Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2010/2295(INI)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadien in Bezug auf das Dokument :

Eingereichte Texte :

A7-0232/2011

Aussprachen :

PV 13/09/2011 - 16
CRE 13/09/2011 - 16

Abstimmungen :

PV 14/09/2011 - 7.2
Erklärungen zur Abstimmung
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2011)0382

Ausführliche Sitzungsberichte
Mittwoch, 14. September 2011 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

8. Stimmerklärungen
Video der Beiträge
Protokoll
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

Bericht: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Energi er en vare, som handles på linje med alle mulige andre varer. Alligevel har energimarkedet nogle særlige karakteristika, som vi er nødt til at tage hensyn til. Vi er stadig i gang med at udbygge et indre konkurrencepræget energimarked. Der er uigennemsigtige og urimelige handelspraksisser, og det skader konkurrencen og giver nogle voldsomme prisudsving til skade for virksomheder og forbrugere.

Derfor er det godt, at vi i dag har fået vedtaget betænkningen fra Chatzimarkakis, men jeg vil sige, at det ikke er gjort hermed. Vi skal have skabt et velfungerende, gennemsigtigt indre marked for energiydelser, således at forbrugerne kan opnå fordele af at få ikke kun den mest energivenlige, men også den mest prisvenlige energi ført ud til husstandene.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto complimenti al collega per il lavoro svolto, è importante una definizione di un quadro legislativo che regolamenti il mercato all'ingrosso dell'elettricità e del gas. L'Unione europea si basa sul principio del libero mercato, trasparente e senza ostacoli, nel pieno interesse della tutela dei consumatori e delle micro imprese quali beneficiari finali.

È noto come i comportamenti sleali abbiano un impatto gravoso sui prezzi, ed è per questo che è giusto vietare gli abusi di mercato sotto forma di informazioni privilegiate, insider trading, o attraverso la manipolazione del mercato.

Plaudo inoltre alla proposta di creare un'agenzia per la cooperazione con le autorità nazionali quale soggetto fondamentale per il monitoraggio delle operazioni di mercato e per l'intenzione di istituire un registro europeo degli operatori del mercato.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Panie Przewodniczący! Zdecydowałem się poprzeć to sprawozdanie, gdyż ma ono istotny wpływ na poziom cen energii, a w szczególności na budżet odbiorców indywidualnych. Trzeba jednak zauważyć, że najlepszym sposobem na ceny jest zdrowa konkurencja, a przede wszystkim konkurencja na rynku dostawców surowców do produkcji energii. Brak dywersyfikacji dostaw surowców, a przede wszystkim dostaw gazu, zawęża i ogranicza kontrolę producentów energii i możliwości oddziaływania na ceny. Taki przypadek ma miejsce w krajach postkomunistycznych, pozostających w dominacji gazowej Rosji. A budowa gazociągu północnego jest tylko pogorszeniem tej sytuacji. Jeśli nie nastąpi należyta dywersyfikacja, powstała agencja kontroli, nie mając innego wyjścia, będzie służyć jedynie interesom Gazpromu.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE) - Približne 10 rokov po postupnej liberalizácii trhu s elektrickou energiou a zemným plynom je očividné, že energetické burzy, ktoré vznikli, a zmluvy pre obchodovanie na mimoburzových trhoch, ktoré sa rozšírili v podstate všade, neboli nikdy chránené proti pokusom o manipuláciu trhov a obchodovanie s využitím dôverných informácií. Vyzdvihovala sa liberalizácie trhov s energiou ako nevyhnutné opatrenie, ktorým sa znížia náklady na elektrickú energiu a plyn pre spotrebiteľov. V skutočnosti mali kurzy tendenciu stúpať a energetická chudoba sa stala sprievodným javom v prebiehajúcej liberalizácii. Predložený návrh na osobitnú reguláciu trhov s energiou uznáva osobitný charakter týchto trhov a zároveň navrhuje, aby sa naň vzťahovali pravidlá o zneužívaní trhu a obchodovaní s využitím dôverných informácií uplatňované na finančné trhy. Preto som tento návrh nariadenia podporil.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Nieuczciwe praktyki na rynkach energii wpływają znacząco na wysoki poziom cen, a co za tym idzie na sytuację materialną końcowych odbiorców, czyli obywateli i przedsiębiorstw. Obniżają również zaufanie potencjalnych inwestorów. Zapisy rozporządzenia powinny w mojej opinii pozwolić na zniwelowanie nadużyć i manipulacji w obrocie hurtowym produktami energetycznymi. Zgadzam się z koniecznością zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych w celu wprowadzenia obrotu na własny rachunek. Także ujednolicenie sankcji w kontekście manipulacji cenowej oceniam bardzo korzystnie.

Pod kierunkiem niedawno powołanej Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki transakcje dotyczące obrotu produktami energetycznymi nabierają większej przejrzystości. Określony w rozporządzeniu system współpracy między agencją a krajowymi organami regulacyjnymi usprawnia procedury wykrywania i likwidowania naruszeń przepisów prawa unijnego oraz nadużyć finansowych. Liczę, że nowe przepisy poprawią stabilność hurtowych rynków energii, dlatego popieram ten projekt rezolucji.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet uniós jogi keretet alkot a piaci visszaélések és manipulációk megakadályozására a nagykereskedelmi energiapiacon. A bevezetett liberalizáció célja az volt, hogy 2014-re megteremtse a belső piac feltételeit. A liberalizáció azonban nem érte el kitűzött célját, az energiaárak nem egységesedtek, az árak megemelkedtek, és változékonyságuk is megnőtt.

Úgy gondolom, hogy a tisztességtelen gyakorlatok kiszűrésével el tudjuk érni az energiapiaci árak stabilizálódását és egységesedését, így a végfelhasználóinkat a mainál jobb helyzetbe tudjuk hozni. A nagykereskedelmi szerződések azonban könnyen felvásárolhatóak és tovább értékesíthetőek, így a piaci manipulációknak nagyobb mértékben ki vannak téve.

Ebből kifolyólag is hatékonyabb piacellenőrzésre van szükségünk. A nemzeti nyilvántartások alapján össze kell állítanunk a piaci szereplők uniós nyilvántartását, amelyhez az érintett hatóságoknak is hozzáférést kell biztosítani. Ezért támogattam én is szavazatommal ezt a javaslatot.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I support this regulation aimed at avoiding market manipulation and insider trading. If it works it would be good for consumers in terms of energy prices, but the energy challenge for Europe is great. We are significant importers of energy.

I would like to draw attention to a problem which has arisen in my own Member State about agreeing a REFIT tariff (Renewable Energy Feed in Tariffs) for the renewable energy sector. We are losing significant investment internally in the country due to the absence of an agreement on this issue, which the Commission is aware of and the Member State is pursuing. I hope it is resolved to the benefit of the sector very shortly.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mercato del gas e dell'energia è uno degli strumenti di crescita economica e occupazionale, fondamentale per ridare competitività all'Unione e favorire il superamento rapido della crisi. Occorre pertanto prevenire gli abusi ed evitare le manipolazioni del mercato il cui controllo e la disciplina sanzionatoria sono affidate alla competenza nazionale insieme al divieto di insider trading.

La recente introduzione dell'ACER permette il monitoraggio delle operazioni di mercato, i registri nazionale ed europeo per gli operatori del settore consentono di registrare le operazioni di prodotti energetici venduti all'ingrosso, favorendone la trasparenza. Il voto odierno, frutto di una stretta collaborazione tra la Presidenza polacca, la Commissione e il Parlamento, ha posto le basi per un mercato più trasparente a tutela dei consumatori.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Reglamentas dėl energijos rinkos vientisumo bei skaidrumo Europos Sąjungai ypač svarbus, turint omeny dujų ir elektros rinkos liberalizavimo procesą. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Siekdami užtikrinti, jog Europos Sąjungoje veiktų vieninga ir skaidri energijos rinka, turime pasiekti, jog mūsų priimamos taisyklės būtų vienodai ir be išimčių taikomos visiems ES energijos rinkoje veikiantiems subjektams, nepaisant tikrosios jų kilmės. Rinkos priežiūros institucijos turėtų užtikrinti, jog būtų nustatoma, kas yra galutinis subjektas, stovintis už vieno ar kito sandorio, ir jo atžvilgiu taikyti ES teisės aktus. Deja, iki šiol pasitaiko situacijų, kuomet vienoje ar kitoje valstybėje narėje trečiųjų šalių subjektai, visų pirma, „Gazprom“ realiai užima dominuojančią ar net monopolinę padėtį, tačiau, kadangi tai daro ne tik tiesiogiai, bet ir per kontroliuojamas įmones, rinkos skaidrumą užtikrinančios taisyklės jų atžvilgiu nėra taikomos. Todėl sveikindama šį pranešimą, raginu Komisiją Europos Sąjungos energijos rinką reguliuojančias taisykles dar tobulinti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, like my colleagues I was pleased to vote in favour of this regulation but because the regulation was voted on as a single vote we were unable to express our concerns regarding Article 13 which could lead to a constitutional issue for Ireland because there is a potential dilution there of the separation of powers between the legislature and the judiciary. For that reason, Ireland would probably insert a declaration with the text of Recital 23 which refers to the application of penalties in accordance with national law. That is very important.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, ‘This is the midnight – let no star Delude us – dawn is very far. This is the tempest long foretold, Slow to make head but sure to hold’. The markets are now pricing in a 98% likelihood of a massive default in Greece and we have spent this morning in the House jamming our fingers in our ears and humming Beethoven’s Ninth. The assumptions on which European integration has rested are crumbling. Big is not beautiful. National differences cannot be eradicated. Harmonisation does not lead to prosperity.

It is not just the European assumptions that are crumbling: it is the whole Keynesian edifice on which they rest. All those men who think of themselves as practical, but are in fact slaves to some long-defunct economist, are now finding that their elite system is in ruins. You cannot spend your way to growth. You cannot increase consumption without producing anything, at least not in the long term. You cannot debase a currency without consequences, and you cannot keep borrowing forever. And if you try to do those things, what happens? You are about to find out!

 
  
  

Bericht: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Jeg er stolt over at kunne sige, at jeg kommer fra et land, som har tradition for at gennemføre de direktiver, der bliver vedtaget på fælleseuropæisk plan, så hurtigt som overhovedet muligt. Det er en selvstændig målsætning i Danmark. Men det skaber et kæmpemæssigt konkurrencemæssigt problem, ikke mindst for det danske landbrug, når vi kan konstatere, at en lang række lande i vores fællesskab vælger den protektionistiske vej og vælger at implementere direktiverne lang tid efter, at de er vedtaget.

På sådanne præmisser kan et fællesskab ikke fungere. Derfor er det godt, at vi har taget dette skridt med Eva Lichtenbergers betænkning i dag. Vi opfordrer Kommissionen til at foreslå klare procedureregler, der forpligter Kommissionen til at fastsætte nogle bindende tidsfrister for medlemslandenes efterlevelse af Domstolens domme og til hurtigst muligt og på behørig vis at give EU-borgerne svar på traktatbrudssager.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è compito delle autorità pubbliche legiferare nell'interesse dei cittadini per conseguire molti obiettivi: assicurare un mercato equo e competitivo, tutelare la salute, offrire sicurezza, stimolare l'innovazione e tutelare l'ambiente.

È compito degli Stati membri recepire la legislazione dell'Unione europea in modo tempestivo e corretto, proprio a vantaggio dei cittadini, ma purtroppo ci sono ancora un numero elevato di infrazioni, in particolare in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, dei servizi e degli appalti pubblici e quindi sono state presentate molte petizioni che denunciano l'inosservanza delle norme comunitarie.

È stato quindi utile il progetto "UE-Pilot" operativo dal 2008, perché ha ridotto i tempi di esame delle infrazioni e poi, per quei paesi che si sono resi disponibili alla collaborazione e alla partecipazione a questo progetto, ha consentito di evitare di ricorrere a procedure di infrazioni e sanzioni pecuniarie.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Mr President, many people have no idea how much national legislation emanates from the European Union. In the UK, it is estimated that there are now 100 000 laws, regulations, directives and decisions which come from the EU and have been imposed on the country. It is estimated that this collective legal burden, known as corpus juris, costs between 4% and 10% of annual wealth in Britain. It is also estimated that the cost of such over-regulation is EUR 600 billion a year across the EU, and GBP 118 billion within the UK. Surely it is time to turn off this legislative sausage machine.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, let me remind the House one more time of Article 125 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which states that the Union shall not be liable or assume responsibility for the debts of a Member State or a public body within a Member State. Neither shall any other Member State.

We all seem to have forgotten that and yet, until a couple of months ago, nobody was seriously trying to argue that this policy of massive bail-outs was legal. Now not only have the EU institutions themselves connived in this flagrant disregard for what the dots and commas of the Treaty specify, but our national legal systems are also being made to collude in the deceit. Like the ancient mariner’s crewmates, they are making themselves accomplices in the crime.

When a political system departs from the rule of law it de-legitimises itself. A polity that is ruling arbitrarily, that is not following the rule book, forfeits the allegiance of its citizens.

 
  
  

Bericht: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, accogliamo con favore l'adozione di questa relazione che si prefigge di attuare uno degli obiettivi fondamentali del trattato di Lisbona, cioè quello di realizzare un nuovo quadro istituzionale per la trasparenza delle istituzioni europee.

Nell'ottica di costruire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente è fondamentale garantire un diritto certo per i cittadini europei all'accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi, degli organismi, degli uffici e di tutte le agenzie comunitarie. Consideriamo infatti la trasparenza un elemento essenziale della democrazia partecipativa, complementare alla democrazia rappresentativa su cui si fonda il funzionamento dell'Unione, dal momento che consente ai cittadini di prendere parte al processo decisionale e di esercitare un controllo pubblico e garantendo così la legittimità del sistema politico democratico. Non possiamo rimanere insensibili dinanzi ai nostri cittadini che chiedono maggiore democrazia, trasparenza e apertura delle istituzioni e degli attori politici e una più decisa e precisa lotta contro la corruzione!

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Selv om vi (de fleste af os) har en fælles europæisk sag at kæmpe for, og selv om vores EU-institutioner også er et udtryk for en fælles europæisk sag at kæmpe for, er politik i høj grad et spørgsmål om magtkampe. Og når man har sådan nogle magtkampe, er det ganske vigtigt – hvis de skal kunne foregå på lige basis og lige vilkår – at vi har samme adgang til dokumenterne.

Derfor glæder det mig, at vi har vedtaget denne betænkning i dag, og det glæder mig især, at denne betænkning sætter fokus på at få skabt nogle fælles regler for klassificering af dokumenterne. For aktindsigt, gennemsigtighed og adgang til informationerne er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre en ordentlig demokratisk proces, og at de naturlige politiske magtkampe foregår på lige vilkår.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, I supported the report that calls for enhanced access to documents because enhanced transparency is crucial to enable citizen participation in, and democratic scrutiny of, the European decision-making process. I am glad that there was a broad consensus in the European Parliament that much more needs to be done to increase transparency in the legislative process while ensuring data protection.

With the Stockholm Programme we committed ourselves to creating a real area of freedom and rights for our citizens. Transparency and accountability represent a good step in that direction. Now we should really move forward speedily with a new regulation. It is about time we got to work on it.

The new legislation should be simple, user-friendly and easy to understand for all citizens. It is important to focus on public access to information and not just on sharing information between European institutions. We should not ‘protect’ citizens from too much information or confusing information. They should choose when, if and what they want to know.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che il provvedimento che oggi abbiamo sostenuto e approvato rappresenti un passo avanti deciso rispetto all'accessibilità degli atti delle istituzioni, un motivo in più per garantire trasparenza agli atti delle istituzioni, ma anche un motivo per individuare un giusto punto di equilibrio fra diritto all'accesso, appunto, degli atti, e la privacy che in ogni caso va garantita rispetto a fatti e situazioni che nulla hanno a che vedere con l'esigenza di doverosa partecipazione al processo decisionale delle istituzioni.

L'utilizzo dei fondi comunitari potrà essere meglio garantito attraverso un processo di conoscenza più significativo rispetto al passato, il rifiuto deve essere sempre motivato, un passo avanti verso la formazione del personale e un'accessibilità agli atti che rappresenta anche un momento di giustizia per il cittadino europeo.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Otóż bardzo chciałbym podziękować za możliwość zabrania głosu. Otóż ja także – jak myślę wszystkie nasze koleżanki i koledzy – poparłem sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów. Jest to bowiem jedno z tych praw obywateli Unii, które bezpośrednio wynikają z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Chciałem jednak zwrócić uwagę na fakt, że bardzo duży wpływ na praktyczne stosowanie prawa do jawności dokumentów ma kwalifikacja dokumentów jako dokumentów jawnych, dokumentów poufnych, bądź też dokumentów tajnych. Państwa Unii bardzo często na wyrost zawyżają tę kwalifikację. Dlatego chciałbym zwrócić się do Komisji i do Rady, żeby podjąć w Unii prace nad wspólnymi zasadami kwalifikacji dokumentów, bowiem moim zdaniem będzie to miało zasadniczy wpływ na to, czy to będzie prawo na papierze, czy też obywatele będą je mogli stosować w rzeczywistości. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Moja frakcja ECR opowiada się za większą przejrzystością instytucji europejskich i umożliwieniem jak najszerszego dostępu do dokumentów. Przejrzystość jest zasadą ogólną i jednym z praw podstawowych, przysługujących obywatelom Unii. W powiązaniu z prawem do dobrej administracji jest również doskonałym narzędziem jej kontroli. Również dokumenty związane z porozumieniami międzynarodowymi powinny być udostępniane opinii publicznej. Zgadzam się więc z wezwaniem do opracowania przez instytucje unijne klarownych przepisów ustanawiających wolność informacji w oparciu o najnowsze orzecznictwo i traktaty. Dobrą praktyką są internetowe transmisje prac Parlamentu zarówno na szczeblu plenarnym, jak i posiedzeń komisji. Wszelkie ograniczenia w dostępie do dokumentów na etapie ich opracowywania traktowane mogą być jako przejaw blokowania informacji publicznej. Jako reprezentanci obywateli winniśmy odgrywać wiodącą rolę w działaniach na rzecz jawności i otwartości pracy. Dlatego popieram tę rezolucję.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, juhlapuheissa EU:n toiminnan avoimuutta korostetaan aina. Valitettavasti arkipäivä on usein toisenlainen.

EU:n asiakirjojen avoimuutta koskevassa asetuksessa asetetaan tiukat määräajat asiakirjojen käsittelylle. On hämmentävää, että edes komissio ei noudata näitä määräaikoja, mikä käy ilmi muun muassa niin sanotusta Porsche-asiasta.

Useissa tapauksissa viiveet ovat johtaneet siihen, että EU:n tuomioistuin on aloittanut asian käsittelyn, ja sitten kun komissiolta on tullut vastaus, asiasta on luovuttu, mutta se on maksanut ja se on vaatinut paljon vaivannäköä.

EU:n avoimuusasetusta ollaan muuttamassa, valitettavasti tämä komission esitys vie päinvastaiseen suuntaan. Toivottavasti avoimuutta lisätään, koska se on tärkeä osa demokratiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, yesterday I quoted my countryman Jonathan Swift on the subject of bank runs, but I think the condition of EU documentation and lawmaking would have defied the parodic powers even of Jonathan Swift. You may remember that when Gulliver goes to Lilliput it is explained to him by one of the Lilliputians that it is a rule there that no law should be so long or so complicated that a common man cannot understand it.

What, I wonder, would he have made of a typical day’s voting in this House? All of us know, although we do not like to admit it in front of our constituents, that you cannot possibly be on top of more than two or three of the documents that we vote on in any given session. There simply is not the time available in the day. In fact, we have elevated this scrambling of documentation into a ruling doctrine. When we turned the Constitution into the Lisbon Treaty its chief author, Valéry Giscard d’Estaing, cheerfully admitted that lawyers had gone through the text with the sole purpose of rendering it ‘illisible’: unreadable.

What does it tell you about a political system when it dare not express its purposes? How can it expect loyalty from its citizens when it will not express itself clearly?

 
  
  

Bericht: Andrew Duff (A7-0240/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Det er ganske glimrende, at vi får fastlagt nogle nye høringsprocedurer for kommissærerne her i Parlamentet. Men det løser jo ikke Europas egentlige problem, nemlig at vi har en alt for svag Kommission i forhold til medlemslandene. Jeg synes, at de diskussioner, der har været omkring Schengen, grænsekontrol og situationen med gældskriser i mange af de europæiske lande på grund af deres manglende evne til at leve op til stabilitetspagten, vidner om, at vi har en Kommission, som er alt for svag.

Derfor var det meget mere naturligt, hvis vi i dag fik taget fat på en diskussion af, om ikke kommissionsformanden burde udnævnes af Europa-Parlamentet, således at kommissionsformanden altid stod til ansvar for den europæiske tankegang i stedet for at stå til ansvar over for nogen mere eller mindre stærke regeringsledere i de enkelte lande. For det, vi har behov for i den krisesituation, vi står i i øjeblikket, er ikke mindre EU, det er mere EU.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I also welcome these proposals because it is good that we look at what we are doing and try and improve it. Certainly there is an element of this here.

I attended as many as I could of the hearings for the Commissioners last year. I think most of them were quite satisfactory, but one in particular was very unfair to the lady in question. The questions were repetitive, personal and certainly not in accordance with giving fair play to the person involved. She did not become a Commissioner subsequently.

It is important that we get the best possible Commissioners. In that light, I just want to refer briefly to a suggestion made by Commissioner Oettinger about flying flags at half mast for countries with excessive deficits. This was ill-thought and ill-judged, and I would entreat him to withdraw those remarks with all possible haste.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, thank you for your kind words.

It is sometimes said that the European Commission is undemocratic in that none of its members is elected, but actually I find that it is rather more than that. Uniquely in the western world we have contrived a system which is anti-democratic, in the sense that you generally have to have lost an election before you are appointed to the European Commission.

If I think of the British appointees over the years – Chris Patten, Neil Kinnock, Peter Mandelson – it was only when they had been expressly rejected by their constituents that they were invited to come and legislate for them at European level.

I think of the career of our current UK Commissioner, Baroness Ashton, who has never once in her entire life taken the trouble to present herself to her fellow countrymen and ask for their support in an election. She is a product of the British quango state, having flitted from bureaucracy to bureaucracy, becoming an appointed peer and then arriving here.

Is it any wonder that a system based around this insulation from public opinion should be so contemptuous of democracy when, for example, a referendum goes the wrong way?

 
  
  

Entschließungsantrag -B7-0478/2011

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea ha sempre difeso e incoraggiato il multilateralismo, soprattutto in seno all'OMC, garante della governance economica e della liberalizzazione regolamentata del mercato mondiale.

Mi auguro che le difficoltà incontrate quest'anno, le divergenze nate sui contenuti del pacchetto da presentare nel prossimo dicembre, possano trovare una soluzione, o almeno il consenso, su specifici temi contenuti in esso. Ci sono dossier importanti come i servizi, la tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, la maggiore protezione delle indicazioni geografiche, le facilitazioni agli scambi e le barriere non tariffarie.

Spero comunque che i negoziati dell'agenda di Doha non vengano conclusi frettolosamente, sacrificando così tutte quelle istanze che negli anni non hanno trovato un terreno di convergenza. Serve un multilateralismo più forte e più dinamico rispetto a quello attuale.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono quasi 10 anni che sono iniziati i negoziati di Doha, tra due mesi celebreremo il decennale, e ancora non hanno portato a nessuna conclusione. Gli scenari nel mondo sono profondamente cambiati, paesi che erano considerati in via di sviluppo nel frattempo sono diventati paesi emergenti, e oggi quei paesi stanno addirittura emergendo al punto da potersi presentare come salvatori dell'Unione europea o di alcuni suoi Stati.

Vanno riscritte le regole del commercio mondiale, il commercio resta uno straordinario elemento di potenzialità per poter avvantaggiare la crescita e per poter distribuire meglio la ricchezza nel mondo e poter riequilibrare anche il nord e il sud del mondo. Tutto questo, nel quadro multilaterale è rimasto invariato, ma c'è bisogno anche della possibilità di una nuova reciprocità tra i paesi e dobbiamo anche avviare e contribuire un nuovo processo di democratizzazione dell'Organizzazione mondiale del commercio che, così com'è, non può funzionare bene.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I would like in particular to refer to paragraph 13 of the Doha resolution, which specifically deals with a relatively new problem the world faces, namely food security. Certainly it is now on the political agenda whereas perhaps ten years ago, at the outset of Doha, it was not. We need our multilateral agreements, should they ever prevail, to take account of the issue of food security. There are many in this House who have concerns about the inclusion of agriculture in the Doha Round in the context of the world trade system.

However, we would also have concerns about the proliferation of bilateral trade agreements. Here I refer to paragraph 12 of the resolution, which urges us to look again at the situation of the BRIC countries. Their fortunes have changed and their place in the world is different from what it used to be; this may indeed – as the resolution suggests – render the original objectives of the Doha Round impossible to attain.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, su Doha: non soltanto non c'è un accordo, ma ormai è superato, ed è un fallimento. Chiediamo all'Europa di prendere una posizione forte – come sosteneva nella scorsa legislatura il nostro Parlamento – e che ci siano delle modifiche strutturali all'OMC. La crisi economica, che è mondiale, non può ulteriormente aspettare un accordo di Doha che da 10 anni ci fa penare e che sappiamo non troverà mai il consenso di molti paesi.

Per questo noi chiediamo al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio di essere più fermi nella richiesta di dare seguito a quello che il Parlamento ha stabilito nella scorsa legislatura, un nuovo funzionamento dell'OMC, una riforma strutturale, un vero passo avanti per consentire l'internazionalizzazione delle PMI e il rilancio dell'economia.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, we are now three months away from the next round of negotiations on the Doha Development Agenda and it is already very clear that no substantial progress will be made.

Let us recall that ten years ago at the launch of these negotiations we were told that these would be win-win negotiations. That whole idea, that win-win scenario, has been a lie from the start in my view. The deadlock in the negotiations underlines the fact that development and poverty eradication are not compatible with the interests of the major players in the global economy, particularly in the case of this deep economic crisis. The WTO has never been, and will not become, an organisation that facilitates trade in the interests of workers and small farmers. It is an undemocratic institution that primarily represents the interests of the major corporations. Its policies have resulted in privatisation, lower labour standards and an increase in exploitation.

The WTO has failed the test of the Doha Development Agenda. It should be abolished and replaced by a system based on genuine global solidarity and cooperation between peoples. That means tackling the dictatorship of the markets and planning the economy on people’s needs.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, one of the best ways to help development and to help those in poorer countries is to help the entrepreneurs in those countries who create wealth for their local communities; and one of the ways to help them is to make sure that we have open markets so that entrepreneurs from the poorer countries can compete and have access to world markets as well as access to the goods and services that we currently enjoy.

Why should it only be we in the West, or in the Northern hemisphere, who enjoy the very best goods and services? It is a shame that our progress in this area keeps getting stuck, and most of the lack of movement tends to be on agriculture. It is a pity that we seem to be in a situation where we have to unlock agriculture before we unlock manufacturing before we unlock services, although services account for a very large percentage of GDP. It is also a shame that we seem to be focusing mostly on bilateral agreements – which may not necessarily undermine the multilateral process, but I think it is important that we continue to move towards multilateralism.

If this does not work, we should bear in mind the work of Professor Razeen Sally who said that 50 countries, or 25 if one counts the EU as one trade block, account for 80% of world trade and a greater share of FDI. Maybe we should be looking for those countries to go for a plurilateral agreement.

 
  
  

Bericht: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Det er med reduktion af de administrative byrder for vores virksomheder som med vejret: Alle taler om det, og ingen gør noget ved det.

Politikere som os har en tendens til at mene at vide, hvad det gode liv er, at mene at vide, hvordan man bedst driver en virksomhed. I den nuværende europæiske krisesituation har man nu også i mange nationale stater en diskussion om, at vi skal gennemføre en pick the winner-strategi, altså at det skal være os som politikere, der definerer, hvad den rigtige produktion er.

Det er på ingen måde vejen frem. Det bedste, vi kan gøre for at reducere virksomhedernes byrder, er at fokusere målrettet på at få det indre marked til at fungere der, hvor det ikke fungerer, således at vores virksomheder har ét stort marked. For vores største udfordring i Europa er, at vi har verdens måske største økonomi, men vores marked er alt for lille.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il trattato di Lisbona ha introdotto numerose novità, tra le quali penso meriti una maggiore attenzione il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali. Nel protocollo, i parlamenti nazionali vengono chiamati a svolgere, durante l'iter legislativo, un ruolo attivo di difesa del principio di sussidiarietà.

Ho dato il mio voto favorevole a questa relazione, tuttavia, voglio ribadire che finora si è fatto ben poco. L'applicazione di questo protocollo darebbe ai nostri cittadini una risposta, anche se parziale, al bisogno di legittimazione democratica, colmando quel sentimento di lontananza che accompagna le istituzioni europee. Credo che un bisogno così fortemente sentito dai nostri cittadini meriti più attenzione, auspico quindi che ulteriori misure vengano adottate il prima possibile.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich habe dem Bericht über bessere Rechtsetzung, Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und intelligente Regulierung mit großer Freude zugestimmt, weil er ein zentrales Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und letztendlich auch der Verwaltungen in den Mitgliedstaaten wieder auf die Tagesordnung setzt.

Worum geht es in diesem Ausschussbericht? Zentrale Themen des Berichts sind die Verringerung der Verwaltungskosten um 25 %, die Gewährleistung und die richtige Umsetzung. Es geht um eine aktive Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten. Es geht auch um einen Vorschlag für den äquivalenten Ausgleich der Kosten, d. h. wenn in Unternehmen durch Gesetze zusätzliche Verwaltungskosten entstehen, sollen diese ausgeglichen werden. Ein hehres Anliegen. Ich bin auch sehr froh, dass ich gelesen habe, dass diese intelligente Regulierung weiterhin eine Aufgabe der europäischen Organe in den Mitgliedstaaten bleibt. Ein Fortschrittsbericht ist für 2012 vorgesehen.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Mr President, I commend my colleague, Sajjad Karim, on a sensible report that takes us back in the right direction. The emphasis on subsidiarity is correct. 90% of the British economy has nothing to do with trade with the EU, and 80% of that economy is trade within the UK, but we have to apply all of these EU laws – 100 000 of them.

On better legislation, the Agency Workers Directive, which will shortly be coming into force, is a disaster for Britain because, in the UK, we have a far more flexible workforce, which is vital to our prosperity and to our recovery. The question is why, when 80% of agency workers are in the UK, the EU should have any role in this legislation at all. The same is true of the dreadful Fund Managers Directive, where again 80% of fund managers are only in the UK. The lesson is this: overregulation destroys jobs, and we need less regulation now.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mercato unico, la libera circolazione, il trattato di Lisbona, sono tutti elementi che sono intervenuti a prescindere da una modificazione del nostro modo di legiferare, del modo europeo e del modo nazionale. Occorre dare seguito agli impegni che da queste occasioni sono derivati, in particolare occorre avviare davvero una fase di semplificazione del sistema legislativo, fase di semplificazione che deve produrre un dialogo diverso tra l'Europa e i singoli Stati.

Partirei proprio dai nostri documenti – e ne approfitto per suggerire una sorta di test di chiarezza sui nostri documenti – quando facciamo un libro bianco, un libro verde, deve essere tutto più comprensibile e arrivo a dire che la proposta vera, forse strategica, per la nostra Europa per avviare davvero questa fase virtuosa di avvio di legislazione sia quella di destinare una delega specifica a un Commissario europeo che si occupi specificatamente di chiarire la legislazione e i rapporti tra gli Stati e l'Europa stessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE) - Správu som podporila, ale dovoľte mi podčiarknuť jeden dôležitý fakt. Lisabonská zmluva dala väčšie právomoci národným parlamentom. Tento prvok subsidiarity je potrebné účinnejšie využívať. Pripájam sa preto k tomu, aby sa vyhodnotil spôsob tejto spolupráce. Ak sa ukáže, že je málo účinný, treba ho prehodnotiť. Predovšetkým je potrebné upraviť súčasné lehoty, aby národné parlamenty stihli využiť svoje právo zaujať stanovisko, či namietať porušenie zásady subsidiarity. Pretože opakom subsidiarity je centralizácia a výsledkom centralizácie je strata skutočnej demokracie, vplyvu ľudí na riešenie problémov, ktoré sa ich priamo týkajú. Princípu subsidiarity čiastočne odporovala aj naša dnešná raňajšia diskusia o finančnej kríze a budúcnosti eura. Viacerí naši kolegovia včetne predsedu Európskej komisie boli za komunitárne rozhodovanie na úkor rozhodovania Európskej rady.

 
  
  

Bericht: Willy Meyer (A7-0232/2011)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha confermato il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo quale elemento cardine della cittadinanza europea. Si tratta dunque di uno strumento fondamentale che consente ai cittadini di portare dinanzi al Parlamento le loro preoccupazioni riguardanti l'impatto delle diverse politiche e della legislazione dell'UE sulla loro vita quotidiana.

Analizzando però le varie statistiche, si evince che la maggior parte delle petizioni dichiarate irricevibili lo sono state perché i firmatari continuano a confondere le competenze nazionali con quelle dell'Unione europea. Ciò dimostra quanto sia necessario raddoppiare gli sforzi per informare meglio i cittadini sul significato del diritto di petizione.

Intendiamo inoltre sottolineare ancora una volta la necessità che i cittadini dispongano di uno "sportello unico" europeo che possa fornire loro consulenza quando sono in cerca di soluzioni per quelle che considerano violazioni dei loro diritti. Questo rimane secondo noi un obiettivo estremamente importante da realizzare in tempi brevissimi.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Netop i år er 25-året for vedtagelsen af EF-pakken om det indre marked. En EF-pakke, som skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer.

I Danmark, hvor jeg kommer fra, er der valgkamp i øjeblikket, og i morgen er der valg. Hvis den socialistiske opposition kommer til magten, vil regeringen indføre, at unge mennesker, der vælger at tage ud af Danmark for at dygtiggøre sig efter endt uddannelse, skal betale deres uddannelsesstøtte tilbage. Man laver med andre ord en ny Berlinmur, hvor man ikke bare vil kontrollere, om folk kommer ind over grænsen, man vil sandelig også kontrollere, at de ikke tager ud i den store verden.

Jeg håber, at disse unge mennesker vil bruge vores Udvalg for Andragender til at sikre, at også deres frie bevægelighed bliver sikret i De Europæiske Fællesskaber fremover.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso non condividere il testo di questa relazione. Il collega Meyer ha posto giustamente l'accento sulla necessità di istituire uno sportello unico europeo. La realizzazione di questi sportelli rimane l'obiettivo più importante da dover ancora raggiungere.

Tuttavia, dalle statistiche delle relazioni si evince chiaramente che vi è un grande problema di disinformazione a livello europeo, non solo in relazione al diritto di petizione dei cittadini, ma anche rispetto ai meccanismi cosiddetti informali. Ad esempio, il SOLVIT ha dimostrato di funzionare bene, in maniera veloce ed efficace, ma questo non ha cambiato il fatto che i nostri cittadini utilizzano questo servizio solo marginalmente.

Mi chiedo se non sia più corretto organizzare una campagna mediatica a livello europeo su questi temi invece di limitarsi a migliorare il sito web del Parlamento, uno strumento di comunicazione importante, ma che ad oggi non raggiunge tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Als Obmann der EVP-Fraktion habe ich natürlich dem vorliegenden Bericht zugestimmt, andererseits aber auch mit Interesse die kritische Diskussion im Parlament verfolgt. Im Wesentlichen sind zwei Dinge kritisiert worden. Es ging zum einen darum, dass der Einfluss der Grundrechtecharta auf die Arbeit des Petitionsausschusses in diesem Bericht noch nicht entsprechend gewürdigt wird. Zum zweiten ging es darum, dass die Frage der Eigentumsrechte oder der freien Verfügbarkeit von Eigentum in der Europäischen Union für Bürger der Europäischen Union noch nicht optimal oder ungenügend geklärt ist bzw. die Zuständigkeit des Ausschusses noch nicht geklärt ist.

Ich kann an dieser Stelle nur versichern, dass wir uns in diesem Jahr im Petitionsausschuss genau mit diesen beiden Fragen beschäftigen wollen. Ich bitte die Kollegen, etwas Geduld zu haben. Es wird dann im nächsten Jahresbericht auch zu diesen Dingen etwas zu lesen sein.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I would just pick up on this and thank Peter Jahr for those clarifying comments on two very important issues on which the Committee on Petitions has worked but has not reached a conclusion. I would suggest that where there is a specific large problem affecting many citizens, perhaps we could look at setting up a special temporary committee of inquiry. It worked with Equitable Life – it took a long time to get results but at least it did have an effect.

Can I also say that the first port of call for many citizens when they have a problem with the European Union or indeed back home, is their MEP, and some MEPs are more accessible than others. We would direct where appropriate our citizens to the Committee on Petitions. There also is the Pilot projects initiative which works between the Commission and the Member State. While I have had some good experience where this works effectively, I do not think it is open or transparent enough because I have had another experience where nothing happened and we had to go to the Ombudsman. So, much good work has been done, but there is more to do.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I welcome the report in that it is a long overdue forensic analysis of the scope, powers and relevance of the Committee on Petitions. One of the problems that we constantly refer to is the perception that Europe and the EU project are remote from our 500 million citizens, and one vital instrument in addressing that particular deficit and bridging the gap is the Petitions Committee, where individuals or communities can come before the Committee, have their grievances heard and hopefully redressed.

The statistics speak for themselves. In 2010, 1 655 petitions were received. I welcome in particular recital F. I have had tremendous success thanks to the Committee in highlighting neglect by two local authorities in Ireland – one in respect of flooding, the other in respect of road surfaces which led to deaths – and getting action.

Secondly, I welcome recital L which highlights the lack of action on the part of Member States. We have to make citizens more aware of the Committee on Petitions. It is a very useful instrument.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, mar a dúirt mo chomghleacaithe, tá an coiste seo gan dabht ar bith ar cheann de na coistí is fearr sa Pharlaimint agus déanann sé an-chuid oibre. Chonaic mé é sin mé féin. Tugann sé an-éisteacht do dhaoine agus déanann siad cinntí maithe.

As an example of that, Mr Higgins – as he referred to a few minutes ago – was involved in dealing with a petition relating to some roadside accidents that led to mortalities. They could not get any movement in Ireland and came here basically as a last port of call because of bureaucratic regulations, intransigent State agencies and so forth. They came here and they got some semblance of justice.

The same applied to the Haulbowline toxic dump site. Nothing was happening in Ireland. It was passed from Billy to Jack for a number of years. The Committee on Petitions heard it and there was progress within 30 days, so certainly we should celebrate what is good.

 
  
  

Entschließungsantrag -B7-0475/2011

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il diritto a un alloggio adeguato è garantito in numerosi trattati internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 34.

Credo che la mancanza di un alloggio costituisca una lesione diretta all'integrità fisica e morale di un cittadino, poiché il diritto di abitazione rappresenta un diritto primario della persona, nonché il punto di partenza per il godimento di tutti gli altri diritti sociali.

In base a ciò, esprimo il mio voto favorevole alla proposta di risoluzione su una strategia europea per i senzatetto, obiettivo peraltro inserito all'interno della strategia Europa 2020 che prevede di utilizzare il FESR per il finanziamento dell'edilizia residenziale sociale. Ultimo punto, ma non meno importante, promuovere servizi di qualità e sviluppare un volontariato a sostegno delle persone senza fissa dimora.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE) - Stratégia Európskej únie na rok 2020 má hlavný cieľ zachrániť do roku 2020 pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia najmenej 20 miliónov ľudí. Dáva boju proti všetkým formám chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane bezdomovstva nový podnet. Preto podporujem, aby členské štáty pokročili smerom k cieľu odstrániť do roku 2015 pouličné bezdomovstvo vrátane požiadavky rozvíjať ambicióznu a integrovanú stratégiu Európskej únie opierajúcu sa o národné a regionálne stratégie s dlhodobým cieľom odstrániť bezdomovstvo v rámci širšieho sociálneho začlenenia. Podporujem aj výzvu na Európsku komisiu, aby vytvorila pracovnú skupinu pre stratégiu Európskej únie v oblasti bezdomovstva.

 
  
  

Entschließungsantrag -B7-0474/2011

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Klimakampen står heldigvis stadig højt på den politiske dagsorden, selv om vi har økonomisk krise, og det er godt. Jeg synes også, at vi her i Europa-Parlamentet kan være ganske stolte af, at vi med meget brede flertal har formået at lægge nogle meget ambitiøse planer frem i forbindelse med vores energistrategi og for den sags skyld også på energieffektivitetsområdet, hvilket er en af de bedste måder at opnå en lavere CO2-udledning på. Så alt det er jo glimrende.

Når det er sagt, må vi også erkende, at der har været en ulempe ved, at vi har fokuseret så hårdt på CO2. Ulempen består i, at vi måske har glemt at rette fokus mod andre drivhusgasser, som også påvirker klimaet. Derfor er det godt, at vi nu selv erkender, at der skal et bredere fokus til, og det er også godt, at vi nu får opfordret Kommissionen til at integrere andre drivhusgasser i klimapolitikken, således at vi får en bred og effektiv indsats.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Trudno zgodzić się ze wszystkimi założeniami prezentowanego sprawozdania, które z dobie kryzysu może mieć destrukcyjny wpływ na przedsiębiorstwa Unii Europejskiej. Zgodnie z Protokołem z Kioto poszczególne kraje zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2 i proces ten jest realizowany. Ale w wielu krajach funkcjonują przedsiębiorstwa, które emitują ponadnormatywne ilości gazów toksycznych, niezwykle szkodliwych dla zdrowia. Pod przykrywką redukcji CO2 emitują gazy niebezpieczne dla organizmu człowieka i zwierząt. Zwalczanie takich praktyk powinno stać się priorytetem Unii Europejskiej i takie działania winne być wspierane.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I will be brief. I supported this resolution because I think it is important that we raise awareness of not just concentrating on carbon and reducing CO2 emissions. Just to mention that when it comes to energy efficiency as a way of reducing CO2 emissions – which we all believe is the right way to go – we are failing to reach our targets and we really need to redouble our efforts in that respect.

The issue of non-CO2 emissions is significant because it may indeed be a less costly way of tackling climate change. I concur absolutely with paragraph 11 which calls for rigorous global implementation of air pollution regulations. We need global agreement and global implementation.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

Bericht: Barbara Matera (A7-0279/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Subscrevo este relatório porque apoia justamente trabalhadores despedidos, no seguimento de 167 demissões que ocorreram numa multinacional (AT&S), especializada no fabrico de PCB (placas de circuito impresso) para telefones móveis, durante o último trimestre de 2009. 74 trabalhadores despedidos irão beneficiar de medidas personalizadas, apoiados por financiamento ao abrigo do FEAG, num total de 1,22 milhões de euros. O Fundo serve para isto mesmo: atentar nas questões sociais mais prementes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už finansinės pagalbos Austrijai skyrimą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių. Austrijoje darbuotojai buvo atleisti dėl globalizacijos ir didelių struktūrinių pokyčių mobiliųjų telefonų ir prietaisų gamyboje, kuri buvo perkelta į Aziją. Austrija nurodo, kad spausdintinių plokščių gamybos apimtis 2008 m. sumažėjo beveik 11 proc. palyginti su 5,4 proc. sumažėjimu Kinijoje ir 4,8 proc. – pasaulyje. Dėl to 2008 m. lapkričio mėn. AT&S nusprendė perkelti visą spausdintinių plokščių masinę gamybą iš Leobeno į Šanchajų, dėl to Leobene nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. buvo atleisti 603 darbuotojai, o uždarius AT&S gamyklą Fondorfe, esančiame apie 50 km nuo Leobeno, darbo neteko dar 200 darbuotojų, kuriems būtina skirti paramą .

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEAG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica, financeira e social.

Nesta altura, em que nos vemos confrontados com uma grave crise, de que se destaca o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego de um dia para o outro. Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização do FEAG a favor da Áustria com o objectivo de apoiar os trabalhadores despedidos pela empresa AT&S, especializada na produção de placas de circuito impresso, no município de Leoben, na Alta Estíria Oriental.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − El 10 de junio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG a favor de Austria para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. Se refiere a 167 despidos para 74 de los cuales se solicitó ayudaque se produjeron en la empresa ATS, especializada en la fabricación de circuitos impresos y situada en la Alta Estiria Oriental.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato in favore di questa relazione sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Le disposizioni contenute nel documento si propongono di tutelare i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa dei meccanismi messi in atto nei mercati internazionali dal fenomeno della globalizzazione e sono pertanto pienamente condivisibili. Il mio voto è stato quindi positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que a Áustria apresentou um pedido de assistência relativamente a 167 casos de despedimento (dos quais 74 são potenciais beneficiários de assistência) ocorridos na empresa AT&S, especializada na produção de placas de circuitos impressos, no município de Leoben, votei favoravelmente a resolução por concordar com a proposta da Comissão Europeia, com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu.

Concordo igualmente que a informação prestada sobre o pacote coordenado de serviços personalizados a financiar pelo FEAG inclui informação sobre a complementaridade com acções financiadas ao abrigo dos Fundos Estruturais, reiterando o apelo do Parlamento Europeu à Comissão para que apresente igualmente uma avaliação comparativa daqueles dados nos seus relatórios anuais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Lamentavelmente, vêm-se sucedendo os casos de recurso ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, o que denota quer o impacto que esta tem tido na economia europeia, quer a crise económico-financeira que assola parte da União. Neste caso, trata-se de uma indústria austríaca de produção de placas de circuito impresso que se viu em dificuldades, o que levou ao despedimento de 167 trabalhadores. Espero que a disponibilização das verbas aos trabalhadores a que a elas tenham direito decorra com a maior celeridade possível.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A política de baixos salários praticada em algumas regiões, nomeadamente da Ásia e mais concretamente na China, tem originado, no território da União Europeia, não só a deslocalização de muitas empresas, mas também o encerramento de outras. Esta situação ocorreu na Áustria. com a produção em série de placas de circuito impresso.

O presente relatório debruça-se sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho sobre a mobilização de 1.221.128 euros do FEAG a fim de apoiar a reintegração de trabalhadores austríacos despedidos em consequência da actual crise económica e financeira. Esta candidatura, a sétima a ser examinada no âmbito do Orçamento da UE para 2011, foi apresentada pela Áustria, em 11 de Março de 2010, e diz respeito a 167 despedimentos ocorridos na empresa AT&S, especializada no fabrico de placas de circuito impresso.

Tendo em conta que se trata de um instrumento orçamental específico, que o montante solicitado tem enquadramento legal e está de acordo com a proposta de decisão sobre a mobilização do FEAG a favor da Áustria, voto favoravelmente esta proposta e espero que ela contribua para minorar as dificuldades económicas dos habitantes daquela região e relançar a economia local.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Em quase todas as sessões plenárias deste Parlamento têm sido aprovados vários pedidos de mobilização deste Fundo. É um evidente sinal das consequências das políticas dominantes na UE, mas que nem por isso determina a sua alteração.

Este relatório apoia a mobilização do FEG a favor da Áustria, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Esta é a sétima candidatura examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 1 221 128 euros do FEG a favor da Áustria. Diz respeito a 167 despedimentos (74 dos quais potenciais beneficiários de apoio) ocorridos na empresa AT&S especializada na produção de placas de circuito impresso (PCI), na região da Alta Estíria Oriental, durante o período de referência de quatro meses compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro de 2009.

Se é certo que os efeitos da crise capitalista se vêm centrando de forma particularmente grave nos países periféricos – o que decorre da natureza capitalista do processo de integração e do seu inerente desenvolvimento desigual – também é um facto, que não devemos esquecer, que em nenhum país os trabalhadores se encontram a coberto destes efeitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Podľa ustanovení bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006 fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR. Komisia prijala 10. júna 2011 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Rakúska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce. Toto je siedma žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 221 128 EUR z EGF v prospech Rakúska.

Vzťahuje sa na 167 pracovníkov (pomoc sa týka 74 z nich) prepustených z podniku AT&S, ktorý sa špecializuje na výrobu dosiek s plošnými spojmi a sídli vo východnej časti Horného Štajerska, v štvormesačnom referenčnom období medzi 1. septembrom 2009 a 31. decembrom 2009. V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio voto favorevole alla relazione. Come già sottolineato mi associo alla relatrice per quanto riguarda il piacere nel notare che per la prima volta nel bilancio 2011 sono presenti dei fondi autonomi per il FEG e che perciò non dipenda da fondi non utilizzati in altri settori. Per quanto riguarda la domanda per l'impresa austriaca non si riscontra nessuna criticità.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted for this report because I believe that redundant workers need to be assisted with a package of personalised measures in order to allow them access to retraining and upskilling. This will help to facilitate their re-entry into the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką. EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos. 2010 m. kovo 11 d. Austrija pateikė paraišką skirti EGF lėšų, nes iš įmonės AT&S (kuri veikia Rytų Aukštutinės Štirijos regione esančio Leobeno miesto rajone ir kurios specializacija – spausdintinių plokščių gamyba) buvo atleista darbuotojų. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui skirti 1 221 128 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, ho votato a favore della mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a favore dell'Austria perché ritengo tale strumento una valida risorsa di sostegno ai lavoratori in difficoltà a causa della crisi economica. In un periodo di crisi economica come quello in cui ci troviamo adesso, il FEG può essere un valido strumento di aiuto, non soltanto per lavoratori in difficoltà. La votazione odierna riguardava una richiesta inoltrata dall'Austria in relazione a 167 esuberi, di cui 74 ammessi all'assistenza del Fondo, presso l'impresa AT&S, specializzata nella produzione di circuiti stampati e ubicata nel distretto di Leoben (Alta Stiria orientale). L'importo totale mobilitato ammonta a 1 221 128 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Rakúska podporuje opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce.

Charakter prepúšťania bol nepredvídateľný. Vyvolala ho zhoršená finančná a hospodárska situácia v rokoch 2008 a 2009, ako aj zvyšujúci sa tlak na nákupné ceny, slabý kurz amerického dolára oproti euru a zvyšujúce sa mzdy v európskych závodoch.

Je potrebné pripomenúť, že: finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd zodpovedné spoločnosti; opatrenia poskytujú podporu jednotlivým pracovníkom a nemajú sa použiť na reštrukturalizáciu spoločností ani odvetví; na vyššie uvedené opatrenia oprávnené na financovanie sa neposkytuje pomoc z iných finančných nástrojov EÚ.

Rád by som poznamenal, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Głosowałem za ponieważ uważam, że złożony przez Austrię wniosek kwalifikuje się, zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie EFG, do otrzymania środków w wysokości 1 221 128 EUR. Przypadek w firmie AT&S w tym kontekście łączy się bezpośrednio ze światowym trendem przenoszenia masowej produkcji do gospodarek gwarantujących niższe koszty wytworzenia, jak państwa azjatyckie, dlatego uważam, że wniosek Austrii jest w pełni umotywowany.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this mobilisation of the Globalisation Adjustment Fund to assist workers made redundant by AT/AT&S from Austria. The redundancies concern the Land of Steiermark at NUTS II level and Östliche Obersteiermark at NUTS III level, and more specifically the district of Leoben. This is an industry-dominated area, economically dependent on a few large enterprises such as AT&S. Moreover, as AT&S was the region's largest employer up until December 2008, the 167 redundancies in the present case would put the labour market under serious pressure.

The co-ordinated package of personalised services to be funded, including its compatibility with actions funded by the structural funds, includes measures for the reintegration of the 74 targeted workers into employment, such as information and admission to the labour foundation, occupational orientation, active job search, individual training, training and job search allowance.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C'est en pensant aux travailleurs autrichiens, sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, que je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales prônées par l'Union européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen d'Ajustement à la Mondialisation n'en est pas moins intolérable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho, que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores.

O FEAG destina-se a ajudar os trabalhadores que são vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEAG já foi, no passado, utilizado por outros países da UE, cabendo agora prestar esse auxílio à Áustria, que apresentou um pedido de assistência relativamente a 167 casos de despedimento (dos quais 74 são potenciais beneficiários de assistência) ocorridos na empresa AT&S, especializada na produção de placas de circuitos impressos, no município de Leoben, na Alta Estíria Oriental.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report covers the Austrian application of the Globalisation Adjustment Fund which relates to 167 redundancies that occurred in AT&S, a leading multinational company, specialised in the manufacturing of printed circuit boards for mobile phones, during the last quarter of 2009. Seventy-four redundant workers will benefit from personalised measures supported by EGAF funding for a total of EUR 1.22 million.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin Barbara Matera raportit Globaliseerimisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta nii Austria kui ka Madalmaade ettevõtluse toetamiseks. Ma ei olnud nõus nõukogu mitme liikmesriigi valitsuse seisukohaga, kes töötavad vastu fondi tegevuse pikendamisele aastani 2013, eriti kui peame silmas majanduskriisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio complementar dos trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais importantes dos padrões do comércio mundial. Em 10 Junho 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Áustria, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho dos trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Trata-se da sétima candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 1 221 128 Eur do FEG a favor de 167 despedimentos (74 dos quais potenciais beneficiários de apoio) ocorridos na empresa AT&S, especializada na produção de placas de circuito impresso (PCI), na região da Alta Estíria Oriental, na Áustria, durante o período de referência de quatro meses compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro de 2009. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, designadamente a Comissão Europeia, e estando a Comissão do Emprego e o Grupo de Trabalho sobre o FEG favoráveis à mobilização do fundo a favor da Áustria, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo in pieno con il testo presentato dall'onorevole collega.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. No quadro da execução do orçamento de 2011, foi apresentada, pela sétima vez, uma candidatura ao apoio do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Esta candidatura foi apresentada pela Áustria, baseia-se na alínea c) do artigo 2.° do Regulamento FEG e diz respeito a 167 casos de despedimento (74 dos quais potenciais beneficiários de apoio) ocorridos na empresa AT&S, especializada na produção de placas de circuito impresso (PCI), na região da Alta Estíria Oriental, durante o período de referência de quatro meses compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro de 2009. De acordo com a avaliação efectuada, tais despedimentos assumiram natureza imprevista e terão um impacto significativo no município e na região circundante. Por estarem reunidas todas as condições para a mobilização do FEG neste caso, votei favoravelmente, na expectativa de que a assistência aos trabalhadores despedidos possa ser disponibilizada de forma célere e eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 10 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore dell'Austria al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale. La domanda in esame, la settima nel quadro del bilancio 2011, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 1.221.128 euro. Essa riguarda 167 esuberi, di cui 74 ammessi all'assistenza, presso la AT&S, specializzata nella produzione di circuiti stampati (PCB) e ubicata nell'Alta Stiria orientale, nel periodo di riferimento di quattro mesi, dal 1° settembre al 31 dicembre 2009. A seguito della sua valutazione, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha espresso parere positivo, confermando inoltre l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Regulamento n.° 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objectivo de apoiar os trabalhadores que perdem os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. A empresa austríaca AT&S é especializada na produção de placas de circuito impresso, tendo procedido à deslocalização da produção devido à crescente pressão dos preços de venda, ao enfraquecimento do dólar face ao euro e a um aumento dos salários nas fábricas europeias. Neste sentido, a Áustria apresentou um pedido à Comissão Europeia com vista a mobilizar 1.221.128 euros para fazer face aos 167 despedimentos verificados entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro de 2009 na empresa localizada na região da Alta Estíria Oriental. Desejaria salientar o facto de o FEG não se dever substituir às responsabilidades legais e financeiras da AT&S, sendo este um apoio complementar concedido pela União Europeia para diminuir as dificuldades sociais que os trabalhadores irão enfrentar.

 
  
  

Bericht: Barbara Matera (A7-0277/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Apoio este relatório porque apoia justamente trabalhadores despedidos, no seguimento de 1 180 despedimentos que ocorreram em diferentes empresas especializadas na fabricação de metais básicos em duas regiões da Áustria em 2009. 356 trabalhadores despedidos serão apoiados com medidas personalizadas e apoiados pelo FEG num total de 8, 28 milhões de euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už finansinės pagalbos Austrijai skyrimą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių. 2010 m. kovo 9 d. Austrija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš 54 įmonių, vykdančių pagrindinių metalų gamybos veiklą. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, todėl pritariu 8 284 908 EUR sumos skyrimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com esta grave crise, de que se destaca o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego de um dia para o outro. Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização do FEG a favor da Áustria com o objectivo de apoiar os trabalhadores despedidos em 54 empresas do ramo das indústrias metalúrgicas de base na região da Estíria e da Baixa Áustria.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − El 10 de junio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG a favor de Austria para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. En este caso se refiere a 1180 despidos para 356 de los cuales se solicitó ayuda que se han producido en 54 empresas cuya actividad se desarrolla en el marco de la división de metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones en las regiones austriacas de Estiria y Baja Austria.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda questa relazione, i servizi preposti della Commissione hanno valutato positivamente la richiesta di mobilitazione del Fondo per l’adeguamento alla globalizzazione, strumento comunitario di aiuto a chi ha perso il lavoro a causa della concorrenza dovuta alle dinamiche distorsive della globalizzazione. Non esistono infatti impedimenti o inadempienze nella richiesta pervenuta alla Commissione europea e i criteri richiesti per avviare la procedura di mobilitazione del fondo sono rispettati. Il mio voto è pertanto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que a Áustria apresentou um pedido de assistência relativamente a 1 180 casos de despedimento (dos quais 356 são potenciais beneficiários de assistência) ocorridos em 54 empresas da divisão 24 (indústrias metalúrgicas de base) da NACE Rev. 2, nas regiões NUTS II da Estíria (AT22) e da Baixa Áustria (AT12), votei favoravelmente a resolução por concordar com a proposta da Comissão Europeia, com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu. Concordo igualmente que o FEG foi criado como um instrumento específico separado, com os seus próprios objectivos e prazos, pelo que merece uma dotação específica, com vista a evitar transferências de outras rubricas orçamentais, como aconteceu no passado, que poderiam ser prejudiciais para o cumprimento dos objectivos das diferentes políticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Também as indústrias metalúrgicas de base que, noutras épocas, prosperaram em solo europeu se vêem hoje a braços com uma profunda crise. É o caso das que operam nas regiões de Steiermark e Niederoesterreich que tiveram necessidade de despedir 1 180 trabalhadores, dos quais 356 cumprem os requisitos para beneficiar de assistência. Faço votos de que as regiões afectadas, em particular os trabalhadores despedidos, retomem a capacidade produtiva e consigam reerguer-se após este período menos bom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia, ao verificar as consequências sociais muito graves decorrentes da actual crise económica e financeira, criou o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) a fim de prestar um apoio complementar aos trabalhadores atingidos pelas mudanças estruturais no comércio mundial. O presente relatório versa sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do FEG, nos termos do n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o PE, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura EGF/2010/007 AT/Steiermark and Niederösterreich, Áustria). Em Junho de 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Áustria para apoiar a reintegração de trabalhadores despedidos por causa da crise mundial, na sequência da candidatura acima referida e apresentada em 9 de Março de 2010. Trata-se da sexta candidatura apresentada no âmbito do Orçamento da UE para 2011, mobilizando 8 284 908 euros, e pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 1 180 trabalhadores de 54 empresas metalúrgicas da região da Estíria e Baixa Áustria. Aprovo esta ajuda, esperando uma rápida recuperação da indústria metalúrgica austríaca.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Podľa ustanovení bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006 fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR. Komisia prijala 10. júna 2011 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Rakúska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce. Táto žiadosť, prípad EGF/2010/007 AT/Steiermark a Niederösterreich, bola Komisii predložená 9. marca 2010 a do 27. januára 2011 bola doplnená o dodatočné informácie.

Jedným z kritérií, ktoré Komisia pri svojom posúdení použila, bolo zhodnotenie súvislosti medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, ktoré v tomto konkrétnom prípade súvisia s celosvetovým poklesom dopytu po kovoch v dôsledku krízy a ktoré mali mimoriadne výrazný vplyv na vývoz kovov z Rakúska. V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted in favour in order to ensure that assistance from the European Globalisation Fund is available to the workers made redundant in Austria following a global drop in demand for metal that hit the Austrian metal industry. The measures proposed in the application by the Austrian Government will, I believe, facilitate the re-entry of the redundant workers back into the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką. EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos. 2010 m. kovo 9 d. Austrija pateikė paraišką skirti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo iš 54 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 24 skyriaus (Pagrindinių metalų gamyba) veiklą Austrijos gretimuose Štirijos (Steiermark, AT22) ir Žemutinės Austrijos (Niederösterreich, AT12) NUTS II regionuose. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui skirti 8 284 908 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, il 9 marzo 2010 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 54 imprese operanti nella NACE revisione 2, divisione 24 (attività metallurgiche) nelle due regioni contigue di livello NUTS II della Siria (Steiermark, AT22) e dell'Austria inferiore (Niederösterreich, AT12). A seguito di ulteriori informazioni, abbiamo provveduto oggi alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per un importo pari a 8 284 908 EUR. Come più volte ricordato in questa sede, sin dal 2006 il FEG fornisce un aiuto concreto per quei lavoratori europei che subiscono un licenziamento per cause legate alla delocalizzazione delle relative aziende o, a seguito della deroga introdotta nel 2009, anche a causa della crisi economica, al fine di provvedere al loro reinserimento nel mercato del lavoro. Credo che si tratti di un aiuto concreto ed indispensabile in un contesto di crisi, quale quello odierno, in cui l'Europa non può e non deve far venire meno il proprio supporto ai lavoratori disoccupati.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Žiadosť sa týka mobilizácie celkovej sumy 8 284 908 EUR z EGF v prospech Rakúska. Týka sa 1 180 prepustených pracovníkov v 54 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 24 („Výroba a spracovanie kovov“) a ktoré pôsobia v regiónoch Steiermark a Niederösterreich v Rakúsku, počas deväťmesačného referenčného obdobia od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2009.

Zhodnotila sa súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, ktoré v tomto konkrétnom prípade súvisia s celosvetovým poklesom dopytu po kovoch v dôsledku krízy a ktoré mali mimoriadne výrazný vplyv na vývoz kovov z Rakúska. Podľa údajov Eurostatu a rakúskeho štatistického úradu Statistik Austria bol v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný 38,6 % pokles vývozu kovov.

Aj keď kovopriemysel vo všeobecnosti podlieha cyklickým výkyvom, rýchlosť a intenzitu poklesu v dôsledku krízy nebolo možné predvídať a bola pre odvetvie prekvapením, keď predpovede hovorili o reálnom raste HDP.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Głosowałem za ponieważ decyzja o zwolnieniu ponad tysiąca osób w przeciągu niespełna dziewięciu miesięcy była nieprzewidziana i ściśle skorelowana ze światowym kryzysem powodującym gwałtowny spadek popytu na metale, co w szczególności uderzyło w austriacki eksport tego materiału. Uważam więc wniosek Austrii za w pełni umotywowany.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this proposal. The European Globalisation Adjustment Fund was created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. This application fits the criteria perfectly.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C'est en pensant aux travailleurs autrichiens, sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, que je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales prônées par l'Union européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen d'Ajustement à la Mondialisation n'en est pas moins intolérable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas, e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi no passado utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio à Áustria, que apresentou um pedido de assistência relativamente a 1 180 casos de despedimento (dos quais 356 são potenciais beneficiários de assistência) ocorridos em 54 empresas da divisão 24 (indústrias metalúrgicas de base) da NACE Rev. 2, nas regiões NUTS II da Estíria (AT22) e da Baixa Áustria (AT12), na Áustria.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report covers the Austrian application of the Globalisation Adjustment Fund which relates to 1180 redundancies that occurred in different undertakings specialised in the manufacturing of basic metals in two Austrian regions in 2009. Three hundred and fifty-six redundant workers will benefit from personalised measures supported by EGAF funding for a total of EUR 8.28 million. The application is not transparent and I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório refere-se igualmente ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, criado para prestar um apoio complementar a trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais importantes dos padrões do comércio mundial. Em 10 de Junho de 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Áustria, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Foi a sexta candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 8 284 908 euros do FEG a favor de 1 180 trabalhadores, objecto de despedimento (dos quais 356 são potenciais beneficiários de assistência), que ocorreram em 54 empresas que operam na divisão 24 (indústrias metalúrgicas de base), nas regiões da Estíria e da Baixa Áustria, durante o período de referência de nove meses compreendido entre 1 de Abril de 2009 e 31 de Dezembro de 2009. Havendo acordo entre todas as partes envolvidas quanto à prossecução da candidatura, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O pedido apresentado pela Áustria para intervenção do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) diz respeito a 1 180 casos de despedimento (dos quais 356 são potenciais beneficiários de assistência) ocorridos em 54 empresas que operam na divisão 24 (indústrias metalúrgicas de base), nas regiões da Estíria e da Baixa Áustria. De acordo com a avaliação da Comissão, esta candidatura preenche todos os critérios de elegibilidade definidos legalmente. Com efeito, por força do Regulamento (CE) n.º 546/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, que alterou o Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Dezembro de 2006 que institui o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, o âmbito de aplicação do FEG foi temporariamente alargado, passando a estar prevista a intervenção do FEG em situações como esta em que, como consequência directa da crise económica e financeira mundial, se verifiquem pelo menos 500 despedimentos num período de nove meses, em particular em pequenas ou médias empresas, numa divisão de nível 2 da NACE, numa região ou em duas regiões contíguas ao nível NUTS II. Votei, por isso, favoravelmente esta resolução, na expectativa de que a assistência aos trabalhadores despedidos possa ser disponibilizada de forma célere e eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 10 giugno 2011 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore dell'Austria. La domanda in esame, la sesta nel quadro del bilancio 2011, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 8.284.908 euro per l'Austria. La domanda riguarda 1 180 esuberi in 54 imprese. A seguito della sua valutazione, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha espresso parere positivo, confermando inoltre l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.

 
  
  

Berichte: Barbara Matera (A7-0279/2011) - (A7-0277/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório apoia a mobilização do FEG a favor da Áustria, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial.

Esta é a sétima candidatura examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 1 221 128 euros do FEG a favor da Áustria. Diz respeito a 167 despedimentos (74 dos quais potenciais beneficiários de apoio) ocorridos na empresa AT&S especializada na produção de placas de circuito impresso (PCI), na região da Alta Estíria Oriental, durante o período de referência de quatro meses compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro de 2009.

A candidatura, processo EGF/2010/008 AT/AT&S (Áustria), foi apresentada à Comissão em 11 de Março de 2010 e complementada com informações adicionais até 22 de Fevereiro de 2011. Baseou-se no critério de intervenção constante do artigo 2.º, alínea c), do Regulamento do FEG, que permite aos candidatos uma derrogação dos requisitos previstos no artigo 2.º, alíneas a) e b), em mercados de trabalho de pequena dimensão ou em circunstâncias excepcionais, desde que os despedimentos tenham graves repercussões no emprego e na economia local. Neste caso, as autoridades austríacas especificaram que a sua candidatura solicita uma derrogação ao artigo 2.º, alínea a), que estabelece um limite de pelo menos 500 despedimentos num período de quatro meses.

 
  
  

Bericht: Barbara Matera (A7-0270/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o relatório, pois dá a luz verde para a mobilização de 0,61 milhões de euros para cobrir diversas actividades a realizar pelos serviços da CE em 2011, como informações e seminários sobre o FEG, a avaliação e monitorização do mesmo e para a criação de procedimentos padronizados na sua aplicação.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones. Kiekvienais metais techninei pagalbai Komisijos iniciatyva gali būti skiriama 0,35 proc. metinės EGF sumos siekiant finansuoti stebėsenos, informavimo, administracinės ir techninės paramos, audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti, įskaitant informacijos ir konsultacijų dėl EGF naudojimo, stebėsenos ir vertinimo valstybėms narėms teikimą ir informacijos dėl EGF naudojimo teikimą Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams. Pritariu Komisijos prašymui 2011 m. mobilizuoti 610 000 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica, financeira e social. O Regulamento (CE) n.º 1927/2006 estabelece igualmente que 0,35 % do montante máximo do FEG pode ser disponibilizado anualmente para assistência técnica, por iniciativa da Comissão. Assim, apoiei o presente relatório referente ao pedido da Comissão para a mobilização do Fundo para cobrir as suas necessidades administrativas em matéria de controlo de informação sobre a implementação do FEG, a criação de uma base de conhecimento para acelerar as candidaturas e o seu processamento, assistência técnica e administrativa, intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros e avaliação intercalar do FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − El 22 de junio de 2011, la Comisión aprobó una propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG. Dicha propuesta se refiere a la movilización de 610 000 euros del Fondo para cubrir la asistencia técnica de la CE y para objetivos como el control, la información, la creación de una base de datos, el apoyo administrativo y técnico y el intercambio de las mejores prácticas con los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono espressa negativamente nei confronti della presente relazione. Nonostante lo scopo del documento sia certamente condivisibile, d´altra parte non è accettabile l'approssimazione con cui sono state esposte le informazioni contabili, che risultano poco accurate. Ritengo quindi che non sia opportuno approvare il documento stesso nel suo stato attuale. Il mio voto è perciò contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi pritariu Komisijos pasiūlymui, jog reikia gerinti informacijos kaupimą, sisteminimą ir sklaidą apie Europos Globalizacijos Fondą ir jo teikiamą paramą sukuriant naują duomenų bazę. Teikdama šį pasiūlymą Komisija tikisi, kad šitaip mobilizavus Europos Globalizacijos Fondo lėšas bus pagerintas fondo valdymo veiksmingumas, o tai savo ruožtu leis pagerinti ir rinkos funkcionavimą. Reikia pažymėti, jog tokį pasiūlymą šiais metais biudžeto valdymo institucijai Komisija pateikia jau nebe pirmą kartą, o pagal 2006 m. gegužės 17 d. įsigaliojusį tarpinstitucinį susitarimą buvo nuspręsta, kad šiam tikslui galima skirti ne daugiau kaip 500 mln. eurų sumą. Lėšos daugiausia būtų skiriamos stebėsenai, informavimui, administracinei ir techninei pagalbai, duomenų bazės sukūrimui, keitimuisi geriausia valstybių narių praktika ir įvertinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que a Comissão requereu a mobilização do FEG para cobrir as suas necessidades administrativas em matéria de acompanhamento e de informação sobre a utilização do FEG, criação de uma base de conhecimentos para acelerar as candidaturas e o seu processamento, assistência técnica e administrativa, intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros e avaliação intercalar do FEG, votei a resolução por concordar com a proposta da Comissão Europeia, uma vez que o pedido satisfaz os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo Regulamento FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Face ao crescente recurso ao FEG, a Comissão requereu que o mesmo fosse mobilizado para cobrir as suas necessidades, nomeadamente, de controlo e informação acerca do modo como o Fundo vem sendo aplicado e de assistência técnica. Concordo com esta mobilização, mas espero que esta não deixe de ter presente o fim último a que se destina de modo a evitar a tentação das máquinas administrativas em adquirir mais competências, que lhe trarão mais verbas e mais funcionários, assim evitando este círculo vicioso.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia, ao verificar as consequências sociais muito graves decorrentes da actual crise económica e financeira, criou o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) a fim de prestar um apoio complementar aos trabalhadores atingidos pelas mudanças estruturais no comércio mundial. Em Junho de 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização de 610 000 euros do FEG destinados a cobrir despesas de assistência técnica da Comissão, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da base jurídica, destinando-se a financiar as seguintes actividades: recolha de dados sobre as candidaturas recebidas e financiadas, manutenção e actualização do sítio web do FEG, criação de uma base de reconhecimento, assistência administrativa e técnica, intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros e avaliação intercalar nos termos do n.º 1, alínea a), do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006. Considerando que se trata de uma proposta devidamente fundamentada em termos jurídicos e indispensável para cobrir as necessidades financeiras de implementação do Fundo, nada obsta, da minha parte, à sua aprovação.»

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório pretende dar resposta a uma reivindicação da Comissão Europeia sobre a mobilização de 610 000 euros do Fundo para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão.

Segundo a Comissão, este montante destina-se a cobrir as seguintes actividades:

- Controlo – visa recolher dados sobre as candidaturas recebidas e financiadas, bem como sobre medidas propostas e implementadas, e procederá à actualização e impressão do retrato estatístico do FEG.

- Informação – o sítio web do FEG será regularmente actualizado e expandido, e traduzido em todas as línguas oficiais da UE. Serão publicados resumos de imprensa e o relatório anual do FEG será elaborado, traduzido, impresso e distribuído.

- Criação de uma base de conhecimento – visa estabelecer um sistema normalizado para as candidaturas ao FEG e o respectivo processamento, o que permitirá simplificar o acesso aos relatórios para as diferentes necessidades.

- Assistência administrativa e técnica – o grupo de peritos de contacto do FEG, que conta com 27 membros, um de cada Estado-Membro, realizará duas reuniões.

- Intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros.

Triste e lamentável rol de actividades, se tivermos em conta que se trata de peças de uma máquina burocrática que se ocupa de processos de despedimentos na UE, máquina essa que não tem cessado de funcionar.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Com este relatório pretende-se dar resposta a uma reivindicação da Comissão Europeia sobre a mobilização de 610 000 euros do Fundo para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão.

Segundo a Comissão, este montante destina-se a cobrir as seguintes actividades:

- Controlo – visa recolher dados sobre as candidaturas recebidas e financiadas, bem como sobre medidas propostas e implementadas, e procederá à actualização e impressão do retrato estatístico do FEG;

- Informação – o sítio web do FEG será regularmente actualizado e expandido, e traduzido em todas as línguas oficiais da UE. Serão publicados resumos de imprensa e o relatório anual do FEG será elaborado, traduzido, impresso e distribuído.

- Criação de uma base de conhecimento – visa estabelecer um sistema normalizado para as candidaturas ao FEG e o respectivo processamento, o que permitirá simplificar o acesso aos relatórios para as diferentes necessidades.

- Assistência administrativa e técnica – o grupo de peritos de contacto do FEG, que conta com 27 membros, um de cada Estado-Membro, realizará duas reuniões.

- Intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Podľa ustanovení bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006 fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR. Príslušná suma sa zahrnie do rozpočtu ako predbežne vyčlenené prostriedky hneď, ako sa určia dostatočné rezervy a/alebo zrušené záväzky. Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody o využívaní fondu a požadovaných sumách. 22. júna 2011 Komisia prijala nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF. Ten sa týka mobilizácie fondu vo výške 610 000 EUR a pokrýva technickú pomoc pre Komisiu.

Táto suma je určená na pokrytie nákladov na aktivity, akými sú monitorovanie, informovanie, tvorba vedomostnej základne, administratívna a technická podpora, výmena najlepších postupov medzi členskými štátmi a hodnotenie. Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo sempre stati in linea di principio favorevoli al FEG. In questa relazione ho trovato però che le informazioni contabili sono troppe vaghe e che la cifra stimata per l'assistenza tecnica sia troppo sovradimensionata. Per questo il mio voto sarà negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Reglamente (EB) Nr. 1927/2006 nustatyta, kad kiekvienais metais techninei pagalbai Komisijos iniciatyva gali būti skiriama 0,35 proc. metinės didžiausios sumos. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui skirti 610 000 EUR sumą. Vadovaujantis Komisijos pasiūlymu, ši suma turėtų būti skirta finansuoti toliau nurodytai veiklai: stebėsenai – Komisija rinks duomenis apie gautas ir patenkintas paraiškas suteikti paramą, taip pat apie pasiūlytas ir įgyvendintas priemones, bei atnaujins ir išspausdins leidinį apie statistinius EGF duomenis; informavimui – EGF interneto svetainė bus reguliariai atnaujinama ir plečiama, taip pat bus verčiama į visas oficialias ES kalbas. Bus paskelbta medžiaga spaudai, taip pat bus parengta, išversta, išspausdinta ir išplatinta metinė EGF ataskaita. Bus didinamas bendras informuotumas apie EGF ir jo matomumas; duomenų bazės sukūrimui – Komisija nustatys EGF paraiškų ir jų tvarkymo standartizuotas procedūras. Tai leis supaprastinti paraiškas, pagreitinti jų tvarkymą ir lengvai parengti ataskaitas įvairiais tikslais; administracinei ir techninei pagalbai – po vieną iš kiekvienos valstybės narės, taigi iš viso 27 narius turinti EGF asmenų ryšiams ekspertų grupė surengs du susitikimus; keitimuisi geriausia valstybių narių praktika; įvertinimui – EGF laikotarpio vidurio vertinimo veiklai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 17 straipsnio 1 dalies a punkte, buvo skirta lėšų iš 2010 m. biudžeto. Galutinis EGF vertinimas nebus pradėtas iki 2012 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Návrh sa týka mobilizácie fondu vo výške 610 000 EUR a pokrýva technickú pomoc pre Komisiu. V súlade s článkom 8 ods. 1 právneho základu sa 0,35 % ročnej maximálnej sumy EGF môže na podnet Komisie každoročne poskytnúť na technickú pomoc. Každý rok možno na pokrytie uvedených potrieb spojených s využívaním fondu poskytnúť maximálne 1,75 milióna EUR.

V súlade s ustanoveniami článku 12 ods. 6 nariadenia o EGF zostane k dispozícii viac ako 25 % maximálnej ročnej sumy vyčlenenej na EGF na zabezpečenie potrieb, ktoré vzniknú počas posledných štyroch mesiacov roka 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Głosowałem za ponieważ uważam, że niezbędna jest stała pomoc techniczna umożliwiająca podjęcie wszelkich działań zmierzających do przyspieszenia i usprawnienia wdrożenia EFG na terenie każdego z państw członkowskich. Niezbędne jest stałe planowanie, monitorowanie i kontrolowanie nowo tworzonych instrumentów pomocy oraz przepływów środków pieniężnych. Wniosek z inicjatywy komisji o przyznanie środków na wsparcie techniczne jest w pełni umotywowany.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which requests the institutions involved to make the necessary efforts to improve procedural and budgetary arrangements in order to accelerate the mobilisation of the EGF; appreciates, in this sense, the improved procedure put in place by the Commission, following Parliament's request to accelerate the release of grants, aimed at presenting to the budgetary authority the Commission's assessment on the eligibility of an EGF application together with the proposal to mobilise the Fund; and hopes that further improvements in the procedure will be reached in the framework of the upcoming reviews of the EGF and that greater efficiency, transparency and visibility of the Fund will be achieved.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Am votat rapoartele colegei Matera privind Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare deoarece consider că este necesar să ne concentrăm atenția asupra problemelor cauzate de globalizare și criza economică și, simultan, să ne exprimăm solidaritatea față de regiunile afectate. Cei peste 21 de milioane de șomeri existenți la ora actuală în Uniunea Europeană demonstrează necesitatea luării unor măsuri concrete la nivelul tuturor statelor membre, care să încurajeze accesarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEAG).

Astfel, vom face un pas în direcția stabilizării pieței muncii și reducerea șomajului, contribuind la o creştere economică sustenabilă. În acest sens se impune adoptarea unui cadru legislativ care să permită accesarea FEAG și în statele membre care au întâmpinat obstacole, așa cum s-a întâmplat și în cazul țării din care provin. Cred şi susţin că şi România ar putea beneficia de un astfel de ajutor în viitor, pe fondul delocalizării companiilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar assistência adicional a trabalhadores afectados por alterações estruturais importantes dos padrões do comércio mundial. Em 22 de Junho de 2011, a Comissão aprovou uma nova proposta de decisão relativa à mobilização do FEG. A proposta diz respeito à mobilização de 610 000 euros do Fundo para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão. De acordo com o n.º 1 do artigo 8.º da base jurídica, 0,35 % do montante máximo anual do FEG pode ser disponibilizado anualmente, por iniciativa da Comissão, para despesas de assistência técnica. Pode ser utilizado anualmente um montante máximo de 1,75 milhões de euros para cobrir as necessidades de implementação do Fundo indicadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I disagree that the green light is given for the mobilisation of EUR 0.61 million to cover various activities to be carried out by the EC services in 2011, such as information campaign and seminars on the European Globalisation Fund, evaluation and monitoring of the European Globalisation Fund, setting up of standardised procedures for European Globalisation Fund applications. I voted against, because I think it is not proper to spend such significant means on officials.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão aprovou, em 22 de Junho de 2011, uma nova proposta de decisão relativa à mobilização do FEAG, respeitante à mobilização de 610.000 euros para cobrir despesas de assistência técnica da Comissão. De acordo com o n.º 1 do artigo 8.º da base jurídica, 0,35% do montante máximo anual do FEAG pode ser disponibilizado anualmente, por iniciativa da Comissão, para despesas de assistência técnica. Pode ser utilizado anualmente um montante máximo de 1,75 milhões de euros para cobrir as necessidades de implementação do Fundo indicadas. A Comissão justifica a transferência desta verba com base na necessidade de cobrir as actividades de controlo das candidaturas recebidas e financiadas, de informação (manutenção do sítio do FEAG na Internet e respectiva tradução para todas as línguas oficiais da UE), de criação de uma base de conhecimento, de assistência administrativa e técnica, de intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros e de avaliação.

Atento o parecer favorável da carta da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e a aprovação da Comissão dos Orçamentos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Pean Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi väga oluliseks toeks liikmesriikidele globaalsest majanduskriisist tingitud raskuste ületamisel. Kahjuks ei ole mitmed liikmesriigid, sh minu koduriik Eesti, kasutanud fondi pakutavaid võimalusi, kuigi nad seda väga vajaksid. Ma usun, et komisjoni tehniline abi liikmesriikidele aitaks edendada fondi kasutamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) com o objectivo de apoiar os trabalhadores que perdem os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. Dotado de 500 milhões de euros durante o ano de 2011, o FEAG tem sido um importante instrumento de apoio para os trabalhadores dos mais diversos Estados-Membros, justificando-se a criação de redes que potencializem a troca de informações e sinergias estratégicas entre os parceiros económicos e sociais sobre este mecanismo de financiamento.

Segundo o artigo 8.° do Regulamento do FEAG, pode ser anualmente disponibilizado um montante máximo de 0,35% do respectivo valor anual com vista a financiar as actividades de assistência técnica, incluindo a prestação de informações e de orientações técnicas aos Estados-Membros nos processos de análise, avaliação e monitorização do FEAG.

Aprovo o presente relatório, salientando que a CE apenas requereu a activação de 610.000,00 euros do valor global de 1.750.000,00 euros previstos no orçamento anual.

 
  
  

Bericht: Barbara Matera (A7-0303/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už finansinės pagalbos Nyderlandams skyrimą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių. Nyderlandai paprašė pagalbos 800 darbuotojų, atleistiems iš 52 įmonių, kurios vykdo veiklą spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo sektoriuje. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, todėl pritariu 2 649 148 EUR sumos skyrimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEAG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica, financeira e social.

Nesta altura, em que nos vemos confrontados com uma grave crise, de que se destaca o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego de um dia para o outro. Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização do FEAG a favor da Holanda com o objectivo de apoiar os trabalhadores despedidos em 52 empresas do ramo da impressão e reprodução de suportes gravados da região de Zuid-Holland e Utrecht.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − El 28 de junio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG a favor de Países Bajos para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. Se refiere a 800 despidos en 52 empresas de la división de artes gráficas y reproducción de soportes grabados en las regiones de Holanda Meridional y Utrecht.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda questa relazione, i servizi preposti della Commissione hanno valutato positivamente la richiesta di mobilitazione del Fondo per l’adeguamento alla globalizzazione, strumento comunitario di aiuto a chi ha perso il lavoro a causa della concorrenza dovuta alle dinamiche distorsive della globalizzazione. La richiesta pervenuta riguarda i lavoratori di più di 50 imprese nel sud dell’Olanda, per un totale di 800 lavoratori che sono stati licenziati. I criteri necessari da rispettare perché il fondo sia mobilitato sono stati accertati positivamente dalla Commissione. Il mio voto è pertanto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que os Países Baixos apresentaram um pedido de assistência relativo a 800 casos de despedimento ocorridos em 52 empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) nas regiões NUTS II de Zuid-Holland (NL33) e Utrecht (NL31), votei favoravelmente a resolução por concordar com a proposta da Comissão Europeia e com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu.

Concordo igualmente que, na sequência dos reiterados pedidos do Parlamento, o orçamento de 2011 contenha, pela primeira vez, dotações para pagamentos no montante de 47 608 950 euros, na rubrica orçamental do FEAG (04 05 01).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. 800 despedimentos nas regiões neerlandesas de Zuid-Holland e Utrecht no sector da impressão e reprodução de suportes gravados, somados a muitos outros despedimentos no mesmo país e sector, constituem um sinal preocupante dos efeitos da globalização e da presente crise económico-financeira. Desejo que a mobilização do Fundo possa permitir uma rápida reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho e que a sociedade neerlandesa, tradicionalmente dinâmica, criativa e empreendedora, esteja à altura da sua brilhante história comercial e seja capaz de reerguer o seu tecido produtivo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório versa sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG), nos termos do n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu (PE), o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura “EGF/2010/007 NL/Zuid-Holland and Utrecht Division 18", Países Baixos).

Em Junho de 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEAG a favor dos Países Baixos para apoiar a reintegração de trabalhadores despedidos por causa da crise mundial. Trata-se da décima-primeira candidatura apresentada no âmbito do Orçamento da UE para 2011, apresentada à Comissão em 20 de Dezembro de 2010, sobre a mobilização de um montante de 2.649.148 euros, e pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 800 trabalhadores de 52 empresas do sector da impressão e reprodução de suportes gravados da região NUT II de Zuid-Holland (NL 33) e Utrecht (NL 31).

Voto favoravelmente esta proposta, que concretiza os objectivos que levaram a UE à criação deste Fundo, e espero uma rápida recuperação do tecido económico das regiões referidas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais um caso de trabalhadores despedidos na Holanda, mais um pedido de mobilização deste Fundo. Foi em 28 de Junho de 2011 que a Comissão aprovou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos no sector da indústria gráfica.

Esta é a décima primeira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante global de 2 649 148 euros do FEG. A candidatura diz respeito a 800 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em 52 empresas. Baseou-se nos critérios previstos no artigo 2.º, alínea b), do Regulamento FEG, que subordinam a intervenção à ocorrência de, pelo menos, 500 despedimentos, num período de nove meses, em empresas da mesma divisão da NACE Rev. 2, numa região ou em duas regiões contíguas de nível NUTS II de um Estado-Membro. As autoridades holandesas argumentam que a crise económica e financeira e respectivo impacto no sector não podiam ter sido previstos.

Aqui deixamos, mais uma vez, o reconhecimento da necessidade de apoio a estes trabalhadores. Aqui deixamos também, uma vez mais, o vivo protesto por estes despedimentos, como muitos outros, não terem sido evitados.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Neste caso, trata-se de mais um apoio a trabalhadores despedidos nos Países Baixos. Foi em 28 de Junho de 2011 que a Comissão aprovou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos no sector da indústria gráfica.

Esta é a décima primeira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante global de 2 649 148 euros do FEG a favor dos Países Baixos, e a candidatura diz respeito a 800 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em 52 empresas.

Baseou-se nos critérios previstos no artigo 2.º, alínea b), do Regulamento FEG, que subordinam a intervenção à ocorrência de, pelo menos, 500 despedimentos, num período de nove meses, em empresas da mesma divisão da NACE Rev. 2, numa região ou em duas regiões contíguas de nível NUTS II de um Estado-Membro.

As autoridades neerlandesas argumentam ainda que a crise económica e financeira e respectivo impacto no sector não podiam ter sido previstos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne V bode 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa umožňuje uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) prostredníctvom nástroja flexibility s ročným stropom 500 mil. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. Dňa 20. decembra 2010 predložilo Holandsko žiadosť EGF/2010/029 NL/NL/Zuid-Holland a Utrecht divízia 18 o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania v 52 podnikoch.

Táto žiadosť bola súčasťou súboru štyroch navzájom súvisiacich žiadostí, ktoré sa týkali prepúšťania v šiestich rôznych regiónoch NUTS II v Holandsku, a to v podnikoch, ktoré podnikajú v oblasti tlače a reprodukcie záznamových médií. Po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006 dospela k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku sú podľa tohto nariadenia splnené. A je teda vhodné, aby rozpočtový orgán žiadosť schválil.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio voto favorevole alla relazione. Mi associo alla relatrice per quanto riguarda il piacere nel notare che per la prima volta nel bilancio 2011 sono presenti dei fondi autonomi per il FEG e che perciò non dipenda da fondi non utilizzati in altri settori. Per la questione specifica dei dipendenti olandesi non si riscontra nessuna criticità.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I support this report which targets 800 workers who lost their jobs in the printing industry and the graphic sector in the Netherlands. This package is part of four interrelated applications and it is hoped that all four will benefit the redundant workers with training and upskilling opportunities and job search initiatives

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką. EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos. 2010 m. gruodžio 20 d. Nyderlandai pateikė paraišką skirti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo iš 52 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 18 skyriaus (Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) veiklą Pietų Olandijos (NL33) ir Utrechto (NL31) NUTS II regionuose. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui skirti 2 649 148 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, ho votato a favore della mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) perché credo che questo strumento rappresenti una valida risorsa di sostegno ai lavoratori in difficoltà a causa della crisi economica. La richiesta inoltrata dall'Olanda ha ad oggetto la mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 52 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 («Stampa e riproduzione su supporti registrati») della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda meridionale (NL33) e Utrecht (NL31), per un importo pari a 2 649 148 EUR. Anche in questo caso, l'Europa aiuta i lavoratori licenziati a causa della crisi, al fine di provvedere al loro reinserimento nel mercato del lavoro. Il voto di oggi dimostra che può efficacemente aiutarci nella lotta alla disoccupazione come conseguenza della globalizzazione e della crisi economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Návrh rozhodnutia hovorí o mobilizácii EGF v prospech Holandska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce.

Týka sa 800 pracovníkov prepustených z 52 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 18 („Tlač a reprodukcia záznamových médií“) v holandských regiónoch Južný Holland (NL33) a Utrecht (NL31) úrovne NUTS II, v deväťmesačnom referenčnom období medzi 16. januárom a 16. októbrom 2010.

Okrem toho nebolo možné predpovedať finančnú a hospodársku krízu a jej dosah na uvedené odvetvie.

Podľa holandských orgánov patria provincie Južný Holland a Utrecht do oblasti Randstad, ktorá je oblasťou s najvyššou hustotou obyvateľstva v Holandsku. Ekonomická situácia v oboch provinciách sa v roku 2009 zhoršila a ich hospodársky rast bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom záporný (-3,2 %).

Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF, a preto v rozpočtovom výbore sme odporučili Parlamentu návrh schváliť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I support this proposal to mobilise funds under the Globalisation Adjustment Fund. This is the 11th application to be examined under the 2011 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 2 649 148 from the EGF for the Netherlands. It concerns 800 redundancies, all targeted for assistance, in 52 enterprises operating in the NACE Revision 2 Division 18 (‘Printing and reproduction of recorded media’) in the NUTS II regions of Zuid-Holland (NL33) and Utrecht (NL31) in the Netherlands, during the nine-month reference period from 16 January to 16 October 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho, que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores.

O FEAG destina-se a ajudar os trabalhadores que são vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEAG já foi, no passado, utilizado por outros países da UE, cabendo agora prestar esse auxílio aos Países Baixos, que apresentaram um pedido de assistência relativo a 800 casos de despedimento ocorridos em 52 empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) nas regiões NUTS II de Zuid-Holland (NL33) e Utrecht (NL31), nos Países Baixos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão aprovou, em 28 de Junho de 2011, uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEAG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Trata-se da décima-primeira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento para 2011 e refere-se à mobilização de um montante global de 2 649 148 euros do FEAG a favor de 800 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em 52 empresas que operam na Divisão 18 da NACE Revisão 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) nas regiões NUTS II de Zuid-Holland (NL33) e Utrecht (NL31) nos Países Baixos, durante o período de referência de nove meses, compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2009. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, designadamente a Comissão Europeia, e sendo a Comissão de Emprego e o Grupo de Trabalho sobre o FEAG favoráveis à mobilização do Fundo a favor dos Países Baixos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O pedido apresentado pelos Países Baixos para intervenção do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) diz respeito a 800 casos de despedimento (todos potenciais beneficiários de assistência) ocorridos em 52 empresas que operam na divisão 18 da NACE Rev.2 (impressão e reprodução de suportes gravados), nas regiões NUTS II de Zuid-Holland e Utrecht. De acordo com a avaliação da Comissão, esta candidatura preenche todos os critérios de elegibilidade definidos legalmente.

Com efeito, por força do Regulamento do FEAG, o âmbito de aplicação do FEAG foi temporariamente alargado, passando a estar prevista a intervenção do FEAG em situações como esta em que, em consequência directa da crise económica e financeira mundial, se verifiquem "pelo menos 500 despedimentos num período de nove meses, em particular em pequenas ou médias empresas, numa divisão de nível 2 da NACE, numa região ou em duas regiões contíguas ao nível NUTS II". Votei, por isso, favoravelmente esta resolução, na expectativa de que a assistência aos trabalhadores despedidos possa ser disponibilizada de forma célere e eficiente.

 
  
  

Bericht: Barbara Matera (A7-0304/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už finansinės pagalbos Nyderlandams skyrimą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių. Nyderlandai paprašė pagalbos 199 darbuotojams, atleistiems iš 14 įmonių, kurios vykdo veiklą spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo sektoriuje. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, todėl pritariu 667 823 EUR sumos skyrimui .

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEAG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica, financeira e social.

Nesta altura, em que nos vemos confrontados com uma grave crise, de que se destaca o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego de um dia para o outro. Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização do FEAG a favor da Holanda com o objectivo de apoiar os trabalhadores despedidos em 14 empresas do ramo da impressão e reprodução de suportes gravados, da região Noord-Brabant.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − El 10 de junio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG a favor de Países Bajos para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. Se refiere a 199 despidos en 14 empresas de la región de Brabante Septentrional.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda questa relazione, i servizi preposti della Commissione hanno valutato positivamente la richiesta di mobilitazione del Fondo per l’adeguamento alla globalizzazione, strumento comunitario di aiuto a chi ha perso il lavoro a causa della concorrenza dovuta alle dinamiche distorsive della globalizzazione. La richiesta pervenuta riguarda i lavoratori di più di 14 imprese nella regione olandese del Brabante, per un totale di 199 lavoratori che sono stati licenziati.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que os Países Baixos apresentaram um pedido de assistência relativo a 199 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 14 empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) na região NUTS II de Noord-Brabant (NL41), votei favoravelmente a resolução por concordar com a proposta da Comissão Europeia, com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu. Concordo, igualmente, que a informação prestada sobre o pacote coordenado de serviços personalizados a financiar pelo FEG inclui informações sobre a complementaridade com acções financiadas ao abrigo dos Fundos Estruturais, reiterando o seu apelo à Comissão para que apresente igualmente uma avaliação comparativa desses dados nos seus relatórios anuais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A indústria neerlandesa de impressão e reprodução de suportes gravados encontrou problemas que motivaram os Países Baixos a apresentar um pedido de assistência relativo aos trabalhadores – 199 – entretanto despedidos na província do Brabante do Norte. A multiplicidade de pedidos e a necessidade de uma resposta pronta por parte da União denota bem o tempo difícil que a economia europeia atravessa e faz temer que outros se lhes sigam. Atendendo a que, no entender da Comissão e da relatora, a candidatura à assistência satisfaz os critérios de elegibilidade, não vejo qualquer razão para não apoiar mais este pedido.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Barbara Matera, debruça-se sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), nos termos do n.º 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu (PE), o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura “EGF/2010/007 NL/Noord-Brabant Division 18", Países Baixos). Em Junho de 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos para apoiar a reintegração de trabalhadores despedidos por causa da crise mundial. Trata-se da nona candidatura apresentada no âmbito do Orçamento da UE para 2011, apresentada à Comissão em 20 de Dezembro de 2010, sobre a mobilização de um montante de 667.823 euros, e pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 199 trabalhadores de 14 empresas do sector da impressão e reprodução de suportes gravados da região NUT II, Brabante do Norte (NL 41). Voto favoravelmente esta proposta que concretiza os objectivos que levaram a UE à criação deste Fundo e espero uma rápida recuperação do tecido económico da região supramencionada.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Os operários e demais trabalhadores, 199 no total, duma indústria de impressão e reprodução de suportes gravados na Holanda, são mais umas vítimas da crise capitalista, que agora somos chamados a apoiar. Esse apoio é imprescindível, mas não cala a revolta e a exigência de dar prevalência à prevenção em vez dos paliativos, como tantas vezes temos afirmado. O que exigia uma profunda alteração das políticas vigentes, que os senhores desta UE não parecem dispostos a fazer, bem pelo contrário.

Este relatório refere-se a mais uma mobilização do FEG. Em 28 de Junho de 2011, a Comissão aprovou esta nova proposta a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos. Esta foi a nona candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 667 823 euros. A candidatura diz respeito a despedimentos, todos potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 14 empresas que operam na região de nível NUTS II Noord-Brabant (NL41), durante o período de referência de nove meses compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório refere-se a mais uma mobilização do FEG. Em 28 de Junho de 2011, a Comissão aprovou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos.

Esta é a nona candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 667 823 euros do FEG a favor dos Países Baixos. A candidatura diz respeito a 199 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 14 empresas que operam na divisão 18 da NACE Rev. 2 (impressão e reprodução de suportes gravados) na região de nível NUTS II Noord-Brabant (NL41), durante o período de referência de nove meses compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2010.

A candidatura referente ao processo EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18 dos Países Baixos foi apresentada à Comissão em 20 de Dezembro de 2010 e complementada com informações adicionais até 7 de Março de 2011. Baseou-se no critério de intervenção previsto no artigo 2.º, alínea c), do Regulamento FEG, que autoriza os Estados-Membros a apresentar, no caso de mercados de pequena dimensão ou em circunstâncias excepcionais, um pedido de contribuição do FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V bode 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa umožňuje uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) prostredníctvom nástroja flexibility s ročným stropom 500 mil. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. Dňa 20. decembra 2010 predložilo Holandsko žiadosť EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant divízia 18 o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v 14 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 18 („Tlač a reprodukcia záznamových médií“) v holandskom regióne Severné Brabantsko (NL41) na úrovni NUTS II.

Žiadosť bola súčasťou súboru štyroch vzájomne súvisiacich žiadostí, ktoré sa týkali prepúšťania v šiestich rôznych regiónoch na úrovni NUTS II v Holandsku, v podnikoch podnikajúcich v oblasti tlače a reprodukcie záznamových médií. Po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti Komisia dospela k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku sú podľa tohto nariadenia splnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted in favour of this report and it is worth noting that this application was based on Article 2c of the Regulation, on the flexibility of the EGF and how it can respond to different situations, but always with the redundant workers in mind.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką. EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos. 2010 m. gruodžio 20 d. Nyderlandai pateikė paraišką skirti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo iš 14 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 18 skyriaus (Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) veiklą Šiaurės Brabanto (NL41) NUTS II regione, ir iki 2011 m. kovo 7 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui skirti 667 823 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, ho votato a favore di questa richiesta di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) perché considero questo strumento una valida risorsa di sostegno ai lavoratori in difficoltà a causa della crisi economica. Il 20 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 14 imprese operanti nella NACE revisione 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nella regione NUTS II Noord-Brabant (NL41) nei Paesi Bassi. La votazione odierna ha dato il via libera per la mobilitazione di un importo pari a 667 823 EUR. Concludo ricordando che attraverso questo importante strumento, siamo oggi in grado di dare alcune risposte concrete ed aiutare i lavoratori disoccupati, a causa della globalizzazione e della crisi economica, non soltanto cercando di ristorare i disagi patiti, ma anche attraverso il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Žiadosť sa týka mobilizácie celkovej sumy 667 823 EUR z EGF v prospech Holandska. Týka sa 199 pracovníkov prepustených zo 14 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 18 („Tlač a reprodukcia záznamových médií“) v regióne Noord-Brabant (NL41) úrovne NUTS II, v deväťmesačnom referenčnom období medzi 16. januárom a 16. októbrom 2010.

Toto prepúšťanie má závažný vplyv na zamestnanosť a miestne hospodárstvo. Ťažká hospodárska situácia a situácia na trhu práce v regióne Noord-Brabant, ako aj ďalšie prepúšťanie v ostatných regiónoch na úrovni NUTS II v Holandsku, ku ktorému došlo z rovnakej príčiny, počas rovnakého obdobia a v rovnakej divízii klasifikácie NACE Revision 2, spoločne spĺňajú kritériá článku 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1927/2006.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − This is the ninth application to be examined under the 2011 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 667 823 from the EGF for the Netherlands. It concerns 199 redundancies, all targeted for assistance, in 14 enterprises operating in the NACE Revision 2 Division 18 ('Printing and reproduction of recorded media') in the NUTS II region of Noord-Brabant (NL41), during the nine-month reference period from 16 January to 16 October 2010. I voted for it.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho, que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas, e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi, no passado, utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio aos Países Baixos, que apresentaram um pedido de assistência relativo a 199 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 14 empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) na região NUTS II do Brabante do Norte (NL41), nos Países Baixos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão aprovou em 28 de Junho de 2011, uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Tratou-se da nona candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 667 823 euros do FEG a favor de 199 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 14 empresas que operam na divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) na região de nível NUTS II Brabante do Norte (NL41), durante o período de referência de nove meses compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2010. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, designadamente a Comissão Europeia, e estando a Comissão do Emprego e o Grupo de Trabalho sobre o FEG favoráveis à mobilização do Fundo a favor dos Países Baixos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Seit einiger Zeit enthalte ich mich bei den Abstimmungen zum Europäischen Globalisierungsfonds konsequent. Da ich die Idee hinter dem EGF befürworte, kann ich keinen der Anträge einfach ablehnen. Allerdings bin ich im Laufe meiner Arbeit im Haushaltsausschuss auf Anträge gestoßen, die den Verdacht zulassen, dass die Regelungen zum EGF zu locker sind – daher habe ich mich mehrmals für die Überarbeitung derselben ausgesprochen und mir selbst eine solche als Bedingung für künftige erneute Zustimmungen gesetzt. Mit diesem Bericht wurde nun erstmals eine derartige Forderung in den Berichtstext aufgenommen, genauer gesagt wurde die Kommission aufgefordert, in ihren Jahresberichten eine vergleichende Bewertung dieser Angaben vorzulegen. Dennoch habe ich mich bei der heutigen Abstimmung erneut der Stimme enthalten, bis die entsprechende Bewertung vorliegt.

 
  
  

Bericht: Barbara Matera (A7-0305/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už finansinės pagalbos Nyderlandams skyrimą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių. Nyderlandai paprašė pagalbos 214 darbuotojų, atleistų iš 9 įmonių, kurios vykdo veiklą spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo sektoriuje. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, todėl pritariu 718 140 EUR sumos skyrimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica, financeira e social. Numa altura em que nos vemos confrontados com esta grave crise, de que se destaca o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego de um dia para o outro. Assim, apoiei o presente relatório, que diz respeito à mobilização do FEG a favor da Holanda, com o objectivo de apoiar os trabalhadores despedidos em 9 empresas do ramo da impressão e reprodução de suportes gravados da região de Overijssel.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − El 10 de junio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG a favor de los Países Bajos para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. Se refiere a 214 despidos en nueve empresas de artes gráficas y reproducción de soportes grabados en la región de Oversijssel.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda questa relazione, i servizi preposti della Commissione hanno valutato positivamente la richiesta di mobilitazione del Fondo per l’adeguamento alla globalizzazione, strumento comunitario di aiuto a chi ha perso il lavoro a causa della concorrenza dovuta alle dinamiche distorsive della globalizzazione. Non sono presenti elementi critici nel dossier ricevuto dalle autorità comunitarie concernente più di 200 licenziamenti in 9 aziende della regione olandese dell'Overijssel, quindi ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando o pedido de assistência apresentado pelos Países Baixos relativo a 214 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em nove empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) na região NUTS II de Overijssel (NL21), votei favoravelmente a resolução por concordar com a proposta da Comissão Europeia, com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu. Concordo igualmente com o compromisso das Instituições de garantir a boa e expedita tramitação dos processos de adopção das decisões relativas à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), com vista à prestação de um apoio individualizado, pontual e temporário a trabalhadores despedidos em consequência da globalização e da crise económico-financeira. Destaco igualmente o papel que o FEG pode desempenhar na reintegração dos trabalhadores despedidos no mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Face aos sinais preocupantes que parecem provir de diversas economias europeias e ao modo como a estabilidade da zona euro e a própria sobrevivência da moeda única é posta em causa, são plenamente compreensíveis os pedidos de mobilização de apoio complementar aos trabalhadores despedidos, devido quer a mudanças estruturais importantes nos padrões do comércio mundial, bem como àqueles que foram despedidos em consequência directa da crise económico-financeira global. Tal como noutras regiões neerlandesas, também na de Overijssel a indústria de impressão e reprodução de suportes gravados procedeu a despedimentos de funcionários que cumprem os requisitos para beneficiar da assistência do FEG. O número de pedidos de mobilização do fundo não pode deixar de preocupar os decisores políticos e de os motivar para a busca de soluções para os problemas que afectam directamente a vida dos trabalhadores e das economias europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Barbara Matera, centra-se na proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), nos termos do n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu (PE), o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura “EGF/2010/028 NL/ Overrijssel Division 18", Países Baixos).

Em Junho de 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos para apoiar a reintegração de trabalhadores despedidos por causa da crise mundial. Trata-se da décima candidatura no âmbito do Orçamento da UE para 2011, apresentada à Comissão em 20 de Dezembro de 2010, sobre a mobilização de um montante de 718 140 euros, que pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de cerca de 214 trabalhadores de 9 empresas do sector da impressão e reprodução de suportes gravados da região NUT II, Overijssel (NL21), nos Países Baixos. Voto favoravelmente esta proposta, que concretiza os objectivos que levaram a UE à criação deste Fundo e espero uma rápida recuperação do tecido económico da região supra referida.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais um pedido de mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, mais trabalhadores despedidos. Desta feita, o pedido refere-se à mobilização de um montante global de 718 140 euros do FEG a favor dos Países Baixos. Está em causa o despedimento de 214 trabalhadores (todos potenciais beneficiários da intervenção) de nove empresas que operam na área da impressão e reprodução de suportes gravados, nos Países Baixos, durante o período de nove meses compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2010.

A candidatura baseou-se no critério que autoriza os Estados­Membros a apresentar, no caso de mercados de pequena dimensão ou em circunstâncias excepcionais, um pedido de contribuição do FEG, mesmo que as condições fixadas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º não se encontrem totalmente reunidas, desde que os despedimentos tenham graves repercussões no emprego e na economia local.

Como noutras ocasiões, aprovámos este pedido por considerarmos imprescindível que se apoiem os trabalhadores despedidos. Mas, como nas demais ocasiões, aqui reiteramos que estamos perante um ponto mais no rasto de destruição que a crise do capitalismo vem deixando nesta UE – ela mesma um processo de integração capitalista e, por isso mesmo, iniludível factor de crise, com as políticas que veio promovendo ao longo dos anos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Refere-se à mobilização do FEG e é a décima candidatura examinada no âmbito do orçamento de 2011. Refere-se à mobilização de um montante global de 718 140 euros do FEG a favor dos Países Baixos. Está em causa o despedimento de 214 trabalhadores (todos potenciais beneficiários da intervenção) de nove empresas que operam na Divisão 18 da NACE Rev. 2 (impressão e reprodução de suportes gravados) na região NUTS II de Overijssel (NL21), nos Países Baixos, durante o período de referência de nove meses compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2010.

A candidatura baseou-se no critério de intervenção previsto no artigo 2.º, alínea c), do Regulamento FEG, que autoriza os Estados­Membros a apresentar, no caso de mercados de pequena dimensão ou em circunstâncias excepcionais, um pedido de contribuição do FEG, mesmo que as condições fixadas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º não se encontrem totalmente reunidas, desde que os despedimentos tenham graves repercussões no emprego e na economia local.

Em 28 de Junho de 2011, a Comissão aprovou esta nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne V bode 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa umožňuje uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) prostredníctvom nástroja flexibility s ročným stropom 500 mil. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na príspevky z fondu EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Dňa 20. decembra 2010 Holandsko predložilo žiadosť EGF/2010/028 NL/Overijssel divízia 18 o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v deviatich podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 18 („Tlač a reprodukcia záznamových médií“) v holandskom regióne Overijssel (NL21) úrovne NUTS II.

Táto žiadosť bola súčasťou súboru štyroch navzájom súvisiacich žiadostí, ktoré sa týkali prepúšťania v šiestich rôznych regiónoch NUTS II v Holandsku, a to v podnikoch, ktoré podnikajú v oblasti tlače a reprodukcie záznamových médií. Po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006 dospela k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku sú podľa tohto nariadenia splnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I support this EGF application which like some others is based on Article 2c of the EGF Regulation. The Dutch Government also established a link between the financial and economic crisis and the decrease in demand for the graphic media industry. This indicates that the need for the crisis derogation must continue, and I would urge the Dutch and indeed all other Governments to support this derogation up to the end of 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką. EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos. 2010 m. gruodžio 20 d. Nyderlandai pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš devynių įmonių, vykdančių veiklą NACE 2 red. 18 skyriaus (Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas)(4) Overeiselio (NL21) NUTS II lygmens regione Nyderlanduose, ir iki 2011 m. kovo 7 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui mobilizuoti 718 140 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio presidente, Cari colleghi, Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato nel 2006 per fornire un concreto supporto ai lavoratori licenziati per cause legate alla delocalizzazione delle relative aziende o, a seguito della deroga introdotta nel 2009, anche a causa della crisi economica, al fine di provvedere al loro reinserimento nel mercato del lavoro. Il 20 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a esuberi in 9 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 («stampa e riproduzione di supporti registrati») nella regione NUTS II di Overijssel (NL21) e hanno fornito informazioni supplementari fino al 7 marzo 2011. Con il voto odierno si autorizza lo stanziamento di 718.140 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Žiadosť sa týka mobilizácie celkovej sumy 718 140 EUR z EGF v prospech Holandska. Týka sa 214 pracovníkov prepustených z deviatich podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 18 („Tlač a reprodukcia záznamových médií“) , v regióne Overijssel (NL21) úrovne NUTS II, v deväťmesačnom referenčnom období medzi 16. januárom a 16. októbrom 2010.

Rovnako nebolo možné predpovedať finančnú a hospodársku krízu a jej dosah na uvedené odvetvie. Finančný príspevok budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré v Holandsku riadia a kontrolujú financovanie z Európskeho sociálneho fondu. Agentúra pre sociálne veci a zamestnanosť bude sprostredkovateľským orgánom pre riadiaci orgán. Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this, which is the tenth application to be examined under the 2011 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 718 140 from the EGF for the Netherlands. It concerns 214 redundancies, all targeted for assistance, in nine enterprises operating in the NACE Revision 2 Division 18 ('Printing and reproduction of recorded media') in the NUTS II region of Overijssel (NL21) in the Netherlands during the nine-month reference period from 16 January to 16 October 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG, fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego, destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas, tendo sido já utilizado no passado por outros países da UE. Cabe-lhe agora dar esse auxílio aos Países Baixos, que apresentaram um pedido de assistência relativo a 214 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em nove empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) na região NUTS II de Overijssel (NL21).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão aprovou, em 28 de Junho de 2011, uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Tratou-se da décima candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante global de 718 140 euros do FEG a favor de 214 trabalhadores (todos potenciais beneficiários da intervenção) de nove empresas que operam na Divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados)(3) na região NUTS II de Overijssel (NL21), nos Países Baixos, durante o período de referência de nove meses compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2010. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, designadamente a Comissão Europeia, e estando a Comissão de Emprego e o Grupo de Trabalho sobre o FEG favoráveis à mobilização deste fundo a favor dos Países Baixos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
  

Bericht: Barbara Matera (A7-0306/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už finansinės pagalbos Nyderlandams skyrimą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių. Nyderlandai paprašė pagalbos 551 darbuotojams, atleistiems iš 26 įmonių, kurios vykdo veiklą spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo sektoriuje. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, todėl pritariu 1 849 086 EUR sumos skyrimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afectados pelos efeitos das mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. Em 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica, financeira e social. Numa altura em que nos vemos confrontados com esta grave crise, da qual se destaca o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego de um dia para o outro. Deste modo, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, com o objectivo de apoiar os trabalhadores despedidos em 26 empresas do ramo da impressão e reprodução de suportes gravados da região de Noord-Holland e Flevoland.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − El 28 de junio de 2011 la Comisión adoptó una nueva decisión sobre la movilización del FEAG en favor de los Países Bajos. La solicitud afecta a 551 despidos en 26 empresas. Apoyo dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que os Países Baixos apresentaram um pedido de assistência relativo a 551 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, ocorridos em 26 empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) nas duas regiões NUTS II de Noord-Holland (NL 32) e Flevoland (NL 23), votei favoravelmente a resolução, por concordar com a proposta da Comissão Europeia, com as respectivas alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu. Concordo igualmente que nos termos do artigo 6.º do Regulamento FEG, cumpre assegurar que o FEG apoie a reinserção individual dos trabalhadores despedidos na vida activa. Reitero, no entanto, que a assistência do FEG não deve substituir as acções que são da responsabilidade das empresas, por força da legislação nacional ou de acordos colectivos, nem as medidas de reestruturação de empresas ou de sectores. As medidas financiadas pelo FEG deverão visar a criação de empregos de longa duração.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Diversas indústrias de impressão e reprodução de suportes gravados nos Países Baixos apresentaram pedidos de assistência. No caso em apreço, foram despedidos 551 trabalhadores nas regiões de Noord-Holland e Flevoland. Tendo em conta outras resoluções aprovadas nesta mesma data, este não é um caso único. Lamentavelmente, diversas indústrias do mesmo ramo viram-se na necessidade de despedir trabalhadores, originando situações de emergência social que o FEG, complementarmente, procura minorar. Quer neste caso, quer nos anteriores, desejo que a mobilização do fundo contribua efectivamente para a reinserção dos trabalhadores em dificuldade e possa promover a criação de empregos mais sustentáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório tem por objecto a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), nos termos do n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu (PE), o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura “EGF/2010/030 NL/ Noord-Holland and Flevoland Division 18", Países Baixos). Em Junho de 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos para apoiar a reintegração de trabalhadores despedidos por causa da crise mundial. Trata-se da décima segunda candidatura no âmbito do Orçamento da UE para 2011, apresentada à Comissão em 20 de Dezembro de 2010, relativa à mobilização de um montante de 1 849 086 euros, que pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 551 trabalhadores de 26 empresas do sector da impressão e reprodução de suportes gravados da região NUT II, Noord-Holland (NL 32) e Flevoland (NL 23). Voto favoravelmente esta proposta que concretiza os objectivos que levaram a UE à criação deste Fundo e espero uma rápida recuperação do tecido económico das regiões supra referidas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório refere-se à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, relativa a uma candidatura dos Países Baixos que foi aprovada pela Comissão Europeia em 28 de Junho de 2011.

Esta é a décima segunda candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e é uma nova proposta a favor da Holanda, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Esta mobilização corresponde a um montante global de 1 849 086 euros do FEG e diz respeito a 551 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em 26 empresas da área da impressão e reprodução de suportes gravados.

A candidatura foi apresentada à Comissão em 20 de Dezembro de 2010 e complementada com informações adicionais até 3 de Março de 2011. Baseou-se nos critérios previstos no Regulamento FEG, que subordinam a intervenção à ocorrência de, pelo menos, 500 despedimentos, em empresas de uma região ou em duas regiões contíguas de nível NUTS II de um Estado-Membro.

Como sempre, consideramos que era mais importante ter uma intervenção anterior ao encerramento das empresas. Votámos favoravelmente a proposta para mobilizar o imprescindível apoio aos trabalhadores despedidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório refere-se à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização relativa a uma candidatura dos Países Baixos que foi aprovada pela Comissão Europeia em 28 de Junho de 2011. É uma nova proposta a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial e é a décima segunda candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011.

Refere-se à mobilização de um montante global de 1 849 086 euros do FEG e diz respeito a 551 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em 26 empresas da área da impressão e reprodução de suportes gravados.

A candidatura foi apresentada à Comissão em 20 de Dezembro de 2010 e complementada com informações adicionais até 3 de Março de 2011. Baseou-se nos critérios previstos no Regulamento FEG, que subordinam a intervenção à ocorrência de, pelo menos, 500 despedimentos, em empresas de uma região ou em duas regiões contíguas de nível NUTS II de um Estado-Membro.

Apesar de considerarmos que era mais importante ter uma intervenção anterior ao encerramento das empresas, votámos favoravelmente a proposta para apoio aos trabalhadores despedidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne V bode 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa umožňuje uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) prostredníctvom nástroja flexibility s ročným stropom 500 mil. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na príspevky z fondu EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Dňa 20. decembra 2010 predložilo Holandsko žiadosť EGF/2010/030 NL/NL/Noord-Holland a Flevoland divízia 18 o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania v 26 podnikoch v holandských regiónoch Severný Holland (NL32) a Flevoland (NL23) úrovne NUTS II.

Predkladaná žiadosť bola súčasťou súboru štyroch navzájom súvisiacich žiadostí, ktoré sa týkali prepúšťania v šiestich rôznych regiónoch úrovne NUTS II v Holandsku, a to v podnikoch činných v podnikaní v oblasti tlače a reprodukcie záznamových médií. Po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006 dospela k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku sú podľa tohto nariadenia splnené, pričom je vhodné, aby rozpočtový orgán žiadosti vyhovel.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I support the report, as I support the EGF application for the 551 Dutch workers who were made redundant in the graphic media industry. This industry suffered a drop of nearly 9% in turnover and the Dutch Government was able to establish a link between the financial and economic crisis and the redundancies. As in other EGF applications we voted on today it is crucial that all EU governments recognise the need to extend the crisis derogation to the end of 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką. EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos. 2010 m. gruodžio 20 d. Nyderlandai pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo iš 26 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 18 skyriaus (Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) veiklą Nyderlandų Šiaurės Olandijos (NL 32) ir Flevolando (NL 23) NUTS II lygmens regionuose, ir iki 2010 m. kovo 3 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui skirti 1 849 086 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, ho votato a favore della relazione concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a favore dei Paesi Bassi. Come ricordato dai colleghi, questo fondo opera attivamente dal 2006 ed ha, sin da allora, contribuito a supportare concretamente i lavoratori licenziati per cause legate alla globalizzazione e alla crisi economica, al fine di provvedere al loro reinserimento nel mercato del lavoro. La votazione odierna riguardava una richiesta di supporto in relazione agli esuberi in 26 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 («Stampa e riproduzione su supporti registrati») La domanda è stata giudicata conforme ai requisiti per la determinazione di tali contributi finanziari e, pertanto, sono favorevole alla concessione della mobilitazione del Fondo per un importo pari a 1 849 086 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Žiadosť sa týka mobilizácie celkovej sumy 1 849 086 EUR z EGF v prospech Holandska. Týka sa 551 pracovníkov prepustených z 26 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 18 („Tlač a reprodukcia záznamových médií“), v holandských regiónoch Noord-Holland (NL32) a Flevoland (NL23) úrovne NUTS II, v deväťmesačnom referenčnom období medzi 16. januárom a 16. októbrom 2010.

Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal, which means Parliament has voted to approve aid totalling EUR 9 506 036 from the EU Globalisation Adjustment Fund (EGF) for redundant workers in Austria, plus EUR 5 884 197 for redundant Dutch workers.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG, fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego, destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas, tendo sido já no passado utilizado por outros países da UE. Cabe agora à UE dar esse auxílio aos Países Baixos, que apresentaram um pedido de assistência relativo a 551 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, ocorridos em 26 empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) nas duas regiões NUTS II de Noord-Holland (NL 32) e Flevoland (NL 23).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão aprovou, em 28 de Junho de 2011, uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Trata-se da décima segunda candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011, referente à mobilização de um montante global de 1 849 086 euros do FEG a favor de 551 casos de despedimento, todos potenciais beneficiários de assistência, em 26 empresas da divisão 18 da NACE Rev. 2 (Impressão e reprodução de suportes gravados) nas duas regiões de nível NUTS II Noord-Holland (NL 32) e Flevoland (NL 23), durante o período de referência de nove meses compreendido entre 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 2010. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, designadamente a Comissão Europeia, e sendo a Comissão de Emprego e o Grupo de Trabalho sobre o FEG favoráveis à mobilização deste Fundo a favor dos Países Baixos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Parlamentul European a adoptat în decembrie 2010 o declaraţie scrisă referitoare la strategia UE privind persoanele fără adăpost pentru a ajuta statele membre să dezvolte strategii naţionale eficiente, în conformitate cu Raportul comun privind protecţia socială şi incluziunea socială pentru anul 2010 şi ca parte a Europa 2020. Acest raport comun precizează că statele membre ar trebui să adopte strategii integrate cu privire la persoanele fără adăpost, care să se concentreze asupra unor obiective esenţiale, precum prevenirea acestei situaţii şi reducerea duratei sale, în special în cazurile grave, îmbunătăţirea serviciilor pentru persoanele fără adăpost şi oferirea unor locuinţe accesibile ca preţ.

Strategia UE ce trebuie dezvoltată de Comisia Europeană şi strategiile naţionale trebuie să fie focalizate pe definiţii comune, pe cauze, acţiuni şi efecte de impact. Comisia Europeană trebuie să elaboreze o comunicare privind fenomenul persoanelor fără locuinţă, care este absolut necesară, iar politicile şi strategiile europene să fie făcute împreună cu persoanele fără locuinţă şi asociaţiile din care acestea fac parte. Comisia Europeană trebuie să sprijine crearea unor fonduri structurale (FSE + FEDR) destinate în special analizării fenomenului persoanelor fără adăpost, incluziunii sociale a persoanelor fără locuinţă din Uniunea Europeană, prin realizarea de locuinţe sociale şi permanente.

 
  
  

Berichte: Barbara Matera (A7-0303/2011, A7-0305/2011, A7-0306/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Apoio o documento, na medida em que a candidatura apresentada preenche os critérios pré-definidos e porque se deve auxiliar, em particular, os trabalhadores despedidos em consequência directa da crise económica. Assim, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização deve prestar um apoio complementar aos trabalhadores despedidos devido a mudanças estruturais importantes nos padrões do comércio mundial ou regional resultantes da globalização ou, reforço, do contexto actual, a fim de contribuir para a sua reinserção no mercado de trabalho. Por fim, é importante que esta assistência seja prestada de forma tão célere quanto possível.

 
  
  

Berichte: Barbara Matera (A7-0279/2011, A7-0277/2011, A7-0270/2011, A7-0303/2011, A7-0304/2011, A7-0305/2011, A7-0306/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi har valt att även denna gång ställa oss bakom att EU:s globaliseringsfond får aktiveras - denna gång för att hjälpa personer som förlorat sina jobb i Österrike och Nederländerna - eftersom Europa fortfarande lider av den ekonomiska krisen och särskilda tider kräver särskilda åtgärder.

Vi anser dock att vi för framtiden snarare bör använda oss av redan befintliga instrument - i synnerhet den Europeiska socialfonden - för att öka anställningsbarheten hos dem som varslats eller blivit uppsagda. Något behov av en globaliseringsfond i nästa budgetperiod torde inte finnas, och det borde tydliggöras att socialpolitik primärt är medlemsstaternas ansvar.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The EP requests the institutions involved to make the necessary efforts to improve procedural and budgetary arrangements in order to accelerate the mobilisation of the EGF; appreciates, in this sense, the improved procedure put in place by the Commission, following Parliament's request to accelerate the release of grants, aimed at presenting to the budgetary authority the Commission's assessment on the eligibility of an EGF application together with the proposal to mobilise the Fund; hopes that further improvements in the procedure will be reached in the framework of the upcoming reviews of the EGF and that greater efficiency, transparency and visibility of the Fund will be achieved.

 
  
  

Berichte: Barbara Matera (A7-0303/2011, A7-0304/2011, A7-0305/2011, A7-0306/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Although I have great sympathy for redundant workers wherever they are in the world, I believe that UK taxpayers’ money, which provides a significant contribution to the EU and thus Global Adjustment Fund budget, is better concentrated on providing jobs for unemployed workers in the UK. Unemployment in the UK continues to rise to unexpected levels. Many of our heavy industries have shut down and our workforce is inundated with EU migrants. It is a slap in the face to hardworking Brits who have lost their jobs in industries that have relocated to other EU countries under EU law to then find that their contributions as taxpayers are being spent by the EU in assisting unemployed people in the Netherlands. Increasingly the UK is becoming a hub for people who have fled their own EU Member States to try to earn more money or claim benefits in the UK, which they often send large proportions of back home rather than inject it into the local economy. As unemployment continues to rise in the UK, particularly blighting some of the former mining towns in Wales, I cannot justify assenting to aid newly unemployed workers abroad when long-term unemployed people continue to suffer in communities in my constituency.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C'est en pensant aux travailleurs hollandais, sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, que je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales prônées par l'Union européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen d'Ajustement à la Mondialisation n'en est pas moins intolérable.

 
  
  

Bericht: Jorgo Chatzimarkatis (A7-0273/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Apoio este relatório, pois, além de proibir a manipulação dos mercados energéticos da UE, define-os e coloca em prática mecanismos de controlo e sanções para dissuadir tais abusos de mercado. Tal como previsto neste relatório, tem de ser dado um forte papel à ACER (Agência de Cooperação dos Reguladores Europeus da Energia) no acompanhamento dos mercados, monitorizando e ajudando a impor a regulação das autoridades reguladoras nacionais, e de um sistema de registo para os participantes do mercado, garantindo que as sanções tenham conta os danos causados ao consumidor por abuso de mercado. Para tal, a ACER deverá dispor de recursos suficientes de forma a ter em conta as funções adicionais que lhe foram atribuídas. É igualmente importante que haja uma harmonização de sanções em todos os Estados-Membros e, nesse sentido, a Comissão deverá considerar a apresentação de propostas para harmonizar padrões mínimos de penalidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’énergie est au cœur des activités humaines. Il est indispensable qu’elle soit accessible à un prix raisonnable et qu’il n’y ait pas d’abus de marché. Dès lors, j’ai voté en faveur de ce projet de règlement car celui-ci permettra d’assurer une plus grande transparence sur le marché de gros de l’énergie et donc plus de stabilité des prix, ceci au profit des consommateurs finaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį svarbų dokumentą. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento (REMIT – Reglamentas dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo) yra ES teisinė sistema, kurią taikant siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka ir manipuliavimui energetikos sektoriuje (dujos ir elektros energija). Nesąžininga praktika didmeninėje energijos rinkoje daro poveikį kainų lygmeniui. Dėl tokios praktikos gali atsirasti didelis kainų svyravimas, padidėti energijos kainos galutiniams vartotojams (piliečiams ir įmonėms) ir sumažėti galimų investuotojų į energetikos infrastruktūros projektus pasitikėjimas. Energijos rinkų skaidrumas yra būtina tolesnės ES energijos rinkos integracijos, kuri turėtų būti labai naudinga vartotojams, sąlyga. Reglamentu draudžiamas piktnaudžiavimas rinka, kurį sudaro prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka didmeninių energetikos produktų srityje (elektros energija ir dujos). Pritariu, kad už manipuliavimą rinka visoje ES turėtų būti skiriamos vienodos sankcijos siekiant išvengti to, kad įmonės, kurios pažeidžia REMIT nuostatas, įsisteigtų tose valstybėse narėse, kuriose sankcijos švelniausios. Pritariu išsakytam raginimui, kad Komisija iki 2012 m. pabaigos turėtų pateikti pasiūlymų dėl tolesnio sankcijų suderinimo ir minimalių reikalavimų ES lygmens sankcijoms nustatymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A transparência dos mercados da energia é uma condição essencial para uma maior integração do mercado energético da UE, que se espera traga consideráveis benefícios para os consumidores. As práticas desleais no mercado grossista da energia podem provocar uma grande volatilidade dos preços, conduzir ao aumento dos preços da energia para os consumidores finais e minar a confiança de potenciais investidores em projectos de infra-estruturas de energia. O presente relatório, que apoiei, acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, propondo, todavia, algumas melhorias nomeadamente: o presente regulamento deverá abranger também os mercados de CO2 no quadro do regime comunitário de licenças de emissão; não deverá aplicar-se aos participantes no mercado de muito pequena dimensão, ou seja, a operações abaixo de um determinado volume, com o intuito de não dificultar uma maior liberalização dos mercados da energia; finalmente, a necessidade de a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia ser dotada de recursos financeiros e humanos suficientes, bem como ter a possibilidade de criar gabinetes de ligação localizados nas proximidades das principais plataformas de negociação.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Am votat în favoarea raportului colegului nostru. Pe piaţa energiei avem nevoie de norme care să interzică practicile abuzive şi să definim exact fiecare detaliu, ceea ce noul regulament acoperă. Avem nevoie în egală masură de monitorizarea activităţilor de tranzacţionare a energiei atât cu ajutorul autorităţilor naţionale de supraveghere, cât şi al agenţiei europene responsabile. La fel de importante sunt colectarea datelor şi raportarea lor, înregistrarea participanţilor la piaţă, precum şi schimbul de informatii între agenţieşi alte autorităţi. În fine, este nevoie de mecanisme de aplicare a interdicţiilor cu privire la abuzul de piaţă.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione oggi in discussione è di particolate importanza perché riguarda l'istituzione di un inquadramento giuridico di portata unionale che stabilisce nuove regole per la prevenzione di pratiche abusive – come l'uso di informazioni privilegiate – e la manipolazione del mercato nel comparto energetico del gas e dell'elettricità. Condivido l'obiettivo di rafforzare il quadro normativo che regola il mercato dei prodotti energetici in Europa, in vista di progredire verso un'armonizzazione regolamentare finalizzata al raggiungimento del mercato interno dell’energia. Tuttavia, un'iniziativa legislativa in tal senso deve evitare di introdurre un regime amministrativo eccessivamente oneroso in termini di rendicontazione sistematica delle transazioni commerciali. Pur ritenendo validi sia la struttura della proposta di regolamento sia i meccanismi suggeriti per l'applicazione della stessa, condivido con il relatore l'opportunità di dotare l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia di idonee risorse finanziarie ed umane affinché sia in grado di aprire sportelli di contatto prossimi alle piazze dei grandi scambi.

Auspico, inoltre, che sia garantito un efficace coordinamento tra questa Agenzia europea e le autorità di regolazione nazionali, che assicuri un adeguato equilibrio di poteri. Infine, accolgo con favore il rafforzamento della protezione dei dati commerciali sensibili che vengono periodicamente trasmessi alle autorità competenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Apoyo este informe que pretende establecer un marco jurídico a escala de la UE con miras a evitar el abuso y la manipulación del mercado en el sector energético. Se requiere un enfoque sectorial con el que estoy de acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa proposta relativa alla prevenzione degli abusi e delle manipolazioni del mercato energetico. Il documento riconosce che i consumatori e le piccole imprese costituiscono i bersagli più vulnerabili di eventuali manipolazioni del prezzo dei prodotti quali gas ed elettricità, e si propone di tutelare direttamente gli interessi di queste categorie attraverso la definizione di uno specifico quadro di monitoraggio del mercato e di sanzione delle eventuali violazioni. Considerando l'attenzione che la proposta riserva alla protezione dei consumatori e delle piccole imprese, non posso che esprimermi positivamente nei confronti del documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra būtina užkirsti kelią energijos gamybos pajėgumų nuslėpimui ir siekti užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka bei manipuliacijoms energetikos sektoriuje. Užkirsti kelią piktnaudžiavimui yra labai svarbu ir dėl to, kad tai padidintų ilgalaikį pasitikėjimą dujų ir elektros rinka. Piktnaudžiavimas dujų ir elektros rinka vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių turi poveikį ne tik didmeninėms kainoms kitose šalyse, bet ir mažmeninėms kainoms vartotojams bei mikroįmonėms. Todėl sprendžiant šį klausimą labai svarbu, kad tai būtų bendras visos ES sprendimas, o ne pavienių valstybių narių. Priešingu atveju gali atsirasti dideli kainų svyravimai, padidėtų energijos kaina galutiniams vartotojams, o taip pat sumažėtų investicijos į energetikos infrastruktūrą. Kai kuriose energetikos rinkose vientisumą griaunanti elgsena šiuo metu nėra visiškai uždrausta, todėl šiuo klausimu reikia imtis griežtų priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Oceňuji návrh Komise, jenž má zabránit zneužívání trhu s energií. Považuji však za chybu, že nezahrnuje trhy s CO2 v rámci systému EU pro obchodování s emisemi. Významní účastníci trhů s uhlíkem, zejména elektrárenské společnosti, jsou současně účastníky velkoobchodních trhů s elektřinou a plynem. Trhy s plynem a elektřinou jsou kromě toho propojeny také s trhem s ropou a uhlím, jehož vývoj má na ně dopad. Trhy s ropou a uhlím však mají celosvětový charakter, a proto je nelze náležitě regulovat na úrovni EU. Účastníci tohoto trhu by měli být vyzváni k poskytování informací, aniž by se na ně vztahovaly kontroly a donucovací mechanismus. Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů by měly být poskytnuty dostatečné finanční a lidské zdroje a měla by být schopna zřídit styčné úřady v blízkosti míst, kde jsou uzavírány významné obchody. Kromě toho by agentura mohla v budoucnu plnit funkci registru obchodních údajů pro finanční operace spojené s energií. Zjednodušilo by to činnost obchodníků s energií, protože by nemuseli poskytovat záznamy do registru obchodních údajů pro finanční sektor vytvořeného v rámci nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR).

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I believe that increasing integrity and transparency in wholesale energy markets should seek to foster open and fair competition that will benefit consumers. Energy prices need to be contained or lowered and not harmed by market manipulation, thus I fundamentally disagree with creating an EU regulation that serves only to promote the Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER), which requires all EU energy traders to register. The cost of red tape will trickle down to households and businesses that already struggle with rising costs of fuel. This is merely another attempt by the EU to harmonise policy across the Union and seize control of energy security regardless of the impact such legislation is likely to have.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − În momentul în care am votat acest regulament am avut în prim plan protecţia consumatorului. Introducerea unui regulament pentru integritatea şi transparenţa pieţei energetice va asigura un comportament corect în comercializarea angro de energie. Avem datoria de a proteja consumatorul şi de a ne asigura că preţul final pe care îl va plăti este echitabil.

Nu putem vorbi însă de protecţia consumatorului fără o piaţă internă mai transparentă. Tranzacţiile pe piaţa energiei nu ar trebui făcute pe baza unor informaţii privilegiate ori prin crearea de monopoluri; sunt de acord, astfel, cu introducerea unor penalităţi pentru reflectarea daunelor cauzate consumatorului, cât şi cu crearea unui registru european pentru o monitorizare atentă a tranzacţiilor. Salut adoptarea acestui regulament şi îmi exprim convingerea că ne aduce mai aproape de crearea unei pieţe interne a energiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Le règlement sur l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie vise à proscrire les abus des marchés en obligeant les acteurs à fournir des informations privilégiées aux agences de régulation. Ce règlement constitue un pas en avant considérable dans la régulation et la transparence des marchés de l'énergie. Il a le double avantage de ne concerner que les marchés de gros de l'énergie et de constituer un outil contre la volatilité des prix, afin de garantir une sécurité financière au consommateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione Chatzimarkakis sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia, perché ritengo che questi siano principi fondamentali in qualsiasi economia liberale che desideri tenere in debita considerazione gli interessi degli operatori. È importante a tal fine che i prezzi riflettano l'equa interazione tra domanda ed offerta. I mercati sono sempre più interconnessi e gli abusi compiuti in uno Stato membro potrebbero avere ripercussioni sui prezzi all'ingrosso dell'energia e del gas anche oltre i confini nazionali. Condivido la scelta di vietare il ricorso a informazioni privilegiate per effettuare compravendite manipolate che collocano artificialmente i prezzi ad un livello non giustificato dalla disponibilità effettiva e dai costi di produzione. Confido che il monitoraggio svolto dall'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, le autorità nazionali di controllo del settore energetico e finanziario e le autorità garanti della concorrenza si rivelerà una misura idonea ed efficace nel combattere abusi ed infrazioni e che le sanzioni che verranno definite dagli Stati membri saranno adeguate.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A transparência é um requisito para uma maior integração do mercado da energia da UE. Esta integração traz benefícios claros para os consumidores. O regulamento hoje aprovado é um passo em frente no sentido da conclusão do mercado interno da energia até 2014. O regulamento estabelece uma base de dados de transacções do mercado grossista da energia e a criação de um registo europeu dos participantes no mercado evitando práticas desleais. As práticas desleais no mercado grossista da energia afectam os níveis dos preços e prejudicam os consumidores. A falta de transparência pode conduzir a um aumento de preço para os consumidores finais e pode minar a confiança de potenciais investidores em projectos de infra-estruturas de energia. Este regulamento é, assim, fundamental para o bom funcionamento do mercado interno e para os consumidores e investidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Concordo con pienamente con gli obiettivi fissati dal regolamento. Parlare di integrità e trasparenza significa porre in essere una condizione necessaria, benché non del tutto sufficiente, per la crescita del benessere collettivo. Si tratta di una tematica rispetto alla quale non si può improvvisare. Il riferimento al divieto di abusi nei mercati all’ingrosso dell’elettricità e dei relativi prodotti derivati, ad esempio, dimostra quanto sia importante organizzarsi e andare nella direzione che ci siamo imposti quando abbiamo scelto le nostre politiche riguardanti il settore dell’energia. Allo stesso tempo, è necessario che gli accertamenti non vengano ostacolati da eventi al di fuori dal nostro controllo o da impreviste inefficienze durante i monitoraggi. Per questo motivo ho anche apprezzato l'accettazione delle priorità identificate dalla Commissione e il riferimento riguardante l’introduzione di meccanismi che consentano l’accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso da parte di altre autorità competenti poiché ritengo che siano decisivi per ottimizzare il mercato. È fondamentale, vista l'importanza strategica nel lungo periodo, la scelta di affiancare l’Agenzia anche ad altri organismi europei in modo tale da sorvegliare in maniera più efficiente gli operatori economici, in un'ottica di perseguimento dei nostri interessi generali.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Acest cadru vizează pieţele de energie, adăugându-se reglementărilor care există deja pentru pieţele financiare. Practicile neloiale privind pieţele de energie afectează atât de mult nivelul preţurilor încât acestea nu îşi pot îndeplini rolul de a transmite semnale clare centralelor electrice, persoanelor fizice şi întreprinderilor în ceea ce priveşte o utilizare optimă a energiei, nu pot oferi orientări privind investiţiile rezonabile în infrastructura energetică şi nu pot încuraja utilizarea eficientă a energiei.

Transparenţa pieţelor energiei este o condiţie prealabilă pentru o mai bună integrare a pieţei UE a energiei, care ar trebui să aducă avantaje importante pentru consumatori. Prin urmare, „REMIT” funcţionează ca instrument-cheie pentru realizarea obiectivului stabilit de Consiliul European, şi anume crearea pieţei interne până în 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório pois considero absolutamente fundamental a monitorização eficaz dos mercados de energia europeus. O reforço do papel da ACER (Agência Europeia para a Cooperação dos Reguladores de Energia), com sede em Ljubljana, na Eslovénia, em especial no que diz respeito a uma coordenação verdadeiramente eficaz da rede de reguladores dos Estados-Membros e à aplicação do quadro legal vigente, trará maior transparência e eficiência aos mercados, o que se traduzirá em ganhos económicos objectivos. Gostaria ainda de salientar o reforço do papel nas áreas da investigação e da aplicação do quadro legal em vigor, que me parecem extremamente importantes, como elementos dissuasores para práticas concorrenciais lesivas dos interesses dos Estados-Membros, da União e dos consumidores. Espero agora que o Acordo final com o Conselho seja rapidamente atingido no seguimento do Acordo informal do passado dia 23 de Junho com a Presidência húngara e que este Regulamento entre rapidamente em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui permettra d'assurer une meilleure transparence des transactions effectuées sur le marché de l'énergie au sein de l'Union européenne. Cette nouvelle régulation des marchés de gros de l'électricité et du gaz devrait permettre de renforcer la confiance entre les différents acteurs et les Etats membres de l'Union européenne en instaurant un cadre de contrôle européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece Regulamentul privind integritatea şi transparenţa pieţei energetice este un instrument-cheie pentru realizarea pieţei energetice interne până în 2014. Acesta va crea un cadru care defineşte norme coerente, adaptate specificului pieţelor energiei şi concepute în vederea detectării şi descurajării abuzului de piaţă.

Trebuie să avem în vedere faptul că abuzurile de piaţă care apar într-un anumit stat membru nu se vor limita la acesta, ci pot avea consecinţe la nivelul întregii UE şi nu trebuie uitat că scopul fundamental al pieţei europene a energiei este de a oferi consumatorilor preţuri mai mici, prin stimularea concurenţei.

Regulamentul oferă autorităţilor naţionale rolul principal în privinţa procedurilor de anchetă în cazul suspectării unor abuzuri şi consider că statele membre trebuie să le acorde acestora competenţele necesare pentru a investiga abuzurile de piaţă şi să stabilească norme corespunzătoare cu privire la sancţiunile aplicabile.

Nu în ultimul rând, susţin că ACER trebuie să aibă un rol instrumental în prevenirea abuzurilor de piaţă şi a manipulărilor care cauzează creşterea preţurilor pentru consumatori, iar Autorităţile Naţionale de Reglementare trebuie să accepte comunicarea şi colaborarea cu ACER, pentru că numai astfel Agenţia va putea să-şi îndeplinească rolul care i-a fost atribuit.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a integridade e transparência do mercado energético, porque apresenta propostas importantes para prevenir e punir quaisquer tentativas de abuso dos mercados e de especulação no sector energético, tendo em vista a protecção dos interesses e dos direitos dos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A proposta de regulamento ("REMIT" – Regulamento relativo à integridade e à transparência nos mercados da energia) estabelece um enquadramento jurídico a nível da UE para evitar o abuso e a manipulação do mercado no sector da energia (gás e electricidade). Atenta a importância estratégica do mercado da energia e a tendência, neste verificada, para comportamentos abusivos, a proposta da Comissão e a sua abordagem sectorial, com vista a evitar abusos de mercado, é de saudar. A estrutura da proposta e os mecanismos propostos para a aplicação do regulamento são, tal como diz o Relator, adequados à regulação de um mercado de importância crescente e que se pretende que caminhe no sentido da integração dos mercados energéticos nacionais num mercado único europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da responsabilidade de Jorgo Chatzimarkakis, incide sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à integridade e à transparência dos mercados energéticos. O Regulamento relativo à integridade e à transparência nos mercados da energia (REMIT) será aplicado aos contratos relativos à produção, fornecimento e transporte de gás natural e de electricidade e visa prevenir abusos nos mercados grossistas da energia, protegendo, assim, os consumidores. A recém-criada Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACRE) desempenhará um papel fundamental uma vez que, em parceria com as entidades reguladoras dos Estados-Membros, procederá a uma monitorização destes mercados e apresentará, anualmente, um relatório à Comissão Europeia. Os custos energéticos, quer para os particulares, quer para o sector empresarial, representam uma fatia substancial das despesas. Torna-se, pois, necessário evitar práticas desleais que conduzam ao aumento do preço e minem a confiança dos potenciais investidores. Trata-se de uma proposta que merece o meu apoio pois representa um avanço significativo na defesa dos direitos dos consumidores num dos sectores mais importantes da economia mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Primeiro, procederam à liberalização do sector energético. As consequências são conhecidas: formação de monopólios privados, prática de preços elevados, pouca atenção aos consumidores, lucros fabulosos.

Agora, o Parlamento Europeu, que apoiou esta opção, quer aprovar novas regras para prevenir abusos nos mercados grossistas da energia e, diz-se, proteger os consumidores. A monitorização destes mercados será feita a nível da UE para, de acordo com a proposta da Comissão, ajudar os Estados-Membros a prevenir, detectar e sancionar as práticas abusivas. Esquecem que contribuíram para isso ao facilitarem privatizações e a concentração monopolista no sector. Ao promoverem, em nome do Deus mercado, processos de desregulação com consequências desastrosas (atestadas por diversos estudos).

Este regulamento sobre a integridade e transparência nos mercados da energia (REMIT) será aplicável ao comércio de produtos energéticos grossistas, em especial aos contratos e derivados relativos à produção, fornecimento e transporte de gás natural e electricidade.

Afirmam agora que a energia deve permanecer acessível a todos, pois é um sector-chave para a economia. Mas ocultam que a liberalização que promoveram conduziu a graves problemas e que a pobreza energética é uma triste realidade para consumidores, as PME viram crescer os seus custos de produção significativamente, para o que continuam a faltar respostas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Depois de ter procedido à liberalização do sector energético, com todas as consequências conhecidas, designadamente de formação de monopólios privados, de prática de preços elevados e de pouca atenção aos consumidores, o Parlamento Europeu aprova novas regras para prevenir abusos nos mercados grossistas da energia e proteger os consumidores, que, agora, todos reconhecem ser necessárias.

A monitorização destes mercados será feita a nível da UE para, de acordo com a proposta da Comissão, ajudar os Estados-Membros a prevenir, detectar e sancionar as práticas abusivas. Esquecem que contribuíram para isso ao facilitar privatizações e a concentração do capital nesta área.

Este regulamento sobre a integridade e a transparência nos mercados da energia (REMIT) será aplicável ao comércio de produtos energéticos grossistas, em especial aos contratos e derivados relativos à produção, fornecimento e transporte de gás natural e electricidade.

É claro que agora afirmam que A energia deve permanecer acessível a todos, pois é um sector-chave para a economia. Mas não podem esconder que a liberalização dos preços conduziu a um grave problema e que a pobreza energética é cada vez mais uma triste realidade para consumidores e micro e pequenas e médias empresas, para o que continuam a faltar respostas. Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne V kontexte integrácie národných trhov s energiou do jednotného európskeho trhu je nevyhnutný rámec EÚ. Nekalé praktiky na veľkoobchodných trhoch s energiou ovplyvňujú cenové hladiny tak, že nemôžu plniť svoju úlohu vysielať jasný signál elektrárňam, domácnostiam a podnikom, pokiaľ ide o optimálne využitie energie. Namiesto toho môžu takéto praktiky spôsobiť vysoké výkyvy cien, viesť k zvýšeniu cien energií pre konečných spotrebiteľov (občanov i podniky) a oslabovať dôveru potenciálnych investorov v projekty energetickej infraštruktúry. Transparentnosť trhov s energiou je nevyhnutným predpokladom pre ďalšiu integráciu trhu s energiou v EÚ. REMIT preto funguje ako kľúčový nástroj na dosiahnutie cieľa stanoveného Európskou radou pre dokončenie budovania vnútorného trhu do roku 2014. S cieľom zamedziť ďalšej liberalizácii trhov s energiou by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na veľmi malých účastníkov trhu.

Tým sa zabráni, aby nové subjekty na trhu čelili nadmernej záťaži pri vstupe na trhy s energiou. Taktiež manipulácia s trhom by sa mala postihovať rovnako v celej EÚ. Domnievam sa, že po vykonaní určitých zmien navrhnutých v priebehu legislatívneho procesu by toto nariadenie malo byť schopné plniť svoju úlohu a zlepšiť transparentnosť, integritu a stabilitu na veľkoobchodnom trhu s energiou.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. − Podstawowym celem rozpatrywanego rozporządzenia jest taka organizacja europejskiego rynku energii, by dzięki jego integralności, a także przejrzystości wykluczyć skłonności monopolistyczne lub oligopolistyczne dużych korporacji energetycznych. Prowadzą one bowiem do zahamowania dążeń do innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań, co w efekcie może niekorzystnie wpłynąć na sytuację końcowego odbiorcy. Chodzi o to, by zapobiec działaniom spekulacyjnym oraz uniknąć m.in. zagrożeń, które wypływają z nadużyć, zwłaszcza na rynku instrumentów pochodnych. Należy ograniczyć możliwości spekulacyjnego zgłaszania zapotrzebowania na zakup energii w przypadku, gdy nie może ona być od razu przejęta i przesłana, a także wtedy, gdy nie istnieją możliwości finansowe przeprowadzenia tej transakcji. Przejrzystość rynku energii wymaga także pełnej informacji o rzeczywistych cenach, co stanowi warunek sine qua non uczciwej gry.

W rozporządzeniu brak w handlu energią nowych jego form, np. nie energią wprost, lecz dysponowaną przez określony czas mocą (tzw. capacity payment), co ukrócałoby spekulacje. Przy kształtowaniu cen energii nie uwzględnia się kosztów jej przesyłu (nodal pricing), co sprawia, że łączne koszty są niewłaściwe. Również dostęp do danych, nawet tych tzw. wrażliwych, winny mieć wybrane instytuty naukowe celem prowadzenia niezależnych analiz. Z powyższych to względów, uznając, że niniejsze rozporządzenie wymaga dopracowania, wstrzymałem się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I believe that the report on Energy market integrity and transparency sets out important principles for the protection of consumers from market abuse and speculation in the wholesale energy market. It is important to ensure that consumers pay a fair price for electricity and gas throughout the European Economic Area. This would increase consumer confidence in the electricity and gas markets in the long term and ensure affordable, accessible and available energy for all citizens. Action to ensure the integrity of markets cannot be a matter for individual Member States only. Strong cross-border market monitoring is essential for the completion of a fully functioning, interconnected and integrated internal energy market. Therefore proper monitoring and transparency of the energy market is dependent on close cooperation and enhanced coordination between various European agencies and national authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), par écrit. – J'ai voté pour la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie. Celle-ci définit de nouvelles règles destinées à mettre fin aux pratiques abusives sur le marché de l'énergie de gros, en donnant, entre autres, plus de compétences en matière de contrôle et de sanctions à l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ACRE) créée en 2009. A l'heure où l'achèvement du marché intérieur du gaz et de l'électricité est l'un des objectifs principaux de la politique européenne de l'énergie, et où la recherche et l'investissement se tournent vers le développement de réseaux énergétiques transeuropéens, il est plus que nécessaire que ce nouveau marché soit soumis à des règles pour protéger les consommateurs. Il est, par ailleurs, à prévoir que les échanges d'énergie entre Etats Membres s'intensifient dans les années à venir. La recherche actuellement menée en mer du Nord afin de créer un réseau à même de transporter l'énergie éolienne offshore n'est qu'un exemple de ce qui est nécessaire pour l'avenir. Il est donc bon d'offrir un cadre législatif adéquat à ce nouveau marché afin de lui permettre de correctement se développer et de s'épanouir dans un cadre juridique bien établi.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes yra siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka ir manipuliavimui energetikos sektoriuje (dujos ir elektros energija). Reglamentu draudžiamas piktnaudžiavimas rinka, kurį sudaro prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija (1 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnis) ir manipuliavimas rinka (2 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnis), didmeninių energetikos produktų srityje (elektros energija ir dujos). Juo reikalaujama, kad rinkos dalyviai atskleistų viešai neatskleistą informaciją (4 straipsnio 4 dalis). Pagrindinis sandorių rinkoje stebėsenos subjektas yra neseniai įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER). Reglamento 7 straipsnyje reikalaujama, kad rinkos dalyviai teiktų Agentūrai duomenis apie savo sandorius, susijusius su didmeniniais energetikos produktais. Agentūra stebi šiuos duomenis ir kasmet Europos Komisijai teikia ataskaitą (6 straipsnis). Agentūra dalijasi jos gaunama informacija su kitomis institucijomis, visų pirma nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir valstybių narių finansų ir konkurencijos institucijomis (8 straipsnis). Už manipuliavimą rinka visoje ES turėtų būti skiriamos vienodos sankcijos siekiant išvengti to, kad įmonės, kurios pažeidžia REMIT nuostatas, įsisteigtų tose valstybėse narėse, kuriose sankcijos švelniausios. Taigi Komisija iki 2012 m. pabaigos turėtų pateikti pasiūlymų dėl tolesnio sankcijų suderinimo ir minimalių reikalavimų ES lygmens sankcijoms nustatymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne w dzisiejszych czasach jest bezpieczeństwo energetyczne, jak ważny jest stały, najlepiej niezależny i niezawodny dostęp do energii. Rynki ropy, węgla, gazu są powiązane z rynkiem energii elektrycznej i narażone na nadużycia i manipulacje. Zmiany legislacyjne powinny regulować te kwestie, które budzą dziś duże wątpliwości, rozwiązywać problemy, które zaburzają równą konkurencję na jednolitym europejskim rynku w tym sektorze, a także usuwać przeszkody, które stoją na drodze dla nowych podmiotów, małych, wchodzących dopiero na rynek firm, nie obciążając ich nadmiernymi wymogami licencyjnymi. Musimy czuwać nad tym, aby sektor energetyczny wraz z powiązanymi z nim rynkami cechowała przejrzystości i integralność, do czego dąży omawiane sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − Transparency and integrity are the core principles to be fully implemented in the European energy market. Energy deals and projects should be closely monitored and details made available to national and European energy authorities. This should apply for EU internal deals, and especially for deals with third countries. I very much welcome the recent statement by Commissioner Oettinger with the aim of increasing the role of the European Commission in assessing energy deals, including ongoing projects.

This would both serve the aim of speaking with one voice, and also ensure that energy deals which mainly have an impact on the whole of Europe are fully in line with EU principles and laws. Europe is highly dependent on external energy resources, and the only way to guarantee that EU law and EU security-of-supply aims are respected and followed is to ensure greater coherence, transparency and data-sharing on all levels.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Dnia 14.09.2011 r. odbyło się głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii, który poparłem. Moim zdaniem potrzebne jest podejście sektorowe do rynku energetycznego, który wymaga różnych celi regulacyjnych, przy jednoczesnym podtrzymaniu zasad zgodnych z regulacjami dotyczącymi rynku finansowego. Uważam, że hurtowe rynki energii powinny być bardziej przejrzyste dzięki wprowadzenie rejestru uczestników rynku. Nieuczciwe praktyki wpływają na poziom ceny energii. Uczestnicy rynku powinni przekazywać dane na temat zawieranych transakcji (w obrocie hurtowym) Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Ponadto krajowe organy kontroli powinny współpracować z tą Agencją.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Nekalé praktiky na veľkoobchodných trhoch s energiou ovplyvňujú cenové hladiny tak, že nemôžu plniť svoju úlohu vysielať jasný signál elektrárňam, domácnostiam a podnikom, pokiaľ ide o optimálne využitie energie, poskytovať orientáciu pre rozumné investície do energetickej infraštruktúry a podporovať efektívne využívanie energie. Namiesto toho môžu takéto praktiky spôsobiť vysokú volatilitu cien, viesť k zvýšeniu cien energií pre konečných spotrebiteľov a oslabovať dôveru potenciálnych investorov v projekty energetickej infraštruktúry. Transparentnosť trhov s energiou je nevyhnutným predpokladom pre ďalšiu integráciu trhu s energiou v EÚ, od ktorej sa očakáva, že bude dôležitým prínosom pre spotrebiteľov. Nariadenie REMIT preto funguje ako kľúčový nástroj na dosiahnutie cieľa stanoveného Európskou radou pre dokončenie budovania vnútorného trhu do roku 2014.

S cieľom zamedziť ďalšej liberalizácii trhov s energiou by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na veľmi malých účastníkov trhu, a teda na transakcie pod určitým objemom. Tým sa zabráni, aby nové subjekty na trhu čelili nadmernej záťaži pri vstupe na trhy s energiou. Účastníci trhu obchodujúci s množstvami pod určitou hranicou by nemali mať povinnosť oznamovať svoje transakcie ani podliehať požiadavkám na udeľovanie licencií (pravidlo de minimis).

Nariadenie by malo zlepšiť transparentnosť, integritu a stabilitu na veľkoobchodnom trhu s energiou.

Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a s akými výsledkami sa prideľujú a vynakladajú verejné prostriedky. Je preto potrebné, aby inštitúcie EÚ uplatňovali túto zásadu vo vzťahu k chodu inštitúcie a politikám a finančným prostriedkom, prideleným na ich realizáciu na všetkých úrovniach.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report and the Commission proposal and its sector-specific approach to focus on the energy sector, in order to prevent market abuse. The structure of the proposal and the mechanisms proposed for applying the regulation are very good, nevertheless several improvements can be made and they are reflected in the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du règlement REMIT afin de lutter contre les abus du marché dans le domaine de l'énergie. Les échanges commerciaux d'énergie de gros seront désormais contrôlés de manière indépendante sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Le texte prévoit pour cela que l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie surveille les marchés de l'électricité et du gaz, en coopération avec les autorités de régulation nationale. Le règlement permettra d'interdire l'utilisation illicite d'informations privilégiées et les pratiques de manipulations du marché. Concernant les sanctions, nous avons souhaité prendre en compte les "dommages causés aux consommateurs". De même, nous avons plaidé pour la création d'un registre européen des opérateurs en matière d'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport organise la mise en place d'un marché intérieur de l'énergie entièrement basé sur la concurrence libre et non faussée. Il livre les ressources énergétiques à la loi du profit. Ce sont encore les citoyens qui vont payer la note et l'écosystème qui va en pâtir. Ce qu'il faut à l'Europe, c'est un pôle public de l'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Esta proposta de regulamento ("REMIT" – Regulamento relativo à integridade e à transparência nos mercados da energia) estabelece um enquadramento jurídico a nível da UE para evitar o abuso e a manipulação do mercado no sector da energia (gás e electricidade). Com a aprovação deste relatório estamos preocupados com a defesa do consumidor no mercado da energia. É nossa obrigação proteger os consumidores e garantir que o preço final que estes pagam é justo. Não é possível falar na protecção do consumidor sem termos um mercado interno mais transparente. O mercado da energia não pode ter como base informação privilegiada ou ser dominado por monopólios. Nesse sentido estou de acordo com a introdução de sanções por possíveis danos causados ao consumidor. Congratulo-me, assim, com a aprovação do presente regulamento, que contribuirá para a criação de um mercado interno da energia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The regulation aims to prohibit market manipulation and insider trading in the EU’s energy markets and defines them and puts in place monitoring mechanisms and penalties to dissuade such forms of market abuse. ACER (Agency for the Cooperation of European Energy Regulators) is given a strong role to play. In Latvia strong violations related to distribution of quotes on wind generators have led to a full stop in implementing such projects. The European Commissioner from Latvia had the straightest relation to the machination. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin antud raportit, kuna energituru läbipaistvus, mis takistaks ebaausate võtete kasutamist energia hulgimüügiturgudel, on Euroopa majanduse arengu ja kõigi tarbijate huvides. Mõistagi mõjutab põhjendamatult kallis hind energiaturul negatiivselt Euroopa majandust ning tarbijaid, kelle sisssetulek on peale majanduskriisi oluliselt vähenenud. Kogu ELi hõlmava sektoripõhise õigusraamistiku olemasolu energia sektoris on turu kuritarvitamise ning manipulatsiooni vältimise seisukohalt äärmiselt oluline.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Energetika yra labai aktuali tema ES ir ypač jos energetinei salai, kurios dalis yra Lietuva. Šis dokumentas ragina sukurti vieningą ES elektros ir dujų energetikos tinklą, kurį valdytų Briuselis. Vis stipresnis ES įsitraukimas į energetikos tinklų valdymą turėtų apsaugoti ES gyventojus nuo staigių kainų šuolių, užtikrinti vartotojams didesnį energijos resursų tiekimo stabilumą. Dokumente taip pat raginame tapatinti šalių energetikos įstatymus ir taip lengvinti prekybą šiame sektoriuje. Realizavus šiuos pasiūlymus Lietuva ir visos Baltijos valstybės būtų įtrauktos į vieningą ES energetinį tinklą, sumažėtų jų pažeidžiamumas energetiniam šantažui. Visa tai skatintų ir vidinę energijos tiekimo įmonių konkurenciją, kas turėtų teigiamai atsiliepti elektros ir dujų kainai rinkoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, "integrità e trasparenza del mercato dell'energia": già il titolo della proposta di regolamento ne mostra i contenuti, un regolamento che sintetizza e unifica tutta la normativa esistente relativamente al commercio di materie prime energetiche in qualsiasi mercato esistente. Ho votato a favore della proposta di regolamento con la speranza che la speculazione nei confronti di materie energetiche sui mercati azionari e la mancanza di trasparenza nel commercio delle stesse potranno essere evitati con l'entrata in vigore di norme specifiche contenute nel regolamento in questione. Bisogna garantire trasparenza ed efficienza dei mercati e degli organi di controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η πρόταση κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά, την οποία και υποστήριξα, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου με σκοπό την ενσωμάτωση των εθνικών ενεργειακών αγορών σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Η πρόταση αφορά τις ενεργειακές αγορές χονδρικής και αποσκοπεί στη ρύθμιση ατελειών που υπάρχουν σε αυτή, όπως, για παράδειγμα, αναστολή δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας. Εκ των πραγμάτων το διαμορφωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενέργειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και θα απασχολήσει την Ελλάδα ιδίως ενόψει των συζητήσεων για την ενεργειακή πολιτική της χώρας καθώς και ενόψει της ολοκληρωμένης εκμετάλλευσης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας (όπως η ηλιακή) που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A proposta de regulamento ("REMIT" – Regulamento relativo à integridade e à transparência nos mercados da energia) estabelece um enquadramento jurídico a nível da UE para evitar o abuso e a manipulação do mercado no sector da energia (gás e electricidade). O presente relatório foi largamente consensual em sede de Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia. De facto, a proposta da Comissão e a sua abordagem sectorial centrada no sector de energia, com vista a evitar abusos de mercado, foram bem acolhidas pelo PE. Concordo igualmente com a estrutura da proposta e os mecanismos sugeridos para a aplicação do regulamento, bem como com as diversas melhorias apresentadas pelo PE e que estão reflectidas no projecto de relatório, designadamente o reforço do papel da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia, que desempenha um papel fundamental na aplicação do presente regulamento, devendo, por isso, ser dotada de recursos financeiros e humanos suficientes e ter a possibilidade de criar gabinetes de ligação localizados nas proximidades das principais plataformas de negociação. Por estes factos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. − The regulation aims to prohibit market manipulation and insider trading in the EU’s energy markets and defines them and puts in place monitoring mechanisms and penalties to dissuade from such forms of market abuse. ACER (Agency for the Cooperation of European Energy Regulators) is given a strong role to play: to monitor and help enforce the regulation with national regulatory authorities, a registration scheme for market participants (with the possibility for a licensing scheme should this not prove sufficient), ensuring that penalties take into account the consumer damage caused by market abuse, that ACER will be allocated sufficient funds in a review in order to take into account the extra tasks assigned to it. The Commission should consider presenting a proposal to harmonise minimum standards for penalties and Member States have to work to harmonise sanctions, so as to avoid competition or loopholes. Voting this report we act to curtail market abuse and speculation in the wholesale energy markets, to protect the consumer, as it is ultimately consumers who pay more for their electricity and gas when these abuses occur.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A proposta de regulamento aqui em causa tem por objecto o mercado grossista da energia. Trata-se de um domínio que merece particular atenção dos órgãos comunitários, na medida em que quaisquer falhas no funcionamento do mercado se repercutem nas empresas, nos cidadãos e nas famílias. A presente proposta visa precisamente combater práticas desleais que distorçam o normal funcionamento do mercado. Trata-se de uma questão particularmente sensível, em que se justifica a intervenção comunitária.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi congratulo per l'ottimo lavoro svolto dal collega Chatzimarkakis. Abbiamo approvato oggi nuove regole per prevenire abusi sul mercato energetico all'ingrosso, e quindi proteggere i consumatori finali. Il mercato energetico europeo all'ingrosso sarà monitorato da un'agenzia indipendente per permettere ai governi nazionali di prevenire o sanzionare comportamenti contrari alla libera concorrenza. L'energia deve restare alla portata di tutti. Vogliamo che i prezzi siano trasparenti per i consumatori, ma sfortunatamente sono tanti gli elementi nascosti che sono pagati, alla fine, dai consumatori attraverso prezzi finali troppo alti, e ciò ha un impatto molto negativo su crescita e occupazione.

L'Europa ha bisogno di maggiore trasparenza sul mercato energetico, mercato che deve essere protetto da abusi: ecco lo scopo di questo regolamento. Pertanto accolgo con favore queste nuove misure che garantiscono trasparenza e che permettono di prevenire gli abusi nel mercato energetico all'ingrosso, garantendo prezzi giusti e libera concorrenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. The Commission proposal for a regulation (‘REMIT’ – Regulation on Energy Market Integrity and Transparency) establishes an EU-wide legal framework to prevent market abuse and manipulation in the energy sector (gas and electricity). This framework must be specific to the wholesale energy markets, in addition to the already existing regulations for financial markets. The inherent characteristics of energy products, misconduct specific to the energy market (such as withholding energy production assets), as well as the different regulatory objectives require a sector-specific approach, while maintaining principles compatible and coherent with financial market regulations. In the context of the integration of national energy markets into a single European market, an EU framework is necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questo testo perché ritengo vada nella giusta direzione per istituire un quadro giuridico per tutta l'Unione europea in grado di prevenire gli abusi e le manipolazioni del mercato nel comparto energetico, soprattutto per quanto riguarda gas ed elettricità. È necessario infatti un approccio specifico per questo settore per evitare che le pratiche sleali dei mercati energetici all'ingrosso possano manipolare i livelli dei prezzi, rendendoli estremamente volatili e compromettendo la fiducia dei potenziali investitori nei progetti di infrastrutture energetiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole al regolamento che istituisce un quadro giuridico a livello dell'Unione europea per la prevenzione degli abusi e delle manipolazioni del mercato energetico. Occorre assicurare che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, che spesso si ripercuotono sia sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali sia sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese. L'esigenza di garantire un corretto monitoraggio e un'adeguata trasparenza dei mercati dell'energia è uno degli obiettivi accanto al quale dovrebbe svilupparsi e concretizzarsi l'idea condivisa anche dal Presidente Buzek di creare un mercato unico per l'energia, finalizzato a sanzionare i paesi che non rispettano le regole di trasparenza e che si presentano come concorrenti sleali.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi esprimo a favore della proposta di regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso. Il tema è molto sensibile, dato che i prezzi nei mercati all'ingrosso determinano anche i costi energetici per le famiglie e le nostre imprese. I cittadini, le imprese e le autorità devono nutrire fiducia nella trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso. L'obiettivo è quello di rafforzare il quadro normativo che regola il mercato dei prodotti energetici in Europa in vista di un'armonizzazione regolamentare finalizzata al raggiungimento del mercato interno dell'energia. Le imprese in particolare si affidano a questa nuova regolamentazione sperando di poter rispondere con maggiore flessibilità ai cambiamenti delle condizioni di mercato, supportando gli investimenti di nuova generazione e delle infrastrutture, necessari alla trasformazione dell'offerta energetica europea. Se si fallisce, il rischio è di scoraggiare gli investimenti, aumentando la volatilità dei prezzi dell'energia. Nel mio paese, l'Italia, ad esempio la liberalizzazione del mercato dell'energia viaggia a due velocità: con efficacia nel settore elettrico, già positivamente aperto alla concorrenza; con molte resistenze e difficoltà invece nel settore del gas, penalizzato dalla scarsa concorrenzialità. Per questo, e concludo, ritengo necessario garantire un efficace coordinamento tra le autorità di regolazione nazionali e l'agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), na piśmie. − Nowe rozporządzenie UE o przejrzystości i spójności rynku energii, które zakłada m.in. monitorowanie handlu hurtowego, ochronę jej odbiorców końcowych oraz nakładanie kar finansowych na podmioty naruszające przepisy, stanowi ważny krok na drodze do ustanowienia unijnego rynku energetycznego. Uchwalone przepisy to dobra wiadomość dla całej UE i każdego kraju członkowskiego z osobna, ponieważ rozporządzenie to oznacza prawne usankcjonowanie dla większej przejrzystości w funkcjonowaniu rynku UE. Ten zabieg wpisuje się w postulat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla Polski, ale i dla wszystkich państw członkowskich. Jest to o tyle istotne, iż regularne dostawy energii przeprowadzane w warunkach przejrzystości, wolne od korupcji na europejskim rynku, są niezwykle istotne dla naszej gospodarki, która bez odpowiednich dostaw energii nie byłaby w stanie właściwie funkcjonować. Wartością dodaną tego dokumentu jest potencjalna korzyść dla zwykłych konsumentów, nowe zasady gry na rynku energii oznaczają większą konkurencję pomiędzy dostawcami energii, a to z kolei powinno przełożyć się na niższe ceny jej zakupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O mercado da electricidade e do gás, nomeadamente no que diz respeito ao mercado grossista, deve ser enquadrado num quadro legislativo adequado para as questões energéticas. Só assim será possível evitar os abusos e a manipulação no sector da energia e fazer chegar aos consumidores finais preços justos, concorrenciais e transparentes. O presente regulamento impõe regras para o abuso de informação privilegiada, a manipulação do mercado e a publicitação de informação privilegiada. A recém-criada agência ACER, Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia, tem a função de monitorizar as informações transmitidas pelos Estados-Membros, reportando-as, mais tarde, à Comissão Europeia. Por outro lado, pretende-se dotar a ACER com os recursos humanos e financeiros adequados ao seu funcionamento, podendo, no futuro, elaborar projectos. Um regime de autorizações para os operadores do sector da energia, válido em toda a UE e obrigatório para transacções acima de um determinado valor, que permita retirar a autorização, em caso de incumprimento do presente regulamento, é um ponto essencial para o sucesso desta medida. Este relatório, específico ao sector grossista da electricidade e do gás, é crucial para a implementação de uma política energética comum aos 27. Urge criar um mercado sustentável, competitivo e concorrencial que, simultaneamente, reduza a dependência da UE do exterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Jasne reguły gry na rynku energii to większa konkurencja i niższe ceny, a to dobra wiadomość dla konsumentów. Znoszenie barier, różnic regulacyjnych, w skrócie pogłębianie jednolitego rynku UE, także energii, to odpowiedź na dzisiejszy kryzys. Takie jest stanowisko PE i taki jest program polskiej prezydencji. Jest to również dobra wiadomość dla Polski, bo rozporządzenie oznacza większą przejrzystość na rynku UE, na którym, jak dobrze wiemy, działa wiele firm np. rosyjskich, w tym Gazprom. One też będą musiały dostosować się do nowych reguł.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – La concurrence doit être libre et non faussée! Cette règle, véritable pilier du droit européen, crée non seulement une forme d'émulation entre les acteurs privés, qui est un gage d'innovation et de productivité, mais aussi un rempart protégeant les consommateurs d'éventuels cartels ou abus de position dominante. L'ensemble des marchés doit être soumis à cette règle élémentaire. C'est donc tout naturellement que je me suis prononcée en faveur de ce règlement, qui vise à mettre fin aux pratiques abusives sur le marché de l'énergie de gros et qui se feraient au détriment des consommateurs. Parmi les mesures adoptées, je retiens tout particulièrement la condamnation ferme des délits d'initié: l'utilisation illicite d'informations privilégiées et les pratiques de manipulations de marché doivent être sanctionnées par les autorités nationales et à la hauteur du dommage subi par les consommateurs. Je me félicite que les échanges commerciaux d'énergie de gros soient désormais contrôlés de manière indépendante sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et espère que la Commission saura donner à l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) les moyens d'exercer sa fonction de contrôle et d'enquête sur les infractions au règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Der Bericht behandelt den Kommissionsvorschlag für eine Verordnung, welche auf EU-Ebene den Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Marktmissbrauch und Marktmanipulationen – in Form von Insider-Handel – in den Energiesektoren Gas und Strom festlegen soll. Wie der Berichterstatter befürworte ich den gewählten sektorbezogenen Ansatz, um die Bestimmungen auf die sektorspezifischen Gegebenheiten zuschneiden zu können und damit die Erfolgsaussichten entsprechend zu steigern. Gleichfalls unterstütze ich die vom Berichterstatter vorgeschlagenen Änderungen hinsichtlich des Inhalts der Verordnung, im Speziellen ein einheitliches – und damit wirksames – Sanktionssystem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), schriftlich. Ich danke dem Berichterstatter für seine wichtige Arbeit für mehr Transparenz und Integrität der Energiegroßhandelsmärkte. Ich habe für diesen Bericht gestimmt und möchte an dieser Stelle betonen, wie wichtig ich den Ansatz finde, dass die Agentur in Ljubljana zu ihrer Unterstützung enge Verbindungen zu den wichtigsten Energiegroßhandelsmärkten knüpfen kann. Eine effiziente Marktüberwachung braucht verlässliche und regelmäßige sowie schnelle Kontakte zu den wichtigsten Handelsmärkten. Ich hätte mir sogar gewünscht, wir als Parlament wären weiter gegangen und hätten ganz konkret Verbindungsbüros gefordert, so wie der Kollege Chatzimarkakis das ursprünglich überlegt hatte. Für die Agentur in Ljubljana wären solche zusätzlichen Monitoring-Strukturen sicher zweckmäßig und hilfreich und eben nicht kontraproduktiv, wie dies offensichtlich von einigen Kollegen befürchtet wurde. Aber ich hoffe, dass auch so von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden wird. Ich denke da vor allem an die vier wichtigsten transnationalen Handelsplätze Paris, London, Amsterdam und Leipzig.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Signore Presidente, onorevoli colleghi, definire il mercato energetico comune per garantire maggiore trasparenza, evitare gli abusi di posizione dominante e impedire di conseguenza dannose speculazioni per i mercati europei: questo è quanto auspicato dalla relazione Chatzimarkakis sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia, per la quale ho espresso il mio supporto. Il testo finale, risultato di lunghe trattative, mira in particolar modo ad evitare possibili "manipolazioni" dei mercati e inasprisce le sanzioni nei confronti di coloro che non rispettino le norme fissate. Da ritenere positivo, inoltre, l'accento posto sul ruolo dell'agenzia europea dei regolatori in tema di monitoraggio e controllo dei mercati.

 
  
  

Bericht: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o relatório na medida em que se trata sobretudo de um documento que considera a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que introduz uma série de novas bases jurídicas destinadas a facilitar a implementação, a aplicação e a execução do direito da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le traité de Lisbonne a introduit plusieurs nouvelles bases juridiques dans le but de faciliter la mise en œuvre, l’application et l’exécution du droit de l’UE. Ce rapport se concentre sur le rôle fondamental de la Commission qui consiste à engager des procédures d’infraction contre des États membres n’ayant pas respecté une obligation au titre du traité. Il demande à la Commission de proposer un «code de procédure» en la matière, en regrettant le manque de transparence qui règne actuellement. Il rappelle la nécessité d’élaborer et de publier des tableaux de concordance afin que la Commission soit en mesure de surveiller les mesures de transposition dans tous les États membres. Je soutiens ces demandes et ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, pagal kurios nuostatas buvo pradėta taikyti daug naujų teisinių pagrindų, kuriais buvo siekiama supaprastinti ES teisės aktų įgyvendinimą, taikymą ir vykdymą. Pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį Komisijai priskirtas pagrindinis Sutarčių sergėtojos vaidmuo. Atsižvelgiant į tai, Komisija turi įgaliojimus ir pareigą pradėti taikyti pažeidimo nagrinėjimo procedūras valstybei narei, kuri nevykdo savo pareigų pagal Sutartis, įskaitant įsipareigojimus dėl pagrindinių žmogaus teisių. Ši 27-oji metinė Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaita parodė, jog nepaisant sumažėjusio pažeidimų bylų, kurias pradėjo nagrinėti Komisija, skaičiaus, iki 2009 m. pabaigos buvo išnagrinėta 2 900 skundų ir pažeidimo bylų, ir daugiau nei 50 proc. atvejų valstybės narės ir toliau vėlavo į nacionalinę teisę perkelti direktyvų nuostatas. Manau, kad tokia situacija nėra patenkinama, todėl Komisija turėtų skaidriau vykdyti pradėtas pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir kuo greičiau atitinkamais būdais informuoti ES piliečius apie veiksmus, kurių imtasi siekiant patenkinti jų prašymus. Pritariu, kad Komisija turėtų nustatyti terminą, per kurį valstybės narės privalėtų įvykdyti Teisingumo Teismo nutarimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Apoyo este informe que evalúa el control realizado por la Comisión de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en 2009. Se centra en el papel fundamental de la Comisión en su calidad de guardiana de los Tratados. Reitera que un procedimiento de infracción consta de dos fases: la fase administrativa (investigación) y la fase judicial ante el Tribunal de Justicia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas įvertina Komisijos, kaip ES Sutarčių sergėtojos, vaidmenį. Tai jau 27-oji Europos Parlamento rengiama metinė ataskaita dėl valstybių narių priežiūros vaidmens, kuri vykdo Komisija. Pirmasis šios pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas yra viena iš tiesioginės Europos ir ES piliečių sąveikos sričių, kuomet piliečiai kreipiasi į Komisiją ir Parlamentą pagalbos, kad galėtų pasinaudoti savo europietiškomis teisėmis. Todėl labai svarbu, kad su skundų pareiškėjais būtų elgiamasi vadovaujantis gero administravimo principu. Taigi, pranešime nurodoma, kad nors pažeidimų nagrinėjimo procedūrų 2009 m. ir sumažėjo, tačiau padėtis vis dar yra nepatenkinama, ir dėl to pirmiausia yra kaltos valstybės narės, vėluojančios perkelti ES teisės normas į savo nacionalinę teisę. Europos Parlamentas taip pat ragina Komisiją užtikrinti didesnį skaidrumą piliečių skundų nagrinėjimo procese bei prašo Komisiją pasiūlyti terminą, per kurį valstybės narės turėtų įvykdyti Teisingumo Teismo nutarimus.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − The EU Commission’s emphasis on improving the prevention of infringements while ensuring sufficient means are made available, especially preserving consistency in the application of EU law by the Member States and ensuring the role of the Court of Justice, is not at all welcome. I strongly oppose the idea of the EU Commission investigating and initiating infringement proceedings when a petition or complaint is directed against jurisdiction by a national court. It implies not only a disregard for domestic rule of law and but absolute disrespect for judicial impartiality.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O presente relatório avalia o controlo da aplicação do direito da União Europeia pela Comissão em 2009. Incide sobre o papel fundamental desempenhado pela Comissão enquanto Guardiã dos Tratados e o seu poder e dever de mover acções contra os Estados-Membros que não cumpram obrigações a que estejam adstritos por força do Tratado. O relatório apela à Comissão no sentido de propor um direito processual sob a forma de regulamento ao abrigo da nova base jurídica do artigo 298.º do TFUE, a fim de reforçar os direitos dos cidadãos e assegurar a transparência. Um direito processual dessa natureza não cerceará em nada o poder discricionário da Comissão e limitar-se-á a assegurar o respeito por parte desta, no exercício do seu poder, dos princípios de uma administração europeia aberta, eficaz e independente consignados nos artigos 298.º TFUE e no artigo 41.º do Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os modos de implementação, aplicação e execução da legislação comunitária preocupam há muito quer o legislador europeu quer os juristas. O seu volume e complexidade tendem a aumentar enquanto a sua inteligibilidade e aplicabilidade podem estar em causa. Para fazer face a estas preocupações, o Tratado de Lisboa introduziu diversas bases legais destinadas a melhorar o modo como se legisla e aplica o direito comunitário. A resolução em apreço respeita o papel fundamental da Comissão enquanto promotor dos procedimentos de infracção contra os Estados-Membros que incumprem as disposições do Tratado focando as suas duas fases: administrativa e judicial. A discricionariedade de que goza a Comissão neste tipo de procedimentos tem merecido a reflexão de especialistas, inclinando-se a relatora para a necessidade de fazer adoptar uma lei processual que, ainda assim, não a limite. Este é apenas um dos problemas em que está patente a tensão jurídica e jurisdicional entre as instituições europeias e os Estados-Membros e que reforçam a premência de acompanhar a adopção e aplicação do direito comunitário e de procurar melhorar quer a sua formulação quer a sua coerência sistemática.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Eva Lichtenberger, incide sobre o 27.º relatório anual sobre o controlo da aplicação do direito da União Europeia pela Comissão em 2009. A Comissão, enquanto Guardiã dos Tratados, deve zelar pelo seu cumprimento por parte dos Estados-Membros, competindo-lhe sancionar aqueles que não cumpram as obrigações a que se encontram vinculados por força da assinatura dos mesmos. Uma Europa mais eficiente implica uma participação atenta dos cidadãos que devem ser sensibilizados para a apresentação de queixas quando os tratados são desrespeitados, nomeadamente na área do ambiente, e em todas as violações dos direitos fundamentais, de modo a evitar consequências nocivas para os cidadãos. Todavia, deve existir mais transparência no tratamento dos processos com as queixas dos cidadãos mediante uma informação contínua sobre o andamento dos mesmos. Uma UE cada vez mais forte implica a responsabilização de cada Estado-Membro, per se, e de todos, em geral. Saúdo, pois, a aprovação deste relatório e apelo a todos os Estados-Membros para que respeitem escrupulosamente os Tratados que subscrevem. Só assim teremos mais e melhor Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne O význame právneho štátu pre demokratickú spoločnosť a pre legitímnosť akejkoľvek vlády nemožno pochybovať. A hoci EÚ bezpochyby patrí k tým častiam sveta, kde je objektívnosť, predvídateľnosť a vymožiteľnosť práva na najvyššej úrovni, táto správa upozorňuje na viacero nie zanedbateľných nedostatkov. Pre lepšie a adresnejšie riešenie otázok týkajúcich sa uplatňovania právnych predpisov Únie Európska komisia spustila pilotný projekt EÚ. Ten však nebol plne vyhovujúci a i preto by bolo vhodné vytvoriť alternatívu mediačného typu, kde by bol občan ako sťažovateľ iniciátorom. Niekoľkokrát v prípade uplatňovania práva EÚ došlo k nedorozumeniam, napríklad mnohé petície sa odvolávajú na chartu základných práv aj v prípade, ak sa charta nevzťahuje na právne akty daného členského štátu.

Občania a občianky sa cítia byť mylne informovaní, pokiaľ ide o skutočný rozsah pôsobnosti charty. I preto považujem za nevyhnutné, aby EK spolu s členskými štátmi spravili čo je v ich silách na objasnenie rozsahu pôsobnosti a presadzovania charty základných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Šioje ataskaitoje vertinama Komisijos 2009 m. vykdyta ES teisės įgyvendinimo stebėsena. Joje dėmesys sutelkiamas į svarbų Komisijos kaip Sutarties sergėtojos vaidmenį ir Komisijos įgaliojimus ir pareigą pradėti taikyti pažeidimo nagrinėjimo procedūras valstybei narei, kuri nevykdo savo pareigų pagal Sutartį. Joje pakartojama, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūra sudaryta iš dviejų etapų: administracinio (tyrimų) etapo ir teisminio etapo Teisingumo Teisme. Administraciniame etape, vietoje užtikrinant atitiktį Sąjungos teisei, itin svarbus piliečių (skundų pareiškėjų) vaidmuo. Europos priartinimas prie piliečių ir gero valdymo metodų taikymas iš esmės susiję. Viena iš tiesioginės Europos ir ES piliečių sąveikos sričių yra būtent su SESV 258 straipsniu susijęs administracinis etapas, kai piliečiai kreipiasi į Komisiją ir Parlamentą pagalbos, kad galėtų pasinaudoti savo europietiškomis teisėmis. Todėl labai svarbu, kad su skundų pareiškėjais būtų elgiamasi vadovaujantis gero administravimo principu. Todėl pranešėja ragina Komisiją reglamento forma pateikti pasiūlymą dėl proceso teisės remiantis naujuoju Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsnyje numatytu teisiniu pagrindu siekiant, kad būtų geriau užtikrinamos piliečių teisės ir skaidrumas. Proceso teisė jokiu būdu neapribotų Komisijos veiksmų laisvės, bet tik užtikrintų, kad Komisija, vykdydama savo įgaliojimus, gerbtų atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos administracijos principą, kaip nurodyta SESV 298 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Správa sa sústreďuje na základnú úlohu Komisie ako ochrankyne zmluvy a na právomoc a povinnosť Komisie začať konanie vo veci porušenia predpisov proti členskému štátu, ktorý si nesplnil určitú povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy. Konanie vo veci porušenia predpisov pozostáva z dvoch fáz: administratívnej (vyšetrovacej) fázy a súdnej fázy na Súdnom dvore. V administratívnej fáze je kľúčová úloha občanov (sťažovateľov) pri zabezpečovaní súladu s právom Únie priamo na mieste. Priblíženie Európy jej občanom a akceptácia metód dobrej správy sú vo svojej podstate vzájomne prepojené oblasti. Jednou z oblastí priamej interakcie medzi „Európou“ a občanmi EÚ je práve administratívna fáza článku 258 ZFEÚ, v rámci ktorej sa občania obracajú na Komisiu a Parlament so žiadosťami o pomoc v súvislosti s prístupom k svojim európskym právam. Preto je nanajvýš dôležité, aby sa k sťažovateľom pristupovalo v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných. Komisia by mala navrhnúť „procesné právne predpisy“ v podobe nariadenia podľa nového právneho základu článku 298 ZFEÚ s cieľom posilniť práva občanov a zaručiť transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report, which evaluates the Commission’s monitoring of the application of European Union law in 2009. It focuses on the fundamental role of the Commission as ‘Guardian of the Treaty’ and the Commission’s power and duty to bring infringement proceedings against a Member State that has failed to fulfil an obligation under the Treaty. It reiterates that the infringement procedure consists of two phases: the administrative (investigation) stage and the judicial stage before the Court of Justice. In the administrative phase, the role of citizens (complainants) in ensuring compliance with Union law on the ground is of paramount importance. Bringing Europe closer to its citizens and embracing techniques of good governance are intrinsically linked.

One of the areas of direct interaction between ‘Europe’ and the EU citizens is precisely the administrative phase of Article 258 TFEU, where citizens turn to the Commission and Parliament for help in order to access their European rights. As such, it is vital that complainants are treated according to principles of good administration.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O presente relatório tem por finalidade a avaliação da aplicação por parte dos Estados-Membros da legislação aprovada no âmbito da UE, bem como da necessidade ou não de poder haver processos de infracção contra um Estado-Membro que não cumpra as disposições do Tratado. Segundo o texto, a Comissão é, portanto, instada a propor um código processual para assegurar um maior respeito pelos direitos dos cidadãos europeus. Ao mesmo tempo, apela a uma maior cooperação entre as instituições da UE e dos parlamentos nacionais, especialmente durante a aplicação da legislação comunitária.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, priniesla zavedenie viacerých nových právnych základov s cieľom uľahčiť vykonávanie a presadzovanie práva EÚ, čím sa značne zmenilo právne a regulačné prostredie na európskej úrovni. V Európskej únii tak, ako v každom demokratickom a právnom štáte musia byť konkrétne, individuálne opatrenia v súlade s platnými právnymi normami a zároveň v súlade s princípom predvídateľnosti a objektívnej správnosti rozhodnutí, aby občania EÚ a všetci ekonomickí aktéri mohli pokojne a účinne využívať svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov. Preto je nanajvýš dôležité, aby legislatíva EÚ bola čo najprehľadnejšia, najzrozumiteľnejšia a najprístupnejšia. Domnievam sa, že značné úsilie treba vykonať v oblasti transparentnosti a posilnenia dobrej správy veci verejných na európskej úrovni, ktorá zostáva bežnému občanovi EÚ naďalej veľmi vzdialená a nedosiahnuteľná. Odporúčania vyjadrené vo Výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ a výzvy adresované Komisii, aby navrhla nové právne predpisy s cieľom posilniť práva občanov a zaručiť transparentnosť, preto podporujem a hlasujem za prijatie predmetnej správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The European Commission deals with an important number of infringement cases. To better address the citizens’ and businesses’ questions concerning the application of EU law, the Commission launched the EU pilot project. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Antud aruandest selgub, et umbes 2900 kaebusest ja rikkumisjuhtumist olid rohkem kui pooltel juhtudel liikmesriigid maas direktiivide ülevõtmise ajakavast ning esmajoones vastutavad selle eest liikmesriikide valitsusasutused. Järelvalve näitab, et liikmesriigid ei pinguta piisavalt vajalike direktiivide ülevõtmisel ning meie ühised eesmärgid on paljuski ainult paberil, mitte reaalselt toimivad. Mõistagi on ülevõtmiseks vaja aega, kuid oluliste direktiivide ülevõtmine ei saa kesta lõputult ning Euroopa Liit peab käituma otsustavalt, et meie ühised eesmärgid saaksid täidetud.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que avalia o controlo da aplicação do direito da União Europeia pela Comissão em 2009. A Comissão tem um papel fundamental como Guardiã dos Tratados e nesse domínio pode e deve mover acções contra os Estados-Membros que não cumpram obrigações a que estejam adstritos por força do Tratado. O presente relatório reitera que o processo por infracção comporta duas fases: a fase administrativa (de instrução) e a fase judicial, que corre no Tribunal de Justiça. É de destacar o papel dos cidadãos (queixosos), na fase administrativa, onde podem assumir uma importância primordial para efeitos de garantia do respeito do direito europeu. De facto, creio que os objectivos de aproximar a Europa dos seus cidadãos e de introduzir técnicas de boa governação estão intrinsecamente ligados entre si. Apoio o apelo feito no relatório no sentido de propor um direito processual que reforce os direitos dos cidadãos e assegure mais transparência. Tal contribuirá, sem dúvida, para o reforço de uma administração europeia aberta, eficaz e independente, tal como consagrado nos artigos 298.º do TFUE e no artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Em matéria de controlo da aplicação do direito comunitário salienta-se, desde logo, o importante papel que é reservado à Comissão enquanto guardiã dos Tratados. É nesta óptica que se hão-de diagnosticar eventuais problemas que tenham surgido e as vias disponíveis para a sua superação. Assim, salienta-se a necessidade de uma postura activa por parte deste órgão comunitário de modo a evitar incumprimentos, por parte dos Estados-Membros, do direito comunitário. Quanto aos processos de incumprimento, importa acentuar a necessidade de os mesmos serem devidamente regulamentados, por forma a reforçar a legitimidade procedimental da actuação da Comissão e a salvaguardar as expectativas dos cidadãos no que se refere à correcta aplicação do direito comunitário. De sublinhar também a necessidade de articular a actuação dos órgãos comunitários com os Estados-Membros e os seus tribunais, bem como os próprios cidadãos europeus, que têm ao seu dispor a possibilidade de fazer petições dirigidas ao Parlamento Europeu. Todas vias a considerar por forma a alcançarmos uma melhor integração europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in Plenaria abbiamo votato la relazione "27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Ue". La relazione dell'on. Eva Lichtenberger invita la Commissione a proporre un "codice procedurale", nella forma di un regolamento ai sensi della nuova base giuridica fornita dall'articolo 298 del TFUE, per rafforzare il rispetto dei diritti dei cittadini e garantire la trasparenza. Il "codice procedurale" non limiterà in alcun modo il potere discrezionale della Commissione, ma si limiterà a garantire che, nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione rispetti i principi di "un'amministrazione aperta, efficace e indipendente", ai sensi dell'articolo 298 del TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de Eva Lichtenberger sur le contrôle de l'application du droit communautaire. Il est évident que sans transposition correcte, il ne peut y avoir d'efficacité de la législation de l'Union. Et pourtant, en 2009, l'on dénombrait toujours pas loin de 3000 plaintes et dossiers d'infraction, et les Etats membres accusaient encore un retard dans la transposition des directives dans plus de la moitié des cas ! Je suis par ailleurs préoccupé par le nombre élevé d'infractions dans les domaines de la reconnaissance des qualifications professionnelles, des services et des marchés publics. Cela dit, je ne suis pas de ceux qui invoquent en permanence la mauvaise foi des Etats membres en la matière : je vois dans ce mauvais résultat davantage un appel à mieux préciser le cadre juridique applicable dans ces domaines afin d'aider les autorités nationales dans la compréhension et le processus de mise en œuvre. Je profite de l'occasion pour rappeler ici l'importance du réseau SOLVIT ou encore l'utilité d'initiatives telles que "EU Pilot" ou du portail Internet "L'Europe est à vous", qui informent de façon pratique sur l'application du droit communautaire dans le marché unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. This report evaluates the Commission’s monitoring of the application of European Union law in 2009. It focuses on the fundamental role of the Commission as ‘Guardian of the Treaties’ and the Commission’s power and duty to bring infringement proceedings against a Member State that has failed to fulfil an obligation under the Treaties. It reiterates that the infringement procedure consists of two phases: the administrative (investigation) stage, and the judicial stage before the Court of Justice. In the administrative phase, the role of citizens (complainants) in ensuring compliance with Union law on the ground is of paramount importance. Bringing Europe closer to its citizens and embracing techniques of good governance are intrinsically linked. One of the areas of direct interaction between ‘Europe’ and EU citizens is precisely the administrative phase described in Article 258 TFEU, where citizens turn to the Commission and Parliament for help in order to benefit from their European rights. As such, it is vital that complainants are treated according to the principles of good administration. The report therefore calls on the Commission to propose a ‘procedural law’ system in the form of a regulation with the new legal basis of Article 298 TFEU in order to reinforce citizens’ rights and guarantee transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché ritengo sia esauriente nel valutare l'efficacia del controllo, effettuato dalla Commissione, dell’applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2009. L'Europa può essere avvicinata ai suoi cittadini solo adottando tecniche di buon governo, ma anche attraverso adeguate procedure di infrazione. Una delle aree di interazione diretta fra l'Europa e i suoi cittadini è proprio la fase amministrativa dell'articolo 258 del TFUE, in cui i cittadini si rivolgono senza intermediari alla Commissione e al Parlamento per far valere i propri diritti europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe dem Bericht natürlich zugestimmt. Als Mitglied des Petitionsausschusses habe ich viel Erfahrung mit dem beschwerlichen Kampf der BürgerInnen gegen nationale Behörden. Auch der Ausschuss hat wiederholt mehr Transparenz hinsichtlich der Entwicklungen in anhängigen Vertragsverletzungsverfahren gefordert. Die Forderungen aus dem vorliegenden Bericht, welcher sich vorrangig mit der ersten Phase des Vertragsverletzungsverfahrens, der Verwaltungsphase, beschäftigt und ein eigenes Verfahrensgesetz fordert, um die Bürgerbeteiligung und die Transparenz legislativ festzuschreiben, können nur unterstützt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso un voto favorevole alla relazione Lichtenberger che valuta il controllo operato dalla Commissione europea sull'applicazione del diritto UE e il conseguente potere/dovere di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato membro che non abbia rispettato quanto previsto dal trattato. In base al testo, la Commissione è dunque invitata a proporre un codice procedurale per garantire maggiormente il rispetto dei diritti dei cittadini europei. Al contempo si auspica una maggior collaborazione tra le istituzioni comunitarie e i parlamenti nazionali, specie in fase di implementazione della normativa comunitaria.

 
  
  

Bericht: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo. Estou particularmente satisfeito com a referência a um quadro constitucional sobre transparência na UE instituído pelo Tratado de Lisboa. A transparência tornou-se um direito fundamental do cidadão juridicamente vinculativo. Concordo com as regras comuns de classificação de documentos, bem como com um equilíbrio adequado entre a transparência e a protecção de dados.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią svarbią rezoliuciją dėl visuomenės teisės susipažinti su 2009–2010 m. dokumentais. Šiuo metu piliečiai reikalauja daugiau demokratijos, skaidrumo, institucijų ir politinių veikėjų atvirumo ir stipresnės kovos su korupcija, taigi galimybė susipažinti su dokumentais ir informacija yra vienas iš būdų užtikrinti piliečių dalyvavimą demokratiniame procese, korupcijos prevenciją ir kovą su ja. Svarbu pažymėti, kad, siekiant užtikrinti demokratinės politinės sistemos atskaitomumą ir teisėtumą, piliečiai turi teisę žinoti, kaip veikia jų atstovai, išrinkti ar paskirti į viešąsias institucijas, arba valstybes nares Europos ar tarptautiniu lygmeniu atstovaujantys asmenys, kaip vyksta sprendimų priėmimo procesas (apimantis dokumentus, pakeitimus, tvarkaraščius, dalyvaujančius veikėjus, galiojančius balsus ir t. t.), kaip paskirstomi ir leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai ir kokie jų panaudojimo rezultatai. Todėl pritariu šiai rezoliucijai ir manau, kad ES turėtų pirmoji rodyti valstybėms narėms bei trečiosioms šalims institucijų skaidrumo ir šiuolaikinės demokratijos pavyzdį.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this Resolution because I am convinced that transparency is the best way to prevent corruption, fraud, conflicts of interest and mismanagement. For this reason, the EU must provide a model of institutional transparency and modern democracy for the Member States as well as for third countries.

It is important to bear in mind that with the Lisbon Treaty transparency became a legally binding fundamental right of the citizen, and that the need for transparency is not limited to legislative procedures, but also covers the non-legislative work of EU bodies, offices and agencies. The first step is for the EU institutions to make as many categories of document as possible publicly accessible by default on their Internet sites, including budgets and lists of public procurement contracts awarded over the last three years.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission est prévu à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’initiative européenne en matière de transparence, l’adoption d’une résolution parlementaire en avril 2006 et l’adoption de la convention d’Aarhus (qui concerne l’accès aux documents contenant des informations environnementales) ont contraint la Commission à proposer une modification du règlement en vigueur en la matière afin détendre son champ d’application à d’autres organes et organismes de l’UE. Je considère que l'accès des citoyens au travail des institutions, organes et organismes de l’UE n'est pas un enjeu annexe. Il est fondamental à la légitimité démocratique de l'UE. J'ai donc soutenu ce rapport qui élargit les propositions initiales de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Lisabonos sutartimi sukurta nauja konstitucinė ES institucijų skaidrumo struktūra, siekiant, kad Europos administracija būtų atvira, veiksminga ir nepriklausoma, nustatant tvirtą pagrindinę teisę susipažinti su ES institucijų, organizacijų, tarnybų ir agentūrų dokumentais. Ši teisė pagal Sutartį suteikiama ne tik ES piliečiams, bet ir bet kokiam ES valstybėje narėje registruotam fiziniam ar juridiniam asmeniui, ir ja turėtų būti naudojamasi laikantis bendrųjų principų bei apribojimų (grindžiamų tam tikrų viešųjų ar privačiųjų interesų apsauga), nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose. Skaidrumas yra teisiškai privaloma pagrindinė piliečių teisė todėl visi sprendimai neleisti susipažinti su dokumentais turi būti grindžiami aiškiai ir griežtai apibrėžtomis išimtimis, kurios būtų atitinkamai paaiškintos ir pagrįstos logiškais argumentais, kad piliečiai suprastų neigiamą atsakymą ir veiksmingai išnaudotų jiems prieinamas teisių gynimo priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A transparência é um dos pilares fundamentais da democracia participativa, complementando a democracia representativa, sendo o acesso aos documentos e à informação uma das formas de zelar pela participação dos cidadãos no processo democrático, assim como prevenir e combater a corrupção. Com a aprovação do Tratado de Lisboa, introduziu-se um novo quadro constitucional no que se refere à transparência institucional na UE, tendo por base uma administração europeia aberta, eficaz e independente, estabelecendo-se um sólido direito fundamental de acesso aos documentos das instituições, órgãos, organismos e agências da UE, pelo que as decisões de recusa de acesso aos documentos devem basear-se em excepções clara e rigorosamente definidas, razoavelmente explicadas e bem fundamentadas. O presente relatório defende a necessidade de revisão do regulamento (CE) n.º 1049/2001, com a finalidade de definir rigorosamente e reduzir as excepções e velar por que estas não prejudiquem a transparência garantida pelos Tratados e pela carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, devendo esta revisão reforçar o direito de acesso aos documentos. Defende igualmente a necessidade de se estabelecer um equilíbrio adequado entre a transparência e a protecção de dados. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He apoyado este informe ya que la transparencia constituye la regla general y que con el Tratado de Lisboa el acceso a los documentos pasó a ser un derecho fundamental de los ciudadanos jurídicamente vinculante. La denegación del acceso a los documentos tiene que basarse en excepciones claras y sustentarse en argumentos sólidos. La UE tiene que ofrecer un modelo transparente de referencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi galimybė susipažinti su dokumentais ir informacija yra vienas iš būdų užtikrinti piliečių dalyvavimą demokratiniame procese, korupcijos prevenciją ir kovą su ja. Lisabonos sutartimi yra sukurta nauja konstitucinė Europos Sąjungos institucijų skaidrumo struktūra, siekiant, kad Europos administracija būtų atvira, veiksminga ir nepriklausoma, nustatant tvirtą pagrindinę teisę susipažinti su ES institucijų, organizacijų, tarnybų ir agentūrų dokumentais. Taigi, Europos Parlamentas pabrėžia, kad dabar ES institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms trūksta nuoseklios administracinės teisės, pvz., nėra taisyklių dėl administracinių sprendimų, dėl kurių galima teikti apeliacijas, todėl ragina ES institucijas skubiai apibrėžti bendrą ES administracinę teisę. Be to, Europos Sąjunga turėtų pirmoji rodyti valstybėms narėms bei trečiosioms šalims institucijų skaidrumo ir šiuolaikinės demokratijos pavyzdį. Kadangi skaidrumo principas jau tapo teisiškai privaloma pagrindine piliečių teise, tai skaidrumas Europos Sąjungos lygmeniu turėtų atsispindėti valstybių narių veiksmuose, perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę.

Taigi, Europos Parlamentas laikosi nuomonės, jog, keičiant Reglamentą dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais, reikėtų stiprinti teisę susipažinti su dokumentais ir jokiu būdu nemažinti galiojančių šios teisės apsaugos standartų bei atsižvelgti į Teisingumo Teismo praktiką. Be to, persvarstytas Reglamentas turėtų būti paprastas ir prieinamas piliečiams, kad jie galėtų veiksmingiau naudotis savo teise.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque considero que o acesso aos documentos é um direito fundamental. A transparência constitui a regra geral e que, com o Tratado de Lisboa, passou a ser um direito fundamental dos cidadãos juridicamente vinculativo, pelo que todas as decisões de recusa de acesso aos documentos devem basear-se em excepções clara e rigorosamente definidas, razoavelmente explicadas e bem fundamentadas, que permitam aos cidadãos compreender a recusa e utilizar de modo eficaz as vias de recurso disponíveis. Acredito que a transparência é a melhor forma de prevenir corrupção, fraude, conflitos de interesses e má gestão.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la accesul public la documente pentru anii 2009-2010 deoarece consider că transparenţa este un drept fundamental al cetăţeanului, obligatoriu din punct de vedere juridic, cât şi o regulă generală.

Susţin că orice decizie prin care accesul la documente este interzis trebuie să fie bazată pe excepţii clare, definite cu precizie, fundamentate şi explicate cu claritate, pentru ca cetăţenii să poată înţelege situaţia şi să poată utiliza alte căi legale de atac disponibile. Uniunea Europeană trebuie să fie un model de transparenţă instituţională şi de democraţie modernă atât pentru statele membre, cât şi pentru ţările terţe.

Totodată, avem nevoie de o abordare proactivă din punctul de vedere al disponibilităţii informaţiei şi trebuie să facem eforturi de a pune la dispoziţia publicului cât mai multe categorii de documente, prin intermediul tuturor canalelor de comunicare.

Nu în ultimul rând, consider că este nevoie de o armonizare la nivelul UE a legislaţiilor privind accesul la informaţii, iar statele membre trebuie să fie încurajate să adopte legislaţii cât mai transparente cu privire la accesul la documente.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que a transparência no acesso público a documentos das instituições europeias é uma forma eficaz de prevenir a corrupção, a fraude, os conflitos de interesses e a má gestão. Considero, no entanto, que, em casos que se justifiquem, todas as decisões de recusa de acesso a documentos devem basear-se em excepções clara e rigorosamente definidas, que permitam aos cidadãos compreender a recusa e utilizar de modo eficaz outras vias disponíveis para obterem informação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A União Europeia é construída pelos Tratados, composta por Estados e encontra-se ao serviço das pessoas. Por isso a participação destas – os europeus - no processo de construção europeia é tão fundamental. Por isso também o Tratado de Lisboa pretende simplificar procedimentos, aproximar a linguagem dos Tratados dos cidadãos e reforçar a transparência e o acesso público aos documentos das Instituições. Estes mecanismos são fundamentais e a trave mestra de uma democracia europeia informada e participada. Para que tais intenções passem à prática e a União Europeia se torne, efectivamente, próxima dos europeus, transparente e acessível, é necessário um real acesso aos documentos, que salvaguarde o direito à informação por parte dos cidadãos, sem colocar em risco a necessária confidencialidade e a protecção de informação classificada.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da responsabilidade de Judith Sargentini, debruça-se sobre o acesso aos documentos (artigo 104.º, n.º 7, do Regimento) relativo aos anos de 2009-2010. Trata-se de um documento aprovado no passado mês de Junho por uma maioria significativa. O acesso dos cidadãos aos documentos, sendo uma prerrogativa europeia nos termos do Regimento e na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, nem sempre é tão facilitado quanto seria desejável. Há, ainda, muito por fazer em ordem à transparência neste processo de consulta. Tudo deve ser feito para que a legislação seja respeitada em todos os Estados-Membros, o que já tem motivado a apresentação de queixas no Tribunal Europeu de Justiça. Obviamente que é necessário racionalizar este acesso. Nem todos os documentos devem ser de consulta pública, como os históricos ou confidenciais, que devem ter um tratamento especial. Concordo, pois, com as recomendações da relatora no sentido de ser realizada uma revisão da legislação em vigor de modo a facilitar o acesso aos documentos por parte dos cidadãos e saúdo a intenção da Comissão ao pretender levar a cabo uma melhoria da legislação actual.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Lisabonskou dohodou sa zaviedol nový ústavný rámec inštitucionálnej transparentnosti EÚ v záujme otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej administratívy ustanovením neochvejného základného práva prístupu k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ. Zmluva priznáva toto právo nielen občanom EÚ, ale aj akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe s bydliskom v členskom štáte, a malo by sa uplatňovať v súlade so všeobecnými zásadami a obmedzeniami (stanovenými s cieľom chrániť určité verejné alebo súkromné záujmy) stanovenými v predpisoch prijatých Európskym parlamentom a Radou. V súčasnosti platí všeobecné pravidlo, že by sa mal plne zabezpečiť prístup k legislatívnym dokumentom, zatiaľ čo by sa mali zužovať výnimky týkajúce sa nelegislatívnych dokumentov a tieto dva prístupy by sa nemali navzájom narúšať.

Transparentnosť je podstatnou časťou participatívnej demokracie a dopĺňa zastupiteľskú demokraciu, na ktorej je založené fungovanie EÚ, ako sa výslovne uvádza v článkoch 9 – 11 ZEÚ, čo občanom umožňuje zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a vykonávať verejnú kontrolu, a tak zaručovať legitímnosť demokratického politického systému. Rovnako, spoločné pravidlá pre klasifikáciu dokumentov musia byť legislatívne podložené. Tiež vyslovujem plnú podporu slobodnému mysleniu v rámci subjektov a inštitúcii, ako aj primeranej rovnováhe medzi transparentnosťou a ochranou dát.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I am voting in favour of this report which emphasises the need to make the EU institutions more transparent by facilitating public access to Parliament, Council and Commission documents. Currently, the Lisbon Treaty affords citizens the right to access documents of EU institutions, bodies, offices and agencies (with limited exceptions for particularly sensitive documents). In practice, however, citizens face a cumbersome procedure with rules that are often unclear. The result is that a significant number of citizen document requests are refused, contributing to the sense the workings of the EU lack accountability and transparency. By addressing these shortcomings, we have an opportunity to reinforce EU efforts against corruption, whilst also encouraging citizens to become better informed about how it works, how public money is spent and how their representatives act.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à ce rapport qui rappelle que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'obligation d'octroyer l'accès aux documents de l'UE s'impose au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ou encore au SEAE. Cela s'inscrit dans le droit fil d'une attention accrue portée désormais sur les relations entre les citoyens et l'administration de l'UE, pour plus de transparence. Or les résistances demeurent fortes du côté de certains États membres quant à l'accès aux éléments d'information et aux documents nationaux échangés dans le cadre du processus législatif, au refus d'accès aux documents relatifs aux accords internationaux, ou encore par l'omission des noms des États membres dans les conclusions de délibérations. Ce secret n'est pas acceptable! Nous devons nous appuyer sur les arguments de la CJCE, dans son arrêt Turco, selon lequel la transparence permet de "garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique". Nous avons tout à gagner de la transparence. C'est pourquoi je défends le principe de l'accès aux documents, le refus devant rester une exception dûment motivée.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi manau, kad yra būtina leisti piliečiams kuo daugiau susipažinti su dokumentais, o jei yra tikrai konfidencialu, tai turi būti pagrindžiama aiškiai ir griežtai apibrėžtomis išimtimis. Europos Sąjungos sprendimai turi būti priimami skaidriai, atvirai ir šie sprendimai turi būti kuo labiau suprantami Europos Sąjungos piliečiams. Tokiu būdu bus stiprinami demokratijos principai ir pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms. Taip pat tai geriausias būdas užkirsti kelią korupcijai, sukčiavimui, interesų konfliktams ir netinkamam valdymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of the report and in the LIBE committee I contributed amendments to highlight the following: that transparency is the best way to prevent mismanagement, fraud and corruption; according to international standards, the refusal to disclose a document should be based on a strict three-part test – to protect a legitimate aim, prevent a substantial harm, and no overriding public interest for disclosure applies; EU institutions should be proactive, making as many categories of documents as possible publicly accessible by default on their websites; transparency of data on the beneficiaries of EU funds should be strengthened by the publication of the same categories of information, on a single website, in one EU working language.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Lisabonskou dohodou sa zaviedol nový ústavný rámec inštitucionálnej transparentnosti EÚ v záujme otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej administratívy ustanovením základného práva prístupu k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Zmluva priznáva toto právo nielen občanom EÚ, ale aj akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe s bydliskom v členskom štáte. Transparentnosť je najlepší spôsob na zamedzenie korupcii, podvodom, konfliktu záujmov a zlému hospodáreniu.

Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a s akými výsledkami sa prideľujú a vynakladajú verejné prostriedky. Je preto potrebné, aby inštitúcie EÚ uplatňovali túto zásadu vo vzťahu k chodu inštitúcie a politikám a finančným prostriedkom, prideleným na ich realizáciu na všetkých úrovniach.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which reiterates that Parliament should be at the forefront of the proactive approach on publicity, transparency, openness and access to documents; highlights in that regard the success of webstreaming of hearings and committee meetings in addition to plenary sittings, and believes that this should become the norm and that the Legislative Observatory should be expanded even further to include all EU official languages and information, both at committee and plenary level, such as amendments, opinions from other committees, Legal Service opinions, voting lists, roll-call votes, present and voting MEPs, interinstitutional letters, names of shadow rapporteurs, a ‘search by word’ function, multilingual search, tabling deadlines, RSS feeds, an explanation of the legislative procedure, links to webstreamed discussions, etc., to ensure a full cycle of information for citizens, giving access to the documents as well to multilingual citizens’ summaries of legislative proposals and summaries of existing EU legislation (SCADPLUS), for which adequate search and browsing facilities as described should be offered as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. A transparência é um elemento essencial de uma democracia participativa e representativa, pois permite aos cidadãos participar na tomada de decisões e exercer o controlo público das mesmas. É reconhecidamente a melhor forma de prevenir a corrupção, a fraude e a má gestão. Para garantir essa transparência é essencial um acesso o mais pleno possível aos documentos das instituições, órgãos, organismos e agências da UE, por todas as pessoas. Esta regra não pode nem deve ser limitada aos documentos ligados ao processo legislativo, e os motivos de recusa de acesso a um documento devem ser o mais limitados e claros possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport demande que les parlementaires et les citoyens soient tenus informés des décisions qui se prennent au niveau européen. Il explique, pour cela, que les documents doivent être disponibles dans toutes les langues de l'Union européenne et leur accès, facilité. Que n'en va-t-il de même au Parlement européen! Il demande aussi que les États membres soient transparents dans la transposition, en droit national, de la législation européenne. Il est lamentable d'en être réduit à devoir faire ce genre de requêtes dans une Union qui se réclame de la démocratie. Je vote pour et je dénonce l'opacité de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Na minha opinião, a transparência no acesso público a documentos das instituições europeias é uma boa forma de prevenir a corrupção, a fraude, os conflitos de interesses e a má gestão. No entanto, sempre que se justifique a sua não disponibilização, os motivos da recusa do acesso aos documentos devem basear-se em excepções clara e rigorosamente definidas, que permitam aos cidadãos compreender a recusa e utilizar de modo eficaz outras vias disponíveis para obterem informação.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'accès aux documents et la transparence sont des principes de base des institutions et du bon fonctionnement de la démocratie. Toutefois, il faut éviter que cette transparence ne soit, dans certains cas, un frein à l'évolution des dossiers et des négociations, voire un échec ou une certaine forme d'immobilisme forcé. Les députés doivent pouvoir travailler en toute indépendance. Je suis entièrement d'accord avec le fait que la transparence et l'ouverture s'appliquent aux députés pour ce qui concerne leur participation au travail parlementaire et leur présence. Mais j'attire toutefois l'attention sur le fait que lorsqu'on parle d'activités des députés, il faut éviter d'aller trop loin, notamment en ce qui concerne leur agenda, les contacts qu'ils ont eus ou les documents et échanges qu'un député a reçus, rédigés ou envoyés dans le cadre de son mandat.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Európska únia sa dostala do novej etapy vďaka prijatiu Lisabonskej zmluvy, ktorá priamo zaviedla nový ústavný rámec inštitucionálnej transparentnosti EÚ za účelom vytvorenia otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej administratívy. Vytvorením neochvejného základného práva prístupu k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ sa participatívna demokracia umožňujúca občanom zúčastňovať sa na rozhodovacom procese, vykonávať verejnú kontrolu, a tak zaručovať legitímnosť demokratického politického systému stáva skutočnosťou. Občania sa priamo môžu zapájať do demokratického procesu, kontrolovať, ako sa vynakladajú verejné prostriedky, a tiež priamo bojovať proti korupcii, ktorá je spojená práve s neprehľadnosťou mechanizmov a uzavretosťou inštitúcií. Realita každodenného života však zostáva prozaickejšia, a preto z vyššie uvedených dôvodov plne podporujem požiadavky vyslovené v správe o prístupe k dokumentom, aby všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ jednali proaktívne a aby na svojich internetových stránkach automaticky sprístupňovali verejnosti okrem všeobecných dokumentov o činnosti aj rozpočty a zoznamy uzavretých zmlúv o verejnom obstarávaní. Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť silnú potrebu zabezpečenia transparentnosti pri správe európskych fondov, kde sa javí ako nevyhnutné systematicky zverejňovať rovnaké kategórie informácií o všetkých príjemcoch prostriedkov z eurofondov na jednotnej webovej stránke. Takéto počínanie jednoznačne posilní dôveru občanov v jednanie Európskej únie a správne nakladanie s finančnými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I agree that common rules for classification of documents and a broader redefinition of a document must be clarified in the legislative review. I also support the need to ensure a ‘space to think’ without undermining transparency or the encouragement of free thinking within the agencies and the institutions as well as an appropriate equilibrium between transparency and data protection. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η συγκεκριμένη έκθεση αποσκοπεί στην αύξηση του βαθμού λογοδοσίας της Ε.Ε. προς τους πολίτες της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή. Η πρόσβαση στα έγγραφα και τις πληροφορίες αποτελεί έναν τρόπο – και σίγουρα όχι τον μόνο – ώστε να διασφαλισθεί η συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διεργασία, αλλά και να ενισχυθεί η διαφάνεια των πολιτικών και των δράσεων της Ε.Ε, όπως ορίζεται άλλωστε στα άρθρα 9-11 της Συνθήκης. Σε κάθε περίπτωση, αν και στα νομοθετικά έγγραφα υπάρχει πλήρης παροχή πρόσβασης, διαπιστώνονται εξαιρέσεις σε μη νομοθετικά έγγραφα, οι οποίες θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και να δικαιολογούνται μόνο μέσω αυστηρών κριτηρίων (π.χ. δυσανάλογη βλάβη για το δημόσιο συμφέρον). Η έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, συμπεριέλαβε την συγκεκριμένη διάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O acesso aos documentos é um direito fundamental da União Europeia pós-Tratado de Lisboa. A transparência constitui de facto a regra geral e, com o Tratado de Lisboa (e, consequentemente, devido ao facto de a Carta dos Direitos Fundamentais da UE ter adquirido força jurídica vinculativa), passou a ser um direito fundamental dos cidadãos juridicamente vinculativo, pelo que todas as decisões de recusa de acesso aos documentos devem basear-se em excepções clara e rigorosamente definidas, razoavelmente explicadas e bem fundadas, que permitam aos cidadãos compreender a recusa e utilizar de modo eficaz as vias de recurso disponíveis. Concordo com o apelo feito para que a transparência ao nível da UE se reflicta na transposição, pelos Estados-Membros, da legislação comunitária para o direito nacional, mediante o estabelecimento, entre outros, de quadros de correspondência e baseando-se nas melhores práticas em matéria de transparência dos serviços parlamentares e governamentais em linha (e-Parlamento e e-governo). Votei favoravelmente o presente relatório por concordar ainda com a necessidade de incentivar a Comissão a maximizar a transparência das normas que promovem o acesso público aos documentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. A transparência é um elemento essencial de uma democracia participativa e representativa, pois permite aos cidadãos participar na tomada de decisões e exercer controlo público das mesmas. É reconhecidamente a melhor forma de prevenir a corrupção, a fraude e a má gestão. Para garantir essa transparência, é essencial um acesso o mais pleno possível aos documentos das instituições, órgãos, organismos e agências da UE, por todas as pessoas. Esta regra não pode nem deve ser limitada aos documentos ligados ao processo legislativo, e os motivos de recusa de acesso a um documento devem ser o mais limitados e claros possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I welcome this report on public access to documents. It is often said that sunlight is the best disinfectant and this report reaffirms that transparency is not merely a proverbial ideal but rather a fundamental right protected by the EU Charter of Fundamental Rights. Transparency is essential in order to effectively counteract corruption, fraud, conflicts of interest and mismanagement. Moreover, it is a vital structural tool to be used in the promotion of a virtuous cycle in public administration. We should reject any retrospective, backward-looking approach to transparency and, in light of calls from the European Ombudsman for the European Institutions to adopt a proactive approach, we should make as much information as possible openly available to the public. We cannot understate the nexus between open and transparent decision-making and the improvement of civil society’s participation in public life. This, in turn, strengthens the relationship between the Institutions and the European citizen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Uma das garantias fundamentais dos cidadãos relativamente às entidades políticas públicas é a transparência da actuação destas últimas. Para o efeito, é necessário atribuir aos cidadãos posições subjectivas que lhes permitam efectivar um tal direito. Neste sentido, a possibilidade de acesso dos cidadãos europeus aos documentos da União assume-se como um direito que só em casos especialmente fundamentados deve poder ser restringido. Na verdade, só por esta via se consegue garantir um adequado acompanhamento, por parte dos cidadãos, das soluções adoptadas, reforçando ao mesmo tempo a legitimidade da actuação dos órgãos públicos junto do conjunto dos eleitores. A protecção do acesso público aos documentos é, pois, um aspecto com o qual o Parlamento Europeu, enquanto assembleia dos representantes dos cidadãos europeus, não pode deixar de estar comprometido.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. Among other things, the resolution: recalls that transparency is the general rule and that, with the Lisbon Treaty (and accordingly, with the acquisition of binding legal force for the EU Charter of Fundamental Rights), it became a legally binding fundamental right of the citizen, so that any decisions denying access to documents must be based on clearly and strictly defined exceptions founded on sound arguments and reasonably explained, allowing citizens to understand the denial and to use the legal remedies available to them effectively; considers that the EU should stand at the forefront, providing a model of institutional transparency and modern democracy for the Member States as well as for third countries; and recalls that transparency is the best way to prevent corruption, fraud, conflicts of interest and mismanagement.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – L'accès aux documents est prévu par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne via son article 15 qui énonce que "tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union". Le rapport SARGENTINI fait l’examen annuel de l’application de ce droit qui régit l'exercice du droit d'accès des citoyens aux documents des institutions de l'UE. J'ai voté en faveur de ce rapport car il respecte une ligne de conduite consistant à garantir l’accès aux documents et la transparence durant le processus législatif, lorsque cela est nécessaire et compréhensible pour le public.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório, incluído no debate Legislar melhor, pretende criar uma linha de transparência, publicidade, abertura e acesso aos documentos das instituições europeias e entidades conexas. A fim de promover a boa governação e a participação dos cidadãos europeus nas actividades da UE, tal como expresso no artigo 15.º do TFEU, e segundo o princípio de uma administração aberta, eficaz e independente, artigo 298.º, as instituições europeias comprometem-se a facultar os documentos legislativos em curso, sob certas condições, nomeadamente a margem de reflexão.

O acesso livre aos documentos e informações da UE é essencial para informar os cidadãos europeus dos diferentes processos que se desenvolvem nas instituições europeias. Além disso, é mencionada a necessidade de uma abertura institucional, ou seja, entre as próprias instituições e agência europeias, de forma a estabelecer um modelo de transparência institucional. Apoio a aprovação deste relatório, sublinhando a transparência interinstitucional, uma vez que é essencial que o Parlamento Europeu, como representante dos 500 milhões de cidadãos europeus, participe, juntamente com a Comissão, na negociação dos acordos internacionais, tal como estabelecido no Tratado de Lisboa, podendo, assim, expressar a sua opinião.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, aš sutinku su pranešėju, jog skaidrumas yra būtinas norint užtikrinti demokratinės politinės sistemos atskaitomumą ir teisėtumą. Piliečiai turi teisę žinoti kaip priimami politiniai sprendimai ir kodėl. Lietuva išgyvena visuomenės nepasitikėjimo krizę dėl institucijų skaidrumo stokos. Teismai tiek Lietuvoje, tiek Europoje pademonstravo savo neatsparumą politinėms manipuliacijoms. Visuomenės pasitikėjimas teismais ir vietos vyriausybe toliau išlieka mažas. Remiantis „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenimis tik 19 proc. Lietuvos piliečių pasitiki teismais, o prieš keletą metų šis rodiklis buvo 35 proc. Remiantis „Bertelsmann Transformation Index“ duomenimis skaidrumo rodiklis priimant sprendimus savivaldybėje taipogi nėra itin didelis Lietuvoje.

Miestų tarybų teisės aktai retai randami internete, o apie sprendimus dažniausiai sužinoma tik po jų priėmimo. Svarbu, kad mūsų įstatymų leidimo ir teisminiai procesai būtų labiau skaidrūs, atskaitingi bei prieinami visuomenei. Šiame pranešime primenama, jog Lisabonos sutartimi sukurta nauja konstitucinė ES institucijų skaidrumo struktūra, siekiant, kad sprendimų priėmimas būtų labiau atviras ir veiksmingesnis. Dabar tetrūksta tik politinės valios.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Transparenz stellt seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages und der damit verbundenen Rechtsverbindlichkeit der EU-Grundrechtecharta ein wesentliches Bürgerrecht dar. Um diesem Recht effektiv Geltung zu verschaffen, bedarf es klarer Definitionen und Erklärungspflichten für Ablehnungsbescheide. Aufgrund der bisherigen Probleme, die sich über die Jahre gesammelt haben, war eine gesetzliche Regelung unumgänglich. Ich habe dem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione della collega Sargentini che fornisce una rassegna annuale sull'applicazione del regolamento che riguarda l'accesso del pubblico ai documenti delle Istituzioni comunitarie. Ciò consente ai cittadini comunitari di avere una visione più completa del lavoro svolto da Parlamento, Commissione e Consiglio, permettendogli di comprendere meglio la realtà delle istituzioni.

 
  
  

Bericht: Andrew Duff (A7-0240/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o documento. A aprovação da Comissão pelo Parlamento, em Fevereiro de 2010, baseou-se num processo reforçado de audições que assegurou uma avaliação aberta, justa e coerente de toda a Comissão indigitada. No entanto, em colaboração com a Comissão, é ainda possível retirar conclusões do processo de aprovação, nomeadamente o facto de ser necessário e desejável proceder a alterações numa fase ulterior. Não obstante, é necessário rever o Código de Conduta dos Comissários, em especial as suas disposições respeitantes às declarações financeiras dos Comissários, com vista a assegurar à União Europeia as mais elevadas normas de governação.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Cette résolution vise à modifier le règlement intérieur du Parlement européen afin de définir des conditions identiques aux auditions de tous les candidats aux postes de Commissaire européen et que celles-ci permettent la meilleure expression possible des députés européens. J’ai soutenu ce rapport car il renforce cet exercice démocratique extrêmement important des auditions, qui rappelons-le, permettent au Parlement européen, à chaque début de législature, d’écarter les candidats ne correspondant pas à la mission de Commissaire européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O presente relatório, que apoiei, tem por objectivo a alteração do Regimento do Parlamento Europeu, respectivamente os artigos 106.º e 192.º, bem como o Anexo XVII, incluindo-se no mesmo as audições aos Comissários indigitados para a Comissão Europeia. Com estas alterações ao Regimento, reforçam-se os poderes do Parlamento Europeu no processo de escolha dos novos Comissários Europeus, ao prever-se, nomeadamente, a possibilidade de uma segunda audição aos Comissários indigitados, em caso de necessidade, bem como a possibilidade conferida ao Presidente de solicitar ao Presidente eleito da Comissão que informe o Parlamento sobre a atribuição das pastas no colégio de Comissários. Esta alteração irá igualmente reforçar a transparência no processo de escolha dos novos Comissários ao estipular a realização da transmissão audiovisual em directo das audições, podendo assim os cidadãos europeus assistir em directo às audições dos Comissários indigitados. Finalmente, destaco a recomendação feita à Comissão relativa à necessidade de rever o Código de Conduta dos Comissários, especialmente as disposições respeitantes às declarações financeiras dos interesses dos Comissários, com vista a assegurar à Comissão Europeia as mais elevadas normas de governação.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He aprobado este informe para aclarar el sistema de las audiencias de los Comisarios europeos dando más importancia a los coordinadores de cada comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente proposta di modifica del regolamento del Parlamento ha lo scopo di assicurare che la valutazione della Commissione da parte del Parlamento stesso avvenga correttamente, tramite procedure di controllo più efficaci. Condivido pienamente quanto affermato nella proposta stessa, la quale specifica che la corretta valutazione della Commissione è vitale per migliorare gli standard di governance dell'UE stessa, e ritengo che la massima trasparenza e la reciproca supervisione tra le istituzioni siano essenziali per questo fine. Il mio voto è perciò positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considero ser necessário que a Comissão reveja o Código de Conduta dos Comissários, em especial as disposições do mesmo respeitantes às declarações financeiras dos Comissários, com vista a assegurar à União Europeia as mais elevadas normas de governação. Concordo com as alterações apresentadas no relatório, considerando que a aprovação da Comissão pelo Parlamento em Fevereiro de 2010 se baseou num processo reforçado de audições que assegurou uma avaliação aberta, justa e coerente de toda a Comissão indigitada.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. À luz da experiência com as últimas audições aos Comissários indigitados, afigura-se necessário proceder a pequenas alterações no Regimento, de forma a melhorar o procedimento e dotá-lo de uma maior transparência. As alterações introduzidas são de carácter meramente técnico e permitem melhorar a forma como as audições se processam, sem que sejam introduzidas quaisquer alterações de fundo ao nível político.

Prevê-se a possibilidade de se convocar uma segunda e última audição, no caso de durante o desenrolar da audição se tornar manifestamente necessário prolongar o exame do Comissário indigitado. Da mesma forma que se pretende aumentar os índices de transparência ao prever a realização de uma transmissão audiovisual em directo das audições. Apoio igualmente a necessidade de a Comissão proceder à revisão do Código de Conduta dos Comissários, de modo a garantir uma maior transparência, bem como assegurar a existência na UE das mais elevadas normas de governação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O colega Duff vem-se destacando há já várias legislaturas pela forma como procura estudar e desenvolver soluções institucionais que permitam melhorar o modo de funcionamento da União Europeia e intensificar a integração dos seus Estados-Membros. Não me oponho às alterações que advoga para o Regimento do Parlamento, atendendo a que estas visam reforçar a capacidade de escrutínio da câmara face às nomeações para o Colégio de Comissários e os níveis de transparência e de informação face aos Comissários designados. Dito isto, não gostaria que semelhante alteração fosse entendida como uma licença para promover grilling sessions em que, em vez de avaliações rigorosas à sua competência técnica, os comissários indigitados se vejam confrontados com inquirições deselegantes e desadequadas acerca dos seus valores, crenças e vida pessoal. Cabe ao Parlamento estar à altura daquilo que se propõe.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. De cinco em cinco anos, duração do mandato da Comissão Europeia, procede-se à nomeação do Colégio de Comissários do órgão executivo da União Europeia. De acordo com o Tratado de Lisboa, o número de Comissários corresponde ao número dos Estados-Membros – actualmente são 27 – e são aprovados pelo Parlamento Europeu em duas fases: primeiro, sob proposta do Conselho Europeu, elegem o Presidente da Comissão; a seguir, analisam as candidaturas propostas pelo Conselho de comum acordo com o Presidente. O processo de aprovação pelo PE rege-se pelo disposto no Anexo XVII do Regimento e compreende as seguintes etapas: apreciação dos curricula vitae e das declarações de interesses financeiros, resposta a um conjunto de perguntas escritas, audição pública de três horas, avaliação pelas comissões parlamentares e apreciação pela Conferência dos Presidentes.

O presente relatório, elaborado por Andrew Duff, sugere um conjunto de pequenas alterações ao Regimento no que respeita às audições dos Comissários indigitados. Congratulo-me com as propostas de alteração do Regimento apresentadas, uma vez que constituem um contributo significativo na melhoria da qualidade dos nossos comissários com as quais os cidadãos europeus muito terão a ganhar.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Parlament schválil Komisiu vo februári 2010 na základe posilneného postupu vypočutí, ktorým sa zabezpečilo, že celá dezignovaná Komisia bola hodnotená otvorene, spravodlivo a dôsledne. Napriek tomu možno zo schvaľovacieho postupu vyvodiť závery, že je potrebné a žiaduce vykonať v spolupráci s Komisiou ďalšie úpravy. Je potrebné revidovať kódex správania členov Komisie a najmä jeho ustanovenia, ktoré sa týkajú finančných vyhlásení členov Komisie, s cieľom dosiahnuť v Európskej únii najvyšší štandard riadenia.

Niektoré hlavné zmeny dopĺňajúce rokovací poriadok sú nasledovné: predseda Parlamentu môže vyzvať zvoleného predsedu Komisie, aby informoval Parlament o rozdelení rezortných povinností v navrhovanom kolégiu členov Komisie v súlade so svojim politickým smerovaním; zvolený predseda Komisie predstaví kolégium členov Komisie a jeho program na rokovaní Parlamentu, na ktoré sú prizvaní predseda Európskej rady a predseda Rady; koordinátori výborov sú zvolaní predsedom výboru na účel prípravy organizácie vypočutí vymenovaných členov Komisie; vypočutia organizuje Konferencia predsedov na základe odporúčania konferencie predsedov výborov a za konkrétne opatrenia sú zodpovední predseda a koordinátori každého výboru; na trvanie každého vypočutia budú vyhradené tri hodiny a ak v jeho priebehu vyplynie, že vo vypočúvaní vymenovaného člena Komisie je potrebné pokračovať, môže sa usporiadať druhé a posledné vypočutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Dans bien des domaines, le Parlement européen demeure encore l'éternel second, et celui de la désignation des nouveaux commissaires européens en est un bon exemple. C'est pourquoi, malgré ce rôle mineur prévu dans les traités, nous devons, en tant que représentants des peuples européens, mettre tout en œuvre pour vérifier la qualité des candidats choisis par les États membres et présentés dans un seul et même paquet, afin d'aller au-delà d'une simple approbation formelle du collège dans son ensemble. Ces auditions sont donc une occasion unique de s'assurer de la qualité des commissaires désignés. C'est pourquoi j'ai souscrit aux propositions formulées afin de les organiser au mieux et de donner le plus d'occasions possibles aux élus de tester si les candidats correspondent effectivement aux exigences requises pour le portefeuille qui leur aura été attribué. À chaque groupe politique ensuite d'avoir le courage de tirer les conclusions sur la réussite ou non de ces examens de passage!

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi yra atkreipiamas dėmesys į Komisijos neseniai persvarstytą Komisijos narių elgesio kodeksą ir ypač jo nuostatas dėl Komisijos narių finansinių deklaracijų. Yra nusprendžiama nuolat stebėti, kaip taikomas naujas Komisijos narių elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga pasiektų aukščiausių valdymo standartų.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Kódex správania členov Komisie je potrebné revidovať. Osobitne ustanovenia, ktoré sa týkajú finančných vyhlásení členov Komisie, s cieľom dosiahnuť v Európskej únii najvyšší štandard riadenia.

Preto som podporil zmeny a doplnky rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v zmysle zmien, ktoré boli predložené na hlasovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Głosowałem za ponieważ uważam, że zmiana regulaminu przesłuchań kandydatów na komisarzy jest konieczna zarówno na szczeblu organizacyjnym jak i politycznym. Uważam, że zaproponowane zmiany są wystarczające, aby wprowadzić ulepszoną i przejrzystą procedurę.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the recommendations contained in this report, which should improve the conduct of hearings for Commissioners-designate.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les commissaires disposent des pouvoirs législatifs qui devraient être ceux du Parlement européen. Leur élection devrait faire l'objet d'un vrai débat et d'une élection individuelle. Ce texte ne fait pas cette demande minimale. Il restreint au contraire les possibilités de débat. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Regimento que define as actuais regras nas audições dos Comissários parece-me adequado, no entanto, necessita de alguns ajustamentos, que estão previstos nesta alteração. Os ajustamentos têm por objectivo proporcionar uma maior transparência, bem como melhorar os procedimentos. As alterações propostas apresentam um carácter meramente técnico e permitem melhorar a forma como as audições se processam, sem que sejam introduzidas quaisquer alterações de fundo ao nível político. Destaco a possibilidade de se convocar uma segunda e última audição, caso durante o desenrolar da primeira audição se tornar manifestamente necessário prolongar o exame do Comissário indigitado.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The conclusions that can be drawn from the first approval process, in collaboration with the Commission, suggest that further modifications are both necessary and desirable. Therefore I would like to remind the Commission of the need to revise its Code of Conduct for Commissioners, and in particular the provisions thereof concerning financial declarations by Commissioners, with a view to achieving for the European Union the highest standards of governance. Bringing back the memories of actions taken by the Commissioner from Latvia, Piebalgs, I feel shame for Commission. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Bericht von Herrn Duff zur Änderung der Geschäftsordnung betreffend die Hearings der designierten Kommissare mutet sehr technisch an, enthält aber in einigen Punkten empfindliche Einschränkungen von Rechten der Mitglieder des Europäischen Parlaments. So soll es hinkünftig nur noch den Koordinatoren der politischen Fraktionen möglich sein, nach der Anhörung des betreffenden designierten Kommissars die Bewertung für den Ausschuss zu erstellen. Ebenso schlägt Duff vor, hinkünftig nur noch die beiden Präsidenten des Rates und des Europäischen Rates zu den Hearings einzuladen und nicht mehr wie bisher alle Ratsmitglieder. In Summe kann man daher von einer unnötigen und ungerechtfertigten weiteren Beschneidung der Abgeordnetenrechte sprechen. Die Effizienz mag so zwar gesteigert werden. Es geht aber auf Kosten der Demokratie, weshalb ich gegen den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der gegenständliche Bericht verleiht den Koordinatoren eine wichtige - nahezu exklusive - Funktion bei der Auswertung (Evaluierung) und der Ernennung von Kommissionsmitgliedern. Als fraktionsfreies und damit diskriminiertes Mitglied des Europäischen Parlaments, welches regelmäßig von den Koordinatorensitzungen ausgeschlossen wird (offizielle Auslegung von Art.192 der Geschäftsordnung), verwehre ich mich gegen diese Bestimmung. Die Ernennung und Evaluierung der Kommissionsmitglieder sind wichtige Aufgaben im Sinne der 'checks&balance' zwischen den EU-Institutionen. Es kann nicht sein, dass ein Gremium, von dem ein Teil der Abgeordneten grundlos ausgeschlossen wird, diese zentrale Kompetenz besitzt. Ich habe daher negativ abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório sobre a alteração dos artigos 106.º e 192.º, bem como do Anexo XVII do Regimento do Parlamento Europeu, relativos às audições dos Comissários indigitados, apresenta o reflexo do reforço dos poderes do Parlamento Europeu no seu Regimento, após o Tratado de Lisboa. A Comissão Europeia é o governo da União e o Parlamento Europeu não pode deixar de exercer o seu poder de escrutínio na altura da composição desse mesmo governo.

Concordo com o procedimento proposto de serem submetidas duas perguntas comuns a cada um dos Comissários indigitados, redigidas pela Conferência dos Presidentes das Comissões: a primeira incidindo sobre questões de competência geral, de empenhamento europeu e de independência pessoal e a segunda sobre a gestão da pasta e a cooperação com o Parlamento, sendo a comissão competente encarregue de elaborar três outras questões, prevendo-se, além disso, o direito de cada uma elaborar duas questões, no caso das comissões mistas. A proposta de atribuir aos grupos políticos a maior parte do tempo parece-me adequada. Por tudo isto, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. According to the adopted text, Parliament: reminds the Commission of the need to revise its Code of Conduct for Commissioners, and in particular the provisions thereof concerning financial declarations by Commissioners, with a view to achieving for the European Union the highest standards of governance; decides to amend its Rules of Procedure as shown; and points out that the amendments will enter into force on the first day of the next part-session.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo adottato oggi mira a modificare l'attuale procedura di audizione dei Commissari designati. In particolare la relazione propone che per ciascun commissario designato vi siano due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente dovrebbe essere chiamata a formulare tre domande aggiuntive. Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione avrebbe facoltà di formulare due domande. Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori dovrebbero riunirsi per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Dopo tali riunioni, da tenersi a porte chiuse, i coordinatori dovrebbero esprimere il loro giudizio sui commissari designati.

 
  
  

Entschließungsantrag -B7-0478/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente, pois esta resolução reitera o seu compromisso total face ao sistema multilateral de comércio, coloca a OMC como garante de um sistema comercial baseado em regras e reitera o seu compromisso total para que se alcancem os compromissos da Agenda de Desenvolvimento de Doha. Ao mesmo tempo, insiste igualmente na necessidade de se retomar a discussão sobre o futuro funcionamento da OMC, com uma possível reforma no sistema de negociações multilaterais.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de este informe por la necesidad de un pleno compromiso con el sistema multilateral de comercio y con la OMC como garante de un régimen de comercio basado en normas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução porque a Ronda de Doha foi lançada em 2001 com o objectivo de criar novas oportunidades de mercado, reforçar as regras sobre o comércio multilateral e corrigir os actuais desequilíbrios do sistema comercial, pondo o comércio ao serviço do desenvolvimento sustentável, com especial ênfase na integração económica dos países em desenvolvimento e, em particular, dos países menos avançados (PMA), na convicção de que um sistema multilateral, com base em normas mais justas e equitativas, pode contribuir para um comércio justo e livre ao serviço do desenvolvimento de todos os continentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Στην Πρόταση Ψηφίσματος, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων επί της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα, ψήφισα αρνητικά. Οι σημερινοί κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, τους οποίους επιβάλλει ο ΠΟΕ, εξυπηρετούν το συμφέρον των ήδη πλούσιων χωρών και μεγάλων επιχειρησιακών ομίλων ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνουν το χάσμα ανάμεσα σε αυτές και τις φτωχότερες χώρες. Κατά συνέπεια, η αδυναμία υλοποίησης της εν λόγω ατζέντας απορρέει κύρια από την ίδια τη φύση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δυστυχώς, αντί να εξασφαλίζονται οι συνθήκες για παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, το ελεύθερο εμπόριο που διεξάγεται με κάθε κόστος προκαλεί την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την κατάχρηση των φυσικών πόρων και την αύξηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζουν να αντικρίζουν το παγκόσμιο εμπόριο από μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους μεγάλους παίχτες, που βάζουν τους κανόνες, ένας εκ των οποίων είναι και η ΕΕ. Τέλος, η συγκεκριμένη Πρόταση Ψηφίσματος δεν προωθεί ένα εναλλακτικό σύστημα δίκαιων εμπορικών συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluție deoarece consider că încheierea negocierilor pentru Runda de la Doha trebuie să fie impulsionată.

Runda de la Doha a fost lansată în 2001 cu scopul de a promova dezvoltarea, prin contrabalansarea dezechilibrelor din sistemul comercial, astfel încât statele în curs de dezvoltare, precum şi cele mai puțin dezvoltate să fie integrate din punct de vedere economic. În opinia mea, țările industrializate trebuie să își asume răspunderea pentru dezvoltarea statelor sărace. Din păcate, după o lungă perioadă de stagnare a negocierilor, finalizarea acestora nu se prefigurează pentru 2011. Dacă Runda de la Doha se va dovedi un eșec, credibilitatea OMC-ului ca şi garant al unui sistem comercial multilateral eficient ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cooperazione economica, inclusa quella commerciale, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali si invera la politica estera. L´Unione europea, trova come ragione fondativa originaria gli scambi commerciali settoriali prima e il più ampio mercato unico poi. Una ragione fondativa che risente ancora dell´assenza di una politica estera unitaria, di ampio respiro, forte e autorevole che consenta anche la definizione di posizioni strategiche nella cooperazione economica con gli altri Stati e aree geopolitiche. Situazione questa che consente il dilagare autonomo e scoordinato di ciascun Paese membro, sia in proprio, sia nell´ambito delle diverse organizzazioni internazionali di appartenenza. Per far si che i negoziati di Doha trovino uno sbocco utile, rinnovando anche l´utilità dell´Organizzazione mondiale del commercio quale luogo di soluzione dei problemi di equo sviluppo e coesione tra tutti i Paesi associati, occorre operare favorendo l´integrazione in politiche di lungo periodo anche gli altri Paesi, valorizzandone da un lato i vantaggi competitivi e dall´altro il rafforzamento delle effettive capacità di determinare il proprio sviluppo. La relazione approvata ritengo rappresenti un sostegno, seppur modesto, a questa prospettiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le cycle de Doha, lancé en 2001 pour ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et remédier aux déséquilibres actuels du système d'échanges commerciaux, est au point mort depuis 2008. La 8è conférence ministérielle de l'OMC (organisation mondiale du commerce) se réunira en décembre 2011 pour tenter de conclure ce "cycle de Doha". Nous appelons de nos vœux qu'elle obtienne au minimum des résultats en faveur des pays les moins avancés. L'organisation mondiale du commerce doit mettre en place des règles internationales pour limiter les fluctuations des prix sur les denrées et assurer ainsi une plus grande sécurité alimentaire. Elle doit également instaurer des règles d'origine préférentielles plus simples et plus transparentes sur les importations en provenance des pays les moins avancés (PMA). Si les membres de l'OMC ne réussissent pas à s'entendre pour contribuer à un développement global, ambitieux et équilibré, pour assurer la croissance économique et l'éradication de la pauvreté dans le monde entier, il faudra alors mettre en œuvre une réforme profonde de l'OMC. Seul un système commercial mondial réglementé et équitable mettra le commerce au service du développement durable.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), par écrit. – Depuis 2001, le cycle de négociation de Doha engagé au sein de l'OMC est censé rééquilibrer les règles du commerce mondial en faveur des pays en développement. Ces négociations se sont depuis enlisées. Les facteurs de blocage sont multiples et les responsabilités partagées, mais ce sont les pays en développement qui sont les plus pénalisés par l'échec des négociations. Tous les efforts doivent être faits pour aboutir, mais la négociation doit davantage tenir compte des inquiétudes exprimées, y compris dans les pays en développement, et en particulier de la situation des secteurs fragiles de l'industrie et de celle de l'agriculture, pour laquelle la priorité doit être la sécurité alimentaire des populations. Les services publics doivent pouvoir rester régis par chaque pays en fonction de l'intérêt public et non libéralisé dans le cadre de marchandages contraints sans lien avec les besoins sociaux. À ces conditions, la conclusion du cycle de Doha est souhaitable et nécessaire. La multiplication d'accords bilatéraux – tels que ceux négociés en ce moment – ne permettra pas de fixer des règles claires et équitables. Le multilatéralisme reste le meilleur cadre pour garantir un juste échange qui contribue au développement durable de tous les continents.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por considerar que a concretização das negociações em curso da Ronda de Doha poderá ter um papel importante para garantir um sistema de comércio regulamentado, que contribua para uma melhor gestão da globalização, através de uma repartição mais equitativa dos seus benefícios e do respeito por um crescimento económico equilibrado.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a ronda de Doha, que tem por objectivo criar novas oportunidades de mercado, reforçar as regras sobre o comércio multilateral e corrigir os actuais desequilíbrios do sistema comercial, assume uma importância fundamental, não apenas para o comércio internacional, mas também para uma repartição mais equitativa dos benefícios da globalização. Assim, é importante que a agenda de Doha para o desenvolvimento tenha em consideração aquele efeito e contribua de facto para que se realizem os Objectivos do Milénio. Tal com o texto da resolução afirma, também eu espero que a 8.ª Conferência Ministerial da OMC, a realizar em Genebra, de 15 a 17 de Dezembro, centre os seus objectivos na questão do desenvolvimento, esperando ver cumpridos os objectivos estabelecidos na Declaração Ministerial de Doha de 2011 e os compromissos assumidos na Conferência Ministerial da OMC em Hong Kong, em 2005, de apoio aos países menos desenvolvidos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Ronda de Doha, lançada em 2001, tinha como objectivo criar novas oportunidades de mercado, reforçar as regras sobre o comércio multilateral e corrigir os actuais desequilíbrios do sistema comercial, colocando-o ao serviço do desenvolvimento sustentável, de modo a contribuir para um comércio justo e livre que potenciasse o desenvolvimento dos cinco continentes. As conversações Ministeriais da Organização Mundial do Comércio (OMC) para encerrar a Ronda de Doha chegaram a um impasse no final de Julho de 2008. Entretanto, no início de 2011, verificaram-se alguns progressos que, no entanto, não permitem a conclusão das negociações até ao final de 2011. Considerando que, entre 15 e 17 de Dezembro de 2011, se realizará, em Genebra, a 8.ª Conferência Ministerial da OMC, entendo que a representação do Parlamento Europeu deve ser portadora de uma posição do mesmo. Por isso, manifesto a minha total concordância com a proposta de resolução apresentada pelo colega Vital Moreira, em nome da Comissão do Comércio Internacional, e na sequência de uma declaração da Comissão nos termos do n.º 2 do artigo 110.º do Regimento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Organização Mundial do Comércio (OMC) é um dos mais relevantes instrumentos da globalização capitalista, com um papel fulcral na afirmação (e imposição) de um dos seus pilares: a desregulação e liberalização do comércio internacional, para beneficiar os grandes grupos económicos das grandes potências, criando-lhes novas oportunidades de mercado (como elucidativamente refere a resolução). Mas também para forçar a competição entre a força de trabalho, conseguindo maior disponibilidade de mão-de-obra a mais baixo custo.

A retórica do multilateralismo, a que frequentemente recorrem os defensores da OMC, não ilude o facto de esta ser uma organização não democrática, porque não representativa e porque efectivamente contrária aos interesses dos povos. A falácia da repartição mais equitativa dos benefícios da globalização, que esta organização poderia proporcionar, acaba por ruir perante as evidentes consequências do livre comércio: destruição e deslocalização de actividades produtivas e de postos de trabalho, ataque a direitos sociais e laborais, degradação do ambiente e dos recursos naturais.

É este o caminho de Doha. Um caminho que urge inflectir, no interesse dos trabalhadores e dos povos da Europa e do mundo. O sistema de governação económica mundial, referido na resolução, mais não é do que o governo do capital, agindo à escala planetária na defesa dos seus interesses.

Obviamente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. É conhecido que a Organização Mundial do Comércio (OMC) é um dos mais relevantes instrumentos da globalização capitalista, com um papel fulcral na afirmação (e imposição) de um dos seus pilares: a desregulação e liberalização do comércio internacional, para beneficiar os grandes grupos económicos das grandes potências, criando-lhes novas oportunidades de mercado.

Mas visa igualmente forçar a competição entre a força de trabalho, conseguindo maior disponibilidade de mão-de-obra, a mais baixo custo. A retórica do multilateralismo, a que frequentemente recorrem os defensores da OMC, não ilude o facto de esta ser uma organização não democrática, porque não representativa, e porque, efectivamente, contrária aos interesses dos povos.

São conhecidas as evidentes consequências do livre comércio: destruição e deslocalização de actividades produtivas e de postos de trabalho, ataque a direitos sociais e laborais, degradação do ambiente e dos recursos naturais. É este o caminho de Doha.

Ora, no interesse dos trabalhadores e dos povos da Europa e do mundo é preciso alterar este caminho. O sistema de governação económica mundial, referido na resolução, mais não é do que o governo do capital, agindo à escala planetária, na defesa dos seus interesses.

Por isso, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Medzinárodný obchod sám osebe nemožno hodnotiť pozitívne ani negatívne. Je to nástroj, ktorého výsledky sú závislé od použitia. Som toho názoru, že medzinárodný obchod by nemal byť iba nástrojom dosahovania ziskov a platformou pre konkurenčný súboj štátov, kde často vyhráva ten silnejší. Mal by byť aj nástrojom rozvoja. Preto si myslím, že je žiaduce, aby na decembrovej ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie toto stanovisko presadzovali nielen zástupcovia tzv. rozvojových ekonomík, ale aj predstavitelia z EÚ. Rozvoj sa musí dostať do centra Rozvojového programu z Dauhy (DDA).

Okrem toho, návrh uznesenia EP od Výboru pre medzinárodný obchod formuluje aj požiadavku udržateľného rozvoja. Je dôležité zlepšiť prístup k ekologickému tovaru a technológiám, a preto treba znížiť resp. odstrániť colné a necolné prekážky pre ekologický tovar a služby. Ak sa medzinárodný obchod bude rozvíjať smerom k spravodlivému a udržateľnému rozvoju bude mať určite i menej kritikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi yra siekiama sukurti naujas prekybos galimybes, sutvirtinti daugiašalės prekybos taisykles, išspręsti su esamu prekybos sistemos disbalansu susijusias problemas ir panaudoti prekybą siekiant tvaraus vystymosi, pabrėžiant besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, ekonominės integracijos svarbą, vadovaujantis įsitikinimu, kad taikant teisingesnėmis taisyklėmis pagrįstą daugiašalę sistemą bus lengviau vykdyti sąžiningą ir laisvą prekybą siekiant visų žemynų vystymosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), skriftlig. − Med Doha-runden lægges der op til en generel revision af WTO’s handelsbestemmelser: bedre global styring, bæredygtig udvikling samt bedre forhold for international handel og investeringer.

Doha-udviklingsrunden, indledt i 2011, er højaktuel set ud fra et international handel-synspunkt, og derfor glæder det mig, at Europa-Parlamentet har vedtaget dette forslag.

Jeg har stemt for beslutningen, da den understreger vigtigheden af at følge op på WTO-medlemmernes tilsagn om at hjælpe især udviklingslandene til at få udbytte af WTO’s bestemmelser, bl.a. ved at sikre dem adgang til industrilandenes markeder. Det glæder mig, at S&D’s formand for Udvalget om International Handel, Vital Moreira, har fokuseret på at sikre, at de positive virkninger af globaliseringen også kommer udviklingslandene til gode.

Vanskelighederne ved at nå til en afslutning på Doha-runden har været velkendte, siden forhandlingerne i 2008 gik i stå, og 2011 anses for året, hvor det omsider er muligt at forhandle en aftale på plads ved WTO’s ottende ministerkonference i Genève medio december.

Jeg kan kun give min fulde støtte til beslutningen og tilkendegivelsen af, at ministerkonferencen i Genève som et minimum skal levere resultater til fordel for de mindst udviklede lande.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. − Kolo rokovaní v Dauhe v roku 2001 sa začalo s cieľom vytvoriť nové obchodné príležitosti, posilniť mnohostranné obchodné pravidlá, riešiť aktuálne prípady nerovnováhy v systéme obchodovania a využiť obchod v prospech udržateľného rozvoja s dôrazom na hospodárske začlenenie rozvojových krajín, predovšetkým najmenej rozvinutých krajín. Mnohostranný systém založený na spravodlivejších a objektívnejších pravidlách môže byť prínosom pre spravodlivý a slobodný obchod slúžiaci rozvoju všetkých kontinentov.

WTO musí zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní lepšieho riadenia globalizácie, spravodlivejšieho rozdelenia jej prínosov a vyváženého hospodárskeho rastu. Vzhľadom na pretrvávajúcu patovú situáciu, pokiaľ ide o pôvodnú štruktúru a ciele DDA, je v súčasnosti viac než kedykoľvek doteraz potrebné obnoviť diskusiu o ďalšom fungovaní WTO a možnej reforme mnohostranného obchodného systému. Komisia musí iniciatívne rokovať s Parlamentom o spoločnej vízii štruktúry budúceho svetového obchodného systému. WTO musí dôsledne a naliehavo riešiť nové globálne problémy spojené s obchodom, ako sú potravinová bezpečnosť, energetika, udržateľný rozvoj a pomoc obchodu, a to aj v prípade, ak sa DDA neuzavrie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution, in which Parliament reiterates its full commitment to the multilateral trading system and the WTO as the guarantor of a rules-based trade system, and reaffirms its full commitment to a balanced and fair conclusion of the DDA.

It also recognises the deadlock in the original architecture and objectives of the DDA and insists on the need to resume the debate on the future functioning of the WTO, with a possible reform on the new multilateral trading system. The S&D Group decided to support this resolution. However, some key amendments were eliminated in the committee vote and up-to-date elements on the negotiations are missing in the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport est une ode à la lutte contre tout protectionnisme. Il se permet de donner des leçons aux pays émergents et de menacer tous ceux qui osent décider de restreindre leurs exportations de ressources naturelles. Impérialisme grossier et brutal. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Ronda de Doha foi lançada em 2001 com o objectivo de criar novas oportunidades de mercado, reforçar as regras sobre o comércio multilateral e corrigir os actuais desequilíbrios do sistema comercial, pondo o comércio ao serviço do desenvolvimento sustentável, com especial ênfase na integração económica dos países em desenvolvimento e, em particular, dos países menos avançados (PMA), na convicção de que um sistema multilateral, com base em normas mais justas e equitativas, pode contribuir para um comércio justo e livre ao serviço do desenvolvimento de todos os continentes. Assim sendo, temos todos que continuar a fazer esforços para assegurar o êxito das negociações.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Cela fait bientôt dix ans que les négociations du cycle de Doha ont commencé et on est dans l'obligation de constater qu'elles ne pourront se clôturer lors de la 8e conférence ministérielle de décembre. Depuis 2008, les positions restent bloquées. Or, les objectifs fixés à Doha restent d'actualité: réduire les subventions qui contribuent à la surpêche, établir des disciplines pour les subventions à l'agriculture qui faussent les échanges, éliminer les subventions à l'exportation, réduire les droits de douane appliqués aux produits industriels, simplifier les formalités douanières, élargir les débouchés pour des secteurs de services dynamiques et surtout mieux intégrer les pays les moins avancés dans le système commercial. Si l'on veut aboutir, il faut, comme le dit très justement Pascal Lamy, avoir du courage politique et être pragmatique. Il faut s'attaquer sans tarder aux questions urgentes pour Pays les moins avancés (PMA), telles que le coton et les règles d'origines.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Doha Negotiations are multilateral trade negotiations aimed at decreasing trade restrictions around the world, which will allow countries to increase trade worldwide. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die im Jahre 2001 in Doha (Katar) begonnenen Verhandlungen sind nach nun zehn Jahren weiterhin festgefahren. Der letzte Versuch einer Einigung fand 2008 in Genf statt. Sie scheiterte an den Forderungen der wirtschaftlich erstarkten Schwellenländer China und Indien. Die Kompromisslosigkeit der Vereinigten Staaten hatte einen Konsens unmöglich gemacht. Der Entschließungsantrag wird den neuen Machtverhältnissen in den WTO-Verhandlungen nicht gerecht, da insbesondere China und Indien diese als Bühne für Machtproben mit den Industrieländern nutzten. Ebenso findet die Exportbeschränkung von Rohstoffen durch China keine ausreichende Würdigung.

Die Verurteilung durch die WTO wird das Land aller Voraussicht nach nicht dazu bewegen, seine Exporte bei den Rohstoffen zu steigern. Die Gefahr besteht, dass die EU ihren Handel einseitig liberalisiert. Damit entstünde eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der anderen Mitglieder der WTO. Dieser Ansatz ist in diesem Bericht bereits abzusehen. Ebenso vermisst man die Anregung zur Regelung der Probleme beim Schutz des geistigen Eigentums. Deshalb habe ich gegen den Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea propunerii de rezoluţie, însă consider că textul ar fi trebuit să cuprindă referiri separate la negocierile în domeniul agriculturii, având în vedere mai ales caracterul special al acestui sector şi conjunctura pe care acesta o traversează în ultimii ani.

Negocierile în cadrul OMC în domeniul agriculturii trebuie analizate aparte şi trebuie să li se acorde un statut special, având în vedere concesiile făcute până în prezent partenerilor noştri, care nu au fost urmate de concesii similare, precum şi riscul de a îi aşeza pe producătorii europeni într-o poziţie defavorizată pe piaţa mondială.

Continuarea negocierilor şi încheierea acestora sunt necesare, dar nu cu orice preţ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šios rezoliucijos nuostatoms dėl derybų dėl Dohos vystymosi darbotvarkės padėties. Manau, kad visapusiški ir subalansuoti rezultatai bus pasiekti tik tuo atveju, jei bus užbaigtos derybos dėl visų sričių, dėl kurių šiuo metu diskutuojama. Kadangi PPO, kaip visuotinės ekonomikos valdymo dalis, turi ypatingą svarbą pasauliui, turime dėti visas pastangas, kad bet kokia PPO reformų darbotvarkė būtų nagrinėjama, analizuojama pasitelkiant skaidrumo principus ir skiriant pakankamai laiko konsultacijoms, siekiant įtraukti visus narius ir kitus suinteresuotus subjektus. Pažymėtina, kad siekiant visame pasaulyje užtikrinti ekonomikos augimą ir skurdo mažinimą, būtina, jog visos PPO narės ir toliau prisidėtų prie visapusiško, subalansuoto PPO vystymosi. Taipogi, labai svarbu išsiaiškinti, ar po Dohos raundo pradžios pasikeitusios ekonomikos aplinkybės netrukdo įgyvendinti pradinių šio raundo tikslų. Pritariu pasiūlymui, kuriuo raginama išsivysčiusias ir pažengusias šalis remti mažiausiai išsivysčiusių šalių galimybes dalyvauti šiame derybų svarstymo procese. Manau, kad prieiga prie rinkos nėra vienintelis sprendimas daugeliui skurdesnių šalių, kadangi jos neturi realių galimybių pasinaudoti šia prieiga. Taipogi labai svarbu, kad ES ir toliau pirmenybę teiktų PPO sukurtai daugiašaliai prekybos sistemai, nes dvišaliai ir regioniniai susitarimai nėra tinkamiausias variantas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução sobre o estado das negociações sobre a Agenda de Doha para o Desenvolvimento por manter a convicção na actualidade dos objectivos de 2001. Estes objectivos visavam a criação de novas oportunidades de mercado, o reforço das regras sobre o comércio multilateral e a correcção dos actuais desequilíbrios do sistema comercial, pondo o comércio ao serviço do desenvolvimento sustentável, com especial ênfase na integração económica dos países em desenvolvimento e, em particular, dos países menos avançados, na convicção de que um sistema multilateral, com base em normas mais justas e equitativas, pode contribuir para um comércio justo e livre ao serviço do desenvolvimento de todos os continentes. A actualidade destes propósitos é inequívoca, pelo que não é apenas simbolicamente que o Parlamento Europeu aprova esta resolução, aprova-a com o sentido de transmitir à Organização Mundial do Comércio os desejos dos europeus e com o objectivo de dar o seu contributo para a 8.ª Conferência Ministerial de Genebra, que decorrerá entre 15 e 17 de Dezembro de 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted against. The liberalisation of agricultural commodities markets has had a terrible impact on small-scale family farming around the world, including in Europe. A free market has helped ruin millions of families. As most of our key amendments were rejected, we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questo testo perché ritengo che metta in adeguata evidenza il massimo impegno di tutte le istituzioni nel sostenere un sistema multilaterale di scambi in cui l'Organizzazione mondiale del commercio sia garante di un sistema di scambi regolato da misure adeguate. Questa Organizzazione infatti assume un ruolo fondamentale nel garantire una migliore gestione della globalizzazione, una più equa distribuzione dei benefici da essa derivanti e una crescita economica più equilibrata. Una conclusione equa e adeguata dei negoziati di Doha costituirebbe quindi un importante segnale di fiducia politica nel futuro di un sistema mondiale di scambi equo e basato su regole condivise.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car elle met en avant les points positifs de ce cycle de négociations, en particulier son approche axée sur les pays en développement. Elle avance en outre certaines idées qui doivent, selon moi, être davantage promues au sein de ce cycle: la sécurité alimentaire, l'accès aux biens et technologies verts, ou encore l'élargissement à d'autres pays de l'initiative européenne "Tout sauf les armes". Surtout, tout en rappelant notre attachement au multilatéralisme, elle en reconnaît les difficultés. Les négociations du cycle de Doha se sont enlisées et il faut dès maintenant que les membres de l'OMC travaillent à un "après-Doha". Ils doivent réévaluer le niveau de développement des pays prenant part aux négociations et leur accorder la place et les responsabilités qui leur reviennent véritablement. Ils doivent également s'engager à inscrire les normes sociales et environnementales au chapitre des négociations, car c'est à partir de celles-ci que se forment les dumpings actuels. Un nouveau mandat, tirant toutes les leçons utiles du précédent, doit être élaboré dès maintenant, en vue d'une réactivation rapide des négociations commerciales multilatérales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – La 8e conférence ministérielle de l'OMC se tiendra à Genève du 15 au 17 décembre 2011. Cependant, le cycle de Doha, entamé en 2001 afin de revoir les règles du commerce mondial, est dans l'impasse. Au-delà des accords techniques, il est essentiel de s'interroger sur le fond. À quoi sert l'OMC? Quels intérêts défend-elle? Dans cette résolution, le Parlement souhaite rappeler l'importance de l'OMC et du cycle de Doha, et surtout rappeler leurs objectifs: assurer une meilleure gestion de la mondialisation, un partage plus équitable de ses avantages et une croissance économique plus équilibrée. De plus, ils doivent aider à relever les nouveaux défis mondiaux dans le cadre desquels le commerce joue un rôle, tels que la sécurité alimentaire, l'énergie, le développement durable et l'aide pour le commerce. Le commerce mondial sera équilibré si, et seulement si, les États les plus développés font les efforts nécessaires pour favoriser l'intégration des Pays les moins avancés (PMA). Néanmoins, l'Europe doit être juste sans être naïve: l'ultralibéralisme vit ses derniers instants avec la crise. Nous devons revenir à une approche qui protège notre économie et nos valeurs, tout en garantissant le développement et la prospérité des autres.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ottava conferenza ministeriale dell'OMC si svolgerà a Ginevra il prossimo dicembre. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova trattativa? Sarà difficile attendere un nuovo sforzo da parte dei paesi sviluppati per maggiori concessioni in termine di tariffe agevolate. I margini di competitività dell'UE sono strettissimi, e richiedono perciò una certa flessibilità nell'utilizzo delle restituzioni all'export, soprattutto in certi settori come i cereali, le carni, i prodotti lattiero-caseari e il vino. I nostri agricoltori sono in competizione in un mercato distorto da sovvenzioni, in presenza di prezzi mondiali bassi, con standard europei di qualità rigidissime. I negoziati di Doha si concentreranno, tra le altre cose, sul tentativo di giungere a una sicurezza alimentare – tema ben noto anche a noi membri della commissione agricoltura e sul quale vorrei ribadire la necessità di un'azione coerente, nonché l'urgenza del tema. Accolgo con favore questo nuovo tentativo di accordo, ma sono in attesa di vedere risultati tangibili da tali negoziati. Il mio auspicio allora è che nel corso di questo nuovo negoziato si possa tener conto delle difficoltà a cui i nostri agricoltori fanno fronte. Concludo esponendo quanto affermato dal direttore generale dell'OMC, Pascal Lamy: i paesi economicamente più sviluppati ora si aspettano che le maggiori economie emergenti competano a parità di condizioni.

 
  
  

Bericht: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente este relatório, dado que destaca as actuais deficiências do processo de decisão política e o papel dos actores institucionais. Também porque aborda a necessidade de uma prática efectiva do Tratado de Lisboa em relação à igualdade de tratamento entre o Parlamento e o Conselho. Apresenta igualmente boas sugestões no âmbito de um melhor envolvimento dos parlamentos nacionais, dos ajustes técnicos necessários para uma utilização rápida das iniciativas dos cidadãos europeus e da redução dos encargos administrativos, sem redução do nível da eficiência dos serviços.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes manau, kad geresnės teisėkūros tikslas ES yra tęstinis ir turi būti nuolat įgyvendinamas. Šis tikslas apima daugelį aspektų – mažesnę administracinę naštą asmenims ir ūkio subjektams, kuo rinkos būtų skatinamos dirbti žmonėms, aiškų susitelkimą ties viešosiomis konsultacijomis, poveikio vertinimais, galiojančių teisės aktų supaprastinimu. Be visų šių aspektų pranešime yra vertinama, kaip per geresnę teisėkūrą yra įgyvendinami ir du kertiniai Europos Sąjungos veikimo principai – subsidiarumas ir proporcingumas, kurių laikymosi priežiūroje įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pradėjo aktyviai dalyvauti nacionaliniai parlamentai. Tačiau Europos Parlamento narių nuomone, terminai, per kuriuos nacionaliniai parlamentai turi atlikti savo darbą, dažnai yra per trumpi, todėl mano, kad būdai, kuriuos taikant nacionalinio parlamento pateikiami dokumentai būtų įtraukti į Parlamento darbą, dar turi būti tobulinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Votul dat în favoarea raportului care urmărește să simplifice procesul legislativ prin care Parlamentul European dezbate și adoptă legi este justificat de nevoia de a îmbunătăți eficacitatea întregului proces legislativ. Consider că planul expus în acest document are adevărate șanse de reușită deoarece expune într-un mod realistic modalitățile prin care putem îmbunătăți procesul administrativ.

De asemenea, inițiativa de a reda legile într-un limbaj accesibil cetățenilor Uniunii Europene este una pe care o susțin fără rețineri deoarece protejează principiul transparenței legislative și se asigură că membrii Uniunii pot să-și exercite drepturile în cunoștință de cauză.

În completare, consider că Parlamentul ar trebui să coopereze cu Consiliul pe durata întregului proces legislativ pentru a susține și implementa principiul egalitarii celor două instituții care derivă din Tratatul de la Lisabona.

Accentul pus pe nevoia de a menține atât publicul cât și companiile de afaceri informate cu privire la legile adoptate de către Parlament este o altă prevedere pe care o susțin, cu toate că acest țel nu poate fi atins decât prin îmbunătățirea comunicării cu privire la propunerile de legi și modalitățile de implementare.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque considero de grande importância a elaboração de uma legislação simples, transparente, acessível e facilmente compreendida, com vista a salvaguardar o princípio da transparência da legislação europeia e a garantir uma aplicação mais eficaz da mesma, bem como a assegurar que os cidadãos da UE possam exercer os seus direitos mais facilmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − I welcome the concept of better regulation in the EU and am happy to see key concerns and priorities reflected in this report. I especially welcome the recognition that, in today’s economic climate, it is vitally important that we identify any new EU laws imposed on Member States that may result in driving up business costs. This would be particularly detrimental to small and medium-sized enterprises. In the United Kingdom, small and medium-sized enterprises are already struggling to survive. Therefore any further financial burdens could lead to the downfall of these businesses. At a time when we should be encouraging entrepreneurship and growth in the market it is crucial that the Commission look closely at regulatory burden reduction for SMEs throughout the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender que as instituições europeias devem contribuir para a elaboração de legislação simples, transparente, acessível e facilmente compreendida, para que, por um lado, garanta uma aplicação mais eficaz da mesma, e, por outro, para que os cidadãos da UE possam exercer os seus direitos mais facilmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Subscrevo integralmente a ideia de que é necessária a elaboração de legislação simples, transparente e compreensível para os cidadãos europeus. Não obstante as declarações bem intencionadas, os estudos rigorosos e os relatórios lúcidos provindos de variadas instituições, a verdade é que a legislação europeia continua a padecer dos males que lhe são frequentemente apontados: volume excessivo, complexidade desadequada, ininteligibilidade e remissões em cadeia. Esta circunstância não só pode afastar os cidadãos das decisões tomadas a nível europeu, como contribui para alimentar o debate, nem sempre muito razoável nem rigoroso, sobre a intrusão europeia em matérias sobre as quais não teria de se pronunciar ou legislar, caso os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade fossem cumpridos de modo mais escrupuloso.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O eurodeputado Sajjad Karim submete à apreciação do Parlamento Europeu um relatório denominado Legislar Melhor, subsidiariedade e proporcionalidade, e regulamentação inteligente. O Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, através da sua comunicação Orientações políticas para a próxima Comissão, sugeriu transformar a Estratégia de Lisboa, renovada para o Crescimento e Emprego, na Estratégia UE 2020, com o objectivo de promover a competitividade e reduzir os encargos administrativos através da regulamentação inteligente. O objectivo deste programa de reduzir os encargos administrativos em 25% até 2012 dificilmente será atingido sem mais empenho e mais acção por parte de todos os intervenientes, nomeadamente as instituições europeias e os Estados-Membros. O Tratado de Lisboa introduziu algumas alterações mas, até agora, fez-se muito pouco por uma verdadeira regulamentação inteligente. Temos de ter em conta que o excesso de legislação não cria riqueza, pelo contrário, destrói postos de trabalho. Congratulo-me, pois, com as propostas que constam deste relatório, que considero muito sensato e que avança no sentido certo, esperando que as medidas referidas venham a ser concretizadas no mais curto espaço de tempo, uma vez que nós precisamos é de menos e melhor legislação.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Od 1. decembra 2009 po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zohrávajú národné parlamenty pri zabezpečovaní dodržiavania zásady subsidiarity významnejšiu úlohu. Zatiaľ čo dosiaľ bolo prijaté značné množstvo príspevkov a odôvodnených stanovísk, konkrétne podmienky tohto inovačného prvku, najmä rozsah a obsah príspevkov, sa stále vypracúvajú a upravujú. Parlament dosiaľ prijal viac ako 300 písomných podaní národných parlamentov a bolo by vhodné, aby túto príležitosť využil a vyjadril sa k účinnému fungovaniu zavedených systémov s cieľom vyhovieť požiadavkám tejto inovácie, určiť nedostatky a navrhnúť zlepšenia. Je potrebné zdôrazniť, že v rámci transpozície smerníc členskými štátmi sa musia nevyhnutne vypracovať tabuľky zhody, pričom Parlament by mal byť inovatívny pri navrhovaní stimulov, ktoré prispejú k dosiahnutiu tohto cieľa pri každom jednom právnom predpise.

Je nevyhnutné, aby všetky inštitúcie a členské štáty zaujali skutočne vodcovskú politickú úlohu a posilnili tak agendu inteligentnej regulácie, pričom ale Komisia zohráva podstatnú úlohu spočívajúcu v zachovaní tejto otázky medzi hlavnými bodmi politickej agendy. Myslím, že je namieste, aby Parlament zároveň preskúmal spôsoby, ako zvýšiť odhodlanie presadzovať inteligentnú reguláciu, napr. využívaním medzivýborových schôdzí.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Tá a chosúlacht ar an scéal nach bhfuiltear chun na spriocanna a leag an Coimisiún Eorpach síos i 2007 maidir leis an rómhaorlathas a laghdú 25% faoin mbliain 2012 a bhaint amach.

An bhliain seo caite, agus Uachtarán an Choimisiúin ag tabhairt a óráide maidir le Staid an Aontais, dúirt an tUasal Barroso go raibh tograí foilsithe ag an gCoimisiún maidir le EUR 38 billiún sa bhliain a shábháil do chomhlachtaí Eorpacha trí bhíthin laghduithe ar an rómhaorlathas. Ní mór cur chuige tiomanta gníomhach a chur i bhfeidhm.

Tá éifeacht shuntasach ar leith ag an rómhaorlathas agus ag an rialáil éadairbheach ar earnáil na ngnóthas beag agus meánmhéide. Is é bun agus barr an scéil é go bhfuil dualgas ar an gCoimisiún Eorpach a seacht ndícheall a dhéanamh chun an rómhaorlathas atá ag tachtadh earnáil na ngnóthas beag in Éirinn agus san Eoraip faoi láthair a laghdú.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I am voting in favour of the Karim report, which endorses the principles set out in the Smart Regulation Agenda as key to ensuring EU legislation is simpler, less burdensome and more targeted. Currently, the incoherent, fragmented and uneven implementation of EU legislation across the board is largely due to lack of political will on the part of Member States to truly take ownership and implement EU regulations effectively at national, regional and local level. The enhanced role of the European Parliament and national parliaments introduced by the Lisbon Treaty, together with the general principle of subsidiarity, has rendered highly significant the active participation of Member States throughout the entire policy cycle of each piece of EU legislation. Having said that, the Commission, as guardian of the Treaties, must push for the creation of better mechanisms than those we have at present for gauging and reviewing how Single Market rules apply in practice at all levels in the various Member States, and the inevitable implications that these have for citizens, consumers and SMEs. Making legislation clearer, more accessible and user-friendly for our citizens and SMEs is the way forward.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi dabartiniai terminai, per kuriuos nacionaliniai parlamentai turi atlikti savo darbą, dažnai per trumpi, ypač kai reikia įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo principo. Taip pat nacionalinių parlamentų atsakymai pateikiami tokia forma, kuri nepriskiriama pagrįstoms nuomonėms ar prieštaravimams dėl subsidiarumo principo. Be to, atkreipiamas dėmesys į tai, kad jie dažnai pateikiami Europos Parlamentui tik ta kalba, kurią vartoja nacionalinis parlamentas, teikdamas dokumentus. Todėl siūloma, kad Parlamento generalinis sekretorius išnagrinėtų, kaip patobulinti būdą, kurį taikant nacionalinio parlamento pateikiami dokumentai būtų įtraukti į Parlamento darbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal 2005 è operativo un programma di contenimento degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea finalizzato a limitare entro il 2012 tale spesa del 25% generando così un aumento pari all'1,4% del prodotto interno lordo. Il mio appoggio alla relazione del collega Karim va nella direzione di accelerare tale processo di riduzione degli oneri unitamente a una semplificazione amministrativa senza però intaccare gli standard qualitativi che devono necessariamente connotare un processo legislativo.

L'attività istituzionale va semplificata così come va chiarita la nostra attività ai cittadini europei i quali devono avere un agevole accesso alle banche dati e agli atti legislativi dell`UE. Un maggiore ricorso ai Libri bianchi e il ricorso esclusivo ai regolamenti nelle proposte legislative sono solo alcuni semplici strumenti che potrebbero garantire minori volumi della legislazione senza che la qualità della stessa ne abbia pregiudizio.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne V oznámení o inteligentnej regulácii sú podrobnejšie rozpracované závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v januári 2007 o obnovenej lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť a politické usmernenia pre budúcu Komisiu, ktoré predložil predseda Komisie a v ktorých sa navrhuje transformovať lisabonskú stratégiu na stratégiu EÚ 2020. Cieľom týchto dokumentov bolo zdôrazniť konkurencieschopnosť a nižšie administratívne zaťaženie prostredníctvom inteligentnej regulácie, aby trhy pracovali pre ľudí, s jasným zameraním na verejné konzultácie, hodnotenia vplyvu, komitológiu a zjednodušenie existujúcich právnych predpisov.

Cieľom programu je znížiť administratívne zaťaženie o 25 % do roku 2012.

Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby zdôvodnili svoje rozhodnutie zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov prísnejšie požiadavky, ktoré presahujú rámec noriem stanovených v právnych predpisoch EÚ, ktoré vykonávajú.

V rámci transpozície smerníc členskými štátmi sa musia vypracovať tabuľky zhody, pričom Parlament by mal byť inovatívny pri navrhovaní stimulov, ktoré prispejú k dosiahnutiu tohto cieľa pri každom jednom právnom predpise.

Je potrebné neustále posudzovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom zistiť, či by sa mali zjednodušiť alebo prípadne zrušiť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution. Real political leadership is required from all institutions and the Member States in order to strengthen the smart regulation agenda, but the Commission plays a key role in keeping this issue high on the political agenda. A Commissioner should therefore be entrusted with this issue as the main part of his or her portfolio. Parliament should at the same time investigate ways of increasing its commitment to smart regulation, for instance by making use of inter-committee meetings. The Commission will present a progress report on the smart regulation agenda in the second half of 2012. Parliament must make sure to follow up closely on every aspect in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Estou de acordo com o expresso neste relatório, pois defende que as instituições europeias devem contribuir para a elaboração de uma legislação simples, transparente, acessível e facilmente compreendida. A excelência legislativa garante uma aplicação eficaz da mesma, fazendo com que os cidadãos da UE possam exercer os seus direitos mais facilmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It is very good that the report highlights the current shortcomings of the policy-making process and the role of the institutional actors. Mention is made of the negotiation of the Interinstitutional Agreement on better lawmaking, effective enactment of the Lisbon Treaty with regard to equal treatment of the Parliament and the Council and a proposal for better use of regulations instead of directives. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Subsidiaritätsprinzip ist eine der tragenden Säulen der EU. Leider wird gerade dieses Prinzip immer mehr missachtet oder über die Hintertür ausgehebelt. Zum einen werden unliebsame Entscheidungen, die politisch auf nationaler Ebene nicht durchsetzbar wären, über die EU-Schiene aufgezwungen, zum anderen wird immer wieder versucht, in subsidiäre Rechte und staatliche Souveränität einzugreifen. Die angebliche Stärkung der nationalen Parlamente ist keineswegs dazu geeignet, die de-facto-Aushebelung der Subsidiarität auszugleichen. Die diesbezügliche Entwicklung ist bedenklich und wird im vorliegenden Bericht nicht behandelt. Deshalb habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Viena iš priežasčių, kodėl mums nepavyksta įgyvendinti savo tikslo padaryti ES patrauklesnę ir priartinti ją prie piliečių – per sudėtinga teisės aktų kūrimo sistema. Šiuo metu ES piliečiai, deja, nesijaučia įtakojantys ES teisėkūrą: realiai negali įgyvendinti teisėkūros teisės, santykis tarp institucijų per sudėtingas, laiko tarpas nuo teisėkūros iniciatyvos iki teisės akto įsigaliojimo – per ilgas. Sveikinu pranešėją, savo pranešime nagrinėjantį daugelį šių aspektų. Deja, norėdami, jog valstybių narių piliečiai jaustųsi ir ES piliečiais, turime šiuos pasiūlymus ne tik išdėstyti, bet ir įgyvendinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, cu toate că regret omiterea din textul acestuia a unei referiri, oportune în acest moment, la consacrarea principiului „one in, one out”.

Remarc însă ca aspecte pozitive câteva idei extrem de importante: posibilitatea introducerii unui „test de claritate”, intenţia Comisiei de a prezenta o propunere legislativă privind utilizarea de mecanisme de soluţionare alternativă a litigiilor, îmbunătăţirea bazei de date EUR-Lex, excluderea IMM-urilor din domeniul de aplicare al reglementărilor în cazurile în care dispoziţiile le-ar afecta în mod disproporţionat şi, nu în ultimul rând, integrarea efectivă a multilingvismului în administrarea şi publicarea rezultatelor consultărilor publice.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin antud raportit ning seal väljatoodud põhimõtteid lihtsustada õigusakte ja vähendada bürokraatiat, mis takistab ettevõtluse arengut ja Euroopa konkurentsivõimet. Antud probleemile suurema tähelepanu pööramine ning sellega järjepidevalt tegelemine on väga oluline. Hoolimata sellest, et tänapäeval teevad suure osa tööst ära masinad ning inimestel ei ole piisavalt tööd, tuleks hoiduda nn sotsiaalsetest töökohtadest avalikus halduses. Asjaajamine peab olema lihtne ja konkreetne.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai dėl geresnės teisėkūros, subsidiarumo ir proporcingumo principų ir pažangaus reguliavimo, kadangi Europos Sąjungos teisėkūros procesas turi būti nuolat gerinamas ir tobulinamas, sprendimų priėmimo procesas turi būti kiek galima labiau priartintas prie piliečių. Visos Europos institucijos rengdamos teisės aktus privalo skirti didesnį dėmesį subsidiarumo ir proporcingumo principų įgyvendinimui. Be to, labai svarbu užtikrinti, kad visiems ES piliečiams būtų sudarytos tinkamos sąlygos kuo efektyviau pasinaudoti savo teisėmis, kad galėtų daryti didesnį poveikį ES politikai gindami savo interesus. Dėl to labai svarbu, kad visuomenė būtų tinkamai informuota apie Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimą. Tinkamas šios iniciatyvos įgyvendinimas padės Europos Sąjungai labiau priartėti prie piliečių ir tinkamai įgyvendinti tiesioginės demokratijos principus. Atkreiptinas dėmesys į nacionalinių parlamentų svarbą ES teisėkūros procesui. Nacionaliniai parlamentai turi tapti efektyvesniais politinio proceso žaidėjais ir nacionaliniu, ir europiniu lygmenimis. Turime dėti visas pastangas, kad būtų išspręsta demokratinio deficito problema ir sumažinta administracinė našta plėtojant bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento. Labai svarbu pabrėžti, kad tik per subsidiarumo principo kontrolę nacionaliniai parlamentai gali daryti realią įtaką Europos Parlamentui. Atsižvelgiant į tai, manau, kad reikia nustatyti ilgesnius terminus, kurie leistų nacionaliniams parlamentams pateikti išsamesnę analizė dėl subsidiarumo principo laikymosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi ho votato a favore della relazione sul legiferare meglio, sussidiarietà e proporzionalità e legiferare con intelligenza perché uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 è proprio quello di rendere la legislazione europea più efficace e accessibile in tutti i paesi d'Europa. Proprio per questo il testo auspica, seguendo il principio di sussidiarietà, che i Parlamenti nazionali degli Stati membri collaborino e si impegnino nello sviluppo e nell'applicazione delle nuove normative europee confrontandosi anche con le istituzioni comunitarie. Legiferare meglio vuol dire riuscire a raggiungere gli obietti prefissati, agevolare l'economia aiutando le imprese e velocizzare il mercato europeo rendendolo più competitivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η έξυπνη νομοθεσία αφορά την γρήγορη εφαρμογή νομοθετικών πράξεων στην Ε.Ε. μειώνοντας στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος και την γραφειοκρατία. Παρ' όλα αυτά υπενθυμίζεται ότι ο στόχος του προγράμματος για τη μείωση του διοικητικού αυτού φόρτου κατά 25% έως το 2012 πολύ δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί. Επομένως, η περαιτέρω απλούστευση και η εκ των υστέρων γρήγορη αξιολόγηση των διαδικασιών μεταφοράς οδηγιών προς τα κράτη μέλη είναι αναγκαία. Σε αυτήν την απλούστευση των διαδικασιών επιτελούν σημαντικό ρόλο τόσο τα κοινοτικά όργανα όσο και τα κράτη μέλη. Αν και οι διαδικασίες είναι αρκετά τεχνικές και διοικητικές, το αποτέλεσμα των διοικητικών κωλυμάτων επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία της Ε.Ε. αφενός και στους πολίτες αφετέρου. Τα συγκεκριμένα προβλήματα εντοπίζονται από την έκθεση και για αυτό τον λόγο την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório sobre Legislar Melhor, subsidiariedade e proporcionalidade, e regulamentação inteligente. A agenda para a regulamentação inteligente foi integrada na Estratégia UE 2020, cujo objectivo é a instauração de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo até 2020, sobretudo através da redução dos encargos administrativos das empresas, passível de ser obtida graças à melhoria da qualidade e à simplificação da actual legislação da UE. Trata-se de uma medida que trará, de acordo com os estudos efectuados, sérias poupanças às empresas. Numa altura de crise económica, cabe aos decisores políticos encontrar todos os meios possíveis de racionalização de custos, combatendo o desperdício, sem nunca descurar a qualidade. Neste contexto, concordo com o propósito de o Parlamento Europeu manter a vigilância no acompanhamento da execução da agenda para a regulamentação inteligente por parte da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Uma legislação simples, transparente e acessível é fundamental para garantir uma aplicação eficaz da mesma e assegurar aos cidadãos o exercício dos seus direitos. Um maior envolvimento e participação dos Estados-Membros no processo legislativo é um passo importante neste sentido, sobretudo no âmbito da verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. O relatório aponta diversos aspectos que devem absolutamente ser tidos em conta para melhorar a legislação, nomeadamente, menos burocracia, um melhor uso dos processos de consulta e dos instrumentos legislativos, e uma melhor avaliação do impacto da legislação, para assim cumprir aqueles princípios fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I welcome Mr Karim’s report on the regulatory environment in operation in Europe at the present time. The report underscores and reaffirms the importance of both smart regulation and the need for the form and function of the Union not to exceed what is required to realise the objectives of the Treaties. It also stresses the need to engage with key stakeholders in relation to specific legislation, particularly SMEs in order to establish the problems they face when trying to increase employment and trade within Europe. It also reiterates the need to connect with civil society in order to gain information about the situation on the ground, which in turn leads to more effective legislation. This report is particularly welcome in light of the current economic environment wherein unemployment and poor growth are prolific. Having regard to this, we, as legislators, must do everything in our power to ensure there are as few unnecessary administrative barriers as possible for entrepreneurs and those seeking to create employment for the many unemployed in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in Plenaria abbiamo votato la relazione "Legiferare meglio, sussidiarietà e proporzionalità e legiferare con intelligenza". La relazione dell'on. Sajjad Karim elabora ulteriormente le conclusioni della Presidenza sulla strategia di Lisbona, con l'obiettivo di porre l'accento sulla competitività e la riduzione degli oneri amministrativi attraverso una legiferazione intelligente al servizio del cittadino. La relazione insiste in particolare sulle consultazioni pubbliche, le valutazioni d'impatto, la comitatologia e la semplificazione della legislazione in vigore.

Tra i suggerimenti principali della relazione si segnalano: gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a giustificare le decisioni concernenti l'introduzione nelle proprie normative nazionali di requisiti che vanno al di là degli standard fissati negli atti legislativi dell'UE che si apprestano a recepire. Il Parlamento europeo, che ha finora ricevuto oltre trecento documenti dai parlamenti nazionali, dovrebbe pronunciarsi sull'effettivo funzionamento dei sistemi posti in essere all'interno dello stesso Parlamento per individuare eventuali lacune e proporre miglioramenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The smart regulation communication expands on the Presidency Conclusions from the Spring 2007 European Council on the renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs and Commission President Barroso’s Political Guidelines for the Next Commission in which it was suggested to turn the Lisbon Strategy into the ‘EU 2020’ strategy, with emphasis on competitiveness and less administrative burden through smart regulation in order to make markets work for people, and with a clear focus on public consultations, impact assessments, comitology and simplification of existing legislation.

While all of this could be described, on the face of it, as a mere rebranding of the existing better regulation agenda, the placing of these issues higher up on the agenda must nevertheless be welcomed, and Parliament, together with the other European institutions and the Member States, must now do its part to ensure that the momentum thus gained is upheld and that activities are stepped up in all relevant areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questo testo perché ribadisce l'importanza della competitività e della riduzione degli oneri amministrativi attraverso una legiferazione intelligente, in grado di portare vantaggi ai cittadini ed insistendo in particolare sulle consultazioni pubbliche, le valutazioni d'impatto, la comitatologia e la semplificazione della legislazione in vigore.

 
  
  

Bericht: Willy Meyer (A7-0232/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente. Note-se que, desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, ao qual acresce o peso da juridicamente vinculativa Carta dos Direitos Fundamentais, as Instituições têm novas responsabilidades em relação às quais nos devemos manter vigilantes. Destaco, por exemplo, a Iniciativa dos Cidadãos Europeus, um novo instrumento da democracia participativa que é importante de valorizar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le règlement du Parlement européen prévoit que la commission des pétitions informe chaque année le Parlement des résultats de ses délibérations et de ses actions. Pour l'année 2010, le Parlement européen a enregistré 1655 pétitions, ce qui représente une baisse de 14 % par rapport aux 1924 pétitions de 2009. L’environnement demeure le principal sujet de préoccupation des pétitionnaires, suivi des droits fondamentaux, du marché intérieur et de la justice. Les Allemands restent les pétitionnaires les plus actifs, puis viennent les Espagnols et les Italiens. La transmission des pétitions s’effectue de plus en plus souvent par Internet, jusqu’à hauteur de 63,2 % des pétitions reçues en 2010. Pour ma part, je me réjouis que le traité de Lisbonne ait introduit la possibilité d'initiative citoyenne et continue à suivre les travaux de la commission des pétitions dont j'ai approuvé le rapport d'activités annuel.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Apoyo el informe anual 2010, que quiere ofrecer una visión de la actividad de la Comisión de Peticiones. He votado además a favor del nuevo procedimiento para el registro de peticiones puesto en marcha por la DG de Presidencia y la DG de Políticas Interiores del Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso voto favorevole alla relazione del collega Meyer, che nel suo lavoro ha ben sottolineato l'attività della commissione PETI nello scorso anno. Sottolineando i dati delle petizioni pervenute ai servizi del Parlamento, il numero, la provenienza, gli ambiti legislativi interessati dalle richieste dei cittadini e valutando il grado e la qualità dei rapporti interistituzionali tra Parlamento, Commissione e Consiglio, nonché con il Mediatore europeo, la relazione fornisce un quadro fedele dello stato dell'arte per quanto attiene l’utilizzo di questo importante strumento, quale la petizione al Parlamento europeo, a disposizione dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes esu įsitikinusi, kad piliečių dalyvavimas Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese yra būtinas, o galimybė piliečiams teikti peticijas Europos Parlamentui yra viena iš tokio dalyvavimo išraiškų. Šiame pranešime Parlamentas vertina 2010 m. Peticijų komiteto veiklą bei nurodo, kad praėjusiais metais gautos peticijos, kaip ir anksčiau, daugiausia susijusios su aplinka, pagrindinėmis teisėmis, vidaus rinka ir teisingumu, o geografiniu požiūriu didžioji pateiktų peticijų dalis yra susijusi su tam tikromis valstybėmis narėmis. Visgi pranešime apgailestaujama, kad Komisija dar nepatenkino keletą kartų pakartotų Peticijų komiteto raginimų informuoti Europos Parlamentą apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrų, susijusių su pradėtomis nagrinėti peticijomis, eigą. Parlamentas taip pat siūlo nedelsiant sukurti peticijų pateikėjams skirtą interneto portalą, kuriame būtų įdiegtas peticijų pateikėjų registracijos sąveikusis modelis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – En tant que membre titulaire de la Commission des pétitions, j'ai voté tout particulièrement en faveur du rapport annuel 2010 de ma commission. Il s'agit de défendre son rôle. En 2010, la commission des pétitions a reçu 1 655 pétitions de citoyens européens. L'environnement reste l'une de leurs préoccupations principales. Outre son succès, d'autres éléments importants sont à prendre en compte. C'est la seule commission organisant, à chacune de ses réunions, des auditions de citoyens européens. Elle bénéficie d'une expertise et d'une légitimité indéniables au Parlement grâce à sa relation directe avec le citoyen. Mes collègues et moi-même y avons traité de cas douloureux, comme l'expropriation de milliers de personnes en Espagne à cause de la loi espagnole sur le littoral ou les divorces transfrontaliers. La Commission des pétitions représente l'Europe telle qu'elle doit être: "à l'écoute des problèmes de ses citoyens et soudée pour trouver des solutions et les protéger". Malheureusement, les moyens d'action et les moyens de peser restent encore limités. Et ce à cause du manque de coopération des États membres et de certaines autorités publiques. L'essentiel reste que les citoyens gardent confiance en notre institution et qu'ils n'hésitent pas à continuer de nous solliciter.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão das Petições informou o Parlamento acerca da sua actividade no ano de 2010 e dessa informação resulta uma quebra no número de petições face ao ano antecedente. Desejaria que os cidadãos dos Estados-Membros, nomeadamente os do meu país, usassem com mais assiduidade a faculdade de alertar o Parlamento Europeu para os problemas com que se vão confrontando, de modo tal que seja cada vez mais evidente a importância da dimensão europeia da cidadania e a capacidade de resposta das instituições aos problemas concretos das pessoas. Reconheço o trabalho já desenvolvido pela Comissão das Petições e pelos serviços do Parlamento no tocante à recepção e tratamento devido dos temas peticionados e espero que, nos anos vindouros, essa qualidade não cesse de aumentar.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Willy Meyer, aborda as actividades da Comissão das Petições durante o ano de 2010 e pretende dar uma panorâmica do que de relevante aconteceu durante esse ano nesta matéria. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 2009, os cidadãos europeus viram consagrado o seu direito à apresentação de petições ao Parlamento Europeu, um pilar da cidadania e um direito fundamental (artigo 227.º do novo Tratado). Este relatório, além de um conjunto de estatísticas, refere-se às relações Comissão das Petições com outras instituições europeias, nomeadamente as autoridades nacionais e regionais. Trata-se da Comissão do Parlamento Europeu com maior dinâmica, pois é aquela que dá voz aos cidadãos europeus. A maior parte das vezes, são os próprios deputados europeus os porta-vozes das queixas e reclamações dos cidadãos. Muitos problemas cuja resolução tardava encontram, nesta Comissão, a sua conclusão. Não é por acaso que os assuntos mais abordados são os relacionados com o ambiente, direitos fundamentais, justiça e mercado interno. Saúdo o excelente trabalho desenvolvido pelo relator e congratulo-me com os resultados obtidos por esta Comissão

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório relativo à actividade da Comissão de Petições do Parlamento Europeu dá-nos uma panorâmica da actividade desta comissão e oferece uma imagem precisa e completa dos seus trabalhos, apresentando uma série de estatísticas sobre o número de petições recebidas, encerradas ou tratadas pela comissão ou sobre os países ou assuntos em questão, constituindo uma ferramenta quantitativa importante na avaliação do seu trabalho.

As estatísticas anuais revelam que a maior parte dos cidadãos recorre ao Parlamento para solicitar a sua ajuda em assuntos relacionados com o ambiente, os direitos fundamentais, a justiça e o mercado interno. Como refere o relatório, outros peticionários procuram fazer ouvir as suas propostas relativamente à execução das políticas da União e outros ainda dirigem-se ao Parlamento Europeu para contestar decisões tomadas pelas autoridades nacionais e reclamar contra acórdãos dos tribunais nacionais. Mas a maioria denuncia deficiências na aplicação da legislação europeia, seja por transposição defeituosa da legislação, seja por não aplicação das normas comunitárias, seja ainda por violação das mesmas.

O relatório agora apresentado e aprovado constitui, além do mais, indubitavelmente, um útil elemento para o desenvolvimento do trabalho parlamentar, nas suas múltiplas vertentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório dá uma panorâmica da actividade da Comissão das Petições e oferece uma imagem precisa e completa dos seus trabalhos, apresentando uma série de estatísticas sobre o número de petições recebidas, encerradas ou tratadas pela comissão ou sobre os países ou assuntos em questão, constituindo uma ferramenta quantitativa importante na avaliação do seu trabalho.

As estatísticas anuais revelam que a maior parte dos cidadãos recorre ao Parlamento para solicitar a sua ajuda em assuntos relacionados com o ambiente, os direitos fundamentais, a justiça e o mercado interno. Como refere o relatório, outros peticionários procuram fazer ouvir as suas propostas relativamente à execução das políticas da União e outros ainda dirigem-se ao Parlamento Europeu para contestar decisões tomadas pelas autoridades nacionais e reclamar contra acórdãos dos tribunais nacionais.

Mas a maioria denuncia deficiências na aplicação da legislação europeia, seja por transposição defeituosa da legislação, seja por não aplicação das normas comunitárias, seja ainda por violação das mesmas. De acordo com as estatísticas, em 2010 o Parlamento Europeu recebeu 1 655 petições, o que representa uma diminuição de 14 % em relação às 1 924 petições apresentadas em 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Zámerom výročnej správy za rok 2010 je poskytnúť predstavu o činnosti Výboru pre petície, ktorého harmonogram činností závisí od samotných občanov, ktorí uplatňujú svoje právo na petície predkladané Európskemu parlamentu. Prináša sériu štatistických údajov týkajúcich sa počtu prijatých, vyriešených alebo spracúvaných petícií alebo údajov súvisiacich s dotknutými krajinami alebo riešenými otázkami. Správa je doplnená o ďalšie aspekty, ako sú vzťahy s inými európskymi inštitúciami a vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi a inštitucionálne výmeny priamo ovplyvňujúce jeho činnosť, a rovnako skúma pokrok dosiahnutý pri realizácii jednotlivých odporúčaní. Občania sa na Európsky parlament obracajú s problémami, ktoré sa týkajú vplyvu rôznych politík a právnych predpisov EÚ na ich každodenný život. Ide predovšetkým o otázky z oblasti životného prostredia, základných práv, spravodlivosti a vnútorného trhu.

V neposlednom rade sa občania sa prostredníctvom takéhoto petičného konania odvolávajú proti rozhodnutiu vnútroštátnych orgánov, či sťažujú na rozhodnutia národných súdov. Európska komisia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občianstva s cieľom podporiť diskusiu o európskom občianstve a informovať občanov EÚ o ich právach. Hodnotím nanajvýš kladne, že Výbor pre petície sa chce pridať k tejto iniciatíve a ponúknuť občanom priame spojenie s inštitúciami, čím sa zaručí, že ich konkrétne problémy nezostanú nevypočuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi daug peticijų pateikėjų kreipiasi į Parlamentą norėdami rasti klausimų, kurie nepriskiriami ES kompetencijai, pavyzdžiui, su nacionalinių teismų sprendimų įgyvendinimu arba įvairių valdžios institucijų pasyvumu susijusių klausimų, sprendimus ir siekia, kad tokia padėtis būtų pagerinta perduodant šiuos skundus atsakingoms nacionalinėms ar regioninėms valdžios institucijoms. Palankiai vertinu naująją Europos Parlamento Vadovybės generalinio direktorato ir Europos Sąjungos vidaus politikos generalinio direktorato nustatytą peticijų registravimo procedūrą. Peticijos turi būti tvarkomos skaidriai: Parlamente, suteikiant tiesioginę prieigą Parlamento nariams prie peticijų archyvų pagal sistemą e-Petition, supaprastinant vidaus procedūras bei glaudžiai bendradarbiaujant valstybėms narėms, Peticijų komiteto pirmininkei ir sekretoriatui, ir už jo ribų, sukuriant peticijų pateikėjams skirtą sąveikųjį interneto portalą. Peticijų procedūra svarbi ir yra suteikti konkretūs įgaliojimai, leidžiantys atsakingam komitetui ieškoti sprendimų ir juos siūlyti bei ginti ES piliečius, teikiančius peticijas Europos Parlamentui. Būtina skatinti piliečių dalyvavimą Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese, kad Europos Sąjungos teisėtumas ir atsakomybė būtų didesni.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), na piśmie. − Jako członek Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego bardzo dobrze wiem, jak wielu Europejczyków zmaga się z różnego rodzaju problemami, których nie mogą rozwiązać na poziomie władz lokalnych i krajowych. Zwracają się więc do nas z prośbą o pomoc. Nie wszystkie przychodzące do nas petycje leżą w kompetencjach instytucji europejskich. Nie we wszystkich przypadkach jesteśmy w stanie pomóc. Jednak dzięki stałemu kontaktowi z autorami petycji jesteśmy komisją, która najbliżej styka się ze zwyczajnymi, codziennymi problemami. To bardzo ważne, byśmy – zajmując się wielkimi ideami, dalekosiężnymi strategiami – nie zapominali o tym, co na co dzień doskwiera Europejczykom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1.decembra 2009 sa charta základných práv stala právne záväznou. Pokiaľ ide o prijímané petície, základné práva tvoria druhú najčastejšiu tému v predkladaných petíciách. Začlenenie charty do primárneho práva EÚ na základe zásady subsidiarity znamená, že členské štáty sú zodpovedné za dodržiavanie zásad charty základných práv. Pre rozhodovacie a výkonné inštitúcie, ako aj pre členské štáty tak vznikli nové povinnosti pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni. Ustanovenia charty sa tým stali priamo vynútiteľné európskymi aj vnútroštátnymi súdmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report on the activities of the Petitions Committee in 2010. The entry into force of the Treaty of Lisbon confirmed the right to petition the European Parliament as one of the cornerstones of European citizenship and as a fundamental right under Article 227 of the new Treaty (ex Article 194 TEC), which provides that citizens or residents of the European Union, whether natural or legal persons, individually or in association with other citizens or persons, have the right to address a petition to the European Parliament on a matter which comes within the Union’s fields of activity and which affects them directly. This tool allows citizens to bring before Parliament their concerns about the impact of various EU policies and legislation on their everyday lives.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport annuel du comité des pétitions. Le droit de pétition est un instrument démocratique central qui permet à chaque citoyen européen de s'adresser directement au Parlement européen pour trouver une résolution à ses problèmes individuels, pour attirer l'attention sur des politiques européennes défaillantes, ou encore demander à l'Union européenne d'intervenir dans un domaine précis. Une fois encore ce rapport nous montre l'intérêt tout particulier des citoyens européens pour les questions environnementales, et la nécessité de s'impliquer plus pour l'environnement. Le rapport pointe également le manque de transparence concernant les pétitions: il est essentiel que chaque pétition reçue soit publiée en ligne dans la mesure où le pétitionnaire n'a pas exprimé son désaccord, afin que chaque citoyen puisse être informé des pétitions déposées et s'y associer s'il le souhaite. Il rappelle également que le comité des pétitions dépend de la coopération des autres institutions : il est fondamental que le Conseil coopère plus encore avec le comité des pétitions. Par mon vote, je souhaite soutenir le comité des pétitions dans son travail démocratique.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O relatório anual de 2010 pretende oferecer uma panorâmica da actividade da Comissão das Petições, cujo calendário de actividades não gira em torno do programa legislativo da Comissão Europeia, sendo antes estabelecido pelos cidadãos, no exercício do seu direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu. O relatório de actividades anual pretende oferecer uma imagem precisa e completa dos trabalhos da Comissão das Petições, apresentando uma série de estatísticas sobre o número de petições recebidas, encerradas ou tratadas pela Comissão ou sobre os países ou assuntos em questão, constituindo uma ferramenta quantitativa importante na avaliação do trabalho da comissão. Esta imagem é completada com outros aspectos, como as relações com as outras instituições europeias, as autoridades nacionais e regionais, ou as mudanças institucionais com efeitos directos na actividade da Comissão das Petições. Finalmente, o relatório examina os progressos realizados na aplicação de recomendações anteriores que tinham por objectivo melhorar o trabalho desta comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The 2010 annual report aims to provide an overview of the activities of the Committee on Petitions, for which the calendar of activities is not fixed around the legislative programme of the European Commission but is set by the citizens who exercise their right to petition the European Parliament. The annual report aims to offer a precise and full view of the work of the Committee on Petitions. This report presents a series of statistics on the number of petitions received, closed or dealt with by the committee, the countries involved and the matters raised. These statistics represent an important quantitative tool for assessing the committee’s work. According to the statistics, in 2010 the European Parliament received 1 655 petitions, which represents a drop of 14% compared to the 1 924 petitions submitted in 2009. This clearly shows a change in trend following the constant rise in the number of petitions in recent years. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es ist wichtig, dass die Bürger der Union sowie natürliche oder juristische Personen hinsichtlich EU-Tätigkeiten über ein Petitionsrecht verfügen, um die Auswirkungen von EU-Recht ans Parlament heranzutragen. Hauptsächlich werden Mängel bei der Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften beanstandet, aber auch Entscheidungen nationaler Behörden angefochten oder um Hilfe zu den Themen Umwelt, Grundrechte, Justiz und Binnenmarkt ersucht, wobei nach wie vor Unklarheit hinsichtlich der EU-Zuständigkeiten dafür sorgt, dass eine Reihe von Petitionen als unzulässig abgelehnt wurde. Im Bericht wird hervorgehoben, dass die Petitionen in Bezug auf die Rückgabe von Eigentum im Vergleich zu den Vorjahren erheblich zurückgegangen sind. Gerade hinsichtlich der nach wie vor bestehenden Unrechtsgesetze, also die Avnoj-Bestimmungen und Benesch-Dekrete, muss das EU-Parlament seinen Einsatz verstärken. Da darauf im Bericht nicht eingegangen wird, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Su Peticijų komiteto veikla susipažinau dar nebūdama Europos Parlamento nare, kuomet 2007–2008 metais atstovavau kelioms dešimtims tūkstančių ES piliečių, kurie kreipėsi į EP su peticija dėl Nord Stream dujotiekio poveikio aplinkai. Šios peticijos pagrindu Europos Parlamentas 2008 m. priėmė rezoliuciją, o šios rezoliucijos įgyvendinimą Peticijų komitetas nagrinėjo visiškai neseniai. Todėl pritariu ataskaitoje išdėstytą raginimą Komisijai užtikrinti tinkamą Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos, Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) direktyvos, Buveinių direktyvos ir Paukščių direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse remiantis atsakingo Parlamento komiteto rekomendacijomis. Vis tik norėčiau pastebėti, jog, deja, Komisija iki šiol tinkamai neatsižvelgia į Europos Parlamento pozicijas ir nesiima reikalaujamų veiksmų. Todėl ateityje derėtų inicijuoti diskusijas dėl dar glaudesnių Europos Parlamento ir Komisijos ryšių, ypač kuomet Parlamentas atkreipia Komisijos dėmesį į ES teisės pažeidimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Неделчева (PPE), в писмена форма. − Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Майер. Годишните доклади за дейността на Комисията по петициите имат за цел да направят преглед на свършената работа на базата на наличните статистики.

Тези доклади са изключително важни за подобряване ефективността на нашата Комисия. Като евродепутати всички ние сме длъжни да защитаваме правата на европейските граждани. Това обаче важи с още по-голяма сила за членовете на комисията по петициите. Ето защо е необходимо да обърнем внимание на няколко важни точки от доклада: лекият спад в броя на петициите в сравнение с 2009 г. може да ни говори за подобряване на осведомеността на гражданите за дейността на нашата комисия.

Нужно е обаче да не спираме да полагаме усилия в тази насока, защото констатираме и голям брой недопустими петиции, чиито вносители все още бъркат националните и европейски области на компетентност. Големият брой на недопустими петиции говори също така и за нуждата от носене на отговорност от страна на компетентните органи и институции. И накрая, важно е да се обърне внимание и на ефекта от влизането в сила на Лисабонския договор за комисията по петициите: правно обвързващия характер на Хартата на основните права на ЕС, Европейската гражданска инициатива, Европейската служба за външни действия и др.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − On äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu kodanikel on õigus ja võimalus pöörduda Euroopa Parlamendi poole oma mureküsimustega, ning vastavalt Lissaboni lepingu jõustumisele on petitsioonide esitamise õigus muutunud Euroopa kodakondsuse alustalaks. Aruandest selgub, et juba teist aastat järjest käsitlesid petitsioonide esitajad kõige enam keskkonna teemat, mis tähendab, et antud valdkond tekitab Euroopa inimestes kõige enam muret ja küsimusi, ning see on selgeks signaaliks ka parlamendiliikmetele. Kahjuks on vastuvõetamatute petitsioonide arv endiselt üle poole, kuna nende esitajad ajavad segamini liikmesriikide ja Euroopa Liidu pädevused, mistõttu tuleks senisest enam tähelepanu pöörata kodanike teavitamisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório sobre as actividades da Comissão das Petições em 2010. O calendário de actividades da Comissão das Petições não gira em torno do programa legislativo da União, sendo antes estabelecido pelos cidadãos, no exercício do seu direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu. É esta imagem que o relatório anual oferece, uma imagem completa dos trabalhos da Comissão das Petições, apresentando uma série de estatísticas sobre o número de petições recebidas, encerradas ou tratadas pela comissão ou sobre os países ou assuntos em questão, constituindo uma ferramenta quantitativa importante na avaliação do trabalho da referida comissão. O relatório examina ainda os progressos realizados na aplicação de recomendações anteriores que tinham por objectivo melhorar o trabalho desta comissão. Concordo com a necessidade de se forjarem elos de cooperação mais estreitos com comissões homólogas dos parlamentos regionais e nacionais dos Estados-Membros, com o intuito de promover a compreensão mútua das petições sobre questões europeias e obter uma visão sobre os diversos métodos de trabalho das comissões nacionais das petições, por forma a que a Comissão das Petições do PE esteja em posição de tomar uma decisão consciente caso seja necessário rejeitar uma petição com base em questões de competência.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi congratulo per l'ottimo lavoro svolto dal collega Meyer. Le petizioni devono essere un pilastro della cittadinanza europea. La tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti dei cittadini sono state le principali preoccupazioni della commissione per le petizioni nel 2010.

Esprimo disappunto per la negligenza di alcuni Stati membri nell'applicare e nel far rispettare la legislazione ambientale europea e chiedo alla Commissione di controllare più energicamente il rispetto e l'attuazione di tale legislazione, in ogni momento della procedura e non solo dopo l’adozione di una decisione definitiva. Inoltre, mi rammarico del fatto che, nonostante il gran numero di petizioni presentate riguardo ai diritti contemplati dalla Carta dei diritti fondamentali, la Commissione europea rifiuta costantemente di agire per impedire violazioni flagranti in questo campo.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – La légitimité du projet européen se base sur l'adhésion citoyenne. Cette adhésion n'est possible que si les citoyens ont la possibilité de s'exprimer, de manifester leurs préoccupations et de faire respecter leurs droits auprès des institutions. Je salue, en ce sens, le travail effectué par la commission des pétitions du Parlement européen. Avec la création de l'initiative citoyenne par le traité de Lisbonne, un renforcement de ce droit fondamental a été réalisé. Il doit être soutenu et diffusé, la commission des pétitions étant en effet la plus à même de suivre les demandes. Mais afin d'être le plus efficace possible, de répondre au mieux aux citoyens, un travail commun, transparent, entre la Commission européenne, les États membres et le Parlement européen me paraît effectivement indispensable. Enfin, la participation de tous dépend de la clarté et de l'accessibilité de la procédure. En ce sens, un guichet unique consacré aux pétitions doit certainement être mis en place. Je me félicite donc de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The 2010 Annual Report aims to provide an overview of the activities of the Committee on Petitions, for which the calendar of activities is not fixed around the legislative programme of the European Commission, but rather is set by the citizens who exercise their right to petition the European Parliament.

The Annual Report aims to offer a precise and full view of the work of the Committee on Petitions. This Report presents a series of statistics on the number of petitions received, closed or dealt with by the Committee, the countries involved and the matters raised. These statistics represent an important quantitative tool for assessing the Committee’s work. Additional aspects, such as relations with other European institutions and with national and regional authorities or institutional changes with direct impact on the Committee’s activities, complete the picture. Last but not least, the Report examines the progress made in implementing previous recommendations aimed at improving the work of this Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché estremamente esauriente nel fornire una panoramica delle attività della commissione per le petizioni nel 2010. La relazione offre un'immagine precisa e completa dei lavori di questa commissione, illustrando una serie di statistiche sul numero di petizioni ricevute, archiviate o esaminate relative ai paesi interessati o agli argomenti trattati, che costituiscono un importante strumento quantitativo per la valutazione del lavoro della commissione stessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe dem Bericht – wie bereits im Ausschuss selbst – zugestimmt. Aufgrund der jährlich detailliert erhobenen Daten ist es uns möglich, eindeutig die Mängel und die Probleme zu eruieren, auf welche wir uns konzentrieren müssen. Jetzt gilt es, an diesen Problemstellen zu arbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso la mia approvazione al testo del collega Meyer sull'attività 2010 della Commissione per le petizioni. Seppur in leggero calo rispetto al 2009, la commissione PETI ha raccolto le istanze dei cittadini europei che hanno esercitato il loro diritto di petizione su tematiche di primaria importanza quali la giustizia, l'ambiente, il mercato interno, i diritti fondamentali.

 
  
  

Entschließungsantrag B7-0475/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente, pois esta resolução visa pressionar a Comissão para chegar a um estratégia global da União Europeia para os sem-abrigo, sustentada por estratégias nacionais e regionais, com o objectivo a longo prazo de acabar com a falta de habitação no quadro mais amplo de inclusão social. É muito importante que se executem as exigências desta resolução, nomeadamente a recolha de dados sobre os sem-abrigo da UE; a inclusão de metas claras, de uma abordagem integrada que abranja todos os campos políticos relevantes, da boa governação, da recolha adequada de dados, de uma adequada política de habitação, da necessidade de se ter em conta a potencial alteração do perfil dos sem-abrigo e de, em particular, se considerar o impacto da migração; e a introdução de dotações orçamentais do FSE e do FEDER.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl ES benamystės strategijos. Tai yra labai opus klausimas ES, kadangi benamystė – viena iš ekstremaliausių skurdo ir nepritekliaus formų, ir pastaraisiais metais jos mastas išaugo keliose ES valstybėse narėse. Pritariu rezoliucijoje įtvirtintam raginimui valstybėms narėms daryti pažangą siekiant panaikinti gatvės benamystę iki 2015 metų. Europos Parlamentas šia rezoliucija pasisako už plataus užmojo, integruotą ES strategiją, kuri būtų grindžiama nacionalinėmis ir regioninėmis strategijomis ir kurioje būtų numatytas ilgalaikis benamystės panaikinimo tikslas įgyvendinant platesnę socialinės įtraukties programą. Ypač svarbu, kad ES kovos su benamyste strategija aprėptų ne tik stebėseną ir ataskaitų teikimą, bet pateiktų veiksmų, kuriais būtų remiamas veiksmingų nacionalinių ir regioninių kovos su bedarbyste strategijų rengimas ir koordinuotas valstybių narių darbas mažinant benamystę ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Persoanele care trăiesc pe stradă reprezintă cea mai vizibilă şi extremă formă de sărăcie și excluziune. Aceste persoane defavorizate nu au acces la servicii sociale, medicale sau educaționale, nevoile lor fiind în special nevoia de locuință, apoi nevoia găsirii unui loc de muncă, și în general găsirea soluției pentru depășirea acestei situații dificile și reintegrarea socio-profesională.

În decursul ultimului deceniu, coordonarea politicilor la nivel european în domeniul lipsei de adăpost în cadrul metodei deschise de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială a consolidat și a oferit valoare adăugată eforturilor depuse la nivel regional, național și local, fiind necesară continuarea acțiunilor în acest sens în cadrul unei abordări mai strategice. Consider că este esențială dezvoltarea unei strategii europene ambițioase, integrate și susținută de strategii naționale și regionale, cu obiectivul pe termen lung de a soluționa problema lipsei de adăpost, în cadrul mai larg al incluziunii sociale.

Strategia UE referitoare la persoanele fără adăpost ar trebui să fie pe deplin compatibilă cu politica privind locuințele sociale ale statelor membre, care consacră juridic principiul promovării diversității sociale și al luptei împotriva segregării sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this Resolution because I value its aim to find a solution for one of the most extreme forms of poverty and deprivation. Homelessness has increased in recent years in several EU Member States and is an unacceptable violation of human dignity. I believe that it is essential to involve all stakeholders, including national, regional and local policy-makers, in the fight against homelessness.

Considering that the fulfilment of the right to housing is critical for the enjoyment of a full range of other rights, including political and social rights, an important role should also be played by the EU Agency for Fundamental Rights (FRA). This Agency needs to work more on the implications of extreme poverty and social exclusion in terms of access to, and enjoyment of, fundamental rights. Member States must make progress towards the goal of ending street homelessness by 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Is foirm fhíordhian den bhochtaineacht í an easpa dídine, agus ní mór don Choimisiún cúnamh breise a thabhairt do na Ballstáit agus iad ag dul i ngleic leis an ngéarchéim seo. Chuige sin fearaim fáilte roimh a bhfuil sa Tuarascáil. Ní bhainfear an sprioc maidir le deireadh a chur leis an easpa dídine faoi 2015 amach mura gcuirfear cur chuige comhtháite i bhfeidhm a chlúdaíonn gach réimse beartais ábhartha chomh maith le ceist níos leithne an iniaimh shóisialta. Ní leor é go bhfuil monatóireacht agus tuairisceoireacht i gceist leis an Straitéis um Easpa Dídine; ní mór go mbeadh bearta gníomhacha ann maidir le straitéisí inmharthana éifeachtacha náisiúnta agus réigiúnacha a fhorbairt.

Leathnaíodh le déanaí ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa chun tithíocht do dhaoine imeallaithe a chlúdach. Ní mór don Chiste sin agus do Chiste Sóisialta na hEorpa díriú ar chláir na fíorbhochtaineachta agus na heaspa dídine. Ba chóir go mbeadh sé níos éasca d’eagraíochtaí teacht ar an airgead atá ar fáil ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit agus ní mór an rómhaorlathas a laghdú go suntasach. Cad chuige cistí sóisialta agus pleananna gníomhaíochta mura ndéanann siad maitheas ar bith don dream siúd is mó a bhfuil siad ag teastáil uathu?

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Qu'on s'occupe en ces temps de crise financière et budgétaire de stabiliser nos banques et nos budgets, c'est certes nécessaire mais ce n'est pas suffisant: il me semble que l'équilibre avec la prise en compte des besoins des plus vulnérables dans nos sociétés n'est pas assuré, loin de là ! Au moment où nous n'avons toujours aucune certitude sur la survie du programme d'aide pour les plus démunis pour les années qui viennent, cette résolution soutenue par une très large majorité du Parlement sur la stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri vient rappeler que la pauvreté et l'exclusion sociale touchent des millions de personnes en Europe et qu'il est impensable de les laisser de côté. Elle invite plus spécifiquement à mettre l'accent sur les politiques de logement dans l'Union européenne. Assurer un logement décent à tous, la satisfaction des besoins fondamentaux et l'accès à des services de qualité, restent des défis quotidiens et urgents à relever.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de esta resolución para instar a los Estados miembros a que avancen hacia el objetivo de resolver, de aquí a 2015, el problema de las personas sin hogar en la vía pública.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono espressa negativamente nei confronti di questa proposta di risoluzione su una strategia UE per i senzatetto a causa dei numerosi punti controversi che il documento presenta, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'immigrazione. In particolare, il documento auspica che si faciliti l'assegnazione di alloggi a gruppi emarginati quali gli immigrati stessi e specifica che il diritto di alloggio permetterà a tali gruppi di godere poi anche di diritti politici e sociali. Il mio voto è quindi contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šios rezoliucijos, kadangi benamystė – tai viena iš ekstremaliausių skurdo ir nepritekliaus formų ir pastaraisiais metais jos mastas išaugo keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Taigi, Europos Parlamentas ES kovos su benamyste strategijoje ragina dėmesį sutelkti į kokybiškų paslaugų benamiams skatinimą ir ragina Europos Komisiją vystyti savanorišką socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą, kaip ir numatyta komunikate dėl Europos kovos su skurdu plano. Be to, ragina tvirtai susieti ES kovos su benamyste strategiją ir ES finansavimo, ypač finansavimo iš struktūrinių fondų, srautus. Europos Komisija turėtų skatinti naudotis Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimo priemonėmis, taip siekiant užtikrinti būstą socialiai atskirtų grupių atstovams. Norėčiau pabrėžti, jog taip pat labai svarbu, kad Komisija ir valstybės narės pasiektų susitarimą ir sukurtų sistemą, kurią taikant būtų stebima, kaip plėtojamos nacionalinės ir regioninės kovos su benamyste strategijos, kurios sudaro pagrindinę ES kovos su benamyste strategijos dalį. Be to, reikėtų užtikrinti, kad ES kovos su benamyste strategija aprėptų ne tik stebėseną ir ataskaitų teikimą, bet pateiktų veiksmų, kuriais būtų remiamas veiksmingų nacionalinių ir regioninių kovos su bedarbyste strategijų rengimas ir įgyvendinimas, paketą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté la résolution sur une stratégie européenne pour venir en aide aux personnes sans abri. À l'heure où les États membres tentent de réparer les erreurs des marchés financiers, très peu d'initiatives sont prises pour éviter aux citoyens de sombrer dans le sans-abrisme, ou de les en sortir. Cette résolution est une piqûre de rappel! Les États doivent se pencher sur le cas des sans-abri. On leur demande de collecter des informations sur ces personnes pour mieux répondre à leurs besoins et on les incite à échanger pour répondre de manière solidaire. Le suivi, au niveau européen, des avancées de chacun des États membres nous permettra d'avoir une vision globale du problème pour avancer vers une Europe où chaque citoyen aura un toit. Un citoyen sans toit est un citoyen sans droits. Car un logement est absolument essentiel à l'exercice de toute une série d'autres droits, notamment civiques et sociaux. La résolution fixe pour objectif de mettre un terme au problème du sans-abrisme d'ici 2015. C'est très bien, mais il faut maintenant que les États se donnent les moyens de remporter ce pari! Il est temps d'aller plus loin que les déclarations, comme le demande cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I have a great deal of sympathy for people who are homeless and have no doubt that as a society we should do our utmost to enable them to rebuild their lives. However I voted against an EU Homelessness Strategy, as I firmly believe we do not require the Commission to develop a voluntary quality framework as stipulated in the communication on the European Poverty Platform. In the proposition of the legislation is the suggestion that the UK needs to rely upon the EU to develop a strategic framework for services where many organisations and charities already work tirelessly to combat homelessness. Instead any regulation by the Commission is likely to add red tape to services and slow them down, also costing substantial amounts of money to enforce and thus redirecting resources away from the people who really need it. This is another attempt to push towards new EU regulation where it is not required.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea unei strategii privind persoanele fără de adăpost deoarece această realitate dureroasă, care afectează toate statele membre ale UE, constituie o încălcare inacceptabilă a demnităţii umane. Lipsa de adăpost reprezintă una dintre cele mai grave forme de sărăcie, iar în ultimii ani acest fenomen a luat proporţii în mai multe state membre ale UE. Acest cadru adoptat pregăteşte calea unei acţiuni consolidate şi ambiţioase împotriva lipsei de adăpost la nivel european, prin identificarea metodelor şi mijloacelor care permit continuarea într-o formă optimă a activităţii iniţiate de Comisie și continuate cu activitățile din 2010 - Anul European de Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I supported this resolution which seeks to press the Commission to come up with an overarching EU Homelessness Strategy underpinned by national and regional strategies with the long-term aim of ending homelessness within the broader social inclusion framework. This resolution demands amongst other things that any strategy adopted must ensure the collection of EU homelessness data, must include clear targets, an integrated approach covering all relevant policy fields, proper governance, proper data collection, a strong housing dimension, taking account of changing profiles of the homeless population, and particularly the impact of migration, and, must include budgetary allocations from the European Social Fund (ESF) and the European Regional Development Fund (ERDF).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por defender uma estratégia ambiciosa da UE com o objectivo de, a médio prazo, se resolver o problema dos sem-abrigo, no âmbito das políticas europeias de inclusão social. Relembro que o problema dos sem-abrigo continua a ser uma realidade em todos os Estados-Membros, o que constitui uma violação inaceitável da dignidade humana.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Por toda a Europa, há pessoas que vivem nas ruas em condições indignas, expostas aos elementos e à crueldade das sociedades em que vivemos. A designação sem-abrigo substitui eufemísticamente outras, mais cruas, como as de mendigo ou vagabundo com que outrora eram designadas as pessoas que decaíam para semelhantes estados de indigência. Mais do que desenhar grandes estratégias europeias para pôr fim a semelhante flagelo, julgo que ao pensamento global deve juntar-se a acção local. E, para isso, ninguém melhor do que as instituições de solidariedade social, que já actuam no terreno, conhecem verdadeiramente as pessoas concretas, estão para lá das estatísticas e podem identificar as melhores formas de os encaminhar para uma vida melhor. Sem abdicar dos seus programas e estudos e medidas sobre este tema, a União Europeia deve procurar agir sempre que possível por intermédio das instituições que já actuam no terreno.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A existência dos sem-abrigo não é uma situação nova que tenha a sua origem na actual crise económica e financeira. Sempre existiram. Habituámo-nos a vê-los a pernoitar nas estações do metro, debaixo das pontes, nas entradas dos prédios, nos prédios degradados, etc. A crise actual apenas veio agravar uma situação deplorável, em termos sociais, e degradante, humanamente falando. Se, há algumas décadas, eram pessoas com problemas de toxicodependência, alcoolismo, mendigos boémios, hoje, com o agravamento das condições económicas e financeiras, nomeadamente as elevadas taxas de juro que impedem que muitos cidadãos possam cumprir as suas obrigações para com os bancos, o paradigma mudou. Encontramos jovens, mulheres, famílias! E, perante esta situação, os Estados mantêm-se inactivos. Quando muito, expulsam-nos dos centros das cidades para as periferias a fim de não serem vistos pelos turistas ou junto dos centros financeiros. Todos temos obrigação de proteger os mais fracos. Os Estados-Membros, com a colaboração da UE através do Fundo Social Europeu, têm o dever de minimizar esta violação da Carta dos Direitos Fundamentais do Homem, que consagra o fim dos sem-abrigo. Nestes termos, apoio incondicionalmente esta proposta de resolução que visa implementar uma estratégia para os sem-abrigo de cuja existência nos devemos envergonhar.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A resolução propõe uma estratégia europeia para os sem-abrigo – um dos mais graves problemas sociais e de pobreza extrema que existem na União Europeia e que urge resolver. A existência de pessoas sem abrigo constitui uma violação inadmissível dos direitos humanos fundamentais – os tais de que a UE sempre se gaba de ser um espaço de referência, arrogando-se a dar lições a quem quer que lhe seja conveniente.

É, por isso, essencial dar prioridade a acções que promovam a inclusão social para garantir que ninguém dorme na rua e que mesmo a sua eventual passagem por um alojamento temporário seja limitada ao tempo estritamente necessário para lhe fornecer um alojamento digno, uma habitação própria.

Consideramos positivo que a maioria do Parlamento tenha apoiado esta resolução, insistindo com a Comissão na elaboração de uma estratégia ambiciosa para os sem-abrigo e no apoio aos Estados-Membros na elaboração de estratégias nacionais eficazes, incluindo apoio de fundos comunitários para financiar projectos de habitação para os grupos marginalizados.

Mas, acima de tudo, é fundamental que se proceda a alterações profundas nas políticas actuais, que conduziram a esta situação, garantindo emprego com direitos, serviços públicos de qualidade, reformas dignas e condições mínimas para pagar uma habitação condigna, incluindo água, energia e saneamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente esta resolução que visa conseguir uma estratégia europeia para os sem-abrigo, dado que é um dos mais graves problemas sociais e de pobreza extrema que existem na União Europeia e que urge resolver. O problema das pessoas sem abrigo constitui uma violação inadmissível dos direitos humanos fundamentais, sendo essencial dar prioridade a acções que promovam a inclusão social para garantir que ninguém dorme na rua e que mesmo a sua eventual passagem por um alojamento temporário seja limitada ao tempo estritamente necessário para lhe fornecer um alojamento digno, a sua habitação própria.

Consideramos positivo que a maioria do Parlamento tenha apoiado esta resolução, insistindo com a Comissão Europeia na elaboração de uma estratégia ambiciosa para os sem-abrigo e no apoio aos Estados-Membros na elaboração de estratégias nacionais eficazes, incluindo apoio de fundos comunitários para financiar projectos de habitação para os grupos marginalizados, nos Estados-Membros onde seja necessário.

Mas, acima de tudo, é fundamental que haja alterações nas políticas actuais, designadamente nas áreas económica, financeira e social, para garantir emprego com direitos, serviços públicos de qualidade, reformas dignas e condições para pagar uma habitação condigna, incluindo água, energia, saneamento, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková-Beňová (S&D), písomne Európsky parlament prijal v decembri 2010 písomné vyhlásenie o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva na podporu členských štátov pri vytváraní účinných vnútroštátnych stratégií, ktoré budú v súlade so spoločnou správou o sociálnej ochrane a sociálnom začleňovaní 2010. V spoločnej správe 2010 sa uvádza, že členské štáty by mali prijať integrované stratégie v oblasti bezdomovstva zamerané na kľúčové ciele, ako je prevencia bezdomovstva a skrátenie jeho trvania, či zlepšenie kvality služieb pre bezdomovcov a poskytovanie dostupného bývania. V roku 2010 bola na Európskej konsenzuálnej konferencii o bezdomovstve vyslovená požiadavka spoločnej stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva, ktorej cieľom by bolo sledovať a koordinovať vývoj v oblasti politík bezdomovstva v členských štátoch. V neposlednom rade som presvedčená, že integrovaný prístup k riešeniu tejto problematiky by mal zahŕňať všetky dôležité oblasti, s ohľadom na meniace sa profily bezdomovcov a najmä vplyv migrácie.

Reportovanie o stratégiách boja proti bezdomovstvu by sa mohlo začleniť do Národných strategických správ predkladaných v rámci Otvorenej metódy koordinácie v sociálnej oblasti. Práve otvorená metóda koordinácie si vyžaduje štatistické údaje presahujúce monetárne ukazovatele a tieto neposkytuje dokonca ani EU-SILC. Preto si myslím, že by bolo vhodné, aby Komisia zabezpečila, že Eurostat bude zhromažďovať porovnateľné a spoľahlivé štatistické údaje o bezdomovstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Tá daoine i ngach cearn den Aontas atá buailte ag an easpa dídine. Tacaím go hiomlán lena bhfuil sa Tuarascáil maidir le deireadh a chur leis an easpa dídine ar na sráideanna faoin mbliain 2015. Ceann de spriocanna atá sa straitéis ‘Eoraip 2020’ is ea deireadh a chur leis an mbochtaineacht. Tá sé mar aidhm ag an straitéis 20 milliún duine ar a laghad a shábháil ón mbochtaineacht faoin mbliain 2020. Tá tionscnamh suaitheanta i gceist sa straitéis freisin ar a dtugtar an tArdán Eorpach in aghaidh na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – 17% de la population de l'UE vit sous le seuil de pauvreté ; 8 % des Européens vivent dans un dénuement matériel extrême ; 3 millions de personnes, parmi lesquelles de plus en plus de jeunes, de familles et d'enfants, vivent sans-abri. Cette situation est inadmissible et intolérable au regard des valeurs que nous défendons au sein de l'UE, au regard des droits fondamentaux, au regard du respect et de la dignité des personnes. Alors même que l'année dernière avait été désignée comme "Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale", le phénomène continue et la pauvreté progresse, prenant une ampleur alarmante. J'ai bien sûr voté en faveur de cette résolution qui demande d'une part "instamment" aux Etats de réaliser des progrès et de mettre un terme au problème du sans-abrisme d'ici 2015. Elle doit désormais être suivie d'un véritable engagement : les gouvernements doivent désormais agir. Notre résolution demande d'autre part une véritable stratégie européenne pour venir en aide aux personnes sans abri, car très peu d'initiatives sont actuellement prises pour éviter aux citoyens de sombrer dans le sans-abrisme, ou de les en sortir. Or, l'UE peut faire plus (notamment et en 1er lieu ne pas diminuer le budget du Programme Européen d'aide aux plus démunis)!

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Après l'adoption par le Parlement européen d'une déclaration écrite en faveur d'une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri en décembre 2010, le vote de cette résolution ne fera que renforcer un message de fermeté et d'exigence que nous destinons à la Commission et aux États membres, en faveur d'une stratégie européenne contre le sans-abrisme, cette manifestation la plus claire de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Nous avons le devoir d'assurer une vie digne à tous les citoyens, quels qu'ils soient. Les politiques sociales ne peuvent plus passer au second plan, derrière des politiques de rigueur budgétaire qui, elles, foisonnent. Nous devons mobiliser tous les outils qui sont à la disposition de l'Union européenne pour que demain, le pacte de stabilité ne conduise pas à la coupe aveugle de tout financement possible des services qui viennent en aide à ces populations. Nous devons également inciter les États membres non pas à appliquer la règle de la concurrence au logement social, mais à financer le logement social afin que, demain, la question du sans-abrisme cesse d'être une question d'urgence.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Alors que l'année 2010 a été désignée "Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale", le phénomène des sans-abri continue de toucher tous les pays européens, prenant une ampleur inquiétante dans certains États. L'Union européenne s'est engagée, dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, à réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale d'ici 2020. C'est évidement un objectif prioritaire et les préoccupations liées à la crise de la dette ne doivent pas occulter ce phénomène. La lutte contre le sans-abrisme appelle des mesures concrètes et ambitieuses. Je souhaite que les États membres de l'Union européenne se donnent véritablement les moyens de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en mettant en œuvre une stratégie globale qui traite tous les aspects du sans-abrisme (logement, accompagnement, coordination des actions et des acteurs sur le terrain). C'est pourquoi je salue l'adoption de la résolution sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri. À l'heure de l'atonie des niveaux de croissance économique et de la morosité des marchés financiers, cette résolution permet de recentrer les débats sur la dimension humaine de la crise et d'adresser en ces termes un message politique fort à destination des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiai rezoliucijai, kadangi esu įsitikinęs, kad įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse turi būti sprendžiama benamystės problema, nes benamystė ir toliau daro poveikį žmonėms visose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir yra nepriimtinas žmogaus orumo pažeidimas. Taip pat benamystė – viena iš ekstremaliausių skurdo ir nepritekliaus formų ir pastaraisiais metais jos mastas išaugo keliose Europos Sąjungos valstybėse. Įgyvendinant ES kovos su benamyste strategiją turėtų būti visapusiškai laikomasi Lisabonos sutarties, kurioje nurodomas svarbus nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo ir didelė veiksmų laisvė teikiant, pavedant teikti ar organizuojant kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančias bendrus ekonominius interesus tenkinančias paslaugas. Manau, kad pačios valstybės narės turi nustatyti prieinamo socialinio būsto sąlygas ir kad ES kovos su benamyste strategija turėtų visapusiškai atitikti valstybių narių socialinio būsto politiką, kurią įgyvendinant teisiškai įtvirtinamas socialinės įvairovės skatinimo ir kovos su socialine atskirtimi principas. Vykdant ES socialinės įtraukties procesą benamystės klausimas neabejotinai tapo vienu iš aktualiausiu, todėl Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba turi svarstyti, kaip parengti ES kovos su benamyste strategiją.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), na piśmie. − Zjawisko bezdomności dotyka ludzi we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że wciąż nie robimy wystarczająco dużo, by zapobiec temu zjawisku. W pełni popieram projekt tej strategii. Mam tylko nadzieję, że nie będzie kolejnym, jednym z wielu przyjętych przez nas dokumentów i zgodnie ze strategią „Europa 2020” uda nam się przed rokiem 2020 uchronić przynajmniej 20 milionów ludzi przed ryzykiem ubóstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Dnia 14 września 2011 r. w Strasburgu odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia rezolucji, dotyczącej strategii Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania bezdomności. Uważam, że bezdomność i problemy socjalne ludzi ubogich są ważnym zagadnieniem, któremu Unia powinna poświęcić więcej uwagi. Prawo do godnych warunków życia jest prawem gwarantowanym m.in. przez Kartę Praw Podstawowych, dlatego należy przedsięwziąć należyte środki, by zapobiegać bezdomności w krajach Unii Europejskiej. Bezdomność stanowi bowiem jedną z najcięższych form ubóstwa i niedostatku, a w ostatnich latach w wielu krajach członkowskich obserwowano jej wzrost.

Zgodnie z założeniami przyjętej rezolucji państwa członkowskie wzywa się do realizacji celu, jakim jest położenie kresu bezdomności ulicznej do 2015 roku. Należy również opracować ambitną, zintegrowaną strategię UE na rzecz walki z bezdomnością, opierającą się na strategiach krajowych i regionalnych, której długofalowym celem byłaby likwidacja bezdomności w ramach szerszej strategii na rzecz integracji społecznej. Uważam, że należy stworzyć sposób monitorowania postępów w walce z bezdomnością, co z pewnością przyczyniłoby się do jej zwalczania. Powyższe argumenty skłoniły mnie do głosowania za przyjęciem ww. rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Szanowni Państwo! Bezdomność jest szeroko rozpowszechnionym problemem nie tylko europejskim, ale także światowym. W grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności, aby wspierać państwa członkowskie w opracowaniu skutecznych strategii krajowych zgodnych między innymi ze strategią Europa 2020.

Uważam, że powinniśmy prowadzić aktywny program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim wspierać działania mające na celu określanie efektywnych rozwiązań problemu bezdomności. Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności wspiera te działania, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne − Bezdomovstvo naďalej postihuje ľudí vo všetkých členských štátoch EÚ a je neprijateľným porušením ľudskej dôstojnosti. Bezdomovstvo predstavuje jednu z najhorších podôb chudoby a strádania. Vo viacerých členských štátoch EÚ sa za posledné roky prehĺbilo.

Jedným z cieľov stratégie 2020 je zachrániť pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia najmenej 20 miliónov ľudí. Aby sme to dosiahli, potrebujeme strategický prístup. Členské štáty by mali odstrániť do roku 2015 pouličné bezdomovstvo. Je potrebné, aby Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti rokovala o rozvoji stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which urges Member States to make progress towards the goal of ending street homelessness by 2015 and calls for the development of an ambitious, integrated EU strategy, underpinned by national and regional strategies with the long-term aim of ending homelessness within the broader social inclusion framework.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution sur une stratégie européenne pour les personnes sans-abri. Nous souhaitons l'élaboration d'une stratégie européenne afin de mettre fin à la situation des sans-abri. Lorsque l'on sait que l'espérance de vie d'une personne sans-abri de longue durée est de seulement de cinq ans en zone urbaine, nous comprenons l'urgence de mettre un terme à cette situation en Europe. Le texte propose que la Commission européenne et les États membres supervisent les progrès des stratégies nationales et régionales, et rendent compte des avancées réalisées par des rapports semestriels ou annuels. Pour faire face à cette situation plus efficacement, pour recueillir des informations fiables et travailler ensemble sur ce thème, les États membres devraient s'accorder sur une définition et une typologie communes de l'exclusion liée au logement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le fait qu'il y ait aujourd'hui des sans-abris est inadmissible dans la première puissance économique du monde. Ce rapport le rappelle justement en dénonçant "une atteinte inacceptable aux droits de l'homme". Il demande aux États membres de mettre un terme à cette situation d'ici 2015, et à l'Union européenne de les y aider en mettant en place une stratégie ambitieuse, et pas seulement un suivi des résultats des États. Autant de propositions que je partage. Quel dommage que le cadre de la stratégie Europe 2020, dont se texte se revendique, mette la précarisation au cœur du système européen et conduise inévitablement à l'augmentation du nombre de sans abris! Je vote pour ce texte afin d'encourager la demande cruciale de lutte contre la précarité la plus accrue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A condição de sem-abrigo constitui uma das formas mais extremas de pobreza e privação, sendo que este fenómeno se tem agravado em vários Estados-Membros da UE. Esta problemática tem sido uma prioridade evidente no âmbito do processo de inclusão social da UE. Assim, a coordenação à escala da UE das políticas para os sem-abrigo, no âmbito do Método Aberto de Coordenação em matéria de Protecção Social e Inclusão Social, tem, na última década, enriquecido e acrescentado valor aos esforços desenvolvidos a nível nacional, regional e local, sendo necessário aproveitar esse trabalho no âmbito de uma abordagem mais estratégica. Os ambiciosos objectivos da Estratégia Europa 2020, que prevê retirar pelo menos 20 milhões de pessoas de situações de risco de pobreza e de exclusão até 2020, dão um novo ímpeto à luta contra todas as formas de pobreza e exclusão social, incluindo a exclusão dos sem-abrigo.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – On doit mettre fin à ce fléau qu'est le "sans-abrisme" Dans nos société moderne, cette situation est intolérable au regard des valeurs défendues par l'UE, au regard des droits de homme et du respect de la personne humaine. Or que constate-t-on? Un accroissement de la précarité, avec pour conséquence un nombre accru de sans-abris dans les 27 États membres, et ce malgré les actions entreprises par nombre d'entre eux pour y remédier. Avec l'adoption de la stratégie 2020, dont le principal objectif est de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale d'ici 2020, la lutte contre le sans-abrisme devient dans les faits une priorité du processus d'inclusion sociale de l'UE. Pour que plus personne ne dorme dans la rue, ne reste dans un hébergement d'urgence plus longtemps que nécessaire, ne sorte d'une institution sans option de relogement, pour qu'aucun jeune ne devienne sans-abri de par la transition vers une vie indépendante, l'élaboration d'une stratégie européenne ambitieuse et inclusive, s'inscrivant dans le cadre plus large du processus d'inclusion sociale, est nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This oral question followed up by a resolution seeks to press the Commission to come up with an overarching EU Homelessness Strategy underpinned by national and regional strategies with the long-term aim of ending homelessness within the broader social inclusion framework. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Obdachlosigkeit ist ein weit verbreitetes Problem innerhalb der gesamten Europäischen Union, dem nur schwer beizukommen ist. Die Gründe, warum eine Person in die Obdachlosigkeit rutscht, sind mannigfaltig, ebenso wie die Möglichkeiten, Menschen aus dieser Notsituation wieder heraus zu holen. Dafür bedarf es allerdings einer koordinierten Zusammenarbeit staatlicher wie auch privater Organisationen, die sich dieser Bevölkerungsgruppe annehmen. Obdachlose stehen am Rande der Gesellschaft, denn das Grundrecht auf eine Wohnung haben sie nicht. Dadurch wird es für sie auch beinahe unmöglich, wieder ins Berufsleben einzusteigen und einen geregelten Alltag zu leben. Die Abwärtsspirale dreht sich immer weiter. Verwahrlosung und Suchtprobleme sind zwangsläufige Folgen. Ich habe gegen die Entschließung gestimmt, da ich der Meinung bin, dass sich das Problem „Obdachlosigkeit“ nur innerstaatlich lösen lässt, da jedes Land andere Möglichkeiten und soziale Netze hat.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi benamystė yra daugialypė problema, reikalaujanti neatidėliotinų sprendimų bei efektyvios, integruotos kovos su benamyste strategijos. Pažymėtina, kad benamystė yra vienas svarbiausių prioritetų socialinėje srityje. Tai yra kraštutinė skurdo ir socialinės atskirties forma. Manau, kad tiek ES, tiek valstybės narės turi kurti ir įgyvendinti benamystės prevencijos programas. Taipogi labai svarbu skatinti nacionalines iniciatyvas ir politikos tobulinimą, kad būtų kovojama su skurdu bei socialine atskirtimi. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas toms valstybėms narėms, kuriose benamystės problema yra įsišaknijusi. Joms turi būti teikiamos Europos lygmens pagalbos priemonės, ypatingai finansinė pagalba.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šią deklaraciją, kuri ragina Europos Komisiją surasti būdų, kaip iki 2015 metų 3 milijonus benamių žmonių ES aprūpinti gyvenamąja vieta. Ekonominė krizė paaštrino benamių padėtį ES valstybėse. Pastogės neturinčių žmonių gyvenimas prasilenkia su orumu, pilnavertiškumu, jiems sunku išauginti savo vaikus dorais visuomenės piliečiais. Šis reiškinys nebepriimtinas 21 amžiuje. Reikia integruoti benamius į darbo rinką ir socialią visuomenę. Tam galėtų būti panaudota daugiau ES struktūrinių fondų lėšų. Apgyvendinus benamius ES valstybės sutaupytų sveikatos apsaugos lėšų, sumažėtų nusikalstamumo. Nors pasiūlyta deklaracija yra ambicinga ir kelia abejonių dėl jos įgyvendinimo realumo, negalima toliau taikstytis su benamių žmonių likimu: šalti ir mirti gatvėse. Juk kasmet vien tik Lietuvoje dėl šalčių miršta beveik 400 žmonių. Tai turėtų rūpėti mums visiems.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το φαινόμενο της έλλειψης στέγης όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη μέλη της Ε.Ε., αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επιδεινώνεται και εμφανίζεται μια νέα κατηγορία αστέγων, οι λεγόμενοι «νεοάστεγοι». Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αν και φιλόδοξη, από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο του προβλήματος και είναι επομένως ουσιώδης η ανάληψη άμεσων, νέων στρατηγικών δράσεων από την Ε.Ε. πέρα από την διατύπωση απόψεων και εκθέσεων επί του θέματος. Το ψήφισμα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες προτείνοντας μία ενισχυμένη και πιο δυναμική στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος των αστέγων σε επίπεδο Ε.Ε. μέσω του προσδιορισμού μεθόδων και μέσων που θα παράσχουν την καλύτερη δυνατή συνέχεια στο έργο που ξεκίνησε η Επιτροπή για τους αστέγους. Για τον λόγο αυτό το υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu, de 14 de Setembro de 2011, sobre uma estratégia da UE para os sem-abrigo, por considerar vital que esta problemática tenha um enfoque transnacional. De facto, a estratégia da UE para os sem-abrigo deve respeitar plenamente o Tratado de Lisboa, que estabelece o papel essencial e o amplo poder de apreciação das autoridades nacionais, regionais e locais para prestar, mandar executar e organizar serviços de interesse económico geral de uma forma que atenda tanto quanto possível às necessidades dos utilizadores. Neste âmbito, cabe aos Estados-Membros definir a sua missão de oferta de habitação social a custo moderado, devendo a estratégia da UE para os sem-abrigo ser totalmente compatível com a política de habitação social dos Estados-Membros, que consagra juridicamente o princípio da luta contra a segregação social. Junto-me ao apelo para que a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia preste mais atenção às implicações da pobreza extrema e da exclusão social, em termos de acesso e fruição dos direitos fundamentais, tendo em conta que o cumprimento do direito à habitação é condição necessária para usufruir de todo um conjunto de outros direitos, incluindo os direitos políticos e sociais.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – L'année 2010 a été déclarée année européenne de lutte contre l’exclusion. A cette occasion, l'Union européenne avait décidé qu'à l'horizon 2015, la question des sans-abri devrait être réglée. Pourtant, nous en sommes loin... A en croire l’association Caritas, alors que nous arrivons à l'aube de l'année 2012, 3 millions d’Européens seraient sans-toit. L'Union européenne doit se donner les moyens de ses ambitions ! C'est pourquoi je soutiens, lors du vote en session plénière, la résolution du Parlement européen sur une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri. Ce texte demande d'une part au Conseil de se pencher sur l'élaboration d'une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri, et à la Commission de créer un groupe de travail pour réfléchir au contenu de cette stratégie. D'autre part, il appelle aussi instamment les Etats membres à réaliser des progrès en vue de mettre un terme à la situation des sans-abri d'ici 2015. A cette fin, l'élaboration de rapports semestriels ou annuels pour rendre compte des avancées réalisées serait précieuse. Les domaines concernés devraient couvrir la réduction du temps pendant lequel les sans-abri restent sans hébergement, mais aussi la qualité des services destinés à ces personnes, ou encore l'accès à une offre de logements abordables.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Ending homelessness is possible and must be a trans-European priority. The EP has today sent a strong message to the other institutions to stop ignoring this core issue and to establish a European strategy to end homelessness by 2020. Homelessness is not only a violation of fundamental rights, it is a violation of human dignity. Clearly, the economic crisis is impacting poverty across Europe, with homeless the most tragic and visible link in the poverty chain. There is a need to redouble efforts to tackle homelessness, rather than just recycling empty messages, and this means developing a coordinated Europe-wide strategy that covers all aspects of public policy. We need to focus on social innovation - like the ‘housing first’ approach - as the beginning of a process of social rehabilitation. This requires adequate funding at EU and national level. An EU strategy must focus on five core elements: the prevention of homelessness, the reduction of its duration, the concentration of efforts on the most serious forms, the improvement of the quality of services for homeless people, and the supply of affordable housing. The EP has taken the first step to this end and the Commission and Council must now act.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questo documento perché esorta gli Stati membri ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo di risolvere il problema dei senzatetto entro il 2015. Per fare questo sarà necessario lo sviluppo di una strategia europea integrata ed ambiziosa, basata sulle strategie nazionali e regionali e con l'obiettivo a lungo termine di risolvere il problema dei senzatetto nel più ampio quadro dell'inclusione sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – Le Parlement exhorte aujourd'hui les États membres et la Commission à élaborer de véritables stratégies pour les personnes sans abri et je m'en réjouis. Selon certains rapports, 3 millions d’Européens seraient sans toit. Cependant, nous ne disposons pas d'étude harmonisée sur ce triste phénomène, et malgré les bonnes intentions affichées dans la Stratégie UE 2020 (réduire le taux de pauvreté de 25 % d'ici à 2020) et lors de l'Année européenne de la lutte contre l'exclusion en 2010, la si