Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)
 4.Νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (συζήτηση)
 5.Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
 6.Δημιουργία των ευρωμεσογειακών προγραμμάτων "Erasmus" και "Leonardo" (γραπτή δήλωση)
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συναλλαγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παλαιστίνης (A7-0300/2011 - Maria Eleni Koppa) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία ΕΚ/Μεξικού σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (A7-0298/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου (A7-0299/2011 - Pat the Cope Gallagher) (ψηφοφορία)
  8.4.Μνημόνιο συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (A7-0301/2011 - Herbert Reul) (ψηφοφορία)
  8.5.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (ψηφοφορία)
  8.6.Χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ (A7-0302/2011 - Marisa Matias) (ψηφοφορία)
  8.7.Το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων (A7-0293/2011 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)
  8.8.Μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ (A7-0287/2011 - Michael Theurer) (ψηφοφορία)
  8.9.Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας (A7-0283/2011 - Elisabetta Gardini) (ψηφοφορία)
  8.10.Επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (A7-0076/2011 - Sophie Auconie) (ψηφοφορία)
  8.11.Είδη και τεχνολογία διπλής χρήσης (A7-0028/2011 - Jörg Leichtfried) (ψηφοφορία)
  8.12.Τουρισμός στην Ευρώπη (A7-0265/2011 - Carlo Fidanza) (ψηφοφορία)
  8.13.Ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια (A7-0264/2011 - Dieter-Lebrecht Koch) (ψηφοφορία)
  8.14.Υποδομή σε φράγματα στις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0213/2011 - Nirj Deva) (ψηφοφορία)
  8.15.Παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας (A7-0284/2011 - Gabriele Zimmer) (ψηφοφορία)
  8.16.Μονομερείς δηλώσεις που καταχωρούνται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου (A7-0269/2011 - Rafał Trzaskowski) (ψηφοφορία)
  8.17.Νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (A7-0255/2011 - Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο του Eurogroup, Jean-Claude Juncker
 13.Δραστηριότητα της εβδομάδας σε επίπεδο υπουργών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ιδίως σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (συζήτηση)
 14.Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Βαρσοβία, 29 Σεπτεμβρίου) (συζήτηση)
 15.Γενετήσιος προσανατολισμός και ταυτότητα του φύλου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 16.Εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1920 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6904 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου