Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 29. syyskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Euroopan globalisaatiorahaston tulevaisuus - Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen (keskustelu)
 4.Energiaintensiivisille teollisuudenaloille myönnettäviä tukia koskevat suuntaviivat (keskustelu)
 5.Turvaskannerit (keskustelu)
 6.Tuomioistuimen lausunto EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimukseen liitetyn pöytäkirjan yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys): ks. pöytäkirja
 7.Puhemiehen julkilausuma
 8.Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustaminen (kirjallinen kannanotto)
 9.Sodassa vammautuneet siviilit (kirjallinen kannanotto)
 10.Äänestykset
  10.1.Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen (A7-0308/2011 - Pervenche Berès) (äänestys)
  10.2.Palestiinan tilanne (äänestys) (B7-0525/2011) (äänestys)
  10.3.Rio+20 Earth Summit -huippukokous (B7-0522/2011) (äänestys)
  10.4.Euroopan globalisaatiorahaston tulevaisuus (B7-0521/2011) (äänestys)
  10.5.Tuomioistuimen lausunto EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimukseen liitetyn pöytäkirjan yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B7-0519/2011) (äänestys)
 11.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Poslanecký mandát
 18.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (548 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2072 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö