Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel Uuendatud versioon

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0318/2011

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Hääletasin käibemaksu tuleviku puudutava raporti poolt! Võttes arvesse käibemaksu olulist rolli maksuerisuste ühtlustamisel ühtse siseturu väljakujundamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ja tagamaks liikmesriikide käibemaksutulud, on mul hea meel, et saime käsitleda antud teemat. Leian, et käesolev raport, mis käsitleb käibemaksusüsteemi muutmist on tähtis, kuna pakub lahenduse transpordisektoris esinenud probleemile, pakkudes võrdseid võimalusi kõikidele transpordiliikidele. Liikmesriigid peaksid tagama sarnaste kaupade ja teenuste kohtlemise käibemaksuga maksustamisel sarnaselt ning et erinevaid piiriüleseid transporditeenuseid tuleks olenemata transpordiviisist ühtmoodi käibemaksuga maksustada. Olukord, kus osad transpordiliigid, nagu näiteks bussi- ja rongitransport, kuuluvad käibemaksuga maksustamisele, samas aga lennu- ja meretransport on maksukohustusest vabastatud, loob ebavõrdseid tingimused samade piiriüleste transporditeenuste osutamiseks. Arvestades seda, et 99% Euroopa Liidu ettevõtjatest on väikese või keskmise suurusega ettevõtjad, on suur tähtsus ka VKE`de halduskoormuse vähendamisel. Raportis tuuakse välja, et halduskoormust tuleb vähendada 25% 2012. aastaks. Loodan siiralt, et liikmesriigid aktsepteerivad antud muudatusi! Aitäh!

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika