Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2011. gada 13. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Direktīva par starpniecību dalībvalstīs (debates)
 4.Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Pieprasījums atcelt Hans-Peter Martin deputāta imunitāti (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  5.2.Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (balsošana)
  5.3.Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (balsošana)
  5.4.Novecojušu Padomes tiesību aktu atcelšana kopējās lauksaimniecības politikas jomā (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (balsošana)
  5.5.Dažu novecojušu Padomes tiesību aktu atcelšana (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (balsošana)
  5.6.Regulas (EEK) Nr. 429/73 un Regulas (EK) Nr. 215/2000 atcelšana (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (balsošana)
  5.7.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekme uz vidi (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (balsošana)
  5.8.Publiskais regulētais pakalpojums, ko piedāvā globālā satelītu radionavigācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo programmu (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (balsošana)
  5.9.Starptautiskais nolīgums par tropu kokmateriāliem (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (balsošana)
  5.10.Eiropas Savienības un Šveices nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (balsošana)
  5.11.ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (balsošana)
  5.12.Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību attiecināšana uz Lihtenšteinas Firstisti (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (balsošana)
  5.13.Konvencija par tāljūras zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību Klusā okeāna dienvidu daļā (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (balsošana)
  5.14.Eiropas Savienības un Brazīlijas nolīgums par civilās aviācijas drošību (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (balsošana)
  5.15.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (balsošana)
  5.16.Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (balsošana)
  5.17.Revīzijas politika — no krīzes gūtā pieredze (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (balsošana)
  5.18.Pirmspensijas vecuma sieviešu stāvoklis (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (balsošana)
  5.19.Direktīva par starpniecību dalībvalstīs (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (balsošana)
  5.20.Brīvprātīga modulācija tiešajiem maksājumiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (balsošana)
  5.21.Valsts atbalstīti eksporta kredīti (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (balsošana)
  5.22.Efektīva Eiropas stratēģija izejvielu jomā (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (balsošana)
  5.23.ES pretterorisma politika — galvenie sasniegumi un nākotnes uzdevumi (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (balsošana)
  5.24.Melnās jūras zvejniecība (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (balsošana)
  5.25.Drošība, veicot naftas un gāzes nozares darbības jūrā (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (balsošana)
  5.26.Sieviešu iesaistīšanās uzņēmējdarbībā mazos un vidējos uzņēmumos (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (balsošana)
 6.Polijas Republikas prezidenta Bronisław Komorowski uzruna
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 14.Enerģijas tirgus integritāte un pārredzamība (debates)
 15.Divdesmit septītais gada pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2009. gads) - Tiesību aktu labāka izstrāde, subsidiaritāte un proporcionalitāte, un lietpratīgs regulējums - Publiska piekļuve 2009. un 2010. gada dokumentiem (debates)
 16.Lūgumrakstu komitejas darbība 2010. gadā (debates)
 17.Jautājumu laiks (Komisija)
 18.Eiropas MVU internacionalizācija (debates)
 19.ES stratēģija bezpajumtniecības novēršanai (debates)
 20.Visaptveroša pieeja ar CO2 nesaistītām klimatu ietekmējošām antropogēnajām emisijām (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2082 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (7248 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika