Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 3.Käibemaksu tulevik (arutelu)
 4.USA tööhõivekava "American Jobs Act" (arutelu)
 5.Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 6.Hääletused
  6.1.ELi ja Cabo Verde vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A7-0307/2011 - Dominique Riquet)
  6.2.Kindlustuse tagamise skeemid (A7-0243/2011 - Peter Skinner)
  6.3.Käibemaksu tulevik (A7-0318/2011 - David Casa)
  6.4.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (A7-0337/2011 - Sharon Bowles)
  6.5.ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks (A7-0327/2011 - Ivailo Kalfin)
  6.6.Täiendavate aktsiate märkimine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kapitalis (A7-0227/2011 - Sharon Bowles)
  6.7.ÜRO tulirelvade protokolli artikli 10 rakendamine ning tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevate meetmete kehtestamine (A7-0157/2011 - Salvatore Iacolino)
  6.8.Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (A7-0243/2010 - Vital Moreira)
  6.9.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23. oktoober 2011) (B7-0534/2011)
  6.10.Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga (B7-0532/2011)
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 8.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 13.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 14.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 15.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (751 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2811 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika