Voltar ao portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (seleccionado)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Este documento não está disponível na sua língua. Para o consultar, pode escolher uma das línguas disponíveis na barra de línguas.

 Index 
 Texto integral 
Arutelud
Esmaspäev, 26. september 2011 - Strasbourg Uuendatud versioon

Euroopa liiklusohutus (lühiettekanne)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Liiklusohutus Euroopas on äärmiselt oluline teema, arvestades, et 2009. aastal hukkus Euroopa Liidus maanteeliikluses üle 35 000 inimese ning rohkem kui 1 500 000 inimest sai vigastada. Kuigi viimase 10 aastaga on statistilistel andemetel liiklussurmad vähenenud üle 30%, jääb see ikkagi alla eesmärgiks seatud 50%. Lisaks inimelude säästmisele kaasneb liiklusohutuse suurendamisega ka sotsiaalne säästmine, kuna 2009. aastal hinnati liiklusõnnetuste sotsiaalseks maksumuseks 130 miljardit eurot. See on märkimisväärne summa, võrdluseks võib tuua, et see on neljandik Euroopa Stabilisatsiooni Mehhanismi rahastamiseks kuluvast summast. Liiklusohutuse juurde tagasi tulles peab arvestama, kus surmaga lõppevad liiklusõnnetused aset leivad: 55% maapiirkondade teedel, 36% linnalistes asulates ja 6% kiirteedel. See on oluline informatsioon, et jätkata tööd liiklussurmade vähendamiseks ning õigusloome ja erinevate initsiatiivprogrammide arendamiseks. Käesolev raport toetab täielikult eesmärki vähendada liiklusõnnetustest tingitud surmajuhtumite koguarvu ELis 2020. aastaks poole võrra ning nõuab, et samaks perioodiks seataks uued selged ja mõõdetavad eesmärgid: • vähendada alla 14 aasta vanuste laste surmajuhtumeid liiklusõnnetustes 60% võrra, • vähendada jalakäijate ja jalgratturite surmajuhtumeid liiklusavariides 50% võrra ning • vähendada inimeste eluohtlikku vigastamist liikluses 40% võrra. Et eelpool loetletud eesmärke saavutada vajame ühiseid ja harmoniseerituid reegleid, kuna transpordisektor on märkimisväärselt rahvusvaheline. Palun teil kõigil antud raportit toetada. Aitäh!

 
Aviso legal - Política de privacidade