Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 29. september 2011 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik - Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) muutmine (arutelu)
 4.Suunised energiamahukatele tööstusharudele antava riigiabi kohta (arutelu)
 5.Turvaskannerid (arutelu)
 6.Taotlus: Euroopa Kohtu arvamus ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokolli ühilduvuse kohta aluslepingutega (resolutsiooni ettepanek) (vt protokoll)
 7.Presidentuuri avaldus
 8.Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamine (kirjalik deklaratsioon)
 9.Tsiviilisikutest sõjainvaliidid (kirjalik deklaratsioon)
 10.Hääletused
  10.1.Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) muutmine (A7-0308/2011 - Pervenche Berès) (hääletus)
  10.2.Olukord Palestiinas (hääletus) (B7-0525/2011) (hääletus)
  10.3.Rio+20 tippkohtumine (B7-0522/2011) (hääletus)
  10.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik (B7-0521/2011) (hääletus)
  10.5.Taotlus saada Euroopa Kohtu arvamus ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokolli kooskõla kohta aluslepingutega (B7-0519/2011) (hääletus)
 11.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 18.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 21.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (548 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2072 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika