Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2011. gada 24. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 8.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 9.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11.Darba kārtība
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Cilvēku ar invaliditāti mobilitāte un integrācija (debates)
 14.Publiskā iepirkuma modernizācija (debates)
 15.Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts, krīze un MVU (debates)
 16.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības veicināšana (īss izklāsts)
 18.Pakalpojumu direktīvā paredzētais savstarpējās izvērtēšanas process (īss izklāsts)
 19.Strīdu alternatīva izšķiršana civillietās, komerclietās un ģimenes lietās (īss izklāsts)
 20.Pasaules ekonomikas pārvaldība (īss izklāsts)
 21.Vientuļo māšu stāvoklis (īss izklāsts)
 22.Organizētā noziedzība Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 23.Augsta līmeņa forums par palīdzības lietderīgumu (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (563 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2174 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika