be limited, strictly regulated and properly monitored.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Präsident, Frau Kommissarin! Mit dieser neuen FRONTEX-Verordnung und mit dem ausgezeichneten Bericht von Herrn Busuttil erreichen wir, dass die Außengrenzen in Hinkunft noch wesentlich besser als bisher überwacht werden können. Damit erreichen wir gleichzeitig, dass die Reisefreiheit – das grenzenlose Reisen innerhalb der Europäischen Union – gesichert bleibt und auf der anderen Seite zusätzlich auch noch international organisiertes Verbrechen wie Menschenhandel oder Drogenkriminalität effektiver bekämpft werden kann.

Für mich sind drei Dinge besonders bedeutsam: Erstens, dass wir in Hinkunft europäische Grenzschutzteams zur Verfügung haben werden – mit ausgezeichneten Experten, mit neuester Technologie ausgestattet, sofort verfügbar. Zweitens, dass wir endlich die Mitgliedstaaten auch in die Pflicht nehmen, dass sie dem, was sie versprechen, auch nachzukommen haben; das heißt, Personal, das zugesichert wird, und Gerätschaften, die zugesichert werden, müssen tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Drittens, dass die Möglichkeit eingeräumt wird, Risikoanalysen zu machen und den Mitgliedstaaten die Daten für eine effektive Grenzüberwachung zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt ein sehr, sehr positives Instrument für mehr Sicherheit innerhalb der Europäischen Union!

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). - Fru talman! Frontex är ett beslut, en styrka och ett fenomen som oroar väldigt många människor av flera olika anledningar. För det första när det gäller solidariteten med människor utanför Europa som vill söka sig en bättre framtid. För det andra med tanke på respekten för mänskliga rättigheter, Röda kors-konventionerna och flyktingkonventionen. Framför allt finns det en förvirring i fråga om den klassiska flyktingdefinitionen. När vi diskuterar Frontex tycker jag att vi alla har ett stort ansvar för att bevara både innehållet i flyktingkonventionen och definitionen av flykting och flyktingars rättigheter. Det tredje området som oroar är naturligtvis öppenhet och transparens och respekt för integritetsfrågorna.

Slutligen vill jag betona hur viktigt det är att vi inleder diskussioner med de nordafrikanska övergångsstaterna för att komma överens med dem hur vi ska hantera dessa frågor i den nya situation som har uppstått med demokratirörelserna i Nordafrika.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). - Madame la Présidente, dans le contexte des bouleversements et des défis auxquels ils doivent faire face, les peuples du Sud de la Méditerranée attendent de notre part un signal fort de solidarité et de soutien. Ces peuples sont ceux que nous avons colonisés dans un passé récent, ce qui nous confère une responsabilité accrue.

En guise d'accompagnement de leur transition démocratique, nous nous devons d'inventer, ici en Europe, une réelle politique d'hospitalité, qui soit cohérente avec notre valeur de fraternité. Inventer une politique d'hospitalité, cela commence par repenser l'accueil à nos frontières et assurer le respect des droits fondamentaux de ceux qui les traversent. Il s'agit aussi de trouver une solution pour les milliers de jeunes qui meurent en Méditerranée, sous nos yeux. Ceci est intolérable!

Ce rapport, s'il introduit de nouvelles clauses de respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans le mandat de l'agence Frontex, ne va pas dans le sens d'une nouvelle politique d'hospitalité. Malgré les modifications proposées, le mandat de l'agence Frontex reste cantonné à une logique répressive d'"Europe forteresse". Nous devons continuer à travailler pour assurer une meilleure évaluation des opérations de Frontex à l'aide d'un organisme d'observation indépendant, visant à nous assurer du respect démocratique et des droits fondamentaux figurant dans notre rapport.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach Únie, Frontex, od roku 2005 podlieha častej kritike pre nie celkom jasný mandát jej pôsobenia na území členských štátov a nedostatočnú kapacitu pri poskytovaní pomoci členským štátom v prípade mimoriadnych situácií na vonkajších hraniciach Únie. Preto je našim spoločným záujmom do budúcnosti posilniť kapacity Frontexu tak, aby mohol pohotovo a efektívne reagovať v situáciách, keď pohraničná ochrana jednotlivých členských štátov nedokáže riešiť mimoriadne situácie na spoločných hraniciach. Okrem personálneho a technického posilnenia rýchlych zásahových tímov musíme tiež v záujme boja proti cezhraničnému zločinu zlepšiť súčinnosť pohraničných orgánov členských štátov s agentúrou Frontex, ako aj s ďalšími európskymi agentúrami Europol a Eurojust. Som presvedčený, že iba dobre koordinovaná spolupráca pohraničných služieb členských štátov s príslušnými európskymi inštitúciami prispeje k posilneniu našej spoločnej hranice.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Neben der südlichen Seeaußengrenze ist es die östliche Route über den Balkan, wo illegale Einwanderung erfolgt. In diesem Jahr konnten in meinem Heimatland Österreich bereits mehr als 12 000 Illegale aufgegriffen werden, das sind 23 % mehr als im Vorjahr. Sie kommen also über die klassische Balkanroute, wo es offensichtlich eine offene Außengrenze gibt, die eher einem Schweizer Käse gleicht denn einer wirklichen Grenze.

Die Aktivitäten von FRONTEX und Europol scheitern am schwachen Koordinationswillen der Mitgliedstaaten, sie scheitern an den mangelnden Einsatzplänen sowie an technischen Einsatzmitteln. Diese negativen Auswirkungen müssen vor allem die mitteleuropäischen Zielländer, wie auch meine Heimat Österreich, tragen.

Was erwarten nun die Bürger? Sie erwarten einen effektiven Schutz von Europa, einen effektiven Schutz der Außengrenzen. Es heißt, hier rasch und gezielt zu handeln. Ich habe allerdings Bedenken, dass mit dem vorliegenden Bericht hier wirklich etwas effizient weiterbewegt wird.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, I would like to thank all the speakers in this very fruitful debate. The amendment of the legal framework of FRONTEX has been a priority for us, and the developments in the Mediterranean have of course put even greater emphasis on this work. FRONTEX is only one player in the whole Mediterranean situation. This requires a whole range of different instruments. There is the mobility partnership that we are currently developing with our neighbours in northern Africa, starting with Tunisia and Egypt and hopefully continuing with the new regime in Libya soon. There is also our global approach to migration, and we are of course putting into place the foundations of the common asylum system. I am grateful for the support of the Parliament on all these issues and I am sure we will come back to them very soon.

But turning to the future of FRONTEX, the Commission will further assess the work of the Agency and launch a study to determine if it is feasible to create a European system of border guards. The Commission will be making a declaration on this for inclusion in the record, and we will of course also be closely monitoring how FRONTEX is working under the new premises and regulation.

I am confident that a first-reading agreement between the co-legislators will enable the Agency to better fulfil its coordinating role at the external borders of the EU in the coming years. It will strengthen its effectiveness and operability, and it will also strengthen the fundamental rights aspects of the work. I am thankful for the European Parliament’s support in this respect.

There are many expectations of FRONTEX. It cannot deliver on all these issues, but with the decision that will be taken in the vote here today or tomorrow, we will give it more resources, more guidelines, more commitment and better legitimacy. I am sure it will work much better with all these things.

I would like to thank you all for your involvement in this and particularly the rapporteur, Mr Busuttil.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Miller, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Z ciekawością i wielką wdzięcznością przysłuchiwałem się wszystkim głosom, które padły w tej dyskusji. Odnoszę wrażenie, że mówimy wspólnie, że szczelna granica zewnętrzna jest warunkiem trwałości likwidacji granic wewnętrznych. Stąd taką wagę przywiązujemy do tej dyskusji o agencji, która wspólnie z państwami członkowskimi gwarantuje szczelną granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Serdecznie dziękuję przede wszystkim posłowi sprawozdawcy. Simon Busuttil udowodnił, że potrafi w bardzo trudnej, a dyskusja dzisiejsza to jeszcze raz udowadnia, sprawie znaleźć ten mądry kompromis, który w bardzo ważnej dla Europy kwestii potrafi doprowadzić do uzgodnienia takiego rozwiązania, które oczywiście nie jest najlepsze dla wszystkich, ale może uzyskać poparcie większości parlamentarzystów. Bardzo serdecznie jestem wdzięczny za tę pracę również prezydencji węgierskiej, która była partnerem w imieniu Rady.

Rozwiązanie, które Państwo przygotowali jeszcze bardziej zobowiązuje państwa członkowskie do wspólnego działania. Do wspólnego działania nie z agencją, ale również między sobą w imię europejskiej solidarności w zakresie odpowiedzialności za wspólną granicę zewnętrzną. Nie tylko, jeśli chodzi o stronę formalną, ale również poprzez oddanie do wspólnego działania swoich zasobów ludzkich, swojego sprzętu, a również swojego doświadczenia i umiejętności rozwiązywania trudnej sytuacji na granicy zewnętrznej.

Rozwiązanie, które Państwo przygotowali gwarantuje zwiększenie skuteczności działania. Nie dyskutowalibyśmy dzisiaj tak wytrwale na temat agencji Frontex, gdyby nie realne zagrożenie dla zachowania szczelności granicy zewnętrznej. W związku z tym ta skuteczność nie jest tylko hasłem, ale jest głębokim oczekiwaniem społeczności europejskiej.

Wreszcie Państwo powierzając agencji Frontex obowiązek, ale również i narzędzia potrzebne do analizy ryzyka, mówią o tym, że trzeba się przygotowywać na etapie prewencji, a nie dopiero w sytuacji rzeczywistego zagrożenia szczelności granicy zewnętrznej.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zawarcia tego mądrego kompromisu, posłowi sprawozdawcy w szczególności.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, Rapporteur. − Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kull min ipparteċipa f'dan id-dibattitu u għall-interventi li għamlu. Jiena naħseb, Sinjura President, li jekk hemm lezzjoni li nistgħu nieħdu mill-avvenimenti li seħħew din is-sena speċjalment fejn għandha x'taqsam iż-żona ta' Schengen hija proprju dak li għadu kif qal il-Ministru Miller, jiġifieri li biex niggarantixxu l-moviment ħieles fi ħdan l-Unjoni Ewropea li ċ-ċittadini tant għandhom għal qalbhom, jeħtieġ li nirrealizzaw li rridu nsaħħu flimkien il-fruntieri esterni, jiġifieri, il-libertà li aħna nivvjaġġaw fix-Schengen tiddependi fuq fruntieri esterni b'saħħithom.

Hu hawn fejn tidħol l-Aġenzija Frontex, li tgħinna nikkooperaw flimkien appuntu biex il-fruntieri esterni tagħna jibqgħu b'saħħithom. Għalhekk ridna nbiddlu l-liġi, biex Frontex issir aġenzija ferm aktar effettiva milli kienet s'issa. Għaliex, wara kollox, ejja ma ninsewx li din hija bħal katina, u l-katina, kif jgħidu, hija b'saħħitha fil-punt fejn hemm l-aktar ħolqa dgħajfa, u allura jekk għandek ħolqa dgħajfa, il-katina kollha se tinħall. Fil-bidliet li għamilna fuq l-Aġenzija Frontex aħna ħarisna u żammejna punt wieħed f'moħħna, ċoè dan, irridu nkunu iebsa fil-ħarsien tal-fruntieri esterni tagħna, iżda fl-istess ħin irridu nkunu ġenerużi u solidali ma' min għandu bżonn l-għajnuna, speċjalment nies li jkunu għaddejjin minn dawn l-esperjenzi ta' emigrazzjoni.

Biex nagħlaq, nixtieq ngħid Sinjura President, li kien privileġġ kbir għalija li naħdem flimkien max-Shadow Rapporteurs, mal-Kummissjoni, kif ukoll mal-Presidenza, speċjalment il-Presidenza Ungeriża fuq l-Aġenzija Frontex.

Jien nittama li l-kontribut tagħna se jwassal għal aġenzija iktar effettiva u nittama wkoll li fil-vot aktar tard illum insibu appoġġ kbir. Grazzi ħafna.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, ik wil graag een punt van orde maken. Mevrouw Malmström heeft vele vragen gehad van vele leden, o.a. de vraag van mij over wat zij gaat doen aan de corruptie aan de grenzen, bijvoorbeeld in Bulgarije. Ik heb daar geen enkel antwoord op gehoord van mevrouw Malmström. Ze maakt zich er wel erg makkelijk van af. Vind u niet dat mevrouw Malmström wat uitgebreider mag antwoorden op de vragen van de leden?

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La Commissaria ha dato delle risposte, non so se lei vuole intervenire, ma c'è un punto domani sulla corruzione, c'è un dibattito domani pomeriggio, un ampio dibattito, quindi forse è più opportuno in quella sede approfondire questo argomento, che ovviamente è molto importante e sta a cuore sia al Parlamento che alla Commissione.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi alle ore 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. – The creation of a Frontex agency is effectively putting the determination of who may or may not enter Europe into the hands of the EU. Many countries in the EU have been inundated with immigrants, putting pressure on the economy and welfare systems and overcrowding cities and services. Once immigrants are granted access to Europe they are able to travel between Member States. Many seek to move on to the UK, which already battles a ballooning population under the strain of recent immigration. At a time of fiscal crisis when austerity measures are essential, it is irrational to flood societies. What is more, the prerogative of who is granted asylum should be the privilege of the domestic government and not be determined by an outside agency. Whilst immigration for asylum seekers is something I support, I do not trust the European Union to be at the helm of decision-making. In today’s global society immigration may be used as a tactic by other countries. Mass immigration can distort social identity and threaten integration. It is a matter that should be handled with care and caution by leaders of nations who recognise and are sensitive to domestic peculiarities.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. Tisztelt Elnök Úr! Az uniós döntéshozókat vezető cél, hogy polgárbarátabbá tegyék az Uniót. Ennek egyik kulcseleme, hogy Európa polgárai biztonságban érezzék magukat, és biztonsággal használhassák uniós vívmányaink legnépszerűbbikét: a schengeni rendszert. De a schengeni rendszer nem működhet megfelelően, ha nincs hatékony külső határvédelem. Ezért az európai polgároknak egyre inkább szükségük van egy hatékony, jól szervezett uniós intézményre, amely képes gyors reagálásra, és megfelelő felhatalmazással és kapacitással bír. Ezért szükséges a Frontex megerősítése jogi eszközökkel is, hogy valóban hatékonyan tudjon lépni az emberkereskedelem, a bűnszervezetek, a drogkereskedelem elleni küzdelemben. Természetesen az emberi jogok, így a menekültek emberi jogainak tiszteletben tartása lényeges szempont kell legyen a Frontex műveletei során. Busuttil képviselőtársam kiváló munkát végzett, mind a Parlamenten belüli, mind a Bizottsággal és Tanáccsal folytatott egyeztetések során, ezért teljes elismerésünket érdemli. Ki kell emelnünk továbbá, hogy az elmúlt fél évben a magyar elnökség erőfeszítései révén jutott el a Frontex-javaslat a megállapodásig. Nehéz munkával, reményeink szerint, sikerült jó hátteret teremteni a Frontex munkájához.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), kirjallinen. – Tämän mietinnön mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa omaa kalustoaan Frontexin operaatioihin, mikäli Frontex tätä pyytää. Toivon, että tällä korjaantuu yksi merkittävä ongelma: jäsenvaltiot eivät useinkaan ole antaneet viraston käyttöön riittävästi kalustoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Noul regulament privind Frontex reprezintă cea mai importantă reformă a legislației care a creat Frontex în 2004 și un pas înainte pentru viitorul frontierelor externe ale UE. Consolidarea frontierelor externe ale UE nu poate fi făcuta la nivel de stat membru. Prin Frontex, toate statele membre vor putea să participe la operaţiunile de frontieră externă şi să promoveze în mod activ principiul de distribuire a sarcinilor cu privire la imigraţie şi azil.

Nu trebuie să pierdem din vedere importanța manifestării de solidaritate faţă de acele state membre asupra cărora se exercită presiuni migratorii.

Crearea echipelor europene de supraveghere a frontierelor este un alt pas important. Acest nou serviciu de frontieră externă va mobiliza polițiști de frontieră desemnați de statele membre pentru operațiunile comune. Sper ca acțiunile Frontex să fie mai vizibile pe viitor și subliniez importanța creșterii bugetului Frontex pentru 2012, având în vedere noile sarcini care decurg din acest nou regulament.

 
  
  

(La seduta è sospesa fino alle 11.35)

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
Juridische mededeling - Privacybeleid