Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 13 september 2011 - Strasbourg Reviderad upplaga

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy