Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 28. september 2011 - Strasbourg Revideret udgave

8. Program for gratis uddeling af fødevarer (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  El Presidente. − Como punto siguiente tenemos las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el programa de distribución gratuita de alimentos 2011/2845(RSP).

 
  
MPphoto
 

  Marek Sawicki, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Dziękuję za włączenie tego punktu pod dzisiejsze obrady. Ta debata dotyczy spraw fundamentalnych – dotyczy solidarności europejskiej, jej obecnego stanu, dotyczy europejskiej, czyli naszej odpowiedzialności za słabszych, ubogich, wykluczonych (często nie z własnej winy).

Jestem Państwu wdzięczny za możliwość poinformowania o postępach w pracach nad tym istotnym dossier. Wiem, że w marcu 2009 roku Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął sprawozdanie posła Siekierskiego, a ostatnio w lipcu 2011 roku wystosował apel o szybkie znalezienie rozwiązania, aby program żywnościowy mógł być kontynuowany w kolejnych latach. O znaczeniu tego programu dla naszych obywateli świadczy fakt, że z unijnej bezpłatnej pomocy żywnościowej korzysta 18 milionów osób (nie tylko ludzie bezrobotni, bezdomni, migranci, osoby w podeszłym wieku, upośledzeni społecznie, ludzie w różny sposób poszkodowani przez los, ale także rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci). Przypominam, że ponad 80 milionów osób jest zagrożonych ubóstwem w Unii Europejskiej, w tym 20 milionów dzieci.

Wiem, że w realizację programu zaangażowanych jest tysiące lokalnych organizacji charytatywnych, setki, tysiące wolontariuszy, którzy rozdają żywność ubogim. Zwykle robią to młodzi ludzie, którzy w ten sposób uczą się pomagać innym. Program ten od przeszło 20 lat nie tylko przyczynia się do realizacji celów wspólnej polityki rolnej, ale przyczynia się także do budowy społeczeństwa obywatelskiego, do rozwoju społecznego. Możemy powiedzieć, że program realizuje cele strategiczne Unii Europejskiej 2020. Miliony obywateli, organizacje charytatywne czekają na pomyślne informacje ze Strasburga i Brukseli. Zapewne wielu przysłuchuje się tej dzisiejszej debacie.

Obecny program umożliwia przekazywanie żywności z zapasów interwencyjnych na rzecz wyznaczonych organizacji, które rozprowadzają ją wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej. W ostatnich latach wspólna polityka rolna uległa zasadniczej zmianie. Zakupy interwencyjne jako narzędzie regulacji rynku zostały całkowicie wycofane w przypadku niektórych produktów lub znacząco ograniczone. W konsekwencji na przestrzeni lat znacząco wzrosło uzależnienie programu pomocy żywnościowej od zakupów z rynku. Choć wciąż prowadzone są działania w ramach tego programu, znacznie ograniczone zostały zasoby przyznane mu na przyszły rok. Istnieje obawa, że w 2013 roku zasoby te ulegną dalszemu ograniczeniu lub nawet całkowicie ich zabraknie.

W tym miejscu chciałbym stanowczo podkreślić, że prezydencja dąży do wypracowania kompromisu umożliwiającego kontynuację programu w pełnym jego wymiarze. W Radzie większość państw członkowskich opowiada się za programem, ale występuje mniejszość blokująca. Kraje przeciwne programowi argumentują swoje stanowisko w sposób różny. Większość twierdzi, że program realizuje cele polityki społecznej, a ta jest w gestii państw członkowskich, dlatego też ich zdaniem Unia Europejska nie powinna wspierać ludzi ubogich z budżetu unijnego. Niestety trudno mi się zgodzić z takim podejściem. Nie chcę krytykować tych państw, gdyż nie jest to rola prezydencji. Słowo solidarność w tym przypadku oznacza pomoc najbardziej potrzebującym. Pamiętajmy, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Jak Komisja powtarza, nie ma żadnych przeciwwskazań budżetowych ani prawnych, aby program był kontynuowany. W budżecie unijnym mamy zarezerwowaną kwotę 500 milionów euro rocznie. Realizacja programu kosztuje jednego obywatela zaledwie 1 euro rocznie. Komisarz Cioloş wyjaśniał wielokrotnie, że wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 13 kwietnia 2011 roku nie jest przeszkodą dla podjęcia politycznej decyzji. W celu zmiany zaskarżonego przepisu Komisja pięć miesięcy później przedstawiła zmieniony wniosek. Jego przyjęcie w obecnym lub nieco zmodyfikowanym kształcie rozwiąże problem legalności zakupów z rynku. Tak więc wszystko jest w rękach Rady i Parlamentu. Przeciwnicy programu nie mają żadnych podstaw, aby zasłaniać się kwestiami prawnymi czy technicznymi. Powiedzmy sobie szczerze: to na ich barkach leży odpowiedzialność za losy tego programu. W tej sprawie nie mogą się zachowywać jak chory, który rozbija termometr.

Ograniczając lub likwidując program, nie ograniczamy ubóstwa. Ono uderzy naszą Europę ze zdwojoną siłą. Nie wstydźmy się biedy, lecz aktywnie ją ograniczajmy. Jak Państwo wiecie, Komisja zaproponowała, by w nowych wieloletnich ramach finansowych przesunąć finansowanie pomocy żywnościowej z działu II do działu I. Zdaniem Komisji tam właśnie, ze względu na swoje założenia, program ten wpisuje się lepiej w strategię Europa 2020. W odpowiednim czasie Komisja przedstawi nowy wniosek ustawodawczy dotyczący okresu rozpoczynającego się w roku 2014. Miejmy nadzieję, że program znajdzie wtedy poparcie wszystkich państw członkowskich. Oczywiście program nie rozwiąże problemu ubóstwa, ale może przyczynić się do jego redukcji. Nawet w najbogatszych państwach Unii Europejskiej znajdują się osoby potrzebujące, które przeżywają problemy. Ubóstwem dotknięte są nie tylko osoby z miast, ale zwłaszcza te zamieszkujące małe miasteczka lub słabo zaludnione obszary wiejskie.

Z powodu trwającego kryzysu gospodarczego, rosnącego bezrobocia zwiększa się liczba ludzi, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych – im trzeba pomóc, im musi pomóc Unia Europejska. Z tego właśnie względu umieściliśmy ten program w porządku posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu. Ostatnia debata na forum Rady na wniosek polskiej prezydencji była debatą publiczną. Każdy obywatel mógł ją śledzić w internecie. Niestety od 3 lat w sprawie rozwiązań mamy w Radzie impas. Szkoda, że w czasie kryzysu, kiedy liczba potrzebujących żywności rośnie, wrażliwość społeczna, zwykły solidaryzm europejski u niektórych polityków maleje.

Sprawa programu żywnościowego dla najuboższych zostanie omówiona prawdopodobnie na październikowej Radzie ds. Polityki Społecznej. Chcę pana przewodniczącego oraz szanownych europosłów zapewnić, że prezydencja robi wszystko, co w naszej mocy, by znaleźć rozwiązanie w ramach bieżących dwustronnych kontaktów z rządami państw członkowskich sprzeciwiających się wnioskowi zarówno na szczeblu ministrów rolnictwa, jak i szefów rządu.

Wiem, że niektóre delegacje zastanawiają się, czy decyzji w tej sprawie nie powinna podjąć Rada Europejska w dniach 17-18 października. W tej sprawie wyślę w najbliższych dniach list do przewodniczącego, pana Van Rompuya.

Prezydencja jest w pełni świadoma, że wnioski Komisji cieszą się zdecydowanym poparciem wielu europosłów. Poparcie takie deklaruje też wiele państw członkowskich. Mogę jedynie zapewnić Wysoką Izbę, że dołożymy wszelkich starań, by przełamać obecny impas i jak najszybciej wypracować uzgodnione stanowisko w Radzie. Pięć poprzednich prezydencji nie było w stanie poczynić postępów i rozbić mniejszości blokującej ale wciąż wierzę, że uda się dokonać tego za mojego przewodnictwa.

Chciałbym podziękować tej Izbie za poparcie programu, ale zwrócić się również do Państwa o pomoc w przekonaniu rządów i parlamentów krajowych, które opowiadają się przeciwko unijnej pomocy żywnościowej dla najuboższych osób w Unii Europejskiej. Liczę bardzo na Państwa zaangażowanie.

Program ten jest potwierdzeniem, że Unia Europejska czuje się odpowiedzialna za najbardziej potrzebujących obywateli, promuje idee solidarności. Miliony obywateli Unii Europejskiej ma świadomość, że w trudnych momentach Unia Europejska o nich nie zapomina. Mogą oni liczyć na pomoc Brukseli i Strasburga. Nie wyobrażam sobie, żeby program ten nie był kontynuowany w przyszłości. Straci na tym nie tylko wizerunek Unii Europejskiej i unijnych instytucji, ale stracimy my wszyscy.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le thème du programme d'aide alimentaire aux plus démunis dont nous débattons aujourd'hui est un thème extrêmement important, et d'une grande actualité.

Nous savons tous que, suite à la crise économique grave, le nombre de citoyens qui font appel à ces programmes pour être nourris a augmenté dramatiquement. Les files qui s'étirent devant les organisations caritatives en offrent un témoignage éloquent. Or, depuis vingt-cinq ans, nous avons un programme qui fait ses preuves en soutenant ces organisations. 440 000 tonnes par an leur sont distribuées, ce qui représente plus de la moitié de ce que les banques alimentaires fournissent aux plus pauvres dans les États membres. Ce sont 18 millions de personnes qui attendent notre décision. Les bénéficiaires de ce programme sont 18 millions chaque année en moyenne. Alors qu'un programme existe et fonctionne correctement, certains veulent le faire disparaître en ce moment précis où, peut-être, plus que jamais, nous en avons besoin.

Je vais être très clair sur ce point. Les questions juridiques et financières qui se posent pour que le programme puisse continuer à exister peuvent être résolues pour 2012 et 2013. Ce qui manque, c'est la volonté politique de certains. Là aussi, je souhaite être clair: on ne peut pas se cacher derrière un arrêt de la Cour de justice européenne. L'arrêt de la Cour de justice européenne ne met pas en cause l'opportunité de ce programme. Ce qu'il met en cause, c'est une base juridique, qui doit être actualisée, et c'est justement aux institutions politiques de décider de la modification de cette base juridique.

De ce point de vue, la Commission européenne a clairement fait son choix, puisque, pour la période d'après 2013, elle a déjà proposé dans le cadre de ses propositions concernant le nouveau cadre financier pluriannuel, d'inscrire ces programmes dans la politique de cohésion économique et sociale, avec un budget de 2,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Ceci justement pour assurer la pérennité de ces programmes. Pour les années 2012 et 2013, qui sont actuellement en cause et qui appellent l'urgence, la proposition de la Commission, que le Conseil a mise en délibération depuis 2008 et que j'ai amendée en septembre 2010, pour prendre en compte vos remarques, permettrait de faire la soudure entre les règlements actuels limitant les achats principalement aux produits d'intervention, et l'année 2014, à partir de laquelle on aura aussi une nouvelle base juridique dans le cadre de la politique de cohésion sociale.

J'ai déjà prévenu le Conseil, comme M. le Président Marek Sawicki l'avait dit, que, si une telle décision ne devait pas intervenir du côté du Conseil dès maintenant, puisque le Parlement a déjà exprimé son point de vue, le plan de 2012 ne représenterait qu'un quart de celui des années passées. Et pour 2013, il n'y aura pas de plan, puisqu'il est assez peu probable qu'on ait une intervention importante sur le marché permettant de disposer de stocks publics. S'il n'y a pas modification de la base réglementaire actuelle au titre de la décision politique que le Conseil devrait prendre, on risque de ne pas pouvoir allouer ne fût-ce qu'un euro au programme 2013, alors que le budget existe.

Je souhaiterais aujourd'hui vous remercier pour le soutien constant que vous avez apporté à ce dossier et, notamment, pour votre résolution récente du 7 juillet, qui met l'accent sur la nécessité de trouver un accord permettant le maintien de ce dispositif.

Je suis également conscient qu'une grande partie d'entre vous a exprimé le souhait que le programme continue d'être financé entièrement par le budget communautaire. À cet égard, j'ai montré de quelle flexibilité j'étais capable pour ce qui est des conditions à créer pour que tous les États membres intéressés puissent participer. Et je l'ai montrée aussi au Conseil, je suis prêt à me montrer flexible si le Conseil arrive à trouver une majorité pour prendre la décision.

J'ai pris acte de la discussion qui a eu lieu au Conseil le 20 septembre; la Commission est en train d'examiner les solutions pour tenter de débloquer la situation et, éventuellement, de proposer une base juridique commune pour la politique agricole commune et la politique sociale de manière que nous puissions en disposer dès maintenant pour les années 2012 et 2013. J'espère pouvoir débloquer la situation politique au sein du Conseil.

Je compte sur votre soutien actif pour permettre un accord rapide, car je pense que c'est là une occasion de plus de montrer que l'Europe ne se limite pas à Bruxelles ou à Strasbourg, mais que l'Europe, c'est une affaire de terrain et que ce programme est par excellence un programme de terrain. Je pense que nous ne devons pas avoir peur d'assumer politiquement cette Europe de terrain. Nous croyons en la concrétisation quotidienne de cet idéal et je suis convaincu que vous resterez toujours fidèles à cet idéal, à ce principe de réalisation de choses concrètes sur le terrain propres à montrer aux citoyens que l'Europe agit sur le terrain et qu'elle est solidaire.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! W wyniku kryzysu, który trwa już wyjątkowo długo, warunki życia obywateli Europy uległy znacznemu pogorszeniu: rośnie bezrobocie, duża część pracowników otrzymuje mniejsze płace, ceny detaliczne żywności ciągle rosną, skala ubóstwa poszerza się. Biedniejsi emeryci oszczędzają na wydatkach na żywność, aby móc kupić lekarstwa. Wielu z nich, podobnie jak duża część bezrobotnych, korzysta z bezpłatnej dystrybucji żywności.

W Europie mamy już około 80 milionów ludzi żyjących w ubóstwie lub na granicy ubóstwa. Co mamy powiedzieć ludziom, którzy nas pytają: dlaczego w takiej sytuacji Unia obcina wydatki na bezpłatną dystrybucję żywności? W toku reformowania Wspólnej Polityki Rolnej ograniczany jest coraz bardziej skup interwencyjny. Czy z tego tytułu, że zmniejsza się liczba i wielkość produktów w zapasach, mamy ograniczyć dostarczanie niedożywionym ludziom bezpłatnej żywności?

Nie tak dawno dyskutowaliśmy nad tym zagadnieniem na tej sali plenarnej. Właściwie wszyscy jednoznacznie wypowiadali się za utrzymaniem bezpłatnej dystrybucji żywności na dotychczasowym poziomie. Więc pytam: dlaczego głos parlamentarzystów, którzy mają mandat z nadania wyborców, nie jest brany pod uwagę? Myślę, że powinno nam być bardzo przykro z tego powodu. Bo jaka jest wiarygodność instytucji unijnych, które tak często odwołują się do solidarności, wyrównywania szans, przeciwdziałania wykluczeniu?

Należy również przypomnieć, że walka z ubóstwem jest jednym z celów strategii „Europa 2020”. Cieszę się, że znaczenie programu bezpłatnej dystrybucji żywności dla łagodzenia skutków kryzysu docenił pan przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso, wspominając o tym w swoim dzisiejszym wystąpieniu w debacie o stanie Unii. Apeluję do rządów i posłów tych krajów, które blokują przyznanie odpowiednich środków na ten szczytny cel, prosząc jednocześnie o zmianę ich stanowiska. W projekcie perspektywy finansowej 2014-2020 zarezerwowano na realizację tego programu kwotę w wysokości 2,5 mld euro, tj. 350 mln euro rocznie, podczas gdy dotychczas na realizację programu przeznaczano 500 mln rocznie, co oznacza redukcję o 30%. A więc ilość środków na realizację tego powinna być zwiększona w nowej perspektywie finansowej do 3,5 mld rocznie, żebyśmy utrzymali...

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Ministro, caros Colegas, o debate em que estamos aqui a participar não deveria sequer ter existido. O mais elementar bom senso e sentido de solidariedade deveriam ter já resolvido o problema que estamos aqui hoje a debater.

No espaço europeu que consideramos o expoente da prosperidade, da liberdade e da justiça, existem hoje, segundo as próprias estimativas da União Europeia, mais de 40 milhões de pessoas em risco de pobreza alimentar, isto é, sem acesso a uma refeição completa de dois em dois dias.

Em 2009, foram distribuídas 440 mil toneladas de alimentos a cerca de 18 milhões de pessoas. Ninguém duvida de que em 2012 a situação será ainda mais grave. A crise económica e financeira, que não pára de se agravar, tem lançado no desemprego muitas pessoas e famílias, num contexto em que as políticas sociais têm sido drasticamente reduzidas.

É, por isso, incompreensível e inaceitável a atitude de seis Estados-Membros que bloquearam a saída legal para que o financiamento para a ajuda alimentar se pudesse manter em 2012 ao nível dos anos anteriores.

Saúdo, por outro lado, o gesto da Comissão, na pessoa do Sr. Comissário, que se empenhou em encontrar a solução legal adequada para contornar a questão suscitada pelo Tribunal Europeu.

A atitude do Conselho revela uma insensibilidade social chocante que contraria todos os valores em que está alicerçada a construção europeia. Denuncio, por isso, com veemência, a posição recente do Conselho de Ministros da Agricultura e apelo à Presidência polaca e aos Chefes de Estado e de Governo para que, na sua próxima reunião, resolvam de uma vez por todas este problema e desautorizem os seus ministros da Agricultura, repondo a imagem de solidariedade e de justiça que é apanágio da Europa e que alguns ministros parecem, infelizmente, ter esquecido.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, we find ourselves in a very difficult situation here today regarding this programme. In my opinion – and I want to make this very clear – this programme belongs in social policy and not European agricultural policy. I believe that perhaps we should go further, and it should be a national responsibility. That is why we will support the move proposed by the Commission in its post-2014 MFF, which seeks a long-term solution to the problem and paves a way for a solution to be found when it is moved from Heading 1 to Heading 2.

However, the situation we face today concerning the next two years of this programme is completely and utterly unacceptable. We need to find a swift solution. The risk is clear. The money available to charities in 20 Member States will drop from EUR 500 million to only EUR 113 million if the Council continues to block a solution, leaving over 18 million poor in need who normally benefit from the programme.

That is a scandalous situation that we find ourselves in. It is not acceptable to let this happen in 21st century Europe, especially at a time of crisis. We need to urge the Council to take their responsibilities seriously. Regardless of whether you believe the programme should be national or whether it should be moved to social policy, there is a duty to find a way forward to solve the problem for the next two years and to find a transitional solution to unlock the situation for the coming two years. The Council should work together with the Commission and Parliament to end this short-term deadlock.

We need to find a proper, agreed, solid basis for the long-term future of this programme. It is unacceptable that the poor should be taken hostage by this legal dispute and this inability of the Council to find a common line. It is now time that national governments took their responsibilities seriously and worked together with the Commission and this Parliament to come up with a quick solution that ensures that those who need this programme for the years 2012 and 2013 are satisfied and that their needs are met.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, on behalf of the ECR Group. – Mr President, like the last speaker, I think we are in a difficult position on this particular issue. While I recognise this has helped over 18 million people and has done a tremendous job throughout the whole of the European Union in many areas where it is implemented, we are now in a position where the funding is seriously being questioned. We have to deal with this, and the Minister made it clear that stocks in 2013 are going to be more limited than they will have been in 2012. That is a reality. We all know that the security of food supply is not there as it has been in the past, and this is a tremendous challenge for us all.

But like the previous speaker, let me say I have to question whether this should come out of an agricultural budget or the social budget. I think we have to get it right. We cannot just simply fudge something because we disagree with it in many ways, so which fund would pay? I think this is the bottom line and question. I would ask Commissioner Cioloş whether this fund is effective and efficient.

We all know about the waste of food and we have talked about the food that is being wasted throughout Europe. Is this the best way to deal with poverty? I think we have to get underneath this if we want to find a solution. I recognise there is a great risk of poverty throughout the whole of the European Union, and I recognise that and I want from the bottom of my heart to help, but we have to question it. I sincerely hope and trust that a solution to this problem can be found. I want the Agriculture Council to find that solution, because I do not believe we can simply turn a blind eye. However, I do not necessarily believe we are addressing the problem in the right way.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, le nombre de pauvres et de chômeurs ne cesse d'augmenter au sein de l'Union européenne. Plus de 43 millions d'Européens sont menacés de pauvreté alimentaire. L'heure est grave. Aujourd'hui, six États membres veulent mettre fin au programme d'aide alimentaire sans aucune solution de remplacement: l'Allemagne, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la République tchèque. Certes, il y a une décision de la Cour de justice et nous devons la respecter. Toutefois, Monsieur le Commissaire, le Parlement vous a interpellé, en juillet dernier, sur une initiative de notre groupe, les Verts, et vous avez fait des propositions pertinentes pour sauvegarder le programme.

Les Verts sont prêts à travailler avec vous sur des solutions à long terme mais, dès lors que des millions de personnes dépendent de ce système, nous ne pouvons pas laisser diviser par quatre le budget de l'aide alimentaire. L'urgence est réelle. Si rien n'est fait d'ici la fin de l'année, ce sont plus de 300 millions d'euros qui manqueront aux banques alimentaires, et rien ne garantit que les gouvernements nationaux seront capables de prendre le relais pour combler ce manque. C'est donc une réelle question de solidarité entre les peuples. Ne laissons pas une minorité de gouvernements irresponsables priver des millions d'Européens d'une aide alimentaire parce que c'est, avant tout, une question de survie.

La lutte contre la pauvreté et la malnutrition nécessite également une réforme de la PAC. Nous devons changer fondamentalement notre façon de produire afin de rapprocher la production alimentaire et les populations – notamment les plus pauvres – qui ont aussi droit à une alimentation saine et équilibrée.

Seule une PAC vraiment durable nous permettra d'assurer que moins d'Européens auront besoin de l'aide alimentaire. Le Conseil doit revenir à la raison et laisser ceux qui sont dans le besoin recourir à cette aide vitale.

Je m'adresse, en particulier, au futur gouvernement danois, qui aura la responsabilité d'assurer la présidence de l'Union européenne dès janvier. Revenez à la raison! Faut-il des émeutes de la faim en Europe pour se rendre compte de l'impérieuse nécessité de changer de logique? Quand il s'agit de sauver les banques, le Conseil sait trouver les solutions, mais quand il s'agit de sauver les banques alimentaires, il n'y a plus personne!

Le Parlement a eu des mots forts la dernière fois: "Les êtres humains sont plus importants que la finance." Il est grand temps de le réaffirmer. Nous serons, en tout cas, très vigilants, et nous ne manquerons pas de renouveler notre appel de manière constructive.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Notleidende bedürfen nicht des Mitleids oder des Zynismus, sondern der Verwirklichung ihrer Rechte als Bürgerinnen und Bürger. Wir haben gestern hier in demselben Raum über das Menschenrecht auf Nahrungssicherheit in den Entwicklungsländern gesprochen, und heute müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass einige Regierungen – wie die von Deutschland, Dänemark, Tschechien, Schweden, den Niederlanden und Großbritannien – bewusst Menschen dieses Recht beschneiden, indem sie die Fortsetzung des Programms „Kostenlose Lebensmittel“ verweigern. 43 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind von Ernährungsarmut betroffen, d. h. sie können sich nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollwertige, ausgewogene Nahrung leisten. 19 Millionen Menschen sind auf das Programm „Kostenlose Lebensmittel“ angewiesen.

2010 lautete das Motto zum Europäischen Jahr gegen Armut in Deutschland „Mit neuem Mut“. Wer Arme nur als Zahlen in den Statistiken hin und her schiebt, sollte gefälligst selbst mehr Mut fassen und dafür Sorge tragen, dass in gemeinsamer Solidarität ausreichende und vollwertige Nahrungsmittel für Menschen in allen Regionen der Europäischen Union zur Verfügung stehen.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-н председател, първият урок, който научих в университета, който ми беше преподаден по икономика беше, че безплатен обяд няма. В България има два милиона и половина пенсионери. Много пъти съм ви казвал и ще го кажа пак, че средната пенсия в България е 150 евро.

Когато от тази сума се извадят средствата за комунални услуги и за лекарства, на практика не остава нищо за храна. Ако е вярно това, което г-н Sawicki каза, че на един гражданин на Европейския съюз се пада едно евро участие в програмата, това означава, че българските пенсионери са допринесли за тази програма с два милиона и половина евро от и без това недостатъчните им пари.

В същото време въпросната програма не съществува в моята страна. И въпреки, че аз искам да се присъединя към всички колеги, които говориха преди мен, и смятам, че тази програма трябва да бъде продължена, бих искал да призова комисаря и Комисията да вземат мерки, така че тази програма да стане достъпна за всички нуждаещи се граждани на Европейския съюз във всички държави членки.

Благодаря също на г-жа Zimmer, че назова тези държави, които блокират в момента решението в Съвета. Понеже тя го направи бързо заради краткото време на изказване, искам да помоля г-н Sawicki да повтори имената на тези държави, така че да може всички ние, всички европейски граждани, които са тук на балкона и ни гледат по Интернет, също да чуят кои блокират това правилно социално решение.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie, Herr Kommissar, und Sie, Herr Minister, sowie viele Mitgliedstaaten haben sich für eine Weiterführung der Lebensmittelhilfe für Bedürftige ausgesprochen. Dazu ist – wie wir gehört haben – eine politische Entscheidung notwendig. Die Verantwortung für dieses wichtige Thema liegt aber primär bei den Mitgliedstaaten.

Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen in Europa nicht genügend zu essen haben. Es liegt in der sozialen Verantwortung der Mitgliedstaaten, dies sicherzustellen. In Deutschland gibt es Gesetze, wonach die ausreichende Ernährung für alle Bundesbürger gewährleistet sein muss. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat den Rahmen der bisherigen Hilfe verändert. Marktzukäufen wurden enge Grenzen gesetzt. Das Gericht hat festgestellt, dass das jetzige Programm in der jetzigen Form nicht der Rechtsgrundlage der Verträge entspricht. Ich bin mir bewusst, dass Antworten gefunden werden müssen, um die Hilfe für Millionen Bedürftige in der EU sicherzustellen. Aber ich betone noch einmal: Die sozialpolitische Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten.

Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, statt eines europäischen Programms Programme in den Mitgliedstaaten aufzulegen, die über unseren sozialen Bereich in Brüssel mitfinanziert werden, damit die Nahrungsmittelhilfe in allen Mitgliedstaaten sichergestellt wird. Damit könnten auch die europäische Solidarität, zu der ich mich ausdrücklich bekenne, sichergestellt und die Programme fortgesetzt werden. Die EVP-Fraktion wird sicher mitarbeiten, um Lösungen für die Betroffenen zu finden. Ich habe es einmal in Brasilien erlebt, wo ich mit einer Reisegruppe war, dass uns junge Brasilianer gebeten haben, dass sie das, was wir auf dem Teller noch übrig hatten, bekommen. Für mich war das schockierend, solches in einem reichen Agrarland erleben zu müssen. In Europa darf es überhaupt nicht passieren, dass Menschen nicht genügend zu essen haben.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Sawicki, Commissario Cioloş, il programma di distribuzione degli aiuti alimentari a favore di cittadini a rischio povertà rappresenta uno strumento di straordinaria importanza per la sussistenza delle fasce più deboli della nostra società, un dispositivo che ha rappresentato un successo della politica agricola comune degli ultimi anni e che consente all'Unione di distribuire ogni anno 440.000 tonnellate di cibo gratis ad oltre 18 milioni di poveri e famiglie in difficoltà.

Un numero che purtroppo coinvolge molti bambini e che è destinato ad aumentare in un momento in cui l'accesso al cibo viene definito un diritto fondamentale. Non possiamo quindi che esprimere incomprensione e contrarietà nei confronti della minoranza di blocco a favore dei tagli agli aiuti emersi in sede di Consiglio dei ministri dell'Agricoltura.

Siamo consapevoli della sentenza della Corte di giustizia e lavoreremo perché ci sia un testo dopo il 2013 che tenga conto evidentemente dei rilievi della Corte, ma non possiamo certamente permettere di interrompere questo programma. Credo che, mentre l'Europa oggi discute di 500 milioni di euro di un programma di aiuto agli indigenti, negli Stati Uniti per oltre quarant'anni la legge americana, il Fair Deal, guarda agli aiuti agli indigenti con un programma di oltre 20 miliardi di dollari.

Credo che sia quindi davvero necessario profondere tutti i nostri sforzi e ringrazio in questo la Presidenza polacca e il ministro Sawicki, ringrazio anche il coraggio e la forza con cui il Commissario Dacian Cioloş ha voluto prendere a cuore questo problema. Dobbiamo trovare una soluzione.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - Mr President, at present 43 million people in the EU are at risk of food poverty, meaning that they cannot afford a meal with meat, chicken or fish every second day. The blocking minority in Council towards this programme is unacceptable. Opposition to this scheme on the basis of competence, bureaucracy or budget are semantics that mean nothing to those who are hungry and rely on this programme.

One of the five objectives of the EU 2020 strategy is the reduction of poverty and social exclusion in the European Union. This programme represents a real method of physically addressing poverty that delivers immediate results. While it does not address the root causes of poverty it improves the immediate situation for those who cannot afford to feed themselves or their families. Sometimes we need to take the small goals and not always be looking at the ideological bigger picture.

Many EU programmes addressing poverty and social inclusion are very well intentioned and well written but they often stay on paper without ever benefiting the EU citizens they are targeting. This programme directly assists organisations and currently provides food for 13 million people suffering from poverty in 19 Member States and has distribution chains involving some 240 food banks and charities. That is real and measurable assistance on the ground, directly benefiting those who need it most and not just an aspirational goal.

A little bit of common sense if not some compassion is required from EU leaders on this issue and I welcome the comments by the President of the Commission on this earlier today and also the contributions from the Commissioner and the Minister earlier in this debate. Now is not the time to be playing politics with such an important programme.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, já por diversas vezes aqui sublinhámos a importância de manter um regime de ajuda alimentar gratuita de que beneficiam cerca de 18 milhões de pessoas, como aconteceu em 2009. E, sabendo-se que mais de 43 milhões de pessoas estão numa situação de pobreza extrema e em risco de pobreza alimentar, incluindo 20 milhões de crianças, que também aqui na Europa procuram às vezes no caixote do lixo a comida que não têm em casa, não se pode aceitar que este programa seja reduzido de 500 milhões para apenas 113 milhões de euros em 2012 e em 2013.

Sendo certo que a pobreza exige outras medidas de fundo e não políticas ditas de austeridade, que só estão a agravar a pobreza e a exclusão social, é fundamental que se tenha em conta a resolução do Parlamento Europeu do passado dia 4 de Julho, incluindo também a promoção de um acordo sobre rendimentos mínimos garantidos, na base de 60 % do rendimento médio nacional de cada Estado-Membro.

É tempo de a Comissão também apresentar aqui uma proposta sobre este tema.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, es steht außer Zweifel, dass es Aufgabe der Öffentlichkeit ist, Menschen, die in Armut leben, zu unterstützen, und dass es unsere Aufgabe ist, darauf zu achten, dass unsere 500 Millionen Bürger zumindest genug zum Essen haben. Es steht auch außer Zweifel, dass uns dieses Programm Sympathien bringt. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo uns Sympathien nicht ganz schlechttun.

Ich möchte daran erinnern, dass wir in diesem Haus vor nicht allzu langer Zeit die Agenda 2020 verabschiedet haben, in der steht, dass die Verringerung der Armut ein Ziel bis zum Jahr 2020 ist. Wenn wir heute ein Programm streichen, das in diese Richtung geht, dann ist das nicht ganz konsequent – auch unter dem Gesichtspunkt, dass Lebensmittel in den nächsten Jahren sicher nicht billiger, sondern wohl eher teurer werden. Aber es muss schon so sein, dass dieses Programm ein wirkliches Programm zur Bekämpfung der Armut ist und dass es in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten durchgeführt wird, die ja an und für sich für die Sozialpolitik zuständig sind.

Es darf auch nicht ein Programm sein, das wie in anderen Staaten – es wurde schon erwähnt, in den Vereinigten Staaten von Amerika – ein ganz einfaches Instrument der Agrarpolitik ist, bei dem es also vor allem darum geht, die Überschüsse abzubauen.

Wir haben Größenordnungen, wie sie z. B. die Vereinigten Staaten anwenden, also einen ganz bedeutenden Prozentsatz des gesamten Agrarhaushaltes, in der Europäischen Union nicht notwendig. Unsere Agrarpolitik funktioniert vollkommen anders.

Deswegen wird es dringend notwendig sein, kurzfristig – d.h. immer innerhalb des derzeit laufenden Finanzrahmens – das Programm wieder zu öffnen und darauf zu achten, dass es weiter- und fortgeführt wird. Langfristig werden wir uns wohl im Sinne des Spruchs des Gerichtshofs überlegen müssen, ob das Ziel mit anderen Methoden besser erreicht werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Estelle Grelier (S&D). - Monsieur le Président, le Conseil des ministres européens de l'agriculture a échoué à s'opposer à une diminution de 75 % de l'aide alimentaire européenne en faveur des plus démunis. 75 %!

Nous constatons tous, sur le terrain, que le blocage de ce dossier par une minorité d'États membres suscite un émoi, une incompréhension et une exaspération au sein de l'opinion publique, des associations caritatives et de leurs bénévoles et, bien entendu, des bénéficiaires. Cette situation porte atteinte à la crédibilité et à l'image de l'Union.

Les citoyens perçoivent que l'Europe consacre beaucoup d'énergie et de moyens à rassurer les marchés, comme en témoigne le discours de M. Barroso ce matin, et qu'elle se mobilise de moins en moins pour porter secours aux populations les plus durement touchées par la crise. Cela alimente un sentiment d'injustice et de défiance à l'égard des institutions européennes, potentiellement explosif sur le plan social et démocratique.

Notre assemblée a pris ses responsabilités, Monsieur le Commissaire – vous l'avez dit –, la Commission également. Que les États – y compris la France, dont les dirigeants pleurent des larmes de crocodiles sur ce dossier – se mettent d'accord. S'ils le veulent – vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, c'est une question de volonté politique – lundi, ce sujet est clos au Conseil des ministres de l'emploi et des affaires sociales. Il n'aurait jamais dû être ouvert par solidarité et respect pour les bénéficiaires.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). - Monsieur le Président, nous le voyons avec la crise de l'euro, nous le voyons avec la question du programme d'aide alimentaire pour les plus démunis: les égoïsmes nationaux sont tristement de retour. Les États membres se replient frileusement sur eux et le principe de solidarité, qui a fondé et inspiré la création de l'Europe, est mis à mal tous les jours. Ceci n'est pas acceptable. Et ça l'est d'autant moins quand cela affecte les plus pauvres, ceux qui sont confrontés aux plus grandes difficultés et ceux qui ont, vitalement, besoin d'obtenir de l'aide alimentaire auprès des associations caritatives. Ils sont aujourd'hui plus de 13 millions en Europe et l'Europe ne peut et ne doit pas les laisser tomber.

Monsieur le Commissaire, vous l'avez vous-même exprimé avec une grande justesse dans tout ce que vous avez dit et écrit: "L'Union européenne ne peut pas faire défaut." Les États membres doivent donc mettre fin à cette situation inacceptable de blocage. Il en va, d'abord et essentiellement, de la dignité des plus démunis et des plus pauvres, surtout à un moment où la crise s'abat sur notre continent. Mais il en va aussi de la dignité de nos institutions européennes. Dans ce combat, je le dis à la Commission et à la Présidence du Conseil, vous devez savoir que nous sommes à vos côtés, que nous sommes, ici, tous rassemblés et pleinement engagés dans ce combat.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). - Monsieur le Président, au-delà de tous les beaux discours qu'on entend ici, il y a une double tache noire sur le fronton de notre Union européenne.

D'abord, peut-on se contenter de constater en permanence l'augmentation de la pauvreté comme un phénomène naturel? Je crois plutôt que c'est la marque de l'échec de cette Europe ultralibérale, et l'austérité va encore l'aggraver. Ensuite, il y a l'imminence d'une catastrophe alimentaire, parce qu'on s'apprête à supprimer l'aide alimentaire à ces mêmes pauvres alors qu'il faudrait l'augmenter.

De quoi parle-t-on au juste? De moins de 500 millions d'euros pour permettre à 18 millions de personnes de manger au moins une fois tous les deux jours, alors qu'a été mis en place un plan de 440 milliards d'euros visant à sécuriser les banques.

Certes, il y a moins d'interventions agricoles, comme cela a été dit, mais il y a toujours des subventions aux exportations, Monsieur le Commissaire. Il existe donc des crédits. D'autre part, on peut aussi ouvrir un chapitre nouveau "Cohésion sociale pour l'aide aux plus démunis". Or, cela, je crois, ne peut se faire en réduisant les fonds sociaux et les fonds de cohésion.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, cela fait maintenant plus de trois ans que le débat autour du plan d'aide aux plus démunis se trouve désespérément enlisé au Conseil. Cette situation intenable de blocage n'est pas acceptable. Elle est d'autant moins acceptable que l'arrêt de mort de ce plan est prononcé au moment même où notre continent connaît une crise économique et sociale d'une violence sans précédent, qui plonge dans la tourmente tant de nos concitoyens.

Il est des symboles qui construisent l'Europe et d'autres qui la fragilisent dangereusement. Veillons à ne pas détruire, aujourd'hui, ce qui a été patiemment bâti hier, surtout au moment où les difficultés que nous connaissons semblent distendre les liens qui unissent nos États et poussent les peuples à des sentiments nationalistes qui tournent le dos à l'Europe.

Rétablir le chacun pour soi comme réflexe normal et acceptable ne correspond pas à ma conception de l'Europe et ce n'est pas, non plus, celle du groupe démocrate-chrétien auquel j'appartiens. Nos peuples méritent mieux! Ils méritent l'Europe que nous construisons ensemble depuis plus de cinquante ans, mais une Europe qui ne se résume pas à une simple entente économique. Elle incarne au contraire des valeurs qu'il nous faut, plus que jamais, embrasser, des valeurs qui placent l'homme au centre des préoccupations politiques.

Il est impératif de sortir, aujourd'hui, des débats juridiques stériles, pour prendre des décisions politiques justes et responsables. Une affectation au Fonds social européen, au sein d'un fonds créé spécifiquement, au titre de la politique agricole commune révisée, le débat n'est pas là! Il n'est plus là!

L'arrêt de la Cour de justice crée désormais une situation d'urgence qui frappera bientôt 18 millions d'Européens qui bénéficient de l'aide alimentaire. La véritable question est, désormais, de savoir quelle est notre conception commune de l'Europe et de son avenir.

Ma conviction est que son destin ne passera, en aucun cas, par une renationalisation complète ou partielle de l'aide alimentaire, fût-ce symboliquement. Ne nous y trompons pas, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à relever les immenses défis qui sont aujourd'hui face à nous. Ce n'est qu'ensemble, et en nous montrant unis et solidaires que, sur notre continent, nous conserverons demain les moyens d'assurer un horizon de prospérité à l'ensemble de nos concitoyens.

Monsieur le Commissaire, vous avez proposé des mesures de manière courageuse, il est grand temps de ...

(Le Président retire la parole à l'orateur.)

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil en exercice, ceci n'est pas un débat, ceci est une suite de monologues qui vont tous dans le même sens, parce que nous partageons tous la même opinion avec quelques divergences de vues sur les modalités.

Mais il faut répéter que ce n'est pas l'Europe qui est responsable, que ce sont les six gouvernements des pays qui ont déjà été cités, mais qu'il faut répéter. Les gouvernements de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la République tchèque, du Danemark et de la Suède, pays en plus qui ne figurent pas parmi les plus pauvres de l'Union européenne, mais qui sont parmi les plus égoïstes – ou qui le deviennent. Et ce qu'il faut absolument faire comprendre à ces pays, c'est qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'ils veulent être responsables, coupables et se rendre complices de non-assistance à personnes en danger? Car c'est de cela qu'il s'agit.

Le programme mérite d'être maintenu, a fortiori en période de crise et pour les 18 millions de citoyens européens les plus démunis. Dans trois mois, c'est l'hiver. Il faut trouver les solutions, bien sûr, pour après 2014, mais surtout pour 2012 et 2013, de manière transitoire. Et c'est du juridisme qu'il faut faire, c'est retirer le budget de l'agriculture pour le faire passer à la cohésion sociale sous une ligne "Fonds aux plus démunis". L'Europe ne doit pas se dérober. Les États membres sont bien sûr coresponsables, mais l'Europe ne peut pas se dérober dans ce volet social qui est très important.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - Monsieur le Président, oui, les bras m'en tombent, comme on disait dans mon village autrefois, quand je vois dans notre assemblée aujourd'hui, à la fois Monsieur le Commissaire, la Présidence polonaise et l'ensemble des collègues, quels que soient les bancs sur lesquels ils se trouvent, être tout à fait du même avis sur le caractère scandaleux et indigne de ce débat sur le programme européen d'aide aux plus démunis.

Cette décision est tout à fait scandaleuse et indigne. Cette remise en question est tout à fait irresponsable de la part des six États qui bloquent ou, on pourrait peut-être dire, qui débloquent en ce moment. C'est surtout un signal politique qui risque d'être fatal à ce que nous essayons de construire. Donc, j'appelle solennellement – comme vient de le faire Marc – nos collègues, qui sont aujourd'hui tous d'accord, nos collègues allemands, anglais, suédois, danois, néerlandais et tchèques, à faire pression sur leurs États pour que cesse cette position indigne de notre Union européenne, ce signal politique qui risque de lui être fatal.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE). - Señor Presidente, esta mañana el Presidente de la Comisión, señor Barroso, ha sacado este tema a colación en el debate sobre el estado de la Unión. Eso da una idea de la importancia que la Comisión le da. Ha hablado de esperanza, de inclusión y de solidaridad.

En un momento de crisis económica, como en el que nos encontramos, donde cada vez hay más gente parada, cada vez más gente está rondando el umbral de la pobreza, este bloqueo manifestado por algunos Estados miembros es el más absoluto ejemplo de insolidaridad.

Esos países que se oponen, los más ricos de la Unión Europea, pueden poner en riesgo el mantenimiento de un programa que, con un 1 % del presupuesto de la política agrícola común, ayuda a dieciocho millones de personas.

Tiene razón el señor Comisario cuando saca los colores a esos miembros del Consejo que son incapaces de demostrar solidaridad en este momento.

Animo a la Presidencia polaca a que, de aquí a antes de que acabe su Presidencia, continúe con ese apoyo para sacar adelante este programa. Lo merece. Y lo merecen todas las personas que lo necesitan y merece también esta Unión Europea ese voto de confianza y, sobre todo, esa respuesta a sus ciudadanos.

El Consejo de Ministros de la Unión debería tener en cuenta, además, la opinión del Parlamento de no sólo mantener el programa, sino, incluso, de mejorarlo, como pidió ya esta Cámara.

Me gustaría también recordar a los Jefes de Estado y de Gobierno que esperamos, que confiamos en que en su próxima Cumbre se tomen en serio estos asuntos y desbloqueen de una forma política esta situación.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia deja clara la pertinencia de mantener este programa. Es más, las nuevas perspectivas financieras 2014-2020 avalan su continuidad enmarcándolo en el objetivo de reducción de la pobreza.

Debemos abordar la modificación del Reglamento vigente para que, manteniendo los elementos fundamentales del mismo, se logre articular un mecanismo de puesta en marcha del programa que permita mejorar su planificación.

Es fundamental que, en el marco de nuestra política agraria, estos alimentos de primera necesidad continuen llegando a los más de 18 millones de ciudadanos europeos en situación de exclusión social.

El Parlamento debe lanzar una llamada de atención a la minoría de bloqueo del Consejo. Hemos escuchado muchas veces esta mañana y esta tarde el término «solidaridad». Pensamos que es un valor fundamental de la Unión que empieza por el derecho básico a la alimentación de todos los ciudadanos.

No permitamos que la ceguera de unos pocos dé al traste con un instrumento que, hoy más que nunca, es necesario, y no olvidemos que en ocasiones el mayor beneficio se obtiene en la conciencia y no en las carteras.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, mes chers collègues, l'Europe, ce n'est pas seulement une Union monétaire ou économique. Nos concitoyens attendent d'autres choses, surtout en période de crise économique et sociale. Personne ne peut comprendre que de simples raisons juridiques privent 18 millions de personnes de pouvoir tout simplement se nourrir, ce qui est un droit vital, que nos conventions reconnaissent.

Par voie de conséquence, on ne peut que se réjouir des propos tenus par le commissaire tout à l'heure et demander à chacun de nos collègues d'insister auprès de son gouvernement respectif pour que le Conseil prenne une position digne. La seule position qui puisse être prise ici d'autant plus que les fonds communautaires sont là, c'est de permettre la poursuite de cette aide alimentaire à laquelle nos concitoyens doivent pouvoir prétendre dans des conditions décentes et dignes. C'est une question de dignité, et c'est une question de solidarité.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - În primul rând, permiteţi-mi să-mi exprim satisfacţia, la fel ca şi alţi colegi în dezbaterea de astăzi, în legătură cu faptul că preşedintele Barroso a găsit de cuviinţă să menţioneze acest important subiect al programelor de ajutor alimentar în discursul domniei sale din această dimineaţă despre starea Uniunii. De acest program beneficiază la ora actuală 18 milioane de europeni. Acest lucru înseamnă că mai mult de unul din treizeci de europeni au primit ajutoare alimentare. Întreaga Uniune se luptă cu consecinţele crizei, iar riscul sărăciei a sporit, lupta împotriva excluziunii sociale este unul dintre cele mai importante scopuri ale politicii sociale ale Uniunii Europene, iar lipsa alimentelor este cea mai dură dintre toate formele de excluziune.

Tot în această dimineaţă preşedintele Barroso a spus aici, în faţa Parlamentului, că menirea instituţiilor politice este de a face posibil ceea ce este necesar. De aceea, îmi exprim convingerea că pot fi găsite soluţiile pentru depăşirea actualului impas de natură juridică.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu ajutoarele alimentare, să nu uităm că fiecare cetăţean european produce anual 180 de kilograme de deşeuri alimentare, nivelul risipei este uluitor, jumătate din alimentele produse în fiecare an în Europa sunt aruncate şi transformate în deşeuri. Limitarea aceste risipe ne-ar permite să asigurăm hrana necesară pentru toţi săracii Europei şi nu numai. Ignorarea acestora este inacceptabilă din punct de vedere etic. Programele de ajutor alimentar care funcţionează cu folos de un sfert de secol trebuie să continue.

 
  
  

VORSITZ: LIBOR ROUČEK
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um eines vorwegzunehmen: Mir als Sozialdemokratin ist es ein wichtiges Anliegen, bedürftigen Menschen zu helfen. Doch dabei steht für mich vor allem die Schaffung von Arbeitsplätzen im Vordergrund, damit die Menschen Chancen haben, sich selbst zu versorgen. Meiner Ansicht nach ist das Nahrungsmittelhilfsprogramm für Bedürftige in seiner jetzigen Form nicht der richtige Weg, um den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Für mich sind das Almosen, und das wiederum ist menschenunwürdig.

Relativ klar erscheint mir, dass der Kauf von Nahrungsmitteln und die kostenlose Verteilung an Bedürftige keine Agrarpolitik darstellt, sondern in den Bereich der Sozialpolitik fällt. Und nach der aktuellen Rechtsgrundlage ist Sozialpolitik Sache der Mitgliedstaaten. In Deutschland gibt es das System der Tafeln. Hierbei sammeln ehrenamtliche Helfer Lebensmittel ein, die beispielsweise von Supermärkten nicht mehr verwendet werden. In Anbetracht der Tatsache, dass in Europa jährlich 89 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll landen, sind solche Initiativen sinnvoll, aber auch Almosen. Lassen Sie uns vernünftige Infrastrukturen schaffen, damit Menschen nicht auf Almosen angewiesen sind. Das heißt z. B. Unabhängigkeit durch gute Arbeit und gute Renten.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, παρέλκει η επιχειρηματολογία υπέρ του αυτονοήτου. Η ανάγκη συνέχισης του επισιτιστικού προγράμματος υπέρ των απόρων, ιδίως υπό την τρέχουσα δυσμενέστατη κοινωνική συγκυρία, είναι επιτακτική. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτή η προτεινόμενη δραστική μείωση των πόρων για το 2012. Ζητούμε, άμεσα, νέο νομικό πλαίσιο για την πλήρη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου καθώς και συνέχιση του προγράμματος κατά την μετά το 2013 περίοδο. Πέραν της αναγκαιότητας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια αποθεματοποίηση, αλλά και από την αγορά, επιπλέον η επιλογή των διανεμομένων προϊόντων οφείλει να μην περιορίζεται σε αυτά για τα οποία υπάρχει παρέμβαση, αλλά να παρέχεται η ευχέρεια ευρύτερης επιλογής σε κάθε κράτος μέλος βάσει των πραγματικών αναγκών. Η Επιτροπή εισηγείται, κύριε επίτροπε, την καθιέρωση χρηματοδότησης. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως τη δυσκολία, εάν όχι την αδυναμία, που συνεπάγεται η πρόταση αυτή για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη χρήσης του προγράμματος. Τέλος, σε όσους ζητούν επανεθνικοποίηση των επισιτιστικών προγραμμάτων ως υπόθεση κοινωνικής πολιτικής εκάστου κράτους μέλους, απαντώ ότι, πέραν της κοινωνικής του διάστασης, το πρόγραμμα συμβάλλει στη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και του γεωργικού εισοδήματος στην Ένωση. Πολλώ δε μάλλον σηματοδοτεί συμβολισμό ελάχιστης έκφρασης αλληλεγγύης υπέρ των απόρων πολιτών της.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, cette question n'est pas une question de subsidiarité car l'aide sociale et la lutte contre la pauvreté sont l'affaire de tous au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas une question subsidiaire car c'est une grande question: il s'agit de permettre à des personnes en situation de grande pauvreté non pas de faire l'aumône, mais de se nourrir. Aucun État membre ne peut se détourner de ces objectifs.

Le Président de la Commission européenne nous a dit, ce matin, qu'il était temps que le secteur financier paie les dégâts de cette crise. Nous, nous disons qu'il est temps aussi que le budget de l'Union européenne continue à aider le travail remarquable qu'accomplissent sur le terrain ceux qui font fonctionner les banques alimentaires en vue de permettre aux personnes en situation d'extrême pauvreté d'avoir accès à un peu de dignité. Nous n'accepterons pas, non plus, d'organiser la solidarité des pauvres avec les pauvres. Si ce programme doit être financé – et il devra sans doute l'être, au titre de l'aide sociale, du Fonds social européen – il faudra alors compenser.

Monsieur le Président en exercice du Conseil, nous vous le disons, c'est aussi sur la base de votre capacité à résoudre en urgence, dès lundi, cette affaire que nous jugerons le bilan de votre présidence.

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева (PPE). - Г-н председател, уважаеми колеги, никой от нас не е безчувствен към факта, че 80 милиона души в Европейския съюз са заплашени от бедност и 14 милиона са зависими от хранителната програма. По-зле, тази тенденция може да се задълбочи.

Най-важно е Комисията да намери правно основание за съществуващата хранителна програма и за нова такава. Внезапно спиране и драстично намаляване на помощите носи повече вреди в дългосрочен план отколкото ползи в краткосрочен такъв.

Още няколко важни точки: Вярно е, тези помощи трябва да бъдат давани на тези, които реално имат нужда, за да се избегне зависимостта от тях. Но зависимост се преодолява с даване на шансове за развитие на тези хора. И крайната нужда най-вече не бива да бъде смесвана със зависимостта.

Второ, ролята на структурните фондове и тяхната целесъобразност е от значение. Но в тяхната основа е и важността на качественото и здравословно хранене още в детска възраст и в продължение на целия живот. Нашата роля е да помогнем на хората така, че недостигът на храна да не води до зависимост, а зависимостта да не предопределя развитието.

В глобален план, по-общи действия като тези с агенцията на ООН излъчват много силен сигнал, който Европейският съюз дава извън нашия континент. И накрая, борбата с глада е цел на хилядолетието. Още по-важно, борим се за нова ОСП, която не може да си позволи да подхранва различия и да създава нови несправедливости.

Нека не губим ценности и принципи от поглед и спазваме думата, която сме дали още от самото начало.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Programul european pentru persoanele defavorizate a contribuit la atingerea obiectivelor politicii sociale, alături de dimensiunea ei agricolă. Programul s-a dovedit a fi un instrument important pentru anumite categorii de persoane afectate de sărăcie, mai ales în condiţiile actualei crizei economice şi financiare. De aceea, consider necesară susţinerea europeană a persoanelor defavorizate la un nivel comparabil cu cel din acest an, ştiind că politica agricolă comună are componente sociale, iar persoanele nevoiaşe trebuie în continuare să fie asistate. În baza principiului solidarităţii europene, cele şase state membre trebuie să dea dovadă de înţelegerea situaţiei categoriilor sărace şi să accepte continuarea programului la parametrii necesari.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). - Monsieur le Président, nous avons le devoir de répondre à la détresse des plus démunis qui bénéficient du PEAD. Et nous sommes particulièrement attachés à la pérennité de ce programme, expression de la solidarité européenne. Trois messages: à la Présidence d'abord. Je veux dire combien le Conseil va être observé sur ce point, qu'il doit se montrer digne des valeurs fondatrices de l'Europe pour faire éclater une minable minorité de blocage. À la Commission européenne, je tiens à dire combien il est logique de suivre votre proposition, Monsieur le Commissaire, de rattacher le PEAD au Fonds social européen. Mais le Fonds social européen est le premier outil d'intégration sociale par l'intégration professionnelle. Je demande donc qu'il soit intégralement préservé et qu'il soit augmenté de l'aide alimentaire dont ont besoin les plus démunis; nous serons extrêmement vigilants sur ce point.

Enfin, troisième message, aux parlementaires celui-là. Les parlementaires sont tous ici totalement mobilisés. Mais je veux m'adresser à ceux des pays de la minorité de blocage. Je veux qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, ils portent auprès de leurs gouvernements le message qu'ils doivent faire arrêter cette minable position européenne qui entache l'Europe.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, sí, hablamos de solidaridad, de pobres. En la reunión del Consejo de Agricultura, una minoría de bloqueo se opuso a la modificación del Reglamento por el que se regulan las ayudas alimentarias en favor de los más desfavorecidos. El argumento ya lo ha dado el Ministro Sawicki.

Pero es preciso recordar al Consejo que el 60 % de los fondos es necesario para alimentar a 79 millones de personas que en Europa viven por debajo del umbral de la pobreza. Esos fondos son aportados por los gobiernos nacionales, regionales, locales y por las ONG. La Unión Europea, hasta el pasado mes de abril, contribuía con el 40 %.

La posición de la minoría de bloqueo supone la drástica reducción de las ayudas para el próximo año y su completa desaparición en el año 2013. Lo condenamos. Agradezco a la Presidencia polaca y a la Comisión su determinación para mantener el programa, y condeno rotundamente la posición de los países del bloqueo.

Y les pregunto a los países del bloqueo: ¿Dónde está la compasión? ¿Cuándo han oído hablar de la compasión? Señor Cioloş, ¡ánimo!, y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¡ánimo!, porque ningún tribunal puede contravenir la ley de Dios y la compasión.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Kommissarin! Wir haben heute Vormittag über die Lage der Union diskutiert, und es sind immer wieder die Ausdrücke Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Solidarität gefallen. Wie zynisch muss es den Europäerinnen und Europäern vorkommen, wenn wir jetzt, weil die rechtliche Situation ungeklärt scheint, einfach sagen: Dann hungert weiter, bis das geklärt ist.

Wenn wir das, was wir heute Vormittag gesagt haben, die Renaissance, den Glauben an die Europäische Union, mit Leben erfüllen wollen, dann darf es hier kein Zögern geben. Möge es andere juristische Lösungen geben, die liegen aber in der Zukunft. Für die Gegenwart brauchen wir die Verteilung von Nahrungsmitteln an Bedürftige. Wir brauchen das Vertrauen der Menschen, und die Menschen brauchen etwas zu essen.

 
  
MPphoto
 

  José Bové (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je ne vais pas répéter ce que tout le monde a déjà dit mais je crois que l'Europe a effectivement un vrai problème de crédibilité, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer.

On est en train de nous faire un procès juridique, en nous disant d'un côté: "Il y a la politique européenne" et de l'autre: "Il y a la politique des États". Mais si le traité de Rome, en 1958, nous dit qu'il faut garantir l'alimentation de tous les Européens et la sécurité alimentaire, nous sommes bien dans une politique européenne. Ce n'est pas ici une politique des États!

Aujourd'hui, cette situation montre, en plus de l'égoïsme d'un certain nombre d'États, que ce n'est pas de plus d'Europe que nous manquons mais plutôt d'un manque de volonté européenne chez un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement.

Je voudrais, ici, saluer le commissaire européen, M. Cioloş, qui, dans une tribune du journal Le Monde, a eu le courage d'affirmer que cette politique était indispensable pour les plus pauvres des Européens. Si nous ne sommes pas capables de remettre en cause la décision du Conseil, cette Europe sera désavouée par ses citoyens.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I think the message from this House is very clear. We want this programme to continue because of its humanitarian aspect. I was listening to the lengthy debate and I was just wondering whether those who benefit from meals at the food bank are troubled by the legal base under which the food they are eating comes? Do they worry about the sort of detail that we worry about in this Parliament? There are plenty of brains in this room to come up with a solution. I do not want to condemn the Member States who are blocking this; I do not think that is a good way forward. I want to try and persuade them of the value of this programme for the solidarity of the European Union. I want to see a short-term solution for the next two years but I would also like, as Jim Nicholson has said, to review what we might do post-2014. Sometimes you need to do things differently, but we have an immediate problem. For example, there is in Ireland EUR 1 million which will be lost for food aid, so a short-term solution is needed. I plead with those who are blocking to stop.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, yo estoy aquí para unir mi voz a la de todos los colegas que el día 4 de julio y hoy, aquí, de una manera tan masiva, queremos ayudarle en ese empeño de lavar esta vergüenza que cae sobre Europa con esa decisión incomprensible de una minoría de cinco países en el Consejo.

No puede ser, de ninguna manera, que unos países, que incluso están fuera del programa, estén impidiendo que Europa avance en su solidaridad y que avance en este apoyo. No a quienes luchan contra la pobreza, porque éste no es un programa de lucha contra la pobreza. No nos engañemos, colegas: éste es un programa de lucha contra el hambre.

Hay ochenta millones de pobres en Europa, pero son trece millones los que necesitan esto para comer. Y no puede haber ningún argumento, ni jurídico, ni presupuestario, porque si preguntamos a los diputados, preguntamos a los ciudadanos, se podrá recortar de cualquier sitio menos de este.

Por favor, señor Comisario, siga usted adelante. Cambie esa decisión del Consejo. Por favor, que la prensa, que los ciudadanos europeos sepan que sus diputados no quieren que esa vergüenza caiga sobre nosotros. Y busquen una solución de solidaridad que no sea de los pobres con los pobres, busquen una solución de solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen.

Pero, en cualquier caso, que este programa no se pare y que de una manera provisional y de una manera definitiva se levante la vergüenza de que en esta Europa de la opulencia y del despilfarro haya gente que pasa hambre.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aiutare a chiarire un equivoco. Il principio di sussidiarietà non solo difende le prerogative degli Stati, ma allude anche con chiarezza al fatto che se qualche Stato non è capace di provvedere interviene il livello superiore, in termini sussidiari.

È quindi fondata la possibilità che intervenga la Commissione europea, bene lo ha compreso la Presidenza polacca, bene lo ha compreso la Commissione europea. Dobbiamo quindi in questa circostanza null'altro fare che mobilitare i nostri sforzi per rispondere al bisogno di 18 milioni di persone cui evidentemente il livello statale di alcuni paesi non è in grado di provvedere.

Questo dobbiamo fare e nel farlo dobbiamo anche essere attenti, cioè, vogliamo spostare sul capitolo del sociale? Benissimo. Però, attenzione, perderemmo la virtù della filiera del settore dell'agricoltura, che è stata capace di ben gestire il meccanismo delle eccedenze e perderemmo forse anche la possibilità di chiarire quando il sociale deve essere di competenza nazionale o di competenza comunitaria.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). - Mă alătur şi eu celor care au condamnat aici cinismul şi egoismul guvernelor celor şase ţări membre care au decis să se opună programului european de ajutor alimentar. Anul trecut am marcat la nivel european anul împotriva sărăciei. Din păcate, iată că a fost o acţiune mai degrabă simbolică, din moment ce atunci când trebuie trecut la fapte există guverne care îşi asumă făţiş lipsa de solidaritate cu cetăţenii defavorizaţi ai Uniunii Europene.

Acest program este unul din foarte puţinele instrumente prin care Uniunea Europeană poate interveni direct în sprijinul cetăţenilor europeni. Când există peste 40 de milioane de persoane în nevoie, cred că sunt imorale atât această opoziţie, cât şi abandonarea problemei finanţării programului într-un hăţiş birocratic şi administrativ. Adresez de aceea un apel Comisiei să rezolve problema finanţării din bugetul pentru agricultură şi să asigure continuarea la acelaşi nivel ca şi până acum a ajutorării alimentare a celor mai săraci dintre cetăţenii Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE). - Monsieur le Président, six États membres détiennent entre leurs mains le sort de 18 millions d'Européens dans le besoin. Six États membres qui affirment ne faire, ni plus ni moins, que du juridisme. Le juridisme est une chose, l'humanisme et les choix politiques en sont une autre. Comment ne pas manifester notre colère à l'égard de ceux qui restent sourds aux cris d'alarme lancés par les associations qui aident les plus démunis.

Et nous, députés européens, représentants de tous les citoyens, voulons-nous d'une Europe où les égoïsmes nationaux fixent les politiques, faisant peu de cas des ressortissants des États en difficulté budgétaire? Pas question de renationaliser cette aide. Non! Maintenons ce programme, donnons-lui une base juridique plus forte, mais ne laissons pas tomber celles et ceux qui, dans l'immédiat, en 2012, comptent sur cette aide, dans des temps de crise particulièrement difficiles.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Monsieur le Président, j'aimerais apporter quelques précisions et clarifications à la suite des remarques que certains d'entre vous ont faites, non pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus de la nécessité de poursuivre ce programme, mais peut-être pour faire parvenir certains messages aux oreilles de ceux qui doivent les entendre.

Certains disent: "Un programme qui relève de la politique sociale est peut-être du niveau national." Que ce programme relève de la politique sociale, pourquoi pas? Je l'ai déjà dit, la Commission a fait son choix: pour la période 2014-2020, elle propose d'inscrire le budget de ce programme dans le cadre de la politique de cohésion et d'inclusion sociale. Cela est possible. Faut-il qu'il relève du niveau national? Je pense que c'est une décision politique, à prendre ici, et, selon moi, la majorité va se prononcer pour la période 2014-2020.

Actuellement, la question que nous nous posons concerne les années 2012 et 2013. Pour cette période, le Parlement, tout comme le Conseil, a été d'accord lors de l'adoption du budget, pour que ce programme relève de la politique agricole commune. Il est vrai que les choses ont changé mais je souhaite confirmer et renforcer, encore, l'idée que la Cour de justice ne met pas en cause un règlement. La Cour de justice demande simplement que l'on respecte un règlement en vigueur. La Commission propose maintenant de modifier ce règlement, afin qu'on puisse progresser. Mais ce n'est pas à la Cour de justice de prendre des décisions politiques. Je pense qu'il y a des instances en Europe pour le faire. La Commission demande que les institutions qui doivent prendre les décisions politiques les prennent. La Commission a fait son travail en faisant une proposition législative prenant aussi en compte les observations de la Cour de justice. Mais la Cour de justice ne limite pas les achats sur les marchés. Elle dit simplement que le règlement actuellement en vigueur ne les permet pas. Changeons dès lors le règlement! Un règlement est fait pour être modifié!

(Applaudissements)

Le fait d'intégrer, à partir de 2014, ce programme dans la politique sociale ne nous empêche pas de prendre, aujourd'hui, la décision – comme je l'ai dit – avec une base juridique commune. Nous maintenons la base juridique agricole puisque, pour 2012, il nous reste des stocks pour plus de 100 millions d'euros. Ce programme ne peut donc pas, pour 2012, relever de la seule politique sociale, puisque nous avons des stocks.

La Commission propose de maintenir la double base juridique – la politique agricole commune et la politique sociale. C'est ce qu'elle va proposer lors du Conseil Affaires sociales, qui aura lieu au début de la semaine prochaine. J'espère que ce Conseil Affaires sociales ou le prochain Conseil agricole arrivera à une décision.

Des remarques ont également été faites sur le cofinancement. Certains États membres ne pourraient pas se permettre le cofinancement que la Commission propose dans la proposition législative sur la table. Je l'ai déjà dit, à plusieurs reprises; la Commission est prête à revoir cette idée de cofinancement si c'est elle qui bloque la décision. J'ai l'espoir que nous arriverons à prendre une décision, car je sais que, la Présidence polonaise est tout aussi déterminée que la Commission.

Concernant l'efficacité de ces fonds – M. Nicholson avait soulevé cette question – et le gaspillage, nous pourrons voir comment, à partir de 2014, nous pourrons améliorer le fonctionnement de ce programme. Quant à son efficacité, c'est un des programmes pour lequel on peut donner des chiffres: 440 millions de tonnes sont distribués à 18 millions de bénéficiaires. Il y a clairement des bénéficiaires derrière l'utilisation de cet argent. Cet argent, ces 500 millions d'euros par an, que nous avons utilisés jusqu'à présent, sont souvent employés comme leviers pour la collecte de produits qui ne sont pas gaspillés. Souvent – comme vous le savez – des magasins de la grande distribution contribuent aussi, avec les banques alimentaires, à alimenter les réserves destinées au plus démunis; cet argent est aussi utilisé comme levier. Globalement, le programme a, dans les États membres, une valeur bien supérieure à 500 millions, mais cet argent est utilisé comme levier.

Voilà les quelques précisions que je souhaitais faire, encore une fois, avec l'espoir  – et je pourrais dire presque la conviction – qu'on arrivera, avec le Conseil, à trouver une majorité pour assurer la poursuite de ce programme.

Il n'est pas encore trop tard mais, dans quelques mois, ça pourrait l'être. J'espère que ça ne sera pas le cas.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Marek Sawicki, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo! Panie Komisarzu! Dziękuję bardzo za tę debatę, bo wierzę, że pomoże mi ona rozsupłać gordyjski węzeł zawiązany 28 listopada 2008 r. Właśnie wtedy powstała mniejszość blokująca. Przypominam, że od tego czasu mieliśmy już sześć prezydencji i, począwszy od prezydencji francuskiej, każda z nich ten trudny problem jak gorący kartofel przerzucała kolejnym prezydencjom. Ja mówię jasno: polska prezydencja nie chce tym tematem dzielić się z następną. Dołożymy wszelkich starań, żeby ten problem został rozwiązany w najbliższym czasie.

Chcę także zwrócić uwagę na to, że jako politykowi jest mi trochę wstyd, że grupę blokującą tworzą państwa, które wcześniej bardzo obficie korzystały z instrumentów interwencji na rynku i wtedy, kiedy te zapasy były wysokie, nie widziały nic zdrożnego w przekazywaniu ich najuboższym. Dziś, kiedy zapasów interwencyjnych nie ma, robimy z tego sztuczny problem prawny. A przecież komisarz jasno mówi: to nie jest problem prawny, to nie jest problem finansowy, to jest problem decyzji politycznej. To przecież dzisiaj tutaj przyjmowaliście Państwo sześciopak ratujący finanse wielkich banków. Czy tym sześciu rządom nie jest wstyd, że brak decyzji w sprawie drobnych pieniędzy dla 18 milionów ludzi?

Ja się cieszę, że ta debata dziś tutaj ma charakter publiczny. Nie chowając głowy w piasek tydzień temu podjąłem temat na publicznej debacie w Radzie po to, żeby europejskie społeczeństwo miało jasną ocenę, kto i dlaczego. I teraz wierzę, wierzę, Panie Przewodniczący, że po tej debacie sumienia rządów blokujących zostaną ponownie obudzone.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. – Milioane de cetățeni sunt afectaţi de perioada economică dificilă şi de creşterea rapidă a preţurilor la produsele alimentare. Există mai mulţi oameni decât ne dăm seama pentru care lipsa hranei adecvate este o preocupare zilnică: 43 de milioane de europeni nu-şi permit să mănânce carne sau peşte o dată la două zile. Cred că aceasta este o cifră care atrage atenţia.

Programul „Alimente gratuite” vizează persoane care se întreabă cu teamă dacă-şi vor putea hrăni copiii mâine, persoane care nu se gândesc ce vor mânca seara la cină, ci dacă vor avea ceva de mâncare, persoane care mănâncă doar la cantinele de ajutor social. Sunt de acord că trebuie să facem mai multe pentru a garanta calitatea nutritivă a produselor alimentare distribuite. Este important ca alimentele să fie de calitate bună, să fie cât mai proaspete. Consider că prin dezbaterea de astăzi ar trebui să fie transmis un mesaj foarte clar: nu-i uitaţi pe cei care aşteaptă la cantina săracilor sau aşteaptă să primească următorul pachet cu alimente. Aşadar, nu trebuie să așteptam prea mult! Trebuie să punem acest program de ajutor alimentar pe o bază permanentă pentru viitor.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. – Fondurile alocate Programului pentru ajutor alimentar, în 2012, vor fi reduse la mai puțin de un sfert comparativ cu bugetul din acest an. Există riscul ca din 2013 programul să înceteze din cauza opoziției a șase țări membre ale Uniunii Europene față de posibilitatea continuării sprijinirii celor mai defavorizați cetățeni din bugetul pentru Politica Agricolă Comună, ca și până acum.

Dincolo de discuția tehnică privind transferarea ajutoarelor de hrană din bugetul UE pentru agricultură la bugetele sociale ale statelor membre se află, de fapt, lipsa de voință politică a celor șase guverne central și vest-europene de a contribui la un program de solidaritate cu cei mai săraci dintre europeni, în condițiile în care cifra acestora este în permanentă creștere din cauza crizei economice.

Doresc să-mi exprim aprecierea față de disponibilitatea arătată de comisarul Dacian Cioloș pentru identificarea unei soluții de continuare a ajutorului alimentar, sistem inițiat încă din 1987 de Președintele de atunci al Comisiei Europene, Jacques Delors.

Solicit celor șase guverne să dea dovadă de solidaritate și înțelepciune, în contextul actual extrem de dificil. Încă mai este timp pentru a conștientiza că UE devine o construcție tot mai șubredă din cauza egoismelor naționale și a dispariției liantului fundamental – solidaritatea.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D), par écrit. – Clairement, la solidarité européenne est en danger. Les réticences de certains États membres à venir en aide à la Grèce l'ont démontré. Cette affaire du PEAD est un nouvel exemple. L'argument juridique invoqué par certains n'est qu'un prétexte; il ne s'agit en fait que d'une question de volonté politique. Le Parlement a démontré sa volonté d'aider les plus démunis, par ses initiatives sur le sujet, comme à propos de la réduction de la pauvreté, objectif fondamental de la stratégie Europe 2020.

Je me réjouis des initiatives que vous avez prises avec la même volonté. Le Parlement et les 18 millions d'Européens dans le besoin comptaient sur vous pour convaincre le Conseil d'accepter enfin et vite ces propositions, que ce soit dans le cadre des politiques agricoles ou sociales. C'est une nécessité. C'est une question de dignité.

 
  
MPphoto
 
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D), in writing. – Το πρόγραμμα, μετά την τροποποίηση του 2010, είχε επεκταθεί στα τρόφιμα που κάλυπτε, συμπεριλαμβάνοντας τα φρούτα, τα λαχανικά και το μαγειρικό λάδι. Υπήρχε ένας λόγος γι αυτό. Ο λόγος ήταν η βελτίωση της διατροφικής ισορροπίας του προγράμματος. Και πολύ σωστά. Διότι θα ήταν υποκριτικό να έχουμε σε λειτουργία ένα πρόγραμμα που διανέμει τρόφιμα δωρεάν, μόνο και μόνο για να ξεφορτωθεί τα αποθέματα από την Κοινή Γεωργική Πολιτική, αδιαφορώντας για τις διατροφικές ανάγκες των συμπολιτών μας. Τη στιγμή που η ΕΕ έχει σταματήσει το dumping στις διεθνείς αγορές, μια τέτοια λειτουργία του προγράμματος θα αντιστοιχούσε με dumping τροφίμων στους απόρους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – În Uniunea Europeană, 79 de milioane de oameni trăiesc sub pragul sărăciei, iar anul trecut 18 milioane de cetățeni au beneficiat de hrana oferită prin programul „alimente pentru persoanele cele mai defavorizate”.

Traversăm o perioadă de criză economică, în care sărăcia se adâncește în mod vizibil, în special sub presiunea măsurilor de austeritate aplicate de unele guverne, și din ce în ce mai mulți oameni suferă de foame. Mi se pare inadmisibil că, într-un asemenea moment deosebit de dificil, purtăm discuții despre reducerea bugetului alocat acestui program sau despre finanțarea lui din bugetele statelor membre. Asemenea decizii ar fi iresponsabile. Consider că acest program trebuie menținut printre prioritățile noastre, ca program european finanțat din bugetul PAC, chiar dacă produsele distribuite sunt preluate de pe piață și nu din stocurile de intervenție.

Vreau să solicit Președinției Poloneze să facă presiuni pentru a menține acest mecanism de garantare a accesului la hrană pentru cele mai defavorizate categorii. Dreptul la hrană este un drept fundamental și trebuie să facem tot posibilul să asigurăm cetățenilor noștri acest drept.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Program „Potraviny zdarma“ (Food for Free) pomáhá lidem ohroženým chudobou již 20 let. Česká republika je jednou ze zemí, které návrh nařízení nepodporují. Ve svém stanovisku uvádí, že tato problematika vyžaduje řešení na národní úrovni prostřednictvím sociální politiky, nikoliv na úrovni evropské, a to včetně budoucích nařízení o čerpání Evropského sociálního fondu. Umožnění nákupu potravin na trhu, a tím pádem ústup od dřívějšího hlavního cíle, účelného využívání unijních intervenčních zásob, již tuto problematiku staví mimo agendu společné zemědělské politiky. Toto stanovisko, bohužel, nenabízí aktuální řešení pro program, který každoročně pomáhá 18 milionům těch nejchudších. Jsem přesvědčena, že zejména tuto skutečnost by měli mít všichni aktéři na zřeteli při hledání východiska z nynější patové situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – Door de stugge en hardvochtige houding van zes lidstaten, dreigen miljoenen Europeanen dieper in armoede te verzeilen. Net wanneer meer en meer Europeanen getroffen worden door de bankencrisis en voedselhulp nodig hebben, draaien deze landen de kraan dicht. Niet omdat er geen geld is, wel omdat ze vinden dat dit sociaal beleid is dat beter exclusief aan de lidstaten wordt overgelaten. Dat is tekenend voor een liberale visie op Europa die enkel economisch, maar zelden sociaal is. Zij hebben nog altijd niet begrepen dat sterk Europees sociaal beleid dat minimumrechten garandeert elke lidstaat ten goede komt! Het is dan ook geen verrassing dat de dwarsliggers die landen zijn die een hardvochtig besparingsbeleid opdringen zonder aandacht voor de sociale gevolgen. Het is ook geen toeval dat net deze landen openlijk de Europese solidariteit hoe langer hoe meer in twijfel trekken. Als signaal kan het alvast tellen dat deze landen in het Europees Jaar van de Vrijwilliger op zulke brute en onverantwoordelijke manier het lovenswaardige werk van de vele vrijwilligers in voedselbanken, vzw's en liefdadigheidsorganisaties onderuit halen. Ze zouden beter een voorbeeld nemen aan de belangeloze inzet van duizenden vrijwilligers om een betere en meer solidaire samenleving te bouwen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Monsieur le Président, Chers Collègues, Chacun ici s'accorde à dire que le PEAD est une manifestation tangible et efficace de la solidarité de l'Union. Malheureusement, une minorité d'Etats membres irresponsables s'obstinent à bloquer ce dossier au Conseil pour des raisons idéologiques et financières. Aujourd'hui, les citoyens nous regardent et ils ne comprennent pas que l'Europe n'agisse pas d'avantage pour relever le défi de la pauvreté. Cette posture politique, à contretemps, est terrible pour l'image de l'UE: au moment où, l'hiver approchant, la vulnérabilité des plus démunis est la plus forte, nous mettons en péril le travail pourtant essentiel des banques alimentaires européennes. Alors que ce programme ne représente que 1 % du budget de la PAC et bénéficie chaque année à plus de 13 millions d'Européens dans le besoin, l'idée que l’on puisse faire des économies à son détriment me semble donc complètement inopportune et d’un intolérable cynisme. La balle est désormais dans le camp du Conseil qui doit impérativement revenir à la raison lors de la prochaine réunion des Ministres de l'Agriculture. La Commission et le Parlement ayant proposé une nouvelle base juridique pour pérenniser ce programme, le Conseil ne peut plus se cacher derrière le droit !

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik