Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 24. októbra 2011 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 9.Petície: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Program práce
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Mobilita a začlenenie osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 14.Modernizácia verejného obstarávania (rozprava)
 15.Iniciatíva Small Business Act, kríza a MSP (rozprava)
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Podpora mobility pracovníkov (stručná prezentácia)
 18.Proces vzájomného hodnotenia ustanovený v smernici o službách (stručná prezentácia)
 19.Alternatívne riešenie sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciach (stručná prezentácia)
 20.Globálna správa ekonomických záležitostí (stručná prezentácia)
 21.Situácia osamelých matiek (stručná prezentácia)
 22.Organizovaná trestná činnosť v Európskej únii (stručná prezentácia)
 23.Fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomoci (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (563 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2174 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia