Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 27. oktober 2011 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razmere v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Sedanje razmere v Ukrajini (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Letno poročilo varuha človekovih pravic 2010 (razprava)
 6.Sklepi zasedanja Evropskega sveta (23. oktober 2011) (razprava)
 7.Nagrada Saharova 2011 (imenovanje nagrajencev)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Letno poročilo varuha človekovih pravic 2010 (A7-0285/2011 - Iliana Malinova Iotova) (glasovanje)
  8.2.Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija (A7-0294/2011 - Roberta Angelilli) (glasovanje)
  8.3.Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite (A7-0271/2011 - Jean Lambert) (glasovanje)
  8.4.Zahteva za mnenje Sodišča o skladnosti sporazuma med EU in Avstralijo o PNR s Pogodbami (B7-0537/2011) (glasovanje)
  8.5.Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov PNR (A7-0364/2011 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
  8.6.Razmere v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih (B7-0542/2011) (glasovanje)
  8.7.Sedanje razmere v Ukrajini (B7-0543/2011) (glasovanje)
  8.8.Ogroženost javnega zdravja zaradi odpornosti na protimikrobna zdravila (B7-0538/2011) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  12.1.Tibet, zlasti samosežigi nun in menihov
  12.2.Bahrajn
  12.3.Zadeva Rafe Načed v Siriji
 13.Čas glasovanja
  13.1.Tibet, zlasti samosežigi nun in menihov (B7-0540/2011) (glasovanje)
  13.2.Bahrajn (B7-0541/2011) (glasovanje)
  13.3.Zadeva Rafe Načed v Siriji (B7-0565/2011) (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 15.Stališče Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 16.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 17.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika): gl. zapisnik
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 19.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 20.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (920 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3312 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov