Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 29. septembra 2011 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 3.Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (rozprava)
 4.Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci pre energeticky náročné odvetvia (rozprava)
 5.Bezpečnostné skenery (rozprava)
 6.Vyžiadanie stanoviska Súdneho dvora k zlučiteľnosti protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom so zmluvami (predložený návrh uznesenia): pozri zápisnicu
 7.Vyhlásenie predsedníctva
 8.Vytvorenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc (písomné vyhlásenie)
 9.Vojnoví invalidi z radov civilistov (písomné vyhlásenie)
 10.Hlasovanie
  10.1.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (A7-0308/2011 - Pervenche Berès) (hlasovanie)
  10.2.Situácia v Palestíne (hlasovanie) (B7-0525/2011) (hlasovanie)
  10.3.Samit Zeme Rio+20 (B7-0522/2011) (hlasovanie)
  10.4.Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (B7-0521/2011) (hlasovanie)
  10.5.Vyžiadanie stanoviska Súdneho dvora k zlučiteľnosti protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom so zmluvami (B7-0519/2011) (hlasovanie)
 11.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 18.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 21.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (548 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2072 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia