Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 26. september 2011 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure: se protokollen
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 7.Erklæringer fra formanden
 8.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 9.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 11.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 12.Andragender (jf. protokollen)
 13.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Arbejdsplan: se protokollen
 16.EU-finansiering af forskning og innovation (forhandling)
 17.Handel med landbrugsprodukter og fiskevarer mellem EU og Palæstina (forhandling)
 18.Handel mellem EU og Taiwan (forhandling)
 19.Turismepolitik for Europa (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 21.Europæisk trafiksikkerhed 2011-2020 (kortfattet forelæggelse)
 22.Finansiering til forstærkning af dæmningsinfrastruktur i udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 23.Bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer (kortfattet forelæggelse)
 24.Europaskolesystemet (kortfattet forelæggelse)
 25.EU's fremtidige samhørighedspolitik (kortfattet forelæggelse)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (538 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2050 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik