Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Discussioni
Lunedì 14 novembre 2011 - Strasburgo Edizione rivista

4. Richiesta di applicare la procedura di urgenza
Video degli interventi
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem od Rady wniosek na podstawie art. 142 Regulaminu o rozpatrzenie w trybie pilnym projektu decyzji Rady o wyrażeniu zgody w imieniu Unii Europejskiej na deklarację o przyznaniu uprawnień do połowów na wodach Unii Europejskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w wyłącznej strefie ekonomicznej przy wybrzeżu Gujany Francuskiej. Rada podnosi, że zastosowanie trybu pilnego jest uzasadnione potrzebą zapewnienia ciągłości działalności będącej przedmiotem projektu decyzji. Wniosek będzie poddany pod głosowanie na początku jutrzejszego posiedzenia, a więc jest tu zastosowany szczególny tryb pilny.

 
Note legali - Informativa sulla privacy