Märksõnaregister 
Istungi stenogramm
PDF 2174k
Esmaspäev, 24. oktoober 2011 - Strasbourg Uuendatud versioon
1. Istungjärgu jätkamine
 2. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 3. Presidentuuri avaldused
 4. Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5. Parandus (kodukorra artikkel 216)
 6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 9. Petitsioonid (vt protokoll)
 10. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 11. Tööplaan
 12. Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13. Puuetega isikute liikuvus ja kaasamine (arutelu)
 14. Riigihangete ajakohastamine (arutelu)
 15. Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, kriis ja VKEd (arutelu)
 16. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17. Töötajate liikuvuse edendamine (lühiettekanne)
 18. Teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine (lühiettekanne)
 19. Alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes (lühiettekanne)
 20. Maailmamajanduse juhtimine (lühiettekanne)
 21. Üksikemade olukord (lühiettekanne)
 22. Organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus (lühiettekanne)
 23. Neljas kõrgetasemeline abi tulemuslikkust käsitlev foorum (lühiettekanne)
 24. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25. Istungi lõpp


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05)

 
1. Istungjärgu jätkamine
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek 13 października 2011 r.

 

2. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
Sõnavõttude video

3. Presidentuuri avaldused
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Chciałbym podać Państwu parę początkowych uwag. Przed nami tydzień ważnych dla Europy decyzji. Wczoraj brałem udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, w środę dokończenie szczytu państw Eurogrupy i Rady Europejskiej. Państwa te będą musiały podjąć decyzje, które uspokoją rynki, a co za tym idzie – naszych obywateli. Już w czwartek sprawozdanie z postanowień szczytu złożą w Strasburgu panowie przewodniczący Van Rompuy i Barroso. W czwartek o godzinie 10.00 rano bardzo ważna debata.

Ważnymi punktami tej sesji plenarnej będą także: jutrzejsza debata o europejskim semestrze oraz głosowania budżetowe w środę. Chcemy, aby budżet na rok 2012 był budżetem inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Chciałbym bardzo podziękować w tym miejscu koleżankom i kolegom, którzy brali udział w konferencji poświęconej nowym wieloletnim ramom finansowym na lata 2014-2020. Przypominam, że była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego, od nas wyszedł ten pomysł. Konferencja ta była udanym spotkaniem i jest propozycja, aby ją kontynuować za pół roku i za rok. Chciałbym jeszcze raz podkreślić obecność trzydziestu kilku przedstawicieli Parlamentu Europejskiego przez cały czas obrad. Byliśmy więc bardzo widoczni, to był ważny głos merytoryczny w dyskusji.

Kolejna informacja: Tunezyjczycy głosowali wczoraj w pierwszych wolnych, demokratycznych wyborach w ich kraju. To historyczna chwila dla Tunezji i całego świata arabskiego. W głosowaniu uczestniczyło w sposób pokojowy i odpowiedzialny ponad 90% uprawnionych – tak mówią informacje, przekazywane dane. Życzymy powodzenia nowemu parlamentowi oraz przyszłemu rządowi. Wyborom przyglądali się na miejscu członkowie misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego. W najbliższych dniach otrzymamy ich sprawozdanie. W niedzielę osobiście odwiedzę Tunezję, już po raz drugi od czasu arabskiej Wiosny Ludów będę w tym kraju. Wszyscy w Parlamencie Europejskim uważamy, że Północna Afryka jest dzisiaj bardzo ważnym miejscem dla całej wspólnoty europejskiej.

Libia, kolejny z naszych południowych sąsiadów, może dziś już w pełni rozpocząć marsz ku demokracji i stworzyć rząd tymczasowy. Nowy system polityczny tego kraju będzie musiał opierać się na rządach prawa i poszanowaniu podstawowych swobód wszystkich obywateli. W najbliższą sobotę wybieram się także do Libii, aby spotkać się z naszymi partnerami i omówić najważniejsze pilne tematy. Jadę tam z satysfakcją, bo kraj jest już w pełni wolny, a jego obywatele przecież wycierpieli tak wiele przez ponad cztery dekady dyktatorskich rządów Muammara Kaddafiego.

Kolejna informacja: w zeszłym tygodniu dotarła do nas dobra dla Hiszpanii i wszystkich jej obywateli wiadomość. Deklaracja organizacji terrorystycznej ETA o definitywnym zakończeniu działań zbrojnych musi wiązać się z samorozwiązaniem ETA i złożeniem broni przez jej członków. Z szacunkiem odnosimy się do wieloletnich wysiłków wszystkich hiszpańskich instytucji demokratycznych i służb porządkowych zwalczających terroryzm. Demokracja ponownie wygrała z terroryzmem w tym długoterminowym, długofalowym boju. Solidaryzujemy się także z rodzinami 829 ofiar ponadczterdziestoletniej działalności terrorystycznej ETA.

Tragicznie wiadomości docierają do nas z Turcji, ponad 200 osób zginęło w wyniku niedzielnego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło ten kraj. W imieniu Parlamentu Europejskiego składam kondolencje rodzinom ofiar. Łączymy się w dziś w bólu z narodem tureckim. Proszę teraz wszystkie koleżanki i kolegów o powstanie z miejsc i uczczenie minutą ciszy ofiar trzęsienia ziemi w Turcji.

 

4. Parlamendi koosseis (vt protokoll)
Sõnavõttude video

5. Parandus (kodukorra artikkel 216)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Komisja Transportu i Turystyki przedłożyła sprostowanie do przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 27 września 2011 r. rezolucji w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach 2011-2020. Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie. Dzisiaj zatem nie głosujemy. Składam Państwu to oświadczenie. Jest 48 godzin na złożenie wniosku o głosowanie. Tekst sprostowania jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Herr Präsident! Dies ist wahrscheinlich ein unpassender Zeitpunkt für meine Wortmeldung; ich habe mir überlegt, wann ein passender Zeitpunkt wäre, aber mir ist keiner eingefallen. Die Kollegin Fajon hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Namen nicht mehr aufscheinen. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob das mein richtiger Platz ist. Als ich mich gemeldet habe, haben Sie die Kollegin Roth-Behrendt aufgerufen. Vielleicht stimmt etwas bei der Sitzordnung nicht. Unter Umständen könnten Sie das einmal durch Ihre Dienste überprüfen lassen.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you for your remark. We will check it immediately.

 

6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
Sõnavõttude video

7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
Sõnavõttude video

8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)

9. Petitsioonid (vt protokoll)

10. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)

11. Tööplaan
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 137 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek 20 października 2011 r. Zaproponowano następujące zmiany:

[Wtorek]:

Otrzymałem wniosek od Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie o umieszczenie oświadczeń Rady i Komisji na temat negocjacji Rady Europejskiej dotyczących kryzysu gospodarczego w jutrzejszym porządku dziennym o godz. 15.00. Bardzo proszę Grupę Zielonych o szersze przedstawienie tego wniosku.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich bin der Auffassung – und wir haben auch versucht, dies kurzfristig unter den Fraktionsvorsitzenden abzustimmen –, dass das Parlament sich nach diesem tristen Wochenende von Brüssel nicht aus der Debatte um die Lösung der Krise verabschieden darf und dass wir nicht warten sollten, ob wir am Donnerstag vielleicht unterrichtet werden oder auch nicht, sondern dass wir dringend noch einmal intervenieren müssen.

Ich war das ganze Wochenende in Brüssel und habe versucht, die Entscheidungen in jeder Phase zu verfolgen – und es ist für mich schon bizarr, dass ein Gipfel, der mit vierzehntätiger Verschiebung stattgefunden hat, nicht in der Lage war, Basisentscheidungen zu treffen. Je mehr Krisengipfel wir haben, desto geringer ist offensichtlich die Fähigkeit, sich zu einigen. Je tiefer die Krise beschrieben und analysiert wird, desto tiefer wird auch die politische Krise zwischen den Staats- und Regierungschefs während der Krisengipfel.

Die Position des Parlaments ist eine sehr klare. Es ist wichtig, diese Position gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union auch immer wieder zu erklären. Eine europäische Wirtschaftsregierung sieht anders aus als diese Krisengipfel.

Deshalb bin ich der Auffassung, dass wir morgen in einer Dringlichkeitsdebatte am Nachmittag nochmals eine Aussprache vor diesem Gipfel durchführen sollten.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident! Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir am Donnerstag nicht nur erfahren, was herausgekommen ist – hoffentlich erfahren wir das nach dem Ende des Gipfels auch –, sondern dass wir auch noch einmal die Stellung des Parlaments klar hervorheben. Ich würde vorschlagen, wie folgt zu verfahren: Man könnte, um Zeit zu sparen, eine Runde der Fraktionssprecher veranstalten, so dass die Fraktionen ganz klar sagen können, worum es geht, damit eine klare Botschaft von diesem Parlament an den Rat geht. In diesem Sinne würde ich das unterstützen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozumiem – ten wniosek jest teraz jasny. Jest on również jasno sformułowany. Będzie to oświadczenie grup politycznych po kolei i oczywiście oświadczenie Rady i Komisji na początek.

(Parlament przyjął wniosek)

Proszę Państwa! Jutro będziemy mieć nieco odnowiony początek obrad. Jutro o godz. 15.00 przesunięte zostaną początki obrad na temat poszczególnych punktów obrad. Czekająca nas debata będzie trwała około 45 minut i o tyle mniej więcej przesuną się wszystkie następne punkty. Nie jest to wielka zmiana w naszym porządku z punktu widzenia czasu, który będziemy mieli do dyspozycji jutro po południu i wieczorem. Wstawiamy zatem ten punkt i przesuwamy czas kolejnych punktów obrad.

(Przyjęto porządek prac)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). - Monsieur le Président, il s'agit de l'ordre du jour de mardi. Il figure à l'ordre du jour une question orale sur la directive concernant le congé de maternité. Je suis très surprise parce que nous avons adopté notre rapport sur ce sujet en première lecture.

Nous sommes en pleine procédure de codécision. Pendant la procédure de codécision, on ne pose pas au Conseil des questions dans lesquelles on va jusqu'à faire des concessions sur le rapport que nous avons adopté. Je suis d'avis que cette question orale n'a pas lieu d'être inscrite à l'ordre du jour. Autrement, nous montrons au Conseil que nous n'avons rien compris à la procédure de codécision et au traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Bardzo dziękuję pani Lulling za tę uwagę. Dokładnie sprawdzimy ten punkt. To była decyzja podjęta w czwartek na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących, ale przyjrzymy się, na czym polega problem. Skontaktuję z panią osobiście, żeby jeszcze bliżej tę sprawę wyjaśnić.

 

12. Esitatud dokumendid (vt protokoll)

13. Puuetega isikute liikuvus ja kaasamine (arutelu)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Ádáma Kósę w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020 (2010/2272(INI)) (A7-0263/2011).

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa, előadó. − Kedves képviselőtársaim! Sokszor elhangzott már az Európai Parlament épületén belül, hogy az Európai Unió területén mintegy 80 millió fogyatékossággal élő ember él. Ez a hatalmas létszámú társadalmi csoport eddig nem igazán kapta meg az odafigyelést, a törődést a politikai döntéshozóktól. Ezek sajnálatos tények, az Európai Parlament már sokszor felhívta a figyelmet erre.

Úgy gondolom, hogy az Európai Unió történetében most egy fordulóponthoz érkeztünk. A spanyol, belga és magyar soros elnökség az Európai Bizottsággal közösen prioritást szerzett a fogyatékosság ügyének, sok kapcsolódási pontot találva különböző szakpolitikákhoz. Szeretném megjegyezni, ennek már itt volt az ideje.

Ezért is külön megtiszteltetés számomra, hogy siket képviselőként jegyezhetem ezt a jelentést. Megtisztelő számomra, hogy ebben a hatalmas munkában az árnyék-jelentéstevőktől minden segítséget és együttműködést megkaptam.

És megtisztelő az is, hogy mintegy 400 módosító indítvány érkezett, és három más szakbizottságtól is érkeztek vélemények. Ezek a módosító vélemények eredményezték a jelentés teljes, végső szövegét.

Engem egyetlen cél vezérelt a jelentés elkészítése során: a gazdasági krízis során olyan álláspont kialakítása, ami reális és vállalható, és a fogyatékossággal élő emberek számára kézzelfogható, tükrözze az Európai Parlament mély elkötelezettségét a fogyatékossággal élő emberek helyzete mellett, javítsa helyzetüket és aktív cselekvést sürgessen az Európai Bizottság részéről is.

A sok javaslat közül kettőt szeretnék kiemelni: az egyik az Európai Bizottság által javasolt stratégia egyik kulcseleme – az európai akadálymentesítési jogszabálycsomag –, amitől a jelentés sokat vár, hiszen határozottan ellenőrizhető mechanizmus kialakítását várjuk, és az infokommunikációs akadálymentesítés területén is előrelépést várunk.

Másrészt az Európai Parlament szerepét újrafogalmazza – amit kiemelünk –, hogy a fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény hangsúlyozott szerepet kaphasson a Parlamentben.

Sokat várunk attól a javaslattól, ami az úgynevezett Európai Fogyatékosságügyi Bizottság felállítását szorgalmazza. És szeretném aláhúzni, hogy a jelentés nagy része kompromisszumokon alapul.

Különböző javaslatok érkeztek, és az előremutató részekből lett ez összeállítva. Ennek köszönhetően különböző segédeszközök, vagy más előremutató részek szerepet kaphattak így a jelentésben, amely például a jelnyelvek elismerését szorgalmazza.

Sürgetni szeretném az Európai Bizottságot és a tagállamok kormányait, hogy legyen proaktív, és mielőbb tegye lehetővé a fogyatékossággal élő emberek számára a mielőbbi társadalmi befogadást, hogy aktív tagjaivá válhassanak az Európai Uniónak. Ez 80 millió embernek hatalmas lehetőséget jelentene.

És egy biztos: a Lisszaboni Szerződés óta a fogyatékossággal élő emberek már nem másodrendű állampolgárok papíron, de itt az idő, hogy a gyakorlatban is érezhető legyen ez, hogy minden állampolgár egyenrangú legyen.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, ainsi que Monsieur le rapporteur, Monsieur Kósa, pour votre rapport sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées.

Dans ce rapport, le Parlement européen démontre une fois de plus son engagement de longue date pour faire en sorte que l'égalité et l'inclusion deviennent des réalités pour les quelque 80 millions de personnes handicapées qui vivent en Europe.

Les enjeux liés au handicap sont entrés dans le domaine du droit et de la législation. Le 22 janvier dernier, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne est devenue partie à un traité international sur les droits de l'homme. Il s'agit de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui est entrée en vigueur dans l'Union européenne. Si cette étape-clé pour les droits des personnes handicapées a pu être franchie, c'est aussi grâce au soutien indéfectible du Parlement européen tout au long de la procédure complexe qui a mené à la conclusion de cette convention. Votre résolution législative d'avril 2009 a lancé un message politique fort en ce sens et a contribué à ouvrir la voie à un accord unanime des États membres au sein du Conseil. La Commission s'engage à faire des droits consacrés par la convention une réalité, en coopération avec le Conseil et avec le Parlement.

En ce qui concerne la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, je tiens à vous assurer que l'accent mis aujourd'hui sur une approche fondée sur les droits de l'homme et des politiques en matière de handicap axées sur les citoyens est loin de se réduire à un changement d'ordre sémantique. Il repose sur des actions très concrètes comme le détaille aussi la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées.

L'objectif général de cette stratégie est que les personnes handicapées soient en mesure d'exercer l'ensemble de leurs droits et de participer pleinement à tous les aspects de la vie sociale et économique, en tant qu'individu, consommateur, étudiant, travailleur et acteur politique.

Notre stratégie met tout d'abord l'accent sur la levée des obstacles. Elle fournit les moyens de mettre en œuvre la convention des Nations unies à l'échelon de l'Union en adoptant un programme d'action ambitieux. Bien que les aspects de la vie de tous les jours, comme l'enseignement, les soins de santé ou l'emploi, relèvent principalement de la responsabilité des États membres, nous sommes toutefois convaincus qu'une action de l'Union européenne est nécessaire pour soutenir et compléter les efforts fournis au niveau national.

Nous allons utiliser la stratégie Europe 2020 et ses instruments afin d'encourager la pleine participation économique et sociale des personnes handicapées. Cette approche d'intégration permettra de veiller à ce qu'aucune action n'exclue les personnes handicapées. Soyez assurés que nous suivrons de très près les mesures prises par les États membres pour améliorer la situation professionnelle de ces personnes. Nous en prendrons connaissance grâce aux rapports sur la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, remis dans le cadre des programmes de réforme nationaux annuels; la question des personnes handicapées étant intégrée dans ces programmes de réforme et dans les rapports que les États membres devront fournir à la Commission.

J'ai le plaisir de vous annoncer que la Commission placera la conférence organisée à l'occasion de la Journée européenne des personnes handicapées sous le signe de la sortie de crise. La conférence s'intéressera notamment à la contribution des initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et au financement en faveur d'une croissance inclusive assurée par l'Union.

En ce qui concerne l'acte législatif européen sur l'accessibilité, le Conseil, en juin, s'est déclaré largement favorable à la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées et a invité la Commission à revoir le cadre actuellement en place pour garantir l'accessibilité. Ce thème est au centre de la stratégie et l'adoption d'un acte législatif européen sur l'accessibilité constitue l'une des actions prioritaires décidées dans ce domaine. L'accessibilité signifie permettre à toute personne handicapée de jouir des mêmes facilités d'accès que tout un chacun, qu'il s'agisse de son environnement physique, de l'accès aux transports, aux informations et à la communication. L'accessibilité est un préalable indispensable pour que ces personnes puissent exercer le droit reconnu par le traité de l'Union, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention des Nations unies. Les études et les plaintes émanant des citoyens indiquent que l'accessibilité aux biens et services est encore insuffisante sur le marché européen. De surcroît, les biens et services accessibles sont souvent chers, une situation qui découle manifestement du fait qu'il s'agit d'un marché restreint où la concurrence est encore réduite.

Ces lacunes constituent des obstacles à la participation des personnes handicapées à la vie économique, sociale et politique de notre société. Avec le vieillissement de la population, un marché potentiel apparaît clairement pour les produits et les services dont l'accessibilité est très développée.

Les entreprises semblent souvent ignorer le potentiel économique des personnes handicapées en matière de consommation. Bon nombre d'États membres ont entrepris d'améliorer l'accessibilité par l'élaboration de lignes directrices et de normes au niveau national afin de se conformer aux obligations contenues dans la convention des Nations unies. Toutefois, si nous nous contentons d'apporter des réponses purement nationales à la question du manque d'accessibilité, les vingt-sept États membres se retrouveront chacun avec une législation, une réglementation, des normes et des prescriptions techniques différentes, pour aboutir finalement à un marché fragmenté offrant très peu de concurrence. Nous sommes persuadés qu'un marché européen des biens et des services accessibles exercerait un attrait nettement plus fort sur les entreprises.

L'adoption d'un acte législatif européen sur l'accessibilité devrait viser à favoriser les économies d'échelle pour des biens et des services accessibles, à combler les lacunes du marché et à accroître la concurrence. La Commission européenne prévoit de présenter une proposition d'acte législatif européen sur l'accessibilité à l'automne 2012. Les nombreuses questions ayant trait à cette initiative, à son contenu, à son champ d'application et à sa forme juridique sont actuellement à l'étude. Le processus de préparation a, en effet, débuté et sera étayé par une analyse d'impact conséquente.

Nous aimerions recueillir les contributions de tous les acteurs concernés mais, bien sûr, et en priorité, les avis des personnes handicapées et des organisations qui les représentent. Il va de soi que nous sommes aussi fortement intéressés par les points de vue des entreprises, des prestataires de services et des autorités publiques des États membres.

Nous espérons aussi que vous voudrez bien prendre part à ce processus et nous vous invitons à nous communiquer vos impressions à ce sujet pour la bonne préparation de ces actes législatifs.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, un grazie particolare ai relatori-ombra della commissione ENVI. È fondamentale che l'Unione europea abbia una strategia sulle disabilità al fine di favorire la creazione di una società sostenibile, competitiva e innovativa, sviluppando una crescita intelligente e inclusiva.

L'impegno dell'Unione europea e dei singoli Stati nazionali sarà quello di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle disabilità e applicare la strategia nel suo complesso, garantendo a tutti la libertà di comunicazione, riconoscendo il Braille e la lingua dei segni come ufficiali, garantendo la libertà di movimento, abolendo le barriere architettoniche, integrando i servizi di trasporto dedicati nei sistemi di trasporto pubblico e istituendo una carta unificata dei diritti del passeggero.

A livello sanitario è importante eliminare le disparità e riconoscere a tutti un livello minimo di assistenza e adeguati servizi di riabilitazione che facciano leva sulla voglia di autonomia. È necessario fornire ai giovani un sostegno efficace, che permetta loro di partecipare alla vita sociale e civile, all'apprendimento permanente e al mondo del lavoro mediante l'uso di specifiche quote di riserva e strumenti di collocamento mirato. Finalmente, anche i cittadini diversamente abili saranno considerati una risorsa e non un peso.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének előadója. − Elsősorban szeretnék Kósa Ádámnak gratulálni a nagyszerű jelentéséhez, és engedjék meg, hogy néhány gondolatot kiemeljek a Nőjogi Bizottság jelentéséből, illetve véleményéből.

Először: a fogyatékkal élő nők többszörös diszkriminációnak vannak kitéve. Ilyen értelemben teljesen egyetértek Kósa Ádámmal, hogy a de jure egyenlőségtől a de facto egyenlőségig nagyon hosszú út vezet.

Másodszor: gyakrabban él a szegénység kockázatával a nők három csoportja: a gyerekeiket egyedül nevelő fogyatékos anyák, a fogyatékos gyereket nevelő családanyák, illetve a csonka családok, az idős, fogyatékkal élő nők.

Ilyen szempontból a harmadik megjegyzésem az inklúzióra vonatkozik, amely kardinális jelentőségű, és a nemzeti stratégiáknak figyelembe kell venni azt, hogy különböző fogyatékkal élő csoportok élnek velünk, akiknek különböző az igénye. Ilyen szempontból sokat várunk ezektől a stratégiáktól.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, rapporteur for the opinion of the Committee on Petitions. Mr President, we on the Petitions Committee are well aware of concerns about this issue because of the many submissions and petitions we receive on the subject. All those who have full enjoyment of their faculties may be forgiven for easily forgetting or not realising the difficulties faced by people with disabilities. I learnt this lesson myself when I faced the loss of sight in one eye because of a detached retina. That was relatively easily fixed and I was very fortunate, whereas many millions are not so fortunate because they have permanent disabilities.

Our opinion is about encouraging good practice, but we must all be aware of the challenge we face in delivering promises and therefore be wary of raising hopes that we may not be able to afford in these difficult economic times.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos, em nome do Grupo PPE. – Felicito vivamente o colega Ádám Kósa pelo excelente relatório. Nele apresentam-se medidas concretas para que as pessoas com deficiência possam participar activamente na sociedade. Os números são eloquentes: existem cerca de 80 milhões de cidadãos europeus portadores de deficiência e apenas 30 a 40% têm um emprego ou podem trabalhar.

Esta taxa de emprego é muito baixa, o que agrava o risco de serem vítimas de pobreza e de exclusão social. Ainda há muito a melhorar no que diz respeito ao aumento do emprego e à eliminação de discriminações das pessoas com deficiência. A participação na vida laboral e a independência económica são factores essenciais para a integração social. Nesse sentido, os Estados-Membros devem eliminar barreiras no acesso ao emprego e facilitar a mobilidade em todos os sectores da vida.

Estas medidas a adoptar pelos Estados-Membros deverão ter como objectivo melhorar a qualidade de vida de todos, numa sociedade onde se possa trabalhar de forma mais eficaz e em melhores condições. Neste sentido, destaca-se o papel muito importante dos sistemas de educação e de formação, que devem estar suficientemente preparados para atender da melhor forma às necessidades das pessoas com deficiência.

Termino apelando para uma implementação frutuosa da Estratégia Europeia para a Deficiência em todos os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, S&D frakcijos vardu. – Dėkoju pranešėjui už bendrą darbą ir už parengtą pranešimą, kuriame dėmesys skiriamas neįgaliųjų judumo didinimui, naikinant fizines ir socialines kliūtis neįgaliems žmonėms, naudojantis viešaisiais pastatais, viešosiomis paslaugomis. Noriu atkreipti dėmesį, kad Užimtumo ir socialinių reikalų komitete nusprendėme raginti valstybes nares kuo greičiau pritarti pasiūlymui dėl antidiskriminacinės direktyvos. S&D frakcija ragina laikytis susitarto kompromiso ir balsuoti, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės, pirmininkaujanti šalis, Komisija kuo daugiau dirbtų su jau ilgai užstrigusia antidiskriminacine direktyva, ir ieškotų galimų sprendimų, kad ši direktyva pajudėtų iš mirties taško, ir kuo greičiau būtų priimta bei įsigaliotų visoje Europos Sąjungoje, nes tai iš tikrųjų labai realiai pagerintų neįgalių žmonių padėtį.

Antra, nors pranešime kalbama apie neįgalių žmonių užimtumą, tačiau reikia skirti dar daugiau dėmesio visų lygių švietimo, profesinio mokymo galimybių užtikrinimui, reikiamos pagalbos darbo vietoje neįgaliesiems suteikimui. Noriu pabrėžti, jog didžiausios kliūtys neįgalių žmonių įtraukimui į visuomenę – tai didelis nedarbo lygis, o neįgaliųjų nedarbas atsiranda dėl nepakankamo pasirengimo darbo rinkai. Daugelis mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų neturi neįgaliesiems tinkamų mokymo programų, parengtų specialistų, galiausiai mokymo įstaigos fiziškai nepritaikytos neįgalių vaikų ir jaunuolių poreikiams. Taigi, švietimo sistemoje požiūris į neįgalius vaikus ir jaunuolius vis dar yra nepakankamas, o mokyklos nelankymas lemia dideles neįgaliųjų socialines ir užimtumo kliūtis ir iš to kylantį skurdą, ypač dabartinės ekonominės krizės metu. Taigi, valstybės narės, Komisija, Europos Parlamentas turi dirbti kartu, kad realiai, ne žodžiais, o darbais pasikeistų neįgaliųjų žmonių ir jų šeimų gyvenimas. Ir šiandien labai apgailestauju, kad salėje nematau pirmininkaujančios šalies atstovų.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie al relatore Ádám Kósa, infaticabile come sempre. Questa relazione inizia con la citazione di circa 40 documenti ufficiali di riferimento, tra convenzioni delle Nazioni Unite, comunicazioni del Palamento europeo e della Commissione, risoluzioni, libri verdi e vari atti, il che ci fa capire la quantità di lavoro legislativo, normativo, di indirizzo e di raccomandazione che è stata svolta in tutti questi anni nel campo della disabilità.

Inoltre, questa relazione pone una lunga serie di obiettivi per favorire l'integrazione dei nostri concittadini disabili. Tra questi obiettivi ne ricordo due in particolare. Il primo: la partecipazione della disabilità al processo decisionale, in virtù del motto "niente su di noi senza di noi". Il secondo obiettivo è rappresentato dal fatto di considerare l'argomento di cui parliamo una questione attinente ai diritti umani e ai diritti civili, vale a dire, una questione non che riguarda una categoria di cittadini, ma che tocca l'identità stessa dell'Unione europea.

Tuttavia, signor Presidente, la realtà del contesto europeo è molto diversa, perché assistiamo, purtroppo, a una crescente sofferenza e a un crescente dolore della disabilità nei nostri paesi. Assistiamo a Fondi strutturali che sarebbero disponibili ma che, vergognosamente, non sono utilizzati da Stati membri o da enti locali; assistiamo a violazioni da parte di questi stessi Stati membri o enti locali che non vengono sanzionate come si dovrebbe dalla Commissione. Assistiamo a buone pratiche in alcuni paesi, che vengono purtroppo ignorate e non esportate e valorizzate altrove e assistiamo a trattamenti che sono diversi da paese a paese o da regione a regione all'interno dello stesso paese, il che, purtroppo, limita considerevolmente la libertà stessa di circolazione dei nostri concittadini disabili.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, on behalf of the ECR Group. – Mr President, increasing the level of mobility and inclusion of people with disabilities is a laudable and, I believe, an achievable objective. We are told that the current economic crisis has had a disproportionately negative impact on people from marginalised groups: unemployment rates for Europe’s 80 million people with disabilities are twice as high as those for people without. Thus the issue needs to be addressed with some urgency, but I cannot agree with the Commissioner that this can only be achieved at EU level.

I very much support the direction of this report but believe that it goes too far in calling for unnecessary initiatives at supranational level. We should not use the current crisis as a reason for increasing bureaucracy and red tape. In this report we call for, among other things, the creation of a European disability board, but without any clear setting-out of what such a board should do, other than that it should meet regularly. The calls on Member States to adopt legal and financial measures to support the employment of disabled people and the call for detailed measures on institutional care and provision of housing benefits stray well into Member States’ territory.

I would be happy with a statement of general principles, but this report is far too detailed and prescriptive and risks creating a tangled bureaucracy where simplicity would be a better remedy. Initiatives for increasing the employment opportunities for those with disabilities must come from Member States, each able to adapt to its own national traditions and social customs. Legislation which tries to help everyone, with its overarching supranational one-size-fits-all nature, often helps none.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die neue EU-Strategie zugunsten der Menschen mit Behinderungen muss ganz im Zeichen der UN-Behindertenrechtskonvention stehen. Dieses Anliegen haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter in wichtigen Punkten erreicht. Warum ist uns das so wichtig? Erstens kann die EU nur so ihren Verpflichtungen gegenüber der UN-Konvention gerecht werden. Und zweitens bedeutet das einen Perspektivwechsel in unserer Gesellschaft zugunsten der Menschenrechte, denn durch die UN-Konvention ist Inklusion für unser Zusammenleben zum Grundprinzip erhoben worden, und das ist gut so.

Die Menschen mit Behinderungen sollen nämlich nicht allein die Anpassung in die bestehenden Strukturen für Menschen ohne Behinderungen vollziehen, sondern die gesellschaftlichen Strukturen müssen sich so ändern, dass sie der Vielfalt der menschlichen Lebenslagen und somit auch der Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderungen und Unterstützungsbedarf gleichermaßen gerecht werden. Und das betrifft alle Lebensphasen, angefangen vom Besuch im gemeinsamen Kindergarten, in einer gemeinsamen Schule, bis zur beruflichen Teilhabe und zu Arbeitsplätzen, an denen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen arbeiten. Es betrifft auch das selbstbestimmte Wohnen, auch im Alter und bei intensivem Unterstützungsbedarf.

Wie der Kommissar bereits erwähnt hat: Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen ist eine Grundvoraussetzung für eine inklusive Gesellschaft und bezieht sich auf alle baulichen Bereiche, aber auch auf Kommunikation und auf die verschiedenen Formen von Mobilität, und dies schließt sprachliche Zugangsbarrieren mit ein. Das Recht auf Inklusion muss alle erreichen, auch die Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf.

Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir es in dieser Entschließung geschafft haben, die Sondereinrichtung als vorübergehend zu deklarieren, als etwas, das es zu überwinden gilt. Es ist klar: Unterstützende Angebote im Regelsystem – das wollen wir, da wollen wir umsatteln. Aber um das alles zu erreichen, ist das Verbot von Diskriminierung eine Grundvoraussetzung. Deswegen war es uns wichtig, dass in dieser Entschließung erreicht worden ist, dass wir den Rat auffordern, die fünfte Antidiskriminierungsrichtlinie endlich vom Eis zu schaffen.

Ich appelliere an die deutsche Bundesregierung, die aus ideologischen Gründen total blockiert, endlich von der Bremse zu gehen, damit wir es ermöglichen, in allen Lebensphasen auch Diskriminierung zu verhindern und den Menschen ihre Rechte zu geben. Für uns – und damit appelliere ich an den Berichterstatter – ist es von zentraler Bedeutung, dass diese Forderung im Bericht bleibt, sonst ist der Bericht für uns wertlos.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – Estamos a viver um momento em que se impõe dar visibilidade aos direitos das pessoas com deficiência e lutar pela sua completa aplicação. Trata-se de direitos humanos que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e os respectivos Protocolos adicionais consagrou, tendo sido subscrita por todos os Estados-Membros da União Europeia, embora ainda só 17 a tenham ratificado, pelo que se apela a que todos o façam o quanto antes.

Mas é preciso também desenvolver políticas e estratégias comunitárias e nacionais no domínio da deficiência que não se fiquem por um vago plano de acção da Comissão Europeia, sem calendários precisos, sem apoios financeiros adequados, sem medidas práticas e sem políticas coerentes que facilitem a inclusão social das pessoas com deficiência, que apoiem devidamente as suas organizações e que tenham em conta as enormes dificuldades que enfrentam muitas famílias das pessoas com deficiência.

Não basta afirmar que se reconhecem os direitos humanos das pessoas com deficiência e depois adoptar políticas que, na prática, põem em causa os seus mais elementares direitos, como acontece com os programas ditos de austeridade, as políticas neo-liberais do Pacto de Estabilidade e a exigência do cumprimento dos seus irracionais critérios nominais, servindo de cobertura a cortes salariais, ao encerramento de serviços públicos essenciais para estas pessoas, como está a acontecer em Portugal, na Grécia e noutros países, pondo em causa o acesso a serviços públicos fundamentais como a saúde, a educação, os transportes e a energia.

Sabemos que grande parte das cerca de 80 milhões de pessoas com deficiência existentes na União Europeia encontram grandes obstáculos no ambiente quotidiano, em parte físicos, em parte sociais, incluindo serviços e produtos sem uma adequada acessibilidade. Sabemos que o nível de emprego das pessoas com deficiência e cuja capacidade de trabalho se alterou é, de um modo geral, muito baixo em toda a União Europeia, sendo que apenas 30 a 40% dessas pessoas trabalham efectivamente. E a situação é ainda mais grave nos Estados-Membros de economias mais frágeis, embora se saiba que, como se refere num estudo da OIT, os trabalhadores com deficiência são capazes de alcançar resultados significativos se obtiverem um emprego compatível com a sua experiência, capacidades e interesses.

Embora, de um modo geral o relatório aborde estas questões, lamentamos que não tenha sido aprovada na Comissão do Emprego uma proposta que apresentámos sobre a necessidade de se criarem e aplicarem rendimentos mínimos a nível dos Estados-Membros da União Europeia, o que facilitaria a vida de muitas pessoas com deficiência e de suas famílias. Consideramos também que o PPE não deve avançar com a sua proposta sobre o artigo 53.º. O nosso resultado final vai depender também disso.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, ik ben het, zoals ongeveer alle collega's hier, bijna volledig eens met ongeveer alle aanbevelingen in dit verslag om in onze lidstaten mensen met een handicap betere kansen te geven. Maar toch een paar belangrijke kanttekeningen. In de eerste plaats wil ik zeggen dat dit Parlement principieel altijd het subsidiariteitsbeginsel moet respecteren. Dat betekent ook dat eigenlijk alle aspecten van de sociale zekerheid het best en het efficiëntst op het niveau van de lidstaten, of zelfs van deelstaten van die lidstaten, kunnen worden geregeld en gefinancierd.

In de tweede plaats heb ik zeer grote vraagtekens bij de paragrafen 26 en 53. We zouden toch al geleerd moeten hebben dat de massale financiering via structuurfondsen bij lange na niet altijd efficiënt is, en dan druk ik mij nog zeer voorzichtig uit, want met geld dat van Europa komt wordt per definitie onzorgvuldig omgesprongen. Wat paragraaf 53 betreft: waarom moet hier dat veelomvattende en zeer omstreden antidiscriminatiebeleid worden bijgesleept? Dat is onnodig en het verbreekt de potentiële eensgezindheid. Ik hoop dan ook dat de amendementen over deze twee paragrafen zullen worden goedgekeurd, zodat ik ook het volledige verslag kan steunen.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo prima di tutto congratularmi con l'eccellente lavoro del collega Kósa. Sono profondamente convinta che abbiamo lavorato tutti bene, ma sono altrettanto profondamente convinta che abbiamo bisogno di cambiare davvero il tipo di approccio.

Infatti – è vero che è stato scritto tanto, che ci sono tanti regolamenti e tanta legislazione a livello nazionale e sovranazionale, accordi e trattati – non si è fatto abbastanza per un gruppo svantaggiato numerosissimo: abbiamo sentito tante volte questa cifra, 80 milioni di europei – parliamo del 16% circa dei cittadini europei – con disabilità. A queste persone devono essere assicurate e garantite le pari opportunità in tutto.

Dobbiamo anche tenere presente che con i cambiamenti demografici di cui parliamo sempre, rischiamo nel 2050 di vedere raddoppiata questa cifra: una popolazione enorme di persone che hanno bisogno non di essere aiutate, ma di essere messe nella condizione di avere pari opportunità, di avere lo stesso accesso e di esercitare i propri diritti come qualunque altro cittadino dell'Unione europea.

Oggi disponiamo di tecnologie che ci permettono, davvero, di fornire mezzi e strumenti a queste persone per essere cittadini a tutti gli effetti. Penso, per esempio – e me ne vergogno come italiana – alla battaglia che abbiamo portato avanti, con scarsi risultati, per avere una cosa semplicissima in Italia: la sottotitolatura dei programmi televisivi. Pensate, per esempio, che quando c'è una campagna elettorale, che viene fatta oramai tutta tramite i media, le persone con problemi di udito hanno difficoltà a esercitare, in scienza e coscienza, il proprio diritto fondamentale della vita democratica, che è il voto.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Én is támogatom Kósa Ádám jelentését. Különösen fontosnak tartom, hogy a válság hatásait csökkentsük, és kiemelten figyeljünk azokra, akiknek a társadalmi integrációja nehezebb, mint másoké ezekben az időkben.

Az EU 2020-as stratégiája is kiemelten kezeli a befogadó növekedést, és itt is felelősségünk van. Ehhez az kell, hogy a különböző fogyatékossággal élők is részt tudjanak venni az oktatásban, foglalkoztatásban, hozzáférjenek a különböző alapvető szolgáltatásokhoz, az árukhoz, és olyan környezetet kell teremtenünk, amely az önálló életvitelüket lehetővé teszi.

Nemrég járt itt a Freedom Drive követsége, és az Európai Parlamenttel történő beszélgetésben is kifejezték ezt a kívánságukat, átnyújtották petíciójukat. Fontos követelése ennek a jelentésnek, hogy záros határidőn belül a Tanács lépjen előre a horizontális antidiszkriminációs irányelv elfogadásában, ami az élet minden területén egyenlő esélyű hozzáférést is teremt.

Szeretném felhívni a figyelmet a pszichoszociális fogyatékossággal élőkre, akiknek az érdekképviselete minden tagországban gyengébb, mint más fogyatékos csoportoké. Nekik is szavuk kell legyen a közügyekben, támogatást kell kapjanak a döntéshozatalban. Minden kérdésben érvényesülnie kell a „semmit rólunk nélkülünk” elvnek – akkor is, amikor Európai Uniós forrásokat osztunk el – és az integráció elvének.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, there are eight million people with some form of disability in the EU, and this report covers numerous important issues. It is right to focus on long-term investment for people with disabilities, to look towards social inclusion and to look at problems faced in terms of healthcare. But it needs to go further. If the European Parliament is serious in protecting the rights of people with disabilities, it should deal with the issue in the same way it now deals with women’s rights.

I have long held the belief that the focus of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality is too narrow. It is time for the rights of other vulnerable groups to be covered by this committee. I believe we need a committee on equalities, which will help deal with discrimination that is based on gender, ethnicity, age, disability and sexual orientation. That would be a truly bold move which would offer support to people with disabilities as well as other groups that are often treated unfairly.

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL). - Herr talman! Den här resolutionen är en viktig resolution eftersom den handlar om att samhället måste öka tillgängligheten och inte handikappa människor, kvinnor och män, med funktionsnedsättning. Särskilt glad är jag över att resolutionen lyfter fram jämställdhetsperspektiv i den här frågan. Minskad frihet för funktionshindrade leder oftast till ökat omhändertagande från kvinnor. Kvinnor med funktionsnedsättning drabbas även oftare av fattigdom och social utestängning.

I ett socialt hållbart samhälle finns inte dubbel diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning. I ett socialt hållbart samhälle har kvinnor och män med funktionsnedsättning en god livskvalitet och är inte socialt utestängda.

Dagens åtstramningspolitik försvårar dock i hög grad möjligheterna att nå ett socialt hållbart samhälle.

 
  
  

IN THE CHAIR: DIANA WALLIS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Madam President, I would like to thank the rapporteur for his work on this report and his work on the Disability Intergroup.

However, I have a feeling in the Chamber that this is a debate about ‘us’ and ‘them’. I think if we spoke more about how disability can and will affect anybody – it is not just an issue at birth but many of us will have a disability throughout our lifetime – then we might be dealing with this in a more practical way.

There is one issue that I want to specifically address, namely the spending of European Union funding, particularly cohesion and structural funding. In some areas we have seen that this is used to re-establish institutions which we have worked to try to dismantle. The message must be – certainly from this Parliament – that people with disabilities should be able to live independently with the structures that they require and should not be forced into institutional living.

It would be very wrong if European Union funding went against the very principles of the UN Convention. I think that those countries that have not yet ratified that Convention should do so.

The fact that there is not enough information on the particular issue of the care of people with disabilities in institutions, which is referred to in the report, is something that absolutely needs to be addressed. I think we need to be aware that we should not allow the most vulnerable to suffer due to economic crisis, and in times of austerity we need to make sure that they are the ones that we look after best.

My final point is as follows. This House is championing the issue of disabilities with our rapporteur. I think that we could equally do with a champion within the Commission. Commissioner, I know your minds are full of other things, such as agriculture – and I include myself in that – but this is an issue that is inclusive of all parts of society. It really needs its voice to be heard, even though we are going through very difficult economic times.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε ήδη πως 80 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες ζουν με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισοδυναμεί σε ένα ποσοστό 16%. Από αυτούς, ένας στους τέσσερις κινδυνεύει να διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ μόνο 30 έως 40% εργάζονται. Αντιμετωπίζουν εμπόδια, φυσικά και κοινωνικά, χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ωστόσο, η μοίρα τους δεν πρέπει να καθορίζεται από τα εκ γενετής χαρακτηριστικά τους. Έχουν δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες στη ζωή. Συγχαίρω τον συνάδελφο Kósa για τις καινοτόμες εισηγήσεις του. Συμφωνώ, δε, πως πρέπει αυτές να ενσωματωθούν και να υλοποιηθούν στη νέα δεκαετή στρατηγική της Επιτροπής για την αναπηρία, διότι χρειαζόμαστε λύσεις που να διασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες, προϊόντα και νέες τεχνολογίες, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο ψηφιακό γραμματισμό, σε κατάλληλα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ένα σχεδιασμό για όλους που θα εξασφαλίζει προσβασιμότητα, ανεξάρτητη διαβίωση, ελεύθερη μετακίνηση και υλοποίηση των πρωτοβουλιών e-europe.

Μόνο με σωστή αξιοποίηση των ΑΜΕΑ μπορούμε να πετύχουμε το στόχο για ποσοστά απασχόλησης 75% που συνιστά στόχο της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (S&D). - Paní předsedající, vítám tuto zprávu a nesouhlasím s názorem, že je to věc jednotlivých členských států, protože kdykoliv se snažíme udělat na evropské úrovni nějaké kroky v oblasti sociální, tak někteří začnou křičet „subsidiarita, tradice“ a víme, jak to dopadá. V České republice například se mají škrtat všechny programy, které umožňují zaměstnávání lidí s postižením. Zamezí se vytváření chráněných dílen a postižení na tom budou mnohem hůře. Není to situace, která se vyskytuje jenom v mé republice, ale i v jiných členských státech, a proto je třeba, jestli nechceme ztrácet důvěru lidí v Evropskou unii, abychom postupovali společně.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Vítam správu pána Kósu, pretože som vždy podporovala plné začlenenie občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Verím, že už onedlho sa dočkáme jednotného európskeho preukazu mobility. Štáty poskytujú svojim občanom so zdravotným postihnutím systém zliav, ktoré zvyšujú ich mobilitu a šancu nájsť si prácu. No len čo títo ľudia prekročia hranice, o túto podporu prichádzajú. Pritom systém zliav založený na študentskom preukaze už roky funguje nielen v celej Európe, ale aj v mnohých ďalších krajinách sveta. Hovoríme o začlenení osôb so zdravotným postihnutím. Som presvedčená, že chceme uľahčiť situáciu všetkým ľuďom, ktorým postihnutie sťažuje každodenný život, a nechceme medzi nimi robiť rozdiely. Preto ma mrzí, že v správe sa špeciálne spomínajú niektoré organizácie, a tým sa všeobecný princíp tejto správy spochybňuje.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - V prvom rade by som rada ocenila prácu nášho spravodajcu pána Kósu a veľmi sa mu chcem poďakovať za prípravu veľmi dobrej správy. Takisto vítam závery Rady k novej európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia na nasledujúcich desať rokov a snahu implementovať princíp rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania na čoraz viacerých frontoch.

Tiež vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie a vo Výbore pre ženské práva a rodovú rovnosť sa stále snažíme nevynechávať ani tieto skupiny našich občanov, ktorí majú skutočne sťažené podmienky, pokiaľ ide o zamestnanie, vzdelávanie, odbornú prípravu, prístup k rovnakým príležitostiam a službám, ako majú zdraví ľudia, ďalej takisto sociálnu ochranu a zdravotnú starostlivosť.

Preto sme za zlepšenie podmienok, práva a integrácie ľudí so zdravotným postihnutím bojovali aj v konkrétnych správach na podporu mobility, ako napríklad Mládež v pohybe, Podpora mobility pracovníkov v Európskej únii, Európske školy a v ďalších.

Aj táto skupina ľudí má právo na mobilitu a množstvo príležitostí, ktoré nám členstvo v Únii poskytuje. Nezabúdajme na nich a vnímajme ich ako mnohokrát, i napriek svojmu hendikepu, ako ľudí výnimočne nadaných, schopných a skúsených v mnohých oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE). - Madam President, I congratulate the rapporteur on an excellent report, particularly the paragraphs focusing on the need to ensure equal participation for people with disabilities in public life. In my experience, I believe that real change and real inclusivity will not come until we ensure adequate political participation both as voters and as elected representatives.

When you look around this Parliament, it is clear that this balance is something that we have yet to achieve here in Europe. As this report rightly points out, equal opportunities cannot be seen as treating people with different needs just the same. Here, I believe that we in Europe have much to learn from our African neighbours. Uganda and South Africa and others have policies of quotas in public posts for those with disabilities.

It is clear to me that the current under-representation of people with disabilities across all EU Member States means that we need more than wishful thinking. This report stops short of calling for quotas, but I believe that we must take this step if we are to achieve proportional representation for European citizens who live with disabilities.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señora Presidenta, ochenta millones de personas, el 16 % de la población de la Unión Europea, padecen alguna discapacidad. Por lo tanto, este informe del señor Kósa ha sido un informe muy oportuno, un gran informe, que trata y profundiza en la Estrategia Europea sobre Discapacidad.

De este informe, yo resaltaría tres ideas: la primera, la educación inclusiva, necesaria para que se tengan en consideración las particularidades de cada estudiante, tal como establece la Convención de las Naciones Unidas en su artículo 24; la segunda, la necesidad de que el mercado de trabajo se abra también a las personas con discapacidad, para cumplir precisamente lo que decía la Estrategia Europa 2020 de que alcancemos el 75 % en las tasas de empleo; y la tercera, que la crisis económica no tenga jamás como recorte a las personas con discapacidad.

Y por último, otras ideas que también se resaltan en el informe: una tarjeta de movilidad europea unificada, para que se reconozcan mutuamente todas las prestaciones y todos los derechos en los Estados miembros, y una carta de viajes también unificada, para poder ahondar y trabajar para este colectivo.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Vážené kolegyně a vážení kolegové, podpora začlenění lidí s omezenou mobilitou je jednou z priorit strategie EU 2020. Evropská unie také ratifikovala v lednu tohoto roku Úmluvu OSN o právech zdravotně postižených. Tento krok je nepochybně projevem odhodlání EU vybudovat pro zhruba 80 milionů lidí bezbariérovou Evropu. Naplňování obecně definovaných cílů však musí spočívat v konkrétních praktických krocích jak na úrovni Evropské unie, tak jednotlivých členských států, a především na úrovni místních komunit.

Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu dlouhodobě usilujeme o to, aby lidé s postižením měli více dostupných a na míru upravených informací o tom, jaká práva pro usnadnění mobility mají. Jako stínová zpravodajka k Bílé knize o dopravě podporuji, aby Evropská komise co nejdříve představila materiál, který bude shrnovat práva cestujících ve všech druzích dopravy s tím, že osobám s postižením bude v tomto dokumentu věnována samostatná kapitola. Jsou to tisíce dennodenních překážek, které musí lidé se zdravotním postižením překonávat.

Jsem přesvědčena, že přístup k informacím v odpovídající formě je jedním z předpokladů lepšího začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a odstranění bariér pro lepší mobilitu.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - Pani Przewodnicząca! Spośród osób niepełnosprawnych w najtrudniejszej sytuacji są ci, którzy nie mogą się samodzielnie poruszać. Znany jest mi z mojego kraju taki przypadek człowieka, który nie może się poruszać i ma wielkie problemy z nabyciem wózka inwalidzkiego, bo musi pewien swój wkład włożyć w jego zakup i to się staje dla niego niemożliwe. Wydaje się, że nasze starania, obojętnie czy na poziomie europejskim, czy na poziomie krajowym, powinny zmierzać do tego, żeby takim osobom zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, wychodzenia z domów na świat. To nie powinno być uwarunkowane żadnymi opłatami. Taki człowiek powinien po prostu mieć prawo do możliwości swobodnego poruszania się.

Gratuluję sprawozdania i cieszę się, że ten bardzo ważny problem osób niepełnosprawnych staje się przedmiotem obrad Parlamentu i zainteresowania Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! In der EU leben rund 88 000 000 Menschen mit Behinderungen. Für behinderte Menschen bedeutet Mobilität in unserer Gesellschaft, dass sie möglichst barrierefrei, unabhängig und somit selbstbestimmt ihr Leben führen können. Zentral dabei ist es, Behinderte verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn der Beschäftigungsgrad von Behinderten schwankt in den einzelnen Mitgliedstaaten, und im EU-Gesamtdurchschnitt ist er eher niedrig. Es gibt daher noch viel zu tun und viel aufzuholen.

Studien belegen, dass Behinderte oft überdurchschnittliche Leistungen erbringen, wenn man sie nach ihren Fähigkeiten und Kompetenzen richtig einsetzt. Dieses Bewusstsein muss auch in der EU noch wachsen. Besonders kleinen und mittleren Unternehmen kommt bei der Beschäftigung von Behinderten eine zentrale Rolle zu. Auch bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sollte die Integration behinderter Menschen als Parameter herangezogen werden.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Madame la Présidente, je voudrais effectivement apporter quelques précisions et quelques éléments de réponse à certaines interventions.

Tout d'abord, je souhaite rappeler ce que j'ai dit dans mon introduction, à savoir que la Commission européenne prépare un acte législatif européen sur l'accessibilité, qui sera précédé d'une étude d'impact sur le degré d'accessibilité qui existe actuellement dans l'Union européenne, dans les différents États membres, ainsi que d'une analyse des coûts et avantages des mesures d'accessibilité à caractère économique. En effet, je pense qu'il faut en parallèle avec les mesures juridiques, les mesures législatives, pouvoir aussi stimuler l'industrie, les services, la production de biens qui peuvent s'adresser à cette catégorie de personnes, pour faire en sorte que cette accessibilité n'existe pas que sur le papier mais qu'elle soit aussi une réalité dans la pratique.

Je pense que cette analyse coûts-bénéfices nous permettra aussi, y compris à travers des instruments européens, de trouver et de stimuler des débouchés pour mettre à la disposition des personnes handicapées différents instruments dont elles ont besoin.

Je souhaite également rappeler que beaucoup de compétences, de responsabilités sur des questions comme l'emploi, l'éducation ou la protection sociale, sont des compétences des États membres, mais que cela ne signifie pas que tout doit reposer sur les États membres et que nous ne devons rien faire au niveau européen. D'une part, la Commission soutient les États membres dans leurs démarches et dans leur responsabilisation au niveau national, en leur fournissant des données, des indicateurs sur la situation des personnes handicapées et en organisant des échanges de bonnes pratiques, et, d'autre part, nous avons la stratégie Europe 2020 qui, à travers différentes initiatives phares, traite directement et indirectement de cette question.

Je citerai tout d'abord l'initiative phare sur l'innovation, qui prévoit le respect de normes d'accessibilité dans le cadre des marchés publics prévus dans les États membres. Ensuite, je mentionnerai la croissance inclusive, c'est-à-dire l'accès au travail de personnes handicapées, à travers des initiatives qui doivent émaner des États membres et qui sont soutenues par des programmes spécifiques. Enfin, je citerai l'initiative phare concernant l'innovation sociale en faveur des personnes vulnérables, qui est spécialement consacrée à cette question.

Je souhaite aussi préciser que la directive sur la lutte contre les discriminations, qui est sur la table du Conseil depuis 2008, est toujours en discussion au sein de cette institution. Je peux vous assurer que la Commission soutient activement les négociations qui ont lieu au Conseil en vue d'adopter cette directive.

Je conclurai en rappelant qu'aux yeux de la Commission européenne, la commission des pétitions du Parlement jouera toujours un rôle important pour maintenir ces sujets au centre de l'attention publique et de l'attention politique, au lieu de ne s'en souvenir que de temps en temps, et aussi pour maintenir le contact avec la réalité dans la préparation des différentes propositions législatives.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa, előadó. − Hálásan köszönöm minden képviselőtársam hozzászólását, mert minden hozzászólás rámutatott azokra a pontokra, hogy hol van sürgős cselekvésre szükség, és ezáltal Önöktől újabb megerősítést kaptam, hogy a fogyatékkal élő emberek élethelyzete javításának itt az ideje. Nem várhatunk tovább, legyen szó oktatásról, munkahelyteremtésről vagy akadálymentesítésről.

Olyan jogszabály-kezdeményezésekre és programokra van szükség, ami európai uniós szinten és tagállami szinten is világos és megvalósítható, ellenőrizhető és szankcionálható. És még egy szempontot szeretnék bemutatni, hogy a munkahely-teremtési cél az EU 2020 stratégiájában a fogyatékkal élő emberek nélkül nem valósítható meg, az ő bevonásukkal lehet csak elérni a 75%-os szintet.

Az amerikai Egyesült Államok kormányzata kiszámolta, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára a munkahely kialakítása nem több, mint 500 dollárba kerül – egy iPhone ára, hogy munkahelyet teremthessünk egy fogyatékkal élő ember számára. Ezért is vagyok mélyen elkötelezett, és azért tartom fontosnak a Bizottság javaslatát a jövő évben az európai akadálymentesítési jogszabálycsomag iránt, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmának kérdésében előreléphessünk.

Még egyszer köszönöm minden képviselőtársamnak a megtisztelő együttműködését. Sokat tanulhattam az elmúlt fél év alatt, és meggyőződésem, hogy ez a jelentés az Európai Parlamentet még inkább elkötelezetté tette a fogyatékos emberek mellett.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 25 October 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. Statisticile arată că la nivelul Uniunii Europene o persoană din șase suferă de handicap; în total, aproximativ 80 de milioane de persoane nu pot să participe din plin la viața socială și economică din cauza barierelor fizice și comportamentale. De asemenea, nivelul de sărăcie al persoanelor cu handicap este cu aproximativ 70% superior mediei înregistrate, ceea ce duce, parțial, la accesul lor limitat la ocuparea forței de muncă.

Consider că toate statele membre trebuie să îşi revizuiască şi să îşi îmbunătățească politicile sociale care vizează persoanele cu handicap, astfel încât situația socială și economică a acestora să devină una normală. Cred că Comisia Europeană, în colaborare cu statele membre, trebuie să acționeze şi să dezvolte strategii pentru eliminarea obstacolelor şi problemelor diverse ale bărbaților, femeilor și copiilor cu handicap și pentru a le asigura acestora participarea efectivă la societate în condiții echivalente de demnitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Európske inštitúcie i samotný EP v minulosti už niekoľkokrát sústredili svoju pozornosť na problematiku osôb so zdravotným postihnutím. V rámci legislatívy sa EP vždy snažil zasadzovať za právne normy, ktoré zaručovali ochranu práv hendikepovaných. Aj v súčasnosti by sa pred krátkymi jednorazovými výdavkami mali uprednostniť dlhodobé investície v prospech hendikepovaných osôb. Osobne si myslím, že je nevyhnutné, aby sa hendikepovaným – bez ohľadu na závažnosť ich postihnutia – poskytla pomoc vyhovujúca ich potrebám. Zároveň by však malo byť cieľom snažiť sa o vytvorenie podmienok, aby existovala čo najmenšia potreba individuálne prispôsobenej pomoci v skutočne bezbariérovom prostredí. Pretože, aj keď hovoríme o integrácii ako o začlenení do spoločnosti, títo ľudia plnohodnotnými členmi spoločnosti už sú. Je ale potrebné snažiť sa o ich integráciu prostredníctvom akceptovania. Príležitosti sú rovnaké vtedy, ak to isté úsilie vedie k podobným výsledkom. Asi nie je tak celkom možné uplatniť jednotný model pre všetky štáty, pokiaľ ide o možnosti štúdia, zamestnania, voľného pohybu či rôznych ďalších činností. Prekážky, ktorým zdravotne postihnutí čelia, sa totiž v jednotlivých prípadoch odlišujú. Niektoré členské štáty zvýrazňujú určité aspekty viac, iné menej. Jedna vlastnosť by však mala byť spoločná: poskytovanie primeraných úprav a záruk súvisiacich so zdravotným postihnutím, ktoré pomôžu plnohodnotnej existencii v spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), írásban. Szeretnék gratulálni Kósa Ádám képviselőtársamnak a jelentéséhez és üdvözölni, hogy nagy hangsúlyt helyez a fogyatékkal élő nők helyzetének javítására, hiszen a felmérések és a mindennapi tapasztalat is azt mutatja, hogy ők szembesülnek életük során a legsúlyosabb hátrányokkal.

A jelenlegi uniós irányelvek említik, de nem határozzák meg pontosan a többszörös diszkrimináció jelenségét, és jószerével alkalmatlanok is az ellene való hatékony fellépésre. A fogyatékosságon alapuló kirekesztés ráadásul egy másik metszetben is sújtja a nőket: a fogyatékos és eltartásra szoruló személyekért általában ők viselik a felelősséget, így halmozottan érinti őket az állami gondozási szolgáltatások csökkenése.

A fogyatékkal élő nők és lányok estében jóval magasabb a durva, gondatlan és megalázó bánásmód kockázata is és háromszor nagyobb eséllyel válnak erőszak áldozatává. A fogyatékkal élő nők ráadásul statisztikailag jóval alacsonyabb képzettséggel rendelkeznek, mint a fogyatékkal élő férfiak vagy akár az egészséges nők. E tekintetben kiemelkedő jelentőséggel bír az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, amelyek rendszerint a fogyatékosok integrációjának elsődleges eszközei.

Az EU-ban átlagosan minden harmadik-negyedik fogyatékos embernek van munkája, de számos tagállam messze elmarad ettől az átlagtól. Támogatás szükséges a munkaerőpiacra való bejutásuk, illetve munkahelyeik megtartása érdekében, a kormányoknak pedig a munkáltatói és nem kormányzati szervezetekkel közösen ösztönzőket kell kidolgoznia a fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. Osoby niepełnosprawne stanowią duży odsetek społeczeństwa Unii Europejskiej, często jednak spotykają się z marginalizacją, trudnościami w znalezieniu pracy i ograniczoną możliwością zapewnienia podstawowych potrzeb. Wiele z nich żyje na granicy ubóstwa, jest dyskryminowanych i wykluczanych z udziału w edukacji i życiu społecznym. W przyjętym dziś przez Parlament Europejski sprawozdaniu w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych zaproponowano wiele rozwiązań, które przyczynią się do opracowania bardziej szczegółowych działań mających na celu poprawę sytuacji bytowej osób niepełnosprawnych.

Nie można jednak zapominać o dwóch ważnych kwestiach: konieczności włączenia samych zainteresowanych w proces podejmowania decyzji bezpośrednio ich dotyczących oraz tego, że w wielu przypadkach to właśnie na szczeblu państw, a nie unijnych instytucji, można znaleźć rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb żyjących w nich osób niepełnosprawnych. Tymczasem przyjęte dziś sprawozdanie kładzie duży nacisk na tworzenie nowych regulacji na poziomie UE, które w dodatku odbiegać mają jedynie od kwestii osób niepełnosprawnych, obejmując swym zasięgiem dużo szersze grupy społeczne. Dlatego też mimo wielu dobrych rozwiązań, które znalazły się w tekście, wstrzymałem się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. I welcome this motion and our commitments to the rights of people with disabilities. Unfortunately, the practical application of those rights is often impeded by hindrances in a person’s surroundings.

Recently, I met a group of people from the Centre for Independent Living, which represents people with disabilities in Ireland. They highlighted the fact that the Personal Assistance Service, which provides disabled people with assistance in many aspects of their daily lives, is not transferrable throughout Europe. This means that many people with disabilities are, in practice, denied freedom of movement. They may not be in a position to take up job offers or promotions in other Member States, as they may not be able to avail of a personal assistance service abroad. I feel strongly that this is a service which we must facilitate at EU level, so that all of our citizens can enjoy freedom of movement throughout Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. Projekt rezolucji dotyczy bardzo ważnego społecznie zagadnienia, które na pewno ciągle funkcjonuje w naszej świadomości, ale ponieważ większości z nas na co dzień bezpośrednio nie dotyczy, to niestety przechodzimy nad nim do porządku dziennego. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata przyczyni się do zniesienia wielu barier, na które ciągle w naszych społeczeństwach napotykają osoby niepełnosprawne. Bo strategie trzeba mieć, ale co bardzo ważne, trzeba je przede wszystkim realizować. Znoszenie ograniczeń w możliwości przemieszczania się osób niepełnosprawnych, ich dostępie do nowych technologii, zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, to tylko kilka wyzwań, które dzisiaj przed nami stoją. Dlatego gorąco apeluję do Komisji o wypracowanie dla wszystkich państw członkowskich takich mechanizmów, które zapewniłyby osobom niepełnosprawnym równe szanse aktywnego życia i społecznej integracji.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), na piśmie. Panie Przewodniczący! Ponad 80 mln osób, czyli około 16% całej ludności UE, to osoby niepełnosprawne. Akty prawne Unii mają zadanie zapewnić wszystkim obywatelom UE, w tym także osobom niepełnosprawnym równe prawa. A wśród nich niezaprzeczalne prawo do godności, równego traktowania, samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

PE w swej historii wielokrotnie wyrażał poparcie dla poprawy życia osób niepełnosprawnych. Parlament, który jest wybierany przez obywateli UE na mocy traktatów, odgrywa ważną rolę w reprezentowaniu interesów publicznych. PE ma zatem obowiązek dalszego wspierania osób niepełnosprawnych w ich walce o życie na godnym poziomie jak też zagwarantowania większych praw dla tych osób. Powinno się to odbyć poprzez pełne włączenie osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa. Sprzyjanie zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, umożliwienie korzystania z praw wyborczych poprzez usuwanie barier administracyjnych, prawnych czy technicznych, ujednolicenie zasad korzystania z transportu publicznego przez osoby niepełnosprawne czy ułatwienie dostępu do edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia powinno stać się naszym priorytetem.

Co najistotniejsze, PE musi zadbać o uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w strategii „UE 2020”, jej głównych inicjatywach i w programach rozwojowych, ze szczególnych uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, gdzie system opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez dziesięciolecia był zaniedbany, bądź w ogólnie nie istniał.

 

14. Riigihangete ajakohastamine (arutelu)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Heide Rühle, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on modernisation of public procurement (2011/2048(INI)) (A7-0326/2011).

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, Berichterstatterin. − Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich heute Abend bei Ihnen allen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der letzten Wochen bedanken.

Das Thema öffentliche Auftragsvergabe ist komplex und leider auch geprägt durch viele gegensätzliche Interessen. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass das Parlament nach außen hin möglichst einheitlich auftritt. Das geht nur mit Kompromissen, bei denen jede Fraktion etwas gewinnt und etwas verliert. Die einstimmige Abstimmung im Ausschuss war ein wichtiges Signal nach außen. Ich hoffe, dass dieser Kompromiss auch in der Abstimmung morgen Bestand hat, aber ich bin auch sehr zuversichtlich.

Was wollen wir gemeinsam erreichen? Zum einen kommt es darauf an, die Vergaberegeln behutsam zu reformieren. Es gilt zu bewahren, was sich bewährt hat, z. B. die Trennung in A- und B-Dienstleistungen, z. B. die Trennung in zwei Richtlinien –, aber dort, wo es zu Rechtsunsicherheiten kam, gilt es, die Rechtssicherheit zu stärken. Denn wir alle wissen, dass etwa die öffentliche Auftragsvergabe eine der größten Fehlerquellen im Bereich der Strukturfonds war. Deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem Bereich einige klare Definitionen haben und den Anwendungsbereich eindeutig definieren.

Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, die Vergaberichtlinien zu vereinfachen und zu flexibilisieren. Gerade in dieser tiefen Wirtschaftskrise brauchen wir klare, einfache Regeln. Nur so kann die öffentliche Auftragsvergabe Impulse für nachhaltige Entwicklung und Innovation setzen.

Den öffentlichen Auftraggebern kommt in dieser Krise eine besondere Rolle zu. 17 % des Bruttosozialprodukts werden über die öffentliche Auftragsvergabe erzielt. Das heißt, wir können mit öffentlicher Auftragsvergabe die Entwicklung hin zu nachhaltigen Produkten unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten gestalten, wir können mehr innovative Entwicklungen fördern. Wir wollen in erster Linie nicht das billigste, sondern das wirtschaftlich günstigste Angebot, wir wollen auf jeden Fall ein Angebot, das die gesamten Lebenshaltungskosten der Dienstleistungen, der Waren und der Werke einbezieht.

Ein weiterer Schwerpunkt, den wir im Ausschuss gesetzt haben, ist es, den Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken. Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft, und es ist wichtig, dass sie erleichterten und besseren Zugang zur öffentlichen Auftragsvergabe haben. Wir wollen die Transaktionskosten für sie senken, wir wollen die Unterteilung in Lose ermöglichen und stärker fördern, wir wollen durch Präqualifizierungssysteme oder auch elektronische Pässe die Verwaltung für sie vereinfachen und erleichtern.

Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, die elektronische Auftragsvergabe zu stärken, denn die elektronische Vergabe ermöglicht es, Kostensenkungen zu erreichen, und den ganzen Prozess zu beschleunigen. Wir können mit elektronischer Vergabe auch mehr Transparenz im gesamten Prozedere schaffen.

Dennoch ist es wichtig, dass das Parlament darauf hinweist, dass die Gesetzgebung nur den ersten Schritt darstellt. Was wir im Bereich öffentlicher Vergabe brauchen, ist mehr Professionalisierung beider Seiten, sowohl der öffentlichen Beschaffungsstellen als auch beispielsweise der kleinen und mittleren Unternehmen. Wir wollen einen Austausch von best practice-Modellen, wir wollen mehr Schulungsprogramme, aber wir wollen es durch Themensetzung wie Standardisierung natürlich auch ermöglichen und erleichtern, mit öffentlicher Auftragsvergabe umzugehen.

Ich hoffe morgen auf Ihre Zustimmung zu diesem Bericht. Natürlich ist es möglich, kleine Verbesserungen vorzunehmen, darüber werden wir heute auch diskutieren. Es gibt ein, zwei Dinge, die man sicherlich verbessern kann, aber die große Linie und die Kompromisse sollten morgen in der Abstimmung Bestand haben. Dann hat dieses Parlament auch einen Einfluss auf die Revision der Vergaberichtlinien.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je remercie très sincèrement Mme Rühle et les membres de la commission IMCO pour ce rapport, qui est en effet une contribution importante. Vous disiez "j'espère que nous aurons un levier". Je constate, pour ma part, – y compris pour avoir assisté à vos débats depuis que je suis commissaire – que dans de nombreux domaines, le Parlement dispose d'un vrai levier et ce rapport constitue, à coup sûr, pour nous, pour moi, au moment où je travaille, ces dernières semaines, à la modernisation de la commande publique européenne un élément essentiel; ce que vous écrivez et ce que vous dites ensemble sera extrêmement utile.

La commande publique représente 17 % du PIB européen. Par conséquent, nous parlons d'économies, nous parlons d'emplois et nous parlons de croissance. Je suis sincèrement très heureux de la convergence que je vois entre le rapport sur lequel vous allez vous prononcer et les travaux que je conduis actuellement pour les procédures législatives à venir. En effet, Mesdames et Messieurs les députés, la révision des directives relatives aux marchés publics fait partie d'un programme d'ensemble pour la modernisation en profondeur de la commande publique dans toute l'Europe. Ce programme, auquel je travaille avec mes collaborateurs, comporte, en dehors de la révision des directives, une directive sur les concessions – qui présentent des spécificités, nous le savons bien – qui justifie un texte séparé, tout en veillant à conserver la cohérence avec la réforme globale.

Ce paquet inclut également un volet extérieur de notre politique, pour lequel je vais proposer, en accord avec mon collègue, M. Karel De Gucht, un instrument visant à assurer la réciprocité dans l'accès aux marchés publics à l'échelle mondiale. Ces trois initiatives formeront ensemble le paquet législatif que je vais proposer au Collège au mois de décembre prochain, c'est-à-dire dans quelques semaines.

Où en sommes-nous et que voulons-nous faire dans le prolongement et dans l'esprit même de l'éclairage que vous donnez avec ce rapport?

Nous travaillons sur les options que je vais vous décrire brièvement: En premier lieu, la simplification des procédures. C'est l'objectif numéro un. Pour cela, nous travaillons à la généralisation de la procédure négociée avec la publication préalable. Celle-ci constitue un bon moyen pour permettre aux pouvoirs publics d'acheter des biens et des services réellement adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette procédure pourrait être accompagnée des garde-fous nécessaires au respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement.

Nous envisageons également une réduction drastique de la documentation. Je crois très franchement excessif – et j'ai eu l'occasion dans ma vie précédente de lancer beaucoup d'appels d'offres comme président d'une collectivité locale dans mon pays – que les entreprises doivent fournir, parfois – et nous le voyons en pratique très régulièrement – plus d'une vingtaine de documents, émanant d'autorités diverses et souvent payants, pour un seul appel d'offres. Cela décourage beaucoup d'entreprises, et notamment de petites et moyennes entreprises, de participer à des appels d'offres. Voilà pourquoi nous pourrions remplacer cette documentation par des déclarations solennelles des entrepreneurs. Seul le soumissionnaire qui gagne l'appel d'offres se verrait exiger des certificats en bonne et due forme.

Enfin, nous travaillons au renforcement et au développement de la numérisation des marchés publics. C'est un autre vecteur essentiel de simplification. Nous pourrions rendre le recours à l'électronique obligatoire dans certains cas, afin de faire de l'électronique – au lieu du papier – la méthode standard ou par défaut, à l'instar du courriel pour les communications écrites personnelles.

Toutes ces mesures contribueront à une réduction de la charge administrative, et cela aussi bien pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les entreprises, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

J'en viens à mon second objectif, qui se trouve d'ailleurs dans le droit fil de votre rapport, à savoir: comment améliorer l'accès à la commande publique pour les petites et moyennes entreprises, qui – je le rappelle – constituent 80 à 90 % du tissu économique européen, et qui ont elles-mêmes un très fort potentiel de création d'emplois, de croissance et d'innovation?

Dans ce but, nous sommes favorables à l'interdiction des exigences disproportionnées imposées aux opérateurs économiques en termes de capacité financière. Je veux donc établir un niveau de chiffre d'affaires maximal qui pourra être exigé d'une entreprise en tant que preuve de sa capacité à exécuter un marché.

Nous réfléchissons aussi à une éventuelle obligation d'allotissement, à savoir de découpage des marchés publics en lots pour faciliter l'accès, à travers des lots plus petits, aux petites et moyennes entreprises.

Mesdames et Messieurs les députés, après la simplification, nous allons chercher, dans ce paquet, à améliorer le cadre juridique actuel, afin de faciliter la poursuite d'objectifs sociétaux, qui sont d'ailleurs inscrits dans la stratégie Europe 2020: l'environnement, l'inclusion sociale et l'innovation.

Nous devons veiller naturellement à ne pas accroître la charge administrative pour les pouvoirs adjudicateurs. J'ai pris bonne note des fortes oppositions, notamment dans le cadre de la consultation publique, à certaines idées, notamment celle d'imposer des obligations "what to buy" qui pourraient aller à l'encontre de cet objectif de simplification. Nous réfléchissons dans ce paquet à certaines mesures concrètes pour faciliter la prise en compte, grâce aux marchés publics, d'objectifs transversaux qui correspondent aux nouvelles exigences de notre société.

Voilà pourquoi nous travaillons au renforcement de l'évaluation du "life-cycle cost", qui encourage les autorités publiques à apprécier le cycle de vie complet des produits dans le cadre de leurs achats.

Nous réfléchissons à la clarification de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte le procédé de production. Ceci devrait permettre aux États membres et aux autorités contractantes de tenir compte, notamment, des conditions de travail du personnel, du respect du salaire minimum, des conventions collectives et des conventions de l'Organisation internationale du travail.

En outre, pour ce qui concerne plus particulièrement l'innovation – c'est un sujet dont le président Malcolm Harbour m'informe régulièrement et sur lequel il est très vigilant, comme les autres membres de la commission –, je souhaite que cet objectif de favoriser l'innovation soit davantage soutenu. C'est pourquoi nous envisageons la mise en place d'une nouvelle procédure de partenariat visant spécifiquement l'achat de produits innovants par les autorités adjudicatrices.

Un autre aspect me tient particulièrement à cœur, vous le savez, c'est celui des services sociaux d'intérêt économique général. Dans ce domaine, je voudrais assouplir davantage les règles, en donnant plus de liberté encore aux États membres dans l'organisation de leurs procédures d'appels d'offres pour les services sociaux d'intérêt économique général, dans le respect, naturellement, des principes de transparence et de non-discrimination.

Enfin, nous voulons par la même occasion assurer que les autorités adjudicatrices puissent, dans le cas des SSIEG, baser leur choix sur des critères de qualité et prendre en compte toutes les spécificités de ces services.

Enfin, Madame Rühle, Mesdames et Messieurs les députés, nous voulons assurer, avec vous, une meilleure gouvernance, au travers de la professionnalisation de l'achat public, notamment pour assurer une meilleure intégrité des procédures, une meilleure prévention des conflits d'intérêts et la mise en place de meilleurs instruments d'agrégation de la demande pour les petits pouvoirs adjudicateurs.

Comme nous l'avons dit dans l'acte pour le marché unique, la Commission adoptera – je vous le confirme – une proposition législative sur la réforme des marchés publics avant la fin de cette année. Ce sera une proposition ambitieuse. C'est pourquoi je réitère mes remerciements pour la qualité et la précision de votre rapport qui nous aidera, non seulement à développer une bonne coopération entre le Parlement, la Commission et le Conseil – je le souhaite –, mais aussi à fabriquer de bonnes propositions législatives dans les toutes prochaines semaines.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, rapporteur pour avis de la commission du commerce international. − Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la question de la réforme des marchés publics est une question fondamentale pour l'Europe, cela vient d'être rappelé, et particulièrement en temps de crise.

Les règles européennes se focalisent généralement sur le critère du prix, ce qui fait que nos entreprises se retrouvent désarmées face aux opérateurs étrangers qui n'hésitent pas à pratiquer un dumping social et économique pour emporter les marchés publics en Europe. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître, y compris dans l'accord sur les marchés publics à l'OMC, des critères complémentaires.

Dans le débat que j'ai conduit en commission du commerce international, j'ai insisté sur la nécessaire réforme de cet accord et sur son élargissement à de nouveaux pays, en particulier les pays émergents. Mais il est urgent de créer également de nouveaux instruments, en particulier un outil efficace et contraignant permettant d'instaurer davantage de réciprocité vis-à-vis des États qui n'accordent pas un accès équivalent aux opérateurs européens.

Je tenais d'ailleurs, puisque M. le commissaire l'a évoquée, à avoir plus de précisions quant à la proposition législative en cours de préparation.

Enfin, il nécessaire de créer un instrument de surveillance des rachats d'entreprises européennes par des capitaux étrangers, en particulier par des fonds souverains. Il s'agit d'une solution déjà mise en œuvre aux États-Unis par l'intermédiaire d'une commission ad hoc, et qui permet de protéger ce secteur stratégique. L'Europe, parfois naïve ou faible face à ses concurrents étrangers, serait bien avisée de s'en inspirer.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur voor advies van de Commissie begrotingscontrole. − Voorzitter, eerst en vooral dank aan rapporteur Rühle en de hele Commissie interne markt en consumentenbescherming voor de meer dan uitstekende samenwerking met de Commissie begrotingscontrole, waarvoor ik hier rapporteur ben. Uit de zes kerntaken die collega Rühle naar voren heeft gebracht, wil ik kerntaak 5 benadrukken: zorgen voor solide procedures en oneerlijke bevoordeling tegengaan.

Inderdaad, essentieel bij de bestrijding van corruptie en favoritisme is ten eerste te zorgen voor een betere uitwisseling van gegevens, zeker over ondeugdelijke inschrijvers. Ten tweede moet worden gezorgd voor duidelijke regels voor de bescherming van klokkenluiders en de resolutie uit 2010 van de Raad van Europa toont daarbij de weg. Ten derde moet worden gezorgd voor meer transparantie en een betere voorlichting van zowel de overheden als het grote publiek.

Het verslag van Heide Rühle verdient onze unanieme steun, ook al omdat het een duwtje in de rug is voor degenen die overheidsopdrachten ook willen gebruiken om te zorgen voor hoogwaardige banen, lonen en arbeidsomstandigheden en voor gelijke behandeling. Volledige steun dus aan de paragrafen die pleiten voor goede en juridisch bindende afspraken inzake de sociale en ecologische criteria en de vervanging van het criterium van de laagste prijs door het criterium van de economisch voordeligste aanbieding.

Pas dan komen we inderdaad tot een kwalitatief hoogstaand aanbod, waarbij alle levenscycluskosten van een goed, een werk of een dienst in aanmerking worden genomen. Pas dan gaan we voor kwaliteit in plaats van voor een goedkope boekhoudersmentaliteit.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, rapporteur for the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs. − Madam President, the current rules on public procurement are rigid, complicated and burdensome. This review is most timely and a welcome opportunity to rectify this situation.

Public procurement is a key market-based instrument which is a vital factor in fostering sustainable employment and can also be geared towards innovative solutions to environmental and social concerns.

Current rules on public procurement already allow considerations such as social inclusion, working conditions and the needs of marginalised individuals to be taken into account. However, the practical application of the current rules needs both simplification and clarification. With public procurement accounting for approximately 17 % of the EU’s GDP, if we simplify the current rules we could give SMEs a genuine opportunity to come forward with innovative ideas which not only promote economic recovery but also sustainable job creation.

I welcome this report with its clear recognition of the role of public procurement in providing stable employment in these difficult times.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund, föredragande av yttrande från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. − Fru talman! Med tanke på de mål om hållbar utveckling som EU har måste reglerna för offentlig upphandling ändras så att alla offentliga aktörer uppmuntras att ställa höga miljö-, klimat- och djurskyddskrav samt sociala krav i hela produktionsprocessen. Idag är det många som vill men faktiskt avstår på grund av att det är för många oklarheter, både i direktivet och i tillämpningen av det.

Några andra kortfattade krav: Fokus måste flyttas från lägsta pris till livscykelkostnader. Det måste bli tydligt att det är OK att ställa högre djurskyddskrav än de miniminivåer som EU har ställt upp. Direktivet måste göra tydligt att det inte hindrar någon medlemsstat från att följa ILO:s konvention nr 94. De krav som ställs ska givetvis gälla alla underleverantörer. Uppföljningen av de krav som ställs måste också bli bättre.

Jag vill tacka Heidi Rühle för ett gott samarbete och för ett bra betänkande.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, rapporteur for the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy. − Madam President, public procurement can be used to drive both innovation and efficiency, but often innovation is not encouraged when contracts are awarded. Public procurement is already too complicated and too bureaucratic, and mandatory innovation targets would not help. Innovation cannot be made to order. Instead, contracting processes should enable providers to develop clever solutions to challenges, rather than try to specify solutions in advance.

On energy efficiency, for example, searching for the lowest price is not always the answer; nor is forcing authorities to purchase individual products, which individually appear efficient but collectively may not be. There does need to be a good dialogue and mutual understanding between the public sector and R&D sectors, but I am not convinced that the Commission’s rigid partnerships are necessarily a good solution. Simplifying processes must be a priority and the EU should avoid over-regulating where this restricts flexibility, innovation or competition.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu, Rap aviz REGI. − În primul rând, vreau să o felicit şi să-i mulţumesc doamnei Rühle pentru munca depusă în elaborarea acestui raport.

Într-adevăr, achiziţiile publice joacă un rol extrem de important în cadrul politicii de coeziune şi, în mod deosebit, în derularea proiectelor finanţate din fonduri europene. Acum, mai mult decât oricând, statele membre trebuie să cheltuiască eficient banii europeni şi tocmai de aceea sunt necesare prevederi clare, menite a reforma şi simplifica procedurile europene privind achiziţiile publice.

Implicarea autorităţilor locale şi regionale în procesul de revizuire a acestor norme este de asemenea esenţială, asigurând acestora o autonomie sporită în materia achiziţiilor publice.

De asemenea, standardizarea procedurilor în etapa achiziţiei publice este o măsură care simplifică acest proces, fiind totodată şi un instrument de combatere a corupţiei, una dintre cele mai frecvente cauze ale neregulilor privind implementarea proiectelor europene.

Nu în ultimul rând, un rol important în reformarea acestui sistem revine Comisiei Europene, căreia îi solicităm să ia măsurile care se impun, atât pentru a simplifica cadrul procedural în ansamblu, cât şi pentru a soluţiona gravele deficienţe legate de nerespectarea regulilor în achiziţiile publice.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, après ce grand tour des commissions qui ont fourni un avis, on aurait l'impression que tout a été dit, et c'est quasiment vrai. C'est d'autant plus vrai que M. le commissaire a également dit beaucoup de choses qui nous plaisent, même si nous devrons sans doute continuer de débattre de certaines d'entre elles.

Je commencerai par remercier la rapporteure, Mme Rühle, pour sa disponibilité et sa volonté de parvenir à un large accord dans cette salle. Au vu du résultat du vote en commission, cela semble réussi.

Le grand objectif de ce rapport, au fond, est d'améliorer la transparence et la sécurité juridique dans le vaste domaine des marchés publics, où, bien évidemment, une certaine simplification s'impose. Énorme programme: certains détails se trouvent dans ce rapport, les autres, nous les verrons quand M. le commissaire proposera des mesures législatives nouvelles.

Quelques spécificités du rapport. Je trouve que le constat que seulement 1,5 % des marchés publics dans l'Union européenne sont conclus de manière transfrontalière est décevant. Ce chiffre décevant doit être amélioré entre autres en facilitant la préparation et la conclusion des marchés publics par la voie électronique. 1,5 %, cela ne suffit pas pour répondre aux exigences d'un marché unique digne de ce nom.

Nous nous focalisons sur la préférence généralisée en faveur de la notion de l'offre économiquement la plus avantageuse au lieu de l'offre la moins chère. Je trouve que c'est un progrès important. Cela inclut des coûts qui, autrement, ne seraient pas respectés.

Finalement, aspect important aussi, les concessions de service. Je m'adresse à M. le commissaire en lui réitérant notre ferme décision de scruter la proposition qu'il nous soumettra par rapport à la plus-value et par rapport au bon fonctionnement du marché intérieur. C'est ce que nous souhaitons de toutes nos forces.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les marchés publics sont un levier formidable pour relancer l'économie européenne, créer des emplois de qualité et faire le choix d'offres plus durables sur le plan social et environnemental. Pour cela, il faut sortir de la logique du seul critère de l'offre la moins chère, qui se fait l'alliée de la médiocrité en obligeant les autorités publiques à des montages alambiqués pour choisir la qualité.

Le rapport que nous voterons demain introduit le critère de l'offre la plus avantageuse économiquement, qui permet aux autorités d'exiger des contractants le respect de normes élevées. Je remercie Mme Rühle d'avoir si bien défendu ce principe, qui apportera plus de souplesse et plus de sécurité juridique aux opérateurs.

Autre point essentiel: l'accès aux marchés publics des opérateurs de l'économie sociale et des petites entreprises dans de bonnes conditions. Les règles européennes sont très contraignantes pour ces structures. Il convient de les améliorer pour leur permettre de répondre à des appels d'offres importants sans avoir à agir comme sous-traitants. À ce sujet, le recours très fréquent à ce système pose de réels problèmes pour les PME victimes de dumping tarifaire et pour leurs salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes conditions salariales et sociales que leurs homologues employés par de grands groupes. Une chaîne de responsabilité doit être envisagée. Il est inadmissible que le prestataire principal puisse se défausser de ses responsabilités sur un petit sous-traitant.

Je vous appelle donc à voter pour le maintien du paragraphe 22 afin de faire respecter le droit des salariés et de protéger les petites entreprises créatrices d'emplois dans tous les territoires.

Enfin, je me réjouis qu'il soit demandé aux États membres de signer la convention n° 94 de l'OIT sur les clauses de travail (contrats publics). Cette convention date de 1949 et seuls onze États membres en sont signataires.

En revanche, je regrette qu'il n'ait pas été possible d'aller plus loin en ce qui concerne la réciprocité de l'accès aux marchés publics dans les pays tiers industrialisés et émergents.

L'Europe ne peut plus être la seule à respecter les règles, et je vous appelle en conséquence à refuser la suppression du paragraphe 29.

Ce rapport est un texte équilibré et je vous demande de ne pas le dénaturer demain, ce qui irait contre les intérêts de notre industrie, de nos entreprises et des travailleurs.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Zunächst möchte ich im Namen der Liberalen der Berichterstatterin Heide Rühle für ihren Bericht und die gute Kooperation danken. An dieser Stelle ist angesichts aktueller Diskussionen darauf hinzuweisen, dass die öffentliche Vergabe, die Ausschreibung, ein ganz wichtiges Mittel ist, um faire Preise für öffentliche Dienstleistungen und für die Beschaffung von Waren für die öffentliche Hand zu erhalten. Wettbewerb ist ein Element, damit mit unseren knappen Gütern auch wirtschaftlich umgegangen wird.

Insofern ist das Positive in diesem Bericht, dass die öffentliche Auftragsvergabe vereinfacht werden soll. Damit soll gerade auch kleinen und mittleren Unternehmen die Beteiligung an diesen Ausschreibungen erleichtert werden. Hierzu zählen die konsequente Zulassung von Eigenerklärungen, die Aufteilung von Aufträgen in Lose, also ein mittelstandsfreundliches Ausschreibungsverfahren, und die Einführung eines elektronischen Vergabeausweises. Außerdem sollen Vergabebehörden bei Zuschlagserteilung neben dem Preiskriterium verstärkt auch die Qualität der zu beschaffenden Waren und Dienstleistungen berücksichtigen. Sinnvoll ist außerdem, dass Vergabebehörden künftig Lebenszykluskosten stärker einbeziehen sollen. Es geht also nicht mehr um das billigste Angebot, sondern um das wirtschaftlichste Angebot im Lebenszyklus. Auch die Umweltverträglichkeit soll stärker berücksichtigt werden.

Das sind die positiven Punkte. In einigen Punkten sehen wir Liberale allerdings noch Korrekturbedarf. So wird gefordert, dass verstärkt bürokratische Auflagen für Subunternehmer geschaffen werden sollen. Hier sehen wir ein großes Problem. Außerdem wollen wir auch weltweit einen offenen Markt, der nicht durch eine Bevorzugung von einheimischen Anbietern verzerrt werden darf. Wir wollen ja im Gegenzug auch, dass andere Länder ihre Märkte öffnen. Außerdem sind wir kritisch gegenüber Zuschlagskriterien, die bürokratisch eingeführt werden, wo also einzelne lokale Behörden ihre eigenen Kriterien schaffen können. Im Interesse eines Gesamtmarktes muss dies verhindert werden.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I warmly welcome Mrs Rühle’s second report – and I think we should remember that – on public procurement, both on behalf of my Group and as chairman of the committee. I think it is quite clear that we are setting the framework within which the Commissioner is going to move forward. I am very pleased, Commissioner – and I am sure my colleagues agree – to see that you are going to come up with an ambitious series of reforms, because we desperately need that.

The problem with public procurement at the moment, as many of you pointed out, is that it is a straitjacket on dynamic markets, sensible solutions, innovation and green growth. I think there is a sense in which public procurers are managing the process and are focused entirely on meeting the rules instead of considering the outcome. That is bad public policy, and now is the time to do something about it: it is one of your twelve levers of growth, Commissioner, and that is the context in which we need to put it.

My closing point, which I made in the big meeting we had with commissioners last week, is that we cannot actually wait for two years to implement the new rules. There are a lot of things which could be done in clarifying the rules, and I hope that you will remember that, because we actually need that action now to get growth going.

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson, för GUE/NGL-gruppen. – Fru talman! Jag är glad att det här betänkandet vill vidga perspektivet på vad som är ekonomiskt hållbart. Dagens upphandlingsregler har ett allt för snävt företagsekonomiskt perspektiv, dvs. ofta lägsta möjliga pris.

Men ett lågt pris har också sitt pris, t.ex. när det gäller hur det påverkar den sociala och ekologiska hållbarheten. Därmed påverkar det även kvinnor och män väldigt olika.

Det krävs därför livscykelanalyser och en hållbarhets- och jämställdhetsdimension i upphandlingen. Det kan förhoppningsvis leda till att vi i stället kan få ett samhällsekonomiskt perspektiv på upphandling och därmed komma bort ifrån de kortsiktiga vinstkraven.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole alla relazione, la quale vuole essere l'occasione per una valutazione e un'analisi della politica europea in materia di appalti pubblici. La relazione invita a rispettare i criteri di trasparenza, chiarezza, sostenibilità e accessibilità e a seguire la via della semplificazione e il miglioramento della certezza giuridica.

Al fine di tutelare le PMI e gli enti locali, condivido la richiesta di valutare la possibilità di aumentare il valore delle soglie oggi previste per i cosiddetti appalti europei. Si chiedono inoltre condizioni più eque, un accesso semplificato e requisiti amministrativi minimi. È importante incentivare gare che stimolino l'innovazione e rafforzino le norme dei subappalti, in modo da mantenere sempre alti gli standard di salute e sicurezza, tutelando le amministrazioni locali.

Tutto questo potrà portare a un risultato importante in termini di sviluppo e lotta alla corruzione, nonché a un migliore uso dei fondi pubblici.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich Frau Kollegin Rühle und unserem Schattenberichterstatter Frank Engel für die hervorragende Arbeit danken. In der Tat wurden in diesem Bericht viele Kompromisse gemacht und mussten auch gemacht werden; das hat dem Ganzen auch gedient. Auch dafür ein herzliches Dankeschön.

Die Ausgangsfrage aus meiner Sicht – es ist ja vieles schon gesagt worden, was ich nicht wiederholen will – ist, dass der Binnenmarkt im Bereich des öffentlichen Vergaberechts heute nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, weil wir bei sehr vielen grenzüberschreitenden Ausschreibungen keine grenzüberschreitenden Gebote bzw. Angebote vorfinden. Das muss uns in der Tat nachdenklich stimmen, und ich hoffe, dass die Vereinfachungsvorschläge von Kommissar Barnier hier wichtige Weichenstellungen bringen.

Zum zweiten finde ich den Grundsatz best value for money, das beste Angebot über den Lebenszyklus gerechnet, etwas, das stärker betont werden muss, was allerdings bis heute auch nicht ausgeschlossen war. Das ist ja ein Thema des öffentlichen Vergaberechts – da müssen wir uns auch ganz ehrlich in die Augen schauen –, das auch zu viel Populismus Anlass gibt. Deswegen danke ich allen Kollegen, die sich heute hier tatsächlich an die Sache gehalten haben.

Ein Punkt, der ebenfalls schon heute möglich ist, ist die stärkere Berücksichtigung von kleinen und mittleren Unternehmen – ein Herzensanliegen unserer Fraktion. Aber schon heute können über Losbildungen kleinere und mittlere Unternehmen entsprechend in den Prozess eingebunden werden, und dies geschieht teilweise auch.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass es uns gelingt, vergabefremde Kriterien aus dem neuen Gesetzgebungsvorschlag herauszuhalten, dass am Ende wirklich der die Ausschreibung gewinnen möge, der das beste Angebot vorlegt, und zwar das beste über den Lebenszyklus gerechnet.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais tout d'abord féliciter la rapporteure, Mme Rühle, et les rapporteurs fictifs pour leur travail, qui a abouti à un rapport tout à la fois complet, clair et allant dans le bon sens. Ils ont su mettre en lumière les modifications indispensables à une bonne réforme des marchés publics, notamment concernant une meilleure clarté juridique et la nécessaire participation accrue des PME aux marchés publics.

J'aimerais revenir sur quatre points qui, à mon sens, devraient se trouver dans la future proposition de la Commission européenne que nous attendons pour décembre. Le premier, c'est la fin du critère du prix le plus bas, qui me semble indispensable. Les marchés publics ont des conséquences sur les citoyens et sur notre environnement. Nous devons avoir une vision à long terme de ces marchés et faire en sorte que ce soit le critère de l'offre la plus favorable en termes d'avantages économiques, sociaux et environnementaux qui prime. De cette façon, nous favoriserons l'innovation et avancerons plus rapidement vers les objectifs de la stratégie Europe 2020.

Deuxième point: les marchés publics peuvent constituer un véritable moteur pour la promotion d'emplois, de salaires et de conditions de travail de qualité si nous les utilisons bien. Nous devons donc être vigilants et avoir de plus en plus recours à des marchés publics durables qui intègrent des critères sociaux et environnementaux.

Troisième point: la sous-traitance pose de nombreux problèmes et doit être examinée avec attention. Les critères sociaux et environnementaux ne sauraient disparaître au gré de ces sous-traitances et doivent rester contrôlables et être contrôlés.

Quatrième point: nous devons alléger au maximum – cela a été dit – la paperasserie administrative pour permettre aux PME, et notamment aux petites entreprises, de postuler aux marchés publics. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire, ces PME sont la richesse de l'économie européenne. Elles doivent pouvoir se développer au maximum et je n'ai évidemment aucun doute quant aux intentions que vous avez exprimées, Monsieur le Commissaire.

J'aurai l'honneur d'être le rapporteur de ce Parlement et j'ai hâte de travailler dans cette matière fondamentale pour relancer la croissance, encore plus qu'aujourd'hui, évidemment. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire, les marchés publics, les commandes publiques représentent 17 % du PIB européen et j'ai vraiment hâte de travailler avec vous, chers collègues, et avec vous, Monsieur le Commissaire, pour que ce levier soit au rendez-vous afin que la croissance soit à nouveau une réalité au niveau européen.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). - Paní předsedající, pane komisaři, když se bavíme o zadávání veřejných zakázek, tak se musíme také bavit o úzkých hrdlech zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že tím úzkým hrdlem je nadmíra byrokracie, jsou to právní jistoty, nedostatek transparentnosti a také absence standardizace a normalizace v zadávání. Myslím si, že v tomto směru je potřeba poděkovat zpravodajce Rühleové za to, že zpráva jde dobrým směrem a je příslibem pro budoucí legislativu.

Co mě ale při zadávání zakázek velmi trápí stejně jako kolegu Engela, je skutečnost, že na celoevropské úrovni je jen pouhých 5 % veřejných zakázek zadáváno formou elektronických zakázek. A přitom použitím kvalitně nastavených aplikací a jiných elektronických nástrojů lze při zadávání zakázek dosáhnout větší transparentnosti, snížení byrokracie, uplatnění principu dobré praxe, ale také větší informovanosti o veřejných zakázkách a větší konkurence díky posílení přeshraničního zadávání.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - Pani Przewodnicząca! Debaty o przetargach publicznych w komisji IMCO były rzeczywiście niezwykle żywe, zaangażowane i bardzo ciekawe. Ja również bardzo dziękuję Heide Rühle za to sprawozdanie. Ci z Państwa, którzy byli w Krakowie na forum jednolitego rynku, zapewnie pamiętają, jak przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw skarżyli się na to, że wiele przetargów jest dla nich praktycznie rzecz biorąc niedostępnych. Być może pamiętają Państwo historię Fina, któremu w ostatniej chwili kazano dostarczyć dokumenty po bułgarsku i jakieś dodatkowe dokumenty, których on nie zdążył dostarczyć i w związku z tym został wyłączony z przetargu, i tak dalej.

W świetle tego wszystkiego szczególnie cieszę się z wszystkiego, co przed chwilą usłyszałam od pana komisarza. Wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej pana komisarza wychodzi naprzeciw dokładnie tym oczekiwaniom, które są niezwykle nabrzmiałe, nie tylko wśród nas parlamentarzystów, ale rzeczywiście wśród społeczeństwa europejskiego, przedsiębiorców przede wszystkim. To, że pan komisarz podkreśla potrzebę osobnego wniosku ustawodawczego dla koncesji, po to żeby tutaj otwierać rynek i wzmacniać przejrzystość, wydaje mi się również niezwykle ważne i bardzo warte poparcia. Przyłączyłabym się do głosu Malcolma Harboura, że czas gra tutaj zasadniczą rolę. Musimy bardzo szybko pracować nad tymi dokumentami, bo zmiany legislacyjne są potrzebne dziś.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die öffentliche Auftragsvergabe ist eine außerordentlich wichtige Aufgabe, die wir für die Zukunft haben. Ich begrüße sehr, dass die Europäische Kommission vorhat, nicht nur die Rechtssicherheit zu verbessern, sondern einige Punkte, die bisher schiefgelaufen sind, ins Lot zu bringen.

Ich möchte mich auch bei der Berichterstatterin, Frau Rühle, bedanken, dass sie ein paar Punkte, die für uns Sozialdemokraten von äußerster Wichtigkeit sind, doch noch aufgenommen hat. Zum einen das Problem, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewahrt werden müssen und dass soziale Kriterien in den Vordergrund gestellt werden. Das ist uns sehr wichtig, denn es gehört eben auch zur Nachhaltigkeit in unserer Welt, dafür zu sorgen, dass wir nicht die Armut von morgen generieren, sondern bei der Auftragsvergabe auch dafür sorgen, dass vernünftige Preise gezahlt werden und dadurch auch das Leben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt werden kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt für uns war, ist und bleibt, dass die Subunternehmer genauso behandelt werden wie die Unternehmer – damit es eben nicht gelingen kann, durch die Auftragsvergabe an Unternehmer die Kriterien wieder dadurch außer Kraft zu setzen, dass die Subunternehmer diese Kriterien nicht zu beachten haben. Das ist nicht weltfremd, sondern es ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist: Dafür zu sorgen, dass hier Rechtssicherheit geschaffen wird, so dass wir auch wirklich dafür sorgen können, dass die Auftragsvergabe transparent und öffentlich nachvollziehbar bleibt und deswegen auch ein Wettbewerb da ist, der ein fairer Wettbewerb zwischen den Unternehmen ist, gerade und insbesondere gegenüber den kleinen und mittleren Unternehmen. Deswegen sind das keine vergabefremden Kriterien, sondern Kriterien, die außerordentlich wichtig sind.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Fru talman! Våra barn i skolan, människor som ligger sjuka på sjukhuset och äldre människor därhemma har samma rättighet att få bra kvalitetsmat som vi som kan välja butiken. Därför är jag väldigt glad att vi har kommit överens om att värde för pengar, pengaeffektivitet, och inte bara lågt pris ska vara kriterium för offentlig upphandling.

Det är viktigt att vi tillsammans definierar vad det betyder. Produktionsmetoder, miljöinsyn, hållbarhet och djurskydd är väldigt viktiga kriterier men de ska inte erbjuda en möjlighet och en ursäkt för att diskriminera mot företagare eller leverantörer från andra europeiska länder. Samma villkor ska gälla om man uppfyller samma kriterier.

Det är också väldigt viktigt att vi kommit överens om att vi måste förenkla, vara mer flexibla och minska byråkratin för att se till att små och medelstora företag också konkurrerar på samma villkor och verkligen kan erbjuda den här möjligheten till kvalitativ och hälsosam mat.

Jag är glad att flera av mina kollegor också uppmärksammat att vi behöver ”e-procurement”, offentlig e-upphandling. Det är en stor del av vårt engagemang för det digitala Europa och en väl fungerande inre marknad. Tack

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je pense que le rapport de Mme Rühle est un bon rapport. Beaucoup l'ont dit avant moi.

La question des marchés publics, c'est un outil pour l'exemplarité de la puissance publique. Par conséquent, cette idée que le critère de l'offre la plus avantageuse économiquement vienne remplacer le prix le plus bas, c'est un peu ce que nous demandons à l'échelle européenne lorsque nous exigeons que le critère du PNB ne soit plus le seul indicateur. Nous sommes sur la bonne voie. Cependant, si vous cherchez des moyens d'aller plus loin, vous pourriez aussi prendre l'initiative de proposer des bonus et des malus pour les entreprises qui ne respecteraient pas les exigences en matière de services et de biens durables et de qualité dans la mise en œuvre de ces marchés publics.

En outre, vous l'avez dit, beaucoup l'ont dit, nous voulons qu'à travers cette révision des règles du marché public à l'échelle européenne, nous puissions faciliter l'accès des opérateurs de l'économie sociale.

Je voudrais aborder un troisième point, qui est pour moi tout à fait essentiel, à savoir la question de la sous-traitance. Monsieur le Commissaire, vous le savez, partout dans le monde, les grands chantiers sont, du point de vue du respect du droit social, un pur scandale. Nous ne pouvons pas faire la politique de l'autruche et tirer prétexte de la concurrence ou du risque que les Chinois remportent les marchés. Nous devons faire de ces marchés l'excellence en matière sociale. Cela suppose que vous révisiez la question de la chaîne de responsabilité. Celui qui obtient le marché public doit engager sa responsabilité, y compris pour aller surveiller les entreprises boîtes aux lettres qui favorisent un esclavage moderne et que nous ne pouvons pas accepter au sein de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, un grazie sincero alla collega Rühle, per il lavoro svolto, alla Commissione con il suo Presidente ma soprattutto al Commissario Barnier, per come ha accompagnato questo lavoro e in particolare per gli impegni che si è assunto questa sera in quest'Aula.

È stato ricordato quanto rappresenta il PIL europeo in questo settore e quindi quanto è importante per la nostra economia, ma anche per la nostra crescita e per l'occupazione. Le parole guida sono importanti e quello che amo sottolineare è che sono condivise. La semplificazione della documentazione, delle procedure, della digitalizzazione e della standardizzazione è uno aspetto che ha visto tutti i colleghi concordi.

È stato ricordato anche il peso delle piccole e medie imprese nel tessuto economico del nostro continente: il tema della semplificazione è utile per le grandi imprese, per le medie imprese e per le piccole imprese: è utile cioè per tutti. Per le piccole, invece, la possibilità di ampliare l'accesso al bando, individuando lotti di taglio minore, sicuramente serve a combattere molte distorsioni, in particolare quelle che sono state ricordate qui da più interventi, cioè il tema del subappalto.

Ringrazio il Commissario per aver programmato una serie ambiziosa di riforme, innovando e inserendo – spero – nuove modalità anche nel tema degli appalti, affrontando il tema delle concessioni e anche quello dei project, dandosi come obiettivo la qualità dei risultati da raggiungere e dei percorsi da fare, compreso quello del rispetto della regola del mercato del lavoro.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). - Agradeço à colega Rühle o excelente relatório que preparou. São certamente conhecidas as vantagens da contratação pública, mas são também evidentes os obstáculos: os conflitos de interesse entre a legislação europeia e os objectivos dos Estados-Membros prejudicam a competitividade. A dicotomia qualidade de preços/complexidade das leis e dos procedimentos são evidentes.

É fundamental olhar para as boas práticas existentes, nomeadamente em Portugal, onde a contratação electrónica tem funcionado bem e tem facilitado a contratação pública.

Uma contratação pública europeia eficaz representa um meio privilegiado de controlo do défice público e demais crescimento. Deverá, para isso, ter um quadro legal estável e previsível, procedimentos menos burocráticos para atrair as PME e defender valores sociais e ambientais. É por isso que manifesto satisfação com as intenções que o Senhor Comissário Barnier aqui nos apresenta de revisão da contratação pública, ainda este ano, com uma das doze prioridades do Acto para o Mercado Único.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Começo por felicitar a colega Rühle e todos os que com ela colaboraram. Importante no domínio dos contratos públicos é a questão da contratação pública electrónica. Infelizmente, os objectivos propostos pela União Europeia (50% das adjudicações por procedimento electrónico em 2010), falharam, encontrando-se nuns valores médios, escassos de 5%. Apenas alguns países, como o caso do meu, Portugal, tiveram êxito neste domínio.

As vantagens da contratação pública electrónica são por demais evidentes e foram aqui enunciadas: permite substituir os dispendiosos processos de acesso pela simples consulta da plataforma electrónica, ou seja, reduz muitos custos para as empresas, em especial, para as Pequenas e Médias Empresas; a divulgação pela Internet e a facilidade de recepção das peças processuais alargam o número de fornecedores, aumentando a concorrência e permitindo comprar melhor; torna o processo de adjudicação dos contratos públicos mais fácil e flexível; simplifica o acesso aos contratos públicos da União Europeia, especialmente para as Pequenas e Médias Empresas, facilitando, deste modo, a participação, no mercado dos contratos públicos, destes importantes motores da economia.

Neste sentido, saudamos e incentivamos a Comissão Europeia pelo reforço dos mecanismos no sentido de transformar a contratação pública electrónica numa realidade cada vez mais abrangente.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE). - Voorzitter, ik wil collega Heide Rühle bedanken voor het mooie werk dat ze gedaan heeft, en ook de commissaris. Alles is gezegd, hoe belangrijk het midden- en kleinbedrijf is. Eén opmerking nog: het is wellicht zinvol in deze tijd van crisis een bepaald minimum voor te stellen, bijvoorbeeld dat minimaal 30% van alle aanbestedingen naar het mkb moeten. Dat geeft in ieder geval een reden voor overheden om het mkb zeker aan bod te laten komen. Er moeten dan ook voorwaarden worden gesteld maar dat kan wellicht in een volgend voorstel van commissaris Barnier, die dat al min of meer heeft aangekondigd.

Ik hoop dat het verslag-Rühle een prima tussenstap is om een nog beter en actiever mkb te krijgen via het aanbestedingsbeleid. Als dat zou lukken, ben ik zeer dankbaar. Het is goed, zeker in economische crisis, om snelle stappen te ondernemen om de Europese bedrijven weer groei te laten creëren. Dat is goed voor ons en dat is goed voor iedereen. Dat is het meest sociale wat we kunnen doen.

 
  
MPphoto
 

  President. − We now move to the catch-the-eye part of the debate. Again I am going to tell you now that I have far more requests for the floor than we can possibly take. I will take six in total.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - În contextul reducerilor bugetare cu care se confruntă statele membre, este necesar ca UE să dispună de o piaţă funcţională şi eficientă a achiziţiilor publice.

Legislaţia europeană ar trebui simplificată pentru a permite achizitorilor să obţină cele mai bune rezultate investind un minim de timp şi fonduri. Eficientizarea procedurilor va facilita atât participarea IMM-urilor, cât şi a ofertanţilor transfrontalieri. Subliniez că doar 1,6 % din contractele publice sunt atribuite unor operatori din alte state membre.

În România, atât legislaţia achiziţiilor publice, cât şi legislaţia specifică IMM-urilor prevede o serie de facilităţi pentru participarea acestora.

Amintesc necesitatea introducerii sistemului electronic de licitaţii. De exemplu, IMM-urile beneficiază de o reducere de 50 % pentru garanţiile de participare şi de bună executare.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señora Presidenta, Comisarios, Señorías, este fin de semana he escuchado a un escritor español al que admiro haciendo una reflexión sobre el aprendizaje en la vida; lo llamaba «la vida comprendida».

Hoy quiero hablar unos minutos de la política, la política comprendida, para que mis primeras palabras sean unas palabras de felicitación a la sociedad española y a sus representantes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, al antiguo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al presidente Rodríguez Zapatero, por haber hecho posible la noticia más esperada de la democracia española: el fin del terrorismo. Se inicia una nueva etapa de esperanza para la sociedad española, que jamás olvidará a sus víctimas.

Y, pasando al tema que nos ocupa, el informe Rühle, la política comprensiva de la gestión de lo público, sabemos que la modernización de la contratación pública es una pieza clave del mercado único, un instrumento fundamental para garantizar una eficiencia. Por eso, pedimos que se haga una revisión, con un informe transparente, para que las PYME puedan acceder al motor de la economía.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Concordamos com a visão de que a contratação pública deve acolher, de forma transversal, princípios como a maximização do bem-estar social ou a protecção do ambiente.

A compra de bens e serviços pelas autoridades públicas, utilizando Fundos públicos, deve responder às necessidades dos cidadãos em cada Estado-Membro, e fazê-lo assegurando o respeito por critérios de sustentabilidade económica, social e ambiental, mas a criação de um mercado europeu de contratos públicos, nas condições concretas em que actualmente se desenvolve o processo de integração, não assegura, pelo contrário, ameaça a consecução destes objectivos. Do que se trata é, fundamentalmente, de abrir caminho a grandes grupos económicos para um mercado que vale cerca de 17% do PIB global da União Europeia.

Os desequilíbrios hoje existentes no seio da União Europeia e a gravíssima situação que enfrentam as economias mais débeis justifica que a contratação pública, nestes Estados-Membros, possa ser orientada para a preferência nacional, estimulando a produção nacional, a actividade das PME e as cadeias de abastecimento mais curtas, social e ambientalmente mais sustentáveis, constituindo-se, assim, como um importante instrumento de recuperação económica ao serviço do imprescindível crescimento e desenvolvimento, que permita vencer défices e bloqueios. Aqui fica a nossa proposta e o nosso desafio.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, aminek egy kiegyensúlyozott jelentés lett az eredménye. Szeretném kiemelni azonban, hogy a jobb szabályozás érdekében mindenekelőtt az érintett felek számára nagyobb jogbiztonságra van szükség.

Ha azt gondoljuk, hogy az európai jogalkotás és a nemzeti átültetés bonyolult összjátéka eredményezett egy egyszerűbb közbeszerzési eljárást, akkor tévedni kell. Valójában jogi tanácsadással járó magasabb költségek, hosszadalmasabb eljárások és több munka lett a vége. Ezért szükségesnek tartom a jogorvoslati és közbeszerzési eljárások összehangolását, valamint, ahogy biztos úr is említette, a teljes életciklusköltség figyelembevételét.

Egyetértek az előadóval, szükségesnek tartom a legalacsonyabb árra vonatkozó feltételt elhagyni, valamint azokat a túlzott garanciákat, biztosítékokat törölni, amik a kkv-k elé nagyobb terheket rónak.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Voorzitter, we zijn het veel eens hier vandaag en dat schept belofte voor de toekomst, dat er echt iets gaat veranderen. Aan de inzet van publiek geld mogen immers hoge eisen worden gesteld en juist met publiek geld kunnen we de langetermijnbelangen dienen, wat met privé-geld vaak niet gebeurt. Maar de remmende regels zijn een valkuil voor deze lange termijn, voor verduurzaming en innovatie, en ook voor werkgelegenheid.

We staan allemaal principes voor maar die verschillende principes spreken elkaar vaak tegen en zorgen voor een enorme afschrikwekkende bureaucratie. Daarom stel ik voor dat er heel duidelijk getoetst wordt op innovatie en op mkb. Zijn de regels daar maximaal op gericht? En wellicht is het een idee om daar een percentage voor vast te stellen, maar in ieder geval moet er een voorkeursbehandeling voor het mkb komen. En ja, goedkoop is niet goed genoeg. Goede kwaliteit en maximaal inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat moet de norm zijn. En gezond verstand moet zegevieren op de lange termijn.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ με τη σειρά μου την κυρία Rühle για τις εξαιρετικές προτάσεις που έχει κάνει.

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας υποβάλω την εξής ερώτηση: για χώρες που βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική ύφεση, όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, θα μπορούσατε να σκεφθείτε ένα ειδικό πλαίσιο ρυθμίσεων για μια χρονική μεταβατική περίοδο, με αυστηρούς κανόνες τήρησης διαφάνειας και των αναγκαίων νόμων, αλλά και με κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα βοηθούσαν τις δημόσιες συμβάσεις να προχωρήσουν και να βοηθήσουν την οικονομία;

Για παράδειγμα, μία δραστική μείωση του χρόνου ωρίμανσης των μέτρων, εάν πρόκειται για έργα υποδομής, ή αντί εγγυητικής επιστολής στις τράπεζες, την χρήση ως εγγύησης της κοινοτικής χρηματοδότησης, εάν αυτή υφίσταται.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, je remercie chacun d'entre vous pour votre attention et votre intérêt pour ce débat important. Tout à l'heure, j'ai parlé de 17 % du PIB européen, mais, pour être précis, Monsieur Tarabella ou Monsieur Staes, compte tenu, malheureusement, de la crise et du ralentissement de l'économie, ce pourcentage est passé de 17 à 19 % au moment où nous parlons.

Cela ne fait donc que justifier ou souligner l'importance des marchés publics et du bon usage que nous devons en faire ensemble à partir de l'éclairage de votre rapport et des textes que je prépare pour l'économie, la croissance et la compétitivité.

Je voudrais insister sur la question qui reste pour moi la priorité numéro un: la simplification dans la réforme que nous préparons. Elle doit être utile à la fois pour les pouvoirs adjudicateurs et, naturellement, pour les entreprises, en particulier, comme M. Schwab ou M. Manders et d'autres avant eux l'ont rappelé, pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles la complexité actuelle, le coût d'une simple participation à un appel d'offres sont insurmontables.

On me disait l'autre jour que pour certains appels d'offres, le coût des obligations administratives représentait quasiment 30 % du montant du marché. Dans ces conditions, c'est impensable: 30 %, pour une petite entreprise, du montant de l'appel d'offres, du chiffre d'affaires qu'elle espère obtenir! C'est ce qui justifie en effet, Monsieur Engel, que beaucoup d'entreprises renoncent et qu'il y ait si peu de marchés transnationaux ou de communication d'une entreprise à l'autre. C'est déjà compliqué dans son propre pays mais ça l'est encore plus dans le pays voisin.

Donc, première priorité, simplification pour les PME et, pour ce faire, des mesures que je rappelle brièvement: la généralisation de la procédure négociée, une réduction drastique de la documentation requise, puis, comme Monsieur Correia De Campos ou Monsieur Kožušník l'ont dit tout à l'heure, le renforcement des marchés publics électroniques.

À ce stade, je voudrais dire à Madame Tzavela, qui évoquait le cas particulier de la Grèce et, peut-être, d'autres pays en difficulté, que nous avions mis en place une procédure pour simplifier exceptionnellement les procédures de marchés publics au moment de la crise financière. D'ailleurs, vos commissions le savent bien.

S'agissant de la Grèce, nous avons une task-force, Madame Tzavela, qui est au travail. Il y a d'ailleurs dans cette task-force des responsables extrêmement compétents de ma propre direction générale, y compris l'ancien directeur général, M. Holmquist. Nous veillerons à faciliter la reprise de la croissance et des travaux, la bonne réalisation, notamment, des 150 projets qui sont en suspens mais, de grâce, faisons-le en respectant la sécurité juridique pour éviter des procédures et des recours qui bloquent tout. En tout cas, je suis attentif à cette question.

Sur les sujets de l'innovation, de la politique sociale, de l'environnement, que beaucoup d'entre vous ont évoqués – Mme Girling, Mme Westlund, Mme Gebhardt –, vous me demandez ce que l'Union peut faire de plus. Je crois qu'il existe déjà beaucoup de possibilités – et c'est le président Malcolm Harbour qui l'a dit – dans le cadre des directives actuelles. La première priorité est de bien utiliser ces directives. C'est ce que je m'attache à faire, et nous agissons dans ce sens.

Vous avez été plusieurs à parler d'innovation, le président Harbour naturellement, mais aussi Mme Ford. La stratégie de l'Union européenne, qui a pour nom "Une Union de l'innovation", a défini une nouvelle approche. Nous voulons stimuler les performances en matière de recherche et d'innovation en accélérant la mise sur le marché des idées et des découvertes novatrices. Les initiatives concernées sont là pour maintenir la compétitivité dans la promotion des achats innovants et, par exemple, l'engagement pour tous les États membres et les régions de l'Union d'affecter au total un budget de plus de dix milliards d'euros aux achats avant commercialisation et aux marchés publics d'achats innovants. C'est ce qu'a proposé ma collègue, Mme Geoghegan-Quinn.

De son côté, mon collègue, M. Tajani, a engagé la direction générale "Entreprises" dans la "Lead Market Initiative", qui aide les pouvoirs adjudicateurs dans la création de réseaux de coopération pour partager leurs expériences, acquérir et financer collectivement des solutions innovantes en partageant les risques. Nous montons ainsi des projets pilotes avec une publication récente d'un nouvel appel d'offres pour les projets innovants et un budget de 15 millions d'euros. Enfin, ma collègue, Mme Neelie Kroes, a mis en place une assistance aux pouvoirs adjudicateurs pour la mise en œuvre de la méthodologie des achats avant commercialisation.

Dans le cadre de la réforme des marchés publics que nous préparons, nous allons proposer une nouvelle procédure, dite de partenariat pour l'achat de produits innovants. Il s'agit de mesures législatives concrètes pour favoriser les achats transfrontaliers en commun ainsi qu'une meilleure protection juridique des solutions innovantes dans le cadre du dialogue compétitif. Tout cela viendra compléter ce que je viens d'évoquer.

S'agissant de la dimension durable des aspects sociaux et environnementaux que vous avez été plusieurs à évoquer, la prise en considération du procédé de production, telle que nous l'envisageons, pourra intervenir au niveau non seulement des spécifications techniques mais aussi des critères d'attribution. Mme Berès a évoqué le bonus malus, je pourrais évoquer, plus simplement, l'octroi de points supplémentaires aux soumissionnaires qui remplissent les conditions concernées, que ce soit en termes sociaux – les conditions de travail du personnel, le respect du salaire minimum, ou comme je l'ai dit, les conventions collectives ou les conventions de l'Organisation internationale du travail –, ou encore des considérations environnementales, par exemple l'utilisation de sources d'énergie vertes.

Il y a un autre souci que j'ai personnellement et que plusieurs d'entre vous partagent, je le sais, c'est celui de la coopération entre autorités publiques. Je sais qu'actuellement, des pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent coopérer entre eux ont souvent du mal à distinguer les situations dans lesquelles les directives européennes sur les marchés publics s'appliquent et celles dans lesquelles elles ne s'appliquent pas. Voilà pourquoi, au début du mois d'octobre, j'ai publié avec mes services un guide pour éclaircir et clarifier le cadre actuellement applicable dans ce domaine. Ce document est destiné à tous les acteurs des marchés publics: il consolide, en la simplifiant pour la compréhension de tout le monde, la jurisprudence de la Cour.

Je voudrais aller plus loin et avoir encore plus de sécurité juridique dans ce domaine. Pour cette raison, je voudrais inclure des règles sur la coopération public-public dans le contexte de la réforme que nous préparons. Plusieurs d'entre vous ont évoqué cette question de la sécurité juridique, notamment Mme Gáll-Pelcz tout à l'heure. Je prendrai en compte naturellement les préoccupations exprimées par beaucoup d'entre vous sur la transparence et la question de la sous-traitance.

Il y a un autre aspect que je veux rappeler: c'est la bonne application des règles. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il faut aussi les simplifier. Pour y parvenir, nous utiliserons deux moyens: d'abord le rôle que doivent jouer les centres d'excellence au service des acheteurs et ensuite l'implication des États membres pour mieux appliquer ces règles, y compris, Madame Sartori, dans les dimensions sociales.

Sur le deuxième volet du paquet législatif, j'ai bien entendu l'avertissement de M. Engel, qui m'a dit qu'il allait scruter la proposition que nous allons faire sur les concessions. C'est un sujet que Mme Thun und Hohenstein a évoqué également. Je n'ai pas d'idéologie sur cette question. J'observe simplement que, trente ans après la création du marché intérieur, il n'existe toujours pas de règles de base en matière de concessions de services. Nous allons donc faire des propositions, j'espère les plus intelligentes possibles, sans vouloir gêner, détricoter ou fragiliser les petites concessions qui intéressent beaucoup de collectivités locales. Je pense que, dans un souci de transparence, de sécurité juridique, de bonne gestion, nous avons besoin d'un cadre minimal pour la régulation des concessions de services.

S'agit-il pour autant de forcer l'externalisation des missions de service public? Je crois que cette critique que j'entends quelquefois n'est pas juste. Compte tenu du droit de l'Union européenne, les autorités publiques peuvent choisir librement entre l'exécution de tâches d'intérêt public qui leur sont conférées en utilisant leurs propres ressources ou en faisant appel à des entités extérieures pour les exécuter. Si une autorité publique décide de faire appel à une entité externe, à capital privé, au nom de quoi devrions-nous nous opposer à cela, si cela se déroule dans des conditions régulières de transparence? Le marché intérieur dans le domaine des concessions doit garantir aux citoyens le bénéfice de services, notamment les services d'intérêt général, au meilleur rapport qualité-prix, et aux entreprises, en particulier aux petites entreprises, l'accès aux marchés dans les autres États membres.

Enfin, plusieurs d'entre vous – M. Arif, Mme Vergnaud – ont évoqué la réforme des marchés publics dans leur dimension externe. Avec mon collègue, M. De Gucht, nous allons proposer de doter l'Union d'un instrument simple et clair qui donne une sécurité juridique à nos acheteurs et aux entreprises, aussi bien européennes qu'étrangères, en reflétant nos engagements internationaux dans notre droit européen. En même temps, nous nous donnerons les moyens d'assurer un traitement uniforme des offres qui émanent de pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord – je pense à la Chine ou à l'Inde.

Pardonnez ces réponses un peu télégraphiques. Ce rapport – je tiens à le dire à Mme Rühle – est extrêmement important et utile. Je l'utiliserai, et peut-être aurons-nous encore des débats sur tel ou tel point. En tout cas, il tombe au bon moment, puisque c'est dans les quelques semaines qui viennent que je proposerai au collège de la Commission européenne d'adopter des propositions visant la modernisation de notre législation en matière de commandes publiques sur ces trois volets: rénovation des marchés publics et simplification, concessions dans les conditions que j'ai évoquées, et dimensions externes.

Je vous remercie encore une fois, Madame Rühle, ainsi que tous vos collègues, d'avoir fait ce travail qui est extrêmement utile pour nous.

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, Berichterstatterin. − Frau Präsidentin! Ich möchte mich ausdrücklich bei dem Herrn Kommissar bedanken, dass er unsere Stellungnahme in die Revision einbeziehen und sie dort berücksichtigen will. Und ich möchte mich bei allen Kollegen für ihre Stellungnahmen heute Abend bedanken. Auf einen Punkt möchte ich nochmals ausdrücklich hinweisen: 2004 hatten wir uns auch schon das Ziel gesetzt, die Vergaberichtlinien zu vereinfachen. Das Ergebnis sah leider anders aus. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir auf europäischer Ebene komplizierte Texte verfasst haben, sondern die Umsetzung in den Mitgliedstaaten hat die Komplexität noch verstärkt. Daran müssen wir arbeiten, wenn wir jetzt wirklich zu einer Vereinfachung kommen wollen. Es geht nicht nur darum, dass die europäischen Vergaberichtlinien klar, einfach und flexibel sind, es geht auch darum, dass die Mitgliedstaaten bei ihrer Umsetzung in nationales Recht nicht die Regeln komplizierter machen als notwendig und zusätzliche Anforderungen aufstellen. Auch das ist wichtig, auch das müssen wir berücksichtigen.

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen, der mir in der Debatte sehr wichtig ist. Wenn wir den öffentlichen Auftraggebern und den kleinen und mittleren Unternehmen mehr Spielräume geben wollen, dann sollten wir darauf achten, dass wir nicht mit neuen Auflagen kommen. Hier in der Debatte fiel auch ein paarmal das Stichwort Quote. Ich finde dies ausgesprochen schwierig. Mit Auflagen werden wir die Bürokratie eher verschärfen, weil dies in manchen Mitgliedstaaten leicht, in anderen schwieriger zu erreichen ist. Und im Endeffekt brauchen wir dann einen Kompromiss, der nur sehr schwer durchzusetzen ist. Deshalb wehre ich mich dagegen. Ich habe in diesem Bericht auch immer klipp und klar gesagt: Wir wollen keine Auflagen. Wir wollen mehr lokale Demokratie, mehr Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen, vereinfachte Verfahren, aber keine zusätzlichen Vorschriften.

Das ist der eine Punkt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist: Wir haben gesagt, wir wollen nicht das billigste, sondern das wirtschaftlich beste Angebot. Das hat sich übrigens auch in Krakau wieder bewiesen. Bei der Debatte hat der polnische Vertreter gesagt: Durch die unklare Fassung der europäischen Vergaberichtlinien ist es in Polen so, dass 80 % nach dem billigsten Angebot läuft und nicht nach dem wirtschaftlich besten. In die Richtung wollen wir gehen, und das halte ich auch für wichtig. Doch wenn wir in diese Richtung gehen, dann ist es ganz wesentlich, dass wir hier nicht zusätzliche bürokratische Auflagen schaffen, sondern für Erleichterungen und Vereinfachungen sorgen und mit mehr Hilfen und mit mehr Best-practice-Austausch arbeiten.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 25 October 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  János Áder (PPE), írásban. – Az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról szóló Zöld Könyv körüli vitákba a Környezetvédelmi Bizottság néppárti árnyékvéleményezőjeként kapcsolódtam be.

Örömmel mondhatom, hogy szakbizottságunkban széleskörű egyetértés volt abban, hogy a környezetbarát, ún. „zöld közbeszerzés” szélesebb körben való alkalmazásának ösztönzésével érdemi lépések tehetők egy erőforrás-hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé.

Mindezekre tekintettel a jövő közbeszerzéseiben véleményem szerint nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a fenntarthatósági szempontokat érvényesítő szabályoknak. Ennek egyik fő eszköze az, ha az odaítélési kritériumok tekintetében véget vetünk a legalacsonyabb ár monopóliumának, és helyette megteremtjük a szolgáltatások teljes életciklus költségét és környezetvédelmi előnyeit is figyelembe vevő, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.

A jelentés helyesen mutat rá arra, hogy mindennek a gyakorlati alkalmazásához természetesen az is szükséges, hogy a Bizottság az ajánlatkérők számára széles körben elérhető módszertant dolgozzon ki az életciklus költségek önkéntes és gyors kiszámítására.

Árnyék-véleményadóként további fontos szempont volt számomra a kis- és középvállalkozások részvételi arányának növelése a zöld közbeszerzések során. A Környezetvédelmi Bizottság véleménye ennek megfelelően javasolja, hogy amennyiben a beszerzésre meghirdetett tárgy vagy szolgáltatás helyben is elérhető, a közelség elve alapján az eljárást fenn lehessen tartani a helyi kkv-k számára, amivel az adott beszerzés környezetterhelése, például a szállítás okozta CO2-kibocsátás is csökkenthető. Hasonlóan fontos célkitűzés az adminisztratív terhek csökkentése, a világos és átlátható előírások irányelvi szintű rögzítése.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. Scopul principal al achizițiilor publice trebuie să rămână achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii de către autoritățile publice, care să se adapteze nevoilor cetățenilor și care să asigure utilizarea eficientă a fondurilor publice. Avem nevoie de proceduri simplificate de flexibilitate și de o mai bună informare. Avem nevoie de certitudine juridică și de mai puțină birocrație.

O piață a achizițiilor publice care funcționează corect este un factor-cheie al creșterii și o piatră de temelie a pieței unice. În plus, este esențială pentru stimularea concurenței și a inovării și pentru abordarea rapidă a provocărilor sociale și de mediu care apar în cadrul politicilor publice, precum și a problemei calității muncii, inclusiv a remunerării adecvate, egalității, coeziunii și incluziunii sociale.

Consider că normele europene în materie de achiziții publice trebuie să contribuie în mod semnificativ la creșterea transparenței și la garantarea tratamentului egal, la combaterea corupției și la profesionalizarea procedurilor de achiziții publice. De asemenea, este important ca legislația în domeniul achizițiilor publice să revină la esența ei, respectiv garantarea transparenței, a nediscriminării și a concurenței.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. Gerbiamas Pirmininke, Komisare, kolegos, viešieji pirkimai neabejotinai yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių konkurencingą bendrosios rinkos veikimą. Viešiesiems darbams ar paslaugoms pirkti kasmet yra išleidžiami milijardai eurų, todėl iškyla poreikis peržiūrėti dabar galiojančias viešųjų pirkimų taisykles, kad jos atitiktų pagrindinį viešųjų pirkimų politikos tikslą, t.y. patenkinti piliečių poreikius kartu užtikrinant veiksmingą valstybės lėšų naudojimą. Ne kartą pasisakydamas šiuo klausimu pabrėžiau būtinybę sukurti bendraisiais principais grindžiamą viešųjų pirkimų sistemą ES mastu bei pereiti prie efektyvesnės elektroninės pirkimų sistemos. Tai leistų tam tikruose etapuose eliminuoti žmogiškąjį faktorių, dėl kurio įtakos dabartinė viešųjų pirkimų sistema nėra labai efektyvi, trūksta skaidrumo, yra per daug sudėtinga ir nelanksti. Manau, kad bendrųjų principų nustatymas ir įdiegimas ES mastu atvertų gerokai didesnes galimybes pirkti darbus, prekes ar paslaugas už ženkliai mažesnes kainas, kas leistų sukurti skaidresnę, aiškesnę ir efektyviau veikiančią viešųjų pirkimų sistemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. Revizuirea Directivei privind achiziţiile publice este unul dintre şantierele cele mai importante pe care le-a deschis comisarul Barnier şi care va avea un impact deosebit asupra întregii economii şi nu doar a autorităţilor contractante. IMM-urile sunt motorul creşterii economice în UE şi, de aceea, creşterea acestora trebuie susţinută inclusiv prin achiziţiile publice. În forma actuală, procedurile sunt mult prea complexe pentru a permite participarea IMM-urilor la licitaţii. De aceea, susţin divizarea în loturi, astfel încât procedurile să fie mai accesibile IMM-urilor. În acelaşi timp, consider că regulile trebuie să ofere flexibilitate autorităţilor publice. Folosirea preţului ca şi criteriu exclusiv a dus în numeroase cazuri la rezultate suboptimale. Mi se pare mult mai rezonabil să se ia în calcul întregul ciclu de viaţă al produsului atunci când se estimează costul, şi acolo unde e cazul, şi impactul asupra mediului. Consider că, atât timp cât se menţine legătura între obiectul contractului şi criteriile impuse, achiziţiile publice pot fi folosite într-un mod pragmatic pentru obţinerea de sinergii cu alte politici europene şi atingerea altor obiective, aşa cum sunt cele de mediu sau încurajarea inovaţiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. – Public procurement policy could be a real driver in promoting high-quality jobs, wages and conditions, equality, skills development, training, and environmental policies, and in providing incentives for research and innovation.

The legislative proposal to overhaul public procurement policy, which the Commission is to present shortly, should include provisions to ensure that the lowest price is no longer the determining factor for the award of contracts, and that it is replaced by the criterion of most economically advantageous tender, in terms of economic, social and environmental benefit.

The current provisions on subcontracting should also be strengthened. The use of several levels of subcontracting can cause problems in terms of compliance with collective agreements, working conditions and health and safety standards. Public authorities should be informed of all details of the use of subcontractors before a contract is concluded. Indeed, the Commission should investigate whether we need further rules on the award of subcontracts – for example, to establish a chain of responsibility.

There should also be a reassessment of the appropriate level of thresholds for supply and services contracts – which should be raised if necessary – in order to facilitate, inter alia, not-for-profit and social economy operators’ access to public procurement contracts.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. Runājot par publisko iepirkumu modernizāciju Eiropā, es gribētu pievērst uzmanību vairākām lietām: pirmkārt, nosacījums par zemāko cenu nedrīkst būt noteicošais un tas jāaizstāj ar ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā visas attiecīgo preču, pakalpojumu vai darbu aprites cikla izmaksas; otrkārt, likumdošanā ir nepieciešama elastība, lai tādām iestādēm kā slimnīcām un skolām būtu piekļuve veselīgai un finansiāli izdevīgai, nevis tikai lētākajai pieejamai pārtikai un lai tām būtu iespēja izvēlēties reģionālas izcelsmes pārtikas produktus, kas ļautu izvairīties no lieka vides piesārņojuma; treškārt, ir jāveicina pasākumi, kas samazina MVU transakciju izmaksas, piemēram, princips „tikai vienreiz”, saskaņā ar kuru tikai izvēlētajam pretendentam iepirkuma procedūras beigās ir jāiesniedz dokumentu oriģināli, vai arī standartizētas „iepirkuma pases” izveidošana elektroniska reģistra veidā, kurā glabātos atbilstošie sertifikāti; ceturtkārt, korupcijas novēršanai un apkarošanai ir nepieciešama efektīvāka ziņošanas prakse, tostarp informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm attiecībā uz negodīgu solītāju izslēgšanu, kā arī par negodīgiem atzītu pretendentu izslēgšana no publiskā iepirkuma, līdz tie ir "pašattīrījušies"; piektkārt, e-iepirkuma attīstīšanai ir nepieciešams praktisks Eiropas progress standartizācijas un infrastruktūras jautājumos, piemēram, par e-parakstiem un laika zīmogiem, kuriem Komisijai ir jāizstrādā kopēji standarti.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. Achizițiile publice în Uniunea Europeană reprezintă un segment strategic al pieței unice şi în același timp un element-cheie pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Autoritățile locale și regionale sunt printre cei mai importanți cumpărători din Europa, având deci un rol esențial în aplicarea normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice. Consider că acestor autorități trebuie sa li se acorde mai multa atenție şi trebuie să fie incluse în procesul de revizuire a normelor UE de achiziții publice, proces care ar trebui să le ofere o autonomie sporită. O atenție sporită trebuie acordată și IMM-urilor, deoarece acestea reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, având un potențial uriaș în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă, creșterea și inovarea. De asemenea, trebuie găsit un echilibru între dorința de simplificare a procedurilor şi necesitatea de a asigura o concurență loială în ceea ce privește contractele publice și obținerea rezultatelor optime. Consider că îmbunătățirea şi simplificarea procedurilor va contribui la o alocare mai rapidă a fondurilor, la rate mai mari de absorbție, creșterea eficienței utilizării fondurilor şi reducerea erorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. Arvoisa puhemies, julkisten hankintojen ja niihin liittyvien sääntöjen uudistaminen on yksi istuvan parlamentin tärkeimmistä tehtävistä. Palvelujen, työn ja tavaroiden julkiset hankinnat vastaavat noin 17:ä prosenttia EU:n BKT:sta. Kyse on siis merkittävästä rahasummasta, mutta myös paljon muusta.

Julkiset hankinnat ovat yksi unionin tärkeimmistä ohjauskeinoista Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi uudenlaisten, resurssitehokkaiden innovaatioiden edistämisessä julkiset hankinnat voivat näytellä nykyistä paljon suurempaa roolia. Erityisen tärkeä on nyt jo parlamentin mietintöön kirjattu periaate siitä, että alhaisimman hinnan kriteerin ei tulisi olla määräävä, vaan tarvitsemme huomattavasti kunnianhimoisemman kriteeristön, joka yhdistää niin taloudelliset, ekologiset kuin sosiaaliset hyödyt. Keskeistä on myös huolehtia siitä, että laadukkaita palveluja on tarjolla myös niillä alueilla, joilla ei aina välttämättä ole olemassa aitoa markkinakilpailua.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Bei der Modernisierung des öffentlichen Auftragswesens nutzt uns das Vergabekriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots nichts mehr. Es ist falsch, in Zeiten, in denen wir mit der Wirtschaftskrise und dem Klimawandel konfrontiert sind, sozialpolitische und ökologisch nachhaltige Dienstleistungen einfach zu ignorieren. Ich befürworte die Annahme des Berichts, aber nun beginnt erst die Arbeit. Ich spreche mich hier für das Kriterium des nachhaltig günstigsten Angebotes aus, um auf den Märkten und im Wirtschaftsleben diese essentiellen politischen Vorstellungen einzubringen. Es ist die Mischung, die es macht - der Preis spielt ein zwar eine große Rolle, doch wir sollten uns darauf besinnen, dass innovative, soziale, langfristige Kriterien einen ebenso entscheidenden Part haben, den man nicht einfach außer Acht lassen darf. Diese Sozial- und Qualitätskriterien, die auf nationaler und regionaler Ebene wirken sollen, müssen, gleich wie für Auftragnehmer, auch für Unterauftragnehmer als verbindliche Vertragsanforderungen gelten. Mir ist es wichtig, dass Sozialstandards, Respekt der Kollektivverträge sowie die Zahlung gesetzlich festgelegter Mindestlöhne in der Auftragsausführung und in der Vorleistungs- und Zulieferkette für die Auftragsvergabe verbindlich werden, um dem Grundsatz von gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort einzuhalten. Der soziale Aspekt bei der Auftragsvergabe muss sich wie ein roter Faden durch diese Thematik ziehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Die öffentliche Auftragsvergabe muss nicht nur flexibler gestaltet werden, sondern auch nachhaltiger werden. Wir müssen die Überarbeitung der Vergaberichtlinien für einen Strategiewechsel hin zu qualitativem Wachstum nutzen. Die öffentliche Auftragsvergabe muss dazu genutzt werden, bestehende Ungleichheiten abzubauen und ökologische Anreize zu setzen: Es geht um gute Arbeit im öffentlichen Auftrag, um Tariftreue und die Einhaltung und Kontrolle von sozialen und ökologischen Standards. Gerade vor dem Hintergrund strenger Haushaltszwänge sind diese Forderungen wichtiger denn je. Ich freue mich, dass der Bericht einige dieser Forderungen übernommen hat, insbesondere die Verankerung sozialer und ökologischer Standards und den Wegfall des Kriteriums des günstigsten Angebotes. Diese Linie müssen wir nun auch bei der angekündigten Revision der Richtlinie Ende des Jahres beibehalten. Und wir müssen noch weiter gehen: Es geht um den Schutz entsandter Arbeitnehmer, die Einhaltung von Arbeitsstandards und Tarifverhandlungen und um gute Arbeit. Und ich hoffe, dass die Kommission unser Signal registriert hat und bei ihren Vorschlägen beachten wird. Das öffentliche Auftragswesen ist kein marktbasiertes Instrument zur Erreichung der Ziele der EU2020 Strategie, sondern muss für die soziale und ökologische Weiterentwicklung des europäischen Projekts genutzt werden!

 

15. Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, kriis ja VKEd (arutelu)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  President. − The next item is the debate on

– the oral question to the Commission on Small Business Act, crisis and SMEs by Mara Bizzotto, Niki Tzavela, Rolandas Paksas, on behalf of the EFD Group (O-000188/2011 – B7-0624/2011),

– the oral question to the Commission on addressing the shortcomings of SME test implementation by Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer, Andrea Zanoni, on behalf of the ALDE Group (O-000276/2011 – B7-0638/2011).

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα, Συντάκτρια. − Κυρία Πρόεδρε, η αφορμή για την ερώτηση αυτή ήταν οι δραστικές αλλαγές που έχουν γίνει στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μεγάλη οικονομική ύφεση την οποία περνάμε αυτή την περίοδο.

Η αναθεώρηση της πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει συγκεκριμενοποιήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, το παράνομο εμπόριο που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και η διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Πράγματι, όλα αυτά είναι πολύ εποικοδομητικά και η ερώτησή μας τώρα είναι πόσο έχουν προχωρήσει, πόσα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις και που βρισκόμαστε.

Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μία δραματική κατάσταση δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες οι οποίες παρουσιάζουν τη μεγάλη οικονομική ύφεση και αυτές είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Παρουσιάζεται πλέον μία ταχύτατη αδυναμία εξόφλησης των δανείων που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες. Ο οικονομικός τους προγραμματισμός ήταν διαφορετικός, η αγοραστική δύναμη των πελατών τους έχει μειωθεί με τη μείωση των μισθών κατά 50%.

Εισηγούμαι λοιπόν κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να γίνει μία κεντρική ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης χρονική επέκταση της αποπληρωμής των δανείων τους καθώς και μείωση των επιτοκίων με βάση το Euribor.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, Verfasser. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen hat Kommissionspräsident Barroso hier herausgestrichen: 99 % aller Betriebe in Europa haben weniger als 250 Beschäftigte.

Kleine und mittlere Unternehmen sind also das Rückgrat von Beschäftigung und Ausbildung. Mit dem Small Business Act hat die Europäische Union auch eine Initiative gestartet, um die europäische und nationale Gesetzgebung für kleine und mittlere Unternehmen zu verbessern. In diesem Zusammenhang wurde auch der Test der Gesetzesfolgenabschätzung für kleine und mittlere Unternehmen eingeführt.

Jetzt hat aber eine Studie des Europäischen Parlaments ergeben, dass die Umsetzung dieses KMU-Tests in den einzelnen Mitgliedstaaten doch sehr unterschiedlich und zum Teil schlecht ausfällt. Nur fünf Mitgliedstaaten führen diesen KMU-Test verbindlich durch, 14 Mitgliedstaaten eher halbherzig, unregelmäßig und mit schwankender Qualität, und acht Mitgliedstaaten führen diesen Test so gut wie gar nicht durch. Deshalb haben wir als Liberale diese Anfrage gestellt und fordern von der Kommission eine Initiative, dass diese Gesetzesfolgenabschätzung auch wirklich in den Mitgliedstaaten verbindlich gemacht wird. Wir wollen, dass Verwaltungs- und Bürokratiekosten quantifiziert werden, um das Ziel zu erreichen, dass sie gesenkt werden. Kleine und mittlere Unternehmen müssen vor einer nationalen und europäischen Gesetzgebung bewahrt werden, die sie mit immer weiteren zusätzlichen Bürokratie- und Verwaltungskosten belastet.

Wir sind dafür, dass die Umsetzung durchaus flexibel gestaltet wird, dass die Mitgliedstaaten auch Spielräume haben. Das Ziel muss allerdings sein, dass die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen berücksichtigt werden, und zwar in einem integrierten Ansatz der Gesetzgebung. Und wir wollen, dass die Kommission das Vorbild, der Antreiber, der Motor für diese KMU-freundliche Umsetzung der Gesetzgebung ist. Wir als Europäische Union sollten vorangehen, damit die Gesetze für die kleinen und mittleren Unternehmen auch in der Praxis umsetzbar sind.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, mes premiers mots seront pour vous demander d'excuser mon collègue, Antonio Tajani, qui aurait souhaité – vous le savez – suivre ces questions avec beaucoup d'attention et de volontarisme. Il est ce soir retenu par une réunion préparatoire du G20. Il m'a demandé de vous apporter ses explications et de vous écouter, sur un sujet sur lequel je suis moi-même engagé comme commissaire au marché intérieur, vous l'imaginez bien. Mes premiers mots seront aussi pour remercier Mme Tzavela et M. Theurer d'avoir à l'instant pris l'initiative d'interroger la Commission sur le dossier du Small Business Act.

Je veux rappeler, dans le prolongement du débat que nous venons d'avoir sur les marchés publics, qu'au nombre de 21 millions, les petites et moyennes entreprises représentent 99 % des entreprises européennes et participent à près de 90 % de la création de nouveaux emplois. 99 % du tissu économique européen est composé de ces petites et moyennes entreprises, qui sont donc la clé de la croissance que nous voulons reconstruire ou consolider, ainsi que de notre dynamisme et de notre compétitivité.

Mais ces entreprises – vous l'avez rappelé l'un et l'autre – ont des difficultés importantes, en particulier en ce moment, et elles se trouvent confrontées, parce qu'elles sont petites et moyennes, aux obstacles trop nombreux qui subsistent dans l'exercice de la mobilité de l'exportation et des échanges à l'intérieur du grand marché. C'est précisément pourquoi nous avons, avec mes collègues, et notamment M. Tajani, proposé à travers l'acte pour le marché unique des législations facilitatrices pour ceux qui veulent innover, exporter, être mobiles, échanger, et c'est naturellement le cas des petites et moyennes entreprises.

Il existe évidemment beaucoup d'autres difficultés que je peux citer brièvement: les charges administratives, le manque de liquidités, la difficulté d'accès au financement – Madame, vous l'avez évoqué –, le manque de visibilité sur le marché à l'égard des investisseurs potentiels. Voilà tout ce qui freine le développement des petites et moyennes entreprises. Selon une étude d'impact concernant les PME et le marché du travail, la crise aurait coûté près de trois millions d'emplois en Europe aux petites et moyennes entreprises. Voilà pourquoi nous devons agir.

Il ne s'agit pas d'une question nouvelle. Elle a fait l'objet de travaux dès 2008, lorsqu'une approche transversale et adaptée, "sur mesure", pour les petites et moyennes entreprises s'est traduite par l'adoption du Small Business Act. Ce Small Business Act a permis d'enregistrer des progrès sensibles. Je voudrais en mentionner quelques-uns: les temps et les coûts nécessaires pour démarrer une entreprise ont été réduits et nous avons adopté des actes législatifs importants, tels que la directive relative à la lutte contre les retards de paiement ou la directive sur les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée.

En outre, le test PME, Monsieur Theurer, que vous avez vous-même cité, a apporté quelques éléments positifs. Il est en place depuis 2009 et il est devenu d'application régulière pour les propositions ayant un impact sur les entreprises, ce qui a été reconnu d'ailleurs dans une étude récente du Parlement européen. De tels tests ont été notamment pratiqués pour le rapport sur la directive concernant les retards de paiement et sur le "paquet normalisation". Mais, Monsieur Theurer, je pense qu'il faut aller plus loin, comme vous l'avez vous-même demandé et, à l'initiative de M. Tajani, la Commission organisera un atelier dans chaque État membre pour mettre en œuvre ces tests PME le plus généralement possible.

Lors du réexamen du Small Business Act en février dernier, la Commission s'est engagée à renforcer ce test et le Président Barroso, au Conseil européen de juin dernier, a donné certaines indications sur la direction dans laquelle nous travaillons, notamment en vue de renforcer la dimension pour les microentités dans le test PME. Une plus grande visibilité de ce test est aussi un élément que nous voulons assurer.

Cet outil, Mesdames et Messieurs les députés, qu'est le Small Business Act nous est très utile pour garder notre cohérence dans l'action en faveur des petites et moyennes entreprises, et il doit être complété sur un certain nombre de chantiers que je voudrais évoquer rapidement.

Première priorité, le programme pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises. La Commission a proposé un budget de 2,7 milliards d'euros pour soutenir les PME et nous espérons compter à cet égard sur l'appui du Parlement dans les prochaines perspectives budgétaires.

Dans le cadre de ce débat sur les futures perspectives financières, nous avons également proposé de doubler le budget alloué au soutien des PME. Nous serons par ailleurs attentifs à ce que ces fonds soient alloués prioritairement aux PME dans la phase initiale de leur croissance, qui est souvent la phase la plus sensible et la plus fragile pour eux.

Ces fonds nous seront utiles mais nous travaillons également à des outils pour réparer des difficultés d'accès au financement dès leur source, avec des actions dans trois domaines: le capital-risque, les marchés boursiers et le crédit bancaire. Ce sont des sujets que je suis, vous le savez, plus personnellement dans le cadre de mes responsabilités au titre du marché intérieur et des services financiers.

Nous avons proposé, dans l'acte pour le marché unique, et nous allons la présenter dans les toutes prochaines semaines, une législation pour encourager la mobilité des fonds de capital-risque en Europe. À partir de cette mesure, j'étudierai très attentivement l'idée de la création d'un Fonds européen de capital-risque avec mes collègues et, en particulier, avec M. Tajani.

Nous travaillons aussi, avec mes services, aux moyens de baisser les effets de seuil qui privent un très grand nombre de PME de pouvoir s'introduire en bourse, ainsi qu'aux moyens d'améliorer la liquidité actuellement trop faible de ces marchés.

Madame Tzavela, vous avez également évoqué l'accès au crédit bancaire. Nous savons bien que l'une des conséquences de la crise est la restriction de ces crédits bancaires, et nous avons un dialogue extrêmement exigeant avec les banques. Je suis d'ailleurs très attentif, Mesdames et Messieurs les députés, à ce que les législations que nous préparons, que nous présentons, comme je l'ai fait le 20 juillet concernant la mise en œuvre des règles de Bâle en matière de fonds non prudentiels de capitalisation et de liquidités, fassent une place spécifique aux petits établissements qui sont souvent, sur le terrain, dans les régions, chez vous, les établissements bancaires: il y a 8 300 banques en Europe, qui sont celles qui financent l'économie réelle, comme nous le savons.

Une autre attention sera donnée aux petites et moyennes entreprises et à leur rôle innovant dans le futur programme-cadre pour soutenir la recherche et l'innovation, à l'horizon 2020. Toujours dans le cadre du 7e programme pour la recherche, et tout particulièrement pour le mécanisme de partage des risques financiers, nous allons lancer, début 2012, une nouvelle action destinée à faciliter l'accès aux prêts bancaires pour les PME qui sont engagées dans des activités de recherche et d'innovation. Cette nouvelle facilité sera dotée d'un budget de 120 millions d'euros.

Nous allons également poursuivre notre travail pour encourager la participation des PME aux programmes européens de financement, et je pense notamment aux Fonds structurels. Mon collègue Johannes Hahn se préoccupe tout particulièrement de ce que les PME puissent y avoir davantage accès – je suis cette question au titre des marchés publics –, mais il faut aussi faciliter, à travers les règlements des Fonds structurels, l'accès des PME.

Une grande priorité est aussi celle de la réduction de la charge administrative pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons un programme d'action pour réduire les charges qui va s'achever en 2012. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de réduction de 25 % de ces charges, auquel nous nous sommes engagés. Je pense qu'on pourrait même le dépasser, si la proposition que nous avons faite d'exempter les microentreprises des règles comptables était adoptée rapidement.

Globalement, nous avons déjà présenté plus de 200 propositions pour simplifier la législation existante et réduire les charges administratives de plus de 31 %. Les propositions adoptées jusqu'ici représentent une réduction d'environ 22 % des charges administratives pour les entreprises, et nous allons continuer.

Troisième priorité: la Commission a l'intention de présenter une nouvelle stratégie plus cohérente pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Nous venons d'en parler longuement, je n'y reviens pas. Mais c'est au titre de la simplification des marchés publics, de la commande publique en général, une priorité clairement affichée de la Commission, et en tout cas par moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais également que nous facilitions cette réciprocité pour l'accès aux marchés internationaux, et c'est l'objet de la transposition de l'accord pluriannuel sur les marchés publics (GPA) dans le droit communautaire, que je vous proposerai avec M. De Gucht.

Pour ouvrir aux PME des marchés qui doivent être à leur portée, nous avons également proposé l'extension du système européen de normalisation aux services, tout en ouvrant davantage le cadre d'élaboration des normes aux PME.

De manière plus concrète, nous souhaitons qu'à terme puisse s'instaurer une culture de partenariat entre tous les acteurs et résoudre les problèmes sur le terrain. Nous n'avons pas le droit de faire des législations théoriques ou idéologiques. Nous devons faire des législations très pratiques pour les PME.

Mesdames et Messieurs les députés, je le dis en particulier aux deux parlementaires qui ont posé ces deux questions très utiles: si vous lisez bien l'acte pour le marché unique et les douze propositions-clés que nous avons identifiées avec une dizaine de mes collègues ainsi que les cinquante propositions que nous mettons en œuvre, vous verrez que toutes ces législations sont des législations proactives et facilitatrices visant à rendre le travail des PME plus aisé. C'est également vrai de sujets que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, comme le brevet européen, que le Parlement soutient et qui est actuellement, à cause de son prix, souvent inaccessible aux petites et moyennes entreprises.

Mon collègue a nommé récemment, sur toutes les questions relatives aux PME, un représentant de la Commission, M. Calleja Crespo, pour suivre la mise en œuvre des mesures au niveau européen avec les États membres. Il est relayé au niveau national par les ambassadeurs pour les petites et moyennes entreprises. La première réunion de ce réseau a eu lieu à Bruxelles le 14 septembre et a été principalement consacrée au sujet que vous avez évoqué, Madame le député, de l'accès au crédit.

Mesdames et Messieurs, l'étroite coopération entre toutes les institutions européennes et nationales est indispensable pour mettre en œuvre de manière efficace ce Small Business Act et, plus globalement, l'acte pour le marché unique ainsi que toutes ces initiatives, et permettre aux petites et moyennes entreprises européennes de faire face à cette crise. Il faut absolument, pour réussir à surmonter cette crise et pour gagner la bataille de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité, que les petites et moyennes entreprises tiennent leur place et, pour cela, il nous faut les aider par tous les moyens possibles.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen, for PPE-Gruppen. – Hr. formand! Tak til kommissæren for det engagement, der udvises for de små og mellemstore virksomheder. Small Business Act er den paraply, der skal dække lovgivningen omkring vores små og mellemstore virksomheder. Der er tre forhold, der er vigtige, når vi diskuterer dette: Det er 1) adgang til kapital, 2) adgang til markederne, hvilket vi har diskuteret i dag, og 3) et opgør med de administrative byrder.

Der er ingen tvivl om, at den økonomiske krise gør, at det er meget sværere for de små og mellemstore virksomheder at få adgang til kapital. Jeg ser frem til Kommissionens udspil, hvor man med garantier vil sørge for, at sunde og velfungerende små og mellemstore virksomheder får mulighed for at få adgang til kapital. Adgang til markeder omfatter selvfølgelig et velfungerende indre marked. Men det omfatter også en mulighed for, at små og mellemstore virksomheder kan komme ud og få del i væksten i de nye vækstlande. Her taler jeg om både Kina, Indien, Brasilien og andre steder. Vi ved, at de har høje vækstrater, og skal vi have væksten til at stige i Europa, så må vores små og mellemstore virksomheder ud og have adgang til disse markeder, og det bliver vi nødt til at hjælpe dem med.

Endelig er der ingen tvivl om, at når vi skal bekæmpe bureaukratiet, så er det vigtigt, at de i nationalstaterne - men at vi også her i Europa-Parlamentet - griber i egen barm. Det drejer sig om, at vi ved, at implementeringen af kapitalkravsdirektiv 4 betyder større polstring af bankerne. Det betyder igen, at det går ud over bankmarkedet for de små og mellemstore virksomheder. Der er derfor behov for at understøtte lovgivningen på dette område.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crisi in Europa sta intrecciando in un circolo vizioso i problemi dei bilanci pubblici e del capitale privato con quelli della produttività delle nostre imprese, e lo spettro della recessione c'è. Se dunque la priorità delle PMI è cruciale, io chiedo alla Commissione che si debba assolutamente, assieme al Parlamento, far sì che i nostri buoni principi siano messi in pratica e che le iniziative legislative dello SBA (Small Business Act) diventino negli Stati membri pratica concreta, con alto livello di efficacia e qualità.

Si pensi, signor Commissario, cosa non sarebbe se in tutti gli Stati membri si anticipasse l'applicazione della direttiva contro i ritardi dei pagamenti, quale grande vantaggio sarebbe per le PMI! Allora le prove PMI sono importanti ma siamo ancora a livello di metodo. Certo, è giusto verificare se quando legiferiamo lo facciamo davvero nell'interesse e la misura delle piccole e medie imprese: ma noi chiediamo che si proceda, con molta costanza e tenacia, in profondità, nel creare questo quadro di opportunità che Lei ha tracciato. Apprezziamo anche quello che viene fatto dalla Commissione e siamo pronti con il bilancio e le altre possibilità che abbiamo a sostenerla.

Dico solo una parola sul credito. Facciamo un discorso chiaro con le banche – lo dico a lei Commissario – perché bisogna aiutare le PMI…

(Il Presidente ritira la parola all'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Sir Graham Watson, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I welcome the Commission’s proposals and I pay tribute to the work of Parliament’s rapporteurs.

SMEs are the bread and butter of our economy. They are the reservoirs of entrepreneurial spirit, the employment generators and the embryos of tomorrow’s big businesses. In the past they have too often been overlooked by the social partners representing big industry and big employers. Key to their success is access to finance. The European Investment Fund has been hugely important for small businesses in my constituency and I welcome the Commissioner’s commitment to consider new opportunities for venture capital.

Mr President, access to finance is important and we need to ensure that our banking system, when recapitalised, is lending again to small businesses. We welcome too the Commission’s proposals on late payments. I hope the Commission will do something about simplifying VAT, particularly in cross- border transactions. I visited a local firm in my constituency, Foundrax in Somerton, who tell me there are currently some 27 VAT thresholds in place; that makes it very difficult for small businesses to trade. I hope, too, the Commission will look again at employment law, which requires impact assessments and sometimes sunset clauses to be able to deal with small businesses.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149 (8))

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Kollege Watson, Sie sind ein sehr erfahrener Parlamentarier und auch ein großer Chinakenner. Was würden Sie sagen, wenn Sie in Ihrer Zeit als Parlamentarier gefragt würden: Welche Fortschritte hat es für die KMU in Bezug auf die Frage, die Sie dankenswerterweise gestellt haben, tatsächlich gegeben? Sehen Sie da jetzt Fortschritte? Ist es nicht immer more of the same, nämlich: Überbürokratisierung? Und wenn Sie das mit Ihren chinesischen Erfahrungen vergleichen: Würden Sie sagen, dass KMU – soweit vorhanden, und zwar vielfach vorhanden – in China weniger reguliert sind als in der Europäischen Union?

 
  
MPphoto
 

  Sir Graham Watson (ALDE). - Mr President, I welcome the question. I have actually worked as a financier on the China coast and seen the difficulties that small businesses come up against in China. Of course they are less regulated in different ways, but they face many challenges that ours do not.

I believe we have, broadly, the framework for legislation for SMEs right. I hope the Commission will help them now by giving serious consideration to investment in things like broadband, cheaper energy – such as from renewable sources – and transport links, which will help these people to trade and to prosper.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I can identify with what the Commissioner has said, because in my constituency of Northern Ireland over 99% of the businesses are SMEs, and we depend on them for growth. The impact on the regional economy at the moment is very severe because of the economic climate. In the current financial climate, SMEs across Europe are operating in these tough times, so those small businesses face various pressures – not least, difficulty in accessing credit. Where I come from, this is a tremendous problem.

However, another issue is the red tape and bureaucracy which they have to contend with on a daily basis. I would be interested to hear the answer from the Commission regarding the effectiveness of the Small Business Act, and in particular the SME test, in proving to be truly effective in analysing the effects of EU legislation on SMEs across the different Member States.

I think we have got to be careful in Europe that we do not over-regulate ourselves out of the market and let others take that market while we sit back and let them do it.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kollegen! Der Small Business Act ist eine feine Sache, aber er ist kein Gesetz, sondern eine Proklamation. Wenn wir wollen, dass die Kommission wirklich – wie Herr Theurer gesagt hat – Vorbild ist für KMU-Freundlichkeit, dann müssen wir auf zwei Stellen besonders achten: Auf die Frage nach dem Geld und auf die Frage nach den Entscheidungsmöglichkeiten. Hierzu möchte ich drei Punkte ansprechen.

Erstens: Forschungsprogramm. Ich bin immer noch nicht glücklich, wie bis jetzt die Verhandlungen zwischen der Generaldirektion Unternehmen und der Generaldirektion Forschung gelaufen sind über die Zukunft dessen, was wir als Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation kennengelernt haben, das für kleine und mittlere Unternehmen ein außerordentlich günstiges Programm gewesen ist. Wir werden sehen müssen, wie das Business Competitiveness and SME Programme in Zukunft funktioniert. Aber eines müsste das Kriterium dieses Hauses gegenüber der Kommission sein: Für die kleinen und mittleren Unternehmen geht es nicht nur um mehr Geld, sondern auch um einen weniger bürokratischen, leichteren Zugang zu diesen Programmen als bisher.

Und es geht darum, einen breiten Begriff von Innovation durchzusetzen – das war eines der Hauptthemen, als Vertreter der KMU vor einigen Wochen in Brüssel waren zur Woche der kleinen und mittleren Unternehmen. Eines der Hauptthemen, das sie uns ins Stammbuch schreiben, heißt: Innovation ist mehr als nur Forschung, gerade für diese kleinen und mittleren Unternehmen. Innovation der kleinen und mittleren Unternehmen kann auch zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen. Deswegen müssen wir ihnen dazu einen extra Zugang geben und sie nicht in Abhängigkeit bringen von den großen forschungsstarken Unternehmen. An dieser Stelle muss die Kommission zeigen, dass sie das, was sie als Sonntagsrede gerne vor sich her trägt, auch am Werktag zugunsten der kleinen und mittleren Unternehmen umsetzt.

Zweiter Punkt: Strukturfonds. Herr Barnier hat dankenswerterweise darauf hingewiesen. Da muss der Zugang für kleine und mittlere Unternehmen dramatisch verbessert werden. Es muss zu lokalen und regionalen Partnerschaften kommen zwischen der öffentlichen Hand, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und kleinen und mittleren Unternehmen. Es gibt viele hervorragende Beispiele: Steinbeis oder Innovation Vouchers, oder das Beispiel Cambridge. Es gibt viele Beispiele, aus denen wir lernen können, wie wir die kleinen und mittleren Unternehmen in Europa hier besserstellen.

Letzter Punkt: Wir müssen die KMU auch bei Governance-Strukturen mehr mit in die Verantwortung bringen. Es ist zu bedauern, dass die Kommission es nicht geschafft hat, bei ihrem Vorschlag zur Erneuung der Standardisierung die kleinen und mittleren Unternehmen mit einem Stimmrecht auszustatten.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco al territorio che conosco meglio, il Nord Italia. In questo momento, il problema più importante per le nostre piccole e medie imprese è l'accesso al credito: molto più importante dell'eccesso di burocrazia, della pressione fiscale e della concorrenza internazionale, particolarmente quella cinese.

Le banche sono costrette a ricapitalizzare, a ripianare i debiti causati dalle loro speculazioni finanziarie e non concedono più credito alle piccole e medie imprese, troppo piccole per avere fondi propri o fornire garanzie. Queste non sono quindi in grado di contribuire alla ripresa economica del paese, a prescindere dalla loro buona volontà.

È dunque fondamentale ampliare i meccanismi di credito, sotto varia forma, per favorire le PMI e migliorare l'informazione sulla disponibilità degli strumenti finanziari a disposizione, in particolare i Fondi strutturali. Senza soldi non c'è ricerca, non c'è rinnovamento di macchinari, non c'è la possibilità di investire e quindi è impossibile contribuire al benessere del paese.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Wir kennen das ja alle. Es ist schon alles gesagt worden, nur nicht von jedem. Dem möchte ich mich nicht anschließen, sondern wieder einmal Sie, Herr Kommissar, loben. Was Sie vorgetragen haben, ist wichtig und richtig, nur ist es bisher noch nicht angekommen. Die Wirklichkeit – wenn man mit Vertretern von KMU zu tun hat – ist immer noch eine, die mit einer großen Distanz verbunden ist gegenüber dem, was die Europäische Union tatsächlich leisten kann, sei es in der Reduktion von Bürokratie und sei es im Zugang zu entsprechenden öffentlichen Mitteln. Sie kennen die Zahlen: Nur 34 % aller öffentlich ausgeschriebenen Aufträge in der Europäischen Union erreichen KMU, obwohl sie von der Wirtschaftsleistung her im Schnitt mehr als die Hälfte stellen. Dafür gibt es einen Grund, und der hat sehr viel mit Ihrer konkreten Tätigkeit zu tun. Da sind Sie weiterhin gefordert. Man darf ja optimistisch sein. Das möchte ich auch gerne.

Ich habe im Wirtschaftsausschuss öfter die Gelegenheit gehabt, Berichte zu erstellen, in denen es um Vereinheitlichung von Statistiken ging, um leichteren Zugang. At the end of the day hat es aber immer sehr viel mit der leichten Überschaubarkeit und dem Zugang zu Informationen zu tun. Da könnte man im Bereich Ihrer Internetportale und der Möglichkeiten, wie man möglichst unbürokratisch an das Geld kommt, noch sehr viel tun. Ich möchte Sie dazu ermutigen und ermuntern, im Rahmen dieser Tätigkeit auch dem noch spezielle Aufmerksamkeit zu schenken.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, hasta ahora, al tratar el tema de las PYME se ha insistido en las intervenciones en los temas financieros, en la falta de liquidez y en la dificultad de acceso a los créditos, porque ese es realmente el primer problema. Lo es de los gobiernos, lo es de las PYME y de todas las empresas, lo es de los bancos y, sobre todo, diría yo, en muy buena medida, lo es de todos y cada uno de los ciudadanos.

Pero permítanme que insista en una dimensión que me parece fundamental estratégicamente y que sólo se ha tocado parcialmente: es la que tiene que ver con el mercado interior. Estas últimas semanas se ha insistido, desde las instituciones europeas, en la importancia de avanzar decididamente en el desarrollo del mercado interior como un elemento estratégico o un factor estratégico de salida de la crisis.

Si hoy observamos la relación entre el mercado interior y las PYME, vemos que solo el 23 % de estas tienen comercio transfronterizo, y que solo el 13 % comercia más allá de las fronteras de su propios territorios, lo que nos da una idea exacta de los déficits enormes que todavía hay en ese sentido. Y es que cuesta mucho hacer frente a la fragmentación legislativa en materias básicas que hoy tiene el mercado interior. A las PYME, cuando ponen en relación el coste y el beneficio, realmente les cuesta mucho trabajo financiar esa fragmentación que hoy tiene el mercado interior, y eso hay que resolverlo.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Voorzitter, nu in deze tijden van crisis hebben wij eindelijk aandacht voor de ondernemer en ondernemerschap. Het gaat dan niet alleen maar om het geld, alhoewel dat heel erg belangrijk is. Het gaat ook om de juiste opleiding hebben, om verbinden en om innovatie te creëren en ook op te nemen. Er is veel aandacht voor het mkb, maar is dat de juiste aandacht? Want ik zie heel veel tendensen weer richting research gaan, maar weinig naar innovatie en mkb.

Er moet meer aandacht zijn voor de hele financiële cyclus en ook voor allerlei stimuleringsmaatregelen, die niet altijd binnen het bereik liggen van u of van de Commissie. Heel vaak zijn er namelijk kleine bedragen nodig, business angels en venture capital, voor het mkb. Hoe wilt u dat regelen met dat fonds? Gaat dat fonds waar u het over hebt al deze vragen ook voor kleine bedragen afdekken? Het zijn vaak start-ups die behoefte hebben aan kleine bedragen.

En even over tweedekansers: die ervaring van alle ondernemers hebben we nodig voor een tweede kans. De heer Tajani, uw collega, schrijft in een brief aan ons dat de politiek van de Commissie niet sterk is voor tweedekansers en dat de procedures toch echt zwak zijn. Bent u erin geslaagd een positievere houding te vinden ten opzichte van tweedekansers, en wat gaat u daaraan doen?

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, the SME sector is the central pillar of the Irish and the European economy. In Ireland approximately one quarter of a million SMEs employ over 800 000, contributing massively to tax income and social insurances. The sector provides sustainable and long-term employment in many towns and villages throughout my constituency in the north-west of Ireland.

The cost and availability of credit remains the single biggest obstacle facing this sector, this despite the taxpayer support received by the Irish banking sector. As a result, many viable businesses are struggling to maintain employment levels through the recession. In addition, reference has been made to red tape and bureaucracy. It continues to hinder the creation of jobs and must be addressed at European level. I would remind the House, and remind the Commissioner, that President Barroso gave a commitment in his State of the Union address here last year that red tape would be reduced and it would save billions. I have yet to see the effect of this.

The SME sector is the engine of the European economy. However, we must provide support by implementing policies to ensure an economic atmosphere conducive to investment and economic growth.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). - Pane předsedající, určitě se všichni shodneme na významu malých a středních podniků pro ekonomický rozvoj členských států, a tedy stabilitu celé Evropské unie. Velmi oceňuji přístup snižování a zjednodušování byrokratické zátěže na malé podnikatele. Od majitelů malých podniků vím, že tento směr velmi kladně hodnotí.

Na druhé straně nesmíme zapomínat na jiné regulační normy přijímané na půdě Evropského parlamentu. Tyto mají velmi těžký dopad právě na malé a střední podniky. Regulace pro restaurace, přehnané povinné označování výrobků a podobně nejen zvyšují náklady, avšak zhoršují konkurenceschopnost těchto malých podniků. Jen sledování změn evropské legislativy je pro ně obrovská zátěž. Veliký problém jsou i povinnosti při zaměstnávání lidí. Snaha o maximální ochranu zaměstnanců často zvyšuje neochotu zaměstnávání pracovníků při dodržení všech pravidel vycházejících z legislativy. Proto bychom vždy při přijímání všech regulačních norem měli velmi zvažovat dopad právě na malé podniky.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è universalmente noto il peso e l'importanza delle piccole e medie imprese all'interno dell'economia europea ed è quindi giusto che siano al centro dell'azione dell'Unione. Spesso viene citato come uno dei maggiori problemi per le PMI quello dell'accesso al credito, ne abbiamo parlato ampiamente oggi.

Con l'entrata in vigore delle normative di Basilea III, però, questo potrebbe risultare ancora più difficile e costoso. Basilea III, infatti, seppur nato con giuste intenzioni, prevede requisiti patrimoniali più elevati per le banche e questo implica necessariamente una stretta all'erogazione del credito e un aumento dei costi di finanziamento, che rischia di colpire maggiormente proprio le PMI.

Considerando che i prestiti alle PMI sono quelli a minor rischio, non si potrebbero prevedere misure specifiche per risolvere questo problema? E soprattutto: per essere competitivi bisogna innovare, ma è possibile innovare senza le risorse?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, only 10% of SMEs export to other Member States and still fewer to countries outside Europe. Many SMEs are micro-businesses with few employees. Offices to advise SMEs in China, help with collecting debts from other Member States, and greater access to venture capital all have rather limited appeal to micro-businesses and small businesses with a limited scope of activity. SMEs, especially the small ones, when asked what they want from the government or from the EU, do not say this advice, that grant or guarantee, or the other training; they simply want freedom from excessive regulation and oppressive taxation.

From 1998 to 2010, the cost of EU regulation to the United Kingdom alone was 124 000 million. Over-regulation has made medium-sized enterprises less able to compete with other, less regulated countries in other continents. The Act contains fine phrases and bold ambitions. They have much less to do with business, but a lot more to do with EU dogma.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questi ultimi due anni, così difficili per l'economia europea, le nostre piccole e medie imprese, pur avendo sentito la crisi, in particolare in termini occupazionali, hanno retto molto bene e continuano ad essere la spina dorsale dell'economia europea.

Dei diversi dati che ho potuto leggere uno su tutti mi sembra interessante: le piccole e medie imprese che risiedono e lavorano negli Stati membri che sono leader nell'innovazione stanno recuperando molto più velocemente delle altre che invece vivono all'interno di Stati considerati innovatori modesti.

Questo significa che la strada che ha deciso di percorrere l'Europa attraverso la strategia 2020, unitamente al ruolo che vuole dare all'innovazione, è quella giusta. Dobbiamo però fare in modo che dia risultati concreti in tempi molto più brevi di quanto ci si attendeva prima del 2009. Dobbiamo inoltre fare in modo che gli Stati membri rispettino i propri impegni, applichino le direttive e semplifichino la vita alle nostre PMI.

Dell'intervento del Commissario, che ha messo in evidenza numeri importanti che noi sappiamo essere legati alla realtà delle PMI nell'Unione europea, un dato mi ha interessato: l'idea di dare fiato alle microimprese. Saranno una scoperta per tutti.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Criza economică şi financiară a afectat puternic activitatea IMM-urilor europene, descurajând în acelaşi timp dezvoltarea unor întreprinderi inovatoare.

În România, 55% din IMM-uri au înregistrat în 2010 rezultate financiare mai slabe comparativ cu 2009, situaţia economică generală fiind percepută ca nefavorabilă mediului de afaceri de către 70% din întreprinderile mici şi mijlocii.

Având în vedere importanţa activităţii desfăşurate de către IMM-uri pentru susţinerea economiei europene şi pentru ocuparea forţei de muncă, ţinând cont de faptul că 67% din locurile de muncă la nivelul Uniunii Europene sunt create de IMM-uri, trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea lor este încurajată, că accesul la finanţare este facilitat şi că activitatea lor pe piaţa unică nu este îngrădită de măsuri birocratice unice.

Consider că am investit prea mult în salvarea sistemului bancar european în condiţiile în care locurile de muncă productive şi durabile sunt generate de actori economici la scară mică şi medie.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, se oggi potessimo ascoltare la voce di un piccolo imprenditore in quest'Aula ascolteremmo una storia anche più preoccupante dei dati che ci sono stati forniti, soprattutto per quelli che sono i quattro problemi strutturali con i quali questo settore, che è un settore cruciale che fa parte dell'identità dell'Europa, deve fare i conti, vale a dire: aiuto all'internazionalizzazione, sburocratizzazione – abbiamo ascoltato quali sono gli ostacoli semplicemente per pagare l'IVA nei vari paesi – innovazione e accesso ai Fondi strutturali, che alcuni dei nostri paesi non utilizzano come dovrebbero, e accesso al credito.

Non è ammissibile Signor Commissario che l'Europa ricapitalizzi le banche senza porre loro condizioni stringenti perché facilitino l'accesso al credito verso un settore cruciale dell'economia europea come le piccole e medie imprese, oggi non premiate ma ricattate, se non strangolate, dagli istituti di credito.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Zistenia z posledných štúdií nám potvrdzujú, že napriek rozsiahlym aktivitám a intervenciám európskych inštitúcií sa podmienky podnikania malých a stredných podnikov zatiaľ nezlepšujú. Väčšina členských štátov problematiku kvality legislatívneho prostredia pre činnosť malých a stredných podnikov vyhodnocuje len formálne a ani s implementáciou európskeho práva v tejto oblasti si veľké starosti nerobí. Vzhľadom na kritickú hospodársku situáciu v Európe by sme mali dôraznejšie pôsobiť na členské štáty, aby odstraňovali nadbytočnú byrokratickú záťaž. Veď drobný živnostník, napríklad pekár či prevádzkovateľ reštaurácie musí u nás pravidelne podávať rôzne podrobné výkazy až šiestim štátnym inštitúciám. Na každú zmenu v podnikaní potrebuje absolvovať nové schvaľovacie a povoľovacie procedúry, a teda obehať aspoň tri alebo aj viac štátnych úradov. No ako je to v tých krajinách, ktorým dnes závidíme ich hospodársky rast ? Tam si drobný živnostník podniká, platí dane a to je všetko. Skúsme teda aj my zjednodušiť mechanizmy pre drobné podnikanie.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Vor drei Jahren kündigte die EU einmal mehr an, sich verstärkt um kleine und mittlere Unternehmen zu kümmern. Aber gleich nach dem Start der Initiative traf die Wirtschaftskrise die KMU besonders hart, und vor allem die ständig verschärften Regelungen des Baseler Bankenausschusses schnüren den kapitalschwachen Klein- und Mittelbetrieben finanziell die Luft ab.

Die EU-Studie zum hohen Wachstumspotenzial der kleinen und mittleren Unternehmen auf außereuropäischen Märkten und die für Ende des Monats angekündigte angepasste Strategie werden wohl kaum etwas an den Grundproblemen ändern. Die Staatsschuldenkrise lähmt das Wirtschaftswachstum, und von den versprochenen bürokratischen Erleichterungen ist nicht wirklich viel zu spüren. Wenn 99 % der europäischen Unternehmen, die – nebenbei erwähnt – auch die größten Arbeitgeber sind, nur 10 und 15 % der europäischen Gelder lukrieren können, ist es höchste Zeit, das EU-Fördersystem für Großkonzerne und multinationale Firmen durch Renationalisierung des Förderwesens zu ändern und den kleinen und mittleren Unternehmen rasch und unbürokratisch unter die Arme zu greifen.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Barnier! Ich glaube, der slowakische Finanzminister Mikloš hat es auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, Personen, die bei uns investieren und Arbeitsplätze schaffen und dann auch das Risiko dafür tragen, sollte man das Geld nicht wegnehmen. Man sollte versuchen, jene Personen, die Arbeitsplätze schaffen und Risiken übernehmen, möglichst so zu unterstützen, dass ihre Liquidität stimmt. Das heißt, sie brauchen ganz einfach Produkte und Dienstleistungen, die von den Kunden gekauft werden. Wenn sie die dann mit Gewinn verkaufen können, dann entsteht eine Bonität in der Firma, und mit der Bonität bekommen die Firmen dann auch Kredite.

Das ist jetzt in der Krise die wahre Herausforderung: Dass Europa wieder wettbewerbsfähiger wird. Wir müssen schauen, dass unsere Betriebe international wettbewerbsfähiger werden. Wir brauchen dazu eine neue Aus- und Weiterbildungsstrategie in unseren Betrieben. Allein wenn man sieht, was die thermische Sanierung in Europa an Architekten, an Handwerkern, an neuen Arbeitskräften bringen könnte, dann ist es die richtige Strategie, hier anzusetzen und bei den Mitgliedstaaten zu prüfen, ob die Besteuerung, so wie sie heute stattfindet, richtig ist. Nicht umsonst ist Bulgarien mit 10 % Gewinnbesteuerung vorne mit dabei, während Griechenland mit 40 % die höchste Gewinnbesteuerung hat, wo sich die Unternehmer letztlich dann auch weigern, diese Steuern zu bezahlen. Hier sollte man die Laffer-Kurve lernen, die ganz einfach auch die optimale Besteuerung bekanntgibt.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Godājamais priekšsēdētāj! Krīze, krīze, krīze! Visi runā par krīzi. Taču ir vairāk jāsāk domāt nevis par krīzes cēloņiem, par banku sektoru, par valdību parādiem, bet par izeju no krīzes. Izeja no krīzes būs tad, kad būs jaunas darba vietas. Šīs jaunās darba vietas radīs ekonomisko izaugsmi. Bet, kolēģi, šīs jaunās darba vietas neradīsies ne banku sektorā, ne lielajos uzņēmumos. Jaunās darba vietas radīsies tieši mazajos un vidējos uzņēmumos, kas jau nodarbina vairāk nekā 90 miljonu cilvēku visā Eiropā. Tātad, lai pārvarētu krīzi, mums jāpievērš lielāka uzmanība tieši MVU sektoram. Kāpēc? Pirmkārt, mazie uzņēmumi spēj ātri pielāgoties un mācīties no savām kļūdām. Otrkārt, tie spēj ātri reaģēt uz tirgus izmaiņām. Un, treškārt, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, tie būs pirmie, kas radīs jaunas darba vietas, kas pieņems jaunus cilvēkus darbā. Tātad, kas mums jādara, lai palīdzētu šim sektoram? Trīs lietas: 1) turēsim mūsu robežas atvērtas un brīvas; 2) sniegsim finanšu iespējas caur garantijām un riska kapitālu un 3) samazināsim administratīvo slogu, kas bremzē viņu izaugsmi. Palīdzēsim mazajiem un vidējiem uzņēmumiem! Tie mūs izvedīs no krīzes. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, is feiliúnach go bhfuilimid ag caint ar an ábhar tábhachtach seo anocht, atá chomh tábhachtach b’fhéidir leis na mórchainteanna atá ar siúl faoi láthair sa Chomhairle.

Mr President, the statistics are compelling: 22.5 million unemployed in Europe, yet there are 23 million SMEs and, if each of them created one job, we would have a surfeit of employment. If you asked SMEs individually whether they could create one job, I think many of them would tell you that in the right circumstances they certainly could.

One of those circumstances is access to credit, which has been pointed out. I know that in my country, while the banks have been capitalised, they have become terrible in terms of assisting SMEs, even for minimal overdrafts. This is not acceptable and it certainly needs to be looked at. The Commissioner also quite rightly pointed out in the last debate the need for simpler regulations regarding SMEs in terms of public procurement, etc. He also mentioned the importance of venture capital. We are not up to speed with venture capital, particularly compared to the USA, and certainly it is an opportunity to pollinate the economy to create innovative employment.

Finally, regarding e-commerce, there are different statistics going about, but certainly here is a wonderful opportunity, as well, to help grow the economy, SMEs and employment.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kleine und mittlere Unternehmen – das ist ja schon vielfach gesagt worden – profitieren vor allem von Regeln, die für alle in gleicher Weise gelten. Da haben wir in Europa leider noch nicht die single market governance, die wir möglicherweise nach Verabschiedung des single market acts haben werden, nach Verabschiedung aller 50 weiteren Maßnahmen. Denn kleine und mittlere Unternehmen haben Interessen, die so allgemein sind, dass sie leider individuell nicht vertreten werden. Es gibt da viele Beispiele: Zugang zu Drittstaaten, Zugang zu Finanzierung oder auch die europäische Normung.

Deswegen haben wir versucht, mit der Verbraucherrechte-Richtlinie kleinen und mittleren Unternehmen, die digital unterwegs sind, die auf neuen Märkten arbeiten wollen, mit der Vollharmonisierung Regeln zu geben, die sie von einem Standort in Europa den gesamten Binnenmarkt beliefern lassen. Wir bräuchten mehr solche Beispiele, weil kleine und mittlere Unternehmen keine spezifischen Interessen haben, sondern einfach das Interesse, dass sie einheitliche Regeln vorfinden. Dafür sollten wir noch mehr eintreten.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jako sprawozdawca cień PPE w pracach nad zmianami w dyrektywie o opóźnionych płatnościach chciałabym ponownie nawiązać do tej kwestii.

Nadal istnieją ogromne dysproporcje, jeżeli chodzi o sytuację MŚP w poszczególnych krajach. Niestety zła sytuacja wielu MŚP w tych krajach, w których sytuacja była już trudna w latach 2008-2009, tylko się pogłębiła. Z dostępnych danych wynika, że tylko dla mniejszości z nich sytuacja, jeśli chodzi o opóźnienia w płatnościach, uległa poprawie. Propozycja komisarza Tajaniego, iż będzie zwracał się do państw członkowskich o jak najszybsze wdrożenie przepisów tej dyrektywy, jest bardzo dobrą inicjatywą i przyłączam się do tego apelu. Firmy chyba bardziej niż w momencie, w którym mieliśmy okazję debatować nad zmianami w dyrektywie, potrzebują terminowego regulowania płatności i zobowiązań.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Fiind principala sursă pentru crearea locurilor de muncă, IMM-urile participă în mod direct la redresarea şi dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Adoptat în iunie 2008, Small Business Act vizează ameliorarea spiritului antreprenorial în cadrul companiilor independente, pentru a consolida competitivitatea.

Sprijin dezvoltarea educaţiei în domeniu prin aplicarea celor mai bune practici din Europa. În ţara mea, programul START îşi propune să dezvolte abilităţile de afaceri ale tinerilor. Este necesar ca UE să încurajeze IMM-urile prin facilitarea accesului la finanţare, şi aici salut acordarea de fonduri europene pentru publicitate. Noile programe guvernamentale pentru stimularea activităţii IMM-urilor româneşti au creat sau salvat peste 300 de mii de locuri de muncă.

În acelaşi timp, România face parte din statele membre care au adoptat măsuri pentru a facilita finanţările IMM-urilor prin sprijinul public acordat regimurilor de garanţie.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Așa cum adoptarea în 2008 a documentului Small Business Act a fost benefică pentru mediul antreprenorilor din Europa, procedura de înființare a unei companii devenind mai ușoară și mai simplă, dar și mai ieftină, doresc ca la acest punct al agendei să aduc în discuție societățile private europene, așa-numitele SPE-uri.

Știm cu toții, în practică, că SPE-urile ar însemna că IMM-urile pot să-și desfășoare o activitate profesională, indiferent pe ce teritoriu al Uniunii Europene s-ar afla, ca și în propria țară. Dacă vor opta pentru SPE, antreprenorii vor economisi timp și bani din asistența juridică, gestionare și administrație.

Consider că în aceste momente, tocmai pentru a putea asigura dezvoltarea unor astfel de companii cu sprijin european, guvernele trebuie să ajungă la un acord asupra unui nou act legislativ, care să le permită întreprinderilor mici să se înregistreze ca societăți private europene. Această posibilitate, alături de adoptarea contractului european de vânzare-cumpărare, consider că ar reprezenta un adevărat salt pentru IMM-urile din Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, Welsh SMEs provide 99 % of my nation’s employment. However they are really struggling right now with the economic downturn, and although I appreciate the Small Business Test and all the efforts under the Procurement Directive and such initiatives, they actually still do not help directly the micro- and small businesses in this current climate.

Wales is subject to top-level convergence funding, and given that the primary funding objective is that of raising standards of competitiveness in the poorest-performing regions, I would like to urge the Commission to encourage regional governments to use the money directly to support the expansion of SMEs.

Micro-businesses employ thousands of people. Assisting them to employ a single new employee through a targeted use of convergence funding could have a hugely stimulating effect on the local, national – and EU – economy. SMEs need less red tape, yes, but they need more assistance through direct action.

Let us coordinate our policies to re-stimulate growth.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Tisztelt Elnök úr, tisztelt Biztos úr! A kisvállalkozói intézkedéscsomaggal kapcsolatosan a Bizottsághoz intézett mai kérdések azt mutatják, hogy még nagyon sok tennivalónk van annak a biztosítására, hogy az európai ezen vállalkozási kör valójában növekedésbarát piaci környezetben működhessen.

A gazdasági válság valójában leginkább ezt a vállalkozási kört sújtotta, mégpedig oly módon, hogy tovább csökkentek az amúgy is szűkös finanszírozási lehetőségeik, pontosan azokban a vállalkozási körökben, amik az éppen most indulóak vagy innovatív vállalkozásoknak hívjuk őket.

Meglátásom szerint az Európai Uniónak a gazdasági válságból történő kilábalása nagyrészt attól függ, hogy a vállalkozások 99%-át kitevő vállalkozások körét – amit kkv-nak hívunk – hogyan tudjuk helyzetbe hozni, hogyan tudjuk megfelelőbben felhasználhatóvá tenni azokat az eszközöket, amik a zavartalan működést lehetővé teszik. Így például támogatom a kkv-tesztet, támogatom az adminisztratív eljárásoknak az egyszerűsítését.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, merci à chacun d'entre vous de vos questions et des points que vous avez soulevés, que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention et que je communiquerai naturellement à mon collègue, M. Tajani. Je vais essayer de répondre brièvement à chacun et chacune d'entre vous.

Tout d'abord, comme Mme Sartori l'a dit, un grand nombre des problèmes que rencontrent les petites et moyennes entreprises relèvent tout de même, au départ, du contexte ou de l'écosystème national en matière d'administration, de bureaucratie, de fiscalité. Nous devons donc aussi agir aux côtés des États membres, et d'abord à ce niveau-là, en même temps que nous devons agir au niveau européen. Je dis d'ailleurs à Mme Sartori que le texte concernant les très petites entreprises, que vous connaissez bien, est maintenant en deuxième lecture au Conseil et devrait venir en février ici, devant votre Assemblée.

M. Paška a évoqué le sujet des compétences des États membres et, à l'instant, Mme Swinburne a parlé des très petites entreprises, pour lesquelles nous devons faciliter les choses. Beaucoup d'entre vous, notamment M. Bendtsen, M. Provera, M. Brons, M. Rinaldi, Mme Gáll-Pelcz, ont soulevé la question du financement, qui a fait l'objet d'une grande partie de mon introduction tout à l'heure. Je veux confirmer ce que j'ai dit sur les financements, que nous voulons faciliter pour l'exportation et le crédit.

Quand je mets en œuvre les règles de Bâle et du G20 pour l'ensemble des 8 300 banques européennes, dont près de 4 000 sont des banques coopératives – beaucoup sont des petites banques régionales qui sont les partenaires des entreprises –, je suis naturellement très attentif aux conséquences de ces mesures de recapitalisation sur le tissu économique. C'est aussi le cas de l'internationalisation des PME, à propos de laquelle la Commission présentera, par la voix de M. Tajani, une communication le 9 novembre prochain.

Je voudrais dire au président Watson comme à M. Rübig que nous sommes aussi attentifs à la fiscalité. Mon collègue, M. Šemeta, notamment à travers un livre vert qu'il présentera fin 2011, devrait traiter cette question de la complexité, ou plutôt – je vais le dire positivement – de la simplification du cadre de TVA, notamment pour tout ce qui touche aux contraintes transfrontalières.

Mme Merkies a évoqué la seconde chance pour les entrepreneurs honnêtes et la question des faillites non frauduleuses. Je veux simplement lui dire que, bien que seulement 4 ou 6 % des faillites soient frauduleuses, il y a naturellement dans l'opinion publique un lien assez fort entre faillite d'une entreprise et fraude.

En 2010, un projet de la Commission a établi que la durée des procédures de réhabilitation était l'un des obstacles principaux à la deuxième chance. La révision du Small Business Act en 2011 demande aux États membres d'imposer une limite maximale de trois ans pour la réhabilitation des entrepreneurs honnêtes qui ont fait faillite, afin qu'ils puissent être libérés de toute dette et puissent redémarrer. La Commission suivra les progrès dans ce domaine. Voilà la réponse que je voulais faire à Mme Merkies sur ce point important.

Je dis aussi à M. Kelly que je vais proposer, dans le cadre de l'acte sur le marché unique, une mesure pour favoriser la mobilité du capital-risque. Cela ne règle pas, Monsieur Kelly, le fait qu'il y ait moins de fonds disponibles pour le capital-risque, comme j'ai pu encore le constater l'autre jour en rencontrant à Munich des petites entreprises qui ont besoin de ces crédits, mais nous allons essayer de faciliter, avec ce passeport, la mobilité des fonds de capital-risque.

Mme Toia et Mme Handzlik ont évoqué la directive sur les retards de paiement et sa bonne application. Je confirme que mon collègue, M. Tajani, a lancé un appel à tous les États membres pour en anticiper la mise en œuvre.

Je dis à M. Luhan que, dans tous les domaines – je pourrais y revenir en détail, mais nous n'avons pas beaucoup de temps –, mes collègues, notamment M. Tajani et M. Šemeta, et moi-même cherchons des moyens d'avoir des législations spécifiques pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons tout à l'heure cité l'exemple des marchés publics, auxquels elles doivent avoir un meilleur accès.

M. Nicholson a parlé de la bureaucratie. En cherchant bien, on trouverait de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles. Il y a certes de la bureaucratie à Bruxelles; on peut simplifier les règles, nous nous y efforçons de manière scrupuleuse, législation par législation, mais je pense aussi qu'un effort doit être fait pour réduire les contraintes bureaucratiques au niveau national. À M. Nicholson comme à M. Gallagher, je confirme que nous faisons ce test PME. La Commission européenne le fait pour chacune des législations qu'elle prépare. Nous allons vérifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en place effective de ce test PME dans chaque État membre.

M. Bütikofer a évoqué les difficultés de dialogue ou la bonne concertation qu'il souhaite entre la DG Recherche et la DG Entreprises. Nous travaillons à cette bonne coopération, naturellement, à l'intérieur de la Commission. C'est le cas du travail que fait Mme Geoghegan-Quinn avec M. Tajani, dont vous trouverez la trace dans les nouvelles perspectives financières. Il y aura un cadre nouveau, Monsieur Bütikofer, sur la compétitivité et les petites et moyennes entreprises, et aussi un cadre nouveau pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux crédits de recherche.

S'agissant de la question soulevée par M. Morganti sur la normalisation, la proposition de M. Tajani est en discussion. Je confirme que les petites et moyennes entreprises, à travers les organisations et les institutions qui participent à ces travaux sur la normalisation, ne sont pas discriminées. Elles ont voix au chapitre. Elles peuvent faire entendre leur point de vue.

M. Kariņš a demandé tout à l'heure d'où viendra la croissance. Je pense, quand on voit l'importance des petites et moyennes entreprises – 99 % du tissu économique – que la croissance viendra d'abord des petites et moyennes entreprises qui sont beaucoup plus adaptables, beaucoup plus mobiles et bien mieux capables de faire face aux crises. M. Kariņš a plaidé pour l'ouverture des frontières. Oui, il faut que les frontières soient ouvertes mais, Mesdames et Messieurs les députés, sans naïveté! C'est pourquoi nous allons introduire cet outil de réciprocité dans l'accès aux marchés publics des grandes régions du monde.

M. Obermayr a plaidé pour la renationalisation des politiques européennes. Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Obermayr. Si vous allez dans ce sens, vous allez fragiliser, fragmenter à nouveau le marché unique, et nous savons bien que, pour retrouver de la croissance, nous avons besoin d'un grand marché européen. Croyez-moi, quand vous êtes en Chine ou aux États-Unis, la seule raison pour laquelle on nous respecte de ce côté-là, de ces nouveaux ou de ces anciens grands pays, c'est le grand marché que représentent ces 22 millions d'entreprises et ces 500 millions de consommateurs. Je vous en prie, n'allons pas vers la renationalisation ou le repli national. Je sais bien que cette idéologie existe, mais je ne crois pas qu'elle soit la bonne pour les petites et moyennes entreprises.

Mme Băsescu a parlé tout à l'heure des crédits de formation. Voilà un sujet où nous devons avoir des politiques européennes, puisque de nombreux États membres n'ont pas assez de crédits pour cela.

Puisque je parlais de la croissance, j'en profite pour dire qu'avec M. Tajani, nous travaillons à un sujet qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore un gros mot que de parler de politique industrielle. Je pense, Mesdames et Messieurs les députés, que nous devrions retrouver l'audace que nous avons eue au début du projet européen, avec la Communauté du charbon et de l'acier, et qu'un certain nombre d'industriels ont eue avec Airbus, en construisant des politiques sectorielles industrielles.

Il y a quelques domaines stratégiques, les nouvelles technologies de l'information, la biotechnologie liée à la santé publique, les nouvelles énergies, les matériaux, les transports, où nous devons tout simplement veiller à l'indépendance européenne, à notre capacité d'être souverain, de ne pas dépendre seulement des technologies ou des produits fabriqués par les autres. Je n'accepte pas, en tant que commissaire au marché intérieur, que l'Europe soit simplement une terre de services. Nous savons bien que nous avons besoin de services, mais nous devons rester un territoire de production et ne pas accepter de consommer ou d'acheter simplement les produits fabriqués chez et par les autres.

Voilà pourquoi je pense que le moment viendra où nous devrons plaider ensemble – je le dis à titre personnel à cet instant, mais nous y travaillons avec M. Tajani – en faveur de nouvelles initiatives pour des politiques industrielles. M. Schwab connaît bien ce travail que nous avons fait ensemble, notamment avec le rapport de M. Grech et de nombreux travaux qui ont été réalisés. Je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, puisque vous êtes tous intéressés par le sort et le destin des petites et moyennes entreprises, à bien regarder ce tableau, qui est le tableau de bord de l'acte sur le marché unique. J'y ai travaillé avec une dizaine de mes collègues, notamment avec M. Tajani, mais pas seulement. Nous avons identifié douze leviers de croissance et une cinquantaine de propositions, dont douze propositions-clés. Certaines concernent – je le rappelle – l'innovation et la recherche, notamment le brevet européen, qu'avec la présidence polonaise nous espérons obtenir dans les prochaines semaines.

Toutes ces propositions, Mesdames et Messieurs, que nous allons formuler, si possible, dans les deux ans qui viennent – et, pour beaucoup d'entre elles, déjà cette année et au début de l'année prochaine – sont des propositions ou des régulations facilitatrices, proactives, de telle façon que le marché unique, qui est trop souvent compris comme un espace de contraintes, devienne un espace de débouchés pour les petites et moyennes entreprises.

Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas favorable à des législations théoriques ou idéologiques. Les petites et moyennes entreprises ont besoin qu'on leur facilite la vie, qu'on facilite l'investissement, l'innovation, la mobilité, la fiscalité. C'est précisément dans ce sens que nous travaillons avec mes collègues pour, comme je l'ai dit le jour de ma nomination en tant que commissaire, réconcilier les petites et moyennes entreprises avec le grand marché. Elles ont le sentiment que ce grand marché est fait pour les grands et les gros. Je veux que cela change, et c'est aussi l'opinion de M. Tajani. C'est ce que je voulais répondre à M. Schwab, mais aussi à M. Martin ou à Mme del Castillo Vera, qui ont évoqué ces questions.

Je précise d'ailleurs que nous avons ouvert un portail internet spécifique pour les petites et moyennes entreprises afin de faciliter l'information sur tout ce que nous faisons. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions avec M. Tajani et de les mettre ensemble pour montrer concrètement ce que nous faisons dans toutes les législations européennes, comme une sorte de contrat PME-Europe. C'est la réconciliation à laquelle nous travaillons, et c'est aussi le moyen que nous devons trouver pour relancer la croissance. Cette dernière viendra d'abord – j'en suis convaincu – des petites et moyennes entreprises.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. Dé réir an Achta um Ghnólachtaí Beaga chuirfeadh earnáil láidir gnóthas beag agus meánmhéide (GBM) le cumas an AE seasamh i gcoinne éiginnteachtaí i saol an lae inniu. Ina ainneoin sin, tá fíordheacrachtaí fós ag GBManna teacht ar mhaoiniú agus ar chaipiteal.

Is sa seomra seo a bhí mé anuraidh nuair a dúirt mé leis an bParlaimint go ndearna mórán gnóthas beag teaghlaigh teagmháil liom maidir le fadhbanna i dtaobh teacht ar mhaoiniú agus ar chreidmheas. Tá an scéal imithe in olcas ó shin, agus bhí ar roinnt mhaith de na gnóthais sin dúnadh nó daoine a dífhostú. De réir na tuarascála is deireanaí ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le rochtain na GBManna ar mhaoiniú, níl athrú ná laghdú ar bith tagtha ar líon na GBManna atá ag tuairisciú go bhfuil deacrachtaí acu teacht ar chaipiteal.

Bímid de shíor ag caint san AE ar thábhacht na GBManna ó thaobh téarnaimh gheilleagraigh agus chumas iomaíochta an AE de, ach is beag atá déanta le dul i ngleic le bacainn mhór na GBManna: rochtain ar chaipiteal. Ní mór aghaidh a thabhairt air sin láithreach agus ní foláir don Choimisiún é a chur i gcroílár bheartas ar bith a bhaineann leis na GBManna.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. O treime din IMM-urile din România au obţinut, în 2010, rezultate mai slabe decât în anul precedent, iar reprezentanţii a două treimi dintre IMM-urile româneşti consideră ostilă situaţia economică generală. Una din principalele cauze ale declinului acestui sector este scăderea cererii interne, pe fondul reducerii consumului populaţiei. Politica de austeritate a guvernului român echivalează cu oprirea motorului unei maşini în pantă, pentru a economisi benzina. Riscăm, însă, ca frânele să se dovedească defecte şi catastrofa să fie mai aproape decât pot sa înţeleagă fanaticii taxării excesive şi ai reducerilor inumane ale surselor de venit pentru populaţie. Inflaţia, întârzierile statului la plata facturilor şi costul ridicat al creditelor sunt alte câteva obstacole în calea dezvoltării IMM-urilor. Ne confruntam în multe state ale UE cu această realitate, în ciuda faptului că IMM-urile au fost plasate, din 2005 încoace, în centrul Strategiei pentru creştere şi locuri de muncă de la Lisabona. E nevoie, în acest context, de un program comun de stimulare a spiritului antreprenorial, în condiţiile în care iniţiativa particulară poate reprezenta salvarea investitorilor ce au falimentat şi a lucrătorilor ce şi-au pierdut locul de muncă din cauza crizei economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. Le piccole e medie imprese rappresentano il 99% di tutte le aziende europee e danno lavoro a più di 90 milioni di persone. Questi sono i dati da cui bisogna partire per affrontare una discussione costruttiva soprattutto alla luce della recente crisi economica, che ha provocato la perdita di circa 3,25 milioni di posti di lavoro nel settore. È anche vero che le debolezze strutturali delle nostre imprese hanno radici profonde: dalla scarsa internazionalizzazione delle esportazioni, ai limiti di accesso al credito e alla connaturata burocrazia europea! Tanto per citare un dato: per aprire un business in Usa servono solo 694 euro, mentre in Europa in media 2.285, con una tempistica di rilascio della licenza che va dai 2 ai 3 mesi. È necessaria una semplificazione! Quotidianamente le aziende europee devono fare i conti con troppa burocrazia e troppi oneri amministrativi e questo non le facilita nella quotidiana sfida con la Cina e le altre economie emergenti. Ecco perché auspico che, per un'Europa più competitiva, si creino delle condizioni più favorevoli al fare impresa che promuovano la crescita delle PMI aiutandole a superare i problemi che ne ostacolano lo sviluppo e incoraggino una mentalità innovativa e imprenditoriale fra i giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. Europe has been slow in responding to the current financial crisis. The focus has been put on fighting the fire instead of investing in the future. May I remind the Member States that the drivers of economic growth and creators of new jobs are, and continue to be, SMEs. It is really alarming to see from the 2011 Small Business Act review that at national level it is mostly the same limited number of Member States that are engaging seriously in implementing the SBA. An urgent task for the Member States is to review the SME financing schemes and administrative burdens, making their application and reporting procedures less bureaucratic. The EU’s good example in establishing the ‘only once’ principle, which would prevent public authorities and administrative bodies from requesting the same information on different occasions, should be applied unconditionally to ensure SMEs see a radical reduction of administrative bureaucracy. Also, improved and more efficient loan guarantee schemes should be made available for SMEs with no further delay. For the ‘SME test’ to be effectively implemented in every Member States, the EU should develop clear guidelines to ensure the quality and regularity of the test in question.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. Panie Przewodniczący! Chciałbym na samym początku zdecydowanie podkreślić, że powodzenie strategii „Europa 2020” i stan gospodarki europejskiej w dużym stopniu zależą od tego, czy małe i średnie przedsiębiorstwa osiągną swój pełny potencjał. W UE działa obecnie ok. 23 mln MŚP, które zatrudniają mniej więcej 67% wszystkich pracowników sektora prywatnego.

Program „Small Business Act” (SBA) stanowi ramy polityki UE mającej na celu wzmocnienie MŚP, a przez to umożliwienie im wzrostu i tworzenia miejsc pracy. W latach 2008-2010 Komisja i państwa członkowskie UE wdrażały działania określone w programie SBA w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i do nowych rynków. Sam komisarz Antonio Tajani, powiedział: „Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% wszystkich firm w Europie i zatrudniają ponad 90 mln osób. Są one siłą napędową naszej gospodarki. Muszą być silne, konkurencyjne i innowacyjne. Państwa członkowskie muszą działać szybko w celu pełnego wdrożenia programu „Small Business Act””.

Choć rozpoczęto już większość inicjatyw przewidzianych w programie SBA, z przeglądu dotychczasowych postępów w jego realizacji wynika, że w celu pomocy MŚP potrzebne są intensywniejsze działania, a Komisja Europejska powinna w bardziej zdecydowany sposób oprzeć się na działaniach wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Vor drei Jahren kündigte die EU einmal mehr an, sich verstärkt um kleine und mittlere Unternehmen zu kümmern. Aber einmal mehr wurde nicht konsequent durchgeplant. Gleich nach dem Start der Initiative traf die Wirtschaftskrise die KMU besonders hart. Vor allem die ständig verschärften Regelungen des Basler Bankenausschusses schnüren den kapitalschwachen Klein- und Mittelbetrieben seitdem die finanzielle Luft ab. Die EU-Studie vom hohen Wachstumspotential für KMU an außereuropäischen Märkten und die für Ende des Monats angekündigte angepasste Strategie wird wohl kaum etwas an den Grundproblemen ändern. Nicht nur, dass das durch die Staatsschuldenkrise gelähmte Wirtschaftswachstum den Unternehmen zusetzt, auch ist von den versprochenen bürokratischen Erleichterungen nichts zu spüren. Wenn 99% der europäischen Unternehmen, die noch dazu der größte Arbeitgeber sind – und genau das sind die KMU nun einmal – nur 10 bis 15 Prozent der europäischen Gelder lukrieren können, ist es höchste Zeit das EU-Fördersystem für Großkonzerne und multinationale Firmen durch Renationalisierung des Förderwesens zu ändern. Und die versprochenen bürokratischen Erleichterungen und ein Umdenken im Zuge der Basel-Reformen müssen spürbar werden bevor den KMU die finanzielle Luft ausgeht.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), írásban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyre siralmasabb kép tárul a magyar vásárlók szemei elé, mert amit látnak és tapasztalnak, az rendkívül nyomasztó. Azt látják a vásárlók, hogy ahova eddig eljártak a mindennapi kenyerüket megvenni a közértbe, egyik napról a másikra bezár. S ugyanígy a sarki hentes, illetve a ruhabutik.

Magyarországon és Kelet-Európában általános jelenség, hogy a kis- és középvállalkozások sorban mennek tönkre. Az adófizetők pénzéből agyonfinanszírozott multinacionális cégek viszont virágoznak. Hétvégenként szinte szakrális csarnokokká válnak, így elszippantva a családi vállalkozásoktól a vásárlókat.

Ezért tartom sürgetően fontosnak, hogy az EU fordítsa figyelmét a kis- és középvállalkozásokra, amíg még léteznek, és ne a multinacionális cégek élvezzenek adókedvezményeket. Az EU-nak különlegesen kiemelt támogatásokban lenne kötelessége részesíteni a családi vállalkozásokat, amelyek a Jobbik szerint a válságból való kilábolás zálogai. A családi vállalkozások kiemelt támogatásainak nem csak gazdasági, hanem társadalmi viszonylatban is pozitív hatásai lennének. Köszönöm a figyelmet.

 

16. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Ausführungen von einer Minute zu wichtigen politischen Fragen.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Dokumenty uverejnené pred nedávnom Európskou komisiou o rozširovaní Európskej únie odkázali ašpirantom na budúce členstvo v nej, že pokrok na ceste európskej integrácie je možný iba a výlučne, len na základe reálnych výsledkov. Preto sa z uverejnených záverov potešili tí, čo dokázali pokračovať v uskutočňovaní potrebných reforiem a plnení kritérií, často aj na základe dosiahnutého kompromisu politických aktérov. Pre tých, čo to nedokázali a pokračovali v neplodnom napínaní svalov namiesto racionálneho konštruktívneho dialógu, bol rok, ktorý uplynul od uverejnenia predchádzajúcich správ, strateným časom. Zároveň aj upozornením, že potrebnú prácu za nich nikto iný neurobí. Ak chcú obstáť pred vlastnými občanmi, budú sa musieť podľa toho chovať a hlavne pracovať. Výhovorky na objektívne ťažkosti a nežičlivé zahraničie im nikto neuverí.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Jaunimo nedarbas kai kuriose valstybėse narėse siekia 30, 40 procentų, o kai kur net beveik pusė jaunų žmonių neturi darbo. Tai yra didžiulė problema. Ką gi turime ir galime daryti Europos Sąjungos mastu bei nacionaliniais lygiais, kad situacija pasikeistų? Manau, kad pirmiausia rengiant ir įgyvendinant nacionalines užimtumo didinimo programas ypatingą dėmesį reikia skirti jaunimo problemoms, numatyti priemones, kurios skatintų įdarbinti jaunimą, tačiau nemažinant jų darbo ir socialinių garantijų. Gerinti atliekamus darbo rinkos tyrimus ir prognozavimą siekiant nustatyti profesijas, kuriose trūksta ir ateityje trūks darbuotojų ir apie tai kuo plačiau informuoti jaunus žmones, besirengiančius studijoms. Aktyviau įtraukti jaunimą į švietimo studijų bei darbuotojų perkvalifikavimo programas, skatinti verslumą jaunų žmonių tarpe įvairiomis priemonėmis – nuo verslo pagrindų dėstymo jau vidurinėse mokyklose iki mokestinių lengvatų taikymo įmonių steigimui ir plačiau informuoti jaunimą apie šioje srityje veikiančias Europos Sąjungos programas. Reikėtų detaliau reglamentuoti stažuočių atlikimo tvarką.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, el terrorismo de ETA ha reconocido su fracaso y termina. En estos días de alegría recordemos que vascas y vascos nunca aceptamos que matasen en nuestro nombre. El 28 de octubre de 1978 convocamos la primera manifestación contra el terrorismo de ETA. Esa ha sido desde siempre la opinión mayoritaria de la ciudadanía vasca: ETA, no.

Hoy, en mejores condiciones que entonces, ratifico mi petición del 15 de junio de 2010 de un programa PEACE para Euskadi. Necesitamos que nos ayuden. Así será más fácil fortalecer la paz, mejorar la convivencia, trabajar por la reconciliación y utilizar la memoria para no repetir errores y reparar sus consecuencias.

La paz empieza reparando el sufrimiento de las víctimas, reconociendo su coraje cívico, su renuncia a la venganza. Les debemos justicia, solidaridad y respeto. Por eso, les propongo que cambiemos ahora mismo el signo de tantos minutos de silencio y dolor por el sonido vivo, solidario y esperanzado del aplauso que merecen.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, I would like to congratulate the Welsh rugby team on their outstanding performance in the 2011 Rugby World Cup in New Zealand. As a proud nation of three million Welsh people, where rugby is the national sport, the Welsh team has deserved the world’s recognition for their achievement in reaching the semi-finals.

To hear the Welsh national anthem being sung in my mother tongue, which is growing in its usage annually, was a huge source of pride. Many of the Welsh team use Welsh as their first language and they all – English or Welsh speaking – are an example of how our national sportsmen and women make a huge contribution to national unity and to promoting our culture in a global context.

Sport is a source of cultural pride to our nation and should be used as a tool to promote regional diversity in the EU and beyond. ‘Llongyfarchiadau i’r tîm!’ – our congratulations to the Welsh team!

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Nas últimas semanas, os portugueses perderam 14 % das suas pensões, nos últimos anos, perderam 30 % das suas pensões, um quinto dos seus salários tiveram incontáveis aumentos de impostos. Agora, o que vocês não sabiam é que este país em dificuldades faz investimento directo no exterior, que disparou 134 % no último ano e do qual 80 % vai para um único país, a Holanda, um país da União Europeia onde 19 das 20 maiores empresas portuguesas fazem sedes fictícias para escapar aos impostos.

O que isto quer dizer caros Colegas, Senhor Presidente, é que há países que estão a perder com a crise, mas há países que estão a ganhar com a crise e isto é mau para ambos porque nos impede de ver a evidência, que talvez nos destrua, de que metas orçamentais comuns sem harmonização fiscal põem os europeus uns contra os outros e poderão destruir o euro. Em 1919, um europeu chamado John Maynard Keynes disse que se o debate fosse feito com base numa prudente generosidade e não numa imbecil ganância as perspectivas financeiras da Europa seriam muito melhores. As décadas seguintes deram-lhe razão tragicamente e nós sabemos que ninguém saiu a ganhar delas.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, η απελευθέρωση την περασμένη εβδομάδα του ισραηλινού στρατιώτη Gilad Shalit από την Χαμάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση πλέον των 1000 παλαιστινίων κρατουμένων, προκάλεσε, δικαίως, αισθήματα χαράς και αισιοδοξίας σε αμφότερες τις πλευρές – και όχι μόνο.

Για να μετουσιωθεί όμως αυτή η αισιοδοξία σε θετικό παράγοντα χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις εκ μέρους κυρίως του δυνατού, του Ισραήλ, που έχει τη δυνατότητα να προβεί σε συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να προχωρήσει στη σταδιακή άρση του αποκλεισμού της Γάζας, στη σταδιακή απελευθέρωση όλων των παλαιστινίων κρατουμένων, στο πάγωμα των οικισμών, ενώ η Χαμάς, από την πλευρά της, στον οριστικό τερματισμό της εκτόξευσης ρουκετών εναντίον του Ισραήλ.

Μόνο έτσι θα συμβάλει η προαναφερθείσα ανταλλαγή κρατουμένων στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, με την ελπίδα αυτές να οδηγήσουν σε λύση. Διαφορετικά η απελευθέρωση του Shalit με ανταλλαγή την αποφυλάκιση μεγάλου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων θα μπορούσε να ενθαρρύνει – πράγμα που όλοι απευχόμαστε – την απαγωγή και άλλων ισραηλινών στρατιωτών με την προσδοκία ανταλλαγής τους με Παλαιστίνιους που εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi giorni ho sentito da più parti indicare la Cina come il possibile salvatore dell'euro e addirittura dell'Europa. Le reazioni hanno spaziato dal tono fatalista ad addirittura quello entusiastico; tuttavia, io mi voglio e vi voglio porre una semplice domanda: perché mai la Cina dovrebbe aiutare l'Europa?

Sicuramente questo aiuto non sarebbe fine a se stesso ma potrebbe essere l'ultimo e definitivo colpo mortale del paese asiatico all'Occidente. Sono stupito e rammaricato, poiché questa strategia cinese è ben programmata e pianificata a dovere, mentre l'Europa non mi sembra avere alcuna idea né linea di intervento.

Sono di Prato, la città con la più alta concentrazione cinese in Italia. Forse anche da noi erano venuti ad aiutare, ma adesso controllano gran parte della città e l'economia e la società pratese sono state lentamente e consapevolmente distrutte.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! W wielu państwach członkowskich zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych samorządów wprowadzone zostały Karty Dużych Rodzin. Głównym celem ich funkcjonowania jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom wielodzietnym. Każda z tych kart w różnym zakresie uprawnia rodziny do korzystania z ulg przyznanych im przez podmiot wprowadzający kartę.

Niestety dotychczas brak jest ogólnoeuropejskiej regulacji, która rodzinom wielodzietnym przyznawałaby takie same uprawnienia w całej Unii. W moim przekonaniu zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja powinny premiować rodziny wychowujące wiele dzieci poprzez stworzenie przynajmniej ogólnych zasad dla wprowadzenia Europejskiej Karty Dużych Rodzin. Dlatego, uznając potrzebę zarówno dowartościowania rodzin wielodzietnych w coraz bardziej starzejących się europejskich społeczeństwach oraz tego, że Europejska Karta Dużej Rodziny stanowiłaby skuteczny instrument realizacji polityki prorodzinnej w całej Wspólnocie, gorąco apeluję do Komisji o niezwłoczne podjęcie działań w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Europa adăposteşte 25% din totalul forestier al lumii. În Europa se regăsesc păduri primare, bogăţii ale naturii de o diversitate inedită, care trebuie ocrotite. Din păcate, multe dintre pădurile europene sunt victimele defrişărilor excesive.

În România, în Parcul Naţional Retezat, una dintre ultimele păduri intacte de pe planetă, au avut loc despăduriri masive, cu acceptul autorităţilor, chiar în perimetrul protejat. Practic, tăierea copacilor cauzează fragmentarea ţinuturilor forestiere, deteriorarea calităţii solului şi dispariţia speciilor de plante şi animale.

Uniunea Europeană, din păcate, deţine un sistem lacunar de monitorizare a pădurilor sale, din care lipsesc evaluările obligatorii, regulate şi complete privind împădurirea, despădurirea şi reîmpădurirea.

De aceea, acest lucru trebuie îmbunătăţit şi consider, totodată, că este necesară ameliorarea practicilor de protecţie şi de administrare a ţinuturilor forestiere în Uniunea Europeană pentru a putea lăsa generaţiilor viitoare aceste bogăţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - A Uachtaráin, go raibh maith agat as ucht deis labhartha a thabhairt dom maidir leis na deacrachtaí airgeadais atá againn san Eoraip i láthair na huaire.

Yesterday’s European Council meeting in Brussels, which is to resume on Wednesday, is a watershed moment for the Union and, indeed, the single currency. EU leaders must agree to a comprehensive settlement so as to resolve the crisis in Greece and to prevent contagion across the euro zone.

Last week, in Ireland, the troika composed of the Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund met with the Irish Government and, indeed, spokespersons from my own party, as part of the review process agreed under the programme. They concluded that the programme is on track and that Ireland is making substantial progress. Ireland’s debt sustainability is finely balanced and very much dependent on economic recovery.

The summit conclusions on Wednesday are expected to include a substantial write-down of Greek sovereign debt, possibly to 60%. As a result, I believe that the Irish Government must seriously question the ECB’s insistence that the Irish State repay EUR 3.5 billion of unguaranteed loans in Anglo Irish Bank and Irish Nationwide. Finally, large European banks ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). - Mr President, precisely 20 years have passed since the Supreme Council of Latvia adopted the resolution under which only those residents who had been Latvian citizens in 1940 and their descendents were recognised as having citizenship of Latvia. One third of the population was thus deprived of all political rights. This was a unique case in parliamentary history: a parliament depriving an essential part of its own electorate of citizenship and thus of voting rights.

I want to ask this question: is the situation fair in which any EU national coming to Latvia has the right to vote in local and European elections there, whereas a substantial proportion of the country’s native population and people who have lived in Latvia for decades are deprived of that right?

I regret that support was not forthcoming for the proposal by the Greens and Socialists to include on the agenda of this October session an oral question with a resolution on voting rights for non-citizens of Latvia in local elections. I hope that this issue will be debated in the near future.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). - A Uachtaráin, ar an 17 Deireadh Fómhair tharla comhdháil thábhachtach idirnáisiúnta i dTír na mBascach inar iarr na rannpháirtithe – Kofi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern agus Gro Harlem Bruntland ina measc – ar ETA fógairt phoiblí a thabhairt go gcuirfear deireadh deifinídeach le gach gníomh armtha agus cainteanna a iarraidh le rialtais na Spáinne agus na Fraince le tabhairt faoi iarmhairtí na coimhlinte amháin. Ar an 20 Deireadh Fómhair, ba é sin go díreach an rud a rinne ETA.

Ba chóir do Pharlaimint na hEorpa fáilte a chur roimh an fhorbairt dhearfach seo agus í a spreagadh. D’iarr an chomhdháil idirnáisiúnta i dTír na mBascach ar rialtas na Spáinne agus ar rialtas na Fraince chomh maith fáilte a chur roimh a leithéid de ráiteas agus aontú le cainteanna chun déileáil le hiarmhairtí na coimhlinte. Tá súil agam go ndéanfaidh siad mar a iarradh orthu. Tá súil agam chomh maith go mbeidh an ceart ag muintir Thír na mBascach vótáil d’iarrthóirí agus do pháirtithe polaitiúla dá rogha féin. Tá an fhreagracht ar gach ceannaire polaitiúil agus ar dhaoine eile chun an deis seo a thapú.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). - Köszönöm a szót, Elnök úr! 55 éve annak, hogy a magyar nép fellázadt az elnyomó szovjet uralom ellen. Az 1956-os forradalom mind a mai napig a hősiesség és a szabadság iránti elpusztíthatatlan vágy példája. Az akkori hősök nem csak saját hazájukért adták vérüket, ezért október 23. nemcsak magyar, hanem európai ünnep is.

Ezen a felemelő évfordulón kötelességünk számba venni, az EU vajon megtesz-e mindent a mai szabadságmozgalmak sikere érdekében? A vasfüggöny már leomlott, közvetlen szomszédságunkban azonban milliók küzdenek az önrendelkezés jogáért, elég csak Belorussziára vagy az arab tavaszra gondolnunk.

Nem engedhetjük, hogy a belső problémák miatt az EU képtelenné váljon a demokratikus mozgalmak megsegítésére. A válság nem eredményezhet közömbösséget. A demokrácia elvi alapján álló szomszédságpolitikára éppen ezért a következő hosszú távú költségvetésben is megfelelő forrásokat kell biztosítani. Az 56-os forradalom örök tanúsága ugyanis, hogy a szabadságot sohasem tekinthetjük magától értetődőnek.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Ştim cu toţii că fondurile structurale sunt principalul punct în strategia europeană pentru îmbunătăţirea creşterii economice, prin investiţii în infrastructură şi locuri de muncă, în absenţa unor proiecte viabile existând riscul ca unele fonduri să se întoarcă la bugetul Uniunii.

În cazul României, rata de absorbţie mică este determinată nu numai de capacitatea administraţiei publice de a elabora proiecte eligibile, dar şi de co-finanţarea limitată a proiectelor prin bugetul de stat, prioritate având reprezentanţii puterii.

Diferenţa dintre fondurile europene la care România are acces şi sumele pe care România le-a absorbit este foarte mare, motiv pentru care consider că trebuie tras un semnal de alarmă asupra unor abuzuri grave ale guvernului de la Bucureşti împotriva aleşilor locali ai opoziţiei, câtă vreme proiectele acestora sunt blocate şi nu primesc co-finanţarea necesară.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Pani Przewodnicząca! Komisja Europejska odblokowała niedawno dokumenty prawne dotyczące udzielania pomocy osobom biednym w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej. Z programu tego korzysta około 18 mln osób w Unii, a wartość tej pomocy wynosi 480 mln euro.

Komisja przedstawiła swoją propozycję, która zakłada utrzymanie pomocy na dotychczasowym poziomie. Komisja sugeruje też, by program był finansowany w 100% z budżetu Unii. Jednakże Europejski Trybunał Sprawiedliwości złożył sprzeciw w sprawie formalnej dotyczącej programu. Uważa, że jest on godny poparcia, lecz podlega polityce socjalnej państw członkowskich i nie może być pokrywany z budżetu Unii. Na przedostatnim spotkaniu ministrów rolnictwa kilka krajów zgodziło się z argumentami Trybunału. W wypadku odrzucenia propozycji pomoc Unii dla najbiedniejszych ulegnie znacznemu ograniczeniu. Nie można do tego dopuścić. Co Komisja Europejska zamierza w tej sytuacji czynić?

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). - Señora Presidenta, como ponente del informe para la elaboración de una Directiva sobre los derechos de las víctimas de delitos, incluido el terrorismo, y como española que ha sufrido de modo directo la crueldad de la organización terrorista ETA, quiero agradecer al Presidente Buzek su apoyo a mi país y a sus víctimas.

Entiendo la satisfacción de muchos ante este nuevo comunicado de ETA, pero debo recordarles que aún no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque, a día de hoy, ni han entregado las armas, ni se han disuelto, ni han pedido perdón a sus víctimas.

También es importante que sus Señorías sepan que en España no tenemos que alcanzar ninguna paz entre dos bandos, porque no ha habido ninguna guerra. Mi hermano, Alberto Jiménez-Becerril, asesinado por ETA en Sevilla, junto a su mujer, no venía de la guerra: iba a su casa, donde le esperaban sus tres niños, que nunca más le volverían a ver. Tenemos la obligación de explicar a los hijos de mi hermano que sus padres eran mejores que quienes los asesinaron.

Si aceptamos un final sin vencedores ni vencidos, estaremos enseñando a esos niños que matando se consiguen objetivos políticos. Pido, pues, el apoyo de esta Cámara para que no se deje engañar por los terroristas de ETA y sus cómplices y escuche las voces sinceras de las víctimas, que lo único que quieren es la paz que nace de la justicia.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Anul acesta, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, a existat o lună, aprilie, când în România s-au născut mai puţin de 14 mii de copii.

Criza descurajează mulţi europeni, care astfel renunţă la a-şi întemeia o familie. Însă în România cauza principală este alta: în aprilie s-au împlinit 9 luni de la intrarea în vigoare a măsurilor anti-familie şi anti-natalitate ale Guvernului. Toate formele de sprijinire a familiei şi a creşterii copiilor au fost fie anulate, fie diminuate drastic, în schimbul unor economii infime la buget.

Nu există creşe, nu există suficiente grădiniţe, mamele care îşi doresc să se întoarcă la serviciu nu au niciun ajutor pentru îngrijirea copilului. Mai mult, peste o mie de şcoli au fost închise în ultimii doi ani, iar peste 15 mii de profesori şi-au pierdut locul de muncă. Accesul copiilor din zonele defavorizate la educaţie se face din ce în ce mai greu, iar abandonul şcolar creşte vertiginos.

Fac un apel către autorităţile europene să ia măsuri imediate.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Madam President, I rise to ask the President to intervene in relation to a shocking incident last week, when I was personally prevented from giving interviews by being physically ejected from a media area in connection with the forced eviction of Roma, or travellers, from a site called Dale Farm in Essex in my constituency. I ask the President to object in the strongest terms to the British authorities that a Member of this Parliament, who had properly informed the relevant local authority – Basildon Council – in advance, who had police permission to be present and who intended to speak to uphold the law and to condemn violence, should be prevented from exercising his freedom of expression.

In particular I ask the President to investigate whether there has been a breach of Article 2 of the Statute for Members of the European Parliament, stating that Members shall be free and independent; Article 8 of the Protocol on Privileges and Immunities, protecting Members in respect of opinions expressed in the performance of their duties; and Rule 6 of Parliament’s Rules of Procedure, which calls on the President of Parliament to uphold its integrity and secure the independence of its Members.

I do not ask the President to intervene in an area of political disagreement. I do ask him to recognise that, for a public authority to use its powers to enable the views of one political party to be heard and to inhibit those of another, is an unfair, unjustifiable and unreasonable interference in my rights, which should be defended by the Parliament of which I am proud to be a Member.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την καπιταλιστική κρίση και τη συντεταγμένη χρεοκοπία της Ελλάδας, το κούρεμα του χρέους που παζαρεύει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται για την ανακούφιση της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, αλλά για τον καταμερισμό των ζημιών που προσωρινά θα υποστούν ορισμένες τράπεζες και άλλα τμήματα του κεφαλαίου.

Για τον εργαζόμενο λαό σηματοδοτούν νέα σφοδρή επίθεση στη ζωή του. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι όσο βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση και τα αδιέξοδα της αστικής διαχείρισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ακόμη πιο αντιδραστική, πιο επιθετική ενάντια στους λαούς: ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής, του στρατηγικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 για τη μετατροπή των εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη της σε πολύ φτηνή εργατική δύναμη προς όφελος του κεφαλαίου.

Σ’ αυτές τις σκληρές συνθήκες, σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων είναι η ανάπτυξη των αγώνων του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος, όπως η μεγαλειώδης σαρανταοκτάωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 19 και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα, το οποίο, παρά τις προσπάθειες καταστολής και τις οργανωμένες προβοκάτσιες, αντιστέκεται, διεκδικεί και παλεύει κατά της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με λαϊκή εξουσία και μονομερή διαγραφή του χρέους.

Αυτό τον αγώνα στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και καλεί τους εργαζόμενους σε όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν μαζικά, αποφασιστικά, μαχητικά, ενισχύοντας την ταξική ενότητα και την ταξική αλληλεγγύη τους.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, tal como na Grécia, também em Portugal o Governo está a desenvolver uma grave ofensiva contra os direitos laborais e as funções sociais do Estado. Com o pretexto do cumprimento do memorando da Troika, o Governo português apresentou uma proposta de orçamento de Estado que é um ataque cerrado aos direitos dos trabalhadores, aos serviços públicos e às funções sociais do Estado: cortes salariais, aumento do tempo de trabalho, desvalorização da negociação colectiva, agravamento de impostos sobre bens e serviços de consumo geral e redução ou encerramento de serviços e apoios públicos essenciais em áreas tão importantes como a saúde, educação, protecção social, transportes e comunicações.

Tudo isto anuncia um grave desastre económico e social, por isso, sucedem-se as pequenas e grandes lutas dos trabalhadores e das populações que merecem a nossa solidariedade, como no passado fim-de-semana em Montemor-o-Novo, no Alentejo, na luta contra o encerramento, à noite, do serviço de urgência ou em Lisboa, onde mais de 10 000 sindicalistas e activistas realizaram um plenário nacional e um desfile com grande apoio popular. São lutas que vão prosseguir em diversos outros sectores, estando também já prevista uma greve geral para o dia 24 de Novembro. Daqui fica a nossa solidariedade e o apelo a todos para que o façam também.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bíonn an bás brónach i gcónaí agus bíonn sé brónach agus tragóideach nuair a gheibheann duine bás – de bharr timpiste nó galair nó sceimhlitheoireachta – agus do theaghlaigh, go háirithe nuair a chuireann duine lámh ina bhás féin, féinbhás.

Suicide has been with us at least since the time of Judas, and particularly since the economic recession it has become more prevalent across the European Union. I see the trend in my own country. However, we do not have any up-to-date or uniform statistics on it and I think it is time that the Commission and Eurostat addressed that issue across the EU so that we can bridge the knowledge gap and maybe come up with solutions to this unfortunate epidemic.

Why does the suicide rate vary so much from Member State to Member State, region to region and parish to parish, and by gender?

At the weekend I attended a funeral of a 32-year-old man, with two lovely children and a lovely wife, who had committed suicide. I think that we need to address this issue. I intend to write to the Commission and I would ask others to join with me in signing such a letter.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). - M-am întors de puţin timp din Tunisia unde, alături de alţi colegi, am participat la observarea alegerilor din această ţară, în cadrul misiunii conduse de colegul nostru dl Michael Gahler.

Aşa cum aţi aflat, probabil, a existat o participare foarte bună, o organizare impecabilă, şi aş vrea să subliniez, înainte de toate, valoarea de model a alegerilor din Tunisia. La scară regională, Tunisia reprezintă o referinţă - aici a început „primăvara arabă”, iar referinţa pe care o reprezintă alegerile va deveni, sunt convins, şi ea, un model.

Urnele au vorbit, rămâne ca partidele să construiască o guvernare, şi, pe de altă parte, evident, ca adunarea constituantă să producă un text care să susţină un stat de drept. Nu va fi uşor, aşa cum arată deocamdată lucrurile. Uniunea Europeană trebuie însă să susţină o Tunisie democratică.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). - Doresc să atrag atenţia asupra stilului discreţionar, clientelar şi nedemocratic de guvernare al dreptei aflate încă la guvernare în România.

Una din cele mai recente şi elocvente măsuri în acest sens o reprezintă direcţionarea evident arbitrară a banilor publici către primăriile conduse de reprezentanţii partidului de guvernământ.

În urma alocării de fonduri către primăriile cu datorii, peste jumătate din bani s-au îndreptat spre aleşii partidului democrat-liberal şi cred că este de datoria noastră să aducem în atenţie aceste cazuri care reflectă o atmosferă tot mai ostilă şi incorectă, în care reprezentanţii opoziţiei sunt, de asemenea, hărţuiţi, boicotaţi mediatic şi şantajaţi.

Doresc să adresez un apel instituţiilor europene să reacţioneze la aceste derapaje care ameninţă corectitudinea procesului pre-electoral şi a alegerilor de anul viitor din România.

Mulţumesc domnului Preda că a adus în atenţie alegerile din Tunisia; cred că în Uniunea Europeană în primul rând trebuie să spunem ceea ce gândim - şi să şi facem ceea ce spunem.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). - Vreau să vă spun că în România Traian Băsescu, preşedintele ţării, spune că liderii europeni pun povara crizei în spinarea statelor sărace. Acelaşi Traian Băsescu este cel care în România, împreună cu guvernul dumnealui, îi protejează pe cei bogaţi şi-i pun pe cei săraci să plătească factura crizei - aici mă refer la pensionari, la profesori şi doctori, în general la cei cu venituri foarte mici.

Ca să ieşim din criză, dacă vrem să găsim soluţii reale ca Uniunea Europeană să meargă mai departe şi să fie un proiect de succes, trebuie să descurajăm total ipocrizia, minciuna şi limbajul dublu. Avem nevoie de lideri europeni, aşa cum a spus şi doamna Creţu, care să spună ceea ce gândesc şi să facă ceea ce spun. Avem nevoie de onestitate pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru a ieşi din criză.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazábal Rubial (S&D). - Señora Presidenta, «cese definitivo»: dos simples palabras que tanto tiempo hemos estado esperando. Han sido demasiados asesinatos, demasiados secuestros, demasiados heridos, bombas, amenazas, insultos y Casas del Pueblo quemadas, y han sido demasiadas las veces que lo hemos tenido que soportar solos, incomprendidos, señalados, discriminados, ignorados y, a veces, olvidados.

Pero aguantamos, porque sabíamos que lo íbamos a conseguir, sabíamos que algún día acabaríamos con ETA, que el terrorismo nunca lograría conseguir nada. Han sido ellos los únicos responsables de estos cincuenta años de terrorismo, los que no han permitido a Euskadi vivir en paz y en libertad. Por eso no les debemos nada: ni a ETA ni a los que los han apoyado. En cambio, sí debemos mucho a todos aquellos que, a pesar de la tragedia, siguieron en Euskadi defendiendo la libertad.

Estos días se están mezclando muchos sentimientos: la tranquilidad de no volver a recibir una amenaza, el orgullo de saber que hemos estado donde teníamos que estar y, sobre todo, el recuerdo de las víctimas. Su memoria servirá para que esto nunca vuelva a ocurrir.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - Estamos a viver horas decisivas para o destino da Europa e se, perante os olhos de todos, a situação passou rapidamente de um problema dos gregos ou dos portugueses para um problema de grande dimensão europeia, a verdade é que a insuficiência das soluções apontadas e o seu atraso não têm produzido qualquer eficácia na rápida degradação da situação. A procura de soluções dirigidas para os Estados em detrimento de soluções verdadeiramente europeias permitiu que os mercados continuassem a especular sobre as dívidas soberanas e impôs prazos e ritmos absolutamente impossíveis que alguns Estados estão a procurar alcançar com medidas de uma brutalidade antes inimaginável aplicadas sobre pessoas, empresas e o sector público.

É absolutamente inadiável uma solução comum, encontrada já para o risco das dívidas soberanas europeias, que afaste a pressão dos mercados e a especulação e confira tempo para o ajustamento que é essencial realizar. Sem isso, o que teremos no fim serão países que continuarão sem meios para pagar aos credores, economias destruídas e muito, muito sofrimento.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI). - În ziua de 6 mai 2010, în sediul său de la Bruxelles, Parlamentul European a votat cu o majoritate zdrobitoare împotriva folosirii cianurii în minerit. Cu părere de rău, vă anunţ că regimul politic de la Bucureşti ignoră cu cinism rezoluţia votată de aproape 500 de membri ai Parlamentului European.

Am aflat recent ceea ce nu ştiam anul trecut: în Transilvania va fi amenajat un lac de acumulare a deşeurilor toxice cu o suprafaţă de 800 de hectare, iar beneficiarul firmei Gold Corporation, care încearcă să jefuiască 300 de tone de uraniu, 800 de tone de aur şi 2000 de tone de argint şi să comită nişte veritabile barbarii, este rechinul american George Soros.

Aud că preşedintele Comisiei pentru mediu a Parlamentului European, colegul Jo Leinen, va vizita România în luna noiembrie pentru a analiza această situaţie incalificabilă. Eu o invit şi pe doamne Doris Pack, preşedinta Comisiei pentru cultură, să vină în România şi să constate sacrilegiile care se pun la cale împotriva unui inestimabil patrimoniu UNESCO, în mod concret distrugerea a opt biserici, a nouă cimitire şi a 1700 de kilometri de galerii romane.

Opriţi Cernobîlul de la Roşia Montană!

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην εμπειρία που έζησα τις τελευταίες μέρες στην Τυνησία.

Μόλις επέστρεψα στο Κοινοβούλιο από την Τυνησία όπου ευρισκόμουν ως μέλος της αποστολής παρατήρησης στις εκλογές και θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ενθουσιασμού, ένα μήνυμα δημοκρατίας, καθώς και την υπέροχη ατμόσφαιρα και υποδοχή που επεφύλαξαν οι Τυνήσιοι στους ευρωπαίους παρατηρητές.

Είμαστε μια ομάδα υπό τον κύριο Albertini και επιθυμώ να μεταφέρω αυτό το κλίμα, όχι μόνο διότι ξέρω ότι το μοιράζομαι μαζί σας, αλλά και για να ζητήσω τη συμπαράσταση του Σώματος στην ευαίσθητη και δύσκολη περίοδο αποκατάστασης της δημοκρατίας.

Η Συντακτική Συνέλευση θα ξεκινήσει τις εργασίες της για να δημιουργήσει θεσμούς στην Τυνησία και καταλαβαίνετε ότι, σ’ αυτό το πλαίσιο, η συμπαράστασή μας – είτε πολιτική είτε εθνική ή οικονομική – θα είναι πολύ σημαντική.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

 

17. Töötajate liikuvuse edendamine (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Traian Ungureanu, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (2010/2273(INI) (A7-0258/2011).

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu, rapporteur. − Madam President, the free movement of workers is a very sensitive problem indeed. Ultimately it is going to shape the economic and social future of the European Union. As rapporteur I have to stress that we face a situation that is politically untenable and economically irrational. The free movement of workers cannot be accidental. It is a right that all the Member States have agreed upon. Yet we are witnessing a situation in which Member States are deciding to introduce or to re-introduce restrictions and are even suggesting that they could introduce more later on.

This is pure politics: national and electoral politics. The economics tell a very different story. For years, official figures – some of them from the Commission – proved that east European migrant workers did not generate unemployment and did not put under stress the welfare systems in their countries of destination. On the contrary, this European influx brought economic growth, which is generally accepted and evaluated at around 1% of GDP.

The idea of more Europe has been fashionable lately. Should we mean by this more Europe for fewer Europeans? Because we do have a single market for capital and goods, but we do not have a single market for labour.

What does this mean? This means that western companies can operate in the east, sometimes successfully, sometimes generating thousands of unemployed, while east European workers cannot seek a job in the west. And this is not all. The same countries that restrict east European workers, Romanians and Bulgarians in this case, are happy to hunt for the best of the best in eastern Europe: medical doctors, engineers, IT specialists.

This should be stopped. It is economically, politically and morally wrong. People will seek jobs as it is their right to do so. We have granted them this right. That is what my report supports. That is what the committee supported in its vote, and this is what I hope this House will support tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Илиaна Ивaнова (PPE). - Искам да поздравя и да благодаря на г-н Ungureanu за неговия доклад. Преди няколко дни организирахме и специално изслушване в Европейския парламент по темата мобилност на работниците. Чухме много различни гледни точки, включително и гласа на европейския бизнес.

Изводът, който аз си направих от това изслушване, е един: няма ясни доказателства, заради които да държим трудовите пазари затворени все още за български и румънски граждани. Искам да призова правителствата на страните членки, които все още налагат такива ограничения, да преосмислят своите позиции преди края на 2011 г., когато изтича вторият преходен период на ограниченията.

Сега е моментът да покажете своето истинско отношение към европейската интеграция, към един наистина работещ и отворен единен европейски пазар. Искам да се обърна специално към комисар Andor и Европейската комисия, да Ви помоля да бъдете наистина стриктни и обективни при анализа на доказателствата, които страните членки трябва да представят, ако желаят да продължат тези ограничения, да Ви кажа, че разчитаме на Вас, именно Вие да пазите една от основните европейски ценности – свободата и правото на труд за всички европейски граждани.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Pirmiausia dėkoju pranešėjui T. Ungureanu už šį svarbų pranešimą, kuriame atsispindi pagrindinė mintis, kad darbuotojų judumą – vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių – turime skatinti, tačiau tai turime daryti atsakingai. Kitaip sakant, turime skatinti visavertį, o ne bet kokį darbuotojų judėjimą. Skatindami žmones judėti turime jiems užtikrinti, kad jų kaip darbuotojų teisės nebus pažeidžiamos ir jie nebus svečioje šalyje išnaudojami. Būtent dėl šių priežasčių teisėsauga ir darbo inspekcijos įvairiose valstybėse privalo glaudžiau bendradarbiauti. Turime užtikrinti, kad žmonės, išvykstantys dirbti į kitas šalis nebūtų priversti švaistyti įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos ir darbo patirties ir dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą. Tam būtina ir toliau stiprinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą Europos Sąjungoje. Taip pat būtina įvertinti situaciją šalyse, kuriose migracijos mastai yra labai dideli dėl ekonominių ir socialinių priežasčių, ir tokias šalis palieka daug išsilavinusių kvalifikuotų darbuotojų. Tokia masinė emigracija ateityje šioms valstybėms gali kainuoti labai daug ir ekonomine, ir socialine prasme. Todėl noriu dar kartą paraginti Europos Komisiją ir čia esantį Komisijos narį ir valstybes nares ieškoti sprendimų šiai problemai spręsti jau dabar.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE). - Fru formand! Tak til ordføreren for hans betænkning. Jeg vil starte med at sige, at denne betænkning grundlæggende er sympatisk, og at den grønne gruppe kan bakke fuldt op om den. For det er rigtig, at retten til at bo og arbejde i et andet EU-land er en af EU's grundlæggende frihedsrettigheder, og den skal vi værne om og udbygge. Men vi vil gerne fra den grønne gruppes side introducere det begreb, der hedder "ordentlig mobilitet". For det er jo sådan i vores medlemslande - det ved jeg fra mit eget land Danmark - at der er store problemer med social dumping og pres på løn- og arbejdsvilkår. Vi ser forskelsbehandling af arbejdstagere, der kommer fra andre EU-lande, i forhold til de danske, og det er ikke acceptabelt. Jeg mener ikke, at vi som samfund kan acceptere en opdeling af vores arbejdsmarkeder og pres på løn- og arbejdsvilkår. Derfor er der brug for mere fokus på bekæmpelse af forskelsbehandling og social dumping. Medlemslandene må gøre mere for at håndhæve de nationale regler. Vi har brug for øget kontrol, mere oplysning, mere opsøgende arbejde og en konsekvent indsats fra EU's side for at sikre, at mobiliteten også bliver på ordentlige arbejdsvilkår.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Vážená paní předsedající, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví přispěl k této zprávě stanoviskem, jehož jsem byla navrhovatelkou. Volný pohyb pracovníků je bezesporu jedním z fundamentálních práv a svobod Evropské unie a přispívá k posílení ekonomické i sociální soudržnosti. V této oblasti byl již dosažen značný pokrok, avšak stále existují právní a administrativní překážky, které mobilitě v rámci Evropské unie brání.

Zpráva Komise o aplikaci směrnice z roku 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků ukázala, že transpozice samotné směrnice právě u rodinných příslušníků je méně uspokojivá. Je proto nezbytné, aby jednotlivci byli řádně informováni o jejich právech a možnostech včetně práv jejich rodiny. Zde bych chtěla hlavně zdůraznit, že při volném pohybu osob by měla být rodinným příslušníkům či partnerům, důležité slovo – partnerům –, poskytnuta stejná práva a poskytnuty přiměřené služby, jako jsou například zařízení péče o děti, školky, školy, zdravotní služby a další. Jsem proto ráda, že Výbor pro zaměstnanost stanovisko našeho výboru týkající se rodinných příslušníků do své zprávy zapracoval.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, neste debate não se pode ignorar a situação social que se vive nesta União Europeia, com cerca de um terço dos trabalhadores em situação precária, com salários baixos, com 25 milhões de desempregados, sobretudo jovens e mulheres, a quem está a ser negado um futuro com dignidade. É por isso que, neste contexto, falar de incentivo à mobilidade dos trabalhadores, em muitos casos, significa incentivar o dumping social, o agravamento da exploração de quem precisa de um emprego num país diferente do seu, mesmo sendo de países da União Europeia. Por isso, insistimos numa política de desenvolvimento e progresso social e no fim das políticas de austeridade que estão a agravar o desemprego, a pobreza e a exploração e que deixam os trabalhadores sem qualquer possibilidade de defesa da sua vida e das suas famílias.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Madam President, let me start by thanking the rapporteur, Mr Traian Ungureanu, for his report on promoting worker mobility within the European Union.

The Commission shares this House’s opinion of the positive impact of geographical mobility on Europe’s economies. Over the last 40-plus years, geographical mobility and the fundamental principle of freedom of movement for workers have contributed to European integration and the building of the Single Market. In addition, geographical mobility contributes to both employment and economic growth. This is particularly relevant at a time when high levels of unemployment coexist with labour shortages across sectors and regions.

Citizens must be encouraged and better informed if they are to undertake a cross-border career move with confidence. It calls, inter alia, for better knowledge of the job market situation. People need to know where the jobs are.

Anticipating and matching labour market and skills needs are a top priority for the EU. That priority has been followed up by practical action and the development of new tools like the Job Vacancy Monitor for example. These tools will also be helpful for the EURES network of European employment services.

EURES provides high-quality information, advice and recruitment services for workers and employers. It is a powerful resource available to the EU for promoting geographical mobility. EURES will be reformed next year to step up its matching and placement capacity and to develop mobility and employment in Europe, as the Commission announced in its communication ‘An Agenda for New Skills and Jobs’. The Commission will support targeted mobility schemes at EU level through EURES. One such scheme is Your First EURES Job. A preparatory version is currently under trial.

Despite the EU’s very extensive legislation in the area of free movement of workers, more effective channels of communication between mobile workers and state services are needed to give workers full access to information on their rights and obligations. To that end, I can inform you that, in response to your report, the Commission is assessing the advisability of adding an enforcement dimension to existing EU rules on equal treatment of mobile workers and what the best options for that would be.

The Commission has also given fresh impetus to Member State enforcement of the directive on freedom of movement for citizens (Directive 2004/38/EC) in response to concerns voiced on the topic. This rigorous policy of enforcement has produced substantial results: the majority of the Member States have amended their legislation – or announced their intention of amending it according to a clear calendar – to ensure full transposition of the Free Movement Directive.

The Commission is also committed to continuous monitoring of the Accession Treaties’ provisions with respect to the Member States which have opted temporarily to restrict free movement of workers.

In response to a request from Bulgaria and Romania on 20 June under the 2005 Act of Accession, before the end of this year the Commission will present a new report on the way in which the transitional arrangements on the free movement of workers from those countries have functioned. The report will analyse the post-enlargement migration flows, the main characteristics of the intra-EU mobile persons, and the economic and labour market impact. While any decisions to maintain restrictions on Bulgarian and Romanian workers in the third phase, from 1 January 2012, lie with the Member States, they will have to be notified to the Commission by the end of the year and be justified by serious labour market disturbances.

The Commission welcomes this own-initiative report and agrees with the House that reaffirming a fundamental Treaty principle and promoting geographical mobility is vital. Mobility is among the best ways of reducing skill mismatches and boosting our economies, particularly in the current context of high unemployment and very uneven economic growth. It therefore represents a key element of the Europe 2020 Strategy to which all Member States have signed up.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. Правото на всеки европейски гражданин да избира свободно къде да живее и работи в рамките на Европейския съюз е сред основните свободи, гарантирани от договорите.

За съжаление то се използва твърде рядко по причини, свързани както с езикови, социални и културни различия, така и с административни и правни спънки. От публикувания през 2008 г. доклад на ЕК става ясно, че мобилните работници от страните, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г., са оказали положително въздействие върху икономиките на държавите-членки и не са предизвикали сериозни затруднения на техните пазари на труда.

Днес, в края на 2011 г., обаче, българските и румънските граждани продължават да са изправени пред ограничения, наложени им от част от страните в Съюза. Очаквам в най-скоро време всички държави-членки да разрешат достъпа на българите и румънците до трудовия пазар. Смятам, че ограничаването на мобилността на работниците и служителите е вредно за конкурентоспособността на Европа. По този начин се стимулира сивата икономика, недекларирания труд и фиктивната самостоятелна заетост.

В настоящия период на икономическа криза мобилността на работниците би подобрила взаимодействието между предлагането и търсенето на работна ръка, допринасяйки за развитието на европейската икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. Nu putem avea o piaţă internă comună fără libera circulaţie a forţei de muncă. România şi Bulgaria se confruntă în continuare cu restricţii pe piaţa europeană a muncii. Aceste restricţii au o bază legală şi toate noile state membre au avut restricţii. La sfârşitul anului 2011 vom vedea câte state membre îşi vor exprima dorinţa să prelungească restricţiile pe piaţa lor de muncă pentru români şi bulgari. Cred că motivele acestor prelungiri în diferitele state membre sunt nefondate şi promovează într-un stil populist, nejustificat din punct de vedere economic, protejarea propriei pieţe a muncii. Dar statele membre se pot completa deoarece au anumite lacune profesionale în anumite sectoare. In acelaşi timp există în UE o piaţă a muncii la negru întreţinută de anumite state membre. Dacă s-ar aplica mult mai strict şi mult mai riguros legislaţia naţională, ar dispărea nevoia de restricţii pe piaţa muncii. Şi nu în ultimul rând, referitor la diferitele directive, precum Blue Card sau directiva pentru muncitorii sezonieri, care reglementează piaţa muncii europene pentru lucrătorii din state terţe, consider că o condiţie primordială pentru acele state membre care doresc sa aducă lucrători din state terţe, este să elimine mai întâi restricţiile pentru lucrătorii din interiorul UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. Doresc să îl felicit pe colegul Ungureanu pentru excelentul raport elaborat.

Libera circulaţie a lucrătorilor reprezintă un drept fundamental al Uniunii Europene. De aceea, este necesară o acţiune coordonată între instituţiile de la nivel naţional şi european, care să elimine toate barierele existente în calea mobilităţii lucrătorilor. Luând în considerare rolul vital pe care IMM-urile îl au pentru economia europeană şi contribuţia acestora la stimularea creşterii economice, ocuparea forţei de muncă şi coeziunea socială, trebuie să avem acţiuni concrete pentru dezvoltarea IMM-urilor, pentru ca acestea să poată să absoarbă forţă de muncă, în special din generaţiile mai tinere.

Creşterea numărului de şomeri în rândul tinerilor este alarmantă. Potrivit Eurostat, la nivelul Uniunii Europene numărul şomerilor cu vârste sub 25 de ani este de 5 139 000. Uniunea trebuie să vină în sprijinul acestor tineri, inclusiv prin multiplicarea proiectelor precum Portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă (EURES) sau „Zilele europene ale locurilor de muncă”.

Mobilitatea forţei de muncă în interiorul Uniunii Europene este un element-cheie în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru reformă și relansare economică. În acest context, este esențială îndepărtarea restricțiilor pe piața forței de muncă pentru cetăţenii români şi bulgari.

Consider că aceste restricții sunt discriminatorii şi excesive.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. Az Európai Unión belüli munkavállalók mobilitását már régóta potenciális problémaként kezeljük. Bár a szerződésekben a munkavállalók szabad mozgásának fogalma jelen van, a tagállamoknak joguk van átmeneti korlátozásokat bevezetni. Az ok majdnem mindig ugyanaz: bevándorlók áradata érkezik a szegényebb államokból a tehetősebb államokba, valamint a fogadó állam állampolgárai elveszíthetik munkahelyeiket. Ezek a félelmek azonban valótlanok. A munkavállalók mobilitása jótékony hatással van az EU egészére nézve.

Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy nagyon alacsony számú munkavállaló él a mobilitás adta jogával. Szükségünk van a nemzeti és az uniós szabályozások mihamarabbi összehangolására. A meglévő európai uniós stratégiákat hozzá kell igazítani a munkavállalói mobilitás hatásaihoz és a kkv-k erősödő szerepéhez. A kkv-k bevonása a folyamatba kulcsfontosságú, mivel fejlődésük garantálja a munkahelyteremtést.

Kiemelt fontosságú továbbá a tájékoztatás és a tudás jelentősége. Nagyon sok tagállamban nem megfelelő a tájékoztatás jelenlegi szintje. A munkavállalói mobilitást erőteljesebben kell támogatni, a tájékoztatáshoz pedig valamennyi érintettnek könnyedén hozzá kell férnie. Nagyobb erőfeszítést kell tenni az oktatási programok terén is. Hangsúlyozni kell az oktatáspolitikák összehangolását és a diplomák elismerésének felgyorsítását, hogy nagyobb eséllyel alakuljon ki egyetértés abban, hogy miként kell felkészíteni az aktív lakosságot a piac változásaira és az ott uralkodó versenykényszerre.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. Právo na voľný pohyb za prácou je jedným z najdôležitejších práv obyvateľov EÚ. Bohužiaľ je s mobilitou spojených ešte mnoho problémov, ktoré sa práve my musíme snažiť pre našich občanov eliminovať, aby táto výsada fungovala v ich prospech aj v praxi. V prvom rade je dôležitá spolupráca všetkých príslušných úradov a orgánov medzi jednotlivými členskými krajinami, koordinácia ich aktivít a skvalitnenie kontrolných mechanizmov a inšpekčných služieb. Mobilní pracovníci sa stále stretávajú s obrovskou diskrimináciou a zneužívaním ich práv. Preto musíme zabezpečiť, aby mali prístup k dostatočným informáciám o svojich právach, povinnostiach a možnostiach týkajúcich sa práce a pobytu v zahraničí a aby mali patričnú právnu a sociálnu ochranu. Musíme sa snažiť vytvoriť takú legislatívu, ktorá im zabezpečí rovnaké práva ako domácim vrátane práva rovnakej mzdy, práva štrajkovať, podnikať za rovnakých podmienok, mať so sebou v cudzej krajine rodinu, ktorá ma taktiež prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, atď. Tiež vysoko pozitívne hodnotím a podporujem vytváranie programov podporujúcich mobilitu, ako sú napr. Erasmus a rôzne twinningové programy. Mobilita v rámci EÚ je i v týchto časoch krízy pre našich občanov veľmi motivujúca, je už len na nás, aby sme im vytvorili a zabezpečili čo najlepšie podmienky.

 

18. Teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Małgorzata Handzlik, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, sul processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi (2011/2085(INI)) (A7-0324/2011).

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik, sprawozdawca. − Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Mam dzisiaj zaszczyt zaprezentować Państwu sprawozdanie dotyczące procesu wzajemnej oceny w dyrektywie usługowej. Jak wiadomo Panu Komisarzowi Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest żywotnie zainteresowana stanem prac i wynikami wdrożenia dyrektywy usługowej, dyrektywy, którą uważam za jeden z ważniejszych aktów legislacyjnych ostatnich lat. Dlatego też z ogromnym zainteresowaniem przyjrzeliśmy się procesowi wzajemnej oceny i jego wynikom oraz propozycjom dalszych działań mających na celu wzmocnienie unijnego rynku usług.

Sprawozdanie na temat procesu wzajemnej oceny dotyka w szczególności trzech kwestii: po pierwsze – doświadczeń związanych z procesem wzajemnej oceny w dyrektywie usługowej; po drugie – skupia się na wynikach i działaniach następczych, jakie należy podjąć, aby pogłębić wspólny rynek usług; po trzecie – koncentruje się na procesie wzajemnej oceny jako narzędziu do zastosowania w przyszłych instrumentach politycznych.

Komisja IMCO uważa, iż sprawozdanie wzajemnej oceny należy uznać za cenną formę współpracy. Umożliwił on bowiem administracjom państw członkowskich zapoznanie się z wdrożeniem dyrektywy usługowej w innych państwach i przyjętymi rozwiązaniami. Proces wzajemnej oceny to także ogromne kompendium wiedzy, które daje nam pełniejszy, choć jeszcze nie do końca pełny obraz sytuacji na rynku wspólnotowym po wdrożeniu dyrektywy usługowej. Dlatego też uważam, iż zastosowanie procesu wzajemnej oceny w innych obszarach politycznych należy uznać za wskazane. Jednakże z uwagi na czasochłonność tego procesu i ogromne nakłady pracy należy instrument ten stosować selektywnie, zawsze w oparciu o analizę indywidualnych przypadków i w odniesieniu do kluczowych przepisów. Naszym zdaniem zwiększyć należy także przejrzystość całego procesu chociażby poprzez regularne informowanie zainteresowanych stron na temat przebiegu dyskusji.

W sprawozdaniu odnosimy się i udzielamy poparcia dla dalszych kroków, które Komisja Europejska proponuje w oparciu o proces wzajemnej oceny. Panie Komisarzu, w pracy nad sprawozdaniem cały czas nie zapominaliśmy, iż pierwszym i najważniejszym priorytetem w budowaniu jednolitego rynku usług jest pełne i kompleksowe wdrożenie dyrektywy usługowej we wszystkich państwach członkowskich. Niestety na dzień dzisiejszy, prawie dwa lata od wdrożenia dyrektywy, nie osiągnęliśmy jeszcze tego etapu. Parlament Europejski chce być regularnie informowany o przebiegu prac nad wdrożeniem. Uważamy ponadto, iż Komisja Europejska powinna podjąć kroki wobec państw członkowskich w celu wyegzekwowania wdrożenia.

Ze szczególnym zainteresowaniem oczekujemy sprawozdania na temat ekonomicznej oceny wdrożenia dyrektywy oraz jego wpływu na funkcjonowanie rynku usług. Chcemy zobaczyć, czy oczekiwane przez przedsiębiorców oszczędności wynikające z wdrożenia dyrektywy mają miejsce, gdzie należy dokonać zmian, a gdzie oczekiwania zostały przeszacowane. W czasach, w których najgorętsze debaty dotyczą budżetów narodowych i konieczności redukcji wydatków nie możemy pozwolić sobie na utratę możliwości, jakie daje dyrektywa, zwłaszcza, że 9 na 10 nowych miejsc pracy w gospodarce unijnej tworzonych jest przez sektor usług.

Uważam, iż więcej uwagi należy poświęcić dalszym działaniom ukierunkowanym na poprawę funkcjonowania wewnętrznego rynku usług, skupiając się w szczególności na tych obszarach, które mogą przynieść największą wartość dodaną. Musimy także przyjrzeć się uważnie stosowaniu klauzuli swobodnego świadczenia usług. Panie Komisarzu, tym sprawozdaniem komisja IMCO chce dać wyraz zaangażowania w proces wdrażania i monitorowania dyrektywy. Jeszcze raz pragnę podkreślić, iż najważniejsze na obecnym etapie jest zapewnienie, iż przepisy dyrektywy są wdrożone i poprawnie stosowane, a pojedyncze punkty kontaktowe w pełni operacyjne.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Implementarea integrală a Directivei privind serviciile joacă un rol esenţial în menţinerea competitivităţii UE pe plan mondial. În acelaşi timp, o piaţă unică a serviciilor cu adevărat integrată va contribui la stimularea creşterii economice. Ţin să precizez că serviciile sunt responsabile pentru mai mult de două treimi din PIB-ul şi locurile de muncă la nivel european.

Este necesar ca UE să încurajeze statele membre pentru a identifica şi înlătura lacunele legislative care ar putea constitui obstacole nejustificate în calea bunei funcţionări a pieţei serviciilor.

În România, de exemplu, vor fi efectuate teste de performanţă în sectoarele turismului, afacerilor şi construcţiilor. Totodată, punctul de contact unic electronic vizează facilitarea accesului la informaţii privind intrarea pe piaţa serviciilor din România.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Precum spunea şi doamna raportoare, nouă din zece locuri de muncă în Uniunea Europeană sunt ocupate în domeniul serviciilor. Acest lucru reprezintă clar forţa motoare a economiei Uniunii Europene, generând aproximativ două treimi din produsul intern brut comunitar.

Avem nevoie de o piaţă unică a serviciilor cu adevărat performantă şi care să funcţioneze ca un instrument–cheie pentru generarea creşterii economice şi a locurilor de muncă şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii globale a Uniunii.

Din păcate, mai rămân încă multe de făcut pentru buna funcţionare a pieţei unice a serviciilor şi consider că trebuie sporit aici rolul administraţiilor naţionale, regionale şi locale în statele. De asemenea, trebuie intensificat dialogul cu acestea şi, în acelaşi timp, trebuie intensificat dialogul cu regiunile şi autorităţile publice locale.

Procesul de evaluare reciprocă este un instrument valoros pentru identificarea obstacolelor rămase. Aceasta este o responsabilitate comună, iar succesul acţiunilor propuse va fi dat de angajarea tuturor instituţiilor şi părţilor relevante în acest proces.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Podľa správy Komisie deväť z desiatich pracovných miest vzniká práve v sektore služieb. Fungujúci jednotný trh služieb je preto naozaj kľúčový, ak chce byť Európska únia konkurencieschopná na svetovom poli. V súčasnosti sa Európska únia a jej členské štáty zmietajú vo veľkej kríze, nezamestnanosť neustále stúpa a vznik nových pracovných miest je neistý. Je preto nutné, aby boli všetky nástroje jednotného trhu plne implementované vo všetkých členských krajinách a zároveň aby boli všetky aspekty fungujúce, ako napríklad body jednotnej zmluvy. Proces vzájomného hodnotenia je nástrojom, ktorý je založený na dôkladnom zhodnotení regulačného rámca pre služby. Iba takýto vzájomný hodnotiaci mechanizmus bude schopný zabezpečiť, aby jednotný trh v rámci Únie fungoval tak, ako má.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Vytvorenie jednotného trhu služieb bolo jedným zo základných kameňov európskeho projektu už od jeho počiatku. Jednotný trh služieb nebol koncipovaný ako samoúčelný. Je nástrojom na zlepšenie každodenného života a prosperitu európskych podnikov, ale aj občanov členských štátov Únie. Obrovský potenciál, ktorý ponúka, treba využiť ako páku na vytvorenie udržateľného rastu a pracovných miest, na rozšírenie možností výberu pre spotrebiteľov a na poskytovanie nových príležitostí podnikom. Toto všetko platí niekoľkonásobne práve teraz v období krízy.

V procese vzájomného hodnotenia sa napríklad ukázalo, že členský štát, v ktorom sa služba poskytuje, často ukladá cezhraničným poskytovateľom služieb poistné povinnosti. Deje sa tak bez ohľadu na skutočnosť, že daný poskytovateľ môže byť už primerane poistený v mieste zriadenia činnosti. To spôsobuje značné problémy pri cezhraničnom poskytovaní služieb v sektoroch, ako napríklad služby pre podniky alebo stavebníctvo. Chcela by som teda požiadať Komisiu, aby zvážila, či sa takéto zábrany, ktoré ešte stále v súčasnosti existujú, nedajú pre budúcnosť, aj pre lepšiu prosperitu európskych podnikov, ale aj lepšiu efektivitu v poskytovaní služieb pre obyvateľov členských štátov, odstrániť.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, la creación de un mercado de servicios integrado y desarrollado no es solo una de las piedras angulares del proyecto europeo, sino que es esencial para el crecimiento y el empleo.

El proceso de evaluación recíproca previsto en la Directiva se ha revelado como un instrumento útil. Primero, para clarificar ciertas situaciones ambiguas que persisten todavía; segundo, para evaluar si las medidas han sido adoptadas por los Estados miembros y se aplican con arreglo al espíritu de la Directiva; y tercero, para facilitar y hacer extensivo el uso de las buenas prácticas.

Pero se ha puesto de manifiesto que persisten numerosas barreras nacionales que frenan, sobre todo, el crecimiento de los servicios profesionales entre empresas, y que es necesario velar por la aplicación completa y adecuada de las disposiciones de la Directiva.

Señorías, la adopción de la Directiva de servicios marcó un hito en la construcción europea, pero el proceso de evaluación recíproca nos ha mostrado que todavía tenemos un largo camino por recorrer.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, lamentamos que se continue a insistir na liberalização dos serviços a nível da União Europeia sem ter em conta o agravamento do fosso entre as economias dos Estados-Membros. Em geral, liberdade de estabelecimento significa que os grupos económicos e financeiros dos países mais desenvolvidos se vão instalar com mais facilidade nos países de economias mais frágeis, contribuindo para a destruição de milhares de pequenas e médias empresas e do emprego, como está a acontecer em Portugal, em diversos sectores, designadamente na área do comércio e serviços, na área das grandes superfícies e noutros sectores. Por isso, desafiamos a Comissão Europeia a repensar a sua estratégia sobre a liberalização dos serviços, de modo a salvaguardar o emprego e o desenvolvimento dos Estados-Membros de economias mais frágeis.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Madam President, the report on the mutual evaluation process of the Services Directive provides new evidence of the main role played by the European Parliament on this important issue, a central role both during the negotiation of the directive and the transposition period.

This report is, for me, an essential contribution to the full implementation and the good quality of the Services Directive in all Member States. I would like to thank the rapporteur, Ms Małgorzata Handzlik, for the relevance of her analysis and the strong messages delivered by this report. I would also like to thank the shadow rapporteurs, especially Ms Evelyne Gebhardt, who did impressive work in her report on the implementation of the Services Directive adopted in February, and of course throughout negotiations on the directive, as well as the Chair, Mr Harbour.

Your report highlights the importance of fully implementing and operating all aspects of the Services Directive, whether they are legal or practical aspects. I welcome this. We do not only need an adaptation of the national legislation, we must also ensure that the one-stop shops are fully operational. The report points it out clearly.

The report also introduces a strong signal with respect to the next steps in developing the internal market for services. The Services Directive has already brought a tangible success, but the internal market for services is not complete. There is still untapped potential. That is why we must move forward and your report contributes to this goal.

I welcome your support for the actions proposed by the Commission in its communication of January 2011 on the results of the mutual evaluation process. The results show that we must take more into account the needs and practical problems of users of the internal market, our citizens and our businesses. Which tools should we use to achieve this goal?

Together with the Member States the Commission has launched a review of the consistency of EU rules on the ground. The Community instruments often operate simultaneously and their implementation may lead to practical difficulties. Thus an architect based in Belgium who works for clients in the Netherlands may be subject, depending on the situation, to the Services Directive, the directive on professional qualifications, the directive on electronic commerce and many other instruments.

In cooperation with national administrators, we are currently conducting a performance test or consistency test on these rules. These tests are performed on the basis of case studies in three key sectors: construction, tourism and business services. I am determined to keep Parliament and notably the Committee on the Internal Market and Consumer Protection closely informed of progress in the coming months.

On the basis of the outcome of the benchmark, the Commission will propose concrete actions in 2012 in order to ensure a better functioning of the internal market. In addition, we will look closely at the specific barriers identified during the peer review. Thus the requirements limiting the choice of legal form or requirements relating to the ownership of capital can be an impediment to the growth of service activities, domestically and cross-border. Such restrictions often apply in sectors with high added value, which are an important source of growth and skilled jobs – lawyers, engineers, tax advisers, architects and so on and so forth. They can prevent the development of innovative business models without even being necessary for the protection of consumers or workers.

The Commission will assess the impact on the ground of these requirements and decide by 2012, if possible, whether specific initiatives should be launched. We will also carry out a study of the economic effects of the implementation of the Services Directive based on the result of the work achieved by the Member States. Your report shows the importance that Parliament attaches to the achievements of such a study. I would like to present the results of the study to you personally early in 2012.

Finally, concerning the mutual evaluation of the working method, we know that it is an essential tool in the context of the Services Directive; the scope is very broad and involves profound changes in national legislation. This is without any doubt a tool of the future, but I agree with you that a case-by-case analysis is required before applying this methodology to other legislative tools. We must be pragmatic. I count on the continuous support of Parliament to maintain the dynamics created by the implementation of the Services Directive.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. A szolgáltatási irányelv végrehajtása jelentős lépés a szolgáltatások egységes piacának jobb működése felé. Meglátásom szerint azonban vannak még további teendők! A kölcsönös értékelés főbb megállapításaiból kitűnik, hogy a Bizottságnak további lépéseket kell tennie, hogy lehetővé tegye az európai gazdaság számára a szolgáltatások egységes piacában rejlő potenciál teljes mértékű kiaknázását.

Annak érdekében, hogy a teljesítményértékelés valósághű és hasznos áttekintést nyújtson a szolgáltatások belső piacának működéséről, figyelembe kell venni a szolgáltatási irányelven kívüli egyéb uniós eszközöket is. Üdvözlendő, hogy a Bizottság is hasonló álláspontot képvisel, így a teljesítményértékelés nem lesz absztrakt, ugyanis konkrét szektorok és tevékenységek alapján végzik el, amelyek illusztrálják, hogy hogyan működik az egységes piac és mely területeken maradnak fenn továbbra is problémák.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatási szektorban fennálló korlátok és az azokra alkalmazandó jogalkotási eszközök gyakran átfogó jellegűek, a teljesítményértékelés a horizontális jellegű kérdések azonosítása szempontjából is hasznos.

Hangsúlyozandó, hogy a teljesítményértékelésnek minden esetben lehetővé kell tennie szektorspecifikus következtetések megfogalmazását a szolgáltatások egységes piacának működéséről, és adott esetben azonosítania kell a más fellépések iránti igényt, ideértve szükség esetén a jogalkotási intervenciót is.

Zárszóként szeretnék gratulálni az előadónak és köszönetet mondani az alapos munkájáért és a nyitottságáért. Úgy gondolom, hogy ennek a munkának egy nagyszerű jelentés lett az eredménye.

 

19. Alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Diana Wallis, a nome della commissione giuridica, sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (A7-0343/2011).

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, rapporteur. − Madam President, in this instance alternative dispute resolution is said to be about civil and commercial matters, but it concentrates mainly on consumer issues. What we are talking about is delivering access to justice and, by doing so, finding a way of encouraging cross-border transactions, because at the moment – and this has in fact been the case for many years now – there are too many fears about enforcement of rights. Traditional justice is complicated, slow and expensive.

At a time when we need to encourage cross-border commerce and transactions, we need to find a new culture of civil justice: one that is different, one that is quicker, cheaper and more conciliatory, and one that brings results.

For many years now a loose network of ADR providers has been in existence, coordinated through the Commission: ‘EEJ-Net’ and ‘FIN-Net’. They have been successful in their way but they are not enough. They do not answer the question that most citizens will have. When they want justice, they know where their local court is. They do not know where their local ADR system is. We need to make sure that the systems that exist are given publicity. We need to make sure that there is an overall system to ensure that every consumer can reach an ADR system to solve a dispute. We need to ensure that the systems that do exist are of good quality, that training is provided to those providing ADR, and that the quality is independently monitored.

So, that is the direction we want to go in. However, we do not only want ADR: we also want ODR, online dispute resolution. People are buying online across borders: they should also be able to settle their disputes online. But this should not be limited to activity in one area of consumer disputes. There should be joined-up thinking with regard to other Community instruments such as the proposal for a contract law – now called sales law – and proposals for collective redress. All of these things deserve to have an ADR element.

Alternative dispute resolution should be about a new form of cross-border European justice, a change of culture for the 21st century. It should go across the board, but what would be most important at the moment is to deliver that change in relation to consumer and SME cross-border transactions. We should do that and do it as a priority and I think this Parliament looks forward to seeing the Commission’s proposal before the end of this year.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Köszönöm, Elnök asszony! Az alternatív vitarendezési eljárás mára meghatározott társadalmi, jogi és gazdasági technikává vált. Nélkülözhetetlen az igazságszolgáltatás a környezetvédelem, a munkaügyi és nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén.

Egy biztonságosabb és hatékonyabb uniós rendszer érdekében készült a Jogi Bizottságban Wallis asszony jelentése. Az eljárások egyre növekvő száma arra utal, hogy szükség van a jogi keret összehangolására az Unión belül. A jogbiztonság és a fogyasztók jogainak védelme erősödhet egy átláthatóbb és európai szinten koordinált rendszerben.

Az alternatív vitarendezés kötelezővé tételénél fontosabb a tagállamok, illetve az illetékes szakmai szervezetek intenzívebb uniós szintű kommunikációjának és együttműködésének elősegítése. Az állampolgárok és a kis- és középvállalkozások megfelelő tájékoztatása a vitarendezési lehetőségekről jelentős energiát és költségeket takaríthat meg a társadalom és gazdaság számára egyaránt. A tagállami szinten meglévő garanciák mellett az egységes piacon belül az EU feladata, hogy 27 állam számára biztosítsa az alternatív vitarendezés adta előnyöket.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Paní předsedající, dlouhodobě podporuji alternativní řešení sporů, ale s jednou velkou výhradou, a tou je zařazení rodinných věcí do rozsahu tohoto návrhu. Tato oblast patří do kompetencí členských států s ohledem na národní tradice. Navíc složité rodinné spory zahrnující i spory o výchovu dětí by měly být rozhodovány vyškolenými a specializovanými soudci pro tyto otázky a EU by neměla zasahovat do této oblasti.

Ovšem vítám rozvoj systému alternativního řešení sporů v občanských a obchodních věcech, zejména řešení spotřebitelských sporů, jelikož tento systém nabízí levnější, rychlejší a praktické řešení. Tyto systémy mají být budovány jako internetové a v prvním stupni jako plně automatizované, aby byly atraktivní i pro podnikatele, a také mají splňovat princip nestrannosti, transparentnosti, efektivity a spravedlnosti. Již dříve jsem upozorňovala, že je třeba využít zkušeností například systému řešení internetových EU domén.

Závěrem zdůrazňuji, že by Komise měla důrazně apelovat na takové státy, jako je i Česká republika, kde dosud systémy alternativního řešení sporů nejsou plně funkční.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Doresc şi eu să o felicit pe doamna Diana Wallis pentru redactarea acestui raport în contextul strategiei Europa 2020.

Consider că accesul consumatorilor şi al IMM-urilor la mecanisme de soluţionare alternativă a litigiilor este esenţial pentru consolidarea pieţei unice. Aceste instanţe asigură confidenţialitatea şi rapiditatea rezolvării disputelor în condiţii financiare mai bune decât în sistemul judiciar.

Subliniez că, deşi curţile de arbitraj comercial sunt pe deplin funcţionale în statele membre, ele soluţionează în special litigii de drept naţional. Cauza acestui fenomen este lipsa de armonizare legislativă la nivel european. Astfel, este dificilă rezolvarea unei dispute în cadrul mai multor sisteme de drept.

Susţin, astfel, elaborarea unui cod de bune practici în privinţa contractelor standard. Acestea ar facilita utilizarea mecanismelor alternative, mai ales pentru litigiile internaţionale de o valoare scăzută.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho molto apprezzato nella relazione della collega Wallis sui metodi alternativi di soluzione delle controversie, il fatto che auspichi un'agenda generale per una giustizia per la crescita trasversale a tutti i settori, che vada oltre le liti fra consumatori e produttori, includendo transazioni civili e in particolare le controversie familiari.

Ritengo infatti che la mediazione familiare e un pronunciamento forte dell'Europa in questo campo sia un fatto di grande importanza, considerando il numero crescente di conflitti a seguito, in genere, di separazioni e divorzi nell'Unione europea, con il relativo estendersi delle controversie fra coniugi spesso di diversa cittadinanza, che ricadono poi pesantemente sui figli.

L'esperienza di molti paesi dimostra che l'istituto del mediatore familiare, come persona neutrale cui rivolgersi liberamente, aiuta i partner a trovare intese mutualmente accettabili con accordi scritti da presentare al giudice per l'omologazione. Va perseguito quindi con decisione questo obiettivo in sede comunitaria, pur nel rispetto della sussidiarietà, alla luce anche del regolamento dell'Unione europea del 2005 in materia di responsabilità parentale, anche per rafforzare la tutela transfrontaliera, con particolare riferimento alla sottrazione dei minori e al ruolo del mediatore del Parlamento europeo.

Auspico quindi che la Commissione, nella sua proposta legislativa, contempli anche questo aspetto nell'indirizzo agli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Prístup k spravodlivosti je jedným zo základných práv. Snahou súdnych procesov a rovnako aj alternatívnych spôsobov riešenia sporov je vyvinúť také úsilie, ktoré by viedlo k obnove právneho zmieru, respektíve k vyriešeniu sporov medzi stranami. Alternatívne riešenie sporov pomáha spotrebiteľom a obchodníkom vyriešiť konflikty prostredníctvom tretej osoby mimosúdnou cestou, a tak, najmä z hľadiska nákladov, stáva sa efektívnou alternatívou k súdnemu procesu.

Je škoda, že poznatky a informovanosť občanov členských štátov Únie o samotnej existencii systémov a alternatívnych riešeniach sporov je pomerne nízka. A len nepatrné percento občanov vie, ako samotnú sťažnosť orgánu alternatívneho riešenia sporov treba predložiť. Domnievam sa teda, že je potrebné pričiniť sa o osvetu v zmysle informovania verejnosti o možnom riešení sporov i pomocou takýchto mechanizmov, ako sú alternatívy k súdnemu konaniu. Ponúkajú totiž možnosť vyhnúť sa priamemu konfrontačnému prístupu a zároveň dávajú možnosť na riešenie sporu, ktoré je výhodným pre obe strany.

Je však nutné snažiť sa o vyvážený prístup, ktorý na jednej strane zohľadňuje rozsah kompetencií systémov alternatívneho riešenia sporov a spravodlivé postupy a konanie voči zainteresovaným na strane druhej.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Podporujem myšlienku hľadania dohody. Považujem za prospešné, ak sa za účelom zvýšenia právnej istoty zjednotia postupy pri alternatívnom riešení obchodných a majetkových sporov. Spotrebitelia i podniky určite ocenia snahu Komisie a Parlamentu o neustále vylepšovanie mechanizmu hľadania dohody mimosúdnou cestou. Prináša to úžitok obidvom stranám.

Chcem však upozorniť, že rodina, ktorá sa spomína v názve správy, nespadá do kompetencie Únie a jej inštitúcií. Rovnako ako kolegyňa Roithová som názoru, že je to veľmi citlivá otázka, ktorá vyžaduje rešpektovanie rôznych národných tradícií a spoločenských podmienok. Jeden štandard tu nestačí. Spomeňme si problémy, aké vyvolala snaha riešiť na európskej úrovni medzinárodný rozvod, a zamyslime sa nad tým, že v procese mediácie sporu medzi dvoma rodičmi vlastne nemá kto zastupovať samotné dieťa.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Alternatívne riešenia sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciach sa v mnohých prípadoch môžu stať pokojnejšou, lacnejšou a rýchlejšou formou vyriešenia sporov. Preto je dôležité, aby európska verejnosť bola dobre informovaná o príslušných legislatívnych rámcoch, ako aj o možnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Najmä nariadenie, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou, a smernica o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach dávajú spoločný európsky základ pre cezhraničné a vnútroštátne alternatívne riešenia sporov.

Súhlasím s názorom, že dobrá informovanosť verejnosti aj podnikov o výhodách alternatívneho riešenia sporov napomôže výraznejšie rozšírenie týchto metód a odbremení súdy najmä od riešenia spotrebiteľských a rodinných sporov.

Využitie mimosúdnych možností riešenia rodinných sporov, ktoré umožňujú znížiť psychologickú záťaž u sporiacich sa partnerov, ako aj u detí, je iste lepšie riešenie ako dlhotrvajúci spor s dokazovaním a svedkami. Aj preto má zmysel podporovať uplatňovanie solídnych alternatívnych riešení sporov na všetkých úrovniach.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, the Commission welcomes the support on alternative dispute resolution (ADR) for consumers and businesses and we also welcome your suggestions concerning the Commission’s legislative proposal on ADR for consumer disputes. The Krakow Declaration, which the Single Market Forum adopted earlier this month, repeated this call.

ADR is also one of the 12 proposals in the Single Market Act. My colleague Commissioner Dalli will be putting forward two legislative proposals which are scheduled for adoption by the Commission on 23 November: one for a framework directive on ADR for business-to-consumer (B2C) disputes; and one for a regulation on online dispute resolution. The directive will ensure that consumers and traders can access ADR schemes for any dispute between them, and the regulation will establish an EU platform for disputes related to cross-border online transactions between consumers and traders.

These proposals will be the first bricks for the construction of an effective out-of-court redress system. The Commission is also aware, as your report states, that we have to deal with business-to-business (B2B) dispute resolution, particularly for SMEs.

During the Commission consultation on B2C disputes, stakeholders were very clear: they expressed a preference for a different type of instrument to apply to B2B disputes, catering for them more specifically. Therefore the Commission is at present examining different types of ADR, including arbitration work, in particular in the cross-border context of B2B disputes. We are at a very early stage of information gathering and we will examine all possible problems which could hinder businesses, in particular SMEs. However, we would welcome all proposals on this while we are working on it. If the outcome of the work is positive, as I believe it will be, I will ultimately come forward with a proposal.

Concerning the Mediation Directive, it is a viable option of ‘first resort’, particularly – as has been mentioned – in family law cases where the parties cannot settle their conflict themselves and going to court may unnecessarily escalate their dispute. Mediation may lead to fast and cheap results.

The Mediation Directive has applied everywhere except in Denmark since 21 May 2011. This directive can be applied to civil and commercial matters, including family matters and disputes between businesses and consumers. The only exclusion is where parties are not free to decide on their rights and obligations under the applicable law.

The Commission welcomes Parliament’s support for the key provisions in the Mediation Directive, which should also apply to other ADR schemes. Independence, impartiality, confidentiality, the effects on prescription and the enforceability of agreements are to be regarded as common standards for all kinds of ADR.

Specifically concerning the Mediation Directive, following the opening of pre-infringement proceedings in July 2011 against nine Member States which were late in transposing the Directive, today 20 Member States have notified the Commission of national measures for implementing it. I am continuing to follow carefully the situation in the other Member States.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

 

20. Maailmamajanduse juhtimine (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Gunnar Hökmark, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla governance economica mondiale (2011/2011(INI)) (A7-0323/2011).

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, rapporteur. − Madam President, we stand before a number of crucial meetings for the European economy as well as for the global economy: this week the European Council and next week the G20 meeting in Cannes.

This report aims to present the European Parliament’s position ahead of the G20 meeting. It is a meeting that will take place at a time of severe and difficult economic times all over the world, not least in our part of the world.

It is also a meeting that will deal with the fact that the world economy is characterised by imbalances that can easily be described as countries with surpluses and those with deficits. But, behind that, lies the fact that we have a number of emerging economies that have contributed to changing the global economy and have defeated poverty in large areas of the world.

However, there are still a number of countries in poverty who need more growth and more opportunities. We can see the fact that currency policies in some major economies are contributing to the imbalances. We can see that the lack of competitiveness in a number of other countries is also adding to this. We need to achieve a balance at global level, and that requires global governance and proper institutions.

First of all, I think we need to be aware of the fact that in countries and regions with a lack of competitiveness we need new policies and reforms. But at the same time we need to ensure that we have a flow of trade with these emerging economies which are currently protecting themselves with artificial currency policies.

The report has very broad support in the Committee on Economic and Monetary Affairs, and I would like to forward my thanks to the shadow rapporteurs, who have made broad compromises possible. We underline the need to tackle structural misalignments and thereby the prime causes of the current imbalances.

We need to ensure that we have responsible monetary policies at global level, and we need to achieve currency policies that are convertible and open up more trade possibilities between the countries with surpluses and those with deficits.

But it is also important to look at the institutional set-up. The more we want global governance, the more need there is for accountability, transparency and legitimate institutions.

We think it goes without saying that the G20 is one of the most important structures. But it is also important that we achieve more global participation, better implementation of decisions and a higher level of transparency. Here we also underline the importance of the IMF and the WTO because, within a better structure, decisions and discussions in the G20 can also achieve legitimacy and transparency by being implemented in the IMF.

In the report we underline the need for the European Union to be able to speak with a strong voice, and we underline the need for the European Union to contribute to strong global governance and strong global leadership and to make sure that we are adapting international global institutions to the realities of today.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, first of all congratulations to our colleague Mr Hökmark for his good report and comments. I just want to say two things.

One, the transaction tax, has been mentioned, particularly by President Barroso, as something desirable that we should implement within Europe and some say perhaps within the eurozone. I think it is obviously sensible in terms of logic. Firstly, because it is only right the financial sector should contribute, particularly when it has got EUR 4.6 trillion from taxpayers generally. But I think it has to apply globally because otherwise it could lead to distortion, particularly of foreign direct investment within various parts of the European Union. I think that is a very important point.


The second point is that I agree completely with Mr Hökmark that the European Union needs to speak with one voice and it does deserve a seat at the WTO, and also that the IMF needs to be more transparent and its managing director should be elected.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Aş vrea şi eu în primul rând să-l felicit pe colegul meu Hökmark pentru acest raport.

Această criză a scos în evidenţă necesitatea consolidării guvernanţei economice la nivel mondial, în special în domeniul financiar. Lipsa unui cadru comun ar putea duce la dezechilibre macroeconomice şi la ratarea unor oportunităţi pentru ieşirea din recesiune.

Este necesar ca sistemul existent să fie perfecţionat prin introducerea unor noi niveluri de reglementare şi organisme de control. Din păcate, Fondul Monetar Internaţional sau reuniunile informale ale G20 sunt organisme cu atribuţii limitate.

Este necesar ca UE să găsească o soluţie integrată pentru criza datoriilor din zona euro. Abordarea fragmentară nu a dat rezultate până acum. Ţara mea a adoptat deja măsuri de austeritate pentru a menţine stabilitatea financiară. În prezent deficitul de trezorerie în România este sub 5% din PIB, ţinta fiind un deficit sub 3% din PIB pentru 2012.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Tisztelt Biztos úr! A gazdasági kormányzás témája fokozottan hangsúlyos napjainkban. Ahhoz azonban, hogy a gazdasági kormányzás globális mivoltáról szólni tudjunk, és az elkövetkezendő G20-csúcson eredményeket érhessünk el, fontos, hogy annak európai vetületével és a veszélyekkel is tisztában legyünk.

Habár nagyon égető kérdésekről tárgyalt és fog tárgyalni az Európai Tanács ülése, sajnos úgy tűnik, hogy ezt nagyon lassan teszi. Hónapok óta nem sikerült dűlőre jutni, megoldani a görög helyzetet, és ez az euróra nézve és az Unióra nézve is további veszélyeket hordozhat. Ugyan elfogadtuk a hatos csomagot, azonban ez kevés az előrelépést illetően.

Ennek tükrében üdvözlendő, hogy ez a jelentés tovább megy, és globális együttműködésre szólít fel a pénzügyi felügyeletek kapcsán, vagy éppen eredményesebb makrogazdaság-politikáról beszél. Azonban látni kell azt is, hogy amíg Európa nem tudja rendezni a közös gazdaságpolitikai helyzetet, nem tudja visszaadni az euró stabilitását és a befektetők bizalmát, addig hiába várja el azt is, hogy az elkövetkezendő világgazdasági csúcson majd eredmény születik.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Kolega Hökmark má svoju správu skutočne veľmi dobre pripravenú a treba povedať, že pred novembrovým stretnutím krajín G20 je toho skutočne veľa, čo musíme v oblasti globálnej správy hospodárskych záležitostí odkomunikovať. Chcem spomenúť v stručnosti aspoň dve veci. Po prvé: väčšine aktérov už je jasné, že doterajší svetový ekonomický poriadok sa rúca a je málo pravdepodobné, že sa udrží v tej podobe, v akej ho poznáme doteraz. Vnímam to sčasti ako dobrú správu, pretože úroveň globálnej ekonomickej nerovnosti a sociálnej nespravodlivosti začínala byť už neudržateľná. Nie je však v žiadnom prípade jasné, že nový systém, ktorý vznikne na troskách tohto dnešného, bude automaticky lepší.

V prípade nesprávnych interpretácií toho, čo sa dnes deje, a nesprávnych reakcií na tento vývoj je dokonca možné a pravdepodobné, že sa situácia môže ešte zhoršiť. Preto by som chcela vyzvať európskych, ale aj národných lídrov, aby si vážnosť situácie uvedomili a podľa toho aj konali. Nachádzame sa v dobe, kedy sa jedná o čas a v hre sú osudy celých štátoch vrátane miliónov ich obyvateľov.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D). - Fi żmien meta l-ekonomija Ewropea u dik globali qed tiffaċċja futur inċert u diffiċli, dan ir-rapport huwa partikolarment f'waqtu. Fiċ-ċentru taż-żewġ samits, dak tal-Unjoni Ewropea fuq il-futur taż-żona u dak tal-G20, il-proposti fir-rapport Hökmark huma intelliġenti u bbilanċjati u jistħoqqilhom attenzjoni mil-leaders globali f'dawn is-samits. X'għandna nistennew minn dan it-tibdil? Għandna bżonn konsistenza u kooperazzjoni bejn il-pajjiżi biex tirkupra l-ekonomija, ikollna regoli finanzjarji aħjar u ftehim fil-kummerċ. Sew il-G20 u l-IMF huma żewġ istituzzjonijiet ewlenin li jixirqilhom bdil biex l-istrutturi ta' governanza jsiru effettivi. L-IMF trid tirriforma sabiex l-ekonomija BRIC ikollha vuċi li tisħoqqilha r-realtà tal-lum, u rigward il-G20, li bħalissa qed isservi talkshop utili, għandha bżonn bażi legali li jkunu jorbtu.

Ir-rakkomandazzjonijiet rigward l-operaturi finanzjarji globali huma importanti u wasal iż-żmien biex jinfirdu bejn dak li hu l-bankarju tradizzjonali u l-ieħor tal-investiment jitwettaq. L-ekonomiji globali, partikolarment fil-parti tal-Punent, għaddejja minn żmien diffiċli, b'nuqqas ta' fiduċja fiha nnifisha. Huwa kruċjali li dawn l-istituzzjonijiet globali jkunu adattati għaż-żminijiet tal-lum.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, a questão de fundo que tanto o relatório como este debate têm evitado é saber, afinal de contas, quais as causas dos chamados desequilíbrios globais, as causas reais da crise económica e financeira mundial. E não é por acaso que evitam este debate, é porque, pelos vistos, pretendem muitas vezes insistir e aprofundar os caminhos que aqui nos conduziram. Iludir as causas reais da crise constitui assim uma necessidade imperiosa para prosseguir esses mesmos caminhos de iniquidade, de injustiça e de desastre económico e social.

Não haja ilusões, a crise que vivemos é uma crise do capitalismo, enquanto sistema económico largamente dominante à escala mundial. Assim sendo, a solução para esta crise não virá das instituições supranacionais, cujo objectivo é assegurar as condições para o alargamento das relações de produção capitalistas, cavalgando por cima das soberanias dos povos, da própria democracia, para forçar a acumulação capitalista, contendo ou esmagando direitos e conquistas civilizacionais.

FMI, OMC, livre circulação de capitais, liberalização e desregulação do comércio são actores e cenas de um filme já visto, cujo enredo e desenlaces são dramaticamente bem nossos conhecidos. A solução para os desequilíbrios, diria para as injustiças a nível global, reside numa ruptura com este caminho, na ruptura com estas instituições, cuja folha de serviços já demonstrou que não são nem gente de bem, nem companhia recomendável.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Súhlasím s pánom poslancom Hökmarkom, keď hovorí, že je potrebné o zmenách ekonomického globálneho systému diskutovať na pôde G20. G20 je fórum, kde sa dá viesť diskusia o budúcnosti a o príslušných zmenách v koordinácii v oblasti finančníctva, hospodárskej politiky, bankovníctva a podobne.

Nie som si istý, či Európska únia v tejto dobe je tým hráčom, ktorý dokáže ponúkať alternatívy a východiská, pretože Európska únia sama osebe má vážne problémy, s ktorými si v súčasnosti nevie dosť dobre poradiť. Spomeňme iba súčasnú hospodársku krízu a začiatok problémov s Gréckom, ktoré dodnes nie sú doriešené, a pokiaľ naši ekonómovia, naši politickí lídri, nebudú dostatočne operatívne a konštruktívne vedieť riešiť problémy, ktoré máme v súčasnosti v Európe, ťažko budú ich odporúčania prijímať hospodárski a politickí lídri z iných úspešných častí sveta. Preto sa obávam, že naša angažovanosť v tejto oblasti nebude ocenená.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would like to underline that the European leaders are going to make strong proposals this week in order to get Europe out of the crisis. Having said that, Mr Hökmark is right to underline the importance of global economic governance, which is a very important contribution to all the governance problems on the different continents. As a Commission, we share many of Mr Hökmark’s recommendations. I would also like to thank the Members of Parliament who have taken part in the discussion and made contributions to this topic.

The current crisis was a real watershed in global economic governance. Before 2008 nobody could have imagined the large advances made in bringing economies together or the G7 coordinating a policy response to a recession or an economic slowdown. This is no longer the case. The G20 has taken its place and has become a prime forum for international economic cooperation.

However, more is needed to counter the current slowdown and this will be discussed in Cannes shortly. More is also needed to strengthen global governance and, as stressed in the report, the EU should play a leading role in this economic governance reform. We can only do that if we also lead by example and that is what our Heads of State and Government are going to do this week.

President Barroso said in his speech on the State of the Union in this House that it is also time to have unified external representations of the euro area with the strengthening of the internal governance. I am thinking here of the ‘six pack’. We now need to move towards a more unified external representation of the euro area in international financial institutions like the IMF, and the Commission will soon make proposals in this regard.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D), írásban. – A globális gazdaságirányításról folytatott vitával megkéstünk, ezt maga a gazdasági válság 2007-es kitörése igazolta. A gazdasági-pénzügyi szabályozás a 2000-es évek eleje óta nem tudott lépést tartani a pénzügyi ágazat fejlődésével. Nemzeti keretekben működő szabályozó hatóságok próbálták ellenőrzés alatt tartani a globális pénzügyi folyamatokat, mindehhez pedig olyan bankfelügyeleti rendszer társult, amely a spekulánsokra bízta, betartják-e a szabályokat.

Az olyan nemzetközi gazdaságirányítási szervezetek, mint az IMF és a Világbank súlyos legitimitáshiánnyal küzdenek. Felépítésük nem tükrözi a világgazdasági realitásokat, a feltörekvő gazdaságok, elsősorban a BRIC-országok megnövekedett szerepét. A G20 máig sem tudott átalakulni igazán fajsúlyos, jogilag kötelező döntéseket hozó szervezetté.

Az Európai Unió a közelmúltban fontos lépéseket tett a pénzügyi folyamatok előretekintőbb kezelésének irányába. A Pénzügyi Tranzakciós Adó átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tenné a pénzügyi tranzakciókat, egyben biztosítaná, hogy a pénzügyi ágazat nagyobb részt vállaljon a válság hatásainak enyhítésében, miközben tartózkodik azoktól az eltúlzott bankellenes lépésektől, amelyek a növekedés útjába állhatnának.

Az Európai Uniónak a G20-ak novemberi csúcstalálkozóján törekednie kell arra, hogy a meghatározó világgazdasági szereplőket meggyőzze arról, hogy erősebb és hatékonyabb megoldásokra, kármegelőzésre és nem kármentésre van szükség a gazdasági növekedés beindítása, a munkahelyteremtés és a válság terheinek igazságosabb elosztása érdekében. A fenti megoldások jó kiindulási alapnak tekinthetőek a globális gazdaságirányítási rendszer megteremtéséhez.

 

21. Üksikemade olukord (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Barbara Matera, a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sulla situazione delle madri sole (2011/2049(INI)) (A7-0317/2011).

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera, relatrice. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo iniziare questo mio discorso ringraziando, innanzitutto, i relatori ombra e tutti i colleghi che hanno contribuito ad arricchire il contenuto della relazione con idee nuove, per sostenere questa categoria vulnerabile di donne che, non per scelta, si trovano sole ad affrontare la crescita dei propri figli e la necessità, poi, di proseguire il proprio percorso professionale.

Questa categoria di donne ad elevato rischio di povertà ha bisogno del sostegno delle istituzioni europee attraverso forme concrete di supporto. Sono onorata del fatto che mi sia stata affidata la responsabilità di redigere questa relazione sulla situazione delle madri sole in Europa: si tratta della prima relazione d'iniziativa promossa dal Parlamento europeo per individuare misure in supporto ai nuclei familiari monoparentali.

Ho organizzato, diversi mesi fa, un'audizione pubblica al Parlamento europeo per invitare esperti di associazioni che operano in supporto delle madri sole e avere un primo scambio di opinioni sulle aree prioritarie in cui agire e sostenere questa categoria. Nel corso degli ultimi mesi ho incontrato associazioni che hanno supportato le madri sole in diversi Stati membri come in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Belgio, e a Bruxelles ho avuto l'opportunità di visitare personalmente un'associazione in cui vivono madri sole e durante questa visita ho avuto l'occasione di scambiare informazioni e idee con la responsabile della struttura e comprendere più da vicino le difficoltà che affrontano quotidianamente queste donne. Inoltre, durante il mio viaggio a Varsavia con la delegazione FEMM ho potuto approfondire i benefici e le misure in supporto delle madri sole in Polonia.

Le madri sole sono una categoria demografica trascurata: geograficamente in tutta Europa sono diverse le percezioni e le politiche nei confronti delle madri sole. Negli Stati del sud del Mediterraneo, come l'Italia, il Portogallo, la Spagna e la Grecia, è generalmente accettato che la famiglia allargata contribuirà alla crescita di bambini monoparentali su base volontaria e senza retribuzione. Nel nord e negli Stati nordici, come Francia, Svezia, Germania, Danimarca, i sistemi di welfare del governo sono in atto per aiutare le madri single con benefici e politiche di assistenza sociale. Negli Stati membri dell'Europa orientale, invece, vi è un misto di politiche, alcune legate a forti valori familiari dei regimi comunisti, altre caratterizzate da un misto di politiche del nord e del sud dell'Europa.

In questo momento il 5% della popolazione europea femminile è rappresentato da madri sole. In alcuni Stati membri, come l'Estonia e la Lettonia, questa percentuale arriva al 9%. Le madri single sono spesso stigmatizzate come ragazze giovani e irresponsabili, mentre in verità l'85% di esse ha un'età compresa tra i 25 e i 64 anni. Inoltre, gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica che ha colpito l'Unione europea hanno inciso duramente su questa categoria di donne.

Già caricate dal divario salariale di genere, queste madri sono ostacolate dalla necessità di assumere un debito e dover curare i propri figli. Lo stato di salute delle madri sole è statisticamente più instabile rispetto alle donne con un marito. Queste madri sono più sotto stress, perché devono svolgere compiti che normalmente spettano ai due genitori. Spesso non possono permettersi cure mediche adeguate e non hanno il tempo del riposo. Statisticamente, le madri single in tutta Europa sono meno istruite rispetto ai loro omologhi sposati, e così anche il loro ingresso nel mondo del lavoro presenta difficoltà e viene ostacolato.

La relazione è ricca di nuove iniziative e soprattutto di nuovi obiettivi che l'Unione europea si deve porre perché si tratta di una tematica deve entrare nella centralità dell'agenda delle priorità dell'Unione, sicuramente considerando che il numero di queste donne è in crescita in tutta Europa.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE). - Elsősorban szeretnék Barbara Materának gratulálni, mert nagyon alaposan körüljárta ezt a rendkívül fájó témát. Az egyedülálló anyák helyzete gyakorlatilag a gyerekszegénységgel függ össze, és ez a jelentésnek a lényege.

Minden harmadik gyerek szegénységben él, vagy a szegénység kockázatával él ott, ahol csak egyedül neveli az anya a gyerekeket, és innen kezdve a foglalkoztatottság, a családi élet és a munka világa összeegyeztetése az nemcsak az életminőség javításáról szól, hanem egyszerűen életkérdés.

Hogyha ezen a téren nem tudunk határozott lépéseket tenni, akkor nemhogy a 2020-as stratégia foglalkoztatási céljait nem fogjuk elérni, hanem ezeket a gyerekeket – akik az egyedülálló anyák nevelésében részesülnek – ezeket egyszerűen a szegénység csapdájában hagyjuk.

Én úgy gondolom, hogy határozott lépésekre van szükség, hogy ezen a problémán túllépjünk.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Osamelé matky majú ťažký život. Obetujú sa pre svoje deti a vystavujú sa vysokému riziku chudoby. Preto podporujem snahy o zlepšenie postavenia žien, ktoré po rozpade rodiny zostali samé s deťmi. Dnes už vieme, že keď matky vychovávajú deti samé, pre štát je to vždy drahšie. Preto by sme mali venovať viac pozornosti príčinám rozpadu rodiny. Mnohé manželské krízy vznikajú ako dôsledok zlej ekonomickej situácie. Ak by sme sa viac zamerali na podporu rodiny, mnohé z týchto žien by nikdy nezostali s deťmi samé. Ale to by musela Komisia aj tento Parlament najskôr uznať, že žena nie je len pracovná sila, že rodina nie je len akási malá skupinka ľudí žijúcich spolu, že manželstvo nie je len formálnym vyznaním lásky. Museli by pochopiť, že to nie je žiadna náhoda, ak sa napriek proklamovanej rovnosti žien a mužov zaoberáme dnes večer osamelými matkami, a nie osamelými otcami.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Paní předsedající, chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegyně Matery, pokud jde o situaci matek samoživitelek. Domnívám se, že členské státy by měly podpořit vhodné modely podpory matek, které by zvýšily jejich šance na pracovním trhu a zároveň vedly k možnosti skloubit profesní život s péčí o dítě.

Je vhodné podpořit v rámci daňových systémů rodiče při výchově dětí, ale pozor, nejen matky samoživitelky, ale také manželství s dětmi jako instituci, která nesmí být ekonomicky znevýhodňována, aby počet matek samoživitelek nestoupal účelově. Každá investice do výchovy dětí je vzhledem k demografické situaci v Evropě nejlepší možnou investicí.

Evropská komise by měla zajistit výměnu nejlepších zkušeností mezi členskými státy v této otázce a ty by měly podporovat i neziskové organizace, které se zaměřují na práci s matkami samoživitelkami a pomáhají jim při opětovném vstupu na pracovní trh.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la relatrice per la complessa, interessante e ricca relazione. Sappiamo che, come si diceva, in Europa ormai più del 5% della popolazione femminile si ritrova nella condizione di essere madre sola, e ricordo anche però che l'85% dei genitori soli sono donne. Quindi c'è una concentrazione sul versante femminile della situazione della famiglia monoparentale che va ormai sempre più assunta dalle politiche di welfare, dalle politiche del lavoro e della previdenza.

Naturalmente si tratta di una popolazione che, lo si dice nella relazione, è molto diversificata per età, per status giuridico, per condizione economica. Pensiamo, per esempio, che nel Nordeuropa prevalgono le giovani madri single con punte altissime, soprattutto in alcuni paesi della Scandinavia e del Regno Unito, mentre nel sud le madri sole con figli prevalgono dopo separazioni, divorzi o vedovanza. Anche le condizioni sono quindi molto diverse e, mentre nel Nordeuropa probabilmente alcuni servizi e i sistemi di welfare sono più avanzati, anche perché le reti familiari sono più ridotte, nel sud ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo che sta emergendo, anche di madri single e giovani, con invece un sistema di welfare che non è stato ancora abbastanza mirato e pensato. Ci sono quindi velocità diverse di risposta.

Credo quindi che la prima cosa che andrebbe fatta sia quella – come si afferma anche nella relazione – di confrontare i sistemi di welfare e le migliori pratiche, per vedere quale possa essere quel mix di servizi per l'occupabilità, per la formazione e per un welfare che prevenga forme di povertà e di esclusione dal mercato del lavoro e che consenta una conciliazione, molto più complessa, per questo tipo di donne.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - V mnohých spoločnostiach, prevažne v tých, kde dominujú patriarchálne alebo konzervatívne modely, sa postavenie slobodnej matky znevažuje. Mnohí na materstvo osamelých matiek hľadia v zmysle, že sa jedná takzvane o prechodný stav, ktorý sa vyrieši, hneď ako si osamelá matka nájde partnera a vytvorí takzvanú klasickú rodinu. Tento skreslený názor však ešte viac komplikuje ich postavenie. Je preto nutné reagovať na túto skutočnosť úpravou politík. Zodpovednosťou členských štátov je snažiť sa zabezpečiť pre osamelé matky primerané životné podmienky. Týmto ženám, ktoré už beztak spravidla trpia platovými rozdielmi, komplikuje život aj sťažená finančná situácia. Je žiaduce prijať adekvátne verejné politiky vrátane vzdelávacích politík, politík poskytovania starostlivosti, zdravotných politík, politík v oblasti zamestnanosti, systémov sociálneho zabezpečenia a politík v oblasti bývania. Tie by mali uľahčovať životné podmienky rodín s jedným rodičom, najmä so zreteľom na realitu osamelých matiek.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Situácia slobodných matiek je v Európe stále zúfalá. Obrovský počet slobodných matiek čelí existenčným problémom, ako je chudoba, sociálne vylúčenie, nezamestnanosť, zlý zdravotný stav a podobne. Tieto matky musia bojovať s diskrimináciou na pracovisku, vo vzdelávacích zariadeniach a tak ďalej. Preto je potrebné pre nich vytvárať programy na finančnú podporu, napríklad pri vzdelávaní ich samotných, vzdelávaní ich detí, pri návrate do škôl a rozvoji kariéry, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti, poradenstve, ďalej aj stimulácii podnikov, aby slobodné matky zamestnávali, napríklad aj v podobe daňových úľav. Tiež sa musíme snažiť nachádzať finančné zdroje pre už existujúce centrá záchrany a pomoci opusteným ženám s deťmi, ktoré sú plné dobrovoľníkov ochotných pomôcť v núdzi, ale, bohužiaľ, bez dostatku financií. Tiež samozrejme nesmieme zabúdať na šírenie osvety a vzdelávanie mladých žien a prevenciu. Účinnou prevenciou je určite vzdelávanie a informovanie o ich sexuálnych a reprodukčných právach a zdraví a napríklad aj spôsoboch ochrany.

A na záver jedna veta: bohužiaľ, mrzí ma, že v tejto debate nevystúpil zatiaľ ani jeden muž.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Paní předsedající, byla jsem stínovou zpravodajkou za skupinu Evropských konzervativců a reformistů pro tuto zprávu. Chci říci, že v České republice žije v neúplné rodině každé čtvrté dítě, z toho 90 % rodičů samoživitelů představují matky, což je velmi alarmující. Podporuji proto hlavně politiky, které takovýmto ženám umožní pracovat, a tudíž skloubit zaměstnání s péčí o dítě. Za klíčové proto považuji flexibilní pracovní příležitosti, jako je práce na částečný úvazek či práce z domova. Vedle toho je také nutné poskytnout dostatečnou infrastrukturu v péči o dítě, která by matkám samoživitelkám umožnila chodit do práce.

Z vlastních zkušeností v komunální politice vím, že je nutné matkám samoživitelkám a jejich dětem zabezpečit dobrou existenci pomocí různých podpůrných politik. Tato zpráva – za níž děkuji paní zpravodajce, a myslím si, že odvedla vynikající práci – vytyčuje hlavní problémy matek samoživitelek a zaměřuje se na správné cíle. Otázkou však zůstává pro mě jakožto členku skupiny Evropských konzervativců a reformistů, zda jmenované politické instrumenty v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, systémů sociálního zabezpečení atd. by měly být v kompetenci Evropské unie. Domnívám se, že řadu z nich dokáží členské státy zabezpečit lépe.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Pani Przewodnicząca! W Europie mamy coraz więcej nie tylko kobiet, ale i ojców samotnie wychowujących dzieci. Coraz więcej dzieci z tak zwanym kluczem na szyi pozostających po południu bez opieki.

Dobrze stało się, że Parlament Europejski zabiera głos w sprawie dotyczącej trudności osób samotnie wychowujących dzieci w byciu konkurencyjnym na rynku pracy . Bardzo ważne jest tworzenie warunków, przygotowanie instrumentów, które wesprą matki czy ojców samotnie wychowujących dzieci w codziennym zmaganiu się z trudnościami. Europa powinna adresować do rodziców samotnie wychowujących dzieci więcej programów wspierających ich aktywność na rynku pracy. Programy te powinny z jednej strony podnosić kwalifikacje, umożliwiać zdobywanie nowych zawodów, uczyć samozatrudnienia, ale także zapewniać opiekę nad dziećmi na czas kształcenia, ułatwić matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci dostęp do nauki, do zdobywania nowych umiejętności, by zachować ich konkurencyjność na rynku pracy. Zapewnienie realizacji ich ambicji zawodowych jest bardzo ważne dla szczęśliwego rozwoju dziecka. Celowo w swoim wystąpieniu wymieniłam także ojców samotnie wychowujących dzieci, gdyż uważam, że sprawozdanie to powinno dotyczyć także ojców, nawet jeżeli ich liczba jest znacznie mniejsza.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, I wish to thank Ms Matera for her very useful and timely contribution, because the topic she has chosen is of the utmost importance. We must be aware that the structure of households in Europe is constantly changing, and that single parents (some are fathers, but the vast majority are mothers) now account for a growing percentage of households with children, and their numbers are on the rise.

Recent OECD analyses indicate remarkable similarities in all the Member States. By 2030 there will be between 22% and 29% more single parents than there are now, so what we are currently seeing is only the beginning of a very large-scale trend. This, of course, calls for action.

The first action is in our Europe 2020 strategy. We aim to reduce the number of people living at risk of poverty or social exclusion by 20 million. This is exactly the number of children at risk of poverty in the European Union today, and the figure rises to over 30% for children living with single parents. This is why we want to make a recommendation to the European Platform against Poverty and Social Exclusion on combating child poverty in 2012. It will propose principles and indicators in key areas such as support for families and access to essential services including child care, housing and education. Affordable childcare is very important for single mothers and single fathers, who have to be able to enter the labour market if they do not want to be trapped by poverty and social exclusion.

We also need to know more about the phenomenon, which is why we are collecting data to identify trends and compare welfare provisions. Such data are already partly available in the OECD family database (which is co-financed by the European Commission), and the new family support calculator is a tool that allows users to compare the income situation of various types of families. The European Alliance for Families is a very important EU platform for sharing good practice on family policies and fostering cooperation and mutual learning in this field. There is also our European Institute for Gender Equality, which analyses the data and develops methods and tools for gender mainstreaming and also facilitates mutual learning and the exchange of best practice.

Ms Matera, you said that it is the first time that we have spoken in plenary on this subject; I am very sure it is not the last.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione so svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. Šiuo metu Europos demografinė padėtis yra labai sudėtinga, beveik visose valstybėse narėse gimstamumo rodikliai vis mažėja, todėl turime imtis priemonių sudaryti motinoms kuo geresnes sąlygas auginti vaikus, turėti realią galimybę sugrįžti į darbo rinką. Be to, labai svarbu užtikrinti, kad moterys galėtų kuo geriau suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Norėčiau pabrėžti, kad darbo rinkoje negalime diskriminuoti nėščių moterų ar ką tik pagimdžiusių motinų tik dėl jų biologinio vaidmens, kad jos tampa motinomis. Turime apsaugoti motinų karjeros perspektyvas ir nesudaryti jokių kliūčių joms sugrįžti į savo darbo vietą. Persvarstytos direktyvos patobulinimai pagerintų motinų teisių apsaugą, padėtų užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir leistų investuoti daugiau laiko į šeimos gyvenimą. Iš tiesų gaila, kad Taryba vis dar neturi bendros pozicijos dėl šios svarbios direktyvos ir kad taip ilgai tęsiasi derybos tarp valstybių narių be jokio teigiamo postūmio į priekį. Taigi, labai tikiuosi, kad valstybės narės, ypač pirmininkaujančioji šalis, kuo skubiau tęs derybas ir dės visas pastangas surasti bendrą sprendimą, kad ši direktyva kuo greičiau pajudėtų iš mirties taško. Šioje srityje prisidengus krize nereikėtų vilkinti sprendimo ir taupyti, nes nuo to priklauso Europos Sąjungos ateitis.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. Din păcate, mamele singure constituie adeseori o categorie demografică neglijată, deși, în prezent, cinci la sută din femeile din Uniunea Europeană fac parte din această categorie.

În contextul crizei economice actuale, aceste femei au fost afectate în mod deosebit. De multe ori, pentru a putea acorda sprijinul financiar necesar creșterii copiilor, ele trebuie să se priveze de odihnă sau de servicii medicale. Nu putem sta nepăsători faţă de cetățenii noștri care întâmpină greutăţi. Aş vrea să subliniez necesitatea acordării de alocații de șomaj suplimentare pentru fiecare copil, dar și a accesului prioritar la locuințe cu prețuri accesibile. De asemenea, cred că la nivelul UE, la nivel național, dar și local, ar trebui ca mamelor singure să li se ofere posibilități de angajare flexibile, pentru a le permite să își concilieze viața profesională cu cea de familie.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. Návrh zprávy se zabývá třemi aspekty situace matek samoživitelek. Za nejzávažnější aspekt považuji ohrožení chudobou. Zpráva uvádí pět let starý údaj, podle kterého se 32 % domácností rodičů samoživitelů potýká s tímto závažným problémem. Dá se ovšem předpokládat, že v důsledku hospodářské situace bude toto číslo vyšší. Jsem přesvědčena, že mnohdy se do těžkých životních situací matky samoživitelky nedostanou vlastní nečinností. Ze zkušeností, které mám z České republiky, jsou hlavními příčinami ekonomických potíží neplacení výživného na dítě druhým z rodičů a nedostatečná podpora matek samoživitelek na trhu práce, tzn. nižší šance získat pracovní místo, nedostatek flexibilních úvazků nebo nízký počet míst v mateřských školkách a jejich finanční náročnost. Naléhavost podpory pro ženy samoživitelky podporuje také fakt, že se špatná životní situace přenáší na děti a i pro ně je těžké se ze začarovaného kruhu vymanit. Snižuje se šance na získání kvalitního vzdělání a uplatnění na pracovním trhu. Jsem ráda, že se Evropský parlament tématu vážně věnuje.

 

22. Organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Sonia Alfano, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (2010/2309(INI)) (A7-0333/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto soddisfatta del lavoro svolto con i gruppi politici, in particolare con i relatori ombra, gli onorevoli Iacolino per il PPE, Crocetta per l'S&D, Albrecht per i Verdi, Kirkhope per l'ECR e de Jong per la GUE, che hanno notevolmente contribuito in maniera determinante a raggiungere un testo finale avanzato e ambizioso.

Il crimine organizzato e le mafie rappresentano una delle principali minacce per la sicurezza e le libertà dei cittadini dell'UE. Per la prima volta nella storia politica europea si fa esplicito riferimento, in un documento ufficiale, alle mafie e alla necessità di forme di contrasto specifiche e transnazionali. È fondamentale concentrarsi sul crimine organizzato e le mafie perché, come dimostrano le relazioni di Europol, siamo in presenza di metastasi criminali organizzate, che si stanno radicando negli Stati membri e hanno infiltrato pesantemente l'economia, la finanza, la politica e le pubbliche amministrazioni.

Il Parlamento europeo, con questa relazione, propone una linea concreta politica di contrasto, un serio intervento coordinato, una terapia finalmente adeguata alla gravità della situazione; una terapia che nasce dall'ascolto e dalle analisi di chi quotidianamente contrasta il crimine organizzato. Colgo l'occasione per ringraziare i magistrati e i rappresentanti delle forze di polizia, gli studiosi e i testimoni di giustizia che hanno contribuito, con le loro preziose esperienze, a elaborare le soluzioni finali proposte e che ogni giorno, con spirito di servizio e di abnegazione, rappresentano gli Stati membri in una lotta impari contro le organizzazioni criminali.

Il movente delle organizzazioni criminali è il profitto: per questo nella relazione poniamo come prioritaria l'aggressione dei patrimoni direttamente o indirettamente riconducibili al crimine organizzato. Guardiamo pertanto con estremo interesse alla proposta di direttiva che la Commissione europea presenterà nei prossimi mesi relativamente a un corpus juris europeo sull'individuazione, il blocco, il sequestro e la confisca dei patrimoni criminali.

Per questo sono molto contenta della presenza della Commissaria Reding, alla quale manifesto la precisa volontà politica del Parlamento europeo: chiediamo norme europee che consentano la cosiddetta confisca estesa e misure preventive ed efficaci, quali la confisca in assenza di condanna; chiediamo norme che consentano di aggredire i patrimoni intestati a prestanome e, soprattutto, invochiamo norme per l'utilizzo a scopi sociali dei beni confiscati, per chiudere il cerchio di quell'operazione culturale e di pieno coinvolgimento della società civile, in assenza della quale il mero contrasto al crimine organizzato risulterebbe uno sforzo vano.

Per dare un'idea della rilevanza del documento al voto domani, segnalo un elenco delle misure richieste a livello europeo: armonizzazione delle normative in tema di crimine organizzato; norme per una maggiore tutela delle vittime; estensione del reato di associazione mafiosa a tutti gli Stati membri; miglior coordinamento e cooperazione di Europol, Eurojust, OLAF, tra loro e con le autorità nazionali; miglioramento della cooperazione giudiziaria e attuazione piena del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie; norme in materia di trasparenza e di prevenzione per evitare che i fondi pubblici finiscano nelle mani del crimine organizzato; norme contro la criminalità finanziaria e il riciclaggio di denaro; norme per evitare che i condannati in via definitiva per reati connessi alla criminalità organizzata possano candidarsi alle elezioni europee.

Noi siamo convinti di una cosa, Commissaria: queste richieste che in commissione LIBE abbiamo voluto con forza e che ci accingiamo ad approvare non resteranno solo parole. Pretenderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione che si passi ai fatti, in linea con i trattati vigenti che, nel pieno rispetto della democraticità dell'Unione europea, assegnano alle Assemblee parlamentari nazionali ed europee il fondamentale ruolo di guida e di valutazione delle politiche in tema di libertà, sicurezza e giustizia a tutela degli interessi dei cittadini. Per questo ci aspettiamo che la Commissione prenda atto, sin da subito, della rilevanza e della portata politica della posizione del Parlamento europeo.

Un'ultima cosa, anche se forse è la più importante: voglio dedicare questo lavoro, questo primo passo che il Parlamento europeo si accinge a compiere, a tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata e delle mafie. Il loro ricordo, la memoria di chi ha pagato con la vita la scelta di non cedere al puzzo del compromesso morale, deve rappresentare la nostra guida e ci impone di dare segnali forti e inequivocabili, come quello che mi auguro daremo domani ai cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, complimenti al relatore, la signora Alfano, per aver dato un impulso forte a un provvedimento importante che, come Lei poc'anzi ha riferito, segna evidentemente un contributo coerente da parte di tutti gli altri gruppi politici: finalmente una cornice unitaria per fronteggiare al meglio e sempre più con crescente decisione i fenomeni di mafia e di criminalità organizzata.

Con questo provvedimento, ma soprattutto con le proposte che vorrà certamente portare avanti la Commissione, non esisteranno più le barriere attuali ai confini degli Stati membri per aggredire i patrimoni dei mafiosi e soprattutto per dare eseguibilità concreta ai provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie degli Stati membri.

Carcere duro, carcere severo nei confronti di chi si è macchiato di reati così abnormi; esami dibattimentali a distanza di testimoni e di collaboratori di giustizia; confisca a fini sociali; cooperazione giudiziaria basata sulla fiducia; un rapporto che dà la possibilità di una legislazione all'avanguardia, sempre più avveduta per tutelare i cittadini onesti, per tutelare gli imprenditori onesti e per dare anche una risposta all'orgoglio di chi non si è piegato alla mafia e ha dovuto pagare, con la morte in alcune circostanze, questa fierezza e questo orgoglio.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Ochrana každého občana Európskej únie pred organizovaným zločinom je dôležitá. Najdôležitejšia je hlavne u tých najzraniteľnejších. Spomeniem tu deti a dospievajúcich chlapcov a dievčatá. Neviem si predstaviť ochranu detí bez súčinnosti s ich rodičmi.

Pred viac ako štyrmi rokmi som vyzvala k celoeurópskej kampani pod názvom Viete, kde je teraz vaše dieťa?. Vydala som takúto publikáciu, aby upozorňovala rodičov, čo hrozí ich deťom. V tej publikácii sú svedectvá, názory práve detí. Za tento čas som sa stretla s troma komisármi a napriek tomu, že situácia v ohrození detí organizovanou trestnou činnosťou sa zhoršuje, som bohužiaľ nenašla pozitívnu odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi complimento con la relatrice Alfano per questa importante relazione, che diventa un punto di riferimento fondamentale per l'azione del Parlamento in una materia che costituisce una competenza nuova e rafforzata in base al trattato di Lisbona e che, per il tema affrontato della lotta alla criminalità organizzata e alle mafie nell'Unione europea, con la previsione di una commissione speciale, dell'istituzione di una Procura europea, dell'armonizzazione della legislazione degli Stati membri, costituisce un punto fondamentale.

Apprezzo anche che siano state recepite alcune delle proposte che ho avanzato, come relatrice del parere per la commissione FEMM, per la promozione del ruolo, per esempio, delle associazioni dei familiari delle vittime e la creazione di un Forum europeo, nonché la richiesta di un approccio olistico alla questione del traffico degli esseri umani, e in particolare dei minori, nonché delle adozioni illegali, anche alla luce della recente direttiva europea.

Vorrei però sottolineare un po' di più di quanto si sia riusciti nel testo che le donne e i minori sono la gran parte delle vittime, dirette o indirette, soprattutto delle attività criminali contro la persona, e che deve esserci perciò un impegno specifico e mirato nel sostenere e tutelare le donne vittime di criminalità e violenza, anche quando sono testimoni o dissociate, specie all'interno delle famiglie mafiose e criminali, valorizzandone anche il ruolo quando si impegnano nella cultura della legalità.

Vorrei ricordare anche le tante donne impegnate in numero crescente nella lotta alla criminalità, nella magistratura, nell'avvocatura, nelle forze dell'ordine, ma anche tra le insegnanti, che stanno cercando di cambiare davvero la cultura dei nostri giovani in questo ambito.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Boj proti organizovanému zločinu je v oblasti politiky spravodlivosti Európskej únie jednou z najdôležitejších oblastí a priorít. Spolupráca a koordinácia medzi členskými štátmi sa musí zlepšiť. Právne predpisy treba zjednocovať, a to smerom k tým právnym systémom, ktoré sú v boji proti organizovanej trestnej činnosti najúčinnejšie. Ja podporujem výzvu kolegyne Alfano, aby Komisia predložila rámcový návrh smernice o konfiškácii ziskov z trestnej činnosti. Toto bola aj jedna z priorít našej politickej skupiny Socialistov a demokratov a ja, ako jej viceprezidentka pre túto oblasť, musím povedať, že som veľmi rada, že sa tento návrh ujal.

Dôležité je tiež vytvorenie mechanizmu, ktorý skonfiškované zdroje efektívne prerozdelí späť do spoločnosti, aby sa využili na sociálne ciele, a v tejto súvislosti vítam výzvu adresovanú Komisii, aby prijala a podporila naliehavú potrebu európskych právnych predpisov o opätovnom použití príjmov z trestnej činnosti v prospech spoločnosti vrátane ochrany svedkov.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). - Frau Präsidentin, sehr geehrte Vizepräsidentin der Kommission Frau Reding, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Wir haben in diesem Punkt einen guten Kompromiss erreicht. Deswegen nochmals vielen Dank an Kollegin Alfano für den Bericht über die organisierte Kriminalität. Als Grüne unterstützen wir den Bericht.

Es ist wichtig, dass wir dabei vorankommen. Die Kommission hat an dieser Stelle ja auch schon Vorschläge vorgelegt. Es ist gut, dass wir als Europäisches Parlament auch sagen, wohin es grundsätzlich gehen soll. Wir sind nicht mit allen Punkten einverstanden. Wie es konkret aussehen soll, wird die weitere Debatte natürlich zeigen.

Mein Appell geht jetzt vor allen Dingen an den Rat und an die Mitgliedstaaten, denn mehr Kooperation ist vor allen Dingen dann möglich, wenn man auch bei der justiziellen und der polizeilichen Zusammenarbeit endlich zu gemeinsamen Standards kommt. Da bin ich der Meinung, dass sich einige Mitgliedstaaten noch zu sehr dagegen wehren, dass wir auch unsere Standards vereinheitlichen müssen, wenn wir die Kooperation bei der Bekämpfung der Kriminalität voranbringen wollen, die meines Erachtens – und das ist eben auch die Meinung hier im Parlament – extrem wichtig ist, wenn es um die organisierte Kriminalität geht.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Spravodajca Rady Európy pre právne otázky a ľudské práva Dick Marty koncom minulého roka zverejnil svoju správu o vraždení civilistov a nelegálnom obchodovaní s ich orgánmi v Kosove. Dick Marty vo svojej správe uvádza, že súčasný kosovský predseda vlády Hašim Tači koncom deväťdesiatych rokov viedol skupinu organizovaného zločinu a jeho gang sa mal podieľať na vraždách, násilnostiach a obchodovaní s ľudskými orgánmi.

V januári tohto roku preto začala misia Európskej únie v Kosove EULEX predbežné vyšetrovanie tvrdení švajčiarskeho senátora Dicka Martyho. Myslím si, že všetci si uvedomujeme závažnosť a citlivosť vznesených obvinení a z toho vyplývajúcu náročnosť úlohy misie EULEX, ktorá sa pri tomto šetrení asi nemôže opierať o pomoc domácich kosovských správnych orgánov. Veď jeden z údajných chránených svedkov bol nedávno zabitý v Nemecku. Napriek tomu, myslím si, budú závery misie EULEX dôležité pre dôveryhodnosť bezpečnostnej politiky Európskej únie, a to nielen na Balkáne.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would like to thank Ms Alfano for this very comprehensive report. The long list of recommendations will undoubtedly be a rich source of inspiration for the Commission’s future work in this field.

Organised crime covers many areas of illegal activity and is a global phenomenon, as is the fight against it. Not surprisingly, various recommendations address policy areas beyond home affairs. Many of these recommendations will be helpful to the Commission in mainstreaming the fight against organised crime in other policy areas, including in our relations with third countries.

The Commission welcomes the call to Member States to sign and ratify existing international instruments, which are building blocks. The existing instruments should also be duly implemented, both within the EU and by our partner countries.

The European Commission is assessing the transposition of the Framework Decision on the fight against organised crime. We will conduct a study, which should provide a clear picture of the current situation in this field.

The EU approach vis-à-vis organised crime is a strategic one, based on common objectives. This is set out in the Commission’s Internal Security Strategy Communication of November 2010. There are a number of goals we want to reach. The upcoming first Annual Report on the implementation of the Internal Security Strategy will provide the necessary details.

One of the key objectives is to combat organised crime, to uproot its driving force and its profit motive. Crime should not pay, so we have to tackle the financial gains. In June the Commission adopted an anti-corruption package, and future EU anti-corruption reports will encourage more commitment – also at national level – to help eradicate this phenomenon.

Confiscation and recovery of the proceeds of crime is an essential component. We are preparing a new legislative proposal in order to replace existing instruments and to enhance Member States’ ability to confiscate assets. Financial information has the potential to become a key investigative tool. The Commission intends to propose a strategy in this field in 2012.

Europol and Eurojust remain very important hubs for supporting police and judicial cooperation. There have been many success stories recently regarding the trafficking of human beings and child pornography, which have shown their effectiveness. We need to continue to reflect on how to enhance the potential of these agencies in the future.

There are many other points which the rapporteur has put in her report, and we will come back to these in a very concrete way. Tomorrow, for instance, the Commission will put on the table a communication entitled ‘Towards a stronger European response to drugs’, announcing the overhaul of the EU rules to fight illicit drugs, for instance. So we are advancing very quickly and hope that you will continue to help us to get ahead, not only with reports but also with very necessary concrete actions.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), na piśmie. Kluczem do walki ze zorganizowaną przestępczością jest wykorzystanie instrumentów pozwalających na przenikanie do środowisk kryminalnych, ich infiltracje, konfiskatę majątków osób skazanych oraz skuteczną ochronę ofiar. Szczególnie istotne są rozwiązania uderzające w stronę finansową oraz gospodarczą grup przestępczych. Znaczną skuteczność wykazuje w tej kwestii wprowadzenie do porządku prawnego państw rozszerzonego przepadku mienia. Aktualnie takowe zapisy występują tylko w 12 państwach Unii, dlatego zadaniem Komisji Europejskiej powinno być doprowadzenie do obowiązkowej implementacji jej w całej Wspólnocie.

Charakterystycznym elementem takiego systemu jest brak konieczności bezspornego udowodnienia przestępnego pochodzenia mienia, a jedynie uprawdopodobnienie tego faktu według standardów przewidzianych dla krajowej procedury. To oskarżony powinien udowodnić zgodność z prawem źródeł wchodzącego w grę majątku. Taki zapis ułatwia pozbawienie sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa. Podkreślić należy, iż powinno być wprowadzone wyraźne rozróżnienie kwestii udowodnienia w sposób niebudzący wątpliwości winy sprawcy oraz kwestii dotyczącej pozbawienia go korzyści z przestępstwa, gdzie wystarczy uprawdopodobnienie przestępnego pochodzenia mienia.

Aby system był sprawny i w pełni sprawiedliwy należy wprowadzić zabezpieczenia obywatela przed możliwymi nadużyciami za strony władzy np. uprawnienie sądu do niewydawania nakazu konfiskaty w sytuacji, gdyby było to niesprawiedliwe. Ze względu na globalny charakter zorganizowanej przestępczości należy również wzmocnić współpracę w tej dziedzinie z krajami sąsiadującymi z Unią.

 

23. Neljas kõrgetasemeline abi tulemuslikkust käsitlev foorum (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Cristian Dan Preda, a nome della commissione per lo sviluppo, sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (2011/2145(INI)) (A7-0313/2011).

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, rapporteur. − Madame la Présidente, le quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui aura lieu fin novembre à Busan, fournit à la communauté internationale l'occasion de réaffirmer, d'approfondir et de reformuler les engagements pour que l'aide fonctionne mieux et pour promouvoir le développement. Les attentes sont évidemment très grandes pour une réunion dont on espère qu'elle donnera une impulsion fondamentale à la réalisation des OMD en vue de l'échange crucial de 2015.

Pour que la réunion de Busan soit un succès, il faut répondre à plusieurs défis. Il y a tout d'abord le défi de la mise en œuvre. Les dernières évaluations du suivi de la mise en œuvre de la déclaration de Paris et de l'agenda d'Accra sur l'efficacité de l'aide montrent que nous sommes sur la bonne voie. L'application de ces engagements a amélioré la qualité de l'aide en renforçant les bonnes pratiques. Cependant, les progrès sont modestes et inégalement répartis entre pays donateurs et pays bénéficiaires, et les réformes sont appliquées trop lentement.

Au niveau européen, une étude récente de la Commission a montré qu'une application plus résolue, par les États membres, des principes du code de conduite sur la division du travail aurait permis à l'Union de faire des économies de quelque six milliards d'euros par an. Il s'agit évidemment ici d'une énorme occasion perdue pour le développement.

Le second défi, qui est d'ailleurs lié au premier, est politique. Il faut une volonté politique à Busan. Il faut un leadership européen et des engagements politiques forts pour avancer au niveau mondial sur la thématique de l'efficacité de l'aide au développement.

Il y a enfin le défi de l'adaptation, le noyau dur de la déclaration de Paris. Les cinq principes de l'efficacité de l'aide ne doivent bien sûr pas être oubliés et doivent constituer le socle sur lequel nous devrons bâtir un agenda amélioré. La coopération au développement doit s'adapter aux besoins d'un monde en mutation. L'émergence de nouveaux donateurs, l'implication croissante des acteurs privés, la diversité des contextes de développement, l'engouement pour la coopération sud-sud doivent transformer fondamentalement la façon dont on conçoit l'efficacité de l'aide aujourd'hui. Il faut donc construire à Busan un partenariat efficace et véritablement inclusif pour le développement, en prenant en compte les circonstances différentes dans lesquelles l'aide est distribuée aujourd'hui.

Mon rapport cerne les domaines où des efforts supplémentaires sont nécessaires en matière d'efficacité de l'aide, qu'il s'agisse de l'appropriation démocratique et de l'alignement sur les priorités des bénéficiaires, de la division du travail et de l'amélioration de la coordination entre les donateurs, de la nécessaire transparence de l'aide ou encore de la question de la fragmentation et de la prévisibilité de l'aide. Je me réjouis d'ailleurs ici de constater qu'il existe une réelle convergence de vues avec la Commission, qui a proposé, dans sa communication du 7 septembre, une position commune de l'Union pour la réunion de Busan basée substantiellement sur les mêmes éléments.

L'Union et ses États membres ont joué par le passé un rôle très important dans la définition de l'agenda international sur l'efficacité de l'aide, depuis le forum de Paris et en passant par la réunion d'Accra, visant à accélérer la mise en œuvre de certains engagements clairs. L'Union et ses États membres contribuent aujourd'hui à plus de la moitié de l'aide officielle au développement distribuée au niveau mondial. Par ailleurs, le traité de Lisbonne a placé la lutte contre la pauvreté au cœur de la politique européenne de développement.

Nous avons ici une formidable occasion d'améliorer nos instruments pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement. Compte tenu de notre engagement par le passé et de la responsabilité particulière qui incombe à l'Union européenne et aux États membres en matière d'aide au développement, nous avons le devoir de nous montrer à la hauteur des enjeux et d'adopter une position ambitieuse à Busan.

La balle est maintenant dans le camp du Conseil, qui devra bientôt arrêter une position commune européenne pour le quatrième forum. Les propositions contenues dans mon rapport constituent une bonne base pour essayer de rallier tous les États autour de principes clairs qui pourront orienter notre action future en matière d'efficacité de l'aide. Nous devons répondre aux demandes d'efficacité et d'appropriation démocratique émanant des pays bénéficiaires par un nouveau partenariat pour le développement centré sur l'impact effectif de l'aide sur la réalisation des objectifs de développement, qui prenne en compte de façon différenciée la diversité des situations et qui soit destiné à rassembler la communauté internationale pour promouvoir une action plus coordonnée et moins dispersée.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Kým žije snaha bojovať proti chudobe vo svete, dovtedy máme istotu, že existuje ľudskosť. Rím, Paríž a Accra ukázali, že rozvojová pomoc neznamená rozdávať almužnu. Je to spoločné dielo prijímateľa a darcu. Parížske kritériá sa stali nástrojom, ktorý umožňuje, aby pomoc bola účinná. Zmyslom stretnutia v Busane je preskúmať pokrok, ktorý sa dosiahol pomocou týchto kritérií. Máme kompas a máme aj mapu. V Busane ich použijeme na to, aby sme sa zorientovali, zistili, kde sa nachádzame, a pohli sa dopredu. Pritom je však veľmi dôležité, aby sme nestratili zo zreteľa náš spoločný cieľ. Ak chceme dlhodobo uspieť v boji proti chudobe, musíme pomáhať ľuďom v tom, aby si dokázali pomôcť sami. Nezabudnime na to.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Aş dori, în primul rând, să-l felicit şi eu pe colegul meu Cristian Preda pentru acest raport foarte oportun în perspectiva forumului la nivel înalt de la Busan. Consider, la rândul meu, că UE trebuie să adopte o poziţie ambiţioasă pentru a creşte eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare. Salut evidenţierea necesităţii de a spori transparenţa, responsabilitatea şi coordonarea. Totodată, subliniez importanţa proceselor de descentralizare în ţările partenere, conform paragrafului 15.

Implicarea actorilor locali este esenţială pentru a garanta că ajutorul este eficient şi durabil. De exemplu, un proiect al Health Matrix Network, care a investit în capacitatea comunităţilor locale, a contribuit cu scăderea cu 50% a mortalităţii infantile în Tanzania de-a lungul unei perioade de 9 ani.

În final, semnalez necesitatea aplicării integrale a codului UE de conduită pentru diviziunea muncii în cadrul politicii de dezvoltare.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D). - Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar quisiera felicitar al señor Dan Preda por este informe, que ratifica una vez más que la ayuda al desarrollo contribuye a la lucha contra la pobreza y la desigualdad y a la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. La Unión Europea es el principal donante internacional y, por ello, nuestro sentido de la responsabilidad hacia la eficacia de la ayuda debe seguir siendo la principal prioridad en la agenda europea para el desarrollo.

Busan no será sólo el momento para alcanzar acuerdos jurídicamente vinculantes, sino que también será el momento para que la Unión Europea defienda una postura ambiciosa a favor de una estrategia integradora, impulsada por todos los países interesados, persiguiendo la instauración de mecanismos sólidos de seguimiento y transparencia de la lucha contra los paraísos fiscales, y apoyando la promoción y puesta en marcha de fuentes alternativas de financiación –como una tasa sobre las transacciones financieras–, la movilización de recursos domésticos o el refuerzo y la promoción de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.

Un tema clave para España será la priorización de la igualdad de género como un elemento ineludible en la agenda para la eficacia de la ayuda. Por ello, promovemos la creación de un indicador de género y pido el apoyo de la Comisión Europea para esta propuesta, así como que también apoye la participación de la sociedad civil en los procesos de negociación, seguimiento y evaluación en materia de eficacia de la ayuda.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. − Madam President, I think I need to start by thanking the rapporteur, Mr Preda, for his excellent report, even if he did not have a very broad audience tonight to discuss these issues. There is definitely convergence between the EU institutions on the issue, but still a lot of work needs to be done. We are well prepared for the Busan conference.

First of all I welcome the fact that there will be three Members of the European Parliament in the EU delegation, which will definitely make it much stronger.

As regards challenges, we need one outcome document at the end of the day, because there are a couple of challenges to tackle. One challenge is to reflect on the Paris Declaration and Accra Agenda for Action and what we have achieved. As the rapporteur mentioned, as a donor community we have not actually achieved today what we should have done according to the indicators. So that means that we need to confirm the Paris Declaration in a way that gives us many more assurances that credible development plans will be followed as regards the necessary support for aid effectiveness. As Ms Záborská said, our goal is to help people to help themselves. That is why the aid effectiveness agenda is so crucial, because it gives the decisive push towards the MDGs.

I think that is the first block. In way it is clear; in theory everybody agrees. But what we need to look at is how to formulate it in such a way that, in the years to come, we do not fail on these indicators and in the process. That is crucial.

The second issue is related to the new donors. The landscape has changed. Looking at it from my point of view as Development Commissioner, China, India and other actors are coming into development aid, and not disclosing to the aid effectiveness agenda as the traditional donor countries do. So in a way it is a contradictory situation. We try to help, whilst not knowing exactly what the other partners are doing. A part of the aid effectiveness agenda should be that everybody follows the same process, perhaps not at the same pace, but we are all transparent. If we are not transparent then the risk is that we do actually not support the countries sufficiently in fighting poverty. I think it is very crucial to find a good way of involving new donors in the aid effectiveness agenda.

The third issue that is very crucial is increasing transparency. As there is an economic crisis in the European Union, people are increasingly asking what results have been achieved in development. The best answer is definitely to give full transparency as to how the resources are being used. I definitely could give this House assurances that the money has not been wasted. It has definitely helped millions of people move out of poverty, and more kids to get to school and to survive in very difficult conditions. But still the public at large expects even more transparency as regards the money that is being used for development aid.

That also leads us to ask for some commitments. On the EU side we are looking for two particular deliverables before Busan: transparency – guarantees that basically all EU-funded support for development policies is fully transparent – and the joint programme, which we are about to discuss with member countries at the end of October. We have moved quite a lot with regard to coordination on the spot, but the weakness of coordination is that you know, but you do not change. It means that you need to establish cycles that follow each other, and fit in with the development plan of a particular country.

It seems that coordination is not enough, so basically the answer is joint programming exercises in the EU. We held out with this in the Haiti case and South Sudan, now it is a time to be more ambitious. Only in this way, going in step with respective countries’ development plans, can we really make the necessary synergies and save the EUR 5 to 6 billion that the rapporteur mentioned in his presentation. We know full well that if we use joint programming we actually get more money for development, at the same time not taxing anybody.

I believe Busan will be an extremely interesting conference. It is a bit different from the MDG conference last year, and the Istanbul conference, so it will be rather challenging to get everybody involved, including developing countries and new donors. But it should be a success, it is a main development not only this year, but before the MDG deadline in 2015. It is quite a commitment and I am grateful for this excellent report that gives guarantees that the EU will again be the leader as it was also in Accra.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 25 ottobre 2011, alle 12.30.

 

24. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
Sõnavõttude video

25. Istungi lõpp
Sõnavõttude video
 

(La seduta è tolta alle 23.35)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika