Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 24. lokakuuta 2011 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 9.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 10.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 (keskustelu)
 14.Julkisten hankintojen uudistaminen (keskustelu)
 15.Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite, kriisi ja pk-yritykset (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen (lyhyt esittely)
 18.Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi (lyhyt esittely)
 19.Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (lyhyt esittely)
 20.Maailmantalouden hallinta (lyhyt esittely)
 21.Yksinhuoltajaäitien tilanne (lyhyt esittely)
 22.Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 23.Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumi (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (563 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2174 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö