Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 27. september 2011 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči (razprava)
 4.Nova trgovinska politika za Evropo v okviru strategije EU 2020 (razprava)
 5.Čas za vprašanja Komisiji
 6.Oblikovanje evro-sredozemskih programov Erasmus in Leonardo da Vinci (pisna izjava)
 7.Popravek (člen 216 poslovnika): gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Trgovina s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi med EU in Palestino (A7-0300/2011 - Maria Eleni Koppa) (glasovanje)
  8.2.Sporazum EU-Mehika o nekaterih vidikih zračnega prevoza (A7-0298/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (glasovanje)
  8.3.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Zelenortski otoki (A7-0299/2011 - Pat the Cope Gallagher) (glasovanje)
  8.4.Memorandum o sodelovanju med EU in ZDA pri raziskavah in razvoju na področju civilnega letalstva (A7-0301/2011 - Herbert Reul) (glasovanje)
  8.5.Razširitev področja uporabe uredbe o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami v euroobmočju (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (glasovanje)
  8.6.Financiranje raziskav in inovacij v EU (A7-0302/2011 - Marisa Matias) (glasovanje)
  8.7.Sistem Evropskih šol (A7-0293/2011 - Jean-Marie Cavada) (glasovanje)
  8.8.Prihodnja kohezijska politika Unije (A7-0287/2011 - Michael Theurer) (glasovanje)
  8.9.Evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči (A7-0283/2011 - Elisabetta Gardini) (glasovanje)
  8.10.Profesionalni čezmejni prevoz eurogotovine po cesti med državami članicami v euroobmočju (A7-0076/2011 - Sophie Auconie) (glasovanje)
  8.11.Blago in tehnologija z dvojno rabo (A7-0028/2011 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  8.12.Turizem v Evropi (A7-0265/2011 - Carlo Fidanza) (glasovanje)
  8.13.Varnost v cestnem prometu v Evropi (A7-0264/2011 - Dieter-Lebrecht Koch) (glasovanje)
  8.14.Infrastruktura jezov v državah v razvoju (A7-0213/2011 - Nirj Deva) (glasovanje)
  8.15.Pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano (A7-0284/2011 - Gabriele Zimmer) (glasovanje)
  8.16.Enostranske izjave v zapisniku sej Sveta (A7-0269/2011 - Rafał Trzaskowski) (glasovanje)
  8.17.Nova trgovinska politika za Evropo v okviru strategije EU 2020 (A7-0255/2011 - Daniel Caspary) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Ura za vprašanja predsedniku Euroskupine Jean-Claudu Junckerju
 13.Tedenska dejavnost v generalni skupščini Združenih narodov, zlasti mirovni proces na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)
 14.Vrh vzhodnega partnerstva (Varšava, 29. september) (razprava)
 15.Vprašanje spolne usmerjenosti in spolne identitete na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice (razprava)
 16.Napetost med Turčijo in Ciprom (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1920 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6904 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov