Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Praegused sündmused Ukrainas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Ombudsmani aastaaruanne 2010 (arutelu)
 6.Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (23. oktoober 2011) (arutelu)
 7.Sahharovi auhind 2011 (auhinna saajate teatavaks tegemine)
 8.Hääletused
  8.1.Ombudsmani aastaaruanne 2010 (A7-0285/2011 - Iliana Malinova Iotova) (hääletus)
  8.2.Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno (A7-0294/2011 - Roberta Angelilli) (hääletus)
  8.3.Miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus (A7-0271/2011 - Jean Lambert) (hääletus)
  8.4.Euroopa Kohtult arvamuse taotlemine ELi ja Austraalia vahelise broneeringuinfot käsitleva lepingu vastavuse kohta aluslepingutele (B7-0537/2011) (hääletus)
  8.5.ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping (A7-0364/2011 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
  8.6.Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (B7-0542/2011) (hääletus)
  8.7.Praegused sündmused Ukrainas (B7-0543/2011) (hääletus)
  8.8.Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (B7-0538/2011) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  12.1.Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid
  12.2.Bahrein
  12.3.Rafah Nachedi juhtum Süürias
 13.Hääletused
  13.1.Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid (B7-0540/2011) (hääletus)
  13.2.Bahrein (B7-0541/2011) (hääletus)
  13.3.Rafah Nachedi juhtum Süürias (B7-0565/2011) (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 16.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 19.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 20.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (920 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3312 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika