Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 15 септември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Недостигът на храна в Източна Африка (разискване)
 3.Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания (разискване)
 4.Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) (разискване)
 5.Епилепсия (писмена декларация): вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.Препоръка до Съвета и Комисията относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (A7-0289/2011 - Graham Watson) (гласуване)
  6.2.Положението в Либия (B7-0513/2011) (гласуване)
  6.3.Положението в Либия (B7-0482/2011) (гласуване)
  6.4.Преодоляване на различията между законодателството в областта на борбата срещу корупцията и действителността (B7-0481/2011) (гласуване)
  6.5.Недостигът на храна в Източна Африка (B7-0490/2011) (гласуване)
  6.6.Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания (B7-0488/2011) (гласуване)
  6.7.Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) (B7-0480/2011) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 11.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  11.1.Беларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник
  11.2.Судан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил
  11.3.Еритрея: случаят Dawit Isaak
 12.Време за гласуване
  12.1.Беларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник (B7-0496/2011)
  12.2.Судан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил (B7-0501/2011)
  12.3.Еритрея: случаят Dawit Isaak (B7-0505/2011)
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 15.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 17.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 18.Внасяне на документи: вж. протоколи
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 20.График на следващите заседания: вж. протоколи
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Редактирана версия (755 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2794 kb)
Правна информация - Политика за поверителност