Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 29 september 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies: zie notulen
 3.Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (debat)
 4.Richtsnoeren betreffende overheidssteun aan energie-intensieve ondernemingen (debat)
 5.Veiligheidsscanners (debat)
 6.Verzoek om een advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Marokko inzake visserij met de Verdragen (ingediende ontwerpresolutie): zie notulen
 7.Verklaring van het voorzitterschap
 8.Oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (schriftelijke verklaring)
 9.Burgers die in een oorlogssituatie gehandicapt zijn geraakt (schriftelijke verklaring)
 10.Stemmingen
  10.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (A7-0308/2011 - Pervenche Berès) (stemming)
  10.2.De situatie in Palestina (stemming) (B7-0525/2011) (stemming)
  10.3.Rio +20-top (B7-0522/2011) (stemming)
  10.4.Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (B7-0521/2011) (stemming)
  10.5.Verzoek om een advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Marokko inzake visserij met de Verdragen (B7-0519/2011) (stemming)
 11.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 20.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 21.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (548 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2072 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid