Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 13. september 2011 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Direktiva o mediaciji v državah članicah (razprava)
 4.Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  5.2.Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (glasovanje)
  5.3.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (glasovanje)
  5.4.Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (glasovanje)
  5.5.Razveljavitev določenih zastarelih aktov Sveta (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (glasovanje)
  5.6.Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (glasovanje)
  5.7.Vplivi nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (glasovanje)
  5.8.Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (glasovanje)
  5.9.Mednarodni sporazum o tropskem lesu (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (glasovanje)
  5.10.Sporazum med EU in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (glasovanje)
  5.11.Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  5.12.Razširitev Sporazuma med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (glasovanje)
  5.13.Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (glasovanje)
  5.14.Sporazum med EU in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (glasovanje)
  5.15.Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (glasovanje)
  5.16.Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (glasovanje)
  5.17.Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (glasovanje)
  5.18.Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (glasovanje)
  5.19.Direktiva o mediaciji v državah članicah (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (glasovanje)
  5.20.Prostovoljna modulacija neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (glasovanje)
  5.21.Uradno podprti izvozni krediti (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (glasovanje)
  5.22.Učinkovita strategija o surovinah za Evropo (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (glasovanje)
  5.23.Politika EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
  5.24.Ribištvo v Črnem morju (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (glasovanje)
  5.25.Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (glasovanje)
  5.26.Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (glasovanje)
 6.Nagovor poljskega predsednika Bronisława Komorowskega
 7.Dobrodošlica
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Razlaga Poslovnika: gl. zapisnik
 12.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 13.Delegirani akti (člen 87a poslovnika): gl. zapisnik
 14.Celovitost in preglednost energetskega trga (razprava)
 15.Letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009) - Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi - Dostop javnosti do dokumentov 2009-2010 (razprava)
 16.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010 (razprava)
 17.Čas za vprašanja Komisiji
 18.Internacionalizacija evropskih malih in srednjih podjetij (razprava)
 19.Strategija EU za brezdomstvo (razprava)
 20.Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2 (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2082 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (7248 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov