Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne – Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (debates)
 4.Pamatnostādnes valsts atbalsta jomā attiecībā uz energoietilpīgām rūpniecības nozarēm (debates)
 5.Drošības skeneri (debates)
 6.Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (iesniegts rezolūcijas priekšlikums) (sk. protokolu)
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide (rakstiska deklarācija)
 9.Civilie kara invalīdi (rakstiska deklarācija)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (A7-0308/2011 - Pervenche Berès) (balsošana)
  10.2.Stāvoklis Palestīnā (balsošana) (B7-0525/2011) (balsošana)
  10.3.Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme (B7-0522/2011) (balsošana)
  10.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne (B7-0521/2011) (balsošana)
  10.5.Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (B7-0519/2011) (balsošana)
 11.Padomes nostājas pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 16.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 18.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants) (sk. protokolu)
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 20.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 21.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (548 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2072 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika