Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 27. september 2011 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle (forhandling)
 4.En ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien (forhandling)
 5.Spørgetid til Kommissionen
 6.Oprettelse af ”Erasmus”- og ”Leonardo da Vinci”-Euro-Middelhavsprogrammer (skriftlig erklæring)
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Handel med landbrugsprodukter og fiskevarer mellem EU og Palæstina (A7-0300/2011 - Maria Eleni Koppa) (afstemning)
  8.2.Aftale mellem EU og Mexico om visse aspekter af lufttrafik (A7-0298/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (afstemning)
  8.3.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Kap Verde (A7-0299/2011 - Pat the Cope Gallagher) (afstemning)
  8.4.Samarbejdsmemorandum mellem EU og Amerikas Forenede Stater om forskning og udvikling inden for civil luftfart (A7-0301/2011 - Herbert Reul) (afstemning)
  8.5.Udvidelse af anvendelsesområdet for forordningen om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (afstemning)
  8.6.EU-finansiering af forskning og innovation (A7-0302/2011 - Marisa Matias) (afstemning)
  8.7.Europaskolesystemet (A7-0293/2011 - Jean-Marie Cavada) (afstemning)
  8.8.EU's fremtidige samhørighedspolitik (A7-0287/2011 - Michael Theurer) (afstemning)
  8.9.EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle (A7-0283/2011 - Elisabetta Gardini) (afstemning)
  8.10.Erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (A7-0076/2011 - Sophie Auconie) (afstemning)
  8.11.Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (A7-0028/2011 - Jörg Leichtfried) (afstemning)
  8.12.Turismepolitik for Europa (A7-0265/2011 - Carlo Fidanza) (afstemning)
  8.13.Europæisk trafiksikkerhed 2011-2020 (A7-0264/2011 - Dieter-Lebrecht Koch) (afstemning)
  8.14.Finansiering til forstærkning af dæmningsinfrastruktur i udviklingslande (A7-0213/2011 - Nirj Deva) (afstemning)
  8.15.Bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer (A7-0284/2011 - Gabriele Zimmer) (afstemning)
  8.16.Ensidige erklæringer der medtages i protokollerne fra Rådets møder (A7-0269/2011 - Rafał Trzaskowski) (afstemning)
  8.17.En ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien (A7-0255/2011 - Daniel Caspary) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Spørgetid til Eurogruppens formand, Jean-Claude Juncker
 13.Ministeruge under FN's generalforsamling, navnlig fredsprocessen i Mellemøsten og Nordafrika (forhandling)
 14.Topmøde om østpartnerskabet (den 29. september i Warszawa) (forhandling)
 15.Menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet i De Forenede Nationer (forhandling)
 16.Spændinger mellem Tyrkiet og Republikken Cypern (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1920 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6904 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik