Rodyklė 
Posėdžio stenograma
PDF 2050k
Pirmadienis, 2011 m. rugsėjo 26 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija
1. Sesijos atnaujinimas
 2. Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 3. Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 4. Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 5. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (žr. protokola)
 6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 7. Pirmininko pareiškimai
 8. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai (žr. protokola)
 9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)
 10. Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)
 11. Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 12. Peticijos (žr. protokolą)
 13. Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 14. Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 15. Darbų programa (žr. protokola)
 16. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas (diskusijos)
 17. ES ir Palestinos prekyba žemės ūkio produktais ir žuvininkystės produktais (diskusijos)
 18. ES ir Taivano prekyba (diskusijos)
 19. Turizmas Europoje (diskusijos)
 20. Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
 21. Europos kelių eismo sauga (trumpas pristatymas)
 22. Besivystančių šalių užtvankų infrastruktūros gerinimo finansavimas (trumpas pristatymas)
 23. ES pagalbos besivystančioms šalims sprendžiant aprūpinimo maistu problemas (trumpas pristatymas)
 24. Europos mokyklų sistema (trumpas pristatymas)
 25. Būsima ES sanglaudos politika (trumpas pristatymas)
 26. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 27. Posėdžio pabaiga


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00)

 
1. Sesijos atnaujinimas
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 15. września 2011 r.

 

2. Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
Kalbų vaizdo įrašas

3. Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
Kalbų vaizdo įrašas

4. Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
Kalbų vaizdo įrašas

5. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (žr. protokola)
Kalbų vaizdo įrašas

6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
Kalbų vaizdo įrašas

7. Pirmininko pareiškimai
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Mam jeszcze dla Państwa następujące komunikaty.

22 września miało miejsce bardzo ważne dla Unii Europejskiej wydarzenie: podczas 66. Zgromadzenia Ogólnego ONZ po raz pierwszy w imieniu całej Unii przemawiał stały przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. To rzeczywiście jest bardzo ważne dla nas wydarzenie.

(oklaski)

Kolejna sprawa. 21 września w USA stracono Troya Davisa. Wymierzona kara jest nieludzka i nie do zaakceptowania. W imieniu Parlamentu Europejskiego wyrażam nasz stanowczy sprzeciw wobec karania ludzi śmiercią.

(oklaski)

Wielokrotnie potępialiśmy karę śmierci bez względu na to, czy wykonywana była ona w państwach demokratycznych, czy takich jak Iran, gdzie tego samego dnia powieszono publicznie 17-letniego chłopca, Alirezę Mollę-Soltaniego. Egzekucja nieletniego jest pogwałceniem prawa międzynarodowego. Unia Europejska zawsze i bez wyjątku sprzeciwia się karze śmierci. Odwet tego typu nie jest aktem sprawiedliwości.

Wreszcie ogłoszenia związane z bieżącą sesją. Mamy przed sobą bardzo ważną sesję plenarną. W tym tygodniu będziemy głosować nad sześciopakiem. Wiemy, że to wielki sukces. Znacząco poprawiliśmy pierwotną propozycję tych rozwiązań legislacyjnych. To dowód, że metoda wspólnotowa odgrywa ważną rolę w walce z kryzysem. Ale wynegocjowanie tego pakietu trwało długo, bo prawie rok. Kryzys finansowy, do którego odnosi się sześciopak, pogłębił się w tym czasie. Uważam, że powinniśmy rozważyć stworzenie procedury szybszej ścieżki, która powinna skrócić dotychczasową procedurę. Gdy mamy do czynienia z tak nadzwyczajnymi okolicznościami, jako ustawodawcy powinniśmy mieć narzędzia, by móc szybko działać. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich projektów legislacyjnych, tylko niektórych. Zamierzam przeprowadzić rozmowy na ten temat z przewodniczącymi grup politycznych, a także z przewodniczącymi komisji parlamentarnych, szczególnie tych, które mają najwięcej aktów legislacyjnych. Zobaczymy, czy będziemy mogli wypracować jakąś procedurę. To jest tylko propozycja z mojej strony.

Pamiętamy także o tym, że przewodniczący Barosso wystąpi w środę z przemówieniem o stanie Unii. Oczekujemy też wkrótce prezentacji rocznego programu prac Komisji. To drugie wystąpienie będzie ważne. Oczekujemy, że w przyszłym roku pojawią się - bo muszą się pojawić - akty prawne, które mają pomóc nam w walce z kryzysem. Będą one wymagały szybkiego uchwalenia, jeśli chcemy wzmocnienia naszej gospodarki, ustabilizowania rynków finansowych, a także przekazania sygnału opinii publicznej Unii Europejskiej, że potrafimy zgodnie z metodą wspólnotową działać szybko i sprawnie.

Chciałem również Państwu przypomnieć, że jutro po raz pierwszy odbędzie się tura pytań do przewodniczącego Eurogrupy, pana premiera Jean Claude'a Junckera. Dotąd mieliśmy tury pytań do przewodniczącego Barroso i do wiceprzewodniczącej Ashton, a więc to jest rozszerzenie naszego sposobu reprezentowania wyborców w sytuacji powszechnego kryzysu. Również pani wiceprzewodnicząca Ashton weźmie udział w jutrzejszej debacie dotyczącej Szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 29 września w Warszawie.

Chciałem zwrócić się z wielką prośbą do wszystkich Państwa, Koleżanek i Kolegów, o wzięcie licznego udziału w tych debatach. Są to rzeczywiście debaty kluczowe i zależy nam na tym, żeby - po pierwsze - dyskutować bardzo poważnie nad sprawami, które dotyczą naszych obywateli, ale także, żeby pokazać naszym obywatelom, że jesteśmy tym zainteresowani i żywo bierzemy udział w debatach. To jest mój wielki apel. Sądzę, że Państwo także już zdajecie sobie z tego sprawę.

 

8. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai (žr. protokola)

9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokola)

10. Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)

11. Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą

12. Peticijos (žr. protokolą)

13. Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)

14. Pateikti dokumentai (žr.protokolą)

15. Darbų programa (žr. protokola)
Kalbų vaizdo įrašas

16. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Marisę Matias w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie zielonej księgi pt. „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji” (2011/2107(INI) (A7-0302/2011)

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Ich leiste Ihrer Anregung hierzubleiben selbstverständlich Folge. Ich bleibe hier, darf Sie aber ersuchen – wie Sie bereits letztes Mal angekündigt haben –, nicht immer nur geradeaus zu sehen, sondern Ihren freundlichen Blick links und rechts schweifen zu lassen. Dann sehen Sie auch, wenn sich jemand zur folgenden Debatte mit einer weißen Karte zu Wort meldet. Ich hätte es getan, doch es ist sehr schwierig, sich ordentlich mit einer weißen Karte zum catch the eye zu Wort zu melden, wenn Sie nicht auf die Seite schauen. Ich bitte um Verständnis und hoffe sehr, dass Sie Ihren Blick auch auf die Seite schweifen lassen. Hiermit möchte ich mich für catch the eye anmelden.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję bardzo. Będę na to zwracał uwagę.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, relatora. − Quero, antes de mais, começar por agradecer a colaboração de todos, a boa cooperação que houve durante a realização e a elaboração deste relatório. E quero, sobretudo, agradecer porque foi feito num período particularmente difícil que foi o período das férias de Verão, em que todos tiveram disponíveis para colaborar na elaboração de compromissos e para chegarmos aqui hoje, a este debate, e podermos debater o conteúdo do relatório.

Quero também agradecer aos relatores dos diferentes pareceres das comissões que estiveram envolvidos, pelos contributos que puderam dar e que foram incorporados no relatório final e, antes de passar ao conteúdo propriamente do relatório, não posso deixar de dar uma palavra de muito apreço e agradecimento aos dois funcionários da Comissão da Indústria, Investigação e da Energia, Susanne Kiefer e Oren Gai, que ficaram comigo durante o mês de Agosto a trabalhar e acho que merecem mais do que um reconhecimento e um agradecimento muito especial.

Dito isto, foi em boa hora que a Comissão lançou um Quadro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e Inovação no período de 2014-2020, sobre o qual também já tivemos muitas oportunidades de falar com a Senhora Comissária e que, no meu entender, é uma oportunidade de ouro para podermos reforçar aquilo que são as mais-valias e a força da investigação e da inovação no contexto europeu.

Mas, também, como já tive oportunidade de dizer várias vezes, entendo que um Quadro Comum de Financiamento da Investigação e Inovação não se faz pela soma das partes, porque sabemos que, muitas vezes, o todo não é igual à soma das partes. E, portanto, ao juntarmos o Programa-Quadro, o Instituto Europeu da Inovação e da Tecnologia e o Programa Europeu de Competitividade e Inovação e ao somarmos os montantes que estão associados não temos uma estratégia comum, a não ser que pensemos quais são os objectivos que devem estar associados a esta proposta.

E foi por isso que procurei, desde o início, na proposta, definir quais eram os objectivos principais. Penso que os recursos que temos à nossa disposição servem sobretudo para três dimensões fundamentais.

Em primeiro lugar, o reforço das capacidades: os investigadores e as investigadoras da Europa são o recurso mais valioso que temos para a investigação. O reforço dessas capacidades, juntamente com as infra-estruturas, é um dos níveis de investimento que devemos abraçar como prioritário.

Em segundo lugar, e como segundo objectivo, o potencial e a cooperação que temos no domínio da investigação. Esse é seguramente um dos domínios onde nós temos tido mais sucesso, convém reforçá-lo, convém não deixar cair áreas fundamentais e determinantes para aquilo que é a riqueza europeia como as ciências sociais, a investigação fundamental. Sem elas não teremos inovação, sem elas não conhecemos as sociedades sobre as quais devemos intervir politicamente e é por isso que não podemos deixá-las cair.

E, em terceiro lugar, a inovação e o mercado orientados para o bem comum. Penso que só definindo quais são os objectivos é que conseguimos ter verdadeiramente um Quadro Comum que sirva a todos e que possa fazer da investigação e da inovação domínios centrais e determinantes numa altura igualmente fulcral como é esta que vivemos actualmente: uma situação de crise económica, social e financeira, em que estamos num caminho de uma Europa cada vez mais divergente.

Foi por isso que apostei em manter separados os Fundos Estruturais dos Fundos Europeus, porque é preciso fazermos o caminho para a coesão, é por isso que é importante garantir que há condições decentes de trabalho para os investigadores e investigadoras da Europa e que se implementem as medidas de simplificação na investigação. Falo como investigadora durante dez anos. Os investigadores não podem ser cobaias dos próprios sistemas burocráticos que criamos, é preciso implementá-los. E também é por isso que é muito importante que não tenhamos apenas em conta a excelência mas sobretudo o caminho para a excelência.

Numa Europa divergente a competição não pode ser uma corrida onde ganham sempre aqueles que têm acesso aos primeiros lugares da meta e nós sabemos quais são, Senhora Comissária. Portanto, é importante garantir que a competição, como é vista no domínio da investigação e da inovação, seja saudável para termos melhores condições para todos, mas que seja no sentido da coesão e da convergência para fazer da Europa uma zona de excelência como um todo nesse mesmo domínio.

 
  
MPphoto
 

  Máire Geoghegan-Quinn, Member of the Commission. − Mr President, I am delighted to have this opportunity to address all of you before the final vote tomorrow morning on the Green Paper own-initiative report ‘Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding’, now known as the Horizon 2020 Programme. I congratulate the rapporteur, Ms Matias, for this excellent and enriching report and for delivering it in good time, allowing the Commission to consider your proposals in depth in the context of drafting the Horizon 2020 package.

I would also like to thank the ITRE shadow rapporteurs, as well as the members of the six committees that delivered their opinions to ITRE. The Parliament has been showing an immense interest in the operation of the future EU research and innovation programme, which is very significant as the Horizon 2020 proposals will be transmitted to you for your consideration.

Horizon 2020 will come into effect for the next financial framework commencing in 2014. Within the Commission’s proposal for this new budget, the Multiannual Financial Framework adopted on 29 June, we set out a total budget of EUR 80 billion for Horizon 2020 at constant 2011 prices.

This is a budget designed to stimulate growth and jobs. The overall financial envelope is ambitious but realistic. Prioritising investment in these areas now is the recipe to ensuring growth and jobs in the future. With this proposal the Commission is clearly showing its strong commitment to delivering on the ambitions of Europe 2020 and innovation union.

The aim of Horizon 2020 is to make EU research and innovation funding more efficient, easier to access for participants and have a greater impact. The overwhelming response to the consultation launched by the Green Paper earlier this year has given us a very practical input as to how this can be achieved. More than 1 300 responses to the online questionnaire were received and stakeholders also submitted some 750 consolidated position papers.

I would like to thank Ms Matias, as well as the other MEPs who participated actively in the event on 10 June 2011 to wrap up the Green Paper consultation process. This was an excellent way to show all stakeholders that the EU institutions are working together to achieve the same policy goals.

I think that the main issues addressed in your report are in line with those raised during the consultation process. We are clearly in broad agreement concerning the main issues that should be considered in our future funding programme. I would like to highlight some of your suggestions for Horizon 2020 that are particularly interesting to the Commission.

I am of course very satisfied with the strong support you show for the concept of the common strategic framework and its objective of bringing research and innovation closer together and providing support across the full innovation cycle, from lab to market. Excellence will remain the main criterion for allocating research and innovation funding. At the same time it is necessary to build stairways of excellence for those Member States and regions that are under-represented in the current framework programme. This will mainly be a task for the structural funds. I am determined that our researchers should spend more time at their work and less time on administration. Simplification will be a major element of the Horizon 2020 package.

One issue where we strongly agree is the need for a measure of continuity as regards the main successful instruments in the current programmes. This concerns, in particular, collaborative research, the European Research Council and the Marie Curie Actions. I am also pleased that we both support an approach that places EU funding close to societal challenges and therefore close to the EU’s ambitious policy objectives in areas such as climate change, health, energy and security.

Finally, I would like to highlight that the Matias report takes on board several ideas already foreseen in the Carvalho report on simplification, the Merkies report on Innovation Union, and the Audy report on the FP7 Interim Evaluation. From the Commission’s point of view, a line of continuity and coherence has been maintained and this has been of great help to us as we prepare the legislative proposals for Horizon 2020.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, föredragande av yttrande från budgetutskottet. − Herr talman! Det är lätt att förena sig med slutsatserna i detta betänkande och budgetutskottet är mycket positivt till slutresultatet som vi ska rösta om imorgon.

Speciellt vill jag lyfta fram det gemensamma strategiska ramverket som kommissionsledamoten just nämnde. Det som också är värt att notera ur ett finansieringsperspektiv är de möjligheter som Europeiska investeringsbanken och så kallade innovativa lösningar erbjuder för framtiden, vilket budgetutskottet också ser som en positiv möjlighet.

Samtidigt kan det vara bra att å andra sidan komma ihåg att det finns en skillnad mellan lån och stipendier, och diskussionen om mjuka lån bör göras på ett klokt sätt så att man inte suddar ut gränsen mellan dessa kategorier.

Vad 2020-strategin beträffar så vet vi att vi knappast kommer att få ihop tillräckligt mycket forskningspengar i nästa fleråriga budgetram och därför är det viktigt att också sammanhållningsfonderna deltar i detta arbete.

Sist men inte minst måste vi också undvika sådana problem som vi just nu har med finansieringen av Iter, annars kommer vi att vara i den situation vi är inför 2012 års budget.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, relatrice per parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione individua molti aspetti importanti che meritano di essere presi in debita considerazione: il coordinamento tra i programmi di ricerca e innovazione, i fondi di coesione attraverso un rafforzamento del ruolo dei governi regionali e locali, oltre alla semplificazione delle procedure e la flessibilità necessaria per aggiornare le priorità programmatiche.

L'assegnazione di una quota del bilancio alle piccole e medie imprese riguarda soprattutto i giovani e le donne imprenditrici, da cui il legame con il sistema di creazione degli standard. In particolare voglio porre l'accento su un aspetto che ho proposto personalmente, ovvero il voucher per l'innovazione, che consiste nel valutare, nel quadro strategico comune, una sperimentazione basata sul principio di accreditamento ovvero di voucher, allo scopo di avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, realizzando un sistema in cui i diversi soggetti, imprese, università, centri di ricerca possano partecipare attivamente alla realizzazione dei processi innovativi.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, relatore per parere della commissione per l'agricoltura. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in commissione agricoltura e sviluppo rurale abbiamo voluto sottolineare l'importanza che la ricerca ha in prospettiva per tutto il sistema agroalimentare, non solo una ricerca capace di sviluppare l'innovazione in laboratorio, ma una ricerca capace di tradursi in risultati concreti in campo.

Abbiamo ritenuto di dover sottolineare come la ricerca debba dare risposte ai cittadini del mondo. Abbiamo una prospettiva di incremento della popolazione e una prospettiva forte, il 70% in più, sarà la domanda di prodotti alimentari al 2050. A questa domanda dovremo dare una risposta anche attraverso la ricerca che al contempo dovrà essere in grado di sostenere sempre più le necessità di un ambiente pulito. Quindi dovremo coniugare l'incremento della produzione con la tutela ambientale, con le energie rinnovabili e la riduzione della produzione di CO2.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. − Κύριε Πρόεδρε, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αλιείας, εκπροσωπώ τον συνάδελφο τον κ. Wałęsa ο οποίος, δυστυχώς, δεν μπορεί να παραβρεθεί στην παρούσα ολομέλεια.

Η παρούσα έκθεση είναι εξαιρετικής σημασίας για την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και καινοτομίας καθώς επιχειρεί να περιορίσει επικαλύψεις και σπατάλες και να θέσει ενιαίους ευρωπαϊκούς στόχους και μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης δυστυχώς και της δικής μου, εξακολουθούν να απέχουν από την επίτευξη του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και την καινοτομία έως το 2020, γεγονός που αναμφίβολα οδηγεί σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων.

Και όταν φυσικά μιλούμε για το έλλειμμα στην έρευνα δεν εννοούμε μόνο τους τομείς της υψηλής τεχνολογίας. Ιδιαίτερα σημαντική, αν και όχι προφανής, είναι η ανάγκη για στήριξη της έρευνας στον τομέα της αλιείας. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον παραμελημένο τομέα της αλιείας μπορούν να διαμορφώσουν ένα πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο, σύγχρονο αλιευτικό κλάδο και να ωφελήσουν σημαντικά του Ευρωπαίους που εξαρτώνται από την αλιευτική δραστηριότητα.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ponieważ wspomniał Pan o Jarosławie Wałęsie, naszym koledze, który nie mógł wystąpić dzisiaj przed nami, chciałem Państwu powiedzieć, że odwiedziłem go w szpitalu w ostatnią sobotę. Powiedział, że ma takie głębokie przekonanie, że w lutym, najpóźniej w marcu, będzie tutaj na sali razem z nami całkowicie zdrowy. Przekazał wszystkim koleżankom i kolegom w Parlamencie Europejskim najlepsze pozdrowienia i życzenia. Niniejszym je Państwu przekazuję.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. − Κύριε Πρόεδρε, ως Επιτροπή Γυναικών, θεωρούμε πως η γυναικεία επιχειρηματικότητα εξασφαλίζει δυναμισμό και καινοτομία στις επιχειρήσεις και συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών που είναι από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’.

Ωστόσο, υπάρχουν αναξιοποίητες γυναικείες εφεδρείες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Οι γυναίκες ερευνήτριες βιώνουν δυσμενείς διακρίσεις, πάγια στερεότυπα, τα φαινόμενα της ‘γυάλινης οροφής’ και της ‘διαρροής αγωγού’, ανεπαρκή χρηματοδότηση και άνισες ευκαιρίες ανέλιξης. Ζητούμε λοιπόν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο και σωστή χρησιμοποίηση διαρθρωτικών ταμείων και πολιτικών συνοχής ώστε οι γυναίκες ερευνήτριες να αναπτύξουν καινοτόμα επιχειρησιακά προγράμματα, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα, να έχουν επαρκή κινητικότητα και να συμμετέχουν σε πλατφόρμες δικτύωσης.

Προτείνουμε, τέλος, να προβλεφθεί ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, ως μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου, που να διασφαλίζει ακριβοδίκαιη κατανομή χρηματοδοτήσεων επί τη βάσει έρευνας, δεικτών και στοιχείων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo PPE. – Começo por felicitar a Deputada Marisa Matias pelo excelente trabalho e pela colaboração construtiva que estabeleceu com os outros Grupos políticos. É com regozijo que o Grupo PPE vê as suas principais propostas contempladas neste relatório. São estas: o aumento do orçamento do próximo Quadro para a Investigação e Inovação, a coordenação deste com os Fundos Estruturais, a inclusão do conceito Caminhos para a excelência, a criação das condições para um maior envolvimento da indústria e, em particular, das PME, a promoção da participação dos jovens investigadores e a simplificação administrativa e financeira.

A investigação e a inovação são dois pilares fundamentais para o desenvolvimento económico e para a criação de emprego. É, portanto, crucial aumentar a parcela do financiamento atribuída à investigação e inovação dentro do orçamento global da UE, através do aumento substancial do programa-quadro e da percentagem dos Fundos Estruturais dedicados a este sector.

O primeiro objectivo do programa-quadro é promover a excelência e assim deve continuar, mas é igualmente importante criar as condições para a participação de pequenas unidades, embriões de excelência como pequenos grupos de investigação e empresas inovadoras. Tendo em vista este objectivo, o relatório propõe o conceito Caminhos para a excelência.

Reconhecendo o papel fundamental do tecido empresarial na criação de emprego e no desenvolvimento económico, o PPE congratula-se com a importância que é atribuída às PME neste relatório. O desemprego de jovens altamente qualificados é um flagelo em vários países da UE. A participação dos jovens em projectos de investigação será altamente benéfica.

Por fim, urge simplificar o acesso aos Fundos para a investigação e o desenvolvimento, para criar uma cultura de confiança entre todos os envolvidos de forma a reforçar a investigação e a inovação na Europa.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, a S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök Asszony, Biztos Asszony! Szeretnék én is gratulálni a Bizottságnak, a jelentéstevőnek, és köszönöm a hatékony munkát a társ-jelentéstevőkkel együtt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy négy stratégiai célt kitűzzünk magunk elé, s az európai Szocialisták nevében ezeket szeretném megfogalmazni.

Az első, hogy az Európai Unió következő, többéves költségvetésében megcélzott 80 milliárd eurót mindenképpen befektetésnek tekintsék az államfők és a miniszterek, és ne egy tartalék alapnak, amiből pénzt lehet alkalmanként kivenni. Nagyon fontos, hogy a befektetők és a vállalkozások meg akarják sokszorozni ezt az összeget.

A második stratégiai célunk az kell, hogy legyen, hogy elérjük a 2020-as prioritásokat. Ne mondjunk le ezekről a prioritásokról, más ugyancsak fontos, de talán az Európai Unió jövője szempontjából kevéssé jelentős kutatások javára. Ha elhatároztuk, hogy zöld, energiahatékony és intelligens gazdaságot építünk, akkor e mögé kell felsorakoztatni a K+F és innovációs forrásokat is.

A harmadik stratégiai célkitűzés: a humánerőforrás-menedzsment. Mindent meg kell tennünk, hogy az Európai Unió területén született kiváló kutatóknak ne kelljen a Pireneusoktól északra, vagy az Oderától nyugatra költözni. Ezekben az országokban is kutatásfejlesztési kapacitásokat kell létrehozni, hogy saját hazájukban érhessék el a kiválóságuknak a maximumát.

Végül, Biztos Asszony, az Európai Parlament egyetértett abban, hogy egy új iparpolitikára van szükségünk. Azoknak a kutatásfejlesztési és innovációs eredményeknek, amelyek megszületnek ezekből a forrásokból, az Unió területén kell, hogy hasznosuljanak a kis- és közepes vállalkozások, a nagyobb vállalkozások horizontális és vertikális együttműködéséből.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group. – World-class research funding needs to occur within a broader EU policy framework that supports economic growth and increases our global competitiveness. All too often, companies refer to conflicting policies in the EU. Last week I visited GE Healthcare in Wales where they research and commercialise state-of-the-art stem cell lines for pharmaceutical testing. The use of in vitro cell lines will provide a valuable alternative to animal testing but needs all 27 Member States to adopt a common set of rules for their use.

I was also visited last week by the Cord Blood Association, which supports key EU research but believes that policies could be better coordinated so that a European depositary might be a reality in the future for medical research samples to rival the NIH in the US.

A single set of rules would assist our research competitiveness, and interaction between leading industrial players in Europe and our academic institutions should be the norm as we pursue a competitive agenda.

For our research and innovation to be world class it must remain competitive and withstand at all times peer review.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, nous voudrions d'abord nous réjouir avec vous de ce que vous avez pu, jusqu'à maintenant, réaliser, en attendant évidemment la finalisation du débat budgétaire. En tout cas, l'enveloppe dont nous parlons, qui est substantiellement renforcée, d'une part, et la simplification des règles administratives, d'autre part, nous semblent deux évolutions favorables à une politique de recherche et d'innovation européenne performante.

Je voudrais juste, pour ce qui nous concerne, attirer votre attention sur deux points. Tout d'abord, la question de la simplification: il nous semble évidemment important que, pour l'administration de la Commission, les procédures soient simplifiées. Mais je pense que c'est surtout pour les utilisateurs finals – les chercheurs et les entreprises qui s'adressent aux guichets de la Commission dans toute leur diversité – que la situation et les procédures doivent se simplifier. Nous voudrions donc garder cette orientation "clients" – si je peux m'exprimer ainsi –, plutôt qu'une orientation interne.

Deuxième élément: c'est vrai qu'il est important que nous soyons capables d'amener les résultats de nos recherches sur le marché et donc d'être aussi bons en innovation que nous pouvons l'être en recherche. Nous savons que, de ce côté-là, l'Europe a des progrès à faire. Il faudrait éviter de tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de mettre tout le paquet sur l'innovation et surtout d'en arriver finalement – que ce soit via des partenariats public-privé, ou via des subsides directs à une entreprise –, à favoriser des entreprises qui, par ailleurs, ont les moyens d'investir.

Attention à cela, évitons en quelque sorte un effet d'aubaine, évitons que des entreprises qui peuvent investir dans l'innovation ne reçoivent un encouragement dont elles n'ont pas besoin pour ce faire.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, l'Union vit l'échec de la stratégie de Lisbonne qui devait faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde pour 2010. Or, c'est la Chine et non l'Europe qui met en oeuvre les objectifs de la stratégie de Lisbonne. En 2010, les dépenses de recherche et de développement publiques et privées de la Chine ont rattrapé celles de l'Union européenne. À très court terme, la Chine aura plus d'ingénieurs et de chercheurs que les États-Unis et l'Union européenne réunis.

Dans ce paysage très inquiétant, il n'y a que le secteur aérospatial européen qui résiste encore, car la France, l'Allemagne et l'Espagne ont su, non sans mal, prendre leurs responsabilités en la matière en investissant dans le long terme et en ne respectant pas le dogme de la concurrence libre et non faussée. Oui, les trop faibles efforts européens dans la recherche sont une des raisons de la désindustrialisation de certaines régions de l'Union. S'il y a un début de lucidité dans le rapport, il est encore en-deçà de ce qu'il devrait être, notamment quant au diagnostic des causes de cette situation alarmante et des solutions y apportées.

Ce qui est au coeur du problème, c'est le manque d'investissements publics dans la recherche, leur subordination au marché financier dans ses buts et son financement. C'est aussi le fait que les jeunes chercheurs et les ingénieurs sont précaires et mal payés, alors que les professions parasitaires de la finance, comme les traders perçoivent des rémunérations scandaleusement hautes, ce qui constitue en quelque sorte une prime au crime. C'est enfin l'absence d'investissements de l'Union dans le développement d'une culture scientifique et technique de masse dès le plus jeune âge. Il devient urgent de travailler à une appropriation sociale des savoir-faire et des connaissances.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD. – Zverejnením zelenej knihy nám Komisia predstavila víziu o definovaní nového spoločného strategického rámca pre financovanie výskumu a inovácií po roku 2013.

Skutočnosť, že priemerné investície krajín Európskej únie do výskumu, vývoja a inovácií sa dnes pohybujú len okolo 1,5% HDP, znamená, že Európska únia v tejto oblasti výrazne zaostáva za svojimi silnými ekonomickými partnermi a jej doterajšia politika v tejto oblasti nepriniesla očakávané zlepšenie.

Preto je potrebné pokúsiť sa o reorganizáciu súčasných systémov a programov na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Námetov na takúto reorganizáciu nachádzame v predloženej správe hodne. Jedným z nich je aj nový trojstupňový model, ktorý navrhuje pani spravodajkyňa Marisa Matias, na elimináciu nerovností v možnostiach prístupu a účasti malých a stredných podnikov na benefitoch podpory vývoja a inovácií.

Ďalšie námety treba hľadať v zjednodušení a sprehľadnení mechanizmov poskytovania pomoci, aby nadmerné administratívne zaťaženie neodrádzalo kreatívnych ľudí od možnosti využiť na urýchlenie skúmania a využitia objavov aj disponibilné zdroje Európskej únie.

Som presvedčený, že každý námet, ktorý pomôže zlepšiť účinnosť európskej politiky na podporu výskumu, je potrebné čím skôr uviesť do života, pretože miera zaostávania Únie v tejto oblasti oproti vyspelému svetu je kritická a neospravedlniteľná.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Erst einmal herzlichen Dank an Frau Kollegin Matias für diesen Bericht. Auch einen herzlichen Dank an die Kolleginnen, die die Berichte vorher gemacht haben, Frau Merkies und Frau Carvalho! Das ist eine Folge, und es nähert sich jetzt der Tag, an dem wir hier nicht nur politische Beschlüsse fassen, sondern auch beweisen müssen, dass wir es ernst meinen mit dem Hinweis, dass Forschung und Innovation die entscheidende Frage für die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union ist.

Deshalb bin ich sehr dankbar, dass auch der Vertreter des Haushaltsausschusses darauf hingewiesen hat, dass eine ausreichende Finanzausstattung in diesem Bereich eine wichtige Frage ist. Wir werden in Kürze diesen Streit auszufechten haben, ob wir die Kraft haben, die nötigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit dieser Bereich Forschung und Innovation auch wirklich eine zentrale Bedeutung erfährt. Er ist für die Frage, ob und wie sich Europa in Zukunft entwickelt von zentraler Bedeutung. Dann reichen übrigens nicht mehr kleine und große Sonntagsreden, sondern dann müssen Fakten geliefert werden.

Zweite Anmerkung: Wir werden selber nicht daran vorbeikommen – und das ist in dem Bericht sehr schön ausgearbeitet –, uns genau anzuschauen, ob wir nicht unsere Mittel, die wir haben, effektiver einsetzen können. Wie kriegen wir eine Vereinfachung im Verfahren hin? Wie kriegen wir Schnelligkeit hin? Wie können wir Forschungsförderung effektiver gestalten? Wie kriegen wir aus dem zum Teil noch unübersichtlichen Labyrinth unterschiedlicher Forschungsförderung stärkere Struktur, stärkere Vereinfachung hin? Manchmal ist weniger mehr! Wenig Projekte aber viel Geld investiert hat am Ende eine höhere Wirkung. Deshalb bin ich dankbar, dass wir auch in diesem Bericht wieder einen Schritt weiter gekommen sind.

Natürlich werden der Europäische Forschungsrat und das Europäische Innovations- und Technologieinstitut eine besondere Rolle spielen, und natürlich ist der Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen ein wichtiger Bereich. Aber, last but not least, wir müssen auch eine Lösung haben für die Staaten, die bei der Exzellenzförderung – die richtig zwingend und auch in Zukunft das einzige Prinzip bleiben muss – noch nicht so weit sind.

In diesem Bericht taucht auch der Gedanke eines möglichen Wettbewerbs auf, mit dem man vielleicht hier neue Spitzenforschungszentren in benachbarten Regionen vorantreiben kann. Das ist eine wichtige Aufgabe, die noch gelöst werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - (microfono spento) ... e sviluppo europei nel tempo hanno riscosso successo e interesse, soprattutto nella comunità scientifica perché considerati una fonte importante di finanziamento che spesso ha sostituito i finanziamenti nazionali.

Gli sforzi fatti per rendere il Settimo programma di ricerca più favorevole alle piccole e medie imprese non hanno migliorato il loro tasso di partecipazione. La semplificazione non ha centrato l'obiettivo. Come ampiamente indicato nella relazione della on. Matias, occorrono misure di semplificazione amministrative e significative riduzioni dei requisiti di rendicontazione finanziaria. Spero anche in un ampio coordinamento e complementarietà tra i diversi programmi di ricerca e i regimi di finanziamento comunitari e nazionali onde evitare sovrapposizioni e per favorire l'ottimizzazione delle risorse.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). - Paní předsedající, paní komisařko, myslím, že je zcela zjevné, že inovace a technologický pokrok jsou hybnou sílou celého hospodářského pokroku. Nicméně v rámci celé zprávy nás musí, anebo alespoň mě, vybídnout k hlubšímu přemýšlení dvě věci, dva body, které si tady dovoluji jednak citovat a jednak k nim přednést své stanovisko. Za prvé, k jednotlivým projektům a k jejich schválení a podpoře: obchodní plán a tržní potenciál jsou sice pozitivními faktory, které je třeba zohlednit, ale ne nezbytnou podmínkou pro schválení. Co jiného než trh a prosazení se na trhu může povzbudit inovace a vynálezy? Jaké jiné parametry než zisk mají být brány v úvahu? Na slovech zisk a uplatnění se na trhu není nic hanlivého. Naopak jsou to hybatelé celkového pokroku. Za druhé ..., a to mi právě vypršel čas, což mě velmi mrzí, přesto budu respektovat přidělenou minutu.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho (EFD). - Arvoisa puhemies, on tietenkin hyvä, että tieteeseen ja tutkimukseen panostetaan, mutta resurssijakoa keskitettäessä on valvottava, ettei tutkimusta samalla ruveta liian keskusvaltaisesti ohjaamaan. Tämä koskee niin tutkimuksen sisältöä kuin tutkimuksen tekopaikkaa.

Mikään eurooppalainen keskusvalta ei voi päättää missä innovaatioita syntyy. Siksi rahoituksen hakemisessa eri jäsenvaltioiden hakijoiden tulee olla ehdottoman yhdenvertaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla on oltava samat mahdollisuudet ja perusteet tuen saamiseen, mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki saavat aina saman verran. Innovaatiopolitiikkaa ei saa sekoittaa aluepolitiikkaan, koska huonompia projekteja ei koskaan saa suosia parempien kustannuksella, vaikka tilastollisesti eri jäsenvaltiot saisivatkin eri määrän tukia.

Jos todella halutaan innovaatioita, eikä jotain muuta, on tuettava nimenomaan hyviä ideoita ja korkealaatuista tutkimusta eikä mietittävä alue- tai sosiaalipolitiikkaa, tutkimuksen maantieteellistä jakautumista tai jäsenvaltioiden tuloerojen tasoittamista. Nämäkin ovat tärkeitä asioita, mutta ne ovat eri asioita ja vain häiriötekijöitä innovoinnin todellisessa edistämisessä.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche io mi sento di ringraziare la collega Matias per il lavoro che ha fatto. D'altra parte ho avuto modo di lavorare con lei su altri dossier come quello dell'innovazione, quello dei medicinali falsificati ed è sempre stato fatto un lavoro buono, intelligente e con buoni risultati.

Credo che l'attenzione che la Commissione e il Parlamento hanno rivolto in questi tempi ai temi dell'innovazione e della ricerca segni sicuramente un passo in avanti sul nostro lavoro e ci abbia portato, attraverso una serie di decisioni, oggi, a chiedere le cose giuste, che sono state ricordate anche dal Commissario.

Ossia, come prima cosa, una dotazione finanziaria più importante, sulla quale il Parlamento è deciso a battersi con forza; in secondo luogo la convinzione che accanto alla parola ricerca dovrà da oggi in poi essere sempre preposta la parola innovazione – intendendo per innovazione proprio quella nicchia che consente di far sì che il prodotto della ricerca risponda anche alla domanda di mercato – e, terza cosa messa in evidenza, l'esigenza che ha l'Europa di continuare a mantenere e ad elevare la questione dell'eccellenza, da un lato, e dall'altro di dedicare una fetta delle sue risorse a una ricerca più vicina ai cittadini e al territorio che riguarda le piccole e medie imprese, intendendo quel livello della ricerca e innovazione come il livello da cui può uscire l'idea geniale che sempre ha caratterizzato il nostro mondo, il mondo della ricerca, il mondo delle scoperte.

Credo quindi che il lavoro che è stato fatto finora sia un buon lavoro che deve essere completato e sarà completato solo quando la dotazione finanziaria sarà importante e quando risponderemo ai criteri di semplificazione amministrativa di snellimento delle procedure e di rapidità nella valutazione dei progetti.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Noul Cadru strategic comun propus poate facilita, prin simplificarea procedurilor şi creşterea transparenţei pe care le aduce, o deschidere mai largă a programelor de finanţare. Aş vrea să atrag atenţia asupra unui aspect mai puţin discutat - şi mă bucur că colegul Reul, preşedintele Comisiei ITRE, l-a menţionat aici -, şi anume că în Uniunea Europeană, la nivelul statelor membre, există decalaje importante în ceea ce priveşte capacitatea de cercetare şi inovare, infrastructura de cercetare, cât şi structura industrială.

Consider că actualul program-cadru de finanţare avantajează ţările aflate pe o poziţie mai avansată şi, astfel, decalajele se vor adânci permanent.

Din această cauză, consider că la nivel european trebuie intensificată cooperarea în materie de cercetare şi inovare între statele membre, iar finanţarea pentru coeziune trebuie să fie complementară viitorului program-cadru. În acest fel, ţările rămase în urmă vor avea un acces sporit la fondurile disponibile şi vor putea dezvolta şi ele proiecte eficiente.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Madam President, I would like to thank the rapporteur. We agree that funding for research helps us confront great challenges like health and ageing, and energy, food and water security, and we also agree that too often we have allowed bright ideas to be left in the lab or exploited elsewhere: so supporting innovation and development can help competitiveness and growth.

Through collaboration with industry, the EU research funding has encouraged significant private sector investment, and a balanced programme should support small companies and individual pockets of excellence while also recognising the crucial role played by larger companies and leading universities.

We must not dumb down excellence, and while Europe can complement Member States’ own programmes, it should not constrain them. Simplification remains key: less form-filling, more research. And Commissioner, just last week I met with many scientists in my region who raised serious questions about the impartiality of the peer review in certain sectors, so this is something we need to look at.

Finally, while increasing the investment in research is welcome, I am afraid I do not support picking random figures out of thin air.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE). - Tudi jaz bom najprej spregovorila o financiranju. Izgleda, da se vsi strinjamo, da se mora proračun za raziskave povečati. Danes sem že večkrat slišala, da osemdeset milijard eurov pomeni znatno povečanje proračuna.

Vendar pa se sama s tem ne strinjam, kajti sedmega okvirnega programa ne moremo neposredno primerjati z osmim okvirnim programom. Osmi okvirni program namreč vsebuje vse tisto, kar je v sedmem okvirnem programu, poleg tega pa še Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, potem tudi program za inovativnost in konkurenčnost, potem raziskave, ki so trenutno pod drugimi proračunskimi vrsticami, pa verjetno še tudi kaj drugega.

Če bo v pogajanjih prišlo do zmanjšanja predloga finančne perspektive, potem povečanje sredstev za raziskave ni evropska prioriteta, o kateri sicer tako radi govorijo tudi predstavniki v Svetu.

Drugič, rada bi spregovorila o nesorazmerni geografski porazdelitvi. Ponavadi se ponudi odgovor, da je pač to zaradi tega, ker je glavno merilo za izbor projektov znanstvena odličnost. S tem ni nič narobe oziroma tako je prav. Ampak znanstveno odličnost moramo definirati tako, da bo le-ta veljala tako za majhne kot tudi za velike projekte.

Kajti znanstvena odličnost ni le značilnost velikih, več milijonov težkih projektov. Pogosto jo lahko najdemo tudi v majhnih projektih. In take bi moral podpirati prihodnji okvirni program.

Tretjič: je pa dejstvo, da obstajajo razlike v raziskovalni kakovosti med državami članicami in tudi med regijami. Strinjam se, da je potrebno te razlike med obstoječim stanjem raziskovalne kakovosti in raziskovalno odličnostjo zmanjšati s projekti iz strukturnih skladov.

In še zadnja stvar: podobni so rezultati analize dela Evropskega raziskovalnega sveta, ERC-ja. Tudi tu gredo projekti praviloma v večje države članice in na bolj znane univerze. Nekdo od raziskovalcev mi je dejal, da trenutno stanje kaže, da bi se program moral imenovati Fame in ne Ideas. Merila bi morali spremeniti tako, da ima najpomembnejšo vlogo ideja, kvalifikacije raziskovalca pa morajo biti take, da zagotavljajo izvedbo projekta.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - În prezent ne confruntăm cu o criză economică, socială şi de mediu, iar cercetarea fundamentală şi aplicată, educaţia şi inovarea sunt instrumente cruciale pentru redresarea economică şi pentru crearea de locuri de muncă. Solicităm simplificarea procedurilor de acces la fondurile şi programele europene dedicate cercetării şi inovării.

Cadrul strategic comun pentru finanţarea cercetării şi inovării trebuie să se bazeze pe coordonarea programelor de cercetare ale Uniunii Europene şi ale statelor membre şi să găsească soluţii la provocările societale globale, precum schimbările demografice, o gestionare sustenabilă a resurselor şi o bază economică solidă, stabilă şi echitabilă. Participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la proiectele de colaborare în domeniul CDI ar trebui să depăşească 15% şi, de aceea, simplificarea şi eliminarea barierelor birocratice sunt esenţiale pentru atingerea acestui obiectiv şi pentru participarea industriei per ansamblu.

Solicit creşterea finanţărilor pentru dezvoltarea aplicaţiilor specifice GNSS, fără de care proiectul Galileo nu va putea fi utilizat la capacitatea optimă.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). - Pani Przewodnicząca! Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni za próbę wypracowania wspólnego kompromisu. W Parlamencie Europejskim jesteśmy zgodni w kwestii scalenia wszystkich unijnych instrumentów finansowych na rzecz badań naukowych i innowacji tak, aby w następnych okresach planowania działały we wszystkich wspólnych ramach strategicznych. Zgadzam się, że takie rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej, ale również w znaczącym stopniu pomoże uprościć zasady i przyśpieszyć proces uzyskiwania dotacji przez beneficjentów.

Możemy również zauważyć dużą rozbieżność między państwami członkowskimi, przejawiającą się przede wszystkim w różnym stopniu nakładów na badania i innowacje oraz dostępu do zaplecza naukowego. Proszę zwrócić uwagę, że linia tak charakterystycznego kontrastu pomiędzy krajami przebiega przede wszystkim wzdłuż państw należących do tzw. starej Unii a nowymi państwami członkowskimi. Zastosowanie wspólnego katalogu procedur administracyjno-finansowych, organizacyjnych i informacyjnych oraz wymuszenie harmonizacji zasad i warunków uczestnictwa w różnych programach w kierunku tworzenia wspólnego i przejrzystego systemu w ramach europejskiej przestrzeni badawczej leży w interesie wszystkich państw członkowskich.

Należy również dodać, że propozycja zniwelowania niskiego stopnia reprezentacji wśród krajów członkowskich na szczeblu europejskim poprzez próbę wykorzystania potencjału wszystkich regionów Unii Europejskiej wydaje się w pełni uzasadniona poprzez wyeliminowanie zagrożeń fragmentacji oraz wzmocnienie zasad doskonałości o takie kryteria, jak wpływ na integrację, efektywność kosztową i godziwe wynagrodzenie. Popieram konieczność utrzymania otwartego systemu transgranicznej współpracy naukowej, natomiast kwestię budżetu programu ramowego uważam za otwartą debatę.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). - Gostaria de saudar Marisa Matias pelo seu excelente relatório. A importância do Quadro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e Inovação vai muito para lá dos seus objectivos estritamente científicos. Ele é hoje um instrumento vital da UE 2020, do crescimento económico, da criação de emprego, da inovação e da competitividade.

Mas temos que aprender com o passado e os seus erros. Nós necessitamos de um programa com mais dimensão e mais ambição, que seja eficaz na promoção da excelência científica e no apoio à exploração económica e societal dos resultados de investigação, que continue com aquilo que antes funcionou bem, prosseguindo-o e ampliando-o como é o caso do European Research Council e que vá o mais longe possível nos esforços de simplificação. Finalmente, um programa que promova um espaço único de investigação europeu a uma só velocidade, como aqui já foi salientado duas vezes, isto é, esbatendo as diferenças entre Estados-Membros.

A este respeito, deixo o alerta: há muito trabalho a fazer, temos que consolidar os caminhos de excelência. A Europa não pode falhar nesta tarefa.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Doresc să o felicit şi eu pe Marisa Matias pentru raportul excelent.

În ciuda crizei economice, tendinţele în ceea ce priveşte cercetarea şi inovarea sunt promiţătoare. Sunt însă multe de făcut în continuare, în special în ceea ce priveşte statele membre clasificate ca fiind inovatori modeşti.

În Uniune persistă şi se accentuează inegalităţi semnificative în ceea ce priveşte capacitatea de finanţare. Această diferenţă se reflectă în participarea în cel de-al 7-lea Program-cadru al Uniunii şi cred că avem nevoie în Cadrul strategic comun de un mecanism de echilibru care să impulsioneze capacităţile de cercetare şi inovare ale tuturor statelor membre.

Avem nevoie de noi abordări pentru a ajuta regiunile şi statele membre cu performanţă mai slabă, întrucât educaţia şi inovarea sunt instrumente cruciale atât pentru redresarea economică, cât şi pentru crearea de locuri de muncă. De aceea, flexibilitatea şi simplificarea în cadrul tuturor programelor de cercetare şi inovare trebuie să reprezinte prioritatea noii perioade de programare.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, luadh alán pointí suimiúla anseo um thráthnóna agus bhí áthas orm go háirithe faoin méid a dúirt an Coimisinéir faoi na pointí gur chóir dúinn béim a chur orthu sa todhchaí.

I think if we needed a reminder of the perilous state we in Europe are in, we got it this weekend with top economists around the world telling us to get our act together, and saying if we did not pull together we would probably fall apart. Solving the economic crisis is one thing in the short term; in the long term we need growth, we need jobs, and research and innovation are going to be crucial in that regard.

For that reason I think the Commissioner is absolutely correct in saying that we need to emphasise simplification, we need to make it easier for women and young people in particular to get access to research funding, and in particular we need to be close to society’s challenges. That is the most important point of all, because there is not much point in doing research on such wonderful topics as the sex life of the toad if it does not lead to jobs and growth in the long term.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Cercetarea, educaţia şi inovarea sunt elementele de bază ale unei economii competitive şi solide. Într-un context dificil sunt esenţiale pentru o redresare economică durabilă. De aceea salut Cartea verde a Comisiei, cu atât mai oportună în condiţiile actuale.

Apreciez totodată atenţia acordată reducerii discrepanţelor dintre statele membre în acest domeniu. Pentru ţara mea, acest aspect este important, deoarece România prezintă valori semnificativ mai mici faţă de media UE la majoritatea indicatorilor. De exemplu, scorul agregat al inovării se situează la mai puţin de jumătate din media europeană.

Totodată, doresc să subliniez importanţa cooperării regionale, care favorizează schimbul de bune practici. Semnalez în acest context propunerea României privind crearea unui Centru internaţional de studii avansate pentru sistemul Dunăre - Deltă - Marea Neagră în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Frau Präsidentin! Ich möchte der Berichterstatterin auch gratulieren und die Kommissarin bitten, gerade bei den Haushaltsfragen etwas anspruchsvoller zu werden. Wir haben derzeit dieses Programm mit einer Erhöhung auf 50, auf 80 Milliarden Euro, allerdings mit dem Einschluss vieler anderer Programme, so dass also die Nettoerhöhung sehr gering ausfällt. Deshalb die Frage: Können wir bei den Eigenmitteln der Europäischen Union, z. B. bei den Versteigerungserlösen für die CO2-Problembereiche, nicht mit den nationalen Finanzministern ein gemeinsames Programm erarbeiten, sodass diese Mittel nur für einen europäischen Mehrwert ausgegeben werden können, nämlich um die CO2 und die Klimaerwärmung entsprechend wissenschaftlich, mit Forschung und mit Innovation zu begleiten?

Frau Kommissarin, wären Sie bereit, diese Gespräche zu führen und zu versuchen, hier ein Programm mit europäischem Mehrwert neben dem Finanzrahmen, der jetzt diskutiert wird, aufzustellen, das uns kurzfristig hilft, die Themen Klimaerwärmung und CO2 besser zu erforschen und Lösungsansätze und – vor allem auch für kleine und mittlere Betriebe – entsprechende Produkte und Dienstleistungen in den Raum zu stellen, so dass auch die Vorwärtsstrategie für Europa gesund wird?

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea continua ad avanzare troppo lentamente nel campo della scienza non riuscendo a guadagnare terreno sulla leadership di Stati Uniti e Giappone.

I 27 Stati membri investono in media soltanto il 2% del PIL in ricerca e sviluppo invece di rispettare l'obiettivo del 3% posto dalla Commissione. Appare quindi quantomai opportuna la pubblicazione del Libro verde da parte della Commissione europea, che ci permette di rilanciare attivamente la discussione, come emerge dall'ottima relazione elaborata dalla collega Matias. Condivido la richiesta della relatrice concernente l'istituzione di un fondo comune paneuropeo al fine di promuovere la ricerca collaborativa nell'Unione europea e ridurre le disuguaglianze tra gli Stati membri.

Al contempo ritengo essenziale che ogni misura sia dapprima preceduta da un raddoppiamento del bilancio di programmi di ricerca e innovazione per il prossimo periodo finanziario dal 2014.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Creşterea eficienţei finanţării pentru cercetare şi inovare reprezintă condiţia esenţială pentru sporirea alocărilor în acest domeniu conform obiectivului de creştere de până la 3% stabilit în cadrul Strategiei UE 2020.

Ne confruntăm cu o serie de obstacole în procesul implementării rezultatelor cercetării şi inovării datorită faptului că la nivelul guvernelor naţionale şi al autorităţilor regionale se urmăresc strategii separate, care atrag după sine numeroase duplicări şi fragmentări.

De aceea, Cadrul strategic comun pentru cercetare şi inovare ar putea reglementa finanţarea UE în aceste domenii prin crearea unei structuri simplificate şi eficiente. CSC ar permite punerea în aplicare a unui set adecvat de instrumente de finanţare prin intermediul cărora obiectivele UE să se regăsească în statele membre atât la nivel local, cât şi regional.

Finanţările pentru cercetare şi inovare trebuie să urmărească atragerea investiţiilor private, iar IMM-urile să ocupe un rol important în iniţierea şi dezvoltarea produselor în sectoarele în care acţionează.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE). - Señora Presidenta, gracias a la señora Matias por el informe que ha redactado.

Yo insistiría y le diría a la señora Geoghegan-Quinn varias cosas: en primer lugar, ¡no olvide los pequeños proyectos; Silicon Valley se desarrolló a partir de pequeños proyectos! Europa necesita muchos pequeños proyectos para incorporar a las pequeñas universidades.

En segundo lugar, creo que son recursos humanos lo que nos hace falta en Europa. Los grandes proyectos tendrían que llevar vinculado un programa de becas para que las grandes universidades y los grandes institutos tengan más becarios y de esta manera los podamos formar.

Creo que tanto los Fondos Estructurales como este sistema debieran dar menos importancia a los edificios (que sobran edificios en Europa y, en cambio, faltan recursos humanos).

De la misma manera, creo, señora Comisaria, que va a encontrar el pleno apoyo del Parlamento si se exige a los países, a través del Espacio Europeo de Investigación (EEI), que sus procedimientos sean también simplificadores. La simplificación y el esfuerzo que está llevando a cabo Europa deben corresponderse con unos procedimientos transparentes por parte de los países que, ya que van a recibir dinero, se han de comprometer.

Señora Comisaria, va a encontrar el pleno apoyo del Parlamento si buscamos esa simplificación y esa transparencia de los procedimientos del Consejo.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Dank u wel, Voorzitter, commissaris, mijn complimenten aan mevrouw Matias als rapporteur. Als wij net zoveel zouden praten over de groei-agenda, zo meteen na de crisis, als over de crisis zelf, dan moet dit werkelijk een explosie worden. Jammer genoeg gaat het dat niet worden, denk ik, want op de een of andere manier staat de groei-agenda, de innovatie-agenda nog niet genoeg op de kaart. Ja, gelukkig wel bij u, commissaris, maar nog niet bij iedereen.

We hebben het altijd vooral over research als de bron van groei, maar het is niet alleen research, het is de hele maatschappij, het is een mindset, het is vooral het ondernemingsklimaat. Ja, we moeten groei zaaien, maar dat betekent nog niet dat we moeten gaan stróóien. En we moeten op de juiste manier zaaien. Wat betekent dat? Zich niet blindstaren op research. Veel aandacht voor startups, voor versimpeling, minder bureaucratie, makkelijker toegang tot financiering en vooral heel veel voor het ondernemingsklimaat, waar ook andere commissarissen wat aan mogen doen en wat niet zozeer uw portefeuille is. Ja, de interne markt, het goede kader scheppen voor consumptie en de common strategic framework. Jazeker, 'common', maar dan wel samen met de hele Commissie en alle lidstaten. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Ştim cu toţii că Uniunea Europeană a stabilit obiectivul de creştere a cheltuielilor destinate cercetării şi inovării până la 3% din PIB-ul Uniunii până în 2020. Însă cum nu toate statele membre vor reuşi să atingă acest obiectiv, cred că este necesară o abordare strategică şi integrată a cercetării şi inovării în contextul Strategiei 2020, astfel încât creşterea investiţiilor publice şi private în acest domeniu să se realizeze.

Ca şi membru al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, consider că abordarea Comisiei Europene ar trebui să fie una care să coreleze la maxim sinergiile în cadrul Cadrului strategic comun pentru cercetare şi inovare, al Fondului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi al Fondurilor structurale, precum şi să adopte o strategie bazată pe cât mai multe fonduri suplimentare, care să vizeze cercetarea şi inovarea la nivel regional şi să sprijine dezvoltarea capacităţii instituţionale a regiunilor care vizează politicile pentru cercetare şi inovare.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensiksi haluan onnitella mietinnön laatijaa erinomaisesta ja tärkeästä mietinnöstä. Puhuttaessa tutkimuksesta ja kehityksestä meidän täytyy aina muistaa pohtia myös sitä, että kuinka me pystymme luomaan työpaikkoja ja edistämään eurooppalaista kilpailukykyä. Jotta tähän päästään, meidän pitää pystyä kytkemään entistä paremmin yritys- ja elinkeinoelämä osaksi tutkimuspolitiikkaa.

Sen lisäksi meidän täytyy muistaa, että vaikka on hyvin tärkeää, että panostamme huippututkimukseen, niin meidän tulee myös panostaa sellaiseen tutkimukseen, joka luo käytännöstä lähteviä innovaatioita.

Jos mietimme rahoitusta, niin voimme tukea käytännöstä lähteviä innovaatioita, jotka syntyvät asiakkaan rajapinnassa, pitkälti myös rakennerahastojen kautta. Sen takia on tärkeää, että jatkossa ja tulevalla rahoituskaudella pystyisimme madaltamaan raja-aitoja, mitä tulee puiteohjelmien rahoitukseen ja toisaalta rakennerahastoihin.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Betrachtet man die Wertschöpfungskette eines Produktes – also Erfindung, Produktion und Vermarktung – im internationalen Wettbewerb, so kann man Folgendes erkennen: Der zweite Schritt, also die Produktion, ist zum großen Teil nach Asien ausgelagert. Die Wertschöpfung in Europa basiert auf Forschung, Entwicklung und Marketing.

Wenn wir diesen Standard halten wollen, müssen wir gerade in der Wirtschaftskrise ausreichende Mittel für die Forschung bereitstellen. Reißt unsere Innovationskapazität ab, werden wir uns immer mehr in Richtung Rezession bewegen. Synergien zwischen den bestehenden Förderungen sind zwar zu begrüßen, jedoch getrennt voneinander zu evaluieren. Großprojekte wie Galileo sollten in einer eigenen Projektlinie geführt werden und nicht zu Lasten des F&I-Budgets fallen.

Die Forschungs- und Entwicklungsmittel gehören substanziell aufgestockt und mit Struktur- und Kohäsionsfonds in Synergie gebracht. Alle Investitionen nützen aber nichts, solange nicht die einzelnen Staaten ihre Hausaufgaben machen und die Standards und Qualitätskriterien für die Schulausbildung nicht verbessert werden.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, it is self-evident that research and development need to be facilitated in all States. They are more and more necessary when our economies are subjected to unfair competition from low-wage emerging economies. The only way in which the high-wage developed world can hope to compete with these emerging economies is to be ahead of them in new technology. However, the benefits of this research and innovation will be blunted if the fruits of the research are not protected by an effective patents system, preferably in the Member States.

Emerging economies in the Far East are the worst offenders for copying western technology in blatant disregard of patent rights. JCB, the manufacturer of excavation machinery, has had to take action against three Far Eastern manufacturers for product copying. The manufacturers in question were brazenly exhibiting copied products at the Bauma construction equipment show in Munich.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gratuliere auch der Kollegin Matias zu diesem Bericht. Europa ist global gesehen die reichste Region, doch investieren die USA, Japan und BRIC-Länder wesentlich mehr in Innovation, Forschung und Entwicklung.

Das Investitionsvolumen in Europa ist zwar gestiegen, doch bei dem Ziel, bis 2020 eine Gesamtinvestition von 3 % des BIP zu erreichen, sind bisher nur sechs Länder jetzt bereits über 2 %.

Wissen ist definitiv ein öffentliches Gut. Es sind demnach die sozialen Aspekte und gesellschaftlichen Auswirkungen von Forschung und Innovation zu berücksichtigen. Ein besonderes Augenmerk muss dabei den KMU gelten. Wissenschaftlerinnen gehören besonders gefördert, um der Gleichstellung der Geschlechter Rechnung zu tragen.

 
  
MPphoto
 

  Máire Geoghegan-Quinn, Member of the Commission. − Madam President, I am very encouraged by the debate that has unfolded here. In answer to comments by Mr Rübig and others in relation to the budget, obviously I am in the hands of Parliament and the Council. Certainly, from what I have heard this evening, I think that Parliament will be a very strong ally in support of an increased budget.

By way of conclusion, let me give you some flavour of how we think Horizon 2020 should be organised. It will be structured around three distinct but mutually reinforcing blocks, in line with Europe 2020 priorities. The first block, ‘Excellence in the science base’, will strengthen the EU’s excellence in science. The second, ‘Tackling societal challenges’, will respond directly to the challenges identified in Europe 2020. The third block, ‘Creating industrial leadership and competitive frameworks’, will support business, research and innovation.

Ms Matias, I know these blocks do not correspond to the ‘three layers’ in your report, but I hope you will agree that the components are there and the objectives are the same. Implementation will be simplified and standardised, with simplification covering both funding schemes and rules. Key aspects will include a rationalised set of funding schemes, a single set of rules, earlier project start dates and further externalisation. The administrative burden on participants will be reduced through a radically simplified cost reimbursement approach. This will be based on the broadest possible acceptance of participants’ accounting practices and a greater use of lump sums and flat rates.

The negotiation and selection phases will be shortened to allow projects to start earlier. Simpler guidance and advisory services will be provided through both a single IT portal and one-stop-shop support structures in the national language. There will be a clear differentiation between the objectives and modes of intervention of Horizon 2020 and those of the cohesion policy funds, to ensure complementarities and synergies. Horizon 2020 will allocate funds on the basis of excellence, regardless of geographical location. Cohesion policy funds will focus on research and innovation capacity-building through pre-allocated envelopes for eligible regions. European Regional Development Fund funding should support the development of smart specialisation strategies and should provide a ‘stairway to excellence’.

Based on these key principles, the Commission will now develop its proposals for presentation by the end of this year. The proposals would have not been possible without your enriching report. All the issues that have been addressed this evening and have been addressed in the report will certainly be looked at very seriously and taken into account by myself and my services over the coming weeks.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, relatora. − Quero agradecer, antes de mais, todos os comentários que aqui foram trazidos durante este debate, que foi bastante interessante, e quero dizer também que é óbvio que, e agradeço também ao Deputado Reul por ter chamado a atenção disso, este relatório não é uma ilha dentro deste Parlamento.

Faz parte já de um conjunto de relatórios no domínio da investigação que apontam para um conjunto de linhas comuns, como foi o relatório Carvalho, o relatório Merkies, o relatório Audy - o Colega não está aqui agora, um conjunto de orientações do Parlamento que vão no mesmo sentido. Este relatório acrescenta algumas dimensões, que penso que devem ser tidas em consideração, dado o debate que aqui tivemos, mas há um conjunto de orientações do Parlamento, como referi, que vão no mesmo sentido.

Por isso, gostaria mesmo muito que a Comissão levasse em linha de conta aquilo que são as recomendações desta casa, da casa da democracia. É óbvio que a investigação, a inovação e o desenvolvimento não são um domínio de somenos importância, estamos a falar apenas da terceira maior camada do orçamento europeu, para além da agricultura e da coesão. É óbvio que é um domínio fundamental para o crescimento económico, para a criação de emprego, e aqui reforço, mais uma vez, emprego de qualidade: nós temos que acabar com essa ferida que é a precariedade dos investigadores e das investigadoras em muitos sítios na Europa e sobretudo dos jovens investigadores, uma questão que também foi aqui reforçada. Além disso, uma outra dimensão que gostaria de ver é a das pequenas e médias empresas. Não tenho tempo para referi-las todas, portanto, concentro-me apenas nestas.

A Senhora Comissária sabe que a minha proposta inicial era a da criação de um Banco Europeu de Investimento para as Pequenas e Médias Empresas, elas representam 80 a 90% daquilo que é o tecido industrial europeu e não têm as mesmas condições de acesso. Chegámos a um compromisso de ter um ramo específico do Banco Europeu de Investimento que lhes seja dedicado e eu espero sinceramente que pensemos para que é que servem os investimentos e os financiamentos públicos, porque é disso que estamos a falar.

Eles servem para as unidades de investigação, para os centros de investigação, para as universidades, para outros parceiros, para as grandes empresas têm servido, mas não têm servido assim tanto para as pequenas e médias empresas e é esse um dos erros que devemos colmatar e reforçar neste próximo quadro de financiamento que é absolutamente fundamental: o reforço do orçamento neste domínio.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 27 settembre 2011.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Tisztelt Képviselőtársaim! Európa a világ egyik legfejlettebb régiója. Ennek ellenére már egyes feltörekvő országok is leköröztek minket a kutatásra, fejlesztésre és innovációra fordított beruházások területén. Kétségtelen, hogy az európai beruházások mértéke növekedett, azonban még így is csak töredékét használjuk ki az uniós innovációs potenciálnak.

Az egyes országok között továbbra is jelentős eltérések tapasztalhatók, a források csupán töredékéhez jutnak hozzá az új tagállamok. Az Unió versenyképességének növelése érdekében strukturális változásokat kell véghezvinnünk. Véleményem szerint két szempont bír kritikus fontossággal.

Első és legégetőbb feladatként az adminisztráció egyszerűsítését emelném ki. A túlzottan bonyolult adminisztráció költséges és megnehezíti a kkv-k részvételét. A párhuzamos struktúrák felszámolása és a pályázati pénzek gyorsabb lehívása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy minél több szereplő váljon érdekeltté a kutatás-fejlesztési tevékenységben.

Második pontként egyetértek azzal, hogy a „kiválóság” alapú megközelítést alkalmazzuk. A Keretprogram pénzügyi forrásait ugyanis akkor tudjuk a leghatékonyabban felhasználni, ha a kiválóság alapján választjuk ki a támogatandó kutatási projekteket. A jövőben viszont árnyaltabb megközelítésre van szükség. Az új tagállamok ugyanis nem rendelkeznek olyan kutatási háttér-infrastruktúrával, amely lehetővé tenné, hogy teljesíteni tudják a kiválóság alapján megfogalmazott kritériumokat. Ezért olyan finanszírozási formákat kell kialakítanunk, amelyek elősegítik az elmaradott infrastruktúrák fejlesztését. Így érhető el ugyanis, hogy a kiválóság alapú elbírálás esetén egyenlő feltételeket biztosítsunk minden tagállam számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. – Výskum, rozvoj a inovácie sú hnacím motorom v oblasti tvorby pracovných miest, skvalitnenia vysokého školstva alebo rozvoja malých a stredných podnikov. Práve z týchto dôvodov je vyskum a rozvoj jeden z ústredných bodov stratégie 2020. Ako členka Výboru pre kultúru a vzdelávanie považujem financovanie výskumu a rozvoja za mimoriadne dôležité. USA sú pre Európsku úniu modelovým príkladom v oblasti výskumu a rozvoja – aj keď sú USA ďaleko napred, všetci vieme, že cieľom EÚ je zužovať túto medzeru. Bohužiaľ v ostatných rokoch sme neboli príliš úspešní. Ak chceme zostať konkurencieschopní v súčasnom globalizovanom svete, nesmieme tuto oblasť podceniť. Preto plne podporujem výzvu na vytvorenie celoeurópskeho fondu, ktorý by presadzoval spoluprácu v oblasti výskumu, a zároveň upozorňujem na dôležitosť cieľa, ktorým je dosiahnutie 3% HDP pre výskum a rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. – Публикуваната от Европейската комисия Зелена книга, определяща обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите, е важна стъпка за постигането на целите за устойчив, разумен и включващ растеж. Намирам, че очертаният в нея интегриран подход при използване на различните европейски програми и фондове ще спомогне за повишаването на ефективността и ефикасността при финансирането на научни и иновативни проекти и ще повиши тяхната добавена стойност.

Считам обаче, че са необходими допълнителни усилия за по-широкото включване на участници от всички държави-членки в този процес и за подобряването на достъпността до финансовите ресурси. Липсата на опит по европейските програми, недостатъчната информация на повечето от езиците в Евросъюза, сложните процедури по кандидатстването, изпълнението и отчитането на проекти, както и достъпът до средства за съ-финансиране, са част от проблемите, които ограничават разгръщането на потенциала на научно-изследователските среди и бизнеса, особено в новите държави-членки.

Искам да поставя акцент и върху необходимостта от по-тясна връзка между научните изследвания и нуждите на бизнеса, както и от подобряване на достъпа до научни изследвания и иновации на МСП. Смятам, че това би допринесло в най-голяма степен за повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика и откриването на нови работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. – Salut această dezbatere şi, în contextul raportului, doresc să menţionez importanţa unei decizii aflate în această perioadă pe masa de lucru a Comisiei Europene. Decizia vizează alocarea sumei de 4,5 miliarde de euro pentru cercetarea şi inovarea în agricultură. Această decizie este oportună şi binevenită - sectorul agroalimentar şi producţia agricolă au nevoie să fie susţinute de o cercetare şi inovare aplicată.

Avem pe ordinea de zi, tot în această seară, raportul privind sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în eforturile de a răspunde provocărilor legate de securitatea alimentară. Fără îndoială, cercetarea şi inovarea în agricultură constituie un răspuns potrivit şi pentru gestionarea acestor provocări.

 

17. ES ir Palestinos prekyba žemės ūkio produktais ir žuvininkystės produktais (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra [07770/2011 - C7-0100/2011 - 2011/0042(NLE)] (Relatore: Maria Eleni Koppa) (A7-0300/2011).

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά, Εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα για αυτή την έκθεση είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Θα δώσω μερικά στοιχεία: τον Απρίλιο 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη συμφωνία που επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση των παλαιστινιακών γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων και των παραγώγων τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Συγκεκριμένα, η συμφωνία καταργεί τα δασμολογικά τέλη στις εισαγωγές των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και παλαιστινιακών προϊόντων αλιείας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτές οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται στα φρούτα και τα λαχανικά για τα οποία το σύστημα παραμένει όπως έχει.

Η συμφωνία αυτή θα ισχύσει για μια περίοδο 10 ετών. Στα 5 έτη θα αναθεωρηθεί και θα μπορέσει, ενδεχομένως, να ανανεωθεί. Ας σημειωθεί ότι σήμερα η παλαιστινιακή αρχή είναι ο μικρότερος εμπορικός εταίρος της Ένωσης στην περιοχή. Το ύψος των συναλλαγών για το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, ανήλθε σε 56,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 6 εκατομμύρια ήταν εισαγωγές από την παλαιστινιακή αρχή. Μια αύξηση παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2010 κατά περίπου 26% για τις εξαγωγές της Ένωσης και 32% για τις εξαγωγές της παλαιστινιακής αρχής.

Είναι για εμάς σαφές ότι το μέλλον της περιοχής εξαρτάται από την οικονομική της ανάπτυξη. Το εμπόριο είναι ένας μηχανισμός που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της φτώχειας αλλά και στην πολιτική σταθερότητα. Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας και σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και ο παράνομος εποικισμός που επανειλημμένως έχει καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στην παλαιστινιακή αρχή και βασικός εμπορικός εταίρους του Ισραήλ. Επομένως, έχει κάθε συμφέρον να πείσει και τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ. Αυτό το απαιτεί και η τεταμένη ατμόσφαιρα σε όλο τον αραβικό κόσμο και, με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια αύριο το απόγευμα, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κρατήσει μια ενιαία στάση στο ζήτημα της Παλαιστίνης που, επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, πρέπει να βρει δικαίωση.

Αγαπητοί συνάδελφοι επανέρχομαι στη συμφωνία και θεωρώ ότι αυτή είναι πολύ σημαντική για την παλαιστινιακή πλευρά. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα, ειδικά αυτή τη στιγμή, προς την Παλαιστινιακή Αρχή και πρέπει να εγκριθεί άμεσα ώστε και άμεσα να τεθεί σε ισχύ. Αυτό θα είναι σημαντικό για την ειρήνη και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, il s'agit effectivement d'un accord qui ne va pas régler à lui seul les problèmes qui existent dans cette région mais qui, sans doute, ouvre d'importantes perspectives qu'il faut exploiter.

Ce nouvel accord, que l'Union européenne a signé avec l'Autorité palestinienne le 13 avril dernier, lui offre la liberté d'accès au marché européen de tous les produits agricoles, agroalimentaires et de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, à l'exception – comme Madame la rapporteure l'a précisé – du secteur des fruits et légumes pour lequel l'Union européenne a gardé le système de la protection des prix d'entrée. Ce qui veut dire qu'une protection partielle s'applique à certaines périodes qui sont importantes pour les producteurs de l'Union européenne; sinon, le reste du temps, les produits palestiniens peuvent être exportés vers l'Union européenne. Cette concession unilatérale du côté de l'Union européenne est accordée, à titre temporaire, pour une période de dix ans, la possibilité étant prévue de prolonger l'accord en fonction du développement économique futur de la Palestine.

L'accord comporte par ailleurs une clause de révision, qui permettra cinq ans après la mise en œuvre de revoir les conditions de l'accord, et éventuellement, de l'élargir si nécessaire.

L'accord contient encore une clause de retrait temporaire des préférences, appelée "clause anti-fraude", qui permet de s'assurer que seuls les produits palestiniens bénéficient de cet accord préférentiel. Je sais que certains d'entre vous, au cours de la discussion au sein de la commission du commerce international, ont soulevé la crainte que d'autres bénéficient de l'accord. Je pense que l'application de cette clause permettra de résoudre ce cas de figure.

Cet accord est un des accords les plus généreux que l'Union européenne ait jamais signé dans le domaine agricole. Son adoption se justifie par la situation politico-économique et les conditions spécifiques de l'agriculture palestinienne.

L'Autorité palestinienne est le plus petit partenaire commercial de l'Union européenne dans la région euroméditerranéenne. Les exportations de l'Union européenne vers la Palestine s'élevaient à 57,5 millions d'euros en 2009 et à 89,3 millions d'euros en 2010 tandis que les importations de l'Union européenne en provenance de Palestine s'élevaient seulement à 6,5 millions d'euros en 2009 et à 9,3 millions d'euros en 2010. L'ouverture du marché à cette région devrait permettre de soutenir le développement économique du territoire palestinien occupé tout en donnant une impulsion significative au développement du secteur agricole palestinien et aux activités de ses agriculteurs.

L'Union européenne va compléter l'octroi de préférences commerciales supplémentaires d'un programme d'assistance technique dans le domaine commercial. Cette aide a, d'ailleurs, déjà commencé pour les questions sanitaires et phytosanitaires; elle va se poursuivre selon les besoins et les demandes futurs des Palestiniens.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, on behalf of the PPE Group. – Madam President, Commissioner, the agreement between the EU and the Palestinian Authority comes at a very important and highly symbolic moment when we are dealing with the issue of Palestinian statehood.

Regardless of whether the Palestinian people obtain their legitimate statehood in the coming months or some time later, the state of their economy will be a crucial factor which will determine whether there can be sustainable peace between Palestine and Israel. For it is naive to expect that the population will be peaceful and law-abiding when most of its people do not have bread on their table and their children must live in poverty.

Currently, the level of trade between the EU and the Palestinian Territories is extremely low. We can therefore expect that the agreement we are discussing today and will be voting on tomorrow will have a substantial impact on the Palestinian economy.

However, we should also think about other ways to increase our bilateral trade, especially by improving the conditions of market access for Palestinian exports to the EU. This would certainly be beneficial to all parties concerned.

Madam President, allow me on a final note to mention that while we are about to approve a trade agreement with the Palestinian Authority, for more than a year Parliament has been keeping on hold an agreement on conformity assessment and acceptance of industrial products (ACAA) between the EU and Israel. We will be granting trade preferences to the Palestinian territories, parts of which are ruled by a terrorist organisation, Hamas, but at the same time we are blocking a technical agreement with Israel, which is not acceptable at all.

This shameful discrimination in some political groups in this House has absolutely no justification.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, în numele grupului S&D. – În primul rând, doresc să o felicit pe Maria Koppa pentru munca depusă şi să-i exprim în numele grupului meu politic susţinerea pentru poziţia în favoarea acordului dintre Uniunea Europeană şi Autoritatea palestiniană din Cisiordania şi Fâşia Gaza privind liberalizarea schimburilor comerciale în plan agricol şi piscicol.

Discuţia noastră are loc într-un moment în care se înregistrează evoluţii ale unui proces care a cunoscut până acum decenii de blocaj sângeros. În acest context, decizia de a permite exporturilor palestiniene să pătrundă mai uşor pe piaţa internă exprimă determinarea Uniunii Europene de a contribui în mod activ la procesul de edificare a unei economii funcţionale.

Dimensiunea economică şi cea politică sunt interdependente în relaţia Uniunii Europene cu Autoritatea palestiniană. O economie fragilă, sărăcia extremă şi şomajul masiv sunt factori care alimentează potenţialul conflictual în regiune. Prin încurajarea comerţului contribuim nu numai la reducerea sărăciei, ci şi la o consolidare a instituţiilor politice.

De asemenea, dezvoltarea economică a teritoriilor palestiniene depinde de accesul produselor provenind din Fâşia Gaza şi Cisiordania pe piaţa europeană. Este important ca, în aplicarea prezentului acord, să se ofere o atenţie deosebită normelor privind originea. Este relevantă în acest sens hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cazul Brita din 25 februarie 2010, prin care autorităţile palestiniene sunt considerate singurele în măsură să furnizeze documentele care atestă provenienţa produselor fabricate în Fâşia Gaza şi Cisiordania

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo (ALDE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come ALDE noi sosteniamo e ringraziamo la relatrice per l'ottimo lavoro che ha svolto in commissione, a volte anche in circostanze non del tutto distese.

L'interscambio tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese è poca cosa, siamo sicuramente lontani dal potenziale che potremmo avere e chissà quando potremo anche applicare le parti concernenti la pesca, tenendo conto della doppia illegalità a cui è soggetta la Striscia di Gaza, l'illegalità per il blocco da parte israeliana e l'illegalità da parte di Hamas che detiene il controllo della Striscia.

Comunque finalmente ci prendiamo la piena responsabilità delle nostre relazioni, rendiamo il commercio internazionale uno strumento di politica estera a pieno titolo e soprattutto riconosciamo l'Autorità palestinese come un interlocutore con pieni diritti. Paradossalmente facciamo questo proprio nel momento in cui a New York, in sede di Nazioni Unite, invece siamo un po' più balbuzienti per quanto riguarda il riconoscimento dell'indipendenza.

Ora auspichiamo una veloce applicazione con una buona volontà da parte di tutti quanti i soggetti, compresa un'attenzione affinché i prodotti delle colonie ebraiche non beneficino di nessun tipo di particolare privilegio commerciale da parte nostra, sia come prodotti dichiarati israeliani, sia come prodotti palestinesi.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR Fractie. – Voorzitter, voor ons ligt een voorstel om producenten van landbouw- en visserijproducten in de Palestijnse gebieden handelsvoordelen te geven. Ik zal daar vóór stemmen zodat het voor Palestijnse boeren en vissers gemakkelijker wordt om een bestaan op te bouwen. Maar we moeten niet het hele Midden-Oosten-conflict direct koppelen aan dit voorstel. Dat zien we nu gebeuren in de Commissie Internationale handel. Daar ligt nog een ander dossier, namelijk een akkoord tussen de Europese Unie en Israël over standaarden in de farmaceutische industrie. Het is verbazingwekkend dat sommige collega's dit akkoord proberen tegen te houden om Israël onder druk te zetten de eenzijdige acties van de Palestijnse Autoriteit bij de Verenigde Naties te laten aanvaarden. Ik vind dat een voorbeeld van 'meten met twee maten' en ik vind dat volstrekt onverantwoord en onaanvaardbaar. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I rise to speak in favour of Ms Koppa’s resolution. Like many others, I have witnessed the twists and turns in the quest for Palestinian statehood in the United Nations, and like many others I wish them well and hope for a fair and just solution.

In speaking today on the Koppa report it is, for me, not a question of being anti-Israel or pro-Palestine. No: it is more one of championing justice and fair play. We must hope that peace soon comes to this troubled region.

I spent a few days in the Gaza Strip this summer seeing for myself the abject poverty in which Gazans have to live. I listened to the pleas of mothers and fathers unable to feed or educate their children properly, and of doctors and workers who have to work with the most basic of materials. I listened to teachers and their students, refugees and NGOs, and I heard countless stories of stalled business deals, of jobs lost through lack of raw materials, of social breakdown and the strangulation of trade by the Israeli blockade. It became very clear to me that in Gaza and in the West Bank economic recovery and social recovery go hand in hand.

We have some misgivings in our Group about the nature of the agreement, the dislocation of development in social and environmental protection, and some of the practical difficulties around identifying the sources of products. The Koppa report will not solve all the problems between Israel and Palestine; but it is an important marker along the way. As the rapporteur states, opening the EU market to Palestinian products is only the first stage in the construction of a Palestinian state. I urge you to join us in the vote tomorrow in Parliament.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich begrüße dieses Abkommen, durch das palästinensische Agrarerzeugnisse nun faktisch den Erzeugnissen aus anderen, anerkannten Staaten im Mittelmeerraum gleichgestellt werden. Ich stimme ausdrücklich der Berichterstatterin zu – und danke ihr auch für die Arbeit –, wenn sie feststellt, dass dieses Abkommen zu einem gewissen Grad die palästinensische Wirtschaft, die sich in diesen Tagen in einer kritischen Situation befindet, unterstützen und stärken kann, ungeachtet der auch noch offenen Aspekte dieses Abkommens, auf die Kollegen hingewiesen haben.

Wie soll denn eine dauerhafte belastbare Friedenslösung mit Israel möglich werden, wenn es keine sich selbst tragende Wirtschaftsentwicklung im künftigen Staat Palästina gibt, die auch Grundlage für eine weitere Demokratisierung und eine gesellschaftliche Einbettung Palästinas in der Gesamtregion ist und sein muss – das möchte ich unterstreichen – zur konstruktiven, positiven Bewältigung solch komplexer Probleme wie demografische Aspekte, Schaffung von Arbeitsplätzen, Aspekte von Wasserversorgung, des Wohnungsbaus usw.? Ich sehe darin auch ein wichtiges Zeichen mit Blick auf die aktuelle Debatte in den Vereinten Nationen zu der seit langem überfälligen Anerkennung des Staates Palästina. Handelspolitik – und das ausdrücklich auch an Ihre Adresse – kann hier konkrete Fakten schaffen, die für die Bevölkerung vor Ort eine spürbare Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse bedeuten werden. Das heißt auch, unsererseits konkrete Verantwortung für den arabischen Frühling im Herbst zu übernehmen. Sicherlich kann dieses Abkommen nur ein erster Schritt in Richtung umfangreicher, partnerschaftlicher Handelskooperation sein.

Gerade vor dem Hintergrund der wichtigen weltpolitischen Entscheidung jedoch möchte ich zugleich ausdrücklich auch hier im Plenum meiner Verwunderung über die EVP-Fraktion Ausdruck verleihen. Sie droht noch bis unmittelbar vor der Abstimmung im Ausschuss mit Ablehnung des Abkommens. Als Preis für ihre Zustimmung im Handelsausschuss erzwang sie, aus der Begründung der Stellungnahme des Parlaments den Verweis auf die Mitschuld von Siedlungsbau und Blockade durch Israel an Armut und Arbeitslosigkeit in Palästina zu streichen. Die Augen vor der Realität zu verschließen ist keine Position, und die Fakten und die Herausforderungen bleiben. Das betrifft auch die Frage der Streichung der Passage der Umgehung der Ursprungsregeln durch israelische Hersteller. Wir lösen das Problem nicht, indem wir verbieten, es beim Namen zu nennen!

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, namens de EFD Fractie. – Voorzitter, het spreekt vanzelf dat ik de agrarische sector en de visserijsector in de Palestijnse gebieden het beste toewens. Vandaar dat ik geen enkele moeite heb, integendeel, met deze overeenkomst. Maar – collega's hebben het al gezegd – waar ik er wel erg veel moeite mee heb, is de blokkade die door de linkerzijde van dit Parlement wordt opgeworpen tegen de handelsovereenkomst met Israël, en dat al meer dan een jaar.

Problematisch vind ik wel, nog steeds, de toelichting van de rapporteur. Ze heeft mij gezegd in de INTA-commissie dat ze er niets van zou wijzigen. Dat is inmiddels wel gebeurd. Maar ik constateer nog steeds een aantal ernstige onjuistheden. Ik wil er vier benoemen, heel concreet, omdat ze in feite de naam van Israël besmeuren en irrelevant zijn voor dit verslag. Ten eerste: Palestijnse exporteurs kiezen er zelf voor om samen te werken met Israëlische exportfaciliteiten en bedrijven vanwege de corruptie in Jordanië en Egypte. Ten tweede: de regeling voor producten, mijnheer Cioloş, hoort u het ook goed, uit de nederzettingen wordt naar tevredenheid van de Europese Commissie gehandhaafd. Ten derde: de Palestijnse Autoriteit heeft zelf vrijwillig gekozen om deel uit te maken van de douane-enveloppe met Israël vanwege alle voordelen die zij nu geniet door alle douane-overeenkomsten die Israël met derde landen heeft gesloten. Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, behalve investeerders uit Iran of Arabische landen die geen officiële betrekkingen hebben met Israël, is het voor elke investeerder mogelijk een visum te bemachtigen, anders dan de rapporteur beweert.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Bei diesem Abkommen geht es zweifelsohne darum, dass wir gemeinsam einen Schritt vorangehen, um die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Palästinensergebieten zu verbessern. Und da kann Handel – wie bei vielen anderen Beispielen auch – einen Beitrag leisten. Man sollte aber auch hier Handel nicht überbewerten. Durch dieses Abkommen wird sich die Situation hoffentlich verbessern, aber nicht automatisch. Denn all die Fragen, die dahinterstecken: Wer treibt denn dann wirklich den Handel? Welche Unternehmen stecken dahinter? Bei wem bleibt das Geld? Fließt das Geld dann auch wirklich in die Taschen von Arbeitnehmern und bedürftigen Menschen vor Ort, oder bereichern sich bestimmte Cliquen, die es auch in diesen Regionen gibt? All das sind Fragen, auf die wir hier leider keine Antwort geben können.

Was mir jedoch wichtig ist – und etliche Vorredner sind schon darauf eingegangen: Mich ärgert, wie regelmäßig durch einige Kollegen der Linken hier im Haus Unterschiede gemacht werden, wie versucht wird, die Schuld für die ungeschickte und sicherlich untragbare Situation zwischen Israel und den Palästinensern immer auf eine Seite abzuladen.

All die Jahrzehnte, die wir diesen Konflikt nun schon verfolgen müssen, machen doch deutlich, dass die Schuld sicherlich nicht monokausal auf einer Seite liegt, dass man nicht einfach sagen kann: Die einen sind die Guten, und die anderen sind die Bösen, die müssen alle möglichen Zugeständnisse machen. Das wird und nicht voranbringen.

Deswegen, Herr Kollege Schulz, wenn Sie ansprechen, dass die EVP im Ausschuss auch noch die eine oder andere Bedingung gestellt hat: Es ging uns ganz bewusst – und das haben wir im Ausschuss immer wieder angesprochen – nicht darum, dass wir dieses Abkommen in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Aber es geht uns darum, dass, wenn in einer Begründung zu einer solchen Entschließung einfach Dinge extrem vereinfacht dargestellt wurden – es wurde in der Begründung einfach so dargestellt, als ob nur die Israelis an der Situation schuld seien – es doch irgendwelche Möglichkeiten geben muss, dies zu ändern.

Ich bin der Berichterstatterin sehr dankbar, dass wir gemeinsam einen guten Weg gegangen sind. Denn das gilt auch hier: Unsere Präferenzen gehen klar in Richtung Palästinenser, auch in den Gebieten, in denen die Hamas regiert. Ich denke schon, dass die andere Seite auch gefordert ist, wenn es um Israel und das Abkommen geht, hier etwas voranzukommen.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che questo non è un accordo puramente commerciale. È chiaro che in questo accordo c'è una grande componente "politica" di aiuto, e non si tratta di mettere insieme Palestina e Israele, è chiaro che le situazioni sono differenti. Quello con Israele è un accordo puramente commerciale, questo è un accordo commerciale che tende ad aiutare un processo che è il processo della costituzione di uno Stato, che è il processo del miglioramento delle condizioni di vita di quella popolazione.

Del resto il rapporto commerciale con l'Europa è stato fino ad oggi mediato da Israele e il risultato è un risultato in cui c'è un decimo di importazioni e nove decimi di esportazioni nel nostro trading internazionale. Questo vuol dire che noi abbiamo vissuto, l'Europa ha vissuto la Palestina sino ad oggi come un mercato e non certo come un luogo in cui aiutare la produzione a veicolarsi verso l'Europa. Il mio parere quindi, facendo i complimenti alla on. Koppa, è che noi facciamo bene anche in questo contesto internazionale e domani a dare un voto forte e autorevole del Parlamento che aiuta il processo all'ONU e l'appuntamento di Varsavia di fine mese.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). - Herr talman! Jag tycker att det är ett mycket välkommet förslag att vi nu ger tullfritt tillträde till jordbruks- och fiskeprodukter från de palestinska områdena.

Å ena sidan kan man tycka att det är ett väl begränsat förslag. Det är ju trots allt det minsta handelsområdet som EU har någon typ av avtal med på detta sätt. Men å andra sidan är det väldigt symboliskt, vilket en del av debatten här idag visar.

Kanske inte minst just nu när vi ser att den palestinska myndigheten försöker få ett ensidigt erkännande i FN, fast jag är själv tveksam till om det verkligen kan skapa fred och säkerhet i regionen.

Men å andra sidan kommer det beslut vi tar imorgon att kunna göra skillnad. Genom att öppna för handel, ekonomiskt utveckling, och välstånd ger vi också framtidsutsikter till dem som idag saknar sådana, och det är den viktigaste byggstenen för att bygga säkerhet och välstånd.

Det kräver dock att Israel samarbetar. Mycket av palestiniernas export idag kontrolleras i praktiken av israeliska exportmyndigheten, och att samarbeta för välstånd i de palestinska områdena är väldigt viktigt för Israels säkerhet.

Europaparlamentet borde ta fasta på att det vi nu gör för den palestinska sidan bör vi givetvis också göra för israelerna. Det är inte så att israelerna förlorar på om palestinierna får bättre handelsutsikter eller att palestinierna förlorar om israelerna får bättre handelsutsikter.

Därför borde vi givetvis komma ur den dumma politiska låsning vi har när det gäller Akka och godkänna även ett israeliskt avtal, för handel ger välstånd, utveckling och framtidsmöjligheter. Det behöver både palestinier och israeler.

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira (S&D). - Creio que todos nós devemos saudar este acordo comercial entre a União Europeia e a Autoridade Palestiniana.

Sendo tão baixo, actualmente, o valor das trocas comerciais entre as duas partes, qualquer aumento pode ter um impacto significativo, não só na melhoria das condições de vida dos palestinianos, mas também na capacidade da Autoridade Palestiniana de construir o Estado - State Building - que está em causa, e é de saudar que, por acaso, este voto tenha lugar justamente quando nas Nações Unidas a Autoridade Palestiniana propõe o reconhecimento do Estado palestiniano. Devemos saudar esta coincidência.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, otros días lamento nuestra ambigüedad, pero hoy estoy orgullosa de ser europea. Celebro que aprobemos este informe, cuyo fin último es contribuir al desarrollo económico de Palestina.

La aprobación de este Acuerdo llega, además, en un momento clave para el futuro de esta nación árabe, que acaba de solicitar su ingreso como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas.

Este Acuerdo es bueno porque va a mejorar la vida y las expectativas de muchas personas que viven una triple opresión: primero, la que produce la pobreza. Además, la ausencia de libertad y la permanente conculcación de sus derechos fundamentales.

Y este acuerdo comercial es una forma de convertir en más que palabras las conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Medio, adoptadas el 8 de diciembre de 2009.

Estamos contribuyendo a la paz y a la solución con un poco de justicia y por eso tenemos que estar orgullosos.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - É imperioso e urgente furar o bloqueio a que Israel vem sujeitando a Palestina e o seu povo, ao arrepio da legalidade internacional e de todas as resoluções relevantes da ONU.

Ao propor a aprovação deste acordo, a Comissão não pode, todavia, ignorar a realidade no terreno. E a realidade, já aqui hoje referida, é a de uma brutal e ilegal ocupação que, entre muitos outros aspectos, cria inúmeros obstáculos às exportações e importações palestinianas, para além de quotidianas barreiras e limitações à circulação de pessoas e mercadorias.

Além disso, este acordo levanta necessariamente uma outra questão: a das relações comerciais entre a União Europeia e o Estado de Israel, sabendo-se, como se sabe, que, ao abrigo deste acordo, dos acordos existentes com Israel, entram no mercado europeu produtos originários dos colonatos israelitas. Isto, apesar de, há mais de uma década, a própria Comissão ter considerado que nenhum colonato nos territórios ocupados pode ser considerado território israelita.

Perante este problema bem conhecido, a Comissão endossa o problema aos Estados-Membros e sacode as suas próprias responsabilidades. Tudo isto vem reforçar, afinal de contas, que é mais do que tempo de reconhecer a independência do Estado da Palestina, conforme pedido apresentado nas Nações Unidas pela Autoridade Nacional Palestiniana, como um passo indispensável para a resolução justa deste conflito e em linha com o direito internacional.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Je souhaite juste renforcer l'idée que je précisais au départ: cet accord est une opportunité. Il ne va sans doute pas régler tous les problèmes de la région et ce n'est sans doute pas le seul moyen dont dispose l'Union européenne pour apporter une contribution positive en vue de clarifier la situation dans cette région.

Mais c'est une opportunité concrète qui existe là et c'est bien sûr à l'Autorité palestinienne, maintenant au peuple palestinien, de saisir cette opportunité. Je vois que M. Ferreira a déjà quitté la salle. Or, il a mis dans ses propos, disons, une dose de provocation, qui nécessite, en tout cas, une clarification sur la question de l'origine.

Je souhaite être clair là-dessus. La Commission européenne – par l'accord qu'elle a conclu avec Israël, par l'accord qu'elle a négocié maintenant avec l'Autorité palestinienne – essaie de s'assurer que les produits provenant des colonies israéliennes des territoires palestiniens occupés n'entrent pas dans l'Union européenne. Il y a des garde-fous clairs, à la fois dans l'accord avec la Palestine, que nous soumettons maintenant à l'approbation du Parlement, et dans l'accord conclu avec Israël, puisqu'on demande des certificats d'origine pour les produits provenant d'Israël, comme pour les produits provenant de Palestine.

Pour les fruits et légumes israéliens pour lesquels Israël doit assurer le contrôle d'origine, on va jusqu'à demander les codes de la localité d'où ces produits sont originaires, pour que les autorités douanières de l'Union européenne puissent assurer le contrôle. Toutefois, ce n'est pas une manière de transférer la responsabilité de la Commission aux États membres puisque la responsabilité du contrôle aux frontières incombe aux États membres.

La Commission a créé les instruments nécessaires pour que les États membres et les autorités douanières des États membres puissent faire leur travail. Dans l'accord que nous vous proposons maintenant, nous avons également ce garde-fou pour s'assurer – grâce au certificat d'origine qui est délivré seulement par les autorités palestiniennes pour les produits palestiniens à destination de l'Union européenne – que ces consignes écrites sur le papier soient respectées aussi dans les faits.

Donc, en conclusion – encore une fois, je ne dis pas qu'il faut avoir ce type de relations seulement avec la Palestine et non pas avec Israël – dans le cas de figure que nous soumettons actuellement à votre approbation pour les relations avec la Palestine dans le domaine du commerce agricole, je pense que nous avons les éléments qui peuvent nous assurer que ce qui est écrit sur le papier sera respecté sur le terrain.

Encore une fois, merci à Madame la rapporteure pour le travail qu'elle a accompli. J'espère que les votes donneront un résultat positif demain.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά, Εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Επίτροπο για τις επεξηγήσεις που έδωσε σε αυτό το τελευταίο σημείο, επεξηγήσεις οι οποίες είναι παρά πολύ σημαντικές γιατί, πράγματι, στην επιτροπή είχαμε μεγάλη συζήτηση για το πώς πραγματικά θα εξακριβώνεται η προέλευση των προϊόντων από τους εποικισμούς γιατί για πολλούς βουλευτές, και δεν εκφράζω μόνο την πολιτική μου ομάδα αλλά και άλλους βουλευτές, πρόκειται για προϊόντα που έρχονται από τους εποικισμούς και θα ήταν ένας τρόπος επιβράβευσης του παράνομου εποικισμού. Άρα οι διευκρινίσεις πραγματικά μας εφησυχάζουν και σας ευχαριστούμε πολύ.

Θέλω να ευχαριστήσω στο τέλος της συζήτησης τους συναδέλφους μου για τη συζήτηση αυτή αλλά και τη μεγάλη πραγματικά ευκαιρία την οποία προσφέρουμε στον παλαιστινιακό λαό μέσα από την παρούσα έκθεση και τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Συμφωνούμε όλοι νομίζω σε αυτή την αίθουσα ότι η συμφωνία αυτή είναι ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη και ευημερία ενός λαού ο οποίος έχει υποφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια.

Αρχή μας στην έκθεση αυτή ήταν να μην γίνει η συμφωνία όμηρος άλλων συμφωνιών οι οποίες πρέπει να πάρουν το δρόμο τους και να ακολουθήσουν τη δική τους ξεχωριστή πορεία. Να μην γίνουν δηλαδή για άλλη μια φορά οι Παλαιστίνοι όμηροι άλλων θεμάτων. Κάθε θέμα έχει το δικό του ειδικό βάρος: ζητήσαμε λοιπόν και προσπαθήσαμε η συμφωνία αυτή να αξιολογηθεί και να προωθηθεί χωριστά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία για τους Παλαιστίνιους, για τη Μέση Ανατολή, ένα πρώτο - έστω και μικρό βήμα - για την ειρήνη. Για άλλη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτή την ευκαιρία που προσφέρουμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, στον παλαιστινιακό λαό.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 27 September 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. – I support this new trade agreement with the Palestinian Authority which will give farm and fishery produce from Palestine duty free access to the European market. The Palestinian Authority is the EU’s smallest trading partner: exports from the two territories to the EU totalled just EUR 6.1 million in 2009. The trade agreement has the potential to help the region to develop economically. However, there remain two serious obstacles to economic development. Firstly, the illegal blockade of Gaza suffocates economic life there reducing a population of 1.5 million to a subsistence existence dependent on an under-funded UNRWA for food, work and education. Secondly, there are serious ‘origin’ concerns about products manufactured in Israeli settlements on occupied Palestinian land gaining access to the European market under the EU-Israel Trade Agreement. Following the ECJ 2010 ruling on the Brita case, the customs authorities of the importing Member States may refuse to grant the preferential treatment provided for under the Euro-Mediterranean Agreement where the goods concerned originate in settlements.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. – Das in Rede stehende Abkommen wird, durch die zollfreie Einfuhr palästinensischer landwirtschaftlicher Produkte in den EU-Markt, sicherlich zur Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft beitragen und damit auch die Ausfuhr palästinensischer Erzeugnisse in die EU erleichtern. In dieser Hinsicht stellt es einen wichtigen Impuls für die palästinensische Wirtschaft dar, die sich derzeit in einer Krise befindet. Die Lage in den palästinensischen Gebieten ist - den Daten der Weltbank zufolge - wegen der gravierenden Armut und Arbeitslosigkeit besorgniserregend. Eine solide wirtschaftliche Basis ist jedoch Grundvoraussetzung für einen lebensfähigen Palästinenserstaat und für Frieden im nahen Osten. Es liegt daher insbesondere auch im Interesse Israels diese Entwicklung zu unterstützen. Der Bau der Trennmauer im Westjordanland ist unter diesen Gesichtspunkten ein wesentliches Hindernis und muss dort, wo nicht unmittelbare Sicherheitsinteressen Israels betroffen sind, unverzüglich eingestellt werden. Genauso hinderlich sind die von Israel errichteten nichttarifären Handelshemmnisse. Ich begrüße jedenfalls den im Bericht gewählten Ansatz die genaue Herkunftsbezeichnung der Produkte einzufordern.

 

18. ES ir Taivano prekyba (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the debate on the oral question to the Commission on EU-Taiwan trade by Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Gabriele Albertini, Joachim Zeller, Ioannis Kasoulides, on behalf of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats), Metin Kazak, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Silvana Koch-Mehrin, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sir Graham Watson, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Robert Sturdy, on behalf of the European Conservatives and Reformists (O-000197/2011 – B7-0438/2011)).

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, author. − Mr President, I would like to congratulate Parliament and all my colleagues for starting a parliamentary discussion on deeper trade ties between the EU and Taiwan, including the possibility of a bilateral free trade agreement in the near future.

Taiwan is an important trade partner, but our trade relationship has recently performed well below its potential. Large gains for European companies can be expected in terms of exports of goods and services, as well as foreign direct investments. Taiwan also plays a very important role in the global supply chains of information and communication technologies. The European ICT sector is itself heavily dependent on the Taiwanese supply of high-end components and contract manufacturing.

At the same time, the Taiwanese export structure does not threaten some of Europe’s most sensitive exports, such as automobiles and agriculture. What is more, the EU can also gain from a triangular trade, including Taiwan and China, since European firms, especially in the ICT sector, have already expressed their interest in using Taiwan as a high-value hub in greater China and the wider East Asian supply chains.

I would like to dwell on aspects related to Taiwan’s political status. You may know that Taiwan has the status of an independent customs territory. It has been a full member of the WTO since 2002 as well as a full member of APEC and the Asian Development Bank. Therefore closer economic ties do not contradict the EU’s ‘One China’ policy. At the same time, we must recognise that Taiwan is already negotiating an FTA with Singapore. New Zealand, India, Indonesia and the Philippines will be next. The EU should therefore be in line with these processes and consider launching FTA negotiations with Taiwan.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak, auteur. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant qu'auteur de cette question orale, je suis aussi convaincu que le moment est opportun pour évaluer nos relations économiques et commerciales avec Taïwan.

En tant que leader mondial dans l'industrie de la haute technologie, Taïwan est le quatorzième partenaire commercial de l'Union européenne, avec un taux de croissance de 10,8 %, suite à la reprise de son économie en 2010. Taipei dispose d'une population dont 30 % possèdent un diplôme universitaire et l'inflation d'1 % en 2010 reste relativement faible.

L'Union européenne est le plus grand investisseur sur l'île; ses investissements s'élèvent à 1,2 milliard de dollars en 2010. Comme Mme Andrikienė vient de le signaler, l'accord de coopération économique avec la Chine continentale et le début des négociations en vue d'un accord de coopération avec d'autres pays de l'Asie pacifique ont pour but d'associer Taipei au processus d'ASEAN en Asie mais aussi de promouvoir son intégration internationale dans le domaine du commerce. Ce sont des signes positifs pour l'Union européenne et un futur accord de deuxième génération avec Taïwan permettrait d'établir des liens avec des chaînes d'approvisionnement inter-détroit et d'assurer un meilleur accès des entreprises européennes aux marchés de l'Asie pacifique.

La stratégie de l'Union européenne dans le domaine du commerce consiste à s'engager davantage avec les économies de forte croissance. Je crois donc qu'un tel accord pourrait contribuer à améliorer l'accès des entreprises européennes à de nouveaux marchés. Rappelons que Taïwan, en tant qu'entité économique et commerciale, est partie à 31 organisations internationales comme l'OMC, la Banque asiatique de développement et l'APEC. N'oublions pas non plus qu'une exonération de visa est en vigueur depuis janvier 2011 pour les Taïwanais.

La politique d'une seule Chine est une chose, mais l'Union européenne a besoin davantage de solutions créatives pour approfondir son partenariat commercial au bénéfice de ses citoyens et de ses entreprises.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. − Mr President, as chairman of the EP-Taiwan Friendship Group in this Parliament, I strongly believe that the EU should pursue a free-trade type agreement with Taiwan, which will probably be called something like ‘trade enhancement measures’. Such an agreement is in the long-term interests of both sides, and the cake grows bigger for both as synergies and opportunities for joint ventures and free flow of investments can carry on in both directions. I recently had the pleasure of trying some of their excellent single malt whisky, so Scotland beware! Competition is on its way!

Taiwan is a democracy with a vibrant free market and a largely export-driven economy. Therefore I urge the Commission not to place Taiwan in some sort of queue for negotiating an agreement. Already we know how successful the visa-free agreement has been – it should have been in place for some months now. If other countries already discussing a free-trade deal with the EU are falling behind, Taiwan should not be penalised as a result. As and when Taiwan is ready to negotiate, the EU should respond positively and judge this country solely on its economic merits, without taking into consideration what is going on in other ASEAN countries or any possible political objections from China.

The economic imperative is strong, but so too is the political imperative. Although Taiwan has made great progress in recent years towards stronger economic ties with the mainland by negotiating a successful, albeit controversial, Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) with the PRC, Taiwan does not want to become over-dependent on one economic partner. The EU can therefore help to ensure Taiwan’s long-term economic prosperity by helping Taiwan to diversify its global economic perspectives.

I would specifically like to ask the Commissioner: What timetable does the Commission foresee for negotiations with Taiwan? Given the unusual status of Taiwan in terms of EU legal recognition, under what legal basis and what country name will the negotiations take place? And which sectors in Taiwan and the European Union will, in the opinion of the Commission, benefit most from a possible FTA?

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Permettez-moi de transmettre la réponse de la Commission européenne à cette question, au nom de mon collègue, le commissaire Karel De Gucht.

Je tiens tout d'abord à remercier le Parlement européen de nous avoir posé cette question et de nous donner ainsi l'occasion d'aborder le thème de nos relations commerciales avec Taïwan. Pour mettre ces relations dans leur contexte, il faut préciser que Taïwan est notre quinzième partenaire commercial, avec une balance commerciale en sa faveur, tandis que l'Union européenne est le principal investisseur étranger à Taïwan. Nous souhaitons effectivement renforcer ces relations et les développer. Comme vous le savez, la communication de la Commission du 10 novembre 2010 sur le commerce, la croissance et les affaires étrangères, qui expose la vision de la Commission sur l'avenir de notre politique commerciale, insiste sur la nécessité de renforcer nos relations, notamment avec des partenaires stratégiques tels que les États-Unis, la Russie, le Japon et d'autres de la même catégorie.

La communication reconnaît également l'importance des économies émergentes en particulier du continent asiatique. Taïwan n'est pas mentionné en tant que priorité spécifique, mais la communication nous offre déjà un cadre utile pour des relations avec ces économies. Bien que nous n'ayons pas un accord formel avec Taïwan, nous avons un dialogue commercial qui fonctionne bien et qui permet également d'aborder l'avenir de nos relations.

En ce qui concerne les relations commerciales de Taïwan avec le monde en général, l'événement le plus récent est la négociation d'un accord-cadre de coopération économique avec la Chine que nous considérons comme un pas en avant positif et important. En effet, une bonne relation entre la Chine et Taïwan est d'une importance capitale tant en termes pratiques que dans le cadre de notre politique One China.

Cet accord n'est pas un accord de libre-échange en tant que tel, mais plutôt un accord-cadre qui sera complété dans certains domaines. Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir quelle opportunité cet accord-cadre créera pour l'industrie européenne, mais nous devons nous assurer que l'intensification des relations commerciales entre Taïwan et la Chine va créer de nouvelles opportunités pour nos entreprises dans la région, plutôt que d'agir comme un obstacle. De toute façon, nous suivons ce développement de très près.

Sur la question d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et Taïwan, il est important de tenir compte de la situation unique de Taïwan, et en particulier de sa relation avec la Chine. Un des arguments avancés par Taïwan est qu'un tel accord donnera de nouvelles opportunités aux entreprises européennes, non seulement à Taïwan, mais également en Chine. Le volume impressionnant des investissements taïwanais en Chine montre l'importance des relations entre Taïwan et la Chine, tandis que l'Union européenne est également un investisseur important en Chine.

Donc, nous devons considérer le renforcement des liens entre Taïwan et la Chine comme un élément positif dans le contexte plus large de nos liens économiques avec la région dans son ensemble, y compris avec la Chine. De ce point de vue, il est important d'éviter un faux départ qui pourrait compromettre le développement des bonnes relations entre la Chine et Taïwan ou qui pourrait aussi mettre en péril nos propres relations avec la Chine et Taïwan.

La Commission pense, à ce stade, qu'il n'est pas approprié de commencer un processus de négociation pour un accord de libre-échange avec Taïwan pour les raisons que j'ai mentionnées plus haut. Quant à d'autres négociations, il y a en effet certains domaines que l'on pourrait examiner afin de voir s'ils pourraient être des éléments de construction pour développer et renforcer notre relation. Et ce processus d'analyse de ce domaine est en cours. Nous aurons des consultations à Taipei le 25 octobre, dont nous sommes prêts à rendre compte à la commission INTA, et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire suite aux informations que nous pourrons obtenir lors de ces discussions.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Es ist heute das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir im Europäischen Parlament über die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Taiwan sprechen. Zumindest seit ich 2004 gewählt wurde, kann ich mich an keine solche Debatte erinnern. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns angesichts der großen Bedeutung Taiwans für die Handelsbeziehungen und für die Wirtschaft in Europa hier endlich mit dem Thema beschäftigen.

Die Kernfrage ist: Was kann denn die Europäische Union tun, um die Handelsbeziehungen zu verbessern und ein gegenseitiges Investitionsklima zu steigern? Wir sind mit konkreten Fragen an die Kommission herangetreten. Ich kann sicherlich verstehen, dass Kommissar Cioloş nicht im Detail auf alle Fragen eingehen kann, aber er hat ja zumindest das Redemanuskript von Herrn De Gucht vorgelesen. Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Wir stellen konkrete Fragen, bekommen auf eine konkrete Frage eine konkrete Antwort, nämlich auf die Frage: Freihandelsabkommen – auf absehbare Zeit nicht. Aber ansonsten bekommen wir die Antwort: Das Wetter ist schön hier in Straßburg, in Brüssel vielleicht auch, in Taiwan sowieso – aber ein richtiges Konzept, wie die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Taiwan verbessert werden können, habe ich nicht gehört.

Ich wäre sehr dankbar, wenn die Kommission darauf eingehen könnte, denn unsere Fraktion hatte vor einigen Wochen eine Anhörung genau zu diesem Thema, und ich hatte den Eindruck, dass in der Kommission sehr viele konkrete Vorschläge gemacht wurden, dass es also sehr wohl Ansatzpunkte gibt, auch ohne ein Freihandelsabkommen die Wirtschaftsbeziehungen, das Investitionsklima zu verbessern. Ich wäre sehr dankbar, wenn die Kommission einige der dort genannten Anregungen aufgreifen würde.

Deswegen gilt an dieser Stelle ausdrücklich mein Dank den Kollegen Andrikienė, Šťastný und Kazak, die diese Anhörung mit initiiert und daran teilgenommen haben. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn die Kommission das Thema Handelsbeziehungen mit Taiwan nicht irgendwo in einer Schublade vergräbt, sondern wir in den nächsten Jahren etwas mehr Initiativen in diesem Bereich hören können.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno può negare l'importanza di più strette relazioni commerciali tra Unione europea e Taiwan, che tuttavia non possono non risentire della ben nota e delicata questione dei rapporti istituzionali – che anche il signor Commissario ha citato – tra quella che si definisce la Repubblica di Cina e la Repubblica popolare cinese con cui l'Unione europea e tutti gli Stati membri intrattengono regolari rapporti diplomatici.

Inoltre non c'è dubbio che l'accordo di cooperazione economica siglato nel 2010 tra Taiwan e la Repubblica popolare cinese aiuterà a superare le conseguenze della separazione territoriale e politica dell'unica Cina e faciliterà una migliore disciplina commerciale tra Unione europea e Taiwan.

Le relazioni commerciali tra noi e il quattordicesimo partner commerciale globale, settimo partner commerciale dell'Unione europea possono solo migliorare, anche se necessitano di nuove regole che eliminino le attuali barriere soprattutto non tariffarie e linguistiche di un mercato ancora chiuso nel quadro multilaterale dell'organizzazione mondiale del commercio di cui Taiwan fa parte dal 2002.

Come già detto all'inizio, le principali difficoltà però sono i rapporti con la Repubblica popolare cinese, ma vorrei che si evitasse che, mentre noi poniamo il problema del dialogare con tutti, ma del riconoscere politicamente un'unica Cina, le due Cine trasformino l'attuale triangolo commerciale in vere e proprie triangolazioni che potrebbero penalizzare commercialmente l'Unione europea, così come già avvenuto con altri partner commerciali dell'Est asiatico come la Corea.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io concordo in buona parte con i colleghi del Partito Popolare. C'è un po' di ipocrisia e anche di esitazione in quello che ci ha detto il Commissario.

Nella comunicazione 2010 si è arrivati al paradosso che la parola Taiwan non la si è scritta, non la si può pronunciare. Eppure questa è una piccola Cina, molto democratica e straordinariamente vitale dal punto di vista commerciale e anche delle innovazioni tecnologiche. C'è un principio di realtà al quale, soprattutto in sede commerciale, dovremmo attenerci. Taiwan esiste ed esiste di fatto come uno Stato sovrano; Taiwan è membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio; con Taiwan abbiamo fior fiore di scambi commerciali e Taiwan negozia con molti paesi terzi o negozierà con molti paesi terzi accordi di libero scambio.

C'è anche un'altra cosa vera, ossia che la Cina, la Repubblica popolare cinese risponde sempre con molta irritazione ai nostri approcci con Taiwan, però abbiamo anche l'impressione che in una fase successiva è capace di adattarsi con un certo pragmatismo. Dunque si ritorna alla domanda di origine alla quale non abbiamo ancora avuto una risposta convincente: è possibile un accordo di libero scambio anche di "serie B", anche settoriale, con Taiwan? Io credo che questo Parlamento sarebbe pronto a sostenere la Commissione in tale sforzo.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, on behalf of the EFD Group. – Mr President, I should first make it crystal clear that the United Kingdom would be much better off if we, as a nation state, were able to negotiate our own trade agreements and thereby have trade arrangements in place that can conform, first and foremost, to the needs of our country.

On Taiwan, UK representatives should do what we can to make certain that any proposed trade agreements with Taiwan – which is a democracy and a vibrant one –are not handicapped and hobbled by an extraneous political agenda placed on them by the Commission or, for that matter, by Parliament. We from Britain of course want to retain friendship with China – indeed Britain recognised China as far back as 1949 – but we should not, and must not, neglect future trade agreements with Taiwan.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, het is een open deur intrappen om te stellen dat het potentieel van de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Taiwan onderbenut is. Taiwan blijft het economisch verbazend goed doen en heeft de financiële crisis goed kunnen opvangen.

Ik ben natuurlijk ook ontgoocheld over de bijzonder vage verklaring van de Commissie hier. Als wij een debat willen voeren over onze handelsbetrekkingen met Taiwan, met de bedoeling om die betrekkingen te versterken, dan is het noodzakelijk om eerst onze politieke relatie met Taiwan te bepalen en te versterken. We moeten Taiwan erkennen als een soevereine staat, als een democratisch land dat het niet altijd gemakkelijk heeft gehad om die democratie in stand te houden door de dreiging vanuit het communistische Chinese vasteland.

Het is dus van groot belang dat de Europese Unie duidelijk maakt dat de dreigementen over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met Taiwan onaanvaardbaar en niet meer van deze tijd zijn. Als een eerste stap zouden de Europese Unie en de lidstaten Taiwan moeten steunen in zijn aanvraag voor het lidmaatschap van allerlei internationale organisaties – ik denk in eerste instantie aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, like many speakers, I too am a little bit disappointed at the tone of the Commissioner’s response to this very important topic. Not having been here in the last parliamentary term, I am amazed at what Mr Caspary said about this being the first time we are discussing Taiwan.

When you consider that Taiwan is our fourteenth-largest trading partner and that we discuss so many topics here over the year, yet we never got around in the last seven or eight years to discuss EU and Taiwan trade, it is a welcome development that we are discussing it now.

But I think the message has to go out loud and clear that we want a little more action, a little more pluck, from the Commission than what we have seen and certainly from what we have heard this evening. I get the impression that there is reluctance, that China might not be happy with us if we are engaging too much with Taiwan.

Yes, as the Earl said, we can have a good relationship with China, we want to have a good relationship with China, but that must not in any way impede us from having a good relationship with Taiwan and developing trade links with Taiwan. We have much to gain. They have much to gain. As was pointed out, the balance favours them at the moment and certainly, by having a trade agreement with them, we can redress that balance and ensure that both economies can develop.

As I have said, I would like a little more pluck, a little more adventure and a little more courage. We have nothing to be afraid of. We have a lot to gain. So has Taiwan and probably, ultimately, China as well.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli sforzi di Taiwan per migliorare le relazioni nello stretto, mediante una serie di accordi pratici con la Cina continentale, culminati nell'accordo quadro di cooperazione economica hanno sostituito la paura della tensione e del conflitto con la speranza della pace e della comprensione.

L'Unione europea deve riconoscere che le questioni inerenti a Taiwan sono anche interessi della Cina e deve perseguire una politica basata sul principio di "una sola nazione, due sistemi", come affermato dal vicepresidente americano Joe Biden il 18 agosto 2001 e come normalmente viene applicato oggi ad Hong Kong. Ferma è la mia opposizione verso qualsiasi atto unilaterale che modifichi lo Stato di Taiwan e che possa accrescere le tensioni fra le due sponde degli stretti e pertanto chiedo alla Commissione di rispettare la sovranità territoriale della Cina, così come chiedo alla Cina e a Taiwan di rafforzare fiducia e rispetto reciproci.

Siamo in un mondo globale e le vicende dell'Est e dell'Ovest sono anche le nostre vicende, sempre però rispettando la storia dei popoli.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, la Unión Europea es el quinto socio comercial de Taiwán, mientras que, para la Unión, la isla asiática ocupa el decimocuarto puesto entre sus socios comerciales.

El intercambio comercial entre ambas partes ha experimentado un incremento del 800 % en las últimas décadas, llegando en la actualidad a un volumen anual de 27,5 billones de euros.

Solo durante el pasado año el comercio entre la Unión y Taiwán experimentó un crecimiento del 39 %. Este crecimiento se ha visto favorecido por medidas como la exención de visados, la bonificación del Reglamento (CE) nº 539/2001. A pesar de ello y de que la Estrategia Europa 2020 incide en la necesidad de que la Unión incremente sus relaciones comerciales con mercados emergentes y en crecimiento, las relaciones con Taiwán en este ámbito no han alcanzado su pleno desarrollo.

Por ello, es preciso profundizar en nuevas medidas que permitan eliminar los obstáculos que en la actualidad −tales como aranceles, prohibiciones comerciales, impuestos o tasas sobre el producto de lujo− impiden aprovechar todo el potencial de intercambio comercial con Taiwán, dando con ello pasos decisivos en favor de un acuerdo dinámico y ambicioso, un acuerdo de libre comercio, del que soy partidario. El acuerdo de libre comercio es necesario y favorecerá a las partes. No basta, señor Comisario, con un buen diálogo comercial. Hay que ir mucho más lejos.

Por otra parte, nadie puede vetar nuestras relaciones, y los vínculos entre Taiwán y la República Popular China se fortalecen día a día, y nosotros, la Unión Europea, somos soberanos para decidir, sin interferencias de nadie, con quién negociamos nuestros acuerdos de libre comercio.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Taiwan strebt – wir wissen das – offenbar Wirtschaftsabkommen mit den USA und der Europäischen Union an, um eine Schlüsselrolle beim prognostizierten und zu erwartenden Aufstieg Ostasiens einzunehmen.

Dabei gilt es für uns natürlich, einige Punkte zu beachten. Von Computer über Software bis hin zu Solartechnologie finden Innovationen in den zukunftsträchtigen Sektoren weitgehend in Asien statt. Es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn langfristig nur noch Marketing, Vertrieb und Logistik in Europa verbleiben. Und der Wettbewerb aus dem Osten kann nur allzu leicht zum Industriekrieg ausarten, wenn etwa chinesische Solarerzeuger dank großzügiger Kredite ihre Produkte zu Dumpingpreisen auf den Markt schleudern können.

Elektronikriesen aus Taiwan und Südkorea werden womöglich da bald nachziehen, und die diesbezüglichen Hilferufe europäischer Produzenten müssen angesichts der massiven Wettbewerbsverzerrungen von uns sehr wohl ernst genommen werden. Hinsichtlich eines Handelsabkommens mit Taiwan wird die EU also viel Fingerspitzengefühl und zweifellos auch Weitblick beweisen müssen.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Rastúce trhy v Ázii ukazujú, že Európska únia by mala venovať oveľa väčšiu pozornosť svojej obchodnej politike v tejto oblasti. Obchod EÚ s Taiwanom sa za posledné dve desaťročia zvýšil viac ako osemkrát a dnes je EÚ jedným z najväčších obchodných partnerov pre Taiwan. Ale aj tak je to ešte ďaleko k naplneniu potenciálu, ktorý tu reálne existuje.

EÚ by mala určite venovať viac pozornosti vzťahom s Taiwanom. Osobitne za situácie, keď sa jeho vzťahy s Čínskou ľudovou republikou zlepšili. EÚ má možnosti rozšíriť investície, ako aj obchod s Taiwanom. Tento potenciál by sa mal využiť a súčasne by sa mali postupne odstrániť obchodné a investičné prekážky.

EÚ by sa mala teda čo najskôr zaangažovať do diskusie s Taiwanom o komplexnej ekonomickej spolupráci a začať uvažovať aj o dohode o slobodnom obchode „druhej generácie“ – podobnej, ako sme nedávno podpísali s Kórejskou republikou. Som presvedčený, že takáto dohoda by bola veľmi užitočná a priniesla by mnohé zisky a výhody obidvom partnerom.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. − Mr President, the point I want to make is that, because I was called to speak before the Commission, I was not able to react to the Commission statement.

Basically I would like to say that my group is, of course, disappointed by the announcement that there will not be any negotiations for a free trade agreement or anything like that. But if there are to be sectoral bilateral agreements, is this a way for the Commission to circumvent the rights of this Parliament to be involved with the legislative process in enacting these agreements? If there were a fourth free trade agreement, then Parliament would be involved with the assent process. If there are only individual agreements by sector, is this a way for the Commission to stitch the whole thing up without it going through a full hearing before this Parliament?

That is a question for the Commissioner to respond to.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Tannock, we will classify that as a catch-the-eye intervention.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Voorzitter, Taiwan – dat staat buiten kijf – is een wereldspeler. Het is de tweeëntwintigste economie ter wereld. Taipei heeft sterke relaties met China en de Verenigde Staten en is een belangrijke partner van de Europese Unie. Jammer genoeg, – en dat heb ik ook zelf ter plaatse kunnen constateren – maakt de EU geen optimaal gebruik van de mogelijkheden van de Taiwanese markt. Het eiland is immers de ideale springplank voor Europese bedrijven om zich op de Chinese markt te begeven.

Intellectueel eigendom wordt trouwens in Taiwan veel beter beschermd dan op het vasteland. Bovendien is Taiwan de belangrijkste industriële partner van de Europese Unie. Kortom, het opwaarderen van deze relatie met een vrijhandelsovereenkomst of handelsbevorderende maatregelen is zeer gewenst. Ik hoop dat de Commissie daar ook de lidstaten van weet te doordringen.

We moeten ons niet laten leiden door de angst voor een eventuele politieke prijs die China zal eisen. Peking heeft per slot van rekening ook een handelsakkoord afgesloten met Taiwan. Voorzitter, soms vraag ik me af 'hoe vrij is de Europese Unie nog tegenover Taiwan?', vanwege al die angst voor China.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Seit einem Jahr rücken China und Taiwan immer näher zusammen, und es gibt endlich Linienflüge zwischen Taiwan und dem Festland – vor einigen Jahren noch undenkbar –, der gegenseitige Tourismus und Studentenaustausch werden gefördert. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern steigt rasant an, und diese Entwicklungen, so scheint mir, werden von der EU kaum beachtet. Man vernachlässigt die Handelsbeziehungen zu Taiwan. Der Staat ist sowieso liberal, der Zollsatz ist niedrig, und es gibt kaum nichttarifäre Handelshemmnisse.

Mit Korea hingegen gibt es ein Freihandelsabkommen. Das bewirkt aber Verzerrungen im Wettbewerb, weil Taiwan und Korea in denselben Geschäftsfeldern tätig sind. Es wäre daher von Vorteil, den wichtigen Handelspartner Taiwan auch als solchen wahrzunehmen. Wer mit Taiwan Handel treibt, muss nicht mit Boykott von Peking rechnen oder ihn fürchten. Die EU muss also diesen neuen Entwicklungen klar ins Auge sehen und auch entsprechend handeln.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). - Mr President, we may say that Taiwan is a very peculiar and special country in South-East Asia. It has developed a European-type parliamentary democracy, a market economy and moderate social customs. Today Taiwan is peacefully building its own prosperity, being important for Europe as well, and may contribute to progress in the entire region, as well as being an encouraging example to promote democracy.

Being a crucial partner in such an international forum as a community of democracies, Taiwan does deserve, and must be supported in strengthening, its ties with the EU as well. Having its own ethnic and historical links with the Pacific, the smaller republic of today had to emerge through the controversies of the Second World War, sometimes resisting the mainland Communist dictatorship, and became a creator of its own destiny. That should undoubtedly be welcomed, and we welcome the EU-Taiwan trade agreement as well as future free-trade agreements with Taiwan. I wish you the best of luck.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Je souhaite juste rappeler ce que j'ai dit en introduction dans la réponse écrite qui a été fournie par le commissaire De Gucht: rappeler qu'une consultation est prévue entre la Commission européenne et les autorités de Taipei le 25 octobre et que, à la suite de cette rencontre, la Commission est prête à se présenter devant la commission du commerce international pour rendre compte de ces discussions. Je pense que cela sera aussi une occasion pour faire le point sur les opportunités qui existent.

Par ailleurs, je tiens à vous assurer que j'ai pris note des questions que vous avez soulevées. J'ai pris note aussi des déceptions concernant la réponse qui a été apportée. Je vais transmettre tous ces éléments au commissaire De Gucht et nous nous engageons à vous répondre par écrit à toutes ces questions. Encore une fois, je vous prie d'excuser l'absence du commissaire De Gucht, qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de transport.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you, Commissioner. We all recognise the difficulties of getting to Strasbourg. May I just say that I, too, am a friend of Taiwan.

The debate is closed.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. – The one-China policy that the Commissioner was referring to is in my opinion long outdated. The Economic Cooperation Framework Agreement that has been concluded between the Republic of China and the People’s Republic of China is a clear indication of rapprochement between the two parties which should also be reflected in the relations of Taiwan with the European Union. In any case the EU should not miss out on enhancing trade relations with Taiwan, which has indeed become a rapidly growing market, but not at the expense of the environment or the socio-economic rights of the labour force. The EU ought to demonstrate readiness to engage in negotiations on furthering trade and investment with Taiwan. In order to secure the position of the EU in the international arena, its policies must be consistent and complementary. Therefore, it would only be natural to pursue mutually beneficial relations as a priority with countries that share with us a free market economy as well as the principles of democracy, rule of law and respect for human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Šťastný (PPE), in writing. – In June of this year I was one of the participants in the EU-Taiwan trade relations hearing. The conclusion at this hearing was unanimous: closer relations would clearly be beneficial to both sides. The only concern expressed by the Commission was about China’s reaction.

Without going deeper into the political debate, I must say the deeds of China speak loud. They themselves concluded the Economic Cooperation Framework Agreement with Taiwan in 2010. It is yet another sign that Communist China is moving forward step by step. They understand that engagement and not isolation is the solution.

Other countries like Singapore and New Zealand are also moving forward with much more ambitious trade relations with Taiwan and the EU should do the same.

Especially with the country that is friendly and shares our values the EU should be a leader and not a follower.

 

19. Turizmas Europoje (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Carlo Fidanza, on behalf of the Committee on Transport and Tourism, on Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe (2010/2206(INI)) - (A7-0265/2011).

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio iniziare innanzitutto con il ringraziare la Commissione, il Consiglio, i relatori ombra e i relatori per parere di altre cinque commissioni, che oltre alla commissione trasporti e turismo competente per il merito hanno lavorato su questa relazione d'iniziativa.

È la prima relazione d'iniziativa dopo che il trattato di Lisbona ha introdotto come materia di competenza dell'Unione all'articolo 195 le politiche per il turismo. Il turismo è naturalmente una materia in cui forte è la competizione fra paesi e spesso all'interno di ogni singolo paese la competizione fra le regioni e i territori. E allora, che senso ha provare a lavorare insieme su una politica europea per il turismo?

Io credo che abbia un senso profondo, perché noi abbiamo di fronte un mondo diverso da quello di vent'anni fa, un mondo multipolare in cui nuovi paesi emergono, si affacciano e offrono all'Europa una quantità enorme di nuovi potenziali turisti che noi dobbiamo intercettare, rafforzando il primato che oggi l'Europa detiene come prima destinazione turistica mondiale. Ha senso perché il turismo è uno dei settori che meglio ha resistito alla crisi globale, quindi noi dobbiamo investire con forza per sostenere la competitività delle nostre imprese turistiche e per sostenere la visibilità delle nostre destinazioni turistiche.

Con questa relazione noi ci proponiamo di sviluppare le ventuno azioni che la Commissione europea e il Vicepresidente Tajani hanno individuato nella comunicazione di giugno 2010 e di individuare all'interno di queste ventuno azioni le priorità da affrontare immediatamente con tempi certi.

Innanzitutto, il tema delle misure di sostegno alla competitività e all'accesso al credito delle imprese turistiche; il tema della formazione e della qualificazione professionale con la necessità di investire con forza su nuove figure professionali più inclini ad una visione manageriale per attrarre questi nuovi flussi turistici; il tema fondamentale dell'innovazione e delle ICT per migliorare la visibilità e la presenza delle nostre imprese e delle nostre destinazioni sul mercato del web.

Dobbiamo trovare nuovi strumenti per superare una rigida stagionalità, che comprime la stagione turistica e limita la possibilità di crescita delle nostre imprese. Dobbiamo continuare ad investire sulle azioni che hanno finora dato dei buoni risultati, penso tra tutte a Calipso. Dobbiamo lavorare sulla sostenibilità ambientale e sull'accessibilità delle strutture ricettive e delle destinazioni, affinché anche tanti milioni di possibili e potenziali turisti con disabilità possano essere a pieno titolo turisti.

Dobbiamo valorizzare gli itinerari culturali, come è stato fatto in questi anni con il Consiglio d'Europa e introducendone di nuovi. Dobbiamo investire sugli eventi internazionali, perché gli eventi internazionali possono essere un elemento di richiamo per i turisti extraeuropei. Dobbiamo investire sulla qualità, rafforzando la qualità come elemento centrale della proposta turistica europea.

Non dobbiamo nasconderci che esiste un problema che riguarda i finanziamenti delle politiche per il turismo. Fino ad ora mancava la competenza e quindi non c'erano delle linee di bilancio cospicue per poter sviluppare questi progetti, c'erano altresì molte risorse un po' nascoste all'interno dei Fondi strutturali. Allora dobbiamo, da un lato, rendere più visibili queste risorse che già esistono e, dall'altro, lavorare in stretto contatto con la Commissione per avere delle linee di finanziamento specifiche per poter sviluppare le ventuno azioni e tutti i progetti ambiziosi che abbiamo.

Questo è l'orizzonte che abbiamo delineato con questa relazione che non dovrà rimanere un sasso lanciato nello stagno, ma che è il primo passo di un lavoro su cui credo il Parlamento europeo potrà dare ancora molto.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della Commissione vorrei ringraziare l'on. Fidanza e tutti i parlamentari che hanno lavorato con lui per questa relazione d'iniziativa, che dimostra ancora una volta quanta sintonia ci sia tra la Commissione europea e il Parlamento europeo su un argomento che proprio in questa fase diventa di straordinaria importanza.

Il turismo è un comparto economico fondamentale per la crescita e per la competitività dell'intera Unione europea e non posso che rallegrarmi del fatto che, nel documento che stiamo discutendo, sia sottolineato proprio quanto la crescita sia legata anche allo sviluppo del turismo e al contributo che questo comparto, che deve essere ormai un vero e proprio comparto dell'industria e dell'imprenditoria europea, può dare sia per quanto riguarda il PIL, sia per quanto riguarda l'occupazione, sia per quanto riguarda l'inclusione sociale.

I dati a nostra disposizione, anche quelli che arrivano dopo la stagione estiva, sono confortanti. È vero, c'è stata una flessione nel 2010, ma le presenze turistiche sono rimaste sostanzialmente immutate in molti paesi durante l'estate di quest'anno e la situazione è andata addirittura migliorando, puntando soprattutto con il nostro lavoro alle giovani generazioni, visto che il turismo è uno dei settori del mondo imprenditoriale che dà più occupazione ai giovani.

Sono contento di poter condividere la relazione quando propone nuove iniziative e azioni concrete di grande interesse, che sicuramente terrò in considerazione nell'implementazione delle ventuno azioni del piano di azione, che mirano proprio a sviluppare una politica coerente dell'Unione per un turismo di alta qualità, moderno, competitivo e nel contempo sostenibile.

Grazie a queste azioni, noi puntiamo, per quanto riguarda la competitività, a favorire le sinergie fra le recenti tecnologie innovative e il turismo – come ha sottolineato l'on. Fidanza – e a rendere possibile la partecipazione delle imprese attive nel turismo, in particolare le piccole e medie imprese e il loro passaggio al digitale. Intendiamo migliorare il rapporto fra domanda e offerta sul mercato della manodopera turistica, elaborando una mappatura delle qualifiche e delle competenze professionali.

Intendiamo garantire una qualità costante del prodotto turistico europeo e intensificare gli sforzi volti a promuovere l'Europa come un insieme di destinazioni sostenibili e di alta qualità e, come ricordava il relatore nel corso del suo intervento, nell'ambito del turismo sociale dobbiamo assicurare, in futuro, l'azione preparatoria Calipso, mediante la creazione di una piattaforma della domanda e dell'offerta su Internet, come strumento per facilitare gli scambi turistici transnazionali.

Sono convinto che, grazie alla maggiore attenzione da parte delle parti interessate e il coinvolgimento di uno Stato membro, gli scambi turistici transnazionali e i progetti web cofinanziati da Calipso conseguiranno risultati molto positivi.

Per quanto riguarda la sostenibilità, essa è strettamente connessa alla competitività in questo settore così importante, perché la qualità delle mete turistiche è fortemente influenzata dall'ambiente naturale e culturale e dalla loro integrazione nella comunità locale. Di conseguenza, i nostri sforzi sono intesi anche a garantire uno sviluppo sostenibile per il turismo. A questo proposito, intendo proporre una carta europea per il turismo responsabile volta a sancire a livello europeo l'impegno delle pubbliche amministrazioni, delle imprese di turisti e di tutti coloro che sono interessati a promuovere in Europa attività turistiche che rispondano a una serie di principi sostenibili e responsabili a livello sociale, economico, ambientale – lo voglio ricordare – e culturale.

Sono stato a concludere a Madrid, la scorsa settimana, la prima Giornata del turismo etico e nel corso del mio intervento ho sottolineato molto l'impegno contro lo sfruttamento delle donne e dei bambini, ma anche a tutela dell'ambiente, quindi il turismo anche come strumento della nostra strategia nella lotta contro il cambiamento climatico.

È mia intenzione puntare anche e sempre di più ad accrescere la visibilità dell'Europa e delle sue mete turistiche. Siamo pronti a partecipare al vertice del 6 ottobre a Cracovia, che sarà incentrato proprio sulla promozione transnazionale comune nei confronti dei mercati terzi e, tengo a sottolineare, che la Commissione europea è stata protagonista di un'iniziativa, di un progetto pilota per far crescere durante i periodi di bassa stagione le presenze turistiche in Europa con i paesi dell'America Latina.

Abbiamo sottoscritto un accordo con Cile, Argentina e Brasile, accordo al quale hanno dato l'adesione alcuni paesi dell'Unione: in primis la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Polonia, ma anche la Romania, che – proprio l'altro giorno in occasione di una mia visita a Bucarest – ha deciso di sottoscrivere la partecipazione a questo progetto al quale partecipano le più grandi compagnie aeree europee e tutti i tour operator.

Insomma, un'occasione anche per guardare a presenze sempre maggiori da parte dell'America Latina nel periodo di bassa stagione. Questo è un segnale che vogliamo dare a tutte le imprese che operano nel settore turistico. E non posso che rallegrarmi ancora una volta con il Parlamento europeo e con la sua proposta quando si parla di finanziamento. Il successo dell'impresa comune e il futuro del settore europeo del turismo ovviamente dipenderanno in ampia misura dalla possibilità di ottenere un sostegno politico e finanziario adeguato per la politica europea del turismo nell'ambito di un quadro finanziario attuale come pure oltre il 2014.

Voglio tranquillizzare coloro che possono avere delle preoccupazioni per quanto riguarda le competenze; intendo avvalermi della base giuridica del trattato, non intendo violare il principio di sussidiarietà, e la Commissione europea – credo di essere ancora una volta in sintonia con il Parlamento – non intende occupare gli spazi e le competenze delle regioni né le competenze degli Stati nazionali in materia di turismo.

Intendiamo soltanto far crescere le presenze turistiche all'interno dell'Unione europea. Come ho avuto modo di rispondere all'on. Fidanza in occasione del tempo delle interrogazioni della scorsa plenaria, sto lavorando per realizzare l'obiettivo di maggiori finanziamenti anche nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie.

Come ben sapete, infatti, nell'ambito della proposta della Commissione abbiamo deciso di creare una scatola a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese che sarà dotata di 2,4 miliardi di euro. Tra le attività a sostegno della competitività, ovviamente, conto di includere anche il turismo, così come conto di poter ancora una volta avere il sostegno del Parlamento, una volta che le discussioni giungeranno a livello dei due colegislatori.

Vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e posso ancora assicurare al Parlamento il mio impegno perché il turismo possa essere, in questa delicata fase, protagonista della crescita e soprattutto strumento per la difesa dell'ambiente e per creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i lavoratori più giovani.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, rapporteur for the opinion of the Committee on Culture and Education. − Mr President, as the Commissioner pointed out, the Lisbon Treaty now gives us a legal basis and the confidence to do something on tourism at a Europe-wide level, which was not there before. Certainly it is an opportunity we are right to grasp.

Europe is the number one tourist destination in the world. It contributes 12% of employment to the European Union and 10% to GDP and, as the Commissioner pointed out, there is a great opportunity to grow that even further. Europe is rich in all sorts of attractions for tourists and this can be developed.

From the cultural point of view, we are very pleased that a number of initiatives are already very successful, such as the European Cities of Culture, the European Cultural Roots Programme – St James’ Way being the shining example – the European Heritage Label and, in recent times, the European Cities of Sport.

I particularly want to highlight the importance of sport because, both from a participative and also from a spectator’s point of view, it has huge potential. Last weekend the Solheim Cup, which is the female version of the Ryder Cup, was held in my own country, where Europe had an outstanding win. I think opportunities to grow sport, particularly water sports, can be developed right across Europe.

So we have a great opportunity; there are projects and targets. Let us go at it because it can do a great deal for the economy.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna, relatore per parere della commissione per lo sviluppo regionale. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la sfida dei prossimi anni sia quella di fare in modo che l'Europa, come è stato detto, mantenga il primato di prima destinazione turistica mondiale e, nello stesso tempo, sia in grado di valorizzare, sia in termini di salvaguardia ambientale sia di capacità competitiva, tutto il suo patrimonio territoriale.

È una sfida impegnativa e non scontata, anche alla luce, non solo delle opportunità, ma anche delle aggressività di altri paesi in questo settore, di altri continenti dalla Cina, all'India, al Brasile. Ora, in questo quadro – lo ricordava il Commissario Tajani – diventa fondamentale, come rilevato anche nel parere che abbiamo approvato nella commissione sviluppo regionale, tenere insieme una forte strategia generale di tutta l'Unione europea sul turismo con una valorizzazione del ruolo delle regioni e dei territori. In questo senso è essenziale un pieno coinvolgimento sin dall'inizio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delle regioni e degli enti locali.

Inoltre, io credo che vada incoraggiato lo sviluppo di reti e progetti turistici integrati a partire dalla creazione di partenariati per lo scambio di buone prassi. È giusta, mi pare, anche la proposta di individuare un marchio "Europa" che sia in grado di definire una qualità alta del prodotto turistico. Ovviamente, spetterà alla Commissione definire meglio le priorità, soprattutto anche dal punto di vista finanziario per garantire che questo primato dell'Europa venga mantenuto in futuro.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu, raportor pentru aviz, Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. − Am fost raportor pentru opinia exprimată de Comisia pentru agricultură cu privire la acest subiect şi consider important faptul că raportul final a preluat referirile noastre la turismul rural şi la agroturism.

Turismul rural este un atu pentru Europa şi trebuie exploatat. Acest domeniu joacă un rol esenţial în menţinerea unor zone rurale vii, în sporirea veniturilor din aceste zone, în generarea de locuri de muncă. Sprijinirea investiţiilor în turismul rural trebuie să beneficieze în continuare de o finanţarea adecvată în cadrul viitoarei politici agricole comune, în cadrul celui de-al doilea pilon, unde, de asemenea, trebuie menţinute finanţări adecvate pentru infrastructura rurală, pentru investiţiile care pot face satele europene mai uşor accesibile şi mai atrăgătoare.

În încheiere subliniez, de asemenea, importanţa îndemnului adresat Comisiei de a promova turismul ecologic.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'aimerais féliciter particulièrement notre collègue, Carlo Fidanza, pour ce rapport très réussi sur un nouveau cadre politique pour le tourisme européen.

En Europe, le tourisme est un secteur important et vaste, qui met en jeu à la fois des facteurs économiques, culturels, environnementaux et – il ne faut pas l'oublier – des aspects liés au transport.

Ce texte constitue par ailleurs une base propice pour stimuler les coopérations entre les institutions européennes, les États membres et les acteurs du secteur touristique sur le terrain. Le but devra être d'apporter, par des actions concrètes, une dimension européenne à forte valeur ajoutée aux initiatives nationales et régionales.

Dans ce rapport, nous nous exprimons en faveur de la promotion d'un tourisme plus durable, responsable et compétitif. Selon moi, la durabilité et la responsabilité du tourisme ne se limitent pas à l'aspect environnemental, elles ont également un important volet social. Les entreprises touristiques sont tenues d'adopter une politique socialement responsable, en créant des emplois de qualité pour du personnel qualifié, tout en facilitant et en améliorant la mobilité des salariés de ce secteur.

Pour conclure, j'aimerais également rappeler les activités pionnières de l'Institut européen des itinéraires culturels, qui a son siège à Luxembourg, mais également les projets menés dans le cadre d'INTERREG, et notamment les nombreuses initiatives lancées dans la région, par exemple au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne, qui peuvent servir de modèles et qu'il faudrait promouvoir encore davantage.

J'espère que cet important travail bénéficiera toujours du soutien de la Commission européenne et des États membres.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης, εξ ονόματος της ομάδας S&D. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης διέρχεται μια περίοδο καμπής και έχει σαφώς ανάγκη νέας ώθησης. Αντιμετωπίζει προκλήσεις που απαιτούν νέες συγκεκριμένες απαντήσεις αλλά και προσπάθειες προσαρμογής. Στις συνθήκες πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που περνά η Ευρώπη, ο τουρισμός προβάλλει ως η καταλληλότερη οικονομική δραστηριότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση εισοδήματος στις τοπικές κοινωνίες ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας μιας μεγάλης γκάμας επιχειρήσεων.

Για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας απαιτούνται μέτρα και πολιτικές συντονισμού, εναρμόνισης και ποιοτικής αναβάθμισης του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος. Έτσι, οι παράγοντες του ευρωπαϊκού τουρισμού πρέπει να καταφέρουν να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να εργαστούν σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις νέες προτεραιότητες της Ένωσης. Η ανάπτυξη και προώθηση των μορφών του διαφοροποιημένου τουρισμού μπορεί να αποτελέσει τη μόνη αποτελεσματική απάντηση στις στρεβλώσεις, στα προβλήματα και στην υποβάθμιση που οδηγεί το μοντέλο της ισοπεδωτικής μαζικής ανάπτυξης που είχαμε μέχρι σήμερα.

Η στήριξη δράσεων με απαραίτητη χρηματοδότηση για την προώθηση της διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς στην Ένωση, η αντιμετώπιση των εποχικών διακυμάνσεων της τουριστικής δραστηριότητας, η αξιοποίηση της πληροφορικής, η ενίσχυση δια της καινοτομίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η μείωση προβλημάτων προσβασιμότητας σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, η λήψη πρωτοβουλιών για κοινωνικό τουρισμό - τουρισμό για όλους, η καθιέρωση των αρχών της διαπεριφεριακότητας και συμπληρωματικότητας, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η σκοπιμότητα υιοθέτησης ενός χάρτη των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των τουριστών, αλλά και η διευκόλυνση θεωρήσεων τουριστικής βίζας, κυρίως από τις χώρες B.R.I.C., αποτελούν λίγα από τα θέματα που εμπεριέχονται σε αυτή την έκθεση.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσδιορίζει ένα φιλόδοξο πλαίσιο που θα καταστήσει τον ευρωπαϊκό τουρισμό μια ανταγωνιστική, σύγχρονη, βιώσιμη και υπεύθυνη βιομηχανία. Φιλοδοξεί επίσης να αποκαταστήσει την τραυματισμένη σχέση μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση της πολυμορφίας, της διαφορετικότητας, της πολυπολιτισμικότητας του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη κάθε μορφής θεματικού τουρισμού και είναι σίγουρο πως θα φέρει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία στις τουριστικές πολιτικές των κρατών μελών. Εμείς, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ως τα τέλη 2012 μια ολοκληρωμένη στρατηγική υλοποίησης των δράσεων που προτείνονται στην παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario Tajani, come relatore del gruppo ALDE esprimo la mia soddisfazione per il lavoro svolto.

È un passo storico nell'evoluzione istituzionale dell'Europa dopo il trattato di Lisbona che assegna per la prima volta al Parlamento e alla Commissione competenze in materia di turismo, terza componente dell'economia e dell'occupazione in Europa.

In primo luogo, vorrei evidenziare come il testo, che oggi proponiamo all'Aula, disegna una governance complessiva che parte dalla strategia Europa 2020 e sviluppa una serie di proposte per attuare una crescita che sia intelligente, sostenibile e includente sotto tutti i punti di vista. In questo senso indica strumenti di programmazione specifici quali strategie per macroregioni, l'interregionalità, la pianificazione congiunta e complementare.

In questi momenti, quando si perde la bussola della governance, noi sappiamo quali sono gli effetti negativi, in questo senso il dossier traccia viceversa una strada ben precisa. E tra questi piani e strumenti, voglio ricordare il piano straordinario per promuovere la progressiva riduzione del carattere stagionale del turismo, indicato al paragrafo 63 della relazione.

Nella prospettiva di un'economia europea che purtroppo perde grandi quote di produzione industriale, il turismo può e deve rappresentare un importante fattore di crescita complessiva, soprattutto se i protagonisti pubblici e privati sapranno creare un approccio integrato fra le diverse politiche di settore, i vari strumenti finanziari e costruire il turismo come un vero e proprio sistema che integra i diversi settori economici: l'agricoltura, le produzioni industriali, artigianali, i trasporti, i servizi, ecc.

Devo ricordare che nel testo in votazione sono stati inseriti numerosi riferimenti alle isole e alle zone periferiche che rappresentano, come dicevo prima, un modo concreto per attuare, anche attraverso adeguati strumenti finanziari, il criterio della inclusione voluto dalla strategia Europa 2020. Cari colleghi, il settore del turismo si caratterizza anche per avere una crescita sostenibile in termini ambientali e sociali, che supporta le piccole e medie imprese turistiche per le quali abbiamo previsto lo strumento dell'incubatore d'impresa, per l'innovazione in modo da fornire strumenti di conoscenza che gli permettano di attuare, e al turista di avere, migliori soluzioni di viaggio.

Seguendo inoltre le azioni specifiche già indicate dalla Commissione – devo dare atto in questo senso al Commissario Tajani di avere avuto una particolare attenzione – va segnalata quest'attenzione alle piccole e medie imprese e alle microimprese che nella relazione sono definite garanzia d'innovazione che parte dal basso e alle quali il dossier riconosce espressamente la funzione di assicurare la qualità, la varietà e l'autenticità delle varie regioni.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Turystyka to trampolina dla gospodarki wielu krajów, także zresztą w kraju pana posła sprawozdawcy, również w kraju pana komisarza. Myślę, że jest to także szansa dla tych biedniejszych krajów Unii, jak moja ojczyzna, jeden z pięciu najbiedniejszych członków Unii Europejskiej. Myślę, że to też trzeba w tym kontekście widzieć. Chciałbym podziękować za bardzo dobre sprawozdanie panu posłowi. Chciałbym też podkreślić, że zwłaszcza w czasach kryzysu turystyka jest szansą - o tym mówili moi przedmówcy - bo turystyka, owszem, może zmniejszać się, ale również w niektórych obszarach nawet się paradoksalnie zwiększać, a na pewno ona nie umiera.

Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kilka specyficznych płaszczyzn czy też - można powiedzieć - dziedzin turystyki, które są pewną szansą. Po pierwsze, jest to turystyka ekologiczna, czyli odwiedzanie tych regionów Europy, gdzie przyroda zachowała się w dawnym kształcie. Tak na przykład jest na wschodzie mojej ojczyzny: rezerwaty przyrody, specjalne, niewystępujące gdzie indziej gatunki roślin czy też zwierząt. To jest taka mało znana Europa, ale jakże ważna, i myślę, że warto myśleć o takiej turystyce właśnie ekologicznej, przyrodniczej.

Po drugie, turystyka sportowa, bardzo istotna w statystyce, mająca coraz większe znaczenie, coraz więcej ludzi przemieszcza się ze względu na imprezy sportowe i przy okazji poznaje nowe kraje, nowe regiony - tu wszystkich zapraszam na kolejne mistrzostwa Europy w piłce nożnej do mojego kraju, do Polski, w przyszłym roku. Powitamy wszystkich ze staropolską gościnnością.

Wreszcie kolejna kwestia to turystyka na obrzeżach Unii Europejskiej. Bardzo wielu Europejczyków jeździ do krajów Maghrebu. Trzeba też powiedzieć o tym drugim płucu Europy, o Europie Wschodniej, o pograniczu Unii i takich krajów jak Białoruś, Ukraina, wschodnie obszary Polski - to rzeczywiście rzecz pasjonująca.

Wreszcie agroturystyka. Turystyka jako budowanie mostów między krajami, które są w Unii, i krajami, które do Unii dopiero przyjdą. Cieszę się, tak jak powiedział pan komisarz Tajani, - na tym kończę - że w tej kwestii i Parlament, i Komisja są w jednej drużynie.

 
  
MPphoto
 

  Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, morgen 27 september is het Wereldtoerismedag en ook de Europese dag voor toerisme. Ik denk dat dit een prima timing is voor het eerste verslag over toerisme sinds de nieuwe bevoegdheden in het Verdrag van Lissabon.

De collega's hebben het al gezegd, de Europese toerismesector genereert veel arbeidsplaatsen en vormt een belangrijke motor voor onze economie, ook voor Vlaanderen, de regio die ik hier vertegenwoordig. Ik ben dan ook tevreden dat dit verslag voorstellen doet om de competitiviteit van de toerismesector verder te versterken en bijzondere aandacht schenkt aan de specifieke rol die de KMO's spelen in dit verband.

Als schaduwrapporteur voor mijn groep organiseerde ik enkele maanden geleden een colloquium in het Parlement waar een aantal positieve praktijken in het toerismebeleid werden gepresenteerd. Daaruit kwam sterk naar voren dat een integrale verankering van kwaliteit, duurzaamheid, participatie en toegankelijkheid in de toerismesector een win-win-situatie kan opleveren voor alle betrokkenen, en die principes hebben ook een prominente plaats in het verslag.

Wel blijf ik erbij dat de mededeling van de Commissie nog te weinig prioriteiten stelt. Het lijkt me dan ook cruciaal dat de Commissie de oproep van het Parlement voor een meer geïntegreerde aanpak ter harte neemt en volgend jaar een geïntegreerde strategie voorstelt, waarin nog uitdrukkelijker gefocust wordt op de concrete meerwaarde die Europa kan bieden voor het beleid dat nu al door de Europese regio's en lidstaten wordt gevoerd. Wil men dat ook in de praktijk brengen, dan moet deze inhoudelijke coördinatie zich weerspiegelen in de financiële middelen voor toerisme in het nieuwe financiële meerjarenplan. Het verslag bevat hiertoe enkele heel concrete suggesties – ik verwijs even naar het crisismanagement, want in noodsituaties zijn coördinatie en eenvormig optreden in alle lidstaten op vlak van informatie cruciaal.

Ten tweede: de labels. Ik denk dat een verdere wildgroei aan merken moet worden voorkomen en dat het aantal merken moet worden verminderd.

Tenslotte ben ik erg tevreden dat het verslag ook aan de Commissie vraagt om de haalbaarheid te onderzoeken van een handvest voor de rechten en de verantwoordelijkheden van de toerist met principes als toegankelijkheid, informatieverstrekking, transparante prijszetting en schadevergoeding. En tot slot, Voorzitter, wil ik de rapporteur, collega Fidanza, en alle collega's schaduwrapporteurs van harte bedanken voor de heel fijne samenwerking.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Que l'on parle de tourisme ou d'un autre sujet dans cette enceinte, on en vient immanquablement à parler compétitivité. Mais comment comparer la compétitivité du Louvre avec celle du musée de l'Ermitage? Celle de Venise avec celle du Château de Versailles? Celle de la Côte d'Azur avec celle des Beskides?

Ceci pourrait prêter à rire si malheureusement, derrière la recherche de compétitivité à tout prix, il n'y avait pas la terrible réalité du salariat du tourisme, avec les très bas salaires, la surexploitation et la précarité de masse. Précarité et surexploitation qui vont être encore aggravées par la transposition de l'ex-directive Bolkestein en droit national par les États membres.

Ce dont l'industrie du tourisme et ses salariés ont besoin, c'est que l'ensemble du monde du travail en Europe voie progresser son pouvoir d'achat de manière importante, car sans revenus dignes de ce nom, point de loisirs. Ce que les salariés du tourisme attendent de l'Europe, c'est davantage de protection pour éradiquer l'exploitation.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI). - Voorzitter, dit nieuwe Europese beleidskader, een Europees toerismebeleid, is weer een typisch voorbeeld hoe Europa, ten koste van de lidstaten, meer macht naar zich toe probeert te trekken. Wat de Partij van de Vrijheid betreft, is toerismebeleid de primaire verantwoordelijkheid van de nationale lidstaten. Sinds wanneer zouden lidstaten zelf niet meer in staat zijn om toerismebeleid te voeren?

En belangrijker nog, er is geen sprake van dat toerisme een grensoverschrijdend probleem is waar Europa zich mee zou moeten bemoeien. In Brussel ziet men dit helaas anders. Ook de toeristische industrie moet in de toekomst bij gaan dragen aan de zogenaamde economische, sociale en territoriale samenhang van de Europese Unie.

Ook wordt in dit verslag de bijdrage van de toeristische sector aan de EU 2020-strategie met haar absurde klimaatdoelstellingen niet vergeten. Ik zal u een aantal voorbeelden van de plannen geven, Voorzitter. Zo moet de haalbaarheid worden onderzocht van een Europees merk voor kwaliteitstoerisme. Uiteraard zal de bureaucratische molen in Brussel dit kwaliteitstoerisme gaan definiëren en dus niet het land of de toeristen zelf. Ook moet het toerisme naar zogenaamde duurzame bestemmingen worden bevorderd en mogen afgelegen eilanden en buitengebieden straks gaan graaien uit de Brusselse subsidiepot.

Europa moet zich niet gaan bemoeien met de toeristische industrie. Laat dit gewoon aan de nationale lidstaten over. Die zijn prima in staat om te zorgen voor een gevarieerd en concurrerend toerismeaanbod.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes the Group speakers. I am now leaving the chair but can I just say that I was the first European Parliament rapporteur on tourism in 1984, all those years ago! Keep it up.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - Señor Presidente, felicito en primer lugar al señor Fidanza por su informe, en el que se defiende el turismo competitivo e innovador, es verdad, pero también ético y sostenible.

Le agradezco que haya recogido nuestras demandas sobre las especiales necesidades de las regiones ultraperiféricas.

Felicito, igualmente, al Vicepresidente Tajani por su voluntad de recuperar el tiempo perdido en este sector. Nunca nos alegraremos bastante de haber conseguido una base legal en el Tratado de Lisboa, pero ahora toca asegurar los recursos económicos, la financiación.

Me alegra especialmente que se confirme la necesidad de aprovechar las estupendas lecciones del programa Calypso de turismo social para desapalancar o desenclavar la estacionalidad del sector, porque necesitamos fomentar el turismo de todos los europeos, sea cual sea su situación económica o social.

Y me felicito por los acuerdos con América Latina; y le apoyo en su política, que espero conceda facilidades y visados a estos turistas.

Me parece especialmente importante la especialización del turismo como avance en su calidad: turismo de patrimonio, termal y de salud, gastronómico, deportivo, rural e incluso de compras, ¿por qué no?

Me parecen también esenciales los avances en materia de accesibilidad de turistas con movilidad reducida, la mejora de los derechos de los turistas y el establecimiento de una estrategia de excelencia formativa y laboral para los trabajadores del sector junto con los interlocutores sociales.

Necesitamos buenos profesionales, pues son la garantía de liderazgo europeo en este sector.

Pero para todo ello ―repito― son necesarios recursos económicos. Tiene, desde luego, nuestro apoyo desde ahora para el debate sobre las perspectivas financieras. Por lo tanto, le pido, señor Tajani, que sea usted tan ambicioso como el sector se merece. Nosotros le apoyaremos.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Herr Präsident! Ich möchte direkt der Kollegin Stassen antworten, die als Einzige bis jetzt gesagt hat, wir bräuchten eigentlich keinen europäischen Tourismus. Ich glaube, wir brauchen ihn schon. Und er wird auch nicht die Wettbewerbsfähigkeit und Autonomie der einzelnen Mitgliedstaaten unterwandern. Es ist ja so, dass im Moment Europa Reiseziel Nr. 1 in der Welt ist, und das wollen wir natürlich auch bleiben. Wir wollen es bleiben bei aller Vielfalt, die wir haben. Welche Vielfalt wir in Europa haben, haben wir bei den bisherigen Redebeiträgen gesehen. Alleine die haben es schon lohnenswert gemacht, bei dieser Debatte dabei zu sein. Denn wenn jemand denkt, Europa in 10 Tagen, das reicht – also Akropolis, Tower, Eiffelturm und vielleicht Neuschwanstein in Deutschland –, dann irrt er. Europa bietet viel mehr und hat im Tourismus schon viel mehr entwickelt.

Ich möchte jetzt besonders auf etwas hinweisen – ich komme aus Norddeutschland –, das bei uns mit dabei ist. Wir haben Fahrradtourismus, wir haben auch naturnahen Tourismus, nicht nur Ferien auf dem Bauernhof, die ja auch wirklich Naturverständnis wecken, sondern z. B. auch Tourismus in ganz sensiblen Zonen wie dem Wattenmeer an der Nordsee. Das ist eine weltweit einmalige Zone. Dort kann man wirklich sehen, wie man durchaus neben Hauptschifffahrtswegen einen sehr sensiblen Tourismus entwickeln kann, der auch Verständnis für die Vielfalt der Natur weckt. So etwas brauchen wir mehr.

Was noch gar nicht oder wenig erwähnt worden ist: Wir haben auch z. B. alte Bergwerke, alte Industrieerbestätten, die man besichtigen kann und wo man viel über die Geschichte in Europa, über die Arbeitswelt erfahren kann. Also, es gibt ein ganz breites Spektrum, und da sollten wir überlegen: Wie können wir das nach draußen tragen, und wie können wir Europa so auch in Zukunft als Reiseziel sehr attraktiv halten?

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, cestovní ruch vytváří zhruba 10 % HDP Evropské unie a zaměstnává okolo 12 milionů pracovníků. Vedle těchto údajů je třeba připomenout, že evropské destinace se pravidelně řadí k těm nejnavštěvovanějším a také nejoblíbenějším zemím. Evropa však stále nevyužila svůj obrovský potenciál jako jednotná značka kvality a udržitelného cestovního ruchu pro turisty ze třetích zemí. Především země skupiny BRIC vykazují již dnes nárůst v oblasti cestování do Evropské unie. Data zveřejněná Eurostatem ukazují, že při srovnání první poloviny roku 2009 a roku 2010 se počet návštěv z Ruské federace navýšil o 18 %, z Číny o 19 % a z Brazílie dokonce o 46 %. Čína má z těchto zemí dlouhodobě největší potenciál. Země s počtem obyvatel 1,3 miliardy navýšila podle statistik Světové organizace cestovního ruchu v roce 2009 výdaje na výjezdový cestovní ruch o 21 %. Abychom však mohli plně využít tento rostoucí potenciál, musíme turistům zajistit jednodušší vízovou politiku, jako jsou například turistická skupinová víza, a podpořit i individuální turistiku. Zároveň je třeba postupně odstraňovat sezónní charakter cestovního ruchu a představit značku Evropa jako celoroční destinaci, která může nabídnout jak přírodní, tak kulturní či průmyslové dědictví.

Pan zpravodaj Fidanza klade na tento přístup velký důraz, proto jeho zprávu plně podporuji, a jemu i všem stínovým zpravodajům chci poblahopřát a poděkovat za odvedenou práci.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, señor Comisario, voy a apoyar este informe porque considero que es un exponente de varios de los principios que deberían guiarnos siempre en la construcción europea.

El informe parte del reconocimiento de que nuestras diferentes tradiciones, costumbres y hasta lenguas son una expresión de nuestra diversidad pero, además, un activo económico que alcanza su máxima visibilidad en la industria turística.

Por eso, el informe parte de la base de recoger de abajo hacia arriba esa diversidad, potenciarla, utilizando para ello la formación, la innovación y las nuevas tecnologías, y construir así una marca común europea de turismo de calidad. Es la concreción del turismo de las tres claves de la Estrategia 2020: desarrollo inteligente, sostenible e integrador.

Una expresión de estos principios es el Basque Culinary Center que se inaugura esta semana en Donostia–San Sebastián. La Universidad de Mondragón y los cocineros vascos han creado, con el apoyo de las instituciones públicas, la primera Facultad de Ciencias Gastronómicas y un centro de investigación e innovación en alimentación y gastronomía: calidad y formación al servicio de los valores que deben caracterizar la marca europea del turismo.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle wissen, dass Tourismus ein Wirtschaftszweig von ganz elementarer Bedeutung ist. Wir haben eine Fülle von Vorschlägen bekommen, wie wir gemeinsam den Tourismus europaweit konkurrenzfähig halten können. Ein wichtiger Teil ist der Ausbau des Qualitätstourismus. Hier sollten wir einige Prioritäten setzen, damit wir diesen Qualitätstourismus ausbauen.

Als Erstes müssen wir in die Qualifizierung des Personals mehr als bisher investieren. Wir müssen Barrieren abbauen, damit wir neue Märkte erschließen, z. B. über die erleichterte Ausstellung von Touristenvisa. Wir müssen dazu übergehen, dass die Hotelklassifizierungssysteme schrittweise harmonisiert werden. Wir müssen vor allem aber auch schauen, dass Schulferien besser koordiniert werden, um Staus zu vermeiden und die Betriebe besser auszulasten.

Als Letztes sollten wir versuchen, aus der Fülle der Programme, die uns zur Verfügung stehen, einen Schwerpunkt zu setzen, ein Investitionsprogramm in die Tourismusförderung. Insgesamt ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Panie Przewodniczący! Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu w tej ważnej debacie.

Otóż ja oceniam bardzo pozytywnie fakt, że nasz Parlament zajął się sprawami turystyki w sposób kompleksowy, podobnie jak to czyni od pewnego czasu Komisja Europejska. Także w moim państwie, w Polsce, sektor turystyczny ma coraz większe znaczenie zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Wydaje mi się, że szczególnie ważne jest to, żebyśmy w całej Unii promowali oferty o charakterze coraz bardziej zróżnicowanym, a także by zachęcać w Unii do przedłużania sezonu turystycznego i by tworzyć sprzyjające temu warunki finansowe i prawne. Powinniśmy także aktywniej niż do tej pory walczyć i zabiegać o turystów spoza Unii. Moim zdaniem jedną z ważniejszych kwestii jest tutaj przełamywanie barier dotyczących wiz. Tutaj powinny nastąpić bardziej dynamiczne zmiany w całej Unii.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE). - Herr Präsident! Tourismus, das wissen wir, kann auch Tourismus zerstören. Deshalb müssen wir Ökonomie und Ökologie auch beim Tourismus miteinander verbinden. Wir wissen, dass der Radtourismus seit zwei Jahrzehnten um mehr als 20 Prozent pro Jahr wächst und dass vor allen Dingen die Radtouristen mehr Geld ausgeben als die Autotouristen, was insbesondere die lokale Wirtschaft fördert. Ich begrüße ausdrücklich das Programm von Kommissar Tajani für Kulturwege und würde Sie bitten, auch den Iron Curtain Trail in diese Routen mit einzubeziehen, denn die Kultur der Spaltung Europas kann man an diesem 9 000 Kilometer langen Radweg von der Barentssee zum Schwarzen Meer durch 20 Länder wunderbar darstellen.

Aber wir müssen uns auch um die Gelder kümmern. Wir haben analysiert, dass 60 Prozent der Transportgelder in die Straße gehen, nur 20 Prozent in die Schiene und 0,7 Prozent in die Fahrradinfrastruktur. Die brauchen wir natürlich auch, die können wir fördern, und deshalb sagen wir: Wir wollen mindestens 15 Prozent des Budgets für den Radtourismus und für Wanderungen haben. Dann können wir auch die Basis liefern für einen Ökotourismus, der sowohl der Ökonomie als auch der Ökologie dient.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Napriek tomu, že odvetvie cestovného ruchu je významným a stabilným zdrojom príjmov pre krajiny Európskej únie, je dobré hovoriť o možnostiach zvýšenia jeho potenciálu.

Jedným z efektívnych a dostupných opatrení, ktorými môžeme v krátkom čase zvýšiť príjmy v cestovnom ruchu, je, myslím si, pružnejšia vízová politika Únie. Skúsenosti z obdobia, keď moja krajina neuplatňovala voči svojim východným susedom vízové obmedzenia, nám ukázali, že obyvatelia Ukrajiny, Ruska, ale aj ďalších krajín z tejto oblasti majú veľký záujem o spoznávanie života vo vyspelej Európe.

Po spustení schengenskej hranice a zavedení povinných víz pre návštevníkov z východu príjmy nášho cestovného ruchu veľmi výrazne poklesli. Preto som presvedčený, že väčšia otvorenosť a pružnejšia vízová politika Únie voči krajinám s dynamickým hospodárskym rastom by pomerne rýchlo priniesla významné množstvo nových zákazníkov pre európske spoločnosti pracujúce v oblasti cestovného ruchu.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, o turismo necessita de uma abordagem europeia clara e coordenada, com olhar atento às potencialidades e desafios que os diferentes modos turísticos têm para nos oferecer.

A diversidade turística que a União Europeia apresenta é de tal maneira rica que permite um crescimento exponencial deste sector e da própria competitividade da União Europeia. Uma aposta neste sector-chave, que representa 10 % do PIB e cerca de 12 % do emprego na União Europeia, permitirá criar não só o valor acrescentado europeu, como também fazer face à crise económica em que nos encontramos.

Provenho de uma região ultraperiférica, a Madeira, onde o turismo é a principal actividade económica. E, por isso, a criação de uma rubrica específica para o sector no quadro financeiro 2014-2020 é indispensável para um crescimento coeso e sustentável do turismo, que é composto essencialmente por pequenas e médias empresas.

A concretização de uma verdadeira política europeia do turismo, sustentável e diversificada, necessita de um plano estratégico concreto, com calendário, acções e financiamento bem definidos, capaz de reforçar a visibilidade e a qualidade do sector turístico na União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D). - Señor Presidente, soy concejal de un pequeño pueblo del centro de España y, si es verdad que el sector turístico supone una oportunidad para el conjunto de la Unión Europea, ésta es mucho más relevante para el conjunto de nuestras zonas rurales por tres razones: la primera, porque diversifica la economía, suponiendo una nueva oportunidad para las mujeres y los jóvenes, lo que supone también una política para fijar la población en nuestras zonas rurales; porque son actividades, también, totalmente complementarias de las actividades del sector primario, incluso las refuerzan en el caso del agroturismo, y porque, a diferencia del sector costero, no hay tanta estacionalización, por lo que también puede suponer nuevos empleos de mayor duración y de mayor calidad.

Por eso quiero destacar que este informe no debe caer en el error de marcar una estrategia europea basada, una vez más, en el sector costero o en el sector urbano, y apostar por lo rural, sobre todo en lo que se refiere a su competitividad, a inversiones, a formación, a innovación, a su apuesta por la excelencia y la uniformidad de los criterios de calidad y por una mayor visibilidad, también, incorporando de manera transversal el turismo rural en todas y cada una de las acciones que lleva a cabo la Comisión.

Por lo tanto, quiero felicitar a la Comisión y al ponente por esta iniciativa y por este informe.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι μια ιδιαίτερα ευτυχής συγκυρία που σήμερα συζητάμε την έκθεση για τον τουρισμό και αύριο θα την ψηφίσουμε εδώ στην Ολομέλεια, δηλαδή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού». Είναι μια πολύ καλή έκθεση και πιστεύω ότι δίνει τη στήριξη που απαιτείται στον Επίτροπο τον οποίον θέλουμε ακόμη πιο φιλόδοξο στον τομέα του τουρισμού.

Ζήτησα το λόγο για να θέσω ένα θέμα: το θέμα του σήματος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι πολύ σημαντικό, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να μένουν ανοικτοί όλον τον χρόνο και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να το διασφαλίσουν. Θα πήγαινα και ένα βήμα πιο πέρα: να τιμωρούνται με την αφαίρεση του σήματος εκείνοι οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι επισκέψιμοι όλες τις ημέρες του χρόνου.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Mâine sărbătorim Ziua Internaţională a Turismului, iar Forumul pentru Dunăre din Parlamentul European va organiza o dezbatere cu tema „Turismul în Regiunea Dunării” pentru a pune în valoare potenţialul turistic al acestei regiuni. Dezvoltarea transportului şi a turismului pe căile navigabile interioare poate contribui la dezvoltarea durabilă a turismului cultural, a turismului în natură şi a turismului de recreere.

O politică europeană eficientă în domeniul turismului are nevoie de o strategie, de un plan de acţiune, dar şi de resurse financiare adecvate. Relansarea turismului, parte integrantă a politicii industriale europene, reprezintă un obiectiv strategic pentru ocuparea forţei de muncă.

Recunoscând legătura strânsă dintre turism şi transporturi, solicităm Comisiei şi statelor membre să modernizeze infrastructura naţională, regională şi transfrontalieră pentru diversele moduri de transport. Susţinem promovarea sistemelor integrate de vânzare electronică a biletelor pentru diferite mijloace de transport şi solicităm o cartă a drepturilor şi responsabilităţilor turiştilor, care să cuprindă principii privind accesibilitatea, furnizarea de informaţii, transparenţa preţurilor şi compensaţiile. Nu în ultimul rând, condiţiile de muncă sunt esenţiale pentru calitatea serviciilor turistice.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Raportul propune elaborarea unei carte a drepturilor şi responsabilităţilor turiştilor care să cuprindă, printre altele, principiile privind accesibilitatea, privind furnizarea informaţiilor referitoare la preţuri şi compensaţii în mod transparent. Este necesară protejarea drepturilor turiştilor, iar elaborarea unei carte care să cuprindă toată legislaţia existentă azi la nivel european privind drepturile consumatorilor este un prim pas în această direcţie.

Introducerea contractului standard între turist şi operator la nivel european ar fi, în opinia mea, următorul pas logic în calea armonizării şi protejării drepturilor turiştilor europeni. Foarte importantă este şi nevoia de armonizare a clasificării hotelurilor prin identificarea de standarde minime comune. Această armonizare constituie, alături de alţi factori, baza pentru asigurarea drepturilor turiştilor.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi congratulo con l'on. Fidanza per l'ottimo lavoro svolto. Infatti, nella sua relazione abbiamo ottime proposte e sono sicura che la Commissione europea le prenderà in seria considerazione.

Sono dell'idea che dovremmo avere un approccio duale integrato: da un lato, migliorare l'immagine del turismo europeo agli occhi del mondo attraverso la promozione del nostro patrimonio comune ma, dall'altro, sostenere e valorizzare al meglio le tipicità di ciascuno Stato membro; un esempio per tutti, le spiagge italiane uniche e irripetibili nel loro genere.

Pertanto sono favorevole a un'introduzione di un marchio europeo purché nel contempo si promuovano le caratteristiche nazionali. Passando agli aspetti del mercato interno, sono ben lieta di prendere atto che sia stata accolta la proposta di armonizzare la classificazione degli alberghi che consentirebbe senz'altro di innalzare gli standard di qualità e di rafforzare la protezione dei consumatori. Inoltre, l'idea avanzata dalla commissione IMCO ma, ahimé, non accolta nella relazione di creare una lista bianca di tour operator, a mio avviso non va scartata e spero che in futuro possa essere ripresa in considerazione.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, grazie anche per quest'ultima sottolineatura del numero dei parlamentari che volevano partecipare a questo dibattito, è la dimostrazione che la politica del turismo è una politica prioritaria per quanto ci riguarda, fa parte della politica a sostegno dell'imprenditoria e mi fa piacere che molti tra voi abbiano sottolineato l'importanza e il sostegno da dare alle piccole e medie imprese e alle microimprese che operano in questo settore.

È, come sapete, mio impegno prioritario quello di sostenere il mondo imprenditoriale e, ripeto, come ho detto nel corso del primo intervento – per me il settore del turismo fa parte a pieno titolo del settore dell'impresa e dell'industria. Molte cose che sono state dette nel corso del dibattito coincidono perfettamente con la posizione della Commissione – ripeto – c'è una perfetta sintonia e questo non fa altro che rinforzare un'azione congiunta tra Commissione europea e Parlamento europeo, e chi più di me può esserne lieto dopo essere stato seduto per quindici anni sui banchi del Parlamento.

Insieme potremo realizzare una politica per la crescita della politica turistica, di uno sviluppo coordinato che, ripeto, non viola i principi di sussidiarietà: le competenze delle regioni e degli Stati membri, lo ripeto, rimangono quelle che sono. La politica europea e il coordinamento europeo, una governance europea servono soltanto a dare un valore aggiunto, servono certamente a valorizzare e a sviluppare il mercato interno, ma servono anche ad attirare più turisti dai paesi più ricchi verso l'Unione europea.

Per questo sto lavorando intensamente nei confronti dell'America Latina, sto lavorando nei confronti del Brasile, dell'India, della Russia e della Cina. È chiaro, il problema dei visti, come hanno sottolineato molti degli oratori, è un problema chiave. La Commissione europea l'ha sostenuto, siamo fortemente impegnati, ne abbiamo parlato nei Consigli informali con i ministri del turismo: c'è un problema per quanto riguarda la sicurezza.

La mia posizione è che certamente un terrorista non si preoccupa, non ha problemi per trovare un visto, credo invece che si debba fare uno sforzo ulteriore per cercare di risolvere il problema o, quantomeno, facilitare il rilascio di visti. Condivido assolutamente l'impegno per la bassa stagione in modo che gli alberghi e tutti gli impianti turistici possano essere aperti il più possibile e da qui anche i progetti pilota che stiamo avviando – ripeto – quello dell'America Latina è significativo per quanto mi riguarda.

Condivido anche il fatto che si debbano sfruttare tutti i settori per attirare turisti, compreso il settore dello sport. Non è un caso che nel documento della Commissione europea si parli delle Olimpiadi di Londra come evento da valorizzare – come dell'Expo di Milano – insomma, tutto quello che l'Europa può offrire deve diventare strumento per far crescere le presenze turistiche.

Condivido appieno l'azione forte per un turismo ecologico, il turismo deve essere anche uno strumento per valorizzare l'ambiente dell'Europa, per valorizzare il patrimonio naturale, sia esso costiero o montano, e come è stato sottolineato mi affascina anche l'ipotesi di valorizzare il turismo in bicicletta, che è un settore che sta prendendo sempre più piede.

L'altro giorno, in occasione della mia visita ufficiale a Bucarest, ho parlato a lungo con il ministro del turismo che ha avviato un progetto per lo sviluppo del turismo in bicicletta proprio nella capitale della Romania. Come condivido l'ipotesi di dover valorizzare settori come il delta del Danubio, e valorizzare anche paesi che apparentemente non sono in prima linea per quanto riguarda la politica turistica. Ma l'Europa è in grado di offrire in ogni paese un patrimonio eccezionale.

Sono ben lieto che paesi come la Polonia si stiano impegnando fortemente anche con il Vertice del 6, come ha fatto la Presidenza ungherese in passato, a favore di una politica turistica europea che rappresenta certamente un valore aggiunto per la crescita della nostra economia. Quindi non posso che rallegrarmi con l'on. Fidanza e tutti i parlamentari – anche la presenza in quest'Aula di tanti parlamentari in dibattiti a quest'ora è una rarità – quindi vuol dire che il tema è di straordinario interesse.

Sottolineo – rassicurando anche gli oratori del gruppo S&D – sull'impegno forte per la tutela del lavoro, per il rispetto dei lavoratori, e ho insistito, nel corso del mio intervento, su quanto sia importante per la crescita dell'occupazione il settore turistico, soprattutto per l'occupazione giovanile. Come intendo continuare a impegnarmi, come ho fatto quando ero Commissario ai trasporti, per la tutela dei diritti di tutti coloro che viaggiano, compresi i turisti.

Vi ricordo che, fortunatamente, anche con il sostegno del Parlamento, siamo riusciti ad approvare la carta dei diritti del passeggero, soprattutto per i passeggeri a mobilità ridotta, in tutti i settori del trasporto. Intendo utilizzare questo lavoro anche per sviluppare – come avevamo fatto anche per il settore del trasporto aereo – dei pacchetti turistici; credo che quest'azione, che avevo avviato come Commissario ai trasporti, potrò continuarla anche come Commissario all'industria e al turismo. Perché non si dice mai, ma sono Commissario con una delega all'industria, all'impresa e al turismo.

Ripeto, tutti i settori devono essere valorizzati, comprese le caratteristiche particolari, penso al turismo gastronomico, compresi i magnifici ristoranti forse tra i migliori d'Europa che sono a San Sebastián. Quindi ogni realtà europea rappresenta un valore aggiunto che pertanto è bene presentare. E infine rispondo, concludendo, a chi è preoccupato di un'invasione della Commissione europea: non ho una concezione invasiva della Commissione e dell'Unione, ma l'Europa può rappresentare un valore aggiunto.

Magari vi sono bellissime realtà dell'Unione europea che meritano di essere visitate, ma che non sono conosciute al grande pubblico cinese o al grande pubblico russo o al grande pubblico del Sudamerica. Visitare l'Europa significa anche visitare questa realtà, quest'altra realtà meno conosciuta, significa dare attraverso l'Europa una possibilità anche di sviluppare il principio di sussidiarietà nel settore del turismo.

Questo è quello che intendo fare e non posso, ancora una volta, non ringraziare l'on. Fidanza per la sintonia che con il suo testo ha voluto dare alla politica del Parlamento europeo con quella della Commissione. Posso rassicurare tutti i parlamentari che sarà mio impegno forte continuare a lavorare perché ci sia una sempre maggiore forza per la politica turistica, che possa diventare veramente un settore chiave per la crescita, la competitività, l'occupazione e la tutela dell'ambiente della nostra Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio davvero ringraziare i tanti colleghi che hanno voluto intervenire e quelli che purtroppo non hanno potuto farlo e ringrazio per i contributi propositivi che hanno contrassegnato tutto questo percorso negli ultimi mesi e anche questo dibattito e voglio ringraziare il mio gruppo in primis, ma tutti i gruppi politici per aver reso possibile questo dibattito.

Non so se qualcuno di voi si è accorto, o forse pochi sanno, che fino a pochi giorni fa questo dibattito non ci sarebbe stato e abbiamo voluto insistere con forza perché se ne parlasse in occasione peraltro di questa fortunata coincidenza con la Giornata europea del turismo ed essendo questa la prima relazione post Lisbona. Credo che la vostra partecipazione oggi sia la testimonianza del fatto che abbiamo fatto bene ad insistere.

Come non lasciar cadere questo lavoro ed essere costantemente da pungolo al lavoro della Commissione? Innanzitutto sostenendo quello che è già stato messo in moto, perché quando noi abbiamo iniziato questo nostro lavoro la Commissione ha attivato una serie di iniziative che sono già in corso. Si è parlato prima, ad esempio, del tema del marchio di qualità: esiste già un tavolo di lavoro con gli operatori del settore – quindi senza nessuna volontà di prevaricare il principio di sussidiarietà o di imporre dall'alto delle soluzioni non condivise – che è in corso e che è già stato attivato e rispetto ai lavori del quale noi possiamo dare un contributo.

Abbiamo la questione finanziaria – lo dicevamo prima – a partire dal bilancio del 2012 ci sono importanti progetti pilota sul turismo culturale, sul patrimonio industriale, sul turismo e accessibilità, che sono stati presentati da alcuni colleghi e che possono essere sostenuti da tutto il Parlamento per investire alcune risorse su aspetti importanti, le prospettive finanziarie 2014-2020.

E poi, io credo – finisco Presidente – che noi avremo anche la possibilità nei prossimi mesi di poter sviluppare alcuni aspetti specifici che abbiamo tratteggiato in questa relazione che traccia uno scenario, ma che potranno essere approfonditi con relazioni d'iniziativa specifiche perché riteniamo che siano meritevoli di essere ulteriormente... (il Presidente interrompe l'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 27. September 2011, um 12.30 statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. – Evoluțiile economice recente au evidențiat necesitatea unei strategii europene coerente în domeniul turismului. Aceasta ar trebui sa răspundă problemelor de natură socială, de coeziune teritorială și de protecție a patrimoniului natural și cultural. În același timp, este importantă dezvoltarea politicii regionale în sprijinul acestui domeniu. Strategia UE pentru Regiunea Dunării, o inițiativă româno-austriacă, reprezintă un model în acest sens. Un prim rezultat al implementării ei în țara noastră este inaugurarea mini-portului de la Sfântu Gheorghe chiar weekendul trecut.

Totodată, este necesar ca Europa să valorifice resursele de turism ecologic. Romania, spre exemplu, intenționează să înființeze o rețea națională de trasee cicloturistice în zonele cu peisaje pitorești. Promovarea brandului de țară al României prevede diversificarea serviciilor astfel încât numărul turiștilor străini să se dubleze până în 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Într-un clasament recent al celor mai admirate 50 de ţări la nivel mondial, regăsim 7 state ale Uniunii între primele 10 destinaţii. Este o dovadă evidentă că Europa are un potenţial turistic şi cultural semnificativ, dar care mai are încă posibilităţi de exploatare, în ciuda crizei economice.

Consider că UE şi statele membre pot identifica noi modalităţi de a atrage turiştii străini în Europa şi pot încuraja o mai bună mobilitate a turiştilor în interiorul Uniunii Europene, mai ales în contextul unor evenimente culturale sau sportive majore. Europa multiculturală are încă multe locuri cu tradiţii de văzut, dar şi monumente şi locuri mai puţin incluse în circuitele turistice clasice, ce trebuie vizitate în contextul unor asemenea evenimente. În plus, operatorii de turism trebuie încurajaţi şi sprijiniţi în atragerea de turişti din statele non UE, pentru ca turismul să continue să fie un mare contribuitor la produsul intern brut al statelor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. – Cestovní ruch představuje 10 % HDP Evropské unie a zajišťuje pracovní zařazení a obživu pro 12 % evropských občanů. Cestovní ruch je rovněž nejcílenějším prostředkem pro zlepšování šíření a propagace Evropy ve světě jako jednotné destinace s jedinečnou specifičností a rozmanitostí jejích regionů. Pro podporu udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropského cestovního ruchu je nutné pracovat na vzdělávání a odborné kvalifikaci osob pracujících v oblasti cestovního ruchu a investovat do inovací a nových technologií. V této souvislosti považuji program Erasmus pro mladé podnikatele za vhodný nástroj pro rozvoj nových schopností a dovedností mladých, kteří by následně měli být schopni zajistit nejen obživu sami sobě, ale i vytvořit pracovní místa pro další osoby ve svém okolí.

Pro evropský cestovní ruch je nezbytné postupně prodlužovat jeho sezónnost. Vhodným prostředkem by mohl být program Calypso, který by určitým kategoriím osob (mladí, staří, postižení) zabezpečil přístup k cestovnímu ruchu v období mimo hlavní sezóny. V současné době spěchu a shonu bude v budoucnu stále více stoupat zájem o venkovský cestovní ruch a agroturistiku, přírodní cestovní ruch a lázeňský a zdravotní cestovní ruch. Je nutné, abychom byli na tuto změnu připraveni a evropský cestovní ruch nabízel adekvátní možnosti odpočinku nejen evropským občanům.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE), por escrito. – Me gustaría comenzar agradeciendo al ponente, Carlo Fidanza, el excelente informe y el trabajo realizado a la hora de incorporar las numerosas ideas expresadas en esta cámara para hacer del turismo europeo un activo esencial en nuestra economía.

El Turismo representa una de las mayores fuentes de ingreso de la Unión, y en mi país, España, es fundamental una política de turismo sólida que siga atrayendo a turistas de todas partes del mundo y contribuya a fomentar el crecimiento económico en una época de crisis.

Por primera vez el Parlamento se ha expresado políticamente sobre este tema y lo ha hecho apoyando el trabajo de la Comisión, pero a su vez, aportando nuevas ideas que enriquecen la futura política turística tras la aprobación del Tratado de Lisboa.

No se trata de armonizar, una cuestión vetada por el propio Artículo 195 del Tratado, sino de complementar las políticas nacionales para mejorar la calidad de los servicios, para acoplar la "marca europea" a la nacional, para desarrollar líneas presupuestarias que refuercen las políticas nacionales.

Con miras a luchar contra la desestacionalidad del sector, he contribuido a dar un mayor protagonismo al turismo social, prestando especial atención al turismo de mayores desde la experiencia española. He considerado fundamental el apoyo a las Pymes y el desarrollo del espíritu empresarial del sector, como fuente generadora de empleo.

Se trata de consolidar la imagen y la visibilidad de Europa como conjunto de destinos sostenibles y de calidad y de fomentar la competitividad del sector turístico.

En un mundo globalizado donde nuevos mercados se abren camino, el Parlamento tiene una oportunidad innegable de mantener a Europa como primer destino turístico del mundo y contribuir al crecimiento económico a través del acercamiento entre culturas.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – En tant que rapporteur pour avis pour le PPE en commission ITRE, je souhaiterais féliciter Carlo Fidanza pour son excellent rapport, élément fondateur d'une véritable stratégie européenne pour dynamiser et compléter l'action des Etats membres dans le domaine du tourisme. Il s'agit d'une industrie clé, source de croissance et de création d’emplois. L'Europe a besoin d'un tourisme en phase avec la modernité, les évolutions de la demande mondiale et celles de nos sociétés. Un tourisme qui soit innovant et compétitif mais aussi respectueux de l'environnement, des cultures et des spécificités locales. Dans un contexte de concurrence des destinations au niveau international, nous avons tout intérêt à mettre en avant nos atouts, nos métiers, nos savoir-faire, et à mieux communiquer sur nos singularités européennes ou nationales. A ce titre, la création récente d'une fête de la gastronomie française le premier jour de l'automne est une excellente initiative qu'il convient de saluer. Tourisme durable, tourisme culturel, tourisme d'affaires et de congrès, tourisme de santé, telles sont les priorités. Structurons aussi la coopération euro-méditerranéenne en matière de tourisme au lendemain du printemps arabe. Nous avons tout à construire ensemble pour amener la prospérité en Méditerranée sur la base de standards et de projets communs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE), na piśmie. – Szanowny Panie Przewodniczący! Kierunek rozwoju turystyki jest wspólnym podejściem na poziomie europejskim, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności sytuacji państw członkowskich. Rozwój turystyki europejskiej, a także jej konkurencyjność skierowana jest na Europę środkowo-wschodnią. Są to kraje, które w ostatnich latach przystąpiły do Unii Europejskiej. Należy przewidzieć finansowanie ze środków europejskich, a także zwiększyć nakłady na kulturę. Nowe wyzwania, które stawia sobie Europa to rozwój gospodarczo-turystyczny oraz elastyczność w zależności od uwarunkowań. Zabytkowe zakłady przemysłowe w Polsce i innych krajach Europy to promocja regionów i miast, a także powstanie nowych centrów, obiektów historyczno-kulturowych. Hale przemysłowe m.in. w Łodzi zostały przebudowane na nowoczesną bazę hotelowo rekreacyjną lub też infrastrukturę handlową. Nowym elementem rozwoju turystyki jest rekultywacja terenów poprzemysłowych. Utworzenie sztucznych jezior w wyrobiskach, budowa sztucznych plaż, ścieżek rowerowych, zalesianie, tworzenie parków, przekształcanie hałd kopalnianych w stoki narciarskie to przykłady wykorzystania terenów poprzemysłowych dla potrzeb turystyki.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. – Turystyka to gałąź gospodarki przynosząca milionowe wpływy na całym świecie. Europa, zwłaszcza w obliczu ogromnego kryzysu, nie może sobie pozwolić na zaprzepaszczenie takich możliwości. Niektóre z europejskich regionów mają szansę obronić się same dzięki swojej atrakcyjności i bazie turystycznej. Są jednak te, które mimo olbrzymich walorów nie są odpowiednio promowane, bądź przygotowane do obsługi turystów. Dlatego tak ważne są działania wspierające rozwój infrastruktury oraz marketing zapewniający promocję. Dużą szansą dla tej gałęzi gospodarki jest rozwój agroturystyki. Przy umiejętnych inwestycjach, to możliwość stworzenia wielu nowych miejsc pracy na wsi oraz zapewnienie turystom możliwości obcowania z naturą oraz zdrowego wypoczynku. To także okazja do promowania produktów regionalnych, kultury i tradycji, a także rolnictwa ekologicznego.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. – Cestovní ruch je jedním z nejvýznamnějších faktorů terciální sféry a je tím odvětvím, jehož absorpční kapacita není dosud jednotlivými státy Evropské unie odpovídajícím způsobem doceněna. Je dobře, že se tímto odvětvím zabývá stále více subjektů, a že mu Evropská komise a Evropský parlament v posledním období věnují pozornost. Zejména změna skladby populace, ať už v Evropě nebo v celém světě, přináší pro cestovní ruch řadu nových příležitostí. Jsou zde významné skupiny (handicapovaní, důchodci), které kladou na provozovatele zařízení cestovního ruchu zvláštní nároky. V posledních letech se hodně hovoří o sociálním cestovním ruchu a objevují se nové segmenty zákazníků v rozvojových zemích. To vše klade na EU jako jednu z nejvýznamnějších destinací velké nároky z hlediska zlepšení kvalifikační struktury zaměstnanců v odvětví, podpory diverzifikace turistické nabídky i oblasti koordinace rozvoje celého odvětví. 21 přepokládaných kroků, které jsou obsaženy ve zprávě Carla Fidanzy, může být dobrým základem pro konkrétní kroky jednotlivých členských států i pro koordinované úsilí na úrovni Evropské unie. Zejména nové „ochranné známky“ a inovace nabízených balíčků typu různých „cest“, ať již s kombinovanou přepravou nebo cyklistickou, automobilovou, vlakovou či vodní dopravou mohou být významným impulsem pro další rozvoj odvětví. EU musí zvýšit úsilí o udržení pozice světové destinace číslo jedna.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. – Zgodnie z niektórymi prognozami do 2020 r. liczba osób w wieku powyżej 65 lat osiągnie 20 % populacji. Ta część społeczeństwa dysponuje potencjalnie wysoką siłą nabywczą i dysponuje wolnym czasem, ale jednocześnie wymaga wyspecjalizowanej oferty turystycznej. Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się. Będzie to szczególna okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby i preferencje tej grupy wiekowej, oraz promowanie różnych form aktywności i sposobów spędzania czasu wolnego, adresowanych do osób starszych. Przydatnym byłoby więc opracowanie odpowiedniej strategii i skorzystanie z naszych możliwości oraz potencjału w celu stworzenia obrazu Unii Europejskiej, jako atrakcyjnego i wysokiej jakości miejsca wypoczynkowego. Aby to osiągnąć, musimy dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą, zdolną do adaptacji do nowych technologii i nowych oczekiwań rynku. Według opinii Komitetu Regionów w sprawie turystyki, kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy w omawianym sektorze odgrywają młodzi ludzie, czyli grupa, w której problem bezrobocia budzi dziś szczególne zaniepokojenie. Według Komisji Europejskiej, co piąta młoda osoba w wieku poniżej 25 lat w UE jest bezrobotna. Dlatego uważam, że należy promować ideę przedsiębiorczości, a także kształcenia i szkolenia zawodowego, przygotowując ofertę zarówno dla młodych ludzi, rozpoczynających swoją karierę, do tych, którzy już pracują w dziedzinie turystyki, jak również tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Tisztelt Kollégák! Gratulálni szeretnék Carlo Fidanza képviselő társamnak jelentéséhez. A mai nehéz gazdasági körülmények között elengedhetetlenül fontos a munkahelyteremtési lehetőségek lehető legteljeskörűbb kiaknázása. Ezért Európa számos régiójában a turizmus fejlesztésének, fenntarthatóvá és vonzóvá tételének kulcsfontosságú szerepe van. Felhívnám ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy elöregedő társadalomban élünk, a 60 éven felüliek aránya már ebben az évtizedben 70%-kal fog növekedni. Így egyre hangsúlyozottabban jelenik meg nem csak az akadálymentes és hozzáférhető turizmus iránti igény, hanem az idősek aktív outdoor tevékenységek iránti igénye is. Carlo Fidanza felismerte ezen kritériumok fontosságát, s beépítette jelentésébe az akadálymentességre és a mindenki által hozzáférhető turizmusra vonatkozó javaslataimat, lehetővé téve ezáltal a kisgyermekes családoknak, idős embereknek és az Európában élő 80 millió fogyatékossággal élő állampolgárnak, hogy egyenlő esélyekkel férjenek hozzá e terület szolgáltatásaihoz, aktívan tölthessék jól megérdemelt pihenésüket, s ezáltal piaci keresletet generáljanak az európai turizmus számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. – A Lisszaboni szerződés ratifikálását követően a turizmus jelentőségét is az Európai Unió hatáskörébe sorolja. Nem véletlenül, hiszen az idegenforgalom egy olyan ágazat, mely pozitív befolyással bírhat az Európai Unió gazdasági növekedésére, serkentően hathat a munkahelyteremtésre és hozzájárulhat a fejlődéshez is. Ebből kifolyólag nem mindegy, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy megszilárdítsuk az európai idegenforgalmat, valamint megőrizzük versenyképességét. 2008-ban összesen több mint 370 millió turista érkezett az EU tagországaiba, mely a világ turistaforgalmának a 40%-át tette ki. Elmondhatjuk tehát, hogy Európa az első számú turisztikai célpont a pihenni vágyók körében. Óriási potenciál rejtőzik még az európai turizmusban, kiváló földrajzi helyzetünknek köszönhetően, melyet feltétlenül ki kell használnunk. Úgy gondolom, hogy az egész unió területén olyan dolgokat tudunk kínálni, melyek egyedülállóak az egész világon. Itt van például az egészségügyi turizmus. Közép-Európának hatalmas gyógyvízkészletei vannak, kiváló gyógyfürdőket találunk a térségben, amelyek máshol nincsenek. Közös fellépésre van szükségünk, hogy együtt népszerűsíteni tudjuk történelmünket, keresztény kultúránk gyökereit. Be kell tudnunk mutatni különböző vidékeink gasztronómiáját. Meg kell találunk a lehetőségét, hogy eladathatóbbá váljon Európa. Szorgalmaznunk kell az idegenforgalom uniós szintű támogatását, valamint a tagállamok közötti együttműködés fokozását. Tudnunk kell reagálni és alkalmazkodni a társadalmi változásokra, mert csak így bízhatunk idegenforgalmuk sikerében.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), per iscritto. – Ringrazio l'onorevole Fidanza per il proficuo lavoro svolto.

Il turismo ha un enorme potenziale per il conseguimento di alcuni importanti obiettivi dell'Unione europea, quali lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, l'occupazione nonché la coesione socioeconomica. Negli ultimi anni, la crescita occupazionale nel turismo è stata notevolmente superiore rispetto a quella di altri settori.

Infatti, il settore del turismo nell'Unione europea genera più del 4% del PIL, con circa 2 milioni di imprese che danno impiego all'incirca al 4% della forza lavoro totale, circa 8 milioni di posti di lavoro. È chiara, dunque, la necessità di sostenere il settore, anche migliorando la formazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali.

A livello europeo, è necessario che l'Unione attui una strategia integrata avendo obiettivi chiari e di alto livello, con misure efficaci e mirate che promuovano l'innovazione e migliorino la qualità dei servizi turistici, garantendo ad esempio una sempre maggiore accessibilità alle persone con mobilità ridotta. Concordo con la creazione di un marchio europeo di qualità e con l'idea di diversificazione del turismo attraverso la promozione culturale, storica e religiosa, e sottolineo il rilievo della promozione turistica attraverso la valorizzazione di personaggi europei che hanno diffuso la cultura europea fuori dal continente.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. – Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy. Sektor turystyczny to bardzo istotna gałąź gospodarki, która generuje wiele miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Turystyka jest szansą na rozwój regionów nieuprzemysłowionych i stanowi znaczny wkład do budżetów narodowych państw Unii. W prezentowanym dziś sprawozdaniu jego autor przedstawił wiele ważnych zagadnień, które powinny zostać rozwiązane, aby ułatwić podróżowanie w celach turystycznych. Dzięki temu sektor ten stanie się jeszcze bardziej dochodowy, a cel w postaci promowania Europy i jej dziedzictwa kulturowego zostanie w pełni osiągnięty. Do niezwykle istotnych kwestii należy zintegrowanie działań służących promowaniu i rozwijaniu infrastruktury turystycznej poprzez pogłębioną współpracę na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz współpraca transgraniczna, niezapominając przy tym o koordynowaniu działań wraz z innymi sektorami bezpośrednio powiązanymi. W strefie wirtualnej należy rozszerzyć i zmaksymalizować potencjał portalu www.visiteurope.com oraz zintegrować systemy sprzedaży biletów na różne środki transportu, aby przekraczanie granic - szczególnie transportem kolejowym - nie wiązało się z nadmiernymi utrudnieniami. Dużym udogodnieniem będzie również harmonizacja klasyfikacji ośrodków noclegowych w całej Unii a także promowanie i sprzedaż pakietów wakacyjnych podczas ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Nie możemy jednak zapominać o takich wypadkach, jaki miał miejsce w Islandii i o tym, że potrzebujemy opracowanych scenariuszy zarządzania kryzysowego, aby w sytuacjach katastrof naturalnych nie łamano praw turystów-pasażerów.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. – Gratuluję posłowi sprawozdawcy - bardzo rzetelnie i kompleksowo odniósł się on do kwestii wzmocnienia pozycji Europy na turystycznej mapie świata. Dokument powstał w sytuacji dość korzystnej - Unia Europejska, pod względem liczby osób przyjeżdżających spoza Wspólnoty, w dalszym ciągu jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie. Musimy jednak pamiętać, że nawet dominująca pozycja wymaga konsekwentnego umacniania, zwłaszcza w czasie kryzysu.

Moim zdaniem jednym z dobrych pomysłów na wzmocnienie wiodącej pozycji Unii Europejskiej jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie jest promowanie wyjazdów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia znaku dziedzictwa europejskiego. Przez prawie całą drugą połowę XX wieku Europa Środkowo-Wschodnia była wyłączona z normalnego ruchu turystycznego. Biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję ze strony innych kierunków turystycznych spoza UE, a także fakt, że przewagi konkurencyjnej nie możemy budować na promowaniu od przeszło półwiecza tych samych miejsc, uważam za niezwykle pożądane otwarcie europejskiej turystyki na kierunek wschodni, w dalszym ciągu mało znany tak w samej Wspólnocie, jak i na świecie.

 

20. Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Ausführungen von einer Minute nach Artikel 150 der Geschäftsordnung.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - La fel cum probabil vor dori şi alţi colegi să facă în această seară, doresc să-mi exprim dezamăgirea faţă de tentaţiile populiste care au determinat două state europene să blocheze săptămâna trecută aderarea României la spaţiul Schengen. România şi Bulgaria au primit promisiunea, la data aderării la Uniunea Europeană, că, dacă îndeplinesc condiţiile necesare, vor fi admise în Schengen, însă promisiunea a fost încălcată.

Sper ca cele două state să revină cât mai curând asupra acestei decizii într-un viitor cât mai apropiat, dovedind la rândul lor obiectivitate. România şi Bulgaria au îndeplinit toate criteriile tehnice pentru aderarea la spaţiul Schengen, iar cetăţenii noştri au dreptul de a se bucura deplin de libertatea de circulaţie.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D). - Paldies, priekšsēdētāj! Ir politiskais izteiciens „Vara par katru cenu”. Tādas metodes izmantoja Hitlers, Musolīni, Pols Pots un Huseins. Bet Latvijā parādījās politisks spēks, kas pirms vēlēšanām solīja izdarīt vienu, bet, kad uzvarēja, tad uzreiz no labās [puses] pārsviedās uz kreiso un atcēla visus savus solījumus vēlētājiem. Tādas burvīgas apvienības nosaukums ir „Saskaņas centrs”. Parastā dzīvē cilvēkus, kuri ir samainījuši savu orientāciju, sauc par gejiem. Tad Latvijā ir parādījušies politiskie geji ar nosaukumu „Saskaņas centrs”, un viņi piekrīt visam varas dēļ. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, a settembre, in molti paesi d'Europa si apre la stagione della caccia e si inizia a sparare a milioni di animali selvatici in nome di un'attività anacronistica e non più giustificabile.

Nonostante la tutela prevista dalla normativa europea, in alcuni paesi come in Italia, alcune autorità locali permettono la caccia in deroga: è una caccia a uccelli protetti come il fringuello o la pispola solo per assecondare la lobby dei cacciatori e assicurarsi i loro voti. Le regioni Veneto e Lombardia hanno da poco approvato nuovamente la caccia in deroga dimostrando disprezzo e indifferenza anche nei confronti della Corte di giustizia europea e delle sue recentissime sentenze di condanna in merito.

L'Europa ha bisogno di regole più severe, per tutelare gli animali selvatici bisogna dire basta a questa barbara pratica medievale. Bisogna bloccare immediatamente queste norme illegali di queste regioni.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, climate change, pollution and CO2 levels are a matter of constant debate in this Chamber. Today, I am going to take it one step further and talk about great rivers, which all Member States have, and in particular the river in my constituency of London, which is the River Thames.

The phrase ‘EU targets’ usually fills me with fear and trepidation. As is becoming more evident, common targets do not always work in a Union made up of individual members. However, I am pleased to note that in my constituency of London the water quality in the River Thames is well on its way to meeting the goal set by the European Water Framework Directive.

The British Government has made cleaning our rivers a priority, with a £110 million grant allocated to that objective. I hope other Member States are taking similar measures to reverse water pollution and thus to safeguard wildlife and human health against contaminated water supplies.

Whilst the EU can come up with goals and targets for our environment, it is vital that Member States follow the UK example and take control of their own environmental projects.

 
  
MPphoto
 

  Μιχάλης Τρεμόπουλος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, η εικόνα μιας χώρας όπως η Ελλάδα, με θεαματικές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς της στόχους, εύλογα δημιουργεί προβληματισμούς. Απαραίτητο όμως είναι να φωτιστούν και οι βαθύτεροι παράγοντες. Η πρόβλεψη για βαθειά ύφεση από τα οριζόντια μέτρα λιτότητας είχε γίνει από την αρχή αλλά δεν λήφθηκε επαρκώς υπόψη. Η τρόικα επέμενε να ζητά δέσμευση σε ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους και η ελληνική κυβέρνηση αποδεχόταν παθητικά τα πάντα και, βέβαια, αποτύγχανε να τα εκπληρώσει.

Παράλληλα όμως διατηρείται ένα δίκτυ πελατειακής προστασίας και αδιαφάνειας. Μάταια έχουμε προτείνει απλά και αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο των περιουσιών που σχηματίστηκαν από τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Πρόσφατος νόμος για την αυθαίρετη δόμηση χαρίζει πρόστιμα που συνολικά ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρειάστηκαν μήνες επίπονων προσπαθειών μέχρις ότου ελεγχθούν οι ελληνικές καταθέσεις στο εξωτερικό για την προέλευση των κεφαλαίων τους και όχι μόνο για φορολόγηση τόκων όπως προσπαθούσε η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν ένα διογκωμένο κενό αξιοπιστίας που κινδυνεύει, χωρίς να είναι, να θεωρηθεί δεδομένο.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, em Portugal encerraram este ano mais de 3 000 empresas, o investimento e a produção industrial caíram para níveis de há 15 anos, a produção agrícola é inferior à registada há 16 anos. O programa de agressão, de empobrecimento e de extorsão elaborado pelo FMI, pela Comissão Europeia e pelo BCE vem, evidentemente, promover e agravar este quadro.

A recessão aí está. A generalidade da população vê diminuírem os seus rendimentos, o custo de vida aumenta, prepara-se o assalto a empresas públicas ou com participação pública estratégicas. O desemprego alastra e com ele alastram a pobreza e autênticos dramas sociais. Não será o desastre visível na Grécia suficiente para inverterem caminho?

Daqui queremos saudar a luta dos trabalhadores e do povo português, de que serão expressão viva as manifestações da CGTP Intersindical no próximo dia 1 de Outubro. Serão certamente muitos milhares a dizerem não ao empobrecimento generalizado e às injustiças, a recusarem que as receitas desta troika lhes roubem o presente e o futuro. O seu grito ressoará nas lutas dos trabalhadores e dos povos por essa Europa fora. Será bom que lhes comecem a dar ouvidos.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, με ευχαρίστησή μου ενημερώνω το Σώμα ότι την παρελθούσα εβδομάδα η Ελλάδα κατέβαλε το ποσό των 769 εκατομμυρίων ευρώ σε κουπόνια ομολόγων λήξεως αντιστοίχως το 2037 και το 2040. Aπέδειξε για άλλη μια φορά ότι, σε πείσμα ειδικών και ανίδεων αρμόδιων και αναρμόδιων, η Ελλάδα τηρεί τις οικονομικές της υποχρεώσεις, ο δε λαός της έχει υποστεί τεράστια συμπίεση του εισοδήματός του, μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εκ των εταίρων επέδειξαν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην κυρία Μέρκελ, η οποία δίνει τη μεγάλη διαβεβαίωση ότι, μέχρι στιγμής, η Ελλάδα πληρώνει και αφήνει κέρδη για τα δάνεια που μας δώσατε. Απευθυνόμενος όχι στην αλληλεγγύη αλλά στην εντιμότητα του γερμανικού λαού, θα ήθελα να παρακαλέσω να διαβαστεί με προσοχή το δημοσίευμα της κυριακάτικης ‘Die Welt’ στο οποίο παρατίθενται όλα τα στοιχεία του κατοχικού αναγκαστικού δανείου που αναβιβάζουν σε 70 δισεκατομμύρια το χρέος της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα ….

[Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή]

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! In der belgischen Stadt Antwerpen wird nun ein Scharia-Gericht gegründet. Die Initiative geht von der radikalen Organisation Islam for Belgium aus. Ziel ist es, ein paralleles Rechtssystem zu schaffen. Das Gericht soll insbesondere Mediation bei familienrechtlichen Streitigkeiten anbieten. Dabei sollen selbsternannte Richter die Scharia statt belgischem Familienrecht anwenden.

Für Frauen bedeutet das Unterdrückung, denn Frauen und Männer haben unter der Scharia nicht dieselben Rechte. Auch Strafrecht soll behandelt werden. Rechtsexperten fürchten, dass die belgischen Behörden dadurch an der Verfolgung sogenannter kulturtypischer Verbrechen wie Ehrenmorde und Zwangsheiraten gehindert werden.

Durch Scharia-Gerichte werden Parallelgesellschaften einzementiert, die nichts mit unserem Verständnis von Menschenrechten zu tun haben. Wenn wir zulassen, dass Moslems ihre eigenen Scharia-Gerichte gründen, ist dies das Ende eines freiheitlichen europäischen Rechtsstaates.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία, το λιγότερο που θα περίμενε κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν να εκφράζεται συντεταγμένα και συντονισμένα. Αντ’ αυτού όμως, έχουμε καταιγισμό ασυντόνιστων και συχνά αντιφατικών δηλώσεων, συνεντεύξεων και απόψεων.

Όλοι μιλάνε: το Συμβούλιο, η Επιτροπή, Επίτροποι, υπουργοί, υφυπουργοί, η Κεντρική Τράπεζα, συνεργάτες, σύμβουλοι, σύμβουλοι των συμβούλων, βοηθοί των βοηθών, μια πραγματική ‘ευρωπαϊκή Βαβέλ’. Όμως έτσι τρέφεται η νευρικότητα των αγορών, ενισχύεται η αβεβαιότητα, βαθαίνει η δυσπιστία, διαβρώνεται η αποτελεσματικότητα. Ειδικά η Ελλάδα, γίνεται δέκτης ταυτόχρονων μηνυμάτων αλληλεγγύης και τιμωρίας, υποστήριξης και απειλής, αισιοδοξίας και καταστροφής. Αυτό το αεικίνητο εκκρεμές κάνει μεγάλο κακό. Απορυθμίζει ακόμη περισσότερο έναν ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη κοινωνία που είναι ήδη στα όρια της αντοχής τους. Πρέπει να μπει τέλος σε αυτή την ευρωπαϊκή Βαβέλ. Τώρα, σήμερα, όχι αύριο. Θα είναι καλό για την Ελλάδα, θα είναι καλό για την Ευρώπη για το κύρος, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, at the last plenary session I raised the issue of TalkTalk’s plan to close its call centre in Waterford with the loss of up to 575 jobs at just 30 days’ notice. Following this, the company wrote to me with a thinly-veiled threat of legal action. They copied their letter to the EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, László Andor, whom I had asked to verify the company’s compliance with EU employment legislation. This amounts to serious interference with my parliamentary duty to raise matters of public concern and with my right to do so as a Member of the European Parliament in this House without fear of legal reprisal.

Mr President, I would request that you write to the company asserting the right of Members of the European Parliament to defend their constituents’ interests.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - Mr President, on 19 October the Commission will present a map of the priorities of the TEN-T core network. We need more than ever a strong mandate from the Commission in favour of efficiency in the investment policy-making process. We expect strong leadership from the Commission to overcome pressures coming from some inefficient Member States. The TEN-T core network has to be compulsory for Member States. It has to harmonise gauge width and the length of the trains. We need more than ever common European technical standards.

We also expect from the Commission a clear priorities map based on a cost/benefit analysis. The core network should maximise the macro-economic benefits in terms of economic growth and job creation.

It is time to connect the main European ports and industrial regions with the main European markets. This is especially important in the case of the Mediterranean nations and regions. The risk of economic divergence between north and south must be avoided.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE). - Monsieur le président, chers collègues, l'évolution de la situation au Pays basque m'amène à alerter, à nouveau, notre assemblée sur les comportements inquiétants pour la démocratie européenne d'un des États membres: l'Espagne.

En mai dernier, il a fallu une décision en appel, prise in extremis par la Cour constitutionnelle espagnole à une seule voix de majorité, pour autoriser la présence des listes politiques du Mouvement indépendantiste basque Bildu aux élections provinciales. Or, ces listes ont recueilli 25 % des voix. Vouloir les interdire était donc vouloir attenter à l'expression démocratique du peuple basque, ce qui, au cœur même de l'Union européenne, est tout à fait inacceptable et même inconcevable.

Puis, en juillet dernier, j'ai personnellement assisté à une audience du procès de M. Otegi, dirigeant de la gauche indépendantiste basque, et de plusieurs de ses amis. En vérité, ils étaient poursuivis pour délit d'opinion; le tribunal vient de leur infliger dix ans de prison, une peine maximale, totalement disproportionnée, volontairement excessive, peine qui a choqué la totalité des forces démocratiques du Pays basque, et également Madrid.

Il importe que le Parlement européen fasse entendre sa réprobation de la politique de l'État espagnol au Pays basque, au moment même où les évolutions politiques sont celles d'un processus de paix pouvant déboucher, comme en Irlande du Nord, sur une solution politique durable, profitable au peuple basque, profitable aux citoyens espagnols eux-mêmes et profitable à tous les citoyens de l'Union européenne.

 
  
  

IN THE CHAIR: DIANA WALLIS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL). - Fru formand! Som formanden sagde ved mødets åbning, så blev Troy Davis likvideret i USA i torsdags. Umiddelbart før henrettelsen løftede han sit hoved fra den briks, hvor han lå fastspændt, og sagde til tilhørerne: Jeg er uskyldig! Samtidig opfordrede han til, at der blev gravet videre i sagen, og at sandheden kom frem.

Vi må sige, at mord altid er afskyeligt, også når det begås af stater. Endnu værre er det for os, når det sker i et land, som vi traditionelt har gode forbindelser til. Europa-Parlamentet har igen og igen givet udtryk for sin modstand mod dødsstraf. Derfor vil jeg gerne støtte, at formanden på Parlamentets vegne endnu en gang henvender sig til de amerikanske myndigheder og i den konkrete sag giver udtryk for vores afstandtagen over for de seneste henrettelser i USA.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-жо председател, в събота деветнайсетгодишният Ангел Петров беше умишлено блъснат от автомобил и загина на място. Задържаният за неговото убийство е приближен на циганския бос – криминално проявен бос – Кирил Рашков. Една вечер след това пред къщата на Кирил Рашков се събра разгневена тълпа, която я подпали.

Това са едни изключително неприятни сцени, които се случиха в моята страна. Кирил Рашков е заварен от идването на демокрацията, излежавайки трийсетгодишна присъда за най-различни престъпления. В момента той се превръща в символ на две неща: на първо място, на несметно богатство, придобито по незаконен начин, и на второ място, на специално отношение заради неговата етническа принадлежност.

Двайсет години българските правителства, включително и сега управляващите, накараха съдебната система и правораздавателните органи да имат двоен стандарт. Това води до ескалация на напрежение, това води до желание на българските граждани за справедливост, и ако това не се промени – аз не желая населението да взима справедливостта в собствени ръце, но ако това състояние не се промени, това е, което ще се случи.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a renunţat, sper pentru scurt timp, la unul dintre principiile pe baza cărora este fondată: egalitate între membrii săi.

Consiliul JAI a lăsat în suspensie aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, deşi cele două state au îndeplinit toate criteriile tehnice, conform evaluărilor experţilor. Refuzul unui ministru olandez de a respecta o promisiune asumată de Uniune prin tratele de aderare mi se pare o măsură exagerată. Aceasta în condiţiile în care consider că cetăţenii Olandei au încredere în România, cât timp investitorii olandezi se clasează pe primul loc în ţara mea cu capitaluri subscrise de 5,37 miliarde de euro în aproape patru mii de firme controlate majoritar.

Aducerea în discuţie a unor criterii suplimentare pentru aderarea la Schengen este profund injustă şi decredibilizează construcţia comunitară, mai ales atunci când regulile asumate de comun acord sunt modificate în timpul jocului.

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D). - Eşecul intrării României în Schengen este unul care, deşi explicabil prin lipsa capacităţii reprezentanţilor României de a pleda această cauză cu convingere, are din păcate efecte negative asupra întregii populaţii a României, nu numai asupra guvernanţilor care, încă odată, au demonstrat că nu sunt la înălţimea sarcinii încredinţate.

Din păcate, acest lucru a fost trecut cu vederea în cazul votului exprimat cu privire la aderare României la spaţiul Schengen, statele care s-au opus făţiş neţinând cont de implicaţiile profunde pe care le-ar putea avea un vot negativ la adresa României.

Sper ca pe viitor această atitudine ostilă şi uşor simplistă să fie înlocuită cu una care să corespundă cu adevărat spiritului Uniunii Europene, în care nu trebuie să pedepsim un stat membru cu întreaga lui populaţie doar pentru că are conducători proşti.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). - Madam President, today two young Tibetan monks set themselves on fire in Kirti monastery to protest against the repressive policies of the Republic of China in the area. This year alone there have now been at least four occurrences of self-immolation in Kirti. Such a radical form of protest illustrates the despair of the Tibetans, who are seeking freedom of religion as well as meaningful autonomy in the historic area of Tibet. Continuous desperate acts of protest also demonstrate that Tibetans determinedly resist the ongoing violations of human rights and cultural genocide that are being carried out in Tibet.

Therefore, the European Union, and its Member States too, should lend their support and address the human rights of Tibetans more rigorously with the People’s Republic of China, but also with Nepal, as only recently concerns have been raised over the possible repatriation of Tibetan refugees.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - Señora Presidenta, la crisis del euro se está agravando de forma alarmante y las medidas tomadas hasta el momento no han conseguido calmar la presión sobre la moneda única. Es vital que la Unión Europea dé señales claras de su sensatez en la toma de decisiones.

En este contexto, la decisión sobre qué proyectos serán incluidos como prioritarios en la revisión de la red central transeuropea de transportes servirá para saber hasta qué punto nos encontramos en el camino acertado para salir de la crisis.

En este sentido, el Corredor Mediterráneo es una infraestructura vital para el futuro de la Unión, y excluirlo de las prioridades europeas de transporte sería constatar la poca consistencia de las medidas que toman las instituciones europeas. Nadie entendería que los criterios de decisión no fuesen los de viabilidad, eficiencia y productividad, que son los que justifican la prioridad del Corredor Mediterráneo.

Sólo con decisiones acertadas, argumentadas y con un claro sentido económico conseguiremos restablecer la confianza en el futuro de la Unión y del euro.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, after my visit to Kazakhstan on behalf of the European United Left Group, the government launched a slanderous campaign against me. That included the fabrication of a statement by the Chair of the Central Asia Delegation, and now an official communication to the EU from Kazakhstan suggesting that I broke Kazakhstan criminal law by creating social discord and declaring that ‘the Republic of Kazakhstan has the right to declare the abovementioned officials’ – referring to myself and my political adviser – ‘as persona non grata’.

Why have they taken this approach? Because I supported the heroic oil workers who have been on strike for four months now, fighting for decent wages and conditions, fighting for the right to an independent and free trade union, workers who have faced violent repression from company thugs, from State forces. Two people have now been murdered – a trade unionist and the daughter of a trade unionist. Natalia Sokolova, the lawyer of the workers, has been jailed for six years for stirring up social conflict. That was again reinforced today when a farcical appeal took place and her prison sentence was confirmed.

I call on international trade unionists and activists to step up the campaign against the company, against the government, to support these workers.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Az idén Romániában elfogadott új oktatási törvény többek között multikulturális felsőoktatási intézményként határozza meg azt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet, ahol már eddig is a hallgatók fele magyar nemzetiségű volt. Bár az elfogadott törvény különálló magyar kar létrehozatalát irányozza elő, az egyetem többségi nemzethez tartozó vezetősége nem hajlandó ezt lehetővé tenni. Minden eszközzel akadályozza a fele részben magyar hallgatók által látogatott, hivatalosan is multikulturálisként elismert egyetemen a magyar nyelvű orvosképzést.

Ez tehát az a multikulturalizmus- és kisebbségbarát politika, amely jól jellemzi egyes tagállamokban a kérdéshez való hozzáállást. A koppenhágai kritériumok vizsgálata során a csatlakozni kívánó államok kisebbségekkel szembeni bánásmódja górcső alá került. De lehetővé kell tenni, hogy a csatlakozás után is számon kérhetőek legyenek a koppenhágai kritériumok. Európában, különösen annak keleti felében, feszültek az etnikumközi viszonyok. Ezt figyelmen kívül hagyni óriási hiba, amely a jövőben megbosszulhatja magát.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Už v súčasnosti diskutujeme o tom, aké bude ďalšie rozpočtové obdobie na ďalších sedem rokov počínajúc rokom 2014. Osobne si myslím, že práve v tomto období by sme mali viac hovoriť o našich mladých ľuďoch, o našej budúcej generácii.

Keď spomíname rozpočet, tak určite by sme mali hovoriť o programoch a ich podpore pre ďalších sedem rokov, a nielen teda programoch mobility a programoch vzdelávania – ako je program Erasmus – a takisto aj iné programy, ktoré sú pre mladých ľudí dôležité. A to je hlavne program Mládež v akcii, ktorý im práve pomáha získať neformálne vzdelávanie, skúsenosti a možno i iné náhľady na skutočnosť, ako by získali v škole.

Preto si osobne myslím, že by sme určite mali podporiť tento program pre ďalšie obdobie a všetky jeho súčasti tak, ako sú. Takisto hlavne podporu neziskových a mimovládnych mládežníckych organizácií, ktoré sú práve tým motorom a tým, čo pomáha mladým ľuďom, aby získavali skúsenosti, a je to vlastne priestor, ktorý získavajú, kde sa môžu sami realizovať a môžu získať vlastný náhľad na budúcnosť. A preto je dôležité, aby sme to podporili.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Aderarea României şi Bulgariei la Schengen a fost amânată săptămâna trecută pentru o dată neprecizată. S-au opus două state membre, Olanda şi Finlanda, fără motive în conformitate cu legislaţia comunitară. Aceste state membre nu au blocat numai accesul în spaţiul Schengen - au blocat îndeplinirea de cele două state a obligaţiilor care decurg din tratat.

Consider că utilizarea unor motive legate de politica internă în luarea deciziilor la nivel european este incorectă şi neproductivă. Parlamentul European a votat deja acordul său referitor la acest subiect. Cred că trebuie să revină şi să se exprime foarte clar, încă o dată, referitor în special la respectarea normelor comunitare şi la respectul între statele membre.

Trebuie să reamintim o regulă de bună purtare: respectarea cuvântului dat. Cred că este necesar ca în Consiliul European din octombrie să se facă dovada că Uniunea încă există. Trebuie să se ia decizia ca cele două state membre să adere la Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Actuala propunere de directivă privind eficienţa energetică propune măsuri pentru reducerea consumului energetic cu 20% până în 2020, printre care şi îmbunătăţirea tehnologiilor şi reducerea pierderilor din sistemele energetice.

Guvernul român a găsit o soluţie originală prin care îşi va atinge acest obiectiv obligatoriu, mult mai devreme şi fără investiţii. În loc să propună măsuri prin care să elimine pierderile de energie termică de peste 40% din sistemul centralizat de încălzire din România, guvernul Boc a tăiat subvenţia de încălzire pentru familiile cu venituri reduse. Iarna viitoare un milion de familii nu-şi vor mai putea plăti facturile pentru încălzire şi vor renunţa la consumul de energie termică, trăind în frig. Astfel, la nivel naţional, obiectivul de reducere cu 20% va fi atins rapid.

Fac apel la Comisia Europeană să se sesizeze şi să ia măsuri în legătură cu această decizie care încalcă drepturile fundamentale ale omului la o viaţă decentă.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Pani Przewodnicząca! Na bieżącej sesji plenarnej czeka nas bardzo ważne głosowanie w sprawie tzw. sześciopaku - pięciu rozporządzeń oraz jednej dyrektywy, których celem jest wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Europie w świetle negatywnych doświadczeń kryzysu gospodarczego. Wzmocnienie to zostanie osiągnięte głównie przez gruntowną reformę paktu stabilizacji i wzrostu, którego braki w obszarze zapobiegania kryzysom zostały brutalnie obnażone między innymi przez ostatnie zawirowania w strefie euro.

Po tym, jak wstępne zielone światło dla pakietu legislacyjnego dała Rada Ecofinu na spotkaniu we Wrocławiu, decyzja o losie sześciopaku leży w rękach Parlamentu. Jedynie jego szybkie przyjęcie będzie w stanie uspokoić niestabilne w ostatnim czasie rynki finansowe i zapobiec kolejnej recesji, która staje się coraz bardziej realna. Nie możemy sobie pozwolić na sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia przed wakacjami, kiedy to spór w Radzie uniemożliwił wcześniejsze przyjęcie pakietu. Nowe regulacje przewidujące dyscyplinę budżetową w krajach członkowskich oraz wzmocnienie stabilności gospodarczej Unii są w warunkach ciągłych zaburzeń gospodarczych na świecie całkowicie niezbędne.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Zdá sa mi, že viacerí politici Európskej únie už našli liek na problémy, ktoré dnes trápia členské štáty. Tým zázračným liekom by mali byť „Spojené štáty európske“. Stačí vraj zobrať členským štátom rozpočtovú suverenitu, zjednotiť daňové sadzby a dať jednu celkom novú daň. Do stabilizačného mechanizmu naliať miliardy z rozpočtov členov eurozóny. Na čelo postaviť nového úradníka – ministra európskych financií. Nie Spojené štáty, ale Spojené peňaženky európske.

Každé rozhodovanie zhora je zlé. Už sme to v Európe mali a vieme, ako to skončilo. Majetok nemá pána, ľudia nemajú motiváciu a tá ekonomika, ktorú chceme zachrániť, tá klesá ku dnu. Ak nám ide skutočne o budovanie európskej identity, o naozajstnú solidaritu medzi národmi, o mier a prosperitu, poďme diskutovať v oveľa širších súvislostiach, než sú len tie finančné. Poďme najmä definovať hodnoty, na ktorých to celé chceme postaviť. Zatiaľ to stojí na vode.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señora Presidenta, el pasado 29 de junio, un grupo de terroristas talibanes asesinó en Kabul a mi compatriota español don Antonio Planas, de 49 años, casado y padre de una niña.

Hasta hace pocos días, ciertos españoles que eran víctimas de ataques terroristas fuera del territorio de la Unión no podían acceder a las medidas de protección y reparación, pero, el pasado 23, la legislación fue modificada en favor de las víctimas del terrorismo y sus familiares, con independencia del país donde se hubiera producido el ataque.

La amenaza no es territorial y debe ser prevenida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, reforzando la cooperación con los países terceros.

La defensa de las víctimas del terrorismo y de sus derechos debe ser una política prioritaria de la Unión, y es necesario que las instituciones impulsen su reconocimiento público. En este sentido, acogemos con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión, aunque faltan instrumentos más concretos en favor de las víctimas del terror.

La familia de don Antonio Planas necesita nuestra ayuda, e instamos a las instituciones concernidas a que se las proporcionen.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes the item.

 

21. Europos kelių eismo sauga (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Dieter-Lebrecht Koch, on behalf of the Committee on Transport and Tourism, on European road safety 2011-2020 (2010/2235(INI)) (A7-0264/2011).

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der gegenwärtig außergewöhnlichen Situation infolge der Finanz-, Wirtschafts- und Haushaltskrise sollten sich Entscheidungen auf europäischer Ebene auf dringende und wesentliche Themen konzentrieren. Nur so ist bei unseren Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit unseres Handelns wiederherzustellen.

In meinem Bericht geht es um die Strategie zur Vermeidung von unendlichem menschlichem Leid, resultierend aus jährlich etwa 35 000 Todesfällen und über 1,5 Millionen oft schweren Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfällen sowie um die Vermeidung eines damit verbundenen volkswirtschaftlichen Schadens von jährlich 130 Milliarden Euro. Allein die Zahl der Todesfälle entspricht der, die beim Absturz von 250 voll besetzten mittelgroßen Verkehrsflugzeugen zu beklagen wäre. Was würden wir nicht alles tun, um das zu verhindern? Die Unfallfolgekosten überschreiten den jährlichen Gesamthaushalt der Europäischen Union beträchtlich. Deshalb bin ich mir sicher, es steht uns gut an, auf diesem Gebiet nachhaltig tätig zu werden.

Dank der konstruktiven Mitarbeit aller Schattenberichterstatter sowie vieler Kolleginnen und Kollegen ist es uns mit dem Bericht erstmalig gelungen, einen einheitlichen, ganzheitlichen, kohärenten Ansatz zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit zu erarbeiten. Er berücksichtigt die Inhalte der UN-Charta für Straßenverkehrssicherheit 2010 bis 2020 genauso wie die Inhalte und Ziele der Verkehrssicherheitsarbeit der EU-Mitgliedstaaten und breiter Kreise der Zivilgesellschaft. Er beinhaltet erstens ehrgeizige, aber realistische Ziele für die Zeit bis 2020 und mit der Vision Zero für den Zeitraum darüber hinaus.

So gilt es, bis 2020 die Anzahl der Unfalltoten um 50 %, die der getöteten Kinder sogar um 60 % sowie die der Schwerverletzten um 40 % zu reduzieren. Das liegt im ureigensten Interesse jedes einzelnen unserer Menschen, aber auch in unserer Volkswirtschaft. Den Mitgliedstaaten empfehlen wir, Ziele und Methoden auf ihr Territorium herunterzubrechen und erwarten von ihnen eigene Verkehrssicherheitsaktionsprogramme.

Der Bericht beinhaltet zweitens, wer für die einzelnen Aktivitäten und Maßnahmen verantwortlich ist. Dies ist bei weitem nicht nur die Europäische Union. Im Sinne der Subsidiarität bedeutet der ganzheitliche Ansatz, dass auch die Mitgliedstaaten regional oder kommunal verantwortliche Unternehmen, ja sogar jeder einzelne Verkehrsteilnehmer im Sinne seiner Mitwirkungspflicht Verantwortung zu übernehmen hat.

Und er beinhaltet drittens, wie – also mit welchen Instrumenten, Aktivitäten und Maßnahmen – die Ziele erreicht werden sollen. Legislative Vorschläge auf europäischer Ebene sind nur eine Strategie. Wir können und wollen auf Leitlinien, Empfehlungen sowie Aufträge nicht verzichten. Dabei ist auf die Subsidiarität ganz besonders geachtet worden, was bedeutet, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar benannt wurden, auch dort, wo sie geteilt sind.

Wir schätzen die vielfältigen Aktivitäten der Kommission. Da sie aber aus den unterschiedlichsten Generaldirektionen wie Verkehr, Wirtschaft, Verbraucherschutz, Umwelt, Kommunikation, Forschung und Entwicklung, Binnenmarkt und anderen kommen, sind sie nicht immer kohärent, oft unkoordiniert, teilweise widersprechen sie sich. Deshalb schlagen wir die Einsetzung eines Koordinators für Straßenverkehrssicherheit innerhalb der Europäischen Kommission vor. Das vermeidet nachhaltig die Gründung einer Agentur für Straßenverkehrssicherheit, erhöht die Effizienz der Europäischen Kommission jedoch ungemein. Sowohl die Wahl der Maßnahmen als auch ihre Evaluierung bedürfen eines wissenschaftlich fundierten Ansatzes auf der Basis vergleichbarer, qualitativ hochwertiger Daten, Definitionen und Statistiken. Wir fordern deshalb unter anderem eine harmonisierte Analyse von Verletzungs- und Unfallursachen sowie den EU-weiten Austausch von Daten unter Wahrung eines hohen persönlichen Datenschutzniveaus.

Es wurden sechs Haupthandlungsfelder identifiziert. Sie betreffen den Menschen als Verkehrsteilnehmer, die Straßenverkehrsvorschriften, die Fahrzeuge, Infrastrukturen, ihre intelligente Vernetzung sowie die besondere Berücksichtigung der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Ich bitte um Zustimmung morgen.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Trošku štatistiky: v roku 2009 zahynulo pri nehodách na cestách Európskej únie viac ako 35 000 osôb a vyše 1 500 000 bolo zranených. Na každú jednu smrteľnú nehodu štatisticky pripadajú ďalšie štyri nehody s ťažkým trvalým postihnutím a desať nehôd s ťažkými zraneniami. K 55 % smrteľných úrazov dochádza na vidieckych cestách, 36 % potom v mestských oblastiach a 6 % na diaľniciach. No a sociálne hradenie dávok, ktoré ide tiež z našich peňazí a peňazí daňových poplatníkov, náhrady sú až 130 miliárd eur ročne.

Toto je niečo, čo nám nemôže byť ľahostajné. To hovorím aj ako lekár, a to hovorím aj ako občan, ktorý sa v Európskej únii stará, alebo by sa chcel starať o to, aby sa to zlepšilo, najmä vo vidieckych sídlach.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Bezpečnosť cestnej premávky je veľkou výzvou a obzvlášť pri neustálom zvyšovaní počtu vozidiel na cestách. Počty nehôd sú alarmujúce. Už spomínaných 35 000 ľudí, ktorí prišli o život, a 1,5 milióna zranených v rámci jedného roka je príliš veľa.

Navrhované zníženia počtov zranení a úmrtí, ktoré si Európska únia stanovila do roku 2020, sú cieľom, ktorý nebude ľahké naplniť, avšak ochrana života našich spoluobčanov je našou najdôležitejšou úlohou. Členské štáty už mnohé návrhy implementovali alebo ich mali vždy, ako je napríklad reštrikcia na alkohol v krvi, kde podporujem absolútne nulovú toleranciu. Je však potrebná harmonizácia, ktorá v mnohých prípadoch chýba. A takisto je dôležité podporiť a zlepšiť aj medzinárodnú spoluprácu a spoločne bojovať proti cestným pirátom za väčšiu bezpečnosť a ochranu nás všetkých a našich občanov.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, 35 000 personnes ont été tuées en 2009. L'objectif que nous nous étions fixé de réduire de moitié le nombre de morts chaque année n'a pas été atteint. Ce rapport vient à point nommé pour répondre à une urgence à agir. Il propose des solutions originales, innovantes, notamment à travers l'éducation et la formation tout au long de la vie, ainsi que l'amélioration des infrastructures.

Je voudrais soulever deux points dans le très court laps de temps qui m'est imparti.

Comme vient de le rappeler ma collègue, le taux zéro d'alcool pour les conducteurs novices pendant les deux premières années et tout le temps pour les conducteurs professionnels est un élément tout à fait favorable et réaliste, puisque, désormais, une marge d'erreur scientifique est tolérée et permet de rendre ce dispositif applicable.

En ce qui concerne toujours l'alcool au volant, je soutiens la demande d'installation d'éthylotests anti-démarrage dans tous les nouveaux véhicules servant au transport commercial de personnes et de marchandises.

Enfin, pour conclure, derrière ces bonnes mesures, je voudrais souligner là aussi, car le débat sur la subsidiarité est important, qu'il y a le fait  – rappelons-nous – que des millions d'Européens sont aujourd'hui très mobiles et que l'harmonisation est une nécessité.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir sollen uns auf dringliche und wesentliche Themen in der Verkehrssicherheit konzentrieren. Davon bin ich sehr überzeugt, und das betrifft aus meiner Sicht in erster Linie die zwei größten Aufmerksamkeitsräuber im Verkehrsgeschehen, nämlich Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit.

Hierzu muss auch die Europäische Union etwas sagen und nicht nur technische Maßnahmen vorschlagen, die aus meiner Sicht zwar gut, aber bei weitem nicht ausreichend sind. Vor allem in Städten ist die mangelnde Aufmerksamkeit – das Problem unaufmerksamer Fahrer – besonders dramatisch. Deswegen muss die Geschwindigkeit hier heruntergefahren werden. Ich war sehr positiv überrascht, dass es zu einer breiten Mehrheit in Bezug auf Tempo 30 als Empfehlung kam.

Besonders berücksichtigt werden muss – das ist auch im Bericht enthalten, und ich halte das für wichtig und gut –, dass schwache Verkehrsteilnehmer endlich in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken, und ich hoffe, dass diese Maßnahmen schließlich und endlich auch umgesetzt werden.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Každá smrť je tragická a zbytočná, ale úmrtie v dopravnej nehode je vždy nečakaný šok. Aj vzhľadom na početnosť takýchto nešťastných správ treba urobiť všetko pre to, aby sa bezpečnosť na európskych cestách naďalej zvyšovala. Číslo 35 000 obetí za rok je absolútne astronomické a to sa nám za posledné roky podarilo tento počet znížiť. Aj jedna tragická nehoda je veľa, a preto veľmi oceňujem návrh kolegu poslanca, ktorý apeluje na Komisiu, aby prijala víziu nulovej úmrtnosti.

Záväzok Komisie v priebehu desiatich rokov znížiť úmrtnosť na cestách na polovicu je síce ambiciózny a všetci budeme radi, keď sa ho podarí naplniť, ale zároveň je z etického hľadiska istým spôsobom diskutabilný. Z dlhodobého hľadiska by sme sa mali snažiť zabrániť akémukoľvek zbytočnému úmrtiu. K tomu nám však nepomôžu iba predpisy, ale aj zmena správania na cestách. Problémom sú najmä agresívni vodiči. Komisia by preto mala zvážiť opatrenia, reštriktívne, ale aj v oblasti osvety a výchovy, ktoré by takéto správanie eliminovali.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor (Verts/ALE). - Madam President, I would just like to say thank you to Dieter Koch for the way we have been able to develop these road safety ideas in shadows’ meetings. Halving the casualty figures is a commendable target. As has just been said, every single death is a personal tragedy for someone.

I am particularly pleased that we have managed to tackle the three major causes of accidents: alcohol, drugs and speed. We have got here a uniform blood-alcohol level for the whole EU; we have a strong recommendation for 20 mile-an-hour zones or 30 kilometre-an-hour zones in urban areas; we have got safe routes to schools; we have got measures to avoid lorry blind spots.

We all have a chance to improve road safety for all road users. Please vote tomorrow to make that happen.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Aş dori să-l felicit pe domnul Koch pentru raport şi, de asemenea, să salut adoptarea recentă a Directivei privind urmărirea transfrontalieră a încălcării regulilor privind circulaţia rutieră. Cu siguranţă, această directivă va contribui la creşterea siguranţei rutiere la nivel european.

Având în vedere legătura dintre numărul mare de accidente rutiere şi calitatea infrastructurii de transport, solicităm statelor membre să asigure dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi respectarea normelor privind semnalizarea rutieră şi, în special, a celor privind semnalizarea lucrărilor de infrastructură rutieră.

De asemenea, solicităm Comisiei adoptarea cât mai rapidă a specificaţiilor privind sistemele inteligente de transport menţionate de Directiva privind sistemele inteligente de transport şi anume: furnizarea la nivelul Uniunii a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic, implementarea unui sistem interoperabil la nivelul Uniunii Europene şi furnizarea de servicii şi informaţii cu privire la spaţiile de parcare sigure pentru camioane.

Nu în ultimul rând, subliniez importanţa dezvoltării şi îmbunătăţirii programelor de educaţie rutieră dedicate în special copiilor şi tinerilor.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Myslím si, že všetkých nás znepokojujú stále vysoké počty ľudí postihnutých dôsledkami nehôd a nešťastí v cestnej premávke. Preto považujem za správne, že sa aj Európsky parlament zaoberá možnosťou zavedenia nových účinných opatrení na zníženie rizík cestnej dopravy.

Popri úsilí o harmonizáciu dopravného značenia dopravných predpisov by sme sa mali viac zamerať aj na budovanie bezpečnej cestnej infraštruktúry. Nové moderné poznatky, technológie, ako sú samovysvetľujúca cesta a zdvojená krajnica, by mali byť podporované aj financovaním Európskej únie. Rovnako ako vibračné vodiace pruhy alebo inteligentné dopravné značenie.

Ďalej by sme mali pokračovať aj v zlepšovaní pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel a využívať najnovšie poznatky na zmierňovanie následkov dopravných kolízií. Dobré by bolo tiež podporiť rozšírenie novodobých asistenčných systémov, ako sú napríklad detektor únavy vodiča či adaptívny tempomat. Potenciál na zvyšovanie bezpečnosti v cestnej premávke je značný, treba ho len vedieť efektívne využiť.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, first I would like to thank the rapporteur and his colleagues for their support for the Commission’s proposed road safety policy orientations 2011-2020.

One of the main messages in this report is that everybody can contribute to road safety, at the level of the EU institutions, Member States, regional or local authorities, NGOs, the industry and the citizens themselves who have, as wisely highlighted in the report, not only a right but also a duty to contribute to road safety.

I am particularly pleased to see that the report supports the Commission’s ambitious target to halve the number of deaths by 2020. One Member mentioned that we are worried about increasing accidents. Accidents actually are declining and the last period of this road safety action plan saw the decline of casualties by 47%. But still, every death is a tragedy – I totally agree – and we must fight to halve the number of deaths by 2020. I agree that, in the longer term, a ‘Vision Zero’ strategy where no one is killed on EU roads should be developed, and this goal has been integrated in the White Paper on Transport.

On the substance of road safety policies and measures, the Commission is ready to support most of the proposed actions and appreciates that they are addressed not only to the Commission but also to Member States, and industry should play its part too.

I would like to already give you my reaction to two topics that are more specifically addressed to the Commission.

The first one is the idea of establishing an ‘EU Road Safety Coordinator’ as part of the Commission. I understand the reason behind this proposal. In my opinion, such a coordinator should mainly act as an ambassador for existing actions, with a general mission of promoting road safety rather than coordinating or monitoring road safety policies and legislation.

Secondly, the report calls on the Commission to produce, by the end of 2011, a fully-fledged action programme incorporating a detailed set of measures with clear timetables for their implementation. We are, of course, reflecting on a number of high priority issues, such as injuries and safety of motorcyclists. My services have started to work with relevant experts on the definition of injuries. Besides, in early October the High Level Group on Road Safety will meet to discuss the concrete implementation of the Commission orientations. The Commission will carry out appropriate impact assessments before envisaging any legislative measure.

The Commission is grateful for the many useful and innovative ideas expressed. We will duly consider all these proposals when translating the road safety policy orientations into concrete actions.

The Commission will keep Parliament closely informed of progress made on the implementation of the road safety policy orientations 2011-2020. I can count on the firm support and commitment of the European Parliament to improve road safety when road safety legislative proposals will be put on the table of the core legislators. I am very happy that Parliament, before the summer break, adopted a very big decision about cross-border enforcement of traffic violations, fighting against four killers – alcohol, speed, failure to stop at red lights and non-use of seat-belts. So a very important step has been made and, in general, we all share the same objective: to reduce casualties and injuries. The question in detail is cultural background, different practices in Member States, where we can of course find common ground, but we also must also ensure that the objectives are the same and that everybody is working hard. So let us allow the Member States to take most of the responsibility for implementing these actions.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 27 September 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. – I cittadini dell'Unione europea hanno diritto a livelli elevati di sicurezza stradale. Le statistiche forniscono un dato incoraggiante: negli ultimi anni, la sicurezza sulle strade europee è aumentata, infatti, il numero di decessi per incidenti stradali nell'Unione è sceso del 36% tra il 2001 e il 2009. A tale risultato ha contribuito in maniera decisiva il terzo programma d'azione europeo 2001-2010 che, introducendo dei progressi in materia di sicurezza stradale, ha contribuito a salvare preziose vite umane. Una recente comunicazione della Commissione illustra i nuovi obiettivi strategici e, in particolare, l'ambizioso proposito di dimezzare entro il 2020 il numero totale delle vittime degli incidenti stradali nell'Unione europea. Pur condividendo e accogliendo con favore gli obiettivi della Commissione, ritengo che non possa essere trascurato il massimo coordinamento a livello locale, regionale, nazionale ed europeo nella preparazione e nell'attuazione dei provvedimenti da attuare. Tuttavia, preso atto delle attuali strutture esistenti a livello di UE, appare improbabile sviluppare coerentemente suddetto approccio integrato. Condivido, pertanto, la proposta del relatore circa l'istituzione del ruolo di un coordinatore europeo per la sicurezza stradale che, con il sostegno della Commissione stessa, svolga una preziosa attività di intermediario per la cooperazione tra i diversi livelli di intervento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ismail Ertug (S&D), schriftlich. – Die im Bericht geforderten Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sind konkret und sie sind ambitioniert. Nur so können wir bewirken, dass auf Europas Straßen in Zukunft weniger Unfälle passieren. Mit der Forderung nach einem strengen Alkoholverbot für Führerscheinneulinge und Berufsfahrer und mit der Forderung nach einer „Vision Zero“ kann das Parlament klare Signale senden, dass die Sicherheit im Straßenverkehr oberste Priorität in der Politik hat und Verkehrstote moralisch einfach nicht hinnehmbar sind.

Wenn die Kommission und der Rat die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen mittragen, können wir solch ambitionierte Ziele auch endlich angehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. – Szanowny Panie Przewodniczący, tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest niezwykle istotna patrząc z perspektywy choćby nas samych, który przemierzamy Europę wzdłuż i w szerz każdego tygodnia docierając zarówno na sesje w Strasbourgu jak i prace Parlamentu w Brukseli. Uważam, że sprawozdanie generalnie prawidłowo wskazuje na potrzebę zminimalizowania ilości ofiar wypadków tzw "wizja zero". Nie mniej jednak znajdują się w sprawozdaniu rozwiązania budzące pewne kontrowersje choćby montowanie urządzeń sprawdzających zawartość alkoholu we krwi kierowcy przed rozpoczęciem jazdy. Pozytywnie natomiast odbieram propozycję przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla służb ratowniczych z zakresu pomocy ofiarom wypadków, harmonizację i egzekwowanie przepisów, tworzenie infrastruktury drogowej nastawionej przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników oraz ochronę niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Uważam zatem, że powinniśmy poświęcić więcej czasu dla stworzenia wspólnej wizji w zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg w Europie zachowując przy tym dozę racjonalności.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. – Der Großteil des europäischen Straßennetzes ist auf die heute üblichen LKW-Dimensionen ausgelegt. Jedoch spricht sich die Kommission für sogenannte "Gigaliner" aus. "Gigaliner" sind bis zu 25 Meter lang und bis zu 60 Tonnen schwer. Diese Giganten beeinträchtigen das Sichtfeld der Autofahrer und die Überholwege auf Fernstraßen erhöhen sich dramatisch. Weiters ist ein erheblich höherer Schaden, sowohl bei Mensch als auch Maschine zu erwarten, wenn es zu einer Kollision kommt. Die von der EU geplante Halbierung der Unfalltoten im Straßenverkehr bis 2020 rückt damit wohl in weite Ferne. Zusätzlich ist mit einer Vermehrung des Straßengütertransportes zu rechnen. Daher spreche ich mich entschieden dafür aus, "Gigaliner" aus dem Straßenverkehr zu verbannen und dafür verkehrssichere Transportmittel wie den Schiffverkehr zu favorisieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Liiklusohutus Euroopas on äärmiselt oluline teema, arvestades, et 2009. aastal hukkus Euroopa Liidus maanteeliikluses üle 35 000 inimese ning rohkem kui 1 500 000 inimest sai vigastada. Kuigi viimase 10 aastaga on statistilistel andemetel liiklussurmad vähenenud üle 30%, jääb see ikkagi alla eesmärgiks seatud 50%. Lisaks inimelude säästmisele kaasneb liiklusohutuse suurendamisega ka sotsiaalne säästmine, kuna 2009. aastal hinnati liiklusõnnetuste sotsiaalseks maksumuseks 130 miljardit eurot. See on märkimisväärne summa, võrdluseks võib tuua, et see on neljandik Euroopa Stabilisatsiooni Mehhanismi rahastamiseks kuluvast summast. Liiklusohutuse juurde tagasi tulles peab arvestama, kus surmaga lõppevad liiklusõnnetused aset leivad: 55% maapiirkondade teedel, 36% linnalistes asulates ja 6% kiirteedel. See on oluline informatsioon, et jätkata tööd liiklussurmade vähendamiseks ning õigusloome ja erinevate initsiatiivprogrammide arendamiseks. Käesolev raport toetab täielikult eesmärki vähendada liiklusõnnetustest tingitud surmajuhtumite koguarvu ELis 2020. aastaks poole võrra ning nõuab, et samaks perioodiks seataks uued selged ja mõõdetavad eesmärgid: • vähendada alla 14 aasta vanuste laste surmajuhtumeid liiklusõnnetustes 60% võrra, • vähendada jalakäijate ja jalgratturite surmajuhtumeid liiklusavariides 50% võrra ning • vähendada inimeste eluohtlikku vigastamist liikluses 40% võrra. Et eelpool loetletud eesmärke saavutada vajame ühiseid ja harmoniseerituid reegleid, kuna transpordisektor on märkimisväärselt rahvusvaheline. Palun teil kõigil antud raportit toetada. Aitäh!

 

22. Besivystančių šalių užtvankų infrastruktūros gerinimo finansavimas (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Nirj Deva, on behalf of the Committee on Development, on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing countries (2010/2270(INI)) (A7-0213/2011).

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva, rapporteur. − Madam President, quite rightly we debated for the last half an hour or so the causes and prevention of unnecessary deaths on European roads. My report on dam infrastructures in developing countries is geared to the same subject: preventing unnecessary deaths from floods that are caused by glacier retreats in the Hindu Kush Himalayan range and also in Latin America.

Flying in a helicopter at 18 000 feet at the top of the Himalayas and at the Everest base camp, I saw beautiful water-bound lakes below me. They were the most dangerous things I have seen for a long time. I then met with ICIMOD, the International Centre for Integrated Mountain Development, which has identified 8 000 glacial lakes in the Hindu Kush Himalayas alone, 203 of which they have declared to be extremely dangerous.

Two weeks ago Nepal experienced an earthquake, not reported in Europe but certainly reported in Asia, where many people died. This earthquake measured 9.69 on the Richter scale. Thank goodness those dams did not break.

The reason why these glacial lakes are being created and why natural glacial lakes with natural moraines, as they call them, are being created is that the glaciers are melting faster at certain periods in the year. The water from these glaciers normally feeds the greatest rivers in the world – the Ganges, the Yellow River, the Brahmaputra, the Darya – and they feed billions of people. In fact, 1.3 billion people eat rice and grow wheat on the river banks of these greatest agricultural assets in the world.

However, because of accelerated glacier melting and the natural accumulation of water in these 8 000 glacial lakes, they are bursting and flash flooding, and we now have periods of enormous floods, as we experienced recently in Pakistan when 20 million people – 20 million people! – were made homeless and many thousands of people starved. 500 000 people had to be fed emergency food and the wheat crop was destroyed for whole periods of years.

Again the floods returned to Pakistan this July and, as we speak, there are vast areas of Pakistan inundated with water; parts of India are inundated with water. The routine, managed drawdown of water on these great rivers of the Ganges, on the Himalayan range, is no longer predictable. Water is accumulating in the oddest places; I have seen it.

Now it is impossible, I think, for us to repair these moraines because they are naturally formed, but we can control the outlet of water by alternative mitigation methods, siphons and the construction of open channels and tunnels in order to lower the water level in the glacial lakes, and by controlling the water flow into the local river system to use the water as a reservoir for use.

There is much work to be done and I call for an international agency of the United Nations to be created, through the EU’s support, so that India, Pakistan, China, Nepal, Bhutan and other countries can come together under the auspices of the UN.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Pani Przewodnicząca! W tej chwili mamy taką sytuację, że wiemy, że w niektórych krajach prawie dochodzi do klęsk na skutek złych umocowań albo braku umocowań. Z kolei tam, gdzie one nawet są potrzebne, nie zawsze one były kiedykolwiek zbudowane. My musimy zdawać sobie z tego sprawę, że przy tych zmianach klimatu będą czasowo występowały anomalie pogodowe, będą występowały sytuacje, kiedy może się okazać, że dany kraj będzie wielokrotnie zalewany. Dlatego dla nas bardzo ważne jest, żeby zbudować bardzo dobre systemy. Wiemy jak to budować, bo tamy nie są takimi urządzeniami wodnymi, których nie znamy. To nie są nowe technologie. To są stare skuteczne technologie. Więc jest to tylko kwestia tego, żeby móc przekazać tym krajom informacje, jak to zrobić.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Povodne možno označiť za jeden z najničivejších prírodných živlov z hľadiska strát na životoch, ako aj z hľadiska škôd na majetku. Kvôli klíme a nedostatočným protipovodňovým opatreniam sú najviac zraniteľné práve najmenej rozvinuté krajiny. Preto je dôležité prijať viacúrovňovú protipovodňovú stratégiu, a to najmä v regiónoch, v ktorých nestabilné ľadovcové jazerá predstavujú kritickú hrozbu povodní.

Súhlasím s kolegom spravodajcom, ktorý varuje pred spoliehaním sa na to, že veľké priehrady zabránia škodám spôsobeným povodňami, najmä v kontexte zmeny klímy. Je totiž pravdepodobné, že extrémne zrážky zvýšia intenzitu a frekvenciu bleskových povodní, čo môže znížiť úroveň bezpečnosti priehrad. Navyše podľa záverov správy Svetovej komisie pre priehrady hospodárska výnosnosť projektov veľkých priehrad je naďalej nejasná. Z hospodárskeho hľadiska totiž neboli dostatočne zohľadnené environmentálne a sociálne náklady na veľké priehrady.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Apa este o resursă deficitară, deşi acoperă peste 70% din suprafaţa Terrei. Este esenţială pentru viaţă, dar poate provoca şi catastrofe naturale majore, fie prin secetă, fie prin inundaţii.

Regăsim acest paradox când abordăm subiectul barajelor. În multe cazuri, barajele sunt singura modalitate de aprovizionare cu energie a comunităţilor izolate din cauza reliefului montan sau accidentat. Totodată, aceste sisteme sunt o sursă de electricitate nepoluantă. Dar în cazul în care construcţia este defectuoasă, impactul devine negativ din punct de vedere ecologic şi social.

Subliniez necesitatea ca orice noi proiecte în materie să se bazeze pe analize de impact cuprinzătoare, pornind de la recomandările Comisiei mondiale a barajelor. Solicit, astfel, Comisiei să promoveze aceste aspecte în dialogul cu alte ţări.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Madam President, first I would like to thank Mr Deva for his report, for raising awareness on this very important issue and also for reminding us of the magnitude of the problem, which for a long time was not seen as so severe and was not so high on the international agenda. I would also like to thank him for the opportunity this gives me, on behalf of the Commission, to address this issue.

I would like to underline that the Commission agrees that dam infrastructure reinforcement has a multi-sectoral dimension which needs to be tackled in a comprehensive and holistic manner, ranging from watershed management to mitigation and adaptation measures, as well as capacity building and political dialogue between bordering states. This is, of course, always very important.

This resolution is timely as it properly focuses on all the issues related to dam building and their reinforcement, as well as on the necessary investment and technological adaptation to improve sustainability and minimise social, political and environmental side effects.

At global level, the EU is already fully engaged in fighting climate change and its effects. By its commitments in Copenhagen and Cancun, the Commission is thus fully engaged in supporting developing countries in implementing adaptation and mitigation measures, as included in the national development strategies and plans. In particular, at local level, the EU also promotes projects of sustainable development with small-scale operations more adapted to the local environment. Moreover, the report rightly highlights that glacier melting is increasing worldwide and is particularly intense – as was rightly pointed out in the report – in the Himalaya mountain range. The resulting increase in water flow has important impacts on downstream areas in some of the world’s most important river basins and densely populated agricultural areas, in particular in Asia, where 16 000 glaciers exist.

Therefore, the Commission welcomes the report and acknowledges that glacier melting in the Himalaya and the related glacier lake outburst floods are a growing problem which demands specific attention. Addressing this problem and other climate change-related issues will require a cross-border approach involving expertise in disaster risk reduction, watershed management, rural development and climate change adaptation. In this regard, the EU is already teaming up with the regional institutions with expertise in this field, such as the ICIMOD, a Nepal-based institute referred to in the EP report, as well as with the governments of the affected regions, in order to discuss possible actions and cooperation. For instance, overall support for the Asian region in the fight against climate change, including water basin management, is being provided as part of the Commission’s fast-starting financing through the Global Climate Change Alliance in Nepal and the new programme which will start in Bhutan in 2012.

I would like to thank the rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 27 September 2011).

 

23. ES pagalbos besivystančioms šalims sprendžiant aprūpinimo maistu problemas (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Gabriele Zimmer, on behalf of the Committee on Development, on an EU policy framework to assist developing countries in addressing food security challenges (2010/2100(INI)) - (A7-0284/2011).

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, Berichterstatterin. − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In einem von afrikanischen und europäischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern initiierten Aufruf zum Hunger am Horn von Afrika, heißt es, dass die Notleidenden nicht des Mitleids, sondern der Verwirklichung ihrer Rechte als Bürgerinnen und Bürger dieser Welt bedürfen. Sie haben – wie alle anderen Menschen – Rechte, zu denen auch das Recht auf Nahrung nach Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gehört.

Am Horn von Afrika wird gegenwärtig 12,5 Millionen Menschen das Recht auf Leben und Nahrungsmittelsicherheit beschnitten. Allein in Somalia starben in den letzten Monaten über 30 000 Kinder unter 5 Jahren. Und die aktuellen Zahlen für die Hungernden weltweit belaufen sich nach Schätzungen der FAO bereits wiederum auf über eine Milliarde Menschen.

Bei der Erarbeitung des heute vorliegenden Berichts haben sich die Mitglieder des Entwicklungsausschusses von zwei Prämissen leiten lassen: Zum einen von der Frage, ob die Europäische Union ausreichend ihre Verantwortung wahrnimmt, damit die Hungernden in der Welt direkten Zugang zu Nahrungsmitteln – man kann das auch erweitern auf sauberes Trinkwasser und Energieversorgung – haben. Zweitens: Wie sichert die Europäische Union die notwendige Kohärenz ihrer Politiken zur Durchsetzung der entwicklungspolitischen Zielsetzung auf der Basis des Lissabonner Vertrags, Artikel 7 und Artikel 208?

Mit Blick auf die beiden Mitteilungen der Kommission vom vergangenen Jahr zum EU-Politikrahmen zur Unterstützung der Entwicklungsländer und auch zur humanitären Hilfe im Ernährungsbereich kann gesagt werden, dass die Kommission eine Reihe von Prämissen gesetzt hat, die wir als Ausschuss unterstützen, dass wir aber der Ansicht sind, dass die Orientierungen in vielen Bereichen noch unzureichend sind. Nur unzureichend ist zum Beispiel erkennbar, wie die notwendige Kohärenz zwischen allen betreffenden Politikbereichen gesichert werden soll, wie vor allem in der internationalen Handelspolitik bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik entsprechende Korrekturen gesetzt werden. Ein entscheidender Mangel bleibt, dass dem Kampf gegen den Hunger in der Welt längst nicht der notwendige Stellenwert in den politischen Agenden der internationalen Institutionen eingeräumt wird, auch nicht in der politischen Agenda der Europäischen Union.

Hungerkatastrophen kommen selten über Nacht. Es gibt viele Ursachen. Es ist müßig, sie hier alle aufzuführen. Das ist aus unserem Bericht auch sehr deutlich erkennbar. Es ist deutlich, dass der Klimawandel, die Spekulationen an den Börsen, die Preisvolatilitäten, die nachzuvollziehen sind, landgrabbing, eine ungerechte Handelspolitik sich zuerst zulasten der Ärmsten der Armen auswirken, zulasten der Flüchtlinge, der armen Menschen, der alten Menschen, der schutzlosen Frauen und Kinder.

In unserem Bericht haben wir uns auf drei Schwerpunkte fokussiert: Zum einen unterstützen wir – und wollen diesen Punkt ausbauen –, dass ein menschenrechtsbasierter Ansatz als genereller Rahmen für Ernährungssicherheit gefunden wird. Die Durchsetzung des Menschenrechts auf Nahrung muss an die Spitze der politischen Agenden gesetzt werden, und wir brauchen Überprüfungsmechanismen, um die Umsetzung des Rechtes auf Nahrung zu kontrollieren.

Eine nachhaltige kleinbäuerliche Landwirtschaft mit geringen externen Inputs bietet einen Lösungsweg im Kampf gegen Hunger, Unterernährung und Armut. Dazu müssen die Investitionen in die Landwirtschaft massiv erhöht werden. Das Gleiche gilt ebenfalls für konkrete Maßnahmen zur Durchsetzung weltweiter Ernährungssicherheit, wie den Kampf gegen Spekulation und auch unkontrollierten Landkauf. Der unkontrollierte Landerwerb ist in seinen Ausmaßen weitaus größer als bisher angenommen. Die letzten Zahlen, die wir bekommen haben, beispielsweise in Bezug auf Uganda, sprechen von über 22 000 Vertreibungen von Menschen, die von ihrem Land vertrieben worden sind, weil das Land von britischen Holzunternehmen aufgekauft wurde.

Der dritte große Punkt: Wir brauchen die entsprechende Politikkohärenz, die wir einfordern, damit letztendlich nicht einerseits Entwicklungspolitik betrieben wird, Gelder in die Entwicklungspolitik fließen und andererseits durch Agrarpolitik bzw. Handelspolitik genau das wieder zunichte gemacht wird. Hier haben wir noch jede Menge zu tun. Ich bitte um Unterstützung für den Bericht in der morgigen Abstimmung.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Criza alimentară mondială constituie, pe lângă o problemă umanitară din ce în ce mai gravă, o ameninţare majoră pentru pacea şi securitatea lumii. Pericolul tot mai mare al speculaţiilor cu alimente, schimbările climatice, biocombustibilii, pierderea biodiversităţii, degradarea solurilor şi presiunea asupra resurselor de apă sunt cauzele principale ale foametei, malnutriţiei şi insecurităţii alimentare.

Salut opţiunea de politică univocă de a propune ca dreptul la hrană să devină o piatră de temelie a cadrului de politică a Uniunii Europene. Asigurarea securităţii alimentare presupune coerenţa şi coordonarea diferitelor politici sectoriale la nivelul Uniunii Europene, şi anume a politicii de dezvoltare, a politicii agricole comune, a politicii comerciale comune, a politicii în domeniul energetic şi a programelor de cercetare.

În plus, Uniunea Europeană şi ţările partenere ar trebui să instituie mecanisme de monitorizare transparente, care să includă participarea organizaţiilor societăţii civile şi autorităţilor locale pentru a garanta punerea în aplicare corespunzătoare a politicilor privind dreptul la hrană.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Potravinovú bezpečnosť v rozvojových krajinách, osobitne v niektorých častiach Afriky, treba považovať za výzvu, ktorú treba urýchlene riešiť. Milióny ľudí hladujú a to nemôže byť pre Európsku úniu prijateľné. Ak to nezmeníme, budeme postavení pred hrozbu celosvetových negatívnych humanitárnych a bezpečnostných dosahov.

Odpoveď medzinárodného spoločenstva na tieto problémy bola zatiaľ pomalá a nedostatočná. Treba, aby členské štáty EÚ zásadne posilnili svoju účasť na transformácii humanitárnej pomoci na pomoc a politiku rozvojovú. Predovšetkým čo sa týka rozvoja poľnohospodárstva a vidieka. Z dlhodobého hľadiska bude kľúčovou úlohou podpora vzdelávacích programov s čo najširším prístupom pre všetkých tých, ktorí to potrebujú. Spustenie týchto regulárnych vzdelávacích programov by mohlo poslúžiť ako účinný prostriedok, ktorý by pomohol vyriešiť túto slepú uličku a zamedziť jej opakovaniu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Potravinová bezpečnosť v rozvojových krajinách je doslova otázkou života a smrti, o čom svedčí aj aktuálna situácia v Afrike. Morálnou povinnosťou Únie je konať a zvoliť správny spôsob pomoci.

Som za to, aby sa pomoc Európskej únie zamerala na trvalo udržateľnú malovýrobu potravín v záujme zvýšenia ich dostupnosti. Poľnohospodárstvo totiž tvorí aj naďalej základ vidieckeho hospodárstva v celom rozvojovom svete. Je potrebné prepracovať poľnohospodárske výrobné systémy a odkloniť sa od súčasných, ktoré sú príliš závislé na vonkajších vstupoch a na rope.

Oveľa viac sa treba zamerať na miestne a regionálne podmienky. Osobitnú pozornosť treba venovať ženám a ich potrebám, pretože spomedzi drobných poľnohospodárov tvoria väčšinu. Zároveň by som si dovolila upozorniť na úlohu špekulácií na komoditných trhoch, ktorá prispieva k rastu cien potravín, a teda k zníženiu ich dostupnosti s katastrofickými následkami. Toto je urgentný dôvod, prečo by sa Komisia mala zamerať na reguláciu v oblasti finančného sektora.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Madam President, I would like to thank the rapporteur for her excellent report. I believe that agriculture is one of the main policy areas that concerns policy coherence for development and, indeed, where that coherence is usually contradicted.

Indeed, we are not feeding the world at the moment, owing to the way that our agricultural policy is designed, and we should not. Food production should happen mostly at local level. We should not try to compete on the global market via our European agricultural policy. We should not focus on competition – quite the opposite: we should enable developing countries to feed themselves.

What are we doing at the moment, though? Our meat production is 72%-dependent on soya imports – that is around 20 million hectares worth. Overall we export some 40 million hectares worth of our production, but we also import 49 million hectares worth. We are not feeding the world; we are starving it. Our external efforts need to be complemented by internal reforms.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, a discussão de um quadro estratégico para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios no domínio da segurança alimentar, sendo obviamente necessária e bem-vinda, é indissociável – como bem refere a relatora no seu relatório – da discussão sobre a coerência entre este objectivo, da segurança alimentar nos países em desenvolvimento, e as políticas sectoriais da União Europeia, como as políticas agrícola, comercial, energética, apenas para referir três exemplos.

E a verdade é que hoje existe uma flagrante e manifesta incoerência entre estas políticas sectoriais e este objectivo da segurança alimentar. O livre comércio, a promoção de modelos de produção intensiva, de cariz exportador, que ameaçam e destroem a pequena e média agricultura e a agricultura familiar, a utilização, a pressão para a utilização de solo fértil para outros fins que não a produção de alimentos e que concorrem com a produção de alimentos – tudo isto ameaça a soberania alimentar dos países em desenvolvimento, que é indissociável da sua segurança alimentar. Quanto maior a dependência alimentar de um país, maior a insegurança alimentar, maior a dificuldade em assegurar o abastecimento de alimentos à sua população, em quantidade e qualidade suficientes.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, μεταξύ των άλλων θεμάτων, εξετάζουμε και τρόπους για να διευκολύνουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να διευθετήσουν τα επισιτιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και, προσθέτοντας στα όσα είπαν οι συνάδελφοι, από τη μία πλευρά χαράσσουμε πολιτικές - συζητάμε σήμερα την εξαιρετική έκθεση της εισηγήτριας κυρίας Zimmer και την ευχαριστούμε και ακούμε από την Επιτροπή όλον το σχεδιασμό και τις πρωτοβουλίες - από την άλλη πλευρά όμως, η Επιτροπή ανακοίνωνε στις 10 Μαΐου ότι εξετάζει τη μείωση στο μισό και παραπάνω των χωρών που χαίρουν του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως το νόημα αυτής της ανακοίνωσης και το έχω μελετήσει. Ερωτώ ωστόσο την Επιτροπή και θα ήθελα μια απάντηση: πώς εναρμονίζονται αυτές οι ανακοινώσεις της Επιτροπής με τη δέσμευσή μας για αύξηση της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες;

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Potravinová bezpečnosť v rozvojových krajinách je dlhodobým problémom. Opakujúce sa hladomory likvidujú populáciu týchto krajín, pričom postihnuté hladom sú najmä ženy a deti. Z opatrení na zabezpečenie elementárnej potravinovej bezpečnosti rozvojových krajín v uvedenej správe považujem za dôležitú orientáciu na zachovanie práva miestneho obyvateľstva k držbe poľnohospodárskej pôdy.

Masívne zabratie pôdy zahraničnými poľnohospodárskymi investormi vedie k rozširovaniu chudoby miestneho obyvateľstva, jeho vysídľovaniu, vyhladovaniu a nekontrolovanej migrácii. Slabé a skorumpované vlády takto odnímajú svojim ľuďom právo na výživu, prístup k pitnej vode a k potravinám. Preto, myslím si, stojí za úvahu obnoviť dialóg o medzinárodných pravidlách nadobúdania ornej pôdy. Európska únia, vďaka svojej humanitárnej politike, má morálne právo takúto tému medzinárodnému spoločenstvu nastoliť.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would like to thank Ms Zimmer for her report and all the honourable Members of the Parliament for their interventions on this very important topic. I am very glad that Ms Zimmer welcomes the Commission’s communication on an EU policy framework to assist developing countries in addressing food security challenges from March 2010. I am pleased that she shares many of the policy priorities of the EU policy framework on food security.

You may also be aware that the recent public debate on the future of EU development policy has clearly identified agriculture and food and nutrition security as the key areas in which the EU should promote inclusive and green growth. Food and nutrition security remains a top priority for the European Commission, and the Commission remains fully committed to supporting its partners in stepping up investments to achieve food security. We believe that there is much potential to be utilised in developing countries to speed up progress towards the MDGs.

Stepping up effort is becoming ever more pressing as we continue to face mounting challenges. The current situation in the Horn of Africa provides the most recent and harrowing justification that now, more than ever, we must act together and provide a response both to the immediate crisis and to longer-term food security in the Horn and worldwide. This is the only way to promote food and nutrition security in a sustainable manner for the most vulnerable populations and to increase their resilience. Agricultural research for development has been a priority as well and it will continue to be one.

In response to concerns raised in the motion for a resolution regarding the contribution of financial speculation to excessive price volatility, I would like to underline that the Commission is looking into the role of speculation on the level and volatility of food prices. In any event, we must encourage better market transparency in order to contribute to the better functioning of markets and to be able to react quickly and in a coordinated manner. Let me assure you that the Commission is carefully monitoring the situation of rising food prices and the effects on developing and vulnerable economies, and is going to take action.

The reviews of two important pieces of legislation in financial markets regulation – the Markets in Financial Instruments Directive and the Market Abuse Directive – are currently underway and the Commission’s proposals are expected this autumn. Measures will be targeted at enhancing the transparency, integrity and stability of financial markets, which also includes agricultural derivatives markets. In addition, food and nutrition assistance should be as efficient and as effective as possible.

The Commission has just signed a statement of intent that will enhance cooperation between the Commission and the three Rome-based UN agencies. The Commission also shares the concerns of the Parliament that secure access to land and secure land tenure and user rights should not be jeopardised by large-scale land acquisitions. Effective national land policies and laws are essential, requiring governments to take priority action on land. In this regard, the Commission supports the development and application of appropriate land policies and international guidelines.

The Commission believes that sustainable fisheries and aqua-culture also have an important role to play in the fight against hunger and malnutrition. I can assure you that these will remain development cooperation priorities and I am pleased that we share views on this.

Finally, the Commission will be present at the big hearing on food security that Parliament is organising next week.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 27 September 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. – Firstly I would like to raise concern regarding paragraph 63 which calls for the phasing-out of export subsidies and other incentives in the CAP. I will vote against. Many imported agriculture products are non-sustainable and the phasing out of CAP incentives would kill local EU production, which is a stated aim of the rapporteur. It would put EU agriculture at a complete disadvantage. The EU agri-industry must comply with extremely stringent safety regulations; without subsidies we cannot expect the industry to compete with imports and so we would start a race to the bottom of the food chain! I welcome the steps this report takes to highlight food wastage. The Food and Agriculture Organisation estimates that there were 925 million hungry people in the world in 2010. Meanwhile in Europe about 89 million tonnes of food is wasted every year. That is 179 kg per person! This is a situation which cannot be allowed to continue. Our colossal wastage of food represents our inefficient use and management of food resources; successful commitments to fight poverty and hunger worldwide must begin by addressing our terrible wastage of food. Our right to food must be accompanied with a duty not to waste food.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. – Haluan kiittää mietinnön laatijaa Gabriele Zimmeriä tärkeästä ja hyvästä mietinnöstä. Alleviivaan kuitenkin vielä naisten roolia ruokaturvan takaajina, koska ilman näitä naisia – jotka ovat usein pienviljelijöitä – olisi kehitysmaiden ruokaturva paljon huonommalla tolalla kuin mitä se tänä päivänä on.

Naisten maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiellä on lukuisia ongelmia. Naiset saavat miehiä harvemmin koulutusta, uusia teknologioita ja apua elinkeinojensa kehittämiseen. Naisten perintä- ja omistusoikeudet ovat miesten oikeuksia heikompia. Naisten osallistuminen paikallisen ja kansallisen tason päätöksentekoon on rajoitettua. Vaikka naiset tuottavat suurimman osan kehitysmaiden ruuasta, omistavat he vain murto-osan maasta. EU:n on satsattava kehitysapua paljon nykyistä enemmän maatalouden kehittämiseen, tasa-arvoa unohtamatta. Maatalous on suurin työllistäjä ja tehokas köyhyyden vähentäjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Olemme parasta aikaa keskellä yhtä historiamme pahinta ruokakriisiä. Nälkää näkevien ihmisten määrä on yhä hälyttävällä tasolla niin kärjistyneen kuivuuden, ruuan hinnalla keinottelun kuin biologisen monimuotoisuuden vähentymisen vuoksi. Kriisi vaatii välittömiä toimenpiteitä. Samalla kun puutumme akuuttiin ongelmaan, meidän tulee kuitenkin pitää mielessämme myös pitkäaikaisempi näkökulma.

Eräs ongelma, josta puhumme yhä liian vähän, liittyy kehitysmaiden viljelymaiden hyväksikäyttöön. Vailla pelisääntöjä oleva viljelymaiden hyväksikäyttö on omalta osaltaan vähentänyt kestävän kehityksen mahdollisuuksia etenkin useissa Afrikan maissa. Jotta EU omalta osaltaan olisi rakentamassa kestävämpää ruokaturvaa köyhimmissä maissa, tarvitsemme sellaista poliittista toimintaa, joka turvaa paikallisten työntekijöiden oikeuden työhön, riittävän ravinnon tuotannon kunkin maan omiin tarpeisiin, vähentää korruptiota ja turvaa peltomaan hallinnan maan omille kansalaisille, ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Tarvitsemme sosiaalista kehitystä vahvistavia kansainvälisiä normeja. EU:n tuleekin toimia aktiivisesti niin oman kehitysyhteistyönsä puitteissa, kuin osana monenvälisiä neuvotteluja, kestävämmän maanomistuspolitiikan puolesta.

 

24. Europos mokyklų sistema (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Jean-Marie Cavada, on behalf of the Committee on Culture and Education, on the European Schools’ system (2011/2036(INI)) - (A7-0293/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Cavada, rapporteur. − Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, à cette heure un peu avancée de la journée, les élèves dorment, je le souhaite, les enseignants ne vont pas tarder à en faire autant, mais nous, nous veillons. En s'appuyant sur le dernier rapport de la Commission, sur le système des écoles européennes, notre rapport vise à améliorer le concept des écoles européennes qui doit être adapté aux nouvelles exigences économiques et aux mouvements de la société.

Ce concept doit rester un modèle d'inspiration pour les systèmes scolaires nationaux, valorisant la citoyenneté européenne et favorisant le développement de la mobilité, ainsi que l'apprentissage des langues des pays membres, les langues des pays d'Europe.

Voici les points principaux de ce rapport: d'abord, il contient une série de priorités politiques pour améliorer ce modèle d'enseignement en Europe, notamment en l'asseyant sur une base juridique adéquate, selon le traité de fusion. L'actuel statut juridique a atteint ses limites et nécessite un changement profond qui serait de nature à permettre à l'Union de mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant, évidemment, se substituer à leurs compétences, mais aussi d'adopter des actes juridiquement contraignants au sens des articles 2 et 6 du traité de fusion.

Je considère que l'article 165 du traité pourrait constituer une base juridique tout à fait appropriée. Les écoles européennes doivent servir d'exemple d'enseignement en se fondant sur la diffusion de la culture, des valeurs, de l'intégration européenne et des langues européennes. Il est donc essentiel que les États membres coopèrent lors du développement de leurs programmes scolaires nationaux en mettant à profit l'exemple simple, et qui a fonctionné merveilleusement jusqu'à présent, des écoles européennes sur le plan pédagogique.

L'ouverture des écoles de type 2 et de type 3 doit être absolument encouragée. C'est dans cet esprit que le rapport insiste sur le fait que les titulaires du baccalauréat européen puissent solliciter leur admission dans toute université de l'Union une fois pour toutes, avec les mêmes droits que les ressortissants de cet État ayant des titres équivalents, car il est essentiel que ce baccalauréat soit reconnu automatiquement dans tous les États membres de l'Union.

En cette période difficile, j'ai voulu souligner la nécessité absolue de rationaliser les coûts de gestion de ces écoles, sans qu'il soit question de remettre en cause les principes fondamentaux sur lesquels repose ce concept, et notamment l'enseignement dans la langue maternelle par des locuteurs natifs, afin de préserver la qualité de cet enseignement. De même, il me paraît essentiel de maintenir des conditions égales et équivalentes d'enseignement pour les enfants de toutes les communautés linguistiques des écoles européennes.

C'est donc dans un souci d'équité que le rapport souligne, conformément à l'article 4 de la Convention portant sur le statut des écoles européennes, que l'on envisage de généraliser le recours aux langues dites véhiculaires pour l'enseignement de toutes les matières non fondamentales, sans que cela se fasse, bien entendu, au détriment des élèves dont la langue maternelle n'est pas une de ces langues véhiculaires.

Il faut également, pour une bonne gouvernance des écoles européennes, que soit prise en compte très sérieusement la carence en personnel détaché. Elle doit être compensée par le recrutement local de chargés de cours dont les rémunérations devraient être prises en charge par les écoles. Il faut donc que le Conseil supérieur veille à ce que les États membres qui ne contribuent pas financièrement par des détachements de professeurs versent, ainsi qu'ils en ont l'obligation, une contribution équivalente au budget des écoles.

J'ai tenu à réaffirmer par ailleurs que, surtout en ces temps difficiles, la prise en charge des élèves aux besoins éducatifs spécifiques reste une priorité, et j'ai demandé à cet égard au Conseil supérieur de veiller à ce que les coefficients soient appliqués à cette catégorie d'élèves lors du calcul de la taille des classes afin de préserver leur pleine intégration.

Enfin, je réitère, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ma demande au Conseil supérieur de s'attacher à trouver des alternatives pour permettre aux élèves qui ne parviennent pas à demeurer dans la filière de trouver des filières professionnelles. Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans remercier la Commission, sans remercier mes collègues, sans remercier les rapporteurs fictifs et rapporteurs, mais aussi les syndicats de parents notamment, qui nous ont permis de trouver un consensus propre à faire avancer cette question. Pardon de vous avoir volé 45 secondes.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Salut discutarea raportului redactat de colegul Cavada în contextul europenizării sistemelor de învăţământ naţionale. Acest sistem facilitează mobilitatea forţei de muncă în viitor, precum şi menţinerea legăturilor culturale cu ţara de origine. Avantajul major al acestora este menţionat în articolul 40. Aici este prevăzută predarea disciplinelor secundare în limbile de lucru ale instituţiilor europene. De asemenea, crearea de clase pentru elevii vorbitori de limbi rare elimină barierele de comunicare din cadrul acestei metode educaţionale.

Subliniez că în România s-a iniţiat reforma sistemului de învăţământ într-un mod similar. De la 1 septembrie există mai multe şcoli cu predare în limba maghiară, cum este cazul în Sighet, dar şi în ucraineană, în instituţii precum liceul Taras Sevcenco din judeţul Maramureş. Susţin dezvoltarea reţelei de şcoli europene în statele membre şi schimbul de bune practici cu şcolile naţionale.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - V našej práci nesmieme zabúdať na deti, ktoré v zahraničí so svojimi rodičmi žijú a ktorých rodičia pracujú v európskych inštitúciách, v zastupiteľských úradoch a podobne, a tieto majú možnosť študovať na európskych školách. Tieto školy im umožňujú nielen študovať vo svojom rodnom jazyku a nestratiť tak väzbu s domovom, ale aj študovať iné európske jazyky a dostávať európske vzdelanie na špičkovej úrovni, v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí.

Som proti znižovaniu rozpočtu na tieto školy, ale skôr za hľadanie nových riešení. Hľadanie alternatívnych finančných zdrojov, napríklad zo súkromného sektora, alebo prijímanie detí rodičov, ktorí pracujú v iných medzinárodných inštitúciách.

Taktiež vyzývam členské štáty, aby si plnili svoj záväzok finančného príspevku pre európske školy a vysielanie učiteľov na výučbu materinského jazyka. Takisto vyzývam na 100 % uznávanie európskej maturity vo všetkých členských štátoch a vyzývam európske univerzity na jednotný prístup v hodnotení absolventov stredných škôl bez rozdielu.

A na záver by som rada poďakovala pánovi spravodajcovi Cavadovi a takisto predstaviteľom Európskej komisie za výbornú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, le scuole europee rappresentano una necessità per più di 20 000 figli del personale delle Istituzioni europee.

Non si tratta di un lusso, ma semplicemente di offrire la possibilità, a chi è chiamato a lavorare e a vivere all'estero, in un ambiente culturale diverso, di accedere all'istruzione nella propria lingua madre per i propri figli. Sono favorevole allo sviluppo del modello di scuola europea in tutta l'Unione e non solo nelle sedi lavoro delle Istituzioni europee. Ritengo infatti che questo sistema educativo specifico permetta agli alunni di studiare in un ambiente multiculturale e multilingue pur mantenendo la propria lingua materna. Inoltre, sono convinta che questo modello contribuisca a valorizzare la cittadinanza europea e a promuovere la mobilità nell'Unione stessa.

Concludo dicendo che il modello di scuola europea promuove l'integrazione, in sintonia con lo spirito del motto dell'Unione europea "Uniti nella diversità".

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Într-o Europă în care circulaţia persoanelor este din ce în ce mai dinamică, lucru care determină şi un flux important al elevilor care îşi însoţesc părinţii în altă ţară, conceptul de şcoală europeană trebuie promovat mai mult la nivelul statelor membre. Experienţa şcolilor europene în domeniu ar trebui, totodată, să fie fructificată mai mult în momentul elaborării programelor şcolare din statele Uniunii Europene pentru a realiza o corelare cât mai bună a acestora cu sistemul şcolilor europene, mai ales în ceea ce priveşte bacalaureatul european la finalizarea ciclului liceal.

Pentru aceasta consider benefică realizarea unor proiecte de înfrăţire între şcolile europene şi cele naţionale, încurajarea de schimburi de elevi şi profesori, precum şi instituirea unui program comun la nivelul Uniunii Europene dedicat promovării funcţionării Uniunii Europene, a instituţiilor şi a politicilor sale în rândul tinerilor.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Pani Przewodnicząca! Z większością tych uwag się zgadzam. To, co mówiła pani Băsescu, i to, co mówiła pani Neveďalová, pani Matera, czy pani Dăncilă – ja się z większością tych zdań zgadzam i dziękuję panu Cavadzie za to sprawozdanie. Tam jest kilka rzeczy, które są wartościowe i warte podkreślenia, np. to, że sprawozdanie uznaje pełną odpowiedzialność państw członkowskich za organizację krajowych systemów edukacyjnych. Też to, o czym Pan mówił, to znaczy, że system edukacyjny szkół europejskich powinien umożliwiać naukę wszystkich przedmiotów w języku ojczystym. To też jest dosyć istotne, warte podkreślenia i uwagi.

Natomiast moja grupa polityczna będzie głosować przeciwko temu sprawozdaniu, przede wszystkim dlatego, że znalazły się tam takie trochę ideologiczne sformułowania o ciągłej próbie budowy wspólnej europejskiej tożsamości i z tego właściwie powodu ECR będzie głosowało przeciwko sprawozdaniu. Doceniamy też te rzeczy, które są tam wartościowe i cenne.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας τον κ. Cavada, και να προσθέσω ότι η έκθεση αυτή συζητείται σε μια σημαντική μέρα: σήμερα είναι η ευρωπαϊκή μέρα των γλωσσών. Ημέρα δηλαδή που μας θυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την πολυγλωσσία και την ποικιλομορφία, στηρίζει τη διαφορετικότητα, στηρίζει την πολυπολιτισμικότητα.

Αυτές ακριβώς τις αρχές και αξίες εξυπηρετεί και το Ευρωπαϊκό Σχολείο που αποτελεί πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μάλιστα με αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Και σίγουρα η ύπαρξή του δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά δικαίωμα στην ενωμένη Ευρώπη που ζούμε ώστε τα παιδιά των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο, να λαμβάνουν μόρφωση στη γλώσσα τους. Η πορεία εξάλλου του Ευρωπαϊκού Σχολείου τα πενήντα περίπου χρόνια της λειτουργίας του δεν αφήνει αμφιβολίες. Ουσιαστικά, πρόκειται για νέο επιτυχημένο μοντέλο εκπαίδευσης. Βέβαια οικονομικά προβλήματα έχουμε και στο πεδίο αυτό. Όμως, σίγουρα, στο δικαίωμα στη μόρφωση, και μάλιστα στην εκμάθηση της μητρικής μας γλώσσας, δεν πρέπει να δεχόμαστε εκπτώσεις.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, as escolas europeias têm uma importante missão: ministrar o ensino na língua materna a alunos cujos pais trabalham fora do seu país de origem. É por isso com grande preocupação que assistimos a tentativas de, a pretexto de racionalização de custos, implementar medidas que podem pôr em causa a missão e objectivos das escolas europeias.

Falamos de medidas como o aumento do número mínimo de alunos por turma para as disciplinas opcionais, o agrupamento vertical de turmas de dois ou mais anos distintos, ou a redução do apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Algumas destas medidas podem conduzir a situações que, no passado, foram consideradas pelo Provedor Europeu como injustificadamente discriminatórias.

Recusamos qualquer passo atrás neste domínio. Não é aceitável que também nas escolas europeias se ataque o princípio do multilinguismo e que se estenda aqui o estatuto de privilégio de que gozam noutros domínios algumas das línguas da União Europeia, em detrimento e em prejuízo das demais.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Extinderea constantă a Uniunii Europene şi creşterea numărului de agenţi ai căror copii urmează cursurile şcolilor europene, dar şi nevoia de a raţionaliza cheltuielile în contextul crizei economice, au făcut necesară regândirea acestui sistem de educaţie.

Adaptarea curriculei la sistemele naţionale de educaţie, spre exemplu, poate facilita reintegrarea rapidă a elevilor la întoarcerea în ţara de provenienţă. De asemenea, restricţiile financiare trebuie contrabalansate de principiul învăţării materiilor în limba maternă, inclusiv în cazul limbilor vorbite de un număr mai mic de cetăţeni, ceea ce contribuie la consolidarea unei identităţi europene comune.

Totodată, includerea în programa şcolară a unui curs dedicat construcţiei UE poate stimula conştientizarea cetăţeniei europene încă de la o vârstă fragedă. La fel de importantă este şi clarificarea statutului juridic al acestor şcoli şi asumarea responsabilităţii depline de către statele membre în ce priveşte gestionarea domeniului prin asigurarea unei finanţări adecvate şi detaşarea cadrelor didactice solicitate. Mulţumesc şi felicitări colegului Cavada.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Európska únia vytvorila pre deti zamestnancov európskych inštitúcií systém európskych škôl, ktoré majú deťom umožniť vzdelanie v materinskom jazyku aj v mieste, kde sídlia európske inštitúcie. V dôsledku náborovej politiky Únie dochádza k permanentnému zvyšovaniu počtu žiakov týchto škôl, v súvislosti s čím sa objavujú problémy so zabezpečením dostatočného počtu kvalifikovaných pedagógov a lektorov.

Keďže neexistuje účinný mechanizmus vymáhania záväzkov prevzatých členskými štátmi pri zakladaní týchto škôl, stáva sa, že niektoré členské štáty neobsadzujú miesta svojimi vyslanými učiteľmi a vedenie škôl musí improvizovať a nahrádzať chýbajúcich učiteľov lektormi s nie vždy primeranou kvalifikáciou. Preto by bolo dobré dopracovať pravidlá fungovania európskych škôl tak, aby tieto boli schopné zodpovedne plniť svoje poslanie, ako to právom očakávajú ich rodičia. Veď ak dnes Únia potrebuje šetriť, nech radšej šetrí na múzeách, či cestovaní do Štrasburgu, ale nie na výchove svojich detí.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Súčasťou života Európskej únie je aj vysoká mobilita jej zamestnancov, ktorí sa samozrejme sťahujú aj spolu so svojimi deťmi. Pre každého človeka je dôležité, aby sa mu dostalo vzdelanie v jeho materinskom jazyku a európske školy sú práve v tomto smere jedinečné a ich činnosť je záslužná. Je tiež dôležité a zároveň potešujúce, že európske školy slúžia aj ako dobrý pedagogický model pre ostatné typy škôl.

Rozšírenie modelu európskych škôl plne podporujem. Je to jedna z ciest, ako budovať spoločnú európsku identitu už od ranného veku. V tomto zmysle by som sa chcela zasadiť aj za to, aby sa európskym školám a ich rozširovaniu vytvorili patričné podmienky, či už politické, administratívne alebo finančné. Vzdelaný národ, vzdelaná spoločnosť – to sú aj lepšie pracovné miesta, kvalitnejší život, vyššia životná úroveň. Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby sa na všetkých typoch škôl dostávali žiakom a študentom kvalitné informácie, aj také, ktoré zvýšia ich európske povedomie a budú dobrým základom pre spoločnú európsku prosperitu.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, premièrement, j'aimerais remercier Monsieur Cavada pour son rapport ainsi que pour sa coopération remarquable et son soutien aux écoles européennes. C'est vraiment très important...

I am very glad that almost all the speakers today support the European Schools system. It is very important for me and for the Commission, and I am sure it is very important for the European Schools, because Parliament is a legislator. Its voice will be very important when we discuss budgetary and other issues.

Parliament will be well aware that the European Schools are of high importance to me and to the whole Commission. I fully agree with Mr Cavada when he argues in his report that the European Schools cannot be considered elitist and a luxury, rather than a necessity. They are essential for the European institutions and fundamental for a smooth-functioning public service with a large number of expatriate staff from all over Europe. The Commission welcomes this report on the European School system and is in full agreement with its main orientations.

Firstly, let me mention the opening-up of the system and the European Baccalaureate. The Commission fully supports the extension of the European curriculum in the Member States via the pedagogical accreditation of national schools with a view to developing a European Forum for Schooling and improving professional mobility. In fact, pupils who have spent all or part of their school lives in the multicultural and multilingual environment which the European schools provide begin their working life with an enormous advantage. The holders of the European Baccalaureate go on to study all over Europe. Their openness towards others and their ability to adapt to new environments single them out. This should also be the foundation stone of their future development as European citizens.

Last May, I went to the Council to remind the Member States of this opportunity, and I recently wrote a letter to the ministers for education to encourage them to open up their national systems. The Commission also agrees that the system is currently experiencing some structural shortcomings, and has been for some time. We have to face several challenges in the near future concerning the governance of the system, the infrastructure to be provided by the host Member States, the secondment of teachers by some Member States, the budgetary constraint of the EU budget contribution, and so on. These difficulties can pose serious problems to some schools and parents. I am fully aware of that but we, together with the Member States, and you, the Members of the European Parliament, have to address those questions and find the best practical answers.

Concerning the governance system, the Commission emphasises the need for a solution to the existing deficiencies, but bears in mind that a change to the intergovernmental structure was proposed during the last reform process and was unanimously rejected by the Member States during the negotiations. With the recent experience of the Member States’ reaction to the concept of reform of the governance aspects, and in particular the intergovernmental structure, the Commission is hesitant to reopen a fundamental debate with the Member States on this issue, which could be very long and far from a guarantee for a constructive solution.

The Commission is convinced that the necessary adjustment, notably giving the EU institutions a weight corresponding to their financial contribution, can be made within the framework of the existing Convention, even though this depends on the Member States’ commitment and goodwill, as well.

To give another example, under the current Convention, Member States which contribute less to the system than their quota of seconded teachers in relation to the number of national pupils can compensate for their deficit by way of a financial contribution. In the letter I recently sent to the Member States’ education ministers, I drew the attention of those concerned to the obligation stemming from the agreement on the European Schools.

The report also mentions alternative means of financing that could be explored. The Commission agrees that this is an option to take into account. For example, we could take inspiration from the arrangements made by the European School in Karlsruhe.

As far as the general budget of the European Schools is concerned, the Commission has intensively supported solutions that are cost-efficient in order to keep the evolution of the budget under control. These include adapting seconded teachers’ salaries along the lines followed for the staff of the EU institutions in the 2004 reform and rationalising the practical organisation of studies within the schools, which was decided by the Board of Governors in April of this year.

It remains the Commission’s clear priority that the core curriculum should not be affected by these rationalisation measures. As is mentioned in the report, the Commission fully agrees that the quality of education must be safeguarded. It absolutely essential for the pupils to receive the education required for access to higher education after the European Baccalaureate. As far as pedagogical methods are concerned, the Commission fully agrees with the rapporteur that the European Baccalaureate must be recognised in all Member States and that the pupils must be treated under the same conditions as nationals of each country. The Commission is following this process very closely.

The report also mentions the importance of the support given to pupils with special educational needs, the so-called SEN pupils. Indeed, everything should be done to help SEN children to follow the curriculum as far as they can be integrated in the European Schools, while bearing in mind that the European Schools are ordinary schools and not specialised schools.

In the current context, I am very much in favour of the idea of an external evaluation of the Schools’ pedagogical performances. The best way to do that is to use the PISA study, which the OECD has been carrying out for many years. I am glad to say that one European School – the one in Luxembourg – is already involved, with brilliant results. All the European Schools should participate in this evaluation. The Secretary-General and the Directors agree that this approach is the most efficient way to make an evaluation. The Commission proposed this last June. It should be discussed this autumn so that the Board of Governors can take a decision in December.

To conclude, I would like to thank you for showing an active interest in the European School system and in the future educational possibilities of more than 22 000 pupils and, hopefully soon, of even more European pupils.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 27 September 2011).

 

25. Būsima ES sanglaudos politika (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Michael Theurer, on behalf of the Committee on Regional Development, on absorption of Structural and Cohesion Funds: lessons learnt for the future cohesion policy of the EU (2010/2305(INI)) (A7-0287/2011).

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar! Heute Abend zu später Stunde diskutieren wir ein Thema, das durchaus große Bedeutung für uns hat. Immerhin kommen auf die Kohäsionspolitik 37 % des EU-Haushalts. Jetzt schauen wir einmal hinein – in der Mitte der Periode, heute, im Jahr 2011 –, wie viel Mittel eigentlich aus den Struktur- und Kohäsionsfonds bereits abgeflossen sind. Wir stellen fest, dass leider in manchen Mitgliedstaaten die Absorptionsrate, die Aufnahmekapazität weit hinter dem zurückhinkt, was eigentlich zu diesem Zeitpunkt bereits ausgegeben sein müsste.

Wir haben da neue Mitgliedstaaten, wie etwa Bulgarien und Rumänien, die in der Absorptionsrate schlecht sind, aber es sind nicht nur die neuen Mitgliedstaaten, sondern es gibt auch Mitgliedstaaten, die schon seit langem dabei sind, mit Regionen wie Kalabrien und Sizilien im Gründerstaat Italien, die mit 7 % – wenn man den Haushaltskontrolleuren im Haushaltskontrollausschuss Glauben schenkt – weit hinterherhinken, wo man sich die Frage stellt: Warum können diese Regionen die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, nicht ausgeben?

Oder auch Griechenland. Wir haben hier im Parlament seit Monaten den Finger in die Wunde gelegt und darauf hingewiesen, dass ein Land wie Griechenland diese Mittel nicht abruft, und wir sind froh, dass die Kommission, die am Anfang diesem Thema nicht die notwendige Bedeutung beigemessen hat, mittlerweile dem Thema hohe Priorität einräumt. Präsident Barroso hat gerade bei Griechenland darauf hingewiesen, dass 15 Milliarden von 20 Milliarden nicht ausgegeben wurden, und auch Kommissar Hahn war jetzt vor Ort. Man hat sich überlegt, was man machen kann, um diesen Regionen zu helfen. Da kommt als Erstes immer das Thema Kofinanzierung. Dass die Regionen in dieser Weltwirtschaftskrise Schwierigkeiten haben, ihren Eigenanteil zu finanzieren, dass Mitgliedstaaten wie Griechenland, die vor der Zahlungsunfähigkeit zu stehen scheinen, Schwierigkeiten haben, den Eigenanteil zu finanzieren. Okay, hier muss geholfen werden, keine Frage. Aber die Kofinanzierung ist es offensichtlich nicht alleine. Denn es gibt in Griechenland auch Regionen, die eine Erhöhung des Zuschusses der Europäischen Union gar nicht wünschen, die mit dem bisherigen Satz von 80 % zufrieden sind und lieber mehr Projekte machen wollen. Also ist es nicht die Kofinanzierung alleine, sondern es gibt vielfältige Gründe. Die Verfahren sind zu kompliziert. Die Verfahren müssen dringend vereinfacht werden.

Es gibt auch das Problem, dass in machen Mitgliedstaaten die zentralen Verwaltungen der Regierungen in den Hauptstädten zu lange brauchen und die Regionen und die Gebietskörperschaften auf der lokalen Ebene nicht genügend Entscheidungsmöglichkeiten haben, um die Mittel zu verwenden. So gibt es Beispiele aus Rumänien, wo in den Kommunen die Anträge in 20 bis 30 Tagen bearbeitet werden, in den regionalen Behörden in etwa 60 Tagen, die Zentralregierung dann aber 260 Tage braucht. Also alles Argumente dafür, dass die Verantwortung von oben nach unten delegiert wird und eine starke kommunale Selbstverwaltung eingeführt wird.

Wo ist eigentlich heute Abend der Rat, die Ratspräsidentschaft, Herman van Rompuy? In anderen Fragen hat er sich zu Wort gemeldet. Hier geht es um 37 % des EU-Haushaltes! 250 Milliarden schiebt die EU an Zahlungsverpflichtungen vor sich her. Wie soll man die erfüllen? Hier hätte die Ratspräsidentschaft aus Polen durchaus einen Vorstoß machen können, denn Polen hat ja gezeigt, wie man die Absorptionsraten nach oben bringen kann. Es gibt ja auch Beispiele von good governance. Polen hat es geschafft – hier sind die Aufnahmekapazitäten erhöht worden –, aber auch Estland.

Wir sind der Meinung als Parlament, dass jetzt die Mitgliedstaaten gefordert sind, dringend daranzugehen, dass die Mittel, die wir als Parlament für die Bürgerinnen und Bürger in den Regionen zur Verfügung gestellt haben, auch tatsächlich ausgegeben werden, auch im Interesse der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, der Stabilisierung von Arbeit und Beschäftigung. Hier erwarten wir, dass die Kommission den eingeschlagenen Weg vorantreibt und ganz nachdrücklich die Mitgliedstaaten auffordert, dieses wichtige Thema zu einem positiven Ergebnis zu bringen.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE). - A Foglalkoztatásügyi Bizottság véleményírójaként szeretném megköszönni a nagyszerű együttműködést a jelentéstevővel, aki azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a kohéziós politikát körüljárja olyan szempontból, hogy hogy lehetne javítani, mik azok az akadályok, amik akadályozzák a jobb felhasználást, és mik azok a körülmények, amiken javítani kell mindenképpen, hogy a felhasználás, az abszorpció jobb legyen, hatékonyabb legyen ezeknek az alapoknak a felhasználása.

Azt hiszem, hogy a Foglalkoztatásügyi Bizottságnak a hatáskörébe elsősorban az Európai Szociális Alap tartozik, amelynek a feladata pontosan a válság idején rendkívül nagy, hisz prioritásként kell kezelni a munkanélküliség csökkentését. Ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy a jelentéstevő joggal emelte ki azt, hogy probléma van a társfinanszírozással, mert hisz a megszorító intézkedések nyomán bizony nemcsak a kormányoknak, hanem a helyi vállalkozásoknak, a helyi önigazgatásnak is problémája van előteremteni azokat az eszközöket, amik a társfinanszírozáshoz szükségesek.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señora Presidenta, a pesar de lo tarde y avanzado de la hora, es un tema fundamental el que estamos debatiendo; se trata de optimizar la absorción de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para conseguir la máxima contribución de los recursos disponibles de la política regional a la cohesión económica y social.

Es necesario corregir los principales factores que provocan los problemas de absorción, y fomentar la simplificación y flexibilización de las normas y los procedimientos, el acceso de los promotores de proyectos a fondos europeos y la buena gestión de los mismos por los servicios administrativos.

Asimismo, deberíamos perseguir y sancionar el fraude en lugar de centrarnos en irregularidades formales menores y promover una mayor sinergia y complementariedad entre los fondos.

Por último, quiero subrayar específicamente la importancia de alcanzar la máxima eficacia en la ejecución del Fondo Social Europeo, a fin de responder a los actuales retos en materia de empleo derivados de la actual recesión financiera.

Señorías, es necesario recuperar el sentido del rumbo del proyecto europeo, porque Europa se puede construir sobre la necesidad, pero también necesita ambición.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Obiectivul de a absorbi cât mai mult sprijin financiar necesită eforturi permanente din partea statelor membre, iar implicarea administraţiei locale şi regionale în fiecare etapă a procesului este esenţială.

Normele legate de aceste fonduri sunt complexe, făcând dificilă punerea în aplicare în dreptul naţional şi respectarea lor, ceea ce poate duce la apariţia unor dificultăţi, astfel încât statele membre şi regiunile consacră prea mult timp încercând să gestioneze şi să controleze aceste dificultăţi. Este necesar ca normele şi procedurile să fie mai simple şi mai flexibile, atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel naţional, pentru a facilita accesul la fondurile europene şi pentru a promova buna gestionare a acestora de către serviciile administrative, fără a crea dificultăţi majore beneficiarilor.

Această simplificare trebuie să contribuie la alocarea rapidă a fondurilor, la înregistrarea unor rate de absorbţie mai ridicate, la creşterea eficienţei şi a transparenţei, la scăderea numărului de erori în aplicare şi la scurtarea termenelor de plată. Propunerile din viitoarele documente-cadru şi programele operaţionale trebuie să răspundă cât mai bine nevoilor actorilor relevanţi.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Politica regională a Uniunii Europene permite reducerea decalajelor dintre regiuni şi stimularea dezvoltării şi a creării de locuri de muncă.

Rata absorbţiei fondurilor europene de către statele membre variază. România înregistrează o rată de absorbţie foarte scăzută, dar acest lucru nu trebuie să diminueze în perioada 2014-2020 fondurile europene la care România poate avea acces şi de care are nevoie. Creşterea absorbţiei fondurilor europene necesită adoptarea la timp a Cadrului financiar multianual, o mai mare flexibilitate în organizarea programelor operaţionale, pregătirea şi adoptarea acestora în timp util. Considerăm necesară creşterea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice şi a măsurilor privind eficienţa energetică a locuinţelor.

Comisia va aloca 10 miliarde de euro din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 pentru infrastructura de transport din ţările aflate sub criteriul de convergenţă. Aceşti bani vor fi gestionaţi de Agenţia Executivă pentru Transportul Transeuropean. Solicit păstrarea alocărilor naţionale, chiar dacă cererile de proiecte vor fi lansate de către Agenţia executivă TNT.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Aş dori să încep prin a saluta înfiinţarea în România săptămâna trecută a Ministerului Fondurilor Europene, care va coordona managementul acestora în aparatul administrativ. La ora actuală, România şi Bulgaria se află în dificultate în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor, în special în privinţa protecţiei mediului.

Subliniez faptul că în iunie anul acesta Comisia Europeană a încetat plăţile pentru axa 2 a programului operaţional regional pentru ţara noastră. Raportul Comisiei se referă în special la deficienţele constatate în sistemul de achiziţii publice utilizat pentru distribuirea lor. În contextul crizei actuale, aceste fonduri reprezintă o garanţie împotriva dezechilibrelor economice provenite din zona euro.

Consider că modul de absorbţie a fondurilor structurale poate fi îmbunătăţit şi prin cooperarea regională între state vecine. Luând în considerare elaborarea perspectivei financiare multianuale, anul 2012 este decisiv pentru faza de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych, ale aj z Kohézneho fondu ešte stále spôsobuje, ale aj v minulosti spôsobovalo viacerým krajinám problémy. Zložitosť pravidiel a podmienok, ktoré treba splniť, ako aj množstvo chýb vedú k neželaným dôsledkom. Čas strávený kontrolou a spravovaním fondov je neúmerný. A preto treba nájsť rovnováhu, správnu rovnováhu medzi zjednodušením pravidiel a procedúr a ich stabilitou.

Ďalším dôležitým bodom, na ktorý sa treba sústrediť, je rozlišovanie medzi jednotlivými formami neplnenia podmienok čerpania fondov. Chcela by som sa prihovoriť za to, aby napríklad pri formálnych nedostatkoch sa rozlišovalo podľa ich závažnosti. Cieľom správcov fondov by nemalo byť trestať, ale hľadať spôsoby, ako v spolupráci s prijímateľmi prípadné formálne nedostatky z nepozornosti alebo nedostatku kapacít odstrániť.

Celkom osobitnou kapitolou je čerpanie finančných prostriedkov na riešenie rómskej problematiky. A tu by som sa chcela prihovoriť za to, že v tejto oblasti by sa bolo treba pozrieť na prípravu takýchto finančných prostriedkov z celkom nového uhla pohľadu.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Aş vrea să încep prin a-l felicita pe colegul Theurer, inclusiv pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în cadrul vizitei în România a Comisiei pentru dezvoltare regională.

Sigur, trebuie s-o recunoaştem, în acest moment România are încă o problemă de absorbţie a fondurilor europene. Tocmai din acest motiv, guvernul a luat o serie întreagă de măsuri, măsuri care au culminat, aşa cum s-a spus, cu înfiinţarea noului Minister al Afacerilor Europene, unde ministrul este fostul comisar european Leonard Orban.

Proiectele la început au fost mici şi de valori mici, dar iată că măsurile luate încep să se concretizeze. Tot mai mult apar proiecte la valori mari, foarte mari, şi este suficient să amintesc că astăzi a fost comunicat din partea Comisiei Europene faptul că au fost aprobate două finanţări, două proiecte în transporturi în valoare de 724 de milioane de euro, repet doar pentru două proiecte de transport în autostrăzi.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Účinná politika súdržnosti Únie je predpokladom harmonického rozvoja všetkých regiónov Únie, čiže prispieva k znižovaniu hospodárskych, sociálnych a územných nerovností. Schopnosť čerpať finančné prostriedky, alebo inými slovami efektívne využitie vyčlenených finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu sa líši od regiónu k regiónu. Žiaľ, najznevýhodňovanejšie regióny, ktoré fondy najviac potrebujú, v čerpaní často zaostávajú preto, že im chýbajú okrem minimálnych finančných zdrojov potrebných na spolufinancovanie aj ľudské zdroje a administratívna podpora.

Tá administratívna a inštitucionálna kapacita verejného sektora na národnej, regionálnej a miestnej úrovni musí byť cielene zvyšovaná. Príslušné orgány by taktiež mali zvážiť nové postupy pri zvyšovaní kvalifikácií svojich zamestnancov.

Záverom by som chcel povedať, že mnohé krajiny ukázali schopnosť čerpať eurofondy oveľa účinnejšie, než tomu bolo v minulosti. Moja krajina je toho príkladom, kedy oveľa účinnejšie čerpá, než predošlá vláda, ktorá bola predtým pri moci.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Madam President, first I would like to thank Mr Theurer for his report and for putting this very important topic on the agenda. I think that we really need to discuss these issues in great detail because they are very important and they will be even more important in the framework of the forthcoming discussions on the details and the future of the MFF. We would also like to welcome this report because we see it as a very important contribution from Parliament to the debate on absorption capacity as a very important part of the Commission’s policies.

We are also very pleased that the report refers to absorption capacity using the broader approach to, and broader concept of, absorption which goes beyond a purely financial notion and also includes effectiveness and good management of funds. Implementation of projects without jeopardising the effectiveness of resources is a very important issue which is challenging for some Member States, as we could hear in this discussion.

The Commission believes that there exists an important common ground in the analyses of the absorption problems between Parliament and the Commission. The Commission has shown in the current discussion its willingness to provide available absorption data, although some of these data depend on the information provided by the Member States.

We share the concerns in the report on the delays in absorption in some Member States in particular and reasons for this, notably difficulties in adoption of compliance assessments and the parallel implementation of the programming periods of 2000, 2006, 2007 and 2013. We can say, however, that absorption has accelerated, particularly in the last year, and our latest figures show that the absorption rate stands at 29.2%. These show that the absorption of structural funds has acclerated and is currently in a good place.

But judging from all the speakers we have heard this evening, I think it is quite clear that we need to learn a lesson from the current period and we need to improve the way in which the rules are set out for future spending in this area. Therefore, whilst we are currently preparing the proposals for the regulation for the period 2014-2020 we are going to take all these lessons into account.

These proposals, therefore, will incorporate the results of the analyses which we have just been discussing and a very important part of this will be the push and pressure for simplification of the procedures and a reduction in gold-plating, both at EU and national level. Here, we very much need your support because gold-plating always occurs at the final stages of the legislative process, be it at EU level or very often at national level as well.

We will also encourage the Member States to boost administrative capacity and to increase the efficiency of their public administrations because, from what we can see in some of the Member States, it is clear that the levels of administrative capability and capacity have direct consequences on the ability to absorb the funds efficiently and on time. We have therefore come up with the idea of improvement to the partnership and multi-level governance which, we believe, would set out the conditions for closer cooperation between the Commission and the Member States and will provide an essential improvement and contribute to better management of funds in the future.

In reply to Monika Flašíková-Beňová, concerning the absorption funds for Roma inclusion, I would say that here, we in the Commission are waiting anxiously for the national programmes and national strategies which should be sent to the Commission before the end of the year and I believe that once this is done we can evaluate them and have a wide discussion on how EU funds are used in the very important issue of Roma inclusion.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 27 September 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. – Zpráva se snaží poskytnout velmi ucelený přehled zkušeností, které se podařilo načerpat v průběhu stávajícího programového období, s čerpáním prostředků v rámci politiky soudržnosti. Zpravodaj podle mého názoru velmi správně vystihuje základní tři nedostatky na straně příjemců prostředků z politiky soudržnosti. Jde o nedostatek finančních zdrojů na spolufinancování, nedostatek lidských zdrojů a chybějící administrativní podpora nutná pro řádné využívání dostupných prostředků. Zpravodaj velmi správně upozorňuje na obtíže při začátku každého nového programového období, které je provázeno obtížemi při zavádění řídícího a kontrolního systému, což je zpravidla způsobeno zpožděním ve vytváření a zavádění pravidel EU a členských států nebo s nimi spojených pokynů a neúplnými nebo nepřesnými pravidly pro využívání prostředků v rámci politiky soudržnosti. Velmi často jsou problémy způsobeny nedostatečným rozdělením kompetencí mezi orgány v členských státech, problémy s hierarchií institucí a interními potížemi s přidělováním úkolů a povinností. Osobně považuji za velmi podstatné, že zpravodaj poukazuje na skutečnost, že je zapotřebí více se soustředit na postihování podvodů než na postihování formálních nesrovnalostí. Závěrem bych si dovolila podtrhnout, že klíčový význam má včasné přijetí víceletého finančního rámce a jasných a konečných pravidel a pokynů pro členské státy. Zkušenosti uvedené ve zprávě jsou podstatné i pro ČR.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, comme vous le savez, la politique régionale représente 35,7% du budget communautaire. C'est un budget conséquent mais nécessaire au développement et à la croissance de nos territoires. En cette période de crise économique et financière, nous avons une responsabilité forte, celle de garantir à nos citoyens que l'argent qu'ils confient à l'Europe est utilisé pour des projets ambitieux et porteurs de croissance. Nous avons constaté des améliorations dans l'absorption des fonds de la politique de cohésion pour la période 2007-2013, et nous devons continuer à encourager ces efforts. Pourtant, les taux d'absorption dans certaines régions et certains Etats membres de l'UE restent faibles. C'est pourquoi nous devons nous engager collectivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour inverser cette tendance. Les procédures et règles communautaires existent déjà et fonctionnent correctement. Nous devons aujourd'hui les simplifier afin de surmonter les lourdeurs administratives et permettre aux petits porteurs de projets d'accéder aux financements européens. L'amélioration de la capacité d'absorption est une préoccupation dont nous devrons tenir compte lors des négociations des prochaines perspectives financières si nous souhaitons assurer le retour de la croissance en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. – Koleżanki i Koledzy. Z zadowoleniem przyjęłam propozycję Komisji Europejskiej, wyznaczającą limit absorpcyjny funduszy europejskich przez dany kraj na 2,5 % PKB. Pośród państw członkowskich jest jeszcze wiele krajów, które kwalifikują się do pierwszego celu konwergencji. Dostęp do środków unijnych pozwoli na szybszy rozwój tych regionów, na rozkwit innowacyjności a co za tym idzie na lepsze stawienie czoła recesji, z którą teraz zmaga się cały świat. Doskonałym pomysłem jest również decyzja o koncentracji funduszy na mniejszej liczbie priorytetów, skuteczniejsze monitorowanie ich wykorzystania jak i również pomysł nagradzania państw i regionów najlepiej realizujących cele zawarte w strategii Europa 2020. Z pewnością zmotywuje to kraje członkowskie do bardziej przemyślanych i skutecznych decyzji, co do wydatkowania środków płynących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Cieszę się również, iż zwrócono uwagę na bardziej skuteczniejsze wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego, bowiem środki powinny iść na efektywne programy, które pozwolą beneficjentom tych projektów znaleźć prace. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν τον εισηγητή για την εξαιρετικής σημασίας έκθεση. Η χαμηλή απορρόφηση πόρων της πολιτικής συνοχής μεταφράζεται πρακτικά σε αναξιοποίητες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις περιφέρειες. Σήμερα που τα περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις στα δημοσιονομικά τους, η έγκαιρη και ποιοτική απορρόφηση των σημαντικών πόρων που διατίθενται σε κάθε περιφέρεια μέσω της πολιτικής συνοχής μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και συνοχής, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και συνολικά, σε επίπεδο ΕΕ. Το θετικό είναι ότι πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τις κύριες αιτίες που εμποδίζουν τις περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν κατάλληλα τους εν λόγω πόρους. Οι αιτίες αυτές αναφέρονται εκτενώς στην έκθεση. Θα ήθελα, λοιπόν, να καλωσορίσω τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Επιτροπής για παροχή τεχνικής στήριξης σε φορείς που δεν διαθέτουν επαρκή διοικητική ικανότητα, καθώς και βοήθειας σε κράτη μέλη που δεν μπορούν, λόγω της κρίσης, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγχρηματοδότησης. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο την απλοποίηση των κανόνων, την εξισορρόπηση των πόρων και των προσπαθειών μεταξύ ελέγχων και αποτελεσμάτων, τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση απάτης και παρατυπιών, την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε φορείς με ανεπαρκή διοικητική ικανότητα.

 

26. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
Kalbų vaizdo įrašas

27. Posėdžio pabaiga
Kalbų vaizdo įrašas
 

(The sitting closed at 22.55)

 
Teisinė informacija - Privatumo politika