Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2273(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0258/2011

Pateikti tekstai :

A7-0258/2011

Debatai :

PV 24/10/2011 - 17
CRE 24/10/2011 - 17

Balsavimas :

PV 25/10/2011 - 8.11
CRE 25/10/2011 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0455

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2011 m. spalio 24 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

17. Darbuotojų judumo skatinimas (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Traian Ungureanu, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (2010/2273(INI) (A7-0258/2011).

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu, rapporteur. − Madam President, the free movement of workers is a very sensitive problem indeed. Ultimately it is going to shape the economic and social future of the European Union. As rapporteur I have to stress that we face a situation that is politically untenable and economically irrational. The free movement of workers cannot be accidental. It is a right that all the Member States have agreed upon. Yet we are witnessing a situation in which Member States are deciding to introduce or to re-introduce restrictions and are even suggesting that they could introduce more later on.

This is pure politics: national and electoral politics. The economics tell a very different story. For years, official figures – some of them from the Commission – proved that east European migrant workers did not generate unemployment and did not put under stress the welfare systems in their countries of destination. On the contrary, this European influx brought economic growth, which is generally accepted and evaluated at around 1% of GDP.

The idea of more Europe has been fashionable lately. Should we mean by this more Europe for fewer Europeans? Because we do have a single market for capital and goods, but we do not have a single market for labour.

What does this mean? This means that western companies can operate in the east, sometimes successfully, sometimes generating thousands of unemployed, while east European workers cannot seek a job in the west. And this is not all. The same countries that restrict east European workers, Romanians and Bulgarians in this case, are happy to hunt for the best of the best in eastern Europe: medical doctors, engineers, IT specialists.

This should be stopped. It is economically, politically and morally wrong. People will seek jobs as it is their right to do so. We have granted them this right. That is what my report supports. That is what the committee supported in its vote, and this is what I hope this House will support tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Илиaна Ивaнова (PPE). - Искам да поздравя и да благодаря на г-н Ungureanu за неговия доклад. Преди няколко дни организирахме и специално изслушване в Европейския парламент по темата мобилност на работниците. Чухме много различни гледни точки, включително и гласа на европейския бизнес.

Изводът, който аз си направих от това изслушване, е един: няма ясни доказателства, заради които да държим трудовите пазари затворени все още за български и румънски граждани. Искам да призова правителствата на страните членки, които все още налагат такива ограничения, да преосмислят своите позиции преди края на 2011 г., когато изтича вторият преходен период на ограниченията.

Сега е моментът да покажете своето истинско отношение към европейската интеграция, към един наистина работещ и отворен единен европейски пазар. Искам да се обърна специално към комисар Andor и Европейската комисия, да Ви помоля да бъдете наистина стриктни и обективни при анализа на доказателствата, които страните членки трябва да представят, ако желаят да продължат тези ограничения, да Ви кажа, че разчитаме на Вас, именно Вие да пазите една от основните европейски ценности – свободата и правото на труд за всички европейски граждани.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Pirmiausia dėkoju pranešėjui T. Ungureanu už šį svarbų pranešimą, kuriame atsispindi pagrindinė mintis, kad darbuotojų judumą – vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių – turime skatinti, tačiau tai turime daryti atsakingai. Kitaip sakant, turime skatinti visavertį, o ne bet kokį darbuotojų judėjimą. Skatindami žmones judėti turime jiems užtikrinti, kad jų kaip darbuotojų teisės nebus pažeidžiamos ir jie nebus svečioje šalyje išnaudojami. Būtent dėl šių priežasčių teisėsauga ir darbo inspekcijos įvairiose valstybėse privalo glaudžiau bendradarbiauti. Turime užtikrinti, kad žmonės, išvykstantys dirbti į kitas šalis nebūtų priversti švaistyti įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos ir darbo patirties ir dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą. Tam būtina ir toliau stiprinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą Europos Sąjungoje. Taip pat būtina įvertinti situaciją šalyse, kuriose migracijos mastai yra labai dideli dėl ekonominių ir socialinių priežasčių, ir tokias šalis palieka daug išsilavinusių kvalifikuotų darbuotojų. Tokia masinė emigracija ateityje šioms valstybėms gali kainuoti labai daug ir ekonomine, ir socialine prasme. Todėl noriu dar kartą paraginti Europos Komisiją ir čia esantį Komisijos narį ir valstybes nares ieškoti sprendimų šiai problemai spręsti jau dabar.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE). - Fru formand! Tak til ordføreren for hans betænkning. Jeg vil starte med at sige, at denne betænkning grundlæggende er sympatisk, og at den grønne gruppe kan bakke fuldt op om den. For det er rigtig, at retten til at bo og arbejde i et andet EU-land er en af EU's grundlæggende frihedsrettigheder, og den skal vi værne om og udbygge. Men vi vil gerne fra den grønne gruppes side introducere det begreb, der hedder "ordentlig mobilitet". For det er jo sådan i vores medlemslande - det ved jeg fra mit eget land Danmark - at der er store problemer med social dumping og pres på løn- og arbejdsvilkår. Vi ser forskelsbehandling af arbejdstagere, der kommer fra andre EU-lande, i forhold til de danske, og det er ikke acceptabelt. Jeg mener ikke, at vi som samfund kan acceptere en opdeling af vores arbejdsmarkeder og pres på løn- og arbejdsvilkår. Derfor er der brug for mere fokus på bekæmpelse af forskelsbehandling og social dumping. Medlemslandene må gøre mere for at håndhæve de nationale regler. Vi har brug for øget kontrol, mere oplysning, mere opsøgende arbejde og en konsekvent indsats fra EU's side for at sikre, at mobiliteten også bliver på ordentlige arbejdsvilkår.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Vážená paní předsedající, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví přispěl k této zprávě stanoviskem, jehož jsem byla navrhovatelkou. Volný pohyb pracovníků je bezesporu jedním z fundamentálních práv a svobod Evropské unie a přispívá k posílení ekonomické i sociální soudržnosti. V této oblasti byl již dosažen značný pokrok, avšak stále existují právní a administrativní překážky, které mobilitě v rámci Evropské unie brání.

Zpráva Komise o aplikaci směrnice z roku 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků ukázala, že transpozice samotné směrnice právě u rodinných příslušníků je méně uspokojivá. Je proto nezbytné, aby jednotlivci byli řádně informováni o jejich právech a možnostech včetně práv jejich rodiny. Zde bych chtěla hlavně zdůraznit, že při volném pohybu osob by měla být rodinným příslušníkům či partnerům, důležité slovo – partnerům –, poskytnuta stejná práva a poskytnuty přiměřené služby, jako jsou například zařízení péče o děti, školky, školy, zdravotní služby a další. Jsem proto ráda, že Výbor pro zaměstnanost stanovisko našeho výboru týkající se rodinných příslušníků do své zprávy zapracoval.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, neste debate não se pode ignorar a situação social que se vive nesta União Europeia, com cerca de um terço dos trabalhadores em situação precária, com salários baixos, com 25 milhões de desempregados, sobretudo jovens e mulheres, a quem está a ser negado um futuro com dignidade. É por isso que, neste contexto, falar de incentivo à mobilidade dos trabalhadores, em muitos casos, significa incentivar o dumping social, o agravamento da exploração de quem precisa de um emprego num país diferente do seu, mesmo sendo de países da União Europeia. Por isso, insistimos numa política de desenvolvimento e progresso social e no fim das políticas de austeridade que estão a agravar o desemprego, a pobreza e a exploração e que deixam os trabalhadores sem qualquer possibilidade de defesa da sua vida e das suas famílias.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Madam President, let me start by thanking the rapporteur, Mr Traian Ungureanu, for his report on promoting worker mobility within the European Union.

The Commission shares this House’s opinion of the positive impact of geographical mobility on Europe’s economies. Over the last 40-plus years, geographical mobility and the fundamental principle of freedom of movement for workers have contributed to European integration and the building of the Single Market. In addition, geographical mobility contributes to both employment and economic growth. This is particularly relevant at a time when high levels of unemployment coexist with labour shortages across sectors and regions.

Citizens must be encouraged and better informed if they are to undertake a cross-border career move with confidence. It calls, inter alia, for better knowledge of the job market situation. People need to know where the jobs are.

Anticipating and matching labour market and skills needs are a top priority for the EU. That priority has been followed up by practical action and the development of new tools like the Job Vacancy Monitor for example. These tools will also be helpful for the EURES network of European employment services.

EURES provides high-quality information, advice and recruitment services for workers and employers. It is a powerful resource available to the EU for promoting geographical mobility. EURES will be reformed next year to step up its matching and placement capacity and to develop mobility and employment in Europe, as the Commission announced in its communication ‘An Agenda for New Skills and Jobs’. The Commission will support targeted mobility schemes at EU level through EURES. One such scheme is Your First EURES Job. A preparatory version is currently under trial.

Despite the EU’s very extensive legislation in the area of free movement of workers, more effective channels of communication between mobile workers and state services are needed to give workers full access to information on their rights and obligations. To that end, I can inform you that, in response to your report, the Commission is assessing the advisability of adding an enforcement dimension to existing EU rules on equal treatment of mobile workers and what the best options for that would be.

The Commission has also given fresh impetus to Member State enforcement of the directive on freedom of movement for citizens (Directive 2004/38/EC) in response to concerns voiced on the topic. This rigorous policy of enforcement has produced substantial results: the majority of the Member States have amended their legislation – or announced their intention of amending it according to a clear calendar – to ensure full transposition of the Free Movement Directive.

The Commission is also committed to continuous monitoring of the Accession Treaties’ provisions with respect to the Member States which have opted temporarily to restrict free movement of workers.

In response to a request from Bulgaria and Romania on 20 June under the 2005 Act of Accession, before the end of this year the Commission will present a new report on the way in which the transitional arrangements on the free movement of workers from those countries have functioned. The report will analyse the post-enlargement migration flows, the main characteristics of the intra-EU mobile persons, and the economic and labour market impact. While any decisions to maintain restrictions on Bulgarian and Romanian workers in the third phase, from 1 January 2012, lie with the Member States, they will have to be notified to the Commission by the end of the year and be justified by serious labour market disturbances.

The Commission welcomes this own-initiative report and agrees with the House that reaffirming a fundamental Treaty principle and promoting geographical mobility is vital. Mobility is among the best ways of reducing skill mismatches and boosting our economies, particularly in the current context of high unemployment and very uneven economic growth. It therefore represents a key element of the Europe 2020 Strategy to which all Member States have signed up.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. Правото на всеки европейски гражданин да избира свободно къде да живее и работи в рамките на Европейския съюз е сред основните свободи, гарантирани от договорите.

За съжаление то се използва твърде рядко по причини, свързани както с езикови, социални и културни различия, така и с административни и правни спънки. От публикувания през 2008 г. доклад на ЕК става ясно, че мобилните работници от страните, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г., са оказали положително въздействие върху икономиките на държавите-членки и не са предизвикали сериозни затруднения на техните пазари на труда.

Днес, в края на 2011 г., обаче, българските и румънските граждани продължават да са изправени пред ограничения, наложени им от част от страните в Съюза. Очаквам в най-скоро време всички държави-членки да разрешат достъпа на българите и румънците до трудовия пазар. Смятам, че ограничаването на мобилността на работниците и служителите е вредно за конкурентоспособността на Европа. По този начин се стимулира сивата икономика, недекларирания труд и фиктивната самостоятелна заетост.

В настоящия период на икономическа криза мобилността на работниците би подобрила взаимодействието между предлагането и търсенето на работна ръка, допринасяйки за развитието на европейската икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. Nu putem avea o piaţă internă comună fără libera circulaţie a forţei de muncă. România şi Bulgaria se confruntă în continuare cu restricţii pe piaţa europeană a muncii. Aceste restricţii au o bază legală şi toate noile state membre au avut restricţii. La sfârşitul anului 2011 vom vedea câte state membre îşi vor exprima dorinţa să prelungească restricţiile pe piaţa lor de muncă pentru români şi bulgari. Cred că motivele acestor prelungiri în diferitele state membre sunt nefondate şi promovează într-un stil populist, nejustificat din punct de vedere economic, protejarea propriei pieţe a muncii. Dar statele membre se pot completa deoarece au anumite lacune profesionale în anumite sectoare. In acelaşi timp există în UE o piaţă a muncii la negru întreţinută de anumite state membre. Dacă s-ar aplica mult mai strict şi mult mai riguros legislaţia naţională, ar dispărea nevoia de restricţii pe piaţa muncii. Şi nu în ultimul rând, referitor la diferitele directive, precum Blue Card sau directiva pentru muncitorii sezonieri, care reglementează piaţa muncii europene pentru lucrătorii din state terţe, consider că o condiţie primordială pentru acele state membre care doresc sa aducă lucrători din state terţe, este să elimine mai întâi restricţiile pentru lucrătorii din interiorul UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. Doresc să îl felicit pe colegul Ungureanu pentru excelentul raport elaborat.

Libera circulaţie a lucrătorilor reprezintă un drept fundamental al Uniunii Europene. De aceea, este necesară o acţiune coordonată între instituţiile de la nivel naţional şi european, care să elimine toate barierele existente în calea mobilităţii lucrătorilor. Luând în considerare rolul vital pe care IMM-urile îl au pentru economia europeană şi contribuţia acestora la stimularea creşterii economice, ocuparea forţei de muncă şi coeziunea socială, trebuie să avem acţiuni concrete pentru dezvoltarea IMM-urilor, pentru ca acestea să poată să absoarbă forţă de muncă, în special din generaţiile mai tinere.

Creşterea numărului de şomeri în rândul tinerilor este alarmantă. Potrivit Eurostat, la nivelul Uniunii Europene numărul şomerilor cu vârste sub 25 de ani este de 5 139 000. Uniunea trebuie să vină în sprijinul acestor tineri, inclusiv prin multiplicarea proiectelor precum Portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă (EURES) sau „Zilele europene ale locurilor de muncă”.

Mobilitatea forţei de muncă în interiorul Uniunii Europene este un element-cheie în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru reformă și relansare economică. În acest context, este esențială îndepărtarea restricțiilor pe piața forței de muncă pentru cetăţenii români şi bulgari.

Consider că aceste restricții sunt discriminatorii şi excesive.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. Az Európai Unión belüli munkavállalók mobilitását már régóta potenciális problémaként kezeljük. Bár a szerződésekben a munkavállalók szabad mozgásának fogalma jelen van, a tagállamoknak joguk van átmeneti korlátozásokat bevezetni. Az ok majdnem mindig ugyanaz: bevándorlók áradata érkezik a szegényebb államokból a tehetősebb államokba, valamint a fogadó állam állampolgárai elveszíthetik munkahelyeiket. Ezek a félelmek azonban valótlanok. A munkavállalók mobilitása jótékony hatással van az EU egészére nézve.

Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy nagyon alacsony számú munkavállaló él a mobilitás adta jogával. Szükségünk van a nemzeti és az uniós szabályozások mihamarabbi összehangolására. A meglévő európai uniós stratégiákat hozzá kell igazítani a munkavállalói mobilitás hatásaihoz és a kkv-k erősödő szerepéhez. A kkv-k bevonása a folyamatba kulcsfontosságú, mivel fejlődésük garantálja a munkahelyteremtést.

Kiemelt fontosságú továbbá a tájékoztatás és a tudás jelentősége. Nagyon sok tagállamban nem megfelelő a tájékoztatás jelenlegi szintje. A munkavállalói mobilitást erőteljesebben kell támogatni, a tájékoztatáshoz pedig valamennyi érintettnek könnyedén hozzá kell férnie. Nagyobb erőfeszítést kell tenni az oktatási programok terén is. Hangsúlyozni kell az oktatáspolitikák összehangolását és a diplomák elismerésének felgyorsítását, hogy nagyobb eséllyel alakuljon ki egyetértés abban, hogy miként kell felkészíteni az aktív lakosságot a piac változásaira és az ott uralkodó versenykényszerre.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. Právo na voľný pohyb za prácou je jedným z najdôležitejších práv obyvateľov EÚ. Bohužiaľ je s mobilitou spojených ešte mnoho problémov, ktoré sa práve my musíme snažiť pre našich občanov eliminovať, aby táto výsada fungovala v ich prospech aj v praxi. V prvom rade je dôležitá spolupráca všetkých príslušných úradov a orgánov medzi jednotlivými členskými krajinami, koordinácia ich aktivít a skvalitnenie kontrolných mechanizmov a inšpekčných služieb. Mobilní pracovníci sa stále stretávajú s obrovskou diskrimináciou a zneužívaním ich práv. Preto musíme zabezpečiť, aby mali prístup k dostatočným informáciám o svojich právach, povinnostiach a možnostiach týkajúcich sa práce a pobytu v zahraničí a aby mali patričnú právnu a sociálnu ochranu. Musíme sa snažiť vytvoriť takú legislatívu, ktorá im zabezpečí rovnaké práva ako domácim vrátane práva rovnakej mzdy, práva štrajkovať, podnikať za rovnakých podmienok, mať so sebou v cudzej krajine rodinu, ktorá ma taktiež prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, atď. Tiež vysoko pozitívne hodnotím a podporujem vytváranie programov podporujúcich mobilitu, ako sú napr. Erasmus a rôzne twinningové programy. Mobilita v rámci EÚ je i v týchto časoch krízy pre našich občanov veľmi motivujúca, je už len na nás, aby sme im vytvorili a zabezpečili čo najlepšie podmienky.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika