Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 24. oktoober 2011 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 9.Petitsioonid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Puuetega isikute liikuvus ja kaasamine (arutelu)
 14.Riigihangete ajakohastamine (arutelu)
 15.Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, kriis ja VKEd (arutelu)
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Töötajate liikuvuse edendamine (lühiettekanne)
 18.Teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine (lühiettekanne)
 19.Alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes (lühiettekanne)
 20.Maailmamajanduse juhtimine (lühiettekanne)
 21.Üksikemade olukord (lühiettekanne)
 22.Organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus (lühiettekanne)
 23.Neljas kõrgetasemeline abi tulemuslikkust käsitlev foorum (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (563 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2174 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika