Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 27 października 2011 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Sytuacja w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Bieżące wydarzenia na Ukrainie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Roczne sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2010 (debata)
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (23 października 2011 r.) (debata)
 7.Nagroda Sacharowa 2011 (ogłoszenie laureatów)
 8.Głosowanie
  8.1.Roczne sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2010 (A7-0285/2011 - Iliana Malinova Iotova) (głosowanie)
  8.2.Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografia dziecięca (A7-0294/2011 - Roberta Angelilli) (głosowanie)
  8.3.Kwalifikowanie i status obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony (A7-0271/2011 - Jean Lambert) (głosowanie)
  8.4.Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami umowy UE-Australia w sprawie danych PNR (B7-0537/2011) (głosowanie)
  8.5.Umowa między UE a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu danych PNR (A7-0364/2011 - Sophia in 't Veld) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich (B7-0542/2011) (głosowanie)
  8.7.Bieżące wydarzenia na Ukrainie (B7-0543/2011) (głosowanie)
  8.8.Zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną (B7-0538/2011) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  12.1.Tybet, w szczególności samospalenia mniszek i mnichów
  12.2.Bahrajn
  12.3.Sprawa Rafah Nached w Syrii
 13.Głosowanie
  13.1.Tybet, w szczególności samospalenia mniszek i mnichów (B7-0540/2011) (głosowanie)
  13.2.Bahrajn (B7-0541/2011) (głosowanie)
  13.3.Sprawa Rafah Nached w Syrii (B7-0565/2011) (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 20.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (920 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3312 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności