Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 26 oktober 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad - Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (debat)
 4.Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting (voortzetting van het debat)
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  8.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 (stemming)
  8.2.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad (A7-0354/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes) (stemming)
  8.3.Sluiting en voorlopige toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen (A7-0316/2011 - Herbert Reul) (stemming)
  8.4.Overeenkomst VS-EG inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem (A7-0332/2011 - Herbert Reul) (stemming)
  8.5.Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking) (A7-0314/2011 - Sven Giegold) (stemming)
  8.6.Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting (A7-0325/2011 - Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  8.7.Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen (A7-0320/2011 - Regina Bastos) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Vaststelling van een gemeenschappelijk EU-programma voor hervestiging (debat)
 13.Het gevaar van antimicrobiële resistentie voor de volksgezondheid (debat)
 14.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 15.Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie - Rechten van kinderen in de Europese Unie (debat)
 16.Erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten (debat)
 17.Overeenkomst EU-Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1060 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3886 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid