Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 24 oktober 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 9.Verzoekschriften: zie notulen
 10.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap (debat)
 14.Modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (debat)
 15.Small Business Act, crisis en mkb (debat)
 16.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Bevordering van de mobiliteit van werknemers (korte presentatie)
 18.Het in de dienstenrichtlijn vastgelegd proces van wederzijdse beoordeling (korte presentatie)
 19.Alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezaken (korte presentatie)
 20.Mondiale economische beleidsaansturing (korte presentatie)
 21.Situatie van alleenstaande moeders (korte presentatie)
 22.Georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie (korte presentatie)
 23.Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp (korte presentatie)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (563 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2174 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid