Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 29 września 2011 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji: Patrz protokól
 3.Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (debata)
 4.Wytyczne w dziedzinie pomocy państwa przyznawanej energochłonnym sektorom przemysłu (debata)
 5.Skanery ciała (debata)
 6.Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem (złożony projekt rezolucji): Patrz protokól
 7.Oświadczenie Przewodniczącego
 8.Ustanowienie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (oświadczenie pisemne)
 9.Cywilni inwalidzi wojenni (oświadczenie pisemne)
 10.Głosowanie
  10.1.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (A7-0308/2011 - Pervenche Berès) (głosowanie)
  10.2.Sytuacja w Palestynie (głosowanie) (B7-0525/2011) (głosowanie)
  10.3.Szczyt Ziemi Rio+20 (B7-0522/2011) (głosowanie)
  10.4.Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (B7-0521/2011) (głosowanie)
  10.5.Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem (B7-0519/2011) (głosowanie)
 11.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 18.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 20.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 21.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (548 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2072 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności