Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 13 septembrie 2011 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Directiva privind medierea în statele membre (dezbatere)
 4.Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Cererea de ridicare a imunităţii lui Hans-Peter Martin (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  5.2.Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (vot)
  5.3.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.4.Abrogarea unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (vot)
  5.5.Abrogarea anumitor acte caduce ale Consiliului (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.6.Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 429/73 și a Regulamentului (CE) nr. 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.7.Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (vot)
  5.8.Serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigaţie prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (vot)
  5.9.Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.10.Acordul UE/Elveția privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (vot)
  5.11.Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei cu privire la acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (vot)
  5.12.Extinderea asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului CE/Elveţia privind comerțul cu produse agricole (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (vot)
  5.13.Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (vot)
  5.14.Acordul UE-Brazilia privind siguranța aviației civile (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (vot)
  5.15.Acordul dintre UE și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale UE și Islanda și Norvegia (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (vot)
  5.16.Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (vot)
  5.17.Politica de audit: lecțiile crizei (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (vot)
  5.18.Situaţia femeilor care se apropie de vârsta pensionării (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (vot)
  5.19.Directiva privind medierea în statele membre (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (vot)
  5.20.Modularea voluntară a plăților directe în cadrul politicii agricole comune (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (vot)
  5.21.Creditele la export care beneficiază de sprijin public (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (vot)
  5.22.O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (vot)
  5.23.Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (vot)
  5.24.Gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (vot)
  5.25.Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (vot)
  5.26.Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (vot)
 6.Discurs susţinut de Bronisław Komorowski, Preşedintele Republicii Polone
 7.Urări de bun venit
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 14.Integritatea şi transparenţa pieţei energiei (dezbatere)
 15.Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2009) - O mai bună legiferare, subsidiaritate şi proporţionalitate şi o reglementare inteligentă - Accesul public la documente pentru anii 2009-2010 (dezbatere)
 16.Activităţile Comisiei pentru petiţii în anul 2010 (dezbatere)
 17.Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei
 18.Internaţionalizarea IMM-urilor europene (dezbatere)
 19.Strategia UE privind persoanele fără adăpost (dezbatere)
 20.O abordare globală a emisiilor antropogenice, altele decât emisiile de CO2, ce afectează clima (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2082 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (7248 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate