Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 27 септември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ (разискване)
 4.Нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 5.Време за въпроси към Комисията
 6.Създаването на Евро-средиземноморски програми "Еразъм" и "Леонардо" (писмена декларация)
 7.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Търговия със селскостопански и риболовни продукти между ЕО и Палестина (A7-0300/2011 - Maria Eleni Koppa) (гласуване)
  8.2.Споразумение между ЕО и Мексико относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A7-0298/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (гласуване)
  8.3.Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между ЕО и Кабо Верде (A7-0299/2011 - Pat the Cope Gallagher) (гласуване)
  8.4.Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Съединените американски щати в сферата на научноизследователската и развойната дейност в областта на гражданското въздухоплаване (A7-0301/2011 - Herbert Reul) (гласуване)
  8.5.Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (гласуване)
  8.6.Финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС (A7-0302/2011 - Marisa Matias) (гласуване)
  8.7.Системата на eвропейските училища (A7-0293/2011 - Jean-Marie Cavada) (гласуване)
  8.8.Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС (A7-0287/2011 - Michael Theurer) (гласуване)
  8.9.Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ (A7-0283/2011 - Elisabetta Gardini) (гласуване)
  8.10.Специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (A7-0076/2011 - Sophie Auconie) (гласуване)
  8.11.Стоки и технологии с двойна употреба (A7-0028/2011 - Jörg Leichtfried) (гласуване)
  8.12.Tуризмът в Европа (A7-0265/2011 - Carlo Fidanza) (гласуване)
  8.13.Пътната безопасност в Европа (A7-0264/2011 - Dieter-Lebrecht Koch) (гласуване)
  8.14.Инфраструктурата на язовирите в развиващите се страни (A7-0213/2011 - Nirj Deva) (гласуване)
  8.15.Подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност (A7-0284/2011 - Gabriele Zimmer) (гласуване)
  8.16.Едностранни декларации към протоколите от заседанията на Съвета (A7-0269/2011 - Rafał Trzaskowski) (гласуване)
  8.17.Нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ (A7-0255/2011 - Daniel Caspary) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Време за въпроси с участието на председателя на еврогрупата Jean-Claude Juncker
 13.Седмичната дейност в Общото събрание на ООН, по-специално мирния процес в Близкия изток и Северна Африка (разискване)
 14.Среща на върха на Източното партньорство (Варшава, 29 септември) (разискване)
 15.Съвет по правата на човека на ООН: сексуална ориентация и полова идентичност (разискване)
 16.Напрежение между Турция и Република Кипър (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1920 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (6904 kb)
Правна информация - Политика за поверителност