Index 
Stenograma dezbaterilor
PDF 7248k
Marţi, 13 septembrie 2011 - Strasbourg Ediţie revizuită
1. Deschiderea şedinţei
 2. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3. Directiva privind medierea în statele membre (dezbatere)
 4. Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (dezbatere)
 5. Votare
  5.1. Cererea de ridicare a imunităţii lui Hans-Peter Martin (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  5.2. Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (vot)
  5.3. Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.4. Abrogarea unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (vot)
  5.5. Abrogarea anumitor acte caduce ale Consiliului (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.6. Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 429/73 și a Regulamentului (CE) nr. 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.7. Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (vot)
  5.8. Serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigaţie prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (vot)
  5.9. Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (vot)
  5.10. Acordul UE/Elveția privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (vot)
  5.11. Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei cu privire la acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (vot)
  5.12. Extinderea asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului CE/Elveţia privind comerțul cu produse agricole (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (vot)
  5.13. Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (vot)
  5.14. Acordul UE-Brazilia privind siguranța aviației civile (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (vot)
  5.15. Acordul dintre UE și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale UE și Islanda și Norvegia (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (vot)
  5.16. Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (vot)
  5.17. Politica de audit: lecțiile crizei (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (vot)
  5.18. Situaţia femeilor care se apropie de vârsta pensionării (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (vot)
  5.19. Directiva privind medierea în statele membre (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (vot)
  5.20. Modularea voluntară a plăților directe în cadrul politicii agricole comune (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (vot)
  5.21. Creditele la export care beneficiază de sprijin public (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (vot)
  5.22. O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (vot)
  5.23. Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (vot)
  5.24. Gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (vot)
  5.25. Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (vot)
  5.26. Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (vot)
 6. Discurs susţinut de Bronisław Komorowski, Preşedintele Republicii Polone
 7. Urări de bun venit
 8. Explicaţii privind votul
 9. Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11. Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 12. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 14. Integritatea şi transparenţa pieţei energiei (dezbatere)
 15. Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2009) - O mai bună legiferare, subsidiaritate şi proporţionalitate şi o reglementare inteligentă - Accesul public la documente pentru anii 2009-2010 (dezbatere)
 16. Activităţile Comisiei pentru petiţii în anul 2010 (dezbatere)
 17. Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei
 18. Internaţionalizarea IMM-urilor europene (dezbatere)
 19. Strategia UE privind persoanele fără adăpost (dezbatere)
 20. O abordare globală a emisiilor antropogenice, altele decât emisiile de CO2, ce afectează clima (dezbatere)
 21. Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22. Ridicarea şedinţei


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
1. Deschiderea şedinţei
Înregistrare video a intervenţiilor
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00.)

 

2. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal

3. Directiva privind medierea în statele membre (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το πρώτο σημείο είναι η έκθεση της Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (2011/2026(INI)) (A7-0275/2011)

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy, rapporteur. − Madam President, firstly, I would really like to thank my colleagues and the committee staff for supporting my work on this report on mediation. This report was drawn up to check on how the 27 Member States are implementing the 2008 European mediation law and its guidelines. When we drafted this law in 2008, I know that some Members were not convinced of the need for a European directive, but I believe that the hearings and consultations we conducted demonstrated that we do need EU-wide guidelines on mediation.

I am receiving an increasing number of requests for assistance from my constituents who are involved in cross-border disputes: family disputes over custody, access to children and maintenance payments, property, housing problems, and businesses chasing payments they are owed in another EU Member State.

Going to court is costly; in fact 45% of small businesses said they would not pursue a claim in another EU court if the money owed was less than EUR 50 000, because they would end up paying more in costs. What a massive loss for our small businesses across Europe.

Our findings in drawing up this report demonstrated that mediation is a very valuable tool for consumers and businesses. I think that the message to Member States today is that they need to do more to promote the benefits of mediation. They should provide more training for mediators and encourage the drawing-up of voluntary codes of conduct. I believe this is the case because best practice in mediation shows that across Europe there is a 70% success rate with mediation cases, and in fact this rises to 80% if the parties voluntarily choose mediation.

However, still only 1% of parties are taking up mediation in Europe. Again, the figures speak for themselves: going through the courts took on average an extra 331 to 446 days, involving extra legal costs of between EUR 12 000 and EUR 13 000 to settle the case. The experience in my own Member State is that litigation worth EUR 200 000 took 333 days, costing on average EUR 51 000, where mediation would have taken a mere 87 days and cost a fraction at EUR 9 000.

One mediator told me that last year he mediated 115 disputes in the UK. He had solved them within one week, and 30 were cross-border. Mediation is therefore a flexible, speedy and cost-effective way to resolve disputes; it allows the parties greater control; it gives them more responsibility in resolving their disputes; and I believe it is especially beneficial in family disputes concerning children, because it can dramatically shorten the period of time required to reach agreement, and this is better for children’s wellbeing and reduces anxiety, conflict and stress in the family.

To quote another very convincing case: a dispute over an estate and will worth GBP 10 million, involving four parties, three jurisdictions – the UK, Switzerland and France – was solved by a mediator in one day. But by the time they reached mediation, EUR 5 million had already been swallowed up by the courts and lawyers across three different states, and it would have taken another two years to try and solve that problem in court.

So today I want to encourage the Commission and Member States to continue to strengthen and implement the EU law and give consumers and businesses an alternative to costly legal disputes. Given the number of disputed property cases we have in the EU, I would also like to use today as an opportunity to ask the Commission and the Member States to make more use of mediation systems to assist our constituents in disputes such as the numerous cases we have in Spain and Cyprus. Establishing a mediation procedure to bring an end to these costly and lengthy disputes will, of course, increase these citizens’ access to justice.

To conclude, we are largely satisfied with the work of the Member States in implementing this law, even though at the time of drafting only 17 Member States had transposed the legislation. And we welcome, Commissioner Reding, the fact that you are starting infringement proceedings against nine Member States. We note that some Member States have gone further than the EU guidelines, but we hope that our committee report, based on practitioners’ and users’ views, will provide useful input so that we can better serve our citizens with an affordable and efficient system for access to justice.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would like to thank the rapporteur. She has presented a very comprehensive report on something which I believe could be a wonderful alternative to court cases.

Access to justice is a cornerstone of the European area of justice, but mediation offers an important alternative to going to court in a cross-border dispute, as well as helping us reach to amicable settlements. As the rapporteur so rightly says, it saves time and money and also spares the parties involved in family cases the additional trauma of going to court.

Ms McCarthy’s report provides a political assessment of the way in which some Member States have implemented the provisions of the directive. I agree with the rapporteur that we have to aim for a strict application of the provisions. I am pleased that, through this report, more Member States will probably go for a smooth application.

The rapporteur is correct that not all Member States have put in place measures to transpose the directive. Nine countries have not yet notified the national measures needed to fulfil the implementation of the directive. That is why, in July this year, the Commission began infringement proceedings by sending letters of formal notice to these nine countries. They have two months to reply. We will follow up these nine cases and also follow up the way in which the other Member States have already implemented the directive. We will check the conformity of national implementation.

In 2012, I intend to present a communication on the way this directive has been implemented. It will focus on the effect of the directive with regard to the promotion of mediation. I absolutely agree with Parliament that it is not enough merely to have a directive: you must make people aware that this possibility exists. I would like to add that nothing in the directive should prevent Member States from applying similar provisions to internal mediation processes at home. It is not intended only for cross-border cases – where it is obligatory – but also for national purposes.

I would like to thank Ms McCarthy, her collaborators and teams and the other parliamentarians very much. The proposal which is on the table is a great help in pushing for mediation to become more popular and more widely taken up.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel, em nome do Grupo PPE. – Senhora Presidente, Senhora Comissária, cara colega relatora, eu em primeiro lugar queria naturalmente cumprimentar e dar os parabéns à colega relatora por considerar que este relatório é extremamente útil e nos permite, de facto, dar novos passos na área da mediação. O relatório apresenta uma panorâmica, um leque das soluções adoptadas pelos vários Estados-Membros na concretização, na aplicação da Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2008, relativa, naturalmente, à mediação em matéria civil e comercial.

Ora, todos conhecemos as vantagens da mediação. Por um lado, é um meio extrajudicial de resolução dos conflitos, que contribui para o descongestionamento dos tribunais, para a racionalização do sistema de justiça, proporcionando simultaneamente às partes a possibilidade de obterem uma solução amigável, mais rápida e menos custosa, menos onerosa, do litígio em que elas se digladiam. É, por isso, curial reafirmar o objectivo do artigo 1.° da directiva quando apela à adopção de medidas de incentivo ao recurso aos meios de resolução alternativa de litígios e em particular à mediação.

Promover o acesso e a utilização dos meios extrajudiciais de resolução dos conflitos contribui para melhorar, para simplificar, para tornar mais acessível a nossa justiça. É por isso um desafio muito importante para a União Europeia e para o estabelecimento do espaço de liberdade, segurança e justiça – eu diria para a ideia de rule of law dentro da União Europeia.

E é por isso que, neste contexto também de crise, considero muito importante, conforme se diz no relatório, que se possa sensibilizar a opinião pública, os operadores judiciários, para esta temática e apelar aqui à Comissão e à Sra. Comissária para que seja apresentada rapidamente uma proposta legislativa sobre a resolução alternativa de litígios.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu grupy S&D. – Mediacja transgraniczna w sporach prawnych może być skuteczna jedynie, gdy państwa członkowskie wdrożą odpowiednie przepisy na poziomie krajowym, o czym ponownie 20 sierpnia tego roku przypomniała Komisja Europejska, ponieważ do tej pory implementacja unijnych przepisów w zakresie mediacji jeszcze nie wszędzie została przeprowadzona, choć termin jej wdrożenia minął 21 maja tego roku.

Promując i umożliwiając dostęp do alternatywnych możliwości wymiaru sprawiedliwości w życiu codziennym obywateli, dajemy im do rąk instrument zarówno efektywny, jak i tani. Ostatnie badania sfinansowane przez Komisję Europejską szacują, że ilość straconego czasu w wyniku niezastosowania mediacji w sporach wynosi w całej Unii między 331 do 446 dni, a związane z tym dodatkowe koszty prawne przypadające na jedną sprawę sięgają pułapu przekraczającego 13,5 tysiąca euro.

W Polsce mediacja w sprawach cywilnych została juz wprowadzona do krajowego systemy prawnego w lipcu 2005 r. nowelą Kodeksu postępowania cywilnego, która jest zbieżna z dyrektywą w zakresie głównych celów, metody i potrzeby wprowadzania do prawa procesowego odrębnej instytucji mediacji. Niestety statystyki z mojego kraju pokazują, iż mediacje w sprawach sądowych stanowią jedynie niewielki odsetek ogółem przeprowadzanych postępowań. W sprawach cywilnych szacuje się, że średnio w ciągu roku przeprowadzonych jest zaledwie od 20 do 40 mediacji.

Brak odpowiedniej edukacji społeczeństwa oraz promocji tej stosunkowo nowej formy wymiaru sprawiedliwości hamuje jej rozwój. Większość obywateli nie zdaje sobie sprawy z istnienia mediacji i po prostu z niej nie korzysta. Dlatego też w interesie obywateli kraje członkowskie powinny intensywnie rozwijać programy promujące tę formę rozwiązywania sporów. Korzyści płynące z mediacji, zarówno w sferze finansowej, jak i w zmniejszeniu obciążenia systemu wymiaru sprawiedliwości, oraz oszczędności czasu, są nieocenione.

Na koniec chciałabym pogratulować sprawozdawczyni McCarthy świetnie wykonanej pracy.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I wish to thank Mrs Reding for her words. It is so good to see Parliament doing a report on implementation, especially at this stage in the life of a directive – almost contemporaneous with the moment that it comes into force. I would like to pay tribute to the work that Mrs McCarthy has done. Parliament has shown itself at its best in looking at what has happened in the various Member States and highlighting what needs to be done, and also what has been done well.

I have to admit that I was one of those sceptics that Mrs McCarthy referred to. I was nervous when a directive was first proposed, because Parliament, when looking at the Green Paper, had said first of all that we did not want legislation because we were concerned that this would threaten the diversity and experimentation which we saw taking place in mediation across the Member States. I have to say we have seen, through our workshop and through this report, that nothing could be further from the truth. The directive has done a good job in providing a framework – a framework which allows experimentation and the diversity of approaches to flourish across the Member States. It is not a straitjacket, but it does provide sufficient legal certainty.

There are problems. Clearly not everybody has implemented as they should; some practitioners mutter about problems to do with the confidentiality of the process. However, we should take heart from the fact that mediation is now seen as a method which is much more modern, and more contemporaneous, in providing access to cross-border justice. If one looks back at medieval ways of providing answers to legal disputes – trial by battle, trial by ordeal – traditional justice looks almost as medieval by comparison to mediation, which provides an easier solution, with less stress to the parties and to society as a whole.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, Signora Commissaria, il successo dell'implementazione della direttiva 2008/52 dimostra che la mediazione è una valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale tra le parti, permettendo una soluzione amichevole delle controversie e alleggerendo così il carico di lavoro dei tribunali. Ciò è confermato dalle varie iniziative intraprese da alcuni Stati membri che, con incentivi finanziari o norme di legge, facilitano ove possibile il ricorso alla mediazione.

Ciò premesso, vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che a mio avviso meritano ulteriori riflessioni e approfondimenti, innanzitutto, la questione dei costi: è da seguire l'esempio degli Stati membri che hanno affrontato questo problema incoraggiando economicamente l'utilizzo della mediazione.

Ritengo inoltre che sia necessario esplorare altre possibilità, ivi incluso l'uso di campagne di sensibilizzazione per promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle composizioni alternative delle controversie, soprattutto da parte delle imprese. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria anche e soprattutto la collaborazione degli operatori del sistema giuridico, i quali devono comprendere il valore aggiunto della mediazione come elemento coadiuvante e non concorrenziale alla loro attività.

Infine, in vista della futura comunicazione della Commissione sull'attuazione della direttiva, e in particolare dell'imminente proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie, vorrei porre l'accento sulla complementarietà della mediazione ad altre riforme del diritto dell'Unione, su tutte, l'approccio alle forme di ricorso collettivo e al diritto sui contratti.

La mediazione può costituire infatti un'ottima alternativa preliminare a forme di ricorso collettivo e offrire un importante contributo al futuro strumento sul diritto dei contratti, riducendo sensibilmente il ricorso al contenzioso.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Örülök, hogy az Európai Parlament kiemelt figyelmet szentel az alternatív vitarendezési eljárásoknak, illetőleg az irányelv végrehajtásának, átültetésének. A demokrácia fontos jellemzője, hogy a konfliktusok szabályozott intézményi keretek között oldódhatnak meg. Az érdekek feltárása után olyan megállapodások jöhetnek létre, ahol nagy a valószínűsége a megállapodás betartásának, ahol a kapcsolatok megőrizhetők akkor is, ha korábban konfliktus részesei voltak a felek. A mediáció ennek eszköze, sok olyan terület van, ahol bizonyított a hatékonysága: a családi viták, a gyerekelhelyezési viták, gyerekelhelyezési perek kérdései, a bírósági ügyek jogon kívüli megoldása. De gazdasági, pénzügyi viták területén is, illetőleg közösségi, kisebbségi viták esetében is sokszor hatékony megoldások születnek ilyen módon.

Ennek ellenére azt látjuk, hogy nem elég ismert a mediáció az európai polgárok körében, és talán ez a mostani vita, illetőleg ez a mostani jelentés is hozzájárul a mediáció nagyobb ismertségéhez és szélesebb körű használatához. Talán az egyik legfontosabb aspektusa a mediációnak az, hogy hozzáférhető azok számára, akik kiszolgáltatottak, és nehezen tudnak egyébként hozzájutni az igazságuk érvényesítéséhez. Természetesen fontos elemek azok, amelyek itt szóba kerültek: a bíróságok tehermentesítése, a polgári perek időtartamának lerövidítése, a költségek kérdése és így tovább. A jelentésből az is kiderül, hogy nagyon különböző az, ahol az egyes tagországok tartanak az irányelv átültetésében, alkalmazásában.

Én úgy látom, hogy sok olyan terület van, ahol további egységesítés szükséges. Azzal együtt, hogy őrizzük meg persze a sokszínűséget, de jó lenne, ha a képzésben az akkreditáció területén össze lehetne hangolni a tagállamok gyakorlatát, ugyanígy a bizalmasságra vonatkozó szabályok területén, a megállapodás jogerőre emelkedése területén. Ezek miatt is várjuk a Bizottság közleményét, amelyet 2013-ra ígért.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE). - Frau Präsidentin! Die Sicherstellung eines besseren Zugangs zum Recht ist eines der Hauptziele der Politik der Europäischen Union zur Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. In einer modernen, globalisierten und digitalen Wirtschaft ist dabei das Vertrauen der Bürger in die Justiz ein entscheidender Faktor. Die Mediationsrichtlinie stellt in diesem Zusammenhang einen Meilenstein dar.

Jetzt hat jeder Richter in der EU die Möglichkeit, in jeder Phase des Verfahrens dafür zu sorgen, dass zwei in eine Streitigkeit verwickelte Parteien mit Hilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben. Dabei stellt die Richtlinie sicher, dass durch das Mediationsverfahren das Ablaufen der Verjährungsfristen verhindert wird. Außerdem können die aufgrund der Verjährung getroffenen Vereinbarungen den Status einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde erlangen. Wichtig sind auch eine fundierte Ausbildung der Mediatoren im Bereich der Qualitätssicherung und die Stärkung des Vertrauens der Bürger in dieses System.

Nach Ablauf der Umsetzungsfrist haben die meisten Mitgliedstaaten eine Umsetzung gemeldet. Wichtig ist aber nicht nur, dass umgesetzt wird, wichtig ist vor allem, wie umgesetzt wird. Dazu müssen Fachleute und Rechtsanwender konsultiert werden, damit eine optimale Verbesserung gewährleistet ist.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto la relatrice per il lavoro svolto. In qualità di mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori ho apprezzato in particolare modo il punto 14 della proposta di risoluzione, in cui si sottolinea che tramite la procedura di mediazione le parti sono più aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni soggiacenti alla controversia, e ciò ha spesso il vantaggio di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini.

La mediazione, infatti, laddove sia praticabile, oltre a evitare lunghe cause giudiziarie, porta all'adozione di un accordo condiviso dalle parti – e personalmente auspico che una tale pratica possa essere estesa il più possibile, anche per le mediazioni familiari.

In Europa, ce lo ricorda il Commissario Reding, sono in crescita i matrimoni misti: ogni anno all'interno dell'Unione ci sono oltre 350 000 matrimoni transfrontalieri e 170 000 divorzi, ossia il 20% di tutti i divorzi dell'Unione europea. Dopo la fine di un matrimonio, talvolta i bambini diventano l'oggetto della contesa. Spesso il genitore affidatario trattiene i bambini senza il consenso dell'altro, o il genitore che non ha la custodia del figlio lo sottrae o rifiuta di restituirlo dopo una visita regolare.

Negli ultimi anni, purtroppo, si è registrato un drammatico aumento dei casi di sottrazione internazionale di minori da parte dei genitori: in molti casi, tuttavia, la procedura di mediazione ha permesso a questi bambini di avere nuovamente un contatto con entrambi i genitori, un accordo tra le parti raggiunto grazie a una procedura di mediazione può evitare infatti un'inutile sofferenza del bambino e permette ai genitori di affrontare tutte le questioni familiari senza incorrere in una lunga, costosa e dilaniante azione giudiziaria.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). - Paní předsedající, jsem přesvědčen, že mediace, jakož i ostatní alternativní způsoby řešení sporů jsou užitečná věc. Její výhody jsou nesporné. Zdůrazním hlavní přednost mediace, kterou je dosažení smírného, tedy pro obě strany akceptovatelného řešení. Na druhé straně však stojí i dost nevýhod spojených s mediací. Její hlavní charakteristika, tedy dobrovolnost, může působit i jako negativní aspekt. Druhou stranu nelze donutit k dokončení procesu až do výsledné podoby.

Tím, že po čtyřech letech útrpného vyjednávání Evropský parlament a Rada v roce 2008 přijaly směrnici o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, došlo podle mého názoru k prolomení dalšího tabu evropské integrace. Přestože si tato směrnice neklade za cíl harmonizovat nebo dokonce vytvářet jednotnou úpravu mediace napříč Evropskou unií, oblast mediace reguluje. Současně tak nepřímo vytváří tlak na státy, které úpravu mediačního procesu úplně postrádají. Svým článkem 5 také umožňuje stanovit využití mediace jako povinné, což je podle mého názoru v rozporu se základním principem mediace, tzn. její dobrovolností. Stejně jako mediace sama ani evropská směrnice tak nepřináší jen pozitiva.

Všechny členské státy Evropské unie by nyní měly mít zavedena opatření pro provedení právních předpisů EU do svého práva. Devět zemí, včetně České republiky, však dosud všechna vnitrostátní opatření, která jsou pro úplné provedení směrnice potřebná, neoznámilo. Proč tomu tak je? Je potřeba si uvědomit, že mediátoři v České republice fungují už nyní, pracují ale na základě živnostenského listu jako poradci. Zákon o mediaci už jednou, před několika lety, Parlament projednával, poslanci však návrh neschválili. Vadila jim pasáž, podle které by páry neschopné dohody musely služeb mediátora využít povinně. V polovině června letošního roku vláda schválila návrh nového zákona o mediaci v netrestních věcech. Mezi sporné body návrhu zákona patřilo například pojištění mediátorů, způsob jejich testování či jaké požadavky na kvalifikaci by měli mediátoři splňovat. Na zákonnou úpravu mediace v netrestních věcech tak v České republice musíme ještě nějakou dobu počkat. Je třeba si klást otázku, zda je nezbytně nutné evropskou regulací tlačit na státy, aby přijímaly něco, co v těchto státech funguje a co by z principu mělo mít spíše dobrovolný charakter.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che ciò che ha detto poc'anzi la sig.ra Reding è sicuramente corretto e va nella direzione giusta: contestare agli Stati inadempienti la mancata notifica del provvedimento con una possibile procedura di infrazione consente di ritenere che in un mercato unico come è quello europeo anche le regole di giustizia debbano essere comuni.

L'obbligatorietà della mediazione è certamente un obiettivo importante, ma nello stesso tempo va riconosciuto il ruolo dei costi della mediazione e non v'è dubbio che gli stessi possano unirsi ad una causa nel caso in cui la mediazione stessa non possa essere definita, ed è questo un altro tema di particolare rilievo. È importante inoltre che i mediatori abbiano competenze e abilità e conoscenze, così come è altrettanto evidente che la scarsa propensione verso l'istituto della mediazione passi probabilmente ad una non congrua informazione degli stessi Stati membri.

Mediazione significa decongestionare i processi, soprattutto quelli civili, ed è altrettanto importante che questo istituto possa essere uno strumento importante rispetto alla questione dei minori, sulla quale evidentemente il nostro interesse è particolarmente significativo.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Inštitút riešenia sporov v občianskej a obchodnej sfére mediáciou podľa smernice Európskeho spoločenstva z roku 2008 prináša prvé výsledky, keď pomáha urovnávať spory bez priameho zaťažovania súdov. Najmä v tých krajinách, kde sa riešenie sporov prostredníctvom mediácie podporuje aj systémom stimulov, dosahujú výrazné zníženie zaťaženia súdov. Skutočnosť, že dohode o uznávaní sporov prostredníctvom mediácie dávajú vo väčšine krajín rovnakú váhu ako súdnemu rozhodnutiu a proces mediácie je z finančného hľadiska pre účastníkov konania výrazne lacnejší, dáva tomuto inštitútu dobré vyhliadky na ďalšie rozšírenie. Do budúcnosti by sme sa snáď popri propagácii tohto spôsobu riešenia sporov mali zamerať aj na správne definovanie požiadaviek na prístup k profesii mediátora, najmä z hľadiska požadovanej odbornej prípravy a kvalifikácie a príslušnej akreditácie v rámci Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, I am in favour of alternative dispute resolution mechanisms being available to the parties in a civil dispute. Indeed, I am in favour of incentives with regard to the cost of using them and disincentives for those refusing to use them. However, I am not in favour of the European Union passing legislation, even in the form of a directive. It is for Member States to decide on procedural law as well as substantive law.

I prefer the use of arbitration to mediation. Arbitration inevitably leads to a decision, whereas mediation simply might facilitate a negotiated settlement – but if it does not, it will simply add to costs. Nevertheless, in matrimonial and custody cases, I believe mediation is suitable, largely because in such cases negotiated settlements are desirable in themselves, as they are more likely to be observed.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would again like to thank the rapporteur for her good work and for the very objective and constructive discussion we have had in this plenary.

I agree with you that mediation is a good example of modern justice. This directive is not a straitjacket for Member States, but a framework under which they can develop their own systems. It is very important in dealing with the hugely complicated area of cross-border affairs, which we are trying to solve with one European measure after another.

Mediation is also very important for the parties involved because it is a win-win situation, as compared to lengthy court procedures – most of all (as has been said several times in this Chamber) for family affairs. We need to have a broad information campaign in order to inform citizens that mediation is possible and to train the mediators so that they can be very efficient in carrying out mediation between the parties.

There have been questions about alternative dispute resolution (ADR). I would like to inform the Chamber that in March 2011 a public consultation on commercial transactions took place. The responses we received show very strong support mostly for ADR schemes in consumer disputes and also many demands for ADR in online disputes. As a reaction to this, my colleague, Commissioner Dalli, will by the end of this year prepare a legislative proposal on ADR in B2C and then, in the context of the digital agenda, there will be a regulation on online ADR in 2012.

I have asked my services to examine the issue of ADR in B2B (business-to-business) questions, and here legislation is foreseen in 2012. Because there is a lot of interest in the House with regard to family affairs – and rightly so – a working group on family mediation has been set up as a follow-up to the ministerial conference on family mediation held under the Belgian Presidency in December 2010 and a discussion in the Council. We are taking this very seriously and are trying to bring the matter forward. You are absolutely right: particularly in the case of children, mediation is a much better solution than a court procedure.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy, rapporteur. − Madam President, I want to thank my colleagues for their comments. In response to Mr Brons, I would just say this: you clearly have no idea of the numbers of cross-border disputes that are eating up your constituents’ savings and time in court. You would rather cling to an anti-European ideology than see your citizens actually benefit from EU guidelines. Perhaps I will put you in touch with some UK mediators who will help you understand the value of European guidelines in this area.

I would like to say to Mrs Reding that we look forward to receiving the Commission proposal on ADR and, of course, your communication on the implementation of the mediation directive. I also want to stress the point Mrs Wallis made that we need to maintain the diversity and differences between Member States, and so I would encourage you in drafting both this communication and the directive to look at and talk to practitioners and users. They know best what works, and they can help us create a very effective and useful legislation which, I believe, will give our citizens better access to justice.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 στις 11.30.

 

4. Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του Simon Busuttil, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) (A7-0278/2011)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, rapporteur. − Madam President, this is the most important overhaul of the law which established FRONTEX in 2004, and Parliament greatly welcomes it.

The establishment of the Agency in 2004 coincided with the start of a massive flow of migration towards Europe via different routes. First via Spain, and in particular the Canary Islands; then via Italy, and the Italian island of Lampedusa, and Malta; later via Greece, and so on and so forth. So, in a way, this Agency was asked to start running before it could walk. Therefore, all in all, our assessment of the first six years of experience of the Agency is that it needs to be strengthened and made more effective because, despite all good intentions, it has not lived up to expectations so far.

This proposal to change the law was presented by the Commission, and already in the Commission proposal we had extremely good ideas which were certainly good steps forward. I hope that Parliament has improved on this proposal with the help of the Hungarian Presidency, in particular, and the Council of Ministers continues to build on these good points.

If had to synthesise the contribution of Parliament I would divide it into four points; I will say something about each.

The first point is that we tried to increase the visibility of the Agency. We did this, in particular, by giving the border guards engaged in FRONTEX missions the name they really deserve. They should be called ‘European Border Guards’, and therefore we have given this new name to people who, fair enough, will be national border guards coming from national services, but will be participating in European missions under FRONTEX. For that reason they should be called European border guards, rather than unintelligible phrases such as ‘FRONTEX joint support teams’ or, worse, ‘rapid border intervention teams’: ‘RABITS’!

Within one year, the Commission has promised to look at the feasibility of actually going that one step further along the path towards the establishment of European border guards proper.

The second area where we have made a contribution relates to strengthening the effectiveness of the Agency; here, we focused on compulsory solidarity. This means that once a Member State decides – and commits itself – to pool a number of border guards or make some equipment, such as vessels, planes or helicopters, available to the Agency, it will now be legally obliged to honour its promises. That was not previously the case, which explains to a large extent why the Agency was not deemed to be effective in its missions, because when it turned to the Member States they did not deliver.

The Agency will also be able to purchase, lease, own or even co-own its own equipment from now on. Of course, we do not expect it to have an army of sorts by any means, but we want the Agency to have basic equipment which will enable it to engage in missions, especially in emergencies. We will also give the Agency the power to process personal data – under strict conditions – if this can help it in the fight against crime.


On human rights – which was a key point for this Parliament – we have agreed on important improvements to the Commission proposal. For instance, any FRONTEX mission where a violation of human rights occurs will now be suspended or terminated. We will also appoint a fundamental rights officer in the Agency and a consultative forum on human rights, and we will monitor return operations in terms of human rights.


Finally, we will also increase the democratic scrutiny of the Agency, which will therefore be held increasingly accountable to Parliament. Madam President, that is already a mouthful, and I will stop my introduction at this point. I very much look forward to this debate and, hopefully, I will come back to some points later.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Miller, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Szanowna Pani Komisarz! Rada z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte porozumienie w sprawie zmiany rozporządzenia Rady nr 2007/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w skrócie nazywaną Frontex.

Rada Europejska i Rada kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat wzywały do wzmocnienia agencji Frontex. Niedawne wydarzenia w Afryce Północnej i wynikający z nich wzmożony napływ imigrantów przez południowe morskie granice Unii Europejskiej dodatkowo pokazały duże znaczenie wzmocnienia zdolności operacyjnych agencji. W swojej deklaracji przyjętej 11 marca br. Rada Europejska wezwała do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie wzmocnienia zdolności agencji Frontex, a w konkluzjach z 25 marca wezwała do osiągnięcia porozumienia do czerwca br. To, że udało się dotrzymać wyznaczonego terminu zakończenia prac, jest wynikiem intensywnych prac zarówno w Radzie jak i w Parlamencie, a także negocjacji między naszymi dwiema instytucjami. Obie instytucje musiały pójść na kompromis w wielu kwestiach, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik. Chciałbym szczególnie podkreślić i podziękować za wysiłki prezydencji węgierskiej i zespołu negocjacyjnego po stronie Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem posła sprawozdawcy Simona Busuttila.

Od początku swej działalności w październiku 2005 r. Frontex w szybkim tempie rozpoczął działalność operacyjną i obecnie odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu współpracy operacyjnej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Agencja koordynuje szereg wspólnych operacji i projektów pilotażowych na granicach zewnętrznych, koncentrując się w szczególności na kilku obszarach wysokiego ryzyka, takich jak południowe granice morskie Unii Europejskiej.

Zmiana rozporządzenia jest ważnym krokiem. W znacznym stopniu rozszerza zadania agencji. W szeregu obszarów lepiej wyposaża agencję do lepszego realizowania zarówno obecnych, jak i nowych zadań. Obejmuje powołanie europejskich zespołów straży granicznej jako wspólnego zasobu do dyspozycji w trakcie wszystkich operacji Frontex, wcześniej określanych jako wspólne zespoły wsparcia i zespoły Rabit, tj. zespoły szybkiej interwencji na granicy. Zawiera także wzmocnione postanowienia w sprawie finansowania oraz zapewnienia dostępności odpowiednich zespołów technicznych i kadrowych. Frontex zostaje również zobowiązany do zwracania szczególnej uwagi na państwa członkowskie doświadczające szczególnej i nieproporcjonalnej presji na swoje systemy azylowe. Zmienione rozporządzenie zawiera wzmocnione postanowienia w zakresie ochrony praw podstawowych, włącznie z ustanowieniem forum konsultacyjnego ds. praw podstawowych i mianowaniem urzędnika ds. praw podstawowych. Kodeks postępowania zagwarantuje przestrzeganie praw podstawowych, a w przypadkach naruszeń praw człowieka operacje Frontexu będą musiały zostać przerwane lub zakończone.

Dodatkowo zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące przetwarzania przez agencję danych osobowych zbieranych w trakcie działań operacyjnych. Zdolność agencji Frontex do przeprowadzania analizy ryzyka ulega wzmocnieniu, aby umożliwić szybszą reakcję na pojawiające się nowe sytuacje. Zostają ponadto wprowadzone nowe postanowienia w sprawie szkoleń i działań badawczych. Wzmocniono rolę koordynacyjną w odniesieniu do wspólnych operacji w zakresie powrotów i możliwości uruchomienia projektów pomocy technicznej i oddelegowania urzędników łącznikowych do krajów trzecich.

Prezydencja nie ma wątpliwości, że zmiana mandatu agencji Frontex znacząco wzmocni jej zdolności operacyjne. Wyrażam głębokie zadowolenie ze wzmocnienia skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Cieszę się również ze zobowiązania Komisji do przeprowadzenia studium wykonalności w sprawie utworzenia europejskiego systemu straży granicznej. Pozwoli to na rozwój procesu wzmacniania polityki Unii Europejskiej w obszarze zarządzania granicami w najbliższych latach. Proszę pozwolić, Pani Przewodnicząca, że konkluduję ponownie, dziękując Parlamentowi za konstruktywne podejście do tego rozporządzenia. Liczę na zatwierdzenie wyników naszych negocjacji w trakcie dzisiejszego głosowania. Serdecznie dziękuję!

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, I would like to start by thanking the rapporteur, Mr Busuttil, for his work, as well as the shadow rapporteurs, and also the last troika – the Spanish, Belgian and Hungarian Presidencies – for the efforts made so that we can come to a vote today on this very important matter.

Without effective border management, the Schengen system cannot function effectively and the security of the EU may be put at risk. We have seen increasing challenges in recent years. Some Member States have been exposed to considerable migratory pressures at their external borders, and this must be dealt with in a spirit of solidarity and common responsibility. At the same time, of course, we must make sure that people who turn to Europe seeking protection are dealt with in a way that is in compliance with our values and with international laws and standards.

The effective management of Member States’ external borders must be continuously improved to respond to the new challenges. Weaknesses at some sections of the border must be tackled. Our citizens need to be reassured that external border controls are working properly. This is, of course, primarily the Member States’ responsibility, but FRONTEX and the European Union can contribute substantially to achieving these goals, and we have seen increased demand by Member States for the services of FRONTEX since its establishment in 2005. FRONTEX has also been involved in many very important projects and operations lately in Greece and also, with the Hermes operation, in Italy, where FRONTEX is helping to assist the authorities as well as actually saving lives at sea.

Based on a number of evaluations, but also on the desire of the European Council and the European Parliament to improve and strengthen the legal framework of the Agency, we at the Commission identify proposals, and submitted one almost 18 months ago now. It was also important for the Commission to be very clear on the human rights responsibilities of FRONTEX to ensure its continued legitimacy.

The strengthening of FRONTEX had different connotations for different stakeholders. Member States are looking to increase financial resources, while Parliament wanted to improve the availability of technical resources and strengthen respect for fundamental rights, so it took us some time to negotiate this. But now we have reached a high-quality compromise that, I think, stresses the correct balance between the different interests in play. I am confident that the new regulation will enhance the work of the Agency, especially through the European Border Guard teams, which will consolidate the EU character of this work.

The requirement for Member States to honour their promises regarding human rights is being strengthened. I would like to thank the rapporteur and Parliament for their support in ensuring that FRONTEX should only carry out joint operations if the necessary guarantees are provided regarding absolute respect for fundamental rights and freedoms and the right to international protection of those in need. I think the requirement for Member States to honour their promises regarding the human and technical resources they put at the disposal of the Agency will also enable the Agency to better plan and conduct joint operations.

In addition, FRONTEX-funded return operations will be monitored to ensure objective and transparent criteria. To that end, the Commission is providing today, for inclusion in the minutes, a Commission declaration on the monitoring of return operations. The monitoring of returns, the clauses allowing the Agency to suspend or terminate joint operations, and the creation of a consultative forum and a fundamental rights officer are all major steps forward.

The strengthening of the operation and capability of the Agency, including the possibility for the Agency to acquire its own equipment, will put it in a position to cope in a cost-effective manner with the ever-increasing demands of Member States for it to coordinate border control activities and return operations. Furthermore, the changes mean FRONTEX will also have a mandate to process personal data obtained during operations coordinated by the Agency to use in the fight against crime and human trafficking.

Controlling external borders is only one aspect of border management. Cooperation with countries of origin or transit is another. This regulation will enhance cooperation with the relevant authorities in third countries, and the Agency will have the possibility of providing technical assistance to relevant third countries to increase the level of cooperation.

If a decision is taken today, I think all three institutions can be proud. We have achieved a framework and laid the ground for a more effective, more operational, more visible and more legitimate FRONTEX Agency. I would like to thank everybody involved.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. − Frau Präsidentin! Auch wir im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, insbesondere im Menschenrechtsausschuss, haben uns intensiv mit dem Bericht und der Verbesserung von FRONTEX beschäftigt. Wir haben einen sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, wie die menschenrechtskonforme Arbeit von FRONTEX gestaltet und verbessert werden kann.

Wie Frau Kommissarin Malmström ausgeführt hat, konnte es so wie bisher auch nicht weitergehen. Denn es war zu wenig bekannt, wie FRONTEX arbeitet, und in den Medien und in den einzelnen Mitgliedstaaten hatte FRONTEX kein gutes Standing. Es wurde doch sehr oft nachgefragt, wie es sein kann, dass Tausende von Menschen ertrinken und niemand ihnen zur Rettung kommt. Einzelne Journalisten und Flüchtlingsorganisationen haben auch dokumentiert, dass sogar Hilfeleistungen unterlassen wurden.

Ich denke, es ist positiv zu werten, dass es jetzt mit dem Vorschlag des Parlaments doch geschafft wurde, dass die FRONTEX-Mitarbeiter eine menschenrechtspolitische Ausbildung erhalten, dass man einen Grundrechtsbeauftragten geschaffen hat, dass es ein Abkommen mit der Grundrechteagentur in Wien gibt, und dass es bei Fehlverhalten und bestimmten Vorkommnissen eine Berichtslegung geben muss. Das sind alles positive Dinge.

Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir es nicht geschafft haben, uns mehrheitlich dafür auszusprechen, dass es unabhängige Beobachter von FRONTEX gibt, die diese neuen Regeln auch überwachen und die z. B. an einzelnen Missionen teilnehmen können. Deshalb wird die Frage bleiben, ob das, was wir geschaffen haben, auch wirklich angewandt wird. Und ich denke, wir brauchen nach wie vor die unabhängige Beobachtung durch nichtstaatliche Akteure.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo PPE. – Señora Presidenta, felicito sinceramente al señor Busuttil, a la Comisión y al Consejo.

La creación del espacio de libertad, seguridad y justicia es uno de los mayores logros de la Unión, permitiendo a casi 500 millones de personas desplazarse libremente por su territorio.

La supresión de las fronteras interiores ha supuesto que los Estados periféricos se vieran obligados a reforzar sus controles fronterizos, función que, como recordarán, forma parte del ámbito competencial exclusivo de los países concernidos. Los Estados interiores disfrutan de los beneficios derivados del espacio de libertad, pero en ocasiones olvidan que tal situación se debe, en buena medida, al esfuerzo asumido por los Estados con fronteras exteriores, esfuerzo que debe potenciarse en situaciones de crisis migratorias.

Esas situaciones exigen, cada vez con más frecuencia, la intervención de Frontex. Sin embargo, la capacidad de reacción de la Agencia es limitada, ya que no cuenta con medios suficientes para ello. Esta falta de medios se debe, en buena medida, a la ausencia de un compromiso real por parte de algunos Estados.

Por ello, era necesario y preciso reforzar el Reglamento Frontex, definiendo claramente la misión de la Agencia y disponiendo los instrumentos legales que permitan dotarla de los recursos y medios necesarios para cumplir sus objetivos en plena consonancia con el respeto a los derechos fundamentales. La puesta a disposición de medios económicos, materiales y humanos no puede depender de la buena voluntad solo de una parte de los Estados, siendo preciso que la solidaridad pase a tener carácter vinculante y general.

Frontex deberá, además, coordinar su acción con Europol y Eurojust para luchar contra la delincuencia organizada.

La cooperación con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo es un elemento imprescindible para garantizar el acceso a la protección internacional. La creación de un sistema de guardia de fronteras es una propuesta interesante que podrá llevarse a cabo si la misma se instrumenta a través de la llamada cláusula de solidaridad obligatoria.

En definitiva, la aprobación de la propuesta de Reglamento permitirá una mejor gestión de los flujos, combatir más eficazmente a las mafias y mejorar el sistema común de asilo.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, je souhaite tout d'abord, moi aussi, féliciter le rapporteur pour les résultats qu'il a – non sans peine – réussi à engranger dans un dossier particulièrement délicat et épineux dans la négociation avec les États membres.

Il faut retenir à l'évidence un certain nombre de points positifs que l'on peut qualifier d'avancées certaines, même si je ne vous cache pas que mon groupe et moi-même aurions apprécié de pouvoir aller un peu plus loin dans cette réforme. Ainsi avons-nous obtenu que l'Agence se préoccupe davantage du respect des droits fondamentaux dans le cadre de ses missions. Cela paraît une évidence mais il fallait pourtant que cela soit clairement formalisé. Un officier spécialisé aura donc accès à toutes les informations relatives aux droits fondamentaux et exercera ses fonctions de façon indépendante. L'Agence devra prêter assistance aux États membres dans les situations d'urgence humanitaire et de sauvetage en mer – et nous avons vu combien cela était important ces derniers mois. Les opérations seront suspendues en cas de violation des droits fondamentaux. Les accords passés par Frontex avec les pays tiers devront répondre aux normes européennes en matière de droits fondamentaux. Le principe du non-refoulement des migrants sera respecté en toutes circonstances. Tout ceci va dans le bon sens.

Le nouveau règlement vise également à rendre Frontex plus opérationnelle. Dans cet objectif, les États membres devront s'engager de façon ferme à mettre du personnel et des moyens à la disposition de l'Agence.

Troisième avancée notoire: Frontex fera l'objet d'une transparence démocratique accrue, ce qui implique très directement le Parlement européen, encore que, dans ce domaine, les évolutions futures – je l'espère – de ce règlement devront accroître le droit de regard des parlementaires. Trois thèmes, trois types d'avancées qui sonnent comme des évidences mais qu'il a été, pourtant, bien compliqué d'obtenir.

Deux dernières idées pour terminer. Frontex est et doit continuer d'être considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil au service de la stratégie de l'Union européenne en matière de surveillance des frontières extérieures. Frontex n'est pas l'alibi parfait ni le repoussoir des États membres au service de leur propre politique migratoire, ce qui continuera de mon point de vue – et nous devrons travailler sur ce sujet – à poser un certain nombre de questions en matière de responsabilités respectives.

D'autre part, en plein débat sur Schengen, nous devons tous avoir en tête que la politique européenne en matière de migration a bien d'autres défis à relever que celui de Frontex dans les domaines, par exemple, de l'intégration ou de la réinstallation, ou de l'accès à une protection juste et équitable. Sur ces sujets aussi, nous souhaitons que l'Union, dans toutes ses composantes, arbore la même volonté politique. Ainsi pourrons-nous parler – je crois – d'avancées dans le domaine d'une Europe de l'asile et des migrations.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Denna sammanträdesperiod ska parlamentet rösta om ett förnyat och förstärkt mandat för Frontex. Jag är stolt och mycket glad över att ha fått vara en del i det team som på ett utmärkt sätt har letts av kollegan Simon Busuttil. Jag vill tacka för ett mycket gott samarbete.

Frontex är som bekant ingen gammal myndighet utan har bara varit operativ under sex år. Och med det som är nytt finns det anledning att man ser över verksamheten för att ytterligare kunna förbättra den inför framtiden. I det betänkande som vi nu har här visar vi hur vi ytterligare kan förbättra Frontex kvalitativa arbete.

Jag välkomnar att myndigheten nu får ett tydligare mandat och ser det positiva i att medlemsstater nu kommer att bidra med både personal och utrustning för att ge Frontex de förutsättningar som myndigheten behöver för att bedriva ett riktigt gott arbete. Det är mycket positivt att vi har lyckats säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna i Frontex arbete. Det innebär bland annat att man nu kan avbryta eller avsluta operationer där misstanke om brott mot de mänskliga rättigheterna föreligger. Vi upprättar också en instans inom myndigheterna som särskilt ska övervaka att mänskliga rättigheter efterlevs. Jag vill med stor glädje berätta att det uteslutande är parlamentets förtjänst att detta har tillkommit. Jag är stolt över det.

Jag välkomnar också att parlamentet i en deklaration gör en mycket viktig politisk markering genom att vi väljer att tala om irreguljära migranter i stället för illegala migranter. Ingen människa är någonsin olaglig. Jag ser fram emot den dag då begreppet ändras också i våra fördrag. Det kommer att dröja, men man måste alltid våga tro att den dagen kommer. I ett EU där vi har utplånat de inre gränserna är det viktigt att de yttre gränserna efterlevs och kontrolleras på ett riktigt och fungerande sätt. Detta betänkande bidrar till att vi kommer att se en sådan utveckling, och vi kan ha en välfungerande gränsbevakning utan att för den skull bygga en ”fästning Europa”. Ännu en gång vill jag tacka föredraganden för hans utmärkta arbete och alla andra också. Min grupp kommer att stödja betänkandet i sin helhet.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, l'agence Frontex est une agence qui ne connaît pas la crise puisque, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, son budget est passé d'un peu plus de 6 millions à plus de 80 millions d'euros. C'est dire que l'agence Frontex a grandi à l'abri des questions gênantes pendant de nombreuses années.

Finalement, les États membres y trouvaient un intérêt: c'était, d'abord, de disposer des ressources disponibles pour leurs propres œuvres internes, c'était ensuite la possibilité de recourir à Frontex face à des États considérés comme défaillants dans le contrôle de leurs frontières, et c'était enfin des pouvoirs et des moyens renforcés pour l'Agence, que tout le monde demandait. Cela a d'ailleurs permis, il y a deux ans encore, au directeur de l'agence Frontex de dire en commission LIBE aux parlementaires qui s'inquiétaient des violations des droits de l'homme: "Ce n'est pas le travail de l'agence Frontex, c'est la responsabilité des États membres!"

L'agence Frontex a finalement grandi dans cette forme d'irresponsabilité par rapport aux droits de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'honneur du Parlement et de son rapporteur, M. Busuttil, que d'avoir mis très haut à l'ordre du jour des négociations la question de la protection des droits fondamentaux. Bien sûr parce que le traité de Lisbonne entre en vigueur et que l'agence est désormais comptable de ses actes devant la Cour de justice – ce n'est pas rien –, et puis également parce que beaucoup de rapports montrent que le principe du non-refoulement a été plusieurs fois violé lors des opérations Frontex, que l'accès aux procédures de demandes d'asile – droit inviolable et international – a plutôt été maltraité. On attend aussi un rapport de Human Rights Watch qui montrera que l'agence Frontex a quelques responsabilités dans la détention abusive de migrants.

Nous avions donc bien un problème de respect des droits de l'homme et je crois que la négociation a permis d'avancer sérieusement dans ce domaine, ce qui ne va néanmoins pas conduire mon groupe à voter en faveur de ce mandat, parce que nous considérons que l'indépendance – comme l'a dit notamment Mme Lochbihler –, la question de l'observation indépendante, la fiabilité, l'impartialité et l'indépendance des procédures qui permettent de contrer les violations des droits de l'homme ne sont pas établies. C'est ce qui motivera in fine l'abstention de mon groupe.

Je profite d'ailleurs de ce débat pour interpeller la Commission et le Conseil sur le bilan ou l'état de l'opération Hermes, la dernière en date de l'agence Frontex: des bateaux, des hélicoptères, 2 000 noyés dans la Méditerranée depuis l'intervention de l'OTAN en Libye. Qu'a fait Frontex durant cette période? Je ne le sais pas.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es dürfte wohl kaum eine von der EU geschaffene Institution geben, die menschenrechtlich so umstritten ist wie FRONTEX. Mit dieser Agentur verbinden sich beschämende Bilder auf hoher See, wo Tausende Menschen ihr Leben verloren haben, von Landgrenzen, wo Menschen festsitzen und jetzt tiefe Gräben gebaut werden. FRONTEX verkörpert im Kern eine falsche Politik gegenüber Flüchtlingen in Europa, die nicht nur wegen politischer Verfolgung, sondern auch aus wirtschaftlichen Erwägungen, des Überlebens wegen, aus Gründen von Hunger, Bürgerkriegen, Klimakatastrophen ihr Land verlassen.

Das neue FRONTEX-Mandat enthält zwar echte substanzielle Verbesserungen – und dafür gilt mein besonderer Dank dem Berichterstatter, Herrn Busuttil – wie die Pflicht zur Wahrung der Menschenwürde, das Recht auf Nichtzurückweisung, Nichtdiskriminierung, Folterverbot, die Beachtung minderjähriger Flüchtlinge und die Wahrung des Datenschutzes; Seenotrettung soll nun tatsächlich endlich auch Bestand haben, und es soll einen Verhaltenskodex für Grenzbeamte geben – aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es keinen grundsätzlichen Verzicht auf die Anwendung von Gewalt gibt. Und wer soll Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit eigentlich kontrollieren?

FRONTEX erhält einen deutlichen Kompetenzzuwachs als leitende Instanz bei Grenzpatrouillen, als die Stelle, die Risikoanalysen erstellt, auf deren Grundlage die Einsätze und die Rückführungen von weiterhin Tausenden und Tausenden Migrantinnen und Migranten erfolgen werden.

Auch die vom Parlament weiß Gott erstrittenen Verbesserungen ändern nichts daran, dass der Wolf auch dann ein Wolf ist, wenn er im Schafspelz erscheint. FRONTEX ist weder als Grenzbehörde notwendig – dafür gibt es nationale Verteidigungsorgane –, noch zur Migrationsabwehr, weil nämlich Migration nicht abgewehrt, sondern nur territorial verschoben wird. Am allerwenigsten ist FRONTEX als Sachwalter der Menschenrechte geeignet, weil Menschen letztlich als legale und als illegale Menschen eingestuft werden. Aber es gibt keine illegalen Menschen! Ich verstehe nicht, dass das nicht akzeptiert werden kann.

Statt FRONTEX brauchen wir die Humanisierung der Flüchtlingssituation, z. B. in Afrika, wo fast eine Million Flüchtlinge in unwürdigen Situationen leben. Das interessiert uns kaum oder nur bedingt; vielmehr kümmern wir uns um uns selbst.

Wir brauchen ein solidarisches Asylsystem, natürlich auch in Europa, und wir brauchen unbedingt eine neue Nachbarschaftspolitik auf Augenhöhe. Auch das steht noch bevor.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Madam President, there is indeed a massive problem with illegal immigration into Europe. The effects of this problem are especially felt in England and in particular in my constituency of London. England attracts immigration – illegal and legal – because of the possibilities for work and our generous benefits and housing sytems.

The UK Independence Party would not be opposed to genuine cooperation between European nation states to counter the problems of illegal immigration – but this proposal is not about genuine cooperation. It seeks to change the legal basis on which FRONTEX operates and gives it more so-called competences. It will, for example, give FRONTEX the ability to cooperate with third-party countries on behalf of the EU. This proposal is yet another way of increasing the power and dominion of the European Union over its Member States.

The proposal is another step in introducing the European Union’s common immigration and asylum policy as enshrined in the Lisbon Treaty. As I will never tire of saying, the Lisbon Treaty was undemocratically imposed on the peoples of Europe without their consent. The Lisbon Treaty was illegal under existing English constitutional law, and everything that stems from it is therefore illegal in England.

There is another problem here, which is the European Convention on Human Rights. British courts are obligated to protect the human rights of foreign nationals in the UK. Once in the UK, they only have to claim that their human rights are likely to be at risk in their own country and the courts will not send them home. As a result of this we have given refuge to all kinds of criminals.

If I heard him correctly, Mr Busuttil said that all operations would be suspended while a human rights issue was being considered. This is like baling out a boat with a bucket that has an enormous hole in the bottom. The UK Independence Party will vote against this proposal.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, FRONTEX is a border control agency that has been prevented from controlling borders. In the explanatory statement from the rapporteur, its function of preventing illegal migration is so understated as to become almost invisible. The need to ‘keep borders open for people who need protection’ and to work hand-in-hand with the European Asylum Office is stated boldly and confidently, placing that need at the centre of its concerns. This means that those who describe themselves as asylum seekers must be welcomed with open arms regardless of the reality of their status. Quite rightly, there is coverage of the need to cut cross-border crime, in which case why have a border-free Schengen area? Illegal migration, however, is mentioned only in hushed terms.

We are told that FRONTEX must respect fundamental rights. If that means that migrants must not be ill-treated, then that is absolutely right. However, what it means in practice is the principle of so-called ‘non-refoulement’, which means that illegal migrants from dangerous countries must not be returned to those countries even if they are not at any particular risk compared with other residents. The logic of that principle is that all of the populations of dangerous countries should be brought to Europe.

FRONTEX is quite rightly told to rescue illegal migrants in danger. However, once they have been saved they gain asylum status and cannot be returned to the countries from which they come. The words ‘moral’ and ‘blackmail’ come to mind.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhora Presidente, Senhor Ministro Miller, Senhora Comissária Malmström, o meu ponto de partida é que, para termos liberdade de circulação e um espaço de liberdade, segurança e justiça, precisamos de uma gestão integrada e uniforme das fronteiras externas, com um nível elevado e uniforme de controlo e vigilância. Essa é uma condição sine qua non. Para que tenhamos um sistema integrado de gestão de fronteiras, temos que ter uma agência FRONTEX e nela um papel fundamental.

Tendo em atenção o aumento das pressões migratórias que envolvem novas ameaças e risco, creio que é fácil de compreender que havia necessidade de reforçar o papel da FRONTEX, facultando-lhe mais recursos e ferramentas de modo a aumentar a sua eficácia. E, no quadro do novo sistema de avaliação de Schengen que estamos a discutir, é também previsível que a FRONTEX venha a exercer mais competências e que, portanto, tenha mais responsabilidades.

Dito isto, creio que é justo saudar o nosso colega Simon Busuttil pelo trabalho fantástico que fez ao chegar a este acordo. Gostaria de sublinhar cinco pontos: primeiro, o reforço das disposições em matéria de direitos fundamentais, a que já vários oradores fizeram referência e que é um marco notável neste acordo; segundo, o reforço da eficácia, com a possibilidade de enviar peritos da FRONTEX por períodos de tempo mais longos; terceiro, a criação das equipas de guardas de fronteiras; quarto, o processamento de dados pessoais que, como Simon Busuttil recordou, é essencial à análise de risco, mas que tem que ser regulamentado e ter condições precisas, e essas cautelas estão previstas, designadamente em termos de retenção de dados e na exigência de esses dados serem despersonalizados; e finalmente a criação de meios operacionais, ou seja, a FRONTEX poder proceder à aquisição de meios e não estar directamente dependente dos Estados-Membros.

Sra. Presidente, creio que é justo dizer que esperamos que agora na acção da FRONTEX ela se mostre à altura da confiança que em recursos humanos e em meios legislativos as instituições europeias lhe estão a conceder.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι η βελτίωση του FRONTEX ήταν ένα σημαντικό θέμα. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση η οποία επιτυγχάνεται συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του FRONTEX. Θα ήταν επιθυμητό, όμως, να είχαμε επιτύχει μια καλύτερη και πιο αντικειμενική μεταρρύθμιση, πολύ περισσότερο δε μια μεταρρύθμιση η οποία να έδινε προοπτικές λύσης στα μεγάλα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σήμερα.

Εν πάση περιπτώσει, η παρουσία των ειδικών ομάδων που ελέγχουν τα σύνορα μέχρι το 2011, αλλά κυρίως η θέση του επιθεωρητή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πραγματικά ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα που θέλει να διεκδικήσει κάθε άνθρωπος με την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ρυθμίσεις οι οποίες είναι σημαντικές και επιτυγχάνονται μέσα από αυτή την έκθεση.

Τέλος, θα ήθελα να πιστεύω ότι για τις χώρες οι οποίες δέχονται μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, όπως είναι η Κύπρος, και αντιμετωπίζουν σήμερα δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα, θα ληφθούν πιθανώς, μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, και κάποιες αποφάσεις οι οποίες να είναι ενισχυτικές των προσπαθειών που γίνονται στην Κύπρο.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - Madame le Président, Madame le Commissaire, l'accord enfin trouvé après des mois de bataille constitue une amélioration incontestable à apporter au fonctionnement de Frontex.

Renforcer cette capacité de l'Agence est surtout, pour nous, un moyen de renforcer les droits fondamentaux. Ici, comme dans les autres questions très graves qui secouent l'Union européenne en ce moment, il est temps de donner une expression à la responsabilité européenne et à la solidarité entre les États. Pendant trop longtemps, Frontex est resté trop opaque pour ce qui est de l'information, des conditions et critères appliqués aux citoyens récupérés en mer, et donc, en fait, du sort réservé à ces personnes.

Bien sûr, les États seront désormais responsables. C'est une des avancées majeures du règlement. Mais il n'en demeure pas moins que des milliers de personnes sont mortes en mer cet été en Méditerranée, avec des batailles souvent d'une hypocrisie sans nom entre les États et en matière d'eaux territoriales.

Pour ma part, après ma visite sur l'île de Lampedusa et ma rencontre avec les garde-frontières de ce secteur et les personnes du centre d'accueil, ce souvenir restera à jamais gravé dans mon esprit. Il est temps de prendre en compte cette situation aux frontières de l'Union, et qui concerne les pays membres de notre Union.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Madam President, much has been said about improvements in the human rights field, and it is true that there have been a number of improvements, such as the human rights officer, the consultative forum, the termination of operations in cases of human rights violations, more reports to the EP, and a few others.

Then again, the human rights officer will not be independent and the termination of operations will only happen in cases of severe human rights violations. Can somebody tell me where one draws the line between acceptable and unacceptable human rights violations? A few more reports to the European Parliament – which will not, by the way, be made public – will not give us greater control of FRONTEX.

Additionally, there are also agreements and cooperation with third countries, with the possibility for FRONTEX to process data. All those things open new windows of opportunity for combating human rights violations. Much will depend on how things are implemented and on how the human rights officer will be employed. Will it be somebody with lots of knowledge and experience in the field and somebody with a strong will, or somebody who does not want to harm his employer? What rights will she/he have? What rights will the consultative forum have and what rights to information? How detailed will the Commission’s reports on monitoring the fate of returnees be?

Much depends on how all this is done and on the consequences of all this reporting, etc., but you can be sure that we will continue to look very closely at how FRONTEX operates and at what the future developments will be. This new mandate solves nothing, and I would stress that I am deeply disappointed by the Council’s complete lack of commitment to human rights, which we witnessed during the negotiations. I really hope that there will be an improvement soon, and that these new small steps towards more human rights protection will be properly and fully implemented.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Madam President, the Arab Spring has once again highlighted the ineffectiveness and the weaknesses of current immigration arrangements across the EU.

Our response needs to be two-pronged. Firstly, we need to radically reform the Schengen Agreement, not to prevent EU citizens from having free movement across the bloc – something that has generally proven very successful – but so that national governments are able to manage major specific migratory pressures on their borders, if and when necessary.

However, we must also realise that, even if we do reform the Schengen Agreement, the EU’s borders will still not become hermetically sealed. That is why we must also tackle the issue at its source, which means giving FRONTEX the tools and resources that it needs to intercept migrants as they attempt to cross into the EU, and to deal with them appropriately. Political pressure should also be put on some of the countries which are particularly responsible – or should I say irresponsible – with regard to migratory flows to the EU.

Getting this right is in all our interests. My country, the UK, has of course not fully signed up to the Schengen Agreement yet. Many migrants who enter the EU will ultimately want to enter the United Kingdom, placing considerable pressures on humanitarian and local public services there and posing a threat to hauliers who pass through.

This is an issue that affects all of us, and we should all make an effort to tackle it, but we should do it jointly in a spirit of mutual cooperation, rather than effecting a spirit of confrontation, which we have unfortunately seen develop between Member States, and between Member States and the Commission, in recent months. That must be the way forward: reform, but also full understanding of the pressures which exist presently on our Member States.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Madame la Présidente, Frontex est un symbole: celui que l'Union européenne veut donner de la façon dont elle gère et elle contrôle ses frontières.

Le Parlement européen a, une fois de plus, tenté de faire pression pour que les droits fondamentaux de celles et de ceux qui cherchent à rejoindre l'Union européenne, pour des raisons économiques ou humanitaires, soient mieux pris en compte. Quelques-uns de nos amendements, et notamment ceux concernant le sauvetage en mer, ont été intégrés et je tiens à en remercier notre rapporteur.

Nous sommes cependant loin du compte par rapport au discours que nous prônons à la face du monde. Je ne prendrai qu'un exemple: celui du sauvetage en mer. Selon les ONG, depuis le début de l'année, plus de 2 000 migrants ont disparu en mer. Cet été, des bateaux de l'OTAN ont enfin réagi et recueilli des naufragés, mais ils ont en vain cherché un pays d'accueil au sein des États membres. Ils les ont, une fois de plus, ramenés en Tunisie, pays sur lequel a reposé l'essentiel de l'effort de solidarité à l'égard de ceux qui ont fui la guerre de Libye, pourtant cautionnée par l'Union européenne.

Nous ne voulons pas de cette Europe-là, de cette "Europe forteresse", qui donne des leçons en matière de droits de l'homme et de démocratie et qui est incapable de tendre la main à quelques milliers de réfugiés. Le contrôle des frontières, le refoulement vers des pays tiers sans réelle garantie sur le respect des droits les plus élémentaires demeurent les maîtres-mots. Pire, on autorise explicitement les renvois collectifs par charters. La question de la protection des données n'est pas réglée.

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe mène actuellement une enquête sur ces morts de la Méditerranée et l'Union européenne devra rendre des comptes sur ses manquements. Les garanties en matière de droits de l'homme restent évasives. Nous ne voterons donc pas le mandat en l'état.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho (EFD). - Arvoisa puhemies, kannatan esitettyjä ehdotuksia rajavalvontaviraston toimivaltuuksien ja toimikyvyn kasvattamiseksi. Rajavalvonnan tukeminen on EU:n keskeisimpiä tehtäviä, joissa epäonnistuminen ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto.

Mikään maa ei yksin ole syyllinen omaan maantieteelliseen asemaansa tai sitä kautta kohtaamaansa siirtolaispaineeseen. Siksi on perusteltua jakaa tätä taakkaa, ja meidän tulee tehdä rajavalvonnassa yhteistyötä ja avustaa toisiamme, ja näin myös vaikeina aikoina, ja erityisesti silloin. Esimerkiksi Kreikassa arvioidaan olevan yli miljoona laitonta siirtolaista, mikä vaikeuttaa maan tukalaa taloustilannetta entisestään.

Rajavalvonnan tehostaminen saattaa kuulostaa ikävältä, mutta meidän tulee muistaa, että tehokas valvonta ulkorajoilla on EU:n sisäisen vapaan liikkuvuuden elinehto ja siten koko eurooppalaisen projektin ydinkysymyksiä. Jos unionin ulkorajat vuotavat, kasvaa jäsenvaltioiden paine sisäisten rajatarkastusten lisäämiseen, emmekä voi silloin syyttää kansallisia hallituksia niiden mahdollisista toimenpiteistä.

Lyhyesti sanottuna: rajoja ei valvota vapauden vähentämiseksi, vaan vapauden turvaamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, mevrouw Malmström faalt en laat de buitengrenzen van de Europese Unie wijd openstaan. Ik vraag mevrouw Malmström daarom ook: wanneer gaat u eindelijk eens doen wat u moet doen? Waarmee begint u daar eens mee? Zorgen voor een deugdelijke bewaking van de buitengrenzen van de EU! De burgers vragen zich af waar Frontex is, nu al tienduizenden gelukszoekers uit Noord-Afrika via de EU zijn binnengekomen. Zonder problemen passeren zij deze buitengrenzen en gaan de asielprocedure of de illegaliteit in.

Ik vraag mevrouw Malmström ook: wanneer gaat u het corrupte Bulgarije aanpakken? Aan de Bulgaarse grens kan iedereen zonder papieren een enkeltje EU kopen. Ja, kópen zeg ik, mevrouw Malmström. De Nederlandse ambassadeur in Bulgarije heeft gezegd dat je voor slechts 500 euro binnen gelaten wordt door corruptie douanebeambten. Grensbewaking heeft natuurlijk geen enkele zin als corruptie haar omzeilt. Wat vindt mevrouw Malmström daarvan? Wat gaat mevrouw Malmström daaraan doen?

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, non vi è dubbio che questo risultato, quello relativo a FRONTEX, che è un'agenzia che maggiormente esprime la solidarietà e il sentimento di responsabilità del popolo europeo, rappresenti più di ogni altro una conquista vera, una conquista di civiltà giuridica.

Avevamo bisogno di un FRONTEX rafforzato, sig.ra Malmström, abbiamo bisogno anche di un nuovo piano operativo per Lampedusa, per Pantelleria, che continuano a rimanere isolate quando ancora i diritti inderogabili che vanno tutelati nei confronti degli immigrati regolari vengono tutelati e garantiti.

Nel contempo, vi è una nuova governance di Schengen che prevede una gestione integrata delle frontiere che non può non tenere in debito conto che la sicurezza dei cittadini passa anche da una buona qualità di vita nei confronti degli stessi, che non sempre può essere garantita, così come in alcune circostanze continua a non esserlo.

Lampedusa e Pantelleria hanno avuto fin qui circa 63 000 persone provenienti dal Nord Africa, è giusta e va rafforzata la cooperazione con i paesi terzi, mi auguro che gli accordi bilaterali, quello con la Libia in particolare, sul quale la sig.ra Malmström stava proficuamente lavorando, possa finalmente essere definito, così come una serie di accordi bilaterali che soltanto in questo modo potranno fronteggiare al meglio la migrazione irregolare, tutelando invece quella legale.

FRONTEX dovrà essere verificata, misurata nei propri sforzi, più risorse, ma anche una certificazione della qualità dei risultati ottenuti, un nuovo piano operativo; FRONTEX rinnovata, più risorse umane, strumentali e tecniche, un nuovo piano operativo, è quello che chiediamo, così come chiediamo nel contempo che un obiettivo fondamentale da raggiungere sia quello previsto nel primo capoverso di questo dossier importante, che nei confronti dei paesi rispetto ai quali l'ondata immigratoria è eccessiva e sproporzionata, in questi paesi deve scattare da parte dell'Europa quella solidarietà obbligatoria, e non soltanto come è stata fin qui di facciata, quando qualche volta l'Europa ha dimenticato.

Con questa indicazione mi auguro che sia la Presidenza che la Commissione possano lavorare alacremente con il Parlamento europeo e ringrazio Busuttil per l'attività importante prestata su questo dossier.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señora Presidenta, me sumo al reconocimiento al trabajo de nuestro ponente por el Parlamento Europeo, Simon Busuttil, y a la iniciativa de modificación del Reglamento Frontex, avalada por el trabajo de la Comisión y de la Presidencia polaca en un momento en el que estamos hablando de una agencia que tiene su sede, precisamente, en Varsovia, y que es crucial para comprender la importancia que tiene el espacio de libertad, justicia y seguridad para una Europa globalmente relevante en un momento en el que están teniendo lugar tantos acontecimientos -especialmente en el Mediterráneo- que ponen en valor la importancia, no de restablecer las fronteras interiores, pero sí de defender y gestionar en común la frontera exterior. Y lo hacemos reforzando la dimensión operativa de Frontex, sus medios materiales, sus medios humanos y el mandato de que los Estados contribuyan, en una implementación de la cláusula de solidaridad; pero, sobre todo, reforzando su dimensión humanitaria, para saber quién es responsable de las operaciones en alta mar, subrayar la importancia del salvamento de las vidas y de las responsabilidades en el desembarco y en la atención primaria a las personas rescatadas.

Por tanto, es un mensaje positivo de compromiso con la dimensión humanitaria de Frontex, la protección de las personas vulnerables y de los menores no acompañados y el respeto a las reglas del Derecho internacional humanitario, especialmente a la Convención de Ginebra y al principio de no devolución.

De manera que estamos ante una oportunidad de subrayar la dimensión exterior de la Unión Europea, su carácter humanitario, pero también la dimensión interior de la Unión Europea, el mandato de solidaridad que es derecho positivo y vinculante para todos los Estados miembros desde el artículo 70 del Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la modifica del regolamento FRONTEX che votiamo oggi mira al potenziamento dell'Agenzia europea, conferendo maggiori capacità operative e rafforzando il rispetto dei diritti fondamentali dei rifugiati e dei richiedenti asilo ma, soprattutto, il divieto di respingimento.

L'istituzione di un responsabile dei diritti fondamentali nel management board di FRONTEX e l'obbligo di solidarietà tra Stati membri vanno in questa direzione. La riforma di FRONTEX deve permetterci di affrontare le reali urgenze migratorie in Europa. Proprio oggi il Financial Times ci ricorda che su 104 000 migranti giunti illegalmente nell'UE nel 2010, circa l'85% arriva attraverso la Grecia, e non tramite l'Italia o Malta, e così purtroppo sarà anche per il 2012.

Solo se FRONTEX rispetterà pienamente i diritti umani dei migranti e permetterà di evitare l'ecatombe di morti nel Mediterraneo, diventato ormai cimitero dove si spengono le vite e le speranze delle persone che fuggono dalla miseria, dall'oppressione e dalla disperazione, potremo dire di essere sulla giusta strada. Questa deve essere la missione di FRONTEX e il Parlamento europeo dovrà monitorare i progressi in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wir haben in der Vergangenheit ganz schreckliche Bilder von Flüchtlingen gesehen, die im Mittelmeer auf grauenhafte Weise ums Leben gekommen sind: Frauen, Kinder, junge Männer, die versucht haben, zu uns zu kommen, um hier ein besseres Leben zu führen, aber vor allem auch Schutz vor Menschenrechtsverletzungen in ihren Heimatorten zu finden.

Was hier vor uns liegt, ist ein besseres Mandat für FRONTEX als das bisherige. Aber es ist leider halbherzig, es ist lückenhaft, es ist nicht das, was wir Grüne uns vorgestellt hätten, nämlich mit einem starken Flüchtlings- und Menschenrechtsschutz. Da ist z. B. die Frage der Verantwortung: Wer ist im Endeffekt verantwortlich? Ist es der Mitgliedstaat, oder ist es FRONTEX? Das ist nicht genau geklärt. Hier befürchten wir, dass es in Zukunft weiterhin heißen wird: Wir sind nicht schuld, es waren die anderen. Diese Schuldzuweisungen werden, befürchte ich, weitergehen.

Wie sieht die Kooperation mit Drittstaaten genau aus? Was heißt das, was wir durchsetzen konnten, wonach die Gesetzeslage in jenen Staaten in Einklang mit EU-Recht sein muss? Also keine Kooperation mit Diktaturen, aber wie das dann im Detail aussieht, auch das ist noch nicht klar.

Und schließlich hätten wir auch noch gerne eine viel stärkere demokratische Kontrolle. Gerade für das Europäische Parlament fehlt hier noch viel. Aber ich hoffe, dass dieses Mandat dennoch dazu beitragen wird, einige Menschen vor einem grausamen Tod im Mittelmeer zu schützen.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin! Die EU-Außengrenzen obliegen der gemeinsamen Verantwortung der Mitgliedstaaten. Gleichzeitig steht auch jeder Mitgliedstaat in der Verantwortung, Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen nachzukommen. Im Bericht wird auf den engen Handlungsspielraum verwiesen, den die EU-Agentur seit ihrer Gründung hatte, und es werden notwendige Änderungen vorgeschlagen, die das effektive Arbeiten der Agentur als Instrument, um der grenzüberschreitenden Kriminalität wirksam entgegentreten zu können, ermöglichen sollen.

Wir diskutieren heute über die Überarbeitung der Grundlage für FRONTEX. Ist dies opportun, um auf wesentliche Mängel einzugehen, z. B. den Vorwurf der Menschenrechtsverletzungen? Der Berichterstatter hat bereits Änderungsanträge vorgelegt, die auf die Stärkung der Bestimmungen hinsichtlich der Menschenrechte und der demokratischen Kontrollrechte des EP abzielen. Allerdings wäre es an der Zeit, auch die inhaltliche Rechenschaftspflicht der Agentur im Detail zu klären.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, αναφερόμαστε διαρκώς στην ανάγκη για πραγματική αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη τόσο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές μας για τη μετανάστευση, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφερόμαστε στην ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για το κεκτημένο Schengen, και κάθε φορά επικαλούμαστε ξανά και ξανά την έννοια της αλληλεγγύης. Κορυφαίο όργανο για την πραγμάτωση αυτής της αλληλεγγύης είναι ο FRONTEX, για τον οποία σήμερα συζητούμε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο - και βεβαίως να συγχαρώ και τον εισηγητή μας - για το γεγονός ότι, μετά από τη διαπραγμάτευση που προηγήθηκε, καταλήξαμε σε μία εποικοδομητική συμφωνία. Με αυτές τις αποφάσεις μας στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, ενισχύουμε τον FRONTEX, όπως, πραγματικά, το έχουμε μεγάλη ανάγκη.

Επιτρέψτε μου δύο επιπρόσθετες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξέλιξη και προώθηση του FRONTEX. Η μία αφορά τις τεχνικές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Κυρία Επίτροπε, επανειλημμένως έχουμε συζητήσει, και εδώ στην Ολομέλεια, για το θέμα της τεχνικής συμφωνίας με την Τουρκία, η οποία έχει κολλήσει και δεν προχωρά για θέματα που δεν είναι τεχνικά. Τι πρόκειται να συμβεί με αυτές τις συμφωνίες και τι θα συμβεί τώρα μετά τις αλλαγές στον αραβικό κόσμο και στη Βόρειο Αφρική;

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τα τοπικά παραρτήματα για τα οποία ο FRONTEX έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Το πρώτο παράρτημα δημιουργήθηκε στον Πειραιά. Με βάση τις αναφορές που εμείς έχουμε στην Ελλάδα αναδεικνύεται ότι η παρουσία του FRONTEX στον Πειραιά είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την παρακολούθηση των επιχειρήσεων και την εποπτεία της κατάστασης εκεί και, ως εκ τούτου, είναι σημαντική η παραμονή μετά την αξιολόγηση που θα ακολουθήσει. Θυμίζω ότι, μέχρι τώρα, λειτουργεί το παράρτημα στον Πειραιά με τη μορφή πιλοτικού σχεδίου. Άρα λοιπόν, να παραμείνει το παράρτημα, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο και από τις αξιολογήσεις; Πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν χρειαζόμαστε και άλλα παραρτήματα σε άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López (S&D). - Señora Presidenta, los acontecimientos en el norte de África se han producido mucho más rápidamente que nuestros debates y que las respuestas que hemos aportado. Por eso, este instrumento, Frontex, no ha servido para dar respuesta a esta crisis humanitaria, a pesar de que la situación dura ya muchos meses y todavía va a durar.

Es evidente que reforzar la dimensión operativa, reforzar la dimensión humanitaria y establecer un mayor índice de comunitarización para este instrumento puede ser bienintencionado. Pero no va a ser suficiente, desgraciadamente, para todos los acontecimientos que estamos viviendo. Y no voy a poner sobre la mesa, en este debate, lo que está ocurriendo y estamos viendo todos los días en televisión.

Esta tragedia tiene una respuesta, necesita una respuesta más fuerte por parte de la Unión Europea y no habrá un buen sistema mientras estos países no consoliden su democracia y no se establezca un clima de cooperación con estos terceros países.

Generar confianza es mucho más eficaz que continuar con nuestra Europa-fortaleza, pero es evidente que esto va a tardar. Mientras tanto, durante ese período, tenemos que buscar respuestas que sean más eficaces y que estén mucho más a la altura de lo que son nuestros valores.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, avant toute chose, je tiens à remercier notre collègue, Simon Busuttil, pour le travail formidable qu'il a accompli. Ses réflexions ont enrichi la proposition initiale et nous ne pouvons que l'en féliciter.

Son rapport nous esquisse une agence aux moyens décuplés, plus en adéquation avec les missions qui lui sont attribuées. Les événements récents nous ont démontré la nécessité d'une coopération plus étroite entre l'Union européenne, les États membres et le soutien d'une agence forte. Frontex obtient enfin les moyens de remplir ses missions. En pouvant acquérir ou louer son propre équipement et en bénéficiant des services de ses propres garde-frontières, elle devient plus indépendante et très efficace. De nouvelles tâches lui sont également confiées, telles que l'organisation des retours volontaires ou encore le traitement des données personnelles, afin que nous puissions lutter contre la criminalité transfrontalière tout en protégeant les droits fondamentaux.

Cette extension du champ des compétences de Frontex nous donne les moyens d'envisager et de traiter les questions de migration par une approche globale, sans se confiner à une simple gestion mécanique des frontières. J'approuve la possibilité d'échanger les données personnelles avec d'autres agences européennes, notamment Europol.

Enfin, la dimension humaine a pris toute sa place dans ce rapport. Une forte reconnaissance des droits de l'homme est garantie par la proposition d'instauration d'un conseil consultatif au sein de l'agence. Je ne peux que saluer cette proposition complète, qui permet de faire un pas en avant vers une gestion de nos frontières extérieures saine et responsable, dans un contexte où les pressions migratoires sont particulièrement fortes et continues.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). - Frau Präsidentin! Das neue FRONTEX-Mandat ist ein Beitrag, um dahin zu kommen, dass beim notwendigen Schutz der Grenzen die Menschenrechte beachtet werden und Schutzsuchende tatsächlich Schutz bekommen. Manches hätte ich mir dabei besser gewünscht, etwa bei der Frage der unabhängigen Beobachter. Doch egal wie man dieses neue Mandat bewertet – es bleibt Flickwerk!

Bei aller – auch berechtigten – Kritik an FRONTEX bleibt ein Punkt häufig unerwähnt, nämlich die Beteiligung, die Verantwortung der Mitgliedstaaten, mit denen FRONTEX zusammenarbeitet. Diese können wir leider nicht reformieren. Es wäre aber schon ein wichtiger zusätzlicher Schritt, wenn wir endlich z. B. ein einheitliches, ein verbessertes europäisches Asylsystem hätten.

Das neue FRONTEX-Mandat kann ein richtiger Schritt sein, doch kritische Begleitung bleibt zwingend notwendig. Die Diskussionen um Grenzschutz und um die Rechte von Flüchtlingen werden allein mit diesem neuen Mandat nicht beendet sein.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, the strengthening of FRONTEX is very welcome in ensuring human treatment for the migrants coming to our external borders and, at the same time, in helping us fight irregular migration. I welcome in particular the improvements on fundamental rights, especially for unaccompanied minors, and better protection of data.

On joint European border guard teams, it is very clear that we are not creating a European police force. Subsidiarity stands and, Madam Commissioner, I can never underline enough how important it will be to have a very clear command and control structure.

On the special focus on Member States under special and disproportionate pressure, it is very important to clarify what this means if we really want to employ European solidarity. I hope, Madam Commissioner, that you will, in the implementing rules, give a clear definition that will help us avoid confrontation and conflicts. Co-financing is to be preferred to financing for joint operations as it remains the primary responsibility of Member States to deal with external borders. Finally, I would like to say that FRONTEX has an important, supportive, operational and technical role to play, but it is a step towards the common asylum policy which we need to continue to work for in 2012.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Evropske vlade so doslej pokazale premalo solidarnosti s sredozemskimi državami za reševanje begunske krize.

V zadnjih mesecih se je utopilo na stotine, na tisoče ljudi, ki so skušali doseči obale Evrope. Bežali so pred vojno in bedo in umrli zaradi evropske brezbrižnosti.

Evropa je zaradi množičnega navala afriških beguncev že dolgo razdeljena, zato je nujen vsak korak, ki bo pomagal prebežnikom, ki razočarani, bolni in prazni prispejo na cilj.

Krepitev delovanja in učinkovitosti agencije Frontex je nujna, da ne bomo priča novim tragedijam, ko nihče beguncem na odprtem morju ne priskoči na pomoč.

Upam, da bo s skupnimi evropskimi mejnimi patruljami dejansko drugače. Vse države morajo prevzeti odgovornost in izpolniti obljube glede finančne in tehnične podpore.

Pozdravljam tudi imenovanje posebnega uradnika, ki bo zagotavljal spoštovanje človekovih pravic, saj gre za najhujše žrtve vojne, revščine in človeške zlobe.

Prebežniki so izziv za celotno Evropsko unijo, vsi imamo moralno dolžnost, da priskočimo na pomoč, ko nepričakovan val priseljencev preseže zmogljivosti držav na zunanjih mejah Unije, da resničnim prosilcem azila ponudimo varno zatočišče.

Evropa ne sme biti prispodoba brezbrižnosti.

(Govornica je dejala, da bo odgovorila na vprašanje, ki je bilo postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 149(8) poslovnika).

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). - Madam President, the speaker referred to refugees several times in her speech. In the opinion of the speaker, are any of these refugees economic refugees?

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Najlepša hvala za vprašanje.

Na vsak način gre za begunsko krizo, gre za ljudi, ki so v Evropo prignani zaradi vojne in tudi revščine, bede. To je pogosto posledica, da iščejo zatočišče v Evropi, in jaz mislim, da morajo naše države dejansko pomagati.

Gre za begunce vojne, gre za begunce revščine in gre za begunce, ki so dejansko žrtev človeške zlobe.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Simon Busuttil kollegám jelentése az Európai Bizottság javaslatával összhangban a Frontex működésének fejlesztése irányába mutat. Külön üdvözlöm az alapvető emberi jogokra vonatkozó rendelkezések megerősítésének szándékát, hiszen egyetlen európai intézkedés, még a külső határok védelmének megerősítése sem tekinthet el ettől a szemponttól. Egyetértek kollegámmal abban is, hogy az ügynökségnek külön figyelmet kell fordítania a sajátos és aránytalan terhekkel szembenéző tagállamokra. Nemcsak azért, mert a közelmúlt eseményei minden eddiginél erőteljesebben rámutattak az ilyen helyzetnek kitett tagállamok nehézségeire, hanem azért is, mert ezt kívánja meg az európai szolidaritás eszméje. Ezt kívánja meg annak a tervnek a sikere, amely egy közös, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakítását célozza.

Itt szeretném leszögezni, hogy a belső határok felszámolása és a közös külső határok védelme az európai polgárok összességének javát szolgálja. Ezért remélem, hogy a román és bolgár állampolgárok is mihamarabb élvezhetik a schengeni térség előnyeit.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Evenimentele din ultima perioadă ne-au demonstrat că avem nevoie urgentă de o abordare europeană în ceea ce priveşte gestionarea frontierelor Schengen. Din acest punct de vedere, reformarea Frontex este fundamentală şi trebuie susţinută. Unul din aspectele în care Frontex suferea cel mai mult este protecţia drepturilor fundamentale, garanţiile de securitate şi de protecţie a emigranţilor. Cred că textul de compromis aduce îmbunătăţiri substanţiale în acest domeniu. Cel mai important este ca aceste noi reguli să fie corect aplicate şi, de aici, nevoia de transparenţă din partea Frontex în faţa Parlamentului European.

Consider important şi faptul că Frontex va fi însărcinată cu realizarea de analize de risc la frontierele externe. Practic, prin aceste analize de risc vom putea avea date obiective şi corecte despre problemele reale care există în spaţiul Schengen. În acest fel, vom evita evaluările strict politice şi subiective, aşa cum se întâmplă în prezent în cazul aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Επίτροπε, στα έξι χρόνια ζωής του ο FRONTEX αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις λόγω παράνομων μεταναστευτικών ροών από τη Βόρειο Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία προς τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που δέχονται δυσανάλογες πιέσεις και αιτήσεις ασύλου και χρήζουν έμπρακτης βοήθειας. Ωστόσο, ο FRONTEX χρειάζεται σήμερα μια ανανεωμένη εντολή, περισσότερους πόρους και μέσα καθώς και ένα καλύτερο σύστημα φρούρησης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού και, ειδικά, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Ιταλία με την αξιοποίηση συνοριοφυλάκων, σύμφωνα με τη ρήτρα αλληλεγγύης.

Με το νέο κανονισμό στηρίζουμε τον FRONTEX για να φρουρεί καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εποπτεύει τις συμφωνίες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, να συμβάλλει στον εθελούσιο επαναπατρισμό λαθρομεταναστών πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, πέραν από την ενίσχυση του FRONTEX, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, αφενός, να πιέσει την Τουρκία να πάψει να διοχετεύει λαθρομετανάστες μέσω της Ελλάδας και της κατεχόμενης χώρας μου, της Κύπρου, και, αφετέρου, να στηρίξει έμπρακτα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Panie Ministrze! Podzielam opinię sprawozdawcy oraz Komisji Europejskiej, wzywającą do oparcia działań agencji FRONTEX na zasadzie solidarności, choćby i obowiązkowej. Mam tu na myśli między innymi organizację europejskich strażników granicznych oraz przekazywanie zasobów technicznych z różnych państw członkowskich. Niezbędne jest również współdziałanie z Europolem czy Eurojustem oraz innymi agencjami, jak również zwiększenie aktywności w państwach z niewłaściwie funkcjonującymi systemami azylowymi.

Podsumowując dotychczasową działalność agencji oraz programując jej aktywność w przyszłości, należy mieć na uwadze jej odpowiedzialność za ochronę na granicach zewnętrznych Unii, ale i przestrzeganie praw podstawowych. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić agencji odpowiednie wypełnianie swoich zadań.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, signor ministro, voglio ringraziare il collega Busuttil per l'ottimo lavoro che ha svolto in questa relazione. Finalmente, dopo lunghi negoziati il Consiglio ha raggiunto una posizione comune sul rafforzamento di FRONTEX, un segnale politico finalmente positivo dopo un periodo troppo lungo di egoismi nazionali e di incertezze operative.

La creazione di un corpo di guardie di frontiera europee coordinate dall'Agenzia, una migliore definizione delle regole di ingaggio per il pattugliamento congiunto e il soccorso degli immigrati in mare, il rafforzamento dei rapporti di FRONTEX con le altre agenzie, sono alcune delle azioni più importanti previste da questo accordo, ma rimane ancora molto da fare: dobbiamo innanzitutto arrivare a fare in modo che sia in capo all'Unione europea, e non più ai singoli paesi rivieraschi, la responsabilità di sottoscrivere accordi bilaterali con i paesi di provenienza per il pattugliamento congiunto delle coste e il freno dei flussi, già nei porti di partenza.

Dobbiamo poi svolgere un'azione congiunta con questi paesi e con le Nazioni Unite per i rifugiati, per insediare sul posto uffici che valutino effettivamente se hanno o meno diritto all'asilo e quindi diritto all'ingresso nei nostri confini. C'è ancora molto da fare, ma siamo sulla buona strada.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D) - Schengenský priestor voľného pohybu a zrušenie vnútorných hraníc uľahčilo slobodu pohybu občanov nebývalým spôsobom. Zároveň však vytvára tlak na lepšiu ochranu našich vonkajších hraníc.

Malo by byť samozrejmé, že Únia privíta legálnych prisťahovalcov a takisto bude chrániť ľudí utekajúcich pred útlakom. Zároveň však rovnako dôležité bude brániť prenikaniu zločinu na naše územie. Agentúra Frontex má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. No napriek parciálnym úspechom sa jej nepodarilo v priebehu uplynulých piatich rokov od jej zriadenia dosiahnuť požadovanú účinnosť. V oblasti základných práv sa podarilo presadiť povinnosť dodržiavať základné práva podľa charty a povinnosť dodržiavať medzinárodné dohody vrátane Ženevských konvencií a záväzkov týkajúcich sa dostupnosti medzinárodnej ochrany. A aj keď v inštitucionálnej architektúre Frontexu sa objavili funkcie a personál pre oblasť základných práv a ochrany údajov, napriek tomu je ešte celý rad nedostatkov, ktorých odstránenie musíme čo najskôr zabezpečiť.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). - Madam President, one merit of the report is that it underlines the need for solidarity with the frontier countries of the EU. Better management is provided by strengthening the external borders of the EU through solidarity and trust, rather than by carving into those borders by denying access to Schengen.

The main handicap of this instrument seems to be its total dependence on the means provided by the Member States when needed, making it a prisoner to their scarcity, political calculus or simply goodwill. Rather, to be fully operational, FRONTEX would need a minimal permanent capacity to intervene, like a rapid reaction force supplied by the Member States through rotation.

Finally, with regard to involving FRONTEX in the processing of personal data, while linking FRONTEX up with other relevant institutions is inevitable, its role should be limited, strictly regulated and properly monitored.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Präsident, Frau Kommissarin! Mit dieser neuen FRONTEX-Verordnung und mit dem ausgezeichneten Bericht von Herrn Busuttil erreichen wir, dass die Außengrenzen in Hinkunft noch wesentlich besser als bisher überwacht werden können. Damit erreichen wir gleichzeitig, dass die Reisefreiheit – das grenzenlose Reisen innerhalb der Europäischen Union – gesichert bleibt und auf der anderen Seite zusätzlich auch noch international organisiertes Verbrechen wie Menschenhandel oder Drogenkriminalität effektiver bekämpft werden kann.

Für mich sind drei Dinge besonders bedeutsam: Erstens, dass wir in Hinkunft europäische Grenzschutzteams zur Verfügung haben werden – mit ausgezeichneten Experten, mit neuester Technologie ausgestattet, sofort verfügbar. Zweitens, dass wir endlich die Mitgliedstaaten auch in die Pflicht nehmen, dass sie dem, was sie versprechen, auch nachzukommen haben; das heißt, Personal, das zugesichert wird, und Gerätschaften, die zugesichert werden, müssen tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Drittens, dass die Möglichkeit eingeräumt wird, Risikoanalysen zu machen und den Mitgliedstaaten die Daten für eine effektive Grenzüberwachung zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt ein sehr, sehr positives Instrument für mehr Sicherheit innerhalb der Europäischen Union!

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). - Fru talman! Frontex är ett beslut, en styrka och ett fenomen som oroar väldigt många människor av flera olika anledningar. För det första när det gäller solidariteten med människor utanför Europa som vill söka sig en bättre framtid. För det andra med tanke på respekten för mänskliga rättigheter, Röda kors-konventionerna och flyktingkonventionen. Framför allt finns det en förvirring i fråga om den klassiska flyktingdefinitionen. När vi diskuterar Frontex tycker jag att vi alla har ett stort ansvar för att bevara både innehållet i flyktingkonventionen och definitionen av flykting och flyktingars rättigheter. Det tredje området som oroar är naturligtvis öppenhet och transparens och respekt för integritetsfrågorna.

Slutligen vill jag betona hur viktigt det är att vi inleder diskussioner med de nordafrikanska övergångsstaterna för att komma överens med dem hur vi ska hantera dessa frågor i den nya situation som har uppstått med demokratirörelserna i Nordafrika.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). - Madame la Présidente, dans le contexte des bouleversements et des défis auxquels ils doivent faire face, les peuples du Sud de la Méditerranée attendent de notre part un signal fort de solidarité et de soutien. Ces peuples sont ceux que nous avons colonisés dans un passé récent, ce qui nous confère une responsabilité accrue.

En guise d'accompagnement de leur transition démocratique, nous nous devons d'inventer, ici en Europe, une réelle politique d'hospitalité, qui soit cohérente avec notre valeur de fraternité. Inventer une politique d'hospitalité, cela commence par repenser l'accueil à nos frontières et assurer le respect des droits fondamentaux de ceux qui les traversent. Il s'agit aussi de trouver une solution pour les milliers de jeunes qui meurent en Méditerranée, sous nos yeux. Ceci est intolérable!

Ce rapport, s'il introduit de nouvelles clauses de respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans le mandat de l'agence Frontex, ne va pas dans le sens d'une nouvelle politique d'hospitalité. Malgré les modifications proposées, le mandat de l'agence Frontex reste cantonné à une logique répressive d'"Europe forteresse". Nous devons continuer à travailler pour assurer une meilleure évaluation des opérations de Frontex à l'aide d'un organisme d'observation indépendant, visant à nous assurer du respect démocratique et des droits fondamentaux figurant dans notre rapport.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach Únie, Frontex, od roku 2005 podlieha častej kritike pre nie celkom jasný mandát jej pôsobenia na území členských štátov a nedostatočnú kapacitu pri poskytovaní pomoci členským štátom v prípade mimoriadnych situácií na vonkajších hraniciach Únie. Preto je našim spoločným záujmom do budúcnosti posilniť kapacity Frontexu tak, aby mohol pohotovo a efektívne reagovať v situáciách, keď pohraničná ochrana jednotlivých členských štátov nedokáže riešiť mimoriadne situácie na spoločných hraniciach. Okrem personálneho a technického posilnenia rýchlych zásahových tímov musíme tiež v záujme boja proti cezhraničnému zločinu zlepšiť súčinnosť pohraničných orgánov členských štátov s agentúrou Frontex, ako aj s ďalšími európskymi agentúrami Europol a Eurojust. Som presvedčený, že iba dobre koordinovaná spolupráca pohraničných služieb členských štátov s príslušnými európskymi inštitúciami prispeje k posilneniu našej spoločnej hranice.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Neben der südlichen Seeaußengrenze ist es die östliche Route über den Balkan, wo illegale Einwanderung erfolgt. In diesem Jahr konnten in meinem Heimatland Österreich bereits mehr als 12 000 Illegale aufgegriffen werden, das sind 23 % mehr als im Vorjahr. Sie kommen also über die klassische Balkanroute, wo es offensichtlich eine offene Außengrenze gibt, die eher einem Schweizer Käse gleicht denn einer wirklichen Grenze.

Die Aktivitäten von FRONTEX und Europol scheitern am schwachen Koordinationswillen der Mitgliedstaaten, sie scheitern an den mangelnden Einsatzplänen sowie an technischen Einsatzmitteln. Diese negativen Auswirkungen müssen vor allem die mitteleuropäischen Zielländer, wie auch meine Heimat Österreich, tragen.

Was erwarten nun die Bürger? Sie erwarten einen effektiven Schutz von Europa, einen effektiven Schutz der Außengrenzen. Es heißt, hier rasch und gezielt zu handeln. Ich habe allerdings Bedenken, dass mit dem vorliegenden Bericht hier wirklich etwas effizient weiterbewegt wird.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, I would like to thank all the speakers in this very fruitful debate. The amendment of the legal framework of FRONTEX has been a priority for us, and the developments in the Mediterranean have of course put even greater emphasis on this work. FRONTEX is only one player in the whole Mediterranean situation. This requires a whole range of different instruments. There is the mobility partnership that we are currently developing with our neighbours in northern Africa, starting with Tunisia and Egypt and hopefully continuing with the new regime in Libya soon. There is also our global approach to migration, and we are of course putting into place the foundations of the common asylum system. I am grateful for the support of the Parliament on all these issues and I am sure we will come back to them very soon.

But turning to the future of FRONTEX, the Commission will further assess the work of the Agency and launch a study to determine if it is feasible to create a European system of border guards. The Commission will be making a declaration on this for inclusion in the record, and we will of course also be closely monitoring how FRONTEX is working under the new premises and regulation.

I am confident that a first-reading agreement between the co-legislators will enable the Agency to better fulfil its coordinating role at the external borders of the EU in the coming years. It will strengthen its effectiveness and operability, and it will also strengthen the fundamental rights aspects of the work. I am thankful for the European Parliament’s support in this respect.

There are many expectations of FRONTEX. It cannot deliver on all these issues, but with the decision that will be taken in the vote here today or tomorrow, we will give it more resources, more guidelines, more commitment and better legitimacy. I am sure it will work much better with all these things.

I would like to thank you all for your involvement in this and particularly the rapporteur, Mr Busuttil.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Miller, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Z ciekawością i wielką wdzięcznością przysłuchiwałem się wszystkim głosom, które padły w tej dyskusji. Odnoszę wrażenie, że mówimy wspólnie, że szczelna granica zewnętrzna jest warunkiem trwałości likwidacji granic wewnętrznych. Stąd taką wagę przywiązujemy do tej dyskusji o agencji, która wspólnie z państwami członkowskimi gwarantuje szczelną granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Serdecznie dziękuję przede wszystkim posłowi sprawozdawcy. Simon Busuttil udowodnił, że potrafi w bardzo trudnej, a dyskusja dzisiejsza to jeszcze raz udowadnia, sprawie znaleźć ten mądry kompromis, który w bardzo ważnej dla Europy kwestii potrafi doprowadzić do uzgodnienia takiego rozwiązania, które oczywiście nie jest najlepsze dla wszystkich, ale może uzyskać poparcie większości parlamentarzystów. Bardzo serdecznie jestem wdzięczny za tę pracę również prezydencji węgierskiej, która była partnerem w imieniu Rady.

Rozwiązanie, które Państwo przygotowali jeszcze bardziej zobowiązuje państwa członkowskie do wspólnego działania. Do wspólnego działania nie z agencją, ale również między sobą w imię europejskiej solidarności w zakresie odpowiedzialności za wspólną granicę zewnętrzną. Nie tylko, jeśli chodzi o stronę formalną, ale również poprzez oddanie do wspólnego działania swoich zasobów ludzkich, swojego sprzętu, a również swojego doświadczenia i umiejętności rozwiązywania trudnej sytuacji na granicy zewnętrznej.

Rozwiązanie, które Państwo przygotowali gwarantuje zwiększenie skuteczności działania. Nie dyskutowalibyśmy dzisiaj tak wytrwale na temat agencji Frontex, gdyby nie realne zagrożenie dla zachowania szczelności granicy zewnętrznej. W związku z tym ta skuteczność nie jest tylko hasłem, ale jest głębokim oczekiwaniem społeczności europejskiej.

Wreszcie Państwo powierzając agencji Frontex obowiązek, ale również i narzędzia potrzebne do analizy ryzyka, mówią o tym, że trzeba się przygotowywać na etapie prewencji, a nie dopiero w sytuacji rzeczywistego zagrożenia szczelności granicy zewnętrznej.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zawarcia tego mądrego kompromisu, posłowi sprawozdawcy w szczególności.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, Rapporteur. − Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kull min ipparteċipa f'dan id-dibattitu u għall-interventi li għamlu. Jiena naħseb, Sinjura President, li jekk hemm lezzjoni li nistgħu nieħdu mill-avvenimenti li seħħew din is-sena speċjalment fejn għandha x'taqsam iż-żona ta' Schengen hija proprju dak li għadu kif qal il-Ministru Miller, jiġifieri li biex niggarantixxu l-moviment ħieles fi ħdan l-Unjoni Ewropea li ċ-ċittadini tant għandhom għal qalbhom, jeħtieġ li nirrealizzaw li rridu nsaħħu flimkien il-fruntieri esterni, jiġifieri, il-libertà li aħna nivvjaġġaw fix-Schengen tiddependi fuq fruntieri esterni b'saħħithom.

Hu hawn fejn tidħol l-Aġenzija Frontex, li tgħinna nikkooperaw flimkien appuntu biex il-fruntieri esterni tagħna jibqgħu b'saħħithom. Għalhekk ridna nbiddlu l-liġi, biex Frontex issir aġenzija ferm aktar effettiva milli kienet s'issa. Għaliex, wara kollox, ejja ma ninsewx li din hija bħal katina, u l-katina, kif jgħidu, hija b'saħħitha fil-punt fejn hemm l-aktar ħolqa dgħajfa, u allura jekk għandek ħolqa dgħajfa, il-katina kollha se tinħall. Fil-bidliet li għamilna fuq l-Aġenzija Frontex aħna ħarisna u żammejna punt wieħed f'moħħna, ċoè dan, irridu nkunu iebsa fil-ħarsien tal-fruntieri esterni tagħna, iżda fl-istess ħin irridu nkunu ġenerużi u solidali ma' min għandu bżonn l-għajnuna, speċjalment nies li jkunu għaddejjin minn dawn l-esperjenzi ta' emigrazzjoni.

Biex nagħlaq, nixtieq ngħid Sinjura President, li kien privileġġ kbir għalija li naħdem flimkien max-Shadow Rapporteurs, mal-Kummissjoni, kif ukoll mal-Presidenza, speċjalment il-Presidenza Ungeriża fuq l-Aġenzija Frontex.

Jien nittama li l-kontribut tagħna se jwassal għal aġenzija iktar effettiva u nittama wkoll li fil-vot aktar tard illum insibu appoġġ kbir. Grazzi ħafna.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, ik wil graag een punt van orde maken. Mevrouw Malmström heeft vele vragen gehad van vele leden, o.a. de vraag van mij over wat zij gaat doen aan de corruptie aan de grenzen, bijvoorbeeld in Bulgarije. Ik heb daar geen enkel antwoord op gehoord van mevrouw Malmström. Ze maakt zich er wel erg makkelijk van af. Vind u niet dat mevrouw Malmström wat uitgebreider mag antwoorden op de vragen van de leden?

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La Commissaria ha dato delle risposte, non so se lei vuole intervenire, ma c'è un punto domani sulla corruzione, c'è un dibattito domani pomeriggio, un ampio dibattito, quindi forse è più opportuno in quella sede approfondire questo argomento, che ovviamente è molto importante e sta a cuore sia al Parlamento che alla Commissione.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi alle ore 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. – The creation of a Frontex agency is effectively putting the determination of who may or may not enter Europe into the hands of the EU. Many countries in the EU have been inundated with immigrants, putting pressure on the economy and welfare systems and overcrowding cities and services. Once immigrants are granted access to Europe they are able to travel between Member States. Many seek to move on to the UK, which already battles a ballooning population under the strain of recent immigration. At a time of fiscal crisis when austerity measures are essential, it is irrational to flood societies. What is more, the prerogative of who is granted asylum should be the privilege of the domestic government and not be determined by an outside agency. Whilst immigration for asylum seekers is something I support, I do not trust the European Union to be at the helm of decision-making. In today’s global society immigration may be used as a tactic by other countries. Mass immigration can distort social identity and threaten integration. It is a matter that should be handled with care and caution by leaders of nations who recognise and are sensitive to domestic peculiarities.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. Tisztelt Elnök Úr! Az uniós döntéshozókat vezető cél, hogy polgárbarátabbá tegyék az Uniót. Ennek egyik kulcseleme, hogy Európa polgárai biztonságban érezzék magukat, és biztonsággal használhassák uniós vívmányaink legnépszerűbbikét: a schengeni rendszert. De a schengeni rendszer nem működhet megfelelően, ha nincs hatékony külső határvédelem. Ezért az európai polgároknak egyre inkább szükségük van egy hatékony, jól szervezett uniós intézményre, amely képes gyors reagálásra, és megfelelő felhatalmazással és kapacitással bír. Ezért szükséges a Frontex megerősítése jogi eszközökkel is, hogy valóban hatékonyan tudjon lépni az emberkereskedelem, a bűnszervezetek, a drogkereskedelem elleni küzdelemben. Természetesen az emberi jogok, így a menekültek emberi jogainak tiszteletben tartása lényeges szempont kell legyen a Frontex műveletei során. Busuttil képviselőtársam kiváló munkát végzett, mind a Parlamenten belüli, mind a Bizottsággal és Tanáccsal folytatott egyeztetések során, ezért teljes elismerésünket érdemli. Ki kell emelnünk továbbá, hogy az elmúlt fél évben a magyar elnökség erőfeszítései révén jutott el a Frontex-javaslat a megállapodásig. Nehéz munkával, reményeink szerint, sikerült jó hátteret teremteni a Frontex munkájához.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), kirjallinen. – Tämän mietinnön mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa omaa kalustoaan Frontexin operaatioihin, mikäli Frontex tätä pyytää. Toivon, että tällä korjaantuu yksi merkittävä ongelma: jäsenvaltiot eivät useinkaan ole antaneet viraston käyttöön riittävästi kalustoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Noul regulament privind Frontex reprezintă cea mai importantă reformă a legislației care a creat Frontex în 2004 și un pas înainte pentru viitorul frontierelor externe ale UE. Consolidarea frontierelor externe ale UE nu poate fi făcuta la nivel de stat membru. Prin Frontex, toate statele membre vor putea să participe la operaţiunile de frontieră externă şi să promoveze în mod activ principiul de distribuire a sarcinilor cu privire la imigraţie şi azil.

Nu trebuie să pierdem din vedere importanța manifestării de solidaritate faţă de acele state membre asupra cărora se exercită presiuni migratorii.

Crearea echipelor europene de supraveghere a frontierelor este un alt pas important. Acest nou serviciu de frontieră externă va mobiliza polițiști de frontieră desemnați de statele membre pentru operațiunile comune. Sper ca acțiunile Frontex să fie mai vizibile pe viitor și subliniez importanța creșterii bugetului Frontex pentru 2012, având în vedere noile sarcini care decurg din acest nou regulament.

 
  
  

(La seduta è sospesa fino alle 11.35)

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

5. Votare
Înregistrare video a intervenţiilor

5.1. Cererea de ridicare a imunităţii lui Hans-Peter Martin (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (vot)

5.2. Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (vot)

5.3. Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (vot)

5.4. Abrogarea unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (vot)

5.5. Abrogarea anumitor acte caduce ale Consiliului (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (vot)

5.6. Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 429/73 și a Regulamentului (CE) nr. 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (vot)

5.7. Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (vot)

5.8. Serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigaţie prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (vot)
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Norbert Glante, Berichterstatter. − Herr Präsident! Ich will es ganz kurz machen. Ich weiß, die Kollegen sind nicht immer glücklich, wenn der Berichterstatter vor der Abstimmung noch spricht. Ich wollte mich einfach bei allen Beteiligten bedanken, und in diesem Zusammenhang hoffe ich, dass dieses Signal auch bald genutzt werden kann, sodass genügend Satelliten im Orbit sind und die Mitgliedstaaten genügend Geld für den künftigen Haushalt und die Finanzielle Vorausschau aufbringen, damit das Galileo-Satellitensystem auch wirklich in Betrieb geht. Vielen Dank nochmals, und ich hoffe, wir haben eine gute Zukunft vor uns.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, the Commission would like to read out the following statement:

‘The Commission will, when preparing the delegated acts, ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and the Council and carry out appropriate and transparent consultations well in advance, in particular with experts from the national authorities of all the Member States which will be responsible for implementing these delegated acts once they have been adopted or amended.

In view of the fact that questions of national security are particularly relevant when preparing, drawing up and amending public regulated service (PRS) common minimum standards by delegated acts as referred to in Article 8a, the Commission welcomes the intention of Member States to designate as experts in this process the representatives of their respective national authorities on the Security Board for the European Global Navigation Satellite (GNSS) systems, established by Commission Decision 2009/334/EC, and also welcomes the position of all Member States that these experts, working together with the Commission, should endeavour, as far as possible, to advise the Commission on the basis of consensus.’

 
  
MPphoto
 

  President. − Mrs Malmström, you are very reassuring, as always!

 

5.9. Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (vot)

5.10. Acordul UE/Elveția privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (vot)

5.11. Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei cu privire la acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (vot)

5.12. Extinderea asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului CE/Elveţia privind comerțul cu produse agricole (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (vot)

5.13. Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (vot)

5.14. Acordul UE-Brazilia privind siguranța aviației civile (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (vot)

5.15. Acordul dintre UE și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale UE și Islanda și Norvegia (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (vot)

5.16. Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (vot)

5.17. Politica de audit: lecțiile crizei (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (vot)

5.18. Situaţia femeilor care se apropie de vârsta pensionării (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (vot)

5.19. Directiva privind medierea în statele membre (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (vot)

5.20. Modularea voluntară a plăților directe în cadrul politicii agricole comune (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (vot)

5.21. Creditele la export care beneficiază de sprijin public (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (vot)
  

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, rapporteur. − Monsieur le Président, c'est très gentil de me donner la parole. Je n'avais pas prévu de la prendre. Je veux simplement remercier l'ensemble des rapporteurs fictifs et l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce sujet. La négociation avec le Conseil a été ardue, mais je crois que nous avons abouti à un rapport très constructif.

 

5.22. O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (vot)

5.23. Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (vot)
  

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, rapporteur. − Mr President, with reference to Rule 177 of the Rules of Procedure, I would like to propose to the House that we postpone the vote on the evaluation of EU counter-terrorism policies. Although the report was adopted by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs in July, it would seem that positions have been shifting in recent days and controversy has arisen over a number of issues. That is very unfortunate considering that the issue is very sensitive.

As rapporteur, I worked on a timetable which would have allowed for a plenary vote before the summer break, but the timetable has been slipping. However, what counts in the end is the result; evaluation is a key element of transparency and accountability, and it is important that Parliament has a clear and consensual view of what evaluation should include. I believe that with a little more time we may find circumstances more favourable to a common approach and be able to present a result that will command widespread support. I therefore ask the House to support postponement.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, on behalf of the PPE Group. – Mr President, on behalf of the EPP Group, I wish to speak against this request for a postponement. I wish to remind colleagues that we have already agreed to postpone the vote at the committee stage and this honestly did not get us any closer to a good, reasonable compromise text that we could all agree upon. In fact, it did not get us anywhere. So a postponement at this stage is not likely to help in any way.

Also, I hope that this request is not motivated by the national electoral interests of those who might wish to vote one way today and another way after their election.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I can only agree with Mr Busuttil. I hope those opposing postponement are not motivated by national election considerations. We support postponement as we want a unified and strong position of the Parliament and not a divided position. That is our message.

 
  
  

(Parliament agreed to the request for a postponement of the vote)

 

5.24. Gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (vot)

5.25. Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (vot)

5.26. Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (vot)
 

(The sitting was suspended for a few moments)

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 

6. Discurs susţinut de Bronisław Komorowski, Preşedintele Republicii Polone
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Witam w Parlamencie Europejskim prezydenta Polski z tym większą radością, że to jest już druga wizyta prezydenta w naszym Parlamencie. Z pierwszą wizytą przybył kilka dosłownie dni po wyborze na prezydenta w wolnych wyborach.

Proszę Państwa! Prezydent Komorowski w gruncie rzeczy jest jednym z nas. Był parlamentarzystą przez długie lata, był wicemarszałkiem sejmu, a potem marszałkiem sejmu. Podziela także system wartości, który dla nas w Parlamencie Europejskim jest najważniejszy: wolność każdego człowieka, demokracja, budowa zdrowej gospodarki nakierowanej na ludzi. Są to najważniejsze życiowe hasła i przekonania prezydenta Komorowskiego.

W czasie, gdy Polska jeszcze nie była niepodległym krajem wydawał i drukował podziemne pisma. Był także internowany w stanie wojennym. Zaraz po wyzwoleniu Polski pełnił ważne funkcje w administracji państwowej. Był wiceministrem w kilku rządach, był także ministrem Obrony Narodowej w rządzie, którym miałem zaszczyt kierować. Dodam też, że mnie z prezydentem Komorowskim łączy polityczna i osobista przyjaźń.

Proszę Państwa! W dobie zagrożeń demograficznych dla naszego kontynentu warto również przypomnieć, że prezydent Komorowski daje temu odpór i jest ojcem pięciorga dzieci.

(Oklaski)

Oczywiście, jak widać, nie przeszkadza mu to w karierze politycznej. Wszystko można połączyć.

Proszę Państwa! bardzo jesteśmy ciekawi wypowiedzi prezydenta Polski, zwłaszcza dlatego, że jesteśmy w trudnym okresie. Prezydent Komorowski jest głową państwa przewodniczącego Unii Europejskiej. Wszystkim nam zależy na przezwyciężeniu naszych trudności, i dzisiaj ze strony polskiej prezydencji oczekujemy na pozytywne, dobre sygnały o rozwiązaniu wielu problemów europejskich.

Panie Prezydencie! Bardzo prosimy!

 
  
MPphoto
 

  Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. − Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Deputowane i Panowie Deputowani! Bardzo serdecznie dziękuję za taką miłą prezentację mego byłego szefa, mego przyjaciela Jerzego Buzka. Chciałbym powiedzieć, że dla mnie spotkanie z Państwem jest też źródłem wielkiego wzruszenia. Widzę tutaj na sali wiele osób, nie tylko zresztą z kręgu polskich przyjaciół, ale także wiele osób, z którymi współpracowałem w sprawach ważnych także dla członkostwa Polski i całego regionu, naszej części Europy, w Unii Europejskiej.

Chciałbym również powiedzieć – skoro Jerzy Buzek wspomniał o moich wcześniejszych zaangażowaniach – że dla mnie dzisiejsze spotkanie tutaj z Parlamentem Europejskim jest czymś niezwykłym, jeśli cofnę się wspomnieniami do tego czasu najtrudniejszego, jeszcze z czasów właśnie stanu wojennego w Polsce, gdy wydawałem takie pismo w podziemiu, które się nazywało „ABC” (od Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne). Staraliśmy się pisać, redagować to pismo z nadzieją, że kiedyś – być może w odległej przyszłości – nie tylko Polska, ale i inne kraje naszego regionu będą krajami wolnymi, demokratycznymi, że będą mogły uczestniczyć także w procesach, od których mój kraj i cały region był oddzielony złymi wyrokami historii przez kilkadziesiąt lat.

Dzisiaj wspomnienie tamtej pracy redakcyjnej, która wydawała się w zasadzie bez szans na sukces, jest wspomnieniem ważnym z punktu widzenia kształtowania także postaw optymizmu, optymistycznego widzenia świata. Skoro można od pisma podziemnego, drukowanego w konspiracji (ale poświęconego nie tylko i wyłącznie swoim własnym, polskim problemom, ale problemom całego regionu) przejść do spotkania z Parlamentem Europejskim w sytuacji, gdy Polska sprawuje przewodnictwo w Unii Europejskiej, jest źródłem, ponownym źródłem, optymizmu politycznego co do przyszłości naszego kontynentu.

Szanowni Państwo! Dzieje Europy są historią konfliktów, historią podziałów, historią sporów i wojen. Z drugiej strony są jednak także świadectwem nieodpartego dążenia zamieszkujących ją narodów do jedności. Podziały geograficzne, kulturowe, etniczne czy językowe nie przeszkodziły ludziom na naszym kontynencie zbudować zjednoczonej Europy. Zrozumieliśmy bowiem, że różnorodność nie jest zagrożeniem, ale jest szansą i atutem.

Pierwszy projekt zjednoczenia Europy, który w pełni się powiódł, wyszedł z niewielkiego grona państw, narodził się po tragedii wojen, w czasach ostrego ideologicznego podziału kontynentu. Plan Schumana oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali stanowiły swoisty kopernikański przewrót na Starym Kontynencie. Tak bowiem jak ten wielki uczony Mikołaj Kopernik zmienił nasze postrzeganie świata, tak praktyka integracji zmieniła nasz sposób widzenia stosunków międzynarodowych, i to w skali całego kontynentu. Europejczycy przekonali się ostatecznie, że współpraca i integracja pozwala zbudować lepszą przyszłość ponad podziałami stanowiącymi trudne dziedzictwo historii.

Cena, którą trzeba było zapłacić za pokój, za bezpieczeństwo i dobrobyt w Europie, dobrowolna rezygnacja z części państwowej suwerenności opłaciła się jak nigdy wcześniej w historii. Plan ojców założycieli Unii Europejskiej nie powiódłby się jednak, gdyby nie odważne idee wiecznego pokoju i federacji europejskiej, rozwijane przez intelektualistów na Starym Kontynencie. Wśród autorów tych projektów był zarówno czeski król Jerzy z Podiebradu, francuscy książęta i duchowni, niemieccy filozofowie – Europejczycy wszystkich wyznań i języków. Byli wśród nich także Polacy. I – co dla naszych dziejów charakterystyczne – tworzyli oni swoje plany jedności i pokoju w Europie także w czasach dla Polski najcięższych, bo w czasach, gdy Polski nie było na mapie Europy. W zjednoczonej Europie widzieli szansę na odzyskanie i utrwalenie przez nasz naród niepodległości. Jeden z nich, Wojciech Jastrzębowski, swój „Traktat o wiecznym pokoju”, który nazwał wtedy konstytucją dla Europy, napisał tuż po jednej z krwawych bitew powstania listopadowego 1831 r., marząc o Polsce niepodległej i Polsce bezpiecznej. Wiemy dzisiaj, że aby zbudować zjednoczoną Europę, najpierw trzeba było ją po prostu wymyślić.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Istotny przełom w integracji europejskiej, rzeczywiste zjednoczenie Europy nastąpiło po upadku żelaznej kurtyny, po 1989 roku. Upadek komunizmu i transformacja Europy Środkowo-Wschodniej dały nowy impuls do integracji Europy. Państwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz jej instytucje – Komisja Europejska i Parlament Europejski – podjęły trud przekształcenia wspólnego rynku w Unię Europejską, unię, w której obszar wspólnotowości był znacznie poszerzony. Wskażę tylko na trzy wielkie projekty, które w moim przekonaniu są symbolami tej transformacji: na wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, na strefę Schengen oraz na unię monetarno-gospodarczą. W tym samym czasie narody Unii Europejskiej dokonały rzeczy nie mniej wielkiej i nie mniej trudnej, a mianowicie przeprowadziły wielkie rozszerzenie. Integracja Wschodu i Zachodu kontynentu była możliwa i wciąż postępuje dzięki skoordynowanemu wysiłkowi po obu stronach granicy niegdyś dzielącej Europę.

Wielkie rozszerzenie z lat 2004-2007 wymagało ogromnej pracy wszystkich zaangażowanych rządów, dyplomatów, parlamentów, organizacji pozarządowych, wielu podmiotów, których nie sposób tutaj wymienić. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, przygotowując się do członkostwa, przeszły wielkie wewnętrzne zmiany. Musieliśmy w naszej części Europy, musieliśmy u nas w Polsce pokonać w przyspieszonym tempie drogę od totalitaryzmu i gospodarki centralnie sterowanej do demokracji i wolnego rynku.

Miało to swą cenę i to bolesną cenę w postaci bezrobocia, pogarszania się klimatu politycznego i fali populizmu. W Polsce udało się jednak ustabilizować system polityczny oraz zbudować system gospodarczy i finansowy, który sprawdził się w okresie kryzysu lat 2008 i 2009. Z własnego doświadczenia wiemy, że odwaga we wprowadzaniu zmian po prostu się opłaca.

Polska transformacja była dziełem samych Polaków, ale jej kierunek wyznaczało dążenie do połączenia z jednoczącą się Europą. I Europa bardzo nam w tym pomogła. To była solidarność tej Europy, dla której historia po 1945 r. była łaskawsza, solidarność z tą częścią, która padła ofiarą wyroków historii. Polacy o tej solidarności pamiętają. O pomocy i solidarności Unii Europejskiej w tym miejscu, w Parlamencie Europejskim, który był jej orędownikiem, wie się bardzo dużo. To Parlament jest strażnikiem europejskiej solidarności.

(oklaski)

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Dzisiaj w Radzie Unii Europejskiej przewodniczy Polska – dynamiczna, pełna wiary w sukces europejskiego projektu, aktywna w stosunkach zewnętrznych i zaangażowana na rzecz umacniania integracyjnych dokonań Europy. Polska prezydencja przypada jednak na czas trudny dla Europy, dla jej społeczeństw i dla gospodarek. Stoimy w obliczu wyzwań trudniejszych niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich lat. W większości państw Unii Europejskiej mamy do czynienia nie tylko z kryzysem finansów publicznych, z kryzysem polityki fiskalnej, ale też ze słabym wzrostem gospodarczym. Dochodzą do tego problemy demograficzne Europy, które mają swoje implikacje od ekonomicznych do cywilizacyjnych i politycznych.

Rola niektórych instytucji finansowych w doprowadzeniu do obecnego kryzysu, ich rosnąca autonomia, oderwanie się rynków finansowych od realnej gospodarki i potrzeb społecznych podważają wiarę w racjonalność wolnego rynku. Wiele decyzji gospodarczych o poważnych konsekwencjach społecznych podejmowanych jest poza demokratycznie wybieranymi parlamentami i rządami. Niewystarczająca zdolność rządów i organów Unii do radzenia sobie z efektami kryzysu rodzi gdzieniegdzie niewiarę w Europę, budzi społeczny europesymizm, wzmaga skłonności do działań jednostronnych, do szukania rozwiązań na własną rękę.

Dzisiaj pod znakiem zapytania stanęło jedno z największych osiągnięć integracji europejskiej, a mianowicie europejski model społeczny. Jego sednem, jego istotą, była dotąd dynamiczna równowaga pomiędzy trzema wartościami, pomiędzy wolnością, sprawiedliwością i solidarnością. To właśnie ten model sprawiał, że życie w Europie było – i jest nadal – uważane za najbardziej ludzkie. To dlatego tak wielu ludzi z różnych części świata pragnie mieszkać w Europie, pragnie różnymi drogami tutaj docierać, często podejmując gigantyczne osobiste ryzyko.

Unia Europejska i jej społeczeństwa znajdują się w punkcie zwrotnym, w być może najtrudniejszym momencie od czasu zapoczątkowania procesu integracji. Walka o wiarygodność i przyszłość wspólnej waluty dokonuje się w drodze przyspieszonych decyzji, ustanawiających mechanizmy reagowania kryzysowego oraz pogłębiających koordynację polityk makroekonomicznych. Chociaż mój kraj jest jeszcze poza strefą euro, chcemy współdziałać w tworzeniu i realizowaniu planów naprawczych. Wiemy, że stawką jest przyszłość projektu o fundamentalnym znaczeniu dla Europy i jej miejsca w świecie. Rozpad euro i unii gospodarczo-monetarnej mógłby być wstępem do odwrócenia procesu integracji z najgorszymi możliwymi konsekwencjami, łącznie z porzuceniem Unii jako projektu politycznego.

(oklaski)

Niektórzy mówią (albo mają nadzieję) o niechybnym powrocie do przeszłości, do prób dominacji, nacjonalistycznych postaw, do ponownego wznoszenia granic jako konsekwencji upadku wspólnej waluty. Nie dopuszczamy w Polsce myśli o takich scenariuszach.

(oklaski)

Nie dopuszczamy, kierując się także naszym polskim doświadczeniem i doświadczeniem ostatniego pokolenia „Solidarności” w Polsce. My w Polsce wiemy dobrze, jak łatwo jest cywilizacyjny dorobek wielu pokoleń obrócić w niwecz w ciągu kilku lat. Myśmy to po prostu przeżyli. Unii i jej poszczególnym politykom potrzebne są odważne decyzje, tak odważne jak te, które zapoczątkowały przed sześćdziesięciu laty proces integracji europejskiej. Początkowo nie wszyscy rozumieli nowy charakter relacji pomiędzy suwerennością a bezpieczeństwem i rozwojem. Dlatego upadł projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Warto przypomnieć, że Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a potem EWG nie utworzyli wszyscy, którzy wtedy mogli to zrobić. Później jednak przystąpili do wspólnot, uczestniczą w tym procesie i są beneficjentami tego procesu.

W obliczu wyzwań zewnętrznych oraz problemów wewnętrznych w Unii Europejskiej nie można stać w miejscu. Musimy wiele zmienić, jeżeli chcemy uniknąć kontestacji społecznych na skalę znacznie większą niż to, co widzieliśmy w różnych krajach w ciągu ostatnich miesięcy czy tygodni w obliczu kłopotów, w obliczu problemów w obszarze głównie gospodarczym.

Proszę Państwa! Kryzys to też jest element polskiego doświadczenia. Kryzys to nie tylko zagrożenie, ale to także szansa, by dać nowy impuls procesowi pogłębiania integracji europejskiej. Szansa przemyślenia i przebudowania naszych wspólnych instytucji, aby Unia odzyskała zdolność dalszego rozwoju i integracji. Stąd program polskiej prezydencji, w którym „Więcej Europy!” to nasza odpowiedź na kryzys.

(oklaski)

Francuski prezydent Charles de Gaulle porównał kiedyś budowę zjednoczonej Europy do konstrukcji gotyckiej katedry. Tu, w sąsiedztwie wspaniałej strasburskiej katedry, należy zauważyć i pamiętać, że średniowieczni budowniczowie katedr nie znali wszystkich szczegółów swojej planowanej budowli, nie znali jej ostatecznego kształtu. Znali jednak cel swojej pracy, wiedzieli, czemu ta budowla ma służyć. Takiej świadomości, tak długofalowej perspektywy wymaga także, w moim przekonaniu, dzisiejsza sytuacja w Europie.

Nasze cele wyznaczać powinny trzy związane ze sobą wartości: bezpieczeństwo, rozwój i solidarność. Nowe instrumenty mają zapewnić Unii Europejskiej witalność, postęp oraz pozycję międzynarodową. Zarazem konieczne jest bezwzględne utrzymanie spoistości całej Unii. Wymaga to zachowania otwartego charakteru procesu pogłębiania integracji. Polska prezydencja dołoży wszelkich starań, żeby w najbliższym czasie sfinalizować reformę zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej.

Z tego miejsca chciałbym podziękować Parlamentowi Europejskiemu za ogromne zaangażowanie i wartościowy wkład w udoskonalanie rozwiązań, składających się na tzw. sześciopak, którego celem jest wzmocnienie unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu i utrzymanie w ryzach finansów publicznych krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie apeluję o wsparcie wysiłków prezydencji zmierzających do szybkiego przyjęcia pakietu, który ma fundamentalne znaczenie dla stabilności gospodarczej naszej europejskiej wspólnoty.

(oklaski)

Powodzenie całości projektu europejskiego jest funkcją jego najbardziej zaawansowanych i ambitnych części. Myślę tutaj przede wszystkim o wspólnej walucie, która mimo aktualnych problemów jest wielkim osiągnięciem. Coraz częściej pojawiają się propozycje, by w oparciu o strefę euro pogłębić proces integracji europejskiej. Rzeczywistość, także rzeczywistość kryzysu, skłania do otwartości na dyskusję w tej kwestii. Należy jednak pamiętać, że tak głębokie zmiany – jeśli nie mają zaszkodzić całości projektu pod tytułem „Europa” – powinny dokonywać się na drodze zmian w traktatach. Potrzeba uzyskania zgody wszystkich państw członkowskich z całą mocą stawia pytanie i postulat zapewnienia wszystkim krajom szans na znalezienie się w obszarze pogłębionej integracji po spełnieniu jasnych kryteriów. Stawia pytanie, czy takim jasnym kryterium nie powinno być po prostu posiadanie własnej, narodowej, zdrowej gospodarki.

Nie odbieram kryzysu finansów publicznych jako porażki wspólnej waluty, jednakże powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które pozwolą trwale ją ustabilizować i w pełni wykorzystać jej potencjał dla tworzenia dobrobytu Europejczyków.

Aktualny kryzys pokazuje, że wzmocnienie ekonomicznego filaru unii gospodarczej i walutowej jest niezbędne. Musimy lepiej koordynować polityki gospodarcze, warto rozwijać wyłaniającą się platformę koordynacji w postaci paktu Euro+, który nie tylko angażuje państwa strefy euro, ale również wszystkie państwa spoza strefy, które wierzą w powodzenie wspólnej waluty i wykazują determinację, by do niej przystąpić. Wzmocnienie koordynacji polityk makroekonomicznych państw członkowskich kryje w sobie potencjał dalszej integracji politycznej Unii Europejskiej.

Szanowny Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo! Sytuacja międzynarodowa wymaga wzmocnionej współpracy całej Unii. Żadne państwo Unii Europejskiej nie jest w stanie w pojedynkę skutecznie oddziaływać na porządek międzynarodowy, na nowe zjawiska czy problemy, nie jest w stanie samodzielnie opanowywać zewnętrzne kryzysy. Wobec globalnych wyzwań naszych czasów w sferze bezpieczeństwa, ochrony klimatu czy rozwiązywaniu kryzysu światowych finansów jedynie silniej zintegrowana Unia ma szansę skutecznego oddziaływania na innych i współdecydowania o przyjmowanych rozwiązaniach.

(oklaski)

Obecna sytuacja powinna stać się impulsem na rzecz wzmocnienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Odpowiednie propozycje zostały przedłożone przez państwa Trójkąta Weimarskiego. Wielkim wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest umiejętna polityka wobec jej bezpośredniego otoczenia. Wiele w ostatnich miesiącach mówimy w Europie o pomocy dla „arabskiej wiosny”. Mamy w pamięci rok 1989, tę słynną „jesień narodów, jesień ludów”. Stąd nikogo w Polsce nie trzeba przekonywać o doniosłości wydarzeń w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz o konieczności wsparcia dążeń wolnościowych w tych krajach. Uwaga nie może skupiać się jednak jedynie na południowym sąsiedztwie. Potrzebujemy poważniejszego niż dotychczas podejścia Unii Europejskiej do jej wschodnich sąsiadów. Nie ma bowiem sprzeczności między koniecznością zaangażowania Unii Europejskiej we wspieranie krajów położonych na wschód i na południe od Unii. To wszystko jest nasze sąsiedztwo!

(oklaski)

Chodzi o długofalową politykę wobec tych narodów Europy Wschodniej, które mają perspektywę członkostwa, nawet jeśli jest ona odległa. Widzimy to na przykładzie Ukrainy, która w trudnych warunkach podejmuje wysiłki, aby zbliżyć się do Unii, aby się z nią stowarzyszyć, – a być może w dalekiej perspektywie – otrzymać perspektywę członkostwa.

Chciałbym przekazać także moje osobiste wrażenia z rozmowy z prezydentem Ukrainy, niełatwe rozmowy o niełatwych sprawach. Chciałbym przekazać moje głębokie przekonanie, że jest na Ukrainie duża determinacja w uzyskiwaniu warunków niezbędnych do zbliżenia, do uczestnictwa w integracji europejskiej. W tym się mieści również działanie na rzecz podniesienia standardów demokratycznych wewnątrz kraju.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Warszawie w końcu września, powinien doprowadzić do sformułowania czytelnej i ambitnej deklaracji politycznej. Narody partnerskie na wschodzie Europy oczekują naszego jasnego sygnału, jaki rodzaj partnerstwa chcemy z nimi budować, jak bardzo chcemy się angażować w realizację ich europejskich aspiracji, jak dalece chcemy, by granice nie stanowiły ograniczenia dla kontaktów międzyludzkich. Na ile rzeczywiście jesteśmy gotowi wspólnie umacniać wspólną europejską tożsamość opartą o wspólne europejskie korzenie?

(oklaski)

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! „Pojęcie Europy…” – pisał Zbigniew Herbert, wielki polski poeta, ważny dla polskiego pokolenia „Solidarności” – bo poeta, który mówił, pisał o wolności w taki sposób, jak moje pokolenie, pokolenie ludzi „Solidarności”, czuło tę kwestię, wagę kwestii walki o wolność. Zbigniew Herbert pisał w ten sposób: „Pojęcie Europy było zawsze pojęciem chwiejnym i nieprecyzyjnym z tej prostej przyczyny, że nie jest to nazwa kontynentu oblanego morzem, dokładnie zamkniętego w swoich granicach. Natomiast budzi ono określone skojarzenia i śmiem przypuszczać, przyspieszone bicie serca”. Herbert pisał to w 1973 r., w czasach głębokiego podziału Europy, który zdawał się wykluczać z Europy narody ją współtworzące od tysiąca lat przez sam fakt, że znalazły się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Pamiętam dobrze to uczucie z tamtych czasów, to bicie serca przy nieśmiałych marzeniach o wolności, nieśmiałych, a potem odważnych, marzeniach o uczestnictwie Polski w rozwoju świata wolnego. Pamiętam to bicie serca i chciałbym, abyśmy nadal czuli się emocjonalnie związani z Europą, tak aby sama myśl o Europie, o jej przyszłości nadal wywoływała drżenie serca. Ale nie to drżenie bojaźliwe, tylko drżenie, przyspieszony puls, towarzyszący podejmowaniu nowych, śmiałych wyzwań, podejmowaniu ważnych decyzji.

My w Polsce głęboko wierzymy w Europę i chcemy Unii Europejskiej dynamicznej i odważnej, otwartej i solidarnej. Chcemy Unii, która zapewni Europie rolę w świecie na miarę wielkości jej cywilizacji, Unii, która będzie chronić witalność tej cywilizacji, cywilizacji europejskiej. Chcemy Unii, która da wszystkim jej narodom bezpieczeństwo, która będzie trafną odpowiedzią na potrzeby i troski jej obywateli. Wiemy, że taka Unia jest możliwa. Taką Unię wraz z innymi narodami Europy chcemy budować.

(Izba oklaskuje mówcę na stojąco.)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Panie Prezydencie! Dziękujemy za te słowa. Wspomniał Pan o swojej działalności sprzed 30-40 lat w trójkącie Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Dzisiaj rozszerzył Pan ten trójkąt o kolejne bardzo ważne, kluczowe morze w Europie – Morze Śródziemne. Wspomniał Pan o naszym partnerstwie południowym i o konieczności działania w tym kierunku. Powiedział Pan takie zdanie: „Różnorodność nie jest zagrożeniem. Może być atutem i dać siłę”. Zgadzamy się z Panem. Mówił Pan także o tym, że Polska może być źródłem optymizmu dla naszego kontynentu. Bardzo na to liczymy. Potrzeba rozwagi i odwagi w naszych działaniach. Wreszcie, na co zwróciłem uwagę, powiedział Pan: „To Parlament Europejski jest stałym obrońcą europejskiej solidarności”. Są to ważne dla nas słowa. Jesteśmy przekonani, że Parlament Europejski chce i będzie uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach, które mają na celu wzmocnienie naszej Wspólnoty, poprawę w zakresie wielu jeszcze trudnych dzisiaj do rozwiązania problemów. My – jako reprezentacja 500 mln Europejczyków – bierzemy na siebie odpowiedzialność za działanie wspólnotowe, które było tak ważne dla całej Europy przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Jesteśmy przekonani, że będzie ono ważne w przyszłości. Dziękujemy Panie Prezydencie!

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

7. Urări de bun venit
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  President. − Colleagues, we are going to resume the session with the explanations of vote, but before we do so I would like to welcome a delegation from the Canadian Federal Parliament and representatives of the Mission of Canada to the European Union who have taken their seats in the diplomatic gallery. The delegation is led by Mr David Tilson who represents a riding or electoral district in Toronto, and the delegation includes MPs and Senators from Quebec and British Colombia. The delegation is in Strasbourg to meet with counterparts from the Delegation for relations with Canada on the occasion of the 34th European Parliament-Canada Interparliamentary meeting. Yesterday and today the delegation has had the opportunity to hold informal and formal discussions with our Members, and tomorrow they will travel on to Copenhagen for discussions with the future Presidency. I wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union. You are very welcome here.

 

8. Explicaţii privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  President. − The next item is the explanations of vote. As there are quite a lot, I am going to stick to the minute that speakers are allowed, and then I will cut off the microphone.

 
  
  

Oral explanations of vote

 
  
  

Report: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Revisionen af Frontex-forordningen, som er den retsakt, der regulerer bevogtningen af vores ydre grænser, er særdeles vigtig. Vores fælles ydre grænser er under pres. Navnlig i foråret så vi vores ydre grænser i Sydeuropa komme under et voldsomt pres.

Det er vigtigt at huske på, at Europas grænser er fælles. Netop af den grund har vi i det liberale parti i Danmark i valgkampen for to år siden slået hårdt på, at det er vigtigt, at alle lande bidrager til bevogtningen af vore fælles grænser. Derfor er vi naturligvis tilfredse med, at det nu er lykkedes at sikre, at det også kommer til at ske fremover, ikke blot fordi det er vigtigt at overholde et valgløfte, men selvfølgelig også fordi de ydre grænser er det, der skaber rammen om det fællesskab, som vi alle sammen er en del af. Derfor har det ikke alene praktisk, men faktisk også meget stor symbolsk betydning.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, una delle prerogative dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea è aver eliminato le frontiere interne nell'area Schengen. Questo però ha fatto delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE una questione di interesse comune e ha reso ancora più urgente la necessità di una loro gestione integrata attraverso un approccio coordinato.

A tal fine risultano indispensabili l'adozione e l'applicazione di norme comuni, una maggiore cooperazione fra gli Stati membri, un miglior coordinamento degli sforzi e una maggiore condivisione delle risorse. L'aspetto fondamentale è che la cooperazione deve basarsi sulla solidarietà fra Stati membri, specialmente nei confronti di quegli Stati frontiera che, in ragione della loro situazione geografica o demografica, devono far fronte a ingenti flussi migratori, come ad esempio l'Italia.

Accogliamo quindi con favore l'approvazione di questa relazione perché alla fine di lunghi negoziati siamo riusciti a ottenere ottimi risultati e miglioramenti per il funzionamento della preposta agenzia Frontex, avendo previsto maggiori risorse e strumenti che rendono più efficace il suo operato.

 
  
  

Report: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Med denne initiativbetænkning hilser vi Kommissionens grønbog om revisionspolitikken velkommen.

Den finansielle krise har vist os, at revisorerne faktisk kan spille en nøglerolle i styrkelsen af tilsynet, især med de finansielle institutioner. Derfor glæder det mig, at vi i dag har sendt et meget klart signal om, at der er behov for, at gennemsigtigheden og kvaliteten af revisionsselskabernes arbejde øges. Det er helt afgørende for at forbedre både kvaliteten på det finansielle marked og adgangen til finansieringen.

Vi opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag med henblik på at sikre revisorernes uafhængighed samtidig med, at revisorernes kvalitet, nøjagtighed og grundighed naturligvis opretholdes.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, on the role of auditors, Ireland has certainly had some difficult experience. I quote the chairman of our National Asset Management Agency, Frank Ryan, who controversially questioned the auditing role of accountants in the run-up to the collapse of banks which were transferring billions of bad and doubtful loans to an asset management agency. He said that it was hardly credible for auditors to say that it is not their responsibility to draw attention to significant risks that may become evident in the course of audits, such as for instance the extraordinary concentration of risk that developed at a number of Irish financial institutions between 2004 and 2007.

We certainly need to examine very carefully the role and the work of auditors and we will need to change the rules. I compliment Commissioner Barnier on his observations last night on the concentration of power in the hands of a very few audit companies.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the very definition of insanity is to repeat the same action in the hope of different outcomes. In their response to the recent financial crisis, the EU’s leaders remind me of nothing so much as that scene in the Simpsons where Homer carries on electrocuting himself by repeatedly trying to snatch back his beer can from some electric cables.

The problem of the euro was excessive integration, trying to push countries with different needs into the same currency. So we have responded with more integration: fiscal and economic union. The problem was excessive debt, so we have given them more debt – forcing these loans on to people who cannot pay their existing liabilities. The problem was a bloated state at national level, so we have bloated the state further at European level, shovelling more and more of the medicine into the mouth of the patient who was sickened by it in the first place. In the process, we have sold our future to some pretty unpleasant autocracies around the world.

Talking of an earlier run on the banks, my countryman Jonathan Swift wrote: ‘A baited banker thus desponds, from his own hand foresees his fall, they have his soul who have his bonds; 'tis like the writing on the wall.’ I look at who holds Europe's bonds now, Mr President, and I tremble.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, first of all the title of this proposal perhaps gives the impression that the crisis is over: ‘Lessons from the Crisis’. Unfortunately, at this point in time we do not know whether we are at the beginning of the crisis, in the middle of it, or at the end. Obviously the sooner it finishes the better, and there are, of course, lessons to be learned, in particular in relation to the topic of auditing. My colleague, Mrs McGuinness, outlined the Irish view on that, and I concur with it.

On the broader front, I want to welcome the speech by the Polish President, and I think we need more of that type of positive outlook so that – as he said – not only can we get over the crisis but we must also ensure permanent stability. That is what we have to aim for. A awful lot of work has to be done to ensure that we get out of this crisis and stay out of it for ever.

 
  
  

Report: Edit Bauer (A7-0291/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Ældre kvinder har sikkert større risiko for fattigdom end mænd, og de er måske også i højere grad arbejdsløse og har en lavere pensionsopsparing end mænd - endnu i hvert fald. For alt tyder på, at kvinder uddanner sig mere end mænd i dag. Derfor er det er ikke sikkert, denne situation varer ved så længe. Da kvinder lever længere, er der vel også noget om, at de har større risiko for ensomhed.

Dette er vel helt reelle problemstillinger, men hvad i alverden EU skal blandes ind i det for … det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke.

Løsningen er jo ikke særlige foranstaltninger for kvinder, løsningen er generelle betingelser på arbejdsmarkedet for alle, så alle har lettere ved at forene familie og arbejdsliv og har mulighed for og incitament til at arbejde, så alle bliver opfordret til at spare op til deres pension, således at vi skaber lige muligheder og ligestilling. Det handler reelt set om lige muligheder.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, this report is useful as it sets out very clearly the situation of women approaching retirement age, but it does so in a way which may ghettoise the subject and therefore fail to bring it into the wider public discussion.

I very much welcome the idea that next year will be designated ‘The European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations’. This issue is a problem for younger women, and indeed younger men, because we will need to have someone to look after us as we grow old, as will they when they grow old. For that very reason, if this report highlights the matter it will have done a good job.

I do not think that there are easy solutions. Society needs to have a very careful conversation about what we regard as our entitlements as we grow old and what society is willing to pay to allow us to have those entitlements. As we deal with austerity, that may be a very difficult debate, but this report will at least begin it.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, accolgo con piacere l'attenzione rivolta dal Parlamento alla situazione delle donne prossime all'età pensionabile: l'invecchiamento attivo deve ricoprire un ruolo cruciale nelle politiche dell'Unione a causa delle aspettative di vita sempre più lunghe.

Il voto di oggi è un primo passo. Concordo con l'invito agli Stati membri a considerare il ruolo delle donne quali fornitrici di assistenza. Questo ruolo, attraverso un riconoscimento normativo, potrebbe creare forme occupazionali regolamentate in grado di favorire l'occupazione femminile over 50.

Per quanto attiene al sistema pensionistico, reitero l'invito alla Commissione affinché vengano introdotte forme di tutela per ridurre i divari contributivi tra gli uomini e le donne, le quali, spesso a causa di lavori di cure e assistenza dei propri familiari, hanno dovuto interrompere la propria carriera lavorativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, a lot of the figures in this report are well known, for example the average gender pay gap being 17.5%, but I must say I was absolutely astonished to read that in the 50-59 age group – which is my own – the average earnings of women were just 67.5% that of men – approximately two-thirds of what men earn. I found this a frightening figure because not only does it mean that women in this age group are significantly less well off than men, it has huge implications for their pensions. In other words, it means that they are more likely to suffer poverty in old age.

The report also talks about interruptions to the careers of women for caring duties, etc., and I would not like to think that I live in a society that acquiesces in the fact that when women take time off to care where it is needed, they are more likely to suffer poverty in old age. I have to say I respectfully disagree with my colleague, Mr Rohde, who talks about equal opportunities. If it was as simple as that, I do not think we would have the problem we have now.

 
  
  

Report: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! I 2008 vedtog vi et direktiv om mægling på det civil- og handelsretlige område, og medlemslandene har nu gennemført direktivet i deres nationale lovgivninger. Allerede nu kan vi se vellykkede resultater med mæglingsdirektivet. I flere medlemslande har lovgivningen gjort mægling til et realistisk, billigt og hurtigt alternativ til domstolsprøvelse.

Ikke desto mindre har vi behov for yderligere kendskab til mægling, og det er derfor, vi nu beder Kommissionen om at undersøge god praksis for mægling i medlemslandene og om at træffe yderligere foranstaltninger, som kan sikre stadig mere udbredelse og kendskab til mægling.

 
  
  

Report: Britta Reimers (A7-0203/2011)

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, in my experience within Northern Ireland, voluntary modulation has been very divisive for farmers. It can be used to take money from farmers and then redistribute it to a small number of farmers with limited selection criteria. We have recently seen this in my region in Northern Ireland.

Depending on the scheme put in place, it can also lead to some farmers being put at an unfair competitive disadvantage. Many farmers view this system as unfair and would rather voluntary modulation did not exist. Direct payments are vitally important for farmers in Northern Ireland and also for the economy. Within the CAP post-2013 they should be made very simple to administer and fair to all farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, we began today’s vote with a vote on repealing obsolete directives. The more I think about that, the more I realise how wide the scope of such a report is. Think of how much we could be repealing: starting with the common agricultural policy referred to in this report, the wonderful mid-20th century notion that you can manage agriculture through price support and price fixing; or the common fisheries policy, based on the Marxist principle of equal access to a common resource; or the wonderful ideas of export credits and regulated working hours; or indeed the idea that the European Union can be run by a 27-strong technocracy of unelected officials governing through a series of 5-year plans.

Look around you and you will see these anachronistic accoutrements of an earlier age, reflecting still the planning and statist assumptions of the EU’s earliest years. The very notion that big is beautiful has gone. If it were true, China would be wealthier than Hong Kong, Indonesia would be wealthier than Singapore, France would be wealthier than Monaco, and the EU would be wealthier than Switzerland. The truth is, my friends, that the project has been overtaken by technological change.

 
  
  

Report: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni iniziativa che tende a favorire la nostra economia reale in un grave momento di crisi come questo va salutata con grande favore, soprattutto quando si pone lo scopo di accrescere la competitività delle nostre imprese sul mercato mondiale.

Ringrazio il relatore Jadot e gli altri relatori ombra per averci consegnato una relazione che seleziona il sostegno agli investimenti e li rende più trasparenti senza accrescere le già tante incombenze burocratiche a carico delle PMI.

L'augurio è che questo accordo che oggi noi recepiamo e concluso nel quadro OCSE venga sottoscritto da altri paesi nostri partner commerciali affinché vengano salvaguardate effettive condizioni di parità per gli operatori, affinché l'Europa non subisca svantaggi competitivi in un settore che riguarda il 10% del commercio mondiale e che quindi è fondamentale per la crescita complessiva dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa la metà dei progetti industriali caratterizzati da elevati livelli di emissioni di anidride carbonica nei paesi in via di sviluppo beneficia di forme di sostegno da parte delle agenzie di credito all'esportazione. Solitamente si tratta di progetti ad alto rischio ambientale e sociale.

Difficile, se non impossibile, è inoltre la valutazione delle proporzioni di questo fenomeno, dal momento che le agenzie stesse non dispongono né di dati, né di regole sulla trasparenza delle informazioni. Questa situazione è in aperta contraddizione con la nostra politica ambientale. Mi chiedo se non sarebbe opportuno valutare in maniera più approfondita l'entità di questo fenomeno.

L'obbligo di valutazione del rischio è un primo passo in avanti, tuttavia, servono regole ancor più chiare che possano indirizzare queste forme di sostegno finanziario verso l'obiettivo della riduzione di carbonio che ci siamo proposti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, imagine if a business operated on the model of paying its best customers. Such a business, I put it to you, would not be tremendously successful, yet we are rather quaintly pursuing the idea on a pan-continental level through this policy of export credits. Well, colleagues, the bad news is that it is not working terribly well.

In the mid-1970s the EU as it then stood – or Western Europe – accounted for 36% of world GDP; today it is 25%; in 2020 it will be 15%. What could we do if we wanted our economy to grow? Well, the clue comes from the Commission’s own figures. When he was the Internal Market Commissioner, Günter Verheugen commissioned a study on the cost of complying with EU regulation, and he discovered that across the EU as a whole it came to EUR 600 billion a year. Yet on the figures of the same European Commission, the advantages of the single market are worth EUR 120 billion a year. So on the Commission’s own figures – and they should know if anybody does – the single market is five times as expensive in compliance costs as it is in benefits.

Countries do not trade with countries. Businesses trade with businesses. The best thing that governments can do for them is to get out of the way.

 
  
  

Report: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Mangel på råstoffer og ikke mindst på sjældne jordarter er en stor udfordring for vores økonomi. Manglen på råstofferne i sig selv er en stor udfordring. Men problemet er også, at mange af de store lagre i landene rundt omkring ikke forvaltes efter samme regler som i EU. Desuden er der meget protektionistiske tendenser rundt omkring i verden. Der er spørgsmålet om konfliktmineraler.

Løsningen er altså ikke, at EU laver en opkøbsmekanisme. Det har vi faktisk prøvet før, og det har vist sig, at det ikke virker. EU og vores udenrigstjeneste skal gennem WTO, G20 og bilaterale forbindelser lægge pres på de pågældende lande, og målet er en gennemsigtig og en lige adgang. Når vi har opnået det, skal vi sørge for, at det er markederne, der tager, at vi overlader resten til markederne. Det er en langt bedre løsning end at lave en opkøbsmekanisme.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la chiave per un approccio alto al tema e non legato esclusivamente a contingenze di carattere produttivo interno dovrebbe legare le politiche commerciali a quelle di sviluppo, in altre parole, le clausole sui diritti umani, gli standard lavorativi e la responsabilità sociale d'impresa devono essere parte di tutti gli accordi.

L'asso nella manica dell'Europa in questo senso sono le politiche per l'innovazione, volte a garantire i rifornimenti attraverso una vasta gamma di misure, l'identificazione e l'estrazione di materie prime in Europa, l'investimento in nuove tecnologie per riciclare e riutilizzare i materiali e il rispetto di accordi equi e responsabili con i fornitori extra-UE. Il programma quadro è inoltre uno dei vettori per il rilancio delle politiche dell'innovazione, settore importante, decisivo per lo sviluppo e anche per il lavoro e l'occupazione.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Skuteczne zarządzanie polityką surowcową jest jednym z kluczowych warunków w zakresie konkurencyjności. Niedobór surowców, szczególnie rzadkich, to dla europejskiej gospodarki wyzwanie wymagające spójnej i długoterminowej strategii politycznej. Zgadzam się więc z koniecznością usprawnienia koordynacji działań w odniesieniu do poszukiwania, wydobywania i dystrybucji surowców. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia recyklingu, a także oszczędności zasobów. Niezbędna wydaje się także potrzeba opracowania przejrzystych i przewidywalnych warunków ramowych przy wydawaniu zezwoleń na otwarcie nowych kopalń. Przyszłość europejskiej gospodarki opartej na przemyśle zależy od szerokiego dostępu do surowców, zarówno energetycznych, jak i innych. Dlatego ogromne znaczenie będzie miało opracowanie innowacyjnej, ukierunkowanej strategii działań w zakresie gospodarki surowcowej gwarantującej bezpieczeństwo dostaw oraz zwiększającej konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw. Popierając sprawozdanie, liczę na ożywienie siły przemysłowej, a także wzrost potencjału naukowo-badawczego Europy.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe dem Bericht Bütikofer zugestimmt, weil ich denke, dass er inhaltlich genau in die richtige Richtung geht. Was ich allerdings auch bei diesem Bericht vermisse: Wir haben nur unzureichend festgelegt, wie wir als Europäisches Parlament die Kommission bei der Umsetzung unserer Vorgaben und unserer Wünsche und Vorstellungen kontrollieren wollen. Ich halte das für ein großes Defizit. Wir erleben das in fast allen Politikbereichen.

Ich wäre sehr dankbar, wenn wir uns als Europäisches Parlament in den nächsten Monaten nicht nur wirklich Gedanken darüber machen würden, wie wir das ganze Thema im Hinblick auf die berechtigten Forderungen des Parlaments an die Kommission aufstellen, sondern vor allem die Frage der Umsetzungskontrolle besser angehen: Was wollen wir von der Europäischen Kommission erledigt wissen und wie kontrollieren wir dann als Parlament, ob die Kommission unsere Vorgaben auch umsetzt? In diesem Bericht haben wir das leider nicht getan. Wir sollten das in Zukunft besser berücksichtigen.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, accolgo con favore la relazione del collega Bütikofer, l'UE ha bisogno di una base industriale forte per la propria crescita, e questo non è realizzabile senza un adeguato approvvigionamento di materie prime.

Ancora una volta, la mancanza di una vocazione comune sulla scena internazionale ci penalizza. Come possiamo illuderci di far valere i nostri interessi nei confronti di paesi come la Cina senza un'Unione europea coesa? Sono convinto che una diplomazia europea nelle materie prime sia la risposta adeguata alla crisi dell'approvvigionamento. Mi auguro che venga dato seguito alle proposte adottate e che nel prossimo futuro il ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna veda un progressivo rafforzamento.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Svarstydami Europos Sąjungos žaliavų strategiją ir norėdami išspręsti žaliavų problemą Europoje, turime visų pirma pradėti nuo savęs. Visuotinai pripažįstama, jog lengviausiai prieinamas žaliavų šaltinis – atliekos. Deja, nors atliekų perdirbimo vidurkis Europos Sąjungoje nuolat auga, tebėra nemažai valstybių narių, kur ženkli dalis atliekų patenka į sąvartynus. Todėl valstybės, ilgą laiką gyvenusios planinės ekonomikos zonoje, ir kurių ekonomika iš esmės tebesiremia gamyba, apdirbimu ar perdirbimu, o ne inovacijomis, tai galėtų matyti kaip didelę galimybę. Didesnis dėmesys atliekų perdirbimui ir žaliavų gavimui iš jų ne tik prisidėtų sprendžiant ES žaliavų problemas, bet ir turėtų ženklios naudos valstybių ekonomikoms. Todėl raginu tiek Komisiją, tiek valstybes nares imtis aktyvesnių veiksmų žaliavų gavyboje iš atliekų.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, this is a useful and important report because our businesses need raw materials, but I would suggest that one of the key raw materials that has not been discussed in this report is land. This does not just concern our food security needs, but also energy and climate issues.

One of the growing concerns globally is the issue of land grabbing, where major global powers buy land in the developing world, which perhaps has negative consequences for those who are living there and their dependants. I think the issue of land availability and land use is crucial within the European Union, but it is also crucial for the developing world and for Europe’s development aid policy. It is part of the issue of raw materials because in many cases the land holds the raw materials we need, and the issue of land ownership and control will become ever more important as we realise that we are not making any more of it.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un mercato globale caratterizzato da un'alta volatilità dei prezzi e da un impatto sempre maggiore della finanza sui mercati, non posso non accogliere favorevolmente la creazione di un quadro strategico europeo per le materie prime.

Rilevo con piacere come attraverso il voto odierno sia stata individuata la necessità di maggiore trasparenza nei mercati finanziari per quanto riguarda le materie prime e, al tempo stesso, riservata una forte attenzione alle difficoltà di approvvigionamento per le piccole e medie imprese e a misure in questo ambito che ne possano favorire la competitività.

Ritengo di fondamentale importanza l'aver posto l'accento sull'obbligo di inserire all'interno degli accordi commerciali con i paesi extra-Unione europea esplicite clausole per la difesa dei diritti umani e della responsabilità sociale d'impresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, I voted against the report on the raw materials strategy. Fundamentally, the EU strategy is one of resource-grabbing for the interests of European big business. They want to get access to raw materials at any cost, regardless of the devastating consequences which their extraction activities can have on indigenous communities, on the environment and on working class people. When I was in Kazakhstan I saw the impact of mining multinational ArcelorMittal, which is guilty of grossly exploiting its workers and giving them no basic rights. The call for raw materials diplomacy is a very blatant appeal to use the European External Action Service in the service of these big business interests.

The debate also revealed the role of big business and big business influence within this institution, where a number of the MEPs who are behind this very aggressive report have direct links to the industry and clearly represent its interests. Instead of raw materials going to serve the interests of big business and line the pockets of already super-rich multinationals, they should be taken into democratic public ownership and those resources – the vast resources that exist – should be used to raise the living standards of all.

 
  
  

Report: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostengo il voto favorevole a questa relazione in quanto ha caratteristiche tali da riproporre in altri ambiti europei la stessa condizione del Mar Nero.

È una novità importante, disciplinare la pesca in un'area in cui su sei paesi rivieraschi, solo due sono europei, è molto simile a ciò che accade per esempio in Adriatico, dove convivono a poca distanza, con regole totalmente diverse, paesi diversi, comunitari, extracomunitari ed entranti all'interno della comunità.

La seconda ragione è perché credo che vada sottolineata e presa davvero come una novità importante quella della creazione della polizia costiera europea: potrebbe essere davvero un primo terreno di confronto per organizzare la tutela del mare, dei pescatori e dei consumatori.

 
  
  

Report: Vicky Ford (A7-0290/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Deepwater Horizon var en naturkatastrofe af historiske dimensioner, og derfor er det selvfølgelig helt på sin plads, at vi i EU gennemgår vores lovgivning på området. Nogle af de ændringer, som USA gennemfører nu, har vi allerede gennemført i Det Europæiske Fællesskab. Men selvfølgelig: de huller, der er, skal lukkes! Det er ganske vist primært medlemslandenes ansvar, men vi skal have en bedre koordinering, og det gode regionale samarbejde i Nordsøen vil vi gerne have udbredt til andre EU-regioner. Det skal gøres klokkeklart, at det altid er forureneren, som betaler, og vi skal sikre, at det altid er uafhængige eksperter, som verificerer vores sikkerhedsforanstaltninger.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Pasaulyje didėjant naftos ir jos produktų poreikiams kyla noras ir daugiau jų išgauti. Deja, tradiciniuose gręžiniuose naftos ir dujų mažėja. Todėl žvalgomasi į tas vietas, kur naftos ir dujų nemažai, tačiau jos išgavimas brangesnis ir pavojingesnis – į jūrų gelmes. Katastrofa Meksikos įlankoje praėjusiais metais parodė, kad planuojant, eksploatuojant ir uždarant tokius gręžinius reikia ypatingo atsargumo. Todėl šis Europos Parlamento dokumentas, numatantis griežtesnius reikalavimus gręžinių operatoriams ir suteikiantis daugiau įgaliojimų priežiūros institucijoms – labai laiku. Džiaugiuosi, kad pranešime atsispindi ir mano pateikti pakeitimai. Ir reikia tikrai atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Pirma, taršai negalioja valstybių sienos. Todėl svarbu, kad ne mažiau griežti reikalavimai būtų taikomi ir trečiosiose valstybėse vykdomiems projektams (ypač Europos Sąjungos kaimynystėje), ir trečiosiose šalyse registruotoms įmonėms. Su trečiosiomis šalimis turime pasiekti ir susitarimą dėl žalos aplinkai atlyginimo įvykus avarijai tų trečiųjų šalių jurisdikcijoje. Antra, pavojus aplinkai kyla ne tik išgaunant resursus, bet ir juos transportuojant bei eksploatuojant transportavimo infrastruktūra – ar tai būtų tanklaiviai, ar vamzdžiai.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso il voto odierno si è sicuramente andati verso un miglioramento della sicurezza e dei controlli ispettivi delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, al fine di evitare il ripetersi di incidenti come quello avvenuto nel 2010 sulla piattaforma del Golfo del Messico, costato la vita a 11 persone, con gravissimi danni ambientali.

Accolgo positivamente la proposta di coordinamento tra le strutture di protezione civile anziché la creazione di strutture sopranazionali. Mi auguro, anzi, un rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo al fine di definire standard condivisi e indipendenti a livello europeo. Giudico positiva la proposta di creare un forum delle autorità mediterranee per il controllo delle attività offshore.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej uświadomiła nam konieczność działań w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym. Z uwagi na ogromną ilość aktywnych europejskich instalacji głównie w basenie Morza Północnego, gdzie również dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń, niezbędnym jest ustanowienie spójnych zasad i ram prawnych celem prowadzenia wyłącznie bezpiecznej i zrównoważonej działalności.

Wypracowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przemysłu wydobywczego nakierowanego na ochronę ludności i środowiska podniesie zaufanie społeczne, a także przyczyni się do zwiększenia pozycji Unii w działaniach na rzecz wzmocnienia obowiązujących przepisów w skali globalnej. W interesie wspólnoty jest także zacieśnienie współpracy z sąsiednimi krajami prowadzącymi eksploatacje złóż morskich. W szczególności z państwami śródziemnomorskimi w ramach polityki sąsiedztwa, ale także z Norwegią, Rosją czy Stanami Zjednoczonymi.

Ustanowienie wspólnych przejrzystych zasad działania zaowocuje zarówno wzajemnymi korzyściami gospodarczymi, jaki i wzrostem bezpieczeństwa, dlatego popieram rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disastro che ha colpito il Golfo del Messico più di un anno fa ha spinto la Commissione europea a riflettere sulla legislazione legata all'attività delle piattaforme petrolifere offshore.

Anche il Parlamento europeo, con questa relazione, ha voluto esprimere la sua posizione in materia, approvando un testo che richiede adeguate capacità tecniche e finanziarie agli operatori del settore e punta a predisporre standard di sicurezza elevati, tali da sancire il ruolo guida dell'Unione europea nella promozione della sicurezza delle attività offshore.

I nuovi interventi in materia richiesti alla Commissione dovranno concentrarsi sul coordinamento internazionale e su un approccio realistico che combini tutte le eccellenze esistenti nel settore a livello di procedure ed eviti la creazione di nuovi organismi o di burocrazia aggiuntiva che rischierebbe di allontanare il raggiungimento di concreti obiettivi finali.

In concreto, la relazione, oltre alla maggiore responsabilizzazione delle società operatrici, richiede il miglioramento dei meccanismi di comunicazione e condivisione di informazioni e conoscenze, e auspica il rafforzamento e l'espansione del ruolo e delle competenze dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

È per tutti questi motivi che considero positivo il risultato raggiunto grazie alla negoziazione su questo testo al quale abbiamo espresso il nostro sostegno.

 
  
  

Report: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è essenziale riconoscere la capacità delle donne sul luogo di lavoro e prestare loro un'assistenza particolare mediante strumenti validi, concreti, capaci di incoraggiare la loro partecipazione e assicurare che esse possano operare a condizioni paritarie, in un ambito lavorativo in cui non vi sia spazio per la discriminazione di genere.

Abbiamo sostenuto la presente relazione perché in essa si riconosce il valore delle imprenditrici nelle piccole e medie imprese, richiamando i diversi problemi a cui devono fare fronte, e si sottolinea il contributo che le donne lavoratrici possono dare sia alle comunità, sia all'economia dell'Unione europea.

Ciascuno Stato membro ha adottato sin d'ora approcci diversi per sostenere e promuovere le donne nel processo decisionale e nei consigli d'amministrazione. I problemi cui devono far fronte le donne variano da paese a paese. Alcuni Stati forniscono più sostegno di altri, e anche le differenze culturali nel ruolo della donna influenzano le possibilità di avviare un'attività imprenditoriale.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Man kan i hvert fald sige, at det er svært at være uenig i rapportens hovedideer, nemlig at kvinder også kan være entreprenører. Selvfølgelig kan de det! Jeg kender faktisk en hel del, endog meget dygtige entreprenører. Det er også svært at være uenig i, at medlemslandene bør sikre foranstaltninger, som gør det lettere at forene familie- og arbejdsliv, og at medlemslandene og Kommissionen og også vi her i Parlamentet skal forbedre rammebetingelserne for små og mellemstore virksomheder.

Men hvorfor skal det være særligt til gavn for kvindelige entreprenører? Kunne vi ikke bare i stedet for at kaste om os med al den offermentalitet sige, at vi skal sikre gode rammebetingelser for alle, som vil starte deres egen virksomhed? Så må hver enkelt mand og hver enkelt kvinde selv træffe en beslutning om, hvorvidt de vil være entreprenører eller ej.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I am still here. Thank you for calling me. Can I use the opportunity to say, while we are focusing on the issue of women in enterprise, that the biggest problem for men and women in enterprise at the moment is credit availability. We have in Ireland the Credit Review Office, which is suggesting that while there is a problem with credit supply there is also a problem with demand from enterprises, which are fearful of actually taking on extra debt.

We need to analyse more deeply what is happening. When businesses look for credit they are not being refused, but the process is taking so long, and there are so many delays and so much bureaucracy involved in applying for loans, that very many of them literally do not push through the loan application. While, therefore, there is no official recognition that they have been refused credit, in effect the process itself within the banks makes this a credit refusal, so I would require that we do further analysis of it, because if we do not have credit neither men nor women can be entrepreneurs.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, if the recommendations in this report to promote female entrepreneurship are acted upon, it will be beneficial both for women and for our economies, because the numbers tell us that only one in ten women are entrepreneurs compared to one in four men.

I would like to highlight two particular issues. Firstly, the issue of social security: in my own country, and indeed many others, I am aware that if you are an entrepreneur and you go out of business, you do not have any social security entitlements, whereas those you have employed do. So it is no wonder that women, in particular, are cautious about setting up their own business. While I recognise and understand that this is a matter for Member States to deal with, I nonetheless think they need to look at this issue.

I also want to mention the Progress Microfinance Programme, which is also mentioned in the report. That can provide microcredit of up to EUR 25 000 for SMEs and those who would not normally have access to credit from the banks. My own country has not accessed this fund, and I would call on this country, Ireland – and indeed all Member States – to make use of this fund to help struggling SMEs, both in starting up and in becoming sustainable.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ar dtús ba mhaith liom aontú leat i bhfáilte a chur roimh na toscairí ó Cheanada anseo inniu. Maidir leis an tuarascáil seo, fáiltím roimpi.

One thing that would be interesting would be a survey to look at the banks and companies that went bust in the crisis and see how many women were in senior positions in those businesses. I would say, few if any.

There is certainly no physical or psychological reason why more women should not be involved in business and entrepreneurship, whereas there might be such a reason in the case of other careers. It is quite obvious, as has been pointed out, that opportunities and encouragement must be provided to ensure this happens. Certainly one could say that, had Lehman Brothers been ‘Lehwoman Sisters’, we might not be in the situation we are in. So we have a lot to do: the resource is there, let women have the opportunity to contribute to entrepreneurship, SMEs, etc.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Herr Präsident! Ich habe gegen Ziffer 46 des Berichts gestimmt, da hier rechtliche Ungereimtheiten sind, nicht wegen der Sache, sondern weil ich immer dafür bin, dass Dinge auch rechtlich abgesichert sein müssen. Kleine und mittlere Unternehmen haben in der Regel keine Verwaltungsräte, und sie haben auch keine Mitgliedstaaten als Anteilseigner. Deshalb muss man hier auch korrekt sein. Ich bin sehr wohl für ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen in den Gremien, aber diese Gremien müssen dann auch in der Tat existieren.

Ich begrüße den Bericht als Ganzes. Die Selbständigkeit von Frauen ist keine Notlösung, sondern sie gehört zur Wirtschaft dazu, sie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Frauen brauchen in der Tat spezielle Unterstützung, gerade auch für den Einstieg in ein Unternehmen, weil sie eben anders herangehen. Sie gehen in kleinen Schritten heran und wollen die Finanzierung auch immer übersichtlich haben. Es ist in der Tat ein Problem, wenn man in die Selbständigkeit einsteigt, die soziale Absicherung dann in Gänze zu schultern. Deshalb brauchen wir hier auch die Möglichkeit eines Phasing in, also sozusagen dass man schrittweise auch in die eigene soziale Absicherung einsteigen kann. Das wäre sicherlich noch ein hilfreicher Schritt für Frauen, die in die Selbständigkeit einsteigen.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Report: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório versa sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ao eurodeputado Hans-Peter Martin, conforme comunicação do Sr. Presidente do Parlamento Europeu de 12 de Maio de 2011 e na sequência de uma carta dos Serviços da Procuradoria de Viena, remetida pela Representação Permanente da Áustria junto da União Europeia. Hans-Peter Martin é acusado, pela Procuradoria de Viena, de, aquando da campanha para as eleições europeias de 2009, ter violado a Lei Austríaca dos Partidos Políticos devido à utilização indevida de fundos estatais para liquidar despesas particulares e facturas inflacionadas. Martin é ainda acusado de induzir em erro os auditores responsáveis pela análise da utilização do financiamento mediante a apresentação de documento fictícios. Comportamento que, a ser verdade, não dignifica o exercício das funções de um eurodeputado. Neste sentido, e tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos, que recomenda o levantamento da imunidade parlamentar a Hans-Peter Martin, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Na plenárnej schôdzi 12. mája 2011 predseda v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku oznámil, že dostal list od Viedenskej prokuratúry, ktorý mu 29. apríla 2011 postúpilo stále zastúpenie Rakúska pri Európskej únii, v ktorom žiada o zbavenie parlamentnej imunity poslanca Európskeho parlamentu Hansa-Petera Martina. Viedenská prokuratúra mieni začať proti nemu konanie na základe obvinení, že neprimerane použil štátne finančné prostriedky na úhradu súkromných výdavkov a na vyrovnanie navýšených faktúr, ktoré mu predložili priatelia a obchodní partneri. Obvinenia sa týkajú obdobia volebnej kampane do Európskeho parlamentu v rokoch 2008 a 2009. Poslanec je okrem toho obvinený aj z toho, že zavádzal audítorov zodpovedných za kontrolu použitia prostriedkov.

Počas vypočúvania vo Výbore pre právne veci poslanec Martin uviedol, že podanie obžaloby je výsledkom snáh iného poslanca a jeho asistenta s cieľom zaujať jeho miesto poslanca v Európskom parlamente. Sem patrí aj nezákonné získanie dokumentov z priestorov Európskeho parlamentu a zasahovanie do jeho emailov. Toto bolo i predmetom poslancovej sťažnosti predsedovi Buzekovi. Domnievam sa, že je správne, aby sa žiadosti Viedenskej prokuratúry o zbavenie parlamentnej imunity menovaného poslanca vyhovelo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Viedenská prokuratúra mieni začať konanie proti poslancovi Európskeho parlamentu Hansovi-Peterovi Martinovi na základe obvinení, že porušil ustanovenia oddielu 2b rakúskeho zákona o politických stranách tým, že neprimerane použil štátne finančné prostriedky na úhradu súkromných výdavkov a na vyrovnanie navýšených faktúr, ktoré mu predložili priatelia a obchodní partneri. Obvinenia sa týkajú obdobia volebnej kampane do Európskeho parlamentu v rokoch 2008 a 2009.

Hans-Peter Martin je okrem toho obvinený aj z toho, že zavádzal audítorov zodpovedných za kontrolu použitia prostriedkov tým, že predložil „fiktívne dokumenty“ s cieľom odôvodniť zákonnosť účtovníctva a/alebo právneho základu na použitie prostriedkov.

V priebehu prípravného vyšetrovania chce Viedenská prokuratúra nariadiť prehliadku, a to najmä priestorov využívaných zamestnancami „Liste Martin“, a získať prístup k informáciám týkajúcim sa bankových účtov a bankových prevodov v Rakúsku aj Nemecku. Na základe uvedeného a podľa článku 6 ods. 2 rokovacieho poriadku súhlasím s odporúčaním Výboru pre právne veci po preskúmaní argumentov za a aj proti zbaveniu imunity poslanca, aby Európsky parlament zbavil Hansa-Petra Martina poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to waive the immunity of Hans-Peter Martin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. No caso em apreço, os serviços da Procuradoria de Viena solicitaram o levantamento da imunidade de Hans-Peter Martin, deputado ao Parlamento Europeu, a fim de permitir às autoridades austríacas que realizem as investigações necessárias e procedam judicialmente contra Hans-Peter Martin, requeiram buscas na sua casa ou nos seus gabinetes, apreendam documentos e façam controlos sobre os computadores ou quaisquer outras buscas electrónicas que possam ser necessárias, dando início a processos-crime contra o deputado Martin com fundamento em apropriação indevida de fundos partidários, ou qualquer outra qualificação jurídica que possa ser atribuída às alegadas infracções perante os tribunais penais competentes. Tendo em consideração que o pedido de levantamento da imunidade de Hans-Peter Martin está relacionado com alegadas infracções que têm a ver com a apropriação indevida de fundos partidários, prevista na secção 2b da Lei dos Partidos Políticos, temos de proceder ao levantamento da imunidade do deputado Hans-Peter Martin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Committee on Legal Affairs unanimously adopted the report recommending waiving Hans Peter Martin’s immunity in order to enable the Austrian authorities to conduct investigations for alleged misappropriation of party funding. I did not support this initiative since I think that if there is immunity it should be waived only after a Member’s mandate has expired.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es ist mehr als erfreulich, dass das EU-Parlament heute mit so großer Mehrheit entschieden hat, den österreichischen EU-Mandatar Hans-Peter Martin zur weiteren Strafverfolgung auszuliefern. Die Einleitung verschiedener Strafverfahren gegen Martin bestätigen den Verdacht, der schon lange am Tisch liegt, aber scheinbar bewusst verschleiert wurde. Jahrelang haben wir als Freiheitliche mit parlamentarischen Anfragen versucht, den Verdacht gegenüber Hans-Peter Martin, fahrlässig mit Steuergeldern umzugehen, aufzuklären. Jedoch musste erst der „Zauberlehrling“ Martins, sein ehemaliger Assistent und nunmehrige EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser, kommen, um seinen Ex-Chef zu verraten und die Machenschaften ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Inwieweit er selbst in den Strudel all dieser aufklärungswürdigen Vorgänge verwickelt ist, wird ebenso noch zu klären sein.

Mehr als bedenklich ist es jedoch, dass man seitens der österreichischen Polit- und Medienlandschaft jahrelang durch das Nichtthematisieren der zweifelhaften Vorgänge offenbar bewusst 18 Prozent der österreichischen Wähler getäuscht hat, einzig mit dem Vorsatz, der FPÖ zu schaden. Durch die Auslieferung Martins an die österreichische Justiz wird nun hoffentlich Licht in den Förderungsdschungel rund um den selbsternannten Saubermann Martin kommen, weshalb ich für den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o levantamento da imunidade parlamentar, atentos os argumentos expressos no relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This is a request to waive the parliamentary immunity of Hans Peter Martin. The case concerns the inappropriate use of State funding to meet private expenditure.

 
  
  

Report: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque considero que um dos atributos de um espaço comum de liberdade, segurança e justiça da UE é a supressão das fronteiras internas, especialmente no espaço Schengen. Em contrapartida, as fronteiras externas da União passaram a constituir matéria de responsabilidade comum e tornou-se ainda mais premente a necessidade da sua gestão integrada.

O presente relatório pretende uma abordagem coordenada em matéria de segurança das fronteiras externas, sendo imperativo criar uma gestão integrada, uniforme, que assegure um alto nível de controlo e vigilância. Consequentemente, é necessário proceder à adopção e aplicação de regras comuns e igualmente necessário reforçar a cooperação entre Estados-Membros no que respeita à segurança das respectivas fronteiras externas. Exigem-se mais esforços combinados e uma maior partilha de recursos. É no quadro desta necessidade de obter uma coordenação e solidariedade acrescidas que a Agência Frontex desempenha um papel fulcral. O PE tem apoiado a Agência de uma forma inequívoca, nomeadamente através de um aumento significativo das dotações destinadas a apoiar as operações, requerendo também o melhoramento na legislação a que obedece a Agência a fim de corrigir as suas insuficiências e melhorar a sua eficácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX). Šengeno zonos kūrimas ES ir vidaus sienų panaikinimas skatina ES valstybes nares bendrai spręsti išorės sienų apsaugos problemą, o integruoto išorės sienų valdymo poreikis tampa vis svarbesnis. Šioje srityje labai svarbu užtikrinti efektyvų FRONTEX agentūros, atsakingos už išorės sienų apsaugą, darbą. FRONTEX turėtų būti Europos išorės sienų agentūra, kuri koordinuoja bendrus ES veiksmus, susijusius su ES valstybių narių išorės sienomis. FRONTEX turėtų būti ypač pasiruošusi padėti valstybėms narėms, kai reikalinga techninė ir operatyvinė pagalba prie išorės sienų, ypač toms valstybėms narėms, kurios susiduria su ypatingu ir neproporcingu spaudimu. Todėl pritariu rezoliucijoje pateiktiems FRONTEX reglamento pakeitimams, manau, kad jie sustiprins šios agentūros veiklą, prisidės prie efektyvesnio jos funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo, tuo pačiu ES išorės sienos bus geriau apsaugotos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, una politica migratoria europea lungimirante ha bisogno di una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, proprio per far fronte alle continue minacce e sollecitazioni alle nostre frontiere da parte della criminalità transfrontaliera. Il futuro dell'Agenzia europea Frontex richiede un alto livello di fiducia e collaborazione reciproca tra gli Stati membri ma, soprattutto, la disponibilità di attrezzature e strumenti necessari per adempiere alle sue funzioni, in particolar modo nei casi di emergenza, in maniera puntuale ed efficiente, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai diritti fondamentali.

Sostengo pertanto la proposta di modifica del regolamento Frontex del 2004, poiché la sicurezza e la gestione delle nostre frontiere esterne non deve rimanere un'ambizione, ma deve concretizzarsi in un organismo che assolva ai suoi compiti in stretta collaborazione con altre agenzie europee, segnatamente Europol ed Eurojust, con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo e l'Agenzia per i diritti fondamentali. Tuttavia, ritengo che le valutazioni che verranno fatte relative all'operatività di Frontex non dovrebbero in alcun modo pregiudicare l'attuale buon funzionamento di Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della modifica del regolamento del Consiglio perché ritengo necessaria l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione. Gli ultimi avvenimenti storici e i flussi migratori che ne sono seguiti hanno evidenziato sempre più questa necessità.

Dopo numerosi negoziati con il Consiglio e sei triloghi, il Coreper (Comitato delle rappresentanze permanenti) ha accettato finalmente l'ultima richiesta del Parlamento europeo, relativa al principio di necessità e proporzionalità. La relazione migliora notevolmente il futuro regolamento e sono stati ottenuti 4 risultati fondamentali: (1) il rafforzamento dell'efficacia dell'agenzia, (2) il potenziamento della visibilità dell'agenzia stabilendo "Guardie di frontiera europee" e la denominazione di queste in modo chiaramente identificabile; (3) un pacchetto di misure correlate al monitoraggio e alla protezione dei diritti umani fondamentali e (4) il controllo democratico dell'agenzia da parte del Parlamento europeo. Faccio i complimenti al collega Busuttil per il successo della relazione, con l'auspicio che tutto ciò possa portare a una reale legittimità dell'agenzia, affinché si abbiamo sempre più istituzioni rappresentative comunitarie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I strongly support this report as Europe can no longer look powerless in emergency situations because it is unable to muster resources or pool assets. FRONTEX must be ready to assist Member States in circumstances requiring increased technical and operational assistance at external borders, especially at external Union borders which are vulnerable or require concerted action.

Thanks to the amendments tabled by my Group on this text, the operational capacities of the Agency will be strengthened. We also obtained that rescue at sea be added to the tasks of FRONTEX. This report is also important because it clearly underlines that FRONTEX has the obligation to respect fundamental rights, respect international conventions and assure international protection, in particular the principle of non-refoulement.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – A l'heure où les Européens s'interrogent parfois sur la qualité des contrôles effectués aux frontières extérieures de l'Union européenne, j'ai voté en faveur du rapport de mon collègue PPE Simon Busuttil, car il prévoit un renforcement équilibré de l'Agence européenne en charge de cette question. Frontex disposera en effet de moyens matériels et financiers renforcés pour assurer ses missions. Le respect des droits fondamentaux sera cependant plus que jamais au cœur de ses engagements. Enfin, Frontex disposera d' "équipes européennes de gardes-frontières" pour assurer la sécurité des frontières extérieures et par là-même de l'Union européenne dans son ensemble.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) foi criada em 2004, tornando-se operacional em 2005. A Agência FRONTEX reforça a segurança nas fronteiras, assegurando a coordenação das acções dos Estados-Membros na aplicação de medidas comunitárias relacionadas com a gestão das fronteiras externas. A abolição das fronteiras internas facilitou a liberdade de circulação de cidadãos, o que exige uma abordagem coordenada no que se refere à segurança das fronteiras externas, que devem permanecer fechadas ao crime transfronteiras, bem como a outras actividades ilícitas. Por isso é necessário adoptar e aplicar regras comuns, bem como reforçar a cooperação entre os Estados-Membros no que se refere às fronteiras externas. Assim, o presente relatório, que apoiei, prevê a criação de equipas de guarda de fronteira europeias que serão destacadas durante operações conjuntas, intervenções rápidas e projectos-piloto. Destaco igualmente o reforço das obrigações da FRONTEX em matéria de direitos fundamentais, o estabelecimento de um mecanismo eficaz para acompanhar o respeito desses direitos em todas as suas actividades, a nomeação de um agente para os direitos fundamentais e a criação de um fórum consultivo nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), in writing. − I voted against the Frontex report, because it is nation states and not EU agencies which should control and patrol national borders. Frontex is an affront to British freedom. This latest move is simply a power grab by the EU to give Frontex more money, personnel, equipment and powers. This vote gives the wrong powers to the wrong people. This proposal is another way of increasing the power and dominion of the European Union over its Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor porque la modificación permitirá aplicar eficazmente las normas comunes aumentando la coordinación y cooperación entre los Estados miembros. Reforzar las funciones de la Agencia permitirá una gestión integrada de las políticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signore Presidente, onorevoli colleghi, il mio voto è stato decisamente contrario dal momento che la relazione in questione include disposizioni volte ad indebolire l'agenzia Frontex e a renderla incapace di svolgere i compiti per i quali era stata creata. Il documento privilegia infatti il principio di non respingimento e include clausole volte a proibire il rimpatrio dei clandestini. Inoltre, il documento sostituisce il termine "clandestino" con il termine "irregolare".

Tale cambiamento non ha giustificazioni né logiche né tantomeno giuridiche e sembra volto a promuovere intenzionalmente lo status giuridico dei clandestini al fine di impedire il loro rimpatrio e di facilitare la loro regolarizzazione. La Lega Nord ritiene che l´agenzia Frontex non debba offrire supporto alle attività illegali quali l'immigrazione clandestina, ma che sia invece tenuta a bloccarle, ed è per questo che il mio voto è contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) yra labai svarbus ES migracijos valdymo mechanizmo elementas, ir manau, jog iki šiol dar nebuvo išnaudotas visas šios agentūros potencialas. FRONTEX svarba ypač atsiskleidė per pastaruosius mėnesius, kuomet Europą užplūdo pabėgėliai iš Šiaurės Afrikos. Todėl manau, kad šio pakeisto reglamento priėmimas būtų labai savalaikis, nors jame numatyti pakeitimai buvo parengti remiantis jau 2008 m. pateikta Komisijos ataskaita bei Valdančiosios tarybos rekomendacijomis.

Dabartinio pasiūlymo tikslai – stiprinti agentūros veiklos galimybes rengiant, koordinuojant ir įgyvendinant veiklą, ypatingai atkreipiant dėmesį į užduočių pasidalijimą su ES valstybėmis narėmis, kiek tai susiję su žmogiškųjų išteklių ir techninės įrangos paskirstymu, taip pat vidaus ir išorės įgaliojimų bei pavedimų išplėtimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione Busuttil perché concordo con l'opportunità di conferire un nuovo mandato all'agenzia Frontex dotandola di maggiori risorse e strumenti per renderla più efficace. L'agenzia Frontex svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento delle frontiere esterne. Alla luce dei recenti flussi migratori sempre più mutevoli e in continua evoluzione, si stanno rivelando condizioni indispensabili per il buon funzionamento dell'agenzia una gestione integrata che garantisca un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, ma anche norme comuni e una maggiore cooperazione fra gli Stati membri. Condivido quanto sottolineato dal relatore, vale a dire l'opportunità che Frontex sia pronta ad assistere gli Stati membri in specifiche circostanze con particolare attenzione a quegli Stati chiamati a fronteggiare oneri specifici e sproporzionati per i rispettivi sistemi nazionali in materia di asilo. A tal fine è perciò indispensabile uno stretto coordinamento con le altre agenzie europee come Europol ed Eurojust nella lotta alla criminalità transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against, because this report aims to create an EU Border Guard, and is another attempt to create new EU controlled institutions which enlarge the scope of EU competences. Although the UK is not in FRONTEX, the UK contributes towards any new EU formation – in this instance part of a budget of EUR 88 million in 2011 – money that will allow the agency to purchase cars, helicopters and other border monitoring equipment instead of relying on the Member States to police their own. The agency will also appoint an inspector to ensure cases are in line with their stipulations on human rights. It enables the EU to determine who is allowed inside Europe, thus controlling immigrants who may then seek forward travel to the UK. Matters of citizenship and immigration should remain the privilege of sovereign determination.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Busuttil ci ha presentato una relazione che possiamo definire un successo per il Parlamento europeo. Infatti oggi abbiamo votato una relazione che è il risultato di lunghi negoziati, al termine dei quali il Consiglio ha accettato le richieste del Parlamento. Ho votato a favore della relazione perché ritengo che essa migliori notevolmente il futuro regolamento di gestione di Frontex. L'agenzia è nata nel 2004, ma a cinque anni di distanza dal suo inizio operativo sono necessari dei miglioramenti nel suo funzionamento. Credo che grazie a questa relazione il Parlamento abbia ottenuto i suoi quattro obiettivi principali: innanzitutto, il rafforzamento dell'efficacia dell'agenzia; in secondo luogo, l'aumento della visibilità dell'agenzia stabilendo le cosiddette "Guardie di frontiera europee" e la denominazione di queste in modo chiaramente identificabile; terzo, la definizione di un pacchetto di misure correlate al monitoraggio e alla protezione dei diritti umani fondamentali; infine, il controllo democratico dell'agenzia da parte del Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A política da União relativa às fronteiras externas visa instituir uma gestão integrada das fronteiras que garanta um nível elevado de controlo e vigilância, indispensável à livre circulação de pessoas na União e elemento fundamental do espaço de liberdade, de segurança e de justiça. É fundamental que haja um reforço do papel da Agência no sentido de desenvolver uma política com vista à introdução gradual do conceito de gestão integrada das fronteiras externas. Após seis anos de operações da Frontex, há uma necessidade clara de rever as suas operações. Esta lei concede à Frontex um mandato renovado, com mais recursos e ferramentas à sua disposição.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apoio o Relatório Busutill sobre a FRONTEX porque reconheço o papel desta Agência na gestão integrada e uniforme das fronteiras externas que garanta um nível elevado e uniforme de controlo e vigilância como condição sine qua non para que possa existir uma verdadeira área de liberdade, segurança e justiça onde seja garantida a circulação de pessoas. O aumento das pressões migratórias, envolvendo novas ameaças e riscos, e o alargamento do espaço Schengen obrigam a reforçar o seu papel, a facultar-lhe mais recursos e ferramentas, e a aumentar a sua eficácia. Aplaudo, sobretudo, o reforço das disposições em matéria de direitos fundamentais, o reforço da eficácia, com a possibilidade de enviar os peritos da Frontex por períodos de tempo mais longos (pelo menos 6 meses), a criação de equipas de guardas de fronteira, o processamento de dados pessoais para análises de risco, limitando o prazo de retenção de dados e obrigando a que sejam despersonalizados, a aquisição de meios operacionais – a Frontex poderá proceder à aquisição de meios em parceria com os Estados-Membros, quando exista uma situação de emergência, ou haja falta de meios, o que lhe dará uma maior margem de manobra em termos operacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Avec environ 214 millions de migrants dans le monde, la gestion des flux migratoires est l'un des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Or, à l'échelle de l'Union européenne, la politique migratoire manque d'ambition. Tout d'abord, il faut mieux agir avec Frontex et renforcer les moyens de l'Agence pour la gestion des frontières extérieures de l'Union en faisant jouer à plein la solidarité européenne. Il faut accroître sa visibilité en déployant des équipes européennes de gardes-frontières. L'Union européenne doit également mieux s'équiper pour contrôler le respect des droits fondamentaux. Au-delà de ce mécanisme, si nous voulons vraiment aider les pays - du sud de la Méditerranée notamment-, alors il nous faut aller vers une harmonisation du droit d'asile, revenir sur la convention de Dublin, et plus encore élaborer, enfin, une vraie politique en matière d'immigration. C'est la seule façon de traiter la question des migrations de manière sereine et responsable.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition de modification du mandat de l'Agence européenne de protection des frontières extérieures de l'Union européenne, Frontex, qui devrait permettre d'affermir l'action de cette agence européenne dans un contexte de fortes pressions migratoires à nos frontières. Un renforcement de la coopération européenne tel que proposé dans cet acte permettra de mieux lutter contre l'immigration illégale sur le territoire européen. Ce nouveau mandat s'inscrit parfaitement dans la logique mise en place par le pacte européen sur l'immigration et l'asile signé par les dirigeants européens sous la présidence française de l'Union européenne en septembre 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur l'agence pour la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne qui institue de nouvelles règles. Depuis 2005, Frontex est chargée de coordonner les activités de la police aux frontières extérieures de l'UE. Il était temps d'évaluer les 6 premières années afin de la renforcer et de la rendre plus efficace. Je me félicite que l'agence ne soit plus, dorénavant, dépendante des attributions des États membres pour l'achat ou la location d'équipements (véhicules, hélicoptères,...). De plus, les États membres sont juridiquement tenus, et ce sur une base annuelle, de respecter leurs engagements de fournir des effectifs humains ou du matériel à l'agence. La mise en place de dispositifs destinés à garantir le respect des droits fondamentaux des migrants, notamment par la désignation d'un "officier aux droits fondamentaux" et l'élaboration d'un code de conduite, me satisfait. Conformément à la législation internationale, aucun migrant ne pourra être débarqué ou remis aux autorités d'un état dans lequel sa vie ou ses libertés sont menacées. Cela peut sembler évident mais il vaut parfois mieux le rappeler!

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că reformarea Frontex este foarte importantă în vederea corectării deficienţelor identificate în activitatea sa până în acest moment, dar şi pentru acordarea către aceasta de noi competenţe şi resurse.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui nou regulament este ameliorarea protejării de către Agenţie a drepturilor fundamentale ale imigranţilor. Din acest punct de vedere, aspectele cele mai importante ţin de introducerea de traininguri speciale pentru agenţi, instituirea unui Cod de conduită, dar şi obligaţia agenţilor Frontex de a se conforma regulilor europene atunci când întreprind operaţiuni în afara teritoriului UE.

De asemenea, consider că un foarte important pas înainte este faptul ca Frontex va fi însărcinată cu realizarea de analize de risc a frontierelor externe, întrucât prin aceste analize de risc se vor putea evalua în mod obiectiv problemele reale care există în statele Schengen. În sfârşit, consider că următorul pas logic în evoluţia Frontex va trebui să îl constituie crearea Sistemului UE de supraveghere a frontierelor, a cărui realizare nu ar trebui să întârzie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Numa Europa que se pretende cada vez mais liberta dos obstáculos que impedem a circulação no seu interior, as fronteiras externas enfrentam o desafio de não a transformarem numa fortaleza, contribuindo, simultaneamente, para garantir a segurança dos seus cidadãos e controlar os fluxos migratórios ilegais.

A vigilância e o controlo das fronteiras externas da União são hoje não apenas do interesse e da competência dos Estados fronteiriços mas de todos os países que a compõem. Neste esforço comum, a agência FRONTEX assume um papel primordial no tocante à coordenação e assistência aos Estados. A proposta da Comissão, com as adaptações que lhe foram introduzidas em sede de comissão parlamentar, visa clarificar o mandato da FRONTEX e dotá-la de novas competências no âmbito do seu mandato. Faço votos que o novo quadro legislativo permita à agência não só prosseguir a sua importante missão como melhorar o seu desempenho no respeito pela soberania dos Estados-Membros e pelos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do Conselho que cria a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX). Em 14 de Junho de 1985, procedeu-se à assinatura do Acordo Schengen que, através da supressão dos controlos nas fronteiras internas dos países signatários e da criação de um espaço comum, veio possibilitar a livre circulação de pessoas (meio bilião) e bens em todo o espaço da União Europeia. O controlo das fronteiras externas da UE passou a representar matéria de interesse comum e a exigir uma gestão integrada. Esta liberdade de circulação, se é positiva para os cidadãos de boa-fé, é também uma oportunidade de entrada de pessoas não bem-vindas nesses Estados, tais como refugiados, terroristas, criminosos, foragidos à justiça, apátridas, etc. Saúdo e voto favoravelmente este relatório que visa reforçar a Agência, tornando-a mais eficiente, aumentando a sua visibilidade (dando o nome de guardas fronteiriços europeus aos funcionários), vinculando os Estados-Membros ao cumprimento deste normativo e submetendo-a a um controlo mais eficaz por parte deste Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório introduz alterações sobre a gestão das fronteiras, a nível externo da UE, reforçando o seu controlo, nomeadamente através da criação de equipas de guardas de fronteiras europeias. Também estabelece a obrigatoriedade de os Estados-Membros contribuírem com pessoal e com recursos materiais. Como sabemos, especialmente no espaço Schengen, as fronteiras externas da União Europeia passaram a constituir matéria de responsabilidade comum. Assim, a Comissão e o Parlamento Europeu encontram aí a justificação para as medidas propostas neste relatório, com a necessidade criada da sua gestão integrada e uniforme que assegure um alto nível de controlo e vigilância. Trata-se de novos passos dados no sentido da consolidação de uma política de imigração repressiva, com reforço de meios, dando mais poder à Frontex.

A política da UE neste domínio, sobretudo depois da aprovação da chamada directiva do retorno – ou da vergonha – criminaliza os imigrantes e suas famílias, escamoteando que, em geral, ou fogem de guerras que a própria União Europeia vem alimentando, como é o caso recente e vergonhoso na Líbia, ou apenas procuram melhores condições de vida. Em coerência com a nossa oposição a esta visão repressiva, imperialista e federalista da União Europeia, votámos contra este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório introduz alterações sobre a gestão das fronteiras a nível externo da UE, reforçando o seu controlo, nomeadamente através da criação de equipas de guardas de fronteiras europeias. Também estabelece a obrigatoriedade de os Estados-Membros contribuírem com pessoal e com recursos materiais.

Como sabemos, especialmente no espaço Schengen, as fronteiras externas da União passaram a constituir matéria de responsabilidade comum. Assim, a Comissão e o Parlamento Europeu encontram aí a justificação para as medidas propostas neste relatório, com a necessidade criada da sua gestão integrada e uniforme que assegure um alto nível de controlo e vigilância.

Consideramos que estas alterações visam dar mais poder à Frontex para agravar a política de imigração, através de mais meios de carácter repressivo. Registe-se que a política da União Europeia, nesta área, sobretudo depois da directiva do retorno ou da vergonha, criminaliza os imigrantes e suas famílias, escamoteando que, em geral, ou fogem das guerras que a própria União Europeia alimenta, ou apenas procuram melhores condições de vida. Por discordarmos desta visão repressiva, imperialista e federalista da União Europeia, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Schengenský priestor voľného pohybu zahŕňa 25 krajín (vrátane troch nečlenských štátov EÚ) a umožňuje slobodné cestovanie v rámci tohto priestoru pre takmer pol miliardy ľudí na celom kontinente. Zrušenie vnútorných hraníc rozhodne pozitívnym spôsobom uľahčilo občanom slobodu pohybu. Je však nevyhnutný koordinovaný prístup pri zabezpečení vonkajších hraníc. Pre správne fungovanie tohto systému je potrebné integrované riadenie, ktorým sa zabezpečí jednotná a vysoká úroveň kontroly a dohľadu. Vyžaduje si to prijatie a vykonávanie spoločných pravidiel, a tiež zvýšenú spoluprácu medzi členskými štátmi pri zabezpečení vonkajších hraníc. V zásade sa spolupráca musí zakladať na solidarite medzi členskými štátmi, najmä s pohraničnými členskými štátmi, ktoré sú pre svoju zemepisnú a demografickú situáciu vystavené výrazným migračným tlakom na svojich hraniciach.

Práve tu zohráva dôležitú úlohu agentúra Frontex, ktorá čelila rýchlo sa meniacim udalostiam v oblasti migračných tokov na vonkajších hraniciach Únie a bola aktívna vo viacerých spoločných pozemných, vzdušných a námorných operáciách. Jej účinnosť však nedosiahla očakávanú úroveň. Zastávam presvedčenie, že agentúra by mala stelesňovať európsku solidaritu, pričom zdroje zhromaždené z rôznych členských štátov by sa mali spojiť na podporu členských štátov v ťažkostiach alebo konkrétnych miest na vonkajších hraniciach Únie, ktoré sú citlivé alebo si vyžadujú spoločnú akciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Dans un monde idéal, chaque État membre aurait la haute main sur le contrôle de ses propres frontières, déciderait souverainement de qui a le droit d'entrer et de séjourner sur son territoire, et à quelles conditions. Et cela n'interdirait aucune coopération. Mais Schengen et l'Union européenne sont passés par là, supprimant tout contrôle aux frontières intérieures de l'UE, envoyant ainsi un message extrêmement fort aux candidats à l'immigration illégale. Ces derniers savent tous, en effet, qu'en entrant dans l'Union par n'importe quel point, il leur sera facile d'aller dans le pays de leur choix. Et ce d'autant plus que le pays d'entrée sera submergé et ses autorités, dépassées. C'est très exactement l'expérience que nous vivons depuis le début de l'année, avec les "révolutions arabes" qui ont, curieusement, jeté sur les côtes italiennes et maltaises des dizaines de milliers de prétendus réfugiés, dont le premier devoir serait pourtant de participer à la renaissance de leur pays. Dans ce contexte, le renforcement de Frontex, l'agence supposée incarner la solidarité européenne en cas d'afflux massif de migrants, semble logique. Ce qui l'est moins, c'est l'insistance malsaine sur des considérations qui, sous prétexte de défendre les droits de l'homme, sont susceptibles de réduire à néant ces efforts.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), par écrit. – J'ai voté pour la révision du règlement de l'agence Frontex, car il était primordial de clarifier son rôle et ses responsabilités tout en garantissant qu'elle agisse en respectant les droits fondamentaux des migrants. La nécessité de cette révision est devenue d'autant plus flagrante dans le contexte des révolutions arabes et des mouvements migratoires qui ont suivi. J'accueille donc favorablement plusieurs des modifications proposées, telles que la mise en place d'un forum consultatif, qui exercera un contrôle renforcé sur les activités de Frontex, et l'obligation pour l'Agence d'assurer les sauvetages en mer lors d'urgences humanitaires, sous peine de se voir suspendue. La possibilité pour l'Agence de ne plus dépendre des Etats membres, en faisant elle-même l'acquisition de son matériel, et l'information accrue du Parlement sont des modifications qui vont permettre de clarifier davantage la relation qu'a l'outil Frontex avec les décisions politiques. Un aspect qui a particulièrement attiré mon attention est la création, grâce à ce règlement, du statut de gardes-frontières européens. Cette évolution, qui n'est pour l'instant que terminologique, est une nouveauté qui pourra, espérons-le, avoir des répercussions sur d'autres corps de métiers nécessitant la même coordination, tel que les gardes-côtes des différents Etats membres, par exemple.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – L'agence qui doit garantir la sécurité des frontières extérieures de l'espace Schengen, au sein duquel les citoyens de 25 pays, dont 22 membres de l'UE, peuvent circuler librement, a été souvent critiquée pour son manque de moyens. Elle doit surveiller quelque 42 672 kilomètres de frontières extérieures maritimes et 8 826 kilomètres de frontières terrestres. Le Parlement européen a adopté cette semaine de nouvelles règles sur Frontex par 431 voix pour, 49 voix contre et 48 absentions. Il s'agit de la plus importante réforme de la loi qui a mis Frontex sur pied en 2004. Notre évaluation des six premières années d'activités de l'Agence montre qu'il est nécessaire de la renforcer et de la rendre plus efficace. Dorénavant, l'agence achètera ou louera elle-même son propre équipement, tel que des véhicules ou des hélicoptères, et ne sera ainsi plus dépendante des attributions des États membres. Du personnel désigné par les États membres alimentera ainsi les équipes européennes de gardes-frontières. Les "équipes communes de soutien" actuelles et les "équipes d'intervention rapide aux frontières" seront fusionnées sous le nom de "gardes-frontières européens". Le budget de l'agence a été augmenté de 6 à 88 millions d'euros entre 2005 et 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement a apporté, ce mardi 13 septembre, un soutien ferme à la réforme de l'agence Frontex en adoptant à une large majorité le rapport de Monsieur Busuttil (PPE, MT). Ce rapport plaide pour le renforcement du mandat de l'agence, l'accroissement de ses ressources et la coopération renforcée entre l'Union européenne et les États membres. La nécessité de disposer d'une agence européenne chargée de surveiller efficacement les frontières extérieures de l'Union européenne n'est plus à démontrer. La pression migratoire est forte. Compte tenu des développements récents dans le pourtour méditerranéen, il était urgent de revoir les modalités de fonctionnement et d'action de Frontex afin de lui donner les moyens d'être pleinement opérationnelle. Je suis convaincu que la réponse appropriée à des phénomènes d'une telle ampleur est une réponse européenne dans le respect des spécificités et des besoins nationaux. C'est pourquoi, je salue la création d'une équipe de gardes-frontières européenne qui témoigne encore une fois de la volonté de parvenir à une Europe forte et intégrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes vienas iš ES bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės elementų – vidaus sienų panaikinimas, visų pirma Šengeno erdvėje. Todėl ES valstybių narių išorės sienos tampa bendra problema, o integruoto išorės sienų valdymo poreikis vis svarbesnis. Reikia pasimokyti iš pirmų penkerių Agentūros (FRONTEX, Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra) veikimo metų ir iš naujo suteikti jai įgaliojimus kartu suteikiant daugiau išteklių ir įrankių, kad ji taptų efektyvesnė. Besikartojanti problema buvo tai, kad FRONTEX labai priklausoma nuo valstybių narių dislokuojamo personalo ir įrangos jos koordinuojamoms misijoms. Valstybių narių dalyvavimas buvo nesistemingas ir įsipareigojimai aprūpinti įranga nepakankami. Šie trūkumai rimtai kenkė Agentūros veiksmingumui. Kita problema buvo nepakankamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Manau, kad šių trūkumų šalinimas ir šis dokumentas prisidės prie šios Agentūros veiklos gerinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Noile reglementări pentru agenţia europeană de protecţie a frontierelor, FRONTEX, sunt o necesitate în noul context al primăverii arabe, problema imigraţiei fiind astăzi una din ce în ce mai gravă. Ca în orice alt demers relativ la acţiunile externe, am decis în cadrul PE că esenţială este respectarea drepturilor omului, unul dintre principiile de bază ale UE. De aceea, am enumerat condiţionalităţi referitoare la încălcarea acestui principiu.

Chestiunea eficacităţii a ocupat şi ea un loc important în negocierile noastre. Aşadar, noile reglementări impun ca FRONTEX-ul să aibă propriile resurse logistice, pe care le poate închiria sau achiziţiona, fără a fi dependentă de implicarea statelor membre.

Consider că revizuirea FRONTEX este un pas important în protejarea frontierelor Uniunii, dar şi o garanţie că acţiunile noastre vor sta sub egida respectării drepturilor omului.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. − Euroopan unionin ulkorajojen valvonta ja siirtolaiskysymykset ovat puhuttaneet viime vuosina paljon. Uusilla Frontex-säännöillä vahvistetaan eurooppalaista rajavalvontakulttuuria. Muutos on merkittävä. Frontexin toimintakyky paranee olennaisesti. Yhteisten operaatioiden vaikuttavuus lisääntyy. Mahdollisuudet oman kaluston hankintaan ja oman operatiivisen henkilöstön rekrytointiin täydentävät jäsenvaltioiden osoittamia resursseja. Uudistus lisää Frontexin kykyä vastata nopeisiin ja yllättäviinkin tilanteisiin, kuten viime kevään ja kesän aikana on nähty.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Simon Busuttil sur la proposition de règlement visant à renforcer le rôle de l'agence européenne Frontex dans le dispositif de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Grâce à cette révision, l'Agence disposera de plus de moyens financiers et humains pour faire face aux tâches qui lui sont allouées. L'Agence pourra notamment acheter ou louer elle-même son propre équipement, tel que des véhicules ou des hélicoptères, et ne sera ainsi plus, comme auparavant, dépendante des attributions des États-membres. Un système de gardes-frontières de l'Union sera aussi créé formant une réserve de gardes nationaux dans laquelle l'Agence pourra puiser pour ses différentes missions de surveillance des frontières dès la fin de l'année 2011. Cette révision du règlement Frontex va permettre d'améliorer, auprès des États membres, le soutien de cette agence européenne dans la gestion des frontières extérieures de l'Union: alors que les pressions migratoires s'intensifient aux frontières de l'Union européenne, le renforcement du rôle de Frontex est un impératif. C'était d'ailleurs un objectif inscrit dans le Pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté en 2008 sous la Présidence française de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Parlamentul European a avut o contribuţie semnificativă prin amendamentele depuse întrucât a reuşit crearea poziţiei de „ofiţer pentru drepturile omului” şi a unui „consiliu consultativ pentru drepturile omului”. Această contribuţie este cu atât mai importantă cu cât, conform noilor reguli, în cazul unor încălcări ale drepturilor omului, misiunile Frontex pot fi suspendate.

În acest context, Frontex va elabora coduri de bună conduită pentru a garanta respectarea drepturilor omului în toate operaţiunile coordonate de agenţie, inclusiv în operaţiunile de repatriere/returnare de persoane.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Jedným z charakteristických znakov spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ je i odstránenie vnútorných hraníc, najmä v rámci schengenského priestoru. Týmto sa zároveň vonkajšie hranice členských štátov EÚ stali záležitosťou spoločného záujmu a potreba integrovaného riadenia vonkajších hraníc je ešte závažnejšia.

Pri dĺžke vonkajších námorných hraníc 42 672 km a pozemných hraníc 8 826 km zahŕňa schengenský priestor voľného pohybu 25 krajín (vrátane troch nečlenských štátov EÚ) a umožňuje slobodné cestovanie v rámci tohto priestoru pre takmer pol miliardy ľudí na celom kontinente. Zrušenie vnútorných hraníc uľahčilo slobodu pohybu občanov dovtedy nevídaným spôsobom.

Táto skutočnosť si však vyžaduje koordinovaný prístup pri zabezpečení vonkajších hraníc. Zatiaľ čo vonkajšie hranice sú naďalej otvorené a účinné pre cestujúcich s dobrým úmyslom a osoby, ktoré potrebujú ochranu, musia byť uzavreté pre cezhraničnú trestnú činnosť a inú nezákonnú činnosť.

Z tohto dôvodu je potrebné integrované riadenie, ktorým sa zabezpečí jednotná a vysoká úroveň kontroly a dohľadu. Vyžaduje si to prijatie a vykonávanie spoločných pravidiel, ako aj zvýšenú spoluprácu medzi členskými štátmi pri zabezpečení vonkajších hraníc. Na tento cieľ je nevyhnutné intenzívnejšie spoločné úsilie a spoločné využívanie zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report on the basis that, with 42 672 km of external sea borders and 8 826 km of land borders, the Schengen free movement area comprises 25 countries (including three non-EU states) and enables free internal travel for nearly half a billion people across the continent. The abolition of internal borders has facilitated freedom of movement for citizens in an unprecedented manner. But this calls for a coordinated approach in securing external borders. And, whereas external borders remain open and efficient for bona fide travellers and for people who need protection, they must be closed for cross-border crime and for other illicit activities.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, è favorevole il mio voto alla relazione del collega Busuttil sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, meglio conosciuta come Frontex. Il regolamento così approvato consente di tutelare meglio soprattutto quei paesi che sono sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D), γραπτώς. – Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ (FRONTEX) θα αναπτύξει δικό του κώδικα δεοντολογίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, ενώ παράλληλα θα διορίσει ειδικό επιθεωρητή που θα ελέγχει το κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα στις δράσεις που αναλαμβάνει. Αυτή είναι η πιο σημαντική αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει τον Frontex ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να γίνει πιο αποτελεσματικός. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στα καθήκοντα του οργανισμού θα περιλαμβάνεται και η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης και επιχειρήσεων διάσωσης στη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport avalise l'autonomisation de l'Agence Frontex et la possibilité pour elle d'envoyer ses patrouilles lutter contre l'immigration clandestine jusque dans les pays tiers. Un comble! Ce n'est pas avec un forum consultatif qu'on renversera la logique du "tout sécuritaire", qui est ici avalisée et amplifiée. Sans moi. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Agência FRONTEX coordena a cooperação operacional entre os Estados-Membros no domínio da gestão das fronteiras externas; apoia os Estados-Membros na formação dos guardas de fronteiras nacionais, incluindo a definição de normas de formação comuns; realiza análises de risco; acompanha a evolução da investigação relevante em matéria de controlo e vigilância das fronteiras externas; apoia os Estados-Membros em circunstâncias que exijam assistência operacional e técnica reforçada nas fronteiras externas e faculta aos Estados-Membros o apoio necessário no âmbito da organização de operações conjuntas de regresso. A Agência FRONTEX reforça a segurança nas fronteiras, assegurando a coordenação das acções dos Estados-Membros na aplicação de medidas comunitárias relacionadas com a gestão das fronteiras externas. Segundo o regulamento revisto, a Frontex deverá promover a solidariedade entre Estados-Membros, particularmente aqueles que se encontram sujeitos a pressões específicas desproporcionadas. Os países da UE, que contribuíam numa base voluntária com pessoal e equipamento técnico para a Frontex, ficam agora vinculados a fazê-lo. A agência deverá, no entanto, ser também dotada de meios para a aquisição ou locação dos seus próprios equipamentos. A revisão do mandato da Frontex visa melhorar o funcionamento desta agência à luz da experiência adquirida desde a sua criação, em 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del informe Busuttil puesto que profundiza en el actual enfoque equivocado de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la UE (FRONTEX), enfoque basado en la idea de una "Europa fortaleza" sin tener en cuenta las nefastas e inhumanas consecuencias. Ejemplo de ello son los más de 2000 seres humanos que este año han muerto cuando intentaban huir de la dramática situación a la que están condenados en sus países, buscando refugio en Europa, como última opción para sobrevivir al hambre, la pobreza, la miseria, las guerras, los desastres climáticos o la persecución política. Este informe profundiza en la construcción de la "Europa fortaleza", sin tener en cuenta que, en muchos de los casos, las personas que intentan entrar en territorio europeo lo hacen huyendo de situaciones causadas por la propia UE, sin abordar las principales causas de las migraciones, entre ellas la nefasta política de vecindad o la insostenible política comercial neoliberal de la UE, y sin garantizar que se cumplan los derechos humanos de todos los migrantes a través de una política migratoria y de asilo basada en la solidaridad.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Les nouvelles règles de Frontex adoptées aujourd'hui permettront de rendre l'agence plus visible et plus efficace. Il s'agit ici d'une réforme importante de cette agence depuis sa création. Des gardes nationaux, désignés par les États membres pour prendre part aux missions, renforceront les équipes européennes de garde-frontières. L'agence pourra également acheter ou louer son propre matériel. La mise en place de dispositifs visant à garantir le respect des droits fondamentaux est un acquis important dans ce dossier. Ainsi, la désignation d'un officier chargé des droits fondamentaux et la création d'un forum consultatif permettront de contrôler le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de Frontex. Il convient également d'insister sur le fait que Frontex devra élaborer des codes de conduite afin de garantir le respect des droits de l'homme dans toutes les opérations, notamment les opérations de retour, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux personnes vulnérables.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie a jej priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je jednou zo základných stavebných kameňov EÚ a umožňuje slobodné cestovanie v rámci tohto priestoru pre takmer pol miliardy ľudí na európskom kontinente. Európska únia preto musí medzi svoje priority zaradiť vytvorenie komplexnej európskej migračnej politiky založenej na bezpečnosti, zodpovednosti, solidarite a samozrejme na ľudských právach. Verím, že jednotná a vysoká úroveň hraničnej kontroly a hraničného dozoru musia byť dôsledne zabezpečované v záujme ochrany občanov EÚ, a preto súhlasím, aby bol mandát agentúry upravený v záujme posilnenia operačných kapacít agentúry FRONTEX a aby prijaté opatrenia boli primerané, účinné a rešpektujúce základné práva.

Som presvedčený, že za účelom účinnej ochrany občanov EÚ a jej hodnôt pred cezhraničnou trestnou a inou nezákonnou činnosťou by mal taktiež FRONTEX v oblasti boja proti cezhraničnému zločinu prehĺbiť svoju spoluprácu predovšetkým s Europolom a Eurojustom. Na záver by som rád zdôraznil, že spolupráca medzi členskými štátmi sa musí riadiť princípom solidarity s pohraničnými členskými štátmi, ktoré sú pre svoju zemepisnú a demografickú situáciu vystavené výrazným a neprimeraným migračným tlakom na svojich hraniciach.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I have taken into account the rapporteur’s suggestions to (1) strengthen the provisions on fundamental human rights; (2) merge the articles providing for the setting up of Frontex Joint Support Teams and Rapid Border Intervention teams into one article providing for an EU Border Guard System which will consist of a pool of national border guards that can be tapped by the Agency for the purposes of its joint operations, rapid border intervention missions and pilot projects; this will streamline the provisions of the regulation, increase transparency, avoid duplication and confusion of roles and most importantly give a clearer European identity to the Agency’s missions; (3) support the Commission’s proposal to require Member State to participate in the EU Border Guard System; (4) tighten the timeframes within which rapid border intervention missions should be deployed; and (5) grant the Agency the power to process personal data in order to enable it to play a greater role in combating cross-border crime and irregular migration. I agree with the rapporteur and I voted ‘in favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho deciso di astenermi circa la valutazione di questa relazione. È chiaro che questo testo vuole cercare di porre rimedio al fallimento conclamato di FRONTEX e alcune delle misure proposte vanno nella giusta direzione. Mi domando tuttavia come si possano realizzare queste misure quando gli Stati membri ed il Consiglio che li rappresenta continuano ad opporsi, di fatto, ad una gestione comune delle frontiere europee.

Ne sono ennesima prova i tagli proposti dal Consiglio sul prossimo bilancio che dovremo approvare: sono previsti 15 milioni in meno per il fondo per i confini esterni, 10 per il fondo per i rimpatri, e un'altra decina di milioni è sottratta proprio a FRONTEX. Mi auguro quindi che il Parlamento si dimostri meno ipocrita del Consiglio e faccia valere con forza le sue ragioni, anche quando si tratterà di dotare FRONTEX delle risorse necessarie.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Dėkoju gerbiamam kolegai Busuttil už gerai subalansuotą pranešimą bei indėlį siekiant sutarimo kaip sustiprinti FRONTEX agentūrą. Įtvirtintas valstybių solidarumo principas, padidintas Europos Parlamento įsitraukimas, sustiprintas pagarbos pagrindinėms teisėms aspektas. Tai svarbu siekiant visuomenės paramos ir pasitikėjimo šia Europine institucija. Tačiau FRONTEX netampa viršnacionaline institucija - atsakomybė už sienų valdymą ir kontrolę tenka valstybėms narėms. Todėl vykdydama operacijas, ypač ten kur kyla didžiausios problemos, FRONTEX turėtų kuo didesniu mastu įtraukti nacionalines pajėgas, kad baigus operacijas pastarųjų gebėjimai liktų sustiprinti ir jos toliau taikytų gerąją patirtį. Svarbu, kad prieš sudarant agentūros darbinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, būtų tariamasi su už išorinius santykius atsakingomis ES ir susijusių šalių narių institucijomis. Patirtis rodo, kad nedemokratiniai režimai gali piktnaudžiauti teisiniu bendradarbiavimu politiniais tikslais. ES turi skirti dėmesio ir kitiems imigracijos aspektams. ES išorinės sienos neturėtų kirsti nepageidaujami asmenys. Didelį nerimą kelia pavyzdys, kai Šengeno viza buvo išduota asmeniui, įtariamam karo nusikaltimais, jis galimai keletą kartų lankėsi ES teritorijoje. Kai buvo sulaikytas Vienos oro uoste pagal Europos arešto orderį, buvo paleistas nepritaikius Europos arešto procedūros. Turime padaryti viska, kad tokios situacijos nebepasikartotų.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Неделчева (PPE), в писмена форма. − Силно подкрепям доклада на г-н Бусутил. Приемането на този регламент дава повече яснота на гражданите за функциите и мисиите на FRONTEX. Въвеждането на понятието „Европейски екипи за гранична охрана“ засилва европейския характер на мисиите и показва готовността за споделена отговорност и интегрирано управление на общите граници.

По този начин европейската солидарност, засвидетелствана в Договорите, ще бъде реализирана чрез обвързване с правни задължения за страните членки, както и с адекватен финансов и човешки ресурс. Засилването и изясняването на ролята на агенцията и на страните членки ще допринесе за добра координация в действията, ясно разпределение на отговорностите и способност за посрещане на предизвикателствата, пред които са изправени определени страни.

Така позволяваме на FRONTEX да разгърне човешката мисия, която тя изпълнява. В изпълнението на своите отговорности FRONTEX трябва да бъде пример не само в Европа, но и в световен мащаб.

Миграцията е феномен, свързан с хората, и следователно всички действия и всеки нов механизъм за функциониране трябва да бъде съобразени с Хартата на основните права на Европейския съюз. В тази връзка приветствам всички предложения, направени в тази посока – консултативния форум, експерта по човешките права, предвидените обучения за служителите на FRONTEX по въпросите на основните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − cari colleghi, la crisi degli immigrati provenienti dal Maghreb arabo in rivolta ha dimostrato come sia necessario per i Paesi europei del Mediterraneo avere un'agenzia europea come Frontex in grado di operare per risolvere problemi alle frontiere. Il mio voto favorevole alla modifica del regolamento é per permettere il rafforzamento di Frontex come agenzia pronta a intervenire in aiuto di uno Stato membro che ne faccia richiesta per problemi urgenti. Frontex ha già dimostrato che con maggiore autonomia e più finanziamenti può davvero svolgere un ruolo decisivo nella risoluzione di controversie che altrimenti andrebbero troppo per le lunghe se affrontate esclusivamente dalla politica europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de regulamento do PE e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do Conselho que cria uma Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX). A supressão das fronteiras internas, especialmente no espaço Schengen, objectivo de um espaço comum de liberdade, segurança e justiça da UE, tem como contrapartida o facto de as fronteiras externas da União passarem a constituir matéria de responsabilidade comum. Neste âmbito, é imperioso o reforço da sua gestão integrada. De facto, é necessário proteger as fronteiras externas, mantendo-as fechadas ao crime transfronteiras e a outras actividades ilícitas. Neste contexto surge a necessidade de reforçar e reformular os poderes da FRONTEX. Destaco, das alterações feitas, o reforço das disposições em matéria de direitos humanos fundamentais; a criação de um sistema de guardas de fronteiras da UE; o apoio aos Estados-Membros que enfrentam dificuldades ao nível dos seus sistemas de asilo; a nova atribuição na execução de operações de repatriamento voluntário e o alargamento do controlo democrático da Agência mediante a atribuição ao PE de um papel mais importante no controlo do trabalho da Agência, incluindo as suas modalidades de trabalho com países terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − The abolition of internal borders has created an even greater need to monitor and adopt a coordinated approach to secure our external borders. The security of Europe’s borders has relevance even for those Member States who are not in the Schengen area. Europe must be protected against cross-border crime and other illegal activities, including the alarming problem of human trafficking facing the EU. A balance must be struck between ensuring borders remain open and efficient for citizens, legitimate travellers and people in need of protection and in ensuring that they remain closed to criminal elements. While it is important for Europe to have a common migration policy, it is equally important that we avoid the ‘easy’ rhetoric surrounding migration. Some Member States have been calling for the right to re-impose border controls in times of trouble. Such calls should be resisted, and the Schengen Agreement should be strengthened to ensure the continuation of the right to freedom of movement within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A Agência FRONTEX, criada em 2004, tem por objecto a gestão da cooperação entre os diversos Estados-Membros relativamente às fronteiras externas. Trata-se de um domínio que, atendendo ao espaço Schengen, leva a que a cooperação deva ser bastante estreita, na medida em que as fronteiras assumem uma natureza dupla: ao mesmo tempo que delimitam o espaço territorial de um Estado, são ainda a demarcação limite de um espaço comum com 42 672 km de fronteiras externas, onde circulam livremente cerca de meio bilião de pessoas. É com esta ideia fundamental em vista, de que se torna necessária a acção conjunta dos Estados, que deve ser perspectivada a alteração ao Regulamento instituinte da agência FRONTEX: visa-se dotá-la de meios efectivos de acção que permitam o auxílio tempestivo aos Estados que careçam de apoio enquanto primeira porta de acesso à União Europeia. Por fim, justifica-se ainda o estreitamento de relações entre a agência FRONTEX e outras agências comunitárias que visam fins comuns, com vista a uma melhor racionalização dos meios e eficiência na acção.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Tämä päätöslauselma ja Frontexin ulkoisten toimivaltuuksien laajentaminen ja itsenäistäminen ovat askel kohti yhä yhtenäisempää rajavalvontaa ja Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa. Korkeatasoisella, itsenäisellä ja yhtenäisellä rajavalvonnalla mahdollistetaan vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa.

Samalla, kun Frontexin toimivaltaa laajennetaan, tulee kuitenkin huolehtia siitä, että sen nykyisiä suojatoimia etenkin ihmisoikeuksien kannalta parannetaan. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että ihmis- ja perusoikeusvelvoitteiden huomioon ottamista ollaan lisäämässä Frontexin toiminnassa. Erityisen tärkeitä ovat maininnat palauttamiskiellon periaatteesta sekä jokaisen oikeudesta lähteä mistä tahansa maasta, myös omastaan. On selvä, että Euroopan unionin virastojen tulee noudattaa unionin oikeutta ja perusoikeuksia toimiessaan niin EU:n alueella kuin sen ulkopuolellakin. Samalla tulee lisätä myös virkamiesten ihmisoikeuskoulutusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport relatif à la modification du règlement Frontex, l'Agence de gestion des frontières extérieures de l'UE créée en 2004. Objectif : mieux définir le mandat de l'Agence et lui faire gagner en efficacité. Comment ?

D'abord, en s'attaquant à un problème récurrent : la trop grande dépendance de Frontex vis-à-vis des États membres pour le déploiement de personnel et d'équipement. Désormais, l'Agence aura les moyens d'acquérir ou de louer son propre matériel, et les États membres seront tenus de respecter leurs engagements quant à la mise à disposition de gardes-frontières nationaux. Il est question ici de la véritable création d'un système européen de gardes-frontières de l'Union, dans lequel l'Agence pourra puiser pour l'ensemble de ses opérations.

Ensuite, en réduisant les délais de déploiement des missions d'intervention rapide aux frontières, afin de pouvoir réellement faire face aux situations d'urgence.

Enfin, et c'est essentiel, en renforçant les dispositions relatives au respect et à la défense, par Frontex, des droits fondamentaux dans tous ses domaines de compétence. C'est l'une des principales victoires du Parlement dans ce texte, qui, nous l'espérons, aura rapidement des implications directes et tangibles sur le terrain difficile des zones situées aux frontières extérieures de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. Like all other EU agencies and bodies, FRONTEX has a duty to observe and uphold fundamental rights in all realms of its affairs. The rapporteur welcomes the numerous elements in the Commission proposal which underline the importance of fundamental rights and which strengthen the ability and obligation of FRONTEX to ensure that respect for such rights is an integral part of border management. However, we understand that not enough guarantees are provided to fulfil all these obligations.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che, soprattutto dopo l'abolizione delle frontiere interne all'Unione europea, sia cresciuta l'importanza di adottare una gestione coordinata ed integrata di quelle esterne. I recenti drammatici sbarchi a Lampedusa dimostrano che non è più possibile aspettare: le operazioni di pattugliamento devono garantire un livello elevato e uniforme di controllo e di sorveglianza.

Ciò richiede l'adozione e l'applicazione di norme comuni e anche una maggiore cooperazione fra gli Stati membri per rendere sicure le proprie frontiere esterne. È alla luce di questa esigenza di maggiore coordinamento e solidarietà che l'Agenzia Frontex viene chiamata in causa per svolgere un ruolo sempre più importante, conferendo all'Agenzia un nuovo mandato e dotandola di maggiori risorse e strumenti che la rendano sempre più efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, in base alla valutazione di impatto svolta negli scorsi anni, la Commissione europea si è accorta che gli strumenti e le funzioni attribuite a FRONTEX sono insufficienti per contrastare l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani. Il nuovo regolamento offre la possibilità a FRONTEX di coordinarsi meglio con gli Stati membri mettendo a disposizione mezzi e uomini a quelli che parteciperanno alle operazioni congiunte, inoltre l'agenzia FRONTEX potrà avvalersi anche di guardie di frontiera usando personale messo a disposizione dagli Stati membri.

È evidente che se non si fossero inserite posizioni politiche ideologiche contrastanti il nostro voto avrebbe potuto essere favorevole: è stato inserito il principio di non respingimento, la creazione di un ufficio garante dei diritti fondamentali e il termine "clandestino" è stato sostituito con il termine "irregolare". A questo punto il nostro voto è contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la modifica del regolamento di Frontex era una necessità di fronte a un sempre maggiore incremento dell'immigrazione clandestina all'interno dei confini dell'Unione europea. In quest'ottica, l'istituzione delle squadre di guardie di frontiera europee aiuta in particolare alcuni Stati membri nella gestione di flussi migratori massicci e improvvisi, quali quelli che si sono verificati dopo le rivolte arabe. Al contempo le procedure destinate alle categorie più vulnerabili, primi fra tutti i minori non accompagnati, rappresentano l'altra faccia del provvedimento, nel quale quindi il rispetto della legge e la solidarietà si intersecano per garantire i diritti delle persone e allo stesso tempo la sicurezza degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie zmiany rozporządzenia dot. unijnej agencji FRONTEX. Zmiana rozporządzenia jest niezbędna, aby wzmocnić agencję w realizacji działań wspierających państwa członkowskie w sytuacjach kryzysowych wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych. Aby FRONTEX mógł efektywnie działać, potrzebuje także większych środków m.in. na zakup własnego sprzętu. Do tej pory państwa członkowskie w niewystarczającym stopniu udzielały wsparcia finansowego agencji.

Wspieram także większą rolę agencji w zakresie przestrzegania praw podstawowych. FRONTEX musi przy tym ściślej współpracować z innymi europejskimi agencjami: Agencją Praw Podstawowych, Europolem, Eurojustem oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu. Mam nadzieję, że polska prezydencja będzie skutecznie dążyć do zakończenia prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie unijnej agencji FRONTEX.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os acontecimentos na ilha de Lampedusa e, consequentemente, o fechar das fronteiras por parte do Estado francês, tornaram evidente a necessidade de reformular a FRONTEX. Uma gestão integrada da cooperação operacional nas fronteiras externas dos Estados-Membros da UE é um garante de um espaço de liberdade, segurança e justiça para os cidadãos europeus. As propostas apresentadas têm como objectivo reforçar o papel da FRONTEX de mais autonomia face aos Estados-Membros, no que diz respeito aos recursos humanos e instrumentos a utilizar. A criação de um sistema de guardas europeus de reserva e o reforço do orçamento irão disponibilizar meios para adquirir o seu próprio equipamento e actuar em situações de assistência imediata, onde os prazos de actuação e consentimento foram também reduzidos. Outro elemento importante é a dimensão reforçada do respeito pelos direitos humanos, através da criação de um Fórum Consultivo, e do novo poder em termos de tratamento dos dados pessoais, para o combate ao crime transfronteiriço e à migração ilegal. Voto favoravelmente este relatório por acreditar que é urgente dotar a UE de uma política migratória, sob o princípio da solidariedade e da responsabilidade, e no respeito pelo direito internacional e comunitário, dando especial atenção às pessoas mais vulneráveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Ogromna większość głosów, jaką został przyjęty raport posła Busutilla, to dowód na to, że Parlament opowiada się za silną i zdolną do działania agencją ochrony granic. Dla jej rozpoznawalności niewątpliwie ważna jest decyzja o utworzeniu europejskich zespołów ochrony granic (European Border Guard Teams).

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this report to strengthen the powers and increase the resources that are available to Frontex to allow them to better protect the borders of the EU. A larger budget will allow Frontex to acquire equipment that will enable the Agency to deal with an emergency. The report is clear that Frontex will continue to act as a coordinating agency, with the responsibility of day-to-day border controls remaining a responsibility of individual Member States. In response to Parliament’s concerns about the fundamental rights of immigrants, Frontex will appoint a special fundamental rights officer to ensure respect for human rights for immigrants.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – J'ai tenu à apporter mon soutien à ce texte, qui consacre la vision de ma famille politique en ce qui concerne le principe d'une gestion intégrée de nos frontières extérieures. En effet, si la liberté de circulation est un des plus grands acquis communautaires, elle doit avoir pour corollaire un niveau élevé et uniforme de surveillance et de contrôle de ces mêmes frontières de l'Union. Les récents événements ont démontré le besoin de réviser les règles de fonctionnement de Frontex, afin de pouvoir faire face soit à une défaillance d'un Etat en matière de contrôle de ses frontières, soit à des circonstances exceptionnelles. Partager un marché intérieur et un espace de liberté, de sécurité et de justice nécessite à mon sens des règles communes. La pérennité de l'Espace Schengen est donc étroitement liée au succès des missions de Frontex. En effet, si les frontières extérieures de l'Union deviennent poreuses, chaque Etat est susceptible d'être exposé à des menaces. Or, tout Etat qui verrait ses intérêts fondamentaux ou sa sécurité menacés serait par conséquent en droit de prendre des mesures pour garantir l'ordre public à l'intérieur de son territoire. Dans ce domaine, la solidarité européenne doit à mon sens être exemplaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Agentur Frontex wurde 2004 gegründet. Durch die Aufnahme etlicher neuer Staaten in die EU haben sich die Außengrenzen entsprechend verändert. Um der halben Milliarde Menschen innerhalb der EU ein hohes und sicheres Maß an Reisefreiheit und jenen Ländern speziell an den Außengrenzen einen entsprechenden Schutz gegen grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Einwanderung zu gewähren, sollen die im Kommissionsvorschlag enthaltenen Änderungen der Agentur ein effektives Funktionieren ermöglichen. Zu diesem Zweck sollen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, der Agentur entsprechende Ressourcen und Ausrüstungen zukommen zu lassen. Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist, den Zeitrahmen, innerhalb dessen auf Notsituationen reagiert werden kann, unbedingt zu kürzen. Allerdings bedarf es vor einer derartigen Veränderung der Rechtsgrundlage für Frontex einer umfassenden Debatte über die bisherige Arbeit der Agentur und über künftige Rechenschaftspflichten.

 
  
  

Report: Vital Moreira (A7-0256/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório referente à alteração do Regulamento (CE) n.º 428/2009 do Conselho que cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização que tem como objectivo fazer com que a Comissão e os Estados­Membros sejam obrigados a estabelecer um sistema seguro de recolha, transmissão e armazenamento de notificações e a Comissão seja obrigada a informar o Parlamento Europeu sobre o funcionamento do sistema. Considero importante que a Comissão seja obrigada a apresentar um relatório sobre a execução e aplicação do regulamento, bem como a fornecer uma avaliação completa do seu impacto.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Europos Sąjungoje galioja dvejopo naudojimo prekių licencijos (dvejopo naudojimo prekės apibrėžiamos kaip prekės, įskaitant programinę įrangą ir technologijas, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, taip pat visos prekės, kurios gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba). Reglamente yra nustatomas dvejopo naudojimo prekių sąrašas ir jis yra nuolatos atnaujinamas, kad atitiktų valstybių narių tarptautinius įsipareigojus bei sparčius technologinius pokyčius. Šis sąrašo atnaujinimas, dėl kurio balsavome, leis užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų visapusišką taikymą visoje ES ir ES eksportuotojams suteiks teisinį aiškumą kokioms prekėms reikalingos eksporto licencijos.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Este un raport destul de tehnic şi de specific unui domeniu care priveşte operaţiunile comerciale din zona produselor cu utilizare civilă şi militară. Chiar dacă marja de manevră a Parlamentului este redusă, putem obliga Comisia să informeze Parlamentul, la intervale regulate, despre funcţionarea sistemului şi să prezinte rapoarte de evaluare a efectelor noii reglementări.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso degli ultimi anni gli scenari economici sono cambiati radicalmente: grazie all'OMC e alle numerose iniziative multilaterali e bilaterali, il commercio mondiale ha conosciuto un'autentica espansione. A partire dagli anni '90, un numero crescente di paesi in via di sviluppo e di paesi emergenti si sono integrati nel commercio mondiale e sono divenuti locomotrici dell'economia mondiale. Nell'UE il 18% dei posti di lavoro dipende dal commercio estero e, nel 2015, secondo le previsioni, il 90% della crescita economica mondiale sarà generato al di fuori dell'Unione. Pertanto, a mio avviso, appare di fondamentale importanza l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di lungo termine per il commercio estero che tenga conto dell'evoluzione del ruolo dell'UE nell'economia mondiale.

Si consideri, inoltre, che la crescita demografica dell'Unione segna un'inversione di tendenza mentre, la popolazione dei paesi in via di sviluppo, continua ad aumentare rapidamente: ciò si ripercuoterà inevitabilmente sulla situazione economica di questi paesi. Sollecito, da ultimo, l'attenzione della Commissione sull'opportunità di elaborare previsioni che integrino le realtà attuali dell'economia mondiale e la situazione presente dell'Unione europea nonché i probabili scenari futuri. Su questa base si potrebbe elaborare una strategia di lungo termine, volta a rispondere ai bisogni dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de esta iniciativa porque considero que es necesario mejorar la coordinación y el papel de la UE en los regímenes internacionales de control y garantizar que la UE habla con una sola voz. Pero, además, es necesario que el Parlamento, de acuerdo con su capacidad de codecisión, dé el respaldo correspondiente a todas las cuestiones de competencia exclusiva de la UE. Esto permitirá tener un mayor control, más transparencia en el funcionamiento del sistema

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signore Presidente, onorevoli colleghi, la materia in questione, l'esportazione dei prodotti a duplice uso, è molto delicata e necessita di essere sottoposta ad un qualche controllo democratico. È giusto provvedere alla modifica dei regolamenti che disciplinano l'attività legislativa comunitaria in materia, in modo da introdurre il Parlamento europeo nelle fasi decisionali e consentire – diversamente da quanto avviene attualmente – che i rappresentanti dei cittadini delle nazioni europee siano adeguatamente informati sugli aggiornamenti della lista dei prodotti a duplice uso. Il mio voto alla relazione è pertanto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi juo Europos Parlamentas siekia įpareigoti Komisiją bei valstybes nares sukurti saugų dvejopo naudojimo prekių tranzito kontrolės režimą sukuriant patikimą pranešimų, kaupimo, perdavimo ir saugojimo sistemą. Labai svarbu sugriežtinti cheminių ir biologinių ginklų eksportavimą, sustiprinti ir sugriežtinti tarptautinį ginklų eksportavimo leidimų išdavimą, kad būtų užtikrintas žmonių saugumas. Norint gauti leidimą dėl dvejopo naudojimo prekės yra nusprendžiama pagal tarptautinio eksporto kontrolės režimą šalyse, kurios yra pasiskirsčiusios į keturias pagrindines grupes: Australijos grupė, kuri stengiasi užkirsti kelią cheminių ir biologinių ginklų platinimui, Branduolinių tiekėjų grupė, kuria siekiama sustabdyti nepilotuojamųjų branduolinių ginklų pernešimo sistemų platinimą, Raketų technologijos kontrolės grupė stengiasi sumažinti branduolinių ginklų platinimą ir kontroliuoja eksportą, bei Vasenaro susitarimas, pagal kurį dėmesys skiriamas eksporto kontrolės režimų skaidrumui. Visos šios eksporto režimų šalys stengiasi palaikyti gerus ryšius tarpusavyje, bendradarbiauti ir užtikrinti saugumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. São considerados de dupla utilização produtos e tecnologias que podem ser usados tanto para fins civis como militares. O regime comunitário de controlo de exportação é regido por um regulamento, que contém um anexo de produtos controlados de dupla utilização. A actual proposta apresenta várias novas autorizações gerais de exportação comunitárias destinadas a nivelar o campo para os exportadores da UE e visa facilitar as exportações em situações de risco específicas. Apoio plenamente o acordo alcançado na concertação tripartida por ser um documento equilibrado que serve os interesses dos exportadores, mantendo fortes garantias de transparência do sector sensível da dupla utilização e tecnologias.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Os produtos de dupla utilização, mercadorias que podem ser utilizadas para fins civis e militares, como por exemplo químicos que podem ser utilizados para fertilizantes ou para preparar bombas, tecnologia informática para computadores, mas utilizada para guiar mísseis, são hoje uma matéria de grande sensibilidade. O controlo das exportações de produtos e tecnologias de dupla utilização a nível europeu visa assegurar o respeito dos compromissos internacionais da UE e dos seus Estados-Membros em matéria de não proliferação de armas de destruição maciça e proliferação de armas convencionais. Trata-se, por exemplo, do NGS (Grupo de Fornecedores Nucleares) contra a proliferação de produtos e tecnologias nucleares ou do Grupo da Austrália contra a proliferação de produtos e tecnologias químicos e biológicos. Este controlo, de extrema importância, que permite impedir a proliferação de armas através de medidas preventivas consagradas no Regulamento (CE) n.º 428/2009 de 5 de Maio de 2009, na prática exclui uma possibilidade de actuação real do PE. Apoio assim este relatório por considerar necessária uma actualização da lista dos produtos do Anexo I, mas não quero deixar de frisar que, no quadro das futuras alterações ao Regulamento, o Parlamento deverá ter uma voz e um papel mais predominante na matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Consideram-se produtos de dupla utilização todos os produtos, suportes lógicos e tecnologias susceptíveis de serem utilizados para fins civis ou militares. O tipo de bens em causa justifica uma exigência e atenção particulares relativamente ao modo como circulam e são utilizados, bem como o rigoroso respeito das convenções internacionais que lhes são aplicáveis e a actualização permanente da lista de produtos que se inscrevem naquela classificação. Atendendo às recentes alterações nos regimes internacionais de controlo das exportações, a proposta em apreço visa precisamente actualizar a lista dos produtos de dupla utilização, em obediência ao disposto no Regulamento (CE) n.º 428/2009, razão pela qual merece o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório elaborado pelo eurodeputado Vital Moreira propõe uma alteração do Regulamento (CE) n.º 428/2009 do Conselho, o qual criou um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização. A exportação de produtos de dupla utilização (constantes do Anexo I), nos termos do Regulamento acima referido, depende de regimes internacionais de controlo, como o Grupo Austrália (AG), o Grupo de Fornecedores Nucleares (NSG), Regime de Controlo da Tecnologia dos Mísseis (MTCR) e o Acordo Wassenaar (AW). O papel do Parlamento Europeu nesta matéria tem sido muito limitado, pelo que voto favoravelmente este relatório que recomenda a aprovação da proposta da Comissão em primeira leitura, uma vez que se adequa aos requisitos do Tratado de Lisboa, obriga ao estabelecimento de um sistema seguro de recolha, transmissão e armazenamento de notificações por parte da Comissão e dos Estados-Membros, bem como a manter este Parlamento informado sobre o funcionamento do sistema – o que não acontece neste momento – mediante o relatório anual a ser apresentado pelo Grupo de Coordenação da Dupla Utilização.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Os controlos da exportação de produtos de dupla utilização têm vindo a ser objecto de medidas a nível da UE. O Regulamento (CE) n.º 428/2009, de 2009, é o principal instrumento comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização. É da responsabilidade dos regimes internacionais de controlo de exportações a tomada de decisões que modificam ou actualizam as suas listas de controlo. Estas decisões são tomadas sem a participação dos parlamentos nacionais, do PE ou da UE. Este regulamento pretende alterar esta situação, criando uma lista comum dos produtos e tecnologias de dupla utilização na UE. Sendo a Comissão e os Estados-Membros obrigados a informar o PE sobre as alterações a esta lista. Desta forma, é garantido que os compromissos anteriormente assumidos pelos Estados-Membros da UE no âmbito dos regimes internacionais são aplicados de forma uniforme e coordenada em toda a UE. Consideramos que deve caber aos Estados-Membros o papel central na definição das listas de controlo – visão que choca com a centralização de poderes na Comissão, neste domínio, designadamente através do Grupo de Coordenação da Dupla Utilização, presidido pela Comissão, o qual decide quais os países com que se podem comercializar produtos de dupla utilização.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Os controlos da exportação de produtos de dupla utilização têm vindo a ser objecto de medidas a nível da UE. O Regulamento (CE) n.º 428/2009, de 2009, é o principal instrumento comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização.

É da responsabilidade dos regimes internacionais de controlo de exportações a tomada de decisões que modificam ou actualizam as suas listas de controlo, sendo estas decisões tomadas sem a participação dos parlamentos nacionais, do PE e da União Europeia.

Com a alteração do anexo I deste regulamento, incluiu-se uma lista comum dos produtos e tecnologias de dupla utilização. Desta forma, é garantido que os compromissos anteriormente assumidos pelos Estados-Membros da UE, no âmbito dos regimes internacionais, são aplicados de forma uniforme e coordenada em toda a UE.

No entanto, apesar de considerarmos necessário um maior controlo democrático e maior transparência, pensamos que deve caber a cada Estado-Membro decidir as suas listas de controlo, pelo que não concordamos que seja o Grupo de Coordenação da Dupla Utilização, presidido pela Comissão, a decidir quais os países com que se podem comercializar produtos de dupla utilização, retirando essa competência aos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne V rámci systému EÚ na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím stanoveného v nariadení č. 428/2009 sa pri vývoze takýchto položiek uvedených v prílohe k danému nariadeniu vyžaduje povolenie. Príloha I k uvedenému nariadeniu bola naposledy aktualizovaná 5. mája 2009 pri príležitosti prijatia nariadenia č. 428/2009. Všetky medzinárodné režimy na kontrolu vývozu odvtedy prijali rozhodnutia o zmene a aktualizácii svojich kontrolných zoznamov. Preto sa rovnako domnievam, že je žiaduce vykonať v prílohe nevyhnutné úpravy. Doposiaľ sa príloha I k uvedenému nariadeniu v zásade automaticky transponovala do právnych predpisov EÚ a Európsky parlament alebo národné parlamenty do tohto procesu nezasahovali. Pre koordináciu v rámci EÚ a jej zastúpenie v medzinárodných režimoch kontroly bola príznačná vedúca úloha veľkých členských štátov Únie.

V súčasnosti ale žiadna z inštitúcií EÚ nedokáže zaručiť súdržnosť politiky EÚ voči medzinárodným režimom kontroly a v ich rámci. Podstatnou je skutočnosť, že manévrovací priestor Parlamentu je značne obmedzený. Nemá teda reálnu možnosť konať ako inštitúcia vykonávajúca zmeny a doplnenia v prípade tohto spisu. Som presvedčená, že je potrebné zlepšiť koordináciu v rámci EÚ a jej úlohu v medzinárodných režimoch kontroly a zabezpečiť, aby vystupovala jednotne a mala vo všetkých otázkach, ktoré patria do jej výlučnej právomoci, silnú parlamentnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau esminiams reglamento 1 straipsnio pakeitimams, kuriais siekiama įpareigoti Komisiją ir valstybes nares sukurti saugią pranešimų kaupimo, perdavimo ir saugojimo sistemą, taip pat įpareigoti Komisiją pranešti Europos Parlamentui apie šios sistemos veikimą. Be to, Parlamentas norėtų įpareigoti Dvejopo naudojimo koordinavimo grupę, kad ji Europos Parlamentui teiktų metinę ataskaitą. Taip Parlamentas galėtų vykdyti savo kontrolės funkciją Europos Komisijos atžvilgiu. Galiausiai, Parlamentas siekia įpareigoti Komisiją, kad ji teiktų ataskaitas apie šio reglamento įgyvendinimą ir taikymą, taip pat pateiktų išsamų šio reglamento poveikio įvertinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Produkty podwójnego zastosowania są wynikiem osiągnięć nauki i techniki, owocami postępu cywilizacyjnego. Ideą powstania takich produktów jest zazwyczaj dążenie do poprawy jakości życia, jak w wypadku produktów chemicznych, medycznych, czy też na przykład do ułatwienia codziennej pracy i komunikacji, jak w wypadku technologii informatycznych. Jednak jeśli zostaną one niewłaściwie wykorzystane, mogą stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego kontrola wywozu produktów podwójnego zastosowania poza granice UE powinna być tak dokładna, jak to tylko możliwe, a standardy jej przeprowadzania tak samo wysokie i rygorystyczne we wszystkich państwach członkowskich. Nieścisłości w inspekcji, brak informacji o końcowych odbiorcach i finalnym wykorzystaniu produktów, mogą doprowadzić do katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Odbyło się głosowanie nad zmianą rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Opowiedziałem się za złożonym pomysłem, gdyż sądzę, że konieczna jest kontrola tych produktów, by nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania się broni biologicznej, chemicznej i, co najważniejsze, jądrowej. Uważam, że Unia Europejska, powinna wypowiadać się jednym głosem, a jej stanowisko powinno być poparte przez Parlament Europejski. Ponadto należy usprawnić koordynację na szczeblu Unii Europejskiej oraz jej rolę na arenie międzynarodowej.

W celu uzyskania tych założeń należy zapewnić, że państwa członkowskie i Komisja utworzą system zbioru, przekazu i przechowywania powiadomień. Należy również zobowiązać Komisję do informowania Parlamentu Europejskiego na temat działania systemu, a także zażądać od grupy koordynacyjnej corocznego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Parlament nemá reálnu možnosť konať ako inštitúcia vykonávajúca zmeny a doplnenia v prípade tohto spisu, čo by si vyžadovala jeho úloha ako spolurozhodovací orgán. Vzhľadom na budúce zmeny a doplnenia tohto nariadenia treba zlepšiť koordináciu v rámci EÚ a jej úlohu v medzinárodných režimoch kontroly a zabezpečiť, aby EÚ vystupovala jednotne a mala vo všetkých otázkach, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ, silnú parlamentnú podporu.

Uvedené nariadenie so zreteľom na požiadavky Lisabonskej zmluvy sa týmto zmení tak, aby rozhodovanie v oblasti rámca Únie pre položky s dvojakým použitím bolo transparentnejšie a demokratickejšie. Preto som ho podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The system for regulating the export of dual–use items (civil and possible military use) has been unsatisfactory. Here, Parliament has approved substantial amendments to Article 1 of the regulation that aim to oblige the Commission and the Member States to set up a secure system for the collection, transmission and storage of notifications, and to oblige the Commission to inform Parliament about the system’s functioning. Until now, this system has only been an option, as introduced in the 2009 regulation.

The system would be designed to have online access to a database containing, for example, denials of export authorisations. Parliament also wants to establish an obligation for the Dual-Use Coordination Group to annually report to Parliament in order to fulfil its supervisory function where the European Commission is concerned. Finally, Parliament seeks to introduce an obligation on the Commission to report on the implementation and application as well as to provide a comprehensive impact assessment of the regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Pokročilý technologický rozvoj, vývoj dokonalejších výrobních prostředků či technologicky náročných výrobků otevírá možnosti nejen k jejich využití, ale také ke zneužití za jiným účelem, než ke kterému jsou určeny. Kontrola tohoto druhu zboží a jeho zařazování do položek podléhajících mezinárodním kontrolním režimům je nejen citlivým obchodním tématem, ale ve své podstatě také tématem spojeným s bezpečnostními otázkami. Domnívám se, že je účelné podporovat efektivní a transparentní kontrolní režimy, které umožňují monitorování mezinárodního obchodu s takovými technologiemi, jež mohou být zneužity k vojenskému použití a zejména k vývoji a výrobě zbraní hromadného ničení. Zároveň ale dodávám, že základem by měla být transparentnost, koncepčnost a účelnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. O relatório que altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 do Conselho cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização. A partir de agora, a Comissão e os Estados­Membros têm um sistema seguro de recolha, transmissão e armazenamento de notificações que reforça a conformidade da exportação de bens civis, mas com o risco de um possível uso militar. Até aqui este registo era facultativo e estava largamente dependente de decisões consensuais nos regimes de controlo internacional de exportações, como o Grupo Australiano (AG) para produtos químicos e biológicos, o Nuclear Suppliers Group (NSG) para produtos nucleares civis, o Missile Technology Control Regime (MTCR) e o Wassenaar Arrangement (WA) para armas convencionais, produtos e tecnologias de dupla utilização.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Do Tratado de Lisboa decorre a clarificação das competências da UE no sector do comércio internacional, constituindo-se assim uma boa ocasião para reafirmar o papel da UE neste domínio, as competências e as responsabilidades do Parlamento Europeu no quadro institucional da UE em matéria de tomada de decisões. O regime comunitário em matéria de produtos de dupla utilização deve ser organizado de forma mais transparente e democrática. A plena participação do Parlamento Europeu, através da aplicação das obrigações decorrentes do Tratado de Lisboa e da adopção de uma interpretação conjunta pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia no âmbito do novo Acordo-Quadro, será crucial para a realização deste objectivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Technological progress in today’s world means that there is a need to update regularly the list of controlled items. The last update of Annex I of the regulation occurred on the occasion of the adoption of the regulation on 5 May 2009. I absolutely agree with that, but I think that there should be defined measures taken and an organised mechanism for control over updates established and made more transparent.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Gerbiamas pranešėjas p. Vital Moreira atskleidė demokratinės parlamentinės kontrolės trūkumą ir sunkumus Europos Parlamentui vykdyti teisėkūros institucijos įgaliojimus šioje srityje. Atskleista vyraujanti praktika, kai dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės klausimai lieka uždara tarpvyriausybinės politikos sritis, ne pilna apimtimi koordinuojama netgi tarp ES šalių narių, Komisija vaidina tik tarpininko vaidmenį, o nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas lieka nuošalyje. Norisi pabrėžti, kad ši sritis yra BUSP dalis, kurioje reikalingas bent jau pakankamas pasikeitimas informacija tarp šalių narių. Savalaikio pasikeitimo informacija problema apima ir dvejopo naudojimo prekių, ir prekybos karine įranga sritis. Primenu neseną atvejį, kai viena iš didžiųjų ES šalių narių susitarė dėl karinio jūrų transporto, o pastaruoju metu, ir įrangos pardavimo trečiajai šaliai. Apie tai kitos ES šalys narės nebuvo iš anksto informuotos per atitinkamus darbo organus. Dalis šalių turi nuogąstavimų, kad ši technika gali būti panaudota įtampos zonoje. Manyčiau, kad ES šalys turi formuoti skaidresnę, atsakingą bei principingą karinės įrangos ir dvejopo naudojimo prekių eksporto politiką. Todėl iš tiesų yra reikalinga gilesnė susijusių ES teisės aktų peržiūra, kaip siūlo pranešėjas, kad būtų sustiprintas BUSP koordinavimas, keitimasis informacija, bendros ES pozicijos formavimas ir jos atstovavimas taikant tarptautinius kontrolės režimus, ir padidintas Europos Parlamento parlamentinės kontrolės vaidmuo pagal Lisabonos sutarties reikalavimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi dvejopo naudojimo prekių, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, eksporto persiuntimo ir tranzito kontrolė yra vienas svarbiausių elementų siekiant užkirsti kelią tarptautiniam ginklų platinimui. Be to, šiam sektoriui tenka esminis vaidmuo plėtojant inovacijas, skatinant konkurencingumą. Atsižvelgiant į tai turime dėti visas pastangas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos teisėtai šių prekių prekybai ir užkirtas kelias jų neteisėtam naudojimui kariniais tikslais ar platinimo programoms. Siekiant šių tikslų dvejopo naudojimo prekių sąrašas turi būti atnaujintas atsižvelgiant į šiuolaikinių technologijų pažangą bei į pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės yra prisėmusios pagal tarptautinius neplatinimo režimus, eksporto kontrolės susitarimus ir tarptautines sutartis. Europos Sąjungos dvejopo prekių naudojimo srityje būtina užtikrinti skaidresnį ir demokratiškesnį sprendimų priėmimo procesą. Tam, kad Parlamentas galėtų vykdyti savo kontrolės funkciją Komisijos atžvilgiu, jam reikia suteikti daugiau galių teikiant šio reglamento pakeitimus. Komisija turi dėti visas pastangas, kad saugi pranešimų kaupimo, perdavimo ir saugojimo sistema pradėtų tinkamai funkcionuoti ir apie jos veikimą nuolat turi informuoti Parlamentą. Taipogi labai svarbu užtikinti, kad Dvejopo prekių naudojimo koordinavimo grupė teiktų Parlamentui metines ataskaitas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Nos processos de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização, o PE não tem actualmente nenhuma possibilidade real de actuar enquanto instituição com poder modificativo. Tal deveria acontecer, atentas as competências do PE após o Tratado de Lisboa e enquanto órgão co-legislativo. Na perspectiva de futuras alterações, cumpre assegurar que a UE fale a uma só voz tendo um forte apoio parlamentar quanto a todas as questões que estejam no âmbito da competência exclusiva da UE. Para corrigir esta situação, no âmbito do regime comunitário de controlo das exportações de produtos e tecnologias de dupla utilização, o PE assegurou que a Comissão seja obrigada a informar o PE sobre o funcionamento do sistema. O PE pretende também que o Grupo de Coordenação da Dupla Utilização seja obrigado a apresentar um relatório anual ao Parlamento Europeu, a fim de exercer a sua função de controlo em relação à Comissão Europeia. Os poderes referidos do PE, trazidos pelo Tratado de Lisboa, devem paulatinamente ser reflectidos em toda a legislação comunitária. Tendo por base este princípio, votei favoravelmente o presente relatório que apresenta um processo de tomada de decisões mais transparente e democrático, envolvendo o PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, finora l'allegato I al regolamento è stato recepito pressoché automaticamente nella legislazione dell'UE, senza la partecipazione del Parlamento europeo o dei parlamenti nazionali dell'Unione europea. Il coordinamento e la rappresentanza dell'UE nei regimi internazionali di controllo sono stati caratterizzati da un ruolo di primo piano dei principali Stati membri, da un processo decisionale e politico a porte chiuse, nel quadro concettuale e intergovernativo della PESC.

Tutti gli Stati membri dell'UE sono membri del NSG e dell'AG, ma Cipro non è membro del WA e Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia, Slovacchia e Romania non sono membri del MTCR. Inoltre, la Commissione europea è membro fondatore dell'AG, osservatore del NSG, ma non ha alcun ruolo nel WA e nel MTCR. Di conseguenza, nessuna istituzione dell'UE può attualmente garantire la coerenza della politica dell'Unione nei confronti dei regimi di controllo internazionali e in seno ad essi. Il Parlamento europeo ha ricevuto una proposta della Commissione, passibile di modifiche. Occorre tuttavia osservare che il margine di manovra del Parlamento è piuttosto limitato.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. O relatório que altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 do Conselho cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização. A partir de agora, a Comissão e os Estados-Membros têm um sistema seguro de recolha, transmissão e armazenamento de notificações que reforça a conformidade da exportação de bens civis, mas com o risco de um possível uso militar. Até aqui este registo era facultativo e estava largamente dependente de decisões consensuais nos regimes de controlo internacional de exportações, como o Grupo Australiano (AG) para produtos químicos e biológicos, o Nuclear Suppliers Group (NSG) para produtos nucleares civis, o Missile Technology Control Regime (MTCR) e o Wassenaar Arrangement (WA) para armas convencionais, produtos e tecnologias de dupla utilização.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. The EU dual-use export control system, as set out in Council Regulation (EC) No 428/2009, requires an authorisation for the export of dual-use items listed in the Annex to the Regulation. Annex I of this Regulation largely depends on decisions that are taken by consensus in international export control regimes like the Australia Group (AG) for biological and chemical items, the Nuclear Suppliers Group (NSG) for civil nuclear items, the Missile Technology Control Regime (MTCR) and the Wassenaar Arrangement (WA) for conventional arms and dual-use goods and technologies. Article 15 of the basic Council Regulation (EC) No 428/2009 specifies that "the list of dual-use items set out in Annex I shall be updated in conformity with the relevant obligations and commitments, and any modification thereof, that Member States have accepted as members of the international non-proliferation regimes and export control arrangements, or by ratification of relevant international treaties’.

The current practice in the EU is, to say the least, too vague.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attuale sistema europeo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso subordina ad autorizzazione l'esportazione di tali tecnologie, tema particolarmente delicato soprattutto per quanto riguarda eventuali applicazioni in campo bellico. In questo campo è fondamentale promuovere la trasparenza dei regimi nazionali di controllo delle esportazioni.

Nella complessa procedura di riforma di tali meccanismi il Parlamento, nella sua veste di organo colegislativo, non dispone ad oggi di molti strumenti di modifica. È opportuno quindi migliorare il coordinamento e il ruolo dell'UE in seno ai regimi internazionali di controllo, garantendo che essa parli a una sola voce e che il Parlamento sostenga fermamente tutte le questioni di competenza esclusiva dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole alla relazione in quanto il controllo dei prodotti a duplice uso è fondamentale ai fini della non proliferazione degli armamenti e avviene attraverso misure preventive quali l'imposizione dell'obbligo di autorizzazione all'esportazione e di procedure di registrazione doganale. Viste le nuove competenze dell'UE nel settore del commercio internazionale, giunte a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, questo potrebbe essere un passo significativo al fine di regolamentare il mercato delle esportazioni dei prodotti a duplice uso rendendolo più trasparente e democratico.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI), schriftelijk. − Aangezien er een aantal civiele producten en technologieën zijn die ook voor militaire en terroristische doeleinden gebruikt kunnen worden, is het noodzakelijk om toezicht te houden op de export van deze producten. Om dit toezicht goed te kunnen uitvoeren is er een gemeenschappelijke lijst van producten samengesteld waarvoor een exportvergunning moet worden aangevraagd. Het gaat vooral om chemische producten en bouwmaterialen. De PVV heeft voor dit voorstel gestemd omdat er op dit moment in verschillende Europese landen met verschillende lijsten wordt gewerkt.

Met een gemeenschappelijk kader moet worden voorkomen dat potentiële kopers gebruik kunnen maken van lacunes tussen lidstaten en gaan 'shoppen' in verschillende landen om deze producten aan te schaffen. Bijkomend voordeel van een gemeenschappelijk kader is duidelijkheid voor Nederlandse exporterende bedrijven en eerlijke concurrentie door gelijke regels voor exporterende bedrijven uit de verschillende landen in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − Saskaņā ar pastāvošo sistēmu Eiropas Savienībā nav patiesi vienotas sistēmas divējāda lietojuma preču — tādu kā kodolmateriālu un ķīmisko un parasto ieroču — eksporta un pārvadājumu kontrolei. Lēmumi šajos jautājumos tiek pieņemti ES kopējā ārlietu un drošības padomē aiz slēgtām durvīm — bez atklātām debatēm, vienotiem kritērijiem vai ES likumdevēja Eiropas Parlamenta līdzdalības.

Visas ES dalībvalstis pat nav pārstāvētas organizācijās, kas pārvalda šādu bīstamu preču eksportu. Baltijas valstis, tāpat kā Kipra, Malta, Slovākija, Slovēnija un Rumānija, piemēram, nav Raķešu tehnoloģijas kontroles režīma dalībnieces.

Rezultātā vienas ES dalībvalsts tirdzniecības lēmumi var apdraudēt kādas citas dalībvalsts drošības intereses, kā to jau esam piedzīvojuši.

Šis ziņojums atbalsta grozījumus Eiropas Savienības likumdošanā, lai izveidotu vienotu ES sistēmu divējāda lietojuma preču eksporta atļauju apkopošanai, nosūtīšanai un glabāšanai, kā arī uzliktu Komisijai par pienākumu informēt Eiropas Parlamentu par izsniegtajām atļaujām.

Tik fundamentāli svarīgos jautājumos kā ārlietu un drošības politika ES dalībvalstu starpā ir jāvalda nepārprotamai solidaritātei. Ziņojumā ierosinātie grozījumi ieviesīs uzlabotu, vienotu un pārskatāmu sistēmu ieroču, kodolmateriālu, raķešu u.c. līdzīgu tehnoloģiju eksporta regulēšanai.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Güter mit doppeltem Verwendungszweck sind Güter, die für zivile Zwecke vorgesehen sind, aber aufgrund ihrer Eigenschaften auf für militärische Zwecke verwendet werden können. Im Rahmen internationaler Ausfuhrkontrollregime wurde eine Auflistung von derartigen Gütern erarbeitet (Anhang I), die damit auch einer besonderen Genehmigungspflicht unterworfen wurden. Hintergrund dieser nunmehr vorgelegten Gemeinschaftsregelung ist eine Transparenzoptimierung und die stärkere Verantwortung für diese Art der Güter und Technologien. Zielsetzungen, die ich befürworte – ich habe daher zugestimmt.

 
  
  

Report: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução sobre a revogação de determinados actos jurídicos tornados obsoletos porque ao longo das últimas décadas deixaram de produzir efeitos, mas continuam no entanto tecnicamente em vigor. Por exemplo, várias medidas associadas à adesão de novos Estados-Membros estabeleciam medidas transitórias a aplicar imediatamente após a sua adesão, tendo-se tornado, entretanto, obsoletas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Loin du mythe d'une bureaucratie galopante, l'Union européenne assure un tour d'horizon régulier de la législation européenne afin d'en retirer les textes devenus obsolètes et d'assurer ainsi une meilleure lisibilité du droit applicable. Cette approche me semble essentielle aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises, et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam dokumentui. Nemažai per pastaruosius dešimtmečius priimtų aktų nebeturi jokio poveikio, tačiau oficialiai tebegalioja. Vieni jų jau nebeaktualūs, nes buvo laikini ar jų turinys buvo pakartotas kituose teisės aktuose. Kituose teisės aktuose buvo numatytos naujosioms valstybėms narėms iki prisijungimo prie ES taikomos pereinamosios priemonės , kurios nustojo galioti joms tapus ES narėmis. Nors šie teisės aktai techniškai tebegalioja, realaus praktinio poveikio jie nebeturi. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė, kad Bendrijos teisės aktai turėtų būti atnaujinami ir išdėstomi glaustai, panaikinant aktus, kurie nebetaikomi, taip suteikiant ES teisynui bei suinteresuotoms šalims didesnį aiškumą, skaidrumą ir paprastumą.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Am votat acest raport deoarece este vorba de anumite reglementări care au vizat în principal măsuri tranzitorii legate de procesul de extindere a Uniunii. În felul acesta, actualizăm, simplificăm şi condensăm legislaţia europeană în vigoare.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor porque es necesario adoptar los distintos Reglamentos para adaptarlos al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y mejorar la transparencia del Derecho de la Unión, elemento fundamental de la estrategia «Legislar mejor».

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signore Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di abrogare, tramite regolamento, atti normativi comunitari oramai divenuti inutili risponde alle esigenze di semplificazione legislativa e riduzione degli atti che non hanno più alcun motivo di persistere all'interno del già nutrito corpus normativo comunitario. Dal momento che gli effetti dei regolamenti che ci apprestiamo ad abrogare su altri testi normativi sono fatti salvi e che si conservano così gli effetti nel tempo dell’introduzione, a suo tempo, di ciascuno di questi atti sulla legislazione comunitaria, è opportuno e di buon senso procedere all'eliminazione dei regolamenti che ora hanno solo valore formale e, per così dire, "numerico". Il mio voto è quindi favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi per pastaruosius dešimt ir daugiau metų buvo priimta labai daug teisės aktų bendros žemės ūkio politikos srityje, kurie techniškai vis dar galioja, tačiau faktiškai jų galiojimas yra pasibaigęs. Dauguma tokių dokumentų yra nebeaktualūs, kadangi ta pati sritis buvo sureglamentuota vėlesniais ES dokumentais, o dalis iš jų apskritai buvo laikini. Dauguma tokių dokumentų buvo taikoma ribotu laikotarpiu, pavyzdžiui, dokumentai, kurių pagalba buvo siekiama pasirengti naujų valstybių narių įstojimui į ES. Todėl, remiantis tarpinstituciniu susitarimu 2003C321/1 dėl geresnės teisėkūros, šių dokumentų galiojimas yra stabdomas. Yra būtina sumažinti ES teisės aktų ir kitų dokumentų skaičių arba juos pakeisti glaustesniais teisės aktais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A obsolescência do todo ou parte de determinados instrumentos legislativos é inevitável em qualquer ordem jurídica. A transitoriedade de alguns actos, a verificação das condições modificativas ou resolutivas, o expirar de programas ou a adopção de nova legislação, nomeadamente, podem contribuir para que assim seja. Cabe ao legislador detectá-las e, sempre que se justifique, revogá-las de modo a permitir uma mais fácil exegese e aplicação das normas efectivamente em vigor. A irrelevância concreta dos actos obsoletos pode, ainda assim, causar dificuldades desnecessárias de interpretação e obstar ao cumprimento do acordo interinstitucional acerca do modo de legislar melhor. Sendo jurista de profissão, compreendo particularmente a necessidade desta revogação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia (UE), ao longo de quase seis décadas de existência, tem alterado a sua designação: Comunidade Económica Europeia (CEE), Comunidade Europeia (CE) e UE. Tal como a denominação se foi alterando, também muitos dos normativos e directrizes aprovados ficaram desactualizados, sobretudo tendo em conta a vertiginosa evolução científica e tecnológica a que assistimos nas últimas décadas. O presente relatório, elaborado pelo eurodeputado Paolo de Castro, apresenta uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados actos do Conselho no domínio da política agrícola comum, considerados obsoletos (actos temporários que deixaram de produzir efeitos, medidas transitórias decorrentes da adesão de novos Estados-Membros, incorrecções linguísticas e de conteúdos, etc.). Congratulo-me, pois, com esta proposta que visa limpar algumas normas europeias desfasadas da realidade e vai ao encontro do Acordo Interinstitucional 2003C321/1, designado Legislar Melhor.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório trata da revogação de determinados actos jurídicos, tornados obsoletos, resultantes de regulamentos adoptados ao longo das últimas décadas que deixaram de produzir efeito, devido ao seu carácter temporário, ou por o conteúdo constar em actos subsequentes. São agora revogados regulamentos vários, ao nível da PAC, como financiamentos comunitários, regimes de prémios, restrições e suspensões das ajudas, estabelecimento das OCM, indemnizações comunitárias, preços comuns de intervenção, medidas de apoio directo ao rendimento dos produtores, saneamento da produção comunitária, entre outros. Tendo observado as implicações directas que muitos destes regulamentos, agora obsoletos, tiveram no nosso país, torna-se necessário relembrar que uma grande parte deles acompanharam no tempo a deterioração do sector agrícola em Portugal, o acentuar dos défices de produção agro-alimentar do país e o aumento da dependência externa. Assim se criaram mais dificuldades aos pequenos e médios agricultores, sem que tivessem sido criadas as necessárias condições para a sua adaptação, evolução e modernização.

Num momento em que atravessamos uma profunda crise também do mundo rural, é de lamentar que, em alguns casos, a Comissão não tenha agido de outra forma, nomeadamente na extensão de alguns regulamentos benéficos e necessários à sobrevivência da produção em alguns países, como Portugal, em especial a pequena e média agricultura, contrariando o quadro geral descrito.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Trata-se da revogação de determinados actos jurídicos, tornados obsoletos, resultantes de regulamentos adoptados ao longo das últimas décadas, que deixaram de produzir efeito, devido ao seu carácter temporário, ou por o conteúdo constar em actos subsequentes.

São agora revogados regulamentos vários, ao nível da PAC, como financiamentos comunitários, regimes de prémios, restrições e suspensões das ajudas, estabelecimento das OCM, indemnizações comunitárias, preços comuns de intervenção, medidas de apoio directo ao rendimento dos produtores, saneamento da produção comunitária, entre outros.

Tendo observado as implicações directas que muitos destes regulamentos, agora obsoletos, tiveram no nosso país, torna-se necessário relembrar que uma grande parte deles acompanharam, no tempo, a deterioração do sector agrícola em Portugal, o acentuar dos défices de produção agro-alimentar do país e o aumento da dependência externa.

Serviram para, em muitos casos, criar mais dificuldades aos pequenos e médios agricultores, sem que tivessem sido criadas as necessárias condições para a sua adaptação, evolução e modernização. Num momento em que atravessamos uma profunda crise, também do mundo rural, é de lamentar que, em alguns casos, a Comissão não tenha agido de outra forma, nomeadamente na extensão de alguns regulamentos benéficos e necessários à sobrevivência da produção em alguns países, como Portugal, em especial para a pequena e média agricultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Mnohé akty prijaté v posledných desaťročiach vyčerpali všetky svoje právne účinky, napriek tomu zostávajú z technického hľadiska účinné. Stali sa zastaranými z dôvodu svojho dočasného charakteru alebo sa ich obsah prebral do následných aktov. V niektorých opatreniach spojených s pristúpením nových členských štátov sa stanovili prechodné opatrenia priamo po ich pristúpení a v súčasnosti sa stali zastaranými. Európsky parlament, Rada a Komisia sa vo svojej medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva zhodli, že právo Spoločenstva by sa malo aktualizovať a zhutniť zrušením právnych aktov, ktoré sa už neuplatňujú. Právne akty, ktorých relevantnosť už skončila, by sa mali odstrániť z „acquis communautaire“ s cieľom zlepšiť transparentnosť a právnu istotu práva Únie.

Zlepšenie transparentnosti práva Únie je podstatnou súčasťou stratégie lepšej tvorby práva, ktorú realizujú inštitúcie Únie. V tejto súvislosti som presvedčená, že je vhodné odstrániť z platných právnych predpisov akty, ktoré už nie sú skutočne účinné. Takýmito sú prevažne nariadenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky. Stali sa zastaranými, aj keď sú formálne ešte stále účinné. Z dôvodu právnej istoty a jasnosti si preto myslím, že by sa uvedené zastarané nariadenia mali zrušiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi geresnės teisėkūros strategijoje, kurią įgyvendina Sąjungos institucijos, didžiausias dėmesys skiriamas Sąjungos teisės skaidrumui didinti. Atsižvelgiant į tai, tikslinga iš galiojančių teisės aktų sąrašo pašalinti tuos teisės aktus, kurie neturi realaus poveikio. Siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo šiuos nebeaktualius reglamentus reikėtų panaikinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, semplificare per legiferare meglio è un imperativo che vale anche per il settore agricolo nel quale la mole normativa è di notevole rilievo. La risoluzione dell'on. De Castro mira ad abrogare alcuni atti giuridici divenuti ormai obsoleti poiché hanno esaurito la loro efficacia pur restando ancora tecnicamente in vigore. Ho votato pertanto a favore di questa risoluzione poiché gli oltre venti regolamenti riguardanti diversi comparti agricoli: da quello lattiero-caseario a quello ortofrutticolo e da quello tabacchicolo a quello floricolo, sono divenuti obsoleti in quanto sono stati prodotti successivi atti normativi per rispondere alle esigenze di un'agricoltura in continuo divenire nell`Europa a 27 Stati membri. Ritengo che ciò rappresenti un passo efficace verso la semplificazione delle procedure eliminando il superfluo del passato per potere meglio costruire, invece, un necessario, semplificato ed efficace sistema per l'agricoltura europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Toto uznesenie o zrušení niektorých právnych aktov, ktoré sa stali zastaranými, sa týka viacerých aktov, ktoré boli prijaté v priebehu posledných desaťročí a ktoré vyčerpali všetky svoje účinky. Technicky ale zostávajú aj naďalej v účinnosti. Stali sa zastaranými, pretože mali dočasný charakter alebo sa ich obsah prebral do následných aktov. V niektorých opatreniach spojených s pristúpením nových členských štátov sa stanovili prechodné opatrenia priamo po ich pristúpení a v súčasnosti sa stali zastaranými.

Týmto návrhom, ktorý sa zakladá na Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva, sa zrušuje niekoľko právnych aktov. Táto dohoda sa zameriava na zjednodušenie a zníženie objemu právnych predpisov. Podľa dohody sa právne predpisy budú aktualizovať a sprehľadňovať okrem iného prostredníctvom zrušovania aktov, ktoré sa už neuplatňujú, a prostredníctvom kodifikácie a prepracovania iných aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution on repealing of certain legal acts that have become obsolete. It concerns a number of acts which were adopted over the last decades, have exhausted all their effects, but remain technically in force. They have become obsolete because of their temporary character or because their content has been taken up by successive acts. Several measures linked to the accession of new Member States provided for transitory measures directly following the time of their accession, and by now have become obsolete. A number of legal acts are repealed with the current proposal, which is based on inter-institutional agreement 2003C321/1 on better law-making. This agreement targets the simplifying and reducing of the volume of legislation (point 35). According to the agreement, legislation will be updated and condensed inter alia through the repeal of acts which are no longer applied and through the codification or recasting of other acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. A transparência da legislação da UE é essencial para uma maior democraticidade e igualdade de acesso de todos os cidadãos. Assim, para eliminar labirintos jurídicos e aumentar a clareza e segurança da legislação europeia, os regulamentos obsoletos devem ser revogados. Este relatório revoga regulamentos relativos à Política Agrícola Comum que ainda se encontravam formalmente em vigor, apesar de se terem tornado obsoletos e deixarem de produzir efeitos, nomeadamente por se tratar de medidas temporárias, o seu conteúdo ter sido retomado em actos subsequentes ou terem sido introduzidas novas medidas. É de toda a conveniência eliminar da legislação em vigor os actos que deixaram de produzir efeitos reais, pelo que votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A simplificação da legislação em vigor é sempre bem-vinda. Daí o meu apoio a esta proposta da Comissão de revogar uma série de actos jurídicos, apresentada ao Parlamento Europeu e do Conselho no âmbito do procedimento legislativo ordinário. Esta proposta surge no âmbito do compromisso da União Europeia em matéria de política legislativa, no sentido da melhoria da sua, e para simplificar a legislação em vigor, com vista à criação de maior clareza no processo legislativo no domínio da política agrícola comum.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on repealing certain obsolete Council acts in the field of the common agricultural policy. It is high time we have these measures and I even would suggest making some additions to this report. Disproportional quotas and requirements do not stimulate the production of agricultural products. I voted ‘in favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria numatoma panaikinti tam tikrus nebeaktualius bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktus, kadangi Europos Sąjungos teisės aktai turi būti skaidrūs ir veikti efektyviai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugelis reglamentų bendros žemės ūkio politikos srityje vis dar galioja, nors yra jau nebeaktualūs, neatspindi dabartinių politinių ir visuomeninių santykių realijų. Jie buvo laikino pobūdžio ar jų turinys buvo pakartotas vėlesniuose teisės aktuose. Dėl to tikslinga iš galiojančių teisės aktų sąrašo pašalinti tuos teisės aktus, kurie neturi realaus poveikio. Manau, kad turime dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas aiškumas, teisinis saugumas ir geresnis teisinis reglamentavimas ES lygiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il continuo evolversi delle esigenze normative relative all'agricoltura europea ha reso necessario alleggerire la legislazione esistente in materia, vista la presenza di molti atti obsoleti ancora in vigore. Si parla di ben 25 regolamenti riguardanti diversi settori agricoli che vanno aggiornati o abrogati perché già rimpiazzati da nuove norme che rispondono alle esigenze attuali. Seguendo il principio della semplificazione normativa adottato dall'UE ritengo sia necessario abrogare queste norme troppo datate che non hanno più efficacia effettiva e sono solo un peso giuridico per i mercati agricoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Este relatório tem por objectivo a revogação de um certo número de actos jurídicos obsoletos, com o intuito de melhorar a qualidade e a simplificação da legislação em vigor, criando um ambiente legislativo melhor e mais claro. Votei favoravelmente o presente relatório, atento o facto de os juristas linguistas do Conselho e do Parlamento Europeu terem aprovado, de comum acordo, estas modificações, propondo que todas as modificações sejam votadas conjuntamente no quadro de uma só votação.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente risoluzione sull'abrogazione di alcuni atti giuridici che sono divenuti obsoleti riguarda numerosi atti che sono stati adottati nel corso degli ultimi decenni e hanno ormai esaurito i loro effetti, ma sono ancora tecnicamente in vigore. Tali atti sono divenuti obsoleti perché avevano carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Diverse misure collegate all'adesione di nuovi Stati membri prevedevano provvedimenti transitori per il periodo immediatamente successivo all'adesione e sono ora divenute obsolete. Concordo in pieno e mi congratulo, con il lavoro effettuato dal collega parlamentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Uma maior transparência da legislação da UE constitui um elemento essencial da estratégia Legislar melhor que as instituições comunitárias estão a pôr em prática, sendo, nesse contexto, necessário revogar os actos que deixaram de produzir efeitos reais. É este o objectivo da presente proposta que visa revogar vários regulamentos relativos à política agrícola comum que se tornaram obsoletos, apesar de formalmente estarem ainda em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This resolution on the repeal of certain legal acts that have become obsolete concerns a number of acts which were adopted over the last decades, have exhausted all their effects, but remain technically in force. They have become obsolete because of their temporary character or because their content has been taken up by successive acts. Several measures linked to the accession of new Member States provided for transitory measures immediately after their accession and have become obsolete by now. A number of legal acts are repealed under the current proposal, which is based on the Inter-Institutional Agreement on Better Law-Making (OJ C321 of 31.12.2003). This agreement aims targets the simplification and reduction of the volume of legislation (point 35). According to the agreement, ‘legislation will be updated and condensed inter alia through the repeal of acts which are no longer applied and through the codification or recasting of other acts’.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della proposta di abrogare questi atti giuridici perché dettata dall'impegno politico dell'Unione europea di migliorare la qualità dell'attività legislativa e di semplificare la legislazione vigente. Solo in questo modo infatti si potrà creare un ambiente legislativo migliore e più chiaro per le imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Wie der Berichterstatter feststellt, ist eine Reihe von Verordnungen im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik, obwohl mittlerweile überholt, nach wie vor förmlich in Kraft. Eine Verordnung soll diese nunmehr aufheben. Mit Bedacht auf die mittlerweile langjährigen Bemühungen um eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ist dieser Schritt bereits lange überfällig.

 
  
  

Report: Vital Moreira (A7-0257/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a presente revogação de determinados actos obsoletos do Conselho no domínio da política comercial comum da União, adoptados ao longo das últimas décadas que, apesar de exaurirem todos os seus efeitos, permanecem tecnicamente em vigor. Estes actos tornaram-se obsoletos devido ao seu carácter temporário, ao facto de o seu conteúdo ter sido consubstanciado em actos sucessivos ou resultar de um acordo internacional que foi subsequentemente substituído por outro acordo, ou por pretenderem ser um instrumento provisório para o período anterior à entrada em vigor de um acordo internacional que entretanto foi finalizado. Este tipo de revogações de certos actos jurídicos tem por objectivo principal a melhoria da qualidade da legislação e a simplificação da legislação em vigor, tendo em vista a criação de um ambiente legislativo melhor e mais claro para as empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam dokumentui. Nemažai per pastaruosius dešimtmečius priimtų aktų nebeturi jokio poveikio, tačiau oficialiai tebegalioja. Vieni jų jau nebeaktualūs, nes buvo laikini ar jų turinys buvo pakartotas kituose teisės aktuose. Kituose teisės aktuose buvo numatytos naujosioms valstybėms narėms iki prisijungimo prie ES taikomos pereinamosios priemonės. Nors šie teisės aktai techniškai tebegalioja, realaus praktinio poveikio jie nebeturi. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė, kad Bendrijos teisės aktai turėtų būti atnaujinami ir išdėstomi glaustai panaikinant aktus, kurie nebetaikomi, taip suteikiant ES teisynui bei suinteresuotoms šalims didesnį aiškumą, skaidrumą ir paprastumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He estado de acuerdo con la aprobación de este proyecto de Resolución por la necesidad de adaptar y derogar algunos actos del Consejo que han quedado obsoletos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signore Presidente, onorevoli colleghi, la proposta della Commissione di abrogare atti legislativi obsoleti in materia di commercio internazionale risponde all'esigenza di chiarificazione e semplificazione normativa. Si tratta infatti di atti che hanno perso ormai qualsiasi effetto giuridico reale, essendo o atti di carattere provvisorio che hanno già superato il loro ambito di applicazione temporale, o atti superati da discipline diverse sopravvenute successivamente, o addirittura atti di disciplina di accordi con paesi terzi nel frattempo entrati a far parte dell'UE. Ho espresso quindi voto favorevole alla proposta di abrogazione di questi atti, in modo che l'operazione di semplificazione e chiarificazione normativa dell’enorme corpus legislativo comunitario prosegua e l’ambiente normativo europeo possa rispondere via via sempre meglio al criterio di chiarezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A União Europeia - tal como vários Estados-Membros entre os quais incluo o meu – tem legislado muito, o que nem sempre equivale a ter legislado bem. Este facto é hoje unanimemente aceite por todas as instituições participantes do processo legislativo, tendo mesmo justificado um acordo interinstitucional destinado a promover a adopção de melhor legislação. Não obstante este esforço, é evidente que alguns actos legislativos adoptados se encontram hoje obsoletos – tal como alguns de política comercial comum - e se justifica plenamente que sejam expurgados da ordem jurídica, a bem da simplificação e clareza da mesma.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia, ao longo de quase seis décadas de existência, tem alterado a sua designação: Comunidade Económica Europeia (CEE), Comunidade Europeia (CE) e UE. Do mesmo modo que a denominação se foi alterando, também muitos dos normativos e directrizes aprovados ficaram desactualizados, sobretudo tendo em conta a vertiginosa evolução científica e tecnológica a que assistimos nas últimas décadas. O presente relatório, elaborado pelo eurodeputado Vital Moreira, apresenta uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados actos do Conselho considerados obsoletos (actos temporários que deixaram de produzir efeitos, conteúdos consubstanciados em actos sucessivos ou resultante de acordos internacionais revogados, instrumentos de aplicação provisória, medidas ligadas à adesão de novos Estados-Membros, etc.) Assim, saúdo a aprovação desta proposta, que visa limpar alguns normativos desfasados da realidade e que vai de encontro ao Acordo Interinstitucional designado Legislar Melhor, o qual, em nome da transparência e da certeza do Direito da União, recomenda a sua revogação na perspectiva de uma maior clareza e certeza jurídica para os cidadãos e instituições da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Návrh Komisie na zrušenie viacerých právnych aktov vyplýva z politického záväzku Európskej únie zlepšiť kvalitu tvorby práva a zjednodušiť platné právne predpisy so zreteľom na vytvorenie lepšieho a jasnejšieho legislatívneho prostredia pre podniky. Mnohé právne akty v oblasti spoločnej obchodnej politiky Únie, ktoré boli prijaté v uplynulých desaťročiach, stratili všetok svoj účinok, formálne sú však naďalej účinné. Tieto akty sa stali zastaranými pre ich dočasný charakter, pretože ich obsah prevzali nasledujúce právne akty alebo ich obsah vyplýval z medzinárodnej dohody, ktorá bola následne nahradená inou dohodou, alebo mali byť dočasným nástrojom na obdobie pred nadobudnutím platnosti medzinárodnej dohody, ku ktorému medzičasom došlo.

Navyše po pristúpení nových členských štátov sa stali zastaranými viaceré opatrenia súvisiace s týmto pristúpením. Európsky parlament, Rada a Komisia sa vo svojej medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva dohodli, že právo Spoločenstva by sa malo aktualizovať a zúžiť zrušením aktov, ktoré sa už neuplatňujú. Akty, ktoré už nie sú relevantné, by sa mali z „acquis communautaire“ odstrániť, aby sa zlepšila transparentnosť a istota práva Únie. Som presvedčená, že je nevyhnutné, aby účelom a cieľom predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bolo zabezpečiť pre občanov a inštitúcie Únie vyššiu mieru zrozumiteľnosti a právnej istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Komisijos pasiūlyme dėl daugelio teisės aktų panaikinimo, pateiktame Europos Parlamentui ir Tarybai pagal įprastą teisėkūros procedūrą, vadovaujamasi Europos Sąjungos politiniu įsipareigojimu gerinti teisėkūros kokybę ir supaprastinti galiojančius teisės aktus, kad įmonėms būtų sukurta geresnė ir aiškesnė teisinė aplinka. Daugelis Sąjungos bendros prekybos politikos srityje per pastaruosius dešimtmečius priimtų teisės aktų nebeturi jokio poveikio, tačiau oficialiai tebegalioja. Šie aktai tapo nebeaktualūs. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė, kad Bendrijos teisės aktai turėtų būti atnaujinami ir išdėstomi glaustai, panaikinant aktus, kurie nebetaikomi. Siekiant didesnio Sąjungos teisės aktų skaidrumo ir tikrumo, nebeaktualius aktus reikėtų pašalinti iš Bendrijos teisyno. Pritariau dokumentui, kadangi siūlomais pakeitimais siekiama Sąjungos piliečiams ir institucijoms užtikrinti didesnį aiškumą ir teisinį tikrumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Návrh Komisie na zrušenie viacerých právnych aktov, ako bol predložený Európskemu parlamentu a Rade podľa riadneho legislatívneho postupu, vyplýva z politického záväzku Európskej únie zlepšiť kvalitu tvorby práva a zjednodušiť platné právne predpisy so zreteľom na vytvorenie lepšieho a jasnejšieho legislatívneho prostredia pre podniky.

Mnohé právne akty v oblasti spoločnej obchodnej politiky Únie, ktoré boli prijaté v uplynulých desaťročiach, stratili všetok svoj účinok, formálne sú však naďalej účinné. Tieto akty sa stali zastaranými:

- pre ich dočasný charakter

- pretože ich obsah prevzali nasledujúce akty

- ich obsah vyplýval z medzinárodnej dohody, ktorá bola následne nahradená inou dohodou

- mali byť dočasným nástrojom na obdobie pred nadobudnutím platnosti medzinárodnej dohody, ku ktorému medzičasom došlo.

Európsky parlament, Rada a Komisia sa vo svojej Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva dohodli, že právo Spoločenstva by sa malo aktualizovať a zúžiť zrušením aktov, ktoré sa už neuplatňujú. Akty, ktoré už nie sú relevantné, by sa mali z acquis communautaire odstrániť, aby sa zlepšila transparentnosť a istota práva Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution supporting a Commission proposal to repeal a number of legal acts, as presented to the European Parliament and the Council under the ordinary legislative procedure. The proposal is driven by the European Union’s policy commitment to improve the quality of law-making, and to simplify the legislation in force with a view to creating a better and clearer legislative environment for businesses

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A simplificação da legislação em vigor é sempre bem-vinda, daí o meu apoio a esta proposta da Comissão de revogar uma série de actos jurídicos, apresentada ao Parlamento Europeu e ao Conselho no âmbito do procedimento legislativo ordinário. Esta proposta surge no âmbito do compromisso da União Europeia em matéria de política legislativa, a fim de a melhorar e de simplificar a legislação em vigor, com vista à criação de maior clareza no processo legislativo no domínio das empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − A number of acts which were adopted over the last decades have exhausted all their effects, but remain technically in force. They have become obsolete because of their temporary character or because their content has been incorporated in successive acts. Well, finally functionaries from European Commission have woken up. How long did it take to ask them to work? Moreira did a great job! I voted ‘in favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório tem por objectivo a revogação de um certo número de actos jurídicos obsoletos, com o intuito de melhorar e simplificar a legislação em vigor, criando um ambiente legislativo melhor e mais claro para as empresas.

De facto, determinados actos jurídicos da política comercial comum da União, que foram adoptados ao longo das últimas décadas, exauriram todos os seus efeitos, mas permanecem tecnicamente em vigor. Estes actos tornaram-se obsoletos devido ao seu carácter temporário, ao facto de o seu conteúdo ter sido consubstanciado em actos sucessivos ou resultar de um acordo internacional que foi subsequentemente substituído por outro acordo, ou simplesmente por serem um instrumento provisório para o período anterior à entrada em vigor de um acordo internacional que entretanto foi finalizado. Além disso, diversas medidas no âmbito da adesão de novos Estados-Membros tornaram-se obsoletas na sequência desse mesmo alargamento. Tendo por base os princípios consagrados no Acordo Interinstitucional sobre Legislar melhor, ao qual também dei o meu voto favorável, aprovei o presente relatório, que promove a revogação de actos que já não são aplicados, a fim de melhorar a transparência e a certeza do Direito da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Uma maior transparência da legislação da UE constitui um elemento essencial da estratégia Legislar melhor que as instituições comunitárias estão a pôr em prática, sendo, nesse contexto, necessário revogar os actos que deixaram de produzir efeitos reais. É este o objectivo da presente proposta, que visa revogar vários regulamentos relativos à política comercial comum que se tornaram obsoletos, apesar de formalmente estarem ainda em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Commission’s proposal to repeal a number of legal acts, as presented to the European Parliament and the Council under the ordinary legislative procedure, is driven by the European Union’s policy commitment to improve the quality of law-making and simplify the legislation in force with a view to creating a better and clearer legislative environment for businesses. Many legal acts in the area of the Common Commercial Policy which were adopted in the last decades have exhausted all their effects, but remain technically into force.

These acts have become obsolete because of their temporary character (Council Regulation (EEC) No 478/92, Council Regulation (EEC) No 3125/92, Council Regulation (EC) No 2798/1999, Council Regulation (EC) No 215/2000, Council Decision 2004/910/EC, Council Regulation (EC) No 1923/2004), or because their content has been taken up by successive acts (Council Regulation (EEC) No 1471/88, Council Decision 2007/317/EC) or resulted from an international agreement which was subsequently replaced by another agreement (Council Regulation (EC) No 2184/96, Council Regulation (EC) No 2398/96), or because they were meant as an interim instrument for the period prior to the entry into force of an international agreement which took place in the meantime (Council Regulation (EC) No 1722/1999).

 
  
  

Report: Vital Moreira (A7-0250/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a revogação do Regulamento (CEE) n.º 429/73 e do Regulamento (CE) n.º 215/2000, que se tornaram obsoletos, porque a Decisão n.º 1/95 do Conselho de Associação CE-Turquia, de 22 de Dezembro de 1995, relativa à execução da fase final da união aduaneira, eliminou os direitos aduaneiros para as mercadorias originárias da Turquia. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão estabeleceram, no seu Acordo Interinstitucional sobre Legislar melhor, que o Direito comunitário deveria ser actualizado e condensado através da revogação dos actos que já não são aplicados. Assim, os actos que já não têm relevância devem ser retirados do acervo comunitário, a fim de melhorar a transparência e estabelecer maior clareza e certeza jurídicas para os cidadãos e instituições da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam dokumentui. Nemažai per pastaruosius dešimtmečius priimtų aktų nebeturi jokio poveikio, tačiau oficialiai tebegalioja. Vieni jų jau nebeaktualūs, nes buvo laikini ar jų turinys buvo pakartotas kituose teisės aktuose. Kituose teisės aktuose buvo numatytos naujosioms valstybėms narėms iki joms tapus ES narėmis taikomos pereinamosios priemonės. Nors šie teisės aktai techniškai tebegalioja, praktinio poveikio jie nebeturi. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė, kad Bendrijos teisės aktai turėtų būti atnaujinami ir išdėstomi glaustai, panaikinant aktus, kurie nebetaikomi, taip suteikiant ES teisynui bei suinteresuotoms šalims didesnį aiškumą, skaidrumą ir paprastumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He dado mi apoyo a la iniciativa por las consecuencias del compromiso del Parlamento de mejorar y simplificar la calidad de la legislación en beneficio de las empresas. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido derogar la legislación que está obsoleta para mejorar la transparencia y seguridad jurídica para los ciudadanos de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como outros instrumentos legislativos, também os regulamentos em apreço relativos a produtos agrícolas transformados se tornaram obsoletos justificando-se, assim, a sua revogação. No primeiro caso, as relações comerciais da União com a Turquia evoluíram de tal modo que as normas constantes daquele instrumento jurídico perderam o sentido. No segundo, eram estabelecidas concessões sob a forma de contingentes pautais comunitários para o ano de 1995, tendo os seus efeitos expirado naturalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Comissão Europeia, considerando a desactualização de muitos normativos e directrizes aprovados ao longo dos últimos anos e tendo sobretudo em conta a vertiginosa evolução científica e tecnológica das últimas décadas, decidiu revogar um certo número de actos jurídicos, como as disposições relativas aos direitos aduaneiros para as mercadorias originárias da Turquia.

O presente relatório, elaborado pelo eurodeputado Vital Moreira, apresenta uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o Regulamento (CEE) n.º 429/73 do Conselho que fixa as disposições especiais aplicáveis aquando da importação, para a Comunidade, de certas mercadorias que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 1059/69 oriundas da Turquia, e o Regulamento (CE) n.º 215/2000 do Conselho que prorroga, para 2000, as medidas previstas no Regulamento (CE) n.º 1416/95 que estabelece determinadas concessões, sob a forma de contingentes pautais comunitários, em 1995, para certos produtos agrícolas transformados.

Assim, saúdo a aprovação desta proposta que visa limpar alguns normativos obsoletos e que vai de encontro ao Acordo Interinstitucional intitulado Legislar Melhor, o qual, em nome da transparência e da certeza do Direito da União, recomenda a sua revogação, tendo em vista uma maior clareza e certeza jurídica para os cidadãos e instituições da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Komisia niekoľkokrát odstraňovala zastarané právne predpisy, zväčša vyhlásením príslušných aktov Komisie za zastarané. Nedávno Komisia vyhlásila približne 250 poľnohospodárskych právnych aktov za zastarané, niektoré ďalšie poľnohospodárske právne akty a okolo 60 právnych aktov z oblasti obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami bude vyhlásených za zastarané v blízkej budúcnosti. V záujme právnej istoty Komisia navrhuje, aby právne akty uvedené v tomto návrhu zrušila Rada, keďže to nie je v kompetenciách a v práve Komisie. Predmetný návrh sa týka zrušenia nariadenia Rady (EHS) č. 429/73, ktorým sa určuje znížená pevná zložka dovozného cla na spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Turecku. Jeho ustanovenia sa stali zastaranými, nakoľko rozhodnutie Asociačnej Rady ES – Turecko č.1/95 z 22. decembra 1995 o vykonávaní záverečnej etapy colnej únie zrušilo clo na tovar s pôvodom v Turecku.

Návrh sa rovnako týka i zrušenia nariadenia Rady (EHS) č. 215/2000, ktoré vyčerpalo svoj právny účinok. Tento návrh je obdobou podobného návrhu pre zastarané poľnohospodárske právne akty, ktorý je uvedený v priebežnom programe zjednodušenia prijatom v rámci realizácie nedávno aktualizovanej stratégie Komisie na zjednodušenie regulačného prostredia. Plne sa stotožňujem s názorom Rady, že z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa nariadenia (EHS) č. 429/73 a (ES) č. 215/2000 mali zrušiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 429/73 buvo priimtas siekiant nustatyti sumažintą importo muito nuolatinio dydžio komponentą, taikomą Turkijos kilmės perdirbtiems žemės ūkio produktams, kurie importuojami pagal 1970 m. Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos susitarimo papildomą protokolą. 1995 m. gruodžio 22 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/95 dėl paskutinio muitų sąjungos etapo įgyvendinimo nustatomos taisyklės, pagal kurias taikomi perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija ir kurie importuojami į Europos Sąjungą, muitai. Reglamentas (EEB) Nr. 429/73 tapo nebeaktualus. Todėl pritariau šio dokumento panaikinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Návrh na zrušenie tohto právneho aktu vyplýva z politického záväzku Európskej únie zlepšiť kvalitu tvorby práva a zjednodušiť platné právne predpisy s cieľom vytvoriť lepšie a prehľadnejšie legislatívne prostredie pre podniky.

Jeho ustanovenia sa stali zastaranými, keďže rozhodnutie Asociačnej Rady ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 1995 o vykonávaní záverečnej etapy colnej únie zrušilo clo na tovar s pôvodom v Turecku.

Európsky parlament, Rada a Komisia sa vo svojej Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva dohodli, že právo Spoločenstva by sa malo aktualizovať a zredukovať zrušením aktov, ktoré sa už neuplatňujú. Akty, ktoré už nie sú relevantné, by sa mali odstrániť, aby sa zlepšila transparentnosť a istota práva Únie.

Súhlasím s návrhom Komisie, v ktorom sa jasne uvádza, že Komisia nemá právomoc vyhlásiť za zastarané tie akty, ktoré prijala Rada alebo Európsky parlament a Rada. Je v záujme právnej istoty, aby so zrušením právnych aktov súhlasil zákonodarca Únie.

Účelom predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zabezpečiť pre občanov a inštitúcie Únie vyššiu mieru zrozumiteľnosti a právnej istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Report as a straightforward common sense measure.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei a favor desta resolução, apoiando a proposta da Comissão de revogar uma série de actos jurídicos, tal como apresentado ao Parlamento Europeu e ao Conselho no âmbito do procedimento legislativo ordinário. A proposta é impulsionada pelo compromisso da União Europeia em matéria de política para simplificar e melhorar a qualidade da legislação em vigor, tendo em vista a criação de um ambiente legislativo melhor e mais claro relativo à execução da fase final da união aduaneira que eliminou os direitos aduaneiros para as mercadorias originárias da Turquia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria teikiamas pasiūlymas panaikinti reglamentą, nustatantį specialias nuostas dėl tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Turkija, įvežimo į Bendriją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 1995 m. gruodžio 22 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/95 dėl paskutinio muitų sąjungos etapo įgyvendinimo buvo panaikinti muitai Turkijos kilmės prekėms. Atsižvelgiant į tai ir siekiant Sąjungos teisės aktų skaidrumo ir tikrumo, nebeaktualius aktus reikia nedelsiant pašalinti iš Bendrijos teisyno. Taipogi manau, kad tiek stambiems verslo subjektams, tiek mažoms ir vidutinėms įmonėms turi būti sudarytos palankios verslo sąlygos bei sukurta geresnė, aiškesnė ir efektyviai veikianti teisinė bazė. Dėl to turime dėti visas pastangas, kad būtų pagerinta teisėkūros kokybė ir supaprastinti galiojantys teisės aktai, piliečiams, verslo subjektams ir institucijoms užtikrintas didesnis aiškumas ir teisinis tikrumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório tem os mesmos propósitos que o relatório A-0257/2011, que mereceu a minha concordância. Trata-se de revogar os actos que já não têm relevância, a fim de melhorar a transparência e a certeza jurídica da União. De facto, a Comissão não tem, na sua esfera de competências, o poder de declarar obsoletos actos que foram adoptados pelo Conselho ou pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. É, por isso, que, no interesse da certeza jurídica, a revogação de actos jurídicos deve ser autorizada pelo legislador da União. Neste sentido, e como as alterações propostas pretendem estabelecer uma maior clareza e certeza jurídicas para os cidadãos e instituições da União, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Uma maior transparência da legislação da UE constitui um elemento essencial da estratégia Legislar melhor que as instituições comunitárias estão a pôr em prática, sendo, nesse contexto, necessário revogar os actos que deixaram de produzir efeitos reais. É este o objectivo da presente proposta, que visa revogar o Regulamento (CEE) n.º 429/73 do Conselho, que fixa as disposições especiais aplicáveis quando da importação na Comunidade de certas mercadorias que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 1059/69 originárias da Turquia, e o Regulamento (CE) n.º 215/2000 do Conselho, que prorroga para 2000 as medidas previstas no Regulamento (CE) n.º 1416/95 que estabelece determinadas concessões sob a forma de contingentes pautais comunitários em 1995 para certos produtos agrícolas transformados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. The Commission’s proposal to repeal this legal act, as presented to Parliament and the Council under the ordinary legislative procedure, is driven by the European Union’s policy commitment to improve the quality of lawmaking, and to simplify the legislation in force in view of creating a better and clearer legislative environment for businesses. Its provisions became obsolete because Decision No 1/95 of the EC Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Custom Union has eliminated customs duties for goods originating in Turkey.

Parliament, the Council and the Commission agreed in their interinstitutional agreement on better lawmaking that Community law should be updated and condensed by repealing acts which are no longer applied. Acts which have no continued relevance should be removed from the acquis communautaire in order to improve the transparency and certainty of Union law. The proposed amendments are intended to establish more clarity and legal certainty for the Union’s citizens and institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe dem Bericht zugestimmt, da dieser Rechtsakt darauf abzielt, die geltenden Vorschriften zu vereinfachen und dadurch – direkt – klarere Rahmenbedingungen für europäische Unternehmen zu schaffen, indirekt aber auch Rechtssicherheit für die europäischen BürgerInnen bringt.

 
  
  

Report: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Politica Uniunii Europene privind mediul înconjurător se bazează pe principiul precauţiei şi al acţiunii preventive, pe principiul corectării, cu prioritate, de la sursă, a daunelor privind mediul şi pe principiul „poluatorul plăteşte”.

Efectele asupra mediului trebuie luate în considerare cât mai devreme posibil în toate procesele de planificare tehnică şi luare de decizii. Consider că autorizarea proiectelor publice şi private care pot avea efecte importante asupra mediului ar trebui acordată numai după ce s-a efectuat o evaluare prealabilă a posibilelor efecte ale acestor proiecte asupra mediului.

Evaluarea ar trebui să se desfăşoare pe baza informaţiilor adecvate furnizate de către iniţiatorul proiectului, care pot fi completate de către autorităţi şi de către persoanele ce ar putea fi implicate în proiectul respectiv. Anumite tipuri de proiecte prezintă efecte importante asupra mediului şi acestea ar trebui să constituie în general obiectul unor evaluări sistematice. Am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Europos Parlamentas ir komisija yra susitarę užtikrinti, kad Sąjungos teisė būtų paprastesnė, aiškesnė, suprantamesnė ir prieinamesnė piliečiams, kad jie galėtų tinkamai pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis. ES įstatymų leidyba yra sudėtingas procesas, daug nuostatų dažnai keičiamos iš dalies ar iš esmės, jos išsibarsčiusios įvairiuose dokumentuose, todėl pasitelkiamas kodifikavimas, kuris leidžia apjungti teisės aktus nekeičiant jų turinio. Pritariau šiam direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo pakeitimui, kuris apjungs visas šioje srityje galiojančias nuostatas į vieną dokumentą.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He aprobado esta iniciativa, que no es una modificación sustancial, sino una codificación de los actos existentes de acuerdo con lo determinado por el grupo consultivo de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei a favor desta resolução, que é uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem qualquer alteração na sua substância. No entanto, a aprovação dos projectos públicos e privados que possam ter um impacto significativo no ambiente só deveria ser concedida após uma avaliação dos efeitos significativos que estes projectos possam ter no ambiente. Essa avaliação deve efectuar-se com base na informação adequada fornecida pelo dono da obra e eventualmente completada pelas autoridades, bem como pelo público a quem o projecto diga respeito.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Para um crescimento verde, que não prejudique a competitividade, é necessária uma política ambiental sustentável e consistente, o que exige uma avaliação uniforme do impacto dos projectos, tanto públicos como privados, no ambiente. Voto, por isso, favoravelmente a proposta da Comissão para a codificação da legislação relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Nesta sessão, o Parlamento Europeu, na sequência de uma proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente (texto codificado), aprovou o relatório apresentado por Sajjad Karim. A Comissão Europeia atribui uma grande importância à simplificação e clarificação da legislação da União, a fim de a tornar mais legível e acessível aos cidadãos, dando-lhes, assim, possibilidades acrescidas de usarem os direitos específicos que lhes são conferidos.

Para uma maior eficácia dos procedimentos administrativos, a Comissão decidiu, em Abril de 1987, proceder a uma codificação de todos os actos, o mais tardar, após dez alterações, salientando que este era um requisito mínimo e que os serviços se deviam esforçar por codificar os textos pelos quais são responsáveis, se possível, em intervalos ainda mais curtos.

Considerando que a proposta visa apenas a codificação pura e simples da Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente, voto favoravelmente esta proposta ciente de que se traduzirá numa melhoria significativa dos procedimentos administrativos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne V rámci Európy občanov Komisia prikladá veľkú dôležitosť zjednodušovaniu a sprehľadňovaniu práva Únie s cieľom jeho lepšieho pochopenia a sprístupnenia občanom, dávajúc im nové príležitosti, ako aj šancu na efektívnejšie využívanie osobitných práv, ktoré im poskytuje. Tento cieľ však nemožno dosiahnuť, pokým pretrváva stav rozptýlenia mnohých ustanovení, opakovane a často pozmenených v podstatnom rozsahu, vo viacerých právnych aktoch, a to počínajúc pôvodným právnym aktom až po jeho poslednú zmenu a doplnenie, čo si vyžaduje vyčerpávajúce hľadanie a komparáciu mnohých právnych aktov za účelom identifikácie pozitívneho práva. Jasnosť a prehľadnosť práva preto so sebou prináša potrebu častej kodifikácie pozmenených právnych aktov. Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená.

V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať. Osobne sa domnievam, že vplyvy projektu na životné prostredie by mali byť posúdené so zreteľom na záujem chrániť ľudské zdravie, zlepšovať životné prostredie, prispieť ku kvalite života, zabezpečiť zachovanie diverzity druhov a zachovať reprodukčnú schopnosť ekosystému ako základného zdroja pre život.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi yra išreiškiama didelė paprastų ir aiškių įstatymų, su kuriais būtų galima susipažinti ir juos lengvai suprasti, svarba. Reikia siekti to, kad būtų laikomasi Europos teisės aktų skaidrumo principo ir kad jie būtų veiksmingiau įgyvendinami, taip pat siekti užtikrinti, kad ES piliečiams būtų paprasčiau pasinaudoti savo teisėmis. Europos institucijos, rengdamos pasiūlymus, privalo gerbti subsidiarumo ir proporcingumo principus. Teikiant teisėkūros pasiūlymus reikėtų dažniau naudotis reglamentų forma, kad būtų priimama mažiau, bet geresnių teisės aktų. Pritariu Europos piliečių iniciatyvai kaip naujai visuomenės dalyvavimo rengiant Europos Sąjungos politiką formai. Komisija turi ir privalo užtikrinti, kad piliečiai žinotų taikomas taisykles ir reglamentus, kad galėtų veiksmingai naudotis šia priemone.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, došlo k preskúmaniu návrhu Komisie. Preskúmala ju poradná pracovná skupina zložená z príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny, preto som tento návrh podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which – according to the Consultative Working Party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission – is a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O presente relatório tem por finalidade a codificação pura e simples dos textos já existentes, de acordo com o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, sem qualquer alteração substancial dos textos já existentes, daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The directive was based on the principle of preventive actions. Environmental protection measures should be taken in advance and should be aimed at elimination of the source. Any economic project, either public or private, which may affect the environment, for example the construction of roads or the beginning of the functioning of a metal production shop should respectively undergo ecological assessment. In the document serious attention is paid to distribution of ecologically important information and the opinion of all stakeholders should be taken into account. In general the report is useful and reasonable.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Be diskusijų pritarėme kodifikuotai teisės akto, reglamentuojančio tam tikrus poveikio aplinkai vertinimo procedūros aspektus, redakcijai. Viena vertus, taip suteikėme visuomenei bei verslui teisinio aiškumo, visas nuostatas oficialiai sudėdami į vieną dokumentą. Antra vertus, nuolat į paviršių iškylantys atvejai (pradedant Nord Stream dujotiekiu, baigiant vietinės reikšmės projektais valstybėse narėse) rodo, jog ateityje turėsime rimtai diskutuoti apie kai kuriuos esminius poveikio aplinkai vertinimo proceso aspektus: tokius kaip proceso nepriklausomumo nuo jo užsakovų užtikrinimas, suinteresuotos visuomenės sąvokos išplėtimas. Europos Komisija, būdama ES teisės sergėtoja, taip pat galėtų vaidinti aktyvesnį (ir visų pirma nešališką) vaidmenį šiame procese, ypač tais atvejais, kuomet projektas peržengia vienos valstybės sienas. Todėl raginu Komisiją, peržiūrint esmines PAV direktyvos nuostatas, atsižvelgti į šias pastabas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Grupo Consultivo, constituído pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, reuniu-se em 19 de Abril e 18 de Maio de 2011, a fim de apreciar o proposto no presente relatório. Após ter procedido à análise do texto, o Grupo Consultivo verificou, de comum acordo, que a proposta se limita efectivamente a uma codificação pura e simples, sem alteração do conteúdo dos actos que são objecto da mesma. Com base neste parecer, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta que a directiva visa a codificação de diplomas anteriores dispersos (com vantagens ao nível da acessibilidade e cognoscibilidade da legislação), sem se efectuarem alterações no plano material, votei favoravelmente a presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. As this is a codified text, the resolution simply reads: ‘A. whereas, according to the Consultative Working Party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, the proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance, 1. Adopts its position at first reading, taking over the Commission proposal as adapted to the recommendations of the Consultative Working Party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission; 2. Instructs its President to forward its position to the Council, the Commission and the national parliaments.’

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O n.º 2 do artigo 191.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia refere que a política da União no domínio do ambiente terá por objectivo atingir um nível de protecção elevado, devendo a sua acção basear-se nos princípios da precaução e da acção preventiva. Voto favoravelmente a presente proposta de directiva por concordar com a harmonização dos princípios gerais de avaliação dos projectos públicos e privados na área do ambiente. Entendo que os projectos só podem ser oficialmente aprovados pelas autoridades competentes após uma avaliação prévia dos seus reais efeitos.

Deve ainda ser dada liberdade aos Estados-Membros para definir limiares e critérios que permitam excluir da avaliação os projectos que não têm significância no domínio do impacto ambiental. Conforme o artigo 6.° da Convenção de Aarhus, considero extremamente positivo o envolvimento dos cidadãos no processo de tomada de decisão de projectos com incidência ambiental, aumentando o envolvimento das comunidades locais e a sua consequente responsabilização. No entanto, importa criar regras e procedimentos para a sua participação activa, sendo ainda importante definir uma cultura ambiental que concilie o desenvolvimento das regiões com a protecção da natureza.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – La priorité donnée par les collectivités territoriales aux grands projets de développement local structurant soulève la question de la prise en compte de leur impact sur l'environnement. A fortiori lorsque ces projets sont réalisés par le biais de partenariats public-privé, que ce soit en raison de leur complexité technique ou de la raréfaction des fonds publics pouvant y être consacrés. Je me félicite par conséquent que notre Parlement se soit saisi de cette question et réaffirme le principe de pollueur-payeur à cette occasion. Je considère qu'il n'est plus possible de transiger dès lors qu'il s'agit de protéger notre environnement, notre qualité de vie ou notre santé. Or, certains de ces projets sont susceptibles d'avoir une réelle incidence sur les hommes, la biodiversité, notre cadre de vie, et il nous appartient de faire prévaloir le principe de précaution et d'établir un régime de responsabilité et de compensation adéquat. Cette méthode doit à mon sens s'imposer de la conception à la réalisation, avec l'organisation de consultations publiques et une prise en compte des risques, des alternatives et des moyens d'éliminer tous les risques pesant sur l'environnement et les populations.

 
  
  

Report: Norbert Glante (A7-0260/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório referente ao serviço público regulado (PRS), oferecido pelo sistema mundial de radionavegação por satélite resultante do programa Galileo, porque considero que o PRS é um dos serviços essenciais oferecidos pelo Galileo que assegura e garante a segurança mesmo em situações de crise graves. O programa europeu de navegação por satélite Galileo consagra no total cinco serviços: o serviço aberto, o serviço comercial, o serviço de segurança, o serviço de busca e salvamento e o serviço público regulado.

A presente proposta diz respeito ao serviço público regulado (PRS), cuja utilização é reservada exclusivamente a utilizadores autorizados pelos governos para aplicações sensíveis como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna e externa e os serviços de urgência. Considero importante estabelecer normas comuns aplicáveis à utilização, à gestão e ao controlo do acesso ao PRS. O mecanismo proposto no presente relatório, destinado a garantir a segurança, proporciona a harmonia necessária entre, por um lado, a definição de normas mínimas comuns e o controlo do cumprimento das normas ao nível da UE e, por outro, a descentralização da tarefa de supervisão dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos. Valstybinėms institucijoms teikiamos paslaugos (PVI) yra viena iš penkių Europos palydovinės navigacijos programos GALILEO teikiamų paslaugų rūšių. PVI yra skirtos tik vyriausybių įgaliotiems naudotojams, kurie naudotų taikomąsias programas konfidencialioms reikmėms (pvz., svarbūs infrastruktūros objektai, susisiekimas, vidaus ir išorės saugumas, neatidėliotinos pagalbos paslaugos). Planuojama, kad PVI projektas bus pradėtas vykdyti 2014 m., tačiau yra svarbu jau iš anksto sukurti būtiną teisinę sistemą, kad valstybės narės ir kiti dalyviai turėtų pakankamai laiko parengti įvairius kontrolės mechanizmus ir įgyvendinti būtinus saugumo reikalavimus. Todėl pritariau rezoliucijoje pateiktam Komisijos pasiūlymui, kuriuo, siekiant užtikrinti sistemos saugumą ir informacijos apsaugą, sukuriamos išsamios PVI prieigos tvarkos ir naudotojų kontrolės bei valdymo taisyklės. Aukšto lygio apsauga yra būtina, nes šiai paslaugai teikti naudojamos kai kurios taikomosios programos gali būti jautrus klausimas politiniu ir strateginiu atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le programme Galileo est une initiative européenne visant à mettre en place un système mondial de navigation par satellite à la pointe de la technologie, fournissant un service de positionnement global extrêmement fiable et précis, sous contrôle civil. Le service public réglementé (PRS) compte parmi les trois services initiaux que Galileo pourrait commencer à offrir à partir de 2014. Il est exclusivement réservé aux gouvernements et aux usagers autorisés; il fournira une continuité de service de haut niveau, associée à des signaux cryptés très robustes pour certaines applications sensibles. L’utilisation du PRS devrait permettre de protéger les infrastructures critiques qui dépendent de la navigation par satellite et qui pourraient être utilisées en situation de crise. J'ai soutenu cette proposition, qui fixe les règles relatives à l’accès réservé au PRS et met en place un cadre pour la mise en œuvre correcte de ces modalités d’accès. Je considère que Galileo constitue l'un des projets symboles de la construction européenne, et j'espère que les difficultés initiales de lancement sont désormais derrière nous.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Komisijos pasiūlymas apima Europos palydovinės navigacijos programos GALILEO valstybinėms institucijoms teikiamas paslaugas (PVI), skirtas tik vyriausybių įgaliotiems naudotojams, kurie naudotų taikomąsias programas konfidencialioms reikmėms (pvz., svarbūs infrastruktūros objektai, susisiekimas, vidaus ir išorės saugumas, neatidėliotinos pagalbos paslaugos). Šioms taikomosioms programoms reikalingas didelis tikslumo ir patikimumo lygis, todėl šiuo pasiūlymu sukuriamos išsamios PVI prieigos tvarkos ir naudotojų kontrolės bei valdymo taisyklės.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), in writing. − I voted against the Galileo programme as an expensive, useless and void EU project which alleges to replace the GPS system and, for example, enhance border security, but in fact is an ambitious project which merely seeks to promote the EU brand globally. Taxpayers’ money must be spent on more reasonable projects than sending into space EU-labelled satellites, in order to compete with the USA. The purpose of Galileo is to further the EU's plans for one military force to which I am totally opposed.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il servizio pubblico regolamentato (PRS), offerto dal programma europeo Galileo di navigazione satellitare, è riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili quali, ad esempio, infrastrutture critiche, trasporti, sicurezza interna ed esterna, servizi d'emergenza, che richiedono un alto grado di precisione e di affidabilità. La relazione in discussione regolamenta uno dei primi servizi che Galileo potrebbe iniziare a fornire agli Stati membri a partire dal 2014: un sistema che consentirà la protezione delle infrastrutture critiche che dipendono dalla navigazione satellitare, garantendo un elevato livello di continuità del servizio. Concordo con il relatore nel ritenere che, il meccanismo proposto per garantire tale sicurezza, offra il necessario equilibrio tra, da una parte, il controllo del rispetto delle regole a livello di UE e, dall'altra, la decentralizzazione della funzione di sorveglianza esercitata attualmente dagli Stati membri. Nonostante sia temporaneamente necessario limitare la fabbricazione di ricevitori PRS al territorio dell'Unione, è necessario tenere in considerazione la possibilità che, in futuro, la produzione possa essere estesa anche ad altri paesi. Pertanto, a mio avviso, sarebbe opportuno concludere fin d'ora accordi in materia di sicurezza che disciplinino anche le condizioni di tale autorizzazione, al fine di garantire il rispetto delle norme minime comuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor porque el servicio público regulado es uno de los servicios esenciales que ofrece Galileo. La iniciativa establece un marco jurídico detallado para regular el acceso al mismo, la gestión y el control de usuarios para garantizar de esta manera la seguridad del sistema y las potencias de la información. Teniendo en cuenta que será operativo en 2014, es necesario aprobarlo para que los Estados miembros y otros agentes dispongan del tiempo necesario para fijar los mecanismos de control y cumplir las normas de seguridad.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes pritariu savos Europos palydovinės navigacijos sistemos sukūrimo svarbai, o dokumentas, už kurį šiandien buvo balsuota, apima vieną iš penkių pagrindinių Galileo programos paslaugų, kurios yra numatytos sukurti. Dokumentu, už kurį šiandien balsavo Europos Parlamentas, siekiama sukurti būtiną teisinę sistemą Galileo programai, kuri pradės veikti nuo 2014 m. ir kurios pagrindinis tikslas – palydovinės navigacijos paslaugos teikimas valstybinėms institucijoms. Ši paslauga būtų skirta tik vyriausybių įgaliotiems naudotojams, kurie naudotų taikomąsias programas konfidencialioms reikmėms (pvz., svarbūs infrastruktūros objektai, susisiekimas, vidaus ir išorės saugumas, neatidėliotinos pagalbos paslaugos).

Šioms taikomosioms programoms reikalingas didelis tikslumo ir patikimumo lygis, todėl šiame projekte bus naudojami stiprūs užšifruoti signalai. Šiai paslaugai teikti naudojamos programos, savaime suprantama, gali būti labai jautrus klausimas politiniu ir strateginiu atžvilgiu valstybėms narėms, todėl būtina užtikrinti kuo didesnį saugumo lygį. Dėl šios priežasties teisinė tokios programos sistema yra kuriama jau dabar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Vítám zřízení veřejné regulované služby (PRS), která má být nabízena v rámci evropského programu družicové navigace Galileo a jejíž nepřetržitost má být zajištěna zejména v závažných krizových situacích. Jelikož nedodržování bezpečnostních pravidel může mít dopad i na jiné účastníky a uživatele (např. nedostatky týkající se bezpečnosti by mohly zapříčinit nepovolené a nepřátelské využívání PRS), mělo by používání, řízení a kontrola přístupu k PRS probíhat na základě společných norem. Domnívám se, že schválený mechanismus zajištění bezpečnosti nabízí potřebnou rovnováhu mezi definováním společných minimálních norem a kontrolou dodržování pravidel na úrovni EU na jedné straně a decentralizací stávající kontrolní funkce členských států na straně druhé. Vzhledem k tomu, že účast na PRS je pro každý členský stát dobrovolná a stejně tak rozhodují členské státy samostatně o povaze využívání PRS a o tom, zda uživatelé mají za tuto službu platit (přitom je třeba zohlednit, že signál GPS je bezplatný), bylo by podle mého názoru spravedlivé, aby vnitrostátní operační náklady pokrývaly jen ty členské státy, které se na PRS podílejí.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against the Galileo programme as an expensive and vain EU project which alleges that it makes air travel safer, cuts time spent in traffic jams and enhances border security, but in fact it is an ambitious project which merely seeks to promote the EU brand internationally. Taxpayers’ money must be spent on more meaningful projects than sending into space 30 satellites, simply in order to compete with the USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione Glante sull'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare dal programma Galileo perché ritengo apprezzabile l'iniziativa di stabilire una cornice giuridica per la materia. Il servizio pubblico regolamentato, riservato agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un alto grado di precisione e affidabilità, come le infrastrutture, i trasporti, la sicurezza interna ed esterna, i servizi di emergenza, necessita di regole chiare per la gestione ed il controllo del sistema, nonché per la tutela dei dati sensibili e per la sicurezza delle informazioni. La nomina di autorità nazionali che vigilino in tal senso, e garantiscono il rispetto di queste norme è un passo fondamentale all'interno di questo contesto. Apprezzo inoltre la volontà della Commissione di collaborare con gli Stati membri al fine di definire una base normativa comune a fondamento della disciplina, tutelando così tanto le necessarie uniformità e coerenza a livello europeo quanto l'opportuna attenzione alle peculiarità e alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O programa Galileo assume uma importância estratégica para a independência da União, em termos de navegação por satélite e de serviços de localização e datação, e contribuirá significativamente para a execução da estratégia Europa 2020, assim como para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A utilização e a gestão do serviço público regulado PRS são da responsabilidade comum dos Estados-Membros, a fim de proteger a segurança da União e a sua própria segurança. Consequentemente, o acesso ao PRS deverá ser rigorosamente restringido a certas categorias de utilizadores sujeitos a um controlo permanente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Galileo è uno degli orgogli del sistema industriale e di ricerca europeo. Ho votato a favore di questa relazione perché, dopo una faticosa mediazione con il Consiglio, il relatore è riuscito ad ottenere dei risultati significativi per i cittadini dell'Unione Europea. Mi riferisco, in modo particolare, al rispetto della privacy e alla protezione dei dati. Allo stesso tempo, mi riferisco alla volontà di vendere questa tecnologia, negli aspetti commercializzabili, in modo da valorizzare adeguatamente il grande lavoro che ricercatori, tecnici e specialisti portano avanti ogni giorno in un'Europa che ha sempre più bisogno dell'eccellenza nelle nuove tecnologie. Per gli usi di cui si parla in questa proposta, ho apprezzato particolarmente anche l'accento che il relatore è riuscito a porre sulla sicurezza. La rilevanza di questo aspetto è enorme, e l'Unione Europea non può permettersi passi falsi se vuole proseguire sulla strada dell'alta qualità tecnologica.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu cette proposition relative au programme Galileo car, suite à ce vote, les acteurs autorisés par les gouvernements des Etats membres pourront dès 2014 utiliser les données du système de navigation par satellite afin de mener des actions de services d'urgence, de défense et de sécurité. Nous pouvons nous féliciter du renforcement de l'indépendance des gouvernements européens vis-à-vis du système américain GPS. La politique spatiale européenne est essentielle afin d'assurer à l'Europe une place forte sur l'échiquier international. L'Union européenne devrait ainsi renforcer son engagement dans ce domaine, notamment en assurant des financements européens pour les programmes phares tel le programme d'observation de la Terre GMES.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul privind modalităţile de acces la serviciul public reglementat (PRS) oferit de sistemul global de radionavigaţie prin satelit construit în cadrul programului Galileo deoarece consider că este nevoie de un cadru juridic detaliat pentru reglementările privind accesul la PRS şi pentru gestionarea şi monitorizarea utilizatorilor, în vederea garantării securităţii sistemului şi a protecţiei informaţiilor. Serviciul PRS este unul dintre punctele esenţiale ale programului Galileo şi va garanta continuitatea serviciului şi securitatea, chiar şi în situaţii grave de criză.

Totodată, sunt de acord că mecanismul de asigurare a securităţii propus de către Comisie oferă echilibrul necesar între definirea unor norme minime comune şi controlul respectării regulilor la nivelul UE, pe de o parte, şi descentralizarea funcţiei de supraveghere pe care o au în prezent statele membre, pe de altă parte.

Nu în ultimul rând, susţin introducerea unei proceduri precise pentru cazurile în care o autoritate PRS competentă nu îndeplineşte normele minime comune şi consider că această procedură ar trebui să aibă drept scop garantarea respectării acestor norme pe întreg teritoriul UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A presente proposta pretende definir as modalidades segundo as quais os Estados, o Conselho, a Comissão, as Agências da União e as organizações internacionais podem ter acesso ao serviço público regulado (PRS), oferecido pelo sistema mundial de radionavegação por satélite (GNSS) resultante do programa Galileo. O PRS é um serviço reservado, ao qual o grande público não terá acesso e cuja utilização, por razões de segurança, deve ser controlada. Os objectivos de segurança ligados à utilização do PRS estão directamente ligados à segurança da União e dos seus Estados-Membros e incidem sobre a política externa da União. É, assim, indispensável supervisionar os utilizadores por meios como o estabelecimento de um procedimento de autorização, o recurso a chaves de criptologia, a homologação dos receptores, etc. Além disso, trata-se de um serviço com algumas aplicações que podem ser muito sensíveis nos planos político e estratégico. O conjunto das características do PRS impõe a definição precisa, através de um texto legislativo, das modalidades de acesso que é exactamente o que se consegue com esta proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado pelo eurodeputado Norbert Glante, tem por objecto uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às modalidades de acesso ao serviço público regulado (PRS), oferecido pelo sistema mundial de radionavegação por satélite resultante do programa Galileo. Entre os serviços disponibilizados pelo programa europeu de navegação por satélite Galileo, encontra-se o serviço público regulado (PRS). Trata-se de um serviço semelhante ao tradicional GPS mas com um nível de exactidão dez vezes superior. Têm acesso a este serviço os Estados-Membros, o Conselho, a Comissão e, sob determinadas condições, as Agências da UE, organizações internacionais e Estados terceiros.

A proposta da Comissão em análise apresenta um quadro regulamentar pormenorizado quanto ao acesso ao PRS, gestão e controlo dos utilizadores, tendo em conta a necessidade de garantir a segurança no seu funcionamento por questões políticas e estratégicas. Considerando as especificidades deste serviço, concordo com a posição do relator, no sentido de ser necessário criar um mecanismo – autoridade PRS responsável - que evite a violação das normas de segurança, voto favoravelmente este relatório e formulo votos para que seja mais um instrumento ao serviço dos europeus e que contribua para a melhoria da sua qualidade de vida.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Como refere o relator, o programa europeu de navegação por satélite Galileo oferecerá, no total, cinco serviços: o serviço aberto, o serviço comercial, o serviço de segurança, o serviço de busca e salvamento e o serviço público regulado. A presente proposta diz respeito ao serviço público regulado (PRS), cuja utilização é reservada exclusivamente a utilizadores autorizados pelos governos para aplicações sensíveis (como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna e externa, os serviços de urgência). A proposta da Comissão introduz um quadro regulamentar pormenorizado para as modalidades de acesso ao PRS e a gestão e controlo dos utilizadores, a fim de garantir a segurança do sistema e a protecção das informações.

Entretanto, o Parlamento Europeu introduziu neste relatório algumas propostas de alteração que nos suscitam muitas dúvidas e até sérias preocupações, designadamente quando tentam fornecer os dados obtidos por Galileo à Alta Representante para a Política Externa e de Segurança e para as suas missões externas. Estas disposições chegam a ser, além do mais, contraditórias com a afirmação reiterada de que o sistema se destina exclusivamente a aplicações de natureza civil. Daí o nosso voto de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Como se diz na exposição de motivos do relatório: O programa europeu de navegação por satélite Galileo oferecerá, no total, cinco serviços: o serviço aberto, o serviço comercial, o serviço de segurança, o serviço de busca e salvamento e o serviço público regulado. A presente proposta diz respeito ao serviço público regulado (PRS), cuja utilização é reservada exclusivamente a utilizadores autorizados pelos governos para aplicações sensíveis (como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna e externa, os serviços de urgência). Estas aplicações requerem um elevado grau de precisão e fiabilidade, razão por que o PRS utiliza sinais fortes e codificados.

Mas a proposta da Comissão introduz um quadro regulamentar pormenorizado para as modalidades de acesso ao PRS e a gestão e controlo dos utilizadores, a fim de garantir a segurança do sistema e a protecção das informações.

Entretanto, o PE introduziu algumas propostas de alteração no relatório votado que nos suscitam muitas dúvidas e até sérias preocupações, designadamente quando tentam fornecer os dados obtidos por Galileo à Alta Autoridade para a Política Externa e de Segurança e para as suas missões externas.

Daí o nosso voto de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Európsky program satelitnej navigácie Galileo bude celkovo ponúkať päť rôznych služieb: službu s otvoreným prístupom, obchodnú službu, bezpečnostnú službu v situáciách ohrozenia ľudského života, vyhľadávaciu a záchrannú službu a verejne regulovanú službu. Tento návrh sa týka verejne regulovanej služby (PRS – public regulated service) určenej len pre používateľov schválených vládou na účely citlivých aplikácií (napr. kritickej infraštruktúry, dopravy, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, núdzových služieb). Tieto aplikácie si vyžadujú vysokú úroveň presnosti a spoľahlivosti, a preto PRS využíva odolné, šifrované signály. Pri vytváraní právneho rámca navrhovaného Komisiou treba postupovať opatrne, keďže určité aplikácie tejto služby môžu byť politicky a strategicky citlivé. Hoci PRS by podľa plánu mala začať fungovať až v roku 2014, je dôležité vytvoriť potrebný právny rámec už vopred, aby mali členské štáty a ostatné zainteresované strany dostatok času na zavedenie rôznych mechanizmov monitorovania a splnenie požadovaných bezpečnostných noriem.

Keďže nedodržiavanie bezpečnostných ustanovení môže mať dôsledky aj pre ostatných účastníkov a používateľov, som presvedčená, že využívanie, riadenie a kontrolu prístupu k PRS je nevyhnutné vykonávať na základe spoločných noriem a v konečnom dôsledku je rovnako nevyhnutné zabezpečiť, aby sa uvedené normy dodržiavali v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione sulle modalità di accesso ai nuovi servizi offerti dal programma Galileo è un tassello importante per la continuità del servizio e la sicurezza dei dati forniti dal sistema di navigazione satellitare. È necessario stabilire criteri comuni che regolino l'utilizzo, la gestione e il controllo dei dati forniti dal programma Galileo. La politica spaziale deve essere considerata una priorità dalle istituzioni comunitarie, in quanto può contribuire in modo decisivo all'affermazione dell'Unione europea come leader in politica estera ed industriale. Per evidenziare inoltre l'importanza di questo settore basta ricordare qualche dato: 5,5 miliardi di euro di fatturato annuale, 2.000 società e circa 30.000 posti di lavoro. Ritengo quindi fondamentali i finanziamenti ai programmi spaziali quali Galileo, ma vorrei sottolineare, anche in questa sede, le mie perplessità per l'esclusione del programma GMES dal budget comunitario 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), per iscritto. − Il voto del Parlamento europeo sulla relazione Glante apre la strada allo sviluppo di un sistema di navigazione satellitare europeo. La creazione, all'interno del programma Galileo, di un sistema PRS, ossia di una rete criptata e di massima sicurezza destinata agli operatori autorizzati dai governi (polizia, esercito), fornirà un servizio di grande utilità ai cittadini europei, contribuendo a garantire una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine a fronte di situazioni di crisi o di emergenza.

Il programma Galileo, oltre a fornire benefici per i cittadini, rappresenta inoltre un'opportunità per l'industria europea sul mercato delle nuove tecnologie, contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati nel settore della navigazione satellitare. Il Parlamento attende ora la posizione del Consiglio, al fine di rendere disponibile ed operativo il servizio PRS dal 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), i scríbhinn. − Cuirim fáilte roimh an tuarascáil seo mar thús maith chun an córas Galileo a chur i bhfeidhm, ionas go mbeadh neamhspleáchas níos láidre ag an AE maidir leis an gcóras GPS agus mar sin de.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − My group voted against the Glante report. There remain concerns relating to privacy and data protection as well as regarding the possible military uses of Galileo. Accordingly we could not support the report as it currently stands.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo)(4) įgyvendinimo priede nustatyta, kad GALILEO programos konkretūs tikslai – užtikrinti, kad sistemos skleidžiamus signalus būtų įmanoma panaudoti siekiant teikti paslaugas valstybinėms institucijoms (toliau – PVI), kurios būtų teikiamos tik tam tikriems vyriausybių įgaliotiems naudotojams konfidencialaus pobūdžio reikmėms, kurioms būtina užtikrinti veiksmingą prieigos kontrolę ir aukšto lygio paslaugos tęstinumą. Valstybės narės, Taryba, Komisija ir EIVT turi teisę į neribotą ir nenutrūkstamą PVI prieigą visame pasaulyje. Pritariau dokumentui, kadangi kiekviena PVI naudojanti valstybė narė savarankiškai sprendžia, kokių kategorijų fiziniams asmenims, gyvenantiems jos teritorijoje arba tos valstybės narės vardu užsienyje oficialias pareigas vykdantiems asmenims, ir juridiniams asmenims, įsisteigusiems jos teritorijoje, leidžiama būti PVI naudotojais, ir kokios galimos PVI naudojimo paskirtys. Tokia naudojimo paskirtis gali apimti ir su saugumu susijusią paskirtį.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Európsky program satelitnej navigácie Galileo bude celkovo ponúkať päť rôznych služieb: službu s otvoreným prístupom, obchodnú službu, bezpečnostnú službu v situáciách ohrozenia ľudského života, vyhľadávaciu a záchrannú službu a verejne regulovanú službu. Tento návrh sa týka verejne regulovanej služby (PRS – public regulated service) určenej len pre používateľov schválených vládou na účely citlivých aplikácií (napr. kritickej infraštruktúry, dopravy, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, núdzových služieb). Tieto aplikácie si vyžadujú vysokú úroveň presnosti a spoľahlivosti, a preto PRS využíva odolné, šifrované signály.

Návrh Komisie vytvára podrobný právny rámec upravujúci prístup k PRS, ako aj správu a kontrolu používateľov, s cieľom zaručiť bezpečnosť systému a ochranu informácií. Pri vytváraní tohto právneho rámca treba postupovať veľmi opatrne, keďže určité aplikácie tejto služby môžu byť politicky a strategicky citlivé a keďže je potrebné zabezpečiť požadovanú vysokú úroveň bezpečnosti. Zahŕňa to aj spoločný a harmonizovaný postup schvaľovania používateľov účastníkmi. Hoci PRS by podľa plánu mala začať fungovať až v roku 2014, je dôležité vytvoriť potrebný právny rámec už vopred, aby mali členské štáty a ostatné zainteresované strany dostatok času na zavedenie rôznych mechanizmov monitorovania a splnenie požadovaných bezpečnostných noriem.

Navrhovaným postupom by sa v konečnom dôsledku malo zabezpečiť, aby sa uvedené normy dodržiavali v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report. The European satellite navigation programme, Galileo, provides five services: the open service, the commercial service, the safety-of-life service, the search-and-rescue service and the public regulated service. The proposal under consideration here concerns the public regulated service (PRS), which is restricted to government-authorised users for sensitive applications (such as critical infrastructure, transport, internal and external security and emergency services). These applications call for a high level of precision and reliability, for which reason the PRS uses powerful, encrypted signals. The Commission proposal creates a detailed legal framework governing access to the PRS and the administration and supervision of users, the aim being to guarantee the security of the system and the protection of information. Since certain PRS-related applications may be politically and strategically sensitive, and with a view to ensuring the requisite high degree of security, great care needs be taken when establishing this legal framework, which includes a joint, harmonised procedure for user authorisation by the participants.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. Este relatório é sobre o programa europeu de navegação por satélite Galileo que oferecerá no total cinco serviços: o serviço aberto, o serviço comercial, o serviço de segurança, o serviço de busca e salvamento e o serviço público regulado. A proposta diz respeito ao serviço público regulado (PRS), cuja utilização é reservada exclusivamente a utilizadores autorizados pelos governos para aplicações sensíveis (como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna e externa e os serviços de urgência). Estas aplicações requerem um elevado grau de precisão e fiabilidade, razão pela qual o PRS utiliza sinais fortes e codificados.

A proposta da Comissão estabelece um quadro regulamentar que permite aos participantes PRS (os Estados­Membros, a título facultativo, o Conselho e a Comissão, assim como, sob determinadas condições, Agências da União Europeia, países terceiros e organizações internacionais) autorizar devidamente os respectivos utilizadores a possuir ou a utilizar um receptor PRS. Decidi abster-me porque existem propostas um pouco controversas, nomeadamente no que diz respeito à informação obtida por Galileo que poderão ser fornecidas à Alta Autoridade para a Politica Externa e de Segurança.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Aplicaţiile de navigaţie prin satelit sunt tot mai mult utilizate, atât de către persoanele fizice, cât şi în domeniul afacerilor sau în sectorul public. Serviciile oferite merg, însă, dincolo de sfera binecunoscută a ghidării automobilelor: în poliţie, servicii de urgenţă, transporturi, furnizarea de energie electrică etc.

Fără îndoială, UE trebuie să aibă o infrastructură independentă de navigaţie prin satelit pentru a asigura furnizarea continuă şi sigură de astfel de servicii. Dintre cele cinci componente ale sistemului european de navigaţie prin satelit, PRS - sau serviciul public reglementat - este esenţial. Acesta necesită un nivel ridicat de precizie şi fiabilitate.

Astfel, este indicat să pregătim cadrul intrării în vigoare a PRS în 2014, prin implementarea din timp a unor mecanisme de supraveghere care să garanteze respectarea standardelor de siguranţă specifice unor domenii sensibile. Pe lângă chestiunea respectării regulilor de securitate, statele membre trebuie să rezolve şi o altă problemă, mai precis dacă utilizatorii trebuie să plătească sau nu pentru folosirea PRS, în condiţiile în care ţările membre vor suporta costurile operaţionale ale PRS.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O programa europeu de navegação por satélite Galileo oferecerá no total cinco serviços: o serviço aberto, o serviço comercial, o serviço de segurança, o serviço de busca e salvamento e o serviço público regulado. A presente proposta diz respeito ao serviço público regulado (PRS), cuja utilização é reservada exclusivamente a utilizadores autorizados pelos governos para aplicações sensíveis (como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna e externa e os serviços de urgência).

Esta proposta introduz um quadro regulamentar pormenorizado para as modalidades de acesso ao PRS e à gestão e controlo dos utilizadores, a fim de garantir a segurança do sistema e a protecção das informações. Uma vez que determinadas aplicações do serviço poderão ser sensíveis do ponto de vista político e estratégico, e para que seja possível garantir o elevado nível de segurança necessário, é importante agir de forma prudente na elaboração deste quadro regulamentar, introduzindo, nomeadamente, um processo comum e harmonizado de autorização dos utilizadores pelos participantes. Embora esteja previsto que o PRS entre em funcionamento em 2014, é importante estabelecer com antecedência o quadro jurídico necessário para que os Estados-Membros e outros agentes disponham de tempo suficiente para criar os diferentes mecanismos de controlo e cumprir as normas de segurança exigidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe siendo fiel a mi rechazo del programa europeo Galileo por su clara perspectiva y objetivos bélicos. No cuenta con mi apoyo el hecho de que la Unión Europea gaste ingentes cantidades del dinero de sus ciudadanos en desarrollar complejos programas y sistemas útiles solo, o en la mayoría de los casos, para fines bélicos. Mi compromiso con lo que significa un pacifismo real y comprometido y, sobre todo, con la necesaria desmilitarización de la Unión Europea, me imposibilita apoyar cualquier programa, mecanismo o herramienta que, tal y como el satélite resultante del programa Galileo, esté destinado en gran medida a avanzar en la militarización de las relaciones humanas y en la carrera tecno-armamentística. En los últimos años, el programa Galileo ha servido de poco o muy poco para el desarrollo, la innovación y el avance en cuestiones civiles y no militares. En cambio, se han destinado cuantiosas cantidades a su desarrollo sin que éste se traduzca en una mejora de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report deals with the legal framework for one of the five services that will be offered by the Galileo system, public regulated services (PRS) restricted to government-authorised users, for sensitive applications which require a high level of service continuity. It defines the modalities according to which Member States and other participants will have access to the PRS provided by Galileo. I hope this service will be affordable to the population of EU in the matter of price. I voted ‘in favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Comme la majorité de mes collègues, j'ai voté en faveur de ce rapport définissant la réglementation des droits d'accès aux signaux cryptés, ainsi que les conditions de mise au point et de commercialisation, par les entreprises, des applications logicielles et des dispositifs de navigation. Ce rapport permettra que dès 2014, le système européen de navigation par satellite Galileo offre un signal GPS réservé à des utilisateurs autorisés, tels que les services de police, l'armée et les services de sécurité, en plus des signaux destinés à la navigation en général. Le Parlement a approuvé une réglementation précise régissant le futur "service public réglementé" de Galileo, qui devrait être en place à la mi-octobre 2011. Galileo offrira cinq services distincts: le service ouvert, le service commercial, le service sécurisé, le service de recherche et de sauvetage et le service public réglementé (PRS). Le PRS, l'un des trois services qui pourraient être proposés à partir de 2014, sera exclusivement réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements pour des applications sensibles telles que les infrastructures critiques, le trafic, la défense, la sécurité et les services d'urgence. Ces applications nécessiteront une précision et une fiabilité de premier ordre, raison pour laquelle le PRS utilisera des signaux puissants et cryptés.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos. Manau, kad yra tikslinga suteikti teisę naudotis Europos palydovinės navigacijos programų paslaugomis tam tikriems vyriausybių įgaliotiems naudotojams konfidencialaus pobūdžio ar su saugumo susijusioms reikmėms. Valstybėms narėms, Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai turi būti suteikta diskrecinė, neribota ir nenutrūkstama prieiga visame pasaulyje. Pažymėtina, kad GALILEO programa yra strateginės svarbos ypač tikslaus objektų nustatymo srityje. Be to, ji padeda įgyvendinti strategiją „Europa 2020“. Dėl to būtina skatinti GALILEO taikymo būdų ir paslaugų naudojimą ir plėtrą. Tačiau visais atvejais turi būti užtikrintas aukštas įslaptintos informacijos apsaugos lygis. Turi būti sukurtas efektyviai veikiantis kontrolės mechanizmas ir griežtos naudojimo sąlygos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della relazione del collega Glante in riferimento al PRS, il servizio pubblico regolamentato di navigazione satellitare perché ritengo che un sistema tecnologico di aiuto logistico e a protezione di infrastrutture per aziende e cittadini possa essere molto importante. A fini di sicurezza è altrettanto importante regolamentarne le modalità di accesso in maniera completa e dettagliata. Il testo regolamenta inoltre il primo servizio pubblico che Galileo fornirà agli Stati nei prossimi anni.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Galileo είναι αναμφίβολα φιλόδοξο και σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η παροχή ευαίσθητων κυβερνητικών υπηρεσιών σε χρήστες, ακόμα και αν αυτοί είναι αυστηρώς εξουσιοδοτημένοι, απαιτεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο και ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να είναι πολιτικά και στρατηγικά ευαίσθητες, η όποια παραχώρηση αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι επιτακτικό να δίνονται οι πληροφορίες σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη και υπό την αίρεση ύπαρξης αυστηρών κανόνων και εποπτείας. Η πρόταση της Επιτροπής και εν συνεχεία η παρούσα έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας κινούνται σε αυτό το πλαίσιο και για αυτό τον λόγο την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório tem por base a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às modalidades de acesso ao serviço público regulado oferecido pelo sistema mundial de radionavegação por satélite resultante do programa Galileo. O acesso ao serviço público regulado é reservado exclusivamente a utilizadores autorizados pelos governos para aplicações sensíveis (como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna e externa e os serviços de urgência). Estas aplicações requerem um elevado grau de precisão e fiabilidade, razão pela qual o serviço público regulado utiliza sinais fortes e codificados.

A Comissão introduz um quadro regulamentar pormenorizado para as modalidades de acesso ao serviço público regulado e à gestão e controlo dos utilizadores, a fim de garantir a segurança do sistema e a protecção das informações. O serviço público regulado é um dos serviços essenciais oferecidos pelo Galileo, que poderá assegurar uma continuidade de serviço e garantir a segurança mesmo em situações de crise grave. É importante estabelecer normas comuns aplicáveis à utilização, à gestão e ao controlo do acesso ao serviço público regulado. O relatório conclui que o mecanismo proposto garante a segurança do sistema, o que determinou o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. No quadro do programa europeu de navegação por satélite Galileo, será disponibilizado o serviço público regulado (PRS), que se destinará à utilização, por parte de entidades autorizadas pelo governo, de aplicações sensíveis, tais como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna e externa e os serviços de urgência. Justamente porque em causa estão aplicações que poderão ser sensíveis do ponto de vista político e estratégico, podendo a quebra de segurança na utilização deste serviço ter graves repercussões, é importante estabelecer normas comuns aplicáveis à utilização, à gestão e ao controlo de acesso ao PRS. É este o objectivo da presente proposta da Comissão, que mereceu o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písemně. − V rámci podvýboru pro bezpečnost a obranu jsem byla stínová zpravodajka PPE pro tuto legislativu a jsem ráda, že se podařilo Radě EU a Evropskému parlamentu nalézt shodu na podrobnostech fungování veřejné regulované služby projektu Galileo. Jsem potěšena, že se podařil prosadit i přes odpor části členských států můj návrh na garance ohledně dodržování lidských práv, včetně náboženských svobod, ze strany třetích zemí, které by chtěly tuto službu využívat. Žádné totalitní a autoritářské země se tak nebudou moci projektu zúčastnit. Zároveň však upozorňuji na riziko, že některé frekvence Galilea by mohly být rušeny čínským navigačním systémem Compass a žádám Evropskou komisi, aby se tímto problémem zabývala na bilaterálních jednáních s Čínou. Oceňuji i vysokou ochranu dat a soukromí, jakož i bezpečnostních standardů, kterou se oproti návrhu Evropské komise podařilo po tlaku Evropského parlamentu prosadit.

Bohužel se nepodařilo dořešit financování, kde má Evropská komise teprve do budoucna připravit určité návrhy výběru poplatků za využití služby. Naopak je pozitivní, že evropským výrobcům zůstane exklusivita pro výrobu bezpečnostních modulů. Jako lékařka vítám možnosti, které tato služba přinese integrovanému záchrannému systému, včetně zkrácení zásahových časů pro zdravotníky rychlé lékařské pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Dès 2014, le futur système de radionavigation par satellite, Galileo, offrira plusieurs services, parmi lesquels le service public réglementé (PRS). Celui-ci consistera en un signal GPS hautement sécurisé réservé à certains utilisateurs. Permettant le repérage des infrastructures critiques ou encore l'identification de trafics en tous genres, le PRS sera notamment utilisé dans le cadre des opérations de police, de contrôles des frontières, ainsi que d'opérations visant à assurer la protection civile. Il sera ainsi un canal de transmission d'informations hautement stratégiques pour la sécurité intérieure et extérieure des États membres. Il est donc essentiel de définir, avant sa mise en place, les règles concernant les modalités de son utilisation. À travers ce rapport, le Parlement prévoit notamment que les États membres, le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure auront accès au PRS de manière illimitée dans toutes les parties du monde, alors que les pays tiers, agences européennes et organisations internationales ne pourront, quant à eux, y avoir accès que s'ils y ont été dûment autorisés. Le rapport prévoit aussi que chaque État membre désignera une Autorité PRS responsable pour la gestion et la supervision de tous les usagers autorisés. Je me réjouis de son adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. Apart from the above issue of balance of power between the national and Community approach to setting security standards, several points were not satisfactory for the Greens. These include, for instance, the fact that until now the EC and Council have firmly stated that military applications were not the main purpose of the PRS system. However, a survey carried out by the Commission in 2006, and finally published as background to the adoption of this decision, shows however that Member States intend to make extensive use of PRS in the defence sector (except for Germany and the UK) – whereby more than 60% of the PRS receivers are expected to be attributed to the defence sector. It is finally clear today, and no longer contradicted, that the main use and purpose of PRS is defence.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il programma europeo di navigazione satellitare Galileo sarà in grado di offrire numerosi servizi, fra i quali quello importantissimo del servizio pubblico regolamentato. Questo sarà riservato solo a utilizzatori autorizzati dai governi ed esclusivamente per applicazioni sensibili come trasporti, sicurezza interna e servizi d'emergenza, che richiedono un alto grado di precisione e di affidabilità.

Con questo voto si vuole stabilire un quadro giuridico dettagliato per le modalità di accesso al programma e per la gestione e il controllo degli utilizzatori. Questo risulta fondamentale per garantire la sicurezza del sistema e la protezione delle informazioni, spesso da considerarsi sensibili sul piano politico e strategico e che quindi necessitano di un elevatissimo livello di sicurezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione interviene sulle modalità di accesso al servizio pubblico regolamentato riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili quali sicurezza, emergenza, etc. La relazione chiede di definire le modalità di accesso al servizio offerto dal sistema di navigazione satellitare Galileo sotto controllo delle istituzioni dell'UE. Particolare attenzione è volta a garantire la sicurezza del sistema e la protezione delle informazioni. Il sistema sarà operativo nel 2014 e quindi è importante che gli Stati membri predispongano l'autorità responsabile al fine di gestire e controllare in maniera efficace ogni soggetto autorizzato a fabbricare, possedere o utilizzare un ricevitore di PRS.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O programa Galileo, que desempenha um papel fundamental na independência da UE face aos outros sistemas de navegação por satélite, oferece a possibilidade de cinco serviços. Este relatório compreende o serviço público regulado (SPR), que se destina a aplicações específicas (como a segurança interna e externa, serviços de urgência, infra-estruturas críticas) para utilizadores autorizados pelos governos dos Estados-Membros. Apresenta um quadro jurídico bastante detalhado no que diz respeito às modalidades de acesso ao SPR e à gestão dos utilizadores para garantir a segurança do sistema e das informações. A entrar em funcionamento somente em 2014, este regulamento estabelece normas mínimas comuns e questões de segurança a seguir pelos participantes do SPR, que poderão ser, para além dos Estados-Membros, o Conselho, a Comissão e, em casos particulares, após acordos internacionais, as agências europeias, países terceiros e organizações internacionais. Realço que é importante definir claramente as regras a utilizar no acesso e no caso de incumprimento, uma vez que as informações do SPR são naturalmente questões políticas e estratégicas dos países que poderão ser usadas em situações de emergência. A inclusão da directiva referente à protecção de dados e da privacidade é outro dos pontos que é importante destacar.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso un voto favorevole al testo del collega Glante che definisce le regole d'accesso ai nuovi servizi offerti dal sistema globale di navigazione satellitare ritenendo di particolare importanza la regolamentazione di uno dei servizi che Galileo potrebbe offrire agli Stati membri a partire dal 2014, cioè la continuità del servizio anche in gravi situazioni di crisi.

 
  
  

Recommendation: Vital Moreira (A7-0280/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente Acordo referente às madeiras tropicais que, segundo as avaliações da OCDE, tem sido destruída anualmente uma zona originariamente florestal com uma área correspondente à da Grécia, afectando indiscutivelmente a insubstituível biodiversidade, ameaçando-a de extinção e agravando o risco de aquecimento global. Recordando que, não obstante o primeiro Acordo sobre as Madeiras Tropicais tenha sido celebrado há mais de vinte anos, a exploração excessiva e os abates ilegais (na Amazónia, na bacia do Congo, no Sudeste Asiático e na Rússia) continuam a ser largamente praticados.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią svarbią rezoliuciją dėl Tarptautinio susitarimo dėl atogrąžų medienos. Šiuo metu atogrąžų miškų padėtis yra tragiška. Pirminio miško plotas, kurio kasmet netenkama, dydžiu prilygsta Graikijai. Dėl to gresia didesnė negrįžtamo biologinės įvairovės sunykimo ir pasaulinio atšilimo rizika. Nors pirmasis Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos sudarytas daugiau nei prieš 20 metų, pereikvojimas ir neteisėta miško ruoša ir toliau labai paplitę. Beveik pusė visų miško ruošos darbų tokiuose regionuose, kaip Amazonės ir Kongo upių baseinai, Pietryčių Azija ir Rusija, yra neteisėti. Todėl palaikau šį tarptautinį susitarimą dėl atogrąžų medienos, pagal kurį, mano manymu, sprendžiami svarbiausi medienos pramonės klausimai. Tarptautinė atogrąžų medienos organizacija toliau nagrinės miškų naikinimo ir neteisėtos miško ruošos klausimus, tačiau norint stiprinti miškininkystės teisės aktų įgyvendinimą gali būti padaryta dar daugiau, pvz., ES turėtų imtis tokių griežtų sankcijų, kaip baudos, kurių dydis proporcingai atitiktų aplinkai padarytą žalą, susijusios medienos ar medienos gaminių vertę, taip pat nuostolius mokesčių srityje ir žalą ekonomikai, patirtą dėl padaryto pažeidimo; susijusios medienos ir medienos gaminių konfiskacija; skubus leidimo prekiauti galiojimo sustabdymas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la conclusion de cet accord international sur les bois tropicaux, car il permettra de renforcer la lutte contre le commerce illégal de certains bois. En limitant les gains issus de ce commerce, l'Union européenne contribuera à réduire la déforestation dans les zones tropicales, et donc à protéger la biodiversité et le climat. Cependant, 20% des producteurs et des importateurs de produits dérivés de bois tropicaux n'étant pas impliqués dans cet accord, il convient de poursuivre le travail engagé afin d'assurer une réelle protection des forêts tropicales.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kuriuo Europos Parlamentas išreiškia pritarimą 2006 m. Tarptautiniam susitarimui dėl atogrąžų medienos, kuriuo sprendžiami svarbiausi medienos pramonės klausimai. Dėl didelės miškų netekties gresia negrįžtamo biologinės įvairovės sunykimo ir pasaulinio atšilimo rizika. Todėl pagrindinis šio susitarimo tikslas yra skatinti tarptautinės prekybos atogrąžų mediena plėtrą ir įvairinimą bei užtikrinti tausų miškų tvarkymą. Šių tikslų turėtų būti siekiama užtikrinant veiksmingą visų narių tarpusavio konsultacijų, tarptautinio bendradarbiavimo ir politikos vystymo sistemą atsižvelgiant į visus svarbius pasaulinio medienos ūkio aspektus. Susitarime taip pat numatoma licencijavimo sistema, kuri kontroliuotų, kad į rinką patektų tik teisėtai pagaminta medienos produkcija.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Exploatarea forestieră ilegală este un fenomen practicat la scară extinsă, având în vedere că anual o suprafaţă de pădure originară de mărimea Greciei dispare. Regulamentul european prevede obligaţiile operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. Furnizorii trebuie să poată fi identificaţi în întreg lanţul de producţie sau de comercializare, sancţiunile aplicate de statele membre să meargă până la confiscarea lemnului sau a produselor şi chiar până la suspendarea imediată a autorizaţiei de comercializare.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de la recomendación sobre el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales para que la Comisión presente la información relativa a los planes y programas relativos a este Convenio así como un estudio sobre su aplicación antes de que se abran las negociaciones sobre su renovación.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo yra siekiama įtvirtinti procedūrines Europos Parlamento galias remiantis Lisabonos sutartimi, kuomet yra sudaromi tarptautiniai susitarimai Europos Sąjungos vardu. Klausimas dėl tarptautinio susitarimo dėl atogrąžų miškų medienos pasirašymo ES vardu pirmą kartą Europos Parlamentui jau buvo pateiktas 2007 m., tačiau Parlamentas jį atmetė dėl, jo manymu, taikytos netinkamos susitarimo patvirtinimo procedūros. Tarptautinio susitarimo dėl atogrąžų medienos esmė – apsaugoti atogrąžų miškus, kurie yra labai svarbūs planetos biologinei bei klimato pusiausvyrai, nuo pereikvojimo ir neteisėtos miško ruošos. Tokie tarptautiniai susitarimai galioja jau daugiau nei 20 metų, tačiau neteisėtas atogrąžų miškų kirtimas bei ruoša vis dar yra labai paplitę.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis atogrąžų miško plotas, kurio kasmet netenkama, dydžiu prilygsta Graikijai. Šio susitarimo tikslas, be kita ko, nustatyti būdus, kuriuos taikant užtikrinama patikima licencijavimo sistema – priemonė, kuria naudojantis į rinką leidžiama pateikti tik teisėtai pagamintą medienos produkciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato positivamente la relazione Moreira, perché condivido la necessità di confermare l'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, che ha una durata decennale, ma è soggetto a revisione ogni 5 anni. L'accordo raggiunto tra produttori e consumatori ha avuto il merito di favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di offrire realtà efficaci di gestione, cooperazione internazionale ed elaborazione di politiche riguardanti i vari aspetti pertinenti dell'economia mondiale del legno. La nostra attenzione deve ora focalizzarsi sulla gestione sostenibile delle foreste tropicali e sul ripristino delle superfici forestali degradate, coinvolgendo le popolazioni e gli Stati anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione. Basti pensare, infatti, che ogni anno scompare una superficie di foresta pari alle dimensioni della Grecia, causando il rischio di estinzione di biodiversità insostituibili. L'accordo, infine, mira a garantire un sistema di concessione credibile delle licenze, introduce un piano di azione per l'applicazione delle normative nel settore forestale e stabilisce misure volte a creare partenariati multilaterali.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Há muitos séculos que as madeiras tropicais vêm sendo objecto da cobiça desmedida daqueles que procuram enriquecer através do tráfico deste tipo de materiais, valendo-se da sua qualidade e exotismo, sem cuidar de assegurar a sustentabilidade das espécies florestais que saqueiam. Enquanto a biodiversidade tem sido grandemente reduzida, as populações dos países de onde estas madeiras raras são originárias nada recebem com o seu comércio e, frequentemente, vêm os seus modos de vida postos em causa pela actividade daqueles que lucram ilegitimamente com este negócio. A União Europeia não poderia alhear-se deste problema e em boa hora celebrou o Acordo Internacional a ele respeitante. Faço votos para que persista neste esforço global de pôr termo à exploração excessiva e aos abates ilegais destes tipos de madeira.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado pelo eurodeputado Vital Moreira, engloba uma recomendação sobre o Acordo Internacional de 2006 sobre as Madeiras Tropicais, tendo em conta a decisão do Conselho relativa à sua assinatura em nome da União Europeia. Dados da OCDE afirmam que a destruição anual de zonas florestais tropicais é equivalente à área da Grécia, o que representa uma ameaça à biodiversidade e agrava o risco do aquecimento global. Trata-se de uma matéria que tem sido objecto de discussão em vários encontros internacionais, dando origem à assinatura de acordos e à criação de organismos internacionais que tentam implementar um regime credível de concessão de licenças e evitar o abate ilegal de árvores muitas vezes centenárias, como é o caso da Organização Internacional das Madeiras Tropicais (AIMT).

Nestes termos, voto favoravelmente esta Recomendação porquanto ela reflecte as preocupações do PE em particular, e de todos os europeus, em geral, no que concerne à protecção e à gestão sustentável das florestas tropicais, preconizando a recuperação de habitats degradados e promovendo uma política educativa em ordem a evitar a desflorestação excessiva dessas regiões.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O atraso na aprovação deste Acordo decorre da sua não aprovação em 2008, pelo Parlamento, que dá agora a sua aprovação, em 2011, à adesão a um Acordo Internacional datado de 2006. Este Acordo foi alcançado no quadro da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED), visando substituir um acordo anterior de 1994 (e que permanece em vigor até à entrada em vigor do acordo de 2006). Salientamos o facto de todos os Estados-Membros da UE terem manifestado a intenção de assinar o Acordo de 2006 e de contribuir de modo adequado para a sua aplicação. O Acordo tem como objectivo a promoção da gestão sustentável das florestas produtoras de madeiras tropicais, criando um quadro para a consulta, a cooperação internacional e a elaboração de políticas entre todos os membros no que respeita a todos os aspectos relevantes da economia mundial da madeira.

Dúvidas legítimas se colocam quanto à compatibilidade entre uma gestão sustentável e a promoção da expansão e a diversificação do comércio internacional de madeiras tropicais, também mencionada no Acordo. Por esta razão, partilhamos a opinião de que a revisão intercalar do texto actual deverá ser aproveitada para colocar a protecção das florestas tropicais e a restauração das zonas florestais degradadas no seu cerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora com bastante atraso, foi finalmente aprovado este Acordo. O atraso na aprovação deste Acordo decorre da sua não aprovação em 2008, pelo Parlamento Europeu, que dá agora a sua aprovação, em 2011, à adesão a um Acordo Internacional datado de 2006.

Este Acordo foi alcançado no quadro da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED), visando substituir um acordo anterior de 1994 (e que permanece em vigor até à entrada em vigor do Acordo de 2006). Salientamos o facto de todos os Estados-Membros da UE terem manifestado a intenção de assinar o Acordo de 2006 e de contribuir de modo adequado para a sua aplicação.

O Acordo tem como objectivo a promoção da gestão sustentável das florestas produtoras de madeiras tropicais, criando um quadro para a consulta, a cooperação internacional e a elaboração de políticas entre todos os membros no que respeita a todos os aspectos relevantes da economia mundial da madeira.

Naturalmente que se podem levantar dúvidas quanto à compatibilidade entre uma gestão sustentável e a promoção da expansão e a diversificação do comércio internacional de madeiras tropicais, também mencionada no Acordo. Por esta razão, partilhamos a opinião de que a revisão intercalar do texto actual deverá ser aproveitada para dar maior atenção à protecção das florestas tropicais e à restauração das zonas florestais degradadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Rokovacia konferencia založená pod záštitou Konferencie OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD) 27. januára 2006 schválila znenie Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006. Všetky členské štáty EÚ vyjadrili zámer podpísať túto dohodu a primerane prispieť k jej predbežnému uplatňovaniu. K jej cieľom okrem iného patrí podpora rozširovania a diverzifikácie medzinárodného obchodu s tropickým drevom z udržateľne obhospodarovaných lesov so zákonnou ťažbou dreva a podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov produkujúcich tropické drevo tým, že sa stanoví účinný rámec na konzultáciu, medzinárodnú spoluprácu a vypracúvanie politík medzi všetkými členmi s ohľadom na všetky príslušné aspekty svetového hospodárstva v oblasti dreva. V dohode sa uvádzajú spôsoby, ako zabezpečiť vierohodný systém udeľovania povolení ako opatrenie, ktorým sa má zaistiť, aby na trh vstupovali výlučne legálne produkované drevárske výrobky a potvrdzuje sa ňou samotná existencia a mechanizmy fungovania Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo (ITTO).

Podľa odhadov OECD sa každoročne stráca pôvodne zalesnená plocha s rozlohou Grécka, hrozí zánik nenahraditeľnej biodiverzity a zvyšuje sa nebezpečenstvo globálneho otepľovania. Myslím, že je žiaduce vykonať adekvátne podniknutými krokmi maximum pre výraznejšie presadzovanie práva v oblasti lesného hospodárstva. Predkladaná dohoda je i preto vítanou a bolo by vhodné, aby jej Parlament udelil súhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Medienos produkcijos gamintojų ir vartotojų sudaryto 2006 m. susitarimo trukmė – 10 metų. Jis turi būti persvarstomas kas penkerius metus. 2006 m. susitarimo tikslai, inter alia, yra šie: skatinti tarptautinės prekybos atogrąžų mediena, kurios šaltinis – tausiai tvarkomi miškai, kur teisėtai kertami jai gaminti skirti medžiai, plėtrą ir įvairinimą ir skatinti tausų miškų, kuriuose auginami atogrąžų medienai gaminti skirti medžiai, tvarkymą. Šių tikslų turėtų būti siekiama užtikrinant veiksmingą visų narių tarpusavio konsultacijų, tarptautinio bendradarbiavimo ir politikos vystymo sistemą atsižvelgiant į visus svarbius pasaulinio medienos ūkio aspektus. Susitarime pateikti būdai, kuriuos taikant užtikrinama patikima licencijavimo sistema – priemonė, kuria naudojantis į rinką leidžiama pateikti tik teisėtai pagamintą medienos produkciją, ir patvirtinamas pats Tarptautinės atogrąžų medienos organizacijos, kuri įsteigta remiantis 1983 m. Tarptautiniu susitarimu dėl atogrąžų medienos, buvimo faktas ir nurodomos jos veiklos priemonės. Daugiau negu 80 proc. atogrąžų medienos produkcijos gamintojų ir importuotojų yra šios organizacijos nariai ir Tarptautinio susitarimo dėl atogrąžų medienos šalys. Pritariau dokumentui, kadangi mano manymu, juo sprendžiami svarbiausi medienos pramonės klausimai. Tarptautinė atogrąžų medienos organizacija toliau nagrinės miškų naikinimo ir neteisėtos miško ruošos klausimus, tačiau norint stiprinti miškininkystės teisės aktų įgyvendinimą gali būti padaryta dar daugiau, pvz., ES galėtų imtis pirmiau minėtų priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich unterstütze das internationale Tropenholzabkommen, da ich der Meinung bin, dass die Förderung des internationalen Handels mit legal geschlägertem Tropenholz, sowie die nachhaltige Bewirtschaftung der Tropenwälder ein wesentliches Anliegen der EU sein sollte. Man muss dem Raubbau und den illegalen Holzschlägen ein Ende setzen, um dadurch nicht nur die außerordentliche Artenvielfalt sondern auch die legale Wertschöpfungskette zu wahren. Ein Ignorieren dieser Problematik hätte Auswirkungen, die uns alle unmittelbar betreffen würden, und denen daher von vorne herein entgegengesteuert werden muss. Ich spreche mich ganz klar für nachhaltige Handelsbeziehungen aus und unterstütze somit das internationale Tropenholzabkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Dohoda je výsledkom rokovaní medzi spotrebiteľmi a spracovateľmi tropického dreva. Cieľom je podporiť diverzifikáciu a nárast objemu obchodu s tropickým drevom, ako aj trvalo udržateľné zaobchádzanie s tropickými lesmi. Poslanci Európskeho parlamentu trvali na tom, aby sa v tomto prípade správne uplatnilo ustanovenie Lisabonskej zmluvy, podľa ktorého Európsky parlament musí udeliť súhlas pri všetkých medzinárodných dohodách.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − According to OECD estimates, each year an area of original forest covering the size of Greece is lost, threatening irreplaceable biodiversity with extinction and increasing the risk of global warming. Although it is more than 20 years since the 1st ITTA was concluded, over-exploitation and illegal logging remain widespread. Almost half of all logging activities in regions such as the Amazon, Congo Basin, South-East Asia and Russia are illegal. The Council of the EU and the EU Commission support the ITTA, 2006, which they believe addresses the most pressing issues of the timber industry. The ITTO will continue its work on issues such as deforestation and illegal logging, but more can be done on strengthening the forest law enforcement, as the abovementioned additional measures adopted by the EU illustrate. In the meantime, I welcome this agreement and am pleased that Parliament has given its consent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A desflorestação e a degradação das florestas são os principais responsáveis pela perda de biodiversidade. Por sua vez, a extracção ilegal de madeira é a principal responsável pela desflorestação já que representa, actualmente, 20% a 40% da produção mundial de madeira industrial. As madeiras tropicais são as mais penalizadas com este tipo de actividade, pelo que, em matéria de penalização, os Estados-Membros da UE devem estabelecer as regras relativas às sanções aplicáveis às violações das disposições do presente Regulamento e tomar todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas, podendo assumir a forma de coimas proporcionais aos danos ambientais, ao valor da madeira e dos produtos derivados em questão e às perdas fiscais e prejuízos económicos resultantes da violação do regulamento, de confisco da madeira e dos produtos da madeira em questão ou de suspensão imediata da autorização de exercer actividades comerciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'adoption de cette résolution marque clairement notre volonté d'être tenus informés de toute mesure concernant la mise en œuvre de cet accord qui a une double dimension, commerciale et environnementale, étant donné que son objectif principal est de "favoriser l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux à partir de forêts gérées et exploitées sur un mode durable et favoriser la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois d'œuvre". Le réchauffement climatique nécessite des mesures strictes afin de garantir une gouvernance environnementale respectueuse des ressources naturelles et soucieuse de contribuer au développement durable de la planète. On estime que 20 % des importations de bois de l'Union proviennent de sources illégales. Aucune des grandes régions tropicales d'exploitation forestière n'y échappe L'information demandée par le Parlement européen est cruciale car cette problématique est au cœur des défis auquel le monde, dans sa globalité, est confronté, tels que le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté (1,5 milliard de personnes dépendraient de la forêt pour leur survie), la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Enfin, l'exploitation clandestine porte préjudice à l'État de droit, à la bonne gouvernance et au respect des droits humains.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − As has become known, the agreement has been negotiated between consumers and producers to promote the expansion and diversification of international trade in tropical timber and to promote the sustainable management of tropical timber producing forests. The proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Community, and provisional application of the International Tropical Timber Agreement, 2006 (ITTA, 2006) is a re-consultation on a procedure that had already been referred to Parliament in 2007. The Parliament adopted a resolution tabled by the Committee on International Trade that explains why Parliament chose not to adopt the draft report on the proposal for a Council decision on the conclusion of the ITTA. The EP was not given the right to give formal consent to this agreement. Therefore, in my opinion, the new referral is the result of the Parliament’s insistence and is in line with the new rules of the Lisbon Treaty regarding giving consent to international agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi šis susitarimas apima tiek tarptautinės prekybos, tiek aplinkosaugos aspektus ir sudaro teisines prielaidas bendradarbiauti atogrąžų medieną gaminančioms ir vartojančioms valstybėms. Pratęsus 2006 m. Tarptautinio susitarimą dėl atogrąžų medienos bus ir toliau sprendžiami aktualūs medienos pramonės klausimai. Be to, verslo subjektams bus sudarytos palankesnės veiklos sąlygos ir bus užtikrinta patikimai veikianti licencijavimo sistema, taip pat užkirstas kelias neteisėtam medienos produkcijos patekimui į rinką. Pažymėtina, kad pratęsiant susitarimo galiojimą labai svarbu didelį dėmesį skirti atogrąžų miškų apsaugai ir jų tvariam valdymui, taip pat sunaikintų miško zonų atkūrimui. Be to, visuomenė turi būti geriau informuojama apie neigiamus netinkamo medienos išteklių naudojimo padarinius pasitelkiant švietimo ir informavimo politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Segundo avaliações da OCDE, tem sido destruída anualmente uma zona originariamente florestal com uma área correspondente à da Grécia, fazendo pesar sobre a insubstituível biodiversidade a ameaça de extinção e agravando o risco de aquecimento global. Apesar de o primeiro Acordo sobre as Madeiras Tropicais ter sido celebrado há mais de vinte anos, a exploração excessiva e os abates ilegais continuam a ser largamente praticados. Quase metade de todas as actividades de abate em regiões como a Amazónia, a bacia do Congo, o Sudeste Asiático e a Rússia é ilegal. O Conselho e a Comissão dão o seu aval à Organização Internacional das Madeiras Tropicais (AIMT), instituída pelo Acordo Internacional de 1983, que, em seu entender, responde às questões mais urgentes da indústria madeireira. A AIMT prosseguirá o seu trabalho sobre questões como a desflorestação e o abate ilegal, mas afigura-se possível envidar maiores esforços tendentes a reforçar a aplicação da legislação em sede florestal, como o demonstram as medidas suplementares adoptadas pela União. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, pela União Europeia, do Acordo Internacional de 2006 sobre as Madeiras Tropicais.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Mundialmente, todos os anos, é destruída uma zona florestal com uma área equivalente à da Grécia, constituindo uma forte ameaça à biodiversidade, agravando o aquecimento global e acentuando as desigualdades sociais no planeta. O presente acordo substitui o de 1994, permitindo um regime credível de concessão de licenças, garantindo que apenas os produtores legais de madeira tenham acesso ao mercado. Esta e outras medidas constantes do Acordo e de outras deliberações das instituições europeias vão no sentido de impedir a exploração excessiva e os abates ilegais que continuam a ser largamente praticados e que constituem um grave problema ambiental e social. Por estes motivos votei favoravelmente a recomendação. Não posso, contudo, deixar de reforçar a importância de mais medidas para uma gestão realmente sustentável das florestas, passando necessariamente por regras de comércio e relações comerciais mais justas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Acordo Internacional de 2006 sobre as Madeiras Tropicais introduz um sistema de concessão de licenças com vista a condicionar o acesso ao mercado apenas aos produtos produzidos legalmente. Introduz um conjunto de medidas que vão ao encontro da finalidade de acção comum, relembrando-se aqui o Regulamento (UE) n.º 995/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, adoptado em 20 de Outubro de 2010. A protecção das madeiras tropicais enquadra-se, na verdade, no problema mais vasto da protecção florestal, com o qual a UE se comprometeu. Trata-se, aqui, de mais um passo no sentido de combater os abates ilegais que, de acordo com os dados da OCDE, têm destruído anualmente uma área com uma dimensão semelhante à Grécia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In line with the European Parliament legislative resolution of 24 September 2008, where the EP considers that when drafting the negotiating mandate for the revision of the International Tropical Timber Agreement, 2006, the Commission should propose that the current text be revised, placing the protection and sustainable management of tropical forests and the restoration of forest areas that have been degraded at the heart of the agreement, stressing the importance of education and information policy in the countries affected by the problem of deforestation in order to enhance public awareness of the negative consequences of exploiting timber resources in an abusive manner. Trade in tropical timber should only be encouraged to the extent compatible with these prior objectives. In particular, this mandate for the revision of the International Tropical Timber Agreement, 2006 should propose a voting mechanism for the International Tropical Timber Council that clearly rewards the conservation and sustainable use of tropical forests.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, al fine di affrontare il sempre più grave problema del disboscamento illegale, nel 2003 l'Unione europea ha introdotto un piano d'azione per l'applicazione delle normative volte a combattere il disboscamento illegale. Tale piano d'azione costituisce la pietra angolare del piano d'azione negoziato dall'UE con i singoli paesi esportatori di legno. I paesi firmatari si sono impegnati a promuovere una governance migliore e meccanismi di tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento. Grazie a queste misure l'Europa vieta la commercializzazione di legno e qualsiasi prodotto di provenienza illegale.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'approbation de cet accord lors de la plénière car il est dans la droite ligne des mesures déjà prises par l'Union européenne en la matière, notamment les accords FLEGT (plan d'action sur l'application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux). Cet accord, s'il est moins contraignant que les accords bilatéraux FLEGT, a toutefois l'avantage de lier un plus grand nombre de pays producteurs d'essences tropicales (60 au total, dont 33 pays en développement), permettant par là même le développement des principes de gestion durable et de restauration des zones forestières dégradées à une plus grande échelle. De plus, le Parlement avait, en 2008, expressément demandé à la Commission européenne de pouvoir donner son approbation à cet accord, et non d'être simplement consulté, comme elle le prévoyait au départ. Ce changement de procédure entraîne des obligations supplémentaires pour la Commission, qui devra informer le Parlement clairement et sans délai de l'application de l'accord, y compris de sa renégociation. Ainsi informé, le Parlement pourra vérifier la cohérence des actions entreprises aux niveaux multilatéral, via cet accord, et bilatéral, via les accords de partenariat FLEGT.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I was pleased to vote in favour of this report which, under the Lisbon Treaty, Parliament had a role to play in. The agreement promotes the expansion and diversification of international trade in tropical timber and promotes the sustainable management of tropical timber producing forests.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Mit dem Internationalen Tropenholz-Übereinkommen (ITTA) soll der Handel mit legal geernteten Tropenhölzern internationalisiert und dabei die nachhaltige Bewirtschaftung gefördert werden. Das Übereinkommen aus dem Jahr 2006 hat eine zehnjährige Laufzeit und wird alle fünf Jahre einer Überprüfung unterzogen. Die EU hat mit einem Aktionsplan aus dem Jahr 2004 zusätzliche Maßnahmen gegen illegalen Holzeinschlag gesetzt. Mit der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 vom Oktober 2010 wird das Inverkehrbringen von Hölzern aus illegalem Einschlag auf dem Binnenmarkt untersagt. Mit dieser Verordnung soll außerdem eine Rückverfolgbarkeit gegeben sein und die Sorgfaltspflicht der Marktteilnehmer vorgesehen werden. Bei Verhandlungen über die Änderung des Internationalen Tropenholz-Übereinkommens von 2006 sollte die EU-Kommission den Fokus auf Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung von Tropenwäldern und die Sanierung geschädigter Flächen setzen – besonders wichtig dabei sind entsprechende Informations- und Aufklärungsmaßnahmen.

 
  
  

Recommendation: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della presente raccomandazione in quanto ritengo importante implementare la collaborazione commerciale tra l'Unione Europea e la Confederazione svizzera nel campo del libero scambio dei prodotti agricoli, ma soprattutto garantire il reciproco riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Tali protezioni non solo consentono il reciproco riconoscimento di prodotti di qualità tra i due Paesi, a tutto vantaggio dell'agricoltura, ma tutelano anche i consumatori contro eventuali reati di contraffazioni e ostacolano l'uso di tali denominazioni da parte di concorrenti sleali. Auspico pertanto che tale partenariato agricolo possa continuare sulla strada del progressivo miglioramento delle condizioni e delle modalità di tali relazioni commerciali bilaterali, a tutela del valore dello sviluppo rurale sostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană şi Elveţia şi-au definit relaţiile în tratate bilaterale încheiate în diverse domenii. Astfel, Elveţia este al patrulea partener comercial al UE, valoarea exporturilor şi importurilor de produse agricole dintre cei doi parteneri fiind semnificativă. Deşi acordul privind agricultura a fost încheiat în 1999 şi a intrat în vigoare la 1 iunie 2002, acesta nu a permis un comerţ complet liber cu produse agricole, ci doar o liberalizare parţială a anumitor sectoare agricole.

Ambele părţi au convenit să adopte o procedură armonizată pentru desemnarea şi protejarea eficace a denumirilor de origine şi a indicaţilor geografice înregistrate. Ca rezultat al unei înţelegeri comune şi al convergenţei legislaţiilor lor interne, cele două părţi au recunoscut reciproc o serie de produse agricole protejate. Acest fapt reprezintă o îmbunătăţire esenţială faţă de condiţiile comerciale din trecut.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le nouvel accord avec la Suisse vise à modifier le précédent accord bilatéral CE-Suisse concernant les indications géographiques des produits agricoles. L'Union européenne et la Confédération suisse visent la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) afin d'améliorer les conditions des échanges bilatéraux, de promouvoir la qualité dans la chaîne alimentaire et de préserver la valeur d’un développement rural durable. La proposition à l'examen est le résultat de négociations bilatérales, menées entre octobre 2007 et décembre 2009. Elle prévoit la protection réciproque des appellations d'origine et des indications géographiques protégées dans les parties respectives. Je soutiens pleinement cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau ES ir Šveicarijos susitarimo sudarymui. Šveicarija yra ketvirta pagal dydį Europos Sąjungos prekybos partnerė. Ypač ženkli yra ES ir Šveicarijos žemės ūkio produktų eksporto ir importo apimtis. 2010 m. ES į Šveicariją eksportavo žemės ūkio produktų už 6,3 mlrd. EUR, tai reiškia, kad Šveicarija buvo trečia pagal dydį ES žemės ūkio produktų eksporto rinka. Šiuo susitarimu abi šalys (ES ir Šveicarija) siekia užtikrinti abipusį saugomų kilmės vietos ir geografinių nuorodų pripažinimą, kad būtų išlaikytos dvišalės prekybos žemės ūkio produktais sąlygos, taip pat gerinama maisto tiekimo grandinės kokybė. Įsigaliojus susitarimui, tam tikrų ES žemės ūkio gamybos šakų, kaip mėsos ir pieno produktų, eksportuotojams bus taikoma geresnė kilmės ir tinkama geografinių nuorodų apsauga vienoje iš artimiausių ir didžiausių eksporto rinkų.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Apoyo este informe porque Suiza es el cuarto socio comercial de la UE y los valores de las importaciones y exportaciones de productos agrícolas entre la UE y Suiza son muy importantes. En 1992 se iniciaron negociaciones para acuerdos comerciales en siete sectores, incluidos los productos agrícolas. Gracias a esta adición al Acuerdo, las exportaciones de la UE de productos agrícolas claves como la carne y los productos lácteos disfrutarán en uno de nuestros mercados de exportación más grandes de una mayor protección de sus indicaciones geográficas y de origen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pritaria Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymui. Šis susitarimas yra itin svarbus Europos Sąjungai – Šveicarija yra trečia pagal dydį ES žemės ūkio produktų eksporto rinka. Taigi, dvišalių prekybos santykių sąlygos ir tvarka turi būti nuolat gerinama bei atnaujinama. Susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais buvo sudarytas 1999 m. ir galiojo nuo 2002 m. Juo nebuvo sukurta visiškai laisva prekyba žemės ūkio produktais, o tik buvo iš dalies liberalizuoti kai kurie žemės ūkio sektoriai.

Šio naujo priedo pasirašymu abi susitarimo šalys siekia užtikrinti abipusį saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų pripažinimą, kad būtų išlaikytos dvišalės prekybos žemės ūkio produktais sąlygos, bei taip pat gerinama maisto tiekimo grandinės kokybė. Šis susitarimas yra labai svarbus ir ilgai lauktas, kadangi iki šiol dvišaliu susitarimu buvo nustatyta tik vyno ir spiritinių gėrimų kilmės vietos nuorodų apsauga.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa raccomandazione perché vengo da una zona confinante con la Svizzera e sono ben consapevole delle notevoli relazioni commerciali fra l'UE e la Confederazione Elvetica. Ultimamente mi sono occupata molto di quanto integrato sia questo Stato nell'economia europea, e di quanto interagisca con i Paesi confinanti. Ho avuto modo di toccare con mano una realtà che, anche se a volte tende a speculare sulle differenze orgogliosamente sottolineate, è generalmente europea nei valori e nell'approccio al mercato. Dunque questa decisione da parte del Consiglio rappresenta il giusto riconoscimento di un'integrazione che nei fatti già avviene da secoli. Il problema che ho riscontrato consiste nella percezione che ha una fascia di popolazione nei confronti della libertà di movimento dei lavoratori, e sono ben lieta che l'UE faccia la sua parte nel facilitare gli scambi commerciali e quindi risponda con segnali distensivi mostrando la volontà di perseguire le quattro libertà.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O volume das trocas comerciais entre a União Europeia e a Suíça e a particular notoriedade das indicações geográficas e das denominações de origem de alguns dos produtos agrícolas e géneros alimentícios de ambas as partes é de molde a motivar justas apreensões quanto à eventualidade de estes poderem ser utilizados de modo ilegítimo e fraudulento por quem não tenha direito aos mesmos. A banalização da sua utilização diminuiria o seu potencial distintivo e tenderia a induzir os consumidores em erro quanto à origem e às propriedades dos produtos que compra. É, assim, plenamente compreensível a vontade mútua de reforçar a protecção dessas designações e de fazer respeitar a sua exclusividade.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente recomendação versa sobre o Acordo entre a União Europeia e a Suíça relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e géneros alimentícios. As transacções comerciais entre os Estados-Membros da UE e a Suíça são muito importantes, constituindo a Suíça o quarto maior parceiro comercial da UE, para onde esta exporta, anualmente, produtos agrícolas no valor de 6,3 mil milhões de euros. Vários têm sido os acordos firmados com as autoridades suíças sobre as relações comerciais bilaterais. O mais recente, datado de Dezembro de 2008 (COM(2008)0509), sobre a dinamização dos produtos agrícolas, foi alterado em 2009, e pretende-se, agora, incluir um novo Anexo sobre as indicações geográficas protegidas e as denominações de origem. Considerando que se trata de mais um avanço na qualidade do serviço prestado aos consumidores no que respeita ao direito à informação e uma vantagem para os exportadores da UE de produtos agrícolas fundamentais, como a carne e os lacticínios, que, a partir de agora, verão aumentado o grau de protecção das suas denominações de origem e indicações geográficas, não só voto favoravelmente esta recomendação, mas saúdo mais este avanço nas relações comerciais bilaterais entre a UE e a Suíça.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne. − Švajčiarsko je štvrtým najväčším obchodným partnerom Európskej únie. V roku 2010 vyviezla EÚ do Švajčiarska poľnohospodárske výrobky v hodnote 6,3 miliardy eur. Je nanajvýš dôležité, aby Európska únia neustále spolupracovala so švajčiarskymi orgánmi na zlepšovaní podmienok dvojstranných obchodných vzťahov. EÚ a Švajčiarsko si vymedzili vzájomné vzťahy prostredníctvom bilaterálnych dohôd v rôznych oblastiach. V decembri 2008 prijala Európska únia dohodu zameranú na uľahčenie dvojstranného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami pomocou odstránenia technických prekážok. Pridaním novej prílohy 12 sa obe strany – EÚ a Švajčiarsko – usilujú zaručiť vzájomné uznanie chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení s cieľom zachovať podmienky dvojstranného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a zároveň podporovať kvalitu potravinového reťazca. Obe strany sa dohodli na harmonizovanom postupe pri označovaní a účinnej ochrane registrovaného pôvodu a zemepisných označení.

Následne v nadväznosti na takýto spoločný názor a na vzájomné približovanie svojich právnych predpisov vzájomne uznali zoznam registrovaných chránených poľnohospodárskych výrobkov. Vďaka uvedenému doplnku dohody vývozcovia EÚ budú môcť na jednom z našich najbližších a najväčších vývozných trhov využívať výhody zvýšenej ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, ktoré sú odrazom ich odborných znalostí a vysokej úrovne kvality potravín. Som teda presvedčená, že je namieste, aby Európsky parlament dohode udelil súhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Mar chathaoirleach ar Thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa don Chaidreamh leis an Eilvéis, leis an Íoslainn agus leis an Iorua, agus chun an Comhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, is cúis sásaimh dom go bhfuil an comhaontú seo á chur i gcrích.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Provisions to protect designations of origin and geographical indications are an important part of the EU's work and help encourage quality produce whilst protecting local and national traditions. The extension of these provisions to Switzerland is good news for that country and good news for EU nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi abi šalys sutarė dėl suderintos procedūros, pagal kurią bus nustatomos ir veiksmingai saugomos registruotos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos. Remdamosi šiuo bendru supratimu ir jų nacionalinių teisės aktų konvergencija, abi šalys abipusiškai pripažino registruotų saugomų žemės ūkio produktų sąrašą. Naujajame 12 priede pateikiama apie 800 ES užregistruotų geografinių nuorodų ir 22 geografinės nuorodos, užregistruotos Šveicarijoje. Tai rimtas ir ilgai lauktas anksčiau taikytų prekybos sąlygų pagerėjimas, kadangi iki šiol dvišaliu susitarimu su Šveicarijos Konfederacija buvo nustatyta tik vyno ir spiritinių gėrimų kilmės vietos nuorodų apsauga.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Na rynku Unii Europejskiej stale rosną wymagania konsumentów nie tylko co do jakości wyrobów spożywczych, ale również ich różnorodności. Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską z pewnością zapewni szerszy dostęp do produktów regionalnych obywatelom Unii Europejskiej, a także przyczyni się do zwiększenia ich jakości.

Uważam, że dzięki tej umowie zostaną wzmocnione wzajemne relacje handlowe, a poprzez zwiększoną ochronę oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia wzrośnie konkurencyjność eksportowanych produktów głównie z sektora rolnego Unii Europejskiej. Rosnąca konkurencyjność oraz wzrost jakości eksportowanych produktów rolnych przyczyni się do stabilnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Die Schweiz ist ein wichtiger Handelspartner der Europäischen Union. Vorwiegend geht es um landwirtschaftliche Produkte, die aus der EU in die Schweiz exportiert werden und umgekehrt. Verständlicherweise liegt es im Interesse der Handelspartner den gegenseitigen Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben zu sichern, um sowohl den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten zu fördern, als auch gleichzeitig die Qualität der Produkte zu verbessern. Die Einbeziehung Liechtensteins in das EU - Schweiz Abkommen bedeutet auch für dieses Land eine erhebliche Verbesserung der Handelsbeziehungen, und ist somit absolut wünschenswert. Ich unterstütze dieses Abkommen, da gesicherte Ursprungsbezeichnungen und eine garantierte Qualität von Lebensmitteln für uns alle von großer Bedeutung sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione del collega Glattfelder poiché ritengo importante proseguire la tutela della qualità agroalimentare europea attraverso la stipula di accordi bilaterali. Ad oggi, secondo i dati della DG Trade della Commissione europea l'UE ha stipulato ben 200 accordi bilaterali, segno della volontà di rafforzare la politica commerciale europea in molte aree mondiali. Per l'agroalimentare, e nel caso specifico, particolare rilievo assume l´accordo UE-Svizzera e le azioni di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D),