Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 29 септември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на комисиите: вж. протокола
 3.Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (разискване)
 4.Насоки относно държавните помощи за енергоемки сектори (разискване)
 5.Скенери за целите на сигурността (разискване)
 6.Изискване на становище от Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Мароко (внесено предложение за резолюция): вж. протокола
 7.Изявление на председателството
 8.Създаване на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ (писмена декларация)
 9.Цивилни инвалиди от войни (писмена декларация)
 10.Време за гласуване
  10.1.Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (A7-0308/2011 - Pervenche Berès) (гласуване)
  10.2.Положението в Палестина (гласуване) (B7-0525/2011) (гласуване)
  10.3.Среща на високо равнище за Земята Рио+20 (B7-0522/2011) (гласуване)
  10.4.Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (B7-0521/2011) (гласуване)
  10.5.Изискване на становище от Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Мароко (B7-0519/2011) (гласуване)
 11.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Обяснение на вот
 14.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 16.Внасяне на документи: вж. протоколи
 17.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 18.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 20.График на следващите заседания: вж. протокола
 21.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (548 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2072 kb)
Правна информация - Политика за поверителност