Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 24 października 2011 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: Patrz protokól
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 9.Petycje: patrz protokół
 10.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 11.Porządek obrad
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Mobilność i integracja osób niepełnosprawnych (debata)
 14.Modernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych (debata)
 15.Small Business Act, kryzys a MŚP (debata)
 16.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 17.Wspieranie mobilności pracowników (krótka prezentacja)
 18.Proces wzajemnej oceny przewidziany w dyrektywie usługowej (krótka prezentacja)
 19.Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych (krótka prezentacja)
 20.Światowy ład gospodarczy (krótka prezentacja)
 21.Sytuacja samotnych matek (krótka prezentacja)
 22.Przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 23.Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (563 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2174 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności