Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel Uuendatud versioon

Käibemaksu tulevik (arutelu)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Võttes arvesse käibemaksu olulist rolli maksuerisuste ühtlustamisel ühtse siseturu väljakujundamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ja tagamaks liikmesriikide käibemaksutulud, on mul hea meel, et saime käsitleda antud teemat. Leian, et käesolev raport, mis käsitleb käibemaksusüsteemi muutmist on tähtis, kuna pakub lahenduse transpordisektoris esinenud probleemile, pakkudes võrdseid võimalusi kõikidele transpordiliikidele. Liikmesriigid peaksid tagama sarnaste kaupade ja teenuste kohtlemise käibemaksuga maksustamisel sarnaselt ning et erinevaid piiriüleseid transporditeenuseid tuleks olenemata transpordiviisist ühtmoodi käibemaksuga maksustada. Samuti arvestades avalikku huvi ning sotsiaalseid ja keskkondlikke põhjuseid, pooldan raportis väljatoodud ettepanekut võtta kasutusele madalamat käibemaksumäära või nullmäära ühistranspordile (linnatranspordile, linnalähitranspordile ja piirkondlikule transpordile). Arvestades seda, et 99% Euroopa Liidu ettevõtjatest on väikese või keskmise suurusega ettevõtjad, on suur tähtsus ka VKE`de halduskoormuse vähendamisel. Raportis tuuakse välja, et halduskoormust tuleb vähendada 25% 2012. aastaks. Käesolevas raportis väljapakutud meetmete hulgas on välja toodud punkt, mis räägib e-riigi lahenduste ulatuslikumast kasutamisest, eelkõige käibemaksudeklaratsioonide ja loendite elektrooniliseks esitamiseks. Kuna Eesti on olnud viimaste aastakümnete jooksul tubli e-riik, siis nõustun väljapakutud resolutsiooniga. Aitäh!

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika