Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 24 октомври 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 3.Изявление на председателството
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 8.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 9.Петиции: вж. протоколи
 10.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 11.Ред на работа
 12.Внасяне на документи: вж. протоколи
 13.Мобилност и интеграция на хората с увреждания (разискване)
 14.Модернизиране на обществените поръчки (разискване)
 15.„Small Business Act“ за Европа, кризата и МСП (разискване)
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз (кратко представяне)
 18.Процес на взаимна оценка на директивата за услугите (кратко представяне)
 19.Алтернативно разрешаване на спорове в областта на гражданското, търговското и семейното право (кратко представяне)
 20.Управление на икономиката в световен мащаб (кратко представяне)
 21.Положението на самотните майки (кратко представяне)
 22.Организираната престъпност в Европейския съюз (кратко представяне)
 23.Четвърти форум на високо равнище относно ефективността на помощта (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (563 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2174 kb)
Правна информация - Политика за поверителност