Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2011 m. rugsėjo 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Direktyva dėl tarpininkavimo įvalstybėse narėse (diskusijos)
 4.Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Prašymas atšaukti Parlamento nario Hanso-Peterio Martino imunitetą (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  5.2.Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (balsavimas)
  5.3.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (balsavimas)
  5.4.Nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (balsavimas)
  5.5.Tam tikrų nebeaktualių Tarybos aktų panaikinimas (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (balsavimas)
  5.6.Reglamento (EEB) Nr. 429/73 ir Reglamento (EB) Nr. 215/2000 panaikinimas (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (balsavimas)
  5.7.Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikis aplinkai (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (balsavimas)
  5.8.Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslauga valstybinėms institucijoms (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (balsavimas)
  5.9.Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (balsavimas)
  5.10.ES ir Šveicarijos susitarimas dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (balsavimas)
  5.11.ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (balsavimas)
  5.12.EB ir Šveicarijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais išplėtimas siekiant jį taikyti Lichtenšteino Kunigaikštystei (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (balsavimas)
  5.13.Konvencija dėl pietų Ramiojo vandenyno atviros jūros žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (balsavimas)
  5.14.ES ir Brazilijos susitarimas dėl civilinės aviacijos saugos (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (balsavimas)
  5.15.ES ir Islandijos bei Norvegijos susitarimas dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (balsavimas)
  5.16.Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (balsavimas)
  5.17.Audito politika. Per krizę įgyta patirtis (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (balsavimas)
  5.18.Prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėtis (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (balsavimas)
  5.19.Direktyva dėl tarpininkavimo įvalstybėse narėse (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (balsavimas)
  5.20.Tiesioginių išmokų pagal bendrą žemės ūkio politiką savanoriškas moduliavimas (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (balsavimas)
  5.21.Oficialiai remiami eksporto kreditai (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (balsavimas)
  5.22.Veiksminga Europos žaliavų strategija (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (balsavimas)
  5.23.ES kovos su terorizmu politika. Svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (balsavimas)
  5.24.Žuvininkystė Juodojoje jūroje (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (balsavimas)
  5.25.Su nafta ir dujomis susijusios veiklos atviroje jūroje sauga (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (balsavimas)
  5.26.Moterų verslumas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (balsavimas)
 6.Lenkijos Respublikos Prezidento Bronisławo Komorowskio kalba
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (žr. protokola)
 12.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 14.Energijos rinkos vientisumas ir skaidrumas (diskusijos)
 15.27-oji metinė ES teisės taikymo stebėsenos ataskaita (2009 m.) - Geresnė teisėkūra, subsidiarumas ir proporcingumas bei sumanus reguliavimas - Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2009–2010 m. (diskusijos)
 16.2010 m. Peticijų komiteto veikla (diskusijos)
 17.Klausimų Komisijai valanda
 18.Europos MVĮ tarptautinis lygis (diskusijos)
 19.ES strategija dėl benamių (diskusijos)
 20.Visapusiškas požiūris į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2082 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (7248 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika